summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/modules/emotion/gstreamer1/emotion_gstreamer.c
blob: 2def4d70d341a2e19a5a4fa857fcb056c547df83 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8


          

               

                    
 

                                          
                                                         
 
                           

                               
 

                                 
 

                                            


                      
                        
                                

             
               
 
                 
       
            

           

                                         
 

               

               
 
                  
 
                                     
                               
                                              
 

           
          
             

                 
 
              
                                                                             

                                    

   
                   
 


                 

                
                 
 

               
                  
                              
            
          
                 


               
         
                              
             


             
                            
 


              
         
      
                                   
                     
                      

             
                 
 
             
 

                                    
            
                 


        
         

        


                                     
 
               
                
                           
               


                                
        
                         
 
               
 

         
 
         

                                  
                     
 
                     


     
              
 
                 
      
 
                
 

              
                 
      
 
                
 
       
            
                 
        
 
         

        
                
 
                  
            
                 


        
               

                                     
             

                   
                 


            
                                             
                            
 

                
         

                                  

 


                        


               
                 
 
                         
               
                 
 
                         


     
            
 
                                

                   
                 
                        
 
         
          
                                   
                     
 

                     
 
               
   


                               


     
         
                          
 
              

                                        
                 

                
                             

                        
                

                        
                

                        
                

                        
                

                        
                

                        
                

                        
              

                      
               

                       
               

                       
                

                        
                

                         

               

                        

               

                       
                  

                          
                  

                          

                

                                       

                                            


                 
                                                      


                 
 


                                             
                 
     
 
              
 
                          
 
      

                  
                 
 
             


                 
                                
                 
                 
      
 
               
 
                              
 
       


      

                        
 


                            


          
                    
 


                 
                          
                 


                   
                 
                  
                 
     
 
              
 


                          

                  
                 
 
             


                 
                                
                 
                 
      
 
               
 
                              
 
       
                                             
                 
 
              


               

                               
                 
         
 
           
                          

                     
                 


         
          


               

                               
                 
        
 

                          
        
                 
                          


      
                      
 

                 
                               


     
                
                              
                                     
                       
 
                           


     
                  
                            

                                   

                                                    
 

                             
                                              
                                        
                                             
      
                 

    


                  


                 
                 

             
                 
 

                   
                           
             
 
                                             
 
           

            

               
             
               
                      
                          


                               
              

              


                                      
                                         


                               

                               
                    
                 


                                                      

                                                                                  
      
                                                 
               

                  
             

                                           


                 
                

                       

              

                                   
                              
         
     
                 
                   
        

                                       
                                                        
       


                   
 


                             
 
                        
 
                                           
            

                                            
                                                                

                                                                             
 
                               
                                                 
            
 


                            


         
               


                   
 

                            
 
                                                  
                                 
 

                             
 
                                                   
 

               


                 
 

                                    
 

                                       
                           
                                     
 
                

                  


                 
 
                          
 
      
   

                                    


             


                             
                


                                       
   
               
                                
                                       
   
 
 


                              
                
 

                            


                         
   

                                        
   
 
                
                            
                


                            
                                                 


                         
   

                                        
   
 
                
 

                              

            
           
        
                

                              
   

                           

   

                              
                              
                              
 
                             

                                       

                               
                                        
                                
             
           


                                                                       
                                        


                                                                    


                         
   

                                        
            
              


               
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif
#include "emotion_gstreamer.h"

int _emotion_gstreamer_log_domain = -1;
Eina_Bool debug_fps = EINA_FALSE;

static int _emotion_init_count = 0;

/* Callbacks to get the eos */
static void _for_each_tag  (GstTagList const* list, gchar const* tag, void *data);
static void _free_metadata  (Emotion_Gstreamer_Metadata *m);

static GstElement * _create_pipeline (Emotion_Gstreamer *ev, Evas_Object *o, const char *uri, const char *suburi);

static GstBusSyncReply _bus_sync_handler(GstBus *bus,
                     GstMessage *message,
                     gpointer data);

static void em_audio_channel_volume_set(void *video, double vol);
static void em_audio_channel_mute_set(void *video, int mute);

/* Module interface */

static const char *
emotion_visualization_element_name_get(Emotion_Vis visualisation)
{
  switch (visualisation)
   {
   case EMOTION_VIS_NONE:
     return NULL;
   case EMOTION_VIS_GOOM:
     return "goom";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_BUMPSCOPE:
     return "libvisual_bumpscope";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_CORONA:
     return "libvisual_corona";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_DANCING_PARTICLES:
     return "libvisual_dancingparticles";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_GDKPIXBUF:
     return "libvisual_gdkpixbuf";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_G_FORCE:
     return "libvisual_G-Force";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_GOOM:
     return "libvisual_goom";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_INFINITE:
     return "libvisual_infinite";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_JAKDAW:
     return "libvisual_jakdaw";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_JESS:
     return "libvisual_jess";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_LV_ANALYSER:
     return "libvisual_lv_analyzer";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_LV_FLOWER:
     return "libvisual_lv_flower";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_LV_GLTEST:
     return "libvisual_lv_gltest";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_LV_SCOPE:
     return "libvisual_lv_scope";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_MADSPIN:
     return "libvisual_madspin";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_NEBULUS:
     return "libvisual_nebulus";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_OINKSIE:
     return "libvisual_oinksie";
   case EMOTION_VIS_LIBVISUAL_PLASMA:
     return "libvisual_plazma";
   default:
     return "goom";
   }
}

Emotion_Gstreamer *
emotion_gstreamer_ref(Emotion_Gstreamer *ev)
{
 g_atomic_int_inc (&ev->ref_count);
 return ev;
}

void
emotion_gstreamer_unref(Emotion_Gstreamer *ev)
{
 if (g_atomic_int_dec_and_test(&ev->ref_count))
  {
    if (ev->subtitle)
     {
      eina_stringshare_del(ev->subtitle);
      ev->subtitle = NULL;
     }
    free(ev);
  }
}

static Eina_Bool
em_file_open(void *video,
       const char *file)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  char *uri;
  char *suburi = NULL;
  gboolean mute = 0;
  gdouble vol = 0.0;

  if (!file) return EINA_FALSE;

  if (gst_uri_is_valid(file)) uri = strdup(file);
  else uri = gst_filename_to_uri(file, NULL);
  if (!uri) return EINA_FALSE;

  ev->shutdown = EINA_FALSE;
  ev->ready = EINA_FALSE;
  ev->live = EINA_FALSE;
  ev->buffering = EINA_FALSE;

  DBG("setting file to '%s'", uri);

  if (ev->subtitle)
   {
    if (gst_uri_is_valid(ev->subtitle)) suburi = strdup(ev->subtitle);
    else suburi = gst_filename_to_uri(ev->subtitle, NULL);
   }
  ev->pipeline = _create_pipeline(ev, ev->obj, uri, suburi);
  g_free(uri);

  if (!ev->pipeline)
   return EINA_FALSE;

  g_object_get(ev->pipeline, "volume", &vol, NULL);
  g_object_get(ev->pipeline, "mute", &mute, NULL);
  ev->volume = vol;
  ev->audio_mute = mute;

  ev->position = 0.0;

  return EINA_TRUE;
}

static void
em_file_close(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  Eina_List *l;

  ev->shutdown = EINA_TRUE;

  if (ev->threads)
   {
    Ecore_Thread *t;

    EINA_LIST_FOREACH(ev->threads, l, t)
     {
       ecore_thread_cancel(t);
     }
   }

  if (ev->pipeline)
   {
    if (ev->audio_buffer_probe)
     {
      gst_pad_remove_probe(ev->audio_buffer_probe_pad, ev->audio_buffer_probe);
      gst_object_unref(ev->audio_buffer_probe_pad);
      ev->audio_buffer_probe_pad = NULL;
      ev->audio_buffer_probe = 0;
     }

    gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_NULL);
    g_object_set(G_OBJECT(ev->vsink), "emotion-object", NULL, NULL);
    gst_object_unref(ev->pipeline);

    ev->pipeline = NULL;
    ev->vsink = NULL;
   }

  if (ev->metadata)
   {
    _free_metadata(ev->metadata);
    ev->metadata = NULL;
   }

  ev->ready = EINA_FALSE;
}

static void
em_del(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  em_file_close(ev);

  emotion_gstreamer_unref(ev);
}

static void
em_play(void  *video,
    double pos EINA_UNUSED)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->pipeline) return;

  if (ev->ready && !ev->buffering)
   gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_PLAYING);
  ev->play = EINA_TRUE;
}

static void
em_stop(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->pipeline) return;

  if (ev->ready)
   gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_PAUSED);
  ev->play = EINA_FALSE;
}

static void
em_size_get(void *video,
      int  *width,
      int  *height)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;
  GstPad *pad;
  GstCaps *caps;
  GstVideoInfo info;

  if (width) *width = 0;
  if (height) *height = 0;

  if (!ev->ready)
   return;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-video", &cur, NULL);
  g_signal_emit_by_name (ev->pipeline, "get-video-pad", cur, &pad);
  if (!pad)
   return;

  caps = gst_pad_get_current_caps(pad);
  gst_object_unref(pad);
  if (!caps)
   return;

  gst_video_info_from_caps (&info, caps);
  if (width) *width = info.width;
  if (height) *height = info.height;
  gst_caps_unref(caps);
}

static void
em_pos_set(void  *video,
      double pos)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  gst_element_seek(ev->pipeline, 1.0,
             GST_FORMAT_TIME,
             GST_SEEK_FLAG_ACCURATE | GST_SEEK_FLAG_FLUSH,
             GST_SEEK_TYPE_SET,
             (gint64)(pos * (double)GST_SECOND),
             GST_SEEK_TYPE_NONE, -1);
}

static double
em_len_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint64 val;
  gboolean ret;

  if (!ev->ready)
   return 0.0;

  ret = gst_element_query_duration(ev->pipeline, GST_FORMAT_TIME, &val);
  if (!ret || val == -1)
   return 0.0;

  return val / 1000000000.0;
}

static double
em_buffer_size_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  GstQuery *query;
  gboolean busy;
  gint percent;

  if (!ev->ready) return 0.0;

  query = gst_query_new_buffering(GST_FORMAT_DEFAULT);
  if (gst_element_query(ev->pipeline, query))
   gst_query_parse_buffering_percent(query, &busy, &percent);
  else
   percent = 100;

  gst_query_unref(query);
  return ((float)(percent)) / 100.0;
}

static Eina_Bool
_em_fps_get(Emotion_Gstreamer *ev, int *n, int *d)
{
  gint cur;
  GstPad *pad;
  GstCaps *caps;
  GstVideoInfo info;
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;

  if (n) *n = 0;
  if (d) *d = 1;

  if (!ev->ready)
   goto on_error;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-video", &cur, NULL);
  g_signal_emit_by_name (ev->pipeline, "get-video-pad", cur, &pad);
  if (!pad)
   goto on_error;

  caps = gst_pad_get_current_caps(pad);
  gst_object_unref(pad);
  if (!caps)
   goto on_error;

  gst_video_info_from_caps (&info, caps);
  if (n) *n = info.fps_n;
  if (d) *d = info.fps_d;
  gst_caps_unref(caps);
  ret = EINA_TRUE;

 on_error:

  return ret;
}

static int
em_fps_num_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  int num;

  _em_fps_get(ev, &num, NULL);

  return num;
}

static int
em_fps_den_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  int den;

  _em_fps_get(ev, NULL, &den);

  return den;
}

static double
em_fps_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  int num, den;

  if (!ev->ready)
   return 0.0;

  _em_fps_get(ev, &num, &den);

  return (double)num / (double)den;
}

static double
em_pos_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint64 val;
  gboolean ret;

  if (!ev->ready) return 0.0;

  ret = gst_element_query_position(ev->pipeline, GST_FORMAT_TIME, &val);
  if (!ret || val == -1)
   return ev->position;

  ev->position = val / 1000000000.0;
  return ev->position;
}

static void
em_vis_set(void *video,
      Emotion_Vis vis)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  ev->vis = vis;
}

static Emotion_Vis
em_vis_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  return ev->vis;
}

static Eina_Bool
em_vis_supported(void *ef EINA_UNUSED, Emotion_Vis vis)
{
  const char *name;
  GstElementFactory *factory;

  if (vis == EMOTION_VIS_NONE)
   return EINA_TRUE;

  name = emotion_visualization_element_name_get(vis);
  if (!name)
   return EINA_FALSE;

  factory = gst_element_factory_find(name);
  if (!factory)
   return EINA_FALSE;

  gst_object_unref(factory);
  return EINA_TRUE;
}

static double
em_ratio_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;
  GstPad *pad;
  GstCaps *caps;
  GstVideoInfo info;

  info.par_n = info.par_d = 1;

  if (!ev->ready)
   goto on_error;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-video", &cur, NULL);
  g_signal_emit_by_name (ev->pipeline, "get-video-pad", cur, &pad);
  if (!pad)
   goto on_error;

  caps = gst_pad_get_current_caps(pad);
  gst_object_unref(pad);
  if (!caps)
   goto on_error;

  gst_video_info_from_caps (&info, caps);
  gst_caps_unref(caps);

 on_error:

  return (double)info.par_n / (double)info.par_d;
}

static int em_audio_channel_count(void *video);
static int em_video_channel_count(void *video);

static int
em_video_handled(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  return em_video_channel_count(ev) > 0 ? 1 : 0;
}

static int
em_audio_handled(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  return em_audio_channel_count(ev) > 0 ? 1 : 0;
}

static int
em_seekable(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  GstQuery *query;
  int ret = 0;
  gboolean seekable;

  if (!ev->ready) return ret;

  query = gst_query_new_seeking(GST_FORMAT_TIME);
  if (!gst_element_query(ev->pipeline, query))
   goto on_error;

  gst_query_parse_seeking(query, NULL, &seekable, NULL, NULL);
  if (!seekable)
   goto on_error;

  ret = 1;

on_error:
  gst_query_unref(query);

  return ret;
}

static void
em_frame_done(void *video EINA_UNUSED)
{
}

static Emotion_Format
em_format_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;
  GstPad *pad;
  GstCaps *caps;
  GstVideoInfo info;
  Emotion_Format format = EMOTION_FORMAT_NONE;

  if (!ev->ready)
   goto on_error;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-video", &cur, NULL);
  g_signal_emit_by_name (ev->pipeline, "get-video-pad", cur, &pad);
  if (!pad)
   goto on_error;

  caps = gst_pad_get_current_caps(pad);
  gst_object_unref(pad);
  if (!caps)
   goto on_error;

  gst_video_info_from_caps (&info, caps);
  gst_caps_unref(caps);

  switch (info.finfo->format)
   {
   case GST_VIDEO_FORMAT_I420:
     return EMOTION_FORMAT_I420;
   case GST_VIDEO_FORMAT_YV12:
     return EMOTION_FORMAT_YV12;
   case GST_VIDEO_FORMAT_YUY2:
     return EMOTION_FORMAT_YUY2;
   case GST_VIDEO_FORMAT_ARGB:
     /* FIXME: This will be wrong for big endian archs */
     return EMOTION_FORMAT_BGRA;
   default:
     return EMOTION_FORMAT_NONE;
   }

 on_error:

  return format;
}

static void
em_video_data_size_get(void *video, int *w, int *h)
{
  em_size_get(video, w, h);
}

static int
em_yuv_rows_get(void      *video EINA_UNUSED,
        int       w EINA_UNUSED,
        int       h EINA_UNUSED,
        unsigned char **yrows EINA_UNUSED,
        unsigned char **urows EINA_UNUSED,
        unsigned char **vrows EINA_UNUSED)
{
  return 0;
}

static int
em_bgra_data_get(void *video EINA_UNUSED, unsigned char **bgra_data EINA_UNUSED)
{
  return 0;
}

static void
em_event_feed(void *video, int event)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  GstNavigationCommand command;

  if (!ev->ready) return;

  switch (event)
   {
   case EMOTION_EVENT_MENU1:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU1;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU2:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU2;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU3:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU3;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU4:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU4;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU5:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU5;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU6:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU6;
    break;
   case EMOTION_EVENT_MENU7:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_MENU7;
    break;
   case EMOTION_EVENT_UP:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_UP;
    break;
   case EMOTION_EVENT_DOWN:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_DOWN;
    break;
   case EMOTION_EVENT_LEFT:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_LEFT;
    break;
   case EMOTION_EVENT_RIGHT:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_RIGHT;
    break;
   case EMOTION_EVENT_SELECT:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_ACTIVATE;
    break;
   case EMOTION_EVENT_NEXT:
    /* FIXME */
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_RIGHT;
    break;
   case EMOTION_EVENT_PREV:
    /* FIXME */
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_LEFT;
    break;
   case EMOTION_EVENT_ANGLE_NEXT:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_NEXT_ANGLE;
    break;
   case EMOTION_EVENT_ANGLE_PREV:
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_PREV_ANGLE;
    break;
   case EMOTION_EVENT_FORCE:
    /* FIXME */
    command = GST_NAVIGATION_COMMAND_ACTIVATE;
    break;
   case EMOTION_EVENT_0:
   case EMOTION_EVENT_1:
   case EMOTION_EVENT_2:
   case EMOTION_EVENT_3:
   case EMOTION_EVENT_4:
   case EMOTION_EVENT_5:
   case EMOTION_EVENT_6:
   case EMOTION_EVENT_7:
   case EMOTION_EVENT_8:
   case EMOTION_EVENT_9:
   case EMOTION_EVENT_10:
   default:
    return;
    break;
   }

 gst_navigation_send_command (GST_NAVIGATION (ev->pipeline), command);
}

static void
em_event_mouse_button_feed(void *video, int button, int x, int y)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  /* FIXME */
  gst_navigation_send_mouse_event (GST_NAVIGATION (ev->pipeline), "mouse-button-press", button, x, y);
  gst_navigation_send_mouse_event (GST_NAVIGATION (ev->pipeline), "mouse-button-release", button, x, y);
}

static void
em_event_mouse_move_feed(void *video, int x, int y)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  gst_navigation_send_mouse_event (GST_NAVIGATION (ev->pipeline), "mouse-move", 0, x, y);
}

/* Video channels */
static int
em_video_channel_count(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint n;

  if (!ev->ready) return 0;

  g_object_get(ev->pipeline, "n-video", &n, NULL);

  return n;
}

static void
em_video_channel_set(void *video,
           int  channel)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  if (channel < 0) channel = -1;

  g_object_set (ev->pipeline, "current-video", channel, NULL);
}

static int
em_video_channel_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;

  if (!ev->ready) return -1;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-video", &cur, NULL);

  return cur;
}

static void
em_video_subtitle_file_set(void *video,
              const char *filepath)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  eina_stringshare_replace(&(ev->subtitle), filepath);
}

static const char *
em_video_subtitle_file_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  return ev->subtitle;
}

static const char *
em_video_channel_name_get(void *video EINA_UNUSED,
             int  channel EINA_UNUSED)
{
  return NULL;
}

static void
em_video_channel_mute_set(void *video,
             int  mute)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  ev->video_mute = mute;
}

static int
em_video_channel_mute_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  return ev->video_mute;
}

/* Audio channels */

static int
em_audio_channel_count(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint n;

  if (!ev->ready) return 0;

  g_object_get(ev->pipeline, "n-audio", &n, NULL);

  return n;
}

static void
em_audio_channel_set(void *video,
           int  channel)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  if (channel < 0) channel = -1;

  g_object_set (ev->pipeline, "current-audio", channel, NULL);
}

static int
em_audio_channel_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;

  if (!ev->ready) return -1;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-audio", &cur, NULL);

  return cur;
}

static const char *
em_audio_channel_name_get(void *video EINA_UNUSED,
             int  channel EINA_UNUSED)
{
  return NULL;
}

static void
em_audio_channel_mute_set(void *video,
             int  mute)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  ev->audio_mute = !!mute;

  if (!ev->pipeline) return;

  g_object_set(G_OBJECT(ev->pipeline), "mute", !!mute, NULL);
}

static int
em_audio_channel_mute_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gboolean mute;

  if (!ev->pipeline)
   return ev->audio_mute;

  g_object_get(ev->pipeline, "mute", &mute, NULL);

  return !!mute;
}

static void
em_audio_channel_volume_set(void *video,
              double vol)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (vol < 0.0)
   vol = 0.0;
  ev->volume = vol;

  if (!ev->pipeline) return;

  g_object_set(G_OBJECT(ev->pipeline), "volume", vol, NULL);
}

static double
em_audio_channel_volume_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gdouble vol;

  if (!ev->pipeline)
   return ev->volume;

  g_object_get(ev->pipeline, "volume", &vol, NULL);

  return vol;
}

/* spu stuff */

static int
em_spu_channel_count(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint n;

  if (!ev->ready) return 0;

  g_object_get(ev->pipeline, "n-text", &n, NULL);

  return n;
}

static void
em_spu_channel_set(void *video, int channel)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;

  if (!ev->ready) return;

  if (channel < 0) channel = -1;

  g_object_set(ev->pipeline, "current-text", channel, NULL);
}

static int
em_spu_channel_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint cur;

  if (!ev->ready) return -1;

  g_object_get(ev->pipeline, "current-text", &cur, NULL);

  return cur;
}

static const char *
em_spu_channel_name_get(void *video EINA_UNUSED, int channel EINA_UNUSED)
{
  return NULL;
}

static void
em_spu_channel_mute_set(void *video, int mute)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint flags;

  if (!ev->pipeline) return;

  g_object_get(ev->pipeline, "flags", &flags, NULL);

  if (mute)
   flags &= ~GST_PLAY_FLAG_TEXT;
  else
   flags |= GST_PLAY_FLAG_TEXT;

  g_object_set(ev->pipeline, "flags", flags, NULL);
}

static int
em_spu_channel_mute_get(void *video)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  gint flags;

  if (!ev->pipeline) return 0;

  g_object_get(ev->pipeline, "flags", &flags, NULL);

  return (flags & GST_PLAY_FLAG_TEXT) ? 0 : 1;
}

static int
em_chapter_count(void *video EINA_UNUSED)
{
  return 0;
}

static void
em_chapter_set(void *video EINA_UNUSED, int chapter EINA_UNUSED)
{
}

static int
em_chapter_get(void *video EINA_UNUSED)
{
  return 0;
}

static const char *
em_chapter_name_get(void *video EINA_UNUSED, int chapter EINA_UNUSED)
{
  return NULL;
}

static void
em_speed_set(void *video EINA_UNUSED, double speed EINA_UNUSED)
{
}

static double
em_speed_get(void *video EINA_UNUSED)
{
  return 1.0;
}

static int
em_eject(void *video EINA_UNUSED)
{
  return 1;
}

static void
_img_del_cb(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj EINA_UNUSED, void *event_info EINA_UNUSED)
{
  GstBuffer *buffer = data;

  gst_buffer_unref(buffer);
}

void *
em_meta_artwork_get(void *video, Evas_Object *img, const char *path, Emotion_Artwork_Info type)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  GError *err = NULL;

  if (!ev) return NULL;

  gst_init(NULL,NULL);

  gchar *uri = gst_filename_to_uri(path, NULL);

  GstDiscoverer *discoverer = gst_discoverer_new(10 * GST_SECOND, &err);
  if (!discoverer) return NULL;
  GstDiscovererInfo* info = gst_discoverer_discover_uri(discoverer,
                 uri, &err);
  if (!info) return NULL;

  int ret = gst_discoverer_info_get_result(info);
  if (ret != GST_DISCOVERER_OK) goto done;

  const GstTagList *tags = gst_discoverer_info_get_tags(info);

  GstSample *sample;
  GstBuffer *buffer;
  GstMapInfo map;

  const gchar *tag = GST_TAG_PREVIEW_IMAGE;
  if (type == EMOTION_ARTWORK_IMAGE) tag = GST_TAG_IMAGE;

  if (gst_tag_list_get_sample(tags, tag, &sample))
   {
    buffer = gst_sample_get_buffer(sample);
    if (!buffer)
     {
       evas_object_del(img);
       img = NULL;
       goto done;
     }

    if (gst_buffer_map(gst_buffer_ref(buffer), &map, GST_MAP_READ))
     {
       evas_object_image_memfile_set(img, map.data, map.size, NULL, NULL);
       evas_object_event_callback_add(img, EVAS_CALLBACK_DEL, _img_del_cb, buffer);
     }
    gst_sample_unref(sample);
   }
  else
   {
    evas_object_del(img);
    img = NULL;
   }

done:
  if (err) g_error_free(err);

  gst_discoverer_info_unref(info);
  g_free(uri);
  g_object_unref(discoverer);

  return img;
}

static const char *
em_meta_get(void *video, int meta)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = video;
  const char *str = NULL;

  if (!ev->metadata) return NULL;

  switch (meta)
   {
   case META_TRACK_TITLE:
     str = ev->metadata->title;
     break;
   case META_TRACK_ARTIST:
     str = ev->metadata->artist;
     break;
   case META_TRACK_ALBUM:
     str = ev->metadata->album;
     break;
   case META_TRACK_YEAR:
     str = ev->metadata->year;
     break;
   case META_TRACK_GENRE:
     str = ev->metadata->genre;
     break;
   case META_TRACK_COMMENT:
     str = ev->metadata->comment;
     break;
   case META_TRACK_DISCID:
     str = ev->metadata->disc_id;
     break;
   default:
     break;
   }

  return str;
}

static void *
em_add(const Emotion_Engine *api,
    Evas_Object *obj,
    const Emotion_Module_Options *opt EINA_UNUSED)
{
  Emotion_Gstreamer *ev;

  ev = calloc(1, sizeof(Emotion_Gstreamer));
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(ev, NULL);

  ev->api = api;
  ev->obj = obj;

  ev->ref_count = 1;

  /* Default values */
  ev->vis = EMOTION_VIS_NONE;
  ev->volume = 0.8;
  ev->ready = EINA_FALSE;
  ev->shutdown = EINA_FALSE;
  ev->threads = NULL;

  return ev;
}

static const Emotion_Engine em_engine =
{
  EMOTION_ENGINE_API_VERSION,
  EMOTION_ENGINE_PRIORITY_DEFAULT,
  "gstreamer1",
  em_add, /* add */
  em_del, /* del */
  em_file_open, /* file_open */
  em_file_close, /* file_close */
  em_play, /* play */
  em_stop, /* stop */
  em_size_get, /* size_get */
  em_pos_set, /* pos_set */
  em_len_get, /* len_get */
  em_buffer_size_get, /* buffer_size_get */
  em_fps_num_get, /* fps_num_get */
  em_fps_den_get, /* fps_den_get */
  em_fps_get, /* fps_get */
  em_pos_get, /* pos_get */
  em_vis_set, /* vis_set */
  em_vis_get, /* vis_get */
  em_vis_supported, /* vis_supported */
  em_ratio_get, /* ratio_get */
  em_video_handled, /* video_handled */
  em_audio_handled, /* audio_handled */
  em_seekable, /* seekable */
  em_frame_done, /* frame_done */
  em_format_get, /* format_get */
  em_video_data_size_get, /* video_data_size_get */
  em_yuv_rows_get, /* yuv_rows_get */
  em_bgra_data_get, /* bgra_data_get */
  em_event_feed, /* event_feed */
  em_event_mouse_button_feed, /* event_mouse_button_feed */
  em_event_mouse_move_feed, /* event_mouse_move_feed */
  em_video_channel_count, /* video_channel_count */
  em_video_channel_set, /* video_channel_set */
  em_video_channel_get, /* video_channel_get */
  em_video_subtitle_file_set, /* video_subtitle_file_set */
  em_video_subtitle_file_get, /* video_subtitle_file_get */
  em_video_channel_name_get, /* video_channel_name_get */
  em_video_channel_mute_set, /* video_channel_mute_set */
  em_video_channel_mute_get, /* video_channel_mute_get */
  em_audio_channel_count, /* audio_channel_count */
  em_audio_channel_set, /* audio_channel_set */
  em_audio_channel_get, /* audio_channel_get */
  em_audio_channel_name_get, /* audio_channel_name_get */
  em_audio_channel_mute_set, /* audio_channel_mute_set */
  em_audio_channel_mute_get, /* audio_channel_mute_get */
  em_audio_channel_volume_set, /* audio_channel_volume_set */
  em_audio_channel_volume_get, /* audio_channel_volume_get */
  em_spu_channel_count, /* spu_channel_count */
  em_spu_channel_set, /* spu_channel_set */
  em_spu_channel_get, /* spu_channel_get */
  em_spu_channel_name_get, /* spu_channel_name_get */
  em_spu_channel_mute_set, /* spu_channel_mute_set */
  em_spu_channel_mute_get, /* spu_channel_mute_get */
  em_chapter_count, /* chapter_count */
  em_chapter_set, /* chapter_set */
  em_chapter_get, /* chapter_get */
  em_chapter_name_get, /* chapter_name_get */
  em_speed_set, /* speed_set */
  em_speed_get, /* speed_get */
  em_eject, /* eject */
  em_meta_get, /* meta_get */
  NULL, /* priority_set */
  NULL, /* priority_get */
  em_meta_artwork_get,
};

Eina_Bool
gstreamer_module_init(void)
{
  GError *error;

  if (_emotion_init_count > 0)
   {
    _emotion_pending_ecore_begin();
    return EINA_TRUE;
   }

  if (getenv("EMOTION_FPS_DEBUG")) debug_fps = EINA_TRUE;

  eina_threads_init();
  eina_log_threads_enable();
  _emotion_gstreamer_log_domain = eina_log_domain_register
   ("emotion-gstreamer", EINA_COLOR_LIGHTCYAN);
  if (_emotion_gstreamer_log_domain < 0)
   {
    EINA_LOG_CRIT("Could not register log domain 'emotion-gstreamer'");
    return EINA_FALSE;
   }

  if (!gst_init_check(0, NULL, &error))
   {
    EINA_LOG_CRIT("Could not init GStreamer");
    goto error_gst_init;
   }

  if (gst_plugin_register_static(GST_VERSION_MAJOR, GST_VERSION_MINOR,
                 "emotion-sink",
                 "video sink plugin for Emotion",
                 gstreamer_plugin_init,
                 VERSION,
                 "LGPL",
                 "Enlightenment",
                 PACKAGE,
                 "http://www.enlightenment.org/") == FALSE)
   {
    EINA_LOG_CRIT("Could not load static gstreamer video sink for Emotion.");
    goto error_gst_plugin;
   }

  if (!_emotion_module_register(&em_engine))
   {
    ERR("Could not register module %p", &em_engine);
    goto error_register;
   }

  _emotion_init_count = 1;
  return EINA_TRUE;

 error_register:
 error_gst_plugin:

  gst_deinit();

 error_gst_init:
  eina_log_domain_unregister(_emotion_gstreamer_log_domain);
  _emotion_gstreamer_log_domain = -1;

  return EINA_FALSE;
}

void
gstreamer_module_shutdown(void)
{
  if (_emotion_init_count > 1)
   {
    _emotion_init_count--;
    return;
   }
  else if (_emotion_init_count == 0)
   {
    EINA_LOG_ERR("too many gstreamer_module_shutdown()");
    return;
   }
  _emotion_init_count = 0;

  _emotion_module_unregister(&em_engine);

  eina_log_domain_unregister(_emotion_gstreamer_log_domain);
  _emotion_gstreamer_log_domain = -1;

  gst_deinit();
}

#ifndef EMOTION_STATIC_BUILD_GSTREAMER

EINA_MODULE_INIT(gstreamer_module_init);
EINA_MODULE_SHUTDOWN(gstreamer_module_shutdown);

#endif

static void
_for_each_tag(GstTagList const* list,
          gchar const* tag,
          void *data)
{
  Emotion_Gstreamer *ev;
  int i;
  int count;


  ev = (Emotion_Gstreamer*)data;

  if (!ev || !ev->metadata) return;

  count = gst_tag_list_get_tag_size(list, tag);

  for (i = 0; i < count; i++)
   {
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_TITLE))
     {
       char *str;
       g_free(ev->metadata->title);
       if (gst_tag_list_get_string(list, GST_TAG_TITLE, &str))
        ev->metadata->title = str;
       else
        ev->metadata->title = NULL;
       break;
     }
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_ALBUM))
     {
       gchar *str;
       g_free(ev->metadata->album);
       if (gst_tag_list_get_string(list, GST_TAG_ALBUM, &str))
        ev->metadata->album = str;
       else
        ev->metadata->album = NULL;
       break;
     }
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_ARTIST))
     {
       gchar *str;
       g_free(ev->metadata->artist);
       if (gst_tag_list_get_string(list, GST_TAG_ARTIST, &str))
        ev->metadata->artist = str;
       else
        ev->metadata->artist = NULL;
       break;
     }
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_GENRE))
     {
       gchar *str;
       g_free(ev->metadata->genre);
       if (gst_tag_list_get_string(list, GST_TAG_GENRE, &str))
        ev->metadata->genre = str;
       else
        ev->metadata->genre = NULL;
       break;
     }
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_COMMENT))
     {
       gchar *str;
       g_free(ev->metadata->comment);
       if (gst_tag_list_get_string(list, GST_TAG_COMMENT, &str))
        ev->metadata->comment = str;
       else
        ev->metadata->comment = NULL;
       break;
     }
    if (!strcmp(tag, GST_TAG_DATE))
     {
       gchar *str;
       const GValue *date;
       g_free(ev->metadata->year);
       date = gst_tag_list_get_value_index(list, GST_TAG_DATE, 0);
       if (date)
        str = g_strdup_value_contents(date);
       else
        str = NULL;
       ev->metadata->year = str;
       break;
     }

    if (!strcmp(tag, GST_TAG_DATE_TIME))
     {
       gchar *str;
       const GValue *date;
       g_free(ev->metadata->year);
       date = gst_tag_list_get_value_index(list, GST_TAG_DATE_TIME, 0);
       if (date)
        str = g_strdup_value_contents(date);
       else
        str = NULL;
       ev->metadata->year = str;
       break;
     }

    if (!strcmp(tag, GST_TAG_TRACK_NUMBER))
     {
       gchar *str;
       const GValue *track;
       g_free(ev->metadata->count);
       track = gst_tag_list_get_value_index(list, GST_TAG_TRACK_NUMBER, 0);
       if (track)
        str = g_strdup_value_contents(track);
       else
        str = NULL;
       ev->metadata->count = str;
       break;
     }

    if (!strcmp(tag, GST_TAG_CDDA_CDDB_DISCID))
     {
       gchar *str;
       const GValue *discid;
       g_free(ev->metadata->disc_id);
       discid = gst_tag_list_get_value_index(list, GST_TAG_CDDA_CDDB_DISCID, 0);
       if (discid)
        str = g_strdup_value_contents(discid);
       else
        str = NULL;
       ev->metadata->disc_id = str;
       break;
     }
   }

}

static void
_free_metadata(Emotion_Gstreamer_Metadata *m)
{
 if (!m) return;

 g_free(m->title);
 g_free(m->album);
 g_free(m->artist);
 g_free(m->genre);
 g_free(m->comment);
 g_free(m->year);
 g_free(m->count);
 g_free(m->disc_id);

 free(m);
}

static void
audio_buffer_probe_main(void *data)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = data;

  if (!ev->shutdown)
   _emotion_frame_new(ev->obj);

  g_atomic_int_set(&ev->audio_buffer_probe_pending, 0);

  emotion_gstreamer_unref(ev);
  _emotion_pending_ecore_end();
}

static GstPadProbeReturn
audio_buffer_probe(GstPad *pad EINA_UNUSED, GstPadProbeInfo *info EINA_UNUSED, gpointer user_data)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = user_data;

  /* Don't call too many of these */
  if (!g_atomic_int_compare_and_exchange(&ev->audio_buffer_probe_pending, 0, 1))
   return GST_PAD_PROBE_OK;

  _emotion_pending_ecore_begin();
  ecore_main_loop_thread_safe_call_async(audio_buffer_probe_main, emotion_gstreamer_ref(ev));

  return GST_PAD_PROBE_OK;
}

static void
_bus_main_handler(void *data)
{
  Emotion_Gstreamer_Message *send;
  Emotion_Gstreamer *ev;
  GstMessage       *msg;

  send = data;
  ev = send->ev;
  msg = send->msg;

  /* Just exit immediately if we're shutting down */
  if (ev->shutdown)
   {
    emotion_gstreamer_message_free(send);
    _emotion_pending_ecore_end();
    return;
   }

  switch (GST_MESSAGE_TYPE(msg))
   {
   case GST_MESSAGE_EOS:
     ev->play = EINA_FALSE;
     _emotion_decode_stop(ev->obj);
     _emotion_playback_finished(ev->obj);
     break;
   case GST_MESSAGE_TAG:
    {
      GstTagList *new_tags;
      gst_message_parse_tag(msg, &new_tags);
      if (new_tags)
       {
        gst_tag_list_foreach(new_tags,
                   (GstTagForeachFunc)_for_each_tag,
                   ev);
        gst_tag_list_free(new_tags);
       }
      _emotion_title_set(ev->obj, ev->metadata->title);
      break;
    }
   case GST_MESSAGE_ASYNC_DONE:
     _emotion_seek_done(ev->obj);
     break;
   case GST_MESSAGE_STATE_CHANGED:
    {
      GstState old_state, new_state;

      gst_message_parse_state_changed(msg, &old_state, &new_state, NULL);
      INF("Element %s changed state from %s to %s.",
        GST_OBJECT_NAME(msg->src),
        gst_element_state_get_name(old_state),
        gst_element_state_get_name(new_state));

      if (GST_MESSAGE_SRC(msg) == GST_OBJECT(ev->pipeline) && new_state >= GST_STATE_PAUSED && !ev->ready)
       {
        gint n_audio, n_video;

        ev->ready = EINA_TRUE;

        g_object_get(G_OBJECT(ev->pipeline),
         "n-audio", &n_audio,
         "n-video", &n_video,
         NULL);

        if (n_audio == 0 && n_video == 0)
         ERR("No audio nor video stream found");

        if (n_audio > 0 && n_video == 0)
         {
           GstElement *vis = NULL;
           gint flags;
           const char *vis_name;

           if ((vis_name = emotion_visualization_element_name_get(ev->vis)))
            {
             vis = gst_element_factory_make(vis_name, "vis");
             g_object_set(G_OBJECT(ev->pipeline), "vis-plugin", vis, NULL);
             g_object_get(G_OBJECT(ev->pipeline), "flags", &flags, NULL);
             flags |= GST_PLAY_FLAG_VIS;
             g_object_set(G_OBJECT(ev->pipeline), "flags", flags, NULL);
            }
           else
            {
             GstElement *audio_sink;

             g_object_get(ev->pipeline, "audio-sink", &audio_sink, NULL);
             ev->audio_buffer_probe_pad = gst_element_get_static_pad(audio_sink, "sink");
             ev->audio_buffer_probe = gst_pad_add_probe(ev->audio_buffer_probe_pad,
                                   GST_PAD_PROBE_TYPE_BUFFER | GST_PAD_PROBE_TYPE_BUFFER_LIST,
                                   audio_buffer_probe,
                                   ev,
                                   NULL);
             gst_object_unref(audio_sink);
            }
         }

        if (n_audio > 0 || n_video > 0)
         {
           /** NOTE: you need to set: GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=/tmp EMOTION_ENGINE=gstreamer to save the $EMOTION_GSTREAMER_DOT file in '/tmp' */
           /** then call dot -Tpng -oemotion_pipeline.png /tmp/$TIMESTAMP-$EMOTION_GSTREAMER_DOT.dot */

#if defined(HAVE_GETUID) && defined(HAVE_GETEUID)
           if (getuid() == geteuid())
#endif
            {
             if (getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"))
              {
                GST_DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS(GST_BIN(ev->pipeline),
                                 GST_DEBUG_GRAPH_SHOW_ALL,
                                 getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"));
              }
            }

           _emotion_open_done(ev->obj);
           _emotion_playback_started(ev->obj);
         }
       }
      break;
    }
   case GST_MESSAGE_ERROR:
    {
      GError *err = NULL;
      gchar *name, *debug = NULL;

      name = gst_object_get_path_string (msg->src);
      gst_message_parse_error (msg, &err, &debug);

      ERR("ERROR: from element %s: %s\nAdditional debug info:\n%s", name, err->message, debug);

      g_error_free (err);
      g_free (debug);
      g_free (name);

      gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_NULL);

      ev->play = EINA_FALSE;
      _emotion_decode_stop(ev->obj);
      _emotion_playback_finished(ev->obj);

      break;
    }
   case GST_MESSAGE_WARNING:
    {
      GError *err = NULL;
      gchar *name, *debug = NULL;

      name = gst_object_get_path_string (msg->src);
      gst_message_parse_warning (msg, &err, &debug);

      WRN("WARNING: from element %s: %s\nAdditional debug info:\n%s", name, err->message, debug);

      g_error_free (err);
      g_free (debug);
      g_free (name);

      break;
    }
   case GST_MESSAGE_BUFFERING:
    {
      gint percent = 0;

      /* If the stream is live, we do not care about buffering. */
      if (ev->live)
       {
        ev->buffering = FALSE;
        break;
       }

      gst_message_parse_buffering (msg, &percent);

      /* Wait until buffering is complete before start/resume playing */
      if (percent < 100)
       gst_element_set_state (ev->pipeline, GST_STATE_PAUSED);
      else if (ev->play)
       gst_element_set_state (ev->pipeline, GST_STATE_PLAYING);

      ev->buffering = (percent < 100);

      break;
    }
   case GST_MESSAGE_CLOCK_LOST:
    {
      gst_element_set_state (ev->pipeline, GST_STATE_PAUSED);
      gst_element_set_state (ev->pipeline, GST_STATE_PLAYING);
      break;
    }
   default:
     break;
   }

  emotion_gstreamer_message_free(send);
  _emotion_pending_ecore_end();
}

static GstBusSyncReply
_bus_sync_handler(GstBus *bus EINA_UNUSED, GstMessage *msg, gpointer data)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = data;
  Emotion_Gstreamer_Message *send;

  INF("Message %s from %s",
    GST_MESSAGE_TYPE_NAME(msg),
    GST_MESSAGE_SRC_NAME(msg));

  send = emotion_gstreamer_message_alloc(ev, msg);

  if (send)
   {
    _emotion_pending_ecore_begin();
    ecore_main_loop_thread_safe_call_async(_bus_main_handler, send);
   }

  gst_message_unref(msg);

  return GST_BUS_DROP;
}

static void
_emotion_gstreamer_pause(void *data, Ecore_Thread *thread)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = data;
  gboolean res;

  if (ecore_thread_check(thread) || !ev->pipeline) return;

  gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_PAUSED);
  res = gst_element_get_state(ev->pipeline, NULL, NULL, GST_CLOCK_TIME_NONE);
  if (res == GST_STATE_CHANGE_NO_PREROLL)
   {
    ev->live = EINA_TRUE;
    gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_PLAYING);
    gst_element_get_state(ev->pipeline, NULL, NULL, GST_CLOCK_TIME_NONE);
   }
}

static void
_emotion_gstreamer_cancel(void *data, Ecore_Thread *thread)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = data;

  ev->threads = eina_list_remove(ev->threads, thread);

#if defined(HAVE_GETUID) && defined(HAVE_GETEUID)
  if (getuid() == geteuid())
#endif
   {
    if (getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"))
     {
       GST_DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS(GST_BIN(ev->pipeline),
                        GST_DEBUG_GRAPH_SHOW_ALL,
                        getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"));
     }
   }

  emotion_gstreamer_unref(ev);
}

static void
_emotion_gstreamer_end(void *data, Ecore_Thread *thread)
{
  Emotion_Gstreamer *ev = data;

  ev->threads = eina_list_remove(ev->threads, thread);

  if (ev->play && !ev->buffering)
   {
    gst_element_set_state(ev->pipeline, GST_STATE_PLAYING);
   }

#if defined(HAVE_GETUID) && defined(HAVE_GETEUID)
  if (getuid() == geteuid())
#endif
   {
    if (getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"))
     {
       GST_DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS(GST_BIN(ev->pipeline),
                        GST_DEBUG_GRAPH_SHOW_ALL,
                        getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"));
     }
   }

  emotion_gstreamer_unref(ev);
}

static GstElement *
_create_pipeline(Emotion_Gstreamer *ev,
         Evas_Object *o,
         const char *uri,
         const char *suburi)
{
  GstElement *playbin;
  GstElement *vsink;
  GstBus *bus;
  int flags;

  if (!uri)
   return NULL;

  playbin = gst_element_factory_make("playbin", "playbin");
  if (!playbin)
   {
    ERR("Unable to create 'playbin' GstElement.");
    return NULL;
   }

  vsink = gst_element_factory_make("emotion-sink", "sink");
  if (!vsink)
   {
    ERR("Unable to create 'emotion-sink' GstElement.");
    goto unref_pipeline;
   }

  g_object_set(G_OBJECT(vsink), "emotion-object", o, NULL);

  g_object_get(G_OBJECT(playbin), "flags", &flags, NULL);
  g_object_set(G_OBJECT(playbin), "flags",
        (flags | GST_PLAY_FLAG_DOWNLOAD) & ~GST_PLAY_FLAG_TEXT, NULL);
  g_object_set(G_OBJECT(playbin), "video-sink", vsink, NULL);
  g_object_set(G_OBJECT(playbin), "uri", uri, NULL);
  if (suburi)
   {
    g_object_set(G_OBJECT(playbin), "suburi", suburi, NULL);
    g_object_set(G_OBJECT(playbin), "subtitle-font-desc", "Sans, 10", NULL);
   }

  bus = gst_element_get_bus(playbin);
  gst_bus_set_sync_handler(bus, _bus_sync_handler, ev, NULL);
  gst_object_unref(bus);

  ev->pipeline = playbin;
  ev->vsink = vsink;

  ev->metadata = calloc(1, sizeof(Emotion_Gstreamer_Metadata));

  ev->threads = eina_list_append(ev->threads,
                 ecore_thread_run(_emotion_gstreamer_pause,
                          _emotion_gstreamer_end,
                          _emotion_gstreamer_cancel,
                          emotion_gstreamer_ref(ev)));

  /** NOTE: you need to set: GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=/tmp EMOTION_ENGINE=gstreamer to save the $EMOTION_GSTREAMER_DOT file in '/tmp' */
  /** then call dot -Tpng -oemotion_pipeline.png /tmp/$TIMESTAMP-$EMOTION_GSTREAMER_DOT.dot */
#if defined(HAVE_GETUID) && defined(HAVE_GETEUID)
  if (getuid() == geteuid())
#endif
   {
    if (getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"))
     {
       GST_DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS(GST_BIN(playbin),
                        GST_DEBUG_GRAPH_SHOW_ALL,
                        getenv("EMOTION_GSTREAMER_DOT"));
     }
   }

  return playbin;

 unref_pipeline:
  gst_object_unref(vsink);
  gst_object_unref(playbin);
  return NULL;
}