You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

8201 lines
234 KiB

# translation of trunk.HEAD.po to Slovenian
#
# r1to <renato.rener@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: trunk.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-25 15:08+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 12:04+0100\n"
"Last-Translator: Renato Rener <renato.rener@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: src/bin/e_about.c:14
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:17 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_config_dialog.c:272
#: src/bin/e_fm.c:975 src/bin/e_int_border_menu.c:135
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:17
#: src/modules/conf/e_conf.c:163
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:843
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:129
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2023 src/modules/mixer/app_mixer.c:514
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/bin/e_about.c:18 src/bin/e_actions.c:3065 src/bin/e_actions.c:3069
#: src/bin/e_actions.c:3073 src/bin/e_int_menus.c:182 src/bin/e_main.c:534
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:155
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:221
#: src/modules/wizard/page_000.c:29
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:23
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 1999-2012, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</> and it is not "
"stable. Many features are incomplete or even non-existent yet and may have "
"many bugs. You have been <hilight>WARNED!</>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2010, Razvojna ekipa Enlightenment.<br><br>Upamo da se "
"boste ob uporabi teh programov prav tako zabavali, kot smo se mi pri pisanju."
"<br><br>Programska oprema pred vami je takšna kot pač je, brez vsakršne in "
"kakršne koli garancije. Programska oprema je licenčni proizvod, tako da vas "
"naprošamo da si ogledate COPYING in COPYING-PLAIN datoteki nameščeni na "
"vašem sistemu.<br><br>Enlightenment je trenutno v fazi<hilight>MOČNEGA "
"RAZVOJA</hilight> in kot tak še nestabilen. Marsikatere funkcije še niso "
"dokončane, ali pa sploh še ne obstajajo in naletite lahko na veliko hroščev. "
"Bili ste <hilight>POSVARJENI!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:48
#, fuzzy
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>Ekipa</title>"
#: src/bin/e_actions.c:365
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Ubili boste %s.<br><br>Prosim, zavedajte se, da bodo vsi podatki tega "
"okna<br>ki še niso bili shranjeni - izgubljeni!<br><br>Ali ste prepričani da "
"hočete ubiti to okno?"
#: src/bin/e_actions.c:377
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi ubili to okno?"
#: src/bin/e_actions.c:380 src/bin/e_actions.c:1917 src/bin/e_actions.c:2014
#: src/bin/e_actions.c:2077 src/bin/e_actions.c:2140 src/bin/e_actions.c:2208
#: src/bin/e_actions.c:2276 src/bin/e_confirm_dialog.c:44
#: src/bin/e_desklock.c:1050 src/bin/e_fm.c:9238 src/bin/e_fm.c:9492
#: src/bin/e_module.c:518 src/bin/e_screensaver.c:145
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: src/bin/e_actions.c:382 src/bin/e_actions.c:1919 src/bin/e_actions.c:2016
#: src/bin/e_actions.c:2079 src/bin/e_actions.c:2142 src/bin/e_actions.c:2210
#: src/bin/e_actions.c:2278 src/bin/e_confirm_dialog.c:45
#: src/bin/e_desklock.c:1052 src/bin/e_fm.c:9236 src/bin/e_fm.c:9493
#: src/bin/e_module.c:519 src/bin/e_screensaver.c:147
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/bin/e_actions.c:1911
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi izhod?"
#: src/bin/e_actions.c:1913
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izhod iz Enlightenment.<br><br>Ste prepričani, da želite izhod?"
#: src/bin/e_actions.c:2008
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ste prepričani, da bi se radi odjavili?"
#: src/bin/e_actions.c:2010
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Zahtevali ste odjavo<br><br>Ste prepričani, da želite to?"
#: src/bin/e_actions.c:2071 src/bin/e_actions.c:2202
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi izklop?"
#: src/bin/e_actions.c:2073
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izklop računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete izklop?"
#: src/bin/e_actions.c:2134
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi ponovni zagon?"
#: src/bin/e_actions.c:2136
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Zahtevali ste ponovni zagon računalnika<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"ponovni zagon?"
#: src/bin/e_actions.c:2204
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Zahtevali ste zaustavitev računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"zaustavitev?"
#: src/bin/e_actions.c:2270
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi uspavali računalnik?"
#: src/bin/e_actions.c:2272
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Zahtevali ste uspavanje računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"uspavanje?"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_actions.c:2723
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_actions.c:2738
#: src/bin/e_actions.c:2993 src/bin/e_actions.c:2997 src/bin/e_actions.c:3002
#: src/bin/e_actions.c:3008 src/bin/e_actions.c:3014 src/bin/e_actions.c:3020
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Dejanja"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_fm.c:6201 src/bin/e_gadcon.c:1410
#: src/bin/e_int_border_menu.c:654
msgid "Move"
msgstr "Premakni"
#: src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_int_border_menu.c:668
msgid "Resize"
msgstr "Spremeni velikost"
#: src/bin/e_actions.c:2715 src/bin/e_actions.c:3041 src/bin/e_actions.c:3043
#: src/bin/e_actions.c:3045 src/bin/e_actions.c:3047 src/bin/e_actions.c:3049
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:325
msgid "Menu"
msgstr "Meni"
#: src/bin/e_actions.c:2715
msgid "Window Menu"
msgstr "Meni okna"
#: src/bin/e_actions.c:2723 src/bin/e_int_border_menu.c:983
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Raise"
msgstr "Postavi v ospredje"
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_int_border_menu.c:991
msgid "Lower"
msgstr "Postavi v ozadje"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_int_border_menu.c:562
msgid "Kill"
msgstr "Ubij"
#: src/bin/e_actions.c:2743 src/bin/e_actions.c:2750 src/bin/e_actions.c:2757
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_actions.c:2766 src/bin/e_actions.c:2769
#: src/bin/e_actions.c:2772 src/bin/e_actions.c:2774 src/bin/e_actions.c:2776
#: src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_actions.c:2785 src/bin/e_actions.c:2787
#: src/bin/e_actions.c:2789 src/bin/e_actions.c:2791 src/bin/e_actions.c:2793
#: src/bin/e_actions.c:2800 src/bin/e_actions.c:2805 src/bin/e_actions.c:2811
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stanje"
#: src/bin/e_actions.c:2743
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Lepljivo"
#: src/bin/e_actions.c:2750
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Ikonizirano"
#: src/bin/e_actions.c:2757
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_int_border_menu.c:304
#: src/bin/e_int_border_menu.c:629
msgid "Maximize"
msgstr "Razpni"
#: src/bin/e_actions.c:2766
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Razpni navpično"
#: src/bin/e_actions.c:2769
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Razpni vodoravno"
#: src/bin/e_actions.c:2772
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Razpni celozaslonsko"
#: src/bin/e_actions.c:2774
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Pametna razpetost"
#: src/bin/e_actions.c:2776
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Razpni·razširjeno"
#: src/bin/e_actions.c:2778
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Razpni zapolnjeno"
#: src/bin/e_actions.c:2785
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Zasenči navzgor"
#: src/bin/e_actions.c:2787
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Zasenči navzdol"
#: src/bin/e_actions.c:2789
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Zasenči levo"
#: src/bin/e_actions.c:2791
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Zasenči desno"
#: src/bin/e_actions.c:2793
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zasenčeno"
#: src/bin/e_actions.c:2800
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Brez obrobe"
#: src/bin/e_actions.c:2805
msgid "Set Border"
msgstr "Nastavi obrobo"
#: src/bin/e_actions.c:2811
msgid "Cycle between Borders"
msgstr "Kroži med obrobami"
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Pripeto"
#: src/bin/e_actions.c:2822 src/bin/e_actions.c:2824 src/bin/e_actions.c:2826
#: src/bin/e_actions.c:2828 src/bin/e_actions.c:2830 src/bin/e_actions.c:2836
#: src/bin/e_actions.c:2842 src/bin/e_actions.c:2847 src/bin/e_actions.c:2853
#: src/bin/e_actions.c:2859 src/bin/e_actions.c:2861 src/bin/e_actions.c:2863
#: src/bin/e_actions.c:2865 src/bin/e_actions.c:2867 src/bin/e_actions.c:2869
#: src/bin/e_actions.c:2871 src/bin/e_actions.c:2873 src/bin/e_actions.c:2875
#: src/bin/e_actions.c:2877 src/bin/e_actions.c:2879 src/bin/e_actions.c:2881
#: src/bin/e_actions.c:2883 src/bin/e_actions.c:2889 src/bin/e_actions.c:2891
#: src/bin/e_actions.c:2893 src/bin/e_actions.c:2895 src/bin/e_actions.c:2897
#: src/bin/e_actions.c:2903 src/bin/e_actions.c:2909 src/bin/e_actions.c:2915
#: src/bin/e_actions.c:2920 src/bin/e_actions.c:2922 src/bin/e_actions.c:2924
#: src/bin/e_actions.c:2926 src/bin/e_actions.c:2928 src/bin/e_actions.c:2930
#: src/bin/e_actions.c:2932 src/bin/e_actions.c:2934 src/bin/e_actions.c:2936
#: src/bin/e_actions.c:2938 src/bin/e_actions.c:2940 src/bin/e_actions.c:2942
#: src/bin/e_actions.c:2944 src/bin/e_actions.c:3123 src/bin/e_actions.c:3128
#: src/bin/e_fm.c:3300 src/bin/e_fm.c:3306 src/bin/e_fm.c:10019
#: src/bin/e_fm_device.c:334 src/bin/e_fm_device.c:358
#: src/bin/e_fm_device.c:637 src/bin/e_fm_device.c:664
#: src/bin/e_int_menus.c:144 src/bin/e_int_shelf_config.c:247
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:358 src/modules/ibox/e_mod_config.c:162
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
#: src/bin/e_actions.c:2822
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopi namizje v levo"
#: src/bin/e_actions.c:2824
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopi namizje v desno"
#: src/bin/e_actions.c:2826
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopi namizje gor"
#: src/bin/e_actions.c:2828
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopi namizje dol"
#: src/bin/e_actions.c:2830
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopi namizje za..."
#: src/bin/e_actions.c:2836
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Prikaži namizje"
#: src/bin/e_actions.c:2842
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Prikaži polico"
#: src/bin/e_actions.c:2847
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopi namizje na..."
#: src/bin/e_actions.c:2853
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopi namizje linearno"
#: src/bin/e_actions.c:2859
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Preklopi na namizje 0"
#: src/bin/e_actions.c:2861
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Preklopi na namizje 1"
#: src/bin/e_actions.c:2863
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Preklopi na namizje 2"
#: src/bin/e_actions.c:2865
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Preklopi na namizje 3"
#: src/bin/e_actions.c:2867
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Preklopi na namizje 4"
#: src/bin/e_actions.c:2869
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Preklopi na namizje 5"
#: src/bin/e_actions.c:2871
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Preklopi na namizje 6"
#: src/bin/e_actions.c:2873
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Preklopi na namizje 7"
#: src/bin/e_actions.c:2875
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Preklopi na namizje 8"
#: src/bin/e_actions.c:2877
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Preklopi na namizje 9"
#: src/bin/e_actions.c:2879
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Preklopi na namizje 10"
#: src/bin/e_actions.c:2881
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Preklopi na namizje 11"
#: src/bin/e_actions.c:2883
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Preklopi na namizje..."
#: src/bin/e_actions.c:2889
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje levo (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2891
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje desno (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2893
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje gor (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2895
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje dol (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2897
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje za... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2903
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje na... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2909
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje linearno... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2915
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Preklopi namizje v smeri..."
#: src/bin/e_actions.c:2920
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·0·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2922
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·1·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2924
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·2·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2926
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·3·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2928
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·4·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2930
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·5·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2932
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·6·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2934
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·7·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2936
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·8·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2938
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·9·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2940
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·10·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2942
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·11·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2944
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje...·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2950 src/bin/e_actions.c:2952 src/bin/e_actions.c:2954
#: src/bin/e_actions.c:2960 src/bin/e_actions.c:2962 src/bin/e_actions.c:2964
#: src/bin/e_actions.c:2969 src/bin/e_actions.c:2972 src/bin/e_actions.c:2975
#: src/bin/e_actions.c:2977 src/bin/e_actions.c:2979 src/bin/e_actions.c:2981
#: src/bin/e_actions.c:2984 src/bin/e_actions.c:2986 src/bin/e_actions.c:2988
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:131
msgid "Screen"
msgstr "Zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:2950
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Pošlji miško na zaslon·0"
#: src/bin/e_actions.c:2952
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Pošlji miško na zaslon·1"
#: src/bin/e_actions.c:2954
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Pošlji miško na zaslon..."
#: src/bin/e_actions.c:2960
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Pošlji miško naprej za 1 zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:2962
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Pošlji miško nazaj za 1 zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:2964
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Pošlji miško nazaj/naprej za zaslon/ov...·"
#: src/bin/e_actions.c:2969
msgid "Dim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2972
msgid "Undim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2975
msgid "Backlight Set"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2977
msgid "Backlight Min"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2979
msgid "Backlight Mid"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2981
msgid "Backlight Max"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2984
msgid "Backlight Adjust"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2986
msgid "Backlight Up"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2988
msgid "Backlight Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2993
msgid "Move To Center"
msgstr "Premakni na sredino"
#: src/bin/e_actions.c:2997
msgid "Move To..."
msgstr "Premakni na..."
#: src/bin/e_actions.c:3002
msgid "Move By..."
msgstr "Premakni za..."
#: src/bin/e_actions.c:3008
msgid "Resize By..."
msgstr "Spremeni velikost za..."
#: src/bin/e_actions.c:3014
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Potisni v smeri..."
#: src/bin/e_actions.c:3020
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Vleci ikono..."
#: src/bin/e_actions.c:3025 src/bin/e_actions.c:3027 src/bin/e_actions.c:3029
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Premikanje"
#: src/bin/e_actions.c:3025
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na naslednje namizje"
#: src/bin/e_actions.c:3027
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na prejšnje namizje"
#: src/bin/e_actions.c:3029
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Po namizju št:..."
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na namizje..."
#: src/bin/e_actions.c:3041
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Prikaži glavni meni"
#: src/bin/e_actions.c:3043
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Prikaži meni priljubljenih"
#: src/bin/e_actions.c:3045
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Prikaži meni vseh programov"
#: src/bin/e_actions.c:3047
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Prikaži lastni meni"
#: src/bin/e_actions.c:3049
msgid "Show Menu..."
msgstr "Prikaži meni..."
#: src/bin/e_actions.c:3056 src/bin/e_actions.c:3061
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:367
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:72 src/modules/fileman/e_mod_main.c:160
msgid "Launch"
msgstr "Zaženi"
#: src/bin/e_actions.c:3056 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Ukaz"
#: src/bin/e_actions.c:3061 src/bin/e_eap_editor.c:692
#: src/bin/e_int_border_menu.c:73
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: src/bin/e_actions.c:3065 src/bin/e_int_menus.c:206
msgid "Restart"
msgstr "Ponovni zagon"
#: src/bin/e_actions.c:3069 src/bin/e_int_menus.c:211
msgid "Exit"
msgstr "Izklop"
#: src/bin/e_actions.c:3073
msgid "Exit Now"
msgstr "Izklopi zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3077 src/bin/e_actions.c:3082
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment·:·Način"
#: src/bin/e_actions.c:3078
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Predstavitveni način"
#: src/bin/e_actions.c:3083
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Nepovezan način"
#: src/bin/e_actions.c:3087 src/bin/e_actions.c:3091 src/bin/e_actions.c:3095
#: src/bin/e_actions.c:3099 src/bin/e_actions.c:3103 src/bin/e_actions.c:3107
#: src/bin/e_actions.c:3111 src/bin/e_actions.c:3115 src/bin/e_configure.c:372
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:244
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:87
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:808
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:466
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:588
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:258
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:396
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:796
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:182 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:58
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:125
msgid "System"
msgstr "Sistem"
#: src/bin/e_actions.c:3087
msgid "Log Out"
msgstr "Odjavi"
#: src/bin/e_actions.c:3091
msgid "Power Off Now"
msgstr "Ugasni zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3095
msgid "Power Off"
msgstr "Ugasni"
#: src/bin/e_actions.c:3099
msgid "Reboot"
msgstr "Ponovni zagon"
#: src/bin/e_actions.c:3103
msgid "Suspend Now"
msgstr "Zaustavi zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3107
msgid "Suspend"
msgstr "Zaustavi"
#: src/bin/e_actions.c:3111
msgid "Hibernate"
msgstr "Uspavaj"
#: src/bin/e_actions.c:3115
#, fuzzy
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Uspavaj"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Lock"
msgstr "Zakleni"
#: src/bin/e_actions.c:3128 src/bin/e_int_menus.c:1167
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Uredi okna"
#: src/bin/e_actions.c:3133
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Splošno : Dejanja"
#: src/bin/e_actions.c:3133
msgid "Delayed Action"
msgstr "Odloženo dejanje"
#: src/bin/e_bg.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Nastavi za ozadje"
#
# This translator was created/edited with the Elive translation tool
#: src/bin/e_color_dialog.c:26
msgid "Color Selector"
msgstr "Izbirnik barve"
#: src/bin/e_color_dialog.c:46 src/bin/e_config.c:1571 src/bin/e_config.c:2146
#: src/bin/e_config_dialog.c:262 src/bin/e_eap_editor.c:854
#: src/bin/e_eap_editor.c:918 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:398
#: src/bin/e_fm.c:8750 src/bin/e_fm.c:9394 src/bin/e_fm_prop.c:507
#: src/bin/e_int_border_remember.c:324 src/bin/e_int_border_remember.c:525
#: src/bin/e_module.c:415 src/bin/e_sys.c:487 src/bin/e_sys.c:524
#: src/bin/e_utils.c:707 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:387
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:120
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:222
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:352
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:120
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:415 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:444
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:469
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:303
msgid "OK"
msgstr "V Redu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:47 src/bin/e_eap_editor.c:856
#: src/bin/e_eap_editor.c:920 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8752
#: src/bin/e_fm_prop.c:508 src/bin/e_utils.c:1162
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:388
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:124
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:226
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:356
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:124
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:304
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:120 src/modules/connman/e_mod_main.c:300
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: src/bin/e_config.c:948 src/bin/e_config.c:981
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so potrebovale nadgradnjo. Vaše stare nastavitve<br>so bile "
"zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo<br>med nadaljnjim "
"razvojem redno dogajalo, tako da ne poročajte o hroščih<br>. To le pomeni, "
"da Enlightenment potrebuje nekatere nove<br>nastavitve, ki jih vaša stara "
"nastavitvena datoteka ne vsebuje. Sedaj<br>pa lahko ponovno nastavite stvari "
"po svoje. Opravičujemo se za neprijetnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:965
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so NOVEJŠE od Enlightenment. To je izredno <br>čudno in se "
"ne bi smelo dogajati... razen, če ste namestili starejši<br>Enlightenment, "
"oziroma ste kopirali nastavitve od nekje, kjer teče<br>novejši "
"Enlightenment. To je zelo slabo, zato smo vaše nastavitve<br>ponovno "
"nastavili na privzete vrednosti. Prosimo, sprejmite naše<br>opravičilo za "
"vse neprijetnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1558 src/bin/e_config.c:2133
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Težave zapisovanja Enlightenment nastavitev"
#: src/bin/e_config.c:1561
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Enlightenment je naletel na napako ob premikanju nastavitvenih datotek<br>iz:"
"<br>%s<br><br>v:<br>%s<br><br>Zaradi varnosti je bilo nadaljevanje pisanja "
"opuščeno.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2043
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Nastavitve posodobljene"
#: src/bin/e_config.c:2060
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr "Oprimek·datoteke·EET je slab."
#: src/bin/e_config.c:2063
msgid "The file data is empty."
msgstr "Prazna vsebina datoteke"
#: src/bin/e_config.c:2066
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
"Datoteka ni zapisljiva. Disk je morda le za branje<br>ali pa ste izgubili "
"dovoljenja za vaše datoteke."
#: src/bin/e_config.c:2069
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr ""
"Med pripravo na zapisovanje je zmanjkalo spomina.<br>Prosimo, sprostite "
"nekaj spomina."
#: src/bin/e_config.c:2072
msgid "This is a generic error."
msgstr "Tole je splošna napaka!"
#: src/bin/e_config.c:2075
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
"Nastavitvena datoteka je prevelika.<br>Morala bi biti zelo majhna (največ "
"nekaj sto KB)."
#: src/bin/e_config.c:2078
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr "Na disku imate I/O napake.<br>Morda potrebuje zamenjavo?"
#: src/bin/e_config.c:2081
msgid "You ran out of space while writing the file"
msgstr "Med zapisovanjem datoteke vam je zmanjkalo prostora"
#: src/bin/e_config.c:2084
msgid "The file was closed on it while writing."
msgstr "Datoteka je bila zaprta med zapisovanjem"
#: src/bin/e_config.c:2087
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr "Spodletela pomnilniška preslikava (mmap)·datoteke "
#: src/bin/e_config.c:2090
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr "Spodletelo kodiranje X509"
#: src/bin/e_config.c:2093
msgid "Signature failed."
msgstr "Podpisovanje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2096
msgid "The signature was invalid."
msgstr "Neveljaven podpis"
#: src/bin/e_config.c:2099
msgid "Not signed."
msgstr "Ni podpisano"
#: src/bin/e_config.c:2102
msgid "Feature not implemented."
msgstr "Funkcija ni vgrajena"
#: src/bin/e_config.c:2105
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr "PRNG ni bil sejan"
#: src/bin/e_config.c:2108
msgid "Encryption failed."
msgstr "Šifriranje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2111
#, fuzzy
msgid "Decryption failed."
msgstr "Razšifriranje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2114
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Enlightenment te napake ne prepozna"
#: src/bin/e_config.c:2136
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment je naletel na napako med zapisovanjem<br>svoje nastavitvene "
"datoteke.<br>%s<br><br>Datoteka, pri kateri je prišlo do napake je:<br>"
"%s<br><br>Ta datoteka je bila zaradi preprečitve okvare podatkov izbrisana."
"<br>"
#: src/bin/e_config_dialog.c:210 src/modules/battery/e_mod_main.c:778
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:275 src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:239 src/bin/e_eap_editor.c:713
msgid "Basic"
msgstr "Osnovno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:264
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:842
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:236
msgid "Apply"
msgstr "Uveljavi"
#: src/bin/e_configure.c:28 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1261
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1852
msgid "Extensions"
msgstr "Razširitve"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/bin/e_configure.c:32 src/bin/e_configure.c:242
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:80
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_color_classes.c:857
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:236
msgid "Modules"
msgstr "Moduli"
#: src/bin/e_configure.c:364
#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "Zaželeno ikono"
#: src/bin/e_container.c:124
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Vsebovalnik %d"
#: src/bin/e_desklock.c:171
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Napaka - ni podpore PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"Podpora za PAM ni vgrajena v Enlightenment, zato<br>je zaklepanje zaslona "
"onemogočeno."
#: src/bin/e_desklock.c:236
msgid "Lock Failed"
msgstr "Zaklepanje spodletelo"
#: src/bin/e_desklock.c:237
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Zaklepanje namizja ni uspelo, ker je nek program<br>prevzel tipkovnico "
"oziroma miško ali oboje<br>in se njegov prevzem ne more prekiniti."
#: src/bin/e_desklock.c:322
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Vnesite vaše geslo za odklepanje"
#: src/bin/e_desklock.c:712
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Napaka Sistemskega overjanja"
#: src/bin/e_desklock.c:713
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Overjanje prek PAM je naletelo na napake pri nameščanju<br>seje overjanja. "
"Koda napake<hilight>%i</hilight>.<br>To je slabo in se ne bi smelo dogajati. "
"Prosimo, sporočite nam tega hrošča."
#: src/bin/e_desklock.c:1041 src/bin/e_screensaver.c:136
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Aktiviram predstavitveni način?"
#: src/bin/e_desklock.c:1044
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Prehitro ste odklenili namizje.<br><br>Ali bi želeli omogočiti "
"<b>predstavitveni</b> način in začasno onemogočili ohranjevalnik zaslona, "
"zaklepanje in upravljanje porabe?"
#: src/bin/e_desklock.c:1054 src/bin/e_screensaver.c:149
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Ne, ampak zvišaj časovno zakasnitev"
#: src/bin/e_desklock.c:1056 src/bin/e_screensaver.c:151
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Ne in ne sprašuj več"
#: src/bin/e_eap_editor.c:174
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Lastnosti nepopolnih oken"
#: src/bin/e_eap_editor.c:175
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Okno, za katero ustvarjate ikono<br>ne vsebuje lastnosti imena in razreda "
"okna<br>potrebne lastnosti za<br>ikono, da bi lahko bila uporabljena za to "
"okno<br>ne more biti ugotovljena. Namesto tega treba<br>uporabiti naslov "
"okna. To bo delovalo<br>le če je naslov okna enak ob<br>zagonu okna, in se "
"ne<br>spremeni."
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Urejevalnik namiznih vnosov"
#: src/bin/e_eap_editor.c:671 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:891
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:265
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: src/bin/e_eap_editor.c:682
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"
#: src/bin/e_eap_editor.c:704
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: src/bin/e_eap_editor.c:726 src/bin/e_eap_editor.c:735
#: src/bin/e_fm_prop.c:394 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:147
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:739
msgid "Generic Name"
msgstr "Splošno ime"
#: src/bin/e_eap_editor.c:745
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:103
msgid "Window Class"
msgstr "Razred okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:751 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:169
msgid "Categories"
msgstr "Kategorije"
#: src/bin/e_eap_editor.c:758
msgid "Mime Types"
msgstr "Vrste MIME"
#: src/bin/e_eap_editor.c:765
msgid "Desktop file"
msgstr "Datoteka namizja"
#: src/bin/e_eap_editor.c:775
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:115
#: src/modules/everything/evry_config.c:378
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1476
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:126 src/modules/pager/e_mod_config.c:213
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:779
msgid "Startup Notify"
msgstr "Zagonsko Obveščanje"
#: src/bin/e_eap_editor.c:781
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Zaženi v terminalu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:783
msgid "Show in Menus"
msgstr "Prikaži v menijih"
#: src/bin/e_eap_editor.c:786 src/bin/e_int_border_remember.c:757
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: src/bin/e_eap_editor.c:817
msgid "Select an Icon"
msgstr "Izberi ikono"
#: src/bin/e_eap_editor.c:883
msgid "Select an Executable"
msgstr "Izberi izvršilno datoteko"
#: src/bin/e_entry.c:501 src/bin/e_fm.c:8241 src/bin/e_shelf.c:1703
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:108
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: src/bin/e_entry.c:511 src/bin/e_fm.c:8149
msgid "Cut"
msgstr "Izreži"
#: src/bin/e_entry.c:519 src/bin/e_fm.c:6196 src/bin/e_fm.c:8163
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
#: src/bin/e_entry.c:527 src/bin/e_fm.c:7987 src/bin/e_fm.c:8176
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"
#: src/bin/e_entry.c:537
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"
#: src/bin/e_exec.c:217 src/bin/e_exec.c:224 src/bin/e_exec.c:236
#: src/bin/e_exec.c:260 src/bin/e_utils.c:230
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:265
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:513
msgid "Run Error"
msgstr "Napaka pri zagonu"
#: src/bin/e_exec.c:218
#, fuzzy
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr "Enlightenment ni uspel uvoziti slike<br>zaradi napake pri pretvorbi ."
#: src/bin/e_exec.c:225
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:389
msgid "Application run error"
msgstr "Napaka pri zagonu programa"
#: src/bin/e_exec.c:391
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment ni uspelo zagnati programa:<br><br>%s<br><br>Program se ni "
"uspel zagnati."
#: src/bin/e_exec.c:491
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Napaka pri zagonu programa"
#: src/bin/e_exec.c:503
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s se je nepričakovano zaustavil"
#: src/bin/e_exec.c:509
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Javljena je bila izhodna koda %i iz %s"
#: src/bin/e_exec.c:517
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z Interrupt signalom"
#: src/bin/e_exec.c:520
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen s Quit signalom"
#: src/bin/e_exec.c:524
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z Abort signalom"
#: src/bin/e_exec.c:527
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s je bil prekinjen z napako plavajoče vejice"
#: src/bin/e_exec.c:531
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z neprekinitvenim Kill signalom"
#: src/bin/e_exec.c:535
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s je bil prekinjen s segmentacijsko napako"
#: src/bin/e_exec.c:539
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s je bil prekinjen s prekinjeno cevjo"
#: src/bin/e_exec.c:542
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen s Termination signalom"
#: src/bin/e_exec.c:546
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s je bil prekinjen z napako vodila"
#: src/bin/e_exec.c:549
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s je bil prekinjen s signalom Št. %i"
#: src/bin/e_exec.c:605
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Preostali signal je bil prisilno prekinjen. Shrani signal za pregled.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:667 src/bin/e_exec.c:741 src/bin/e_exec.c:748
msgid "Error Logs"
msgstr "Dnevniki Napak"
#: src/bin/e_exec.c:673 src/bin/e_exec.c:749
msgid "There was no error message."
msgstr "Ni bilo poročila o napaki"
#: src/bin/e_exec.c:677 src/bin/e_exec.c:756
msgid "Save This Message"
msgstr "Shrani to sporočilo"
#: src/bin/e_exec.c:681 src/bin/e_exec.c:760
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "To poročilo o napaki bo shranjeno kot %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:707
msgid "Error Information"
msgstr "Informacija o napaki"
#: src/bin/e_exec.c:715
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informacija o napaki signala"
#: src/bin/e_exec.c:725 src/bin/e_exec.c:732
msgid "Output Data"
msgstr "Izhodni podatki"
#: src/bin/e_exec.c:733
msgid "There was no output."
msgstr "Ni bilo izhodnih podatkov"
#: src/bin/e_fm.c:977
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Neobstoječa pot"
#: src/bin/e_fm.c:980
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s ne obstaja"
#: src/bin/e_fm.c:3078
msgid "Mount Error"
msgstr "Napaka priklopa"
#: src/bin/e_fm.c:3078
msgid "Can't mount device"
msgstr "Ne morem priklopiti naprave"
#: src/bin/e_fm.c:3094
msgid "Unmount Error"
msgstr "Napaka odklopa"
#: src/bin/e_fm.c:3094
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Ne morem odklopiti naprave"
#: src/bin/e_fm.c:3109
msgid "Eject Error"
msgstr "Napaka izmeta"
#: src/bin/e_fm.c:3109
msgid "Can't eject device"
msgstr "Ne morem izvreči naprave"
#: src/bin/e_fm.c:3781
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i Datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:6209 src/bin/e_fm.c:7995 src/bin/e_fm.c:8184
msgid "Link"
msgstr "Bližnjica"
#: src/bin/e_fm.c:6217 src/bin/e_fm.c:9176 src/bin/e_fm.c:9317
msgid "Abort"
msgstr "Opusti"
#: src/bin/e_fm.c:7914 src/bin/e_fm.c:8074
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Prevzemi starševske nastavitve"
#: src/bin/e_fm.c:7923 src/bin/e_fm.c:8083
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:219
msgid "View Mode"
msgstr "Način pogleda"
#: src/bin/e_fm.c:7930 src/bin/e_fm.c:8090
msgid "Refresh View"
msgstr "Osveži pogled"
#: src/bin/e_fm.c:7938 src/bin/e_fm.c:8098
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Prikaži skrite datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:7950 src/bin/e_fm.c:8110
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Zapomni si zaporedje"
#: src/bin/e_fm.c:7959 src/bin/e_fm.c:8119
msgid "Sort Now"
msgstr "Razvrsti zdaj"
#: src/bin/e_fm.c:7971 src/bin/e_fm.c:8134
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:205
msgid "New Directory"
msgstr "Nova Mapa"
#: src/bin/e_fm.c:8249
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: src/bin/e_fm.c:8268
msgid "Unmount"
msgstr "Odklopi"
#: src/bin/e_fm.c:8273
msgid "Mount"
msgstr "Priklopi"
#: src/bin/e_fm.c:8278
msgid "Eject"
msgstr "Izvrzi"
#: src/bin/e_fm.c:8290
msgid "Application Properties"
msgstr "Lastnosti programa"
#: src/bin/e_fm.c:8296 src/bin/e_fm_prop.c:105
msgid "File Properties"
msgstr "Lastnosti datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:8533 src/bin/e_fm.c:8586
msgid "Use default"
msgstr "Uporabi privzeto"
#: src/bin/e_fm.c:8559 src/modules/fileman/e_mod_config.c:224
msgid "Grid Icons"
msgstr "Umreži ikone"
#: src/bin/e_fm.c:8567 src/modules/fileman/e_mod_config.c:226
msgid "Custom Icons"
msgstr "Ikone po meri"
#: src/bin/e_fm.c:8575 src/modules/everything/evry_config.c:430
#: src/modules/everything/evry_config.c:460
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:234
msgid "List"
msgstr "Seznam"
#: src/bin/e_fm.c:8601
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Velikost ikone (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:8647 src/bin/e_fm.c:8853
msgid "Set background..."
msgstr "Nastavi ozadje..."
#: src/bin/e_fm.c:8652 src/bin/e_fm.c:8897
msgid "Set overlay..."
msgstr "Nastavi prekrivnost"
#: src/bin/e_fm.c:8751 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1032
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
#: src/bin/e_fm.c:8977
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Ustvari novo napo"
#: src/bin/e_fm.c:8978
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Ime nove mape"
#: src/bin/e_fm.c:9032
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Preimenuj %s v:"
#: src/bin/e_fm.c:9034
msgid "Rename File"
msgstr "Preimenuj datoteko"
#: src/bin/e_fm.c:9175 src/bin/e_fm.c:9316
msgid "Retry"
msgstr "Poskusi ponovno"
#: src/bin/e_fm.c:9179 src/bin/e_fm.c:9322
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: src/bin/e_fm.c:9182
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/bin/e_fm.c:9237
msgid "No to all"
msgstr "Ne za vse"
#: src/bin/e_fm.c:9239
msgid "Yes to all"
msgstr "Da za vse"
#: src/bin/e_fm.c:9242
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
#: src/bin/e_fm.c:9245
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Datoteka že obstaja, prepišem?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:9318
msgid "Ignore this"
msgstr "Spreglej to"
#: src/bin/e_fm.c:9319
msgid "Ignore all"
msgstr "Spreglej vse"
#: src/bin/e_fm.c:9324
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Med izvajanjem operacije je prišlo do napake.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:9495
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Potrdi brisanje"
#: src/bin/e_fm.c:9500
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Ste prepričani, da hočete izbrisati<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9506
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Ste prepričani, da hočete izbrisati<br> %d izbrane datoteke v:<br><hilight>"
"%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm_device.c:33
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu TiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:35
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu GiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:37
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu MiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:39
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu KiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:41
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu B"
#: src/bin/e_fm_device.c:74
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Neznana naprava"
#: src/bin/e_fm_device.c:326
msgid "Removable Device"
msgstr "Odstranljivi pogon "
#: src/bin/e_fm_prop.c:332
msgid "File:"
msgstr "Datoteka:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:339 src/bin/e_widget_fsel.c:347
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:346
msgid "Last Modified:"
msgstr "Zadnjič spremenjeno:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:353
msgid "File Type:"
msgstr "Vrsta datoteke:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:360
msgid "Permissions"
msgstr "Dovoljenja"
#: src/bin/e_fm_prop.c:361 src/bin/e_widget_fsel.c:363
msgid "Owner:"
msgstr "Lastnik:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367
msgid "Others can read"
msgstr "Ostali lahko berejo"
#: src/bin/e_fm_prop.c:369
msgid "Others can write"
msgstr "Ostali lahko pišejo"
#: src/bin/e_fm_prop.c:371
msgid "Owner can read"
msgstr "Lastnik lahko bere"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Owner can write"
msgstr "Lastnik lahko piše"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379 src/bin/e_widget_fsel.c:310
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_icon_themes.c:263
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1040
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
#: src/bin/e_fm_prop.c:426
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:208
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:221
#: src/modules/everything/evry_config.c:426
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
#: src/bin/e_fm_prop.c:429
msgid "Thumbnail"
msgstr "Sličica"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:298
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
#: src/bin/e_fm_prop.c:442
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Uporabi to ikono za vse datoteke te vrste"
#: src/bin/e_fm_prop.c:450
msgid "Link Information"
msgstr "Informacija o povezavi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:496
msgid "Select an Image"
msgstr "Izberi sliko"
#: src/bin/e_gadcon.c:1378 src/bin/e_int_border_menu.c:95
#: src/bin/e_int_border_menu.c:595
msgid "Move to"
msgstr "Premakni v"
#: src/bin/e_gadcon.c:1423
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Samodejno drsenje vsebine"
#: src/bin/e_gadcon.c:1434 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:729
msgid "Plain"
msgstr "Golo"
#: src/bin/e_gadcon.c:1443 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:737
msgid "Inset"
msgstr "Uokvirjeno"
#: src/bin/e_gadcon.c:1452 src/bin/e_int_config_modules.c:54
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:30
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
msgid "Look"
msgstr "Izgled"
#: src/bin/e_gadcon.c:1463 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:239
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:280
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:813 src/modules/ibar/e_mod_main.c:801
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
#: src/bin/e_gadcon.c:2007
msgid "Stop moving"
msgstr ""
#: src/bin/e_hints.c:152
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Prejšnji primerek Enlightenment-a je še aktiven\n"
"na tem zaslonu. Opuščanje zagona.\n"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:64
msgid "Window Locks"
msgstr "Zaklepanje oken"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:282
msgid "Generic Locks"
msgstr "Splošni zaklepi"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:283
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Zakleni okno tako, da se bo obnašalo le kot jaz hočem"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenimi spremembami"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:287
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenim zaprtjem, ker je pomembno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Ne dovoli sprememb robov tega okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapomni si zaklepe tega okna za naslednjič"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Prepreči programu da spreminja:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:306 src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:705 src/bin/e_int_shelf_config.c:174
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308 src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:708 src/bin/e_int_shelf_config.c:185
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:442
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:639
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:137
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:310 src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_menu.c:507 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:711 src/bin/e_int_shelf_config.c:132
msgid "Stacking"
msgstr "Obnašanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:312 src/bin/e_int_border_locks.c:331
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikoniziranost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:314 src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_remember.c:723
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepljivost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_remember.c:729
msgid "Shaded state"
msgstr "Zasenčenost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Maximized state"
msgstr "Razpetost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320 src/bin/e_int_border_locks.c:339
#: src/bin/e_int_border_remember.c:732
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celozaslonskost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Prepreči mi spreminjati:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:341 src/bin/e_int_border_remember.c:717
msgid "Border style"
msgstr "Slog obrob"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:345
msgid "Stop me from:"
msgstr "Prepreči mi:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Closing the window"
msgstr "Zapiranje okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Izhod iz prijavne seje če je to okno odprto"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapomni si te zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:82
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104 src/bin/e_int_border_menu.c:943
msgid "Always on Top"
msgstr "Vedno na vrhu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:119 src/bin/e_int_border_menu.c:606
#: src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Lepljivo"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:291 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:121
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:145
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:315
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Razpni navpično"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:326
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Razpni vodoravno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Unmaximize"
msgstr "Razveljavi Razpetost"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:448
msgid "Edit Icon"
msgstr "Uredi ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:456
msgid "Create Icon"
msgstr "Ustvari ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:464
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Dodaj k priljubljenim"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:469
msgid "Add to IBar"
msgstr "Dodaj b iBar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:477
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Ustvari bližnjico tipkovnice"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:497
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_display.c:161
msgid "Placement"
msgstr "Razpostavljanje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr "Preskoči"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:529
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:321
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:27
msgid "Border"
msgstr "Obroba"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:541 src/bin/e_int_border_remember.c:621
#: src/bin/e_int_border_remember.c:714
msgid "Locks"
msgstr "Zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:549
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Zapomni si"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:571
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "ICCCM/NetWM"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:641
msgid "Iconify"
msgstr "Ikoniziraj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:680
msgid "Shade"
msgstr "Zavihaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:864
#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Zaslon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:954
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
msgid "Normal"
msgstr "Normalno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:965
msgid "Always Below"
msgstr "Vedno spodaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1009
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Pripni na namizje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1020
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Odpni z namizja"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1110
msgid "Select Border Style"
msgstr "Izberi slog obrobe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1122
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Uporabi privzeto ikono iz E17"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1130
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Uporabi privzeto ikono programa"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1138
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Uporabi uporabniško določeno ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1147 src/bin/e_int_border_remember.c:747
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Nudi odpor"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1207 src/modules/winlist/e_mod_main.c:26
msgid "Window List"
msgstr "Seznam oken"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1217 src/modules/pager/e_mod_main.c:257
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2796 src/modules/pager/e_mod_main.c:2803
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2810 src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2814 src/modules/pager/e_mod_main.c:2816
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2818 src/modules/pager/e_mod_main.c:2820
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2853 src/modules/pager/e_mod_main.c:2854
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2855 src/modules/pager/e_mod_main.c:2856
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2857 src/modules/pager/e_mod_main.c:2858
msgid "Pager"
msgstr "Preklopnik namizij"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1227
msgid "Taskbar"
msgstr "Opravilna vrstica"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Okenske lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Lastnosti ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:665
#: src/bin/e_utils.c:1187 src/modules/wizard/page_050.c:95
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Razred"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Ime ikone"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Naprava"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Vloga"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Najmanjša velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Največja velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Osnovna velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Koraki spreminjanja velikosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Razmerje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Začetno stanje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:433
msgid "State"
msgstr "Stanje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "ID okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Okenska skupina"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Prehodnost za"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Glavni odjemalec"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Težnost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Prevzemi fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Sprejmi fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Nujno"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Zahtevaj izbris"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Zahtevaj položaj"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Lastnosti NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Na vrhu"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Zavihano"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:744
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Obidi Opravilno vrstico"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:741
msgid "Skip Pager"
msgstr "Obidi Preklopnik"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Skrito"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:83
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapomni si lastnosti okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:307
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Lastnosti okna se ne ujemajo popolno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:310
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, "
"lokacija, stil okvirjev, itd.) okna<br>ki <hilight>nima edinstvenih "
"lastnosti</hilight>.<br><br>To pomeni, da si deli ime/Razred, Prehodnost, "
"Vlogo, itd.<br>z enim ali več oken na zaslonu. Če si Enlightenment zapomni "
"te lastnosti, bodo te lastnosti veljale za vsa okna, ki si le-te delijo."
"<br><br>To je le opozorilo, če slučajno tega niste hoteli.<br>Če ste to "
"hoteli preprosto pritisnite gumb <hilight>Uporabi</hilight> ali <hilight>V "
"Redu</hilight><br>in vaše nastavitve bodo potrjene. V nasprotnem primeru "
"pritisnite gumb <hilight>Prekliči</hilight>."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:516
msgid "No match properties set"
msgstr "Ujemajoče lastnosti niso nastavljene"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, "
"lokacija, slog obrob, itd.) okna<br><hilight>brez da bi podali način "
"zapomnjevanja</hilight>.<br><br>Podati morate vsaj en način, kako naj si "
"Enlightenment zapomni to okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:617
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:619
msgid "Size and Position"
msgstr "Velikost in položaj"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:623
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Velikost, lokacijo in zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:625 src/modules/conf/e_mod_main.c:245
msgid "All"
msgstr "Vse"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:638
msgid "Remember using"
msgstr "Zapomni si uporabo"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:641
msgid "Window name"
msgstr "Ime okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:653
msgid "Window class"
msgstr "Razred okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:677
msgid "Window Role"
msgstr "Vlogo okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:689
msgid "Window type"
msgstr "Tip okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:697
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr "nadomestni znaki so dovoljeni"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:699
msgid "Transience"
msgstr "Prehodnost"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:704
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapomni si lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:720
msgid "Icon Preference"
msgstr "Zaželeno ikono"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:726
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Navidezno namizje"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:735
msgid "Current Screen"
msgstr "Trenutni zaslon"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:738
msgid "Skip Window List"
msgstr "Obidi seznam oken"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:750
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Datoteka ali ime programa (.desktop)"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:758
msgid "Match only one window"
msgstr "Zapomni si le eno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:762
msgid "Always focus on start"
msgstr "Na začetku vedno fokusiraj"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:766
msgid "Keep current properties"
msgstr "Ohranjaj trenutne lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:772
msgid "Start this program on login"
msgstr "Zaženi ta program ob prijavi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
msgid "Utilities"
msgstr "Pripomočki"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:55
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1585
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:56 src/modules/fileman/e_mod_main.c:76
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:420
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:56 src/modules/everything/e_mod_main.c:69
msgid "Launcher"
msgstr "Zaganjalnik"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:57
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Core"
msgstr "Sredica"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58
msgid "Mobile"
msgstr "Mobilno"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:59 src/bin/e_int_menus.c:230
#: src/bin/e_shelf.c:1695 src/modules/battery/e_mod_main.c:186
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:296 src/modules/clock/e_mod_main.c:540
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_conf.c:134
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:102 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:133
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:307 src/modules/ibar/e_mod_main.c:787
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:299 src/modules/ibox/e_mod_main.c:690
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:790 src/modules/temperature/e_mod_main.c:233
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:789 src/modules/connman/e_mod_main.c:1323
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:98
msgid "Module Settings"
msgstr "Nastavitev Modulov"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:176
msgid "Load"
msgstr "Vključi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Unload"
msgstr "Izključi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:307 src/bin/e_int_config_modules.c:591
msgid "No modules selected."
msgstr "Noben modul ni izbran"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:589
msgid "More than one module selected."
msgstr "Več kot en modul izbran"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Vsebina police"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:44
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Vsebina Orodne vrstice"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:155 src/modules/gadman/e_mod_config.c:118
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:134
msgid "Add Gadget"
msgstr "Dodaj gadget"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:160
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Odstrani gadget"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:339
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Nastavitve Orodne vrstice"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82
msgid "Layout"
msgstr "Razporeditev"
#: src/bin/e_intl.c:352
msgid "Input Method Error"
msgstr "Napaka pri načinu vnosa"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Napaka pri zagonu izvršilne datoteke načina vnosa.<br><br>Prepričajte se, "
"ali je vaša metoda vnosa<br>pravilno nastavljena in ali je vaša "
"izvršilna<br>datoteka navedena v vaši poti<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Main"
msgstr "Glavni Meni"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:69
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:29
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Priljubljeni programi"
#: src/bin/e_int_menus.c:127
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:264
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:260
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:283
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:58
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:194
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1354
msgid "Applications"
msgstr "Programi"
#: src/bin/e_int_menus.c:151 src/bin/e_int_menus.c:1126
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:25
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_int_menus.c:1180
msgid "Lost Windows"
msgstr "Izgubljena okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:187
msgid "About"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:192 src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:146
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:35
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:70
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:179
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:282
msgid "Virtual"
msgstr "Navidezna namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:289 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:23
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:27
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:74
msgid "Shelves"
msgstr "Police"
#: src/bin/e_int_menus.c:298
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Prikaži/skrij vsa okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:611
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ni programov)"
#: src/bin/e_int_menus.c:757
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Nastavi navidezna namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:1132 src/bin/e_int_menus.c:1316
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ni oken)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1226 src/bin/e_int_menus.c:1328
msgid "No name!!"
msgstr "Ni imena!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1419
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(Ni polic)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1483
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Dodaj polico"
#: src/bin/e_int_menus.c:1490
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Izbriši polico"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:43
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:44
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Nastavitev Police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:123
msgid "Above Everything"
msgstr "Nad vsem"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:125
msgid "Below Windows"
msgstr "Pod okni"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:127
msgid "Below Everything"
msgstr "Pod vsem"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:129
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Dovoli oknom prekrivanje police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:179
#, c-format
msgid "Height (%3.0f pixels)"
msgstr "Višina (%3.0f pik.)"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:182
msgid "Shrink to Content Width"
msgstr "Skrči na širino vsebine"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:630
msgid "Style"
msgstr "Slog"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:199
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Samodejno skrivanje police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:204
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Prikaz ob prehodu z miško"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:208
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Prikaz ob kliku z miško"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:213
msgid "Hide timeout"
msgstr "Časovna zakasnitev skritja"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:217
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sek."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:223
msgid "Hide duration"
msgstr "Trajanje skritja"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:227
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:852
#, c-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%2f sek."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:232
msgid "Auto Hide"
msgstr "Samodejno skrivanje"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:238
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Prikaži na vseh namizjih"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:240
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Prikaži na določenih namizjih"
#: src/bin/e_ipc.c:46
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Možen poskus IPC napada. IPC vtičnica\n"
"mape že obstaja, a ima dovoljenja\n"
"ki so preveč ohlapna (morajo biti le za branje\n"
"in jih lahko zapisuje le uporabnik, nihče drug)\n"
"ali pa niso vaša last. Prosimo, preverite:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:56
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Mapa IPC vtičnika ne more biti ustvarjena, ali\n"
"pregledana.\n"
"Prosimo, preverite:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_main.c:190
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eina!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:229
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eet!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:238
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:250
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja izhodnih signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:257
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja HUP signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:264
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a USER signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja UPORABNIŠKEGA signala.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:273
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_File!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:282
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Con!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:291
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Ipc!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:302
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:314
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_IMF!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:324
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Evas!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:338
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira software X11\n"
"izrisovanja v Evas. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo programski X11 izrisovalni pogon."
#: src/bin/e_main.c:346
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira izrisovanja iz Software\n"
"Buffer spomina. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo izrisovanje iz Software Buffer spomina."
#: src/bin/e_main.c:356
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Edje!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:368
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Intl!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:378
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more pognati svojega alarmnega sistema.\n"
"Ste že nastavili svojo DISPLAY spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:388
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Xinerama!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:406
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti map v vaši domači mapi.\n"
"Mogoče nimate domače mape ali pa imate poln disk?"
#: src/bin/e_main.c:416
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema registrskih datotek."
#: src/bin/e_main.c:425
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitvenega sistema."
#: src/bin/e_main.c:436
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Randr!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:445
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its environment."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:458
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema razporejanja."
#: src/bin/e_main.c:467
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its pointer system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema kazalca."
#: src/bin/e_main.c:476
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti poti za iskanje datotek.\n"
"Mogoče ste ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:493
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema pisav."
#: src/bin/e_main.c:510
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:526
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its init screen."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti mednarodnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:541
msgid "Starting International Support"
msgstr "Začenjanje mednarodne podpore"
#: src/bin/e_main.c:545
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti mednarodnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:554
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you lack permissions on ~/.cache/efreet or are\n"
"out of memory or disk space?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati FDO datotečnega sistema.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:577
msgid "Setup Screens"
msgstr "Nastavi Zaslone"
#: src/bin/e_main.c:581
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment je poizkusil nastaviti upravljanje z okni na vseh zaslonih\n"
"vašega sistema in pri tem klavrno propadel. Mogoče uporabljate drug\n"
"upravljalnik z okni?\n"
#: src/bin/e_main.c:589
msgid "Setup ACPI"
msgstr "Nastavi ACPI"
#: src/bin/e_main.c:596
#, fuzzy
msgid "Setup Backlight"
msgstr "Nastavi Naveze"
#: src/bin/e_main.c:600
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the backlight."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti DPMS nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:607
msgid "Setup DPMS"
msgstr "Nastavi DPMS"
#: src/bin/e_main.c:611
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti DPMS nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:618
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Nastavi Ohranjevalnik zaslona"
#: src/bin/e_main.c:622
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti X ohranjevalnika zaslona."
#: src/bin/e_main.c:629
#, fuzzy
msgid "Setup Powersave Modes"
msgstr "Nastavi načine varčevanja porabe"
#: src/bin/e_main.c:633
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema za način upravljanja porabe"
#: src/bin/e_main.c:640
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Nastavi zaklepanje"
#: src/bin/e_main.c:644
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema zaklepanja namizja."
#: src/bin/e_main.c:651
msgid "Setup Popups"
msgstr "Nastavii pojavna okna"
#: src/bin/e_main.c:655
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema pojavnih oken"
#: src/bin/e_main.c:665
#, fuzzy
msgid "Setup Message Bus"
msgstr "Nastavi sistem sporočil"
#: src/bin/e_main.c:672
msgid "Setup Paths"
msgstr "Nastavi poti"
#: src/bin/e_main.c:678
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Nastavi sistemsko nadzorovanje"
#: src/bin/e_main.c:682
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:689
msgid "Setup Actions"
msgstr "Nastavi dejanja"
#: src/bin/e_main.c:693
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema dejanj."
#: src/bin/e_main.c:700
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Nastavi izvršilni sistem"
#: src/bin/e_main.c:704
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti izvršilnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:715
#, fuzzy
msgid "Setup Filemanager"
msgstr "Upravitelj datotek"
#: src/bin/e_main.c:719
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:726
msgid "Setup Message System"
msgstr "Nastavi sistem sporočil"
#: src/bin/e_main.c:730
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema sporočil."
#: src/bin/e_main.c:737
msgid "Setup DND"
msgstr "Nastavi DND"
#: src/bin/e_main.c:741
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega·dnd sistema."
#: src/bin/e_main.c:748
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr "Nastavi ravnanje z zajemanjem vnosov"
#: src/bin/e_main.c:752
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its grab input handling system."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema za ravnanje z zajemanjem "
"vnosov."
#: src/bin/e_main.c:759
msgid "Setup Modules"
msgstr "Nastavi Module"
#: src/bin/e_main.c:763 src/bin/e_main.c:839
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti·sistema modulov."
#: src/bin/e_main.c:770
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Nastavi zapomnitve"
#: src/bin/e_main.c:774
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitev zapomnitev."
#: src/bin/e_main.c:781
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Nastavi razrede barv"
#: src/bin/e_main.c:785
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema barvnih razredov."
#: src/bin/e_main.c:792
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Nastavi Gadcon"
#: src/bin/e_main.c:796
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema upravljanja z gadgeti"
#: src/bin/e_main.c:803
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Nastavi Ozadje"
#: src/bin/e_main.c:807
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema ozadja namizja."
#: src/bin/e_main.c:814
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Nastavi Miško"
#: src/bin/e_main.c:818
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti miškinih nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:824
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Nastavi Naveze"
#: src/bin/e_main.c:828
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema navez."
#: src/bin/e_main.c:835
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Nastavi Police"
#: src/bin/e_main.c:846
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Nastavi Pomanjševanje sličic"
#: src/bin/e_main.c:850
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za pomanjševanje slik.\n"
#: src/bin/e_main.c:859
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Icon Cache system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:868
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the XSettings system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za pomanjševanje slik.\n"
#: src/bin/e_main.c:877
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Update system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:886
msgid "Setup Desktop Environment"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:890
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize its desktop environment.\n"
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:898
msgid "Setup File Ordering"
msgstr "Nastavi Razvrščanje datotek"
#: src/bin/e_main.c:902
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema datotečnega razvrščanja."
#: src/bin/e_main.c:917
msgid "Load Modules"
msgstr "Naloži module"
#: src/bin/e_main.c:947
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Nastavi Police"
#: src/bin/e_main.c:958
msgid "Almost Done"
msgstr "Skoraj zaključeno"
#: src/bin/e_main.c:1103
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen "
"800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStart with desklock on, so password will be asked.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Možnosti:\n"
"\t-zaslon ZASLON\n"
"\t\tPoveži z zaslonom ZASLON.\n"
"\t\tNPR: -zaslon :1.0\n"
"\t-lažni-xinerama-zaslon WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj lažni-xinerama-zaslon (namesto pravih)\n"
"\t\tz geometrijo. Dodaj jih kolikor jih želiš. Zamenjali\n"
"\t\tbodo vse prisotne xinerama zaslone. S tem lahko\n"
"\t\tsimuliramo xinerama način.\n"
"\t\tNPR: -lažni-xinerama-zaslon 800x600+0+0 -lažni-xinerama-zaslon "
"800x600+800+0\n"
"\t-profil CONF_PROFILE\n"
"\t\tuporabi nastavitveni profil CONF_PROFILE namesto uporabnikovega profila "
"default ali preprosto \"default\".\n"
"\t-dober\n"
"\t\tBodi dober.\n"
"\t-hudoben\n"
"\t\tBodi hudoben.\n"
"\t-psihotičen\n"
"\t\tBodi psohotičen.\n"
"\t-zaklenjen\n"
"\t\tZaženi z zaklenjenim zaslonom, da bo zahtevano geslo.\n"
"\t-res-vem-kaj-delam-in-sprejemam-polno-odgovornost-za-to\n"
"\t\tče potrebuješ to pomoč, ne potrebuješ te možnosti.\n"
#: src/bin/e_main.c:1156
msgid ""
"You are executing enlightenment directly. This is\n"
"bad. Please do not execute the \"enlightenment\"\n"
"binary. Use the \"enlightenment_start\" launcher. It\n"
"will handle setting up environment variables, paths,\n"
"and launching any other required services etc.\n"
"before enlightenment itself begins running.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1435
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Testiranje podpornega formata"
#: src/bin/e_main.c:1439
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more ustvariti Buffer Canvas.\n"
"Prepričajte se, da je v Evasu podpora za Software Buffer pogon.\n"
#: src/bin/e_main.c:1451
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load SVG files. Check Evas has SVG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati PNG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za PNG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1461
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati JPEG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za JPEG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1471
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati PNG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za PNG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1481
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati EET datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za EET nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1495
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati 'Sans' pisav. preverite "
"je v Evasu podpora za fontconfig.\n"
" in ali sistemski fontconfig definira 'Sans' pisavo.\n"
#: src/bin/e_main.c:1686
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. There was an "
"error loading<br>module named: %s. This module has been disabled<br>and will "
"not be loaded."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu<br>in je bil ponovno zagnan. Prišlo je "
"do napake <br>nalaganja modula: %s. Ta modul je bil onemogočen<br>in ne bo "
"naložen."
#: src/bin/e_main.c:1691 src/bin/e_main.c:1708
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr "Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil ponovno zagnan."
#: src/bin/e_main.c:1692
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>There was an "
"error loading module named: %s<br><br>This module has been disabled and will "
"not be loaded."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil ponovno zagnan.<br>Prišlo je "
"do napake nalaganja modula: %s.<br><br>Ta modul je bil onemogočen in ne bo "
"naložen."
#: src/bin/e_main.c:1701
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil<br>ponovno zagnan. Vsi moduli "
"so onemogočeni: <br>in ne bodo naloženi, da lahko odstranite module, "
"ki<br>povzročajo težave iz vaših nastavitev. Module<br>lahko zatem znova "
"izberete v<br>izbirniku Modulov"
#: src/bin/e_main.c:1709
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in se je ponovno zagnal.<br>Vsi moduli "
"so onemogočeni in ne bodo naloženi, da lahko<br>iz vaših nastavitev "
"odstranite module, ki povzročajo težave.<br><br>Module lahko znova izberete "
"v izbirniku modulov."
#: src/bin/e_module.c:96
#, c-format
msgid "Loading Module: %s"
msgstr "Nalaganje modula: %s"
#: src/bin/e_module.c:134
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Modul z imenom %s ni bil najden "
"v<br>mapah za iskanje modulov."
#: src/bin/e_module.c:137 src/bin/e_module.c:150 src/bin/e_module.c:168
msgid "Error loading Module"
msgstr "Napaka pri nalaganju modula"
#: src/bin/e_module.c:145 src/bin/e_module.c:162
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Pot do modula je:<br>"
"%s<br>Sporočena napaka je:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:167
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul ne vsebuje vseh potrebnih funkcij."
#: src/bin/e_module.c:182
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Napaka v Modulu API<br>Napaka pri zagonu modula: %s<br>Potrebuje najmanj "
"Modul API verzije: %i<br>Enlightenment poroča Modul API verzije: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:187
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:513
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Bi radi Izklopili ta modul?<br>"
#: src/bin/e_screensaver.c:139
msgid ""
"You disabled screensaver too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Prehitro ste onemogočili ohranjevalnik zaslona.<br><br>Ali želite omogočiti "
"<b>predstavitveni</b> način in začasno onemogočiti ohranjevalnik zaslona, "
"zaklepanje in upravljanje porabe?"
#: src/bin/e_shelf.c:165
msgid "Shelf #"
msgstr "Polica št."
#: src/bin/e_shelf.c:1304 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:292
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ste prepričani, da hočete izbrisati to polico?"
#: src/bin/e_shelf.c:1305
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izbris te police.<br><br>Ste prepričani, da jo hočete "
"izbrisati?"
#: src/bin/e_shelf.c:1680
msgid "Stop Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Ustavi Premikanje/Spreminjanje velikosti gadgetov"
#: src/bin/e_shelf.c:1682
msgid "Begin Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Začni Premikanje/Spreminjanje velikosti gadgetov"
#: src/bin/e_shelf.c:1690 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:84
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:781
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
#: src/bin/e_startup.c:66
msgid "Starting"
msgstr "Zaganjanje"
#: src/bin/e_sys.c:175
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Pregledujem sistemska dovoljenja"
#: src/bin/e_sys.c:221 src/bin/e_sys.c:232 src/bin/e_sys.c:241
#: src/bin/e_sys.c:250
msgid "System Check Done"
msgstr "Pregled sistema končan"
#: src/bin/e_sys.c:317
#, c-format
msgid ""
"Logout is taking too long.<br>Some applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?<br><br>Auto logout in %d seconds."
msgstr ""
"Odjava traja predolgo.<br>Nekateri programi se nočejo zapreti.<br>Ali se "
"želite odjaviti<br>vseeno brez zaprtja teh <br>programov?<br><br>samodejna "
"odjava v %d sekundah."
#: src/bin/e_sys.c:377
msgid "Logout problems"
msgstr "Težave pri odjavljanju"
#: src/bin/e_sys.c:379
msgid "Logout now"
msgstr "Odjavi zdaj"
#: src/bin/e_sys.c:381
msgid "Wait longer"
msgstr "Čakaj..."
#: src/bin/e_sys.c:383
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Prekliči odjavo"
#: src/bin/e_sys.c:423
msgid "Logout in progress"
msgstr "Odjava v teku..."
#: src/bin/e_sys.c:426
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Odjava v teku.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:453 src/bin/e_sys.c:503
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment je zaseden z drugo zahtevo."
#: src/bin/e_sys.c:458
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Odjavljanje.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne odjava."
#: src/bin/e_sys.c:464
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Ugašanje.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne ugašanje."
#: src/bin/e_sys.c:469
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Ponovni zagon.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne "
"ponovni zagon."
#: src/bin/e_sys.c:474
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Zaustavljanje.<br>Dokler je zaustavljanje v teku, ne morete<br>izvajati "
"drugih aktivnosti."
#: src/bin/e_sys.c:479
#, fuzzy
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform any other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr "Uspavanje <br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti <br>pred zaključkom"
#: src/bin/e_sys.c:484 src/bin/e_sys.c:521
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "Ups! To se ne bi smelo zgoditi"
#: src/bin/e_sys.c:509
msgid "Power off failed."
msgstr "Ugašanje spodletelo"
#: src/bin/e_sys.c:512
msgid "Reset failed."
msgstr "Ponovni zagon spodletel"
#: src/bin/e_sys.c:515
msgid "Suspend failed."
msgstr "Zaustavitev spodletela"
#: src/bin/e_sys.c:518
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Spanje spodletelo"
#: src/bin/e_sys.c:581
msgid "Power off"
msgstr "Ugasni"
#: src/bin/e_sys.c:584
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Izklop.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:611
msgid "Resetting"
msgstr "Ponovno zaganjanje"
#: src/bin/e_sys.c:614
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Ponovni zagon.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:642
msgid "Suspending"
msgstr "Zaustavitev"
#: src/bin/e_sys.c:645
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Zaustavljanje.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:673
msgid "Hibernating"
msgstr "Spanje"
#: src/bin/e_sys.c:676
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Uspavanje <br><hilight>Prosimo, počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_theme_about.c:14
msgid "About Theme"
msgstr "O temi"
#: src/bin/e_theme.c:36
msgid "Set As Theme"
msgstr "Nastavi kot temo"
#: src/bin/e_toolbar.c:329
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Prekini Premikanje/Spreminjanje velikost predmetov"
#: src/bin/e_toolbar.c:331
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Začni Premikanje/Spreminjanje velikosti predmetov"
#: src/bin/e_toolbar.c:344
msgid "Set Toolbar Contents"
msgstr "Nastavi vsebino Orodne vrstice"
#: src/bin/e_utils.c:231 src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:266
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:514
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_utils.c:275
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Izhod nemogoč - nesmrtna okna"
#: src/bin/e_utils.c:276
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Nekatera okna z zaklenjenostjo življenjske dobe so še vedno odprta. To "
"pomeni,<br> da izhod iz Enlightenment ne bo mogoč, dokler se ta<br>okna ne "
"zaprejo oziroma se jim ne odstrani zaklenjenost.<br>"
#: src/bin/e_utils.c:871
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f Bytov"
#: src/bin/e_utils.c:875
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f KB"
#: src/bin/e_utils.c:879
#, c-format