aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/po/eo.po
blob: 2d942d047c6effd0b51014c69ae4757d5bdb1991 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10                                        

                      
                      

                    
        


                      

                         
 
             


         
             


       
             


             
             


              
             


        

                                   


       
             


        
             


        
             


       
             
           
              
 
           

                                        
           


         
           


             
           


              
           


             
           


              
                  


           
           


                    
           


                     
           


                    
           


                     
           


          

                  

     

                

     
                    


                   
           


                    
           


              
           


                 
           


                 
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                
           


                 
                             


           
           


           
           


            
           


               
           


                
           


        
                 


                    
           


                  
           


                
                    


                
                                                                 
           


                                     
           


                                      
           


                               
           


                            
           


                           
           


                                
           


                
           


            
           


                 
           


                 
           


                             
           

                                       
           


                 
           


                    
           


                     
           


               
           


               
           


                          
           


                        
           


                      
           


                      
           


                    
           


                          
           


                          
           


                               
           


                            
           


            
           


               
           


              
           


              
           


               
                                             
           


                     
           


                        
                               
           


                        
           


                                 
                                     

                                                 
            


                     
                         

                            


         
                 


                    
                 


                       
                 


              
                 


          
                 


         
                 


          
                 


          
                 


                    
                 


                 
                 


                         
                 


             
                 


              
                 


                  
                 


              
                 


         
                 


              
                 


                        
                            


              
                 


          
                 


        
                 


        
                 


          
                 


                    
                 
                                      
                                        
            


        
                          


        
                          


       


            
 
                           


        
                          


        
                           


         
            


        
            


         
               


        
               


       
               


       
               


       
               


       
               


       
               


        
               


        
               


                       
               


             
 
                


        
                

          

       
                

        
 
                

              
 


                
 
               


         
               


        
                        


             
                


            
                


           
                


          
                


         
                


            
                


           
                


          
              


       
              


       
              


        
              


      
              


       
              


       
              


        
               


                 
               


                           
 
               


          
               


            
               


           
               


         
                            
                               
                                   
                           
                                       
                                    
            


           
            


         
                                  
            


          
            


                 
                                           
                             
            
      
                        

     
                               
                                          
                               
                                                             
                                      
                                    
                                      
            
                                
     
                           
           
# Esperanto translation for enlightenment
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
#
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 18:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 17:43+0000\n"
"Last-Translator: Eliovir <Unknown>\n"
"Language-Team: Esperanto <eo@li.org>\n"
"Language: eo\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-02-14 12:28+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17341)\n"

#: src/bin/controls.c:324
msgid "Controls"
msgstr "Kontroloj"

#: src/bin/controls.c:340
msgid "New"
msgstr "Nova"

#: src/bin/controls.c:347
msgid "Split V"
msgstr "Dividi vertikale"

#: src/bin/controls.c:350
msgid "Split H"
msgstr "Dividi horizontale"

#: src/bin/controls.c:357
msgid "Miniview"
msgstr ""

#: src/bin/controls.c:364 src/bin/win.c:4323
#, fuzzy
msgid "Set title"
msgstr "Difini fenestran titolon."

#: src/bin/controls.c:375 src/bin/termio.c:1073 src/bin/termio.c:4097
msgid "Copy"
msgstr "Kopii"

#: src/bin/controls.c:381
msgid "Paste"
msgstr "Alglui"

#: src/bin/controls.c:387
msgid "Settings"
msgstr "Agordoj"

#: src/bin/controls.c:393
msgid "About"
msgstr "Pri"

#: src/bin/controls.c:403
msgid "Close Terminal"
msgstr "Fermi la terminalon"

#: src/bin/about.c:83
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminologio %s</b><br>Kial terminaloj estu enuaj?<br><br>Tiu terminalo "
"estis verkita por Enlightenment, por uzi EFL kaj puŝi la limoj de estonteco "
"de aktala terminalo. Ni esperas ke vi ĝuos ĝin.<br><br>Kopirajto © 2012-%d "
"de:<br><br>%s<br><br>Distribuita laŭ la 2-klaŭza BSD licenso priskribata "
"sube:<br><br>%s"

#: src/bin/keyin.c:654
msgid "Scrolling"
msgstr "Rulumado"

#: src/bin/keyin.c:655
msgid "Scroll one page up"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:656
msgid "Scroll one page down"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:657
msgid "Scroll one line up"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scroll one line down"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Reset scroll"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopii/Alglui"

#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:665
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Splits/Tabs"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Focus the next terminal"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:671
msgid "Focus the terminal above"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Focus the terminal below"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Close the focused terminal"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Change title"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:691 src/bin/keyin.c:692
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:695
msgid "Font size"
msgstr "Tipara grando"

#: src/bin/keyin.c:696
msgid "Font size up 1"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:697
msgid "Font size down 1"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:698
msgid "Display big font size"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Reset font size"
msgstr "Reŝargi tiparan gradon"

#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Actions"
msgstr "Agoj"

#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Open a new terminal window"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:704
msgid "Display the history miniview"
msgstr ""

#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Display the command box"
msgstr ""

#: src/bin/main.c:218 src/bin/main.c:885
msgid "Could not create window."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:896
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler kaj aliaj"

#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:333
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""

#: src/bin/main.c:335
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:337
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:339
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:341
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:343
msgid "Set window name."
msgstr "Difini fenestran nomon."

#: src/bin/main.c:345
msgid "Set window role."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window title."
msgstr "Difini fenestran titolon."

#: src/bin/main.c:349
msgid "Set icon name."
msgstr "Difini piktograman nomon."

#: src/bin/main.c:351
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:353
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:358
msgid "Set emotion module to use."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:361
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:363
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:365
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:367
msgid "Set visual bell mode."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:369
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:371
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:373
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:375
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:377
msgid "Become maximized from the start."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:379
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:381
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:383
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:385
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:387
msgid "Highlight links."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:413
msgid "show program version."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:416
msgid "show copyright."
msgstr "montri kopirajton."

#: src/bin/main.c:419
msgid "show license."
msgstr "Montri permesilon."

#: src/bin/main.c:422
msgid "show this message."
msgstr "Montri tiun mesaĝon."

#: src/bin/main.c:574 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:584
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr ""

#: src/bin/main.c:596
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Analizi komandliniajn opciojn ne eblas."

#: src/bin/main.c:609
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "Opcio %s bezonas argumenton!"

#: src/bin/main.c:610
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "Nevalidaj opcioj trovitaj. Vidu --help."

#: src/bin/main.c:938
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr ""

#: src/bin/media.c:807
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr ""

#: src/bin/media.c:1348 src/bin/termpty.c:571 src/bin/termpty.c:576
#: src/bin/termpty.c:580
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr ""

#: src/bin/media.c:1445
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:77
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:218
#, fuzzy
msgid "Default cursor:"
msgstr "Aprioro"

#: src/bin/options_behavior.c:227
msgid "Blinking Block"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:246
msgid "Steady Block"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:266
msgid "Blinking Underline"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:286
msgid "Steady Underline"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:306
msgid "Blinking Bar"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:326
msgid "Steady Bar"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:373 src/bin/options.c:233
msgid "Behavior"
msgstr "Agmaniero"

#: src/bin/options_behavior.c:404
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:405
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:409
msgid "React to key presses"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Visual Bell"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Bell rings"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "Urgent Bell"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Active Links"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Drag & drop links"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid "Start as login shell"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:419
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:420
msgid "Focus-related visuals"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:421
msgid "Gravatar integration"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:422
msgid "Show tabs"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:423
msgid "Always show miniview"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:424
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:433
msgid "Always open at size:"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:443
msgid "Set Current:"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:454
msgid "Width:"
msgstr "Larĝo:"

#: src/bin/options_behavior.c:476
msgid "Height:"
msgstr "Alto:"

#: src/bin/options_behavior.c:505
msgid "Scrollback:"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:537
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:538
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""

#: src/bin/options_behavior.c:551 src/bin/options_behavior.c:552
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"

#: src/bin/options.c:205
msgid "Options"
msgstr "Opcioj"

#: src/bin/options.c:234 src/bin/options_font.c:425
msgid "Font"
msgstr "Tiparo"

#: src/bin/options.c:235 src/bin/options_theme.c:154
msgid "Theme"
msgstr "Etoso"

#: src/bin/options.c:236
msgid "Background"
msgstr "Fono"

#: src/bin/options.c:237 src/bin/options_colors.c:234
msgid "Colors"
msgstr "Koloroj"

#: src/bin/options.c:238 src/bin/options_video.c:58
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: src/bin/options.c:239
msgid "Keys"
msgstr "Klavoj"

#: src/bin/options.c:240 src/bin/options_helpers.c:193
msgid "Helpers"
msgstr "Helpiloj"

#: src/bin/options.c:241
msgid "Toolkit"
msgstr ""

#: src/bin/options.c:252
msgid "Temporary"
msgstr "Dumtempa"

#: src/bin/options_colors.c:12
msgid "Default"
msgstr "Aprioro"

#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Black"
msgstr "Nigra"

#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Red"
msgstr "Ruĝa"

#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Green"
msgstr "Verda"

#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Yellow"
msgstr "Flava"

#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Blue"
msgstr "Blua"

#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"

#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Cyan"
msgstr "Cejana"

#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "White"
msgstr "Blanka"

#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "Invisible"
msgstr ""

#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Inversa"

#: src/bin/options_colors.c:23
#, fuzzy
msgid "Inverse Background"
msgstr "Fono"

#: src/bin/options_colors.c:270
msgid "Normal"
msgstr "Normala"

#: src/bin/options_colors.c:272
#, fuzzy
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Hela"

#: src/bin/options_colors.c:274
msgid "Intense"
msgstr ""

#: src/bin/options_colors.c:276
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr ""

#: src/bin/options_colors.c:361
msgid "Reset all the colors"
msgstr ""

#: src/bin/options_font.c:491
msgid "Bitmap"
msgstr "Rastrumo"

#: src/bin/options_font.c:532
msgid "Standard"
msgstr "Norma"

#: src/bin/options_font.c:594
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:206
msgid "Inline if possible"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:236
msgid "E-mail:"
msgstr "Retpoŝtadreso:"

#: src/bin/options_helpers.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:294
msgid "URL (Video):"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:319
msgid "URL (All):"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:352
msgid "Local (Images):"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:377
msgid "Local (Video):"
msgstr ""

#: src/bin/options_helpers.c:402
msgid "Local (All):"
msgstr ""

#: src/bin/options_keys.c:64
msgid "Ctrl+"
msgstr "Stir+"

#: src/bin/options_keys.c:65
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"

#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Shift+"
msgstr "Supra+"

#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Win+"
msgstr ""

#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Meta+"
msgstr ""

#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Hyper+"
msgstr ""

#: src/bin/options_keys.c:80
msgid "Delete"
msgstr "Forigi"

#: src/bin/options_keys.c:266
msgid "Please press key sequence"
msgstr ""

#: src/bin/options_keys.c:385
msgid "Key Bindings"
msgstr "Klavaraj bindoj"

#: src/bin/options_keys.c:453
#, fuzzy
msgid "Reset bindings"
msgstr "Klavaraj bindoj"

#: src/bin/options_video.c:72
msgid "Audio muted"
msgstr ""

#: src/bin/options_video.c:85
msgid "Audio visualized"
msgstr ""

#: src/bin/options_video.c:102
msgid "Video Engine:"
msgstr ""

#: src/bin/options_video.c:109
msgid "Automatic"
msgstr "Aŭtomata"

#: src/bin/termcmd.c:72
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termcmd.c:106
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termcmd.c:134
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termcmd.c:163
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Nekonata komando: %s"

#: src/bin/termio.c:553
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:567
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:1052
msgid "Preview"
msgstr "Antaŭrigardo"

#: src/bin/termio.c:1055
msgid "Open"
msgstr "Malfermi"

#: src/bin/termio.c:1066
msgid "Copy relative path"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:1068
msgid "Copy full path"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:2435
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:4099
msgid "Open as URL"
msgstr ""

#: src/bin/termio.c:6091
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:97 src/bin/termpty.c:139 src/bin/termpty.c:186
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:222
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:547
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:587
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:594 src/bin/termpty.c:600
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:609
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:653 src/bin/termpty.c:661 src/bin/termpty.c:670
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr ""

#: src/bin/termpty.c:1198
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr ""

#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr ""

#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr ""

#: src/bin/win.c:1756
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr ""

#: src/bin/win.c:4327
msgid "Ok"
msgstr ""

#: src/bin/win.c:4332
msgid "Cancel"
msgstr ""

#: src/bin/win.c:5548
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr ""

#~ msgid "Wallpaper"
#~ msgstr "Ekranfono"

#~ msgid "Use"
#~ msgstr "Uzi"

#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Reŝargi"

#~ msgid "Translucent"
#~ msgstr "Travidebla"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Neniu"

#~ msgid "Picture imported"
#~ msgstr "Importita bildo"

#~ msgid "Failed"
#~ msgstr "Malsukcesis"

#~ msgid "Select Path"
#~ msgstr "Elekti vojon"

#~ msgid "System"
#~ msgstr "Sistemo"

#~ msgid "User"
#~ msgstr "Uzanto"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Alia"

#~ msgid "Double click on a picture to import it"
#~ msgstr "Duobla klako sur bildo por importi ĝin"

#~ msgid "Normal 2"
#~ msgstr "Normala 2"

#~ msgid "Bright 2"
#~ msgstr "Hela 2"