summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sr.po
diff options
context:
space:
mode:
authormaxerba <maiurana@gmail.com>2015-02-17 20:49:37 +0100
committermaxerba <maiurana@gmail.com>2015-02-17 20:49:37 +0100
commit3b78d8acc432b07bb5150a359097994716f1a1f7 (patch)
tree8d2e3503890fa4427e83d322e33b37c48467cbd8 /po/sr.po
parentf80d9634e3902f2b9fb8e32400e4d549eb1cdb5f (diff)
Restoring an updated sr.po file.
For some reason many translated messages were cleared on february 14, fixing all now.
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--po/sr.po151
1 files changed, 81 insertions, 70 deletions
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 1442678..7cc16e4 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -3,25 +3,28 @@
3# This file is distributed under the same license as the enlightenment package. 3# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014. 4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
5# Саша <Петровић>, 2014. 5# Саша <Петровић>, 2014.
6# Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>, 2015.
6# 7#
7msgid "" 8msgid ""
8msgstr "" 9msgstr ""
9"Project-Id-Version: enlightenment\n" 10"Project-Id-Version: enlightenment\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n" 11"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
11"POT-Creation-Date: 2015-02-15 14:12+0100\n" 12"POT-Creation-Date: 2015-02-17 20:38+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2014-11-14 00:00+0000\n" 13"PO-Revision-Date: 2015-01-31 13:52+0100\n"
13"Last-Translator: Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>\n" 14"Last-Translator: Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>\n"
14"Language-Team: српски <salepetronije@gmail.com>\n" 15"Language-Team: српски <xfce4@xfce4.org>\n"
15"Language: sr\n" 16"Language: sr\n"
16"MIME-Version: 1.0\n" 17"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2015-02-14 12:32+0000\n" 20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
20"X-Generator: Launchpad (build 17341)\n" 21"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
23"X-Launchpad-Export-Date: 2015-01-10 06:37+0000\n"
21 24
22#: src/bin/controls.c:247 25#: src/bin/controls.c:247
23msgid "Controls" 26msgid "Controls"
24msgstr "" 27msgstr "Управљачи"
25 28
26#: src/bin/controls.c:263 29#: src/bin/controls.c:263
27msgid "New" 30msgid "New"
@@ -37,9 +40,9 @@ msgstr "Подели В"
37 40
38#: src/bin/controls.c:277 41#: src/bin/controls.c:277
39msgid "Miniview" 42msgid "Miniview"
40msgstr "" 43msgstr "Мали преглед"
41 44
42#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:956 45#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:962
43msgid "Copy" 46msgid "Copy"
44msgstr "Умножи" 47msgstr "Умножи"
45 48
@@ -57,7 +60,7 @@ msgstr "О програму"
57 60
58#: src/bin/controls.c:315 61#: src/bin/controls.c:315
59msgid "Close Terminal" 62msgid "Close Terminal"
60msgstr "" 63msgstr "Затвори терминал"
61 64
62#: src/bin/about.c:56 65#: src/bin/about.c:56
63#, c-format 66#, c-format
@@ -68,6 +71,11 @@ msgid ""
68"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-" 71"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
69"clause BSD license detailed below:<br><br>%s" 72"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
70msgstr "" 73msgstr ""
74"<b>Терминологија%s</b><br>Зашто да термилали буду досадни?<br><br>Овај "
75"терминал је написан за Просвећење, да користи ЕФЛ и да на свој начин пробије "
76"ограничења смисла о томе како савремени терминал треба да буде. Надамо се да "
77"ћете уживати.<br><br>Права умножавања©2012-%d од:<br><br>%s<br>Расподељује "
78"се под 2-издањем БСД лиценце са поједниностима описаним испод:<br><br>%s"
71 79
72#: src/bin/keyin.c:530 80#: src/bin/keyin.c:530
73msgid "Scrolling" 81msgid "Scrolling"
@@ -343,11 +351,11 @@ msgstr "прикажи права умножавања"
343 351
344#: src/bin/main.c:427 352#: src/bin/main.c:427
345msgid "show license." 353msgid "show license."
346msgstr "Прикажи ц." 354msgstr "Прикажи олу."
347 355
348#: src/bin/main.c:430 356#: src/bin/main.c:430
349msgid "show this message." 357msgid "show this message."
350msgstr "прикажи ову поруку" 358msgstr "прикажи ову поруку."
351 359
352#: src/bin/main.c:548 src/bin/miniview.c:38 360#: src/bin/main.c:548 src/bin/miniview.c:38
353#, c-format 361#, c-format
@@ -360,18 +368,18 @@ msgstr "Нисам успео да покренем пречице."
360 368
361#: src/bin/main.c:570 369#: src/bin/main.c:570
362msgid "Could not parse command line options." 370msgid "Could not parse command line options."
363msgstr "Нисам успео да рачланим могућчности наредбене линије." 371msgstr "Нисам успео да рачланим могућности наредбене линије."
364 372
365#: src/bin/main.c:585 373#: src/bin/main.c:585
366#, c-format 374#, c-format
367msgid "option %s requires an argument!" 375msgid "option %s requires an argument!"
368msgstr "могћност %s захтева примедбу!" 376msgstr "могност %s захтева примедбу!"
369 377
370#: src/bin/main.c:586 378#: src/bin/main.c:586
371msgid "invalid options found. See --help." 379msgid "invalid options found. See --help."
372msgstr "неисправна могућност. Погледајте --help." 380msgstr "неисправна могућност. Погледајте --help."
373 381
374#: src/bin/main.c:902 382#: src/bin/main.c:903
375msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help." 383msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
376msgstr "неисправна примедба за могућност -S/--split. Погледајте --help." 384msgstr "неисправна примедба за могућност -S/--split. Погледајте --help."
377 385
@@ -384,7 +392,7 @@ msgstr "Нисам успео на покренем јединицу емоуш
384#: src/bin/termpty.c:366 392#: src/bin/termpty.c:366
385#, c-format 393#, c-format
386msgid "Function %s failed: %s" 394msgid "Function %s failed: %s"
387msgstr "" 395msgstr "Радња %s није успела: %s"
388 396
389#: src/bin/media.c:1350 397#: src/bin/media.c:1350
390msgid "Media visualizing is not supported" 398msgid "Media visualizing is not supported"
@@ -393,7 +401,7 @@ msgstr "Приказ садржаја није подржан"
393#: src/bin/options_behavior.c:65 401#: src/bin/options_behavior.c:65
394#, c-format 402#, c-format
395msgid "%'d lines" 403msgid "%'d lines"
396msgstr "" 404msgstr "%'d линија"
397 405
398#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171 406#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
399msgid "Behavior" 407msgid "Behavior"
@@ -437,11 +445,11 @@ msgstr "Више примерака, један процес"
437 445
438#: src/bin/options_behavior.c:185 446#: src/bin/options_behavior.c:185
439msgid "Set TERM to xterm-256color" 447msgid "Set TERM to xterm-256color"
440msgstr "" 448msgstr "Постави ТЕРМ на икстерм-256боја"
441 449
442#: src/bin/options_behavior.c:186 450#: src/bin/options_behavior.c:186
443msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)" 451msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
444msgstr "" 452msgstr "Стрелица брисања уназад шаље брисање (уместо брисања уназад)"
445 453
446#: src/bin/options_behavior.c:187 454#: src/bin/options_behavior.c:187
447msgid "Drag & drop links" 455msgid "Drag & drop links"
@@ -453,15 +461,15 @@ msgstr "Покрени као љуску за пријаву"
453 461
454#: src/bin/options_behavior.c:189 462#: src/bin/options_behavior.c:189
455msgid "Focus split under the Mouse" 463msgid "Focus split under the Mouse"
456msgstr "" 464msgstr "Дели под мишем"
457 465
458#: src/bin/options_behavior.c:190 466#: src/bin/options_behavior.c:190
459msgid "Gravatar integration" 467msgid "Gravatar integration"
460msgstr "" 468msgstr "Обједињавање граватара"
461 469
462#: src/bin/options_behavior.c:191 470#: src/bin/options_behavior.c:191
463msgid "Show tabs" 471msgid "Show tabs"
464msgstr "" 472msgstr "Прикажи листове"
465 473
466#: src/bin/options_behavior.c:199 474#: src/bin/options_behavior.c:199
467msgid "Always open at size:" 475msgid "Always open at size:"
@@ -481,13 +489,16 @@ msgstr "Клизање уназад:"
481 489
482#: src/bin/options_behavior.c:290 490#: src/bin/options_behavior.c:290
483msgid "Tab zoom/switch animation time:" 491msgid "Tab zoom/switch animation time:"
484msgstr "" 492msgstr "Време дејства оживљавања приближавања/промене листа:"
485 493
486#: src/bin/options_behavior.c:291 494#: src/bin/options_behavior.c:291
487msgid "" 495msgid ""
488"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be " 496"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
489"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move" 497"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
490msgstr "" 498msgstr ""
499"Постави време дејства оживљавања које<br>заузима место промене листова,"
500"<br>било пречицом дугмади, точкићем<br>миша или променом мишем на површи "
501"листова"
491 502
492#: src/bin/options_behavior.c:304 src/bin/options_behavior.c:305 503#: src/bin/options_behavior.c:304 src/bin/options_behavior.c:305
493#, c-format 504#, c-format
@@ -512,7 +523,7 @@ msgstr "Слика за позадину"
512 523
513#: src/bin/options.c:169 src/bin/options_video.c:75 524#: src/bin/options.c:169 src/bin/options_video.c:75
514msgid "Video" 525msgid "Video"
515msgstr "" 526msgstr "ц"
516 527
517#: src/bin/options.c:170 src/bin/options_colors.c:166 528#: src/bin/options.c:170 src/bin/options_colors.c:166
518msgid "Colors" 529msgid "Colors"
@@ -528,7 +539,7 @@ msgstr "Помоћници"
528 539
529#: src/bin/options.c:174 540#: src/bin/options.c:174
530msgid "Toolkit" 541msgid "Toolkit"
531msgstr "" 542msgstr "Алатница"
532 543
533#: src/bin/options.c:185 544#: src/bin/options.c:185
534msgid "Temporary" 545msgid "Temporary"
@@ -576,7 +587,7 @@ msgstr "Изврнуто"
576 587
577#: src/bin/options_colors.c:23 588#: src/bin/options_colors.c:23
578msgid "Inverse Base" 589msgid "Inverse Base"
579msgstr "" 590msgstr "Супротно од основе"
580 591
581#: src/bin/options_colors.c:194 592#: src/bin/options_colors.c:194
582msgid "Normal" 593msgid "Normal"
@@ -588,11 +599,11 @@ msgstr "Светло"
588 599
589#: src/bin/options_colors.c:196 600#: src/bin/options_colors.c:196
590msgid "Normal 2" 601msgid "Normal 2"
591msgstr "" 602msgstr "Уобичајена 2"
592 603
593#: src/bin/options_colors.c:197 604#: src/bin/options_colors.c:197
594msgid "Bright 2" 605msgid "Bright 2"
595msgstr "Светл 2" 606msgstr "Светл 2"
596 607
597#: src/bin/options_colors.c:275 608#: src/bin/options_colors.c:275
598msgid "Use" 609msgid "Use"
@@ -612,7 +623,7 @@ msgstr "Уобичајено"
612 623
613#: src/bin/options_helpers.c:190 624#: src/bin/options_helpers.c:190
614msgid "Inline if possible" 625msgid "Inline if possible"
615msgstr "" 626msgstr "У линији ако је могуће"
616 627
617#: src/bin/options_helpers.c:220 628#: src/bin/options_helpers.c:220
618msgid "E-mail:" 629msgid "E-mail:"
@@ -620,43 +631,43 @@ msgstr "Е.пошта:"
620 631
621#: src/bin/options_helpers.c:253 632#: src/bin/options_helpers.c:253
622msgid "URL (Images):" 633msgid "URL (Images):"
623msgstr "" 634msgstr "Адреса (слике):"
624 635
625#: src/bin/options_helpers.c:278 636#: src/bin/options_helpers.c:278
626msgid "URL (Video):" 637msgid "URL (Video):"
627msgstr "" 638msgstr "Адреса (снимка):"
628 639
629#: src/bin/options_helpers.c:303 640#: src/bin/options_helpers.c:303
630msgid "URL (All):" 641msgid "URL (All):"
631msgstr "" 642msgstr "Адреса (свега):"
632 643
633#: src/bin/options_helpers.c:336 644#: src/bin/options_helpers.c:336
634msgid "Local (Images):" 645msgid "Local (Images):"
635msgstr "" 646msgstr "Месно (слике):"
636 647
637#: src/bin/options_helpers.c:361 648#: src/bin/options_helpers.c:361
638msgid "Local (Video):" 649msgid "Local (Video):"
639msgstr "" 650msgstr "Месно (снимака):"
640 651
641#: src/bin/options_helpers.c:386 652#: src/bin/options_helpers.c:386
642msgid "Local (All):" 653msgid "Local (All):"
643msgstr "" 654msgstr "Месно (свега):"
644 655
645#: src/bin/options_keys.c:52 656#: src/bin/options_keys.c:52
646msgid "Ctrl+" 657msgid "Ctrl+"
647msgstr "" 658msgstr "Ктрл+"
648 659
649#: src/bin/options_keys.c:53 660#: src/bin/options_keys.c:53
650msgid "Alt+" 661msgid "Alt+"
651msgstr "" 662msgstr "Мења+"
652 663
653#: src/bin/options_keys.c:54 664#: src/bin/options_keys.c:54
654msgid "Shift+" 665msgid "Shift+"
655msgstr "" 666msgstr "Више+"
656 667
657#: src/bin/options_keys.c:55 668#: src/bin/options_keys.c:55
658msgid "Win+" 669msgid "Win+"
659msgstr "" 670msgstr "Супер+"
660 671
661#: src/bin/options_keys.c:64 672#: src/bin/options_keys.c:64
662msgid "Delete" 673msgid "Delete"
@@ -664,11 +675,11 @@ msgstr "Обриши"
664 675
665#: src/bin/options_keys.c:252 676#: src/bin/options_keys.c:252
666msgid "Please press key sequence" 677msgid "Please press key sequence"
667msgstr "" 678msgstr "Молим, притисните низ дугмади"
668 679
669#: src/bin/options_keys.c:354 680#: src/bin/options_keys.c:354
670msgid "Key Bindings" 681msgid "Key Bindings"
671msgstr "Пречице ттатур" 682msgstr "Пречице ми"
672 683
673#: src/bin/options_video.c:88 684#: src/bin/options_video.c:88
674msgid "Translucent" 685msgid "Translucent"
@@ -677,19 +688,19 @@ msgstr "Прозирност"
677#: src/bin/options_video.c:99 src/bin/options_video.c:100 688#: src/bin/options_video.c:99 src/bin/options_video.c:100
678#, c-format 689#, c-format
679msgid "%1.0f%%" 690msgid "%1.0f%%"
680msgstr "" 691msgstr "%1.0f%%"
681 692
682#: src/bin/options_video.c:119 693#: src/bin/options_video.c:119
683msgid "Audio muted" 694msgid "Audio muted"
684msgstr "" 695msgstr "Звук је утишан"
685 696
686#: src/bin/options_video.c:132 697#: src/bin/options_video.c:132
687msgid "Audio visualized" 698msgid "Audio visualized"
688msgstr "" 699msgstr "Звук је оживљен сликом"
689 700
690#: src/bin/options_video.c:149 701#: src/bin/options_video.c:149
691msgid "Video Engine:" 702msgid "Video Engine:"
692msgstr "Погон иа" 703msgstr "Погон си:"
693 704
694#: src/bin/options_video.c:156 705#: src/bin/options_video.c:156
695msgid "Automatic" 706msgid "Automatic"
@@ -705,7 +716,7 @@ msgstr "Изворна датотека је циљна датотека"
705 716
706#: src/bin/options_wallpaper.c:403 717#: src/bin/options_wallpaper.c:403
707msgid "Picture imported" 718msgid "Picture imported"
708msgstr "Слика је увеена" 719msgstr "Слика је увеена"
709 720
710#: src/bin/options_wallpaper.c:408 721#: src/bin/options_wallpaper.c:408
711msgid "Failed" 722msgid "Failed"
@@ -738,98 +749,98 @@ msgstr "_Двоклик за увоз слике"
738#: src/bin/termcmd.c:66 749#: src/bin/termcmd.c:66
739#, c-format 750#, c-format
740msgid "Unknown font command: %s" 751msgid "Unknown font command: %s"
741msgstr "" 752msgstr "Непозната наредба за словолик: %s"
742 753
743#: src/bin/termcmd.c:93 754#: src/bin/termcmd.c:93
744#, c-format 755#, c-format
745msgid "Unknown grid size command: %s" 756msgid "Unknown grid size command: %s"
746msgstr "" 757msgstr "Непозната наредба за величину мреже: %s"
747 758
748#: src/bin/termcmd.c:118 759#: src/bin/termcmd.c:118
749#, c-format 760#, c-format
750msgid "Background file could not be read: %s" 761msgid "Background file could not be read: %s"
751msgstr "" 762msgstr "Нисам успео да прочитам позадинску датотеку: %s"
752 763
753#: src/bin/termcmd.c:147 764#: src/bin/termcmd.c:147
754#, c-format 765#, c-format
755msgid "Unknown command: %s" 766msgid "Unknown command: %s"
756msgstr "" 767msgstr "Непозната наредба: %s"
757 768
758#: src/bin/termio.c:529 769#: src/bin/termio.c:535
759#, c-format 770#, c-format
760msgid "Could not get working directory of pid %i: %s" 771msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
761msgstr "" 772msgstr "Нисам успео да добавим радну фасциклу за пид %i: %s"
762 773
763#: src/bin/termio.c:543 774#: src/bin/termio.c:549
764#, c-format 775#, c-format
765msgid "Could not load working directory %s: %s" 776msgid "Could not load working directory %s: %s"
766msgstr "" 777msgstr "Нисам успео да учитам радну фасциклу %s: %s"
767 778
768#: src/bin/termio.c:951 779#: src/bin/termio.c:957
769msgid "Preview" 780msgid "Preview"
770msgstr "Преглед" 781msgstr "Преглед"
771 782
772#: src/bin/termio.c:954 783#: src/bin/termio.c:960
773msgid "Open" 784msgid "Open"
774msgstr "Отвори" 785msgstr "Отвори"
775 786
776#: src/bin/termio.c:2302 787#: src/bin/termio.c:2308
777#, c-format 788#, c-format
778msgid "unsupported selection format '%s'" 789msgid "unsupported selection format '%s'"
779msgstr "" 790msgstr "облик избора „%s“ није подржан"
780 791
781#: src/bin/termio.c:4941 792#: src/bin/termio.c:4946
782msgid "Ecore IMF failed" 793msgid "Ecore IMF failed"
783msgstr "" 794msgstr "Неуспех ИМФ екора"
784 795
785#: src/bin/termio.c:5537 796#: src/bin/termio.c:5542
786msgid "Could not allocate termpty" 797msgid "Could not allocate termpty"
787msgstr "" 798msgstr "Нисам успео да доделим меморију термптију"
788 799
789#: src/bin/termpty.c:68 src/bin/termpty.c:92 src/bin/termpty.c:126 800#: src/bin/termpty.c:68 src/bin/termpty.c:92 src/bin/termpty.c:126
790#, c-format 801#, c-format
791msgid "memerr: %s" 802msgid "memerr: %s"
792msgstr "" 803msgstr "гршкмем: %s"
793 804
794#: src/bin/termpty.c:152 805#: src/bin/termpty.c:152
795#, c-format 806#, c-format
796msgid "Size set ioctl failed: %s" 807msgid "Size set ioctl failed: %s"
797msgstr "" 808msgstr "Поставка величине иоцтл није успела: %s"
798 809
799#: src/bin/termpty.c:333 810#: src/bin/termpty.c:333
800#, c-format 811#, c-format
801msgid "Could not find shell, falling back to %s" 812msgid "Could not find shell, falling back to %s"
802msgstr "" 813msgstr "Нисам успео да пронађем љуску, замењујем је са %s"
803 814
804#: src/bin/termpty.c:373 815#: src/bin/termpty.c:373
805#, c-format 816#, c-format
806msgid "open() of pty '%s' failed: %s" 817msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
807msgstr "" 818msgstr "отварање() птипсилон „%s“ није успело: %s"
808 819
809#: src/bin/termpty.c:379 src/bin/termpty.c:385 820#: src/bin/termpty.c:379 src/bin/termpty.c:385
810#, c-format 821#, c-format
811msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s" 822msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
812msgstr "" 823msgstr "фнцтл() на припсилон „%s“ није успело: %s"
813 824
814#: src/bin/termpty.c:423 825#: src/bin/termpty.c:423
815#, c-format 826#, c-format
816msgid "Could not change current directory to '%s': %s" 827msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
817msgstr "" 828msgstr "Нисам успео да пређем са тренутне фасцикле на „%s“: %s"
818 829
819#: src/bin/termpty.c:653 830#: src/bin/termpty.c:653
820#, c-format 831#, c-format
821msgid "Could not write to file descriptor %d: %s" 832msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
822msgstr "" 833msgstr "Нисам успео да пишем у опису датотеке %d: %s"
823 834
824#: src/bin/utils.c:51 835#: src/bin/utils.c:51
825#, c-format 836#, c-format
826msgid "Could not load any theme for group=%s: %s" 837msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
827msgstr "" 838msgstr "Нисам успео да учитам било коју тему скупа=%s: %s"
828 839
829#: src/bin/utils.c:68 840#: src/bin/utils.c:68
830#, c-format 841#, c-format
831msgid "Could not load default theme for group=%s: %s" 842msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
832msgstr "" 843msgstr "Нисам успео да учитам било коју тему скупа=%s: %s"
833 844
834#: src/bin/win.c:2642 845#: src/bin/win.c:2642
835msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?" 846msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"