aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorToan Pham <reset.pointer@gmail.com>2016-07-11 10:07:32 -0400
committerBoris Faure <billiob@gmail.com>2016-07-11 20:02:05 +0200
commit83db7b1ed0d706908ba2298038b15913fbe743ae (patch)
tree1a9ef1cebffc7a1d8300cc5e393dbba731555deb /po
parentopen keys - fix compiler warnings (diff)
downloadterminology-83db7b1ed0d706908ba2298038b15913fbe743ae.tar.gz
fix vietnamese translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/vi.po4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index a5c6916..19de5f9 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -69,8 +69,8 @@ msgid ""
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Tại sao các terminal lại nhàm chán?<br><br>Terminal "
-"này được viết choEnlightenment, để dùng EFL và mặt khác là để thể hiện cái "
-"mà các bộ mô phỏng terminal nên là. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó."
+"này được viết cho Enlightenment, để dùng EFL và mặt khác là để thể hiện những "
+"ranh giới mà các terminal hiện đại khác không có. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó."
"<br><br>Bản quyền © 2012-%d bởi:<br><br>%s<br><br>Phân phối theo giấy phép 2-"
"clause BSD license với thông tin cụ thể bên dưới:<br><br>%s"