summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/legacy/emotion/src/bin/emotion_test_main.c
blob: b65f2f47a8a021f19db7fba35d681c94e4e0d3ea (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7


                                                           

               

                                

                                                                   
                   
 
                   
                         
                 
 
                                      
        


                                    
 

                                                         
                                   

      
           

                                       
   
             
         
                                    
   
           
         
                               
   

                                      
 


                                      
                  

                                
                                                 
                                  

             


                  
                                      


                     
            

                                        

          
 

                        

                                   

         
 


                        

                                            


                         

                                            


                   
                      
      

                          
         
                                             
                      
      
                         
        
                                              
                           

                   
                      
                                                                           


                        
                                    


               

                   


                        
                      
      
                 
 
                               
              
                                         
                          
                                       
                    


        

                                      
 
         
                        


                                     
 
         
                         

                                      
             
                              
                              
                              
 
             


                 


                       

                                    
                                    


                                     
 

                                     
                      


                                     

                   
                                       

 


                                  

                     
                                   
                   

                                    


                                               
 
                                                
 
                                               
 

                                               
       
        
 
                                                
 

                           
         
                         
                                                                           
                                                      
 
                                                      
                                                       
                                                   
                        
 
                                  
 

                                  
                            

            


                
                        
      
                 
                    

                                 
 
 
                        
 

                    
 
                   
 

                       
                                                                                   
 


                                           
                                                                                         
 


                                                      
 
                                


                              
 
             
 


                         


              

            
 
                    
                                            


              
             
     
 


                       
              
 


                                 
                                                                          


                     

                      
                   


                        
                      
                                                           
      
      

                             

      
 
                      
                       

              


                                      
#include "config.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#if defined(HAVE_ECORE_X_H) || defined(HAVE_ECORE_FB_H)

#include <Evas.h>
#include <Ecore.h>
#ifndef FB_ONLY
#include <Ecore_X.h>
#else
#include <Ecore_Fb.h>
#endif
#include <Ecore_Evas.h>
#include <Edje.h>

#include "Emotion.h"

typedef struct _Frame_Data Frame_Data;

struct _Frame_Data
{
  unsigned char moving : 1;
  unsigned char resizing : 1;
  int    button;
  Evas_Coord x, y;
};

static int main_start(int argc, char **argv);
static void main_stop(void);
static void main_resize(Ecore_Evas *ee);
static int main_signal_exit(void *data, int ev_type, void *ev);
static void main_delete_request(Ecore_Evas *ee);

static void bg_setup(void);
static void bg_resize(Evas_Coord w, Evas_Coord h);
static void bg_key_down(void *data, Evas * e, Evas_Object * obj, void *event_info);

static Evas_Object *o_bg = NULL;

static double    start_time = 0.0;
static Ecore_Evas *ecore_evas = NULL;
static Evas    *evas    = NULL;
static int     startw   = 800;
static int     starth   = 600;

static Eina_List  *video_objs = NULL;
static Emotion_Vis vis    = EMOTION_VIS_NONE;

static int
main_start(int argc, char **argv)
{
  int mode = 0;

  start_time = ecore_time_get();
  if (!ecore_init()) return -1;
  ecore_app_args_set(argc, (const char **)argv);
  ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_SIGNAL_EXIT, main_signal_exit, NULL);
  if (!ecore_evas_init()) return -1;
#ifndef FB_ONLY
   {
    int i;

    for (i = 1; i < argc; i++)
     {
	   if (((!strcmp(argv[i], "-g")) ||
		 (!strcmp(argv[i], "-geometry")) ||
		 (!strcmp(argv[i], "--geometry"))) && (i < (argc - 1)))
	    {
		 int n, w, h;
		 char buf[16], buf2[16];

		 n = sscanf(argv[i +1], "%10[^x]x%10s", buf, buf2);
		 if (n == 2)
		  {
		    w = atoi(buf);
		    h = atoi(buf2);
		    startw = w;
		    starth = h;
		  }
		 i++;
	    }
       else if (!strcmp(argv[i], "-gl"))
        {
		 mode = 1;
        }
       else if (!strcmp(argv[i], "-fb"))
        {
		 mode = 2;
        }
       else if (!strcmp(argv[i], "-xr"))
        {
		 mode = 3;
        }
	   else if ((!strcmp(argv[i], "-vis")) && (i < (argc - 1)))
	    {
		 vis = atoi(argv[i + 1]);
		 i++;
	    }
     }
   }
#if HAVE_ECORE_EVAS_X
  if (mode == 0)
   ecore_evas = ecore_evas_software_x11_new(NULL, 0, 0, 0, startw, starth);
#endif
#if HAVE_ECORE_EVAS_X11_GL
  if (mode == 1)
   ecore_evas = ecore_evas_gl_x11_new(NULL, 0, 0, 0, startw, starth);
#endif
#if HAVE_ECORE_EVAS_FB
  if (mode == 2)
   ecore_evas = ecore_evas_fb_new(NULL, 0, startw, starth);
#endif
  if (mode == 3)
   ecore_evas = ecore_evas_xrender_x11_new(NULL, 0, 0, 0, startw, starth);

#else
  startw = 240;
  starth = 320;
  ecore_evas = ecore_evas_fb_new(NULL, 270, startw, starth);
#endif
  if (!ecore_evas) return -1;
  ecore_evas_callback_delete_request_set(ecore_evas, main_delete_request);
  ecore_evas_callback_resize_set(ecore_evas, main_resize);
  ecore_evas_title_set(ecore_evas, "Evas Media Test Program");
  ecore_evas_name_class_set(ecore_evas, "evas_media_test", "main");
  ecore_evas_show(ecore_evas);
  evas = ecore_evas_get(ecore_evas);
  evas_image_cache_set(evas, 8 * 1024 * 1024);
  evas_font_cache_set(evas, 1 * 1024 * 1024);
  evas_font_path_append(evas, PACKAGE_DATA_DIR"/data/fonts");

  edje_init();
  edje_frametime_set(1.0 / 30.0);
  return 1;
}

static void
main_stop(void)
{
  main_signal_exit(NULL, 0, NULL);
  edje_shutdown();
  ecore_evas_shutdown();
  ecore_shutdown();
}

static void
main_resize(Ecore_Evas *ee)
{
  Evas_Coord w, h;

  evas_output_viewport_get(evas, NULL, NULL, &w, &h);
  bg_resize(w, h);
}

static int
main_signal_exit(void *data, int ev_type, void *ev)
{
  ecore_main_loop_quit();
  while (video_objs)
   {
	printf("del obj!\n");
	evas_object_del(video_objs->data);
	video_objs = eina_list_remove_list(video_objs, video_objs);
	printf("done\n");
   }
  return 1;
}

static void
main_delete_request(Ecore_Evas *ee)
{
  ecore_main_loop_quit();
}

void
bg_setup(void)
{
  Evas_Object *o;

  o = edje_object_add(evas);
  edje_object_file_set(o, PACKAGE_DATA_DIR"/data/theme.edj", "background");
  evas_object_move(o, 0, 0);
  evas_object_resize(o, startw, starth);
  evas_object_layer_set(o, -999);
  evas_object_show(o);
  evas_object_focus_set(o, 1);
  evas_object_event_callback_add(o, EVAS_CALLBACK_KEY_DOWN, bg_key_down, NULL);
  o_bg = o;
}

void
bg_resize(Evas_Coord w, Evas_Coord h)
{
  evas_object_resize(o_bg, w, h);
}

static void
broadcast_event(Emotion_Event ev)
{
  Eina_List *l;
  Evas_Object *obj;

  EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, obj)
   emotion_object_event_simple_send(obj, ev);
}

static void
bg_key_down(void *data, Evas * e, Evas_Object * obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Key_Down *ev;
  Eina_List *l;
  Evas_Object *o;

  ev = (Evas_Event_Key_Down *)event_info;
  if   (!strcmp(ev->keyname, "Escape"))
   ecore_main_loop_quit();
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Up"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_UP);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Down"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_DOWN);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Left"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_LEFT);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Right"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_RIGHT);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Return"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_SELECT);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "m"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_MENU1);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Prior"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_PREV);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "Next"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_NEXT);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "0"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_0);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "1"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_1);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "2"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_2);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "3"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_3);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "4"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_4);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "5"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_5);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "6"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_6);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "7"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_7);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "8"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_8);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "9"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_9);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "-"))
   broadcast_event(EMOTION_EVENT_10);
  else if (!strcmp(ev->keyname, "bracketleft"))
   {
	EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 emotion_object_audio_volume_set(o, emotion_object_audio_volume_get(o) - 0.1);
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "bracketright"))
   {
    EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 emotion_object_audio_volume_set(o, emotion_object_audio_volume_get(o) + 0.1);
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "v"))
   {
    EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 {
	   if (emotion_object_video_mute_get(o))
	    emotion_object_video_mute_set(o, 0);
	   else
	    emotion_object_video_mute_set(o, 1);
	 }
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "a"))
   {
    EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 {
	   if (emotion_object_audio_mute_get(o))
	    {
		 emotion_object_audio_mute_set(o, 0);
		 printf("unmute\n");
	    }
	   else
	    {
		 emotion_object_audio_mute_set(o, 1);
		 printf("mute\n");
	    }
	 }
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "i"))
   {
	EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 {
	   printf("audio channels: %i\n", emotion_object_audio_channel_count(o));
	   printf("video channels: %i\n", emotion_object_video_channel_count(o));
	   printf("spu channels: %i\n", emotion_object_spu_channel_count(o));
	   printf("seekable: %i\n", emotion_object_seekable_get(o));
	 }
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "f"))
   {
	if (!ecore_evas_fullscreen_get(ecore_evas))
	 ecore_evas_fullscreen_set(ecore_evas, 1);
	else
	 ecore_evas_fullscreen_set(ecore_evas, 0);
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "d"))
   {
	if (!ecore_evas_avoid_damage_get(ecore_evas))
	 ecore_evas_avoid_damage_set(ecore_evas, 1);
	else
	 ecore_evas_avoid_damage_set(ecore_evas, 0);
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "s"))
   {
	if (!ecore_evas_shaped_get(ecore_evas))
	 {
	   ecore_evas_shaped_set(ecore_evas, 1);
	   evas_object_hide(o_bg);
	 }
	else
	 {
	   ecore_evas_shaped_set(ecore_evas, 0);
	   evas_object_show(o_bg);
	 }
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "b"))
   {
	if (!ecore_evas_borderless_get(ecore_evas))
	 ecore_evas_borderless_set(ecore_evas, 1);
	else
	 ecore_evas_borderless_set(ecore_evas, 0);
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "q"))
   {
	ecore_main_loop_quit();
	while (video_objs)
	 {
	   printf("del obj!\n");
	   evas_object_del(video_objs->data);
	   video_objs = eina_list_remove_list(video_objs, video_objs);
	   printf("done\n");
	 }
   }
  else if (!strcmp(ev->keyname, "z"))
   {
	vis = (vis + 1) % EMOTION_VIS_LAST;
	printf("new visualization: %d\n", vis);

	EINA_LIST_FOREACH(video_objs, l, o)
	 {
	   Eina_Bool supported;

	   supported = emotion_object_vis_supported(o, vis);
	   if (supported)
	    emotion_object_vis_set(o, vis);
	   else
	    {
		 const char *file;

		 file = emotion_object_file_get(o);
		 printf("object %p (%s) does not support visualization %d\n",
			 o, file, vis);
	    }
	 }
   }
  else
   {
	printf("UNHANDLED: %s\n", ev->keyname);
   }
}

static void
video_obj_in_cb(void *data, Evas *ev, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
//  evas_object_color_set(obj, 255, 255, 255, 100);
}

static void
video_obj_out_cb(void *data, Evas *ev, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
//  evas_object_color_set(obj, 255, 255, 255, 200);
}

static void
video_obj_down_cb(void *data, Evas *ev, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Down *e;

  e = event_info;
  evas_object_color_set(obj, 200, 50, 40, 200);
  evas_object_raise(obj);
}

static void
video_obj_up_cb(void *data, Evas *ev, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Up *e;

  e = event_info;
  evas_object_color_set(obj, 100, 100, 100, 100);
}

static void
video_obj_move_cb(void *data, Evas *ev, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Move *e;

  e = event_info;
  if (e->buttons & 0x1)
   {
	Evas_Coord x, y;

	evas_object_geometry_get(obj, &x, &y, NULL, NULL);
	x += e->cur.canvas.x - e->prev.canvas.x;
	y += e->cur.canvas.y - e->prev.canvas.y;
	evas_object_move(obj, x, y);
   }
  else if (e->buttons & 0x4)
   {
	Evas_Coord w, h;

	evas_object_geometry_get(obj, NULL, NULL, &w, &h);
	w += e->cur.canvas.x - e->prev.canvas.x;
	h += e->cur.canvas.y - e->prev.canvas.y;
	evas_object_resize(obj, w, h);
   }
}

static void
video_obj_time_changed(Evas_Object *obj, Evas_Object *edje)
{
  double pos, len, scale;
  char buf[256];
  int ph, pm, ps, pf, lh, lm, ls;

  pos = emotion_object_position_get(obj);
  len = emotion_object_play_length_get(obj);
//  printf("%3.3f, %3.3f\n", pos, len);
  scale = (len > 0.0) ? pos / len : 0.0;
  edje_object_part_drag_value_set(edje, "video_progress", scale, 0.0);
  lh = len / 3600;
  lm = len / 60 - (lh * 60);
  ls = len - (lm * 60);
  ph = pos / 3600;
  pm = pos / 60 - (ph * 60);
  ps = pos - (pm * 60);
  pf = pos * 100 - (ps * 100) - (pm * 60 * 100) - (ph * 60 * 60 * 100);
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%i:%02i:%02i.%02i / %i:%02i:%02i",
	  ph, pm, ps, pf, lh, lm, ls);
  edje_object_part_text_set(edje, "video_progress_txt", buf);
}

static void
video_obj_frame_decode_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  video_obj_time_changed(obj, data);

  if (0)
   {
	double t;
	static double pt = 0.0;
	t = ecore_time_get();
	printf("FPS: %3.3f\n", 1.0 / (t - pt));
	pt = t;
   }
}

static void
video_obj_frame_resize_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;
  int iw, ih;
  Evas_Coord w, h;
  double ratio;

  oe = data;
  emotion_object_size_get(obj, &iw, &ih);
  ratio = emotion_object_ratio_get(obj);
  printf("HANDLE %ix%i @ %3.3f\n", iw, ih, ratio);
  if (ratio > 0.0) iw = (ih * ratio) + 0.5;
  edje_extern_object_min_size_set(obj, iw, ih);
  edje_object_part_swallow(oe, "video_swallow", obj);
  edje_object_size_min_calc(oe, &w, &h);
  evas_object_resize(oe, w, h);
  edje_extern_object_min_size_set(obj, 0, 0);
  edje_object_part_swallow(oe, "video_swallow", obj);
}

static void
video_obj_length_change_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  video_obj_time_changed(obj, data);
}

static void
video_obj_position_update_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  video_obj_time_changed(obj, data);
}

static void
video_obj_stopped_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("video stopped!\n");
  emotion_object_position_set(obj, 0.0);
  emotion_object_play_set(obj, 1);
}

static void
video_obj_channels_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("channels changed: [AUD %i][VID %i][SPU %i]\n",
	 emotion_object_audio_channel_count(obj),
	 emotion_object_video_channel_count(obj),
	 emotion_object_spu_channel_count(obj));
}

static void
video_obj_title_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("video title to: \"%s\"\n", emotion_object_title_get(obj));
}

static void
video_obj_progress_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("progress: \"%s\" %3.3f\n",
	 emotion_object_progress_info_get(obj),
	 emotion_object_progress_status_get(obj));
}

static void
video_obj_ref_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("video ref to: \"%s\" %i\n",
	 emotion_object_ref_file_get(obj),
	 emotion_object_ref_num_get(obj));
}

static void
video_obj_button_num_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("video spu buttons to: %i\n",
	 emotion_object_spu_button_count_get(obj));
}

static void
video_obj_button_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Object *oe;

  oe = data;
  printf("video selected spu button: %i\n",
	 emotion_object_spu_button_get(obj));
}static void
video_obj_signal_play_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Evas_Object *ov;

  ov = data;
  emotion_object_play_set(ov, 1);
  edje_object_signal_emit(o, "video_state", "play");
}

static void
video_obj_signal_pause_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Evas_Object *ov;

  ov = data;
  emotion_object_play_set(ov, 0);
  edje_object_signal_emit(o, "video_state", "pause");
}

static void
video_obj_signal_stop_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Evas_Object *ov;

  ov = data;
  emotion_object_play_set(ov, 0);
  emotion_object_position_set(ov, 0);
  edje_object_signal_emit(o, "video_state", "stop");
}

static void
video_obj_signal_jump_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Evas_Object *ov;
  double len;
  double x, y;

  ov = data;
  edje_object_part_drag_value_get(o, source, &x, &y);
  len = emotion_object_play_length_get(ov);
  emotion_object_position_set(ov, x * len);
}

static void
video_obj_signal_speed_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Evas_Object *ov;
  double spd;
  double x, y;
  char buf[256];

  ov = data;
  edje_object_part_drag_value_get(o, source, &x, &y);
  spd = 255 * y;
  evas_object_color_set(ov, spd, spd, spd, spd);
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%.0f", spd);
  edje_object_part_text_set(o, "video_speed_txt", buf);
}

static void
video_obj_signal_frame_move_start_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Frame_Data *fd;
  Evas_Coord x, y;

  fd = evas_object_data_get(o, "frame_data");
  fd->moving = 1;
  evas_pointer_canvas_xy_get(evas_object_evas_get(o), &x, &y);
  fd->x = x;
  fd->y = y;
  evas_object_raise(o);
}

static void
video_obj_signal_frame_move_stop_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Frame_Data *fd;

  fd = evas_object_data_get(o, "frame_data");
  fd->moving = 0;
}

static void
video_obj_signal_frame_resize_start_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Frame_Data *fd;
  Evas_Coord x, y;

  fd = evas_object_data_get(o, "frame_data");
  fd->resizing = 1;
  evas_pointer_canvas_xy_get(evas_object_evas_get(o), &x, &y);
  fd->x = x;
  fd->y = y;
  evas_object_raise(o);
}

static void
video_obj_signal_frame_resize_stop_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Frame_Data *fd;

  fd = evas_object_data_get(o, "frame_data");
  fd->resizing = 0;
}

static void
video_obj_signal_frame_move_cb(void *data, Evas_Object *o, const char *emission, const char *source)
{
  Frame_Data *fd;

  fd = evas_object_data_get(o, "frame_data");
  if (fd->moving)
   {
	Evas_Coord x, y, ox, oy;

	evas_pointer_canvas_xy_get(evas_object_evas_get(o), &x, &y);
	evas_object_geometry_get(o, &ox, &oy, NULL, NULL);
	evas_object_move(o, ox + (x - fd->x), oy + (y - fd->y));
	fd->x = x;
	fd->y = y;
   }
  else if (fd->resizing)
   {
	Evas_Coord x, y, ow, oh;

	evas_pointer_canvas_xy_get(evas_object_evas_get(o), &x, &y);
	evas_object_geometry_get(o, NULL, NULL, &ow, &oh);
	evas_object_resize(o, ow + (x - fd->x), oh + (y - fd->y));
	fd->x = x;
	fd->y = y;
   }
}


static void
init_video_object(char *module_filename, char *filename)
{
  Evas_Object *o, *oe;
  int iw, ih;
  Evas_Coord w, h;
  Frame_Data *fd;


/* basic video object setup */
  o = emotion_object_add(evas);
  if (!emotion_object_init(o, module_filename))
   return;
  emotion_object_vis_set(o, vis);
  emotion_object_file_set(o, filename);
  emotion_object_play_set(o, 1);
  evas_object_move(o, 0, 0);
  evas_object_resize(o, 320, 240);
  emotion_object_smooth_scale_set(o, 1);
  evas_object_show(o);
/* end basic video setup. all the rest here is just to be fancy */


  video_objs = eina_list_append(video_objs, o);

  emotion_object_size_get(o, &iw, &ih);
  w = iw; h = ih;

  fd = calloc(1, sizeof(Frame_Data));

  oe = edje_object_add(evas);
  evas_object_data_set(oe, "frame_data", fd);
  edje_object_file_set(oe, PACKAGE_DATA_DIR"/data/theme.edj", "video_controller");
  edje_extern_object_min_size_set(o, w, h);
  edje_object_part_swallow(oe, "video_swallow", o);
  edje_object_size_min_calc(oe, &w, &h);
//  evas_object_move(oe, rand() % (int)(startw - w), rand() % (int)(starth - h));
  evas_object_move(oe, 0, 0);
  evas_object_resize(oe, w, h);
  edje_extern_object_min_size_set(o, 0, 0);
  edje_object_part_swallow(oe, "video_swallow", o);

  evas_object_smart_callback_add(o, "frame_decode", video_obj_frame_decode_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "frame_resize", video_obj_frame_resize_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "length_change", video_obj_length_change_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "position_update", video_obj_position_update_cb, oe);

  evas_object_smart_callback_add(o, "decode_stop", video_obj_stopped_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "channels_change", video_obj_channels_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "title_change", video_obj_title_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "progress_change", video_obj_progress_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "ref_change", video_obj_ref_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "button_num_change", video_obj_button_num_cb, oe);
  evas_object_smart_callback_add(o, "button_change", video_obj_button_cb, oe);

  edje_object_signal_callback_add(oe, "video_control", "play", video_obj_signal_play_cb, o);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "video_control", "pause", video_obj_signal_pause_cb, o);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "video_control", "stop", video_obj_signal_stop_cb, o);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "drag", "video_progress", video_obj_signal_jump_cb, o);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "drag", "video_speed", video_obj_signal_speed_cb, o);

  edje_object_signal_callback_add(oe, "frame_move", "start", video_obj_signal_frame_move_start_cb, oe);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "frame_move", "stop", video_obj_signal_frame_move_stop_cb, oe);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "frame_resize", "start", video_obj_signal_frame_resize_start_cb, oe);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "frame_resize", "stop", video_obj_signal_frame_resize_stop_cb, oe);
  edje_object_signal_callback_add(oe, "mouse,move", "*", video_obj_signal_frame_move_cb, oe);

  edje_object_part_drag_value_set(oe, "video_speed", 0.0, 1.0);
  edje_object_part_text_set(oe, "video_speed_txt", "1.0");

  edje_object_signal_emit(o, "video_state", "play");

  evas_object_show(oe);
}

static int
enter_idle(void *data)
{
  double t;
  static double pt = 0.0;
  static int frames = 0;

  t = ecore_time_get();
  if (frames == 0) pt = t;
  frames++;
  if (frames == 100)
   {
//	printf("FPS: %3.3f\n", frames / (t - pt));
	frames = 0;
   }
  return 1;
}

static int
check_positions(void *data)
{
  const Eina_List *lst;
  Evas_Object *o;

  EINA_LIST_FOREACH(video_objs, lst, o)
   video_obj_time_changed(o, evas_object_smart_parent_get(o));

  return !!video_objs;
}

int
main(int argc, char **argv)
{
  char *module_filename;
  int i;

  if (main_start(argc, argv) < 1) return -1;
  bg_setup();

  module_filename = "xine";

  for (i = 1; i < argc; i++)
   {
	if (((!strcmp(argv[i], "-g")) ||
	  (!strcmp(argv[i], "-geometry")) ||
	  (!strcmp(argv[i], "--geometry"))) && (i < (argc - 1)))
	   i++;
	else if (((!strcmp(argv[i], "-h")) ||
	  (!strcmp(argv[i], "-help")) ||
	  (!strcmp(argv[i], "--help"))))
	 {
	   printf("Usage:\n");
	   printf(" %s [-gl] [-g WxH] [-vis NUMBER] [-xine] [-gstreamer] [-vlc] filename\n", argv[0]);
	   exit(-1);
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-gl"))
	 {
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-fb"))
	 {
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-xr"))
	 {
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-xine"))
	 {
       module_filename = "xine";
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-gstreamer"))
	 {
       module_filename = "gstreamer";
	 }
	else if (!strcmp(argv[i], "-vlc"))
	 {
       module_filename = "vlc";
	 }
	else if ((!strcmp(argv[i], "-vis")) && (i < (argc - 1)))
	 {
	   i++;
	 }
    else
	 {
       printf ("module : %s\n", module_filename);
	   init_video_object(module_filename, argv[i]);
	 }
   }

  ecore_idle_enterer_add(enter_idle, NULL);
  ecore_animator_add(check_positions, NULL);

  ecore_main_loop_begin();
  main_stop();
  return 0;
}

#else
int main()
{
	puts("Could not find Ecore_X.h or Ecore_Fb.h so test is disabled");
	return 0;
}
#endif