aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/po/cs.po
blob: d84b91170d551b2133c816827c103863a7d3b98f (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
              


                          

                    
                       
                    

     
            
                                  
                      
                      
                             
                        
        
           
                      
                  
                                     
               
 
                 


        
                 


          
                  

          

           
                  


          
                  


         
                  


       
                  


          
                  


          
                                  


                
                            
                  


         
                  


                
                                      
                                      
                                     
                  


                                           


                     
                                                       
                                                        
                                              
                  
                   
                     
 
                  
                
                   
 
                  
              
              
 
                  
                  
                 
 
                  


                  
                  


                   
                  


                   
                                           
                                           
                                          
                                           
                                               
                                                     
                                   


                     
                                   


                      
                                   


                       
                  


                     
                                   

          
           
 
                                   

          
          
 
                                           
                                           
                  


                         
 
                  


        
                  


         
                  


         
                  


         
                  


         
                  


       
                  


         
                  

       
 
                       


        
                       


       
                       


       
                       


      

                                     


        


                                        
                    

                                       


             
                    


        
                        

                      
 
                        

                       
 
                         

                 
 

                     

        
 
                             

                     

       
 
                     


        
                                    


                   
                                     


                 
                   


       
                   


        
                    


         
                     


          

                      


       
                    


      
                    


      

                      


               

                      


                      
                    


                    

                      


                       
                    


                     

                      


               
                    


             
                                       
                                       


           
                                       
                    


           
                                       


       
                    


         
                   


                         
                   


                        
                   


              
                   


        
                       

          
 
                       

     
 
                       

     
 
                       

     
 
                       

     
 
                       

                     
 

                                 
                    
          
          
 
                      

               
 
                      

                 
 
                   

        
 
                   


          
                                     

        
 
                   

        
 
                   

       
 
                  

       
 
                   

            
 
                   

        
 
                  

            
 
                  

            
 
                   

            
 
                   

                   
 
                   

             
 
                       

              
 
                    

          
 

                        

            
 
                        

             
 
                        

                   
 
                     

          
 
                    

          
 
                    

          
 
                                       

        
 
                                       

                     
 
                                       

                     
 
                    
    

          
 
                                       

         
 
                    

          
 
                    

           
 
                    

          
 
                    

                  


               
# Czech translation for Efl.
# Copyright (C) 2012 Enlightenment development team
# This file is put in the public domain.
#
# quaker66@gmail.com
# Vít Pelčák <vit@pelcak.org>, 2011.
# Tomáš Čech <sleep_walker@suse.cz>, 2012.
#: src/lib/elementary/elm_config.c:4135
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-15 12:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-22 22:44+0200\n"
"Last-Translator: Tomáš Čech <sleep_walker@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:89
msgid "Version:"
msgstr "Verze:"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:98
msgid "Usage:"
msgstr "Použití:"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:105
#, fuzzy, c-format
msgid "%s [options]"
msgstr "%s [volby]\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:305
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:317
msgid "License:"
msgstr "Licence:"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:503
msgid "Type: "
msgstr "Typ: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:579
msgid "Default: "
msgstr "Výchozí: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:606
msgid "Choices: "
msgstr "Možnosti: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:644 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:645
msgid "No categories available."
msgstr ""

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:649
#, fuzzy
msgid "Categories: "
msgstr "Možnosti: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:771
msgid "Options:\n"
msgstr "Volby:\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:780
msgid "Positional arguments:\n"
msgstr ""

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:847
#, fuzzy, c-format
msgid "ERROR: unknown category '%s'.\n"
msgstr "CHYBA: neznámá volba --%s.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:951
#, c-format
msgid "ERROR: unknown option --%s.\n"
msgstr "CHYBA: neznámá volba --%s.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:953
#, c-format
msgid "ERROR: unknown option -%c.\n"
msgstr "CHYBA: neznámá volba -%c.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1016
msgid "ERROR: "
msgstr "CHYBA: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1112 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1249
#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1265 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1280
#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1300 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1347
#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1467 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1508
msgid "value has no pointer set.\n"
msgstr "hodnota nemá nastaven pointer.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1144 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1367
#, c-format
msgid "unknown boolean value %s.\n"
msgstr "neznámá boolean hodnota %s.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1195 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1455
#, c-format
msgid "invalid number format %s\n"
msgstr "neznámý číselný formát %s\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1313
#, c-format
msgid "invalid choice \"%s\". Valid values are: "
msgstr "neznámá volba \"%s\". Možné hodnoty jsou: "

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1341
msgid "missing parameter to append.\n"
msgstr "chybí parametr k připojení.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1445
msgid "could not parse value.\n"
msgstr "nemohu analyzovat hodnotu.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1502
msgid "missing parameter.\n"
msgstr "chybí parametr.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1515
msgid "missing callback function!\n"
msgstr "chybí callback funkce!\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1546
msgid "no version was defined.\n"
msgstr "nebyla definována verze.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1563
msgid "no copyright was defined.\n"
msgstr "nebyl definován copyright.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1580
msgid "no license was defined.\n"
msgstr "nebyla definována licence.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1670
#, c-format
msgid "ERROR: unknown option --%s, ignored.\n"
msgstr "CHYBA: neznámá volba --%s, ignoruji.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1710
#, c-format
msgid "ERROR: option --%s requires an argument!\n"
msgstr "CHYBA: volba --%s vyžaduje argument!\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1752
#, c-format
msgid "ERROR: unknown option -%c, ignored.\n"
msgstr "CHYBA: neznámá volba -%c, ignoruji.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1797
#, c-format
msgid "ERROR: option -%c requires an argument!\n"
msgstr "CHYBA: volba -%c vyžaduje argument!\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1892
#, fuzzy, c-format
msgid "ERROR: missing required positional argument %s.\n"
msgstr "CHYBA: volba -%c vyžaduje argument!\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:1924
#, c-format
msgid "ERROR: unsupported action type %d for positional argument %s\n"
msgstr ""

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2045 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2111
msgid "ERROR: no parser provided.\n"
msgstr "CHYBA: nebyl poskytnut parser.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2050 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2116
msgid "ERROR: no values provided.\n"
msgstr "CHYBA: nebyly poskytnuty hodnoty.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2059 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2125
msgid "ERROR: no arguments provided.\n"
msgstr "CHYBA: nebyly poskytnuty argumenty.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2085
msgid "ERROR: invalid options found."
msgstr "CHYBA: nalezeny neplatné volby."

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2091 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2157
#, c-format
msgid " See --%s.\n"
msgstr " Viz --%s.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2093 src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2159
#, c-format
msgid " See -%c.\n"
msgstr " Viz -%c.\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2151
#, fuzzy
msgid "ERROR: invalid positional arguments found."
msgstr "CHYBA: nalezeny neplatné volby."

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2186
#, c-format
msgid "ERROR: incorrect geometry value '%s'\n"
msgstr "CHYBA: neplatná hodnota geometrie '%s'\n"

#: src/lib/ecore/ecore_getopt.c:2204
#, c-format
msgid "ERROR: incorrect size value '%s'\n"
msgstr "CHYBA: neplatná hodnota velikosti '%s'\n"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:126
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:134
msgid "Downloads"
msgstr "Stažené"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:143
msgid "Templates"
msgstr "Šablony"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:152
msgid "Public"
msgstr "Veřejné"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:161
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:169
msgid "Music"
msgstr "Hudba"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:177
msgid "Pictures"
msgstr "Obrázky"

#: src/lib/efreet/efreet_base.c:185
msgid "Videos"
msgstr "Videa"

#: src/lib/elementary/elc_fileselector.c:1705
msgid "Up"
msgstr "Nahoru"

#: src/lib/elementary/elc_fileselector.c:1719
msgid "Home"
msgstr "Domů"

#: src/lib/elementary/elc_fileselector.c:1738
msgid "Search"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elc_fileselector.c:2012
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: src/lib/elementary/elc_fileselector.c:2022
#: src/lib/elementary/elm_entry.c:1759 src/lib/elementary/elm_entry.c:1784
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

#: src/lib/elementary/elc_hoversel.c:439 src/lib/elementary/efl_ui_button.c:208
#: src/lib/elementary/efl_ui_check.c:187 src/lib/elementary/elm_gengrid.c:1532
#: src/lib/elementary/elm_genlist.c:1769 src/lib/elementary/elm_list.c:2185
#: src/lib/elementary/efl_ui_radio.c:201
#: src/lib/elementary/elm_segment_control.c:525
#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1041 src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2294
msgid "State: Disabled"
msgstr "Stav: Zakázáno"

#: src/lib/elementary/elc_hoversel.c:652
msgid "Hoversel"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elc_multibuttonentry.c:682
msgid "multi button entry label"
msgstr "popisek vícetlačítkového vstupu"

#: src/lib/elementary/elc_multibuttonentry.c:704
msgid "multi button entry item"
msgstr "položka vícetlačítkového vstupu"

#: src/lib/elementary/elc_multibuttonentry.c:1586
msgid "multi button entry"
msgstr "vícetlačítkový vstup"

#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:408
#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:436
msgid "Title"
msgstr "Název"

#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:415
#, fuzzy
msgid "Subtitle"
msgstr "Název"

#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:968
#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:1186
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

#: src/lib/elementary/elc_naviframe.c:1358
msgid "Next"
msgstr "Další"

#: src/lib/elementary/elc_popup.c:320 src/lib/elementary/elc_popup.c:984
msgid "Popup Title"
msgstr "Titulek vyskakujícího okna"

#: src/lib/elementary/elc_popup.c:330 src/lib/elementary/elc_popup.c:1060
msgid "Popup Body Text"
msgstr "Text vyskakovacího okna"

#: src/lib/elementary/elc_popup.c:1836
msgid "Alert"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_bubble.c:163
msgid "Bubble"
msgstr "Bublina"

#: src/lib/elementary/efl_ui_button.c:71
msgid "Clicked"
msgstr "Kliknuto"

#: src/lib/elementary/efl_ui_button.c:250
msgid "Button"
msgstr "Tlačítko"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:225
#: src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c:193
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:231
msgid "%B"
msgstr "%B"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:237
msgid "%Y"
msgstr "%Y"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:363
#: src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c:240
msgid "calendar item"
msgstr "položka kalendáře"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:391
#: src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c:267
msgid "calendar decrement month button"
msgstr "odečítací tlačítko pro měsíc"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:397
msgid "calendar decrement year button"
msgstr "odečítací tlačítko pro rok"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:403
#: src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c:273
msgid "calendar increment month button"
msgstr "přičítací tlačítko pro měsíc"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:409
msgid "calendar increment year button"
msgstr "přičítací tlačítko pro rok"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:414
#: src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c:278
msgid "calendar month"
msgstr "kalendářní měsíc"

#: src/lib/elementary/elm_calendar.c:419
msgid "calendar year"
msgstr "kalendářní rok"

#: src/lib/elementary/efl_ui_check.c:76 src/lib/elementary/efl_ui_check.c:200
#: src/lib/elementary/efl_ui_radio.c:136 src/lib/elementary/efl_ui_radio.c:202
msgid "State: On"
msgstr "Stav: Zapnuto"

#: src/lib/elementary/efl_ui_check.c:96 src/lib/elementary/efl_ui_check.c:212
#: src/lib/elementary/efl_ui_radio.c:204
msgid "State: Off"
msgstr "Stav: Vypnuto"

#: src/lib/elementary/efl_ui_check.c:196 src/lib/elementary/efl_ui_check.c:209
msgid "State"
msgstr "Stav"

#: src/lib/elementary/efl_ui_check.c:348
msgid "Check"
msgstr "Ověřit"

#: src/lib/elementary/elm_clock.c:309
msgid "clock increment button for am,pm"
msgstr "přičítací tlačítko hodin pro am,pm"

#: src/lib/elementary/elm_clock.c:317
msgid "clock decrement button for am,pm"
msgstr "odečítací tlačítko hodin pro am,pm"

#: src/lib/elementary/elm_clock.c:714
msgid "State: Editable"
msgstr "Stav: Upravitelný"

#: src/lib/elementary/elm_clock.c:749
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:939
msgid "Pick a color"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:977
msgid "R:"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:979
msgid "G:"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:981
msgid "B:"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:983
msgid "A:"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_colorselector.c:1707
msgid "color selector palette item"
msgstr "položka výběru barvy z palety"

#. TRANSLATORS: This string is special and defines if the language
#. by default is a Left To Right or Right To Left language. Most
#. languages are LTR and thus the default string is "default:LTR"
#. but if this is a right-to-left language like arabic, Farsi,
#. Hebrew, etc. then change this string to be "default:RTL"
#.
#: src/lib/elementary/elm_config.c:4158
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"

#: src/lib/elementary/elm_dayselector.c:437
msgid "day selector item"
msgstr "položka výběru dne"

#: src/lib/elementary/elm_diskselector.c:701
msgid "diskselector item"
msgstr "položka výběru disků"

#: src/lib/elementary/elm_entry.c:1749
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"

#: src/lib/elementary/elm_entry.c:1752
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"

#: src/lib/elementary/elm_entry.c:1756 src/lib/elementary/elm_entry.c:1778
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"

#: src/lib/elementary/elm_entry.c:1771
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"

#: src/lib/elementary/elm_entry.c:3937
msgid "Entry"
msgstr "Vstup"

#: src/lib/elementary/elm_index.c:95
msgid "Index"
msgstr "Index"

#: src/lib/elementary/elm_index.c:123
msgid "Index Item"
msgstr "Položka indexu"

#: src/lib/elementary/elm_label.c:403
msgid "Label"
msgstr "Popisek"

#: src/lib/elementary/elm_panel.c:84
msgid "state: opened"
msgstr "stav: otevřeno"

#: src/lib/elementary/elm_panel.c:85
msgid "state: closed"
msgstr "stav: zavřeno"

#: src/lib/elementary/elm_panel.c:127
msgid "A panel is open"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_panel.c:129
msgid "Double tap to close panel menu"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_panel.c:181
msgid "panel button"
msgstr "tlačítko panelu"

#: src/lib/elementary/efl_ui_progressbar.c:397
msgid "progressbar"
msgstr "ukazatel průběhu"

#: src/lib/elementary/efl_ui_radio.c:231
msgid "Radio"
msgstr "Přepínač"

#: src/lib/elementary/elm_segment_control.c:528
#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2296
msgid "State: Selected"
msgstr "Stav: Vybráno"

#: src/lib/elementary/elm_segment_control.c:530
msgid "State: Unselected"
msgstr "Stav: Nevybráno"

#: src/lib/elementary/elm_segment_control.c:544
msgid "Segment Control Item"
msgstr "položka ovládání segmentu"

#: src/lib/elementary/efl_ui_slider.c:704
msgid "slider"
msgstr "šoupátko"

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1071
msgid "incremented"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1077
msgid "decremented"
msgstr ""

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1110 src/lib/elementary/elm_spinner.c:1177
msgid "spinner"
msgstr "spinner"

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1119 src/lib/elementary/elm_spinner.c:1160
msgid "spinner increment button"
msgstr "přičítací tlačítko spinneru"

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1122 src/lib/elementary/elm_spinner.c:1169
msgid "spinner decrement button"
msgstr "odečítací tlačítko spinneru"

#: src/lib/elementary/elm_spinner.c:1124
#, fuzzy
msgid "spinner text"
msgstr "spinner"

#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:1753 src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2355
msgid "Selected"
msgstr "Vybrané"

#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2292
msgid "Separator"
msgstr "Oddělovač"

#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2298
msgid "Has menu"
msgstr "Má nabídku"

#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2350
msgid "Unselected"
msgstr "Nevybrané"

#: src/lib/elementary/elm_toolbar.c:2367
msgid "Toolbar Item"
msgstr "Položka panelu nástrojů"

#~ msgid "Gengrid Item"
#~ msgstr "Položka mřížky"