aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/bin/elementary/test_gfx_filters.c
blob: fed75a935940cbfffe8450a45ee0d0534ae8f81b (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9


                
 
            

              
 
                    
                   
             
                      
                      
             


         


                  

                        

                      
          
                             
                          
                     

                                     
                    
                

                                                                              
                                      
              


                                                              
                


                                   
                                          

         
                 


                    
                      


                          
                       
                                  
                                 
        


                         

         
           


              

                              
                                     
             

      
                                

         
                             
                          
              
                             
         
 
                      
                       

 


                               
                        

                               
                                   
                                      

 

                      
            


                    
                      
                                       
                          

                         

                                  

 


                                  
                           

 
      
                                   

         
          
                                


                                                  
                                        
 
                                                     
                                                
                      
                                                  


                                                                   

                                


                 
                     

                      

            


                

                      


                                             
            
             
 
                      
                         

                                     
                                                           
                      
                                                  

                                       
                                         
                                  
                                        

             
                               
     
                                     
                                                                                 
                          
                                  
                                          

                                                           
                             


                          
                   

                     
                                
                     


                                         
            
             


                                                  

  
                        
                                                    


            
                       
                           
 
                         
                                                  

                                      
                                         


                     
                                 
                                            
                                 
                               
               
                    
            

                           
                                                    

                                        
                                           
              
                                 
    


                                     
    
                                      
 

                                  
                                                   
                                              
                              
                                                                                           

                           
                             

                 


  

                                 
 
                             
                                 
                                
                                             
 
                                      
                             
                     
 
                            


                    
                     
                    
                    
                       
                                    
                    
                  
 
                            
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "elementary_config.h"
#endif

#include <Elementary.h>
#include <Efl_Ui.h>
#include "elm_spinner_eo.h"

static const int default_font_size = 48;

typedef struct _Filter_Image
{
  const char *path;
  const char *src_name;
} Filter_Image;

typedef struct _Filter
{
  const char *name;
  const char *code;
  const Filter_Image *images;
} Filter;

static const Filter_Image images[] = {
  { "plant_01.jpg", "plant" },
  { "rock_01.jpg", "rock" },
  { "rock_02.jpg", "roll" },
  { "sky_01.jpg", "sky" },
  { "sky_04.jpg", "cloud" },
  { "wood_01.jpg", "wood" },
  { "fire.gif", "logo" },
  { NULL, NULL }
};

static const Filter_Image images_wood[] = {
  { "wood_01.jpg", "wood" },
  { NULL, NULL },
};

static const Filter_Image images_cloud[] = {
  { "sky_04.jpg", "cloud" },
  { NULL, NULL },
};

static const Filter_Image images_anim[] = {
  { "fire.gif", "logo" },
  { NULL, NULL },
};

/* builtin filter examples */
static const Filter templates[] = {
  { "Custom", NULL, NULL },
  { "BLUR",
   "blur { 15, color = 'darkblue' }", NULL },
  { "Simple blend",
   "blend { color = 'darkblue' }", NULL },
  { "Black shadow",
   "if not myColor then myColor = color('yellow') end\n"
   "blur { 6, ox = 2, oy = 2, color = 'black' }\n"
   "blend { color = myColor }", NULL },
  { "Fire glow",
   "a = buffer { 'alpha' }\n"
   "grow { 10, dst = a }\n"
   "blur { 15, oy = -4, ox = 1, src = a, color = '#900' }\n"
   "blur { 5, oy = -1, color = 'orange' }\n"
   "blur { 2, color = 'yellow' }\n"
   "grow { -2 }\n", NULL },
  { "Outer glow",
   "inv = function (x) return 255 - x end\n\n"
   "a = buffer {'alpha'}\n"
   "curve { inv, dst = a }\n\n"
   "b = buffer { 'alpha' }\n"
   "grow { 3, dst = b }\n\n"
   "c = buffer {}\n"
   "blur { 6, color = 'blue', dst = c, src = b }\n"
   "blur { 2, color = 'cyan', dst = c, src = b }\n"
   "mask { a, c }", NULL },
  { "Inset light",
   "inv = function (x) return 255 - x end\n\n"
   "a = buffer {'alpha'}\n"
   "curve { inv, dst = a }\n\n"
   "b = buffer {}\n"
   "blur { 2, ox = 1, oy = 1, src = a, dst = b, color = 'yellow' }\n\n"
   "blend { color = 'black' }\n"
   "mask { input, b }\n", NULL },
  { "Rocking it",
   "local len = state.scale * 10\n\n"
   "padding_set { len * 2 }\n"
   "a = buffer { 'alpha' }\n"
   "grow { len / 2, dst = a }\n"
   "blur { len * 2, oy = len, ox = len / 2, color = 'black', src = a }\n"
   "for i = len,0,-1 do\n"
   " c = 128 / len * (len - i)\n"
   " blur { 2, oy = i, ox = i/2, color = color { c * 0.8, c * 0.9, c } }\n"
   "end\n"
   "blend {}\n", NULL },
  { "Bumping on",
   "a = buffer { 'alpha' }\n"
   "grow { 2, dst = a }\n"
   "blur { 4, src = a, dst = a }\n\n"
   "bump { a, color = '#333', specular = 10, compensate = true, depth = 15 }\n", NULL },
  { "Modern art",
   "local inv = function (x) return 255 - x end\n\n"
   "a = buffer {}\n"
   "b = buffer {'alpha'}\n"
   "blend { dst = a, ox = 6, oy = -6, color = '#0f0' }\n"
   "blend { dst = a, ox = -6, oy = 6, color = '#f00' }\n"
   "blend { dst = a, ox = -3, oy = -3, color = '#f8f' }\n"
   "blend { dst = a, ox = 3, oy = 3, color = '#00f' }\n"
   "curve { inv, dst = b }\n"
   "blur { 20, color = '#fffa' }\n"
   "mask { a, b }\n", NULL },
  { "Forestry",
   "wood = buffer { src = 'wood' }\n"
   "mask { wood, fillmode = 'stretch' }", images_wood },
  { "Displaced cloud",
   "cloud = buffer { src = 'cloud' }\n"
   "displace { cloud, intensity = 10, fillmode = 'stretch' }", images_cloud },
  { "Text on fire",
   "-- set padding to 15 pixels max\n"
   "padding_set { 15 }\n\n"
   "-- our buffer: 1 source (fire gif) and 3 internal buffers\n"
   "logo = buffer { src = 'logo' }\n"
   "a = buffer { 'alpha' }\n"
   "b = buffer { 'rgba' }\n"
   "c = buffer { 'alpha' }\n\n"
   "-- create a massive blur: a\n"
   "grow { 5, dst = a }\n"
   "blur { 20, ox = -5, oy = -3, src = a, dst = a }\n\n"
   "-- draw fire using a as a mask\n"
   "mask { logo, a, fillmode = 'stretch_y_repeat_x' }\n\n"
   "-- create a displacement map: blur the fire a lot\n"
   "blend { src = logo, dst = b, fillmode = 'stretch' }\n"
   "blur { 30, src = logo, dst = b, src = b }\n"
   "displace { map = b, dst = c }\n\n"
   "-- draw the moving text\n"
   "blur { 4, src = c, color = '#ac180280' }\n"
   "blur { 2, src = c, color = '#dea80080' }\n"
   "mask { a, c }", images_anim }
};


static void
_spinner_fill(Eo *obj)
{
  const Filter *f;
  size_t k;

  for (k = 0; k < EINA_C_ARRAY_LENGTH(templates); k++)
   {
    f = &templates[k];
    elm_spinner_special_value_add(obj, (double) k, f->name);
   }
  elm_spinner_editable_set(obj, EINA_FALSE);
  elm_spinner_min_max_set(obj, 0, k - 1);
  elm_spinner_wrap_set(obj, 1);
}

static void
_filter_apply(Eo *win, const char *code, const char *name)
{
  Eo *text, *tb;

  text = efl_key_wref_get(win, "text");
  tb = efl_key_wref_get(win, "textblock");

  efl_gfx_filter_program_set(text, code, name);
  efl_gfx_filter_program_set(tb, code, "main");
}

static void
_spinner_cb(void *data, Evas_Object *obj EINA_UNUSED, void *event_info EINA_UNUSED)
{
  Eo *win = data;
  Eo *text, *code, *spinner, *tb;
  int k;

  text = efl_key_wref_get(win, "text");
  tb = efl_key_wref_get(win, "textblock");
  code = efl_key_wref_get(win, "code");
  spinner = efl_key_wref_get(win, "spinner");
  k = (int) round(elm_spinner_value_get(spinner));
  if (k > 0)
   {
    const Filter *f = &templates[k];

    _filter_apply(win, f->code, f->name);
    efl_text_set(code, f->code);

    if (f->images)
     {
       for (size_t j = 0; f->images[j].path; j++)
        {
         const char *name = f->images[j].src_name;
         Eo *source_obj = efl_name_find(win, name);
         efl_gfx_filter_source_set(text, name, source_obj);
         efl_gfx_filter_source_set(tb, name, source_obj);
        }
     }
   }
}

static Eina_Value
_code_changed(void *data, const Eina_Value v,
       const Eina_Future *dead EINA_UNUSED)
{
  Eo *win = data;
  Eo *code, *spinner;
  Eina_Strbuf *buf = NULL;
  const char *source;

  code = efl_key_wref_get(win, "code");
  spinner = efl_key_wref_get(win, "spinner");

  source = efl_text_get(code);
  {
   // Fix up paragrah separators from the UTF-8 input. :(
   const char *paragraph = "\u2029";

   if (source && strstr(source, paragraph))
    {
      buf = eina_strbuf_new();
      eina_strbuf_append(buf, source);
      eina_strbuf_replace_all(buf, paragraph, "\n");
      source = eina_strbuf_string_get(buf);
    }
  }

  elm_spinner_value_set(spinner, 0);
  _filter_apply(win, source, elm_spinner_special_value_get(spinner, 0));
  eina_strbuf_free(buf);

  return v;
}

static void
_code_changed_hack(void *data, const Efl_Event *ev EINA_UNUSED)
{
  Eina_Future *f;

  f = eina_future_then(efl_loop_job(efl_loop_get(data)),
            _code_changed, data, NULL);
  efl_future_then(data, f);
}

static void
_text_resize(void *data EINA_UNUSED, const Efl_Event *ev)
{
  Eina_Size2D sz;

  sz = efl_gfx_entity_size_get(ev->object);
  efl_gfx_hint_size_min_set(ev->object, sz);
}

static void
_textblock_resize(void *data EINA_UNUSED, const Efl_Event *ev)
{
  int w = 0, h = 0, l = 0, r = 0, t = 0, b = 0;

  evas_object_textblock_size_native_get(ev->object, &w, &h);
  evas_object_textblock_style_insets_get(ev->object, &l, &r, &t, &b);
  efl_gfx_hint_size_min_set(ev->object, EINA_SIZE2D(w + l + r, h + t + b));
}

static void
_img_click(void *data, const Efl_Event *ev)
{
  Eina_Strbuf *buf;
  Eo *win = data;
  Eo *img = ev->object;
  Eo *code, *text, *tb;
  const char *name;

  name = efl_name_get(img);
  if (!name) return;

  code = efl_key_wref_get(win, "code");
  text = efl_key_wref_get(win, "text");
  tb = efl_key_wref_get(win, "textblock");

  buf = eina_strbuf_new();
  eina_strbuf_append_printf(buf, "%s = buffer { src = '%s' }\n", name, name);

  eina_strbuf_append(buf, efl_text_get(code));
  efl_text_set(code, eina_strbuf_string_get(buf));
  eina_strbuf_free(buf);

  efl_gfx_filter_source_set(text, name, ev->object);
  efl_gfx_filter_source_set(tb, name, ev->object);
}

static void
_font_size_change(void *data, const Efl_Event *ev)
{
  Eo *win = data;
  Eo *text;
  const char *font;

  text = efl_key_wref_get(win, "text");
  efl_text_font_get(text, &font, NULL);
  efl_text_font_set(text, font, elm_spinner_value_get(ev->object));
}

static void
_flip_click(void *data, const Efl_Event *ev EINA_UNUSED)
{
  Eo *win = data;
  Eo *flip = efl_key_wref_get(win, "flip");

  /* FIXME: The flip APIs don't make sense for N items (front!?) */
  efl_ui_flip_go(flip, EFL_UI_FLIP_MODE_CROSS_FADE);
}

static void
_colsel_cb(void *data, Evas_Object *obj, void *event_info EINA_UNUSED)
{
  Eo *win = data;
  Eo *colsel = obj;
  Eo *text, *tb;
  int r = 0, g = 0, b = 0, a = 255;
  char buf[64];

  text = efl_key_wref_get(win, "text");
  tb = efl_key_wref_get(win, "textblock");
  elm_colorselector_color_get(colsel, &r, &g, &b, &a);
  sprintf(buf, "color(%d, %d, %d, %d)", r, g, b, a);

  efl_gfx_filter_data_set(text, efl_name_get(colsel), buf, 1);
  efl_gfx_filter_data_set(tb, efl_name_get(colsel), buf, 1);
}

void
test_gfx_filters(void *data EINA_UNUSED, Evas_Object *obj EINA_UNUSED, void *event_info EINA_UNUSED)
{
  Eo *win, *box, *box2, *o, *text = NULL, *spinner, *code, *split, *flip, *tb;

  win = efl_add_ref(EFL_UI_WIN_CLASS, NULL,
         efl_text_set(efl_added, "Gfx Filter Editor"),
         efl_ui_win_autodel_set(efl_added, 1));

  box = efl_add(EFL_UI_BOX_CLASS, win,
         efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_VERTICAL));

  efl_content_set(win, box);

  {
   box2 = efl_add(EFL_UI_BOX_CLASS, win,
           efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_HORIZONTAL),
           efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 1.0, 0.0),
           efl_gfx_hint_align_set(efl_added, 0.5, 0.0),
           efl_gfx_hint_fill_set(efl_added, EINA_TRUE, EINA_FALSE));
   efl_pack(box, box2);

   /* FIXME: Efl.Ui.Text doesn't work as expected. */
   o = efl_add(EFL_UI_TEXT_CLASS, win,
         efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 0.0, 1.0),
         efl_gfx_hint_align_set(efl_added, 1.0, 0.5));
   efl_text_set(o, "Filter:");
   efl_pack(box2, o);

   o = spinner = elm_spinner_add(win);
   efl_gfx_hint_weight_set(o, 1.0, 1.0);
   efl_gfx_hint_align_set(o, -1.0, 0.5);
   _spinner_fill(o);
   efl_pack(box2, o);
   evas_object_show(o);

   o = elm_spinner_add(win);
   efl_gfx_hint_weight_set(o, 0.0, 1.0);
   efl_gfx_hint_align_set(o, -1.0, 0.5);
   elm_spinner_min_max_set(o, 6, 120);
   elm_spinner_value_set(o, default_font_size);
   efl_event_callback_add(o, ELM_SPINNER_EVENT_DELAY_CHANGED, _font_size_change, win);
   efl_pack(box2, o);
   evas_object_show(o);

   o = efl_add(EFL_UI_BUTTON_CLASS, win,
         efl_text_set(efl_added, "Flip"),
         efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 0.0, 1.0),
         efl_gfx_hint_fill_set(efl_added, EINA_TRUE, EINA_FALSE),
         efl_event_callback_add(efl_added, EFL_UI_EVENT_CLICKED, _flip_click, win));
   efl_pack(box2, o);
  }

  {
   box2 = efl_add(EFL_UI_BOX_CLASS, win,
           efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_HORIZONTAL),
           efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 1.0, 0.0),
           efl_gfx_hint_fill_set(efl_added, EINA_TRUE, EINA_FALSE),
           efl_gfx_arrangement_content_padding_set(efl_added, 5, 5, 1),
           efl_gfx_hint_margin_set(efl_added, 5, 5, 5, 5),
           efl_gfx_arrangement_content_align_set(efl_added, 0, 0.5));
   efl_pack(box, box2);

   for (size_t k = 0; k < EINA_C_ARRAY_LENGTH(images); k++)
    {
      Eina_Size2D size = { ELM_SCALE_SIZE(48), ELM_SCALE_SIZE(48) };
      char buf[PATH_MAX];

      if (!images[k].path) break;
      snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/images/%s", elm_app_data_dir_get(), images[k].path);
      o = efl_add(EFL_UI_IMAGE_CLASS, win,
            efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 0.0, 0.0),
            efl_gfx_hint_align_set(efl_added, 0.5, 0.5),
            efl_gfx_hint_size_max_set(efl_added, size),
            efl_gfx_hint_size_min_set(efl_added, size),
            efl_file_set(efl_added, buf),
            efl_name_set(efl_added, images[k].src_name),
            elm_object_tooltip_text_set(efl_added, images[k].src_name));
      if (efl_player_playable_get(o))
       efl_player_play_set(o, 1);
      efl_event_callback_add(o, EFL_UI_EVENT_CLICKED, _img_click, win);
      efl_pack(box2, o);
    }

   Eina_Size2D maxsz = { -1, ELM_SCALE_SIZE(48 * 2) };
   const struct { int r, g, b, a; } colors[] = {
   { 255, 255, 255, 255 },
   { 0, 0, 0, 255 },
   { 64, 64, 64, 255 },
   { 128, 128, 128, 255 },
   { 196, 196, 196, 255 },
   { 255, 0, 0, 255 },
   { 0, 255, 0, 255 },
   { 0, 0, 255, 255 },
   { 255, 255, 0, 255 },
   { 255, 0, 255, 255 },
   { 0, 255, 255, 255 },
   { 0, 0, 0, 0 }
   };

   o = elm_colorselector_add(win);
   efl_gfx_hint_weight_set(o, 1.0, 0);
   efl_gfx_hint_align_set(o, -1.0, 0);
   elm_colorselector_mode_set(o, ELM_COLORSELECTOR_PALETTE);
   efl_gfx_hint_size_max_set(o, maxsz);
   efl_name_set(o, "myColor");
   elm_object_tooltip_text_set(o, "Pick a color to use as variable 'myColor'");
   evas_object_smart_callback_add(o, "changed", _colsel_cb, win);
   efl_pack(box2, o);
   evas_object_show(o);

   for (size_t k = 0; k < EINA_C_ARRAY_LENGTH(colors); k++)
    elm_colorselector_palette_color_add(o, colors[k].r, colors[k].g, colors[k].b, colors[k].a);
  }

  o = split = efl_add(EFL_UI_PANES_CLASS, win,
            efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_HORIZONTAL));
  efl_pack(box, split);

  {
   flip = efl_add(EFL_UI_FLIP_CLASS, win);
   efl_content_set(efl_part(split, "first"), flip);

   box2 = efl_add(EFL_UI_BOX_STACK_CLASS, win,
           efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_HORIZONTAL),
           efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 1.0, 0.0),
           efl_gfx_hint_fill_set(efl_added, EINA_TRUE, EINA_TRUE),
           efl_gfx_arrangement_content_align_set(efl_added, 0.5, 0.5));
   efl_pack(flip, box2);

   // Note: No TEXT object with EO APIs
   o = text = evas_object_text_add(evas_object_evas_get(win));
   efl_event_callback_add(o, EFL_GFX_ENTITY_EVENT_SIZE_CHANGED, _text_resize, NULL);
   efl_text_font_set(o, "Sans:style=Bold", default_font_size);
   efl_gfx_entity_scale_set(text, elm_config_scale_get());
   efl_text_set(o, "EFL");
   efl_gfx_entity_visible_set(o, 1);
   efl_pack(box2, o);

   o = box2 = efl_add(EFL_UI_BOX_STACK_CLASS, win,
             efl_ui_layout_orientation_set(efl_added, EFL_UI_LAYOUT_ORIENTATION_HORIZONTAL),
             efl_gfx_hint_weight_set(efl_added, 1.0, 0.0),
             efl_gfx_hint_fill_set(efl_added, EINA_TRUE, EINA_TRUE),
             efl_gfx_arrangement_content_align_set(efl_added, 0.5, 0.5));
   efl_pack(flip, box2);

   const struct { const char *name, *code; } programs [] = {
    { "one", "blur { 5, color = 'darkblue' } blend {}" },
    { "two", "blur { 15, color = 'red' } blend {}" },
    { "main", "blend {}" }
   };

   const struct { const char *name, *value; int exec; } prg_data [] = {
    { "myColor", "color(255, 0, 255)", EINA_TRUE },
   };

   const char *tbtxt = "Classic <gfx_filter='one'>hello</> world!<br>"
             "And <gfx_filter='two'>This filter over<br>"
             "multiple lines</> :)<br/>"
             "<gfx_filter='main'>Main filter</>";

   // Experimental textblock support
   o = tb = evas_object_textblock_add(evas_object_evas_get(win));
   efl_event_callback_add(o, EFL_CANVAS_TEXT_EVENT_STYLE_INSETS_CHANGED, _textblock_resize, NULL);
   efl_event_callback_add(o, EFL_GFX_ENTITY_EVENT_SIZE_CHANGED, _textblock_resize, NULL);
   Evas_Textblock_Style *st = evas_textblock_style_new();
   evas_textblock_style_set(st, "DEFAULT='font=Sans font_size=20 color=#FFF wrap=word'");
   for (size_t k = 0; k < EINA_C_ARRAY_LENGTH(programs); k++)
    efl_gfx_filter_program_set(o, programs[k].code, programs[k].name);
   for (size_t k = 0; k < EINA_C_ARRAY_LENGTH(prg_data); k++)
    efl_gfx_filter_data_set(o, prg_data[k].name, prg_data[k].value, prg_data[k].exec);
   evas_object_textblock_style_set(o, st);
   evas_object_textblock_text_markup_set(o, tbtxt);
   efl_gfx_entity_scale_set(o, elm_config_scale_get());
   efl_pack(box2, o);
   evas_object_resize(o, 1, 1);
  }

  {
   const char *code_filter =
      "a = buffer { 'alpha' }"
      "grow { 2, dst = a } "
      "blur { 6, ox = 1, oy = 1, src = a, color = '#004' }"
      "blur { 3, ox = 1, oy = 1, color = 'black' }"
      "blend { color = 'lime' }";

   o = code = efl_add(EFL_UI_TEXT_EDITABLE_CLASS, win,
             efl_ui_text_scrollable_set(efl_added, 1),
             efl_text_multiline_set(efl_added, 1));
   efl_event_callback_add(o, EFL_UI_TEXT_EVENT_CHANGED_USER, _code_changed_hack, win);

   // Insert filter code inside style string: DEFAULT='blah blah <here>'
   efl_gfx_filter_program_set(o, code_filter, "code");
   efl_text_gfx_filter_set(o, "code");

   efl_content_set(efl_part(split, "second"), code);
  }

  efl_key_wref_set(win, "text", text);
  efl_key_wref_set(win, "textblock", tb);
  efl_key_wref_set(win, "code", code);
  efl_key_wref_set(win, "flip", flip);
  efl_key_wref_set(win, "spinner", spinner);
  evas_object_smart_callback_add(spinner, "changed", _spinner_cb, win);
  elm_spinner_value_set(spinner, 1.0);
  _spinner_cb(win, spinner, NULL);

  efl_gfx_entity_size_set(win, EINA_SIZE2D(500, 600));
}