summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/bin/eolian/eo_generator.c
blob: 9ab894603d95fc5528f577ef43204a3d465ec2a9 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9                    
             

             
                                                   
 
         
        
                                

                              
            

                                      
         
         
                              
          
          
           

              
           
          
          

   
                                      


         
             
                        
  
                          
  


         
               
            
      
   


         
                      
 
   
         


                   
        
                                                               
 
                  
                         

           
                
                   
                   

                  
                                
 
                                          
                              
                       
   


                                        
      


                                          
      
                
   
                       
                    
                                               
 
                             
                                                    
 

                           
                       

                       

                                                


                             
                              
                       


                                         
                        

                         
                    
                  
   
                                   
 
                                                           

                                        
                                 
                  
   
              
 
          
   
                          
                    
      
                                     
                       
                                        
 

                                                    
                                                                      
                            
 
                           
 
                                                               
 
                                          


                                  
 
                     
      
                

   

                              

                             

                                           

                                            
                                                
                                            

                                                

                       
        
               
                 

                                 
                                
 

            
                
                       
 
                             

                       

      

                         

                                                                            

   
                                       
 

                                       
                                                  
 
                      
                         

                      
                    
                  
   
                                 
                                                                                      
 
                                                    
                                              
 

                                                     
                   

                             

   
                         
   

                    
      
                                           
                                         
                                      
                                                                                             
 
                                   

                                

                              
        
              
                 
              
               
 


          
        
                                                                                          
 
                  
              
                   
                   
               
                  
                  

           
                          


                                                     
 
                       
                                                   
                                        
                                          
 
                               
                                                      
                

            
               
           
      
                             

                                          
        

                               
                     
                                          
                                       
        
                   

      
                

            

   
                     
                  
                                      
                                                 

                                       
                               
                  
                                  
                  
   
              

          
                           
                    
      
                           
                                                                                       
                                                    
                            
                                                                      

                                         
                                   
                    

                                                        
        
                        
           
                                        
                                                
                


                                                     
                


             
                     
      
                

   

                              
              
   

                          


                                                          
 
                                    
      
                                                     
                       


                                                             
                                 
                                                  


                              
                  
   
         

                           

                     
                        
                            
                             


                              
                                    
                                             
                        
                     
                            
                   

             
                    

                 

                              

                                    
        

                                 
                    

                                              


            
                                                                               
 

              
                              
                                 
                                                                             
                                             


                           
                                         


                                    

                             

                       

                 
                 
              
        
                                                   
                     
 
                                              
                               


                                      


                                                 
            
   
                                                     
                               
                      

                                 

                               
 


          
        
                                     
 
           

                      
 
            
                    
                  
   
                                 
                                 
                           

                     
                                                            

                                           

              
              
 
                              
 
              


          

                                                                      
        
                                  
 
               
           


                
 
                  
                    


                              
                                      


             


                      


                       
                                   
 
                                  

                                       
                                                  
 
               
                                          

               
                      
                                             


                                          
 
               
                      
   
                                            
                 
                                             
                                            
 
                          
                      
                    
   
                  
              
                       
                  
                      
                  
             
 

                              


                              
      
                 

                   
                                   

                              
                                                 

                  
 
         
                                                   
           

      
                                                            
           
      


                                      
                                                    
                               
                                                                          
                                                    
                               
                                                    


          
                                              
                             
                                             
          
      
                  
   
              
 
                         
   

                    
      

                                                 
      
                
   
 
                    
                  
   

                                 
                   
   
              
                           
                                          


                                                
                                            


                                           
 
               
                     
                      
   
                                          

                               

                                         
   
              
 
                                         

                                                                    
                                         


                                             

                              
                                                    
                                                                                   
 
                               

                              
                                                                            

                              

          

                              
       

 
     
                                

               
               


                       
                       
                             
 

                              
                         
   

                    
      


                                           
                                            


                   
                                                 
               
                                                 


               
                                                  


               
      

                
                                  
                           


          
                  

                                   
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <Eina.h>
#include <string.h>

#include "Eolian.h"
#include "eo_generator.h"
#include "common_funcs.h"

static _eolian_class_vars class_env;
/* Used to store the function names that will have to be appended
 * with __eolian during C generation. Needed when params have to
 * be initialized and for future features. */
static Eina_Hash *_funcs_params_init = NULL;

static const char
tmpl_dtor[] = "\
static void\n\
_gen_@#class_class_destructor(Eo_Class *klass)\n\
{\n\
  _@#class_class_destructor(klass);\n\
}\n\
\n\
";

static const char
tmpl_eo_ops_desc[] = "\
static Eo_Op_Description _@#class_op_desc[] = {@#list_op\n\
   EO_OP_SENTINEL\n\
};\n\n";

static const char
tmpl_events_desc[] = "\
static const Eo_Event_Description *_@#class_event_desc[] = {@#list_evdesc\n\
   NULL\n\
};\n\n";

static const char
tmpl_eo_src[] = "\
@#functions_body\
\n\
@#ctor_func\
@#dtor_func\
@#ops_desc\
@#events_desc\
static const Eo_Class_Description _@#class_class_desc = {\n\
   EO_VERSION,\n\
   \"@#Class\",\n\
   @#type_class,\n\
   @#eo_class_desc_ops,\n\
   @#Events_Desc,\n\
   @#SizeOfData,\n\
   @#ctor_name,\n\
   @#dtor_name\n\
};\n\
\n\
EO_DEFINE_CLASS(@#klasstype_get, &_@#class_class_desc, @#list_inheritNULL);\
";

static const char
tmpl_eo_obj_header[] = "\
#define @#CLASS_@#CLASSTYPE @#klasstype_get()\n\
\n\
const Eo_Class *@#klasstype_get(void) EINA_CONST;\n\
\n\
";

static const char
tmpl_eo_funcdef_doxygen[] = "\
/**\n\
 *\n\
@#desc\n\
 *\n\
@#list_desc_param\
@#ret_desc\
 *\n\
 */\n";

static const char
tmpl_eo_pardesc[] =" * @param[%s] %s %s\n";

#if 0
static const char
tmpl_eo_retdesc[] =" * @return %s\n";
#endif

static Eina_Bool
eo_fundef_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *func, Eolian_Function_Type ftype, Eina_Strbuf *functext)
{
  _eolian_class_func_vars func_env;
  const char *str_dir[] = {"in", "out", "inout"};
  Eina_Iterator *itr;
  void *data, *data2;
  char *tmpstr = malloc(0x1FF);
  Eina_Bool var_as_ret = EINA_FALSE;
  const Eolian_Type *rettypet = NULL;
  const char *rettype = NULL;
  Eina_Bool ret_const = EINA_FALSE;
  Eolian_Object_Scope scope = eolian_function_scope_get(func);

  _class_func_env_create(class, eolian_function_name_get(func), ftype, &func_env);
  rettypet = eolian_function_return_type_get(func, ftype);
  if (ftype == EOLIAN_PROP_GET && !rettypet)
   {
    itr = eolian_function_parameters_get(func);
    /* We want to check if there is only one parameter */
    if (eina_iterator_next(itr, &data) && !eina_iterator_next(itr, &data2))
     {
       rettypet = eolian_parameter_type_get((Eolian_Function_Parameter*)data);
       var_as_ret = EINA_TRUE;
       ret_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, EINA_TRUE);
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }
  Eina_Strbuf *str_func = eina_strbuf_new();
  if (scope == EOLIAN_SCOPE_PROTECTED)
   eina_strbuf_append_printf(str_func, "#ifdef %s_PROTECTED\n", class_env.upper_classname);

  eina_strbuf_append(str_func, tmpl_eo_funcdef_doxygen);
  eina_strbuf_append_printf(str_func, "EOAPI @#rettype %s(@#full_params);\n", func_env.lower_eo_func);

  if (scope == EOLIAN_SCOPE_PROTECTED)
   eina_strbuf_append_printf(str_func, "#endif\n");
  eina_strbuf_append_printf(str_func, "\n");

  Eina_Strbuf *linedesc = eina_strbuf_new();
  const char *common_desc = eolian_function_description_get(func, EOLIAN_UNRESOLVED);
  const char *specific_desc = (ftype == EOLIAN_PROP_SET || ftype == EOLIAN_PROP_GET) ?
     eolian_function_description_get(func, ftype) : NULL;
  if (!common_desc && !specific_desc) eina_strbuf_append(linedesc, "No description supplied.");
  if (common_desc) eina_strbuf_append_printf(linedesc, "%s\n", common_desc);
  if (specific_desc) eina_strbuf_append(linedesc, specific_desc);
  if (eina_strbuf_length_get(linedesc))
   {
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, "\n", "\n * ");
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, " * \n", " *\n");
    eina_strbuf_prepend(linedesc, " * ");
   }
  else
   {
    eina_strbuf_append(linedesc, " *");
   }

  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#desc", eina_strbuf_string_get(linedesc));
  eina_strbuf_free(linedesc);

  Eina_Strbuf *str_par = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_pardesc = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_retdesc = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_typecheck = eina_strbuf_new();

  itr = eolian_property_keys_get(func);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
   {
    Eolian_Function_Parameter *param = data;
    const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
    const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
    const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
    const char *pdesc = eolian_parameter_description_get(param);

    eina_strbuf_append_printf(str_pardesc, tmpl_eo_pardesc, "in", pname, pdesc?pdesc:"No description supplied.");

    if (eina_strbuf_length_get(str_par)) eina_strbuf_append(str_par, ", ");
    eina_strbuf_append_printf(str_par, "%s %s", ptype, pname);
    eina_stringshare_del(ptype);
   }
  eina_iterator_free(itr);

  if (!var_as_ret)
   {
    itr = eolian_function_parameters_get(func);
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
     {
       Eolian_Function_Parameter *param = data;
       const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
       const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
       const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
       const char *pdesc = eolian_parameter_description_get(param);
       Eina_Bool add_star = EINA_FALSE;
       Eolian_Parameter_Dir pdir = eolian_parameter_direction_get(param);

       Eina_Bool is_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET);
       if (ftype == EOLIAN_PROP_GET) {
         add_star = EINA_TRUE;
         pdir = EOLIAN_OUT_PARAM;
       }
       if (ftype == EOLIAN_PROP_SET) pdir = EOLIAN_IN_PARAM;
       if (ftype == EOLIAN_UNRESOLVED || ftype == EOLIAN_METHOD) add_star = (pdir == EOLIAN_OUT_PARAM || pdir == EOLIAN_INOUT_PARAM);
       Eina_Bool had_star = !!strchr(ptype, '*');

       const char *dir_str = str_dir[(int)pdir];

       eina_strbuf_append_printf(str_pardesc, tmpl_eo_pardesc, dir_str, pname, pdesc?pdesc:"No description supplied.");

       if (eina_strbuf_length_get(str_par)) eina_strbuf_append(str_par, ", ");
       eina_strbuf_append_printf(str_par, "%s%s%s%s%s",
          is_const?"const ":"",
          ptype, had_star?"":" ", add_star?"*":"", pname);

       eina_stringshare_del(ptype);
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }

  if (rettypet) rettype = eolian_type_c_type_get(rettypet);

  tmpstr[0] = '\0';
  sprintf(tmpstr, "%s%s%s",
     ret_const ? "const " : "",
     rettype ? rettype : "void",
     rettype && strchr(rettype, '*')?"":" ");
  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#rettype", tmpstr);

  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#list_param", eina_strbuf_string_get(str_par));
  if (!eina_strbuf_length_get(str_par)) eina_strbuf_append(str_par, "void");
  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#full_params", eina_strbuf_string_get(str_par));
  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#list_desc_param", eina_strbuf_string_get(str_pardesc));
  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#ret_desc", eina_strbuf_string_get(str_retdesc));
  eina_strbuf_replace_all(str_func, "@#list_typecheck", eina_strbuf_string_get(str_typecheck));

  if (rettype) eina_stringshare_del(rettype);

  free(tmpstr);
  eina_strbuf_free(str_par);
  eina_strbuf_free(str_retdesc);
  eina_strbuf_free(str_pardesc);
  eina_strbuf_free(str_typecheck);

  eina_strbuf_append(functext, eina_strbuf_string_get(str_func));
  eina_strbuf_free(str_func);

  return EINA_TRUE;
}

Eina_Bool
eo_header_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  Eina_Iterator *itr;
  Eolian_Event *event;
  char *tmpstr = malloc(0x1FF);
  Eina_Strbuf * str_hdr = eina_strbuf_new();

  const char *desc = eolian_class_description_get(class);
  _class_env_create(class, NULL, &class_env);

  if (desc)
   {
    Eina_Strbuf *linedesc = eina_strbuf_new();
    eina_strbuf_append(linedesc, "/**\n");
    eina_strbuf_append(linedesc, desc);
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, "\n", "\n * ");
    eina_strbuf_append(linedesc, "\n */\n");
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, " * \n", " *\n"); /* Remove trailing whitespaces */
    eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(linedesc));
    eina_strbuf_free(linedesc);
   }

  _template_fill(str_hdr, tmpl_eo_obj_header, class, NULL, NULL, EINA_TRUE);

  eina_strbuf_replace_all(str_hdr, "@#EOPREFIX", class_env.upper_eo_prefix);
  eina_strbuf_replace_all(str_hdr, "@#eoprefix", class_env.lower_eo_prefix);
  eina_strbuf_replace_all(str_hdr, "@#klasstype_get", eolian_class_c_get_function_name_get(class));

  Eina_Strbuf *str_ev = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_extrn_ev = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *tmpbuf = eina_strbuf_new();

  itr = eolian_class_events_get(class);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, event)
   {
    Eina_Stringshare *evname = eolian_event_c_name_get(event);
    const char *evdesc = eolian_event_description_get(event);
    Eolian_Object_Scope scope = eolian_event_scope_get(event);

    if (scope == EOLIAN_SCOPE_PRIVATE)
     continue;

    if (scope == EOLIAN_SCOPE_PROTECTED)
     {
       eina_strbuf_append_printf(str_ev, "\n#ifdef %s_PROTECTED\n", class_env.upper_classname);
       eina_strbuf_append_printf(str_extrn_ev, "#ifdef %s_PROTECTED\n", class_env.upper_classname);
     }
    else
     eina_strbuf_append_char(str_ev, '\n');

    if (!evdesc) evdesc = "No description";
    eina_strbuf_reset(tmpbuf);
    eina_strbuf_append(tmpbuf, evdesc);
    eina_strbuf_replace_all(tmpbuf, "\n", "\n * ");
    eina_strbuf_prepend(tmpbuf," * ");
    eina_strbuf_append_printf(str_ev, "/**\n%s\n */\n", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

    eina_strbuf_append_printf(str_ev, "#define %s (&(_%s))\n", evname, evname);
    eina_strbuf_append_printf(str_extrn_ev, "EOAPI extern const Eo_Event_Description _%s;\n", evname);
    eina_stringshare_del(evname);

    if (scope == EOLIAN_SCOPE_PROTECTED)
     {
       eina_strbuf_append(str_ev, "#endif\n");
       eina_strbuf_append(str_extrn_ev, "#endif\n");
     }
   }

  if ((itr = eolian_class_implements_get(class)))
   {
    const Eolian_Implement *impl;
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl)
     {
       if (eolian_implement_class_get(impl) != class)
        continue;
       Eolian_Function_Type ftype = EOLIAN_UNRESOLVED;
       const Eolian_Function *fid = eolian_implement_function_get(impl, &ftype);
       switch (ftype)
        {
        case EOLIAN_PROP_GET: case EOLIAN_PROP_SET:
         eo_fundef_generate(class, fid, ftype, str_hdr);
         break;
        case EOLIAN_PROPERTY:
         eo_fundef_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_SET, str_hdr);
         eo_fundef_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_GET, str_hdr);
         break;
        default:
         eo_fundef_generate(class, fid, EOLIAN_UNRESOLVED, str_hdr);
         break;
        }
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }

  eina_strbuf_append(str_hdr, eina_strbuf_string_get(str_extrn_ev));
  eina_strbuf_append(str_hdr, eina_strbuf_string_get(str_ev));

  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(str_hdr));

  free(tmpstr);
  eina_strbuf_free(str_ev);
  eina_strbuf_free(str_extrn_ev);
  eina_strbuf_free(tmpbuf);
  eina_strbuf_free(str_hdr);

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
eo_bind_func_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *funcid, Eolian_Function_Type ftype, Eina_Strbuf *buf, Eolian_Implement *impl, _eolian_class_vars *impl_env)
{
  _eolian_class_func_vars func_env;
  const char *suffix = "";
  Eina_Bool var_as_ret = EINA_FALSE;
  const Eolian_Type *rettypet = NULL;
  const char *rettype = NULL;
  Eina_Bool ret_const = EINA_FALSE;
  Eina_Bool add_star = EINA_FALSE;
  Eina_Iterator *itr;
  void *data, *data2;
  const Eolian_Expression *default_ret_val = NULL;
  Eina_Bool is_empty = impl ? eolian_implement_is_empty(impl) : eolian_function_is_empty(funcid, ftype);
  Eina_Bool is_auto = impl ? eolian_implement_is_auto(impl) : eolian_function_is_auto(funcid, ftype);
  if (ftype != EOLIAN_PROP_GET && ftype != EOLIAN_PROP_SET) ftype = eolian_function_type_get(funcid);

  Eina_Bool need_implementation = EINA_TRUE;
  if (!impl_env && eolian_function_is_virtual_pure(funcid, ftype)) need_implementation = EINA_FALSE;

  Eina_Strbuf *fbody = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *va_args = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *params = eina_strbuf_new(); /* only variables names */
  Eina_Strbuf *full_params = eina_strbuf_new(); /* variables types + names */
  Eina_Strbuf *params_init = eina_strbuf_new(); /* init of variables to default */

  rettypet = eolian_function_return_type_get(funcid, ftype);
  if (rettypet)
   {
    is_auto = EINA_FALSE; /* We block auto when the function has to return something */
    default_ret_val = eolian_function_return_default_value_get(funcid, ftype);
   }
  if (ftype == EOLIAN_PROP_GET)
   {
    suffix = "_get";
    add_star = EINA_TRUE;
    if (!rettypet)
     {
       itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
       /* We want to check if there is only one parameter */
       if (eina_iterator_next(itr, &data) && !eina_iterator_next(itr, &data2))
        {
         Eolian_Function_Parameter *param = data;
         rettypet = eolian_parameter_type_get(param);
         var_as_ret = EINA_TRUE;
         ret_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, EINA_TRUE);
         default_ret_val = eolian_parameter_default_value_get(param);
        }
       eina_iterator_free(itr);
     }
   }
  if (ftype == EOLIAN_PROP_SET)
   {
    suffix = "_set";
   }

  itr = eolian_property_keys_get(funcid);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
   {
    Eolian_Function_Parameter *param = data;
    const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
    const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
    const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
    Eina_Bool is_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET);
    if (eina_strbuf_length_get(params)) eina_strbuf_append(params, ", ");
    eina_strbuf_append_printf(params, "%s", pname);
    eina_strbuf_append_printf(full_params, ", %s%s %s%s",
       is_const?"const ":"",
       ptype, pname, is_empty || is_auto?" EINA_UNUSED":"");
    eina_stringshare_del(ptype);
   }
  eina_iterator_free(itr);
  if (!var_as_ret)
   {
    itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
     {
       Eolian_Function_Parameter *param = data;
       const Eolian_Expression *dflt_value = eolian_parameter_default_value_get(param);
       const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
       const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
       const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
       Eolian_Parameter_Dir pdir = eolian_parameter_direction_get(param);
       Eina_Bool is_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET);
       Eina_Bool had_star = !!strchr(ptype, '*');
       if (ftype == EOLIAN_UNRESOLVED || ftype == EOLIAN_METHOD) add_star = (pdir == EOLIAN_OUT_PARAM || pdir == EOLIAN_INOUT_PARAM);
       if (eina_strbuf_length_get(params)) eina_strbuf_append(params, ", ");
       eina_strbuf_append_printf(params, "%s", pname);
       eina_strbuf_append_printf(full_params, ", %s%s%s%s%s%s",
          is_const?"const ":"",
          ptype, had_star?"":" ", add_star?"*":"", pname, is_empty && !dflt_value ?" EINA_UNUSED":"");
       if (is_auto)
        {
         if (ftype == EOLIAN_PROP_SET)
          {
            eina_strbuf_append_printf(params_init,
               "  %s = pd->%s;\n", pname, pname);
          }
         else
          {
            eina_strbuf_append_printf(params_init,
               "  if (%s) *%s = pd->%s;\n", pname, pname, pname);
          }
        }
       else {
         if (ftype != EOLIAN_PROP_SET)
          {
            if (dflt_value)
             {
              const char *val_str = NULL;
              Eolian_Value val = eolian_expression_eval
                (dflt_value, EOLIAN_MASK_ALL);
              if (val.type)
               {
                 val_str = eolian_expression_value_to_literal(&val);
                 eina_strbuf_append_printf(params_init,
                    "  if (%s) *%s = %s;",
                    pname, pname, val_str);
                 if (eolian_expression_type_get(dflt_value) == EOLIAN_EXPR_ENUM)
                  {
                   Eina_Stringshare *string = eolian_expression_serialize(dflt_value);
                   eina_strbuf_append_printf(params_init, " /* %s */", string);
                   eina_stringshare_del(string);
                  }
                 eina_strbuf_append_printf(params_init, "\n");
               }
             }
          }
        }
       eina_stringshare_del(ptype);
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }

  if (rettypet) rettype = eolian_type_c_type_get(rettypet);

  if (need_implementation)
   {
    Eina_Strbuf *ret_param = eina_strbuf_new();
    eina_strbuf_append_printf(fbody, "\n");
    /* Generation of the user function prototype declaration - not needed when @auto and @empty are indicated */
    if (!is_empty && !is_auto)
     {
       eina_strbuf_append_printf(fbody, "%s%s _%s%s%s_%s%s(Eo *obj, @#Datatype_Data *pd%s);\n\n",
          ret_const?"const ":"", rettype?rettype:"void",
          class_env.lower_classname,
          impl_env?"_":"",
          impl_env?impl_env->lower_classname:"",
          eolian_function_name_get(funcid), suffix,
          eina_strbuf_string_get(full_params));
     }

    if (is_empty || is_auto || eina_strbuf_length_get(params_init))
     {
       /* We need to give the internal function name to Eo. We use this hash table as indication */
       eina_hash_add(_funcs_params_init,
          eina_stringshare_add(eolian_function_name_get(funcid)), (void *)ftype);
       /* Generation of the intermediate function __eolian_... */
       eina_strbuf_append_printf(fbody, "static %s%s __eolian_%s%s%s_%s%s(Eo *obj%s, @#Datatype_Data *pd%s%s)\n{\n",
          ret_const?"const ":"", rettype?rettype:"void",
          class_env.lower_classname,
          impl_env?"_":"",
          impl_env?impl_env->lower_classname:"",
          eolian_function_name_get(funcid), suffix,
          is_empty || is_auto?" EINA_UNUSED":"",
          is_empty || (is_auto && !eina_strbuf_length_get(params_init))?" EINA_UNUSED":"",
          eina_strbuf_string_get(full_params));
     }
    if (eina_strbuf_length_get(params_init))
     {
       eina_strbuf_append_printf(fbody, "%s", eina_strbuf_string_get(params_init));
     }
    if (is_auto || is_empty)
     {
       if (rettype)
        {
         /* return for auto and empty */
         const char *val_str = NULL;
         if (default_ret_val)
          {
            Eolian_Value val = eolian_expression_eval
             (default_ret_val, EOLIAN_MASK_ALL);
            if (val.type)
             val_str = eolian_expression_value_to_literal(&val);
          }
         eina_strbuf_append_printf(fbody, "  return %s;\n", val_str?val_str:"0");
        }
       eina_strbuf_append_printf(fbody, "}\n\n");
     }
    else if (eina_strbuf_length_get(params_init))
     {
       /* Generation of the user function invocation, e.g return _user_foo(obj, pd, ...) */
       eina_strbuf_append_printf(fbody, "  %s_%s%s%s_%s%s(obj, pd, %s);\n}\n\n",
          rettype?"return ":"",
          class_env.lower_classname,
          impl_env?"_":"",
          impl_env?impl_env->lower_classname:"",
          eolian_function_name_get(funcid), suffix,
          eina_strbuf_string_get(params));
     }
    eina_strbuf_free(ret_param);
   }
  if (!impl_env)
   {
    Eina_Strbuf *eo_func_decl = eina_strbuf_new();
    Eina_Bool has_params = EINA_FALSE;

    itr = eolian_property_keys_get(funcid);
    has_params |= (eina_iterator_next(itr, &data));
    eina_iterator_free(itr);

    if (!has_params && !var_as_ret)
     {
       itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
       has_params |= (eina_iterator_next(itr, &data));
       eina_iterator_free(itr);
     }
    Eina_Bool ret_is_void = (!rettype || !strcmp(rettype, "void"));
    _class_func_env_create(class, eolian_function_name_get(funcid), ftype, &func_env);
    eina_strbuf_append_printf(eo_func_decl,
       "EOAPI EO_%sFUNC_BODY%s(%s",
       ret_is_void?"VOID_":"", has_params?"V":"",
       func_env.lower_eo_func);
    if (!ret_is_void)
     {
       const char *val_str = NULL;
       if (default_ret_val)
        {
         Eolian_Value val = eolian_expression_eval
          (default_ret_val, EOLIAN_MASK_ALL);
         if (val.type)
          val_str = eolian_expression_value_to_literal(&val);
        }
       eina_strbuf_append_printf(eo_func_decl, ", %s%s, %s",
          ret_const ? "const " : "", rettype,
          val_str?val_str:"0");
       if (val_str && eolian_expression_type_get(default_ret_val) == EOLIAN_EXPR_ENUM)
        {
         Eina_Stringshare *string = eolian_expression_serialize(default_ret_val);
         eina_strbuf_append_printf(eo_func_decl, " /* %s */", string);
         eina_stringshare_del(string);
        }
     }
    if (has_params)
     {
       eina_strbuf_replace_all(full_params, " EINA_UNUSED", "");
       eina_strbuf_append_printf(eo_func_decl, ", EO_FUNC_CALL(%s)%s",
          eina_strbuf_string_get(params),
          eina_strbuf_string_get(full_params));
     }
    eina_strbuf_append_printf(eo_func_decl, ");");
    eina_strbuf_append_printf(fbody, "%s\n", eina_strbuf_string_get(eo_func_decl));
    eina_strbuf_free(eo_func_decl);
   }

  if (need_implementation)
   {
    Eina_Bool is_cf = eolian_function_is_class(funcid);
    const char *data_type = eolian_class_data_type_get(class);
    if (is_cf || (data_type && !strcmp(data_type, "null")))
      eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#Datatype_Data", "void");
    else
     {
       if (data_type) eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#Datatype_Data", data_type);
       else eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#Datatype", class_env.full_classname);
     }

    if (!data_type || !strcmp(data_type, "null"))
      eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#Datatype", class_env.full_classname);
    else
      eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#Datatype_Data", data_type);
   }
  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(fbody));

  if (rettype) eina_stringshare_del(rettype);

  eina_strbuf_free(va_args);
  eina_strbuf_free(full_params);
  eina_strbuf_free(params_init);
  eina_strbuf_free(params);
  eina_strbuf_free(fbody);
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
eo_op_desc_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *fid, Eolian_Function_Type ftype,
   const char *desc, Eina_Strbuf *buf)
{
  _eolian_class_func_vars func_env;
  const char *funcname = eolian_function_name_get(fid);
  const char *suffix = "";

  eina_strbuf_reset(buf);
  _class_func_env_create(class, funcname, ftype, &func_env);
  if (ftype == EOLIAN_PROP_GET) suffix = "_get";
  if (ftype == EOLIAN_PROP_SET) suffix = "_set";
  Eina_Bool is_virtual_pure = eolian_function_is_virtual_pure(fid, ftype);
  const char *class_str = "";
  if (eolian_function_is_class(fid)) class_str = "CLASS_";
  eina_strbuf_append_printf(buf, "\n   EO_OP_%sFUNC(%s, ", class_str, func_env.lower_eo_func);
  if (!is_virtual_pure)
   {
    Eolian_Function_Type ftype2 = (Eolian_Function_Type) eina_hash_find(_funcs_params_init, funcname);
    eina_strbuf_append_printf(buf, "%s_%s_%s%s, \"%s\"),",
       ftype == ftype2?"__eolian":"",
       class_env.lower_classname, funcname, suffix, desc);
   }
  else
   eina_strbuf_append_printf(buf, "NULL, \"%s\"),", desc);

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
eo_source_beginning_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  Eina_Iterator *itr;

  Eina_Strbuf *tmpbuf = eina_strbuf_new();

  Eolian_Event *event;
  itr = eolian_class_events_get(class);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, event)
   {
    Eina_Stringshare *evname = eolian_event_c_name_get(event);
    const char *evdesc = eolian_event_description_get(event);
    char *evdesc_line1 = _source_desc_get(evdesc);

    eina_strbuf_append_printf(tmpbuf,
                 "EOAPI const Eo_Event_Description _%s =\n  EO_EVENT_DESCRIPTION(\"%s\", \"%s\");\n",
                 evname, eolian_event_name_get(event), evdesc_line1);
    eina_stringshare_del(evname);
    free(evdesc_line1);
   }
  eina_iterator_free(itr);

  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  eina_strbuf_free(tmpbuf);
  return EINA_TRUE;
}

static void
_desc_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *fid, Eolian_Function_Type ftype, Eina_Strbuf *tmpbuf, Eina_Strbuf *str_op)
{
  const char *funcname = eolian_function_name_get(fid);
  char tmpstr[256];
  snprintf(tmpstr, sizeof(tmpstr), "%s%s", funcname, (ftype == EOLIAN_PROP_SET)
   ? "_set" : ((ftype == EOLIAN_PROP_GET) ? "_get" : ""));

  char *desc = _source_desc_get(eolian_function_description_get(fid, ftype));
  eo_op_desc_generate(class, fid, ftype, desc, tmpbuf);
  eina_strbuf_append(str_op, eina_strbuf_string_get(tmpbuf));
  free(desc);
}

static Eina_Bool
eo_source_end_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;
  Eina_Iterator *itr;
  Eolian_Implement *impl_desc;
  Eolian_Event *event;
  const char *inherit_name;

  const char *str_classtype = NULL;
  switch(eolian_class_type_get(class))
  {
   case EOLIAN_CLASS_REGULAR:
    str_classtype = "EO_CLASS_TYPE_REGULAR";
    break;
   case EOLIAN_CLASS_ABSTRACT:
    str_classtype = "EO_CLASS_TYPE_REGULAR_NO_INSTANT";
    break;
   case EOLIAN_CLASS_MIXIN:
    str_classtype = "EO_CLASS_TYPE_MIXIN";
    break;
   case EOLIAN_CLASS_INTERFACE:
    str_classtype = "EO_CLASS_TYPE_INTERFACE";
    break;
   default:
    break;
  }

  if (!str_classtype)
   {
    ERR ("Unknown class type for class %s !", class_env.full_classname);
    return EINA_FALSE;
   }

  Eina_Strbuf *str_end = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *tmpbuf = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_op = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_bodyf = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_ev = eina_strbuf_new();

  _template_fill(str_end, tmpl_eo_src, class, NULL, NULL, EINA_TRUE);

  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#type_class", str_classtype);
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#EOPREFIX", class_env.upper_eo_prefix);
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#eoprefix", class_env.lower_eo_prefix);
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#klasstype_get", eolian_class_c_get_function_name_get(class));

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#ctor_func", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  if (eolian_class_ctor_enable_get(class))
   _template_fill(tmpbuf, "_@#class_class_constructor", class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
  else
   eina_strbuf_append_printf(tmpbuf, "NULL");
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#ctor_name", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  if (eolian_class_dtor_enable_get(class))
   {
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#dtor_func", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));
    eina_strbuf_reset(tmpbuf);
    _template_fill(tmpbuf, "_@#class_class_destructor", class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#dtor_name", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));
   }
  else
   {
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#dtor_func", "");
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#dtor_name", "NULL");
   }

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);

  //Implements - TODO one generate func def for all
  itr = eolian_class_implements_get(class);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl_desc)
   {
    _eolian_class_vars impl_env;
    char implname[0xFF];
    const Eolian_Class *impl_class = NULL;
    Eolian_Function_Type ftype;
    const Eolian_Function *fnid = NULL;
    const char *funcname = NULL;
    const char *rets;

    const char *names[] = { "", "getter ", "setter " };

    impl_class = eolian_implement_class_get(impl_desc);

    if (impl_class)
     {
       char *tp = implname;
       if (impl_class == class)
        continue;
       fnid = eolian_implement_function_get(impl_desc, &ftype);
       _class_env_create(impl_class, NULL, &impl_env);
       funcname = eolian_function_name_get(fnid);

       sprintf(implname, "%s_%s_%s",
          eolian_implement_is_auto(impl_desc) || eolian_implement_is_empty(impl_desc)?
          "__eolian":"",
          class_env.full_classname, impl_env.full_classname);
       eina_str_tolower(&tp);
     }

    if (!fnid)
     {
       const char *name = names[eolian_implement_is_prop_get(impl_desc)
                  | (eolian_implement_is_prop_set(impl_desc) << 1)];
       ERR ("Failed to generate implementation of %s%s - missing form super class",
          name, eolian_implement_full_name_get(impl_desc));
       goto end;
     }

    rets = eolian_function_full_c_name_get(fnid);

    const char *class_str = "";
    if (eolian_function_is_class(fnid)) class_str = "CLASS_";

    switch (ftype)
     {
      case EOLIAN_PROP_SET: case EOLIAN_PROP_GET: case EOLIAN_PROPERTY:
       if (ftype != EOLIAN_PROP_GET)
        {
          eina_strbuf_append_printf(str_op, "\n   EO_OP_%sFUNC_OVERRIDE(%s_set, %s_%s_set),",
             class_str, rets, implname, funcname);
          eo_bind_func_generate(class, fnid, EOLIAN_PROP_SET, str_bodyf, impl_desc, &impl_env);
        }

       if (ftype != EOLIAN_PROP_SET)
        {
          eina_strbuf_append_printf(str_op, "\n   EO_OP_%sFUNC_OVERRIDE(%s_get, %s_%s_get),",
             class_str, rets, implname, funcname);
          eo_bind_func_generate(class, fnid, EOLIAN_PROP_GET, str_bodyf, impl_desc, &impl_env);
        }
       break;
      default:
       eina_strbuf_append_printf(str_op, "\n   EO_OP_%sFUNC_OVERRIDE(%s, %s_%s),",
          class_str, rets, implname, funcname);
       eo_bind_func_generate(class, fnid, ftype, str_bodyf, impl_desc, &impl_env);
       break;
     }
    eina_stringshare_del(rets);
   }
  eina_iterator_free(itr);

  if ((itr = eolian_class_implements_get(class)))
   {
    const Eolian_Implement *impl;
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl)
     {
       if (eolian_implement_class_get(impl) != class)
        continue;
       Eolian_Function_Type ftype = EOLIAN_UNRESOLVED;
       const Eolian_Function *fid = eolian_implement_function_get(impl, &ftype);

       Eina_Bool prop_read = (ftype == EOLIAN_PROPERTY || ftype == EOLIAN_PROP_GET);
       Eina_Bool prop_write = (ftype == EOLIAN_PROPERTY || ftype == EOLIAN_PROP_SET);

       if (!prop_read && !prop_write && !eolian_function_is_legacy_only(fid, EOLIAN_METHOD))
        _desc_generate(class, fid, EOLIAN_METHOD, tmpbuf, str_op);
       if (prop_write && !eolian_function_is_legacy_only(fid, EOLIAN_PROP_SET))
        _desc_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_SET, tmpbuf, str_op);
       if (prop_read && !eolian_function_is_legacy_only(fid, EOLIAN_PROP_GET))
        _desc_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_GET, tmpbuf, str_op);
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }

  itr = eolian_class_events_get(class);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, event)
   {
    Eina_Stringshare *evname = eolian_event_c_name_get(event);
    eina_strbuf_append_printf(str_ev, "\n   %s,", evname);
    eina_stringshare_del(evname);
   }
  eina_iterator_free(itr);

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  if (eina_strbuf_length_get(str_ev))
   {
    Eina_Strbuf *events_desc = eina_strbuf_new();
    _template_fill(events_desc, tmpl_events_desc, class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
    eina_strbuf_replace_all(events_desc, "@#list_evdesc", eina_strbuf_string_get(str_ev));
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#events_desc", eina_strbuf_string_get(events_desc));
    eina_strbuf_free(events_desc);
    eina_strbuf_append_printf(tmpbuf, "_%s_event_desc", class_env.lower_classname);
   }
  else
   {
    eina_strbuf_append_printf(tmpbuf, "NULL");
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#events_desc", "");
   }
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#Events_Desc", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  itr = eolian_class_inherits_get(class);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, inherit_name)
   {
    const Eolian_Class *inherit_class = eolian_class_get_by_name(inherit_name);
    _eolian_class_vars inherit_env;
    _class_env_create(inherit_class, NULL, &inherit_env);
    eina_strbuf_append_printf(tmpbuf, "%s_%s, ", inherit_env.upper_classname,
                 inherit_env.upper_classtype);
   }
  eina_iterator_free(itr);

  if (eina_strbuf_length_get(tmpbuf) == 0) eina_strbuf_append(tmpbuf, "NULL, ");
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#list_inherit", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  eina_strbuf_reset(tmpbuf);
  if (eina_strbuf_length_get(str_op))
   {
    Eina_Strbuf *ops_desc = eina_strbuf_new();
    _template_fill(ops_desc, tmpl_eo_ops_desc, class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
    eina_strbuf_replace_all(ops_desc, "@#list_op", eina_strbuf_string_get(str_op));
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#ops_desc", eina_strbuf_string_get(ops_desc));
    eina_strbuf_free(ops_desc);
    _template_fill(tmpbuf,
       "EO_CLASS_DESCRIPTION_OPS(_@#class_op_desc)",
       class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
   }
  else
   {
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#ops_desc", "");
    eina_strbuf_append_printf(tmpbuf, "EO_CLASS_DESCRIPTION_NOOPS()");
   }

  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#functions_body", eina_strbuf_string_get(str_bodyf));
  eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#eo_class_desc_ops", eina_strbuf_string_get(tmpbuf));

  const char *data_type = eolian_class_data_type_get(class);
  if (data_type && !strcmp(data_type, "null"))
   eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#SizeOfData", "0");
  else
   {
    Eina_Strbuf *sizeofbuf = eina_strbuf_new();
    eina_strbuf_append_printf(sizeofbuf, "sizeof(%s%s)",
       data_type?data_type:class_env.full_classname,
       data_type?"":"_Data");
    eina_strbuf_replace_all(str_end, "@#SizeOfData", eina_strbuf_string_get(sizeofbuf));
    eina_strbuf_free(sizeofbuf);
   }
  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(str_end));

  ret = EINA_TRUE;
end:
  eina_strbuf_free(tmpbuf);
  eina_strbuf_free(str_op);
  eina_strbuf_free(str_bodyf);
  eina_strbuf_free(str_end);
  eina_strbuf_free(str_ev);

  return ret;
}

Eina_Bool
eo_source_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;
  Eina_Iterator *itr = NULL;

  Eina_Strbuf *str_bodyf = eina_strbuf_new();

  _class_env_create(class, NULL, &class_env);
  _funcs_params_init = eina_hash_stringshared_new(NULL);

  if (!eo_source_beginning_generate(class, buf)) goto end;

  if ((itr = eolian_class_implements_get(class)))
   {
    const Eolian_Implement *impl;
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl)
     {
       if (eolian_implement_class_get(impl) != class)
        continue;
       Eolian_Function_Type ftype = EOLIAN_UNRESOLVED;
       const Eolian_Function *fid = eolian_implement_function_get(impl, &ftype);
       switch (ftype)
        {
        case EOLIAN_PROP_GET: case EOLIAN_PROP_SET:
         if (!eo_bind_func_generate(class, fid, ftype, str_bodyf, NULL, NULL))
          goto end;
         break;
        case EOLIAN_PROPERTY:
         if (!eo_bind_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_SET, str_bodyf, NULL, NULL))
          goto end;
         if (!eo_bind_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_GET, str_bodyf, NULL, NULL))
          goto end;
         break;
        default:
         if (!eo_bind_func_generate(class, fid, EOLIAN_UNRESOLVED, str_bodyf, NULL, NULL))
          goto end;
         break;
        }
     }
    eina_iterator_free(itr);
    itr = NULL;
   }

  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(str_bodyf));
  eina_strbuf_reset(str_bodyf);

  if (!eo_source_end_generate(class, buf)) goto end;

  ret = EINA_TRUE;
end:
  if (itr) eina_iterator_free(itr);
  eina_hash_free(_funcs_params_init);
  _funcs_params_init = NULL;
  eina_strbuf_free(str_bodyf);
  return ret;
}