summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/bin/eolian/legacy_generator.c
blob: 5b5a072844b1c02584a970b64c8b778a655d7621 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10          

               

             

                               
                     


                   
               
  
                           

               
               
  
                       

  

      
                                                                
 

                              
                   
               
                   
                  
                  

           

                                                              
 
                               
                               
                
   
               
           
      
                             

                                          
        
                                             
                     
                                          
        
                   


      
                         
                                       
                                         
                                        
   
                       

                                                


                             
                              

                                                                                  
                     
                  
   
                                   
            

                                       
                                               
              
                  
                                                           
                                     
                                             
   
              

          
                          
                    
     

                                       
                              
                           
                                                                     

                                 
              

                                         
                                                  
                                 
                    

                                                                 
                                       
                                               
     
                
   
                                      

                          

                              

                                             
               

                       


                                                                        
                                


                                        
                                                                    

                             

                       
  
              

                
                                                              
 
                  
           
                   
                   


                  
                  
                   
                       


           
                                           

                               
                                  
          
                
   
               
           
      
                             

                                          
        


                               
                     
                                          
        
                   

      
 
                         
 

                                    
                 
                        
    
                          
                                         
                                        


                                                                                  

                                    
 

          
                     
                  
                                      

                                       
                                                
              
                  


                                        
              

                                                 
                           
                                                                     

                                         
                                                  
                                 
                    

                                          

               
  
                                      
 
                 
   
                
                                   
                            
                                    
                    

                                                     
        


                                      
                    


                                                                              
 
                                             
 

                             

                       
  
               
     
                                  
 

                       
                             

      

                         

                                                                            

   

                              
   

                    
      
                                           
        

                                                       


          
     
                                  
 
               
           
 

                       


                       
                         
   

                    
      
                                           
      
                
   


                               
          


                
       
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <Eina.h>
#include <string.h>

#include "Eolian.h"

#include "legacy_generator.h"
#include "common_funcs.h"

static _eolian_class_vars class_env;

static const char
tmpl_eapi_funcdef[] = "\n\
/**\n\
 *\n\
@#desc\n\
 *\n\
@#list_desc_param\
 */\n\
EAPI @#type_return%s(@#params)@#flags;\n\
";

/*@#CLASS_CHECK(obj) @#check_ret;\n\*/
static const char
tmpl_eapi_body[] ="\
\n\
EAPI @#ret_type\n\
@#eapi_func(@#full_params)\n\
{\n\
  return eo_do(@#eo_obj, @#eo_func(@#eo_params));\n\
}\n\
";
static const char
tmpl_eapi_body_void[] ="\
\n\
EAPI void\n\
@#eapi_func(@#full_params)\n\
{\n\
  eo_do(@#eo_obj, @#eo_func(@#eo_params));\n\
}\n\
";

static void
_eapi_decl_func_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *funcid, Eolian_Function_Type ftype, Eina_Strbuf *buf)
{
  _eolian_class_func_vars func_env;
  const char *funcname = eolian_function_name_get(funcid);
  const Eolian_Type *rettypet = NULL;
  const char *rettype = NULL;
  Eina_Bool var_as_ret = EINA_FALSE;
  Eina_Bool add_star = EINA_FALSE;
  Eina_Bool ret_const = EINA_FALSE;
  Eina_Iterator *itr;
  void *data, *data2;
  Eina_Strbuf *flags = NULL;
  int leg_param_idx = 1; /* Index of the parameter inside the legacy function. It begins from 1 since obj is the first. */

  Eina_Strbuf *fbody = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *fparam = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *descparam = eina_strbuf_new();

  _class_func_env_create(class, funcname, ftype, &func_env);
  rettypet = eolian_function_return_type_get(funcid, ftype);
  if (ftype == EOLIAN_PROP_GET)
   {
    add_star = EINA_TRUE;
    if (!rettypet)
     {
       itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
       /* We want to check if there is only one parameter */
       if (eina_iterator_next(itr, &data) && !eina_iterator_next(itr, &data2))
        {
         rettypet = eolian_parameter_type_get((Eolian_Function_Parameter*)data);
         var_as_ret = EINA_TRUE;
         ret_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, EINA_TRUE);
        }
       eina_iterator_free(itr);
     }
   }

  if (func_env.legacy_func[0] == '\0') goto end;
  eina_strbuf_append_printf(fbody, tmpl_eapi_funcdef, func_env.legacy_func);

  if (!eolian_function_is_class(funcid))
   {
    if (ftype == EOLIAN_PROP_GET || eolian_function_object_is_const(funcid))
      eina_strbuf_append(fparam, "const ");
    eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s *obj", class_env.full_classname);
   }
  Eina_Strbuf *linedesc = eina_strbuf_new();
  const char *common_desc = eolian_function_description_get(funcid, EOLIAN_UNRESOLVED);
  const char *specific_desc = (ftype == EOLIAN_PROP_SET || ftype == EOLIAN_PROP_GET) ?
     eolian_function_description_get(funcid, ftype) : NULL;
  if (!common_desc && !specific_desc) eina_strbuf_append(linedesc, "No description supplied.");
  if (common_desc) eina_strbuf_append_printf(linedesc, "%s\n", common_desc);
  if (specific_desc) eina_strbuf_append(linedesc, specific_desc);
  if (eina_strbuf_length_get(linedesc))
   {
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, "\n", "\n * ");
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, " * \n", " *\n");
    eina_strbuf_prepend(linedesc," * ");
   }
  else
   {
    eina_strbuf_append(linedesc," *");
   }

  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#desc", eina_strbuf_string_get(linedesc));
  eina_strbuf_free(linedesc);

  itr = eolian_property_keys_get(funcid);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
   {
    Eolian_Function_Parameter *param = data;
    const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
    const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
    const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
    const char *pdesc = eolian_parameter_description_get(param);
    leg_param_idx++;
    if (eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, ", ");
    eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s%s %s",
       eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET)?"const":"",
       ptype, pname);
    eina_stringshare_del(ptype);
    eina_strbuf_append_printf(descparam, " * @param[in] %s %s\n", pname, pdesc?pdesc:"No description supplied.");
    if (eolian_parameter_is_nonull((Eolian_Function_Parameter*)data))
     {
       if (!flags)
        {
         flags = eina_strbuf_new();
         eina_strbuf_append_printf(flags, " EINA_ARG_NONNULL(%d", leg_param_idx);
        }
       else
        eina_strbuf_append_printf(flags, ", %d", leg_param_idx);
     }
   }
  eina_iterator_free(itr);
  if (!var_as_ret)
   {
    itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
     {
      Eolian_Function_Parameter *param = data;
      const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
      const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
      const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
      const char *pdesc = eolian_parameter_description_get(param);
      Eolian_Parameter_Dir pdir = eolian_parameter_direction_get(param);
      const char *str_dir[] = {"in", "out", "inout"};
      Eina_Bool had_star = !!strchr(ptype, '*');
      if (ftype == EOLIAN_UNRESOLVED || ftype == EOLIAN_METHOD) add_star = (pdir == EOLIAN_OUT_PARAM || pdir == EOLIAN_INOUT_PARAM);
      if (ftype == EOLIAN_PROP_GET) pdir = EOLIAN_OUT_PARAM;
      if (ftype == EOLIAN_PROP_SET) pdir = EOLIAN_IN_PARAM;
      leg_param_idx++;
      if (eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, ", ");
      eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s%s%s%s%s",
         eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET)?"const ":"",
         ptype, had_star?"":" ", add_star?"*":"", pname);
      eina_stringshare_del(ptype);
      const char *dir_str = str_dir[(int)pdir];
      eina_strbuf_append_printf(descparam, " * @param[%s] %s %s\n", dir_str, pname, pdesc?pdesc:"No description supplied.");
      if (eolian_parameter_is_nonull((Eolian_Function_Parameter*)data))
       {
         if (!flags)
          {
           flags = eina_strbuf_new();
           eina_strbuf_append_printf(flags, " EINA_ARG_NONNULL(%d", leg_param_idx);
          }
         else
          eina_strbuf_append_printf(flags, ", %d", leg_param_idx);
       }
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }
  if (!eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, "void");
  if (flags) eina_strbuf_append_printf(flags, ")");

  if (rettypet) rettype = eolian_type_c_type_get(rettypet);

  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#params", eina_strbuf_string_get(fparam));
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#list_desc_param", eina_strbuf_string_get(descparam));
  eina_strbuf_reset(fparam);
  eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s%s%s",
     ret_const ? "const " : "",
     rettype ? rettype : "void",
     rettype && strchr(rettype, '*')?"":" ");
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#type_return", eina_strbuf_string_get(fparam));
  if (eolian_function_return_is_warn_unused(funcid, ftype))
   {
    Eina_Bool no_nonull = !flags;
    if (no_nonull) flags = eina_strbuf_new();
    eina_strbuf_prepend(flags, " EINA_WARN_UNUSED_RESULT");
   }
  if (flags)
   eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#flags", eina_strbuf_string_get(flags));
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#flags", (eolian_function_return_is_warn_unused(funcid, ftype)) ? " EINA_WARN_UNUSED_RESULT" : "");
  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(fbody));

  if (rettype) eina_stringshare_del(rettype);

end:
  eina_strbuf_free(flags);
  eina_strbuf_free(fbody);
  eina_strbuf_free(fparam);
  eina_strbuf_free(descparam);
}

static void
_eapi_func_generate(const Eolian_Class *class, const Eolian_Function *funcid, Eolian_Function_Type ftype, Eina_Strbuf *buf)
{
  _eolian_class_func_vars func_env;
  char tmpstr[0xFF];
  Eina_Bool var_as_ret = EINA_FALSE;
  const Eolian_Type *rettypet = NULL;
  const char *rettype = NULL;
  const char *retname = NULL;
  Eina_Bool ret_const = EINA_FALSE;
  Eina_Bool add_star = EINA_FALSE;
  Eina_Bool ret_is_void = EINA_FALSE;

  Eina_Strbuf *fbody = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *fparam = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *eoparam = eina_strbuf_new();

  Eina_Iterator *itr;
  void *data, *data2;

  _class_func_env_create(class, eolian_function_name_get(funcid), ftype, &func_env);
  rettypet = eolian_function_return_type_get(funcid, ftype);
  if (rettypet) rettype = eolian_type_c_type_get(rettypet);
  if (rettype && !strcmp(rettype, "void")) ret_is_void = EINA_TRUE;
  retname = "ret";
  if (ftype == EOLIAN_PROP_GET)
   {
    add_star = EINA_TRUE;
    if (!rettypet)
     {
       itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
       /* We want to check if there is only one parameter */
       if (eina_iterator_next(itr, &data) && !eina_iterator_next(itr, &data2))
        {
         Eolian_Function_Parameter *param = data;
         rettypet = eolian_parameter_type_get(param);
         retname = eolian_parameter_name_get(param);
         var_as_ret = EINA_TRUE;
         ret_const = eolian_parameter_const_attribute_get(data, EINA_TRUE);
        }
       eina_iterator_free(itr);
     }
   }

  if (func_env.legacy_func[0] == '\0') goto end;

  if (!rettype && rettypet) rettype = eolian_type_c_type_get(rettypet);

  if (rettype && (!ret_is_void))
   eina_strbuf_append(fbody, tmpl_eapi_body);
  else
   eina_strbuf_append(fbody, tmpl_eapi_body_void);

  if (!eolian_function_is_class(funcid))
   {
    if (ftype == EOLIAN_PROP_GET || eolian_function_object_is_const(funcid))
      eina_strbuf_append(fparam, "const ");
    eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s *obj", class_env.full_classname);
    char cbuf[256];
    snprintf(cbuf, sizeof(cbuf), "(%s *)obj", class_env.full_classname);
    eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#eo_obj", cbuf);
   }
  else
   {
    Eina_Strbuf *class_buf = eina_strbuf_new();
    _template_fill(class_buf, "@#CLASS_@#CLASSTYPE", class, NULL, NULL, EINA_TRUE);
    eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#eo_obj", eina_strbuf_string_get(class_buf));
    eina_strbuf_free(class_buf);
   }
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#eapi_func", func_env.legacy_func);
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#eo_func", func_env.lower_eo_func);

  tmpstr[0] = '\0';

  itr = eolian_property_keys_get(funcid);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
   {
    Eolian_Function_Parameter *param = data;
    const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
    const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
    const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
    if (eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, ", ");
    eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s%s %s",
       eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET)?"const ":"",
       ptype, pname);
    eina_stringshare_del(ptype);
    if (eina_strbuf_length_get(eoparam)) eina_strbuf_append(eoparam, ", ");
    eina_strbuf_append_printf(eoparam, "%s", pname);
   }
  eina_iterator_free(itr);
  if (!var_as_ret)
  {
   itr = eolian_function_parameters_get(funcid);
   EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, data)
    {
      Eolian_Function_Parameter *param = data;
      const Eolian_Type *ptypet = eolian_parameter_type_get(param);
      const char *pname = eolian_parameter_name_get(param);
      const char *ptype = eolian_type_c_type_get(ptypet);
      Eolian_Parameter_Dir pdir = eolian_parameter_direction_get(param);
      Eina_Bool had_star = !!strchr(ptype, '*');
      if (ftype == EOLIAN_UNRESOLVED || ftype == EOLIAN_METHOD) add_star = (pdir == EOLIAN_OUT_PARAM || pdir == EOLIAN_INOUT_PARAM);
      if (eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, ", ");
      eina_strbuf_append_printf(fparam, "%s%s%s%s%s",
         eolian_parameter_const_attribute_get(data, ftype == EOLIAN_PROP_GET)?"const ":"",
         ptype, had_star?"":" ", add_star?"*":"", pname);
      eina_stringshare_del(ptype);
      if (eina_strbuf_length_get(eoparam)) eina_strbuf_append(eoparam, ", ");
      eina_strbuf_append_printf(eoparam, "%s", pname);
    }
   eina_iterator_free(itr);
  }
  if (!eina_strbuf_length_get(fparam)) eina_strbuf_append(fparam, "void");

  if (rettype && (!ret_is_void))
   {
    char tmp_ret_str[0xFF];
    sprintf (tmp_ret_str, "%s%s", ret_const?"const ":"", rettype);
       const Eolian_Expression *default_ret_val =
        eolian_function_return_default_value_get(funcid, ftype);
       const char *val_str = NULL;
       if (default_ret_val)
        {
         Eolian_Value val = eolian_expression_eval_type
          (default_ret_val, rettypet);
         if (val.type)
          val_str = eolian_expression_value_to_literal(&val);
        }
       Eina_Bool had_star = !!strchr(rettype, '*');
       sprintf (tmpstr, "  %s%s%s%s = %s;\n",
          ret_const?"const ":"", rettype, had_star?"":" ", retname,
          val_str?val_str:"0");

       eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#ret_type", tmp_ret_str);
       eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#ret_init_val", tmpstr);
   }

  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#full_params", eina_strbuf_string_get(fparam));
  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#eo_params", eina_strbuf_string_get(eoparam));

  eina_strbuf_replace_all(fbody, "@#ret_val", (rettype && !ret_is_void) ? retname : "");

  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(fbody));

  if (rettype) eina_stringshare_del(rettype);

end:
  eina_strbuf_free(fbody);
  eina_strbuf_free(fparam);
  eina_strbuf_free(eoparam);
}

Eina_Bool
legacy_header_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  _class_env_create(class, NULL, &class_env);

  const char *desc = eolian_class_description_get(class);
  if (desc)
   {
    Eina_Strbuf *linedesc = eina_strbuf_new();
    eina_strbuf_append(linedesc, "/**\n");
    eina_strbuf_append(linedesc, desc);
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, "\n", "\n * ");
    eina_strbuf_append(linedesc, "\n */\n");
    eina_strbuf_replace_all(linedesc, " * \n", " *\n"); /* Remove trailing whitespaces */
    eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(linedesc));
    eina_strbuf_free(linedesc);
   }

  Eina_Iterator *itr = eolian_class_implements_get(class);
  if (itr)
   {
    const Eolian_Implement *impl;
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl)
     {
       if (eolian_implement_class_get(impl) != class)
        continue;
       Eolian_Function_Type ftype = EOLIAN_UNRESOLVED;
       const Eolian_Function *fid = eolian_implement_function_get(impl, &ftype);
       switch (ftype)
        {
        case EOLIAN_PROP_GET: case EOLIAN_PROP_SET:
         _eapi_decl_func_generate(class, fid, ftype, buf);
         break;
        case EOLIAN_PROPERTY:
         _eapi_decl_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_SET, buf);
         _eapi_decl_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_GET, buf);
         break;
        default:
         _eapi_decl_func_generate(class, fid, EOLIAN_METHOD, buf);
         break;
        }
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }
  return EINA_TRUE;
}

Eina_Bool
legacy_source_generate(const Eolian_Class *class, Eina_Strbuf *buf)
{
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;
  Eina_Iterator *itr;

  _class_env_create(class, NULL, &class_env);

  Eina_Strbuf *tmpbuf = eina_strbuf_new();
  Eina_Strbuf *str_bodyf = eina_strbuf_new();

  if ((itr = eolian_class_implements_get(class)))
   {
    const Eolian_Implement *impl;
    EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, impl)
     {
       if (eolian_implement_class_get(impl) != class)
        continue;
       Eolian_Function_Type ftype = EOLIAN_UNRESOLVED;
       const Eolian_Function *fid = eolian_implement_function_get(impl, &ftype);
       switch (ftype)
        {
        case EOLIAN_PROP_GET: case EOLIAN_PROP_SET:
         _eapi_func_generate(class, fid, ftype, str_bodyf);
         break;
        case EOLIAN_PROPERTY:
         _eapi_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_SET, str_bodyf);
         _eapi_func_generate(class, fid, EOLIAN_PROP_GET, str_bodyf);
         break;
        default:
         _eapi_func_generate(class, fid, EOLIAN_METHOD, str_bodyf);
         break;
        }
     }
    eina_iterator_free(itr);
   }

  eina_strbuf_append(buf, eina_strbuf_string_get(str_bodyf));

  ret = EINA_TRUE;
  eina_strbuf_free(tmpbuf);
  eina_strbuf_free(str_bodyf);

  return ret;
}