aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/lib/ecore/efl_io_copier.c
blob: dbedfcf9591d22ae9515a6d7f8f7d0a344bb2177 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

                 

                  

                 
          

                  
               

          
              
              
                 
                                       
                  
                                       
                       

                              
                                 


                                      
                          
                                 
                                    
                                  
         
                                            
 

                                
      


      
                                      
 
                                   
                       
 
                                        

                                  

 
         
                                   
 
                              


                        
 
           
 
       


                                    
                                    
                             
                              
   
                                      
                        
   

        
      


                             
                        
                                     
                             

                           
                                                  
                                     

                                           


                         
                                        

                                              
                            
         
              


                     
                   
                     
                            

                     


                                        


                          

                                   


        

                                     
                        

           
                                                     
                     
 
                                   


                                  
      
                                                                     
            


                     
                    
 
                       

             


        
                                


                                                                       
                                   

        


             
                    


                                        
                     

                                  
                                  


                   
                                                                         
                                     
                                    
                                 


      
                                       


                              
                                      


                                                      
                                     
                                        
                             

                                        
                             
      
                                               
                                                     


                                      
                                                                            
                                         

                              
                                        
                                      

                                    
                                  


                                                          
                                                                                     
                               

                                        
                               
      
                                                 
                                                                                               
                                        
              
                                               
 
                      
   
                                          
           

                   
                                                            
            
                                         
 
               

                                             


                                      
                                          
                                                                                      
        
                 
 
              
                       
 
         
                     
 
                                        
                              


                                      
                                

                                        
                                


                             
                                            
           
                                                                

                                   
         
                                          
 

                            


          
                                           
 
                 

 
            
                                                                                                                 

            
   
                                   


                                   

                                    
                                 
                              

                                      
                        
          
          
                                        
                             
                              


                                                 
                                                         

                                 
                                                                 
 
                                    
                                                                                                    
                 
                    
                                                 
            


                                     
                                        
 
                         
                   
                
 


                     

                                                                              

                                                         
                                 

                                
                                      

                                   
                                                
              
                                                               
 

                               
 
                                 
                                      
 
                                      
                                         


            
                                                   
 
                 

 
               
#define EFL_IO_COPIER_PROTECTED 1

#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include <Ecore.h>
#include "ecore_private.h"

#define MY_CLASS EFL_IO_COPIER_CLASS
#define DEF_READ_CHUNK_SIZE 4096

typedef struct _Efl_Io_Copier_Data
{
  Efl_Io_Reader *source;
  Efl_Io_Writer *destination;
  Eina_Future *inactivity_timer;
  Eina_Future *job;
  Eina_Binbuf *buf;
  Eina_Slice line_delimiter;
  size_t buffer_limit;
  size_t read_chunk_size;
  struct {
   uint64_t read, written, total;
  } progress;
  double timeout_inactivity;
  Eina_Bool closed;
  Eina_Bool done;
  Eina_Bool force_dispatch;
  Eina_Bool close_on_exec;
  Eina_Bool close_on_invalidate;
} Efl_Io_Copier_Data;

static void _efl_io_copier_write(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd);
static void _efl_io_copier_read(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd);

#define _COPIER_DBG(o, pd) \
 do \
  { \
    if (eina_log_domain_level_check(_ecore_log_dom, EINA_LOG_LEVEL_DBG)) \
     { \
      DBG("copier={%p %s, refs=%d, closed=%d, done=%d, buf=%zd}", \
        o, \
        efl_class_name_get(efl_class_get(o)), \
        efl_ref_count(o), \
        efl_io_closer_closed_get(o), \
        pd->done, \
        pd->buf ? eina_binbuf_length_get(pd->buf): 0); \
      if (!pd->source) \
       DBG("source=NULL"); \
      else \
       DBG("source={%p %s, refs=%d, can_read=%d, eos=%d, closed=%d}", \
         pd->source, \
         efl_class_name_get(efl_class_get(pd->source)), \
         efl_ref_count(pd->source), \
         efl_io_reader_can_read_get(pd->source), \
         efl_io_reader_eos_get(pd->source), \
         efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) ? \
         efl_io_closer_closed_get(pd->source) : 0); \
      if (!pd->destination) \
       DBG("destination=NULL"); \
      else \
       DBG("destination={%p %s, refs=%d, can_write=%d, closed=%d}", \
         pd->destination, \
         efl_class_name_get(efl_class_get(pd->destination)), \
         efl_ref_count(pd->destination), \
         efl_io_writer_can_write_get(pd->destination), \
         efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) ? \
         efl_io_closer_closed_get(pd->destination) : 0); \
     } \
  } \
 while (0)

static Eina_Value
_efl_io_copier_timeout_inactivity_cb(Eo *o, void *data EINA_UNUSED, const Eina_Value v)
{
  Eina_Error err = ETIMEDOUT;
  efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
  return v;
}

static void
_efl_io_copier_timeout_inactivity_reschedule(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  if (pd->inactivity_timer) eina_future_cancel(pd->inactivity_timer);
  if (pd->timeout_inactivity <= 0.0) return;

  efl_future_then(o, efl_loop_timeout(efl_loop_get(o), pd->timeout_inactivity),
          .success = _efl_io_copier_timeout_inactivity_cb,
          .storage = &pd->inactivity_timer);
}

static Eina_Value
_efl_io_copier_job(Eo *o, void *data EINA_UNUSED, const Eina_Value v)
{
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  uint64_t old_read = pd->progress.read;
  uint64_t old_written = pd->progress.written;
  uint64_t old_total = pd->progress.total;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  efl_ref(o);

  if (pd->source && efl_io_reader_can_read_get(pd->source))
   _efl_io_copier_read(o, pd);

  if (pd->destination && efl_io_writer_can_write_get(pd->destination))
   _efl_io_copier_write(o, pd);

  if ((old_read != pd->progress.read) ||
    (old_written != pd->progress.written) ||
    (old_total != pd->progress.total))
   {
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_PROGRESS, NULL);
    if (pd->closed) return v; /* cb may call close */
    _efl_io_copier_timeout_inactivity_reschedule(o, pd);
   }

  if (!pd->source || efl_io_reader_eos_get(pd->source))
   {
    if ((!pd->done) &&
      ((!pd->destination) || (eina_binbuf_length_get(pd->buf) == 0)))
     efl_io_copier_done_set(o, EINA_TRUE);
   }

  efl_unref(o);
  return v;
}

static void
_efl_io_copier_job_schedule(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  if (pd->job) return;

  // When invalidated, no need to delay action
  if (efl_invalidated_get(o))
   {
    Eina_Value v = EINA_VALUE_EMPTY;

    v = _efl_io_copier_job(o, NULL, v);
    eina_value_flush(&v);
   }
  else
   {
    efl_future_then(o, efl_loop_job(efl_loop_get(o)),
            .success = _efl_io_copier_job,
            .storage = &pd->job);
   }
}

/* NOTE: the returned slice may be smaller than requested since the
 * internal binbuf may be modified from inside event calls.
 *
 * parameter slice_of_binbuf must have mem pointing to pd->binbuf
 */
static Eina_Slice
_efl_io_copier_dispatch_data_events(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Slice slice_of_binbuf)
{
  Eina_Slice tmp;
  size_t offset;

  tmp = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
  if ((slice_of_binbuf.bytes < tmp.bytes) ||
    (eina_slice_end_get(slice_of_binbuf) > eina_slice_end_get(tmp)))
   {
    CRI("slice_of_binbuf=" EINA_SLICE_FMT " must be inside binbuf=" EINA_SLICE_FMT,
      EINA_SLICE_PRINT(slice_of_binbuf), EINA_SLICE_PRINT(tmp));
    return (Eina_Slice){.mem = NULL, .len = 0};
   }

  offset = slice_of_binbuf.bytes - tmp.bytes;

  efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_DATA, &slice_of_binbuf);
  if (pd->closed) return (Eina_Slice){.mem = NULL, .len = 0}; /* cb may call close */

  /* user may have modified pd->buf, like calling
  * efl_io_copier_buffer_limit_set()
  */
  tmp = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
  if (offset <= tmp.len)
   {
    tmp.len -= offset;
    tmp.bytes += offset;
   }
  if (tmp.len > slice_of_binbuf.len)
   tmp.len = slice_of_binbuf.len;
  slice_of_binbuf = tmp;

  if (pd->line_delimiter.len > 0)
   {
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_LINE, &slice_of_binbuf);
    if (pd->closed) return (Eina_Slice){.mem = NULL, .len = 0}; /* cb may call close */

    /* user may have modified pd->buf, like calling
     * efl_io_copier_buffer_limit_set()
     */
    tmp = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
    if (offset <= tmp.len)
     {
       tmp.len -= offset;
       tmp.bytes += offset;
     }
    if (tmp.len > slice_of_binbuf.len)
     tmp.len = slice_of_binbuf.len;
    slice_of_binbuf = tmp;
   }

  return slice_of_binbuf;
}

static void
_efl_io_copier_read(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  Eina_Rw_Slice rw_slice;
  Eina_Error err;
  size_t used, expand_size;

  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);

  expand_size = pd->read_chunk_size;
  used = eina_binbuf_length_get(pd->buf);
  if (pd->buffer_limit > 0)
   {
    if (pd->buffer_limit <= used)
     {
       return;
     }
    else if (pd->buffer_limit > used)
     {
       size_t available = pd->buffer_limit - used;
       if (expand_size > available)
        expand_size = available;
     }
   }

  rw_slice = eina_binbuf_expand(pd->buf, expand_size);
  if (rw_slice.len == 0)
   {
    err = ENOMEM;
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
    return;
   }

  err = efl_io_reader_read(pd->source, &rw_slice);
  if (err)
   {
    if (err != EAGAIN)
     efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
    return;
   }

  if (pd->closed) return; /* read(source) triggers cb, may call close */

  if (!eina_binbuf_use(pd->buf, rw_slice.len))
   {
    err = ENOMEM;
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
    return;
   }

  pd->progress.read += rw_slice.len;
  efl_io_copier_done_set(o, EINA_FALSE);

  if ((!pd->destination) && (eina_binbuf_length_get(pd->buf) > used))
   {
    /* Note: if there is a destination, dispatch data and line
     * from write since it will remove from binbuf and make it
     * simple to not repeat data that was already sent.
     *
     * however, if there is no destination, then emit the event
     * here.
     */
    _efl_io_copier_dispatch_data_events(o, pd, eina_rw_slice_slice_get(rw_slice));
   }

  _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_write(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  Eina_Slice ro_slice;
  Eina_Error err;

  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(pd->buf);

  ro_slice = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
  if (ro_slice.len == 0)
   {
    return;
   }

  if ((pd->line_delimiter.len > 0) && (!pd->force_dispatch) &&
    (pd->source && !efl_io_reader_eos_get(pd->source)))
   {
    const uint8_t *p = eina_slice_find(ro_slice, pd->line_delimiter);
    if (p)
     ro_slice.len = p - ro_slice.bytes + pd->line_delimiter.len;
    else if ((pd->buffer_limit == 0) || (ro_slice.len < pd->buffer_limit))
     {
       return;
     }
   }

  err = efl_io_writer_write(pd->destination, &ro_slice, NULL);
  if (err)
   {
    if (err != EAGAIN)
     efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
    return;
   }
  if (ro_slice.len == 0)
   return;

  pd->progress.written += ro_slice.len;

  if (pd->closed) return; /* write(destination) triggers cb, may call close */

  efl_io_copier_done_set(o, EINA_FALSE);

  /* Note: dispatch data and line from write since it will remove
  * from binbuf and make it simple to not repeat data that was
  * already sent.
  */
  ro_slice = _efl_io_copier_dispatch_data_events(o, pd, ro_slice);

  if (!eina_binbuf_remove(pd->buf, 0, ro_slice.len))
   {
    err = ENOMEM;
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
    return;
   }

  _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_source_can_read_changed(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  if (pd->closed) return;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (efl_io_reader_can_read_get(pd->source))
   _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_source_eos(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  if (pd->closed) return;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_source_size_apply(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  if (pd->closed) return;
  pd->progress.total = efl_io_sizer_size_get(pd->source);

  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (pd->destination && efl_isa(pd->destination, EFL_IO_SIZER_MIXIN))
   efl_io_sizer_resize(pd->destination, pd->progress.total);

  efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_PROGRESS, NULL);
}

static void
_efl_io_copier_source_resized(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  _efl_io_copier_source_size_apply(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_source_closed(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  if (pd->closed) return;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

EFL_CALLBACKS_ARRAY_DEFINE(source_cbs,
             { EFL_IO_READER_EVENT_CAN_READ_CHANGED, _efl_io_copier_source_can_read_changed },
             { EFL_IO_READER_EVENT_EOS, _efl_io_copier_source_eos });

EOLIAN static Efl_Io_Reader *
_efl_io_copier_source_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->source;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_source_set(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, Efl_Io_Reader *source)
{
  if (pd->source == source) return;

  if (pd->source)
   {
    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_SIZER_MIXIN))
     {
       efl_event_callback_del(pd->source, EFL_IO_SIZER_EVENT_SIZE_CHANGED,
                  _efl_io_copier_source_resized, o);
       pd->progress.total = 0;
     }
    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
     {
       efl_event_callback_del(pd->source, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                  _efl_io_copier_source_closed, o);
     }
    efl_event_callback_array_del(pd->source, source_cbs(), o);
    efl_unref(pd->source);
    pd->source = NULL;
   }

  if (source)
   {
    EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);
    pd->source = efl_ref(source);
    efl_event_callback_array_add(pd->source, source_cbs(), o);

    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_SIZER_MIXIN))
     {
       efl_event_callback_add(pd->source, EFL_IO_SIZER_EVENT_SIZE_CHANGED,
                  _efl_io_copier_source_resized, o);
       _efl_io_copier_source_size_apply(o, pd);
     }

    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
     {
       efl_io_closer_close_on_exec_set(pd->source, efl_io_closer_close_on_exec_get(o));
       efl_io_closer_close_on_invalidate_set(pd->source, efl_io_closer_close_on_invalidate_get(o));
       efl_event_callback_add(pd->source, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                   _efl_io_copier_source_closed, o);
     }
   }
}

static void
_efl_io_copier_destination_can_write_changed(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  if (pd->closed) return;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (efl_io_writer_can_write_get(pd->destination))
   _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);
}

static void
_efl_io_copier_destination_closed(void *data, const Efl_Event *event EINA_UNUSED)
{
  Eo *o = data;
  Efl_Io_Copier_Data *pd = efl_data_scope_get(o, MY_CLASS);
  if (pd->closed) return;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (eina_binbuf_length_get(pd->buf) == 0)
   {
    if (!pd->done)
     efl_io_copier_done_set(o, EINA_TRUE);
   }
  else
   {
    Eina_Error err = EBADF;
    if (pd->inactivity_timer) eina_future_cancel(pd->inactivity_timer);
    WRN("copier %p destination %p closed with %zd bytes pending...",
      o, pd->destination, eina_binbuf_length_get(pd->buf));
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_ERROR, &err);
   }
}

EFL_CALLBACKS_ARRAY_DEFINE(destination_cbs,
             { EFL_IO_WRITER_EVENT_CAN_WRITE_CHANGED, _efl_io_copier_destination_can_write_changed });

EOLIAN static Efl_Io_Writer *
_efl_io_copier_destination_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->destination;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_destination_set(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, Efl_Io_Writer *destination)
{
  if (pd->destination == destination) return;

  if (pd->destination)
   {
    efl_event_callback_array_del(pd->destination, destination_cbs(), o);
    if (efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
     {
       efl_event_callback_del(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                  _efl_io_copier_destination_closed, o);
     }
    efl_unref(pd->destination);
    pd->destination = NULL;
   }

  if (destination)
   {
    EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);
    pd->destination = efl_ref(destination);
    efl_event_callback_array_add(pd->destination, destination_cbs(), o);

    if (efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
     {
       efl_io_closer_close_on_exec_set(pd->destination, efl_io_closer_close_on_exec_get(o));
       efl_io_closer_close_on_invalidate_set(pd->destination, efl_io_closer_close_on_invalidate_get(o));
       efl_event_callback_add(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                   _efl_io_copier_destination_closed, o);
     }
    if (efl_isa(pd->destination, EFL_IO_SIZER_MIXIN) &&
      pd->source && efl_isa(pd->source, EFL_IO_SIZER_MIXIN))
     {
       efl_io_sizer_resize(pd->destination, pd->progress.total);
     }
   }
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_buffer_limit_set(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, size_t size)
{
  size_t used;

  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);

  if (pd->buffer_limit == size) return;
  pd->buffer_limit = size;
  if (size == 0) return;

  used = eina_binbuf_length_get(pd->buf);
  if (used > size) eina_binbuf_remove(pd->buf, size, used);
  if (pd->read_chunk_size > size) efl_io_copier_read_chunk_size_set(o, size);
}

EOLIAN static size_t
_efl_io_copier_buffer_limit_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->buffer_limit;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_line_delimiter_set(Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Slice slice)
{
  if (pd->line_delimiter.mem == slice.mem)
   {
    pd->line_delimiter.len = slice.len;
    return;
   }

  free((void *)pd->line_delimiter.mem);
  if (slice.len == 0)
   {
    pd->line_delimiter.mem = NULL;
    pd->line_delimiter.len = 0;
   }
  else
   {
    Eina_Rw_Slice rw_slice = eina_slice_dup(slice);
    pd->line_delimiter = eina_rw_slice_slice_get(rw_slice);
   }
}

EOLIAN static Eina_Slice
_efl_io_copier_line_delimiter_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->line_delimiter;
}


EOLIAN static void
_efl_io_copier_read_chunk_size_set(Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd, size_t size)
{
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(pd->closed);

  if (size == 0) size = DEF_READ_CHUNK_SIZE;
  pd->read_chunk_size = size;
}

EOLIAN static size_t
_efl_io_copier_read_chunk_size_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->read_chunk_size > 0 ? pd->read_chunk_size : DEF_READ_CHUNK_SIZE;
}

EOLIAN static Eina_Error
_efl_io_copier_efl_io_closer_close(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  Eina_Error err = 0, r;

  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(pd->closed, EINVAL);

  _COPIER_DBG(o, pd);

  while (pd->buf)
   {
    size_t pending = eina_binbuf_length_get(pd->buf);
    if (pending == 0) break;
    else if (pd->destination && efl_io_writer_can_write_get(pd->destination))
     {
       DBG("copier %p destination %p closed with %zd bytes pending, do final write...",
         o, pd->destination, pending);
       pd->force_dispatch = EINA_TRUE;
       _efl_io_copier_write(o, pd);
       pd->force_dispatch = EINA_FALSE;
     }
    else if (!pd->destination)
     {
       Eina_Slice binbuf_slice = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
       DBG("copier %p destination %p closed with %zd bytes pending, dispatch events...",
         o, pd->destination, pending);
       _efl_io_copier_dispatch_data_events(o, pd, binbuf_slice);
       break;
     }
    else
     {
       DBG("copier %p destination %p closed with %zd bytes pending...",
         o, pd->destination, pending);
       break;
     }
   }

  if (pd->job)
   eina_future_cancel(pd->job);

  if (pd->inactivity_timer)
   eina_future_cancel(pd->inactivity_timer);

  if (!pd->done)
   efl_io_copier_done_set(o, EINA_TRUE);

  if (pd->source)
   {
    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_SIZER_MIXIN))
     {
       efl_event_callback_del(pd->source, EFL_IO_SIZER_EVENT_SIZE_CHANGED,
                  _efl_io_copier_source_resized, o);
       pd->progress.total = 0;
     }
    efl_event_callback_array_del(pd->source, source_cbs(), o);
    if (efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) &&
      !efl_io_closer_closed_get(pd->source))
     {
       efl_event_callback_del(pd->source, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                  _efl_io_copier_source_closed, o);
       err = efl_io_closer_close(pd->source);
     }
   }

  if (pd->destination)
   {
    efl_event_callback_array_del(pd->destination, destination_cbs(), o);
    if (efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) &&
      !efl_io_closer_closed_get(pd->destination))
     {
       efl_event_callback_del(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED,
                  _efl_io_copier_destination_closed, o);
       r = efl_io_closer_close(pd->destination);
       if (!err) err = r;
     }
   }

  pd->closed = EINA_TRUE;
  efl_event_callback_call(o, EFL_IO_CLOSER_EVENT_CLOSED, NULL);

  if (pd->buf)
   {
    eina_binbuf_free(pd->buf);
    pd->buf = NULL;
   }

  return err;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_efl_io_closer_closed_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->closed;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_progress_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd, uint64_t *read, uint64_t *written, uint64_t *total)
{
  if (read) *read = pd->progress.read;
  if (written) *written = pd->progress.written;
  if (total) *total = pd->progress.total;
}

EOLIAN static Eina_Binbuf *
_efl_io_copier_binbuf_steal(Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  Eina_Binbuf *ret = pd->buf;
  pd->buf = eina_binbuf_new();
  return ret;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_timeout_inactivity_set(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, double seconds)
{
  pd->timeout_inactivity = seconds;
  _efl_io_copier_timeout_inactivity_reschedule(o, pd);
}

EOLIAN static double
_efl_io_copier_timeout_inactivity_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->timeout_inactivity;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_flush(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Bool may_block, Eina_Bool ignore_line_delimiter)
{
  uint64_t old_read = pd->progress.read;
  uint64_t old_written = pd->progress.written;
  uint64_t old_total = pd->progress.total;

  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (pd->source && !efl_io_reader_eos_get(pd->source))
   {
    if (may_block || efl_io_reader_can_read_get(pd->source))
     _efl_io_copier_read(o, pd);
   }

  if (pd->destination)
   {
    if (may_block || efl_io_writer_can_write_get(pd->destination))
     {
       pd->force_dispatch = ignore_line_delimiter;
       _efl_io_copier_write(o, pd);
       pd->force_dispatch = EINA_FALSE;
     }
   }
  else if (ignore_line_delimiter && pd->buf)
   {
    size_t pending = eina_binbuf_length_get(pd->buf);
    if (pending)
     {
       Eina_Slice binbuf_slice = eina_binbuf_slice_get(pd->buf);
       _efl_io_copier_dispatch_data_events(o, pd, binbuf_slice);
     }
   }

  if ((old_read != pd->progress.read) ||
    (old_written != pd->progress.written) ||
    (old_total != pd->progress.total))
   {
    efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_PROGRESS, NULL);
    if (pd->closed) return EINA_TRUE; /* cb may call close */
    _efl_io_copier_timeout_inactivity_reschedule(o, pd);
   }

  if (!pd->source || efl_io_reader_eos_get(pd->source))
   {
    if ((!pd->done) &&
      ((!pd->destination) || (eina_binbuf_length_get(pd->buf) == 0)))
     efl_io_copier_done_set(o, EINA_TRUE);
   }

  return pd->done;
}

EOLIAN static size_t
_efl_io_copier_pending_size_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->buf ? eina_binbuf_length_get(pd->buf) : 0;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_done_get(const Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  DBG("%p done=%d pending=%zd source={%p %s, eos=%d, closed=%d}, destination={%p %s, closed=%d}",
    o, pd->done,
    pd->buf ? eina_binbuf_length_get(pd->buf) : 0,
    pd->source,
    pd->source ? efl_class_name_get(pd->source) : "",
    pd->source ? efl_io_reader_eos_get(pd->source) : 1,
    pd->source ? (efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) ? efl_io_closer_closed_get(pd->source) : 0) : 1,
    pd->destination,
    pd->destination ? efl_class_name_get(pd->destination) : "",
    pd->destination ? (efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE) ? efl_io_closer_closed_get(pd->destination) : 0) : 1);

  return pd->done;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_done_set(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Bool value)
{
  if (pd->done == value) return;
  pd->done = value;
  if (!value) return;
  if (pd->inactivity_timer) eina_future_cancel(pd->inactivity_timer);
  efl_event_callback_call(o, EFL_IO_COPIER_EVENT_DONE, NULL);
}


EOLIAN static Eo *
_efl_io_copier_efl_object_constructor(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  pd->buf = eina_binbuf_new();
  pd->close_on_exec = EINA_TRUE;
  pd->close_on_invalidate = EINA_TRUE;
  pd->timeout_inactivity = 0.0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(pd->buf, NULL);

  return efl_constructor(efl_super(o, MY_CLASS));
}

EOLIAN static Eo *
_efl_io_copier_efl_object_finalize(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  if (pd->read_chunk_size == 0)
   efl_io_copier_read_chunk_size_set(o, DEF_READ_CHUNK_SIZE);

  if (!efl_loop_get(o))
   {
    ERR("Set a loop provider as parent of this copier!");
    return NULL;
   }

  if ((pd->source && efl_io_reader_can_read_get(pd->source)) ||
    (pd->destination && efl_io_writer_can_write_get(pd->destination)))
   _efl_io_copier_job_schedule(o, pd);

  _COPIER_DBG(o, pd);

  return efl_finalize(efl_super(o, MY_CLASS));
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_efl_object_invalidate(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd EINA_UNUSED)
{
  if (efl_io_closer_close_on_invalidate_get(o) &&
    (!efl_io_closer_closed_get(o)))
   {
    efl_event_freeze(o);
    efl_io_closer_close(o);
    efl_event_thaw(o);
   }

  efl_io_copier_source_set(o, NULL);
  efl_io_copier_destination_set(o, NULL);

  efl_invalidate(efl_super(o, MY_CLASS));
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_efl_object_destructor(Eo *o, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  _COPIER_DBG(o, pd);

  if (pd->job)
   eina_future_cancel(pd->job);

  if (pd->inactivity_timer)
   eina_future_cancel(pd->inactivity_timer);

  efl_destructor(efl_super(o, MY_CLASS));

  if (pd->buf)
   {
    eina_binbuf_free(pd->buf);
    pd->buf = NULL;
   }

  if (pd->line_delimiter.mem)
   {
    free((void *)pd->line_delimiter.mem);
    pd->line_delimiter.mem = NULL;
    pd->line_delimiter.len = 0;
   }
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_efl_io_closer_close_on_exec_set(Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Bool close_on_exec)
{
  if (pd->close_on_exec == close_on_exec) return EINA_TRUE;
  pd->close_on_exec = close_on_exec;

  if (pd->source && efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
   efl_io_closer_close_on_exec_set(pd->source, close_on_exec);

  if (pd->destination && efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
   efl_io_closer_close_on_exec_set(pd->destination, close_on_exec);

  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_efl_io_closer_close_on_exec_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->close_on_exec;
}

EOLIAN static void
_efl_io_copier_efl_io_closer_close_on_invalidate_set(Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd, Eina_Bool close_on_invalidate)
{
  if (pd->close_on_invalidate == close_on_invalidate) return;
  pd->close_on_invalidate = close_on_invalidate;

  if (pd->source && efl_isa(pd->source, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
   efl_io_closer_close_on_invalidate_set(pd->source, close_on_invalidate);

  if (pd->destination && efl_isa(pd->destination, EFL_IO_CLOSER_INTERFACE))
   efl_io_closer_close_on_invalidate_set(pd->destination, close_on_invalidate);
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_io_copier_efl_io_closer_close_on_invalidate_get(const Eo *o EINA_UNUSED, Efl_Io_Copier_Data *pd)
{
  return pd->close_on_invalidate;
}

#include "efl_io_copier.eo.c"