summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_con/ecore_con_ares.c
blob: 9988b2163e5068d6d208f60364731d80da97de20 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12                                        
                       
 

               
                       
                        
              
            

               


              
 

    
             
        
             
   

     

                
                 
 


                                      
                               

      
                              
                        

                       
     
                                  
                          
 
  

             
              
 
         
   
                         
          
                               
                                                               

          
  
               
                    

                  
 

                
   
 
                         
                           
                                          
        
               


                                            
                          
                                          
        
               


                                            
                           
                                          
        
               


                                            
                          
                                          
        
               


                                            
                           
                                           
        
               


               

                             

                           

                         
                            
                                
                
    
        
 
                             
          
            
                             
                               

       
                      
    
                         


                  
                                                     

                     
                       

                     

             
        
              


              
 
                       
       
       


              
                   
                               

   
                                           
   


                             
                         


                                      
   
        
                                              
   


                             
                         


                                      
   
   

    
                  
                                            

                                      

   
                          


                         
                 

 
        
                            
 

                                  


        
                       
                             
 
                  
 
                    
 
                                  
            
                                  
            
 
                          
 

                
 
                          


      
                           
                        

                      
 
         
                      
 
                        
                                             
 
               
   

                                    
                                    
      
        
   
 
        
   
                                            
                                                         


                                          
   
 

                     
                              


      
                         


                           


             
             

                   
                

              
 


                  
      
                    
 
                          
                   
 

                 
 
                     
                                              
 
                       
                                   
 


                       
 
        


                     
 
                          
                    
 

                 
 
                       
                                               

                    
 
                        
                                    
 

                        
      
 
   
          
                               


                                    
 
       
 
                         

            
        
                                


                       
 

                            
 

                   
                                                  
 

                                 
 


                          
   

                     
 

                           
 

                  
 

                                               
 

                               
 

                        
 
                            
        
                                     
                                  
 
          
      
 

                              

                                 
                        
                           
                          
                                   
           
 
       

                                      
           

   
     
 
       
              
 
     
                                 
                                                                                      
                         
 
                              
       
 
               
                                   
                           
                         
                               

       
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

/*
 * This version of ecore_con_info use c-ares to provide asynchronous dns lookup.
 *
 * Note: It doesn't fork nor does it use libc getaddrinfo.
 * http://c-ares.haxx.se/docs.html
 */

#include <string.h>
#include <sys/types.h>

#ifdef HAVE_NETINET_IN_H
# include <netinet/in.h>
#endif

#ifdef HAVE_ARPA_INET_H
# include <arpa/inet.h>
#endif

#include <ares.h>

#include "Ecore.h"
#include "Ecore_Con.h"
#include "ecore_con_private.h"

typedef struct _Ecore_Con_FD  Ecore_Con_FD;
typedef struct _Ecore_Con_CAres Ecore_Con_CAres;

struct _Ecore_Con_FD
{
  Ecore_Fd_Handler *handler;
  Ecore_Timer   *timer;
  int        fd;
};

struct _Ecore_Con_CAres
{
  Ecore_Con_Server *svr;
  Ecore_Con_Info_Cb done_cb;
  void       *data;
  struct addrinfo  hints;
  Ecore_Con_Info  *result;

  union
  {
   struct in_addr v4;
#ifdef HAVE_IPV6
   struct in6_addr v6;
#endif
  } addr;

  Eina_Bool     byaddr : 1;
  Eina_Bool     isv6 : 1;
};

static ares_channel info_channel;
static int info_init = 0;
static Eina_List *info_fds = NULL;

static void   _ecore_con_info_ares_nameinfo(Ecore_Con_CAres *arg,
                        int status,
                        int timeouts,
                        char *node,
                        char *service);
static void   _ecore_con_info_ares_host_cb(Ecore_Con_CAres *arg,
                        int status,
                        int timeouts,
                        struct hostent *hostent);
static Eina_Bool _ecore_con_info_cares_fd_cb(Ecore_Con_FD *ecf,
                       Ecore_Fd_Handler *fd_handler);
static Eina_Bool _ecore_con_info_cares_timeout_cb(void *data);

static void
         _ecore_con_info_cares_state_cb(void *data,
                ares_socket_t fd,
                int readable,
                int writable);
static int
         _ecore_con_info_fds_search(const Ecore_Con_FD *fd1,
              const Ecore_Con_FD *fd2);

int
ecore_con_info_init(void)
{
  struct ares_options opts;

  if (!info_init)
   {
    if (ares_library_init(ARES_LIB_INIT_ALL))
     return 0;

    opts.lookups = "fb"; /* hosts file then dns */
    opts.sock_state_cb = _ecore_con_info_cares_state_cb;

    if (ares_init_options(&info_channel, &opts,
               ARES_OPT_LOOKUPS | ARES_OPT_SOCK_STATE_CB) != ARES_SUCCESS)
     {
       ares_library_cleanup();
       return 0;
     }
   }

  info_init++;
  return info_init;
}

int
ecore_con_info_shutdown(void)
{
  info_init--;
  if (info_init == 0)
   {
    /* Cancel all ongoing request */
    ares_cancel(info_channel);
    ares_destroy(info_channel);

    /* Shutdown ares */
    ares_library_cleanup();
   }

  return info_init;
}

int
ecore_con_info_tcp_connect(Ecore_Con_Server *svr,
              Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
              void *data)
{
  struct addrinfo hints;

  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
#ifdef HAVE_IPV6
  hints.ai_family = AF_INET6;
#else
  hints.ai_family = AF_INET;
#endif
  hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  hints.ai_flags = AI_CANONNAME;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
  hints.ai_canonname = NULL;
  hints.ai_next = NULL;
  hints.ai_addr = NULL;

  return ecore_con_info_get(svr, done_cb, data, &hints);
}

int
ecore_con_info_tcp_listen(Ecore_Con_Server *svr,
             Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
             void *data)
{
  struct addrinfo hints;

  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
#ifdef HAVE_IPV6
  hints.ai_family = AF_INET6;
#else
  hints.ai_family = AF_INET;
#endif
  hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
  hints.ai_canonname = NULL;
  hints.ai_next = NULL;
  hints.ai_addr = NULL;

  return ecore_con_info_get(svr, done_cb, data, &hints);
}

int
ecore_con_info_udp_connect(Ecore_Con_Server *svr,
              Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
              void *data)
{
  struct addrinfo hints;

  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
#ifdef HAVE_IPV6
  hints.ai_family = AF_INET6;
#else
  hints.ai_family = AF_INET;
#endif
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
  hints.ai_flags = AI_CANONNAME;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_UDP;
  hints.ai_canonname = NULL;
  hints.ai_next = NULL;
  hints.ai_addr = NULL;

  return ecore_con_info_get(svr, done_cb, data, &hints);
}

int
ecore_con_info_udp_listen(Ecore_Con_Server *svr,
             Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
             void *data)
{
  struct addrinfo hints;

  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
#ifdef HAVE_IPV6
  hints.ai_family = AF_INET6;
#else
  hints.ai_family = AF_INET;
#endif
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_UDP;
  hints.ai_canonname = NULL;
  hints.ai_next = NULL;
  hints.ai_addr = NULL;

  return ecore_con_info_get(svr, done_cb, data, &hints);
}

int
ecore_con_info_mcast_listen(Ecore_Con_Server *svr,
              Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
              void *data)
{
  struct addrinfo hints;

  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
#ifdef HAVE_IPV6
  hints.ai_family = AF_INET6;
#else
  hints.ai_family = AF_INET;
#endif
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
  hints.ai_flags = 0;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_UDP;
  hints.ai_canonname = NULL;
  hints.ai_next = NULL;
  hints.ai_addr = NULL;

  return ecore_con_info_get(svr, done_cb, data, &hints);
}

static Eina_Bool
_ecore_con_info_ares_getnameinfo(Ecore_Con_CAres *arg,
                 int addrtype,
                 const char *name,
                 struct sockaddr *addr,
                 int addrlen)
{
  int length = 0;

  if (name)
   length = strlen(name) + 1;
  else
   length = 1;

  arg->result = malloc(sizeof(Ecore_Con_Info) + length);
  if (!arg->result)
   return EINA_FALSE;

  /* FIXME: What to do when hint is not set ? */
  arg->result->info.ai_flags = arg->hints.ai_flags;
  arg->result->info.ai_socktype = arg->hints.ai_socktype;
  arg->result->info.ai_protocol = arg->hints.ai_protocol;

  arg->result->info.ai_family = addrtype;
  arg->result->info.ai_addrlen = addrlen;
  arg->result->info.ai_addr = addr;
  arg->result->info.ai_canonname = (char *)(arg->result + 1);

  if (!name)
   *arg->result->info.ai_canonname = '\0';
  else
   strcpy(arg->result->info.ai_canonname, name);

  arg->result->info.ai_next = NULL;

  ares_getnameinfo(
   info_channel, addr, addrlen,
   ARES_NI_NUMERICSERV | ARES_NI_NUMERICHOST |
   ARES_NI_LOOKUPSERVICE | ARES_NI_LOOKUPHOST,
   (ares_nameinfo_callback)_ecore_con_info_ares_nameinfo, arg);

  return EINA_TRUE;
}

EAPI int
ecore_con_info_get(Ecore_Con_Server *svr,
          Ecore_Con_Info_Cb done_cb,
          void *data,
          struct addrinfo *hints)
{
  Ecore_Con_CAres *cares;
#ifdef HAVE_IPV6
  int ai_family = AF_INET6;
#else
  int ai_family = AF_INET;
#endif

  cares = calloc(1, sizeof(Ecore_Con_CAres));
  if (!cares)
   return 0;

  cares->svr = svr;
  cares->done_cb = done_cb;
  cares->data = data;

  if (hints)
   {
    ai_family = hints->ai_family;
    memcpy(&cares->hints, hints, sizeof(struct addrinfo));
   }

  if (inet_pton(AF_INET, svr->ecs ? svr->ecs->ip : svr->name, &cares->addr.v4) == 1)
   {
    cares->byaddr = EINA_TRUE;
    cares->isv6 = EINA_FALSE;
    ares_gethostbyaddr(info_channel, &cares->addr.v4,
              sizeof(cares->addr.v4),
              AF_INET,
              (ares_host_callback)_ecore_con_info_ares_host_cb,
              cares);
   }
#ifdef HAVE_IPV6
  else if (inet_pton(AF_INET6, svr->ecs ? svr->ecs->ip : svr->name, &cares->addr.v6) == 1)
   {
    cares->byaddr = EINA_TRUE;
    cares->isv6 = EINA_TRUE;
    ares_gethostbyaddr(info_channel, &cares->addr.v6,
              sizeof(cares->addr.v6),
              AF_INET6,
              (ares_host_callback)_ecore_con_info_ares_host_cb,
              cares);
   }
#endif
  else
   {
    cares->byaddr = EINA_FALSE;
    ares_gethostbyname(info_channel, svr->ecs ? svr->ecs->ip : svr->name, ai_family,
              (ares_host_callback)_ecore_con_info_ares_host_cb,
              cares);
   }

  svr->infos = eina_list_append(svr->infos, cares);
  return 1;
}

void
ecore_con_info_data_clear(void *info)
{
  Ecore_Con_CAres *cares = info;
  if (cares) cares->data = NULL;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_info_cares_timeout_cb(void *data EINA_UNUSED)
{
  ares_process_fd(info_channel, ARES_SOCKET_BAD, ARES_SOCKET_BAD);
  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_info_cares_fd_cb(Ecore_Con_FD *ecf,
              Ecore_Fd_Handler *fd_handler)
{
  ares_socket_t read_fd, write_fd;

  read_fd = write_fd = ARES_SOCKET_BAD;

  if (ecore_main_fd_handler_active_get(fd_handler, ECORE_FD_READ))
   read_fd = ecf->fd;
  if (ecore_main_fd_handler_active_get(fd_handler, ECORE_FD_WRITE))
   write_fd = ecf->fd;

  ares_process_fd(info_channel, read_fd, write_fd);

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static int
_ecore_con_info_fds_search(const Ecore_Con_FD *fd1,
              const Ecore_Con_FD *fd2)
{
  return fd1->fd - fd2->fd;
}

static void
_ecore_con_info_cares_state_cb(void *data EINA_UNUSED,
                ares_socket_t fd,
                int readable,
                int writable)
{
  int flags = 0;
  Ecore_Con_FD *search = NULL, *ecf = NULL;

  search = eina_list_search_unsorted(info_fds,
                   (Eina_Compare_Cb)_ecore_con_info_fds_search, &ecf);

  if (!(readable | writable))
   {
    ares_process_fd(info_channel, ARES_SOCKET_BAD, ARES_SOCKET_BAD);
    if (search)
     {
       info_fds = eina_list_remove(info_fds, search);
       ecore_timer_del(search->timer);
       ecore_main_fd_handler_del(search->handler);
       free(search);
     }
    return;
   }

  if (!search)
   {
    search = malloc(sizeof(Ecore_Con_FD));
    EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(search);

    search->fd = fd;
    search->handler = ecore_main_fd_handler_add(fd, ECORE_FD_WRITE | ECORE_FD_READ,
                          (Ecore_Fd_Cb)_ecore_con_info_cares_fd_cb, search, NULL, NULL);
    /* c-ares default timeout is 5 seconds */
    search->timer = ecore_timer_add(5, _ecore_con_info_cares_timeout_cb, NULL);
    info_fds = eina_list_append(info_fds, search);
   }

  if (readable) flags |= ECORE_FD_READ;
  if (writable) flags |= ECORE_FD_WRITE;
  ecore_main_fd_handler_active_set(search->handler, flags);
}

static void
_ecore_con_info_ares_host_cb(Ecore_Con_CAres *arg,
               int status,
               int timeouts EINA_UNUSED,
               struct hostent *hostent)
{
  struct sockaddr *addr;
  int addrlen;

  /* Found something ? */
  switch (status)
   {
   case ARES_SUCCESS:
    if (!hostent->h_addr_list[0])
     {
       ERR("No IP found");
       goto on_error;
     }

    switch (hostent->h_addrtype)
     {
      case AF_INET:
      {
       struct sockaddr_in *addri;

       addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
       addri = malloc(addrlen);

       if (!addri)
        goto on_mem_error;

       addri->sin_family = AF_INET;
       addri->sin_port = htons(arg->svr->ecs ? arg->svr->ecs->port : arg->svr->port);

       memcpy(&addri->sin_addr.s_addr,
           hostent->h_addr_list[0], sizeof(struct in_addr));

       addr = (struct sockaddr *)addri;
       break;
      }

#ifdef HAVE_IPV6
      case AF_INET6:
      {
       struct sockaddr_in6 *addri6;

       addrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
       addri6 = malloc(addrlen);

       if (!addri6)
        goto on_mem_error;

       addri6->sin6_family = AF_INET6;
       addri6->sin6_port = htons(arg->svr->ecs ? arg->svr->ecs->port : arg->svr->port);
       addri6->sin6_flowinfo = 0;
       addri6->sin6_scope_id = 0;

       memcpy(&addri6->sin6_addr.s6_addr,
           hostent->h_addr_list[0], sizeof(struct in6_addr));

       addr = (struct sockaddr *)addri6;
       break;
      }

#endif
      default:
       ERR("Unknown addrtype %i", hostent->h_addrtype);
       goto on_error;
     }

    if (!_ecore_con_info_ares_getnameinfo(arg, hostent->h_addrtype,
                       hostent->h_name,
                       addr, addrlen))
     goto on_error;

    break;

   case ARES_ENOTFOUND: /* address notfound */
    if (arg->byaddr)
     {
#ifdef HAVE_IPV6
       /* This happen when host doesn't have a reverse. */
       if (arg->isv6)
        {
         struct sockaddr_in6 *addri6;

         addrlen = sizeof(struct sockaddr_in6);
         addri6 = malloc(addrlen);

         if (!addri6)
          goto on_mem_error;

         addri6->sin6_family = AF_INET6;
         addri6->sin6_port = htons(arg->svr->ecs ? arg->svr->ecs->port : arg->svr->port);
         addri6->sin6_flowinfo = 0;
         addri6->sin6_scope_id = 0;

         memcpy(&addri6->sin6_addr.s6_addr,
             &arg->addr.v6, sizeof(struct in6_addr));

         addr = (struct sockaddr *)addri6;
        }
       else
#endif
       {
        struct sockaddr_in *addri;

        addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
        addri = malloc(addrlen);

        if (!addri)
         goto on_mem_error;

        addri->sin_family = AF_INET;
        addri->sin_port = htons(arg->svr->ecs ? arg->svr->ecs->port : arg->svr->port);

        memcpy(&addri->sin_addr.s_addr,
            &arg->addr.v4, sizeof(struct in_addr));

        addr = (struct sockaddr *)addri;
       }

       if (!_ecore_con_info_ares_getnameinfo(arg,
#ifdef HAVE_IPV6
                          arg->isv6 ? AF_INET6 :
#endif
                          AF_INET,
                          NULL, addr,
                          addrlen))
        goto on_error;

       break;
     }

   case ARES_ENOTIMP: /* unknown family */
   case ARES_EBADNAME: /* not a valid internet address */
   case ARES_ENOMEM: /* not enough memory */
   case ARES_EDESTRUCTION: /* request canceled, shuting down */
   case ARES_ENODATA: /* no data returned */
   case ARES_ECONNREFUSED: /* connection refused */
   case ARES_ETIMEOUT: /* connection timed out */
    ecore_con_event_server_error(arg->svr, ares_strerror(status));
    goto on_error;

   default:
    ERR("Unknown status returned by c-ares: %i assuming error", status);
    ecore_con_event_server_error(arg->svr, ares_strerror(status));
    goto on_error;
   }

  return;

on_mem_error:
  ERR("Not enough memory");

on_error:
  if (arg->data)
   {
    ecore_con_server_infos_del(arg->data, arg);
    arg->done_cb(arg->data, NULL);
   }
  free(arg);
}

static void
_ecore_con_info_ares_nameinfo(Ecore_Con_CAres *arg,
               int status,
               int timeouts EINA_UNUSED,
               char *node,
               char *service)
{
  switch (status)
   {
   case ARES_SUCCESS:
    if (node)
     strcpy(arg->result->ip, node);
    else
     *arg->result->ip = '\0';

    if (service)
     strcpy(arg->result->service, service);
    else
     *arg->result->service = '\0';

    if (arg->data) arg->done_cb(arg->data, arg->result);
    break;

   case ARES_ENOTIMP:
   case ARES_ENOTFOUND:
   case ARES_ENOMEM:
   case ARES_EDESTRUCTION:
   case ARES_EBADFLAGS:
    ecore_con_event_server_error(arg->svr, ares_strerror(status));
    if (arg->data) arg->done_cb(arg->data, NULL);
    break;
   }

  free(arg->result->info.ai_addr);
  free(arg->result);
  if (arg->data) ecore_con_server_infos_del(arg->data, arg);
  free(arg);
}