summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_con/ecore_con_eet.c
blob: 6399dcf80d0e85d224a161e9aaf743a060b0614a (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12                     
 

                     
                             
                               

                              


            

                 
 
                 
                      

                     

               
                 

                 
                
                
                
                           
                                   

                      
                               

      
              

                           
          
             


                    
 


                               

               
          
          


                                                    
                                          
 
                                                                     
                                 
                                       
                                                                                    
                                                                              
                                                                        
                                                                                                              
                            
          


                          
        
   
                                             

                 
                     
                                                                     
                         
                                                
                                         
              
                        


                                     
                  

                            

                                


           
 
                     


                                                 
                              


                                                  
                               

                                               
        

        

          
                                                      
                                            

                      
          

                                                      
                                            

                      
     

                      
                                          
     

                                           
                                         
                                                               
          
 
                         
                                           
     

                                   
          


                         
                                                                   
          
 
                           
           
                      
                                  

 
     

                                     
          
                                                       
                                                 
                                                            
               

                        
         


                                                    
     
                                                       
               

                                                          
         


    
                                                             
               

                        
                  
                                                       

 
     
                                                        
               


                                                           
         


    
                                                            
               

                        
         


                                                    
     
                                                       
               

                                                          
         


    
                                                             
               

                        
         


                                                       
     
                                                        
               

                                                             
         


    
     


                              
      


                     
              

 
          

                      
                                          
           


                                    
                                                                     


               

                        
                  

                                
                                  

                                       
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#ifdef STDC_HEADERS
# include <stdlib.h>
# include <stddef.h>
#else
# ifdef HAVE_STDLIB_H
# include <stdlib.h>
# endif
#endif

#include <Eina.h>

#include "Ecore_Con_Eet.h"

#define ECORE_CON_EET_RAW_MAGIC 0xDEAD007

typedef struct _Ecore_Con_Eet_Data   Ecore_Con_Eet_Data;
typedef struct _Ecore_Con_Eet_Raw_Data Ecore_Con_Eet_Raw_Data;
typedef struct _Ecore_Con_Eet_Client  Ecore_Con_Eet_Client;
typedef struct _Ecore_Con_Eet_Server  Ecore_Con_Eet_Server;

struct _Ecore_Con_Reply
{
  Ecore_Con_Eet     *ece;
  Ecore_Con_Client    *client;

  Eet_Connection     *econn;

  char          *buffer_section;
  unsigned char     *buffer;
  unsigned int      buffer_length;
  unsigned int      buffer_current;
  Ecore_Con_Eet_Raw_Data *buffer_handler;
};

struct _Ecore_Con_Eet_Data
{
  Ecore_Con_Eet_Data_Cb func;
  const char      *name;
  const void      *data;
};

struct _Ecore_Con_Eet_Raw_Data
{
  Ecore_Con_Eet_Raw_Data_Cb func;
  const char        *name;
  const void        *data;
};

struct _Ecore_Con_Eet_Client
{
  Ecore_Con_Eet_Client_Cb func;
  const void       *data;
};

struct _Ecore_Con_Eet_Server
{
  Ecore_Con_Eet_Server_Cb func;
  const void       *data;
};

struct _Ecore_Con_Eet
{
  Ecore_Con_Server  *server;

  Ecore_Event_Handler *handler_add;
  Ecore_Event_Handler *handler_del;
  Ecore_Event_Handler *handler_data;

  Eet_Data_Descriptor *edd;
  Eet_Data_Descriptor *matching;

  Eina_Hash      *data_callbacks;
  Eina_Hash      *raw_data_callbacks;

  union
  {
   struct
   {
     Eina_List *connections;
     Eina_List *client_connect_callbacks;
     Eina_List *client_disconnect_callbacks;
   } server;
   struct
   {
     Ecore_Con_Reply *r;
     Eina_List    *server_connect_callbacks;
     Eina_List    *server_disconnect_callbacks;
   } client;
  } u;

  const void *data;

  Eina_Bool  client : 1;
};

static void
_ecore_con_eet_data_free(void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Data *eced = data;

  eina_stringshare_del(eced->name);
  free(eced);
}

static void
_ecore_con_eet_raw_data_free(void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Raw_Data *eced = data;

  eina_stringshare_del(eced->name);
  free(eced);
}

static void
_ecore_con_eet_reply_cleanup(Ecore_Con_Reply *n)
{
  if (n->buffer_handler) free(n->buffer);
  n->buffer = NULL;
  n->buffer_handler = NULL;
  free(n->buffer_section);
  n->buffer_section = NULL;
}

typedef struct _Ecore_Con_Eet_Protocol Ecore_Con_Eet_Protocol;
struct _Ecore_Con_Eet_Protocol
{
  const char *type;
  void    *data;
};

static const char *
_ecore_con_eet_data_type_get(const void *data, Eina_Bool *unknow EINA_UNUSED)
{
  const Ecore_Con_Eet_Protocol *p = data;

  return p->type;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_data_type_set(const char *type, void *data, Eina_Bool unknow EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Con_Eet_Protocol *p = data;

  p->type = type;
  return EINA_TRUE;
}

static void
_ecore_con_eet_data_descriptor_setup(Ecore_Con_Eet *ece)
{
  Eet_Data_Descriptor_Class eddc;

  EET_EINA_STREAM_DATA_DESCRIPTOR_CLASS_SET(&eddc, Ecore_Con_Eet_Protocol);
  ece->edd = eet_data_descriptor_stream_new(&eddc);

  eddc.version = EET_DATA_DESCRIPTOR_CLASS_VERSION;
  eddc.func.type_get = _ecore_con_eet_data_type_get;
  eddc.func.type_set = _ecore_con_eet_data_type_set;
  ece->matching = eet_data_descriptor_stream_new(&eddc);

  EET_DATA_DESCRIPTOR_ADD_VARIANT(ece->edd, Ecore_Con_Eet_Protocol, "data", data, type, ece->matching);
}

/* Dealing with a server listening to connection */
static Eina_Bool
_ecore_con_eet_read_cb(const void *eet_data, size_t size, void *user_data)
{
  Ecore_Con_Reply *n = user_data;
  Ecore_Con_Eet_Protocol *protocol;
  Ecore_Con_Eet_Data *cb;

  protocol = eet_data_descriptor_decode(n->ece->edd, eet_data, size);
  if (!protocol) return EINA_TRUE;

  cb = eina_hash_find(n->ece->data_callbacks, protocol->type);
  if (!cb) return EINA_TRUE; /* Should I report unknow protocol communication ? */

  cb->func((void *)cb->data, n, cb->name, protocol->data);

  eina_stringshare_del(protocol->type);
  free(protocol);

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_server_write_cb(const void *data, size_t size, void *user_data)
{
  Ecore_Con_Reply *n = user_data;

  if (ecore_con_client_send(n->client, data, size) != (int)size)
   return EINA_FALSE;
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_client_write_cb(const void *data, size_t size, void *user_data)
{
  Ecore_Con_Reply *n = user_data;

  if (ecore_con_server_send(n->ece->server, data, size) != (int)size)
   return EINA_FALSE;
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_server_connected(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Client_Add *ev)
{
  Ecore_Con_Eet_Client *ecec;
  Eina_List *ll;
  Ecore_Con_Eet *r = data;
  Ecore_Con_Reply *n;

  if (ecore_con_client_server_get(ev->client) != r->server)
   return EINA_TRUE;

  n = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Reply));
  if (!n) return EINA_TRUE;

  n->client = ev->client;
  n->ece = r;
  n->econn = eet_connection_new(_ecore_con_eet_read_cb, _ecore_con_eet_server_write_cb, n);
  ecore_con_client_data_set(n->client, n);

  EINA_LIST_FOREACH(r->u.server.client_connect_callbacks, ll, ecec)
   if (!ecec->func((void *)ecec->data, n, n->client))
    {
     eet_connection_close(n->econn, NULL);
     free(n);
     return EINA_TRUE;
    }

  r->u.server.connections = eina_list_append(r->u.server.connections, n);

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_server_disconnected(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Client_Del *ev)
{
  Ecore_Con_Eet *r = data;
  Ecore_Con_Reply *n;
  Eina_List *l;

  if (ecore_con_client_server_get(ev->client) != r->server)
   return EINA_TRUE;

  EINA_LIST_FOREACH(r->u.server.connections, l, n)
   if (n->client == ev->client)
    {
     Ecore_Con_Eet_Client *ecec;
     Eina_List *ll;

     EINA_LIST_FOREACH(r->u.server.client_disconnect_callbacks, ll, ecec)
      ecec->func((void *)ecec->data, n, n->client);

     eet_connection_close(n->econn, NULL);
     free(n);
     r->u.server.connections = eina_list_remove_list(r->u.server.connections, l);
     return EINA_TRUE;
    }

  return EINA_TRUE;
}

static void
_ecore_con_eet_raw_data_push(Ecore_Con_Reply *n, void *data, int size)
{
  if (n->buffer_handler)
   memcpy(n->buffer + n->buffer_current, data, size);
  n->buffer_current += size;

  if (n->buffer_current == n->buffer_length)
   {
    if (n->buffer_handler)
     n->buffer_handler->func((void *)n->buffer_handler->data, n, n->buffer_handler->name, n->buffer_section, n->buffer, n->buffer_length);
    _ecore_con_eet_reply_cleanup(n);
   }
}

static void
_ecore_con_eet_data(Ecore_Con_Reply *n, void *data, unsigned int size)
{
  /* FIXME: Enforce detection of attack and kill connection on that case */
  if (n->buffer)
   {
    if (n->buffer_current + size > n->buffer_length)
     {
       _ecore_con_eet_reply_cleanup(n);
       return;
     }

    _ecore_con_eet_raw_data_push(n, data, size);
    return;
   }
  else if (eet_connection_empty(n->econn) && size > (int)(4 * sizeof (unsigned int) + 2))
   {
    unsigned int *tmp = data;
    size -= 4 * sizeof (unsigned int);

    if (ntohl(tmp[0]) == ECORE_CON_EET_RAW_MAGIC)
     {
       unsigned int protocol_length = ntohl(tmp[1]);
       unsigned int section_length = ntohl(tmp[2]);
       unsigned int data_length = ntohl(tmp[3]);

       if (protocol_length > 1 && section_length > 1 && protocol_length + section_length <= size && data_length < 10 * 1024 * 1024)
        {
         char *buffer = (char *)&tmp[4];
         char *protocol;
         char *section;

         protocol = buffer;
         section = buffer + protocol_length;

         if (protocol[protocol_length - 1] == '\0' &&
           section[section_length - 1] == '\0')
          {
            size -= protocol_length + section_length;
            buffer = section + section_length;

            n->buffer_handler = eina_hash_find(n->ece->raw_data_callbacks, protocol);
            n->buffer_section = strdup(section);
            n->buffer_length = data_length;
            n->buffer_current = 0;
            if (n->buffer_handler)
             n->buffer = malloc(sizeof (unsigned char) * data_length);
            else
             n->buffer = (void *)1;
            if (n->buffer)
             {
              _ecore_con_eet_raw_data_push(n, buffer, size);
              return;
             }
            _ecore_con_eet_reply_cleanup(n);

            size += protocol_length + section_length;
          }
        }
     }

    size += 4 * sizeof (unsigned int);
   }

  eet_connection_received(n->econn, data, size);
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_server_data(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Client_Data *ev)
{
  Ecore_Con_Eet *r = data;
  Ecore_Con_Reply *n;

  if (ecore_con_client_server_get(ev->client) != r->server)
   return EINA_TRUE;

  n = ecore_con_client_data_get(ev->client);

  _ecore_con_eet_data(n, ev->data, ev->size);

  return EINA_TRUE;
}

/* Dealing connection to a server */

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_client_connected(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Server_Add *ev)
{
  Ecore_Con_Eet_Server *eces;
  Ecore_Con_Eet *r = data;
  Ecore_Con_Reply *n;
  Eina_List *ll;

  /* Client did connect */
  if (r->server != ev->server) return EINA_TRUE;
  if (r->u.client.r) return EINA_TRUE;

  n = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Reply));
  if (!n) return EINA_TRUE;

  n->client = NULL;
  n->ece = r;
  n->econn = eet_connection_new(_ecore_con_eet_read_cb, _ecore_con_eet_client_write_cb, n);

  EINA_LIST_FOREACH(r->u.client.server_connect_callbacks, ll, eces)
   if (!eces->func((void *)eces->data, n, n->ece->server))
    {
     eet_connection_close(n->econn, NULL);
     free(n);
     return EINA_TRUE;
    }

  r->u.client.r = n;

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_client_disconnected(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Server_Del *ev)
{
  Ecore_Con_Eet *r = data;
  Ecore_Con_Eet_Server *eces;
  Eina_List *ll;

  if (r->server != ev->server) return EINA_TRUE;
  if (!r->u.client.r) return EINA_TRUE;

  /* Client disconnected */
  EINA_LIST_FOREACH(r->u.client.server_disconnect_callbacks, ll, eces)
   eces->func((void *)eces->data, r->u.client.r, r->server);

  eet_connection_close(r->u.client.r->econn, NULL);
  free(r->u.client.r);
  r->u.client.r = NULL;

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_ecore_con_eet_client_data(void *data, int type EINA_UNUSED, Ecore_Con_Event_Server_Data *ev)
{
  Ecore_Con_Eet *r = data;

  if (r->server != ev->server) return EINA_TRUE;
  if (!r->u.client.r) return EINA_TRUE;

  /* Got some data */
  _ecore_con_eet_data(r->u.client.r, ev->data, ev->size);

  return EINA_TRUE;
}

/**************
* Global API *
**************/

EAPI Ecore_Con_Eet *
ecore_con_eet_server_new(Ecore_Con_Server *server)
{
  Ecore_Con_Eet *r;

  if (!server) return NULL;

  r = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet));
  if (!r) return NULL;

  r->server = server;
  r->handler_add = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_CLIENT_ADD,
                      (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_server_connected, r);
  r->handler_del = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_CLIENT_DEL,
                      (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_server_disconnected, r);
  r->handler_data = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_CLIENT_DATA,
                       (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_server_data, r);
  r->data_callbacks = eina_hash_stringshared_new(_ecore_con_eet_data_free);
  r->raw_data_callbacks = eina_hash_string_superfast_new(_ecore_con_eet_raw_data_free);

  _ecore_con_eet_data_descriptor_setup(r);

  return r;
}

EAPI Ecore_Con_Eet *
ecore_con_eet_client_new(Ecore_Con_Server *server)
{
  Ecore_Con_Eet *r;

  if (!server) return NULL;

  r = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet));
  if (!r) return NULL;

  r->client = EINA_TRUE;
  r->server = server;
  r->handler_add = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_SERVER_ADD,
                      (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_client_connected, r);
  r->handler_del = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_SERVER_DEL,
                      (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_client_disconnected, r);
  r->handler_data = ecore_event_handler_add(ECORE_CON_EVENT_SERVER_DATA,
                       (Ecore_Event_Handler_Cb)_ecore_con_eet_client_data, r);
  r->data_callbacks = eina_hash_stringshared_new(_ecore_con_eet_data_free);
  r->raw_data_callbacks = eina_hash_string_superfast_new(_ecore_con_eet_raw_data_free);

  _ecore_con_eet_data_descriptor_setup(r);

  return r;
}

EAPI void
ecore_con_eet_server_free(Ecore_Con_Eet *r)
{
  if (!r) return;

  eet_data_descriptor_free(r->edd);
  eet_data_descriptor_free(r->matching);
  eina_hash_free(r->data_callbacks);
  eina_hash_free(r->raw_data_callbacks);

  if (r->client)
   {
    Ecore_Con_Eet_Server *s;

    if (r->u.client.r)
     {
       _ecore_con_eet_reply_cleanup(r->u.client.r);
       eet_connection_close(r->u.client.r->econn, NULL);
       free(r->u.client.r);
     }
    EINA_LIST_FREE(r->u.client.server_connect_callbacks, s)
     free(s);
    EINA_LIST_FREE(r->u.client.server_disconnect_callbacks, s)
     free(s);
   }
  else
   {
    Ecore_Con_Reply *n;
    Ecore_Con_Eet_Client *c;

    EINA_LIST_FREE(r->u.server.connections, n)
     {
       _ecore_con_eet_reply_cleanup(n);
       eet_connection_close(n->econn, NULL);
       free(n);
     }
    EINA_LIST_FREE(r->u.server.client_connect_callbacks, c)
     free(c);
    EINA_LIST_FREE(r->u.server.client_disconnect_callbacks, c)
     free(c);
   }

  ecore_event_handler_del(r->handler_add);
  ecore_event_handler_del(r->handler_del);
  ecore_event_handler_del(r->handler_data);
  free(r);
}

EAPI void
ecore_con_eet_register(Ecore_Con_Eet *ece, const char *name, Eet_Data_Descriptor *edd)
{
  if (!ece) return;

  EET_DATA_DESCRIPTOR_ADD_MAPPING(ece->matching, name, edd);
}

EAPI void
ecore_con_eet_data_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, const char *name, Ecore_Con_Eet_Data_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Data *eced;

  if (!ece) return;

  eced = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Data));
  if (!eced) return;

  eced->func = func;
  eced->data = data;
  eced->name = eina_stringshare_add(name);

  eina_hash_direct_add(ece->data_callbacks, eced->name, eced);
}

EAPI void
ecore_con_eet_data_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, const char *name)
{
  if (!ece) return;
  eina_hash_del(ece->data_callbacks, name, NULL);
}

EAPI void
ecore_con_eet_raw_data_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, const char *name, Ecore_Con_Eet_Raw_Data_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Raw_Data *eced;

  if (!ece) return;

  eced = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Raw_Data));
  if (!eced) return;

  eced->func = func;
  eced->data = data;
  eced->name = eina_stringshare_add(name);

  eina_hash_direct_add(ece->raw_data_callbacks, eced->name, eced);
}

EAPI void
ecore_con_eet_raw_data_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, const char *name)
{
  if (!ece) return;

  if (ece->client && ece->u.client.r->buffer_handler && !strcmp(ece->u.client.r->buffer_handler->name, name))
   {
    ece->u.client.r->buffer_handler = NULL;
    free(ece->u.client.r->buffer);
    ece->u.client.r->buffer = (void *)1;
   }
  eina_hash_del(ece->raw_data_callbacks, name, NULL);
}

EAPI void
ecore_con_eet_client_connect_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Client_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Client *c;

  if (!ece || !func) return;

  c = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Client));
  if (!c) return;

  c->func = func;
  c->data = data;

  ece->u.server.client_connect_callbacks = eina_list_append(ece->u.server.client_connect_callbacks, c);
}

EAPI void
ecore_con_eet_client_connect_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Client_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Client *c;
  Eina_List *l;

  if (!ece || !func) return;

  EINA_LIST_FOREACH(ece->u.server.client_connect_callbacks, l, c)
   if (c->func == func && c->data == data)
    {
     ece->u.server.client_connect_callbacks = eina_list_remove_list(ece->u.server.client_connect_callbacks, l);
     free(c);
     return;
    }
}

EAPI void
ecore_con_eet_client_disconnect_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Client_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Client *c;

  if (!ece || !func) return;

  c = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Client));
  if (!c) return;

  c->func = func;
  c->data = data;

  ece->u.server.client_disconnect_callbacks = eina_list_append(ece->u.server.client_disconnect_callbacks, c);
}

EAPI void
ecore_con_eet_client_disconnect_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Client_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Client *c;
  Eina_List *l;

  if (!ece || !func) return;

  EINA_LIST_FOREACH(ece->u.server.client_disconnect_callbacks, l, c)
   if (c->func == func && c->data == data)
    {
     ece->u.server.client_disconnect_callbacks = eina_list_remove_list(ece->u.server.client_disconnect_callbacks,
                                      l);
     free(c);
     return;
    }
}

EAPI void
ecore_con_eet_server_connect_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Server_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Server *s;

  if (!ece || !func) return;

  s = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Server));
  if (!s) return;

  s->func = func;
  s->data = data;

  ece->u.client.server_connect_callbacks = eina_list_append(ece->u.client.server_connect_callbacks, s);
}

EAPI void
ecore_con_eet_server_connect_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Server_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Server *s;
  Eina_List *l;

  if (!ece || !func) return;

  EINA_LIST_FOREACH(ece->u.client.server_connect_callbacks, l, s)
   if (s->func == func && s->data == data)
    {
     ece->u.client.server_connect_callbacks = eina_list_remove_list(ece->u.client.server_connect_callbacks, l);
     free(s);
     return;
    }
}

EAPI void
ecore_con_eet_server_disconnect_callback_add(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Server_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Server *s;

  if (!ece || !func) return;

  s = calloc(1, sizeof (Ecore_Con_Eet_Server));
  if (!s) return;

  s->func = func;
  s->data = data;

  ece->u.client.server_disconnect_callbacks = eina_list_append(ece->u.client.server_disconnect_callbacks, s);
}

EAPI void
ecore_con_eet_server_disconnect_callback_del(Ecore_Con_Eet *ece, Ecore_Con_Eet_Server_Cb func, const void *data)
{
  Ecore_Con_Eet_Server *s;
  Eina_List *l;

  if (!ece || !func) return;

  EINA_LIST_FOREACH(ece->u.client.server_disconnect_callbacks, l, s)
   if (s->func == func && s->data == data)
    {
     ece->u.client.server_disconnect_callbacks = eina_list_remove_list(ece->u.client.server_disconnect_callbacks, l);
     free(s);
     return;
    }
}

EAPI void
ecore_con_eet_data_set(Ecore_Con_Eet *ece, const void *data)
{
  if (!ece) return;

  ece->data = data;
}

EAPI void *
ecore_con_eet_data_get(Ecore_Con_Eet *ece)
{
  if (!ece) return NULL;
  return (void *)ece->data;
}

EAPI Ecore_Con_Eet *
ecore_con_eet_reply(Ecore_Con_Reply *reply)
{
  if (!reply) return NULL;
  return reply->ece;
}

EAPI void
ecore_con_eet_send(Ecore_Con_Reply *reply, const char *name, void *value)
{
  Ecore_Con_Eet_Protocol protocol;

  if (!reply) return;

  protocol.type = name;
  protocol.data = value;

  eet_connection_send(reply->econn, reply->ece->edd, &protocol, NULL);
}

EAPI void
ecore_con_eet_raw_send(Ecore_Con_Reply *reply, const char *protocol_name, const char *section, void *value, unsigned int length)
{
  unsigned int protocol[4];
  unsigned int protocol_length;
  unsigned int section_length;
  unsigned int size;
  char *tmp;

  if (!reply) return;
  if (!protocol_name) return;
  if (!section) return;

  protocol_length = strlen(protocol_name) + 1;
  if (protocol_length == 1) return;
  section_length = strlen(section) + 1;

  protocol[0] = htonl(ECORE_CON_EET_RAW_MAGIC);
  protocol[1] = htonl(protocol_length);
  protocol[2] = htonl(section_length);
  protocol[3] = htonl(length);

  size = sizeof (protocol) + protocol_length + section_length;
  tmp = alloca(size);
  memcpy(tmp, protocol, sizeof (protocol));
  memcpy(tmp + sizeof (protocol), protocol_name, protocol_length);
  memcpy(tmp + sizeof (protocol) + protocol_length, section, section_length);

  if (reply->client)
   {
    ecore_con_client_send(reply->client, tmp, size);
    ecore_con_client_send(reply->client, value, length);
   }
  else
   {
    ecore_con_server_send(reply->ece->server, tmp, size);
    ecore_con_server_send(reply->ece->server, value, length);
   }
}