summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_drm2/ecore_drm2_fb.c
blob: 017f98169374fc20e5eb710ef3b66f0cf3500d77 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                
                
     
 

                                    


            
          
                                                      

           


                   

      
                                            
          
            
        
 
                                         
                                 

           


                            
                               
                                  


                         
                           
                
                                

                       
                                           
                           
                  
    
                             
                
                               

          
                                                                                  


           
                       
                     
          
 
          
            


                     
        


            
                                
                                   
                         


        

                     


                 

                                   


                                 
                        
 
                        
 
                
   
                     
 
                                
                   
                                 
                          


                                      


               

                                            
                         


                     
                        
            

                      

                        
             


                                         
                    


                       
                             
                          
                                     
  
                                                
 

                                                     
        

                        

 


                           
              

           

                           
                       
                                    
                               
 

                      
                 
 

                                
 

                              
              
                      

                                             
                       

                                    
                                      
                            

              

                                    


                     
                                
                                    
                          
      

                    
              

 
     
                        

        


                                       
 

                         

                 
 

                                     
              


                  
                                     


                                             


    
                               
             
 


                          
 

                 
 
  
                 
               
 
           

 


                             


                                                  
 

                     
                               
                                

    
                                    
                   

        
                    

         
                                        

      


     
                  
 
           


          
 

            

                             
   

                               
                            

                             
      


                                      

            
 

                                 
                
                        
                

                                    
                                   

                             
   
 
                                 
                                  

                                   
      

                         
        


                                   
        

               
        

                                   
        
             
      
                                          

         
 

                                     
                                
               
                      
   
 
      
 
 

                                

                 

             

                                
               

         
                                                
            
                                                       

            
               
                  
    
              
 

      
                         
                                

          
                    
             


                               
      

 


                     
                         
                            
 
             
 
 
       
                              
 
                         
 
         
   
                          
             
   
                 
 
                           


                               
           
   
                           
             

   
           
   
                           
             
   

           

 
      
                    
 
                      

                         
           
 

          
                                                                                                     

                                            
                                    
         
 
             
          
            

        


                           


                                                   
#include "ecore_drm2_private.h"

static Eina_Bool
_fb2_create(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  uint32_t offsets[4] = { 0 };
  int r;

  r = sym_drmModeAddFB2(fb->fd, fb->w, fb->h, fb->format, fb->handles,
             fb->strides, offsets, &fb->id, 0);

  if (r)
   return EINA_FALSE;

  return EINA_TRUE;
}

EAPI Ecore_Drm2_Fb *
ecore_drm2_fb_create(Ecore_Drm2_Device *dev, int width, int height, int depth, int bpp, unsigned int format)
{
  Ecore_Drm2_Fb *fb;
  struct drm_mode_create_dumb carg;
  struct drm_mode_destroy_dumb darg;
  struct drm_mode_map_dumb marg;
  int ret;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(dev, NULL);

  fb = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Fb));
  if (!fb) return NULL;

  fb->fd = dev->fd;
  fb->w = width;
  fb->h = height;
  fb->bpp = bpp;
  fb->depth = depth;
  fb->format = format;
  fb->ref = 1;

  memset(&carg, 0, sizeof(struct drm_mode_create_dumb));
  carg.bpp = bpp;
  carg.width = width;
  carg.height = height;

  ret = sym_drmIoctl(dev->fd, DRM_IOCTL_MODE_CREATE_DUMB, &carg);
  if (ret) goto err;

  fb->handles[0] = carg.handle;
  fb->sizes[0] = carg.size;
  fb->strides[0] = carg.pitch;

  if (!_fb2_create(fb))
   {
    ret =
     sym_drmModeAddFB(dev->fd, width, height, depth, bpp,
              fb->strides[0], fb->handles[0], &fb->id);
    if (ret)
     {
       ERR("Could not add framebuffer: %m");
       goto add_err;
     }
   }

  memset(&marg, 0, sizeof(struct drm_mode_map_dumb));
  marg.handle = fb->handles[0];
  ret = sym_drmIoctl(dev->fd, DRM_IOCTL_MODE_MAP_DUMB, &marg);
  if (ret)
   {
    ERR("Could not map framebuffer: %m");
    goto map_err;
   }

  fb->mmap = mmap(NULL, fb->sizes[0], PROT_WRITE, MAP_SHARED, dev->fd, marg.offset);
  if (fb->mmap == MAP_FAILED)
   {
    ERR("Could not mmap framebuffer memory: %m");
    goto map_err;
   }

  return fb;

map_err:
  sym_drmModeRmFB(dev->fd, fb->id);
add_err:
  memset(&darg, 0, sizeof(struct drm_mode_destroy_dumb));
  darg.handle = fb->handles[0];
  sym_drmIoctl(dev->fd, DRM_IOCTL_MODE_DESTROY_DUMB, &darg);
err:
  free(fb);
  return NULL;
}

EAPI Ecore_Drm2_Fb *
ecore_drm2_fb_gbm_create(Ecore_Drm2_Device *dev, int width, int height, int depth, int bpp, unsigned int format, unsigned int handle, unsigned int stride, void *bo)
{
  Ecore_Drm2_Fb *fb;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(dev, NULL);

  fb = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Fb));
  if (!fb) return NULL;

  fb->gbm = EINA_TRUE;
  fb->gbm_bo = bo;

  fb->fd = dev->fd;
  fb->w = width;
  fb->h = height;
  fb->bpp = bpp;
  fb->depth = depth;
  fb->format = format;
  fb->strides[0] = stride;
  fb->sizes[0] = fb->strides[0] * fb->h;
  fb->handles[0] = handle;
  fb->ref = 1;

  if (!_fb2_create(fb))
   {
    if (sym_drmModeAddFB(dev->fd, width, height, depth, bpp,
               fb->strides[0], fb->handles[0], &fb->id))
     {
       ERR("Could not add framebuffer: %m");
       goto err;
     }
   }
  return fb;

err:
  free(fb);
  return NULL;
}

static void
_ecore_drm2_fb_destroy(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(fb);

  if (!fb->dead) ERR("Destroying an fb that hasn't been discarded");

  if (fb->scanout_count)
   ERR("Destroyed fb on scanout %d times.", fb->scanout_count);

  if (fb->mmap) munmap(fb->mmap, fb->sizes[0]);

  if (fb->id) sym_drmModeRmFB(fb->fd, fb->id);

  if (!fb->gbm && !fb->dmabuf)
   {
    struct drm_mode_destroy_dumb darg;

    memset(&darg, 0, sizeof(struct drm_mode_destroy_dumb));
    darg.handle = fb->handles[0];
    sym_drmIoctl(fb->fd, DRM_IOCTL_MODE_DESTROY_DUMB, &darg);
   }

  free(fb);
}

void
_ecore_drm2_fb_ref(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  fb->ref++;
}

void
_ecore_drm2_fb_deref(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  fb->ref--;
  if (fb->ref) return;

  if (fb->status_handler)
   fb->status_handler(fb, ECORE_DRM2_FB_STATUS_DELETED, fb->status_data);

  _ecore_drm2_fb_destroy(fb);
}

EAPI void
ecore_drm2_fb_discard(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(fb);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(fb->ref < 1);

  fb->dead = EINA_TRUE;
  _ecore_drm2_fb_deref(fb);
}

EAPI void *
ecore_drm2_fb_data_get(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(fb, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(fb->dead, NULL);
  return fb->mmap;
}

EAPI unsigned int
ecore_drm2_fb_size_get(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(fb, 0);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(fb->dead, 0);
  return fb->sizes[0];
}

EAPI unsigned int
ecore_drm2_fb_stride_get(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(fb, 0);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(fb->dead, 0);

  return fb->strides[0];
}

EAPI void
ecore_drm2_fb_dirty(Ecore_Drm2_Fb *fb, Eina_Rectangle *rects, unsigned int count)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(fb);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(rects);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(fb->dead);

#ifdef DRM_MODE_FEATURE_DIRTYFB
  drmModeClip *clip;
  unsigned int i = 0;
  int ret;

  clip = alloca(count * sizeof(drmModeClip));
  for (i = 0; i < count; i++)
   {
    clip[i].x1 = rects[i].x;
    clip[i].y1 = rects[i].y;
    clip[i].x2 = rects[i].w;
    clip[i].y2 = rects[i].h;
   }

  ret = sym_drmModeDirtyFB(fb->fd, fb->id, clip, count);
  if ((ret) && (ret == -EINVAL))
   WRN("Could not mark framebuffer as dirty: %m");
#endif
}

/* perhaps output is no longer a necessary parameter for this function */
void
_ecore_drm2_fb_buffer_release(Ecore_Drm2_Output *output EINA_UNUSED, Ecore_Drm2_Output_State *s)
{
  Ecore_Drm2_Fb *fb = s->fb;

  if (fb->status_handler)
   fb->status_handler(fb, ECORE_DRM2_FB_STATUS_RELEASE, fb->status_data);

  _ecore_drm2_fb_deref(fb);
  s->fb = NULL;
  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    if (s->atomic_req)
     sym_drmModeAtomicFree(s->atomic_req);
    s->atomic_req = NULL;
   }
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_fb_flip_complete(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Eina_Bool plane_scanout;
  Ecore_Drm2_Fb *fb;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);

  if (output->flip_timeout)
   {
    ecore_timer_del(output->flip_timeout);
    output->flip_timeout = NULL;
   }
  if (output->current.fb && (output->current.fb != output->pending.fb))
   _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->current);

  output->current.fb = output->pending.fb;
  output->pending.fb = NULL;

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    Eina_List *l, *ll;
    Ecore_Drm2_Plane *plane;

    output->current.atomic_req = output->pending.atomic_req;
    output->pending.atomic_req = NULL;

    EINA_LIST_FOREACH_SAFE(output->planes, l, ll, plane)
     {
       fb = plane->fb;
       plane_scanout = plane->scanout;
       if (!plane->dead)
        {
         /* First time this plane is scanned out */
         if (!plane->scanout)
          fb->scanout_count++;

         plane->scanout = EINA_TRUE;
         if (fb->status_handler && (fb->scanout_count == 1) &&
           (plane_scanout != plane->scanout))
          fb->status_handler(fb, ECORE_DRM2_FB_STATUS_SCANOUT_ON,
                    fb->status_data);
         continue;
        }
       output->planes = eina_list_remove_list(output->planes, l);
       free(plane);
       if (!plane_scanout) continue;

       fb->scanout_count--;
       if (fb->status_handler && (fb->scanout_count == 0))
        fb->status_handler(fb, ECORE_DRM2_FB_STATUS_SCANOUT_OFF,
                 fb->status_data);
     }
   }

  EINA_LIST_FREE(output->fbs, fb)
   _ecore_drm2_fb_deref(fb);
  output->fbs = NULL;

  return !!output->next.fb;
}

Eina_Bool
_fb_atomic_flip_test(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  int ret = 0;
  Eina_List *l;
  Ecore_Drm2_Crtc_State *cstate;
  Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;
  Ecore_Drm2_Plane *plane;
  drmModeAtomicReq *req = NULL;
  uint32_t flags = DRM_MODE_ATOMIC_NONBLOCK | DRM_MODE_ATOMIC_ALLOW_MODESET |
   DRM_MODE_ATOMIC_TEST_ONLY;

  if (!_ecore_drm2_use_atomic) return EINA_FALSE;

  req = sym_drmModeAtomicAlloc();
  if (!req) return EINA_FALSE;

  sym_drmModeAtomicSetCursor(req, 0);

  cstate = output->crtc_state;

  ret =
   sym_drmModeAtomicAddProperty(req, cstate->obj_id, cstate->mode.id,
                 cstate->mode.value);
  if (ret < 0) goto err;

  ret =
   sym_drmModeAtomicAddProperty(req, cstate->obj_id, cstate->active.id,
                 cstate->active.value);
  if (ret < 0) goto err;

  EINA_LIST_FOREACH(output->planes, l, plane)
   {
    pstate = plane->state;

    if (!pstate->in_use)
     {
       pstate->cid.value = 0;
       pstate->fid.value = 0;
       pstate->sw.value = 0;
       pstate->sh.value = 0;
       pstate->cx.value = 0;
       pstate->cy.value = 0;
       pstate->cw.value = 0;
       pstate->ch.value = 0;
     }

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->cid.id, pstate->cid.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->fid.id, pstate->fid.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->sx.id, pstate->sx.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->sy.id, pstate->sy.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->sw.id, pstate->sw.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->sh.id, pstate->sh.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->cx.id, pstate->cx.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->cy.id, pstate->cy.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->cw.id, pstate->cw.value);
    if (ret < 0) goto err;

    ret =
     sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                    pstate->ch.id, pstate->ch.value);
    if (ret < 0) goto err;

#if 0
    /* XXX: Disable hardware plane rotation for now as this has broken
     * recently. The break happens because of an invalid argument,
     * ie: the value being sent from pstate->rotation_map ends up being
     * incorrect for some reason. I suspect the breakage to be from
     * kernel drivers (linux 4.20.0) but have not confirmed that version */
    if ((pstate->rotation.id) &&
      (pstate->type.value == DRM_PLANE_TYPE_PRIMARY))
     {
       DBG("Plane %d Atomic Rotation: %lu",
         pstate->obj_id, pstate->rotation.value);
       ret =
        sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                      pstate->rotation.id,
                      pstate->rotation_map[pstate->rotation.value]);
       if (ret < 0) goto err;
     }
#endif
   }

  ret =
   sym_drmModeAtomicCommit(output->fd, req, flags, output);
  if (ret < 0) goto err;

  /* clear any previous request */
  if (output->prep.atomic_req)
   sym_drmModeAtomicFree(output->prep.atomic_req);

  output->prep.atomic_req = req;
  return EINA_TRUE;

err:
  DBG("Failed Atomic Test: %m");
  sym_drmModeAtomicFree(req);

  return EINA_FALSE;
}

static int _fb_atomic_flip(Ecore_Drm2_Output *output);
static int _fb_flip(Ecore_Drm2_Output *output);

static Eina_Bool
_cb_flip_timeout(void *data)
{
  Ecore_Drm2_Output *output = data;

  output->flip_timeout = NULL;
  ERR("flip event callback timout 0.05sec - try again");
  if (_ecore_drm2_use_atomic) _fb_atomic_flip(output);
  else _fb_flip(output);
  return EINA_FALSE;
}

static int
_fb_atomic_flip(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  int res = 0;
  uint32_t flags =
   DRM_MODE_ATOMIC_NONBLOCK | DRM_MODE_PAGE_FLIP_EVENT |
   DRM_MODE_ATOMIC_ALLOW_MODESET;

  if (!_ecore_drm2_use_atomic) return -1;

  /* If we have no req yet, we're flipping to current state.
  * rebuild the current state in the prep state */
  if (!output->prep.atomic_req) _fb_atomic_flip_test(output);

  /* Still no req is a bad situation */
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output->prep.atomic_req, -1);

  res =
   sym_drmModeAtomicCommit(output->fd, output->prep.atomic_req, flags,
               output);
  if (res < 0)
   {
    ERR("Failed Atomic Commit: %m");
    return -1;
   }
  else
   {
    if (output->flip_timeout) ecore_timer_del(output->flip_timeout);
    output->flip_timeout = ecore_timer_add(0.05, _cb_flip_timeout, output);
   }

  return 0;
}

static int
_fb_flip(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Ecore_Drm2_Fb *fb;
  Eina_Bool repeat;
  int count = 0;
  int ret = 0;

  fb = output->prep.fb;

  if ((!output->current.fb) ||
    (output->current.fb->strides[0] != fb->strides[0]))
   {
    ret =
     sym_drmModeSetCrtc(fb->fd, output->crtc_id, fb->id,
               0, 0, &output->conn_id, 1,
               &output->current_mode->info);
    if (ret)
     {
       ERR("Failed to set Mode %dx%d for Output %s: %m",
         output->current_mode->width, output->current_mode->height,
         output->name);
       return ret;
     }

    if (output->current.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->current);
    output->current.fb = fb;
    _ecore_drm2_fb_ref(output->current.fb);
    output->next.fb = NULL;
    /* We used to return here, but now that the ticker is fixed this
     * can leave us hanging waiting for a tick to happen forever.
     * Instead, we now fall through to the flip path to make sure
     * even this first set can cause a flip callback.
     */
   }

  do
   {
    static Eina_Bool bugged_about_bug = EINA_FALSE;
    repeat = EINA_FALSE;
    ret = sym_drmModePageFlip(fb->fd, output->crtc_id, fb->id,
                 DRM_MODE_PAGE_FLIP_EVENT, output);
    /* Some drivers (RPI - looking at you) are broken and produce
     * flip events before they are ready for another flip, so be
     * a little robust in the face of badness and try a few times
     * until we can flip or we give up (100 tries with a yield
     * between each try). We can't expect everyone to run the
     * latest bleeding edge kernel IF a workaround is possible
     * in userspace, so do this.
     * We only report this as an ERR once since if it will
     * generate a huge amount of spam otherwise. */
    if ((ret < 0) && (errno == EBUSY))
     {
       repeat = EINA_TRUE;
       if (count == 0 && !bugged_about_bug)
        {
         ERR("Pageflip fail - EBUSY from drmModePageFlip - "
           "This is either a kernel bug or an EFL one.");
         bugged_about_bug = EINA_TRUE;
        }
       count++;
       if (count > 500)
        {
         ERR("Pageflip EBUSY for %i tries - give up", count);
         break;
        }
       usleep(100);
     }
    else
     {
       if (output->flip_timeout) ecore_timer_del(output->flip_timeout);
       output->flip_timeout = ecore_timer_add(0.05, _cb_flip_timeout, output);
     }
   }
  while (repeat);

  if ((ret == 0) && (count > 0))
   DBG("Pageflip finally succeeded after %i tries due to EBUSY", count);

  if ((ret < 0) && (errno != EBUSY))
   {
    ERR("Pageflip Failed for Crtc %u on Connector %u: %m",
      output->crtc_id, output->conn_id);
    return ret;
   }
  else if (ret < 0)
   {
    output->next.fb = fb;
    _ecore_drm2_fb_ref(output->next.fb);
   }

  return 0;
}

EAPI int
ecore_drm2_fb_flip(Ecore_Drm2_Fb *fb, Ecore_Drm2_Output *output)
{
  int ret = -1;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, -1);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output->current_mode, -1);

  if (!output->enabled) return -1;

  if (fb) _ecore_drm2_fb_ref(fb);

  if (output->pending.fb)
   {
    if (output->next.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->next);
    output->next.fb = fb;
    return 0;
   }
  if (!fb)
   {
    fb = output->next.fb;
    output->next.fb = NULL;
   }

  /* So we can generate a tick by flipping to the current fb */
  if (!fb) fb = output->current.fb;

  if (output->next.fb)
   _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->next);

  /* If we don't have an fb to set by now, BAIL! */
  if (!fb) return -1;

  output->prep.fb = fb;

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   ret = _fb_atomic_flip(output);
  else
   ret = _fb_flip(output);

  if (ret)
   {
    if (output->prep.fb != output->current.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->prep);
    return ret;
   }
  output->pending.fb = output->prep.fb;
  output->prep.fb = NULL;

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    output->pending.atomic_req = output->prep.atomic_req;
    output->prep.atomic_req = NULL;
   }

  return 0;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_fb_busy_get(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(fb, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(fb->dead, EINA_FALSE);

  return !!(fb->ref - 1);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_fb_release(Ecore_Drm2_Output *o, Eina_Bool panic)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(o, EINA_FALSE);

  if (o->next.fb)
   {
    _ecore_drm2_fb_buffer_release(o, &o->next);
    return EINA_TRUE;
   }
  if (!panic) return EINA_FALSE;

  /* This has been demoted to DBG from WRN because we
  * call this function to reclaim all buffers on a
  * surface resize.
  */
  DBG("Buffer release request when no next buffer");
  /* If we have to release these we're going to see tearing.
  * Try to reclaim in decreasing order of visual awfulness
  */
  if (o->current.fb)
   {
    _ecore_drm2_fb_buffer_release(o, &o->current);
    return EINA_TRUE;
   }

  if (o->pending.fb)
   {
    _ecore_drm2_fb_buffer_release(o, &o->pending);
    return EINA_TRUE;
   }

  return EINA_FALSE;
}

EAPI void *
ecore_drm2_fb_bo_get(Ecore_Drm2_Fb *fb)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(fb, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(fb->dead, NULL);

  return fb->gbm_bo;
}

EAPI Ecore_Drm2_Fb *
ecore_drm2_fb_dmabuf_import(Ecore_Drm2_Device *dev, int width, int height, int depth, int bpp, unsigned int format, unsigned int strides[4], int dmabuf_fd[4], int dmabuf_fd_count)
{
  int i;
  Ecore_Drm2_Fb *fb;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(dev, NULL);

  fb = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Fb));
  if (!fb) return NULL;

  for (i = 0; i < dmabuf_fd_count; i++)
   if (sym_drmPrimeFDToHandle(dev->fd, dmabuf_fd[i], &fb->handles[i]))
    goto fail;

  fb->dmabuf = EINA_TRUE;
  fb->fd = dev->fd;
  fb->w = width;
  fb->h = height;
  fb->bpp = bpp;
  fb->depth = depth;
  fb->format = format;
  fb->ref = 1;

  memcpy(&fb->strides, strides, sizeof(fb->strides));
  if (_fb2_create(fb)) return fb;

fail:
  free(fb);
  return NULL;
}

EAPI void
ecore_drm2_fb_status_handler_set(Ecore_Drm2_Fb *fb, Ecore_Drm2_Fb_Status_Handler handler, void *data)
{
  fb->status_handler = handler;
  fb->status_data = data;
}