summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_drm2/ecore_drm2_outputs.c
blob: a820f7d3f5b880c67d5887bdedb52720e4f8d595 (plain) (tree)

                                   
                                                 

                           
 

                       

                            

                                     
                          

                

                                       


                                     
 
                                     
                                                              
                                         
      
                   

                                     
                   

                                               
         

          
                                    

                       
                                

              
              
                  

                       

                  

                                                                   
                                                   
                             

      

                             

                           
                 

                                 
                                                        
                   
        
                                    


                                                                                                                                                          
                                    

                              

                                             
 
              
                 
 
                     

                                        

   
         
 
 
                                                                  
           
                                 

                       


                          
                                       
                                
 
                                       

                              


                            
                       


                      


                   
                                                  

                                   
                                                          


                    

               

             
            

              
                     

          


                                

                       
                                                                 

                             
                                    
                    

   
                 
 
                           
                             
 
             
      

                      
      
      
      

                      
      

                  
   
                                                                            
                                       
 
                

                 
 

               

                             
 

                          


                 
 


                   
                                


          
                        
                       
 

                                  
                     
              

                                    


                                
                       


                                     
                                                                       
                                               
                 
                              
                                                  
                                            

                                                      
                                  
                    
                   

   
                     

                                

                                 


                   


                           
                  

                        
 


                                                     
                            
                                                                     

                           

          
                             

                        


                           

 
                                      
                                      
                 
                     
 
                                       
    
   
                  
                      
 
                               
                 
                                 
   


                                                      


                                                                                        
                                         
                                

       

                                      


                            
                 

                
                   
                   

                                      


                       

                                        


                       
                                        
                     

                        
               

       
                                                                                  


                         
   
         
      

                                           


                         

                                       
                                  
      
      
      

                                                                      
                                                                
              
                                  
 


                                
 
                                         
                                            
                                                             
                                    

                                 
                     


              
                    


            
                 


                                        

                 

            
 


                             
     


                                                                                             
               
   
                                    
   


                                 


                                           

               

                       

                   
                          

                    
                             
      
                                    
 
                                
 

                      
 
                        
                                         
                                      


                          
                  


       


                                
 
                                                                    
 

                                          
       
                                                
 

                           
                         
                                      
 


                                                      

                            

                                               

                                         
#include "ecore_drm2_private.h"

#define INSIDE(x, y, xx, yy, ww, hh) \
  (((x) < ((xx) + (ww))) && ((y) < ((yy) + (hh))) && \
    ((x) >= (xx)) && ((y) >= (yy)))

#define EDID_DESCRIPTOR_ALPHANUMERIC_DATA_STRING 0xfe
#define EDID_DESCRIPTOR_DISPLAY_PRODUCT_NAME 0xfc
#define EDID_DESCRIPTOR_DISPLAY_PRODUCT_SERIAL_NUMBER 0xff
#define EDID_OFFSET_DATA_BLOCKS 0x36
#define EDID_OFFSET_LAST_BLOCK 0x6c
#define EDID_OFFSET_PNPID 0x08
#define EDID_OFFSET_SERIAL 0x0c

static const char *conn_types[] =
{
  "None", "VGA", "DVI-I", "DVI-D", "DVI-A",
  "Composite", "S-Video", "LVDS", "Component", "DIN",
  "DisplayPort", "HDMI-A", "HDMI-B", "TV", "eDP", "Virtual", "DSI",
};

static void
_output_debug(Ecore_Drm2_Output *output, const drmModeConnector *conn)
{
  Eina_List *l;
  Ecore_Drm2_Output_Mode *omode;
  Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;

  DBG("Created New Output At %d,%d", output->x, output->y);
  DBG("\tCrtc Pos: %d %d", output->ocrtc->x, output->ocrtc->y);
  DBG("\tCrtc: %d", output->crtc_id);
  DBG("\tConn: %d", output->conn_id);
  DBG("\tName: %s", output->name);
  DBG("\tMake: %s", output->make);
  DBG("\tModel: %s", output->model);
  DBG("\tSerial: %s", output->serial);
  DBG("\tCloned: %d", output->cloned);
  DBG("\tPrimary: %d", output->primary);
  DBG("\tConnected: %d", output->connected);
  DBG("\tEnabled: %d", output->enabled);

  if (output->backlight.path)
   {
    DBG("\tBacklight");
    switch (output->backlight.type)
     {
      case ECORE_DRM2_BACKLIGHT_RAW:
       DBG("\t\tType: Raw");
       break;
      case ECORE_DRM2_BACKLIGHT_PLATFORM:
       DBG("\t\tType: Platform");
       break;
      case ECORE_DRM2_BACKLIGHT_FIRMWARE:
       DBG("\t\tType: Firmware");
       break;
     }
    DBG("\t\tPath: %s", output->backlight.path);
   }

  EINA_LIST_FOREACH(output->plane_states, l, pstate)
   DBG("\tPossible Plane: %d", pstate->obj_id);

  EINA_LIST_FOREACH(output->modes, l, omode)
   {
    DBG("\tAdded Mode: %dx%d@%d%s%s%s",
      omode->width, omode->height, omode->refresh,
      (omode->flags & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED) ? ", preferred" : "",
      (omode->flags & DRM_MODE_TYPE_DEFAULT) ? ", current" : "",
      (conn->count_modes == 0) ? ", built-in" : "");
   }
}

static void
_cb_output_event_free(void *data EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Drm2_Event_Output_Changed *ev;

  ev = event;
  eina_stringshare_del(ev->make);
  eina_stringshare_del(ev->model);
  eina_stringshare_del(ev->name);
  free(ev);
}

static void
_output_event_send(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Ecore_Drm2_Event_Output_Changed *ev;

  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Event_Output_Changed));
  if (!ev) return;

  ev->id = output->crtc_id;

  ev->x = output->x;
  ev->y = output->y;
  if (output->current_mode)
   {
    ev->w = output->current_mode->width;
    ev->h = output->current_mode->height;
    ev->refresh = output->current_mode->refresh;
   }
  else
   {
    ev->w = output->ocrtc->width;
    ev->h = output->ocrtc->height;
    ev->refresh = 0;
   }

  ev->phys_width = output->pw;
  ev->phys_height = output->ph;

  ev->scale = output->scale;
  ev->subpixel = output->subpixel;
  ev->transform = output->transform;
  ev->connected = output->connected;
  ev->enabled = output->enabled;

  ev->name = eina_stringshare_ref(output->name);
  ev->make = eina_stringshare_ref(output->make);
  ev->model = eina_stringshare_ref(output->model);

  ecore_event_add(ECORE_DRM2_EVENT_OUTPUT_CHANGED, ev,
          _cb_output_event_free, NULL);
}

static void
_output_edid_parse_string(const uint8_t *data, char text[])
{
  int i = 0, rep = 0;

  strncpy(text, (const char *)data, 12);

  for (; text[i] != '\0'; i++)
   {
    if ((text[i] == '\n') || (text[i] == '\r'))
     {
       text[i] = '\0';
       break;
     }
   }

  for (i = 0; text[i] != '\0'; i++)
   {
    if (!isprint(text[i]))
     {
       text[i] = '-';
       rep++;
     }
   }

  if (rep > 4) text[0] = '\0';
}

static int
_output_edid_parse(Ecore_Drm2_Output *output, const uint8_t *data, size_t len)
{
  int i = 0;
  uint32_t serial;

  if (len < 128) return -1;
  if ((data[0] != 0x00) || (data[1] != 0xff)) return -1;

  output->edid.pnp[0] = 'A' + ((data[EDID_OFFSET_PNPID + 0] & 0x7c) / 4) - 1;
  output->edid.pnp[1] =
   'A' + ((data[EDID_OFFSET_PNPID + 0] & 0x3) * 8) +
   ((data[EDID_OFFSET_PNPID + 1] & 0xe0) / 32) - 1;
  output->edid.pnp[2] = 'A' + (data[EDID_OFFSET_PNPID + 1] & 0x1f) - 1;
  output->edid.pnp[3] = '\0';

  serial = (uint32_t) data[EDID_OFFSET_SERIAL + 0];
  serial += (uint32_t) data[EDID_OFFSET_SERIAL + 1] * 0x100;
  serial += (uint32_t) data[EDID_OFFSET_SERIAL + 2] * 0x10000;
  serial += (uint32_t) data[EDID_OFFSET_SERIAL + 3] * 0x1000000;
  if (serial > 0)
   sprintf(output->edid.serial, "%lu", (unsigned long)serial);

  for (i = EDID_OFFSET_DATA_BLOCKS; i <= EDID_OFFSET_LAST_BLOCK; i += 18)
   {
    if (data[i] != 0) continue;
    if (data[i + 2] != 0) continue;

    if (data[i + 3] == EDID_DESCRIPTOR_DISPLAY_PRODUCT_NAME)
     _output_edid_parse_string(&data[i + 5], output->edid.monitor);
    else if (data[i + 3] == EDID_DESCRIPTOR_DISPLAY_PRODUCT_SERIAL_NUMBER)
     _output_edid_parse_string(&data[i + 5], output->edid.serial);
    else if (data[i + 3] == EDID_DESCRIPTOR_ALPHANUMERIC_DATA_STRING)
     _output_edid_parse_string(&data[i + 5], output->edid.eisa);
   }

  return 0;
}

static void
_output_edid_atomic_find(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Ecore_Drm2_Connector_State *cstate;
  int ret = 0;

  cstate = output->conn_state;

  ret = _output_edid_parse(output, cstate->edid.data, cstate->edid.len);
  if (!ret)
   {
    if (output->edid.pnp[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->make, output->edid.pnp);
    if (output->edid.monitor[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->model, output->edid.monitor);
    if (output->edid.serial[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->serial, output->edid.serial);
   }
}

static void
_output_edid_find(Ecore_Drm2_Output *output, const drmModeConnector *conn)
{
  drmModePropertyBlobPtr blob = NULL;
  drmModePropertyPtr prop;
  int i = 0, ret = 0;

  for (; i < conn->count_props && !blob; i++)
   {
    if (!(prop = sym_drmModeGetProperty(output->fd, conn->props[i])))
     continue;
    if ((prop->flags & DRM_MODE_PROP_BLOB) &&
      (!strcmp(prop->name, "EDID")))
     {
       blob = sym_drmModeGetPropertyBlob(output->fd, conn->prop_values[i]);
     }
    sym_drmModeFreeProperty(prop);
    if (blob) break;
   }

  if (!blob) return;

  output->edid.blob = eina_memdup(blob->data, blob->length, 1);

  ret = _output_edid_parse(output, blob->data, blob->length);
  if (!ret)
   {
    if (output->edid.pnp[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->make, output->edid.pnp);
    if (output->edid.monitor[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->model, output->edid.monitor);
    if (output->edid.serial[0] != '\0')
     eina_stringshare_replace(&output->serial, output->edid.serial);
   }

  sym_drmModeFreePropertyBlob(blob);
}

static int
_output_crtc_find(const drmModeRes *res, const drmModeConnector *conn, Ecore_Drm2_Device *dev)
{
  drmModeEncoder *enc;
  uint32_t crtc;
  int i = 0, j = 0;

  /* Skip all disconnected connectors...
  *
  * When a connector is disconnected it still has an encoder id
  * which messes up our output selection code later. When we support
  * multi-head properly and hotplug becomes a real thing we'll
  * need to revisit this hack (and the crtc assignment code as well)
  */
  if (conn->connection != DRM_MODE_CONNECTED) return -1;

  for (j = 0; j < conn->count_encoders; j++)
   {
    enc = sym_drmModeGetEncoder(dev->fd, conn->encoders[j]);
    if (!enc) continue;

    crtc = enc->crtc_id;
    sym_drmModeFreeEncoder(enc);

    for (i = 0; i < res->count_crtcs; i++)
     if (crtc == res->crtcs[i])
      return i;
   }

  return -1;
}

static char *
_output_name_get(const drmModeConnector *conn)
{
  char name[DRM_CONNECTOR_NAME_LEN];
  const char *type = NULL;

  if (conn->connector_type < EINA_C_ARRAY_LENGTH(conn_types))
   type = conn_types[conn->connector_type];
  else
   type = "UNKNOWN";

  snprintf(name, sizeof(name), "%s-%d", type, conn->connector_type_id);
  return strdup(name);
}

static Ecore_Drm2_Output_Mode *
_output_mode_add(Ecore_Drm2_Output *output, const drmModeModeInfo *info)
{
  Ecore_Drm2_Output_Mode *mode;
  uint64_t refresh;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(info, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN_VAL((info->htotal > 0), NULL);
  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN_VAL((info->vtotal > 0), NULL);

  mode = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Output_Mode));
  if (!mode) return NULL;

  mode->flags = 0;
  mode->width = info->hdisplay;
  mode->height = info->vdisplay;

  refresh = (info->clock * 1000LL / info->htotal + info->vtotal / 2) /
   info->vtotal;

  if (info->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
   refresh *= 2;
  if (info->flags & DRM_MODE_FLAG_DBLSCAN)
   refresh /= 2;
  if (info->vscan > 1)
   refresh /= info->vscan;

  mode->refresh = refresh;
  mode->info = *info;

  if (info->type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED)
   mode->flags |= DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;

  output->modes = eina_list_append(output->modes, mode);

  return mode;
}

static void
_output_modes_create(Ecore_Drm2_Device *dev, Ecore_Drm2_Output *output, const drmModeConnector *conn)
{
  int i = 0;
  drmModeCrtc *crtc;
  drmModeEncoder *enc;
  drmModeModeInfo crtc_mode;
  Ecore_Drm2_Output_Mode *omode;
  Ecore_Drm2_Output_Mode *current = NULL, *preferred = NULL, *best = NULL;
  Eina_List *l = NULL;

  memset(&crtc_mode, 0, sizeof(crtc_mode));

  enc = sym_drmModeGetEncoder(dev->fd, conn->encoder_id);
  if (enc)
   {
    crtc = sym_drmModeGetCrtc(dev->fd, enc->crtc_id);
    sym_drmModeFreeEncoder(enc);
    if (!crtc) return;
    if (crtc->mode_valid) crtc_mode = crtc->mode;
    sym_drmModeFreeCrtc(crtc);
   }

  for (i = 0; i < conn->count_modes; i++)
   {
    omode = _output_mode_add(output, &conn->modes[i]);
    if (!omode) continue;
   }

  EINA_LIST_REVERSE_FOREACH(output->modes, l, omode)
   {
    if (!memcmp(&crtc_mode, &omode->info, sizeof(crtc_mode)))
     current = omode;
    if (omode->flags & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED)
     preferred = omode;
    best = omode;
   }

  if ((!current) && (crtc_mode.clock != 0))
   {
    current = _output_mode_add(output, &crtc_mode);
    if (!current) goto err;
   }

  if (current) output->current_mode = current;
  else if (preferred) output->current_mode = preferred;
  else if (best) output->current_mode = best;

  if (!output->current_mode) goto err;

  output->current_mode->flags |= DRM_MODE_TYPE_DEFAULT;

  return;

err:
  EINA_LIST_FREE(output->modes, omode)
   free(omode);
}

static drmModePropertyPtr
_output_dpms_property_get(int fd, const drmModeConnector *conn)
{
  drmModePropertyPtr prop;
  int i = 0;

  for (; i < conn->count_props; i++)
   {
    prop = sym_drmModeGetProperty(fd, conn->props[i]);
    if (!prop) continue;

    if (!strcmp(prop->name, "DPMS")) return prop;

    sym_drmModeFreeProperty(prop);
   }

  return NULL;
}

static double
_output_backlight_value_get(Ecore_Drm2_Output *output, const char *attr)
{
  const char *b = NULL;
  double ret = 0.0;

  if ((!output) || (!output->backlight.path)) return 0.0;

  b = eeze_udev_syspath_get_sysattr(output->backlight.path, attr);
  if (!b) return 0.0;

  ret = strtod(b, NULL);
  if (ret < 0) ret = 0.0;

  return ret;
}

static void
_output_backlight_init(Ecore_Drm2_Output *output, unsigned int conn_type)
{
  Eina_List *devs, *l;
  const char *dev, *t;
  Eina_Bool found = EINA_FALSE;
  Ecore_Drm2_Backlight_Type type = 0;

  devs = eeze_udev_find_by_filter("backlight", NULL, NULL);

  EINA_LIST_FOREACH(devs, l, dev)
   {
    t = eeze_udev_syspath_get_sysattr(dev, "type");
    if (!t) continue;

    if (!strcmp(t, "raw"))
     type = ECORE_DRM2_BACKLIGHT_RAW;
    else if (!strcmp(t, "platform"))
     type = ECORE_DRM2_BACKLIGHT_PLATFORM;
    else if (!strcmp(t, "firmware"))
     type = ECORE_DRM2_BACKLIGHT_FIRMWARE;

    if ((conn_type == DRM_MODE_CONNECTOR_LVDS) ||
      (conn_type == DRM_MODE_CONNECTOR_eDP) ||
      (type == ECORE_DRM2_BACKLIGHT_RAW))
     found = EINA_TRUE;

    eina_stringshare_del(t);
    if (found) break;
   }

  if (found)
   {
    output->backlight.type = type;
    output->backlight.path = eina_stringshare_add(dev);
    output->backlight.max =
     _output_backlight_value_get(output, "max_brightness");
    output->backlight.value =
     _output_backlight_value_get(output, "brightness");
   }

  EINA_LIST_FREE(devs, dev)
   eina_stringshare_del(dev);
}

static void
_output_scale_init(Ecore_Drm2_Output *output, Ecore_Drm2_Transform transform, unsigned int scale)
{
  output->transform = transform;

  if ((output->enabled) && (output->current_mode))
   {
    switch (transform)
     {
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_90:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_270:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_90:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_270:
       output->w = output->current_mode->height;
       output->h = output->current_mode->width;
       break;
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_NORMAL:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_180:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED:
      case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_180:
       output->w = output->current_mode->width;
       output->h = output->current_mode->height;
       break;
      default:
       break;
     }
   }

  output->scale = scale;
  output->w /= scale;
  output->h /= scale;
}

static void
_output_matrix_rotate_xy(Eina_Matrix3 *matrix, double x, double y)
{
  Eina_Matrix4 tmp, m;

  eina_matrix4_identity(&tmp);
  eina_matrix4_values_set(&tmp, x, y, 0, 0, -y, x, 0, 0,
              0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

  eina_matrix3_matrix4_to(&m, matrix);
  eina_matrix4_multiply(&m, &m, &tmp);
  eina_matrix4_matrix3_to(matrix, &m);
}

static void
_output_matrix_update(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Eina_Matrix3 m3;

  eina_matrix4_identity(&output->matrix);
  eina_matrix4_matrix3_to(&m3, &output->matrix);
  eina_matrix3_translate(&m3, -output->x, -output->y);

  switch (output->transform)
   {
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_90:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_180:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_270:
    eina_matrix3_translate(&m3, -output->w, 0);
    break;
   default:
    break;
   }

  switch (output->transform)
   {
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_NORMAL:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED:
   default:
    break;
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_90:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_90:
    eina_matrix3_translate(&m3, 0, -output->h);
    _output_matrix_rotate_xy(&m3, 0, 1);
    break;
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_180:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_180:
    eina_matrix3_translate(&m3, -output->w, -output->h);
    _output_matrix_rotate_xy(&m3, -1, 0);
    break;
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_270:
   case ECORE_DRM2_TRANSFORM_FLIPPED_270:
    eina_matrix3_translate(&m3, -output->w, 0);
    _output_matrix_rotate_xy(&m3, 0, -1);
    break;
   }

  if (output->scale != 1)
   eina_matrix3_scale(&m3, output->scale, output->scale);

  eina_matrix3_matrix4_to(&output->matrix, &m3);
  eina_matrix4_inverse(&output->inverse, &output->matrix);
}

static Ecore_Drm2_Crtc_State *
_atomic_state_crtc_duplicate(Ecore_Drm2_Crtc_State *state)
{
  Ecore_Drm2_Crtc_State *cstate;

  cstate = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Crtc_State));
  if (!cstate) return NULL;

  memcpy(cstate, state, sizeof(Ecore_Drm2_Crtc_State));

  return cstate;
}

static Ecore_Drm2_Crtc_State *
_output_crtc_state_get(Ecore_Drm2_Atomic_State *state, unsigned int id)
{
  Ecore_Drm2_Crtc_State *cstate;
  int i = 0;

  for (; i < state->crtcs; i++)
   {
    cstate = &state->crtc_states[i];
    if (cstate->obj_id != id) continue;
    return _atomic_state_crtc_duplicate(cstate);
   }

  return NULL;
}

static Ecore_Drm2_Connector_State *
_atomic_state_conn_duplicate(Ecore_Drm2_Connector_State *state)
{
  Ecore_Drm2_Connector_State *cstate;

  cstate = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Connector_State));
  if (!cstate) return NULL;

  memcpy(cstate, state, sizeof(Ecore_Drm2_Connector_State));

  return cstate;
}

static Ecore_Drm2_Connector_State *
_output_conn_state_get(Ecore_Drm2_Atomic_State *state, unsigned int id)
{
  Ecore_Drm2_Connector_State *cstate;
  int i = 0;

  for (; i < state->conns; i++)
   {
    cstate = &state->conn_states[i];
    if (cstate->obj_id != id) continue;
    return _atomic_state_conn_duplicate(cstate);
   }

  return NULL;
}

static Ecore_Drm2_Plane_State *
_atomic_state_plane_duplicate(Ecore_Drm2_Plane_State *state)
{
  Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;

  pstate = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Plane_State));
  if (!pstate) return NULL;

  memcpy(pstate, state, sizeof(Ecore_Drm2_Plane_State));

  return pstate;
}

static Eina_List *
_output_plane_states_get(Ecore_Drm2_Atomic_State *state, unsigned int crtc_id, int index)
{
  Eina_List *states = NULL;
  Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;

  int i = 0;

  for (; i < state->planes; i++)
   {
    pstate = &state->plane_states[i];
    if (pstate->cid.value == crtc_id)
     {
       states =
        eina_list_append(states, _atomic_state_plane_duplicate(pstate));
     }
    else if (pstate->mask & (1 << index))
     {
       states =
        eina_list_append(states, _atomic_state_plane_duplicate(pstate));
     }
   }

  return states;
}

static Eina_Bool
_output_create(Ecore_Drm2_Device *dev, const drmModeRes *res, const drmModeConnector *conn, int x, int y, int *w, Eina_Bool cloned)
{
  Ecore_Drm2_Output *output;
  int i = 0;
  char *name = NULL;

  if (w) *w = 0;

  i = _output_crtc_find(res, conn, dev);
  if (i < 0) return EINA_FALSE;

  output = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm2_Output));
  if (!output) return EINA_FALSE;

  output->fd = dev->fd;
  output->x = x;
  output->y = y;
  output->cloned = cloned;
  output->pw = conn->mmWidth;
  output->ph = conn->mmHeight;

  switch (conn->subpixel)
   {
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_UNKNOWN:
    output->subpixel = 0; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_UNKNOWN
    break;
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_NONE:
    output->subpixel = 1; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_NONE
    break;
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_HORIZONTAL_RGB:
    output->subpixel = 2; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_HORIZONTAL_RGB
    break;
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_HORIZONTAL_BGR:
    output->subpixel = 3; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_HORIZONTAL_BGR
    break;
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_VERTICAL_RGB:
    output->subpixel = 4; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_VERTICAL_RGB
    break;
   case DRM_MODE_SUBPIXEL_VERTICAL_BGR:
    output->subpixel = 5; // WL_OUTPUT_SUBPIXEL_VERTICAL_BGR
    break;
   default:
    output->subpixel = 0;
    break;
   }

  name = _output_name_get(conn);
  output->name = eina_stringshare_add(name);
  output->make = eina_stringshare_add("unknown");
  output->model = eina_stringshare_add("unknown");
  output->serial = eina_stringshare_add("unknown");
  free(name);

  output->pipe = i;
  output->crtc_id = res->crtcs[i];
  output->conn_id = conn->connector_id;
  output->conn_type = conn->connector_type;

  output->connected = (conn->connection == DRM_MODE_CONNECTED);

  output->ocrtc = sym_drmModeGetCrtc(dev->fd, output->crtc_id);

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    output->crtc_state =
     _output_crtc_state_get(dev->state, output->crtc_id);
    output->conn_state =
     _output_conn_state_get(dev->state, output->conn_id);
    output->plane_states =
     _output_plane_states_get(dev->state, output->crtc_id, output->pipe);
   }

  output->dpms = _output_dpms_property_get(dev->fd, conn);

  _output_backlight_init(output, conn->connector_type);

  output->gamma = output->ocrtc->gamma_size;

  _output_modes_create(dev, output, conn);

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   _output_edid_atomic_find(output);
  else
   _output_edid_find(output, conn);

  if (output->connected) output->enabled = EINA_TRUE;

  _output_scale_init(output, ECORE_DRM2_TRANSFORM_NORMAL, 1);
  _output_matrix_update(output);

  if (!eina_list_count(dev->outputs))
   output->primary = EINA_TRUE;
  else
   {
    /* temporarily disable other outputs which are not primary */
    output->connected = EINA_FALSE;
    output->enabled = EINA_FALSE;
   }

  dev->outputs = eina_list_append(dev->outputs, output);

  _output_debug(output, conn);

  if ((output->enabled) && (output->current_mode))
   {
    if (w) *w = output->current_mode->width;
   }

  return EINA_TRUE;
}

static Ecore_Drm2_Output *
_output_find_by_con(Ecore_Drm2_Device *dev, uint32_t id)
{
  Ecore_Drm2_Output *output;
  Eina_List *l;

  EINA_LIST_FOREACH(dev->outputs, l, output)
   if (output->conn_id == id) return output;

  return NULL;
}

static void
_outputs_update(Ecore_Drm2_Device *dev)
{
  Ecore_Drm2_Output *output;
  Eina_List *l, *ll;
  drmModeRes *res;
  drmModeConnector *conn;
  uint32_t *connected;
  int i = 0, x = 0, y = 0;

  res = sym_drmModeGetResources(dev->fd);
  if (!res) return;

  connected = calloc(res->count_connectors, sizeof(uint32_t));
  if (!connected)
   {
    sym_drmModeFreeResources(res);
    return;
   }

  for (i = 0; i < res->count_connectors; i++)
   {
    conn = sym_drmModeGetConnector(dev->fd, res->connectors[i]);
    if (!conn) continue;

    if (conn->connection != DRM_MODE_CONNECTED) goto next;

    connected[i] = res->connectors[i];
    if (!_output_find_by_con(dev, res->connectors[i]))
     {
       if (dev->outputs)
        {
         Ecore_Drm2_Output *last;

         last = eina_list_last_data_get(dev->outputs);
         if (last) x = last->x + last->current_mode->width;
         else x = 0;
        }
       else
        x = 0;

       if (!_output_create(dev, res, conn, x, y, NULL, EINA_TRUE))
        goto next;
     }

next:
    sym_drmModeFreeConnector(conn);
   }

  sym_drmModeFreeResources(res);

  EINA_LIST_FOREACH_SAFE(dev->outputs, l, ll, output)
   {
    Eina_Bool disconnected = EINA_TRUE;

    for (i = 0; i < res->count_connectors; i++)
     if (connected[i] == output->conn_id)
      {
        disconnected = EINA_FALSE;
        break;
      }

    if (disconnected)
     {
       output->connected = EINA_FALSE;
       output->enabled = EINA_FALSE;
     }
    else
     {
       output->connected = EINA_TRUE;
       output->enabled = EINA_TRUE;
     }

    _output_event_send(output);
   }
  free(connected);
}

static void
_cb_output_event(const char *device EINA_UNUSED, Eeze_Udev_Event event EINA_UNUSED, void *data, Eeze_Udev_Watch *watch EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Drm2_Device *dev;

  dev = data;
  _outputs_update(dev);
}

static void
_output_destroy(Ecore_Drm2_Device *dev EINA_UNUSED, Ecore_Drm2_Output *output)
{
  Ecore_Drm2_Output_Mode *mode;
  Ecore_Drm2_Plane *plane;
  Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    if (output->prep.atomic_req)
     sym_drmModeAtomicFree(output->prep.atomic_req);

    EINA_LIST_FREE(output->plane_states, pstate)
     free(pstate);

    EINA_LIST_FREE(output->planes, plane)
     free(plane);

    free(output->conn_state);
    free(output->crtc_state);
   }

  EINA_LIST_FREE(output->modes, mode)
   {
    if (mode->id)
     sym_drmModeDestroyPropertyBlob(output->fd, mode->id);
    free(mode);
   }

  eina_stringshare_del(output->backlight.path);
  eina_stringshare_del(output->name);
  eina_stringshare_del(output->make);
  eina_stringshare_del(output->model);
  eina_stringshare_del(output->serial);
  eina_stringshare_del(output->relative.to);

  if (output->flip_timeout) ecore_timer_del(output->flip_timeout);

  sym_drmModeFreeProperty(output->dpms);
  free(output->edid.blob);

  free(output);
}

/* this function is used to indicate if we are in a multi-gpu situation
 * and need to calculate vblank sync with high crtc mask */
static unsigned int
_output_vblank_pipe(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  if (output->pipe > 1)
   return ((output->pipe << DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_SHIFT) &
       DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK);
  else if (output->pipe > 0)
   return DRM_VBLANK_SECONDARY;
  else
   return 0;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_outputs_create(Ecore_Drm2_Device *device)
{
  drmModeConnector *conn;
  drmModeRes *res;
  int i = 0, x = 0, y = 0, w = 0;
  int events = 0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(device, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL((device->fd < 0), EINA_FALSE);

  res = sym_drmModeGetResources(device->fd);
  if (!res) return EINA_FALSE;

  device->crtcs = calloc(res->count_crtcs, sizeof(uint32_t));
  if (!device->crtcs) goto err;

  device->min.width = res->min_width;
  device->min.height = res->min_height;
  device->max.width = res->max_width;
  device->max.height = res->max_height;

  device->num_crtcs = res->count_crtcs;
  memcpy(device->crtcs, res->crtcs, sizeof(uint32_t) * res->count_crtcs);

  for (i = 0; i < res->count_connectors; i++)
   {
    conn = sym_drmModeGetConnector(device->fd, res->connectors[i]);
    if (!conn) continue;

    if (!_output_create(device, res, conn, x, y, &w, EINA_FALSE))
     goto next;

    x += w;

next:
    sym_drmModeFreeConnector(conn);
   }

  if (eina_list_count(device->outputs) < 1) goto err;

  sym_drmModeFreeResources(res);

  events = (EEZE_UDEV_EVENT_ADD | EEZE_UDEV_EVENT_REMOVE |
       EEZE_UDEV_EVENT_CHANGE);

  device->watch =
   eeze_udev_watch_add(EEZE_UDEV_TYPE_DRM, events, _cb_output_event, device);

  return EINA_TRUE;

err:
  sym_drmModeFreeResources(res);
  return EINA_FALSE;
}

EAPI void
ecore_drm2_outputs_destroy(Ecore_Drm2_Device *device)
{
  Ecore_Drm2_Output *output;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(device);

  EINA_LIST_FREE(device->outputs, output)
   _output_destroy(device, output);
}

EAPI const Eina_List *
ecore_drm2_outputs_get(Ecore_Drm2_Device *device)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(device, NULL);
  return device->outputs;
}

EAPI int
ecore_drm2_output_dpms_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  drmModeObjectProperties *props;
  drmModePropertyRes *prop;
  int val = -1;
  unsigned int i;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, -1);

  props =
   sym_drmModeObjectGetProperties(output->fd, output->conn_id,
                  DRM_MODE_OBJECT_CONNECTOR);
  if (!props) return -1;

  for (i = 0; i < props->count_props; i++)
   {
    prop = sym_drmModeGetProperty(output->fd, props->props[i]);
    if (!prop) continue;

    if (!strcmp(prop->name, "DPMS"))
     val = props->prop_values[i];

    sym_drmModeFreeProperty(prop);
   }

  sym_drmModeFreeObjectProperties(props);

  return val;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_dpms_set(Ecore_Drm2_Output *output, int level)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(!output->enabled);

  sym_drmModeConnectorSetProperty(output->fd, output->conn_id,
                  output->dpms->prop_id, level);

  if (level == 0) /* DPMS on */
   ecore_drm2_fb_flip(NULL, output);
}

EAPI char *
ecore_drm2_output_edid_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  char *edid_str = NULL;
  unsigned char *blob;
  unsigned char fallback_blob[128];

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   blob = output->conn_state->edid.data;
  else
   {
    EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output->edid.blob, NULL);
    blob = output->edid.blob;
   }
  if (!blob)
   {
    memset(fallback_blob, 0, sizeof(fallback_blob));
    blob = fallback_blob;
   }

  edid_str = malloc((128 * 2) + 1);
  if (edid_str)
   {
    unsigned int k, kk;
    const char *hexch = "0123456789abcdef";

    for (kk = 0, k = 0; k < 128; k++)
     {
       edid_str[kk] = hexch[(blob[k] >> 4) & 0xf];
       edid_str[kk + 1] = hexch[blob[k] & 0xf];
       kk += 2;
     }
    edid_str[kk] = 0;
   }

  return edid_str;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_backlight_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  return (output->backlight.path != NULL);
}

EAPI Ecore_Drm2_Output *
ecore_drm2_output_find(Ecore_Drm2_Device *device, int x, int y)
{
  Eina_List *l;
  Ecore_Drm2_Output *output;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(device, NULL);

  EINA_LIST_FOREACH(device->outputs, l, output)
   {
    int ox, oy, ow, oh;

    if (!output->enabled) continue;

    ox = output->x;
    oy = output->y;
    ow = output->current_mode->width;
    oh = output->current_mode->height;

    if (INSIDE(x, y, ox, oy, ow, oh))
     return output;
   }

  return NULL;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_dpi_get(Ecore_Drm2_Output *output, int *xdpi, int *ydpi)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(!output->enabled);

  if (xdpi)
   *xdpi = ((25.4 * (output->current_mode->width)) / output->pw);

  if (ydpi)
   *ydpi = ((25.4 * (output->current_mode->height)) / output->ph);
}

EAPI unsigned int
ecore_drm2_output_crtc_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, 0);
  return output->crtc_id;
}

EAPI Ecore_Drm2_Fb *
ecore_drm2_output_latest_fb_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  if (output->pending.fb) return output->pending.fb;
  if (output->current.fb) return output->current.fb;
  return output->next.fb;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_primary_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  return output->primary;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_primary_set(Ecore_Drm2_Output *output, Eina_Bool primary)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  output->primary = primary;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_enabled_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  return output->enabled;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_enabled_set(Ecore_Drm2_Output *output, Eina_Bool enabled)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);

  if (!output->connected) return;
  if (output->enabled == enabled) return;

  if (enabled)
   {
    output->enabled = enabled;
    ecore_drm2_output_dpms_set(output, DRM_MODE_DPMS_ON);
   }
  else
   {
    if (_ecore_drm2_use_atomic)
     ecore_drm2_fb_flip(NULL, output);

    ecore_drm2_output_dpms_set(output, DRM_MODE_DPMS_OFF);
    output->enabled = enabled;

    if (output->current.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->current);

    if (output->next.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->next);

    if (output->pending.fb)
     _ecore_drm2_fb_buffer_release(output, &output->pending);
   }

  _output_event_send(output);
}

EAPI void
ecore_drm2_output_physical_size_get(Ecore_Drm2_Output *output, int *w, int *h)
{
  if (w) *w = 0;
  if (h) *h = 0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);

  if (w) *w = output->pw;
  if (h) *h = output->ph;
}

EAPI const Eina_List *
ecore_drm2_output_modes_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  return output->modes;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_mode_info_get(Ecore_Drm2_Output_Mode *mode, int *w, int *h, unsigned int *refresh, unsigned int *flags)
{
  if (w) *w = 0;
  if (h) *h = 0;
  if (refresh) *refresh = 0;
  if (flags) *flags = 0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(mode);

  if (w) *w = mode->width;
  if (h) *h = mode->height;
  if (refresh) *refresh = mode->refresh;
  if (flags) *flags = mode->flags;
}

static Eina_Bool
_output_mode_atomic_set(Ecore_Drm2_Output *output, Ecore_Drm2_Output_Mode *mode)
{
  Ecore_Drm2_Crtc_State *cstate;
  drmModeAtomicReq *req = NULL;
  int ret = 0;

  cstate = output->crtc_state;

  if (mode)
   {
    if (mode->id)
     sym_drmModeDestroyPropertyBlob(output->fd, mode->id);

    ret =
     sym_drmModeCreatePropertyBlob(output->fd, &mode->info,
                    sizeof(drmModeModeInfo), &mode->id);
    if (ret < 0)
     {
       ERR("Failed to create Mode Property Blob");
       return EINA_FALSE;
     }
   }

  req = sym_drmModeAtomicAlloc();
  if (!req) return EINA_FALSE;

  sym_drmModeAtomicSetCursor(req, 0);

  if (mode)
   {
    cstate->active.value = 1;
    cstate->mode.value = mode->id;
   }
  else
   cstate->active.value = 0;

  ret = sym_drmModeAtomicAddProperty(req, cstate->obj_id, cstate->mode.id,
                   cstate->mode.value);
  if (ret < 0)
   {
    ERR("Could not add atomic property");
    ret = EINA_FALSE;
    goto err;
   }

  ret = sym_drmModeAtomicAddProperty(req, cstate->obj_id,
                   cstate->active.id, cstate->active.value);
  if (ret < 0)
   {
    ERR("Could not add atomic property");
    ret = EINA_FALSE;
    goto err;
   }

  ret = sym_drmModeAtomicCommit(output->fd, req, DRM_MODE_ATOMIC_ALLOW_MODESET,
                 output);
  if (ret < 0)
   {
    ERR("Failed to commit atomic Mode: %m");
    ret = EINA_FALSE;
    goto err;
   }
  else
   ret = EINA_TRUE;

err:
  sym_drmModeAtomicFree(req);
  return ret;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_mode_set(Ecore_Drm2_Output *output, Ecore_Drm2_Output_Mode *mode, int x, int y)
{
  Eina_Bool ret = EINA_TRUE;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL((output->fd < 0), EINA_FALSE);

  output->x = x;
  output->y = y;
  output->current_mode = mode;

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   ret = _output_mode_atomic_set(output, mode);
  else
   {
    if (mode)
     {
       unsigned int buffer = 0;

       if (output->current.fb)
        buffer = output->current.fb->id;
       else if (output->next.fb)
        buffer = output->next.fb->id;
       else
        buffer = output->ocrtc->buffer_id;

       if (sym_drmModeSetCrtc(output->fd, output->crtc_id, buffer, 0, 0,
                  &output->conn_id, 1, &mode->info) < 0)
        {
         ERR("Failed to set Mode %dx%d for Output %s: %m",
           mode->width, mode->height, output->name);
         ret = EINA_FALSE;
        }
     }
    else
     {
       if (sym_drmModeSetCrtc(output->fd, output->crtc_id, 0,
                  0, 0, 0, 0, NULL) < 0)
        {
         ERR("Failed to turn off Output %s: %m", output->name);
         ret = EINA_FALSE;
        }
     }
   }

  return ret;
}

EAPI char *
ecore_drm2_output_name_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output->name, NULL);
  return strdup(output->name);
}

EAPI char *
ecore_drm2_output_model_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output->model, NULL);
  return strdup(output->model);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_connected_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  return output->connected;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_cloned_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  return (output->cloned ||
      output->relative.mode == ECORE_DRM2_RELATIVE_MODE_CLONE);
}

EAPI unsigned int
ecore_drm2_output_connector_type_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, 0);
  return output->conn_type;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_possible_crtc_get(Ecore_Drm2_Output *output, unsigned int crtc)
{
  drmModeRes *res;
  drmModeConnector *conn;
  drmModeEncoder *enc;
  int i = 0, j = 0, k = 0;
  unsigned int p = 0;
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL((output->fd < 0), EINA_FALSE);

  res = sym_drmModeGetResources(output->fd);
  if (!res) return EINA_FALSE;

  for (; i < res->count_connectors; i++)
   {
    conn = sym_drmModeGetConnector(output->fd, res->connectors[i]);
    if (!conn) continue;

    for (j = 0; j < conn->count_encoders; j++)
     {
       enc = sym_drmModeGetEncoder(output->fd, conn->encoders[j]);
       if (!enc) continue;

       if (enc->crtc_id != crtc) goto next;

       p = enc->possible_crtcs;

       for (k = 0; k < res->count_crtcs; k++)
        {
         if (res->crtcs[k] != output->crtc_id) continue;

         if (p & (1 << k))
          {
            ret = EINA_TRUE;
            break;
          }
        }

next:
       sym_drmModeFreeEncoder(enc);
       if (ret) break;
     }

    sym_drmModeFreeConnector(conn);
    if (ret) break;
   }

  sym_drmModeFreeResources(res);

  return ret;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_user_data_set(Ecore_Drm2_Output *o, void *data)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(o);

  o->user_data = data;
}

EAPI void *
ecore_drm2_output_user_data_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  return output->user_data;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_gamma_set(Ecore_Drm2_Output *output, uint16_t size, uint16_t *red, uint16_t *green, uint16_t *blue)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(output->fd < 0);

  if (output->gamma != size) return;

  if (sym_drmModeCrtcSetGamma(output->fd, output->crtc_id, size,
                red, green, blue) < 0)
   ERR("Failed to set gamma for Output %s: %m", output->name);
}

EAPI int
ecore_drm2_output_supported_rotations_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  int ret = -1;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, -1);

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    Ecore_Drm2_Plane_State *pstate;
    Eina_List *l;

    EINA_LIST_FOREACH(output->plane_states, l, pstate)
     {
       if (pstate->type.value != DRM_PLANE_TYPE_PRIMARY) continue;
       ret = pstate->supported_rotations;
       break;
     }
   }
  else
   return (ECORE_DRM2_ROTATION_NORMAL | ECORE_DRM2_ROTATION_90 |
       ECORE_DRM2_ROTATION_180 | ECORE_DRM2_ROTATION_270);

  return ret;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_rotation_set(Ecore_Drm2_Output *output, int rotation)
{
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);

  if (_ecore_drm2_use_atomic)
   {
    Eina_List *l;
    Ecore_Drm2_Plane_State *pstate = NULL;
    drmModeAtomicReq *req = NULL;
    int res = 0;
    uint32_t flags = DRM_MODE_ATOMIC_NONBLOCK |
     DRM_MODE_ATOMIC_ALLOW_MODESET;

    EINA_LIST_FOREACH(output->plane_states, l, pstate)
     {
       if (pstate->type.value != DRM_PLANE_TYPE_PRIMARY) continue;

       if ((pstate->supported_rotations & rotation) == 0)
        {
         WRN("Unsupported rotation");
         return EINA_FALSE;
        }

       req = sym_drmModeAtomicAlloc();
       if (!req) return EINA_FALSE;

       sym_drmModeAtomicSetCursor(req, 0);

       res = sym_drmModeAtomicAddProperty(req, pstate->obj_id,
                        pstate->rotation.id, rotation);
       if (res < 0) goto err;

       res = sym_drmModeAtomicCommit(output->fd, req, flags, output);
       if (res < 0)
        goto err;
       else
        {
         ret = EINA_TRUE;
         pstate->rotation.value = rotation;
        }
     }

err:
    sym_drmModeAtomicFree(req);
   }

  return ret;
}

EAPI unsigned int
ecore_drm2_output_subpixel_get(const Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, 0);
  return output->subpixel;
}

static void
_blank_fallback_handler(int fd EINA_UNUSED, unsigned int frame EINA_UNUSED, unsigned int sec, unsigned int usec, void *data EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Drm2_Output *output;

  output = data;
  output->fallback_usec = usec;
  output->fallback_sec = sec;
}

static int
_blanktime_fallback(Ecore_Drm2_Output *output, int sequence, long *sec, long *usec)
{
  drmEventContext ctx;
  int ret;

  /* Too lazy to loop for > 1, and don't want to block for < 1 */
  if (sequence != 1) return -1;

  /* If we got here with a flip waiting to complete we can do nothing. */
  if (output->pending.fb) return -1;

  if (!output->current.fb) return -1;

  memset(&ctx, 0, sizeof(ctx));
  ctx.version = 2;
  ctx.page_flip_handler = _blank_fallback_handler;
  ctx.vblank_handler = NULL;

  ret = sym_drmModePageFlip(output->current.fb->fd, output->crtc_id,
               output->current.fb->id, DRM_MODE_PAGE_FLIP_EVENT,
               output);
  if (ret < 0) return -1;
  do
   {
    ret = sym_drmHandleEvent(output->current.fb->fd, &ctx);
   } while (ret != 0 && errno == EAGAIN);
  if (ret < 0) return -1;

  *sec = output->fallback_sec;
  *usec = output->fallback_usec;
  return 0;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_blanktime_get(Ecore_Drm2_Output *output, int sequence, long *sec, long *usec)
{
  drmVBlank v;
  int ret;
  Eina_Bool success;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(sec, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(usec, EINA_FALSE);

  memset(&v, 0, sizeof(v));
  v.request.type = DRM_VBLANK_RELATIVE;
  v.request.type |= _output_vblank_pipe(output);
  v.request.sequence = sequence;
  ret = sym_drmWaitVBlank(output->fd, &v);
  success = (ret == 0) && (v.reply.tval_sec > 0 || v.reply.tval_usec > 0);
  if (!success)
   {
    ret = _blanktime_fallback(output, sequence, sec, usec);
    if (ret) return EINA_FALSE;
    return EINA_TRUE;
   }

  *sec = v.reply.tval_sec;
  *usec = v.reply.tval_usec;
  return EINA_TRUE;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_info_get(Ecore_Drm2_Output *output, int *x, int *y, int *w, int *h, unsigned int *refresh)
{
  if (x) *x = 0;
  if (y) *y = 0;
  if (w) *w = 0;
  if (h) *h = 0;
  if (refresh) *refresh = 0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN(!output->current_mode);

  if (w) *w = output->current_mode->width;
  if (h) *h = output->current_mode->height;
  if (refresh) *refresh = output->current_mode->refresh;
  if (x) *x = output->x;
  if (y) *y = output->y;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_drm2_output_pending_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, EINA_FALSE);

  if (output->pending.fb) return EINA_TRUE;

  return EINA_FALSE;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_relative_mode_set(Ecore_Drm2_Output *output, Ecore_Drm2_Relative_Mode mode)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  output->relative.mode = mode;
}

EAPI Ecore_Drm2_Relative_Mode
ecore_drm2_output_relative_mode_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, ECORE_DRM2_RELATIVE_MODE_UNKNOWN);
  return output->relative.mode;
}

EAPI void
ecore_drm2_output_relative_to_set(Ecore_Drm2_Output *output, const char *relative)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(output);
  eina_stringshare_replace(&output->relative.to, relative);
}

EAPI const char *
ecore_drm2_output_relative_to_get(Ecore_Drm2_Output *output)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(output, NULL);
  return output->relative.to;
}