summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_input_evas/ecore_input_evas.c
blob: 23e954320f6ba0f26614f075af127c3d2f5290b8 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
          
          

         
            
 
               
                   
                           


                    


          
                         
            

              
                      
                             

                   
                                      
                                                          
                              
                     
                               
         
                
                      
                                                         
                  
 
                                     
                                                  
                 
                                                 
                                                
                                   

                     


    

                     

   


                       
 


                                            


     
                                   
 
             
 

                       
 


               


               
            
 
                    


                     
                    


                       
      


                                  
            

                               
                                         
                            
                       

                                                               
                               
                 

 
        
                                                   
 
             


                       
                            
                       

                                                                                             
                                           


                               
              


                                     
                                   
                             
      
                                  
                            
   
    
   
                

                  
                                    

                         
                                                                             

                                
      

                 
                                   

                        
                                                                           

                               
   
                 

 
       
                                           
               
                            
                       

              
                       
                                     


                                    
                                       
                      


    
                                                  

                                  
                                                                        
                      
   
                 

 
       
                                               
 
                                                  

 
       
                                              
 
                                                 

 
                                           
                            
                                                          

                                  
           

                                   
       
        


                                
                 

 
       
                                          
 
                                   

 
       
                                         
 
                                  

 
       
                                            
               
                            
                       

                                           
                 

 
       
                                          
 
                                       

 
       
                                           
 
                                        

 
                                            


                                   


                 


              
                      

                     

                                
                   
   

                                                         
                                     
              


                                        

                                          
                                       

                                         
                                            

                                               
                                           

                                              
                                         

                                           
                                         

                                            
                                        

                                          
                                        

                                           


                                            
 
                       
 


                              
                    
 
         
          
 

                     
      
 

                      
 

                
                                             
   

                               
   
 

             
 

                             
 

                    
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#include "Ecore.h"
#include "Ecore_Input.h"

#include "Ecore_Input_Evas.h"
#include "ecore_input_evas_private.h"

int _ecore_input_evas_log_dom = -1;

typedef struct _Ecore_Input_Window Ecore_Input_Window;
struct _Ecore_Input_Window
{
  Evas *evas;
  void *window;
  Ecore_Event_Mouse_Move_Cb move_mouse;
  Ecore_Event_Multi_Move_Cb move_multi;
  Ecore_Event_Multi_Down_Cb down_multi;
  Ecore_Event_Multi_Up_Cb up_multi;
  int ignore_event;
};

typedef enum _Ecore_Input_State {
 ECORE_INPUT_NONE = 0,
 ECORE_INPUT_DOWN,
 ECORE_INPUT_MOVE,
 ECORE_INPUT_UP
} Ecore_Input_State;

typedef struct _Ecore_Input_Last Ecore_Event_Last;
struct _Ecore_Input_Last
{
  Ecore_Event_Mouse_Button *ev;
  Ecore_Timer *timer;

  unsigned int device;
  unsigned int buttons;
  Ecore_Input_State state;

  Eina_Bool faked : 1;
};

static int _ecore_event_evas_init_count = 0;
static Ecore_Event_Handler *ecore_event_evas_handlers[9];
static Eina_Hash *_window_hash = NULL;

static Eina_List *_last_events = NULL;
static double _last_events_timeout = 0.5;
static Eina_Bool _last_events_enable = EINA_FALSE;

static Eina_Bool _ecore_event_evas_mouse_button(Ecore_Event_Mouse_Button *e,
                        Ecore_Event_Press press,
                        Eina_Bool faked);

static Ecore_Event_Last *
_ecore_event_evas_lookup(unsigned int device, unsigned int buttons, Eina_Bool create_new)
{
  Ecore_Event_Last *eel;
  Eina_List *l;

  //the number of last event is small, simple check is ok.
  EINA_LIST_FOREACH(_last_events, l, eel)
   if ((eel->device == device) && (eel->buttons == buttons))
    return eel;
  if (!create_new) return NULL;
  eel = malloc(sizeof (Ecore_Event_Last));
  if (!eel) return NULL;

  eel->timer = NULL;
  eel->ev = NULL;
  eel->device = device;
  eel->buttons = buttons;
  eel->state = ECORE_INPUT_NONE;
  eel->faked = EINA_FALSE;

  _last_events = eina_list_append(_last_events, eel);
  return eel;
}

static Eina_Bool
_ecore_event_evas_push_fake(void *data)
{
  Ecore_Event_Last *eel = data;

  switch (eel->state)
   {
   case ECORE_INPUT_NONE:
   case ECORE_INPUT_UP:
     /* should not happen */
     break;
   case ECORE_INPUT_DOWN:
     /* use the saved Ecore_Event */
     /* No up event since timeout started ... */
   case ECORE_INPUT_MOVE:
     /* No up event since timeout started ... */
     _ecore_event_evas_mouse_button(eel->ev, ECORE_UP, EINA_TRUE);
     eel->faked = EINA_TRUE;
     break;
   }

  free(eel->ev);
  eel->ev = NULL;
  eel->timer = NULL;
  return EINA_FALSE;
}

static void
_ecore_event_evas_push_mouse_button(Ecore_Event_Mouse_Button *e, Ecore_Event_Press press)
{
  Ecore_Event_Last *eel;

  if (!_last_events_enable) return;

  eel = _ecore_event_evas_lookup(e->multi.device, e->buttons, EINA_TRUE);
  if (!eel) return;

  switch (eel->state)
   {
   case ECORE_INPUT_NONE:
     goto fine;
   case ECORE_INPUT_DOWN:
     if (press == ECORE_UP)
      goto fine;

     /* press == ECORE_DOWN => emit a faked UP then */
     _ecore_event_evas_mouse_button(e, ECORE_UP, EINA_TRUE);
     break;
   case ECORE_INPUT_MOVE:
     if (press == ECORE_UP)
      goto fine;

     /* FIXME: handle fake button up and push for more delay here */

     /* press == ECORE_DOWN */
     _ecore_event_evas_mouse_button(e, ECORE_DOWN, EINA_TRUE);
     break;
   case ECORE_INPUT_UP:
     if (press == ECORE_DOWN)
      goto fine;

     /* press == ECORE_UP */
     _ecore_event_evas_mouse_button(e, ECORE_UP, EINA_TRUE);
     break;
   }

 fine:
  eel->state = (press == ECORE_DOWN) ? ECORE_INPUT_DOWN : ECORE_INPUT_UP;
  if (_last_events_timeout)
   {
    if (eel->timer) ecore_timer_del(eel->timer);
    eel->timer = NULL;
    if (press == ECORE_DOWN)
     {
       /* Save the Ecore_Event somehow */
       if (!eel->ev) eel->ev = malloc(sizeof (Ecore_Event_Mouse_Button));
       if (!eel->ev) return;
       memcpy(eel->ev, e, sizeof (Ecore_Event_Mouse_Button));
       eel->timer = ecore_timer_add(_last_events_timeout, _ecore_event_evas_push_fake, eel);
     }
    else
     {
       free(eel->ev);
       eel->ev = NULL;
     }
   }
}

static void
_ecore_event_evas_push_mouse_move(Ecore_Event_Mouse_Move *e)
{
  Ecore_Event_Last *eel;
  Eina_List *l;

  if (!_last_events_enable) return;

  EINA_LIST_FOREACH(_last_events, l, eel)
   switch (eel->state)
    {
    case ECORE_INPUT_NONE:
    case ECORE_INPUT_UP:
      /* none or up and moving, sounds fine to me */
      break;
    case ECORE_INPUT_DOWN:
    case ECORE_INPUT_MOVE:
      /* Down and moving, let's see */
      if (eel->ev)
       {
        /* Add some delay to the timer */
        ecore_timer_reset(eel->timer);
        /* Update position */
        eel->ev->x = e->x;
        eel->ev->y = e->y;
        eel->ev->root.x = e->root.x;
        eel->ev->root.y = e->root.y;
        eel->state = ECORE_INPUT_MOVE;
        break;
       }
      /* FIXME: Timer did expire, do something maybe */
      break;
    }
}

EAPI void
ecore_event_evas_modifier_lock_update(Evas *e, unsigned int modifiers)
{
  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_SHIFT)
   evas_key_modifier_on(e, "Shift");
  else evas_key_modifier_off(e, "Shift");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_CTRL)
   evas_key_modifier_on(e, "Control");
  else evas_key_modifier_off(e, "Control");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_ALT)
   evas_key_modifier_on(e, "Alt");
  else evas_key_modifier_off(e, "Alt");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_WIN)
   {
    evas_key_modifier_on(e, "Super");
    evas_key_modifier_on(e, "Hyper");
   }
  else
   {
    evas_key_modifier_off(e, "Super");
    evas_key_modifier_off(e, "Hyper");
   }

  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_ALTGR)
   evas_key_modifier_on(e, "AltGr");
  else evas_key_modifier_off(e, "AltGr");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_LOCK_SCROLL)
   evas_key_lock_on(e, "Scroll_Lock");
  else evas_key_lock_off(e, "Scroll_Lock");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_LOCK_NUM)
   evas_key_lock_on(e, "Num_Lock");
  else evas_key_lock_off(e, "Num_Lock");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_LOCK_CAPS)
   evas_key_lock_on(e, "Caps_Lock");
  else evas_key_lock_off(e, "Caps_Lock");

  if (modifiers & ECORE_EVENT_LOCK_SHIFT)
   evas_key_lock_on(e, "Shift_Lock");
  else evas_key_lock_off(e, "Shift_Lock");
}

EAPI void
ecore_event_window_register(Ecore_Window id, void *window, Evas *evas,
              Ecore_Event_Mouse_Move_Cb move_mouse,
              Ecore_Event_Multi_Move_Cb move_multi,
              Ecore_Event_Multi_Down_Cb down_multi,
              Ecore_Event_Multi_Up_Cb up_multi)
{
  Ecore_Input_Window *w;

  w = calloc(1, sizeof(Ecore_Input_Window));
  if (!w) return;

  w->evas = evas;
  w->window = window;
  w->move_mouse = move_mouse;
  w->move_multi = move_multi;
  w->down_multi = down_multi;
  w->up_multi = up_multi;
  w->ignore_event = 0;

  eina_hash_add(_window_hash, &id, w);

  evas_key_modifier_add(evas, "Shift");
  evas_key_modifier_add(evas, "Control");
  evas_key_modifier_add(evas, "Alt");
  evas_key_modifier_add(evas, "Meta");
  evas_key_modifier_add(evas, "Hyper");
  evas_key_modifier_add(evas, "Super");
  evas_key_modifier_add(evas, "AltGr");
  evas_key_lock_add(evas, "Caps_Lock");
  evas_key_lock_add(evas, "Num_Lock");
  evas_key_lock_add(evas, "Scroll_Lock");
}

EAPI void
ecore_event_window_unregister(Ecore_Window id)
{
  eina_hash_del(_window_hash, &id, NULL);
}

EAPI void *
ecore_event_window_match(Ecore_Window id)
{
  Ecore_Input_Window *lookup;

  lookup = eina_hash_find(_window_hash, &id);
  if (lookup) return lookup->window;
  return NULL;
}

EAPI void
ecore_event_window_ignore_events(Ecore_Window id, int ignore_event)
{
  Ecore_Input_Window *lookup;

  lookup = eina_hash_find(_window_hash, &id);
  if (!lookup) return;
  lookup->ignore_event = ignore_event;
}

static Ecore_Input_Window*
_ecore_event_window_match(Ecore_Window id)
{
  Ecore_Input_Window *lookup;

  lookup = eina_hash_find(_window_hash, &id);
  if (!lookup) return NULL;
  if (lookup->ignore_event) return NULL; /* Pass on event. */
  return lookup;
}

static Eina_Bool
_ecore_event_evas_key(Ecore_Event_Key *e, Ecore_Event_Press press)
{
  Ecore_Input_Window *lookup;

  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  ecore_event_evas_modifier_lock_update(lookup->evas, e->modifiers);
  if (press == ECORE_DOWN)
   evas_event_feed_key_down_with_keycode(lookup->evas,
                      e->keyname,
                      e->key,
                      e->string,
                      e->compose,
                      e->timestamp,
                      e->data,
                      e->keycode);
  else
   evas_event_feed_key_up_with_keycode(lookup->evas,
                     e->keyname,
                     e->key,
                     e->string,
                     e->compose,
                     e->timestamp,
                     e->data,
                     e->keycode);
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

static Eina_Bool
_ecore_event_evas_mouse_button(Ecore_Event_Mouse_Button *e, Ecore_Event_Press press, Eina_Bool faked)
{
  Ecore_Event_Last *eel;
  Ecore_Input_Window *lookup;
  Evas_Button_Flags flags = EVAS_BUTTON_NONE;

  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  if (e->double_click) flags |= EVAS_BUTTON_DOUBLE_CLICK;
  if (e->triple_click) flags |= EVAS_BUTTON_TRIPLE_CLICK;
  INF("\tButtonEvent:ecore_event_evas press(%d), device(%d), button(%d), fake(%d)", press, e->multi.device, e->buttons, faked);
  if (_last_events_enable)
   {
    //error handle: if ecore up without ecore down
    if (press == ECORE_UP)
     {
       eel = _ecore_event_evas_lookup(e->multi.device, e->buttons, EINA_FALSE);
       if ((!eel) || (eel->state == ECORE_INPUT_UP))
        {
         INF("ButtonEvent: up event without down event.");
         return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
        }
     }
   }

  if (!faked) _ecore_event_evas_push_mouse_button(e, press);
  if (e->multi.device == 0)
   {
    ecore_event_evas_modifier_lock_update(lookup->evas, e->modifiers);
    if (press == ECORE_DOWN)
     evas_event_feed_mouse_down(lookup->evas, e->buttons, flags,
                   e->timestamp, NULL);
    else
     evas_event_feed_mouse_up(lookup->evas, e->buttons, flags,
                  e->timestamp, NULL);
   }
  else
   {
    if (press == ECORE_DOWN)
     {
       if (lookup->down_multi)
        lookup->down_multi(lookup->window, e->multi.device,
                  e->x, e->y, e->multi.radius,
                  e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
                  e->multi.pressure, e->multi.angle,
                  e->multi.x, e->multi.y, flags,
                  e->timestamp);
       else
        evas_event_input_multi_down(lookup->evas, e->multi.device,
                      e->x, e->y, e->multi.radius,
                      e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
                      e->multi.pressure, e->multi.angle,
                      e->multi.x, e->multi.y, flags,
                      e->timestamp, NULL);
     }
    else
     {
       if (lookup->up_multi)
        lookup->up_multi(lookup->window, e->multi.device,
                 e->x, e->y, e->multi.radius,
                 e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
                 e->multi.pressure, e->multi.angle,
                 e->multi.x, e->multi.y, flags,
                 e->timestamp);
       else
        evas_event_input_multi_up(lookup->evas, e->multi.device,
                     e->x, e->y, e->multi.radius,
                     e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
                     e->multi.pressure, e->multi.angle,
                     e->multi.x, e->multi.y, flags,
                     e->timestamp, NULL);
     }
   }
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_move(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Event_Mouse_Move *e;
  Ecore_Input_Window *lookup;

  e = event;
  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  if (e->multi.device == 0)
   {
    _ecore_event_evas_push_mouse_move(e);
    ecore_event_evas_modifier_lock_update(lookup->evas, e->modifiers);
    if (lookup->move_mouse)
      lookup->move_mouse(lookup->window, e->x, e->y, e->timestamp);
    else
      evas_event_input_mouse_move(lookup->evas, e->x, e->y, e->timestamp,
                   NULL);
   }
  else
   {
    if (lookup->move_multi)
      lookup->move_multi(lookup->window, e->multi.device,
               e->x, e->y, e->multi.radius,
               e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
               e->multi.pressure, e->multi.angle,
               e->multi.x, e->multi.y, e->timestamp);
    else
     evas_event_input_multi_move(lookup->evas, e->multi.device,
                   e->x, e->y, e->multi.radius,
                   e->multi.radius_x, e->multi.radius_y,
                   e->multi.pressure, e->multi.angle,
                   e->multi.x, e->multi.y, e->timestamp,
                   NULL);
   }
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_button_down(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_mouse_button((Ecore_Event_Mouse_Button *)event, ECORE_DOWN, EINA_FALSE);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_button_up(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_mouse_button((Ecore_Event_Mouse_Button *)event, ECORE_UP, EINA_FALSE);
}

static Eina_Bool
_ecore_event_evas_mouse_io(Ecore_Event_Mouse_IO *e, Ecore_Event_IO io)
{
  Ecore_Input_Window *lookup;

  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  ecore_event_evas_modifier_lock_update(lookup->evas, e->modifiers);
  switch (io)
   {
   case ECORE_IN:
     evas_event_feed_mouse_in(lookup->evas, e->timestamp, NULL);
     break;
   case ECORE_OUT:
     evas_event_feed_mouse_out(lookup->evas, e->timestamp, NULL);
     break;
   default:
     break;
   }

  lookup->move_mouse(lookup->window, e->x, e->y, e->timestamp);
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_key_down(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_key((Ecore_Event_Key *)event, ECORE_DOWN);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_key_up(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_key((Ecore_Event_Key *)event, ECORE_UP);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_wheel(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Event_Mouse_Wheel *e;
  Ecore_Input_Window *lookup;

  e = event;
  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  ecore_event_evas_modifier_lock_update(lookup->evas, e->modifiers);
  evas_event_feed_mouse_wheel(lookup->evas, e->direction, e->z, e->timestamp, NULL);
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_in(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_mouse_io((Ecore_Event_Mouse_IO *)event, ECORE_IN);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_mouse_out(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  return _ecore_event_evas_mouse_io((Ecore_Event_Mouse_IO *)event, ECORE_OUT);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_event_evas_axis_update(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Event_Axis_Update *e;
  Ecore_Input_Window *lookup;

  e = event;
  lookup = _ecore_event_window_match(e->event_window);
  if (!lookup) return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
  evas_event_feed_axis_update(lookup->evas, e->timestamp, e->device,
                e->toolid, e->naxis,
                (Evas_Axis *)e->axis, NULL);
  return ECORE_CALLBACK_PASS_ON;
}

EAPI int
ecore_event_evas_init(void)
{
  if (++_ecore_event_evas_init_count != 1)
   return _ecore_event_evas_init_count;

  _ecore_input_evas_log_dom = eina_log_domain_register
   ("ecore_input_evas", ECORE_INPUT_EVAS_DEFAULT_LOG_COLOR);
  if (_ecore_input_evas_log_dom < 0)
   {
    EINA_LOG_ERR("Impossible to create a log domain for the ecore input evas_module.");
    return --_ecore_event_evas_init_count;
   }

  if (!ecore_init())
   {
    return --_ecore_event_evas_init_count;
   }

  if (!ecore_event_init())
   {
    goto shutdown_ecore;
   }

  ecore_event_evas_handlers[0] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_KEY_DOWN,
                             ecore_event_evas_key_down,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[1] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_KEY_UP,
                             ecore_event_evas_key_up,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[2] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN,
                             ecore_event_evas_mouse_button_down,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[3] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP,
                             ecore_event_evas_mouse_button_up,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[4] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE,
                             ecore_event_evas_mouse_move,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[5] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_WHEEL,
                             ecore_event_evas_mouse_wheel,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[6] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_IN,
                             ecore_event_evas_mouse_in,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[7] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_MOUSE_OUT,
                             ecore_event_evas_mouse_out,
                             NULL);
  ecore_event_evas_handlers[8] = ecore_event_handler_add(ECORE_EVENT_AXIS_UPDATE,
                             ecore_event_evas_axis_update,
                             NULL);

  _window_hash = eina_hash_pointer_new(free);

  if (getenv("ECORE_INPUT_FIX"))
   {
    const char *tmp;

    _last_events_enable = EINA_TRUE;

    tmp = getenv("ECORE_INPUT_TIMEOUT_FIX");
    if (tmp)
     _last_events_timeout = ((double) atoi(tmp)) / 60;
   }

  return _ecore_event_evas_init_count;

  shutdown_ecore:
  ecore_shutdown();

  return --_ecore_event_evas_init_count;
}

EAPI int
ecore_event_evas_shutdown(void)
{
  size_t i;

  if (--_ecore_event_evas_init_count != 0)
   return _ecore_event_evas_init_count;

  eina_hash_free(_window_hash);
  _window_hash = NULL;
  for (i = 0; i < sizeof(ecore_event_evas_handlers) / sizeof(Ecore_Event_Handler *); i++)
   {
    ecore_event_handler_del(ecore_event_evas_handlers[i]);
    ecore_event_evas_handlers[i] = NULL;
   }

  ecore_event_shutdown();
  ecore_shutdown();

  eina_log_domain_unregister(_ecore_input_evas_log_dom);
  _ecore_input_evas_log_dom = -1;

  return _ecore_event_evas_init_count;
}