summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_wayland/ecore_wl_dnd.c
blob: 1b249b465a4b9ecdfdea725ea94c816f8b1307a4 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9          

           
               
 
                        
                                                                     
                                                                    
 
                                                           
 


                  

 

                      
 
                

 


                                     

                      

                                

                      

                            
 

                  
 
        

 
                     
                           
 
           

                                        
 
                   
           
      
 

                      
                 
                         
                           

                                      

                      

                                       
   
                             
                 
                           

   


                                   
 


                                              

                                  
 
      
 

                      

                                 
                              
 
               
 
                                              

                            
 

                      
                 


                      

                          
 

                                                   

 

                                                                                     
 

                  

                      
                                     
                       
 

                      

                              
 

                                    

 

                               
 
      
 

                      

                              
 

                          
 
               
 
                                 
 
          

 

                                       
                    

                                                             
               
                             
                             

                         

                                                    

 
            
   
                                                           


                

                      

                            
 


                                                    


   
                                                                                       
 
                
            


             
 

                      
                
 
                        
 

                      
 


                                
                                 
   

                 

   

                                  
 
                               


   
                                        
 
                

             

                      
                

                                  


   
                                                                 
 
                  

             

                      

                

                 
 
                                   
 

                    
 

                      
                                 


   
                                       
 
                

             

                      

                
                                 
 

                                      

   

               
 
                              


   
                                                        


             

                      
                
 
                                      
                 
 

       
         

                                   

                                   

                       

                                     
                         


                     
                                          
 
                     
 

                      

                 
 

                             
 

                                     
 

                       
 

                       
 

                           
 

                
                         
 

                                       


         
                                            

      
                                    

                      


                                     
                                                     

                                   


                                               

        
                      
               

                                                      

                                                            
 
             
 
                
 

                 
 
                                                           
 
                      
 
                
 
                                       
 

                  
 


                              
                                    
 
                      
 
               
 


         
 


                                            

                      

                                                    

                      
                
           

                        
              
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include <fcntl.h>
#include <sys/epoll.h>
#include "ecore_wl_private.h"

/* local structures */
struct _dnd_task
{
  void *data;
  Ecore_Fd_Cb cb;
};

struct _dnd_read_ctx
{
  int epoll_fd;
  struct epoll_event *ep;
};

/* local function prototypes */
static void _ecore_wl_dnd_selection_data_receive(Ecore_Wl_Dnd_Source *source, const char *type);
static Eina_Bool _ecore_wl_dnd_selection_data_read(void *data, Ecore_Fd_Handler *fd_handler EINA_UNUSED);
static void _ecore_wl_dnd_selection_data_ready_cb_free(void *data EINA_UNUSED, void *event);
static Eina_Bool _ecore_wl_dnd_selection_cb_idle(void *data);

static void _ecore_wl_dnd_source_cb_target(void *data, struct wl_data_source *source EINA_UNUSED, const char *mime_type EINA_UNUSED);
static void _ecore_wl_dnd_source_cb_send(void *data, struct wl_data_source *source EINA_UNUSED, const char *mime_type, int32_t fd);
static void _ecore_wl_dnd_source_cb_send_free(void *data EINA_UNUSED, void *event);
static void _ecore_wl_dnd_source_cb_cancelled(void *data EINA_UNUSED, struct wl_data_source *source);

static void _ecore_wl_dnd_offer_cb_offer(void *data, struct wl_data_offer *data_offer EINA_UNUSED, const char *type);

/* local wayland interfaces */
static const struct wl_data_source_listener 
_ecore_wl_dnd_source_listener = 
{
  _ecore_wl_dnd_source_cb_target,
  _ecore_wl_dnd_source_cb_send,
  _ecore_wl_dnd_source_cb_cancelled
};

static const struct wl_data_offer_listener 
_ecore_wl_dnd_offer_listener = 
{
  _ecore_wl_dnd_offer_cb_offer
};

/**
 * @deprecated use ecore_wl_dnd_selection_set
 * @since 1.7 
*/
EINA_DEPRECATED EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_set_selection(Ecore_Wl_Dnd *dnd, const char **types_offered)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  return ecore_wl_dnd_selection_set(dnd->input, types_offered);
}

/**
 * @deprecated use ecore_wl_dnd_selection_get
 * @since 1.7 
*/
EINA_DEPRECATED EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_get_selection(Ecore_Wl_Dnd *dnd, const char *type)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  return ecore_wl_dnd_selection_get(dnd->input, type);
}

/**
 * @deprecated Do Not Use
 * @since 1.7
 */
EINA_DEPRECATED EAPI Ecore_Wl_Dnd *
ecore_wl_dnd_get(void)
{
  return NULL;
}

/**
 * @deprecated use ecore_wl_dnd_drag_start
 * @since 1.7
 */
EINA_DEPRECATED EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_start_drag(Ecore_Wl_Dnd *dnd EINA_UNUSED)
{
  return EINA_FALSE;
}

/**
 * @deprecated use ecore_wl_dnd_selection_owner_has
 * @since 1.7
 */
EINA_DEPRECATED EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_selection_has_owner(Ecore_Wl_Dnd *dnd)
{
  return ecore_wl_dnd_selection_owner_has(dnd->input);
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_selection_set(Ecore_Wl_Input *input, const char **types_offered)
{
  struct wl_data_device_manager *man;
  const char **type;
  char **t;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!input) return EINA_FALSE;

  man = input->display->wl.data_device_manager;

  /* free any old types offered */
  if (input->data_types.data)
   {
    wl_array_for_each(t, &input->data_types)
     free(*t);
    wl_array_release(&input->data_types);
    wl_array_init(&input->data_types);
   }

  /* destroy any existing data source */
  if (input->data_source) wl_data_source_destroy(input->data_source);
  input->data_source = NULL;

  if (!types_offered[0]) return EINA_FALSE;

  /* try to create a new data source */
  if (!(input->data_source = wl_data_device_manager_create_data_source(man)))
   return EINA_FALSE;

  /* add these types to the data source */
  for (type = types_offered; *type; type++)
   {
    t = wl_array_add(&input->data_types, sizeof(*t));
    if (t) *t = strdup(*type);
    wl_data_source_offer(input->data_source, *t);
   }

  /* add a listener for data source events */
  wl_data_source_add_listener(input->data_source, 
                &_ecore_wl_dnd_source_listener, input);

  /* set the selection */
  wl_data_device_set_selection(input->data_device, input->data_source, 
                input->display->serial);

  return EINA_TRUE;
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_selection_get(Ecore_Wl_Input *input, const char *type)
{
  char **t;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input and selection source */
  if ((!input) || (!input->selection_source)) return EINA_FALSE;

  for (t = input->selection_source->types.data; *t; t++)
   {
    if (!strcmp(type, *t)) break;
   }

  if (!*t) return EINA_FALSE;

  _ecore_wl_dnd_selection_data_receive(input->selection_source, type);

  return EINA_TRUE;
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_selection_owner_has(Ecore_Wl_Input *input)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!input) return EINA_FALSE;
  return (input->selection_source != NULL);
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_selection_clear(Ecore_Wl_Input *input)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input */
  if (!input) return EINA_FALSE;

  /* set the selection to NULL */
  wl_data_device_set_selection(input->data_device, NULL, 
                input->display->serial);

  return EINA_TRUE;
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI void 
ecore_wl_dnd_drag_start(Ecore_Wl_Input *input, Ecore_Wl_Window *win, Ecore_Wl_Window *dragwin, int x EINA_UNUSED, int y EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED)
{
  struct wl_surface *drag_surface;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input. if not, get the default one */
  if (!input) input = _ecore_wl_disp->input;

  /* check for valid data source */
  if (!input->data_source) return;

  /* get the surface from this drag window */
  drag_surface = ecore_wl_window_surface_get(dragwin);

  /* release any existing grabs */
  ecore_wl_input_ungrab(input);

  /* add a listener for data source events */
  wl_data_source_add_listener(input->data_source, 
                &_ecore_wl_dnd_source_listener, input);

  /* start the drag */
  wl_data_device_start_drag(input->data_device, input->data_source, 
               ecore_wl_window_surface_get(win), 
               drag_surface, input->display->serial);

  /* set pointer image */
  ecore_wl_input_cursor_from_name_set(input, "move");

  /* NB: Below code disabled for now
  * 
  * This Was for adjusting the "drag icon" to be centered on the mouse 
  * based on the hotspot, but it crashes for some reason :(
  */

  /* struct wl_buffer *drag_buffer; */
  /* struct wl_cursor_image *cursor; */
  /* int cx = 0, cy = 0; */
  /* drag_buffer = wl_surface_get_user_data(drag_surface); */
  /* cursor = input->cursor->images[input->cursor_current_index]; */
  /* cx = cursor->hotspot_x - x; */
  /* cy = cursor->hotspot_y - y; */
  /* wl_surface_attach(drag_surface, drag_buffer, cx, cy); */
  /* wl_surface_damage(drag_surface, 0, 0, w, h); */
  /* wl_surface_commit(drag_surface); */
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI void 
ecore_wl_dnd_drag_end(Ecore_Wl_Input *input)
{
  Ecore_Wl_Event_Dnd_End *ev;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input. if not, get the default one */
  if (!input) input = _ecore_wl_disp->input;

  if (input->data_types.data)
   {
    char **t;

    wl_array_for_each(t, &input->data_types)
     free(*t);
    wl_array_release(&input->data_types);
    wl_array_init(&input->data_types);
   }

  /* if (input->drag_source) _ecore_wl_dnd_del(input->drag_source); */
  /* input->drag_source = NULL; */

  /* destroy any existing data source */
  if (input->data_source) wl_data_source_destroy(input->data_source);
  input->data_source = NULL;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Dnd_End)))) return;

  if (input->pointer_focus)
   ev->win = input->pointer_focus->id;

  if (input->keyboard_focus)
   ev->source = input->keyboard_focus->id;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DND_END, ev, NULL, NULL);
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI Eina_Bool 
ecore_wl_dnd_drag_get(Ecore_Wl_Input *input, const char *type)
{
  char **t;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input and drag source */
  if ((!input) || (!input->drag_source)) return EINA_FALSE;

  wl_array_for_each(t, &input->drag_source->types)
   if (!strcmp(type, *t)) break;

  if (!*t) return EINA_FALSE;

  _ecore_wl_dnd_selection_data_receive(input->drag_source, type);

  return EINA_TRUE;
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI void 
ecore_wl_dnd_drag_types_set(Ecore_Wl_Input *input, const char **types_offered)
{
  struct wl_data_device_manager *man;
  const char **type;
  char **t;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input. if not, get the default one */
  if (!input) input = _ecore_wl_disp->input;

  man = input->display->wl.data_device_manager;

  /* free any old types offered */
  if (input->data_types.data)
   {
    wl_array_for_each(t, &input->data_types)
     free(*t);
    wl_array_release(&input->data_types);
    wl_array_init(&input->data_types);
   }

  /* destroy any existing data source */
  if (input->data_source) wl_data_source_destroy(input->data_source);
  input->data_source = NULL;

  /* try to create a new data source */
  if (!(input->data_source = wl_data_device_manager_create_data_source(man)))
   {
    printf("Failed to create new data source for drag\n");
    return;
   }

  /* add these types to the data source */
  for (type = types_offered; *type; type++)
   {
    if (!*type) continue;
    t = wl_array_add(&input->data_types, sizeof(*t));
    if (t) 
     {
       *t = strdup(*type);
       wl_data_source_offer(input->data_source, *t);
     }
   }
}

/**
 * @ingroup Ecore_Wl_Dnd_Group
 * @since 1.8
 */
EAPI struct wl_array *
ecore_wl_dnd_drag_types_get(Ecore_Wl_Input *input)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* check for valid input. if not, get the default one */
  if (!input) input = _ecore_wl_disp->input;

  return &input->data_types;
}

/* private functions */
void 
_ecore_wl_dnd_add(Ecore_Wl_Input *input, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED, struct wl_data_offer *offer)
{
  Ecore_Wl_Dnd_Source *source;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(source = malloc(sizeof(Ecore_Wl_Dnd_Source))))
   return;

  wl_array_init(&source->types);
  source->refcount = 1;
  source->input = input;
  source->data_offer = offer;

  wl_data_offer_add_listener(source->data_offer, 
               &_ecore_wl_dnd_offer_listener, source);
}

void 
_ecore_wl_dnd_enter(void *data, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED, unsigned int timestamp, struct wl_surface *surface, int x, int y, struct wl_data_offer *offer)
{
  Ecore_Wl_Event_Dnd_Enter *ev;
  Ecore_Wl_Window *win;
  Ecore_Wl_Input *input;
  char **types;
  int num = 0;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  win = ecore_wl_window_surface_find(surface);

  input->pointer_enter_serial = timestamp;
  input->pointer_focus = win;

  if (offer)
   {
    input->drag_source = wl_data_offer_get_user_data(offer);

    num = (input->drag_source->types.size / sizeof(char *));
    types = input->drag_source->types.data;
   }
  else
   {
    input->drag_source = NULL;
    types = NULL;
   }

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Dnd_Enter)))) return;

  if (win) 
   ev->win = win->id;

  if (input->keyboard_focus)
   ev->source = input->keyboard_focus->id;

  ev->offer = offer;
  ev->serial = timestamp;
  ev->position.x = wl_fixed_to_int(x);
  ev->position.y = wl_fixed_to_int(y);
  ev->num_types = num;
  ev->types = types;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DND_ENTER, ev, NULL, NULL);
}

void 
_ecore_wl_dnd_leave(void *data, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Event_Dnd_Leave *ev;
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Dnd_Leave)))) return;

  if (input->pointer_focus)
   ev->win = input->pointer_focus->id;

  if (input->keyboard_focus)
   ev->source = input->keyboard_focus->id;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DND_LEAVE, ev, NULL, NULL);
}

void 
_ecore_wl_dnd_motion(void *data, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED, unsigned int timestamp EINA_UNUSED, int x, int y)
{
  Ecore_Wl_Event_Dnd_Position *ev;
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  input->sx = wl_fixed_to_int(x);
  input->sy = wl_fixed_to_int(y);

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Dnd_Position)))) return;

  if (input->pointer_focus)
   ev->win = input->pointer_focus->id;

  if (input->keyboard_focus)
   ev->source = input->keyboard_focus->id;

  ev->position.x = input->sx;
  ev->position.y = input->sy;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DND_POSITION, ev, NULL, NULL);
}

void 
_ecore_wl_dnd_drop(void *data, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Event_Dnd_Drop *ev;
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Dnd_Drop)))) return;

  if (input->drag_source)
   {
    if (input->pointer_focus)
     ev->win = input->pointer_focus->id;
    if (input->keyboard_focus)
     ev->source = input->keyboard_focus->id;
   }

  ev->position.x = input->sx;
  ev->position.y = input->sy;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DND_DROP, ev, NULL, NULL);
}

void 
_ecore_wl_dnd_selection(void *data, struct wl_data_device *data_device EINA_UNUSED, struct wl_data_offer *offer)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  if (input->selection_source) _ecore_wl_dnd_del(input->selection_source);
  input->selection_source = NULL;

  if (offer)
   {
    char **t;

    input->selection_source = wl_data_offer_get_user_data(offer);
    t = wl_array_add(&input->selection_source->types, sizeof(*t));
    *t = NULL;
   }
}

void 
_ecore_wl_dnd_del(Ecore_Wl_Dnd_Source *source)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!source) return;
  source->refcount--;
  if (source->refcount == 0)
   {
    wl_data_offer_destroy(source->data_offer);
    wl_array_release(&source->types);
    free(source);
   }
}

/* local functions */
static void 
_ecore_wl_dnd_selection_data_receive(Ecore_Wl_Dnd_Source *source, const char *type)
{
  int epoll_fd;
  struct epoll_event *ep = NULL;
  struct _dnd_task *task = NULL;
  struct _dnd_read_ctx *read_ctx = NULL;
  int p[2];

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (pipe2(p, O_CLOEXEC) == -1)
   return;

  wl_data_offer_receive(source->data_offer, type, p[1]);
  close(p[1]);

  /* Due to http://trac.enlightenment.org/e/ticket/1208,
  * use epoll and idle handler instead of ecore_main_fd_handler_add() */

  ep = calloc(1, sizeof(struct epoll_event));
  if (!ep) goto err;

  task = calloc(1, sizeof(struct _dnd_task));
  if (!task) goto err;

  read_ctx = calloc(1, sizeof(struct _dnd_read_ctx));
  if (!read_ctx) goto err;

  epoll_fd = epoll_create1(0);
  if (epoll_fd < 0) goto err;

  task->data = source;
  task->cb = _ecore_wl_dnd_selection_data_read;
  ep->events = EPOLLIN;
  ep->data.ptr = task;

  if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, p[0], ep) < 0) goto err;

  read_ctx->epoll_fd = epoll_fd;
  read_ctx->ep = ep;

  if (!ecore_idler_add(_ecore_wl_dnd_selection_cb_idle, read_ctx)) goto err;

  source->refcount++;
  source->fd = p[0];

  return;

err:
  if (ep) free(ep);
  if (task) free(task);
  if (read_ctx) free(read_ctx);
  close(p[0]);
  return;
}

static Eina_Bool 
_ecore_wl_dnd_selection_data_read(void *data, Ecore_Fd_Handler *fd_handler EINA_UNUSED)
{
  int len;
  char buffer[PATH_MAX];
  Ecore_Wl_Dnd_Source *source;
  Ecore_Wl_Event_Selection_Data_Ready *event;
  Eina_Bool ret;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  source = data;

  len = read(source->fd, buffer, sizeof buffer);

  if (!(event = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Selection_Data_Ready)))) 
   return ECORE_CALLBACK_CANCEL;

  if (len <= 0)
   {
    close(source->fd);
    _ecore_wl_dnd_del(source);
    event->done = EINA_TRUE;
    event->data = NULL;
    event->len = 0;
    ret = ECORE_CALLBACK_CANCEL;
   }
  else
   {
    event->data = malloc(len + 1);
    if (!event->data)
     {
       free(event);
       return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
     }
    strncpy(event->data, buffer, len);
    event->data[len] = '\0';
    event->len = len;
    event->done = EINA_FALSE;
    ret = ECORE_CALLBACK_RENEW;
   }

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_SELECTION_DATA_READY, event, 
          _ecore_wl_dnd_selection_data_ready_cb_free, NULL);

  return ret;
}

static void 
_ecore_wl_dnd_selection_data_ready_cb_free(void *data EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Wl_Event_Selection_Data_Ready *ev;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(ev = event)) return;

  free(ev->data);
  free(ev);
}

static Eina_Bool
_ecore_wl_dnd_selection_cb_idle(void *data)
{
  struct _dnd_read_ctx *ctx;
  struct _dnd_task *task;
  int count, i;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  ctx = data;
  count = epoll_wait(ctx->epoll_fd, ctx->ep, 1, 0);
  for (i = 0; i < count; i++)
   {
    task = ctx->ep->data.ptr;
    if (task->cb(task->data, NULL) == ECORE_CALLBACK_CANCEL)
     {
       free(ctx->ep);
       free(task);
       free(ctx);
       return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
     }
   } 
  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static void 
_ecore_wl_dnd_source_cb_target(void *data, struct wl_data_source *source EINA_UNUSED, const char *mime_type EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  if (!(input = data)) return;

  printf("Dnd Source Target\n");
}

static void 
_ecore_wl_dnd_source_cb_send(void *data, struct wl_data_source *source EINA_UNUSED, const char *mime_type, int32_t fd)
{
  Ecore_Wl_Event_Data_Source_Send *event;
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(input = data)) return;

  if (!(event = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Data_Source_Send)))) return;

  event->type = strdup(mime_type);
  event->fd = fd;

  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_DATA_SOURCE_SEND, event, 
          _ecore_wl_dnd_source_cb_send_free, NULL);
}

static void 
_ecore_wl_dnd_source_cb_send_free(void *data EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Wl_Event_Data_Source_Send *ev;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(ev = event)) return;

  free(ev->type);
  free(ev);
}

static void 
_ecore_wl_dnd_source_cb_cancelled(void *data EINA_UNUSED, struct wl_data_source *source)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  /* FIXME: Raise an Ecore_Wl_Event here */
  wl_data_source_destroy(source);
}

static void 
_ecore_wl_dnd_offer_cb_offer(void *data, struct wl_data_offer *data_offer EINA_UNUSED, const char *type)
{
  Ecore_Wl_Dnd_Source *source;
  char **t;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(source = data)) return;
  if (!type) return;

  t = wl_array_add(&source->types, sizeof(*t));
  if (t) *t = strdup(type);
}