summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_wayland/ecore_wl_window.c
blob: e9ecd795e4dd9d56b8c6d3973d57dce285634155 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7          
               

                
                                                                      
                                              
                               
                 

                                   

                                         
                               

                           
                

                

                                             

          
                 
                       

                 
           
 
           


             
                                                         
                                   
 
                           


                                   


                                  

                           

                                    


                           


                               

                                               
 

              
                       
                


                                                     

      
                        
 
                               
                           
                                    
 
               
                     
                
                               
                        
 
                                 
                                 
                                    
                                 

                                                                    

              
   
                                                  
      
                        
 
               
                              


                                   
              

                           
                     
                                      
                                   


            

                      
 
                    
 

                         
   
                                                                  

                                        

      


                                        
   
 


                                                             
                                                                       
                                
                             
                             


                                      

                             

       


                                    
 


                                     

                                                       
                            
   


                              
                                      


   
                          

                                      

                     


                                           


                              
                                      


   
                          
     

                                      

                                    

 
                                       

                                    


       
                           
     
                                

                                  
                         

                            


                   
                
 
               

                                  

 

                                     
                                                  


                      
                 
                   
                                                                         


                      

                 
                               

                 

                         

 
                                     

                                                                      
                                    


                                

                

                                          
           

                      
                    
 
         
                                 
 

                          
      


                              
   

                           

                                

 

                      
        

                                                           
                                                            
                         


                                   


                            
 

           
                                                       
 
                                       
                                                                

                      
 

                  

                              
                             
   


      
                                               
                      
               
               
                       


      
                                                        
                      
                           
                                                        
                      
                           
                                                                            
           

                                  
                        
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include "ecore_wl_private.h"

/* local function prototypes */
static void _ecore_wl_window_cb_ping(void *data EINA_UNUSED, struct wl_shell_surface *shell_surface, unsigned int serial);
static void _ecore_wl_window_cb_configure(void *data, struct wl_shell_surface *shell_surface EINA_UNUSED, unsigned int edges, int w, int h);
static void _ecore_wl_window_cb_popup_done(void *data, struct wl_shell_surface *shell_surface EINA_UNUSED);
static void _ecore_wl_window_cb_surface_enter(void *data, struct wl_surface *surface, struct wl_output *output EINA_UNUSED);
static void _ecore_wl_window_cb_surface_leave(void *data, struct wl_surface *surface, struct wl_output *output EINA_UNUSED);
static void _ecore_wl_window_configure_send(Ecore_Wl_Window *win, int w, int h, int edges);
static char *_ecore_wl_window_id_str_get(unsigned int win_id);

/* local variables */
static Eina_Hash *_windows = NULL;

/* wayland listeners */
static const struct wl_surface_listener _ecore_wl_surface_listener = 
{
  _ecore_wl_window_cb_surface_enter,
  _ecore_wl_window_cb_surface_leave
};

static const struct wl_shell_surface_listener _ecore_wl_shell_surface_listener = 
{
  _ecore_wl_window_cb_ping,
  _ecore_wl_window_cb_configure,
  _ecore_wl_window_cb_popup_done
};

/* internal functions */
void 
_ecore_wl_window_init(void)
{
  if (!_windows) 
   _windows = eina_hash_string_superfast_new(NULL);
}

void 
_ecore_wl_window_shutdown(void)
{
  eina_hash_free(_windows);
  _windows = NULL;
}

Eina_Hash *
_ecore_wl_window_hash_get(void)
{
  return _windows;
}

EAPI Ecore_Wl_Window *
ecore_wl_window_new(Ecore_Wl_Window *parent, int x, int y, int w, int h, int buffer_type)
{
  Ecore_Wl_Window *win;
  static int _win_id = 1;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(win = malloc(sizeof(Ecore_Wl_Window))))
   {
    ERR("Failed to allocate an Ecore Wayland Window");
    return NULL;
   }

  memset(win, 0, sizeof(Ecore_Wl_Window));

  win->display = _ecore_wl_disp;
  win->parent = parent;
  win->allocation.x = x;
  win->allocation.y = y;
  win->allocation.w = w;
  win->allocation.h = h;
  win->saved.w = w;
  win->saved.h = h;
  win->transparent = EINA_FALSE;
  win->type = ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TOPLEVEL;
  win->buffer_type = buffer_type;
  win->id = _win_id++;
  win->rotation = 0;

  win->opaque.x = x;
  win->opaque.y = y;
  win->opaque.w = w;
  win->opaque.h = h;

  win->title = NULL;
  win->class_name = NULL;

  eina_hash_add(_windows, _ecore_wl_window_id_str_get(win->id), win);
  return win;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_free(Ecore_Wl_Window *win)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  eina_hash_del(_windows, _ecore_wl_window_id_str_get(win->id), win);

  EINA_INLIST_FOREACH(_ecore_wl_disp->inputs, input)
   {
    if ((input->pointer_focus) && (input->pointer_focus == win))
     input->pointer_focus = NULL;
    if ((input->keyboard_focus) && (input->keyboard_focus == win))
     input->keyboard_focus = NULL;
   }

  if (win->anim_callback) wl_callback_destroy(win->anim_callback);
  win->anim_callback = NULL;

  if (win->subsurfs) _ecore_wl_subsurfs_del_all(win);

  if (win->shell_surface) wl_shell_surface_destroy(win->shell_surface);
  win->shell_surface = NULL;
  if (win->surface) wl_surface_destroy(win->surface);
  win->surface = NULL;

  if (win->title) eina_stringshare_del(win->title);
  if (win->class_name) eina_stringshare_del(win->class_name);

  /* HMMM, why was this disabled ? */
  free(win);
}

EAPI void 
ecore_wl_window_move(Ecore_Wl_Window *win, int x, int y)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->moving = EINA_TRUE;

  ecore_wl_window_update_location(win, x, y);

  if (win->shell_surface)
   {
    Ecore_Wl_Input *input;

    if (!(input = win->keyboard_device))
     {
       if (win->parent)
        {
         if (!(input = win->parent->keyboard_device))
          input = win->parent->pointer_device;
        }
     }

    if ((!input) || (!input->seat)) return;

    wl_shell_surface_move(win->shell_surface, input->seat,
               input->display->serial);
   }
}

EAPI void 
ecore_wl_window_resize(Ecore_Wl_Window *win, int w, int h, int location)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->resizing = EINA_TRUE;
  ecore_wl_window_update_size(win, w, h);

  if (win->shell_surface)
   {
    Ecore_Wl_Input *input;

    if (!(input = win->keyboard_device))
     {
       if (win->parent)
        {
         if (!(input = win->parent->keyboard_device))
          input = win->parent->pointer_device;
        }
     }

    if ((!input) || (!input->seat)) return;

    wl_shell_surface_resize(win->shell_surface, input->seat, 
                input->display->serial, location);
   }
}

EAPI void 
ecore_wl_window_damage(Ecore_Wl_Window *win, int x, int y, int w, int h)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  if (win->surface) wl_surface_damage(win->surface, x, y, w, h);
}

EAPI void 
ecore_wl_window_commit(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  if ((win->surface) && (win->has_buffer)) 
   wl_surface_commit(win->surface);
}

EAPI void 
ecore_wl_window_buffer_attach(Ecore_Wl_Window *win, struct wl_buffer *buffer, int x, int y)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  switch (win->buffer_type)
   {
   case ECORE_WL_WINDOW_BUFFER_TYPE_EGL_WINDOW:
    break;
   case ECORE_WL_WINDOW_BUFFER_TYPE_EGL_IMAGE:
   case ECORE_WL_WINDOW_BUFFER_TYPE_SHM:
    if (win->surface)
     {
       win->has_buffer = (buffer != NULL);

       /* if (buffer) */
       wl_surface_attach(win->surface, buffer, x, y);
       wl_surface_damage(win->surface, 0, 0, 
                win->allocation.w, win->allocation.h);
       wl_surface_commit(win->surface);
     }
    break;
   default:
    return;
   }
}

EAPI struct wl_surface*
ecore_wl_window_surface_create(Ecore_Wl_Window *win)
{
  if (!win) return NULL;
  if (win->surface) return win->surface;
  win->surface = wl_compositor_create_surface(_ecore_wl_compositor_get());
  win->surface_id = wl_proxy_get_id((struct wl_proxy *)win->surface);
  return win->surface;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_show(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  ecore_wl_window_surface_create(win);

  if ((win->type != ECORE_WL_WINDOW_TYPE_DND) &&
    (win->type != ECORE_WL_WINDOW_TYPE_NONE))
   {
    if ((!win->shell_surface) && (_ecore_wl_disp->wl.shell))
     {
       win->shell_surface = 
        wl_shell_get_shell_surface(_ecore_wl_disp->wl.shell, 
                     win->surface);
       if (!win->shell_surface) return;

       if (win->title)
        wl_shell_surface_set_title(win->shell_surface, win->title);
       if (win->class_name)
        wl_shell_surface_set_class(win->shell_surface, win->class_name);
     }

    if (win->shell_surface)
     wl_shell_surface_add_listener(win->shell_surface, 
                    &_ecore_wl_shell_surface_listener, win);
   }

  /* trap for valid shell surface */
  if (!win->shell_surface) return;

  switch (win->type)
   {
   case ECORE_WL_WINDOW_TYPE_FULLSCREEN:
    wl_shell_surface_set_fullscreen(win->shell_surface, 
                    WL_SHELL_SURFACE_FULLSCREEN_METHOD_DEFAULT,
                    0, NULL);
    break;
   case ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MAXIMIZED:
    wl_shell_surface_set_maximized(win->shell_surface, NULL);
    break;
   case ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TRANSIENT:
    wl_shell_surface_set_transient(win->shell_surface, 
                    win->parent->surface, 
                    win->allocation.x, win->allocation.y, 0);
    break;
   case ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MENU:
    wl_shell_surface_set_popup(win->shell_surface, 
                  _ecore_wl_disp->input->seat,
                  _ecore_wl_disp->serial,
                  win->parent->surface, 
                  win->allocation.x, win->allocation.y, 0);
    break;
   case ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TOPLEVEL:
    wl_shell_surface_set_toplevel(win->shell_surface);
    break;
   default:
    break;
   }
}

EAPI void 
ecore_wl_window_hide(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  if (win->shell_surface) wl_shell_surface_destroy(win->shell_surface);
  win->shell_surface = NULL;
  if (win->surface) wl_surface_destroy(win->surface);
  win->surface = NULL;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_raise(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  if (win->shell_surface) 
   wl_shell_surface_set_toplevel(win->shell_surface);
}

EAPI void 
ecore_wl_window_maximized_set(Ecore_Wl_Window *win, Eina_Bool maximized)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  if ((win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MAXIMIZED) == maximized) return;
  if (win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TOPLEVEL)
   {
    win->saved.w = win->allocation.w;
    win->saved.h = win->allocation.h;
    if (win->shell_surface) 
     wl_shell_surface_set_maximized(win->shell_surface, NULL);
    win->type = ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MAXIMIZED;
   }
  else if (win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MAXIMIZED)
   {
    if (win->shell_surface) 
     wl_shell_surface_set_toplevel(win->shell_surface);
    win->type = ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TOPLEVEL;
    _ecore_wl_window_configure_send(win, win->saved.w, win->saved.h, 0);
   }
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl_window_maximized_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return EINA_FALSE;

  if (win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_MAXIMIZED)
   return EINA_TRUE;

  return EINA_FALSE;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_fullscreen_set(Ecore_Wl_Window *win, Eina_Bool fullscreen)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  if ((win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_FULLSCREEN) == fullscreen) return;
  if (fullscreen)
   {
    win->type = ECORE_WL_WINDOW_TYPE_FULLSCREEN;
    win->saved.w = win->allocation.w;
    win->saved.h = win->allocation.h;
    if (win->shell_surface)
     wl_shell_surface_set_fullscreen(win->shell_surface, 
                     WL_SHELL_SURFACE_FULLSCREEN_METHOD_DEFAULT,
                     0, NULL);
   }
  else 
   {
    if (win->shell_surface)
     wl_shell_surface_set_toplevel(win->shell_surface);
    win->type = ECORE_WL_WINDOW_TYPE_TOPLEVEL;
    _ecore_wl_window_configure_send(win, win->saved.w, win->saved.h, 0);
   }
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl_window_fullscreen_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return EINA_FALSE;

  if (win->type == ECORE_WL_WINDOW_TYPE_FULLSCREEN)
   return EINA_TRUE;

  return EINA_FALSE;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_transparent_set(Ecore_Wl_Window *win, Eina_Bool transparent)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->transparent = transparent;
  ecore_wl_window_opaque_region_set(win, win->opaque.x, win->opaque.y, 
                   win->opaque.w, win->opaque.h);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl_window_alpha_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return EINA_FALSE;

  return win->alpha;
}

EAPI void
ecore_wl_window_alpha_set(Ecore_Wl_Window *win, Eina_Bool alpha)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->alpha = alpha;
  ecore_wl_window_opaque_region_set(win, win->opaque.x, win->opaque.y, 
                   win->opaque.w, win->opaque.h);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl_window_transparent_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return EINA_FALSE;

  return win->transparent;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_update_size(Ecore_Wl_Window *win, int w, int h)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->allocation.w = w;
  win->allocation.h = h;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_update_location(Ecore_Wl_Window *win, int x, int y)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->allocation.x = x;
  win->allocation.y = y;
}

EAPI struct wl_surface *
ecore_wl_window_surface_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return NULL;
  return win->surface;
}

/* @since 1.2 */
EAPI struct wl_shell_surface *
ecore_wl_window_shell_surface_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return NULL;
  return win->shell_surface;
}

EAPI Ecore_Wl_Window *
ecore_wl_window_find(unsigned int id)
{
  Ecore_Wl_Window *win = NULL;

  if (!_windows) return NULL;
  win = eina_hash_find(_windows, _ecore_wl_window_id_str_get(id));
  return win;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_type_set(Ecore_Wl_Window *win, Ecore_Wl_Window_Type type)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->type = type;
}

EAPI void 
ecore_wl_window_pointer_set(Ecore_Wl_Window *win, struct wl_surface *surface, int hot_x, int hot_y)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->pointer.surface = surface;
  win->pointer.hot_x = hot_x;
  win->pointer.hot_y = hot_y;
  win->pointer.set = EINA_TRUE;

  if ((input = win->pointer_device))
   ecore_wl_input_pointer_set(input, surface, hot_x, hot_y);
}

EAPI void
ecore_wl_window_cursor_from_name_set(Ecore_Wl_Window *win, const char *cursor_name)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->pointer.set = EINA_FALSE;

  if ((input = win->pointer_device))
   ecore_wl_input_cursor_from_name_set(input, cursor_name);
}

EAPI void
ecore_wl_window_cursor_default_restore(Ecore_Wl_Window *win)
{
  Ecore_Wl_Input *input;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->pointer.set = EINA_FALSE;

  if ((input = win->pointer_device))
   ecore_wl_input_cursor_default_restore(input);
}

/* @since 1.2 */
EAPI void 
ecore_wl_window_parent_set(Ecore_Wl_Window *win, Ecore_Wl_Window *parent)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  win->parent = parent;
}

EAPI Ecore_Wl_Window *
ecore_wl_window_surface_find(struct wl_surface *surface)
{
  Eina_Iterator *itr;
  Ecore_Wl_Window *win = NULL;
  void *data;

  itr = eina_hash_iterator_data_new(_windows);
  while (eina_iterator_next(itr, &data))
   {
    if (((Ecore_Wl_Window *)data)->surface == surface)
     {
       win = data;
       break;
     }
   }

  eina_iterator_free(itr);

  return win;
}

/* @since 1.8 */
EAPI void 
ecore_wl_window_input_region_set(Ecore_Wl_Window *win, int x, int y, int w, int h)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  if ((win->type != ECORE_WL_WINDOW_TYPE_FULLSCREEN) || 
    (win->type != ECORE_WL_WINDOW_TYPE_DND))
   {
    if ((w > 0) && (h > 0))
     {
       struct wl_region *region = NULL;

       region = 
        wl_compositor_create_region(_ecore_wl_compositor_get());
       wl_region_add(region, x, y, w, h);
       wl_surface_set_input_region(win->surface, region);
       wl_region_destroy(region);
     }
    else
     wl_surface_set_input_region(win->surface, NULL);
   }

  ecore_wl_window_commit(win);
}

/* @since 1.8 */
EAPI void 
ecore_wl_window_opaque_region_set(Ecore_Wl_Window *win, int x, int y, int w, int h)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;

  win->opaque.x = x;
  win->opaque.y = y;
  win->opaque.w = w;
  win->opaque.h = h;

  if ((!win->transparent) && (!win->alpha))
   {
    struct wl_region *region = NULL;

    region = 
     wl_compositor_create_region(_ecore_wl_compositor_get());

    switch (win->rotation)
     {
      case 0:
       wl_region_add(region, x, y, w, h);
       break;
      case 180:
       wl_region_add(region, x, x + y, w, h);
       break;
      case 90:
       wl_region_add(region, y, x, h, w);
       break;
      case 270:
       wl_region_add(region, x + y, x, h, w);
       break;
     }

    wl_surface_set_opaque_region(win->surface, region);
    wl_region_destroy(region);
   }
  else
   wl_surface_set_opaque_region(win->surface, NULL);

  ecore_wl_window_commit(win);
}

/* @since 1.8 */
EAPI void 
ecore_wl_window_rotation_set(Ecore_Wl_Window *win, int rotation)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  win->rotation = rotation;
}

/* @since 1.8 */
EAPI int 
ecore_wl_window_rotation_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return 0;
  return win->rotation;
}

/* @since 1.8 */
EAPI int
ecore_wl_window_id_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return 0;
  return win->id;
}

/* @since 1.8 */
EAPI int
ecore_wl_window_surface_id_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return 0;
  return win->surface_id;
}

/* @since 1.8 */
EAPI void
ecore_wl_window_title_set(Ecore_Wl_Window *win, const char *title)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  eina_stringshare_replace(&win->title, title);

  if ((win->shell_surface) && (win->title))
   wl_shell_surface_set_title(win->shell_surface, win->title);
}

/* @since 1.8 */
EAPI void
ecore_wl_window_class_name_set(Ecore_Wl_Window *win, const char *class_name)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return;
  eina_stringshare_replace(&win->class_name, class_name);

  if ((win->shell_surface) && (win->class_name))
   wl_shell_surface_set_class(win->shell_surface, win->class_name);
}

/* @since 1.8 */
/* Maybe we need an ecore_wl_window_pointer_get() too */
EAPI Ecore_Wl_Input *
ecore_wl_window_keyboard_get(Ecore_Wl_Window *win)
{
  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!win) return 0;
  return win->keyboard_device;
}


/* local functions */
static void 
_ecore_wl_window_cb_ping(void *data EINA_UNUSED, struct wl_shell_surface *shell_surface, unsigned int serial)
{
  if (!shell_surface) return;
  wl_shell_surface_pong(shell_surface, serial);
}

static void 
_ecore_wl_window_cb_configure(void *data, struct wl_shell_surface *shell_surface EINA_UNUSED, unsigned int edges, int w, int h)
{
  Ecore_Wl_Window *win;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(win = data)) return;

  if ((w <= 0) || (h <= 0)) return;

  if ((win->allocation.w != w) || (win->allocation.h != h))
   {
    _ecore_wl_window_configure_send(win, w, h, edges);
   }
}

static void 
_ecore_wl_window_cb_popup_done(void *data, struct wl_shell_surface *shell_surface EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Window *win;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!shell_surface) return;
  if (!(win = data)) return;
  ecore_wl_input_ungrab(win->pointer_device);
}

static void 
_ecore_wl_window_cb_surface_enter(void *data, struct wl_surface *surface, struct wl_output *output EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Window *win;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!surface) return;
  if (!(win = data)) return;
}

static void 
_ecore_wl_window_cb_surface_leave(void *data, struct wl_surface *surface, struct wl_output *output EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl_Window *win;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!surface) return;
  if (!(win = data)) return;
}

static void 
_ecore_wl_window_configure_send(Ecore_Wl_Window *win, int w, int h, int edges)
{
  Ecore_Wl_Event_Window_Configure *ev;

  LOGFN(__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl_Event_Window_Configure)))) return;
  ev->win = win->id;
  ev->event_win = win->id;
  ev->x = win->allocation.x;
  ev->y = win->allocation.y;
  ev->w = w;
  ev->h = h;
  ev->edges = edges;
  ecore_event_add(ECORE_WL_EVENT_WINDOW_CONFIGURE, ev, NULL, NULL);
}

static char *
_ecore_wl_window_id_str_get(unsigned int win_id)
{
  const char *vals = "qWeRtYuIoP5$&<~";
  static char id[9];
  unsigned int val;

  val = win_id;
  id[0] = vals[(val >> 28) & 0xf];
  id[1] = vals[(val >> 24) & 0xf];
  id[2] = vals[(val >> 20) & 0xf];
  id[3] = vals[(val >> 16) & 0xf];
  id[4] = vals[(val >> 12) & 0xf];
  id[5] = vals[(val >> 8) & 0xf];
  id[6] = vals[(val >> 4) & 0xf];
  id[7] = vals[(val) & 0xf];
  id[8] = 0;

  return id;
}