summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_win32/ecore_win32_event.c
blob: a22fbed9927103189a02670af226bde48a08c6de (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
          

              
          
             

           
         

            
 
            
                
                   
                                         
 

      

                     

            

                                      
                           
                                
                                     
                 
 

                       
 
                                   
 

                      
 

                       
 

                      
 
                                      
                     
 

                                       
 

                                       
                                        
                                           


    

                                            

                                   

                                                                                  
                                      


                                          
                                      

                                          
                                      


                                          


            

                                    
                                     
         
                                  
                
           
                 
                        
 
                        
 
                            

 
  
                                   
 
           
 
            
 


                             
 
                                     
         
                                  
                
           
                 
                        
 
                        
 
                           

 


                                     
 
               
               
 
                
 
                                        

                       
 
         
   
                  
 
                                         
            
 
                     
                  
             
                             
                                                                
                   
                          
 

                                     
 
                                


                                              

                        

                 

                                            

                        

                 
                                                                     
                                       
                                      


               
                
 
                                 

  
                
 
                                       

           
                    
                 

                      
                  
                         
 

                                    
 
                               


  
                 
 
                                         

           
                    
                 
             

                      
                  
                                                 
                                                              
                                      


                        
                                                                  

                                        

              

                                    
 
                                 
  
                                    
               
 
           
 
                                      

         
                                     
                

                    
                 
                        
 
                             
                                   

                
 
           
 

                                       
 

                                       
 

                                    
 

                               
 

                  
 

                                           
 
                                    
 
                         
 

                                 
                                   

                
 
            
 

                                       
 

                                       
 

                                    
 

                               
 

                   
 

                                            
 
                                    
 
                         
 

                                 


                                 
          
 


                                                 
                                  
 

                        
                                   
          
 


                                                  
                                  
 

                        
                                   
            
 


                                               
                                  
                          
 
                        
                                                                      
                
 


                             
                                  
 
                        
                                                                      
                
 


                              
                                  
 
                        

                                             
              
 


                            
                                  
 
                        
                                   
               
 


                            
                                  
 
                        
                                 

                                     
                     


                         
                 
                                
                 
                       
        

                                                                     
                        

                                   
            
 

                             
                                  

                   
                        
                                                                       
                                    
 
                       
 
                
 
                                 

         
                                  
                        
 
                                      
 
                                        
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include <stdlib.h>

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#undef WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windowsx.h>

#include <Eina.h>
#include <Ecore.h>
#include <Ecore_Input.h>

#include "Ecore_Win32.h"
#include "ecore_win32_private.h"
#include "ecore_win32_keysym_table.h"

#define ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(p) ((HIWORD(p) & KF_EXTENDED) == KF_EXTENDED)
#define ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(p) ((HIWORD(p) & KF_REPEAT) == KF_REPEAT)
#define ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(vk) ((GetKeyState(vk) & KF_UP) == KF_UP)
#define ECORE_WIN32_VK_IS_TOGGLED(vk) ((GetKeyState(vk) & 0x0001) == 0x0001)

typedef enum
{
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_LSHIFT = 1 << 0,
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_RSHIFT = 1 << 1,
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_LCONTROL = 1 << 2,
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_RCONTROL = 1 << 3,
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_LMENU = 1 << 4,
  ECORE_WIN32_KEY_MASK_RMENU = 1 << 5
} Ecore_Win32_Key_Mask;

static Ecore_Win32_Window *_ecore_win32_mouse_down_last_window = NULL;
static Ecore_Win32_Window *_ecore_win32_mouse_down_last_last_window = NULL;
static long         _ecore_win32_mouse_down_last_time = 0 ;
static long         _ecore_win32_mouse_down_last_last_time = 0 ;
static int         _ecore_win32_mouse_down_did_triple = 0;
static int         _ecore_win32_mouse_up_count = 0;
static Ecore_Win32_Key_Mask _ecore_win32_key_mask = 0;
static Eina_Bool      _ecore_win32_ctrl_fake = EINA_FALSE;
static Eina_Bool      _ecore_win32_clipboard_has_data = EINA_FALSE;

static unsigned int
_ecore_win32_modifiers_get(void)
{
  unsigned int modifiers = 0;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_SHIFT))
   modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_SHIFT;

  if (_ecore_win32_ctrl_fake && !ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RMENU))
   {
    _ecore_win32_ctrl_fake = EINA_FALSE;
   }
  else
   {
    if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_CONTROL))
     modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_CTRL;
   }

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LMENU))
   modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_ALT;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RMENU))
   modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_ALTGR;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LWIN))
   modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_WIN;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RWIN))
   modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_WIN;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_TOGGLED(VK_SCROLL))
   modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_SCROLL;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_TOGGLED(VK_NUMLOCK))
   modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_NUM;

  if (ECORE_WIN32_VK_IS_TOGGLED(VK_CAPITAL))
   modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_CAPS;

  return modifiers;
}

static void
_ecore_win32_modifiers_alt_save(BYTE *kbd_state, unsigned short *modifiers)
{
  if (kbd_state[VK_LMENU] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 0;
    kbd_state[VK_LMENU] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_RMENU] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 1;
      kbd_state[VK_RMENU] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_MENU] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 2;
      kbd_state[VK_MENU] &= ~128;
   }
}

static void
_ecore_win32_modifiers_alt_restore(BYTE *kbd_state, unsigned short modifiers)
{
  if ((modifiers & (1 << 0)) == (1 << 0))
   kbd_state[VK_LMENU] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 1)) == (1 << 1))
   kbd_state[VK_RMENU] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 2)) == (1 << 2))
   kbd_state[VK_MENU] |= 128;
}

static void
_ecore_win32_modifiers_ctrl_save(BYTE *kbd_state, unsigned short *modifiers)
{
  if (kbd_state[VK_LCONTROL] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 3;
    kbd_state[VK_LCONTROL] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_RCONTROL] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 4;
    kbd_state[VK_RCONTROL] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_CONTROL] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 5;
    kbd_state[VK_CONTROL] &= ~128;
   }
}

static void
_ecore_win32_modifiers_ctrl_restore(BYTE *kbd_state, unsigned short modifiers)
{
  if ((modifiers & (1 << 3)) == (1 << 3))
   kbd_state[VK_LCONTROL] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 4)) == (1 << 4))
   kbd_state[VK_RCONTROL] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 5)) == (1 << 5))
   kbd_state[VK_CONTROL] |= 128;
}

static void
_ecore_win32_modifiers_shift_save(BYTE *kbd_state, unsigned short *modifiers)
{
  if (kbd_state[VK_LSHIFT] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 6;
    kbd_state[VK_LSHIFT] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_RSHIFT] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 7;
    kbd_state[VK_RSHIFT] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_SHIFT] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 8;
    kbd_state[VK_SHIFT] &= ~128;
   }
}

static void
_ecore_win32_modifiers_shift_restore(BYTE *kbd_state, unsigned short modifiers)
{
  if ((modifiers & (1 << 6)) == (1 << 6))
   kbd_state[VK_LSHIFT] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 7)) == (1 << 7))
   kbd_state[VK_RSHIFT] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 8)) == (1 << 8))
   kbd_state[VK_SHIFT] |= 128;
}

static void
_ecore_win32_modifiers_win_save(BYTE *kbd_state, unsigned short *modifiers)
{
  if (kbd_state[VK_LWIN] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 9;
    kbd_state[VK_LWIN] &= ~128;
   }
  if (kbd_state[VK_RWIN] & 128)
   {
    *modifiers |= 1 << 10;
    kbd_state[VK_RWIN] &= ~128;
   }
}

static void
_ecore_win32_modifiers_win_restore(BYTE *kbd_state, unsigned short modifiers)
{
  if ((modifiers & (1 << 9)) == (1 << 9))
   kbd_state[VK_LWIN] |= 128;
  if ((modifiers & (1 << 10)) == (1 << 10))
   kbd_state[VK_RWIN] |= 128;
}

static uint32_t
_ecore_win32_keysym_offset_get(uint32_t keysym)
{
  uint32_t start;
  uint32_t end;

  /*
  * statistically, there are more chance to press a key with
  * keysym between 0 and 255
  */
  if (keysym < 256)
   {
    start = 0;
    end = 255;
   }
  else
   {
    start = 256;
    end = sizeof(_ecore_win32_name_to_keysym) / sizeof(ecore_win32_name_keysym) - 1;
   }

  do {
   uint32_t m = (start + end) / 2;

   if (_ecore_win32_name_to_keysym[m].keysym == keysym)
    return _ecore_win32_name_to_keysym[m].offset;
   else
    {
      if (keysym > _ecore_win32_name_to_keysym[m].keysym)
       start = m + 1;
      else
       end = m - 1;
    }
  } while (start <= end);

  return 0xffffffff;
}

static const char *
_ecore_win32_diacritic_get(WCHAR wc)
{
  switch (wc)
   {
   case 0x0060: /* grave accent */
     return "dead_grave";
   case 0x00b4: /* acute accent */
     return "dead_acute";
   case 0x005e: /* circumflex_accent */
     return "dead_circumflex";
   case 0x007e: /* tilde_accent */
     return "dead_tilde";
   case 0x00a8: /* diaeresis_accent */
     return "dead_diaeresis";
     /*
     * FIXME: add more diacritics
     * needs more langages and keyboards
     * see http://en.wikipedia.org/wiki/Diacritic
     */
   }

  return NULL;
}

static Ecore_Event_Key *
_ecore_win32_event_keystroke_get(Ecore_Win32_Callback_Data *msg,
                 Eina_Bool is_down)
{
  Ecore_Event_Key *e;
  char string[2] = { 0, 0 };
  const char *keyname = NULL;
  const char *key = NULL;
  const char *compose = NULL;

  switch (msg->window_param)
   {
    /* VK_LBUTTON: 0x01 : not launched by message */
    /* VK_RBUTTON: 0x02 : not launched by message */
    /* VK_CANCEL: 0x03 : FIXME: what to do ? */
    /* VK_MBUTTON: 0x04 : not launched by message */
    /* VK_XBUTTON1: 0x05 : not launched by message */
    /* VK_XBUTTON2: 0x06 : not launched by message */

    /* 0x07 : undefined */

   case VK_BACK: /* 0x08 */
     keyname = "BackSpace";
     key = "BackSpace";
     compose = "\b";
     break;
   case VK_TAB: /* 0x09 */
     keyname = "Tab";
     key = "Tab";
     compose = "\t";
     break;

     /* 0x0A - 0x0B : reserved */

   case VK_CLEAR: /* 0x0C */
     keyname = "KP_Begin";
     key = "KP_Begin";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_RETURN: /* 0x0D */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "KP_Enter";
       key = "KP_Enter";
      }
     else
      {
       keyname = "Return";
       key = "Return";
      }
     compose = "\n";
     break;

     /* 0x0E - 0x0F : undefined */

   case VK_SHIFT: /* 0x10 */
    {
      if (is_down)
       {
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(msg->data_param))
         return NULL;

        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LSHIFT))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_LSHIFT;
           keyname = "Shift_L";
           key = "Shift_L";
           compose = NULL;
         }
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RSHIFT))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_RSHIFT;
           keyname = "Shift_R";
           key = "Shift_R";
           compose = NULL;
         }
       }
      else /* is_up */
       {
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LSHIFT) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_LSHIFT))
         {
           keyname = "Shift_L";
           key = "Shift_L";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_LSHIFT;
         }
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RSHIFT) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_RSHIFT))
         {
           keyname = "Shift_R";
           key = "Shift_R";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_RSHIFT;
         }
       }
      break;
    }
   case VK_CONTROL: /* 0x11 */
    {
      if (is_down)
       {
        /* We check if Ctrl has be thrown because of AltGr being stroke */
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
         {
           BOOL res;
           MSG next_msg;

           /*
           * we check if the next message
           * - is a WM_KEYDOWN
           * - has the same timestamp than the Ctrl one
           * - is the key press of the Alt key
           */
           res = PeekMessage(&next_msg, msg->window,
                    WM_KEYDOWN, WM_KEYDOWN,
                    PM_NOREMOVE);
           if (res &&
             (next_msg.wParam == VK_MENU) &&
             (next_msg.time == msg->timestamp) &&
             ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(next_msg.lParam))
            {
             INF("discard left Ctrl key press (sent by AltGr key press)");
             _ecore_win32_ctrl_fake = EINA_TRUE;
             return NULL;
            }
         }

        if (ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(msg->data_param))
         return NULL;

        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LCONTROL))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_LCONTROL;
           keyname = "Control_L";
           key = "Control_L";
           compose = NULL;
           break;
         }
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RCONTROL))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_RCONTROL;
           keyname = "Control_R";
           key = "Control_R";
           compose = NULL;
           break;
         }
       }
      else /* is_up */
       {
        /* We check if Ctrl has be thrown because of AltGr being stroke */
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
         {
           BOOL res;
           MSG next_msg;

           /*
           * we check if the next message
           * - is a WM_KEYUP or WM_SYSKEYUP
           * - has the same timestamp than the Ctrl one
           * - is the key press of the Alt key
           */
           res = PeekMessage(&next_msg, msg->window,
                    WM_KEYUP, WM_SYSKEYUP,
                    PM_NOREMOVE);
           if (res &&
             ((next_msg.message == WM_KEYUP) ||
             (next_msg.message == WM_SYSKEYUP)) &&
             (next_msg.wParam == VK_MENU) &&
             (next_msg.time == msg->timestamp) &&
             ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(next_msg.lParam))
            {
             INF("discard left Ctrl key press (sent by AltGr key press)");
             _ecore_win32_ctrl_fake = EINA_TRUE;
             return NULL;
            }
         }
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LCONTROL) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_LCONTROL))
         {
           keyname = "Control_L";
           key = "Control_L";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_LCONTROL;
           break;
         }
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LCONTROL) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_RCONTROL))
         {
           keyname = "Control_R";
           key = "Control_R";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_RCONTROL;
           break;
         }
       }
      break;
    }
   case VK_MENU: /* 0x12 */
    {
      if (is_down)
       {
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(msg->data_param))
         return NULL;

        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LMENU))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_LMENU;
           keyname = "Alt_L";
           key = "Alt_L";
           compose = NULL;
         }
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RMENU))
         {
           _ecore_win32_key_mask |= ECORE_WIN32_KEY_MASK_RMENU;
           keyname = "ISO_Level3_Shift";
           key = "ISO_Level3_Shift";
           compose = NULL;
         }
       }
      else /* is_up */
       {
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_LMENU) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_LMENU))
         {
           keyname = "Alt_L";
           key = "Alt_L";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_LMENU;
         }
        if (!ECORE_WIN32_VK_IS_PRESSED(VK_RMENU) &&
          (_ecore_win32_key_mask & ECORE_WIN32_KEY_MASK_RMENU))
         {
           keyname = "ISO_Level3_Shift";
           key = "ISO_Level3_Shift";
           compose = NULL;
           _ecore_win32_key_mask &= ~ECORE_WIN32_KEY_MASK_RMENU;
         }
       }
      break;
    }
   case VK_PAUSE: /* 0x13 */
     keyname = "Pause";
     key = "Pause";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_CAPITAL: /* 0x14 */
     keyname = "Caps_Lock";
     key = "Caps_Lock";
     compose = NULL;
     break;

     /* VK_KANA: 0x15 : IME Kana mode */
     /* VK_HANGUEL: 0x15 : IME Hanguel mode (maintained for compatibility; use VK_HANGUL) */
     /* VK_HANGUL: 0x15 : IME Hangul mode */

     /* 0x16 : undefined */

     /* VK_JUNJA: 0x17 : IME Junja mode */
     /* VK_FINAL: 0x18 : IME final mode */
     /* VK_HANJA: 0x19 : IME Hanja mode */
     /* VK_KANJI: 0x19 : IME Kanji mode */

     /* 0x1A : undefined */

   case VK_ESCAPE: /* 0x1B */
     keyname = "Escape";
     key = "Escape";
     string[0] = 0x1b;
     compose = string;
     break;

     /* VK_CONVERT: 0x1C : IME convert */
     /* VK_NONCONVERT: 0x1D : IME nonconvert */
     /* VK_ACCEPT: 0x1E : IME accept */
     /* VK_MODECHANGE: 0x1F : IME mode change request */

   case VK_SPACE: /* 0x20 */
     keyname = "space";
     key = "space";
     compose = " ";
     break;

   case VK_PRIOR: /* 0x21 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Prior";
       key = "Prior";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Prior";
       key = "KP_Prior";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_NEXT: /* 0x22 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Next";
       key = "Next";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Next";
       key = "KP_Next";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_END: /* 0x23 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "End";
       key = "End";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_End";
       key = "KP_End";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_HOME: /* 0x24 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Home";
       key = "Home";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_HOME";
       key = "KP_HOME";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_LEFT: /* 0x25 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Left";
       key = "Left";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Left";
       key = "KP_Left";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_UP: /* 0x26 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Up";
       key = "Up";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Up";
       key = "KP_Up";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_RIGHT: /* 0x27 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Right";
       key = "Right";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Right";
       key = "KP_Right";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_DOWN: /* 0x28 */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Down";
       key = "Down";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Down";
       key = "KP_Down";
       compose = NULL;
      }
     break;

     /* VK_SELECT: 0x29 : SELECT key (for a menu ? on rare keyboards ?) */
     /* VK_PRINT: 0x2A : PRINT key on old IBM PC XT and AT, maybe also on Nokia keyboards */
     /* VK_EXECUTE: 0x2B : EXECUTE key (for a menu ? on rare keyboards ?) */
     /* VK_SNAPSHOT: 0x2C : EXECUTE key (for a menu ? on rare keyboards ?) */

   case VK_INSERT: /* 0x2D */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Insert";
       key = "Insert";
       compose = NULL;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Insert";
       key = "KP_Insert";
       compose = NULL;
      }
     break;
   case VK_DELETE: /* 0x2E */
     if (ECORE_WIN32_VK_IS_EXTENDED(msg->data_param))
      {
       keyname = "Delete";
       key = "Delete";
       string[0] = 0x7f;
       compose = string;
      }
     else
      {
       keyname = "KP_Delete";
       key = "KP_Delete";
       compose = NULL;
      }
     break;

     /* VK_HELP: 0x2F : HELP key (for a menu ? on rare keyboards ?) */

     /* case 0x30: 0 key (default case) */
     /* case 0x31: 1 key (default case) */
     /* case 0x32: 2 key (default case) */
     /* case 0x33: 3 key (default case) */
     /* case 0x34: 4 key (default case) */
     /* case 0x35: 5 key (default case) */
     /* case 0x36: 6 key (default case) */
     /* case 0x37: 7 key (default case) */
     /* case 0x38: 8 key (default case) */
     /* case 0x39: 9 key (default case) */

     /* 0x3A - 0x40 : undefined */

     /* case 0x41: A key (default case) */
     /* case 0x42: B key (default case) */
     /* case 0x43: C key (default case) */
     /* case 0x44: D key (default case) */
     /* case 0x45: E key (default case) */
     /* case 0x46: F key (default case) */
     /* case 0x47: G key (default case) */
     /* case 0x48: H key (default case) */
     /* case 0x49: I key (default case) */
     /* case 0x4a: J key (default case) */
     /* case 0x4b: K key (default case) */
     /* case 0x4c: L key (default case) */
     /* case 0x4d: M key (default case) */
     /* case 0x4e: N key (default case) */
     /* case 0x4f: O key (default case) */
     /* case 0x50: P key (default case) */
     /* case 0x51: Q key (default case) */
     /* case 0x52: R key (default case) */
     /* case 0x53: S key (default case) */
     /* case 0x54: T key (default case) */
     /* case 0x55: U key (default case) */
     /* case 0x56: V key (default case) */
     /* case 0x57: W key (default case) */
     /* case 0x58: X key (default case) */
     /* case 0x59: Y key (default case) */
     /* case 0x5a: Z key (default case) */

   case VK_LWIN: /* 0x5B */
    {
      if (is_down)
       {
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(msg->data_param))
         return NULL;

        keyname = "Super_L";
        key = "Super_L";
        compose = NULL;
       }
      else /* is_up */
       {
        keyname = "Super_L";
        key = "Super_L";
        compose = NULL;
       }
      break;
    }
   case VK_RWIN: /* 0x5C */
    {
      if (is_down)
       {
        if (ECORE_WIN32_VK_IS_REPEATED(msg->data_param))
         return NULL;

        keyname = "Super_R";
        key = "Super_R";
        compose = NULL;
       }
      else /* is_up */
       {
        keyname = "Super_R";
        key = "Super_R";
        compose = NULL;
       }
      break;
    }
   case VK_APPS: /* 0x5D Menu key on some keyboards, or via the 'function' modifier */
     keyname = "Menu";
     key = "Menu";
     compose = NULL;
     break;

     /* 0x5E : reserved */

     /* case VK_SLEEP: 0x5F SLEEP key (not hookable, the computer goes to sleep immediatly...) */

   case VK_NUMPAD0: /* 0x60 */
     keyname = "KP_Insert";
     key = "KP_0";
     compose = "0";
     break;
   case VK_NUMPAD1: /* 0x61 */
     keyname = "KP_End";
     key = "KP_1";
     compose = "1";
     break;
   case VK_NUMPAD2: /* 0x62 */
     keyname = "KP_Down";
     key = "KP_2";
     compose = "2";
     break;
   case VK_NUMPAD3: /* 0x63 */
     keyname = "KP_Next";
     key = "KP_3";
     compose = "3";
     break;
   case VK_NUMPAD4: /* 0x64 */
     keyname = "KP_Left";
     key = "KP_4";
     compose = "4";
     break;
   case VK_NUMPAD5: /* 0x65 */
     keyname = "KP_Begin";
     key = "KP_5";
     compose = "5";
     break;
   case VK_NUMPAD6: /* 0x66 */
     keyname = "KP_Right";
     key = "KP_6";
     compose = "6";
     break;
   case VK_NUMPAD7: /* 0x67 */
     keyname = "KP_HOME";
     key = "KP_7";
     compose = "7";
     break;
   case VK_NUMPAD8: /* 0x68 */
     keyname = "KP_Up";
     key = "KP_8";
     compose = "8";
     break;
   case VK_NUMPAD9: /* 0x69 */
     keyname = "KP_Prior";
     key = "KP_9";
     compose = "9";
     break;
   case VK_MULTIPLY: /* 0x6A */
     keyname = "KP_Multiply";
     key = "KP_Multiply";
     compose = "*";
     break;
   case VK_ADD: /* 0x6A */
     keyname = "KP_Add";
     key = "KP_Add";
     compose = "+";
     break;
     /* VK_SEPARATOR : 0x6C : FIXME depending on layout : */
     /* . or , for the separator in a floating point number*/
   case VK_SUBTRACT: /* 0x6D */
     keyname = "KP_Subtract";
     key = "KP_Subtract";
     compose = "-";
     break;
   case VK_DECIMAL: /* 0x6E */
     /* '.' key with num lock on */
     keyname = "KP_Delete";
     key = "KP_Decimal";
     /* Value of 'compose' may depend on the layout */
     compose = ".";
     break;
   case VK_DIVIDE: /* 0x6F */
     keyname = "KP_Divide";
     key = "KP_Divide";
     compose = "/";
     break;
   case VK_F1: /* 0x70 */
     keyname = "F1";
     key = "F1";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F2: /* 0x71 */
     keyname = "F2";
     key = "F2";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F3: /* 0x72 */
     keyname = "F3";
     key = "F3";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F4: /* 0x73 */
     keyname = "F4";
     key = "F4";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F5: /* 0x74 */
     keyname = "F5";
     key = "F5";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F6: /* 0x75 */
     keyname = "F6";
     key = "F6";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F7: /* 0x76 */
     keyname = "F7";
     key = "F7";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F8: /* 0x77 */
     keyname = "F8";
     key = "F8";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F9: /* 0x78 */
     keyname = "F9";
     key = "F9";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F10: /* 0x79 */
     keyname = "F10";
     key = "F10";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F11: /* 0x7A */
     keyname = "F11";
     key = "F11";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F12: /* 0x7B */
     keyname = "F12";
     key = "F12";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F13: /* 0x7C */
     keyname = "F13";
     key = "F13";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F14: /* 0x7D */
     keyname = "F14";
     key = "F14";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F15: /* 0x7E */
     keyname = "F15";
     key = "F15";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F16: /* 0x7F */
     keyname = "F16";
     key = "F16";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F17: /* 0x80 */
     keyname = "F17";
     key = "F17";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F18: /* 0x81 */
     keyname = "F18";
     key = "F18";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F19: /* 0x82 */
     keyname = "F19";
     key = "F19";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F20: /* 0x83 */
     keyname = "F20";
     key = "F20";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F21: /* 0x84 */
     keyname = "F21";
     key = "F21";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F22: /* 0x85 */
     keyname = "F22";
     key = "F22";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F23: /* 0x86 */
     keyname = "F23";
     key = "F23";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_F24: /* 0x87 */
     keyname = "F24";
     key = "F24";
     compose = NULL;
     break;

     /* 0x88 - 0x8F : unassigned */

   case VK_NUMLOCK: /* 0x90 */
     keyname = "Num_Lock";
     key = "Num_Lock";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_SCROLL: /* 0x91 */
     keyname = "Scroll_Lock";
     key = "Scroll_Lock";
     compose = NULL;
     break;

     /* 0x92 - 0x96 : OEM specific */

     /* 0x97 - 0x9F : unassigned */

     /* VK_LSHIT: 0xA0 : not launched by message */
     /* VK_RSHIT: 0xA1 : not launched by message */
     /* VK_LCONTROL: 0xA2 : not launched by message */
     /* VK_RCONTROL: 0xA3 : not launched by message */
     /* VK_LMENU: 0xA4 : not launched by message */
     /* VK_RMENU: 0xA5 : not launched by message */

   case VK_BROWSER_BACK: /* 0xA6 */
     keyname = "XF86Back";
     key = "XF86Back";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_FORWARD: /* 0xA7 */
     keyname = "XF86Forward";
     key = "XF86Forward";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_REFRESH: /* 0xA8 */
     keyname = "XF86Forward";
     key = "XF86Forward";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_STOP: /* 0xA9 */
     keyname = "XF86Stop";
     key = "XF86Stop";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_SEARCH: /* 0xAA */
     keyname = "XF86Search";
     key = "XF86Search";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_FAVORITES: /* 0xAB */
     keyname = "XF86Favorites";
     key = "XF86Favorites";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_BROWSER_HOME: /* 0xAC */
     keyname = "XF86HomePage";
     key = "XF86HomePage";
     compose = NULL;
     break;

   case VK_VOLUME_MUTE: /* 0xAD */
     keyname = "XF86AudioMute";
     key = "XF86AudioMute";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_VOLUME_DOWN: /* 0xAE */
     keyname = "XF86AudioLowerVolume";
     key = "XF86AudioLowerVolume";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_VOLUME_UP: /* 0xAF */
     keyname = "XF86AudioRaiseVolume";
     key = "XF86AudioRaiseVolume";
     compose = NULL;
     break;

   case VK_MEDIA_NEXT_TRACK: /* 0xB0 */
     keyname = "XF86AudioNext";
     key = "XF86AudioNext";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_MEDIA_PREV_TRACK: /* 0xB1 */
     keyname = "XF86AudioPrev";
     key = "XF86AudioPrev";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_MEDIA_STOP: /* 0xB2 */
     keyname = "XF86AudioStop";
     key = "XF86AudioStop";
     compose = NULL;
     break;
   case VK_MEDIA_PLAY_PAUSE: /* 0xB3 */
    {
      if (ECORE_WIN32_VK_IS_TOGGLED(VK_MEDIA_PLAY_PAUSE))
       {
        keyname = "XF86AudioPlay";
        key = "XF86AudioPlay";
        compose = NULL;
       }
      else
       {
        keyname = "XF86AudioPause";
        key = "XF86AudioPause";
        compose = NULL;
       }
      break;
    }
   case VK_LAUNCH_MAIL: /* 0xB4 */
     keyname = "XF86Mail";
     key = "XF86Mail";
     compose = NULL;
     break;

     /* VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT: 0xB5 : select Media key */
     /* VK_LAUNCH_APP1: 0xB6 : start application 1 key */
     /* VK_LAUNCH_APP2: 0xB7 : start application 2 key */

     /* 0xB8 - 0xB9 : reserved */

     /* case VK_OEM1 : 0xBA : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_PLUS : 0xBB : For any country/region, the '+' key. (default case) */
     /* case VK_COMMA : 0xBC : For any country/region, the ',' key. (default case) */
     /* case VK_MINUS : 0xBD : For any country/region, the '-' key. (default case) */
     /* case VK_PERIOD : 0xBE : For any country/region, the '.' key. (default case) */
     /* case VK_OEM2 : 0xBF : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_OEM3 : 0xC0 : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */

     /* 0xC1 - 0xD7 : reserved */

     /* 0xD8 - 0xDA : unassigned */

     /* case VK_OEM4 : 0xDB : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_OEM5 : 0xDC : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_OEM6 : 0xDD : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_OEM7 : 0xDE : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */
     /* case VK_OEM8 : 0xDF : Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard. (default case) */

     /* 0xE0 : reserved */

     /* 0xE1 : OEM specific */

     /* case VK_OEM102 : 0xE2 : Either the angle bracket key or the backslash key on the RT 102-key keyboard. (default case) */

     /* 0xE3 - 0xE4 : OEM specific */

     /* case VK_PROCESSKEY : 0xE5 : IME PROCESS key */

     /* 0xE6 : OEM specific */

     /* case VK_PACKET : 0xE7 : Used to pass Unicode characters as if they were keystrokes. */

     /* 0xE8 : unassigned */

     /* 0xE9 - 0xF5 : OEM specific */

     /* case VK_ATTN : 0xF6 : Attn key */
     /* case VK_CRSEL : 0xF7 : CrSel key */
     /* case VK_EXSEL : 0xF8 : ExSel key */
     /* case VK_EREOF : 0xF9 : Erase EOF key */
     /* case VK_PLAY : 0xFA : Play key */
     /* case VK_ZOOM : 0xFB : Zoom key */

     /* case VK_NONAME : 0xFC : reserved */

     /* case VK_PA1 : 0xFD : PA1 key */
     /* case VK_OEM_CLEAR : 0xFE : Clear key */
   default:
    {
      BYTE kbd_state[256];
      WCHAR buf[4];
      uint32_t offset;
      int res;
      unsigned short modifiers_save = 0;
      Eina_Bool is_dead_key;

      /*** compose and string field ***/

      if (!GetKeyboardState(kbd_state))
       return NULL;

      /*
      * Keep that trick in case it is necessary
      char_value = MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR);
      _ecore_win32_is_dead_key = (char_value & 0x80000000) == 0x80000000;
      */
      res = ToUnicode(msg->window_param,
              MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
              kbd_state, buf, 4, 0);
      if (res == -1)
       {
        /* dead key, but managed like normal key */
       }
      else if (res == 0)
       {
        INF("No translatable character found, skipping");
        if (msg->window_param >= 0x30 && msg->window_param <= 0x39)
         {
           buf[0] = msg->window_param;
         }
        else return NULL;
       }
      else if (res >= 2)
       {
        /*
         * Most common case : dead key which can not be composed,
         * or proper symbol.
         * Call ToUnicode again to get something sane.
         */
        res = ToUnicode(msg->window_param,
                MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
                kbd_state, buf, 4, 0);
        if ((res != 1) && (res != -1))
         return NULL;
       }

      string[0] = (char)buf[0];
      compose = string;

      /*** key field ***/

      if (!_ecore_win32_ctrl_fake)
       {
        /* save modifiers for key */
        modifiers_save = 0;

        /* save Control modifier before getting key value */
        _ecore_win32_modifiers_ctrl_save(kbd_state, &modifiers_save);

        if (!SetKeyboardState(kbd_state))
         return NULL;
       }

      is_dead_key = EINA_FALSE;
      res = ToUnicode(msg->window_param,
              MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
              kbd_state, buf, 4, 0);
      if (res == -1)
       {
        is_dead_key = EINA_TRUE;
       }
      else if (res == 0)
       {
        INF("No translatable character found, skipping");
        if (msg->window_param >= 0x30 && msg->window_param <= 0x39)
         {
           buf[0] = msg->window_param;
         }
        else return NULL;
       }
      else if (res >= 2)
       {
        /*
         * Most common case : dead key which can not be composed,
         * buf[0] is invalid and buf[1] is the dead key.
         * Call ToUnicode again to get something sane.
         */
        res = ToUnicode(msg->window_param,
                MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
                kbd_state, buf, 4, 0);
        if (res == -1)
         is_dead_key = EINA_TRUE;
        if ((res != 1) && (res != -1))
         return NULL;
       }

      if (is_dead_key)
       key = _ecore_win32_diacritic_get(buf[0]);
      else
       {
        offset = _ecore_win32_keysym_offset_get(buf[0]);
        if (offset != 0xffffffff)
         key = _ecore_win32_keysym_names + offset;
       }

      if (!_ecore_win32_ctrl_fake)
       {
        /* Restaure Control modifier */
        _ecore_win32_modifiers_ctrl_restore(kbd_state, modifiers_save);

        if (!SetKeyboardState(kbd_state))
         return NULL;
       }

      if (!key)
       {
        WRN("no keysym found for keycode %d\n", string[0]);
        return NULL;
       }

      /*** keyname field ***/

      /* save modifiers for keyname */
      modifiers_save = 0;

      _ecore_win32_modifiers_alt_save(kbd_state, &modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_ctrl_save(kbd_state, &modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_shift_save(kbd_state, &modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_win_save(kbd_state, &modifiers_save);

      if (!SetKeyboardState(kbd_state))
       return NULL;

      is_dead_key = EINA_FALSE;
      res = ToUnicode(msg->window_param,
              MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
              kbd_state, buf, 4, 0);

      if (res == -1)
       {
        is_dead_key = EINA_TRUE;
       }
      else if (res == 0)
       {
        INF("No translatable character found, skipping");
        if (msg->window_param >= 0x30 && msg->window_param <= 0x39)
         {
           buf[0] = msg->window_param;
         }
        else return NULL;
       }
      else if (res >= 2)
       {
        /*
         * Most common case : dead key which can not be composed,
         * buf[0] is invalid and buf[1] is the dead key.
         * Call ToUnicode again to get something sane.
         */
        res = ToUnicode(msg->window_param,
                MapVirtualKey(msg->window_param, MAPVK_VK_TO_CHAR),
                kbd_state, buf, 4, 0);
        if (res == -1)
         is_dead_key = EINA_TRUE;
        if ((res != 1) && (res != -1))
         return NULL;
       }

      if (is_dead_key)
       keyname = _ecore_win32_diacritic_get(buf[0]);
      else
       {
        offset = _ecore_win32_keysym_offset_get(buf[0]);
        if (offset != 0xffffffff)
         keyname = _ecore_win32_keysym_names + offset;
       }

      /* Restore modifiers */
      _ecore_win32_modifiers_alt_restore(kbd_state, modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_ctrl_restore(kbd_state, modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_shift_restore(kbd_state, modifiers_save);
      _ecore_win32_modifiers_win_restore(kbd_state, modifiers_save);

      if (!SetKeyboardState(kbd_state))
       return NULL;

      if (!keyname)
       {
        WRN("no keysym found for keycode %d\n", string[0]);
        return NULL;
       }
    }
   }

  if (!keyname || !key)
   return NULL;

  e = (Ecore_Event_Key *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Key) +
                 strlen(keyname) + 1 +
                 strlen(key) + 1 +
                 (compose ? (strlen(compose) + 1) : 0));
  if (!e)
   return NULL;

  e->keyname = (char *)(e + 1);
  e->key = e->keyname + strlen(keyname) + 1;
  e->compose = NULL;
  if (compose)
   e->compose = (e->key + strlen(key) + 1);
  e->string = e->compose;

  memcpy((char *)e->keyname, keyname, strlen(keyname));
  memcpy((char *)e->key, key, strlen(key));
  if (compose) memcpy((char *)e->compose, compose, strlen(compose));

  return e;
}

/***** Global functions definitions *****/

void
_ecore_win32_event_handle_key_press(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Event_Key *e = NULL;

  INF("key pressed");

  e = _ecore_win32_event_keystroke_get(msg, EINA_TRUE);
  if (!e)
   return;

  e->window = (Ecore_Window)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  if (!e->window)
   {
    free(e);
    return;
   }
  e->root_window = (Ecore_Window)GetAncestor(msg->window, GA_ROOT);
  e->event_window = e->window;
  e->same_screen = 1;
  e->timestamp = msg->timestamp;
  e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

  _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_KEY_DOWN, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_key_release(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Event_Key *e;

  INF("key released");

  e = _ecore_win32_event_keystroke_get(msg, EINA_FALSE);
  if (!e)
   return;

  e->window = (Ecore_Window)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  if (!e->window)
   {
    free(e);
    return;
   }
  e->root_window = (Ecore_Window)GetAncestor(msg->window, GA_ROOT);
  e->event_window = e->window;
  e->same_screen = 1;
  e->timestamp = msg->timestamp;
  e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

  _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_KEY_UP, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_button_press(Ecore_Win32_Callback_Data *msg,
                    int            button)
{
  Ecore_Win32_Window *window;
  RECT rect = { 0, 0, 0, 0 };

  INF("mouse button pressed");

  window = (Ecore_Win32_Window *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  if (!GetWindowRect(window->window, &rect))
   ERR("GetWindowRect() failed!");

  if (button > 3)
   {
    Ecore_Event_Mouse_Wheel *e;

    e = (Ecore_Event_Mouse_Wheel *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Wheel));
    if (!e) return;

    e->window = (Ecore_Window)window;
    e->event_window = e->window;
    e->direction = 0;
    /* wheel delta is positive or negative, never 0 */
    e->z = GET_WHEEL_DELTA_WPARAM(msg->window_param) > 0 ? -1 : 1;
    e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param) - rect.left;
    e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param) - rect.top;
    e->root.x = rect.left;
    e->root.y = rect.top;
    e->timestamp = msg->timestamp;
    e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

    _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
    _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

    ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_WHEEL, e, NULL, NULL);
   }
  else
   {
    {
      Ecore_Event_Mouse_Move *e;

      e = (Ecore_Event_Mouse_Move *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move));
      if (!e) return;

      e->window = (Ecore_Window)window;
      e->event_window = e->window;
      e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param);
      e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param);
      e->root.x = rect.left;
      e->root.y = rect.top;
      e->timestamp = msg->timestamp;
      e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

      _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
      _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

      ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, e, NULL, NULL);
    }

    {
      Ecore_Event_Mouse_Button *e;

      if (_ecore_win32_mouse_down_did_triple)
       {
        _ecore_win32_mouse_down_last_window = NULL;
        _ecore_win32_mouse_down_last_last_window = NULL;
        _ecore_win32_mouse_down_last_time = 0;
        _ecore_win32_mouse_down_last_last_time = 0;
       }

      e = (Ecore_Event_Mouse_Button *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Button));
      if (!e) return;

      e->window = (Ecore_Window)window;
      e->event_window = e->window;
      e->buttons = button;
      e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param);
      e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param);
      e->root.x = rect.left;
      e->root.y = rect.top;
      e->timestamp = msg->timestamp;
      e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

      if (((e->timestamp - _ecore_win32_mouse_down_last_time) <= (unsigned long)(1000 * _ecore_win32_double_click_time)) &&
        (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_window))
       e->double_click = 1;

      if (((e->timestamp - _ecore_win32_mouse_down_last_last_time) <= (unsigned long)(2 * 1000 * _ecore_win32_double_click_time)) &&
        (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_window) &&
        (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_last_window))
       {
        e->triple_click = 1;
        _ecore_win32_mouse_down_did_triple = 1;
       }
      else
       _ecore_win32_mouse_down_did_triple = 0;

      if (!e->double_click && !e->triple_click)
       _ecore_win32_mouse_up_count = 0;

      _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
      _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

      if (!_ecore_win32_mouse_down_did_triple)
       {
        _ecore_win32_mouse_down_last_last_window = _ecore_win32_mouse_down_last_window;
        _ecore_win32_mouse_down_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;
        _ecore_win32_mouse_down_last_last_time = _ecore_win32_mouse_down_last_time;
        _ecore_win32_mouse_down_last_time = e->timestamp;
       }

      ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN, e, NULL, NULL);
    }
   }
}

void
_ecore_win32_event_handle_button_release(Ecore_Win32_Callback_Data *msg,
                     int            button)
{
  Ecore_Win32_Window *window;

  INF("mouse button released");

  window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  {
   Ecore_Event_Mouse_Move *e;

   e = (Ecore_Event_Mouse_Move *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move));
   if (!e) return;

   e->window = (Ecore_Window)window;
   e->event_window = e->window;
   e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param);
   e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param);
   e->timestamp = msg->timestamp;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
   _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, e, NULL, NULL);
  }

  {
   Ecore_Event_Mouse_Button *e;

   e = (Ecore_Event_Mouse_Button *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Button));
   if (!e) return;

   e->window = (Ecore_Window)window;
   e->event_window = e->window;
   e->buttons = button;
   e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param);
   e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param);
   e->timestamp = msg->timestamp;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_mouse_up_count++;

   if ((_ecore_win32_mouse_up_count >= 2) &&
     ((e->timestamp - _ecore_win32_mouse_down_last_time) <= (unsigned long)(1000 * _ecore_win32_double_click_time)) &&
     (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_window))
    e->double_click = 1;

   if ((_ecore_win32_mouse_up_count >= 3) &&
     ((e->timestamp - _ecore_win32_mouse_down_last_last_time) <= (unsigned long)(2 * 1000 * _ecore_win32_double_click_time)) &&
     (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_window) &&
     (e->window == (Ecore_Window)_ecore_win32_mouse_down_last_last_window))
    e->triple_click = 1;

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
   _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP, e, NULL, NULL);
  }
}

void
_ecore_win32_event_handle_motion_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Event_Mouse_Move *e;

  INF("mouse moved");

  e = (Ecore_Event_Mouse_Move *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move));
  if (!e) return;

  e->window = (Ecore_Window)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  e->event_window = e->window;
  e->x = GET_X_LPARAM(msg->data_param);
  e->y = GET_Y_LPARAM(msg->data_param);
  e->timestamp = msg->timestamp;
  e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_enter_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  {
   Ecore_Event_Mouse_Move *e;

   INF("mouse in");

   e = (Ecore_Event_Mouse_Move *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move));
   if (!e) return;

   e->window = (Ecore_Window)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
   e->event_window = e->window;
   e->x = msg->x;
   e->y = msg->y;
   e->timestamp = msg->timestamp;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
   _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, e, NULL, NULL);
  }

  {
   Ecore_Win32_Event_Mouse_In *e;

   e = (Ecore_Win32_Event_Mouse_In *)calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Mouse_In));
   if (!e) return;

   e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
   e->x = msg->x;
   e->y = msg->y;
   e->timestamp = msg->timestamp ;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

   ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_MOUSE_IN, e, NULL, NULL);
  }
}

void
_ecore_win32_event_handle_leave_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  {
   Ecore_Event_Mouse_Move *e;

   INF("mouse out");

   e = (Ecore_Event_Mouse_Move *)calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move));
   if (!e) return;

   e->window = (Ecore_Window)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
   e->event_window = e->window;
   e->x = msg->x;
   e->y = msg->y;
   e->timestamp = msg->timestamp;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;
   _ecore_win32_event_last_window = (Ecore_Win32_Window *)e->window;

   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, e, NULL, NULL);
  }

  {
   Ecore_Win32_Event_Mouse_Out *e;

   e = (Ecore_Win32_Event_Mouse_Out *)calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Mouse_Out));
   if (!e) return;

   e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
   e->x = msg->x;
   e->y = msg->y;
   e->timestamp = msg->timestamp;
   e->modifiers = _ecore_win32_modifiers_get();

   _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

   ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_MOUSE_OUT, e, NULL, NULL);
  }
}

void
_ecore_win32_event_handle_focus_in(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Focus_In *e;

  INF("focus in");

  e = (Ecore_Win32_Event_Window_Focus_In *)calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Focus_In));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;
  _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_FOCUS_IN, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_focus_out(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Focus_Out *e;

  INF("focus out");

  e = (Ecore_Win32_Event_Window_Focus_Out *)calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Focus_Out));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;
  _ecore_win32_event_last_time = e->timestamp;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_FOCUS_OUT, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_expose(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Damage *e;

  INF("window expose");

  e = (Ecore_Win32_Event_Window_Damage *)calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Damage));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->x = msg->update.left;
  e->y = msg->update.top;
  e->width = msg->update.right - msg->update.left;
  e->height = msg->update.bottom - msg->update.top;

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_DAMAGE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_create_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Create *e;

  INF("window create notify");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Create));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_CREATE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_destroy_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Destroy *e;

  INF("window destroy notify");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Destroy));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;
  if (e->window == _ecore_win32_event_last_window) _ecore_win32_event_last_window = NULL;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_DESTROY, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_map_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Show *e;

  INF("window map notify");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Show));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_SHOW, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_unmap_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Hide *e;

  INF("window unmap notify");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Hide));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);

  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_HIDE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_configure_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  WINDOWINFO             wi;
  Ecore_Win32_Event_Window_Configure *e;
  WINDOWPOS             *window_pos;

  INF("window configure notify");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Configure));
  if (!e) return;

  window_pos = (WINDOWPOS *)msg->data_param;
  wi.cbSize = sizeof(WINDOWINFO);
  if (!GetWindowInfo(window_pos->hwnd, &wi))
   {
    free(e);
    return;
   }

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  e->abovewin = (void *)GetWindowLongPtr(window_pos->hwndInsertAfter, GWLP_USERDATA);
  e->x = wi.rcClient.left;
  e->y = wi.rcClient.top;
  e->width = wi.rcClient.right - wi.rcClient.left;
  e->height = wi.rcClient.bottom - wi.rcClient.top;
  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_CONFIGURE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_resize(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  RECT               rect;
  Ecore_Win32_Event_Window_Resize *e;

  INF("window resize");

  if (!GetClientRect(msg->window, &rect))
   return;

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Resize));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  e->width = rect.right - rect.left;
  e->height = rect.bottom - rect.top;
  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_RESIZE, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_property_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Property *e;

  INF("window property");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Property));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_PROPERTY, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_delete_request(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Window_Delete_Request *e;

  INF("window delete request");

  e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Window_Delete_Request));
  if (!e) return;

  e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
  e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;

  ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_WINDOW_DELETE_REQUEST, e, NULL, NULL);
}

void
_ecore_win32_event_handle_selection_notify(Ecore_Win32_Callback_Data *msg)
{
  Ecore_Win32_Event_Selection_Notify *e;
  HGLOBAL global;
  char *str;

  INF("selection_notify");

  /*
  * we have text data in clipboard but no data before,
  * so text data has just been added
  */
  if (IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT) && !_ecore_win32_clipboard_has_data)
   {
    e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Selection_Notify));
    if (!e) return;

    e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
    e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;
    e->selection = ECORE_WIN32_SELECTION_CLIPBOARD;

    if (!OpenClipboard(msg->window))
     goto free_e;

    global = GetClipboardData(CF_TEXT);
    if (!global)
     goto close_clipboard;

    str = GlobalLock(global);
    if (str)
     {
       e->data = strdup(str);
       GlobalUnlock(global);
     }

    CloseClipboard();

    ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_SELECTION_NOTIFY, e, NULL, NULL);

    _ecore_win32_clipboard_has_data = EINA_TRUE;
   }

  /*
  * we have no more text data in clipboard and data before,
  * so text data has just been removed
  */
  if (!IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT) && _ecore_win32_clipboard_has_data)
   {
    e = calloc(1, sizeof(Ecore_Win32_Event_Selection_Clear));
    if (!e) return;

    e->window = (void *)GetWindowLongPtr(msg->window, GWLP_USERDATA);
    e->timestamp = _ecore_win32_event_last_time;
    e->selection = ECORE_WIN32_SELECTION_CLIPBOARD;

    ecore_event_add(ECORE_WIN32_EVENT_SELECTION_CLEAR, e, NULL, NULL);

    _ecore_win32_clipboard_has_data = EINA_FALSE;
   }

  return;

 close_clipboard:
  CloseClipboard();
 free_e:
  free(e);
}