summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_wl2/ecore_wl2_buffer.c
blob: faa811a447b67b2b698831a5da3862d358ba184b (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
               
          


             
           
 
                                        

                                                           

                     

                                                                                            


                 
      

             
                         
                               
                     
                  
      

             
                        
                               
                      

 


                                                   

                      

                                                          

                                                                                      


              
                                  
 
                                       

                                                              

                                          
       


                                     

                                           
       
                                     
 
        

                                     


                           
                              
   
                               
                                                      


                                 
                               
   
       
                                 


                
             
            
             


                                     
                 

 


                     
                                             
                           
 
             


      
                                    


       

                       
          

                     


                        

                        

                     
                         
                                        

                      
                          
                             
                                                                                                         


                                                            


                             
                            

                                

                                     


                                       
                            


                                          
               


                                     
                                  

                                    
                                   

                               
                  
   
              

            
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include "ecore_wl2_private.h"

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <dlfcn.h>
#include <drm_fourcc.h>
#include <intel_bufmgr.h>
#include <i915_drm.h>
#include <vc4_drm.h>
#include <exynos_drm.h>
#include <exynos_drmif.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <linux/dma-buf.h>
#include "linux-dmabuf-unstable-v1-client-protocol.h"

#define SYM(lib, xx)        \
  do {              \
   sym_## xx = dlsym(lib, #xx); \
   if (!(sym_ ## xx)) {     \
     fail = EINA_TRUE;     \
   }              \
  } while (0)

static int drm_fd = -1;

typedef struct _Ecore_Wl2_Buffer Ecore_Wl2_Buffer;
typedef struct _Buffer_Handle Buffer_Handle;
typedef struct _Buffer_Manager Buffer_Manager;
struct _Buffer_Manager
{
  Buffer_Handle *(*alloc)(Buffer_Manager *self, const char *name, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd);
  struct wl_buffer *(*to_buffer)(Ecore_Wl2_Display *ewd, Ecore_Wl2_Buffer *db);
  void *(*map)(Ecore_Wl2_Buffer *buf);
  void (*unmap)(Ecore_Wl2_Buffer *buf);
  void (*discard)(Ecore_Wl2_Buffer *buf);
  void (*lock)(Ecore_Wl2_Buffer *buf);
  void (*unlock)(Ecore_Wl2_Buffer *buf);
  void (*manager_destroy)(void);
  void *priv;
  void *dl_handle;
  int refcount;
  Eina_Bool destroyed;
};

static Buffer_Manager *buffer_manager = NULL;

static drm_intel_bufmgr *(*sym_drm_intel_bufmgr_gem_init)(int fd, int batch_size) = NULL;
static int (*sym_drm_intel_bo_unmap)(drm_intel_bo *bo) = NULL;
static int (*sym_drm_intel_bo_map)(drm_intel_bo *bo) = NULL;
static drm_intel_bo *(*sym_drm_intel_bo_alloc_tiled)(drm_intel_bufmgr *mgr, const char *name, int x, int y, int cpp, uint32_t *tile, unsigned long *pitch, unsigned long flags) = NULL;
static void (*sym_drm_intel_bo_unreference)(drm_intel_bo *bo) = NULL;
static int (*sym_drmPrimeHandleToFD)(int fd, uint32_t handle, uint32_t flags, int *prime_fd) = NULL;
static void (*sym_drm_intel_bufmgr_destroy)(drm_intel_bufmgr *) = NULL;

static struct exynos_device *(*sym_exynos_device_create)(int fd) = NULL;
static struct exynos_bo *(*sym_exynos_bo_create)(struct exynos_device *dev, size_t size, uint32_t flags) = NULL;
static void *(*sym_exynos_bo_map)(struct exynos_bo *bo) = NULL;
static void (*sym_exynos_bo_destroy)(struct exynos_bo *bo) = NULL;
static void (*sym_exynos_device_destroy)(struct exynos_device *) = NULL;

static void
buffer_release(void *data, struct wl_buffer *buffer EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl2_Buffer *b = data;

  b->busy = EINA_FALSE;
  if (b->orphaned) ecore_wl2_buffer_destroy(b);
}

static const struct wl_buffer_listener buffer_listener =
{
  buffer_release
};

static struct wl_buffer *
_evas_dmabuf_wl_buffer_from_dmabuf(Ecore_Wl2_Display *ewd, Ecore_Wl2_Buffer *db)
{
  struct wl_buffer *buf;
  struct zwp_linux_dmabuf_v1 *dmabuf;
  struct zwp_linux_buffer_params_v1 *dp;
  uint32_t flags = 0;
  uint32_t format;

  if (db->alpha)
   format = DRM_FORMAT_ARGB8888;
  else
   format = DRM_FORMAT_XRGB8888;

  dmabuf = ecore_wl2_display_dmabuf_get(ewd);
  dp = zwp_linux_dmabuf_v1_create_params(dmabuf);
  zwp_linux_buffer_params_v1_add(dp, db->fd, 0, 0, db->stride, 0, 0);
  buf = zwp_linux_buffer_params_v1_create_immed(dp, db->w, db->h,
                         format, flags);
  wl_buffer_add_listener(buf, &buffer_listener, db);
  zwp_linux_buffer_params_v1_destroy(dp);

  return buf;
}

static void
_dmabuf_lock(Ecore_Wl2_Buffer *b)
{
  int ret;
  struct dma_buf_sync s;

  s.flags = DMA_BUF_SYNC_START | DMA_BUF_SYNC_RW;
  do
   {
    ret = ioctl(b->fd, DMA_BUF_IOCTL_SYNC, &s);
   } while (ret && ((errno == EAGAIN) || (errno == EINTR)));

  if (ret) WRN("Failed to lock dmabuf");
}

static void
_dmabuf_unlock(Ecore_Wl2_Buffer *b)
{
  int ret;
  struct dma_buf_sync s;

  s.flags = DMA_BUF_SYNC_END | DMA_BUF_SYNC_RW;
  do
   {
    ret = ioctl(b->fd, DMA_BUF_IOCTL_SYNC, &s);
   } while (ret && ((errno == EAGAIN) || (errno == EINTR)));

  if (ret) WRN("Failed to unlock dmabuf");
}

static Buffer_Handle *
_intel_alloc(Buffer_Manager *self, const char *name, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd)
{
  uint32_t tile = I915_TILING_NONE;
  drm_intel_bo *out;

  out = sym_drm_intel_bo_alloc_tiled(self->priv, name, w, h, 4, &tile,
                    stride, 0);

  if (!out) return NULL;

  if (tile != I915_TILING_NONE) goto err;
  /* First try to allocate an mmapable buffer with O_RDWR,
  * if that fails retry unmappable - if the compositor is
  * using GL it won't need to mmap the buffer and this can
  * work - otherwise it'll reject this buffer and we'll
  * have to fall back to shm rendering.
  */
  if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, out->handle,
               DRM_CLOEXEC | O_RDWR, fd) != 0)
   if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, out->handle,
                DRM_CLOEXEC, fd) != 0) goto err;

  return (Buffer_Handle *)out;

err:
  sym_drm_intel_bo_unreference(out);
  return NULL;
}

static void *
_intel_map(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  drm_intel_bo *bo;

  bo = (drm_intel_bo *)buf->bh;
  if (sym_drm_intel_bo_map(bo) != 0) return NULL;
  return bo->virtual;
}

static void
_intel_unmap(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  drm_intel_bo *bo;

  bo = (drm_intel_bo *)buf->bh;
  sym_drm_intel_bo_unmap(bo);
}

static void
_intel_discard(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  drm_intel_bo *bo;

  bo = (drm_intel_bo *)buf->bh;
  sym_drm_intel_bo_unreference(bo);
}

static void
_intel_manager_destroy()
{
  sym_drm_intel_bufmgr_destroy(buffer_manager->priv);
}

static Eina_Bool
_intel_buffer_manager_setup(int fd)
{
  Eina_Bool fail = EINA_FALSE;
  void *drm_intel_lib;

  drm_intel_lib = dlopen("libdrm_intel.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL);
  if (!drm_intel_lib) return EINA_FALSE;

  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bufmgr_gem_init);
  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bo_unmap);
  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bo_map);
  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bo_alloc_tiled);
  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bo_unreference);
  SYM(drm_intel_lib, drm_intel_bufmgr_destroy);
  SYM(drm_intel_lib, drmPrimeHandleToFD);

  if (fail) goto err;

  buffer_manager->priv = sym_drm_intel_bufmgr_gem_init(fd, 32);
  if (!buffer_manager->priv) goto err;

  buffer_manager->alloc = _intel_alloc;
  buffer_manager->to_buffer = _evas_dmabuf_wl_buffer_from_dmabuf;
  buffer_manager->map = _intel_map;
  buffer_manager->unmap = _intel_unmap;
  buffer_manager->discard = _intel_discard;
  buffer_manager->lock = _dmabuf_lock;
  buffer_manager->unlock = _dmabuf_unlock;
  buffer_manager->manager_destroy = _intel_manager_destroy;
  buffer_manager->dl_handle = drm_intel_lib;

  return EINA_TRUE;

err:
  dlclose(drm_intel_lib);
  return EINA_FALSE;
}

static Buffer_Handle *
_exynos_alloc(Buffer_Manager *self, const char *name EINA_UNUSED, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd)
{
  size_t size = w * h * 4;
  struct exynos_bo *out;

  *stride = w * 4;
  out = sym_exynos_bo_create(self->priv, size, 0);
  if (!out) return NULL;
  /* First try to allocate an mmapable buffer with O_RDWR,
  * if that fails retry unmappable - if the compositor is
  * using GL it won't need to mmap the buffer and this can
  * work - otherwise it'll reject this buffer and we'll
  * have to fall back to shm rendering.
  */
  if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, out->handle,
               DRM_CLOEXEC | O_RDWR, fd) != 0)
   if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, out->handle,
                DRM_CLOEXEC, fd) != 0) goto err;

  return (Buffer_Handle *)out;

err:
  sym_exynos_bo_destroy(out);
  return NULL;
}

static void *
_exynos_map(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct exynos_bo *bo;
  void *ptr;

  bo = (struct exynos_bo *)buf->bh;
  ptr = mmap(0, bo->size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, buf->fd, 0);
  if (ptr == MAP_FAILED) return NULL;
  return ptr;
}

static void
_exynos_unmap(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct exynos_bo *bo;

  bo = (struct exynos_bo *)buf->bh;
  munmap(buf->mapping, bo->size);
}

static void
_exynos_discard(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct exynos_bo *bo;

  bo = (struct exynos_bo *)buf->bh;
  sym_exynos_bo_destroy(bo);
}

static void
_exynos_manager_destroy()
{
  sym_exynos_device_destroy(buffer_manager->priv);
}

static Eina_Bool
_exynos_buffer_manager_setup(int fd)
{
  Eina_Bool fail = EINA_FALSE;
  void *drm_exynos_lib;
  struct exynos_bo *bo;

  drm_exynos_lib = dlopen("libdrm_exynos.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL);
  if (!drm_exynos_lib) return EINA_FALSE;

  SYM(drm_exynos_lib, exynos_device_create);
  SYM(drm_exynos_lib, exynos_bo_create);
  SYM(drm_exynos_lib, exynos_bo_map);
  SYM(drm_exynos_lib, exynos_bo_destroy);
  SYM(drm_exynos_lib, exynos_device_destroy);
  SYM(drm_exynos_lib, drmPrimeHandleToFD);

  if (fail) goto err;

  buffer_manager->priv = sym_exynos_device_create(fd);
  if (!buffer_manager->priv) goto err;

  /* _device_create succeeds on any arch, test harder */
  bo = sym_exynos_bo_create(buffer_manager->priv, 32, 0);
  if (!bo) goto err;

  sym_exynos_bo_destroy(bo);

  buffer_manager->alloc = _exynos_alloc;
  buffer_manager->to_buffer = _evas_dmabuf_wl_buffer_from_dmabuf;
  buffer_manager->map = _exynos_map;
  buffer_manager->unmap = _exynos_unmap;
  buffer_manager->discard = _exynos_discard;
  buffer_manager->lock = _dmabuf_lock;
  buffer_manager->unlock = _dmabuf_unlock;
  buffer_manager->manager_destroy = _exynos_manager_destroy;
  buffer_manager->dl_handle = drm_exynos_lib;
  return EINA_TRUE;

err:
  dlclose(drm_exynos_lib);
  return EINA_FALSE;
}

static Buffer_Handle *
_wl_shm_alloc(Buffer_Manager *self EINA_UNUSED, const char *name EINA_UNUSED, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd)
{
  Eina_Tmpstr *fullname;
  size_t size = w * h * 4;
  void *out = NULL;
  char *tmp;

  tmp = eina_vpath_resolve("(:usr.run:)/evas-wayland_shm-XXXXXX");
  *fd = eina_file_mkstemp(tmp, &fullname);
  free(tmp);

  if (*fd < 0) return NULL;

  unlink(fullname);
  eina_tmpstr_del(fullname);

  *stride = w * 4;
  if (ftruncate(*fd, size) < 0) goto err;

  out = mmap(NULL, size, (PROT_READ | PROT_WRITE), MAP_SHARED, *fd, 0);
  if (out == MAP_FAILED) goto err;

  return out;

err:
  close(*fd);
  return NULL;
}

static void *
_wl_shm_map(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  return buf->bh;
}

static void
_wl_shm_unmap(Ecore_Wl2_Buffer *buf EINA_UNUSED)
{
  /* wl_shm is mapped for its lifetime */
}

static void
_wl_shm_discard(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  munmap(buf->bh, buf->size);
}

static void
_wl_shm_manager_destroy()
{
  /* Nop. */
}

static struct wl_buffer *
_wl_shm_to_buffer(Ecore_Wl2_Display *ewd, Ecore_Wl2_Buffer *db)
{
  struct wl_buffer *buf;
  struct wl_shm_pool *pool;
  struct wl_shm *shm;
  uint32_t format;

  if (db->alpha)
   format = WL_SHM_FORMAT_ARGB8888;
  else
   format = WL_SHM_FORMAT_XRGB8888;

  shm = ecore_wl2_display_shm_get(ewd);
  pool = wl_shm_create_pool(shm, db->fd, db->size);
  buf = wl_shm_pool_create_buffer(pool, 0, db->w, db->h, db->stride, format);
  wl_shm_pool_destroy(pool);
  close(db->fd);
  db->fd = -1;
  wl_buffer_add_listener(buf, &buffer_listener, db);
  return buf;
}

static Eina_Bool
_wl_shm_buffer_manager_setup(int fd EINA_UNUSED)
{
  buffer_manager->alloc = _wl_shm_alloc;
  buffer_manager->to_buffer = _wl_shm_to_buffer;
  buffer_manager->map = _wl_shm_map;
  buffer_manager->unmap = _wl_shm_unmap;
  buffer_manager->discard = _wl_shm_discard;
  buffer_manager->manager_destroy = _wl_shm_manager_destroy;
  return EINA_TRUE;
}

struct internal_vc4_bo
{
  __u32 handle;
  int size;
  int fd;
};

static int
align(int v, int a)
{
  return (v + a - 1) & ~((uint64_t)a - 1);
}

static Buffer_Handle *
_vc4_alloc(Buffer_Manager *self EINA_UNUSED, const char *name EINA_UNUSED, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd)
{
  struct drm_vc4_create_bo bo;
  struct internal_vc4_bo *obo;
  struct drm_gem_close cl;
  size_t size;
  int ret;

  obo = malloc(sizeof(struct internal_vc4_bo));
  if (!obo) return NULL;

  *stride = align(w * 4, 16);
  size = *stride * h;
  memset(&bo, 0, sizeof(bo));
  bo.size = size;
  ret = ioctl(drm_fd, DRM_IOCTL_VC4_CREATE_BO, &bo);
  if (ret)
   {
    free(obo);
    return NULL;
   }

  obo->handle = bo.handle;
  obo->size = size;
  /* First try to allocate an mmapable buffer with O_RDWR,
  * if that fails retry unmappable - if the compositor is
  * using GL it won't need to mmap the buffer and this can
  * work - otherwise it'll reject this buffer and we'll
  * have to fall back to shm rendering.
  */
  if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, bo.handle,
               DRM_CLOEXEC | O_RDWR, fd) != 0)
   if (sym_drmPrimeHandleToFD(drm_fd, bo.handle,
                DRM_CLOEXEC, fd) != 0) goto err;

  obo->fd = *fd;
  return (Buffer_Handle *)obo;

err:
  memset(&cl, 0, sizeof(cl));
  cl.handle = bo.handle;
  ioctl(drm_fd, DRM_IOCTL_GEM_CLOSE, &cl);
  free(obo);
  return NULL;
}

static void *
_vc4_map(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct drm_vc4_mmap_bo map;
  struct internal_vc4_bo *bo;
  void *ptr;
  int ret;

  bo = (struct internal_vc4_bo *)buf->bh;

  memset(&map, 0, sizeof(map));
  map.handle = bo->handle;
  ret = ioctl(drm_fd, DRM_IOCTL_VC4_MMAP_BO, &map);
  if (ret) return NULL;

  ptr = mmap(NULL, bo->size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, drm_fd,
       map.offset);
  if (ptr == MAP_FAILED) return NULL;

  return ptr;
}

static void
_vc4_unmap(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct internal_vc4_bo *bo;

  bo = (struct internal_vc4_bo *)buf->bh;
  munmap(buf->mapping, bo->size);
}

static void
_vc4_discard(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  struct drm_gem_close cl;
  struct internal_vc4_bo *bo;

  bo = (struct internal_vc4_bo *)buf->bh;

  memset(&cl, 0, sizeof(cl));
  cl.handle = bo->handle;
  ioctl(drm_fd, DRM_IOCTL_GEM_CLOSE, &cl);
}

static Eina_Bool
_vc4_buffer_manager_setup(int fd)
{
  struct drm_gem_close cl;
  struct drm_vc4_create_bo bo;
  Eina_Bool fail = EINA_FALSE;
  void *drm_lib;

  memset(&bo, 0, sizeof(bo));
  bo.size = 32;
  if (ioctl(fd, DRM_IOCTL_VC4_CREATE_BO, &bo)) return EINA_FALSE;

  memset(&cl, 0, sizeof(cl));
  cl.handle = bo.handle;
  ioctl(fd, DRM_IOCTL_GEM_CLOSE, &cl);

  drm_lib = dlopen("libdrm.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL);
  if (!drm_lib) return EINA_FALSE;

  SYM(drm_lib, drmPrimeHandleToFD);

  if (fail) goto err;

  buffer_manager->alloc = _vc4_alloc;
  buffer_manager->to_buffer = _evas_dmabuf_wl_buffer_from_dmabuf;
  buffer_manager->map = _vc4_map;
  buffer_manager->unmap = _vc4_unmap;
  buffer_manager->discard = _vc4_discard;
  buffer_manager->lock = _dmabuf_lock;
  buffer_manager->unlock = _dmabuf_unlock;
  buffer_manager->manager_destroy = NULL;
  buffer_manager->dl_handle = drm_lib;
  return EINA_TRUE;
err:
  dlclose(drm_lib);
  return EINA_FALSE;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl2_buffer_init(Ecore_Wl2_Display *ewd, Ecore_Wl2_Buffer_Type types)
{
  int fd = -1;
  Eina_Bool dmabuf = ewd->wl.dmabuf && (types & ECORE_WL2_BUFFER_DMABUF);
  Eina_Bool shm = ewd->wl.shm && (types & ECORE_WL2_BUFFER_SHM);
  Eina_Bool success = EINA_FALSE;

  if (buffer_manager)
   {
    buffer_manager->refcount++;
    return EINA_TRUE;
   }

  buffer_manager = calloc(1, sizeof(Buffer_Manager));
  if (!buffer_manager) goto err_alloc;

  if (!getenv("EVAS_WAYLAND_SHM_DISABLE_DMABUF") && dmabuf)
   {
    fd = open("/dev/dri/renderD128", O_RDWR | O_CLOEXEC);
    if (fd < 0)
     {
       ERR("Tried to use dmabufs, but can't find /dev/dri/renderD128 . Falling back to regular SHM");
       goto fallback_shm;
     }

    success = _intel_buffer_manager_setup(fd);
    if (!success) success = _exynos_buffer_manager_setup(fd);
    if (!success) success = _vc4_buffer_manager_setup(fd);
   }
fallback_shm:
  if (!success) success = shm && _wl_shm_buffer_manager_setup(0);
  if (!success) goto err_bm;

  drm_fd = fd;
  buffer_manager->refcount = 1;
  return EINA_TRUE;

err_bm:
  if (fd >= 0) close(fd);
  free(buffer_manager);
  buffer_manager = NULL;
err_alloc:
  return EINA_FALSE;
}

static void
_buffer_manager_ref(void)
{
  buffer_manager->refcount++;
}

static void
_buffer_manager_deref(void)
{
  buffer_manager->refcount--;
  if (buffer_manager->refcount || !buffer_manager->destroyed) return;

  if (buffer_manager->manager_destroy) buffer_manager->manager_destroy();
  free(buffer_manager);
  buffer_manager = NULL;
  if (drm_fd >=0) close(drm_fd);
}

static void
_buffer_manager_destroy(void)
{
  if (buffer_manager->destroyed) return;
  buffer_manager->destroyed = EINA_TRUE;
  _buffer_manager_deref();
}

static Buffer_Handle *
_buffer_manager_alloc(const char *name, int w, int h, unsigned long *stride, int32_t *fd)
{
  Buffer_Handle *out;

  _buffer_manager_ref();
  out = buffer_manager->alloc(buffer_manager, name, w, h, stride, fd);
  if (!out) _buffer_manager_deref();
  return out;
}

EAPI struct wl_buffer *
ecore_wl2_buffer_wl_buffer_get(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  return buf->wl_buffer;
}

EAPI void *
ecore_wl2_buffer_map(Ecore_Wl2_Buffer *buf, int *w, int *h, int *stride)
{
  void *out;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(buf, NULL);

  if (buf->mapping)
   {
    out = buf->mapping;
   }
  else
   {
    _buffer_manager_ref();
    out = buffer_manager->map(buf);
    if (!out)
     {
       _buffer_manager_deref();
       return NULL;
     }
    buf->locked = EINA_TRUE;
    buf->mapping = out;
   }
  if (w) *w = buf->w;
  if (h) *h = buf->h;
  if (stride) *stride = (int)buf->stride;

  if (!buf->locked) ecore_wl2_buffer_lock(buf);

  return out;
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_unmap(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  buffer_manager->unmap(buf);
  _buffer_manager_deref();
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_discard(Ecore_Wl2_Buffer *buf)
{
  buffer_manager->discard(buf);
  _buffer_manager_deref();
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_lock(Ecore_Wl2_Buffer *b)
{
  if (b->locked) ERR("Buffer already locked\n");
  if (buffer_manager->lock) buffer_manager->lock(b);
  b->locked = EINA_TRUE;
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_unlock(Ecore_Wl2_Buffer *b)
{
  if (!b->locked) ERR("Buffer already unlocked\n");
  if (buffer_manager->unlock) buffer_manager->unlock(b);
  b->locked = EINA_FALSE;
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_destroy(Ecore_Wl2_Buffer *b)
{
  if (!b) return;

  if (b->locked || b->busy)
   {
    b->orphaned = EINA_TRUE;
    return;
   }
  if (b->fd != -1) close(b->fd);
  if (b->mapping) ecore_wl2_buffer_unmap(b);
  ecore_wl2_buffer_discard(b);
  if (b->wl_buffer) wl_buffer_destroy(b->wl_buffer);
  b->wl_buffer = NULL;
  free(b);
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl2_buffer_busy_get(Ecore_Wl2_Buffer *buffer)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(buffer, EINA_FALSE);

  return (buffer->locked) || (buffer->busy);
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_busy_set(Ecore_Wl2_Buffer *buffer)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(buffer);

  buffer->busy = EINA_TRUE;
}

EAPI int
ecore_wl2_buffer_age_get(Ecore_Wl2_Buffer *buffer)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(buffer, 0);

  return buffer->age;
}

EAPI void ecore_wl2_buffer_age_set(Ecore_Wl2_Buffer *buffer, int age)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(buffer);

  buffer->age = age;
}

EAPI void
ecore_wl2_buffer_age_inc(Ecore_Wl2_Buffer *buffer)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(buffer);

  buffer->age++;
}

/* The only user of this function has been removed, but it
 * will likely come back later. The problem is that
 * a dmabuf buffer needs to be resized on the compositor
 * even if the allocation still fits. Doing the resize
 * properly isn't something that will be fixed in the 1.21
 * timeframe, so the optimization has been (temporarily)
 * removed.
 *
 * This is currently beta api - don't move it out of beta
 * with no users...
 */
EAPI Eina_Bool
ecore_wl2_buffer_fit(Ecore_Wl2_Buffer *b, int w, int h)
{
  int stride;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(b, EINA_FALSE);

  stride = b->stride;
  if ((w >= b->w) && (w <= stride / 4) && (h == b->h))
   {
    b->w = w;
    return EINA_TRUE;
   }

  return EINA_FALSE;
}

static Ecore_Wl2_Buffer *
_ecore_wl2_buffer_partial_create(int w, int h, Eina_Bool alpha)
{
  Ecore_Wl2_Buffer *out;

  out = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Buffer));
  if (!out) return NULL;

  out->fd = -1;
  out->alpha = alpha;
  out->bh = _buffer_manager_alloc("name", w, h, &out->stride, &out->fd);
  if (!out->bh)
   {
    free(out);
    return NULL;
   }
  out->w = w;
  out->h = h;
  out->size = out->stride * h;

  return out;
}

EAPI Ecore_Wl2_Buffer *
ecore_wl2_buffer_create(Ecore_Wl2_Display *ewd, int w, int h, Eina_Bool alpha)
{
  Ecore_Wl2_Buffer *out;

  out = _ecore_wl2_buffer_partial_create(w, h, alpha);
  if (!out) return NULL;

  out->wl_buffer = buffer_manager->to_buffer(ewd, out);

  return out;
}

static void
_create_succeeded(void *data EINA_UNUSED,
         struct zwp_linux_buffer_params_v1 *params,
         struct wl_buffer *new_buffer)
{
  wl_buffer_destroy(new_buffer);
  zwp_linux_buffer_params_v1_destroy(params);
}

static void
_create_failed(void *data, struct zwp_linux_buffer_params_v1 *params)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;

  zwp_linux_buffer_params_v1_destroy(params);
  _buffer_manager_destroy();
  ewd->wl.dmabuf = NULL;
}

static const struct zwp_linux_buffer_params_v1_listener params_listener =
{
  _create_succeeded,
  _create_failed
};

void
_ecore_wl2_buffer_test(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  struct zwp_linux_buffer_params_v1 *dp;
  Ecore_Wl2_Buffer *buf;

  if (!ecore_wl2_buffer_init(ewd, ECORE_WL2_BUFFER_DMABUF)) return;

  buf = _ecore_wl2_buffer_partial_create(1, 1, EINA_TRUE);
  if (!buf) goto fail;

  dp = zwp_linux_dmabuf_v1_create_params(ewd->wl.dmabuf);
  zwp_linux_buffer_params_v1_add(dp, buf->fd, 0, 0, buf->stride, 0, 0);
  zwp_linux_buffer_params_v1_add_listener(dp, &params_listener, ewd);
  zwp_linux_buffer_params_v1_create(dp, buf->w, buf->h,
                   DRM_FORMAT_ARGB8888, 0);

  ecore_wl2_buffer_destroy(buf);

  return;

fail:
 _buffer_manager_destroy();
 ewd->wl.dmabuf = NULL;
}