summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_wl2/ecore_wl2_display.c
blob: 1a2a24ef55c27dd0f987fbc867f5503b83bae275 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

               
                           
                   
 
                     

                     
                       


                                          
  
                     

                  
        

                               

                            

 
                                    
                                                           


                                  


      


                                             

                                                                                
                      

                                                                                                                        
                                           


                                                                 
                                          
                                                                                        

                             
                       


                                                           

        
 

                      
                 
                           
              
                                 
                            

                          


                                     


                           
                                      

                                         

                             
                               
                   
                                                         
   
                       
                        

                 
                                     
                               
                                                   

                                   
   

                                                       

                                     

                      
                     
                                            
                                                 
                         
                                            
   
 
   
                         
           
        

                                            
           
                                      
                                                              
        
                               
 
                 
               
 
                           
                  

                                          


                                 
                 
 


                       

                    
 

                      
 


               
 
      

                                   
                                       
                                  
                                      
                                
                                

                      
              


              
 
                    

                       
 

                     
 

                
                      
                           


                   
                                 
                      
                      

                   


                     
   
 

                                                               
                            
 
                                                 
               
                                            

                          
           
 
                              

                          

                          


                               

                        
           
           
                                
 
                          


                


           
                  

                

                       

                           

                                                        
                                                 
                
   

                       
                                   

                          
                          

                                
      

                                       
                 
               

               
              
                           

                                      


                                                              
 

                             
                      
                                        

                                   
                             
                


          
      

                         
              
             

          

                                                                                    

                                  


                              
 
                      

 
                                                 
            
                     
 

                                              
      

                                   
   
                       


                                 
                        


            
       
                               
      
                         

               

               


    

                             
                         

               

                 

   
                      
                     
                              
                               

                                 

                                                                                  

        
     

                 
                                    

 
            

                      
             
         
                                                      
                
 
                        
 


                                


                                
              
                          
 

        
               

                              


                                    
 


                      


                          
       
 

                     
                     


                     
                
          
       
 
                     

        


        
 
                             
 
          
             
   

                                  


                      
                          
                               

           
 
                           
 
          
             
                                    
                        


                               
                         

              

           
 


                            

                           
 


                                                         


                             
 
                                        
                                     

                             
                
                                   
                            
                           

                          
                                                                                     

                                


                              
                                      
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include "ecore_wl2_private.h"

#include "linux-dmabuf-unstable-v1-client-protocol.h"
#include "efl-hints-client-protocol.h"

static Eina_Hash *_server_displays = NULL;
static Eina_Hash *_client_displays = NULL;

static Eina_Bool _cb_connect_idle(void *data);
static Eina_Bool _cb_connect_data(void *data, Ecore_Fd_Handler *hdl);
static Eina_Bool _ecore_wl2_display_connect(Ecore_Wl2_Display *ewd, Eina_Bool sync);

void
_display_event_free(void *d, void *event)
{
  ecore_wl2_display_disconnect(d);
  free(event);
}

static void
_ecore_wl2_display_event(Ecore_Wl2_Display *ewd, int event)
{
  Ecore_Wl2_Event_Connect *ev;

  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Connect));
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(ev);
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ecore_event_add(event, ev, _display_event_free, ewd);
}

static void
_ecore_wl2_display_signal_exit(void)
{
  Ecore_Event_Signal_Exit *ev;

  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Signal_Exit));
  if (!ev) return;

  ev->quit = EINA_TRUE;
  ecore_event_add(ECORE_EVENT_SIGNAL_EXIT, ev, NULL, NULL);
}

static void
_dmabuf_cb_format(void *data EINA_UNUSED, struct zwp_linux_dmabuf_v1 *dmabuf EINA_UNUSED, uint32_t format EINA_UNUSED)
{
  /* It would be awfully nice if this actually happened */
};

static const struct zwp_linux_dmabuf_v1_listener _dmabuf_listener =
{
  _dmabuf_cb_format
};

static void
_zxdg_shell_cb_ping(void *data EINA_UNUSED, struct zxdg_shell_v6 *shell, uint32_t serial)
{
  zxdg_shell_v6_pong(shell, serial);
}

static const struct zxdg_shell_v6_listener _zxdg_shell_listener =
{
  _zxdg_shell_cb_ping,
};

static void
_session_recovery_create_uuid(void *data EINA_UNUSED, struct zwp_e_session_recovery *session_recovery EINA_UNUSED, struct wl_surface *surface, const char *uuid)
{
  Ecore_Wl2_Window *win;

  /* surface may have been destroyed */
  if (!surface) return;
  win = wl_surface_get_user_data(surface);

  eina_stringshare_replace(&win->uuid, uuid);
}

static const struct zwp_e_session_recovery_listener _session_listener =
{
  _session_recovery_create_uuid,
};

static void
_aux_hints_supported_aux_hints(void *data, struct efl_aux_hints *aux_hints EINA_UNUSED, struct wl_surface *surface_resource, struct wl_array *hints, uint32_t num_hints)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;
  struct wl_surface *surface = surface_resource;
  Ecore_Wl2_Window *win = NULL;
  char *p = NULL;
  char **str = NULL;
  const char *hint = NULL;
  unsigned int i = 0;
  Ecore_Wl2_Event_Aux_Hint_Supported *ev;

  if (!surface) return;
  win = _ecore_wl2_display_window_surface_find(ewd, surface_resource);
  if (!win) return;

  p = hints->data;
  str = calloc(num_hints, sizeof(char *));
  if (!str) return;

  while ((const char *)p < ((const char *)hints->data + hints->size))
   {
    str[i] = (char *)eina_stringshare_add(p);
    p += strlen(p) + 1;
    i++;
   }
  for (i = 0; i < num_hints; i++)
   {
    hint = eina_stringshare_add(str[i]);
    win->supported_aux_hints =
        eina_list_append(win->supported_aux_hints, hint);
   }
  if (str)
   {
    for (i = 0; i < num_hints; i++)
     {
       if (str[i])
        {
         eina_stringshare_del(str[i]);
         str[i] = NULL;
        }
     }
    free(str);
   }

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Aux_Hint_Supported)))) return;
  ev->win = win->id;
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_AUX_HINT_SUPPORTED, ev, _display_event_free, ewd);
}

static void
_aux_hints_allowed_aux_hint(void *data, struct efl_aux_hints *aux_hints EINA_UNUSED, struct wl_surface *surface_resource, int id)
{
  struct wl_surface *surface = surface_resource;
  Ecore_Wl2_Window *win = NULL;
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;
  Ecore_Wl2_Event_Aux_Hint_Allowed *ev;

  if (!surface) return;
  win = _ecore_wl2_display_window_surface_find(ewd, surface_resource);
  if (!win) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Aux_Hint_Allowed)))) return;
  ev->win = win->id;
  ev->id = id;
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_AUX_HINT_ALLOWED, ev, _display_event_free, ewd);
}

 static void
_cb_aux_message_free(void *data EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Wl2_Event_Aux_Message *ev;
  char *str;

  ev = event;
  ecore_wl2_display_disconnect(ev->display);
  eina_stringshare_del(ev->key);
  eina_stringshare_del(ev->val);
  EINA_LIST_FREE(ev->options, str)
   eina_stringshare_del(str);
  free(ev);
}

 static void
_aux_hints_aux_message(void *data, struct efl_aux_hints *aux_hints EINA_UNUSED, struct wl_surface *surface_resource, const char *key, const char *val, struct wl_array *options)
{
  Ecore_Wl2_Window *win = NULL;
  Ecore_Wl2_Event_Aux_Message *ev;
  char *p = NULL, *str = NULL;
  Eina_List *opt_list = NULL;
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;

  if (!surface_resource) return;
  win = _ecore_wl2_display_window_surface_find(ewd, surface_resource);
  if (!win) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Aux_Message)))) return;

  if ((options) && (options->size))
   {
    p = options->data;
    while ((const char *)p < ((const char *)options->data + options->size))
     {
       str = (char *)eina_stringshare_add(p);
       opt_list = eina_list_append(opt_list, str);
       p += strlen(p) + 1;
     }
   }

  ev->win = win->id;
  ev->key = eina_stringshare_add(key);
  ev->val = eina_stringshare_add(val);
  ev->options = opt_list;
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;

  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_AUX_MESSAGE, ev, _cb_aux_message_free, NULL);
}

static const struct efl_aux_hints_listener _aux_hints_listener =
{
  _aux_hints_supported_aux_hints,
  _aux_hints_allowed_aux_hint,
  _aux_hints_aux_message,
};

static void
_cb_global_event_free(void *data EINA_UNUSED, void *event)
{
  Ecore_Wl2_Event_Global *ev;

  ev = event;
  eina_stringshare_del(ev->interface);
  ecore_wl2_display_disconnect(ev->display);
  free(ev);
}

static void
_cb_global_add(void *data, struct wl_registry *registry, unsigned int id, const char *interface, unsigned int version)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd;
  Ecore_Wl2_Event_Global *ev;

  ewd = data;

  /* test to see if we have already added this global to our hash */
  if (!eina_hash_find(ewd->globals, &id))
   {
    Ecore_Wl2_Global *global;

    /* allocate space for new global */
    global = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Global));
    if (!global) return;

    global->id = id;
    global->interface = eina_stringshare_add(interface);
    global->version = version;

    /* add this global to our hash */
    if (!eina_hash_add(ewd->globals, &global->id, global))
     {
       eina_stringshare_del(global->interface);
       free(global);
     }
   }
  else
   goto event;

  if (!strcmp(interface, "wl_compositor"))
   {
    Ecore_Wl2_Window *window;
    ewd->wl.compositor_version = MIN(version, 4);
    ewd->wl.compositor =
     wl_registry_bind(registry, id, &wl_compositor_interface,
              ewd->wl.compositor_version);
    EINA_INLIST_FOREACH(ewd->windows, window)
     _ecore_wl2_window_surface_create(window);
   }
  else if (!strcmp(interface, "wl_subcompositor"))
   {
    ewd->wl.subcompositor =
     wl_registry_bind(registry, id, &wl_subcompositor_interface, 1);
   }
  else if (!strcmp(interface, "wl_shm"))
   {
    ewd->wl.shm =
     wl_registry_bind(registry, id, &wl_shm_interface, 1);
   }
  else if (!strcmp(interface, "zwp_linux_dmabuf_v1"))
   {
    ewd->wl.dmabuf =
     wl_registry_bind(registry, id, &zwp_linux_dmabuf_v1_interface, 2);
    zwp_linux_dmabuf_v1_add_listener(ewd->wl.dmabuf, &_dmabuf_listener, ewd);
   }
  else if (!strcmp(interface, "wl_data_device_manager"))
   {
    ewd->wl.data_device_manager_version = MIN(version, 3);
    ewd->wl.data_device_manager =
     wl_registry_bind(registry, id, &wl_data_device_manager_interface, ewd->wl.data_device_manager_version);
   }
  else if ((eina_streq(interface, "www")) &&
      (getenv("EFL_WAYLAND_ENABLE_WWW")))
   {
    Ecore_Wl2_Window *window;

    ewd->wl.www = wl_registry_bind(registry, id, &www_interface, 1);
    EINA_INLIST_FOREACH(ewd->windows, window)
     _ecore_wl2_window_www_surface_init(window);
   }
  else if ((!strcmp(interface, "zwp_e_session_recovery")) &&
      (!no_session_recovery))
   {
    ewd->wl.session_recovery =
     wl_registry_bind(registry, id,
              &zwp_e_session_recovery_interface, 1);
    zwp_e_session_recovery_add_listener(ewd->wl.session_recovery,
                      &_session_listener, ewd);
   }
  else if (!strcmp(interface, "efl_aux_hints"))
   {
    Ecore_Wl2_Window *window;
    ewd->wl.efl_aux_hints =
     wl_registry_bind(registry, id,
              &efl_aux_hints_interface, 1);
    efl_aux_hints_add_listener(ewd->wl.efl_aux_hints, &_aux_hints_listener, ewd);
    EINA_INLIST_FOREACH(ewd->windows, window)
     if (window->surface) efl_aux_hints_get_supported_aux_hints(ewd->wl.efl_aux_hints, window->surface);
   }
  else if (!strcmp(interface, "zwp_teamwork"))
   {
    ewd->wl.teamwork =
     wl_registry_bind(registry, id,
              &zwp_teamwork_interface, EFL_TEAMWORK_VERSION);
   }
  else if (!strcmp(interface, "wl_output"))
   _ecore_wl2_output_add(ewd, id);
  else if (!strcmp(interface, "wl_seat"))
   _ecore_wl2_input_add(ewd, id, version);
  else if (!strcmp(interface, "efl_hints"))
   {
    Ecore_Wl2_Window *window;

    ewd->wl.efl_hints = wl_registry_bind(registry, id, &efl_hints_interface, MIN(version, 2));
    EINA_INLIST_FOREACH(ewd->windows, window)
     {
       if (!window->zxdg_surface) continue;
       if (window->aspect.set)
        efl_hints_set_aspect(window->display->wl.efl_hints, window->zxdg_surface,
         window->aspect.w, window->aspect.h, window->aspect.aspect);
       if (window->weight.set)
        efl_hints_set_weight(window->display->wl.efl_hints,
         window->zxdg_surface, window->weight.w, window->weight.h);
     }
   }

event:
  /* allocate space for event structure */
  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Global));
  if (!ev) return;

  ev->id = id;
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ev->version = version;
  ev->interface = eina_stringshare_add(interface);

  /* raise an event saying a new global has been added */
  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_GLOBAL_ADDED, ev,
          _cb_global_event_free, NULL);
}

static void
_cb_global_remove(void *data, struct wl_registry *registry EINA_UNUSED, unsigned int id)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd;
  Ecore_Wl2_Global *global;
  Ecore_Wl2_Event_Global *ev;

  ewd = data;

  /* try to find this global in our hash */
  global = eina_hash_find(ewd->globals, &id);
  if (!global) return;

  /* allocate space for event structure */
  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Global));
  if (!ev) return;

  ev->id = id;
  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ev->version = global->version;
  ev->interface = eina_stringshare_add(global->interface);

  /* raise an event saying a global has been removed */
  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_GLOBAL_REMOVED, ev,
          _cb_global_event_free, NULL);

  /* delete this global from our hash */
  if (ewd->globals) eina_hash_del_by_key(ewd->globals, &id);
}

static const struct wl_registry_listener _registry_listener =
{
  _cb_global_add,
  _cb_global_remove
};

static Eina_Bool
_cb_create_data(void *data, Ecore_Fd_Handler *hdl EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;
  struct wl_event_loop *loop;

  loop = wl_display_get_event_loop(ewd->wl.display);
  wl_event_loop_dispatch(loop, 0);

  /* wl_display_flush_clients(ewd->wl.display); */

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static void
_cb_create_prepare(void *data, Ecore_Fd_Handler *hdlr EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;

  wl_display_flush_clients(ewd->wl.display);
}

static Eina_Bool 
_recovery_timer(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  if (!_ecore_wl2_display_connect(ewd, 1))
   return EINA_TRUE;

  ewd->recovery_timer = NULL;
  return EINA_FALSE;
}

static void
_ecore_wl2_display_globals_cleanup(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  if (ewd->wl.session_recovery)
   zwp_e_session_recovery_destroy(ewd->wl.session_recovery);
  if (ewd->wl.www) www_destroy(ewd->wl.www);
  if (ewd->wl.zxdg_shell) zxdg_shell_v6_destroy(ewd->wl.zxdg_shell);
  if (ewd->wl.shm) wl_shm_destroy(ewd->wl.shm);
  if (ewd->wl.data_device_manager)
   wl_data_device_manager_destroy(ewd->wl.data_device_manager);
  if (ewd->wl.compositor) wl_compositor_destroy(ewd->wl.compositor);
  if (ewd->wl.subcompositor) wl_subcompositor_destroy(ewd->wl.subcompositor);
  if (ewd->wl.dmabuf) zwp_linux_dmabuf_v1_destroy(ewd->wl.dmabuf);
  if (ewd->wl.efl_aux_hints) efl_aux_hints_destroy(ewd->wl.efl_aux_hints);
  if (ewd->wl.efl_hints) efl_hints_destroy(ewd->wl.efl_hints);

  if (ewd->wl.registry) wl_registry_destroy(ewd->wl.registry);
}

static void
_recovery_timer_add(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  Eina_Inlist *tmp, *tmp2;
  Ecore_Wl2_Output *output;
  Ecore_Wl2_Input *input;
  Ecore_Wl2_Window *window;

  eina_hash_free_buckets(ewd->globals);
  ecore_idle_enterer_del(ewd->idle_enterer);
  ewd->idle_enterer = NULL;

  ecore_main_fd_handler_del(ewd->fd_hdl);
  ewd->fd_hdl = NULL;

  ewd->shell_done = EINA_FALSE;

  _ecore_wl2_display_globals_cleanup(ewd);

  memset(&ewd->wl, 0, sizeof(ewd->wl));
  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(ewd->inputs, tmp, input)
   _ecore_wl2_input_del(input);

  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(ewd->outputs, tmp, output)
   _ecore_wl2_output_del(output);

  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(ewd->windows, tmp, window)
   {
    Ecore_Wl2_Subsurface *subsurf;

    EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(window->subsurfs, tmp2, subsurf)
     _ecore_wl2_subsurf_unmap(subsurf);
    _ecore_wl2_window_semi_free(window);
    window->set_config.serial = 0;
    window->req_config.serial = 0;
    window->zxdg_configure_ack = NULL;
    window->zxdg_set_min_size = NULL;
    window->zxdg_set_max_size = NULL;
   }

  ewd->recovery_timer =
   ecore_timer_add(0.5, (Ecore_Task_Cb)_recovery_timer, ewd);
  _ecore_wl2_display_event(ewd, ECORE_WL2_EVENT_DISCONNECT);
}

static void
_begin_recovery_maybe(Ecore_Wl2_Display *ewd, int code)
{
  if ((_server_displays || (code != EPROTO)) && ewd->wl.session_recovery)// && (errno == EPIPE))
   _recovery_timer_add(ewd);
  else if (!_server_displays)
   {
    ERR("Wayland Socket Error: %s", strerror(errno));
    _ecore_wl2_display_signal_exit();
   }
}

static Eina_Bool
_cb_connect_data(void *data, Ecore_Fd_Handler *hdl)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;
  int ret = 0, code;

  if (ecore_main_fd_handler_active_get(hdl, ECORE_FD_READ))
   {
    ret = wl_display_dispatch(ewd->wl.display);
    code = errno;
    if ((ret < 0) && (code != EAGAIN)) goto err;
   }

  if (ecore_main_fd_handler_active_get(hdl, ECORE_FD_WRITE))
   {
    ret = wl_display_flush(ewd->wl.display);
    code = errno;
    if (ret >= 0)
     ecore_main_fd_handler_active_set(hdl, ECORE_FD_READ);

    if ((ret < 0) && (code != EAGAIN)) goto err;
   }

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;

err:
  ewd->fd_hdl = NULL;
  _begin_recovery_maybe(ewd, code);

  return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
}

static void
_cb_globals_hash_del(void *data)
{
  Ecore_Wl2_Global *global;

  global = data;

  eina_stringshare_del(global->interface);

  free(global);
}

static Eina_Bool
_cb_connect_idle(void *data)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd = data;
  int ret = 0, code;

  ret = wl_display_get_error(ewd->wl.display);
  code = errno;
  if (ret < 0) goto err;

  ret = wl_display_dispatch_pending(ewd->wl.display);
  code = errno;
  if (ret < 0) goto err;

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;

err:
  if ((ret < 0) && (code != EAGAIN))
   {
    ewd->idle_enterer = NULL;
    _begin_recovery_maybe(ewd, code);

    return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
   }

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static Ecore_Wl2_Global *
_ecore_wl2_global_find(Ecore_Wl2_Display *ewd, const char *interface)
{
  Eina_Iterator *itr;
  Ecore_Wl2_Global *global = NULL, *g = NULL;

  itr = eina_hash_iterator_data_new(ewd->globals);
  if (!itr) return NULL;

  EINA_ITERATOR_FOREACH(itr, g)
   {
    if (!strcmp(g->interface, interface))
     {
       global = g;
       break;
     }
   }

  eina_iterator_free(itr);
  return global;
}

static void
_ecore_wl2_shell_bind(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  Ecore_Wl2_Global *global = NULL;
  const char **itr;
  const char *shells[] =
   {
    "zxdg_shell_v6",
    NULL
   };

  if (ewd->shell_done) return;

  for (itr = shells; *itr != NULL; itr++)
   {
    global = _ecore_wl2_global_find(ewd, *itr);
    if (!global) continue;
    break;
   }

  if (!global) return;

  if (!strcmp(global->interface, "zxdg_shell_v6"))
   {
    ewd->wl.zxdg_shell =
     wl_registry_bind(ewd->wl.registry, global->id,
              &zxdg_shell_v6_interface, 1);
    zxdg_shell_v6_add_listener(ewd->wl.zxdg_shell,
                  &_zxdg_shell_listener, NULL);
    ewd->shell_done = EINA_TRUE;
   }
}

static void
_cb_sync_done(void *data, struct wl_callback *cb, uint32_t serial EINA_UNUSED)
{
  Ecore_Wl2_Event_Sync_Done *ev;
  Ecore_Wl2_Display *ewd;

  ewd = data;
  ewd->sync_done = EINA_TRUE;

  _ecore_wl2_shell_bind(ewd);

  wl_callback_destroy(cb);

  ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Event_Sync_Done));
  if (!ev) return;

  ev->display = ewd;
  ewd->refs++;
  ecore_event_add(ECORE_WL2_EVENT_SYNC_DONE, ev, _display_event_free, ewd);
}

static const struct wl_callback_listener _sync_listener =
{
  _cb_sync_done
};

static Eina_Bool
_ecore_wl2_display_connect(Ecore_Wl2_Display *ewd, Eina_Bool sync)
{
  struct wl_callback *cb;

  /* try to connect to wayland display with this name */
  ewd->wl.display = wl_display_connect(ewd->name);
  if (!ewd->wl.display) return EINA_FALSE;

  ewd->wl.registry = wl_display_get_registry(ewd->wl.display);
  wl_registry_add_listener(ewd->wl.registry, &_registry_listener, ewd);

  cb = wl_display_sync(ewd->wl.display);
  wl_callback_add_listener(cb, &_sync_listener, ewd);

  if (sync)
   {
    /* NB: If we are connecting (as a client), then we will need to setup
     * a callback for display_sync and wait for it to complete. There is no
     * other option here as we need the compositor, shell, etc, to be setup
     * before we can allow a user to make use of the API functions */
    while (!ewd->sync_done)
     {
       int ret;

       ret = wl_display_dispatch(ewd->wl.display);
       if ((ret < 0) && (errno != EAGAIN))
        {
         ERR("Received Fatal Error on Wayland Display");

         wl_registry_destroy(ewd->wl.registry);
         return EINA_FALSE;
        }
     }
   }

  ewd->fd_hdl =
   ecore_main_fd_handler_add(wl_display_get_fd(ewd->wl.display),
                ECORE_FD_READ | ECORE_FD_WRITE | ECORE_FD_ERROR,
                _cb_connect_data, ewd, NULL, NULL);

  ewd->idle_enterer = ecore_idle_enterer_add(_cb_connect_idle, ewd);

  _ecore_wl2_display_event(ewd, ECORE_WL2_EVENT_CONNECT);
  ecore_wl2_display_flush(ewd);
  return EINA_TRUE;
}

static void
_ecore_wl2_display_cleanup(Ecore_Wl2_Display *ewd)
{
  Ecore_Wl2_Output *output;
  Ecore_Wl2_Input *input;
  Eina_Inlist *tmp;

  if (ewd->xkb_context) xkb_context_unref(ewd->xkb_context);

  /* free each input */
  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(ewd->inputs, tmp, input)
   _ecore_wl2_input_del(input);

  /* free each output */
  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(ewd->outputs, tmp, output)
   _ecore_wl2_output_del(output);

  if (ewd->idle_enterer) ecore_idle_enterer_del(ewd->idle_enterer);

  if (ewd->fd_hdl) ecore_main_fd_handler_del(ewd->fd_hdl);

  eina_hash_free(ewd->globals);

  _ecore_wl2_display_globals_cleanup(ewd);
}

Ecore_Wl2_Window *
_ecore_wl2_display_window_surface_find(Ecore_Wl2_Display *display, struct wl_surface *wl_surface)
{
  Ecore_Wl2_Window *window;

  if ((!display) || (!wl_surface)) return NULL;

  EINA_INLIST_FOREACH(display->windows, window)
   {
    if ((window->surface) &&
      (window->surface == wl_surface))
     return window;
   }

  return NULL;
}

EAPI Ecore_Wl2_Display *
ecore_wl2_display_create(const char *name)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd;
  struct wl_event_loop *loop;

  if (!_server_displays)
   _server_displays = eina_hash_string_superfast_new(NULL);

  if (name)
   {
    /* someone wants to create a server with a specific display */

    /* check hash of cached server displays for this name */
    ewd = eina_hash_find(_server_displays, name);
    if (ewd) goto found;
   }

  /* allocate space for display structure */
  ewd = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Display));
  if (!ewd) return NULL;

  ewd->refs++;
  ewd->pid = getpid();

  /* try to create new wayland display */
  ewd->wl.display = wl_display_create();
  if (!ewd->wl.display)
   {
    ERR("Could not create wayland display");
    goto create_err;
   }

  if (!name)
   {
    const char *n;

    n = wl_display_add_socket_auto(ewd->wl.display);
    if (!n)
     {
       ERR("Failed to add display socket");
       goto socket_err;
     }

    ewd->name = strdup(n);
   }
  else
   {
    if (wl_display_add_socket(ewd->wl.display, name))
     {
       ERR("Failed to add display socket");
       goto socket_err;
     }

    ewd->name = strdup(name);
   }

  setenv("WAYLAND_DISPLAY", ewd->name, 1);
  DBG("WAYLAND_DISPLAY: %s", ewd->name);

  loop = wl_display_get_event_loop(ewd->wl.display);

  ewd->fd_hdl =
   ecore_main_fd_handler_add(wl_event_loop_get_fd(loop),
                ECORE_FD_READ | ECORE_FD_ERROR,
                _cb_create_data, ewd, NULL, NULL);

  ecore_main_fd_handler_prepare_callback_set(ewd->fd_hdl,
                       _cb_create_prepare, ewd);

  /* add this new server display to hash */
  eina_hash_add(_server_displays, ewd->name, ewd);

  return ewd;

socket_err:
  wl_display_destroy(ewd->wl.display);

create_err:
  free(ewd);
  return NULL;

found:
  ewd->refs++;
  return ewd;
}

Eina_Bool
_ecore_wl2_display_sync_get(void)
{
  return !_server_displays || !eina_hash_population(_server_displays);
}

EAPI Ecore_Wl2_Display *
ecore_wl2_display_connect(const char *name)
{
  Ecore_Wl2_Display *ewd;
  const char *n;
  Eina_Bool hash_create = !_client_displays;

  if (!_client_displays)
   _client_displays = eina_hash_string_superfast_new(NULL);

  if (!name)
   {
    /* client wants to connect to default display */
    n = getenv("WAYLAND_DISPLAY");
    if (!n) n = "wayland-0";

    /* we have a default wayland display */

    /* check hash of cached client displays for this name */
    ewd = eina_hash_find(_client_displays, n);
    if (ewd) goto found;
   }
  else
   {
    /* client wants to connect to specific display */

    /* check hash of cached client displays for this name */
    ewd = eina_hash_find(_client_displays, name);
    if (ewd) goto found;
   }

  /* allocate space for display structure */
  ewd = calloc(1, sizeof(Ecore_Wl2_Display));
  if (!ewd) return NULL;

  ewd->refs++;

  if (name)
   ewd->name = strdup(name);
  else if (n)
   ewd->name = strdup(n);

  ewd->globals = eina_hash_int32_new(_cb_globals_hash_del);

  /* check server display hash and match on pid. If match, skip sync */
  if (!_ecore_wl2_display_connect(ewd, _ecore_wl2_display_sync_get()))
   goto connect_err;

  ewd->xkb_context = xkb_context_new(0);
  if (!ewd->xkb_context) goto context_err;

  /* add this new client display to hash */
  eina_hash_add(_client_displays, ewd->name, ewd);

  return ewd;

context_err:
  ecore_main_fd_handler_del(ewd->fd_hdl);
  wl_registry_destroy(ewd->wl.registry);
  wl_display_disconnect(ewd->wl.display);

connect_err:
  eina_hash_free(ewd->globals);
  free(ewd->name);
  free(ewd);

  if (hash_create)
   {
    eina_hash_free(_client_displays);
    _client_displays = NULL;
   }
  return NULL;

found:
  ewd->refs++;
  return ewd;
}

EAPI void
ecore_wl2_display_disconnect(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(display);

  --display->refs;
  if (display->refs == 0)
   {
    int ret;

    do
     {
       ret = wl_display_dispatch_pending(display->wl.display);
     } while (ret > 0);

    _ecore_wl2_display_cleanup(display);

    wl_display_disconnect(display->wl.display);

    /* remove this client display from hash */
    eina_hash_del_by_key(_client_displays, display->name);

    free(display->name);
    free(display);
   }
}

EAPI void
ecore_wl2_display_destroy(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(display);

  --display->refs;
  if (display->refs == 0)
   {
    /* this ensures that things like wl_registry are destroyed
     * before we destroy the actual wl_display */
    _ecore_wl2_display_cleanup(display);

    wl_display_destroy(display->wl.display);

    /* remove this client display from hash */
    eina_hash_del_by_key(_server_displays, display->name);
    ecore_timer_del(display->recovery_timer);

    free(display->name);
    free(display);
   }
}

EAPI void
ecore_wl2_display_terminate(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(display);
  wl_display_terminate(display->wl.display);
}

EAPI struct wl_display *
ecore_wl2_display_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  return display->wl.display;
}

EAPI struct wl_shm *
ecore_wl2_display_shm_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  return display->wl.shm;
}

EAPI void *
ecore_wl2_display_dmabuf_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  return display->wl.dmabuf;
}

EAPI Eina_Iterator *
ecore_wl2_display_globals_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display->globals, NULL);

  return eina_hash_iterator_data_new(display->globals);
}

EAPI void
ecore_wl2_display_screen_size_get(Ecore_Wl2_Display *display, int *w, int *h)
{
  Ecore_Wl2_Output *output;
  int ow = 0, oh = 0;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(display);

  if (w) *w = 0;
  if (h) *h = 0;

  EINA_INLIST_FOREACH(display->outputs, output)
   {
    switch (output->transform)
     {
      case WL_OUTPUT_TRANSFORM_90:
      case WL_OUTPUT_TRANSFORM_270:
      case WL_OUTPUT_TRANSFORM_FLIPPED_90:
      case WL_OUTPUT_TRANSFORM_FLIPPED_270:
       ow += output->geometry.h;
       oh += output->geometry.w;
       break;
      default:
       ow += output->geometry.w;
       oh += output->geometry.h;
       break;
     }
   }

  if (w) *w = ow;
  if (h) *h = oh;
}

EAPI Ecore_Wl2_Window *
ecore_wl2_display_window_find(Ecore_Wl2_Display *display, unsigned int id)
{
  Ecore_Wl2_Window *window;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);

  EINA_INLIST_FOREACH(display->windows, window)
   if (window->id == (int)id) return window;

  return NULL;
}

EAPI struct wl_registry *
ecore_wl2_display_registry_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);

  return display->wl.registry;
}

EAPI int
ecore_wl2_display_compositor_version_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, 0);

  return display->wl.compositor_version;
}

EAPI Eina_Iterator *
ecore_wl2_display_inputs_get(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(display->pid, NULL);
  return eina_inlist_iterator_new(display->inputs);
}

EAPI Ecore_Wl2_Input *
ecore_wl2_display_input_find(const Ecore_Wl2_Display *display, unsigned int id)
{
  Ecore_Wl2_Input *input;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(display->pid, NULL);
  EINA_INLIST_FOREACH(display->inputs, input)
   if (input->id == id) return input;
  return NULL;
}

EAPI Ecore_Wl2_Input *
ecore_wl2_display_input_find_by_name(const Ecore_Wl2_Display *display, const char *name)
{
  Ecore_Wl2_Input *input;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(display->pid, NULL);
  EINA_INLIST_FOREACH(display->inputs, input)
   if (eina_streq(input->name, name)) return input;
  return NULL;
}

EAPI Eina_Bool
ecore_wl2_display_sync_is_done(const Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, EINA_FALSE);
  return display->sync_done;
}

EAPI const char *
ecore_wl2_display_name_get(const Ecore_Wl2_Display *display)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(display, NULL);
  return display->name;
}

EAPI void
ecore_wl2_display_flush(Ecore_Wl2_Display *display)
{
  int ret, code;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(display);

  ret = wl_display_flush(display->wl.display);
  if (ret >= 0) return;

  code = errno;
  if (code == EAGAIN)
   {
    ecore_main_fd_handler_active_set(display->fd_hdl,
                     (ECORE_FD_READ | ECORE_FD_WRITE));
    return;
   }

  _begin_recovery_maybe(display, code);
}