summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/edje/edje_smart.c
blob: 5a715b35ed14f8698a311d47a99c10080b4a5ebb (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8

                 
             
 

             

                         
                          
 
                  
                  
 
                
 

                                  
         
              
 
             
                                      
                                      

 
         
                              
        
                        
                          
                             
                       
                                    
              
          
 
                
                   
       

 
 
         
                              

                   
 


                                       
                               


         
                                           
 
                             


                                          

 
         
                                                           
 

                                    
             

                 
                      

                                      
 
                       

                   
                                  
                                                          
      

                                                
           
         
                                
 
                     
 
             
 
                         
 
              
                
           
              
                                     
                                    
                                    
 
                                     
         
                                   

               

 
         
                                
 

              
                                   
                                   

                         
                                      
   
                           

   
                             
           
          
           
                         

 
         
                                           
 
          
 
                                            

      
                               
 


                          
                         
 
                 
   


                    
 
                       
   
              
 

                                  
      


                                       


      
                                     

                           
        

                               


                               

        


                               
                     


                     
   
 
                 

 
      
                                 
                                                                       
                     

                                           
         
                                       
 
                                            

      
                           

           

                                                           
   

        
          
                    

                                   
   
           
                  
   

                 
                     
          
   
                          
             
            
                 

   
                             

 

                  
 


        
                                  
                                                                         
                              


                     
                

 

                  
 


        
                                  
                                     

                        
                

 
         
                                        
                                         
                                                    


                                   

                    
                                   


         
                                         
 

            
 
            
                                  
                                  
 
         

           
          


               
                                    
           
 
              
                    
 
       

 
         
                                     

                                   
                       

                                        
                       

 
       
                                      
 
                     


     
                                          
 
                         

 
         
                                                    
 
                                                                            
                         

 
         
                                                                                                          
        
                                              
          
                                                                                  
                                      
                    
                                             

                 
                                                          

                      


                                          
 
                 
              
                
                 
                
#define EFL_CANVAS_GROUP_PROTECTED
#define EFL_CANVAS_GROUP_BETA
#define EFL_PART_PROTECTED

#include "edje_private.h"

#include "canvas/evas_canvas.eo.h"

#ifdef MY_CLASS
# undef MY_CLASS
#endif

#define MY_CLASS       EFL_CANVAS_LAYOUT_CLASS

#define MY_CLASS_NAME    "Edje"
#define MY_CLASS_NAME_LEGACY "edje"

Eina_Inlist *_edje_edjes = NULL;

/************************** API Routines **************************/

EAPI Evas_Object *
edje_object_add(Evas *evas)
{
  evas = evas_find(evas);
  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN_VAL(efl_isa(evas, EVAS_CANVAS_CLASS), NULL);
  return efl_add(MY_CLASS, evas, efl_canvas_object_legacy_ctor(efl_added));
}

EOLIAN static Eo *
_efl_canvas_layout_efl_object_constructor(Eo *obj, Edje *ed)
{
  Eo *parent;
  Evas *e;
  void *tmp;

  efl_canvas_group_clipped_set(obj, EINA_TRUE);
  obj = efl_constructor(efl_super(obj, MY_CLASS));
  efl_canvas_object_type_set(obj, MY_CLASS_NAME_LEGACY);
  ed->base.evas = evas_object_evas_get(obj);
  ed->base.clipper = (Evas_Object *) efl_canvas_group_clipper_get(obj);
  ed->duration_scale = 1.0;
  _edje_lib_ref();

  parent = efl_parent_get(obj);
  e = evas_object_evas_get(parent);
  tmp = ecore_evas_ecore_evas_get(e);

  ed->canvas_animator = !!tmp;

  return obj;
}


EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_object_invalidate(Eo *obj, Edje *ed)
{
  _edje_file_callbacks_del(ed, NULL);

  efl_invalidate(efl_super(obj, MY_CLASS));

  //invalidate is done, this means the legacy evas deletion event is called.
  for (int i = 0; i < ed->table_parts_size; ++i)
   {
    Edje_Real_Part *rp = ed->table_parts[i];
    switch(rp->type)
     {
      case EDJE_RP_TYPE_SWALLOW:
       _edje_real_part_swallow_clear(ed, rp);
      break;

      case EDJE_RP_TYPE_CONTAINER:
       if (rp->part->type == EDJE_PART_TYPE_BOX)
        _edje_real_part_box_remove_all(ed, rp, 0);
       else if (rp->part->type == EDJE_PART_TYPE_TABLE)
        _edje_real_part_table_clear(ed, rp, 0);
      break;
     }
   }
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_object_debug_name_override(Eo *obj, Edje *ed, Eina_Strbuf *sb)
{
  efl_debug_name_override(efl_super(obj, MY_CLASS), sb);
  eina_strbuf_append_printf(sb, ":file='%s':group='%s'",
               ed->file ? eina_file_filename_get(ed->file->f) : NULL,
               ed->group);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_object_dbg_info_get(Eo *eo_obj, Edje *_pd EINA_UNUSED, Efl_Dbg_Info *root) EINA_ARG_NONNULL(3)
{
  efl_dbg_info_get(efl_super(eo_obj, MY_CLASS), root);
  Efl_Dbg_Info *group = EFL_DBG_INFO_LIST_APPEND(root, MY_CLASS_NAME);
  Edje_Load_Error error;

  const char *file, *edje_group;
  efl_file_get(eo_obj, &file, &edje_group);
  EFL_DBG_INFO_APPEND(group, "File", EINA_VALUE_TYPE_STRING, file);
  EFL_DBG_INFO_APPEND(group, "Group", EINA_VALUE_TYPE_STRING, edje_group);

  error = edje_object_load_error_get(eo_obj);
  if (error != EDJE_LOAD_ERROR_NONE)
   {
    EFL_DBG_INFO_APPEND(group, "Error", EINA_VALUE_TYPE_STRING,
              edje_load_error_str(error));
   }
}

static void
_edje_color_class_free(void *data)
{
  Edje_Color_Class *cc = data;

  if (cc->name) eina_stringshare_del(cc->name);
  free(cc);
}

static void
_edje_text_class_free(void *data)
{
  Edje_Text_Class *tc = data;

  if (tc->name) eina_stringshare_del(tc->name);
  if (tc->font) eina_stringshare_del(tc->font);
  free(tc);
}

static void
_edje_size_class_free(void *data)
{
  Edje_Size_Class *sc = data;

  if (sc->name) eina_stringshare_del(sc->name);
  free(sc);
}

/* Private Routines */
EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_canvas_group_group_add(Eo *obj, Edje *ed)
{
  Evas *tev = evas_object_evas_get(obj);

  evas_event_freeze(tev);

  efl_canvas_group_add(efl_super(obj, MY_CLASS));

  ed->is_rtl = EINA_FALSE;
  ed->have_objects = EINA_TRUE;
  ed->references = 1;
  ed->user_defined = NULL;
  ed->color_classes = eina_hash_string_small_new(_edje_color_class_free);
  ed->text_classes = eina_hash_string_small_new(_edje_text_class_free);
  ed->size_classes = eina_hash_string_small_new(_edje_size_class_free);

  evas_object_geometry_get(obj, &(ed->x), &(ed->y), &(ed->w), &(ed->h));
  ed->obj = obj;
  _edje_edjes = eina_inlist_append(_edje_edjes, EINA_INLIST_GET(ed));
  evas_event_thaw(tev);
  evas_event_thaw_eval(tev);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_canvas_group_group_del(Eo *obj, Edje *ed)
{
  _edje_block_violate(ed);
  ed->delete_me = 1;
  _edje_edjes = eina_inlist_remove(_edje_edjes, EINA_INLIST_GET(ed));
  if (_edje_lua_script_only(ed)) _edje_lua_script_only_shutdown(ed);
#ifdef HAVE_EPHYSICS
  /* clear physics world / shutdown ephysics */
  if ((ed->collection) && (ed->collection->physics_enabled) && (ed->world))
   {
    if (EPH_LOAD())
     {
       EPH_CALL(ephysics_world_del)(ed->world);
       EPH_CALL(ephysics_shutdown)();
     }
   }
#endif
  if (ed->persp) edje_object_perspective_set(obj, NULL);
  _edje_file_del(ed);
  _edje_unref(ed);
  _edje_lib_unref();
  efl_canvas_group_del(efl_super(obj, MY_CLASS));
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_gfx_entity_position_set(Eo *obj, Edje *ed, Eina_Position2D pos)
{
  unsigned short i;

  if (_evas_object_intercept_call(obj, EVAS_OBJECT_INTERCEPT_CB_MOVE, 0, pos.x, pos.y))
   return;

  efl_gfx_entity_position_set(efl_super(obj, MY_CLASS), pos);

  if ((ed->x == pos.x) && (ed->y == pos.y)) return;
  ed->x = pos.x;
  ed->y = pos.y;
//  evas_object_move(ed->clipper, ed->x, ed->y);

  if (_edje_lua_script_only(ed))
   {
    _edje_lua_script_only_move(ed);
    return;
   }

  for (i = 0; i < ed->table_parts_size; i++)
   {
    Edje_Real_Part *ep;

    ep = ed->table_parts[i];
    if ((ep->type == EDJE_RP_TYPE_TEXT) && (ep->typedata.text))
     {
       if (ep->object)
        evas_object_move(ep->object,
                ed->x + ep->x + ep->typedata.text->offset.x,
                ed->y + ep->y + ep->typedata.text->offset.y);
       else if (ep->type != EFL_CANVAS_LAYOUT_PART_TYPE_NONE)
        WRN("No object for part '%s' in group '%s'",
          ep->part ? ep->part->name : "<invalid>", ed->group);
     }
    else
     {
       if (ep->object)
        evas_object_move(ep->object, ed->x + ep->x, ed->y + ep->y);
       else if (ep->type != EFL_CANVAS_LAYOUT_PART_TYPE_NONE)
        WRN("No object for part '%s' in group '%s'",
          ep->part ? ep->part->name : "<invalid>", ed->group);
       if ((ep->type == EDJE_RP_TYPE_SWALLOW) &&
         (ep->typedata.swallow))
        {
         if (ep->typedata.swallow->swallowed_object)
          evas_object_move
           (ep->typedata.swallow->swallowed_object,
           ed->x + ep->x,
           ed->y + ep->y);
        }
     }
    if (ep->part->entry_mode > EDJE_ENTRY_EDIT_MODE_NONE)
     _edje_entry_real_part_configure(ed, ep);
   }

  if (ed->have_mapped_part)
   {
    ed->dirty = EINA_TRUE;
    ed->have_mapped_part = EINA_FALSE;
    ed->need_map_update = EINA_TRUE;
    _edje_recalc_do(ed);
    ed->need_map_update = EINA_FALSE;
   }

//  _edje_emit(ed, "move", NULL);
}

static void
_edje_limit_emit(Edje *ed, const char *limit_name, Eina_Bool over)
{
  char *buffer;
  unsigned int length;

  if (!limit_name) return;

  length = strlen(limit_name) + 13;
  buffer = alloca(length);
  snprintf(buffer, length, "limit,%s,%s", limit_name, over ? "over" : "below");
  _edje_emit(ed, buffer, NULL);
}

static void
_edje_limit_get(Edje *ed, Edje_Limit **limits, unsigned int length, Evas_Coord size_current, Evas_Coord size_next)
{
  unsigned int i;

  if (size_next == size_current) return;

  for (i = 0; i < length; ++i)
   {
    if ((size_current <= limits[i]->value) && (limits[i]->value < size_next))
     {
       _edje_limit_emit(ed, limits[i]->name, EINA_TRUE);
     }
    else if ((size_next <= limits[i]->value) && (limits[i]->value < size_current))
     {
       _edje_limit_emit(ed, limits[i]->name, EINA_FALSE);
     }
   }
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_gfx_entity_size_set(Eo *obj, Edje *ed, Eina_Size2D sz)
{
  if (_evas_object_intercept_call(obj, EVAS_OBJECT_INTERCEPT_CB_RESIZE, 0, sz.w, sz.h))
   return;

  if ((sz.w == ed->w) && (sz.h == ed->h)) goto super;
  if (ed->collection)
   {
    _edje_limit_get(ed, ed->collection->limits.horizontal, ed->collection->limits.horizontal_count, ed->w, sz.w);
    _edje_limit_get(ed, ed->collection->limits.vertical, ed->collection->limits.vertical_count, ed->h, sz.h);
   }
  ed->w = sz.w;
  ed->h = sz.h;
#ifdef HAVE_EPHYSICS
  if ((ed->collection) && (ed->world))
   {
    if (EPH_LOAD())
     EPH_CALL(ephysics_world_render_geometry_set)
      (ed->world, ed->x, ed->y, ed->collection->physics.world.z,
       ed->w, ed->h, ed->collection->physics.world.depth);
   }
#endif
#ifdef EDJE_CALC_CACHE
  ed->all_part_change = EINA_TRUE;
#endif
  if (_edje_lua_script_only(ed))
   {
    _edje_lua_script_only_resize(ed);
    goto super;
   }
//  evas_object_resize(ed->clipper, ed->w, ed->h);
  ed->dirty = EINA_TRUE;
  _edje_recalc_do(ed);
  _edje_emit(ed, "resize", NULL);

super:
  efl_gfx_entity_size_set(efl_super(obj, MY_CLASS), sz);
}

static void
_edje_object_show(Eo *obj, Edje *ed)
{
  Eina_List *l;
  Edje *edg;

  efl_gfx_entity_visible_set(efl_super(obj, MY_CLASS), EINA_TRUE);
  if (_edje_lua_script_only(ed))
   {
    _edje_lua_script_only_show(ed);
    return;
   }
  if (eina_list_count(ed->groups) > 1)
   {
    EINA_LIST_FOREACH(ed->groups, l, edg)
     {
       Edje_Real_Part *rp;

       if (edg == ed) continue;
       rp = evas_object_data_get(edg->obj, "\377 edje.part_obj");
       if ((rp) && (rp->chosen_description->visible))
        evas_object_show(edg->obj);
     }
   }
  _edje_emit(ed, "show", NULL);
}

static void
_edje_object_hide(Eo *obj, Edje *ed)
{
  Eina_List *l;
  Edje *edg;

  efl_gfx_entity_visible_set(efl_super(obj, MY_CLASS), EINA_FALSE);
  if (_edje_lua_script_only(ed))
   {
    _edje_lua_script_only_hide(ed);
    return;
   }
  EINA_LIST_FOREACH(ed->groups, l, edg)
   if (edg != ed) evas_object_hide(edg->obj);
  _edje_emit(ed, "hide", NULL);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_gfx_entity_visible_set(Eo *obj, Edje *ed, Eina_Bool vis)
{
  if (_evas_object_intercept_call(obj, EVAS_OBJECT_INTERCEPT_CB_VISIBLE, 0, vis))
   return;

  if (vis) _edje_object_show(obj, ed);
  else _edje_object_hide(obj, ed);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_canvas_object_no_render_set(Eo *obj, Edje *ed, Eina_Bool enable)
{
  Eina_List *l;
  Edje *edg;

  enable = !!enable;
  if (efl_canvas_object_no_render_get(obj) == enable) return;
  efl_canvas_object_no_render_set(efl_super(obj, MY_CLASS), enable);

  EINA_LIST_FOREACH(ed->groups, l, edg)
   if (edg != ed) efl_canvas_object_no_render_set(edg->obj, enable);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_canvas_group_group_calculate(Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *ed)
{
  _edje_recalc_do(ed);
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_canvas_layout_efl_file_mmap_set(Eo *obj, Edje *pd EINA_UNUSED,
                const Eina_File *f, const char *key)
{
  Eina_Bool ret;
  Eina_Array *nested;

  ret = EINA_FALSE;

  nested = eina_array_new(8);

  if (_edje_object_file_set_internal(obj, f, key, NULL, NULL, nested))
   ret = EINA_TRUE;

  eina_array_free(nested);
  _edje_object_orientation_inform(obj);

  return ret;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_file_mmap_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *pd,
                const Eina_File **f, const char **key)
{
  if (f) *f = pd->file ? pd->file->f : NULL;
  if (key) *key = pd->group;
}

EAPI Eina_Bool
edje_object_mmap_set(Edje_Object *obj, const Eina_File *file, const char *group)
{
  return efl_file_mmap_set(obj, file, group);
}

EAPI Eina_Bool
edje_object_file_set(Edje_Object *obj, const char *file, const char *group)
{
  return efl_file_set(obj, file, group);
}

EAPI void
edje_object_file_get(const Edje_Object *obj, const char **file, const char **group)
{
  efl_file_get((Edje_Object *)obj, file, group);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_canvas_object_paragraph_direction_set(Eo *obj, Edje *ed, Evas_BiDi_Direction dir)
{
  efl_canvas_object_paragraph_direction_set(efl_super(obj, MY_CLASS), dir);

  /* Make it dirty to recalculate edje.
   It needs to move text objects according to new paragraph direction */
  ed->dirty = EINA_TRUE;
  efl_canvas_group_need_recalculate_set(obj, 1);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_layout_efl_observer_update(Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *ed, Efl_Object *obs, const char *key, void *data)
{
  if (!obs) return;

  ed->dirty = EINA_TRUE;
  ed->recalc_call = EINA_TRUE;

  if ((obs == _edje_color_class_member) || (obs == _edje_size_class_member))
   {
#ifdef EDJE_CALC_CACHE
    ed->all_part_change = EINA_TRUE;
#endif
   }
  else if (obs == _edje_text_class_member)
   {
    _edje_textblock_styles_cache_free(ed, key);
    _edje_textblock_style_all_update(ed);
#ifdef EDJE_CALC_CACHE
    ed->text_part_change = EINA_TRUE;
#endif
   }

  _edje_recalc(ed);

  if (obs == _edje_color_class_member)
   {
    if (data)
     _edje_emit(ed, (const char *)data, key);

    if ((ed->file) && (ed->file->color_tree))
     {
       Edje_Color_Tree_Node *ctn = NULL;
       Eina_List *l = NULL;
       char *name;

       EINA_LIST_FOREACH(ed->file->color_tree, l, ctn)
        {
         if (!strcmp(ctn->name, key) && (ctn->color_classes))
          {
            EINA_LIST_FOREACH(ctn->color_classes, l, name)
             efl_observable_observers_update(_edje_color_class_member, name, data);

            break;
          }
        }
     }
   }
}

EOLIAN Eina_Bool
_efl_canvas_layout_efl_player_playable_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *pd EINA_UNUSED)
{
  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN void
_efl_canvas_layout_efl_player_play_set(Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *ed, Eina_Bool play)
{
  double t;
  Eina_List *l;
  Edje_Running_Program *runp;
  unsigned short i;

  if (!ed) return;
  if (ed->delete_me) return;
  if (play)
   {
    if (!ed->paused) return;
    ed->paused = EINA_FALSE;
    t = ecore_time_get() - ed->paused_at;
    EINA_LIST_FOREACH(ed->actions, l, runp)
     runp->start_time += t;
   }
  else
   {
    if (ed->paused) return;
    ed->paused = EINA_TRUE;
    ed->paused_at = ecore_time_get();
   }

  for (i = 0; i < ed->table_parts_size; i++)
   {
    Edje_Real_Part *rp;
    rp = ed->table_parts[i];
    if ((rp->part->type == EDJE_PART_TYPE_GROUP) &&
      ((rp->type == EDJE_RP_TYPE_SWALLOW) &&
       (rp->typedata.swallow)) &&
      (rp->typedata.swallow->swallowed_object))
     edje_object_play_set(rp->typedata.swallow->swallowed_object, play);
   }
}

EOLIAN Eina_Bool
_efl_canvas_layout_efl_player_play_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *ed)
{
  if (!ed) return EINA_FALSE;
  if (ed->delete_me) return EINA_FALSE;
  if (ed->paused) return EINA_FALSE;

  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN void
_efl_canvas_layout_efl_player_play_speed_set(Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *pd , double speed)
{
  if (speed <= 0.0) speed = 1.0;
  pd->duration_scale = 1.0/speed;
}

EOLIAN double
_efl_canvas_layout_efl_player_play_speed_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Edje *pd)
{
  return 1.0/pd->duration_scale;
}

/* Internal EO APIs and hidden overrides */

#define EFL_CANVAS_LAYOUT_EXTRA_OPS \
  EFL_CANVAS_GROUP_ADD_DEL_OPS(efl_canvas_layout), \
  EFL_OBJECT_OP_FUNC(efl_dbg_info_get, _efl_canvas_layout_efl_object_dbg_info_get)

#include "efl_canvas_layout.eo.c"
#include "edje_global.eo.c"
#include "efl_layout_calc.eo.c"
#include "efl_layout_signal.eo.c"
#include "efl_layout_group.eo.c"