summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/eet/eet_cipher.c
blob: 3bdab4c2f1a658e3c561618fef6cafe1c1d1cf08 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

          
                

         
          

           
          
 
           
           

              
             
               

               


              

                 
 
          

                
 

          
               

             
               


              

                
 

         


            
         

                     
 

        
                  

           
                   
                   
               

                   

                 

 
       

                               
                        

           
                
            
          
                  
            
           


                     

                     

                    
                                   
          

                           
          

               

                      
          
 

                               
 

                           


                          
                     

                              
          
 
                

           

           
               

                      
          
 

                               
 

                           
          


                          
                     
                                


                                         


             

                       

                                    
                          

               
                                     
               
                   
      

             
 

                     
                       
                   
      
                                
                                        
          

                    
                   
      
                                   
                                             
          
              
           

      
             
 
                
   


              
                 
        
 

     
                
 

                   
           
                   
      
 
          

                        
               

                  
                
       

       
                 
 

     
                
                

           
          
              


                   
                     
      
 

                   
                                         
            

                 
            

                    
                                     

                         

               
               
                          
                 
               

           
               


                          

                                     
                                
        

         
              
 
     
               


      

      
      
 

                   


                       

                

       
                            
                 
 

  
               
 
      
      
 
           
 

  
                
 
      
      
 

              
 
 
   
                         
                          
                          
 
        
 
           
          
                            
        
         

                                   
          
                            
 

               
                   
        
         

                    
          
                   
 
                
         


                 


           
         
                 

         
 
 
     
               
                

           
                 
           
       
     
        

                                  

                    
               


                                        
           
    

               
                

                       
                               
                 
 

                               

              
       
                 

               
                 
 

                               
 

                                  
             
                 
 
                                                          

                  

                                     

         

                                   


                                     
   
         
                    
      
                      

           
   
 
               

                       
       
   

                   


             

                                       
                   
                                                  

                

        


                     


                        

                        
   


                       
   
 
                
                           


                              


                       

                  
   
 
                     
   

                  
   
 
                     
   

                  

   
     
          
      
        
 
               
      
            
 
                
      
        
 

                
                

       
                  
                 
 
 
      
                      
                       


                        
                         
                          
                           
                       

           


                   

        
       
 
                 
                     
         
 

                     
                                  


                  
 
             
                
         

                                
         
 
                           
                              

               
             
            
          
      


                                 


                 
               
   

                                 

                       
        
                                
       
                                    

                                                                   
          


      
                  
                 


                    


           
                
 
               


              


                                       
           
   
      

                                
             
                      
                     
       
         

               
                
       
   

            


               


                                       

                           
                            

                            

      

             

   
        
         
 
                
          
               

             
                

              
                   
 
          
           
                
                
        
                 
 

     

                                
                            

           
                        
   

                    
   
 

                   
          


                                 
          

                                 
          
                                 
          

                
               

                
               

              


                                
                        
                      
       
   

                    

   

                

          

                


           
                            
                 
 

     
               
               
               
                
                
                    
 

          
 
                           
                                
 

                                       
 
             
            
                             
 

     
                
                
                
                 
                 
                     
 

          
 
                           
                                 
 

                                       
 
             
            
                             
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif /* ifdef HAVE_CONFIG_H */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

#ifdef HAVE_SIGNATURE
# include <sys/mman.h>
# ifdef HAVE_GNUTLS
# include <gnutls/gnutls.h>
# include <gnutls/x509.h>
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
# include <openssl/rsa.h>
# include <openssl/objects.h>
# include <openssl/err.h>
# include <openssl/ssl.h>
# include <openssl/dh.h>
# include <openssl/dsa.h>
# include <openssl/evp.h>
# include <openssl/x509.h>
# include <openssl/pem.h>
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */

#ifdef HAVE_OPENSSL
# include <openssl/sha.h>
#endif /* ifdef HAVE_OPENSSL */

#ifdef HAVE_CIPHER
# ifdef HAVE_GNUTLS
# include <gnutls/abstract.h>
# include <gnutls/x509.h>
# include <gcrypt.h>
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
# include <openssl/evp.h>
# include <openssl/hmac.h>
# include <openssl/rand.h>
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#endif /* ifdef HAVE_CIPHER */

#include <Emile.h>

#include "Eet.h"
#include "Eet_private.h"

#ifdef HAVE_GNUTLS
# define MAX_KEY_LEN  32
# define MAX_IV_LEN  16
#else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
# define MAX_KEY_LEN  EVP_MAX_KEY_LENGTH
# define MAX_IV_LEN  EVP_MAX_IV_LENGTH
#endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */

struct _Eet_Key
{
  int          references;
#ifdef HAVE_SIGNATURE
# ifdef HAVE_GNUTLS
  gnutls_x509_crt_t   certificate;
  gnutls_x509_privkey_t private_key;
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  X509         *certificate;
  EVP_PKEY       *private_key;
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
};

EAPI Eet_Key *
eet_identity_open(const char        *certificate_file,
         const char        *private_key_file,
         Eet_Key_Password_Callback cb)
{
#ifdef HAVE_SIGNATURE
  /* Signature declarations */
  Eet_Key *key = NULL;
# ifdef HAVE_GNUTLS
  /* Gnutls private declarations */
  Eina_File *f = NULL;
  void *data = NULL;
  gnutls_datum_t load_file = { NULL, 0 };
  char pass[1024];

  if (!emile_cipher_init()) return NULL;

  /* Init */
  if (!(key = malloc(sizeof(Eet_Key))))
   goto on_error;

  key->references = 1;

  if (gnutls_x509_crt_init(&(key->certificate)))
   goto on_error;

  if (gnutls_x509_privkey_init(&(key->private_key)))
   goto on_error;

  /* Mmap certificate_file */
  f = eina_file_open(certificate_file, 0);
  if (!f)
   goto on_error;

  /* let's make mmap safe and just get 0 pages for IO erro */
  eina_mmap_safety_enabled_set(EINA_TRUE);

  data = eina_file_map_all(f, EINA_FILE_SEQUENTIAL);
  if (!data) goto on_error;

  /* Import the certificate in Eet_Key structure */
  load_file.data = data;
  load_file.size = eina_file_size_get(f);
  if (gnutls_x509_crt_import(key->certificate, &load_file,
               GNUTLS_X509_FMT_PEM) < 0)
   goto on_error;

  eina_file_map_free(f, data);

  /* Reset values */
  eina_file_close(f);
  f = NULL;
  data = NULL;
  load_file.data = NULL;
  load_file.size = 0;

  /* Mmap private_key_file */
  f = eina_file_open(private_key_file, 0);
  if (!f)
   goto on_error;

  /* let's make mmap safe and just get 0 pages for IO erro */
  eina_mmap_safety_enabled_set(EINA_TRUE);

  data = eina_file_map_all(f, EINA_FILE_SEQUENTIAL);
  if (!data)
   goto on_error;

  /* Import the private key in Eet_Key structure */
  load_file.data = data;
  load_file.size = eina_file_size_get(f);
  /* Try to directly import the PEM encoded private key */
  if (gnutls_x509_privkey_import(key->private_key, &load_file,
                 GNUTLS_X509_FMT_PEM) < 0)
   {
    /* Else ask for the private key pass */
     if (cb && cb(pass, 1024, 0, NULL))
      {
   /* If pass then try to decode the pkcs 8 private key */
        if (gnutls_x509_privkey_import_pkcs8(key->private_key, &load_file,
                          GNUTLS_X509_FMT_PEM, pass, 0))
         goto on_error;
      }
     else
     /* Else try to import the pkcs 8 private key without pass */
     if (gnutls_x509_privkey_import_pkcs8(key->private_key, &load_file,
                       GNUTLS_X509_FMT_PEM, NULL, 1))
      goto on_error;
   }

  eina_file_map_free(f, data);
  eina_file_close(f);

  return key;

on_error:
  if (data) eina_file_map_free(f, data);
  if (f) eina_file_close(f);

  if (key)
   {
    if (key->certificate)
     gnutls_x509_crt_deinit(key->certificate);

    if (key->private_key)
     gnutls_x509_privkey_deinit(key->private_key);

    free(key);
   }

# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  /* Openssl private declarations */
  FILE *fp;
  EVP_PKEY *pkey = NULL;
  X509 *cert = NULL;

  if (!emile_cipher_init()) return NULL;

  /* Load the X509 certificate in memory. */
  fp = fopen(certificate_file, "rb");
  if (!fp)
   return NULL;

  cert = PEM_read_X509(fp, NULL, NULL, NULL);
  fclose(fp);
  if (!cert)
   goto on_error;

  /* Check the presence of the public key. Just in case. */
  pkey = X509_get_pubkey(cert);
  if (!pkey)
   goto on_error;

  /* Load the private key in memory. */
  fp = fopen(private_key_file, "rb");
  if (!fp)
   goto on_error;

  pkey = PEM_read_PrivateKey(fp, NULL, cb, NULL);
  fclose(fp);
  if (!pkey)
   goto on_error;

  /* Load the certificate and the private key in Eet_Key structure */
  key = malloc(sizeof(Eet_Key));
  if (!key)
   goto on_error;

  key->references = 1;
  key->certificate = cert;
  key->private_key = pkey;

  return key;

on_error:
  if (cert)
   X509_free(cert);

  if (pkey)
   EVP_PKEY_free(pkey);

# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#else
  (void) certificate_file;
  (void) private_key_file;
  (void) cb;
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  return NULL;
}

EAPI void
eet_identity_close(Eet_Key *key)
{
  if (!emile_cipher_init()) return ;

#ifdef HAVE_SIGNATURE
  if (!key || (key->references > 0))
   return;

# ifdef HAVE_GNUTLS
  gnutls_x509_crt_deinit(key->certificate);
  gnutls_x509_privkey_deinit(key->private_key);
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  X509_free(key->certificate);
  EVP_PKEY_free(key->private_key);
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  free(key);
# else
  (void)key;
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
}

EAPI void
eet_identity_print(Eet_Key *key,
          FILE  *out)
{
#ifdef HAVE_SIGNATURE
# ifdef HAVE_GNUTLS
  const char *names[6] = {
   "Modulus",
   "Public exponent",
   "Private exponent",
   "First prime",
   "Second prime",
   "Coefficient"
  };
  int err = 0;
  gnutls_datum_t data = { NULL, 0 };
  gnutls_datum_t rsa_raw[6];
  size_t size = 128;
  char *res = NULL;
  char buf[33];
  unsigned int i, j;

  if (!key)
   return;

  if (!emile_cipher_init()) return ;

  if (key->private_key)
   {
    if (gnutls_x509_privkey_export_rsa_raw(key->private_key,
                        rsa_raw + 0, /* Modulus */
                        rsa_raw + 1, /* Public exponent */
                        rsa_raw + 2, /* Private exponent */
                        rsa_raw + 3, /* First prime */
                        rsa_raw + 4, /* Second prime */
                        rsa_raw + 5)) /* Coefficient */
     goto on_error;

    if (!(res = malloc(size)))
     goto on_error;

    fprintf(out, "Private Key:\n");
    buf[32] = '\0';

    for (i = 0; i < 6; i++)
     {
       while ((err = gnutls_hex_encode(rsa_raw + i, res, &size)) ==
          GNUTLS_E_SHORT_MEMORY_BUFFER)
        {
         char *temp;

         size += 128;
         if (!(temp = realloc(res, size)))
          goto on_error;
         res = temp;
        }
       if (err)
        goto on_error;

       fprintf(out, "\t%s:\n", names[i]);
       for (j = 0; strlen(res) > j; j += 32)
        {
         snprintf(buf, 32, "%s", res + j);
         fprintf(out, "\t\t%s\n", buf);
        }
     }
    free(res);
    res = NULL;
   }

  if (key->certificate)
   {
    fprintf(out, "Public certificate:\n");
    if (gnutls_x509_crt_print(key->certificate, GNUTLS_X509_CRT_FULL,
                 &data))
     goto on_error;

    fprintf(out, "%s\n", data.data);
    gnutls_free(data.data);
    data.data = NULL;
   }

on_error:
  if (res)
   free(res);

  if (data.data)
   gnutls_free(data.data);

  return;
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  RSA *rsa;
  DSA *dsa;
  DH *dh;

  if (!key)
   return;

  if (!emile_cipher_init()) return ;

  rsa = EVP_PKEY_get1_RSA(key->private_key);
  if (rsa)
   {
    fprintf(out, "Private key (RSA):\n");
    RSA_print_fp(out, rsa, 0);
   }

  dsa = EVP_PKEY_get1_DSA(key->private_key);
  if (dsa)
   {
    fprintf(out, "Private key (DSA):\n");
    DSA_print_fp(out, dsa, 0);
   }

  dh = EVP_PKEY_get1_DH(key->private_key);
  if (dh)
   {
    fprintf(out, "Private key (DH):\n");
    DHparams_print_fp(out, dh);
   }

  fprintf(out, "Public certificate:\n");
  X509_print_fp(out, key->certificate);
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#else /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  key = NULL;
  out = NULL;
  ERR("You need to compile signature support in EET.");
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
}

void
eet_identity_ref(Eet_Key *key)
{
  if (!key)
   return;

  key->references++;
}

void
eet_identity_unref(Eet_Key *key)
{
  if (!key)
   return;

  key->references--;
  eet_identity_close(key);
}

void *
eet_identity_compute_sha1(const void *data_base,
             unsigned int data_length,
             int     *sha1_length)
{
  void *result;

#ifdef HAVE_SIGNATURE
# ifdef HAVE_GNUTLS
  result = malloc(gcry_md_get_algo_dlen(GCRY_MD_SHA1));
  if (!result)
   return NULL;

  gcry_md_hash_buffer(GCRY_MD_SHA1, result, data_base, data_length);
  if (sha1_length)
   *sha1_length = gcry_md_get_algo_dlen(GCRY_MD_SHA1);

# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
# ifdef HAVE_OPENSSL
  result = malloc(SHA_DIGEST_LENGTH);
  if (!result)
   return NULL;

  SHA1(data_base, data_length, result);
  if (sha1_length)
   *sha1_length = SHA_DIGEST_LENGTH;

# else /* ifdef HAVE_OPENSSL */
  result = NULL;
# endif /* ifdef HAVE_OPENSSL */
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#else /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  data_base = NULL;
  data_length = 0;
  sha1_length = NULL;
  result = NULL;
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */

  return result;
}

Eet_Error
eet_identity_sign(FILE  *fp,
         Eet_Key *key)
{
#ifdef HAVE_SIGNATURE
  Eet_Error err = EET_ERROR_NONE;
  struct stat st_buf;
  void *data;
  int fd;
  int head[3];
  unsigned char *sign = NULL;
  unsigned char *cert = NULL;
# ifdef HAVE_GNUTLS
  gnutls_datum_t datum = { NULL, 0 };
  size_t sign_len = 0;
  size_t cert_len = 0;
  gnutls_datum_t signum = { NULL, 0 };
  gnutls_privkey_t privkey;
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
# if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L && !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER)
  EVP_MD_CTX *md_ctx;
# else
  EVP_MD_CTX md_ctx;
# endif
  unsigned int sign_len = 0;
  int cert_len = 0;
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */

  /* A few check and flush pending write. */
  if (!fp || !key || !key->certificate || !key->private_key)
   return EET_ERROR_BAD_OBJECT;

  if (!emile_cipher_init()) return EET_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;

  /* Get the file size. */
  fd = fileno(fp);
  if (fd < 0)
   return EET_ERROR_BAD_OBJECT;

  if (fstat(fd, &st_buf) < 0)
   return EET_ERROR_MMAP_FAILED;

  /* let's make mmap safe and just get 0 pages for IO erro */
  eina_mmap_safety_enabled_set(EINA_TRUE);

  /* Map the file in memory. */
  data = mmap(NULL, st_buf.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
  if (data == MAP_FAILED)
   return EET_ERROR_MMAP_FAILED;

# ifdef HAVE_GNUTLS
  datum.data = data;
  datum.size = st_buf.st_size;

  /* Get the signature length */
  if (gnutls_privkey_init(&privkey) < 0)
   {
    err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;
    goto on_error;
   }

  if (gnutls_privkey_import_x509(privkey, key->private_key, 0) < 0)
   {
    err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;
    goto on_error;
   }

  if (gnutls_privkey_sign_data(privkey, GNUTLS_DIG_SHA1, 0, &datum, &signum) < 0)
   {
    err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;
    goto on_error;
   }

  sign = signum.data;
  sign_len = signum.size;

  /* Get the certificate length */
  if (gnutls_x509_crt_export(key->certificate, GNUTLS_X509_FMT_DER, cert,
               &cert_len) &&
    !cert_len)
   {
    err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;
    goto on_error;
   }

  /* Get the certificate */
  cert = malloc(cert_len);
  if (!cert ||
    gnutls_x509_crt_export(key->certificate, GNUTLS_X509_FMT_DER, cert,
               &cert_len))
   {
    if (!cert)
     err = EET_ERROR_OUT_OF_MEMORY;
    else
     err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;

    goto on_error;
   }

# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  sign_len = EVP_PKEY_size(key->private_key);
  sign = malloc(sign_len);
  if (!sign)
   {
    err = EET_ERROR_OUT_OF_MEMORY;
    goto on_error;
   }

  /* Do the signature. */
#if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L && !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER)
  md_ctx = EVP_MD_CTX_new();
  EVP_SignInit(md_ctx, EVP_sha1());
  EVP_SignUpdate(md_ctx, data, st_buf.st_size);
  err = EVP_SignFinal(md_ctx,
            sign,
            (unsigned int *)&sign_len,
            key->private_key);
  EVP_MD_CTX_free(md_ctx);
#else
  EVP_SignInit(&md_ctx, EVP_sha1());
  EVP_SignUpdate(&md_ctx, data, st_buf.st_size);
  err = EVP_SignFinal(&md_ctx,
            sign,
            (unsigned int *)&sign_len,
            key->private_key);
  EVP_MD_CTX_cleanup(&md_ctx);
#endif
  if (err != 1)
   {
    ERR_print_errors_fp(stdout);
    err = EET_ERROR_SIGNATURE_FAILED;
    goto on_error;
   }

  /* Give me the der (binary form for X509). */
  cert_len = i2d_X509(key->certificate, &cert);
  if (cert_len < 0)
   {
    ERR_print_errors_fp(stdout);
    err = EET_ERROR_X509_ENCODING_FAILED;
    goto on_error;
   }

# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  /* Append the signature at the end of the file. */
  head[0] = (int)eina_htonl ((unsigned int)EET_MAGIC_SIGN);
  head[1] = (int)eina_htonl ((unsigned int)sign_len);
  head[2] = (int)eina_htonl ((unsigned int)cert_len);

  if (fwrite(head, sizeof(head), 1, fp) != 1)
   {
    err = EET_ERROR_WRITE_ERROR;
    goto on_error;
   }

  if (fwrite(sign, sign_len, 1, fp) != 1)
   {
    err = EET_ERROR_WRITE_ERROR;
    goto on_error;
   }

  if (fwrite(cert, cert_len, 1, fp) != 1)
   {
    err = EET_ERROR_WRITE_ERROR;
    goto on_error;
   }

on_error:
# ifdef HAVE_GNUTLS
  if (cert)
   free(cert);

# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  if (cert)
   OPENSSL_free(cert);

# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  if (sign)
   free(sign);

  munmap(data, st_buf.st_size);
  return err;
#else /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  fp = NULL;
  key = NULL;
  return EET_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
}

const void *
eet_identity_check(const void  *data_base,
          unsigned int data_length,
          void    **sha1,
          int     *sha1_length,
          const void  *signature_base,
          unsigned int signature_length,
          const void **raw_signature_base,
          unsigned int *raw_signature_length,
          int     *x509_length)
{
#ifdef HAVE_SIGNATURE
  const int *header = signature_base;
  const unsigned char *sign;
  const unsigned char *cert_der;
  int sign_len;
  int cert_len;
  int magic;

  /* At least the header size */
  if (signature_length < sizeof(int) * 3)
   return NULL;

  if (!emile_cipher_init()) return NULL;

  /* Get the header */
  memcpy(&magic,  header, sizeof(int));
  memcpy(&sign_len, header+1, sizeof(int));
  memcpy(&cert_len, header+2, sizeof(int));

  magic = eina_ntohl(magic);
  sign_len = eina_ntohl(sign_len);
  cert_len = eina_ntohl(cert_len);

  /* Verify the header */
  if (magic != EET_MAGIC_SIGN)
   return NULL;

  if (sign_len + cert_len + sizeof(int) * 3 > signature_length)
   return NULL;

  /* Update the signature and certificate pointer */
  sign = (unsigned char *)signature_base + sizeof(int) * 3;
  cert_der = sign + sign_len;

# ifdef HAVE_GNUTLS
  gnutls_x509_crt_t cert;
  gnutls_datum_t datum;
  gnutls_datum_t signature;
  gnutls_pubkey_t pubkey;
  unsigned char *hash;
  gcry_md_hd_t md;
  int err;

  /* Create an understanding certificate structure for gnutls */
  datum.data = (void *)cert_der;
  datum.size = cert_len;
  gnutls_x509_crt_init(&cert);
  gnutls_x509_crt_import(cert, &datum, GNUTLS_X509_FMT_DER);

  signature.data = (void *)sign;
  signature.size = sign_len;

  /* Verify the signature */
  /*
   I am waiting for my patch being accepted in GnuTLS release.
   But we now have a way to prevent double computation of SHA1.
  */
  err = gcry_md_open (&md, GCRY_MD_SHA1, 0);
  if (err < 0)
   return NULL;

  gcry_md_write(md, data_base, data_length);

  hash = gcry_md_read(md, GCRY_MD_SHA1);
  if (!hash)
   goto on_error;

  datum.size = gcry_md_get_algo_dlen(GCRY_MD_SHA1);
  datum.data = hash;

  if (gnutls_pubkey_init(&pubkey) < 0)
   goto on_error;

  if (gnutls_pubkey_import_x509(pubkey, cert, 0) < 0)
   goto on_error;

  if (gnutls_pubkey_verify_hash2(pubkey,
                 gnutls_x509_crt_get_signature_algorithm(cert),
                 0,
                 &datum, &signature) < 0)
   goto on_error;

  if (sha1)
   {
    *sha1 = malloc(datum.size);
    if (!*sha1) goto on_error;

    memcpy(*sha1, hash, datum.size);
    *sha1_length = datum.size;
   }

  gcry_md_close(md);
  gnutls_x509_crt_deinit(cert);

# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  const unsigned char *tmp;
  EVP_PKEY *pkey;
  X509 *x509;
#if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L && !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER)
  EVP_MD_CTX *md_ctx;
#else
  EVP_MD_CTX md_ctx;
#endif
  int err;

  /* Strange but d2i_X509 seems to put 0 all over the place. */
  tmp = alloca(cert_len);
  memcpy((char *)tmp, cert_der, cert_len);
  x509 = d2i_X509(NULL, &tmp, cert_len);
  if (!x509)
   return NULL;

  /* Get public key - eay */
  pkey = X509_get_pubkey(x509);
  if (!pkey)
   {
    X509_free(x509);
    return NULL;
   }

  /* Verify the signature */
#if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L && !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER)
  md_ctx = EVP_MD_CTX_new();
  EVP_VerifyInit(md_ctx, EVP_sha1());
  EVP_VerifyUpdate(md_ctx, data_base, data_length);
  err = EVP_VerifyFinal(md_ctx, sign, sign_len, pkey);
  EVP_MD_CTX_free(md_ctx);
#else
  EVP_VerifyInit(&md_ctx, EVP_sha1());
  EVP_VerifyUpdate(&md_ctx, data_base, data_length);
  err = EVP_VerifyFinal(&md_ctx, sign, sign_len, pkey);
  EVP_MD_CTX_cleanup(&md_ctx);
#endif

  X509_free(x509);
  EVP_PKEY_free(pkey);

  if (sha1)
   {
    *sha1 = NULL;
    *sha1_length = -1;
   }

  if (err != 1)
   return NULL;

# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  if (x509_length)
   *x509_length = cert_len;

  if (raw_signature_base)
   *raw_signature_base = sign;

  if (raw_signature_length)
   *raw_signature_length = sign_len;

  return cert_der;
# ifdef HAVE_GNUTLS
 on_error:
  gcry_md_close(md);
  return NULL;
# endif
#else /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  data_base = NULL;
  data_length = 0;
  sha1 = NULL;
  sha1_length = NULL;
  signature_base = NULL;
  signature_length = 0;
  raw_signature_base = NULL;
  raw_signature_length = NULL;
  x509_length = NULL;
  return NULL;
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
}

EAPI void
eet_identity_certificate_print(const unsigned char *certificate,
                int         der_length,
                FILE        *out)
{
#ifdef HAVE_SIGNATURE
  if (!certificate || !out || der_length <= 0)
   {
    ERR("No certificate provided.");
    return;
   }

  if (!emile_cipher_init()) return ;

# ifdef HAVE_GNUTLS
  gnutls_datum_t datum;
  gnutls_x509_crt_t cert;

  /* Create an understanding certificate structure for gnutls */
  datum.data = (void *)certificate;
  datum.size = der_length;
  if (gnutls_x509_crt_init(&cert))
   goto on_error;

  if (gnutls_x509_crt_import(cert, &datum, GNUTLS_X509_FMT_DER))
   goto on_error;

  /* Pretty print the certificate */
  datum.data = NULL;
  datum.size = 0;
  if (gnutls_x509_crt_print(cert, GNUTLS_X509_CRT_FULL, &datum))
   goto on_error;

  INF("Public certificate :");
  INF("%s", datum.data);

on_error:
  if (datum.data)
   gnutls_free(datum.data);

  gnutls_x509_crt_deinit(cert);
# else /* ifdef HAVE_GNUTLS */
  const unsigned char *tmp;
  X509 *x509;

  /* Strange but d2i_X509 seems to put 0 all over the place. */
  tmp = alloca(der_length);
  memcpy((char *)tmp, certificate, der_length);
  x509 = d2i_X509(NULL, &tmp, der_length);
  if (!x509)
   {
    INF("Not a valid certificate.");
    return;
   }

  INF("Public certificate :");
  X509_print_fp(out, x509);

  X509_free(x509);
# endif /* ifdef HAVE_GNUTLS */
#else /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
  certificate = NULL;
  der_length = 0;
  out = NULL;
  ERR("You need to compile signature support in EET.");
#endif /* ifdef HAVE_SIGNATURE */
}

Eet_Error
eet_cipher(const void  *data,
      unsigned int size,
      const char  *key,
      unsigned int length,
      void    **result,
      unsigned int *result_length)
{
  Eina_Binbuf *out;
  Eina_Binbuf *in;

  in = eina_binbuf_manage_new(data, size, EINA_TRUE);
  out = emile_binbuf_cipher(EMILE_AES256_CBC, in, key, length);

  if (result_length) *result_length = out ? eina_binbuf_length_get(out) : 0;
  if (result) *result = out ? eina_binbuf_string_steal(out) : NULL;

  eina_binbuf_free(out);
  eina_binbuf_free(in);
  return out ? EET_ERROR_NONE : EET_ERROR_ENCRYPT_FAILED;
}

Eet_Error
eet_decipher(const void  *data,
       unsigned int size,
       const char  *key,
       unsigned int length,
       void    **result,
       unsigned int *result_length)
{
  Eina_Binbuf *out;
  Eina_Binbuf *in;

  in = eina_binbuf_manage_new(data, size, EINA_TRUE);
  out = emile_binbuf_decipher(EMILE_AES256_CBC, in, key, length);

  if (result_length) *result_length = out ? eina_binbuf_length_get(out) : 0;
  if (result) *result = out ? eina_binbuf_string_steal(out) : NULL;

  eina_binbuf_free(out);
  eina_binbuf_free(in);
  return out ? EET_ERROR_NONE : EET_ERROR_DECRYPT_FAILED;
}