summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/eet/eet_node.c
blob: fa203f2ea8d1e4c237439d94f02f1ca615e31aaf (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

          
                
 
          
         
 
       
         
             
 
            
                              
          


                                 
         


                    
 

  
               

                     
 
 
         

                
 
        
 
           
     
         
                    
 

      

                 
 

          

                                       
 
 
                               
                                     
                             
                                     

     
                  
 
        

                    
     
         
 
              
      
                  
                  
 
        

                    
     
                        
 

     

                   
                   
 
        

                    
     
         

               
 

     
                    
                     
 
        

                      
     
         
 
                                  
 

     

                  
                  
 

          
 
       
         
 
                    
     
         

                   
                                   
 

     
                   
                   
 
        

                     
     
                        
 
 
     
                       
                      
 
        
 

              
                  
         

                      
     
                                     
 
 
                   
  
                    
                   
                    
 

          
 
                   


                        


                          
                              
 
               
                 
 
                  
 

         


                               
             
 
               
 

  
                     
                    
                     
 


          
 
                   

                   


                                 
              
        
                                    

                          
 

              
 

        


      

              


    

                
   
             
 
               
 

  
                   

                  
                  
 
        
 

                   

                      
             
 
 
                 
  
             
 

         
 
     
      
 


           
                   
                                        
             
               


                 
 

                

                        
 
              
       
   
 

                 
 
 
                       

        

 
                                        


      
                      
                        
                                                    
 

       
                    
 

                           
             
         
                
         
                
         
      
         

           
     
         
 

                        
               
          
      
           


      
 

      
                            
                            
                         
 
      

                  
     
      


             
 

      

                         
                           
                           
 
                


                         
                 
                              
               
 

         

               


                              


          
                    

                     
                
                 


                                      
 
            

                  
                                       
 
           

                  
 
       

                    
   
 
               
 
 
      
                         
                           


                                                                 
                                             
               

                                    
               
 

      
                        
                          
                          

                         
               
 
 
  

                     
                     
                     
 
        
 
     
      
 

          

              

             
           

                                   
 


                
              

                                  

   
 
   


                  
                
                    
 

                 
          
                            

          
             
                           
 

                             
 
       
 

              

                                       
 

                                  
 
       
 
           
                       
 

                               
 
       
 
           

           
 

                               
                 

                              
   
 
       
                         
 
       
 
 


          

           
 


              
               
   
                
           
         
 
         
                                      

                
 

                 
 
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif /* ifdef HAVE_CONFIG_H */

#include <string.h>
#include <stdio.h>

#ifdef _WIN32
# include <Evil.h>
#endif /* ifdef _WIN32 */

#include <Eina.h>

#include "Eet.h"
#include "Eet_private.h"

static Eina_Mempool *_eet_node_mp = NULL;

Eet_Node *
eet_node_new(void)
{
  Eet_Node *result;

  result = eina_mempool_malloc(_eet_node_mp, sizeof (Eet_Node));
  if (!result)
   return NULL;

  memset(result, 0, sizeof (Eet_Node));
  return result;
}

void
eet_node_free(Eet_Node *node)
{
  eina_mempool_free(_eet_node_mp, node);
}

static Eet_Node *
_eet_node_new(const char *name,
       int     type)
{
  Eet_Node *n;

  n = eet_node_new();
  if (!n)
   return NULL;

  n->type = type;
  n->name = eina_stringshare_add(name);

  return n;
}

static void
_eet_node_append(Eet_Node *n,
         Eina_List *nodes)
{
  Eet_Node *value;
  Eina_List *l;

  EINA_LIST_REVERSE_FOREACH(nodes, l, value)
   {
    value->next = n->values;
    n->values = value;
   }
}

#define EET_NODE_NEW(Eet_type, Name, Value, Type)     \
 EAPI Eet_Node *                     \
 eet_node_ ## Name ## _new(const char *name, Type Value) \
 {                            \
   Eet_Node *n;                     \
                             \
   n = _eet_node_new(name, Eet_type);          \
   if (!n) { return NULL; }               \
                             \
   n->data.value.Value = Value;             \
                             \
   return n;                      \
 }

#define EET_NODE_STR_NEW(Eet_type, Name, Value, Type)   \
 EAPI Eet_Node *                     \
 eet_node_ ## Name ## _new(const char *name, Type Value) \
 {                            \
   Eet_Node *n;                     \
                             \
   n = _eet_node_new(name, Eet_type);          \
   if (!n) { return NULL; }               \
                             \
   n->data.value.Value = eina_stringshare_add(Value);  \
                             \
   return n;                      \
 }

EET_NODE_NEW(EET_T_CHAR, char, c, char)
EET_NODE_NEW(EET_T_SHORT, short, s, short)
EET_NODE_NEW(EET_T_INT, int, i, int)
EET_NODE_NEW(EET_T_LONG_LONG, long_long, l, long long)
EET_NODE_NEW(EET_T_FLOAT, float, f, float)
EET_NODE_NEW(EET_T_DOUBLE, double, d, double)
EET_NODE_NEW(EET_T_UCHAR, unsigned_char, uc, unsigned char)
EET_NODE_NEW(EET_T_USHORT, unsigned_short, us, unsigned short)
EET_NODE_NEW(EET_T_UINT, unsigned_int, ui, unsigned int)
EET_NODE_NEW(EET_T_ULONG_LONG, unsigned_long_long, ul, unsigned long long)
EET_NODE_STR_NEW(EET_T_STRING, string, str, const char *)
EET_NODE_STR_NEW(EET_T_INLINED_STRING, inlined_string, str, const char *)

Eet_Node *
eet_node_null_new(const char *name)
{
  Eet_Node *n;

  n = _eet_node_new(name, EET_T_NULL);
  if (!n)
   return NULL;

  n->data.value.str = NULL;

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_list_new(const char *name,
         Eina_List *nodes)
{
  Eet_Node *n;

  n = _eet_node_new(name, EET_G_LIST);
  if (!n)
   return NULL;

  _eet_node_append(n, nodes);

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_array_new(const char *name,
          int     count,
          Eina_List *nodes)
{
  Eet_Node *n;

  n = _eet_node_new(name, EET_G_ARRAY);
  if (!n)
   return NULL;

  n->count = count;

  _eet_node_append(n, nodes);

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_var_array_new(const char *name,
            Eina_List *nodes)
{
  Eet_Node *n;

  n = _eet_node_new(name, EET_G_VAR_ARRAY);
  if (!n)
   return NULL;

  n->count = eina_list_count(nodes);

  _eet_node_append(n, nodes);

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_hash_new(const char *name,
         const char *key,
         Eet_Node  *node)
{
  Eina_List *nodes;
  Eet_Node *n;

  if (!node)
   return NULL;

  n = _eet_node_new(name, EET_G_HASH);
  if (!n)
   return NULL;

  n->key = eina_stringshare_add(key);
  nodes = eina_list_append(NULL, node);

  _eet_node_append(n, nodes);

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_struct_new(const char *name,
          Eina_List *nodes)
{
  Eet_Node *n;

  n = _eet_node_new(name, EET_G_UNKNOWN);
  if (!n)
   return NULL;

  _eet_node_append(n, nodes);

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_struct_child_new(const char *parent,
             Eet_Node  *child)
{
  Eet_Node *n;

  if (!child) return NULL;

  if (child->type != EET_G_UNKNOWN)
   return child;

  n = _eet_node_new(parent, EET_G_UNKNOWN);
  if (!n)
   return NULL;

  _eet_node_append(n, eina_list_prepend(NULL, child));

  return n;
}

Eet_Node *
eet_node_children_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return NULL;
  return node->values;
}

Eet_Node *
eet_node_next_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return NULL;
  return node->next;
}

Eet_Node *
eet_node_parent_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return NULL;
  return node->parent;
}

void
eet_node_list_append(Eet_Node  *parent,
           const char *name,
           Eet_Node  *child)
{
  const char *tmp;
  Eet_Node *nn;

  if ((!parent) || (!child)) return;
  tmp = eina_stringshare_add(name);

  for (nn = parent->values; nn; nn = nn->next)
   if (nn->name == tmp && nn->type == EET_G_LIST)
    {
     Eet_Node *n;

     if (!nn->values)
      nn->values = child;
     else
      {
        for (n = nn->values; n->next; n = n->next)
         ;
        n->next = child;
      }

     child->next = NULL;
     child->parent = parent;

     eina_stringshare_del(tmp);

     return;
    }

  /* No list found, so create it. */
  nn = eet_node_list_new(tmp, eina_list_append(NULL, child));

  /* And add it to the parent. */
  nn->next = parent->values;
  parent->values = nn;
  child->parent = parent;

  eina_stringshare_del(tmp);
}

void
eet_node_struct_append(Eet_Node  *parent,
            const char *name,
            Eet_Node  *child)
{
  const char *tmp;
  Eet_Node *prev;
  Eet_Node *nn;

  if ((!parent) || (!child)) return;
  if (parent->type != EET_G_UNKNOWN)
   {
    ERR("[%s] is not a structure. Will not insert [%s] in it",
      parent->name,
      name);
    eet_node_del(child);
    return;
   }

  tmp = eina_stringshare_add(name);

  for (prev = NULL, nn = parent->values; nn; prev = nn, nn = nn->next)
   if (nn->name == tmp && nn->type == child->type)
    {
     if (prev)
      prev->next = nn->next;
     else
      parent->values = nn->next;

     nn->next = NULL;
     eet_node_del(nn);

     break;
    }

  if (prev)
   {
    prev->next = child;
    child->next = NULL;
   }
  else
   {
    child->next = NULL;
    parent->values = child;
   }
  child->parent = parent;

  eina_stringshare_del(tmp);
}

void
eet_node_hash_add(Eet_Node  *parent,
         const char *name,
         const char *key,
         Eet_Node  *child)
{
  Eet_Node *nn;

  if ((!parent) || (!child)) return;

  /* No list found, so create it. */
  nn = eet_node_hash_new(name, key, child);

  /* And add it to the parent. */
  nn->next = parent->values;
  parent->values = nn;
  child->parent = parent;
}

int
eet_node_type_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return EET_T_UNKNOW;
  return node->type;
}

Eet_Node_Data *
eet_node_value_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return NULL;
  return &node->data;
}

const char *
eet_node_name_get(Eet_Node *node)
{
  if (!node) return NULL;
  return node->name;
}

void
eet_node_del(Eet_Node *n)
{
  Eet_Node *nn;
  Eet_Node *tmp;

  if (!n)
   return;

  switch (n->type)
   {
   case EET_G_HASH:
    eina_stringshare_del(n->key);
    /* No break here as we want it to fall through and free the resources */
    EINA_FALLTHROUGH;

   case EET_G_UNKNOWN:
   case EET_G_VAR_ARRAY:
   case EET_G_ARRAY:
   case EET_G_LIST:
    for (nn = n->values; nn; )
     {
       tmp = nn;
       nn = nn->next;
       eet_node_del(tmp);
     }
    break;

   case EET_T_STRING:
   case EET_T_INLINED_STRING:
    eina_stringshare_del(n->data.value.str);
    break;

   case EET_T_CHAR:
   case EET_T_SHORT:
   case EET_T_INT:
   case EET_T_LONG_LONG:
   case EET_T_FLOAT:
   case EET_T_DOUBLE:
   case EET_T_UCHAR:
   case EET_T_USHORT:
   case EET_T_UINT:
    break;
   }

  eina_stringshare_del(n->name);
  eet_node_free(n);
}

static const char *eet_node_dump_g_name[6] = {
  "struct",
  "array",
  "var_array",
  "list",
  "hash",
  "???"
};

static const char *eet_node_dump_t_name[14][2] = {
  { "???: ", "???" },
  { "char: ", "%hhi" },
  { "short: ", "%hi" },
  { "int: ", "%i" },
  { "long_long: ", "%lli" },
  { "float: ", "%1.25f" },
  { "double: ", "%1.25f" },
  { "uchar: ", "%hhu" },
  { "ushort: ", "%i" },
  { "uint: ", "%u" },
  { "ulong_long: ", "%llu" },
  { "null", "" }
};

static void
eet_node_dump_level(int        level,
          Eet_Dump_Callback dumpfunc,
          void       *dumpdata)
{
  int i;

  for (i = 0; i < level; i++) dumpfunc(dumpdata, " ");
}

static char *
eet_node_string_escape(const char *str)
{
  char *s, *sp;
  const char *strp;
  int sz = 0;

  for (strp = str; *strp; strp++)
   {
    if (*strp == '\"')
     sz += 2;
    else if (*strp == '\\')
     sz += 2;
    else if (*strp == '\n')
     sz += 2;
    else
     sz += 1;
   }
  s = malloc(sz + 1);
  if (!s)
   return NULL;

  for (strp = str, sp = s; *strp; strp++, sp++)
   {
    if (*strp == '\"'
      || *strp == '\\'
      || *strp == '\n')
     {
       *sp = '\\';
       sp++;
     }

    if (*strp == '\n')
     *sp = 'n';
    else
     *sp = *strp;
   }
  *sp = 0;
  return s;
}

static void
eet_node_dump_string_escape(void       *dumpdata,
              Eet_Dump_Callback dumpfunc,
              const char    *str)
{
  char *s;

  s = eet_node_string_escape(str);
  if (!s)
   return;

  dumpfunc(dumpdata, s);
  free(s);
}

static void
eet_node_dump_simple_type(Eet_Node     *n,
             int        level,
             Eet_Dump_Callback dumpfunc,
             void       *dumpdata)
{
  const char *type_name = NULL;
  char tbuf[256];

  eet_node_dump_level(level, dumpfunc, dumpdata);
  dumpfunc(dumpdata, "value \"");
  eet_node_dump_string_escape(dumpdata, dumpfunc, n->name);
  dumpfunc(dumpdata, "\" ");

#ifdef EET_T_TYPE
# undef EET_T_TYPE
#endif /* ifdef EET_T_TYPE */

#define EET_T_TYPE(Eet_Type, Type)            \
case Eet_Type:                      \
{                             \
  dumpfunc(dumpdata, eet_node_dump_t_name[Eet_Type][0]); \
  snprintf(tbuf,                     \
      sizeof (tbuf),                \
      eet_node_dump_t_name[Eet_Type][1],      \
      n->data.value.Type);             \
  dumpfunc(dumpdata, tbuf);               \
  break;                         \
}

  switch (n->type)
   {
    EET_T_TYPE(EET_T_CHAR, c);
    EET_T_TYPE(EET_T_SHORT, s);
    EET_T_TYPE(EET_T_INT, i);
    EET_T_TYPE(EET_T_LONG_LONG, l);
    EET_T_TYPE(EET_T_FLOAT, f);
    EET_T_TYPE(EET_T_DOUBLE, d);
    EET_T_TYPE(EET_T_UCHAR, uc);
    EET_T_TYPE(EET_T_USHORT, us);
    EET_T_TYPE(EET_T_UINT, ui);
    EET_T_TYPE(EET_T_ULONG_LONG, ul);

   case EET_T_INLINED_STRING:
    type_name = "inlined: \"";
    /* inlined string are just like a string, but not inside the general
     * dictionnary. No need to duplicate code. */
    EINA_FALLTHROUGH;

   case EET_T_STRING:
    if (!type_name)
     type_name = "string: \"";

    dumpfunc(dumpdata, type_name);
    eet_node_dump_string_escape(dumpdata, dumpfunc, n->data.value.str);
    dumpfunc(dumpdata, "\"");
    break;

   case EET_T_NULL:
    dumpfunc(dumpdata, "null");
    break;

   default:
    dumpfunc(dumpdata, "???: ???");
    break;
   }

  dumpfunc(dumpdata, ";\n");
}

static void
eet_node_dump_group_start(int        level,
             Eet_Dump_Callback dumpfunc,
             void       *dumpdata,
             int        group_type,
             const char    *name)
{
  int chnk_type;

  chnk_type = (group_type >= EET_G_UNKNOWN && group_type <= EET_G_HASH) ?
   group_type : EET_G_UNKNOWN;

  eet_node_dump_level(level, dumpfunc, dumpdata);
  dumpfunc(dumpdata, "group \"");
  eet_node_dump_string_escape(dumpdata, dumpfunc, name);
  dumpfunc(dumpdata, "\" ");

  dumpfunc(dumpdata, eet_node_dump_g_name[chnk_type - EET_G_UNKNOWN]);
  dumpfunc(dumpdata, " {\n");
}

static void
eet_node_dump_group_end(int        level,
            Eet_Dump_Callback dumpfunc,
            void       *dumpdata)
{
  eet_node_dump_level(level, dumpfunc, dumpdata);
  dumpfunc(dumpdata, "}\n");
}

void
eet_node_dump(Eet_Node     *n,
       int        dumplevel,
       Eet_Dump_Callback dumpfunc,
       void       *dumpdata)
{
  Eet_Node *it;

  if (!n)
   return;

  switch (n->type)
   {
   case EET_G_VAR_ARRAY:
   case EET_G_ARRAY:
   case EET_G_UNKNOWN:
   case EET_G_HASH:
   case EET_G_LIST:
    eet_node_dump_group_start(dumplevel,
                 dumpfunc,
                 dumpdata,
                 n->type,
                 n->name);

    if (n->type == EET_G_VAR_ARRAY
      || n->type == EET_G_ARRAY)
     {
       char tbuf[256];

       eet_node_dump_level(dumplevel, dumpfunc, dumpdata);
       dumpfunc(dumpdata, "  count ");
       eina_convert_itoa(n->count, tbuf);
       dumpfunc(dumpdata, tbuf);
       dumpfunc(dumpdata, ";\n");
     }
    else if (n->type == EET_G_HASH)
     {
       eet_node_dump_level(dumplevel, dumpfunc, dumpdata);
       dumpfunc(dumpdata, "  key \"");
       eet_node_dump_string_escape(dumpdata, dumpfunc, n->key);
       dumpfunc(dumpdata, "\";\n");
     }

    for (it = n->values; it; it = it->next)
     eet_node_dump(it, dumplevel + 2, dumpfunc, dumpdata);

    eet_node_dump_group_end(dumplevel, dumpfunc, dumpdata);
    break;

   case EET_T_STRING:
   case EET_T_INLINED_STRING:
   case EET_T_CHAR:
   case EET_T_SHORT:
   case EET_T_INT:
   case EET_T_LONG_LONG:
   case EET_T_FLOAT:
   case EET_T_DOUBLE:
   case EET_T_UCHAR:
   case EET_T_USHORT:
   case EET_T_UINT:
   case EET_T_ULONG_LONG:
    eet_node_dump_simple_type(n, dumplevel, dumpfunc, dumpdata);
    break;
   }
}

void *
eet_node_walk(void     *parent,
       const char  *name,
       Eet_Node   *root,
       Eet_Node_Walk *cb,
       void     *user_data)
{
  Eet_Node *it;
  void *me = NULL;
  int i;

  if (!root)
   {
    if (parent)
     cb->struct_add(parent, name, NULL, user_data);

    return NULL;
   }

  switch (root->type)
   {
   case EET_G_UNKNOWN:
    me = cb->struct_alloc(root->name, user_data);

    for (it = root->values; it; it = it->next)
     eet_node_walk(me, it->name, it, cb, user_data);

    break;

   case EET_G_VAR_ARRAY:
   case EET_G_ARRAY:
    me = cb->array(root->type == EET_G_VAR_ARRAY ? EINA_TRUE : EINA_FALSE,
            root->name, root->count, user_data);

    for (i = 0, it = root->values; it; it = it->next)
     cb->insert(me, i++, eet_node_walk(NULL,
                      NULL,
                      it,
                      cb,
                      user_data), user_data);

    break;

   case EET_G_LIST:
    me = cb->list(root->name, user_data);

    for (it = root->values; it; it = it->next)
     cb->append(me, eet_node_walk(NULL,
                    NULL,
                    it,
                    cb,
                    user_data), user_data);

    break;

   case EET_G_HASH:
    if (!parent)
     return NULL;

    return cb->hash(parent, root->name, root->key,
            eet_node_walk(NULL,
                   NULL,
                   root->values,
                   cb,
                   user_data), user_data);

   case EET_T_STRING:
   case EET_T_INLINED_STRING:
   case EET_T_CHAR:
   case EET_T_SHORT:
   case EET_T_INT:
   case EET_T_LONG_LONG:
   case EET_T_FLOAT:
   case EET_T_DOUBLE:
   case EET_T_UCHAR:
   case EET_T_USHORT:
   case EET_T_UINT:
   case EET_T_ULONG_LONG:
    me = cb->simple(root->type, &root->data, user_data);
    break;
   }

  if (parent)
   cb->struct_add(parent, name, me, user_data);

  return me;
}

int
eet_node_init(void)
{
  const char *choice;
  const char *tmp;

#ifdef EINA_DEFAULT_MEMPOOL
  choice = "pass_through";
#else
  choice = "chained_mempool";
#endif
  tmp = getenv("EINA_MEMPOOL");
  if (tmp && tmp[0])
   choice = tmp;

  _eet_node_mp =
   eina_mempool_add(choice, "eet-node-alloc", NULL, sizeof(Eet_Node), 32);

  return _eet_node_mp ? 1 : 0;
}

void
eet_node_shutdown(void)
{
  eina_mempool_del(_eet_node_mp);
  _eet_node_mp = NULL;
}