aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/lib/efreet/efreet_desktop.c
blob: 3de19be370e9ef054f4c765e7b991d1941326003 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10          

         

   

                                              

              
 
               
 
  
                                  
  
                       

  
                    
  
                       
 

            


                       
 


                                 
      
           
                      
                     


                     
                            
                                         
                                     
                                       
                                   
                                            
                                      
                                   

                                   
                                   
                                 
                                  
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                   


                                
                                  


                                
                                   
                          

                           

                  
                                         
         
   
 
        
                                         
   
 

                   
                
 


                                        
                       

                                   
                                      
                                       
                                      
 
                                   


                                     
  

               

                  
                  
                       
                      
              
        
              
   
                            
                 

 
                             

                        

                    
 
                                        
           


                                 
     
                       
                              
   
          

 
    

                      

      
                        
              
          
            
               
        

 
                                

                                           
                          
 
           
 


          
           

                  
                  
       
 

                        


                    
              

                       
        
   
            
                 
                            
     

                     
     
            
   
               

                       
                        
       
 
                        
                       
 

                    
 
                   

               
           
                   
 


          
    

                      
                  


          

                        
                
            


                         
                               
       
   

                              
   

                                             
                                                                   
                                                              
                                
 
                               
             
    

                                 


                                                                            
                           
              
          
                 
 

           
                      


    


                   
                  
 

                    
                       
 

                                 
 

                                
 
                                   
                                
           
   
               

 
     

                            
                                

 
         
                  
         

                             
                        
                        

 
     

                                     

                     
 
                           
                                       
 
              
                                
                                
               

 
    

                                     

            
                        
 
                                
                                        
   
                
                                      

                  

         

   
       
 
 
    
                                         
                               
                               

      
                      
                        

         
                      
                 
                
                
 
                                    
 
       

 

                              

                  
                             
                                               

                                           
 

                                   
 
              
                                            
               
                                  


                                


                                  
         


                                   
                         

 
      

                           
                         


               
        

                          
              

        
        
 
                         
 


               

                        
                                    
                                     
         
                                    
   
                                    

   


        
      
                        
 
         
           


             
                 


             
               

      
                  
   
              


                  
           
                  


                    
     
                  


                 

      
                   


                                  
            

                                  
                                     


                                       
                                        
                                    

                                        
                                                   

      

                               
          

                          
                                                
                                         
                          

                                 

                                                                                                               
              

                                     

                                                                    
             
             

                                 
           

                             
                                                   
                             
                                  
                                                                 

                                            

                               
              

                      
       

                                     
              

                            


                                     

                               
                        


                                       
             
                          
          
                               
   
                     
    
   
                                    


                             
          
                                 
                                                                           
                                         
       

                                                                  
             


                                        
 
                                        
                       

                                             

                        
                                 
                                  
  
        
                                                      
 
                   
 
                  

                        
          
                                            
                     


                                    

 

      

                    


                              
        
                                                     
                       

 


      
                         
                                        
                                        


                               
                             
 
                         

                       
         
   
 
               
   
                              

                         
       
             

           
     
           

   
               
                                
           
   
 
       
 
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#ifdef HAVE_EVIL
# include <Evil.h>
#endif

#include <Ecore_File.h>

/* define macros and variable for using the eina logging system */
#define EFREET_MODULE_LOG_DOM _efreet_desktop_log_dom
int _efreet_desktop_log_dom = -1;

#include "Efreet.h"
#include "efreet_private.h"

#define DESKTOP_VERSION "1.0"

/**
 * The current desktop environment (e.g. "Enlightenment" or "Gnome")
 */
static const char *desktop_environment = NULL;

/**
 * A list of the desktop types available
 */
static Eina_List *efreet_desktop_types = NULL;

static Eina_Lock _lock;

EAPI int EFREET_DESKTOP_TYPE_APPLICATION = 0;
EAPI int EFREET_DESKTOP_TYPE_LINK = 0;
EAPI int EFREET_DESKTOP_TYPE_DIRECTORY = 0;

/**
 * @internal
 * Information about custom types
 */
typedef struct Efreet_Desktop_Type_Info Efreet_Desktop_Type_Info;
struct Efreet_Desktop_Type_Info
{
  int id;
  const char *type;
  Efreet_Desktop_Type_Parse_Cb parse_func;
  Efreet_Desktop_Type_Save_Cb save_func;
  Efreet_Desktop_Type_Free_Cb free_func;
};

static int efreet_desktop_read(Efreet_Desktop *desktop);
static Efreet_Desktop_Type_Info *efreet_desktop_type_parse(const char *type_str);
static void efreet_desktop_type_info_free(Efreet_Desktop_Type_Info *info);
static void *efreet_desktop_application_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop,
                          Efreet_Ini *ini);
static Eina_List *efreet_desktop_action_fields_parse(Efreet_Ini *ini, const char *val);
static void efreet_desktop_application_fields_save(Efreet_Desktop *desktop,
                          Efreet_Ini *ini);
static void efreet_desktop_action_fields_save(Efreet_Desktop *desktop,
                       Efreet_Ini *ini);
static void *efreet_desktop_link_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop,
                        Efreet_Ini *ini);
static void efreet_desktop_link_fields_save(Efreet_Desktop *desktop,
                        Efreet_Ini *ini);
static int efreet_desktop_generic_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop,
                        Efreet_Ini *ini);
static void efreet_desktop_generic_fields_save(Efreet_Desktop *desktop,
                        Efreet_Ini *ini);
static Eina_Bool efreet_desktop_x_fields_parse(const Eina_Hash *hash,
                        const void *key,
                        void *data,
                        void *fdata);
static Eina_Bool efreet_desktop_x_fields_save(const Eina_Hash *hash,
                        const void *key,
                        void *value,
                        void *fdata);
static int efreet_desktop_environment_check(Efreet_Desktop *desktop);

/**
 * @internal
 * @return Returns > 0 on success or 0 on failure
 * @brief Initialize the Desktop parser subsystem
 */
int
efreet_desktop_init(void)
{
  _efreet_desktop_log_dom = eina_log_domain_register
   ("efreet_desktop", EFREET_DEFAULT_LOG_COLOR);
  if (_efreet_desktop_log_dom < 0)
  {
    EINA_LOG_ERR("Efreet: Could not create a log domain for efreet_desktop");
    return 0;
  }

#ifdef HAVE_EVIL
  if (!evil_sockets_init())
  {
    ERR("Could not initialize Winsock system");
    goto error;
  }
#endif

  if (!eina_lock_new(&_lock))
  {
    ERR("Could not create lock");
    goto error;
  }

  efreet_desktop_types = NULL;

  EFREET_DESKTOP_TYPE_APPLICATION = efreet_desktop_type_add("Application",
                    efreet_desktop_application_fields_parse,
                    efreet_desktop_application_fields_save,
                    NULL);
  EFREET_DESKTOP_TYPE_LINK = efreet_desktop_type_add("Link",
                  efreet_desktop_link_fields_parse,
                  efreet_desktop_link_fields_save, NULL);
  EFREET_DESKTOP_TYPE_DIRECTORY = efreet_desktop_type_add("Directory", NULL,
                                NULL, NULL);

  return 1;
error:
  eina_log_domain_unregister(_efreet_desktop_log_dom);
  _efreet_desktop_log_dom = -1;
  return 0;
}

/**
 * @internal
 * @returns the number of initializations left for this system
 * @brief Attempts to shut down the subsystem if nothing else is using it
 */
void
efreet_desktop_shutdown(void)
{
  Efreet_Desktop_Type_Info *info;

  IF_RELEASE(desktop_environment);
  EINA_LIST_FREE(efreet_desktop_types, info)
    efreet_desktop_type_info_free(info);
  eina_lock_free(&_lock);
#ifdef HAVE_EVIL
  evil_sockets_shutdown();
#endif
  eina_log_domain_unregister(_efreet_desktop_log_dom);
  _efreet_desktop_log_dom = -1;
}

EAPI Efreet_Desktop *
efreet_desktop_get(const char *file)
{
  Efreet_Desktop *desktop;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(file, NULL);

  desktop = efreet_desktop_new(file);
  if (!desktop) return NULL;

  /* If we didn't find this file in the eet cache, add path to search path */
  if (!desktop->eet)
  {
    /* Check whether the desktop type is a system type,
     * and therefor known by the cache builder */
    Efreet_Desktop_Type_Info *info;

    info = eina_list_nth(efreet_desktop_types, desktop->type);
    if (info && (
        info->id == EFREET_DESKTOP_TYPE_APPLICATION ||
        info->id == EFREET_DESKTOP_TYPE_LINK ||
        info->id == EFREET_DESKTOP_TYPE_DIRECTORY
        ))
    {
      efreet_cache_desktop_add(desktop);
      /* Check Symbolic link */
      char *sym_file;
      Efreet_Desktop *sym_desktop;
      sym_file = ecore_file_readlink(file);
      if (sym_file)
      {
        sym_desktop = efreet_desktop_new(sym_file);
        if (sym_desktop && !sym_desktop->eet)
         efreet_cache_desktop_add(sym_desktop);
        free(sym_file);
        efreet_desktop_free(sym_desktop);
      }
    }
  }
  return desktop;
}

EAPI int
efreet_desktop_ref(Efreet_Desktop *desktop)
{
  int ret;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, 0);
  eina_lock_take(&_lock);
  desktop->ref++;
  ret = desktop->ref;
  eina_lock_release(&_lock);
  return ret;
}

EAPI Efreet_Desktop *
efreet_desktop_empty_new(const char *file)
{
  Efreet_Desktop *desktop;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(file, NULL);

  desktop = NEW(Efreet_Desktop, 1);
  if (!desktop) return NULL;

  desktop->orig_path = strdup(file);
  desktop->load_time = ecore_file_mod_time(file);

  desktop->ref = 1;

  return desktop;
}

EAPI Efreet_Desktop *
efreet_desktop_new(const char *file)
{
  Efreet_Desktop *desktop = NULL;
  char *tmp;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(file, NULL);

  tmp = eina_file_path_sanitize(file);
  if (!tmp) return NULL;

  eina_lock_take(&_lock);
  desktop = efreet_cache_desktop_find(tmp);
  free(tmp);
  if (desktop)
  {
    desktop->ref++;
    eina_lock_release(&_lock);
    if (!efreet_desktop_environment_check(desktop))
    {
      efreet_desktop_free(desktop);
      return NULL;
    }
    return desktop;
  }
  eina_lock_release(&_lock);
  return efreet_desktop_uncached_new(file);
}

EAPI Efreet_Desktop *
efreet_desktop_uncached_new(const char *file)
{
  Efreet_Desktop *desktop = NULL;
  char *tmp;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(file, NULL);
  if (!ecore_file_exists(file)) return NULL;

  tmp = eina_file_path_sanitize(file);
  if (!tmp) return NULL;

  desktop = NEW(Efreet_Desktop, 1);
  if (!desktop)
  {
    free(tmp);
    return NULL;
  }
  desktop->orig_path = tmp;
  desktop->ref = 1;
  if (!efreet_desktop_read(desktop))
  {
    efreet_desktop_free(desktop);
    return NULL;
  }

  return desktop;
}

EAPI int
efreet_desktop_save(Efreet_Desktop *desktop)
{
  Efreet_Desktop_Type_Info *info;
  Efreet_Ini *ini;
  int ok = 1;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, 0);

  ini = efreet_ini_new(NULL);
  if (!ini) return 0;
  efreet_ini_section_add(ini, "Desktop Entry");
  efreet_ini_section_set(ini, "Desktop Entry");

  info = eina_list_nth(efreet_desktop_types, desktop->type);
  if (info)
  {
    efreet_ini_string_set(ini, "Type", info->type);
    if (info->save_func) info->save_func(desktop, ini);
  }
  else
    ok = 0;

  if (ok)
  {
    char *val;

    if (desktop->only_show_in)
    {
      val = efreet_desktop_string_list_join(desktop->only_show_in);
      if (val)
      {
        efreet_ini_string_set(ini, "OnlyShowIn", val);
        FREE(val);
      }
    }
    if (desktop->not_show_in)
    {
      val = efreet_desktop_string_list_join(desktop->not_show_in);
      if (val)
      {
        efreet_ini_string_set(ini, "NotShowIn", val);
        FREE(val);
      }
    }
    efreet_desktop_generic_fields_save(desktop, ini);
    /* When we save the file, it should be updated to the
     * latest version that we support! */
    efreet_ini_string_set(ini, "Version", DESKTOP_VERSION);

    if (!efreet_ini_save(ini, desktop->orig_path)) ok = 0;
  }
  efreet_ini_free(ini);
  return ok;
}

EAPI int
efreet_desktop_save_as(Efreet_Desktop *desktop, const char *file)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, 0);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(file, 0);

  /* If we save data from eet as new, we will be in trouble */
  if (desktop->eet) return 0;

  IF_FREE(desktop->orig_path);
  desktop->orig_path = strdup(file);
  return efreet_desktop_save(desktop);
}

EAPI void
efreet_desktop_free(Efreet_Desktop *desktop)
{
  if (!desktop) return;

  eina_lock_take(&_lock);
  desktop->ref--;
  if (desktop->ref > 0)
  {
    eina_lock_release(&_lock);
    return;
  }

  if (desktop->eet)
  {
    efreet_cache_desktop_free(desktop);
  }
  else
  {
    Efreet_Desktop_Action *action;

    /* Desktop Spec 1.0 */
    IF_FREE(desktop->orig_path);

    IF_FREE(desktop->version);
    IF_FREE(desktop->name);
    IF_FREE(desktop->generic_name);
    IF_FREE(desktop->comment);
    IF_FREE(desktop->icon);
    IF_FREE(desktop->url);

    IF_FREE(desktop->try_exec);
    IF_FREE(desktop->exec);
    IF_FREE(desktop->path);
    IF_FREE(desktop->startup_wm_class);

    IF_FREE_LIST(desktop->only_show_in, eina_stringshare_del);
    IF_FREE_LIST(desktop->not_show_in, eina_stringshare_del);

    IF_FREE_LIST(desktop->categories, eina_stringshare_del);
    IF_FREE_LIST(desktop->mime_types, eina_stringshare_del);

    IF_FREE_HASH(desktop->x);

    if (desktop->type_data)
    {
      Efreet_Desktop_Type_Info *info;
      info = eina_list_nth(efreet_desktop_types, desktop->type);
      if (info->free_func)
        info->free_func(desktop->type_data);
    }

    /* Desktop Spec 1.1 */
    EINA_LIST_FREE(desktop->actions, action)
    {
      free(action->key);
      free(action->name);
      free(action->icon);
      free(action->exec);
      free(action);
    }
    IF_FREE_LIST(desktop->implements, eina_stringshare_del);
    IF_FREE_LIST(desktop->keywords, eina_stringshare_del);

    free(desktop);
  }
  eina_lock_release(&_lock);
}

EAPI void
efreet_desktop_environment_set(const char *environment)
{
  eina_stringshare_replace(&desktop_environment, environment);
}

EAPI const char *
efreet_desktop_environment_get(void)
{
  return desktop_environment;
}

EAPI unsigned int
efreet_desktop_category_count_get(Efreet_Desktop *desktop)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, 0);
  return eina_list_count(desktop->categories);
}

EAPI void
efreet_desktop_category_add(Efreet_Desktop *desktop, const char *category)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(desktop);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(category);

  if (eina_list_search_unsorted(desktop->categories,
                 EINA_COMPARE_CB(strcmp), category)) return;

  eina_lock_take(&_lock);
  desktop->categories = eina_list_append(desktop->categories,
            (void *)eina_stringshare_add(category));
  eina_lock_release(&_lock);
}

EAPI int
efreet_desktop_category_del(Efreet_Desktop *desktop, const char *category)
{
  char *found = NULL;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, 0);

  if ((found = eina_list_search_unsorted(desktop->categories,
                      EINA_COMPARE_CB(strcmp), category)))
  {
    eina_lock_take(&_lock);
    desktop->categories = eina_list_remove(desktop->categories, found);
    eina_stringshare_del(found);
    eina_lock_release(&_lock);

    return 1;
  }

  return 0;
}

EAPI int
efreet_desktop_type_add(const char *type, Efreet_Desktop_Type_Parse_Cb parse_func,
            Efreet_Desktop_Type_Save_Cb save_func,
            Efreet_Desktop_Type_Free_Cb free_func)
{
  int id;
  Efreet_Desktop_Type_Info *info;

  info = NEW(Efreet_Desktop_Type_Info, 1);
  if (!info) return 0;

  id = eina_list_count(efreet_desktop_types);

  info->id = id;
  info->type = eina_stringshare_add(type);
  info->parse_func = parse_func;
  info->save_func = save_func;
  info->free_func = free_func;

  efreet_desktop_types = eina_list_append(efreet_desktop_types, info);

  return id;
}

EAPI int
efreet_desktop_type_alias(int from_type, const char *alias)
{
  Efreet_Desktop_Type_Info *info;
  info = eina_list_nth(efreet_desktop_types, from_type);
  if (!info) return -1;

  return efreet_desktop_type_add(alias, info->parse_func, info->save_func, info->free_func);
}

EAPI Eina_Bool
efreet_desktop_x_field_set(Efreet_Desktop *desktop, const char *key, const char *data)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(strncmp(key, "X-", 2), EINA_FALSE);

  eina_lock_take(&_lock);
  if (!desktop->x)
    desktop->x = eina_hash_string_superfast_new(EINA_FREE_CB(eina_stringshare_del));

  eina_hash_del_by_key(desktop->x, key);
  eina_hash_add(desktop->x, key, eina_stringshare_add(data));
  eina_lock_release(&_lock);

  return EINA_TRUE;
}

EAPI const char *
efreet_desktop_x_field_get(Efreet_Desktop *desktop, const char *key)
{
  const char *ret;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop->x, NULL);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(strncmp(key, "X-", 2), NULL);

  ret = eina_hash_find(desktop->x, key);
  if (!ret)
    return NULL;

  return eina_stringshare_add(ret);
}

EAPI Eina_Bool
efreet_desktop_x_field_del(Efreet_Desktop *desktop, const char *key)
{
  Eina_Bool ret;
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_TRUE_RETURN_VAL(strncmp(key, "X-", 2), EINA_FALSE);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop->x, EINA_FALSE);

  eina_lock_take(&_lock);
  ret = eina_hash_del_by_key(desktop->x, key);
  eina_lock_release(&_lock);
  return ret;
}

EAPI void *
efreet_desktop_type_data_get(Efreet_Desktop *desktop)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(desktop, NULL);
  return desktop->type_data;
}

EAPI Eina_List *
efreet_desktop_string_list_parse(const char *string)
{
  Eina_List *list = NULL;
  char *tmp;
  char *s, *p;
  size_t len;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(string, NULL);

  len = strlen(string) + 1;
  tmp = alloca(len);
  memcpy(tmp, string, len);
  s = tmp;

  while ((p = strchr(s, ';')))
  {
    if (p > tmp && *(p-1) == '\\') continue;
    *p = '\0';
    list = eina_list_append(list, (void *)eina_stringshare_add(s));
    s = p + 1;
  }
  /* If this is true, the .desktop file does not follow the standard */
  if (*s)
  {
#ifdef STRICT_SPEC
    WRN("Found a string list without ';' at the end: '%s'", string);
#endif
    list = eina_list_append(list, (void *)eina_stringshare_add(s));
  }

  return list;
}

EAPI char *
efreet_desktop_string_list_join(Eina_List *list)
{
  Eina_List *l;
  const char *elem;
  char *string;
  size_t size, pos, len;

  if (!list) return strdup("");

  size = 1024;
  string = malloc(size);
  if (!string) return NULL;
  pos = 0;

  EINA_LIST_FOREACH(list, l, elem)
  {
    len = strlen(elem);
    /* +1 for ';' */
    if ((len + pos + 1) >= size)
    {
      char *tmp;
      size = len + pos + 1024;
      tmp = realloc(string, size);
      if (!tmp)
      {
        free(string);
        return NULL;
      }
      string = tmp;
    }
    strcpy(string + pos, elem);
    pos += len;
    strcpy(string + pos, ";");
    pos += 1;
  }
  return string;
}

/**
 * @internal
 * @param desktop The desktop to fill
 * @return Returns 1 on success, 0 on failure
 * @brief initialize an Efreet_Desktop from the contents of @a file
 */
static int
efreet_desktop_read(Efreet_Desktop *desktop)
{
  Efreet_Ini *ini;
  int error = 0;
  int ok;

  ini = efreet_ini_new(desktop->orig_path);
  if (!ini) return 0;
  if (!ini->data)
  {
    efreet_ini_free(ini);
    return 0;
  }

  ok = efreet_ini_section_set(ini, "Desktop Entry");
  if (!ok) ok = efreet_ini_section_set(ini, "KDE Desktop Entry");
  if (!ok)
  {
    ERR("no Desktop Entry section in file '%s'", desktop->orig_path);
    error = 1;
  }

  if (!error)
  {
    Efreet_Desktop_Type_Info *info;

    info = efreet_desktop_type_parse(efreet_ini_string_get(ini, "Type"));
    if (info)
    {
      const char *val;

      desktop->type = info->id;
      val = efreet_ini_string_get(ini, "Version");
      if (val) desktop->version = strdup(val);

      if (info->parse_func)
        desktop->type_data = info->parse_func(desktop, ini);
    }
    else
      error = 1;
  }

  if (!error && !efreet_desktop_generic_fields_parse(desktop, ini)) error = 1;
  if (!error && !efreet_desktop_environment_check(desktop)) error = 1;
  if (!error)
    eina_hash_foreach(ini->section, efreet_desktop_x_fields_parse, desktop);

  efreet_ini_free(ini);

  desktop->load_time = ecore_file_mod_time(desktop->orig_path);

  if (error) return 0;

  return 1;
}

/**
 * @internal
 * @param type_str the type as a string
 * @return the parsed type
 * @brief parse the type string into an Efreet_Desktop_Type
 */
static Efreet_Desktop_Type_Info *
efreet_desktop_type_parse(const char *type_str)
{
  Efreet_Desktop_Type_Info *info;
  Eina_List *l;

  if (!type_str) return NULL;

  EINA_LIST_FOREACH(efreet_desktop_types, l, info)
  {
    if (!strcmp(info->type, type_str))
      return info;
  }

  return NULL;
}

/**
 * @internal
 * @brief Free an Efreet Desktop_Type_Info struct
 */
static void
efreet_desktop_type_info_free(Efreet_Desktop_Type_Info *info)
{
  if (!info) return;
  IF_RELEASE(info->type);
  free(info);
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to store parsed fields in
 * @param ini the Efreet_Ini to parse fields from
 * @return No value
 * @brief Parse application specific desktop fields
 */
static void *
efreet_desktop_application_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  const char *val;

  /* Desktop Spec 1.0 */
  val = efreet_ini_string_get(ini, "TryExec");
  if (val) desktop->try_exec = strdup(val);

  val = efreet_ini_string_get(ini, "Exec");
  if (val) desktop->exec = strdup(val);

  val = efreet_ini_string_get(ini, "Path");
  if (val) desktop->path = strdup(val);

  val = efreet_ini_string_get(ini, "StartupWMClass");
  if (val) desktop->startup_wm_class = strdup(val);

  val = efreet_ini_string_get(ini, "Categories");
  if (val)
   desktop->categories = efreet_desktop_string_list_parse(val);
  val = efreet_ini_string_get(ini, "MimeType");
  if (val) desktop->mime_types = efreet_desktop_string_list_parse(val);

  desktop->terminal = efreet_ini_boolean_get(ini, "Terminal");
  desktop->startup_notify = efreet_ini_boolean_get(ini, "StartupNotify");

  /* Desktop Spec 1.1 */
  val = efreet_ini_string_get(ini, "Actions");
  if (val)
    desktop->actions = efreet_desktop_action_fields_parse(ini, val);
  val = efreet_ini_string_get(ini, "Keywords");
  if (val)
    desktop->keywords = efreet_desktop_string_list_parse(val);

  return NULL;
}

/**
 * @internal
 * @param key the key to look up Desktop Action entry
 * @return list of Desktop Actions
 */
static Eina_List *
efreet_desktop_action_fields_parse(Efreet_Ini *ini, const char *actions)
{
  Eina_List *l;
  Eina_List *ret = NULL;
  const char *section;
  const char *key;

  // TODO: section = efreet_ini_section_get(ini);
  section = "Desktop Entry";

  l = efreet_desktop_string_list_parse(actions);
  EINA_LIST_FREE(l, key)
  {
    char entry[4096];
    Efreet_Desktop_Action *act;

    snprintf(entry, sizeof(entry), "Desktop Action %s", key);

    if (!efreet_ini_section_set(ini, entry)) continue;

    act = NEW(Efreet_Desktop_Action, 1);
    if (!act) continue;
    ret = eina_list_append(ret, act);
    act->key = strdup(key);
    act->name = eina_strdup(efreet_ini_localestring_get(ini, "Name"));
    act->icon = eina_strdup(efreet_ini_localestring_get(ini, "Icon"));
    act->exec = eina_strdup(efreet_ini_string_get(ini, "Exec"));

    /* TODO: Non-standard keys OnlyShowIn, NotShowIn used by Unity */

    eina_stringshare_del(key);
  }
  efreet_ini_section_set(ini, section);
  return ret;
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to save fields from
 * @param ini the Efreet_Ini to save fields to
 * @return Returns no value
 * @brief Save application specific desktop fields
 */
static void
efreet_desktop_application_fields_save(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  char *val;

  /* Desktop Spec 1.0 */
  if (desktop->try_exec)
    efreet_ini_string_set(ini, "TryExec", desktop->try_exec);

  if (desktop->exec)
    efreet_ini_string_set(ini, "Exec", desktop->exec);

  if (desktop->path)
    efreet_ini_string_set(ini, "Path", desktop->path);

  if (desktop->startup_wm_class)
    efreet_ini_string_set(ini, "StartupWMClass", desktop->startup_wm_class);

  if (desktop->categories)
  {
    val = efreet_desktop_string_list_join(desktop->categories);
    if (val)
    {
      efreet_ini_string_set(ini, "Categories", val);
      FREE(val);
    }
  }

  if (desktop->mime_types)
  {
    val = efreet_desktop_string_list_join(desktop->mime_types);
    if (val)
    {
      efreet_ini_string_set(ini, "MimeType", val);
      FREE(val);
    }
  }

  efreet_ini_boolean_set(ini, "Terminal", desktop->terminal);
  efreet_ini_boolean_set(ini, "StartupNotify", desktop->startup_notify);

  /* Desktop Spec 1.1 */
  if (desktop->actions)
    efreet_desktop_action_fields_save(desktop, ini);
  if (desktop->keywords)
  {
    val = efreet_desktop_string_list_join(desktop->keywords);
    if (val)
    {
      efreet_ini_string_set(ini, "Keywords", val);
      free(val);
    }
  }
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to save fields from
 * @param ini the Efreet_Ini to save fields to
 * @return Returns no value
 * @brief Save action specific desktop fields
 */
static void
efreet_desktop_action_fields_save(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  Eina_List *actions = NULL, *l;
  const char *section;
  char *join;
  Efreet_Desktop_Action *action;

  // TODO: section = efreet_ini_section_get(ini);
  section = "Desktop Entry";

  EINA_LIST_FOREACH(desktop->actions, l, action)
  {
    char entry[4096];

    actions = eina_list_append(actions, action->key);
    snprintf(entry, sizeof(entry), "Desktop Action %s", action->key);
    efreet_ini_section_add(ini, entry);
    efreet_ini_section_set(ini, entry);

    efreet_ini_localestring_set(ini, "Name", action->name);
    efreet_ini_localestring_set(ini, "Icon", action->icon);
    efreet_ini_string_set(ini, "Exec", action->exec);
  }
  efreet_ini_section_set(ini, section);
  join = efreet_desktop_string_list_join(actions);
  if (join)
  {
    efreet_ini_string_set(ini, "Actions", join);
    free(join);
  }
  eina_list_free(actions);
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to store parsed fields in
 * @param ini the Efreet_Ini to parse fields from
 * @return Returns no value
 * @brief Parse link specific desktop fields
 */
static void *
efreet_desktop_link_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  const char *val;

  val = efreet_ini_string_get(ini, "URL");
  if (val) desktop->url = strdup(val);
  return NULL;
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to save fields from
 * @param ini the Efreet_Ini to save fields in
 * @return Returns no value
 * @brief Save link specific desktop fields
 */
static void
efreet_desktop_link_fields_save(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  if (desktop->url) efreet_ini_string_set(ini, "URL", desktop->url);
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to store parsed fields in
 * @param ini the Efreet_Ini to parse fields from
 * @return 1 if parsed successfully, 0 otherwise
 * @brief Parse desktop fields that all types can include
 */
static int
efreet_desktop_generic_fields_parse(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  const char *val;

  /* Desktop Spec 1.0 */
  val = efreet_ini_localestring_get(ini, "Name");
#ifndef STRICT_SPEC
  if (!val) val = efreet_ini_localestring_get(ini, "_Name");
#endif
  if (val) desktop->name = strdup(val);
  else
  {
    ERR("no Name or _Name fields in file '%s'", desktop->orig_path);
    return 0;
  }

  val = efreet_ini_localestring_get(ini, "GenericName");
  if (val) desktop->generic_name = strdup(val);

  val = efreet_ini_localestring_get(ini, "Comment");
#ifndef STRICT_SPEC
  if (!val) val = efreet_ini_localestring_get(ini, "_Comment");
#endif
  if (val) desktop->comment = strdup(val);

  val = efreet_ini_localestring_get(ini, "Icon");
  if (val) desktop->icon = strdup(val);

  desktop->no_display = efreet_ini_boolean_get(ini, "NoDisplay");
  desktop->hidden = efreet_ini_boolean_get(ini, "Hidden");

  val = efreet_ini_string_get(ini, "OnlyShowIn");
  if (val) desktop->only_show_in = efreet_desktop_string_list_parse(val);
  val = efreet_ini_string_get(ini, "NotShowIn");
  if (val) desktop->not_show_in = efreet_desktop_string_list_parse(val);

  /* Desktop Spec 1.1 */
  desktop->dbus_activatable = efreet_ini_boolean_get(ini, "DBusActivatable");
  val = efreet_ini_string_get(ini, "Implements");
  if (val) desktop->implements = efreet_desktop_string_list_parse(val);
  return 1;
}

/**
 * @internal
 * @param desktop the Efreet_Desktop to save fields from
 * @param ini the Efreet_Ini to save fields to
 * @return Returns nothing
 * @brief Save desktop fields that all types can include
 */
static void
efreet_desktop_generic_fields_save(Efreet_Desktop *desktop, Efreet_Ini *ini)
{
  const char *val;

  /* Desktop Spec 1.0 */
  if (desktop->name)
  {
    efreet_ini_localestring_set(ini, "Name", desktop->name);
    val = efreet_ini_string_get(ini, "Name");
    if (!val)
      efreet_ini_string_set(ini, "Name", desktop->name);
  }
  if (desktop->generic_name)
  {
    efreet_ini_localestring_set(ini, "GenericName", desktop->generic_name);
    val = efreet_ini_string_get(ini, "GenericName");
    if (!val)
      efreet_ini_string_set(ini, "GenericName", desktop->generic_name);
  }
  if (desktop->comment)
  {
    efreet_ini_localestring_set(ini, "Comment", desktop->comment);
    val = efreet_ini_string_get(ini, "Comment");
    if (!val)
      efreet_ini_string_set(ini, "Comment", desktop->comment);
  }
  if (desktop->icon)
  {
    efreet_ini_localestring_set(ini, "Icon", desktop->icon);
    val = efreet_ini_string_get(ini, "Icon");
    if (!val)
      efreet_ini_string_set(ini, "Icon", desktop->icon);
  }

  efreet_ini_boolean_set(ini, "NoDisplay", desktop->no_display);
  efreet_ini_boolean_set(ini, "Hidden", desktop->hidden);

  if (desktop->x) eina_hash_foreach(desktop->x, efreet_desktop_x_fields_save,
                    ini);

  /* Desktop Spec 1.1 */
  efreet_ini_boolean_set(ini, "DBusActivatable", desktop->dbus_activatable);
  if (desktop->implements)
  {
    char *join;

    join = efreet_desktop_string_list_join(desktop->implements);
    if (join)
    {
      efreet_ini_string_set(ini, "Implements", join);
      free(join);
    }
  }
}

/**
 * @internal
 * @param node The node to work with
 * @param desktop The desktop file to work with
 * @return Returns always true, to be used in eina_hash_foreach()
 * @brief Parses out an X- key from @a node and stores in @a desktop
 */
static Eina_Bool
efreet_desktop_x_fields_parse(const Eina_Hash *hash EINA_UNUSED, const void *key, void *value, void *fdata)
{
  Efreet_Desktop * desktop = fdata;

  if (!desktop) return EINA_TRUE;
  if (strncmp(key, "X-", 2)) return EINA_TRUE;

  if (!desktop->x)
    desktop->x = eina_hash_string_superfast_new(EINA_FREE_CB(eina_stringshare_del));
  eina_hash_del_by_key(desktop->x, key);
  eina_hash_add(desktop->x, key, (void *)eina_stringshare_add(value));

  return EINA_TRUE;
}

/**
 * @internal
 * @param node The node to work with
 * @param ini The ini file to work with
 * @return Returns no value
 * @brief Stores an X- key from @a node and stores in @a ini
 */
static Eina_Bool
efreet_desktop_x_fields_save(const Eina_Hash *hash EINA_UNUSED, const void *key, void *value, void *fdata)
{
  Efreet_Ini *ini = fdata;
  efreet_ini_string_set(ini, key, value);

  return EINA_TRUE;
}


/**
 * @internal
 * @param ini The Efreet_Ini to parse values from
 * @return 1 if desktop should be included in current environement, 0 otherwise
 * @brief Determines if a desktop should be included in the current environment,
 * based on the values of the OnlyShowIn and NotShowIn fields
 */
static int
efreet_desktop_environment_check(Efreet_Desktop *desktop)
{
  Eina_List *list;
  int found = 0;
  char *val;

  if (!desktop_environment)
  {
    //if (desktop->only_show_in) return 0;
    return 1;
  }

  if (desktop->only_show_in)
  {
    EINA_LIST_FOREACH(desktop->only_show_in, list, val)
    {
      if (!strcmp(val, desktop_environment))
      {
        found = 1;
        break;
      }
    }
    return found;
  }

  if (desktop->not_show_in)
  {
    EINA_LIST_FOREACH(desktop->not_show_in, list, val)
    {
      if (!strcmp(val, desktop_environment))
      {
        found = 1;
        break;
      }
    }
    return !found;
  }

  return 1;
}