aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/lib/elementary/efl_ui_calendar.c
blob: 200566139b4f94cc40cf572875d252651cda654a (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11                
                     
                   
                                       
                  

                                                         
 


              


                                                             

                       

      

                       

                                            
                                                           
                                                             
                          

                              
                          

                               
                          
                               
                          

 


                     


              
           
   
                                 
   

                                       
               


                            
                                  
                                  
                                  
                              
                           


                          
                                                                                        


                        


                                       

                           


                          
              


                                                          
                              


                                

                        
               
                    


                                     
                                                            

                                          
                                                                               


                                

                     

                                       
                                                 
   
                                         
                                                                                           
            
                                       
 
                             

                                 
                                  


                                
                  


                                     
                                                     
                
                            
          

                                                       

            
                     


      

                      


                   
                                
 
           


      

                       

                   
 
                                
 
           
                                     
                        


                                      
                                                             
                        

                                      
                                            


                 
                                      


                                 
                                     

                                        
                     


                                                 

                   


                        
                              

                                     

                                
                              

                                       
                                                             
                                     
                
             

                 
                         


                                 

                         
                            

                                     
                                                      

                 

                             


                                          
                                     
                                

                                                    
                                                                                        
                                         


                                               
                                       
          
                                                                            
                                   

 

                                                                                                        
                                              
                              
                      
                                                             
 
                                                                
                                          
         
            

       
                             
                                
                               
                         
                    
                                               

                                                      
                                                           
 
                        

 

                                                          
                  
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "elementary_config.h"
#endif

#define EFL_UI_FOCUS_COMPOSITION_PROTECTED
#define EFL_UI_FOCUS_OBJECT_PROTECTED
#define EFL_ACCESS_WIDGET_ACTION_PROTECTED

#include <Elementary.h>
#include "elm_priv.h"
#include "efl_ui_calendar_private.h"
#include "efl_ui_calendar_item.eo.h"

#define MY_CLASS EFL_UI_CALENDAR_CLASS

#define MY_CLASS_NAME "Efl.Ui.Calendar"
#define MY_CLASS_PFX efl_ui_calendar

#define EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_LEFT "efl.calendar.button.left"
#define EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_RIGHT "efl.calendar.button.right"
#define EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_YEAR_LEFT "efl.calendar.button_year.left"
#define EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_YEAR_RIGHT "efl.calendar.button_year.right"

#define FIRST_INTERVAL 0.85
#define INTERVAL 0.2

static const char PART_NAME_DEC_BUTTON[] = "dec_button";
static const char PART_NAME_INC_BUTTON[] = "inc_button";

static const char SIG_CHANGED[] = "changed";

static const Evas_Smart_Cb_Description _smart_callbacks[] = {
  {SIG_CHANGED, ""},
  {SIG_WIDGET_LANG_CHANGED, ""}, /**< handled by elm_widget */
  {SIG_WIDGET_ACCESS_CHANGED, ""}, /**< handled by elm_widget */
  {SIG_LAYOUT_FOCUSED, ""}, /**< handled by elm_layout */
  {SIG_LAYOUT_UNFOCUSED, ""}, /**< handled by elm_layout */
  {NULL, NULL}
};

static void
_inc_dec_btn_clicked_cb(void *data,
            const Efl_Event *ev);

static void
_inc_dec_btn_repeated_cb(void *data,
             const Efl_Event *ev);

static Eina_Bool _key_action_activate(Evas_Object *obj, const char *params);

static const Elm_Action key_actions[] = {
  {"activate", _key_action_activate},
  {NULL, NULL}
};

/* Should not be translated, it's used if we failed
 * getting from locale. */
static const char *_days_abbrev[] =
{
  "Sun", "Mon", "Tue", "Wed",
  "Thu", "Fri", "Sat"
};

static int _days_in_month[2][12] =
{
  {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31},
  {31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}
};

static Eina_Bool _efl_ui_calendar_smart_focus_next_enable = EINA_FALSE;

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_elm_layout_sizing_eval(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *_pd EINA_UNUSED)
{
  Evas_Coord minw = -1, minh = -1;
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);
  ELM_WIDGET_DATA_GET_OR_RETURN(obj, wd);

  if (sd->filling) return;
  // 7x8 (1 month+year, days, 6 dates.)
  elm_coords_finger_size_adjust(7, &minw, 8, &minh);
  edje_object_size_min_restricted_calc
   (wd->resize_obj, &minw, &minh, minw, minh);
  evas_object_size_hint_min_set(obj, minw, minh);
  evas_object_size_hint_max_set(obj, -1, -1);
}

// Get the max day number for each month
static inline int
_maxdays_get(struct tm *date, int month_offset)
{
  int month, year;

  month = (date->tm_mon + month_offset) % 12;
  year = date->tm_year + 1900;

  if (month < 0) month += 12;

  return _days_in_month
     [((!(year % 4)) && ((!(year % 400)) || (year % 100)))][month];
}

static inline void
_unselect(Evas_Object *obj,
     int selected)
{
  char emission[32];

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,unselected", selected);
  elm_layout_signal_emit(obj, emission, "efl");
}

static inline void
_select(Evas_Object *obj,
    int selected)
{
  char emission[32];

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  sd->focused_it = sd->selected_it = selected;
  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,selected", selected);
  elm_layout_signal_emit(obj, emission, "efl");
}

static inline void
_not_today(Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  char emission[32];

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,not_today", sd->today_it);
  elm_layout_signal_emit(sd->obj, emission, "efl");
  sd->today_it = -1;
}

static inline void
_today(Efl_Ui_Calendar_Data *sd,
    int it)
{
  char emission[32];

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,today", it);
  elm_layout_signal_emit(sd->obj, emission, "efl");
  sd->today_it = it;
}

static inline void
_enable(Efl_Ui_Calendar_Data *sd,
    int it)
{
  char emission[32];

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,enable", it);
  elm_layout_signal_emit(sd->obj, emission, "efl");
}

static inline void
_disable(Efl_Ui_Calendar_Data *sd,
     int it)
{
  char emission[32];

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,disable", it);
  elm_layout_signal_emit(sd->obj, emission, "efl");
}

static void
_set_month_year(Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{

  sd->filling = EINA_TRUE;

  if (sd->format_cb)
   {
    Eina_Value val;
    const char *buf;

		eina_value_setup(&val, EINA_VALUE_TYPE_TM);
    eina_value_set(&val, sd->shown_date);
    eina_strbuf_reset(sd->format_strbuf);
    sd->format_cb(sd->format_cb_data, sd->format_strbuf, val);
    buf = eina_strbuf_string_get(sd->format_strbuf);
		eina_value_flush(&val);

    if (buf)
     elm_layout_text_set(sd->obj, "month_text", buf);
    else
     elm_layout_text_set(sd->obj, "month_text", "");
   }
  else
   {
    char *buf;
    buf = eina_strftime(E_("%B %Y"), &sd->shown_date);
    if (buf)
     {
       elm_layout_text_set(sd->obj, "month_text", buf);
       free(buf);
     }
    else elm_layout_text_set(sd->obj, "month_text", "");
   }

  sd->filling = EINA_FALSE;
}

static char *
_access_info_cb(void *data EINA_UNUSED, Evas_Object *obj)
{
  char *ret;
  Eina_Strbuf *buf;
  buf = eina_strbuf_new();

  eina_strbuf_append_printf(buf, "day %s", elm_widget_access_info_get(obj));

  ret = eina_strbuf_string_steal(buf);
  eina_strbuf_free(buf);
  return ret;
}

static void
_access_calendar_item_register(Evas_Object *obj)
{
  unsigned int maxdays, i;
  char day_s[13], pname[18];
  unsigned day = 0;
  Evas_Object *ao;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  maxdays = _maxdays_get(&sd->shown_date, 0);
  for (i = 0; i < 42; i++)
   {
    if ((!day) && (i == sd->first_day_it)) day = 1;
    if ((day) && (day <= maxdays))
     {
       snprintf(pname, sizeof(pname), "efl.cit_%d.access", i);

       ao = _elm_access_edje_object_part_object_register
            (obj, elm_layout_edje_get(obj), pname);
       _elm_access_text_set(_elm_access_info_get(ao),
             ELM_ACCESS_TYPE, E_("calendar item"));
       _elm_access_callback_set(_elm_access_info_get(ao),
              ELM_ACCESS_INFO, _access_info_cb, NULL);

       snprintf(day_s, sizeof(day_s), "%d", (int) (day++));
       elm_widget_access_info_set(ao, (const char*)day_s);
     }
    else
     {
       snprintf(pname, sizeof(pname), "efl.cit_%d.access", i);
       _elm_access_edje_object_part_object_unregister
        (obj, elm_layout_edje_get(obj), pname);
     }
   }
}

static void
_access_calendar_spinner_register(Evas_Object *obj)
{
  Evas_Object *po, *o;
  Elm_Access_Info *ai;
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  if (!sd->dec_btn_month)
   sd->dec_btn_month = _elm_access_edje_object_part_object_register
    (obj, elm_layout_edje_get(obj), "left_bt");
  ai = _elm_access_info_get(sd->dec_btn_month);
  _elm_access_text_set(ai, ELM_ACCESS_TYPE, E_("calendar decrement month button"));

  if (!sd->inc_btn_month)
   sd->inc_btn_month = _elm_access_edje_object_part_object_register
    (obj, elm_layout_edje_get(obj), "right_bt");
  ai = _elm_access_info_get(sd->inc_btn_month);
  _elm_access_text_set(ai, ELM_ACCESS_TYPE, E_("calendar increment month button"));

  sd->month_access = _elm_access_edje_object_part_object_register
             (obj, elm_layout_edje_get(obj), "text_month");
  ai = _elm_access_info_get(sd->month_access);
  _elm_access_text_set(ai, ELM_ACCESS_TYPE, E_("calendar month"));

  o = elm_layout_edje_get(obj);
  edje_object_freeze(o);
  po = (Evas_Object *)edje_object_part_object_get(o, "month_text");
  edje_object_thaw(o);
  evas_object_pass_events_set(po, EINA_FALSE);
}

static void
_access_calendar_register(Evas_Object *obj)
{
  _access_calendar_spinner_register(obj);
  _access_calendar_item_register(obj);
}

static void
_flush_calendar_composite_elements(Evas_Object *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  Eina_List *items = NULL;
  int max_day = _maxdays_get(&sd->shown_date, 0);

#define EXTEND(v) \
  if (v) items = eina_list_append(items, v); \

  EXTEND(sd->month_access);
  EXTEND(sd->dec_btn_month);
  EXTEND(sd->inc_btn_month);

#undef EXTEND

  for (int i = sd->first_day_it; i <= max_day; ++i)
   items = eina_list_append(items, sd->items[i]);

  efl_ui_focus_composition_elements_set(obj, items);
}

static void
_populate(Evas_Object *obj)
{
  int maxdays, prev_month_maxdays, day, mon, yr, i;
  char part[16], day_s[16];
  struct tm first_day;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  elm_layout_freeze(obj);

  sd->filling = EINA_FALSE;
  if (sd->today_it > 0) _not_today(sd);

  maxdays = _maxdays_get(&sd->shown_date, 0);
  prev_month_maxdays = _maxdays_get(&sd->shown_date, -1);
  mon = sd->shown_date.tm_mon;
  yr = sd->shown_date.tm_year;

  _set_month_year(sd);
  sd->filling = EINA_TRUE;

  /* Set days */
  day = 0;
  first_day = sd->shown_date;
  first_day.tm_mday = 1;
  if (mktime(&first_day) == -1)
   {
    ERR("mktime can not give week day for this month properly. Please check year or month is proper.");
    return;
   }

  // Layout of the calendar is changed for removing the unfilled last row.
  if (first_day.tm_wday < (int)sd->first_week_day)
   sd->first_day_it = first_day.tm_wday + ELM_DAY_LAST - sd->first_week_day;
  else
   sd->first_day_it = first_day.tm_wday - sd->first_week_day;

  for (i = 0; i < 42; i++)
   {
    if ((!day) && (i == sd->first_day_it)) day = 1;

    if ((day == sd->current_date.tm_mday)
      && (mon == sd->current_date.tm_mon)
      && (yr == sd->current_date.tm_year))
     _today(sd, i);

    if (day == sd->date.tm_mday)
     {
       if ((sd->selected_it > -1) && (sd->selected_it != i))
        _unselect(obj, sd->selected_it);

       if ((mon == sd->date.tm_mon) && (yr == sd->date.tm_year))
        _select(obj, i);
     }

    if ((day) && (day <= maxdays))
     {
       if (((yr == sd->date_min.tm_year) && (mon == sd->date_min.tm_mon) && (day < sd->date_min.tm_mday))
         || ((yr == sd->date_max.tm_year) && (mon == sd->date_max.tm_mon) && (day > sd->date_max.tm_mday)))
        _disable(sd, i);
       else
        _enable(sd, i);

       snprintf(day_s, sizeof(day_s), "%d", day++);
     }
    else
     {
       _disable(sd, i);

       if (day <= maxdays)
        snprintf(day_s, sizeof(day_s), "%d", prev_month_maxdays - sd->first_day_it + i + 1);
       else
        snprintf(day_s, sizeof(day_s), "%d", i - sd->first_day_it - maxdays + 1);
     }

    snprintf(part, sizeof(part), "efl.cit_%d.text", i);
    elm_layout_text_set(obj, part, day_s);
   }

  // ACCESS
  if ((_elm_config->access_mode != ELM_ACCESS_MODE_OFF))
   _access_calendar_item_register(obj);

  sd->filling = EINA_FALSE;

  elm_layout_thaw(obj);
  edje_object_message_signal_process(elm_layout_edje_get(obj));

  _flush_calendar_composite_elements(obj, sd);
}

static void
_set_headers(Evas_Object *obj)
{
  static char part[] = "efl.ch_0.text";
  int i;
  struct tm *t;
  time_t temp = 259200; // the first sunday since epoch
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  elm_layout_freeze(obj);

  sd->filling = EINA_TRUE;

  t = gmtime(&temp);
  if (t)
   {
    t->tm_wday = 0;
    for (i = 0; i < ELM_DAY_LAST; i++)
     {
       char *buf;
       buf = eina_strftime("%a", t);
       if (buf)
        {
         sd->weekdays[i] = eina_stringshare_add(buf);
         free(buf);
        }
       else
        {
         /* If we failed getting day, get a default value */
         sd->weekdays[i] = _days_abbrev[i];
         WRN("Failed getting weekday name for '%s' from locale.",
           _days_abbrev[i]);
        }
       t->tm_wday++;
     }
   }

  for (i = 0; i < ELM_DAY_LAST; i++)
   {
    part[7] = i + '0';
    elm_layout_text_set(obj, part, sd->weekdays[(i + sd->first_week_day) % ELM_DAY_LAST]);
   }

  sd->filling = EINA_FALSE;

  elm_layout_thaw(obj);
}

static Eo *
_btn_create(Eo *obj, const char *style, char *part)
{
  return efl_add(EFL_UI_BUTTON_CLASS, obj,
         elm_widget_element_update(obj, efl_added, style),
         efl_ui_autorepeat_enabled_set(efl_added, EINA_TRUE),
         efl_ui_autorepeat_initial_timeout_set(efl_added, FIRST_INTERVAL),
         efl_ui_autorepeat_gap_timeout_set(efl_added, INTERVAL),
         efl_event_callback_add(efl_added, EFL_UI_EVENT_CLICKED,
                     _inc_dec_btn_clicked_cb, obj),
         efl_event_callback_add(efl_added, EFL_UI_AUTOREPEAT_EVENT_REPEATED,
                     _inc_dec_btn_repeated_cb, obj),
         efl_content_set(efl_part(obj, part), efl_added));
}

static void
_spinner_buttons_add(Evas_Object *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  ELM_WIDGET_DATA_GET_OR_RETURN(obj, wd);

  if (edje_object_part_exists(wd->resize_obj, EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_LEFT))
   {
    if (sd->dec_btn_month && efl_isa(sd->dec_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
     {
       _elm_access_edje_object_part_object_unregister
        (obj, elm_layout_edje_get(obj), "left_bt");
       sd->dec_btn_month = NULL;
     }

    if (!sd->dec_btn_month)
     sd->dec_btn_month = _btn_create(obj, PART_NAME_DEC_BUTTON, EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_LEFT);
   }

  else if (sd->dec_btn_month && !efl_isa(sd->dec_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
   {
    evas_object_del(sd->dec_btn_month);
    sd->dec_btn_month = NULL;
   }

  if (edje_object_part_exists(wd->resize_obj, EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_RIGHT))
   {
    if (sd->inc_btn_month && efl_isa(sd->inc_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
     {
       _elm_access_edje_object_part_object_unregister
        (obj, elm_layout_edje_get(obj), "right_bt");
       sd->inc_btn_month = NULL;
     }

    if (!sd->inc_btn_month)
       sd->inc_btn_month = _btn_create(obj, PART_NAME_INC_BUTTON, EFL_UI_CALENDAR_BUTTON_RIGHT);
   }
  else if (sd->inc_btn_month && !efl_isa(sd->inc_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
   {
    evas_object_del(sd->inc_btn_month);
    sd->inc_btn_month = NULL;
   }
}

EOLIAN static Eina_Error
_efl_ui_calendar_efl_ui_widget_theme_apply(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  Eina_Error int_ret = EFL_UI_THEME_APPLY_ERROR_GENERIC;

  int_ret = efl_ui_widget_theme_apply(efl_super(obj, MY_CLASS));
  if (int_ret == EFL_UI_THEME_APPLY_ERROR_GENERIC) return int_ret;

  _spinner_buttons_add(obj, sd);

  evas_object_smart_changed(obj);
  return int_ret;
}

/* Set correct tm_wday and tm_yday after other fields changes*/
static inline Eina_Bool
_fix_date(Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  Eina_Bool no_change = EINA_TRUE;

  if ((sd->date.tm_year < sd->date_min.tm_year) ||
    ((sd->date.tm_year == sd->date_min.tm_year) &&
    (sd->date.tm_mon < sd->date_min.tm_mon)) ||
    ((sd->date.tm_year == sd->date_min.tm_year) &&
    (sd->date.tm_mon == sd->date_min.tm_mon) &&
    (sd->date.tm_mday < sd->date_min.tm_mday)))
   {
    sd->date.tm_year = sd->shown_date.tm_year = sd->date_min.tm_year;
    sd->date.tm_mon = sd->shown_date.tm_mon = sd->date_min.tm_mon;
    sd->date.tm_mday = sd->shown_date.tm_mday = sd->date_min.tm_mday;
    no_change = EINA_FALSE;
   }
  else if ((sd->date_max.tm_year != -1) &&
      ((sd->date.tm_year > sd->date_max.tm_year) ||
      ((sd->date.tm_year == sd->date_max.tm_year) &&
       (sd->date.tm_mon > sd->date_max.tm_mon)) ||
      ((sd->date.tm_year == sd->date_max.tm_year) &&
       (sd->date.tm_mon == sd->date_max.tm_mon) &&
       (sd->date.tm_mday > sd->date_max.tm_mday))))
   {
    sd->date.tm_year = sd->shown_date.tm_year = sd->date_max.tm_year;
    sd->date.tm_mon = sd->shown_date.tm_mon = sd->date_max.tm_mon;
    sd->date.tm_mday = sd->shown_date.tm_mday = sd->date_max.tm_mday;
    no_change = EINA_FALSE;
   }
  else
   {
    if (sd->date.tm_mon != sd->shown_date.tm_mon)
     sd->date.tm_mon = sd->shown_date.tm_mon;
    if (sd->date.tm_year != sd->shown_date.tm_year)
     sd->date.tm_year = sd->shown_date.tm_year;
   }

  return no_change;
}

static Eina_Bool
_update_data(Evas_Object *obj, int delta)
{
  struct tm time_check;
  int maxdays;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  /* check if it's a valid time. for 32 bits, year greater than 2037 is not */
  time_check = sd->shown_date;
  time_check.tm_mon += delta;

  if (mktime(&time_check) == -1)
   {
    ERR("mktime can not give week day for the next month. Please check what is wrong with udpate date.");
    return EINA_FALSE;
   }

  sd->shown_date.tm_mon += delta;

  if (delta < 0)
   {
    if (sd->shown_date.tm_year == sd->date_min.tm_year)
     {
       if (sd->shown_date.tm_mon < sd->date_min.tm_mon)
        {
         sd->shown_date.tm_mon = sd->date_min.tm_mon;
         return EINA_FALSE;
        }
     }
    else if (sd->shown_date.tm_mon < 0)
     {
       sd->shown_date.tm_mon = 11;
       sd->shown_date.tm_year--;
     }
   }
  else
   {
    if (sd->shown_date.tm_year == sd->date_max.tm_year)
     {
       if (sd->shown_date.tm_mon > sd->date_max.tm_mon)
        {
         sd->shown_date.tm_mon = sd->date_max.tm_mon;
         return EINA_FALSE;
        }
     }
    else if (sd->shown_date.tm_mon > 11)
     {
       sd->shown_date.tm_mon = 0;
       sd->shown_date.tm_year++;
     }
   }

  maxdays = _maxdays_get(&sd->shown_date, 0);
  if (sd->date.tm_mday > maxdays)
   sd->date.tm_mday = maxdays;

  return EINA_TRUE;
}

static void
_spin_value(void *data)
{
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(data, sd);

  if (_update_data(data, sd->spin_speed))
   evas_object_smart_changed(data);
}

static void
_inc_dec_btn_clicked_cb(void *data,
            const Efl_Event *ev)
{
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(data, sd);

  sd->spin_speed = (ev->object == sd->inc_btn_month) ? 1 : -1;

  _spin_value(data);
}

static void
_inc_dec_btn_repeated_cb(void *data,
             const Efl_Event *ev)
{
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(data, sd);

  sd->spin_speed = (ev->object == sd->inc_btn_month) ? 1 : -1;

  _spin_value(data);
}

static int
_get_item_day(Evas_Object *obj,
       int selected_it)
{
  int day;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  day = selected_it - sd->first_day_it + 1;
  if ((day < 0) || (day > _maxdays_get(&sd->shown_date, 0)))
   return 0;

  if ((sd->shown_date.tm_year == sd->date_min.tm_year)
    && (sd->shown_date.tm_mon == sd->date_min.tm_mon)
    && (day < sd->date_min.tm_mday))
   {
    return 0;
   }
  else if ((sd->shown_date.tm_year == sd->date_max.tm_year)
      && (sd->shown_date.tm_mon == sd->date_max.tm_mon)
      && (day > sd->date_max.tm_mday))
   {
    return 0;
   }

  return day;
}

static void
_update_unfocused_it(Evas_Object *obj, int unfocused_it)
{
  int day;
  char emission[32];

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  day = _get_item_day(obj, unfocused_it);
  if (!day)
   return;

  sd->focused_it = -1;

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,unfocused", unfocused_it);
  elm_layout_signal_emit(obj, emission, "efl");
}

static Eina_Bool
_update_focused_it(Evas_Object *obj, int focused_it)
{
  int day;
  char emission[32];

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  day = _get_item_day(obj, focused_it);
  if (!day)
   return EINA_FALSE;

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,unfocused", sd->focused_it);
  elm_layout_signal_emit(obj, emission, "efl");

  sd->focused_it = focused_it;

  snprintf(emission, sizeof(emission), "cit_%d,focused", sd->focused_it);
  elm_layout_signal_emit(obj, emission, "efl");

  return EINA_TRUE;
}

static void
_update_sel_it(Evas_Object *obj,
        int sel_it)
{
  int day;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  day = _get_item_day(obj, sel_it);
  if (!day)
   return;

  _unselect(obj, sd->selected_it);
  if (!sd->selected)
   sd->selected = EINA_TRUE;
  if (sd->focused_it)
   _update_unfocused_it(obj, sd->focused_it);

  sd->date.tm_mday = day;
  _fix_date(sd);
  _select(obj, sel_it);
  efl_event_callback_legacy_call(obj, EFL_UI_CALENDAR_EVENT_CHANGED, NULL);
}

static void
_day_selected(void *data,
       Evas_Object *obj EINA_UNUSED,
       const char *emission EINA_UNUSED,
       const char *source)
{
  int sel_it;

  sel_it = atoi(source);

  _update_sel_it(data, sel_it);
}

static inline int
_time_to_next_day(struct tm *t)
{
  return ((((24 - t->tm_hour) * 60) - t->tm_min) * 60) - t->tm_sec;
}

static Eina_Bool
_update_cur_date(void *data)
{
  time_t current_date;
  int t, day;
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(data, sd);

  if (sd->today_it > 0) _not_today(sd);

  current_date = time(NULL);
  localtime_r(&current_date, &sd->current_date);
  t = _time_to_next_day(&sd->current_date);
  ecore_timer_interval_set(sd->update_timer, t);

  if ((sd->current_date.tm_mon != sd->shown_date.tm_mon) ||
    (sd->current_date.tm_year != sd->shown_date.tm_year))
   return ECORE_CALLBACK_RENEW;

  day = sd->current_date.tm_mday + sd->first_day_it - 1;
  _today(sd, day);

  return ECORE_CALLBACK_RENEW;
}

static Eina_Bool
_key_action_activate(Evas_Object *obj, const char *params EINA_UNUSED)
{
  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);

  _update_sel_it(obj, sd->focused_it);

  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_ui_calendar_efl_ui_focus_object_on_focus_update(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  Eina_Bool int_ret = EINA_FALSE;

  int_ret = efl_ui_focus_object_on_focus_update(efl_super(obj, MY_CLASS));
  if (!int_ret) return EINA_FALSE;

  // FIXME : Currently, focused item is same with selected item.
  //     After arranging focus logic in this widget, we need to make
  //     focused item which is for indicating direction key input movement
  //     on the calendar widget.
  if (efl_ui_focus_object_focus_get(obj))
   _update_focused_it(obj, sd->selected_it);
  else
   _update_unfocused_it(obj, sd->focused_it);

  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_efl_canvas_group_group_calculate(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *_pd EINA_UNUSED)
{
  elm_layout_freeze(obj);

  _set_headers(obj);
  _populate(obj);

  elm_layout_thaw(obj);
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_efl_object_destructor(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  int i;

  ecore_timer_del(sd->update_timer);

  efl_ui_format_cb_set(obj, NULL, NULL, NULL);
  eina_strbuf_free(sd->format_strbuf);

  for (i = 0; i < ELM_DAY_LAST; i++)
   eina_stringshare_del(sd->weekdays[i]);

  efl_destructor(efl_super(obj, MY_CLASS));
}

static void
_access_obj_process(Evas_Object *obj, Eina_Bool is_access)
{
  int maxdays, day, i;

  EFL_UI_CALENDAR_DATA_GET(obj, sd);
  ELM_WIDGET_DATA_GET_OR_RETURN(obj, wd);

  if (is_access)
   _access_calendar_register(obj);
  else
   {
    day = 0;
    maxdays = _maxdays_get(&sd->shown_date, 0);
    for (i = 0; i < 42; i++)
     {
       if ((!day) && (i == sd->first_day_it)) day = 1;
       if ((day) && (day <= maxdays))
        {
         char pname[18];
         snprintf(pname, sizeof(pname), "efl.cit_%d.access", i);

         _elm_access_edje_object_part_object_unregister
          (obj, elm_layout_edje_get(obj), pname);
        }
     }

    if (sd->dec_btn_month && efl_isa(sd->dec_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
     {
       _elm_access_edje_object_part_object_unregister
        (obj, elm_layout_edje_get(obj), "left_bt");
       sd->dec_btn_month = NULL;
     }
    if (sd->inc_btn_month && efl_isa(sd->inc_btn_month, ELM_ACCESS_CLASS))
     {
       _elm_access_edje_object_part_object_unregister
        (obj, elm_layout_edje_get(obj), "right_bt");
       sd->inc_btn_month = NULL;
     }
    if (sd->month_access)
     _elm_access_edje_object_part_object_unregister
      (obj, elm_layout_edje_get(obj), "month_text");
   }
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_efl_ui_widget_on_access_update(Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *_pd EINA_UNUSED, Eina_Bool acs)
{
  _efl_ui_calendar_smart_focus_next_enable = acs;
  _access_obj_process(obj, _efl_ui_calendar_smart_focus_next_enable);
}

static Eo *
_efl_ui_calendar_constructor_internal(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *priv)
{
  time_t current_date;
  int t;

  ELM_WIDGET_DATA_GET_OR_RETURN(obj, wd, NULL);

  priv->date_min.tm_year = 2;
  priv->date_min.tm_mon = 0;
  priv->date_min.tm_mday = 1;
  priv->date_max.tm_year = -1;
  priv->date_max.tm_mon = 11;
  priv->date_max.tm_mday = 31;
  priv->today_it = -1;
  priv->selected_it = -1;
  priv->first_day_it = -1;
  priv->format_cb = NULL;

  edje_object_signal_callback_add
   (wd->resize_obj, "efl,action,selected", "*",
   _day_selected, obj);

  current_date = time(NULL);
  localtime_r(&current_date, &priv->shown_date);
  priv->current_date = priv->shown_date;
  priv->date = priv->shown_date;
  t = _time_to_next_day(&priv->current_date);
  priv->update_timer = ecore_timer_add(t, _update_cur_date, obj);

  elm_widget_can_focus_set(obj, EINA_TRUE);

  if (!elm_widget_theme_klass_get(obj))
   elm_widget_theme_klass_set(obj, "calendar");
  if (elm_widget_theme_object_set(obj, wd->resize_obj,
                    elm_widget_theme_klass_get(obj),
                    elm_widget_theme_element_get(obj),
                    elm_widget_theme_style_get(obj)) == EFL_UI_THEME_APPLY_ERROR_GENERIC)
   CRI("Failed to set layout!");

  evas_object_smart_changed(obj);

  // ACCESS
  if ((_elm_config->access_mode != ELM_ACCESS_MODE_OFF))
   _access_calendar_spinner_register(obj);

  // Items for composition
  for (int i = 0; i < 42; ++i)
   {
    priv->items[i] = efl_add(EFL_UI_CALENDAR_ITEM_CLASS, obj,
                 efl_ui_calendar_item_day_number_set(efl_added, i));
   }

  return obj;
}

EOLIAN static Eo *
_efl_ui_calendar_efl_object_constructor(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  obj = efl_constructor(efl_super(obj, MY_CLASS));
  sd->obj = obj;
  evas_object_smart_callbacks_descriptions_set(obj, _smart_callbacks);
  efl_access_object_role_set(obj, EFL_ACCESS_ROLE_DATE_EDITOR);

  obj = _efl_ui_calendar_constructor_internal(obj, sd);

  return obj;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_ui_calendar_date_min_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, Efl_Time min)
{
  Eina_Bool upper = EINA_FALSE;
  struct tm temp;

  temp = min;
  if (mktime(&temp) == -1)
   {
    ERR("mktime can not give week day for your minimum date. Please check the date.");
    return EINA_FALSE;
   }

  if ((sd->date_min.tm_year == min.tm_year)
    && (sd->date_min.tm_mon == min.tm_mon)
    && (sd->date_min.tm_mday == min.tm_mday))
   return EINA_TRUE;

  if (min.tm_year < 2)
   {
    sd->date_min.tm_year = 2;
    sd->date_min.tm_mon = 0;
    sd->date_min.tm_mday = 1;
   }
  else
   {
    if (sd->date_max.tm_year != -1)
     {
       if (min.tm_year > sd->date_max.tm_year)
        {
         upper = EINA_TRUE;
        }
       else if (min.tm_year == sd->date_max.tm_year)
        {
         if (min.tm_mon > sd->date_max.tm_mon)
          upper = EINA_TRUE;
         else if ((min.tm_mon == sd->date_max.tm_mon) && (min.tm_mday > sd->date_max.tm_mday))
          upper = EINA_TRUE;
        }
     }

    if (upper)
     {
       sd->date_min.tm_year = sd->date_max.tm_year;
       sd->date_min.tm_mon = sd->date_max.tm_mon;
       sd->date_min.tm_mday = sd->date_max.tm_mday;
     }
    else
     {
       sd->date_min.tm_year = min.tm_year;
       sd->date_min.tm_mon = min.tm_mon;
       sd->date_min.tm_mday = min.tm_mday;
     }
   }

  _fix_date(sd);

  evas_object_smart_changed(obj);

  if (upper)
   {
    ERR("Your minimum date is greater than current maximum date.");
    return EINA_FALSE;
   }
  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN static Efl_Time
_efl_ui_calendar_date_min_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  return sd->date_min;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_ui_calendar_date_max_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, Efl_Time max)
{
  Eina_Bool lower = EINA_FALSE;
  struct tm temp;

  temp = max;
  if (mktime(&temp) == -1)
   {
    ERR("mktime can not give week day for your maximum date. Please check the date.");
    return EINA_FALSE;
   }

  if ((sd->date_max.tm_year == max.tm_year)
    && (sd->date_max.tm_mon == max.tm_mon)
    && (sd->date_max.tm_mday == max.tm_mday))
   return EINA_TRUE;

  if (max.tm_year < sd->date_min.tm_year)
   {
    lower = EINA_TRUE;
   }
  else if (max.tm_year == sd->date_min.tm_year)
   {
    if (max.tm_mon < sd->date_min.tm_mon)
     lower = EINA_TRUE;
    else if ((max.tm_mon == sd->date_min.tm_mon) && (max.tm_mday < sd->date_min.tm_mday))
     lower = EINA_TRUE;
   }

  if (lower)
   {
    sd->date_max.tm_year = sd->date_min.tm_year;
    sd->date_max.tm_mon = sd->date_min.tm_mon;
    sd->date_max.tm_mday = sd->date_min.tm_mday;
   }
  else
   {
    sd->date_max.tm_year = max.tm_year;
    sd->date_max.tm_mon = max.tm_mon;
    sd->date_max.tm_mday = max.tm_mday;
   }

  _fix_date(sd);

  evas_object_smart_changed(obj);

  if (lower)
   {
    ERR("Your maximum date is less than current minimum date.");
    return EINA_FALSE;
   }
  return EINA_TRUE;
}

EOLIAN static Efl_Time
_efl_ui_calendar_date_max_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  return sd->date_max;
}

EOLIAN static Eina_Bool
_efl_ui_calendar_date_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, Efl_Time date)
{
  Eina_Bool ret = EINA_TRUE;
  struct tm temp;

  temp = date;
  if (mktime(&temp) == -1)
   {
    ERR("mktime can not give week day for your new date. Please check the date.");
    return EINA_FALSE;
   }

  sd->date.tm_year = date.tm_year;
  sd->date.tm_mon = date.tm_mon;
  sd->date.tm_mday = date.tm_mday;
  if (!sd->selected)
   sd->selected = EINA_TRUE;

  if (sd->date.tm_year != sd->shown_date.tm_year)
   sd->shown_date.tm_year = sd->date.tm_year;
  if (sd->date.tm_mon != sd->shown_date.tm_mon)
   sd->shown_date.tm_mon = sd->date.tm_mon;

  ret = _fix_date(sd);

  evas_object_smart_changed(obj);

  if (!ret)
   ERR("The current date is greater than the maximum date or less than the minimum date.");

  return ret;
}

EOLIAN static Efl_Time
_efl_ui_calendar_date_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  return sd->date;
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_efl_ui_format_format_cb_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, void *func_data, Efl_Ui_Format_Func_Cb func, Eina_Free_Cb func_free_cb)
{
  if ((sd->format_cb_data == func_data) && (sd->format_cb == func))
   return;

  if (sd->format_cb_data && sd->format_free_cb)
   sd->format_free_cb(sd->format_cb_data);

  sd->format_cb = func;
  sd->format_cb_data = func_data;
  sd->format_free_cb = func_free_cb;
  if (!sd->format_strbuf) sd->format_strbuf = eina_strbuf_new();

  evas_object_smart_changed(obj);
}

static void
_calendar_format_cb(void *data, Eina_Strbuf *str, const Eina_Value value)
{
  Efl_Ui_Calendar_Data *sd = data;
  const Eina_Value_Type *type = eina_value_type_get(&value);
  struct tm v;

  if (type == EINA_VALUE_TYPE_TM)
   {
    eina_value_get(&value, &v);
    eina_strbuf_append_strftime(str, sd->format_template, &v);
   }
}

static void
_calendar_format_free_cb(void *data)
{
  Efl_Ui_Calendar_Data *sd = data;

  if (sd && sd->format_template)
   {
    eina_stringshare_del(sd->format_template);
    sd->format_template = NULL;
   }
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_efl_ui_format_format_string_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, const char *template)
{
  if (!template) return;

  eina_stringshare_replace(&sd->format_template, template);

  efl_ui_format_cb_set(obj, sd, _calendar_format_cb, _calendar_format_free_cb);
}

EOLIAN static const char *
_efl_ui_calendar_efl_ui_format_format_string_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  return sd->format_template;
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_first_day_of_week_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Data *sd, Efl_Ui_Calendar_Weekday day)
{
  if (day >= EFL_UI_CALENDAR_WEEKDAY_LAST) return;
  if (sd->first_week_day != day)
   {
    sd->first_week_day = day;
    evas_object_smart_changed(obj);
   }
}

EOLIAN static Efl_Ui_Calendar_Weekday
_efl_ui_calendar_first_day_of_week_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd)
{
  return sd->first_week_day;
}

static void
_efl_ui_calendar_class_constructor(Efl_Class *klass)
{
  evas_smart_legacy_type_register(MY_CLASS_NAME, klass);

  if (_elm_config->access_mode != ELM_ACCESS_MODE_OFF)
   _efl_ui_calendar_smart_focus_next_enable = EINA_TRUE;
}

EOLIAN static const Efl_Access_Action_Data*
_efl_ui_calendar_efl_access_widget_action_elm_actions_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Data *sd EINA_UNUSED)
{
  static Efl_Access_Action_Data atspi_actions[] = {
     { "activate", "activate", NULL, _key_action_activate},
     { NULL, NULL, NULL, NULL }
  };
  return &atspi_actions[0];
}

/* Standard widget overrides */

ELM_WIDGET_KEY_DOWN_DEFAULT_IMPLEMENT(efl_ui_calendar, Efl_Ui_Calendar_Data)

/* Internal EO APIs and hidden overrides */

#define EFL_UI_CALENDAR_EXTRA_OPS \
  ELM_LAYOUT_SIZING_EVAL_OPS(efl_ui_calendar)

#include "efl_ui_calendar.eo.c"

typedef struct {
  int v;
  Evas_Object *part;
} Efl_Ui_Calendar_Item_Data;

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_item_day_number_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Item_Data *pd, int i)
{
  char pname[18];
  Evas_Object *po, *o;

  pd->v = i;
  snprintf(pname, sizeof(pname), "efl.cit_%i.access", i);

  o = elm_layout_edje_get(efl_parent_get(obj));
  edje_object_freeze(o);
  po = (Evas_Object *)edje_object_part_object_get(o, pname);
  edje_object_thaw(o);

  if (_elm_config->access_mode != ELM_ACCESS_MODE_ON)
   pd->part = po;
  else
   pd->part = evas_object_data_get(po, "_part_access_obj");
  _efl_ui_focus_event_redirector(pd->part, obj);

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(pd->part);
}

EOLIAN static int
_efl_ui_calendar_item_day_number_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Item_Data *pd)
{
  return pd->v;
}

EOLIAN static void
_efl_ui_calendar_item_efl_ui_focus_object_focus_set(Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Item_Data *pd, Eina_Bool focus)
{
  efl_ui_focus_object_focus_set(efl_super(obj, EFL_UI_CALENDAR_ITEM_CLASS), focus);

  _update_focused_it(efl_parent_get(obj), pd->v);
  evas_object_focus_set(pd->part, efl_ui_focus_object_focus_get(obj));
}

EOLIAN static Eina_Rect
_efl_ui_calendar_item_efl_ui_focus_object_focus_geometry_get(const Eo *obj EINA_UNUSED, Efl_Ui_Calendar_Item_Data *pd)
{
  return efl_gfx_entity_geometry_get(pd->part);
}

EOLIAN static Efl_Ui_Focus_Object*
_efl_ui_calendar_item_efl_ui_focus_object_focus_parent_get(const Eo *obj, Efl_Ui_Calendar_Item_Data *pd EINA_UNUSED)
{
  return efl_parent_get(obj);
}

#include "efl_ui_calendar_item.eo.c"