summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/emile/emile_image.c
blob: 32722b722f3a795aa90ae52a7833f2cb577f609d (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
          
          
   

            
            


       
           
   

          
        
   
        

   
       
                              
          
          
 
       
         

   

          
             
           

             


                              

                   
                                                                                    
                                  

  

                   

                        
 
              
              
               

                  
                
 

    
            
           

      
                   
                                                                              
 


                    
                
 
                    

                              

 
                                             


                                   

         


             

                               


                             

                          

              
                                           


                         


                                                 
                                        
                        
             
               
              

 
                           

               

 
                             

                  

 
                           

                

 
                        


              

 
                                


                                           

                        

                              

                          

            

                                   

                                


                    
     


                          

            
 
                                

                           
 


                   
                       
       
                          
       
                            
                                 
                          

       
       

                           
                           

                                   


            

                                 


                                    

                   

                               


                                  
   
                               

               
                                       

                           

                                                                

                           
                         
                           

                            
 


                      
 
                                               


        
                                        
 
                   
                              


           
 


        
 

                          


                               
                                 

   
                                         

                                  


                                                                        


                                    
                

        


                               

                  

                    


                                                           


                
                                                            
                                                           

                                                          
 
                              
                                         
                  
 
                                
                                         
                  


                                                                        
                           

                                                  
                                        


                                 

                                                                                               
 


                              


                                                       
               
 
                            


                                                                   
               
 


                
                      

                     
                


                               
                                    
 
                    

         
     
                         
                     

                        
                                


                             

                               
                


                
                          
 
                

        

                                  
               
                   


      
                                  
 
                                


      
                            
                                                            
                                  

                                     
                              

                                   

      
           
                                       
                 
        

                                                                       

        
        
                                    
 


                                       

                                             
                           
           
                              
               
               
 

                          
 
                         
 
                                                
                        

                    
                          

                 
                                                
                        


                 


                        

                      
 
                            

                       

                                  

                  
 
                     
   

                                                                   
                    
                                        


               
                       
   

                                                                   
                    
                                        


               

            

                 

                            
 
                                 


     
                   
                         


                     

                     
                      
                     
                     
                      
                      
                     
 
                    


           


                                  

       
            

                                         
                 
   
                            

                             

           
      
                               
      
                           
      

        
                                                              
                               
 


                    
                     
 

          
                  
                     
                  

                       
                                       


      
             
   
                
             
                     
                  

                       
                                      


      
             
   
                
             
                      
                  

                        
                                        


      
             
   
                
             
                              

                        
                                          


                    


                             
 
                           


                          

            
 

                      
              


                                                                   


                   
                                      
                    
                                       

                 

                        
                                                
                  

   
             
                 

                               
                                  

                                   
                                        
                                          
                                                                 


                      
      
               
             


                        
                            


                                      

                
                  
                  
                                    
                                          


                       
                                      
                               
                             

             

                              
      


                     


                            
                             
                           
                                 

 


                                                 


                        
                    
                                          
                    

                 
                        
                       
                
              

                  

     
               
                

                                              
            
                   
 
                           


                          

            
 


                  
                     
                      
                       


                                 

                 
                           
           
                         
                                  
           
                   
                                      


                            
 
             

                                                                            
                     
                      
 


                     
                               


          

                                           
                                


                         
                        
           
   
                                    
   
                        
           

   
            
   
                 
                                                
                                                             
       

                        

   

             

                  
                            
                                                               
                  
                                   
                  
      


                           
                      
      

    

           
            

           
 
                

                                  
           

                             


                                    

                                    

                 
                       
                                                    
                              

                                       


                               
           
                                      
                             


                         
                                                     

                           
                                                                                              


                                    

                                    

                 
                       
                                    

                                  

                                       
                                      
                             


                                      
                                                                              


                                    

                                    

                 
                       
                      
             
                                     
             
                              

                                       


                               
           
                                      
                             


                                      
                           
                  
                                                                                      
           
            

        
             
          
           
                       


                            
                                               
           
                                                
        


                               
                                                
           
                                                 
        
         

                  
                                             
           
                                              
        
          
 
          


                            
                           
           
                         
        


                               
                            
           
                          
        
         

                  
                          
           
                        
        
          
 
          


                            
                                          
           
                                                
        
                                       
                                                  
        
         

                  
                                         
           
                                               
        
          
 

                

                              
                            
                                  
                             
           
                           
        


                
                       
           


                 
                    
                
 

                    
                     

      


      
                         
 
                                     
                           


                                                                                                        


                                                   
                           

                              

         
                             

         
                              

         
                             

         

                            
                                                       

                         

                   

       

                        

                                         

                                             

             
                     

                                
                         

                   
                          

                         
                               

                         
                        

                  
                         
                     


                               


        
#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif

#ifdef HAVE_NETINET_IN_H
#include <netinet/in.h>
#endif

#ifdef _WIN32
#include <winsock2.h>
#endif

#ifdef ENABLE_LIBLZ4
#include <lz4.h>
#else
#include "lz4.h"
#endif

#ifdef _WIN32
#define XMD_H /* This prevents libjpeg to redefine INT32 */
#endif

#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>
#include <jpeglib.h>
#include <jerror.h>

#ifdef _WIN32
#include <Evil.h>
#endif

#include "rg_etc1.h"
#include "Emile.h"
#include "emile_private.h"

#ifdef BUILD_NEON
#include <arm_neon.h>
#endif

#define IMG_MAX_SIZE 65000

#define IMG_TOO_BIG(w, h)                 \
 ((((unsigned long long)w) * ((unsigned long long)h)) >= \
  ((1ULL << (29 * (sizeof(void *) / 4))) - 2048))

#define SPANS_COMMON(x1, w1, x2, w2) \
 (!(((int)((x2) + (int)(w2)) <= (int)(x1)) || (int)((x2) >= (int)((x1) + (int)(w1)))))

#define RECTS_INTERSECT(x, y, w, h, xx, yy, ww, hh) \
 ((SPANS_COMMON((x), (w), (xx), (ww))) && (SPANS_COMMON((y), (h), (yy), (hh))))

#define RECTS_CLIP_TO_RECT(_x, _y, _w, _h, _cx, _cy, _cw, _ch)  \
 {                                \
   if (RECTS_INTERSECT(_x, _y, _w, _h, _cx, _cy, _cw, _ch))   \
    {                             \
     if ((int)_x < (int)(_cx))                \
      {                           \
        if ((int)_w + ((int)_x - (int)(_cx)) < 0) _w = 0; \
        else _w += ((int)_x - (int)(_cx));         \
        _x = (_cx);                    \
      }                           \
     if ((int)(_x + _w) > (int)((_cx) + (_cw)))       \
      _w = (_cx) + (_cw) - _x;               \
     if ((int)_y < (int)(_cy))                \
      {                           \
        if ((int)_h + ((int)_y - (int)(_cy)) < 0) _h = 0; \
        else _h += ((int)_y - (int)(_cy));         \
        _y = (_cy);                    \
      }                           \
     if ((int)(_y + _h) > (int)((_cy) + (_ch)))       \
      _h = (_cy) + (_ch) - _y;               \
    }                             \
   else                             \
    {                             \
     _w = 0; _h = 0;                     \
    }                             \
 }

#ifndef WORDS_BIGENDIAN
/* x86 */
#define A_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[3])
#define R_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[2])
#define G_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[1])
#define B_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[0])
#else
/* ppc */
#define A_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[0])
#define R_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[1])
#define G_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[2])
#define B_VAL(p) (((uint8_t *)(p))[3])
#endif

#define ARGB_JOIN(a, r, g, b) \
 (((a) << 24) + ((r) << 16) + ((g) << 8) + (b))

#define OFFSET_BLOCK_SIZE 4
#define OFFSET_ALGORITHM 5
#define OFFSET_OPTIONS  6
#define OFFSET_WIDTH   8
#define OFFSET_HEIGHT   12
#define OFFSET_BLOCKS   16

struct _Emile_Image
{
  Emile_Image_Load_Opts opts;

  struct
  {
   unsigned int width;
   unsigned int height;
  } size, block;

  Eina_Rectangle    region;

  union
  {
   Eina_Binbuf *bin;
   Eina_File  *f;
  } source;

  const unsigned char *source_data;

  Eina_Bool       (*bind)(Emile_Image *image, Emile_Image_Load_Opts *opts, Emile_Image_Animated *animated, Emile_Image_Load_Error *error);
  Eina_Bool       (*head)(Emile_Image *image, Emile_Image_Property *prop, unsigned int property_size, Emile_Image_Load_Error *error);
  Eina_Bool       (*data)(Emile_Image *image, Emile_Image_Property *prop, unsigned int property_size, void *pixels, Emile_Image_Load_Error *error);
  void         (*close)(Emile_Image *image);

  Emile_Action_Cb    cancelled;
  const void      *cancelled_data;

  Emile_Colorspace   cspace;

  Eina_Bool       bin_source : 1;

  /* TGV option */
  Eina_Bool       unpremul : 1;
  Eina_Bool       compress : 1;
  Eina_Bool       blockless : 1;
  Eina_Bool       load_opts : 1;
};

static inline Eina_Bool
_emile_image_cancelled_is(Emile_Image *image)
{
  if (!image->cancelled) return EINA_FALSE;
  return image->cancelled((void*) image->cancelled_data, image, EMILE_ACTION_CANCELLED);
}

#define EMILE_IMAGE_TASK_CHECK(Image, Count, Mask, Error, Error_Handler) \
 do {                                 \
   Count++;                              \
   if ((Count & Mask) == Mask)                    \
    {                                \
     Count = 0;                          \
     if (_emile_image_cancelled_is(Image))             \
      {                              \
        *Error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CANCELLED;        \
        goto Error_Handler;                   \
      }                              \
    }                                \
 } while (0);

static const unsigned char *
_emile_image_file_source_map(Emile_Image *image, unsigned int *length)
{
  if (!image)
   return NULL;

  if (image->bin_source)
   {
    if (length)
     *length = eina_binbuf_length_get(image->source.bin);
    return eina_binbuf_string_get(image->source.bin);
   }

  if (length)
   *length = eina_file_size_get(image->source.f);
  if (!image->source_data)
   {
    image->source_data = eina_file_map_all(image->source.f, EINA_FILE_SEQUENTIAL);
   }
  return image->source_data;
}

static void
_emile_image_file_source_unmap(Emile_Image *image)
{
  if (!(image && image->source_data))
   return;
  eina_file_map_free(image->source.f, (void *)image->source_data);
  image->source_data = NULL;
}

static int
_roundup(int val, int rup)
{
  if (val >= 0 && rup > 0)
   return (val + rup - 1) - ((val + rup - 1) % rup);
  return 0;
}

/* TGV Handling */

static const Emile_Colorspace cspaces_etc1[] = {
  EMILE_COLORSPACE_ETC1,
  EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2,
  EMILE_COLORSPACE_ARGB8888
};

static const Emile_Colorspace cspaces_rgb8_etc2[] = {
  EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2,
  EMILE_COLORSPACE_ARGB8888
};

static const Emile_Colorspace cspaces_rgba8_etc2_eac[] = {
  EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC,
  EMILE_COLORSPACE_ARGB8888
};

static const Emile_Colorspace cspaces_etc1_alpha[] = {
  EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA,
  EMILE_COLORSPACE_ARGB8888
};

static const Emile_Colorspace cspaces_gry[] = {
  EMILE_COLORSPACE_GRY8,
  EMILE_COLORSPACE_AGRY88,
  EMILE_COLORSPACE_ARGB8888
};

/**************************************************************
* The TGV file format is oriented around compression mecanism
* that hardware are good at decompressing. We do still provide
* a fully software implementation in case your hardware doesn't
* handle it. As OpenGL is pretty bad at handling border of
* texture, we do duplicate the first pixels of every border.
*
* This file format is designed to compress/decompress things
* in block area. Giving opportunity to store really huge file
* and only decompress/compress them as we need. Note that region
* only work with software decompression as we don't have a sane
* way to duplicate border to avoid artifact when scaling texture.
*
* The file format is as follow :
* - char   magic[4]: "TGV1"
* - uint8_t block_size (real block size = (4 << bits[0-3], 4 << bits[4-7])
* - uint8_t algorithm (0 -> ETC1, 1 -> ETC2 RGB, 2 -> ETC2 RGBA, 3 -> ETC1+Alpha)
* - uint8_t options[2] (bitmask: 1 -> lz4, 2 for block-less, 4 -> unpremultiplied)
* - uint32_t width
* - uint32_t height
* - blocks[]
*  - 0 length encoded compress size (if length == 64 * block_size => no compression)
*  - lzma encoded etc1 block
*
* If the format is ETC1+Alpha (algo = 3), then a second image is encoded
* in ETC1 right after the first one, and it contains grey-scale alpha
* values.
**************************************************************/

// FIXME: wondering if we should support mipmap
// TODO: support ETC1+ETC2 images (RGB only)

static Eina_Bool
_emile_tgv_bind(Emile_Image *image,
        Emile_Image_Load_Opts *opts EINA_UNUSED,
        Emile_Image_Animated *animated EINA_UNUSED,
        Emile_Image_Load_Error *error)
{
  const unsigned char *m;
  unsigned int length;

  m = _emile_image_file_source_map(image, &length);
  if (!m)
   return EINA_FALSE;

  /* Fast check for file characteristic (useful when trying to guess
   a file format without extention). */
  if (length < 16 || strncmp((const char *)m, "TGV1", 4) != 0)
   goto on_error;

  if ((m[OFFSET_ALGORITHM] & 0xFF) > 3)
   goto on_error;

  return EINA_TRUE;

on_error:
  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT;
  _emile_image_file_source_unmap(image);
  return EINA_FALSE;
}

static Eina_Bool
_emile_tgv_head(Emile_Image *image,
        Emile_Image_Property *prop,
        unsigned int property_size,
        Emile_Image_Load_Error *error)
{
  const unsigned char *m;
  unsigned int length;

  m = _emile_image_file_source_map(image, &length);
  if (!m)
   return EINA_FALSE;

  /* This can be used for later ABI change of the structure. */
  if (sizeof(Emile_Image_Property) != property_size)
   return EINA_FALSE;

  switch (m[OFFSET_ALGORITHM] & 0xFF)
   {
   case 0:
    prop->cspaces = cspaces_etc1;
    prop->alpha = EINA_FALSE;
    image->cspace = EMILE_COLORSPACE_ETC1;
    break;

   case 1:
    prop->cspaces = cspaces_rgb8_etc2;
    prop->alpha = EINA_FALSE;
    image->cspace = EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2;
    break;

   case 2:
    prop->cspaces = cspaces_rgba8_etc2_eac;
    prop->alpha = EINA_TRUE;
    image->cspace = EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC;
    break;

   case 3:
    prop->cspaces = cspaces_etc1_alpha;
    prop->alpha = EINA_TRUE;
    prop->premul = !!(m[OFFSET_OPTIONS] & 0x4);
    image->unpremul = prop->premul;
    image->cspace = EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA;
    break;

   default:
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE;
    return EINA_FALSE;
   }

  image->compress = m[OFFSET_OPTIONS] & 0x1;
  image->blockless = (m[OFFSET_OPTIONS] & 0x2) != 0;

  image->size.width = ntohl(*((unsigned int *)&(m[OFFSET_WIDTH])));
  image->size.height = ntohl(*((unsigned int *)&(m[OFFSET_HEIGHT])));

  if (image->blockless)
   {
    image->block.width = _roundup(image->size.width + 2, 4);
    image->block.height = _roundup(image->size.height + 2, 4);
   }
  else
   {
    image->block.width = 4 << (m[OFFSET_BLOCK_SIZE] & 0x0f);
    image->block.height = 4 << ((m[OFFSET_BLOCK_SIZE] & 0xf0) >> 4);
   }

  EINA_RECTANGLE_SET(&image->region,
           0, 0,
           image->size.width, image->size.height);
  if (image->load_opts &&
    ((image->opts.region.w > 0) && (image->opts.region.h > 0) &&
    (image->opts.region.w != (int) image->size.width) &&
    (image->opts.region.h != (int) image->size.height)))
   {
    /* ETC colorspace doesn't work with region for now */
    prop->cspaces = NULL;

    if (!eina_rectangle_intersection(&image->region, &image->opts.region))
     {
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
       return EINA_FALSE;
     }
   }

  prop->w = image->size.width;
  prop->h = image->size.height;
  prop->borders.l = 1;
  prop->borders.t = 1;
  prop->borders.r = _roundup(prop->w + 2, 4) - prop->w - 1;
  prop->borders.b = _roundup(prop->h + 2, 4) - prop->h - 1;

  return EINA_TRUE;
}

static inline unsigned int
_tgv_length_get(const unsigned char *m,
        unsigned int length,
        unsigned int *offset)
{
  unsigned int r = 0;
  unsigned int shift = 0;

  while (*offset < length && ((*m) & 0x80))
   {
    r = r | (((*m) & 0x7F) << shift);
    shift += 7;
    m++;
    (*offset)++;
   }
  if (*offset < length)
   {
    r = r | (((*m) & 0x7F) << shift);
    (*offset)++;
   }

  return r;
}

static Eina_Bool
_emile_tgv_data(Emile_Image *image,
        Emile_Image_Property *prop,
        unsigned int property_size,
        void *pixels,
        Emile_Image_Load_Error *error)
{
  const unsigned char *m;
  unsigned int *p = pixels;
  unsigned char *p_etc = pixels;
  Eina_Binbuf *buffer = NULL;
  Eina_Rectangle master;
  unsigned int block_length;
  unsigned int length, offset;
  unsigned int x, y;
  unsigned int block_count;
  unsigned int etc_width = 0;
  unsigned int etc_block_size;
  int num_planes = 1, plane, alpha_offset = 0;
  Eina_Bool r = EINA_FALSE;

  m = _emile_image_file_source_map(image, &length);
  if (!m)
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
    return EINA_FALSE;
   }

  if (sizeof(Emile_Image_Property) != property_size)
   return EINA_FALSE;

  offset = OFFSET_BLOCKS;

  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE;

  /* By definition, prop{.w, .h} == region{.w, .h} */
  EINA_RECTANGLE_SET(&master,
           image->region.x, image->region.y,
           prop->w, prop->h);

  switch (image->cspace)
   {
   case EMILE_COLORSPACE_ETC1:
   case EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2:
    etc_block_size = 8;
    break;

   case EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC:
    etc_block_size = 16;
    break;

   case EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA:
    etc_block_size = 8;
    num_planes = 2;
    alpha_offset = ((prop->w + 2 + 3) / 4) * ((prop->h + 2 + 3) / 4) * 8 / sizeof(*p_etc);
    break;

   default:
    abort();
   }
  etc_width = ((prop->w + 2 + 3) / 4) * etc_block_size;

  switch (prop->cspace)
   {
   case EMILE_COLORSPACE_ETC1:
   case EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2:
   case EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC:
   case EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA:
    if (master.x % 4 || master.y % 4)
     // FIXME: Should we really abort here ? Seems like a late check for me
     abort();
    break;

   case EMILE_COLORSPACE_ARGB8888:
    /* Offset to take duplicated pixels into account */
    master.x += 1;
    master.y += 1;
    break;

   default:
    abort();
   }

  if (prop->cspace != EMILE_COLORSPACE_ARGB8888 &&
    prop->cspace != image->cspace)
   {
    if (!((prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2) &&
       (image->cspace == EMILE_COLORSPACE_ETC1)))
     {
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
       return EINA_FALSE;
     }
    /* else: ETC2 is compatible with ETC1 and is preferred */
   }

  /* Allocate space for each ETC block (8 or 16 bytes per 4 * 4 pixels group) */
  block_count = image->block.width * image->block.height / (4 * 4);
  if (image->compress)
   buffer = eina_binbuf_manage_new(alloca(etc_block_size * block_count),
                   etc_block_size * block_count,
                   EINA_TRUE);

  for (plane = 0; plane < num_planes; plane++)
   for (y = 0; y < image->size.height + 2; y += image->block.height)
    for (x = 0; x < image->size.width + 2; x += image->block.width)
     {
      Eina_Rectangle current;
      Eina_Binbuf *data_start;
      const unsigned char *it;
      unsigned int i, j;

      block_length = _tgv_length_get(m + offset, length, &offset);

      if (block_length == 0)
       {
         *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE;
         goto on_error;
       }

      data_start = eina_binbuf_manage_new(m + offset,
                        block_length,
                        EINA_TRUE);
      offset += block_length;

      EINA_RECTANGLE_SET(&current,
                x, y,
                image->block.width, image->block.height);

      if (!eina_rectangle_intersection(&current, &master))
       {
         eina_binbuf_free(data_start);
         continue;
       }

      if (image->compress)
       {
         if (!emile_expand(data_start, buffer, EMILE_LZ4HC))
          {
           eina_binbuf_free(data_start);
           goto on_error;
          }
       }
      else
       {
         buffer = data_start;
         if (block_count * etc_block_size != block_length)
          {
           eina_binbuf_free(data_start);
           goto on_error;
          }
       }
      it = eina_binbuf_string_get(buffer);

      for (i = 0; i < image->block.height; i += 4)
       for (j = 0; j < image->block.width; j += 4, it += etc_block_size)
        {
          Eina_Rectangle current_etc;
          unsigned int temporary[4 * 4];
          unsigned int offset_x, offset_y;
          int k, l;

          EINA_RECTANGLE_SET(&current_etc, x + j, y + i, 4, 4);

          if (!eina_rectangle_intersection(&current_etc, &current))
           continue;

          switch (prop->cspace)
           {
           case EMILE_COLORSPACE_ARGB8888:
            switch (image->cspace)
             {
              case EMILE_COLORSPACE_ETC1:
              case EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA:
               if (!rg_etc1_unpack_block(it, temporary, 0))
                {
                 // TODO: Should we decode as RGB8_ETC2?
                 fprintf(stderr, "ETC1: Block starting at {%i, %i} is corrupted!\n", x + j, y + i);
                 continue;
                }
               break;

              case EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2:
               rg_etc2_rgb8_decode_block((uint8_t *)it, temporary);
               break;

              case EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC:
               rg_etc2_rgba8_decode_block((uint8_t *)it, temporary);
               break;

              default:
               abort();
             }

            offset_x = current_etc.x - x - j;
            offset_y = current_etc.y - y - i;

            if (!plane)
             {
#ifdef BUILD_NEON
               if (eina_cpu_features_get() & EINA_CPU_NEON)
                {
                 uint32_t *dst = &p[current_etc.x - 1 + (current_etc.y - 1) * master.w];
                 uint32_t *src = &temporary[offset_x + offset_y * 4];
                 for (k = 0; k < current_etc.h; k++)
                  {
                    if (current_etc.w == 4)
                     vst1q_u32(dst, vld1q_u32(src));
                    else if (current_etc.w == 3)
                     {
                      vst1_u32(dst, vld1_u32(src));
                      *(dst + 2) = *(src + 2);
                     }
                    else if (current_etc.w == 2)
                     vst1_u32(dst, vld1_u32(src));
                    else
                     *dst = *src;
                    dst += master.w;
                    src += 4;
                  }
                }
               else
#endif
               for (k = 0; k < current_etc.h; k++)
                {
                 memcpy(&p[current_etc.x - 1 + (current_etc.y - 1 + k) * master.w],
                     &temporary[offset_x + (offset_y + k) * 4],
                     current_etc.w * sizeof(unsigned int));
                }
             }
            else
             {
               for (k = 0; k < current_etc.h; k++)
                for (l = 0; l < current_etc.w; l++)
                 {
                  unsigned int *rgbdata = &p[current_etc.x - 1 + (current_etc.y - 1 + k) * master.w + l];
                  unsigned int *adata = &temporary[offset_x + (offset_y + k) * 4 + l];
                  A_VAL(rgbdata) = G_VAL(adata);
                 }
             }
            break;

           case EMILE_COLORSPACE_ETC1:
           case EMILE_COLORSPACE_RGB8_ETC2:
           case EMILE_COLORSPACE_RGBA8_ETC2_EAC:
            memcpy(&p_etc[(current_etc.x / 4) * etc_block_size + (current_etc.y / 4) * etc_width],
                it,
                etc_block_size);
            break;

           case EMILE_COLORSPACE_ETC1_ALPHA:
            memcpy(&p_etc[(current_etc.x / 4) * etc_block_size + (current_etc.y / 4) * etc_width + plane * alpha_offset],
                it,
                etc_block_size);
            break;

           default:
            abort();
           }
        } /* bx,by inside blocks */

      eina_binbuf_free(data_start);
     } /* x,y macroblocks */

  // TODO: Add support for more unpremultiplied modes (ETC2)
  if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_ARGB8888)
   prop->premul = image->unpremul; /* call premul if unpremul data */

  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  r = EINA_TRUE;

on_error:
  if (image->compress) eina_binbuf_free(buffer);
  _emile_image_file_source_unmap(image);
  return r;
}

static void
_emile_tgv_close(Emile_Image *image EINA_UNUSED)
{
  /* TGV file loader doesn't keep any data allocated around */
}

/* JPEG Handling */

typedef struct _JPEG_error_mgr *emptr;
struct _JPEG_error_mgr
{
  struct jpeg_error_mgr pub;
  jmp_buf        setjmp_buffer;
};

struct jpeg_membuf_src
{
  struct jpeg_source_mgr pub;

  const unsigned char  *buf;
  size_t         len;
  struct jpeg_membuf_src *self;
};

static void
_emile_image_jpeg_error_exit_cb(j_common_ptr cinfo)
{
  char buffer[JMSG_LENGTH_MAX];
  emptr errmgr;

  // Avoid message "Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x"
  if (cinfo->client_data || (cinfo->err->msg_code != JERR_NO_SOI))
   {
    (*cinfo->err->format_message)(cinfo, buffer);
    ERR("%s", buffer);
   }
  errmgr = (emptr)cinfo->err;
  longjmp(errmgr->setjmp_buffer, 1);
}

static void
_emile_image_jpeg_emit_message_cb(j_common_ptr cinfo, int msg_level)
{
  char buffer[JMSG_LENGTH_MAX];
  struct jpeg_error_mgr *err;

  err = cinfo->err;
  if (msg_level < 0)
   {
    if ((err->num_warnings == 0) || (err->trace_level >= 3))
     {
       (*cinfo->err->format_message)(cinfo, buffer);
       WRN("%s", buffer);
     }
    err->num_warnings++;
   }
  else
   {
    if (err->trace_level >= msg_level)
     {
       (*cinfo->err->format_message)(cinfo, buffer);
       INF("%s", buffer);
     }
   }
}

static void
_emile_image_jpeg_output_message_cb(j_common_ptr cinfo)
{
  char buffer[JMSG_LENGTH_MAX];

  (*cinfo->err->format_message)(cinfo, buffer);
  ERR("%s", buffer);
}

static void
_emile_jpeg_membuf_src_init(j_decompress_ptr cinfo EINA_UNUSED)
{
}

static boolean
_emile_jpeg_membuf_src_fill(j_decompress_ptr cinfo)
{
  static const JOCTET jpeg_eoi[2] = { 0xFF, JPEG_EOI };
  struct jpeg_membuf_src *src = (struct jpeg_membuf_src *)cinfo->src;

  src->pub.bytes_in_buffer = sizeof(jpeg_eoi);
  src->pub.next_input_byte = jpeg_eoi;

  return TRUE;
}

static void
_emile_jpeg_membuf_src_skip(j_decompress_ptr cinfo, long num_bytes)
{
  struct jpeg_membuf_src *src = (struct jpeg_membuf_src *)cinfo->src;

  if ((((long)src->pub.bytes_in_buffer - (long)src->len) > num_bytes) ||
    ((long)src->pub.bytes_in_buffer < num_bytes))
   {
    (*(cinfo)->err->error_exit)((j_common_ptr)(cinfo));
    return;
   }
  src->pub.bytes_in_buffer -= num_bytes;
  src->pub.next_input_byte += num_bytes;
}

static void
_emile_jpeg_membuf_src_term(j_decompress_ptr cinfo)
{
  struct jpeg_membuf_src *src = (struct jpeg_membuf_src *)cinfo->src;
  if (!src)
   return;
  free(src);
  cinfo->src = NULL;
}

static int
_emile_jpeg_membuf_src(j_decompress_ptr cinfo, const void *map, size_t length)
{
  struct jpeg_membuf_src *src;

  src = calloc(1, sizeof(*src));
  if (!src)
   return -1;

  src->self = src;

  cinfo->src = &src->pub;
  src->buf = map;
  src->len = length;
  src->pub.init_source = _emile_jpeg_membuf_src_init;
  src->pub.fill_input_buffer = _emile_jpeg_membuf_src_fill;
  src->pub.skip_input_data = _emile_jpeg_membuf_src_skip;
  src->pub.resync_to_restart = jpeg_resync_to_restart;
  src->pub.term_source = _emile_jpeg_membuf_src_term;
  src->pub.bytes_in_buffer = src->len;
  src->pub.next_input_byte = src->buf;

  return 0;
}

/*! Magic number for EXIF header, App0, App1*/
static const unsigned char ExifHeader[] = { 0x45, 0x78, 0x69, 0x66, 0x00, 0x00 };
static const unsigned char JfifHeader[] = { 0x4A, 0x46, 0x49, 0x46, 0x00 };
static const unsigned char JfxxHeader[] = { 0x4A, 0x46, 0x58, 0x58, 0x00 };
static const unsigned char App0[] = { 0xff, 0xe0 };
static const unsigned char App1[] = { 0xff, 0xe1 };
static const unsigned char II[] = { 0x49, 0x49 };
static const unsigned char MM[] = { 0x4d, 0x4d };

typedef enum
{
  EXIF_BYTE_ALIGN_II,
  EXIF_BYTE_ALIGN_MM
} ExifByteAlign;

static Eina_Bool
_get_next_app0(const unsigned char *map, size_t fsize, size_t *position)
{
  unsigned short length = 0;
  unsigned int w = 0, h = 0;
  unsigned int format = 0;
  unsigned int data_size = 0;
  const unsigned char *app0_head, *p;

  /* header_mark:2, length:2, identifier:5 version:2, unit:1, den=4 thum=2 */
  if ((*position + 16) >= fsize)
   return EINA_FALSE;
  app0_head = map + *position;

  /* p is appn's start pointer excluding app0 marker */
  p = app0_head + 2;

  length = ((*p << 8) + *(p + 1));

  /* JFIF segment format */
  if (!memcmp(p + 2, JfifHeader, sizeof(JfifHeader)))
   {
    format = 3;
    w = *(p + 14);
    h = *(p + 15);
   }
  else if (!memcmp(p + 2, JfxxHeader, sizeof(JfxxHeader)))
   {
    if (*(p + 7) == 0x11)
     format = 1;
    else
     format = 3;
    w = *(p + 8);
    h = *(p + 9);
   }

  data_size = format * w * h;

  if ((*position + 2 + length + data_size) > fsize)
   return EINA_FALSE;

  *position = *position + 2 + length + data_size;

  return EINA_TRUE;
}

/* If app1 data is abnormal, returns EINA_FALSE.
  If app1 data is normal, returns EINA_TRUE.
  If app1 data is normal but not orientation data, orientation value is -1.
 */

static Eina_Bool
_get_orientation_app1(const unsigned char *map,
           size_t fsize,
           size_t *position,
           int *orientation_res,
           Eina_Bool *flipped)
{
  const unsigned char *app1_head, *buf;
  unsigned char orientation[2]; //orientation tag
  ExifByteAlign byte_align;
  unsigned int num_directory = 0;
  unsigned int ifd_offset = 10; //IFD offset start at 10th byte (mark:2 + data_size:2 + exif:6)
  unsigned int i, j;
  int direction;
  unsigned int data_size = 0;

  /* app1 mark:2, data_size:2, exif:6 tiff:8 */
  if ((*position + 18) >= fsize)
   return EINA_FALSE;
  app1_head = map + *position;
  buf = app1_head;

  data_size = ((*(buf + 2) << 8) + *(buf + 3));
  if ((*position + 2 + data_size) > fsize)
   return EINA_FALSE;

  if (memcmp(buf + 4, ExifHeader, sizeof(ExifHeader)))
   {
    *position = *position + 2 + data_size;
    *orientation_res = -1;
    return EINA_TRUE;
   }

  /* 2. get 10&11 byte get info of "II(0x4949)" or "MM(0x4d4d)" */
  /* 3. get 14th - 17th byte get info for IFD offset */
  /* 4. get directory entry IFD */


  if (!memcmp(buf + 10, MM, sizeof(MM)))
   {
    // get 4byte by little endian
    ifd_offset += (*(buf + 14) << 24) + (*(buf + 15) << 16) + (*(buf + 16) << 8) + (*(buf + 17));

    if (ifd_offset > fsize)
     return EINA_FALSE;

    byte_align = EXIF_BYTE_ALIGN_MM;
    num_directory = ((*(buf + ifd_offset) << 8) + *(buf + ifd_offset + 1));
    orientation[0] = 0x01;
    orientation[1] = 0x12;
   }
  else if (!memcmp(buf + 10, II, sizeof(II)))
   {
    // get 4byte by big endian
    ifd_offset += (*(buf + 14)) + (*(buf + 15) << 8) + (*(buf + 16) << 16) + (*(buf + 17) << 24);

    if (ifd_offset > fsize)
     return EINA_FALSE;

    byte_align = EXIF_BYTE_ALIGN_II;
    num_directory = ((*(buf + ifd_offset + 1) << 8) + *(buf + ifd_offset));
    orientation[0] = 0x12;
    orientation[1] = 0x01;
   }
  else
   return EINA_FALSE;

  /* check num_directory data */
  if ((*position + (12 * num_directory + 20)) > fsize)
   return EINA_FALSE;

  buf = app1_head + ifd_offset + 2; //next to 0th ifd (1st tag)

  j = 0;

  for (i = 0; i < num_directory; i++)
   {
    if (!memcmp(buf + j, orientation, 2))
     {
       /*get orientation tag */
       if (byte_align == EXIF_BYTE_ALIGN_MM)
        direction = *(buf + j + 9);
       else
        direction = *(buf + j + 8);
       switch (direction)
        {
        case 3:
         *orientation_res = 180;
         *flipped = EINA_FALSE;
         return EINA_TRUE;

        case 4:
         *orientation_res = 180;
         *flipped = EINA_TRUE;
         return EINA_TRUE;

        case 6:
         *orientation_res = 90;
         *flipped = EINA_FALSE;
         return EINA_TRUE;

        case 7:
         *orientation_res = 90;
         *flipped = EINA_TRUE;
         return EINA_TRUE;

        case 5:
         *orientation_res = 270;
         *flipped = EINA_TRUE;
         return EINA_TRUE;

        case 8:
         *orientation_res = 270;
         *flipped = EINA_FALSE;
         return EINA_TRUE;

        case 2:
         *orientation_res = 0;
         *flipped = EINA_TRUE;
         return EINA_TRUE;

        default:
         *orientation_res = 0;
         *flipped = EINA_FALSE;
         return EINA_TRUE;
        }
     }
    else
     j = j + 12;
   }
  return EINA_FALSE;
}

static int
_get_orientation(const void *map, size_t length, Eina_Bool *flipped)
{
  unsigned char *buf;
  size_t position = 0;
  int orientation = -1;
  Eina_Bool res = EINA_FALSE;

  *flipped = EINA_FALSE;

  /* open file and get 22 byte frome file */
  if (!map)
   return 0;
  /* 1. read 22byte */
  if (length < 22)
   return 0;
  buf = (unsigned char *)map;

  position = 2;
  /* 2. check 2,3 bypte with APP0(0xFFE0) or APP1(0xFFE1) */
  while ((length - position) > 0)
   {
    if (!memcmp(buf + position, App0, sizeof(App0)))
     {
       res = _get_next_app0(map, length, &position);
       if (!res)
        break;
     }
    else if (!memcmp(buf + position, App1, sizeof(App1)))
     {
       res = _get_orientation_app1(map,
                     length,
                     &position,
                     &orientation,
                     flipped);
       if (!res)
        break;
       if (orientation != -1)
        return orientation;
     }
    else
     break;
   }
  return 0;
}

static void
_rotate_region(unsigned int *r_x, unsigned int *r_y,
        unsigned int *r_w, unsigned int *r_h,
        unsigned int x, unsigned int y,
        unsigned int w, unsigned int h,
        unsigned int output_w, unsigned int output_h,
        int degree, Eina_Bool flipped)
{
  switch (degree)
   {
   case 90:
    if (flipped)
     {
       *r_x = output_w - (y + h);
       *r_y = output_h - (x + w);
       *r_w = h;
       *r_h = w;
     }
    else
     {
       *r_x = y;
       *r_y = output_h - (x + w);
       *r_w = h;
       *r_h = w;
     }
    break;

   case 180:
    if (flipped)
     {
       *r_y = output_h - (y + h);
     }
    else
     {
       *r_x = output_w - (x + w);
       *r_y = output_h - (y + h);
     }
    break;

   case 270:
    if (flipped)
     {
       *r_x = y;
       *r_y = x;
       *r_w = h;
       *r_h = w;
     }
    else
     {
       *r_x = output_w - (y + h);
       *r_y = x;
       *r_w = h;
       *r_h = w;
     }
    break;

   default:
    if (flipped)
     *r_x = output_w - (x + w);
    break;
   }
}

static void
_rotate_180(uint32_t *data, int w, int h)
{
  uint32_t *p1, *p2;
  uint32_t pt;
  int x;

  p1 = data;
  p2 = data + (h * w) - 1;
  for (x = (w * h) / 2; --x >= 0; )
   {
    pt = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = pt;
    p1++;
    p2--;
   }
}

static void
_flip_horizontal(uint32_t *data, int w, int h)
{
  uint32_t *p1, *p2;
  uint32_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < h; y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((y + 1) * w) - 1;
    for (x = 0; x < (w >> 1); x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2--;
     }
   }
}

static void
_flip_vertical(uint32_t *data, int w, int h)
{
  uint32_t *p1, *p2;
  uint32_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < (h >> 1); y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((h - 1 - y) * w);
    for (x = 0; x < w; x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2++;
     }
   }
}

static void
_rotate_change_wh(uint32_t *to, uint32_t *from, int w, int h, int dx, int dy)
{
  int x, y;

  for (x = h; --x >= 0; )
   {
    for (y = w; --y >= 0; )
     {
       *to = *from;
       from++;
       to += dy;
     }
    to += dx;
   }
}

static void
_rotate8_180(uint8_t *data, int w, int h)
{
  uint8_t *p1, *p2;
  uint8_t pt;
  int x;

  p1 = data;
  p2 = data + (h * w) - 1;
  for (x = (w * h) / 2; --x >= 0; )
   {
    pt = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = pt;
    p1++;
    p2--;
   }
}

static void
_flip_horizontal8(uint8_t *data, int w, int h)
{
  uint8_t *p1, *p2;
  uint8_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < h; y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((y + 1) * w) - 1;
    for (x = 0; x < (w >> 1); x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2--;
     }
   }
}

static void
_flip_vertical8(uint8_t *data, int w, int h)
{
  uint8_t *p1, *p2;
  uint8_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < (h >> 1); y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((h - 1 - y) * w);
    for (x = 0; x < w; x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2++;
     }
   }
}

static void
_rotate_change_wh8(uint8_t *to, uint8_t *from, int w, int h, int dx, int dy)
{
  int x, y;

  for (x = h; --x >= 0; )
   {
    for (y = w; --y >= 0; )
     {
       *to = *from;
       from++;
       to += dy;
     }
    to += dx;
   }
}

static void
_rotate16_180(uint16_t *data, int w, int h)
{
  uint16_t *p1, *p2;
  uint16_t pt;
  int x;

  p1 = data;
  p2 = data + (h * w) - 1;
  for (x = (w * h) / 2; --x >= 0; )
   {
    pt = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = pt;
    p1++;
    p2--;
   }
}

static void
_flip_horizontal16(uint16_t *data, int w, int h)
{
  uint16_t *p1, *p2;
  uint16_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < h; y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((y + 1) * w) - 1;
    for (x = 0; x < (w >> 1); x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2--;
     }
   }
}

static void
_flip_vertical16(uint16_t *data, int w, int h)
{
  uint16_t *p1, *p2;
  uint16_t pt;
  int x, y;

  for (y = 0; y < (h >> 1); y++)
   {
    p1 = data + (y * w);
    p2 = data + ((h - 1 - y) * w);
    for (x = 0; x < w; x++)
     {
       pt = *p1;
       *p1 = *p2;
       *p2 = pt;
       p1++;
       p2++;
     }
   }
}

static void
_rotate_change_wh16(uint16_t *to, uint16_t *from, int w, int h, int dx, int dy)
{
  int x, y;

  for (x = h; --x >= 0; )
   {
    for (y = w; --y >= 0; )
     {
       *to = *from;
       from++;
       to += dy;
     }
    to += dx;
   }
}

static Eina_Bool
_emile_jpeg_bind(Emile_Image *image EINA_UNUSED,
         Emile_Image_Load_Opts *opts EINA_UNUSED,
         Emile_Image_Animated *animated EINA_UNUSED,
         Emile_Image_Load_Error *error EINA_UNUSED)
{
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_emile_jpeg_head(Emile_Image *image,
         Emile_Image_Property *prop,
         unsigned int property_size,
         Emile_Image_Load_Error *error)
{
  volatile Emile_Image_Load_Opts *opts = (image->load_opts) ? &image->opts : NULL;
  const unsigned char *m;
  unsigned int scalew, scaleh;
  struct jpeg_decompress_struct cinfo;
  struct _JPEG_error_mgr jerr;
  unsigned int length;

  /* for rotation decoding */
  volatile int degree = 0;
  volatile Eina_Bool change_wh = EINA_FALSE;
  volatile unsigned int load_opts_w = 0, load_opts_h = 0;

  if (sizeof(Emile_Image_Property) != property_size)
   return EINA_FALSE;

  m = _emile_image_file_source_map(image, &length);
  if (!m)
   return EINA_FALSE;

  memset(&cinfo, 0, sizeof(cinfo));
  cinfo.err = jpeg_std_error(&(jerr.pub));
  cinfo.client_data = NULL;
  jerr.pub.error_exit = _emile_image_jpeg_error_exit_cb;
  jerr.pub.emit_message = _emile_image_jpeg_emit_message_cb;
  jerr.pub.output_message = _emile_image_jpeg_output_message_cb;
  if (setjmp(jerr.setjmp_buffer))
   {
    jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
    _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
    if (cinfo.saw_JFIF_marker)
     *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE;
    else
     *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT;
    return EINA_FALSE;
   }
  jpeg_create_decompress(&cinfo);

  if (_emile_jpeg_membuf_src(&cinfo, m, length))
   {
    jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
    _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
    return EINA_FALSE;
   }

  jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
  cinfo.do_fancy_upsampling = FALSE;
  cinfo.do_block_smoothing = FALSE;
  cinfo.dct_method = JDCT_ISLOW; /* JDCT_FLOAT JDCT_IFAST(quality loss) */
  cinfo.dither_mode = JDITHER_ORDERED;
  cinfo.buffered_image = TRUE; /* buffered mode in case jpg is progressive */
  jpeg_start_decompress(&cinfo);

  if (cinfo.jpeg_color_space == JCS_GRAYSCALE)
   {
    /* We do handle GRY8 and AGRY88 (with FF for alpha) colorspace as an output for JPEG */
    prop->cspaces = cspaces_gry;
   }

  /* rotation decoding */
  if (opts && opts->orientation)
   {
    degree = _get_orientation(m, length, &prop->flipped);
    if (degree != 0 || prop->flipped)
     {
       opts->degree = degree;
       prop->rotated = EINA_TRUE;

       if (degree == 90 || degree == 270)
        change_wh = EINA_TRUE;
     }
   }

  /* head decoding */
  prop->w = cinfo.output_width;
  prop->h = cinfo.output_height;
  if ((prop->w < 1) ||
    (prop->h < 1) ||
    (prop->w > IMG_MAX_SIZE) ||
    (prop->h > IMG_MAX_SIZE) ||
    (IMG_TOO_BIG(prop->w, prop->h)))
   {
    jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
    _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
    if (IMG_TOO_BIG(prop->w, prop->h))
     *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
    else
     *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
    return EINA_FALSE;
   }
  if (opts && opts->scale_down_by > 1)
   {
    prop->w /= opts->scale_down_by;
    prop->h /= opts->scale_down_by;
   }
  else if (opts && opts->dpi > 0.0)
   {
    prop->w = (prop->w * opts->dpi) / 90.0;
    prop->h = (prop->h * opts->dpi) / 90.0;
   }
  else if (opts && ((opts->w > 0) && (opts->h > 0)))
   {
    unsigned int w2 = prop->w, h2 = prop->h;
    /* user set load_opts' w,h on the assumption
      that image already rotated according to it's orientation info */
    if (change_wh)
     {
       load_opts_w = opts->w;
       load_opts_h = opts->h;
       opts->w = load_opts_h;
       opts->h = load_opts_w;
     }

    w2 = opts->w;
    h2 = (opts->w * prop->h) / prop->w;
    if (h2 > opts->h)
     {
       unsigned int w3;
       h2 = opts->h;
       w3 = (opts->h * prop->w) / prop->h;
       if (w3 > w2)
        w2 = w3;
     }
    prop->w = w2;
    prop->h = h2;
    if (change_wh)
     {
       opts->w = load_opts_w;
       opts->h = load_opts_h;
     }
   }
  if (prop->w < 1)
   prop->w = 1;
  if (prop->h < 1)
   prop->h = 1;

  if ((prop->w != cinfo.output_width) || (prop->h != cinfo.output_height))
   {
    scalew = cinfo.output_width / prop->w;
    scaleh = cinfo.output_height / prop->h;

    prop->scale = scalew;
    if (scaleh < scalew)
     prop->scale = scaleh;

    if (prop->scale > 8)
     prop->scale = 8;
    else if (prop->scale < 1)
     prop->scale = 1;

    if (prop->scale == 3)
     prop->scale = 2;
    else if (prop->scale == 5)
     prop->scale = 4;
    else if (prop->scale == 6)
     prop->scale = 4;
    else if (prop->scale == 7)
     prop->scale = 4;
   }

  if (prop->scale > 1)
   {
    jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
    _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
    jpeg_create_decompress(&cinfo);

    if (_emile_jpeg_membuf_src(&cinfo, m, length))
     {
       jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
       _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
       return EINA_FALSE;
     }

    jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
    cinfo.do_fancy_upsampling = FALSE;
    cinfo.do_block_smoothing = FALSE;
    cinfo.scale_num = 1;
    cinfo.scale_denom = prop->scale;
    cinfo.buffered_image = TRUE; /* buffered mode in case jpg is progressive */
    jpeg_calc_output_dimensions(&(cinfo));
    jpeg_start_decompress(&cinfo);
   }

  prop->w = cinfo.output_width;
  prop->h = cinfo.output_height;

  /* be nice and clip region to image. if its totally outside, fail load */
  if (opts && ((opts->region.w > 0) && (opts->region.h > 0)))
   {
    unsigned int load_region_x = opts->region.x;
    unsigned int load_region_y = opts->region.y;
    unsigned int load_region_w = opts->region.w;
    unsigned int load_region_h = opts->region.h;
    if (prop->rotated)
     {
       _rotate_region(&load_region_x, &load_region_y,
              &load_region_w, &load_region_h,
              opts->region.x, opts->region.y,
              opts->region.w, opts->region.h,
              prop->w, prop->h,
              degree, prop->flipped);
     }
    if (prop->scale > 1)
     {
       load_region_x /= prop->scale;
       load_region_y /= prop->scale;
       load_region_w /= prop->scale;
       load_region_h /= prop->scale;
     }
    RECTS_CLIP_TO_RECT(load_region_x, load_region_y,
              load_region_w, load_region_h,
              0, 0, prop->w, prop->h);
    if ((load_region_w == 0) || (load_region_h == 0))
     {
       jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
       _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
       return EINA_FALSE;
     }
    prop->w = load_region_w;
    prop->h = load_region_h;
   }
  /* end head decoding */

  if (change_wh)
   {
    unsigned int tmp;
    tmp = prop->w;
    prop->w = prop->h;
    prop->h = tmp;
   }
  jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
  _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  return EINA_TRUE;
}

static inline void
_jpeg_convert_copy(volatile uint32_t **dst, uint8_t **src, unsigned int w, Eina_Bool adobe_marker)
{
  uint32_t *ptr2 = (uint32_t*) *dst;
  uint8_t *ptr = *src;
  unsigned int x;

  if (adobe_marker)
   {
    for (x = 0; x < w; x++)
     {
       /* According to libjpeg doc, Photoshop inverse the values of C, M, Y and K, */
       /* that is C is replaces by 255 - C, etc... */
       /* See the comment below for the computation of RGB values from CMYK ones. */
       *ptr2 = (0xff000000) |
        ((ptr[0] * ptr[3] / 255) << 16) |
        ((ptr[1] * ptr[3] / 255) << 8) |
        ((ptr[2] * ptr[3] / 255));
       ptr += 4;
       ptr2++;
     }
   }
  else
   {
    for (x = 0; x < w; x++)
     {
       /* Conversion from CMYK to RGB is done in 2 steps: */
       /* CMYK => CMY => RGB (see http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH) */
       /* after computation, if C, M, Y and K are between 0 and 1, we have: */
       /* R = (1 - C) * (1 - K) * 255 */
       /* G = (1 - M) * (1 - K) * 255 */
       /* B = (1 - Y) * (1 - K) * 255 */
       /* libjpeg stores CMYK values between 0 and 255, */
       /* so we replace C by C * 255 / 255, etc... and we obtain: */
       /* R = (255 - C) * (255 - K) / 255 */
       /* G = (255 - M) * (255 - K) / 255 */
       /* B = (255 - Y) * (255 - K) / 255 */
       /* with C, M, Y and K between 0 and 255. */
       *ptr2 = (0xff000000) |
        (((255 - ptr[0]) * (255 - ptr[3]) / 255) << 16) |
        (((255 - ptr[1]) * (255 - ptr[3]) / 255) << 8) |
        (((255 - ptr[2]) * (255 - ptr[3]) / 255));
       ptr += 4;
       ptr2++;
     }
   }

  *dst = ptr2;
  *src = ptr;
}

static inline void
_jpeg_gry8_convert_copy(uint8_t **dst, uint8_t **src, unsigned int w)
{
  uint8_t *ptrg = (uint8_t*) *dst;
  uint8_t *ptr = *src;
  unsigned int x;

  for (x = 0; x < w; x++)
   {
    *ptrg = ptr[0];
    ptrg++;
    ptr++;
   }

  *dst = ptrg;
  *src = ptr;
}

static inline void
_jpeg_agry88_convert_copy(uint16_t **dst, uint8_t **src, unsigned int w)
{
  uint16_t *ptrag = (uint16_t*) *dst;
  uint8_t *ptr = *src;
  unsigned int x;

  for (x = 0; x < w; x++)
   {
    *ptrag = 0xFF00 | ptr[0];
    ptrag++;
    ptr++;
   }

  *dst = ptrag;
  *src = ptr;
}

static inline void
_jpeg_argb8888_convert_copy(volatile uint32_t **dst, uint8_t **src, unsigned int w)
{
  uint32_t *ptr2 = (uint32_t*) *dst;
  uint8_t *ptr = *src;
  unsigned int x;

  for (x = 0; x < w; x++)
   {
    *ptr2 = ARGB_JOIN(0xff, ptr[0], ptr[0], ptr[0]);
    ptr2++;
    ptr++;
   }

  *dst = ptr2;
  *src = ptr;
}

static inline void
_jpeg_copy(volatile uint32_t **dst, uint8_t **src, unsigned int w)
{
  uint32_t *ptr2 = (uint32_t*) *dst;
  uint8_t *ptr = *src;
  unsigned int x;

  for (x = 0; x < w; x++)
   {
    *ptr2 = ARGB_JOIN(0xff, ptr[0], ptr[1], ptr[2]);
    ptr += 3;
    ptr2++;
   }

  *dst = ptr2;
  *src = ptr;
}

static Eina_Bool
_emile_jpeg_data(Emile_Image *image,
         Emile_Image_Property *prop,
         unsigned int property_size,
         void *pixels,
         Emile_Image_Load_Error *error)
{
  /* Handle RGB, ARGB, GRY and AGRY */
  volatile Emile_Image_Load_Opts *opts = (image->load_opts) ? &image->opts : NULL;
  unsigned int w, h;
  struct jpeg_decompress_struct cinfo;
  struct _JPEG_error_mgr jerr;
  const unsigned char *m = NULL;
  uint8_t *ptr, *line[16], *data;
  volatile uint32_t *ptr2 = NULL;
  uint32_t *ptr_rotate = NULL;
  uint16_t *ptrag = NULL, *ptrag_rotate = NULL;
  uint8_t *ptrg = NULL, *ptrg_rotate = NULL;
  unsigned int y, l, i, scans;
  volatile int region = 0;
  /* rotation setting */
  unsigned int ie_w = 0, ie_h = 0;
  struct
  {
   unsigned int x, y, w, h;
  } opts_region = {0, 0, 0, 0};
  volatile int degree = 0;
  volatile Eina_Bool change_wh = EINA_FALSE;
  volatile Eina_Bool line_done = EINA_FALSE;
  volatile Eina_Bool ptrg_free = EINA_FALSE;
  volatile Eina_Bool ptrag_free = EINA_FALSE;
  volatile Eina_Bool r = EINA_FALSE;
  unsigned int length;
  volatile unsigned short count = 0;

  if (sizeof(Emile_Image_Property) != property_size)
   return EINA_FALSE;

  m = _emile_image_file_source_map(image, &length);
  if (!m)
   return EINA_FALSE;

  memset(&cinfo, 0, sizeof(cinfo));
  if (prop->rotated)
   {
    degree = opts ? opts->degree : 0;
    if (degree == 90 || degree == 270)
     change_wh = EINA_TRUE;
   }

  cinfo.err = jpeg_std_error(&(jerr.pub));
  cinfo.client_data = (void *)(intptr_t) 0x1;
  jerr.pub.error_exit = _emile_image_jpeg_error_exit_cb;
  jerr.pub.emit_message = _emile_image_jpeg_emit_message_cb;
  jerr.pub.output_message = _emile_image_jpeg_output_message_cb;
  if (setjmp(jerr.setjmp_buffer))
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE;
    goto on_error;
   }
  jpeg_create_decompress(&cinfo);

  if (_emile_jpeg_membuf_src(&cinfo, m, length))
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
    goto on_error;
   }

  jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
  cinfo.do_fancy_upsampling = FALSE;
  cinfo.do_block_smoothing = FALSE;
  cinfo.dct_method = JDCT_ISLOW; /* JDCT_FLOAT JDCT_IFAST(quality loss) */
  cinfo.dither_mode = JDITHER_ORDERED;

  if (prop->scale > 1)
   {
    cinfo.scale_num = 1;
    cinfo.scale_denom = prop->scale;
   }

  /* Colorspace conversion options */
  /* libjpeg can do the following conversions: */
  /* GRAYSCLAE => RGB YCbCr => RGB and YCCK => CMYK */
  switch (cinfo.jpeg_color_space)
   {
   case JCS_UNKNOWN:
    break;

   case JCS_GRAYSCALE:
    if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8 ||
      prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
     {
       cinfo.out_color_space = JCS_GRAYSCALE;
       break;
     }
    /* The caller doesn't handle GRAYSCALE,
     * fallback to RGB.
     */
    EINA_FALLTHROUGH;

   case JCS_RGB:
   case JCS_YCbCr:
    cinfo.out_color_space = JCS_RGB;
    break;

   case JCS_CMYK:
   case JCS_YCCK:
    cinfo.out_color_space = JCS_CMYK;
    break;

   default:
    cinfo.out_color_space = JCS_RGB;
    break;
   }

/* head decoding */
  jpeg_calc_output_dimensions(&(cinfo));
  jpeg_start_decompress(&cinfo);

  w = cinfo.output_width;
  h = cinfo.output_height;

  if (change_wh)
   {
    ie_w = prop->h;
    ie_h = prop->w;
   }
  else
   {
    ie_w = prop->w;
    ie_h = prop->h;
   }

  if (opts && ((opts->region.w > 0) && (opts->region.h > 0)))
   {
    region = 1;

     /* scale value already applied when decompress.
      When access to decoded image, have to apply scale value to region value */
    if (prop->scale > 1)
     {
       opts_region.x = opts->region.x / prop->scale;
       opts_region.y = opts->region.y / prop->scale;
       opts_region.w = opts->region.w / prop->scale;
       opts_region.h = opts->region.h / prop->scale;

     }
    else
     {
       opts_region.x = opts->region.x;
       opts_region.y = opts->region.y;
       opts_region.w = opts->region.w;
       opts_region.h = opts->region.h;
     }


    if (prop->rotated)
     {
       unsigned int load_region_x = 0, load_region_y = 0;
       unsigned int load_region_w = 0, load_region_h = 0;

       load_region_x = opts_region.x;
       load_region_y = opts_region.y;
       load_region_w = opts_region.w;
       load_region_h = opts_region.h;
       _rotate_region(&opts_region.x, &opts_region.y,
              &opts_region.w, &opts_region.h,
              load_region_x, load_region_y,
              load_region_w, load_region_h,
              w, h, degree, prop->flipped);
     }

   }
  if ((!region) && ((w != ie_w) || (h != ie_h)))
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
    goto on_error;
   }
  if ((region) && ((ie_w != opts_region.w) || (ie_h != opts_region.h)))
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
    goto on_error;
   }

  switch (prop->cspace)
   {
   case EMILE_COLORSPACE_GRY8:
   case EMILE_COLORSPACE_AGRY88:
    if (!(cinfo.out_color_space == JCS_GRAYSCALE &&
       cinfo.output_components == 1))
     {
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT;
       goto on_error;
     }
    break;

   case EMILE_COLORSPACE_ARGB8888:
    if (!((cinfo.out_color_space == JCS_RGB && cinfo.output_components == 3) ||
       (cinfo.out_color_space == JCS_CMYK && cinfo.output_components == 4)))
     {
       *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT;
       goto on_error;
     }
    break;

   default:
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC;
    goto on_error;
   }

  /* end head decoding */
  /* data decoding */
  if (cinfo.rec_outbuf_height > 16)
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT;
    goto on_error;
   }
  data = alloca(w * 16 * cinfo.output_components);
  if ((prop->rotated) && change_wh)
   {
    if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8)
     {
       ptrg = malloc(w * h * sizeof(uint8_t));
       ptrg_rotate = ptrg;
       ptrg_free = EINA_TRUE;
     }
    else if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
     {
       ptrag = malloc(w * h * sizeof(uint16_t));
       ptrag_rotate = ptrag;
       ptrag_free = EINA_TRUE;
     }
    else
     {
       ptr2 = malloc(w * h * sizeof(uint32_t));
       ptr_rotate = (uint32_t*) ptr2;
     }
   }
  else
   {
    ptr2 = pixels;
    ptrag = pixels;
    ptrg = pixels;
   }

  if (!ptr2 && !ptrag && !ptrg)
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED;
    goto on_error;
   }

  /* We handle first CMYK (4 components) */
  if (cinfo.output_components == 4)
   {
    // FIXME: handle region
    for (i = 0; (int)i < cinfo.rec_outbuf_height; i++)
     line[i] = data + (i * w * 4);
    for (l = 0; l < h; l += cinfo.rec_outbuf_height)
     {
       // Check for continuing every 16 scanlines fetch
       EMILE_IMAGE_TASK_CHECK(image, count, 0xF, error, on_error);

       jpeg_read_scanlines(&cinfo, line, cinfo.rec_outbuf_height);
       scans = cinfo.rec_outbuf_height;
       if ((h - l) < scans)
        scans = h - l;
       ptr = data;
       if (!region)
        {
         for (y = 0; y < scans; y++)
          {
            _jpeg_convert_copy(&ptr2, &ptr, w, cinfo.saw_Adobe_marker);
          }
        }
       else
        {
         /* if line # > region last line, break */
         if (l >= (opts_region.y + opts_region.h))
          {
            line_done = EINA_TRUE;
            /* if rotation flag is set , we have to rotate image */
            goto done;
            /*jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
             _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
            * error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
             return EINA_FALSE; */
          }
         /* else if scan block intersects region start or later */
         else if ((l + scans) > (opts_region.y))
          {
            for (y = 0; y < scans; y++)
             {
              if (((y + l) >= opts_region.y) && ((y + l) < (opts_region.y + opts_region.h)))
               {
                 ptr += opts_region.x;
                 _jpeg_convert_copy(&ptr2, &ptr, opts_region.w, cinfo.saw_Adobe_marker);
                 ptr += (4 * (w - (opts_region.x + opts_region.w)));
               }
              else
               ptr += (4 * w);
             }
          }
        }
     }
   }
  /* We handle then RGB with 3 components */
  else if (cinfo.output_components == 3)
   {
/*
    double t;
    if (region)
     {
       // debug for now
       printf("R| %p %5ix%5i %s: %5i %5i %5ix%5i - ",
          ie,
          ie->w, ie->h,
          ie->file,
          opts_region.x,
          opts_region.y,
          opts_region.w,
          opts_region.h);
     }
    t = get_time();
 */
    for (i = 0; (int)i < cinfo.rec_outbuf_height; i++)
     line[i] = data + (i * w * 3);
    for (l = 0; l < h; l += cinfo.rec_outbuf_height)
     {
       // Check for continuing every 16 scanlines fetch
       EMILE_IMAGE_TASK_CHECK(image, count, 0xF, error, on_error);

       jpeg_read_scanlines(&cinfo, line, cinfo.rec_outbuf_height);
       scans = cinfo.rec_outbuf_height;
       if ((h - l) < scans)
        scans = h - l;
       ptr = data;
       if (!region)
        {
         for (y = 0; y < scans; y++)
          {
            _jpeg_copy(&ptr2, &ptr, w);
          }
        }
       else
        {
         /* if line # > region last line, break
           but not return immediately for rotation job */
         if (l >= (opts_region.y + opts_region.h))
          {
            line_done = EINA_TRUE;
            /* if rotation flag is set , we have to rotate image */
            goto done;
          }
         /* else if scan block intersects region start or later */
         else if ((l + scans) > (opts_region.y))
          {
            for (y = 0; y < scans; y++)
             {
              if (((y + l) >= opts_region.y) &&
                ((y + l) < (opts_region.y + opts_region.h)))
               {
                 ptr += (3 * opts_region.x);
                 _jpeg_copy(&ptr2, &ptr, opts_region.w);
                 ptr += (3 * (w - (opts_region.x + opts_region.w)));
               }
              else
               ptr += (3 * w);
             }
          }
        }
     }
/*
    t = get_time() - t;
    printf("%3.3f\n", t);
 */
   }
  /* We finally handle RGB with 1 component */
  else if (cinfo.output_components == 1)
   {
    for (i = 0; (int)i < cinfo.rec_outbuf_height; i++)
     line[i] = data + (i * w);
    for (l = 0; l < h; l += cinfo.rec_outbuf_height)
     {
       // Check for continuing every 16 scanlines fetch
       EMILE_IMAGE_TASK_CHECK(image, count, 0xF, error, on_error);

       jpeg_read_scanlines(&cinfo, line, cinfo.rec_outbuf_height);
       scans = cinfo.rec_outbuf_height;
       if ((h - l) < scans)
        scans = h - l;
       ptr = data;
       if (!region)
        {
         for (y = 0; y < scans; y++)
          {
            switch (prop->cspace)
             {
             case EMILE_COLORSPACE_GRY8:
               _jpeg_gry8_convert_copy(&ptrg, &ptr, w);
               break;
             case EMILE_COLORSPACE_AGRY88:
               _jpeg_agry88_convert_copy(&ptrag, &ptr, w);
               break;
             default:
               _jpeg_argb8888_convert_copy(&ptr2, &ptr, w);
               break;
             }
          }
        }
       else
        {
         /* if line # > region last line, break */
         if (l >= (opts_region.y + opts_region.h))
          {
            line_done = EINA_TRUE;
            /* if rotation flag is set , we have to rotate image */
            goto done;
            /*jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
             _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
            * error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
             return EINA_TRUE; */
          }
         /* else if scan block intersects region start or later */
         else if ((l + scans) > (opts_region.y))
          {
            for (y = 0; y < scans; y++)
             {
              if (((y + l) >= opts_region.y) &&
                ((y + l) < (opts_region.y + opts_region.h)))
               {
                 ptr += opts_region.x;
                 switch (prop->cspace)
                  {
                  case EMILE_COLORSPACE_GRY8:
                    _jpeg_gry8_convert_copy(&ptrg, &ptr, opts_region.w);
                    break;
                  case EMILE_COLORSPACE_AGRY88:
                    _jpeg_agry88_convert_copy(&ptrag, &ptr, opts_region.w);
                    break;
                  default:
                    _jpeg_argb8888_convert_copy(&ptr2, &ptr, opts_region.w);
                    break;
                  }
                 ptr += w - (opts_region.x + opts_region.w);
               }
              else
               ptr += w;
             }
          }
        }
     }
   }
  /* if rotation operation need, rotate it */
done:

  if (prop->rotated)
   {
    uint32_t *to;
    uint8_t *to8;
    uint16_t *to16;
    int hw;

    hw = ie_w * ie_h;
    to = pixels;
    to8 = pixels;
    to16 = pixels;

    switch (degree)
     {
      case 90:
       if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8)
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh8(to8 + hw - 1, ptrg_rotate, ie_w, ie_h, hw - 1, -ie_h);
         else
          _rotate_change_wh8(to8 + ie_h - 1, ptrg_rotate, ie_w, ie_h, -hw - 1, ie_h);
        }
       else if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh16(to16 + hw - 1, ptrag_rotate, ie_w, ie_h, hw - 1, -ie_h);
         else
          _rotate_change_wh16(to16 + ie_h - 1, ptrag_rotate, ie_w, ie_h, -hw - 1, ie_h);
        }
       else
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh(to + hw - 1, ptr_rotate, ie_w, ie_h, hw - 1, -ie_h);
         else
          _rotate_change_wh(to + ie_h - 1, ptr_rotate, ie_w, ie_h, -hw - 1, ie_h);
        }
       break;

      case 180:
       if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8)
        {
         if (prop->flipped)
          _flip_vertical8(to8, ie_w, ie_h);
         else
          _rotate8_180(to8, ie_w, ie_h);
        }
       else if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
        {
         if (prop->flipped)
          _flip_vertical16(to16, ie_w, ie_h);
         else
          _rotate16_180(to16, ie_w, ie_h);
        }
       else
        {
         if (prop->flipped)
          _flip_vertical(to, ie_w, ie_h);
         else
          _rotate_180(to, ie_w, ie_h);
        }
       break;

      case 270:
       if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8)
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh8(to8, ptrg_rotate, ie_w, ie_h, -hw + 1, ie_h);
         else
          _rotate_change_wh8(to8 + hw - ie_h, ptrg_rotate, ie_w, ie_h, hw + 1, -ie_h);
        }
       else if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh16(to16, ptrag_rotate, w, h, -hw + 1, h);
         else
          _rotate_change_wh16(to16 + hw - ie_h, ptrag_rotate, ie_w, ie_h, hw + 1, -ie_h);
        }
       else
        {
         if (prop->flipped)
          _rotate_change_wh(to, ptr_rotate, ie_w, ie_h, -hw + 1, ie_h);
         else
          _rotate_change_wh(to + hw - ie_h, ptr_rotate, ie_w, ie_h, hw + 1, -ie_h);
        }
       break;

      default:
       if (prop->flipped)
        {
         if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_GRY8)
          _flip_horizontal8(to8, ie_w, ie_h);
         else if (prop->cspace == EMILE_COLORSPACE_AGRY88)
          _flip_horizontal16(to16, ie_w, ie_h);
         else
          _flip_horizontal(to, ie_w, ie_h);
        }
       break;
     }
    if (ptr_rotate)
     {
       free(ptr_rotate);
       ptr_rotate = NULL;
     }
   }

  if (line_done)
   {
    *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
    goto on_error;
   }
  /* end data decoding */
  jpeg_finish_decompress(&cinfo);
  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  r = EINA_TRUE;

 on_error:
  if (ptrg_free) free(ptrg);
  if (ptrag_free) free(ptrag);

  jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
  _emile_jpeg_membuf_src_term(&cinfo);
  _emile_image_file_source_unmap(image);
  return r;

}

static void
_emile_jpeg_close(Emile_Image *image EINA_UNUSED)
{
  /* JPEG file loader doesn't keep any data allocated around (for now) */
}

/* Generic helper to instantiate a new Emile_Image */

static Emile_Image *
_emile_image_new(Eina_Bool (*bind)(Emile_Image *image, Emile_Image_Load_Opts *opts, Emile_Image_Animated *animated, Emile_Image_Load_Error *error),
         Eina_Bool (*head)(Emile_Image *image, Emile_Image_Property *prop, unsigned int property_size, Emile_Image_Load_Error *error),
         Eina_Bool (*data)(Emile_Image *image, Emile_Image_Property *prop, unsigned int property_size, void *pixels, Emile_Image_Load_Error *error),
         void (*close)(Emile_Image *image))
{
  Emile_Image *ei;

  ei = calloc(1, sizeof(Emile_Image));
  if (!ei)
   return NULL;

  ei->bind = bind;
  ei->head = head;
  ei->data = data;
  ei->close = close;

  return ei;
}

static void
_emile_image_binbuf_set(Emile_Image *ei, Eina_Binbuf *source)
{
  ei->source.bin = source;
  ei->bin_source = EINA_TRUE;
}

static void
_emile_image_file_set(Emile_Image *ei, Eina_File *source)
{
  ei->source.f = eina_file_dup(source);
  ei->bin_source = EINA_FALSE;
}

static Emile_Image *
_emile_image_bind(Emile_Image *ei,
         Emile_Image_Load_Opts *opts,
         Emile_Image_Animated *animated,
         Emile_Image_Load_Error *error)
{
  if (opts)
   {
    ei->opts = *opts;
    ei->opts.orientation = !!ei->opts.orientation;
    ei->load_opts = 1;
   }

  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  if (ei->bind(ei, opts, animated, error))
   return ei;

  /* File is not of that format */
  free(ei);
  return NULL;
}

/* Public API to manipulate Emile_Image */

EAPI Emile_Image *
emile_image_tgv_memory_open(Eina_Binbuf *source,
              Emile_Image_Load_Opts *opts,
              Emile_Image_Animated *animated,
              Emile_Image_Load_Error *error)
{
  Emile_Image *ei;

  ei = _emile_image_new(_emile_tgv_bind,
             _emile_tgv_head,
             _emile_tgv_data,
             _emile_tgv_close);
  if (!ei)
   return NULL;

  _emile_image_binbuf_set(ei, source);
  return _emile_image_bind(ei, opts, animated, error);
}

EAPI Emile_Image *
emile_image_tgv_file_open(Eina_File *source,
             Emile_Image_Load_Opts *opts,
             Emile_Image_Animated *animated,
             Emile_Image_Load_Error *error)
{
  Emile_Image *ei;

  ei = _emile_image_new(_emile_tgv_bind,
             _emile_tgv_head,
             _emile_tgv_data,
             _emile_tgv_close);
  if (!ei)
   return NULL;

  _emile_image_file_set(ei, source);
  return _emile_image_bind(ei, opts, animated, error);
}

EAPI Emile_Image *
emile_image_jpeg_memory_open(Eina_Binbuf *source,
               Emile_Image_Load_Opts *opts,
               Emile_Image_Animated *animated,
               Emile_Image_Load_Error *error)
{
  Emile_Image *ei;

  ei = _emile_image_new(_emile_jpeg_bind,
             _emile_jpeg_head,
             _emile_jpeg_data,
             _emile_jpeg_close);
  if (!ei)
   return NULL;

  _emile_image_binbuf_set(ei, source);
  return _emile_image_bind(ei, opts, animated, error);
}

EAPI Emile_Image *
emile_image_jpeg_file_open(Eina_File *source,
              Emile_Image_Load_Opts *opts,
              Emile_Image_Animated *animated,
              Emile_Image_Load_Error *error)
{
  Emile_Image *ei;

  ei = _emile_image_new(_emile_jpeg_bind,
             _emile_jpeg_head,
             _emile_jpeg_data,
             _emile_jpeg_close);
  if (!ei)
   return NULL;

  _emile_image_file_set(ei, source);
  return _emile_image_bind(ei, opts, animated, error);
}

EAPI void
emile_image_callback_set(Emile_Image *image, Emile_Action_Cb callback, Emile_Action action, const void *data)
{
  if (!image) return ;
  // We only handle one type of callback for now
  if (action != EMILE_ACTION_CANCELLED) return ;

  image->cancelled_data = data;
  image->cancelled = callback;
}

EAPI void
emile_image_close(Emile_Image *image)
{
  if (!image)
   return;

  _emile_image_file_source_unmap(image);
  if (!image->bin_source)
   eina_file_close(image->source.f);
  image->close(image);
  free(image);
}

EAPI Eina_Bool
emile_image_head(Emile_Image *image,
         Emile_Image_Property *prop,
         unsigned int property_size,
         Emile_Image_Load_Error *error)
{
  if (!image)
   return EINA_FALSE;

  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  return image->head(image, prop, property_size, error);
}

EAPI Eina_Bool
emile_image_data(Emile_Image *image,
         Emile_Image_Property *prop,
         unsigned int property_size,
         void *pixels,
         Emile_Image_Load_Error *error)
{
  if (!image)
   return EINA_FALSE;

  *error = EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE;
  return image->data(image, prop, property_size, pixels, error);
}

EAPI const char *
emile_load_error_str(Emile_Image *source EINA_UNUSED,
           Emile_Image_Load_Error error)
{
  switch (error)
   {
   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_NONE:
    return "No error";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_GENERIC:
    return "Generic error encountered while loading image.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_DOES_NOT_EXIST:
    return "File does not exist.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_PERMISSION_DENIED:
    return "Permission to open file denied.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED:
    return "Not enough memory to open file.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CORRUPT_FILE:
    return "File is corrupted.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_UNKNOWN_FORMAT:
    return "Unexpected file format.";

   case EMILE_IMAGE_LOAD_ERROR_CANCELLED:
    return "Loading was stopped by an external request.";
   }
  return NULL;
}