aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/lib/evas/canvas/evas_filter_mixin.c
blob: 64574b3fd26a35e28ca04c5f204b7b5f1c0c7103 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                      
 


                            
                     

            
                         
 
                                                                                    
                                                             

                     
 
                         

                                     

                               
                                        
                     

                             


                                      
            

              

 

                                   
                                 
                               
      

                                      
 
                   

                    
              
            
 

        
                     

                          
              
   

    

                                                

   
        
                   


                             
                
           

 
      
                    
 

                       
 
          

                          
 

                                 
                                  
                      
                  
                
 
            
                   
 

            
                             


                                   


                       

                                            

 

                      
                       

                                    
                                            
                                                                   
                                        
                                 
                           

                                 

                                   
                                          

                                      
                                                   
 
                                 
                      
                          
                         
                                    
                           

                                          
   
          
 
              
                             

                               
 


                                  
      


                         
      


                                         
      


                        
 

                                  
        

                                           
           

                     
           
        
                   
      
 
          
      

                   
        
                                         
                                        
        

         
                              


                                
      


                               
                                 
      


                         
      
   
 

       
                                                    
        
      
                         
 


                                    
 
           
                                                    

                         
      
   
 
       
                                      
 
         

                                
 

                                    
                                  
 

                                

                                        
                        
 
                    
 

                                   
 


                    
          
                            
                         

       

 
         

                                                 
 
                  
                  
                 
                     
          
 
                               

                                      

                
             
  

           


                          
                                 
                          

                              
                                                             


                
               

                         
           
 
               

 
         
                                                                         
 

                  

 
         

                                                 
 
                  


                         
                     
 
                               
         
                                   


                                
             
           
                                                                    
                


                                                    
                               

                                          

                 
                
              

   
               

 
            

                                                    
 


                                      

 
                                                           
 
                                             

                
                         
                              
                          

                               
   

                            
                                  
                    
                                   
                     
      
                                 
      
 
                 


   
                                                            
                              

                                                      
 
                                 

 
         
                                                      
 
                                         
   


                            


   
         
                                                      


                


                            


   

                                          
 

         
                           
                           

       

 
         
                                          
 
                  
                
            
          
 
                                
         
 


                               


                          
            

               
                         
      
                             
   
                   

                          

                      

                          

    
                                       
 
                        

 
         


                                                
 
                        
                 
                     
 

                    
 
                     
   

                                                

   
             


                                      


                                   

                                              
     
               

            
           
 
               

 
         


                                                                            
          
                                                              
     
                                              
 
                 
                 
           
            
           
                             
              


                           

                         

                                      
 
                 
                         
                        
   

                                               
              
   
 


                                                                 
                                       


           

 

                                            
                         
#define EFL_CANVAS_FILTER_INTERNAL_PROTECTED

#include "evas_common_private.h"
#include "evas_private.h"
#include "../../lib/efl/interfaces/efl_gfx_filter.eo.h"
#include "efl_canvas_filter_internal.eo.h"
#include "evas_filter.h"

#define MY_CLASS EFL_CANVAS_FILTER_INTERNAL_MIXIN

#define FCOW_BEGIN(_pd) ({ Evas_Object_Filter_Data *_fcow = eina_cow_write(evas_object_filter_cow, (const Eina_Cow_Data**)&(_pd->data)); _state_check(_fcow); _fcow; })
#define FCOW_END(_fcow, _pd) eina_cow_done(evas_object_filter_cow, (const Eina_Cow_Data**)&(_pd->data), _fcow, EINA_TRUE)
#define FCOW_WRITE(pd, name, value) do { \
  if (pd->data->name != (value)) { \
   fcow = FCOW_BEGIN(pd); \
   fcow->name = (value); \
   FCOW_END(fcow, pd); \
  }} while (0)

typedef struct _Evas_Filter_Data Evas_Filter_Data;
typedef struct _Evas_Filter_Post_Render_Data Evas_Filter_Post_Render_Data;

struct _Evas_Object_Filter_Data
{
  Evas_Object_Protected_Data *obj;
  Eina_Stringshare  *name;
  Eina_Stringshare  *code;
  Evas_Filter_Program *chain;
  Evas_Filter_Context *context;
  Eina_Hash      *sources; // Evas_Filter_Proxy_Binding
  Eina_Inlist     *data; // Evas_Filter_Data_Binding
  Eina_Rectangle    prev_obscured, obscured;
  Evas_Filter_Padding prev_padding, padding;
  void        *output;
  struct {
   struct {
     Eina_Stringshare *name;
     double      value;
   } cur;
   struct {
     Eina_Stringshare *name;
     double      value;
   } next;
   double        pos;
  } state;
  int         obscured_changes;
  Eina_Bool      changed : 1;
  Eina_Bool      invalid : 1; // Code parse failed
  Eina_Bool      async : 1;
  Eina_Bool      reuse : 1;
};

struct _Evas_Filter_Data
{
  const Evas_Object_Filter_Data *data;
};

struct _Evas_Filter_Post_Render_Data
{
  Evas_Filter_Data *pd;
  Evas_Filter_Context *ctx;
  Eina_Bool success;
};

// FIXME: This should be enabled (with proper heuristics)
#define FILTER_CONTEXT_REUSE EINA_FALSE

static const Evas_Object_Filter_Data evas_filter_data_cow_default = {
  .reuse = FILTER_CONTEXT_REUSE
};
Eina_Cow *evas_object_filter_cow = NULL;

void
evas_filter_mixin_init(void)
{
  evas_object_filter_cow = eina_cow_add
     ("Evas Filter Data", sizeof(Evas_Object_Filter_Data), 8,
     &evas_filter_data_cow_default, EINA_TRUE);
}

void
evas_filter_mixin_shutdown(void)
{
  eina_cow_del(evas_object_filter_cow);
  evas_object_filter_cow = NULL;
}

static inline void
_state_check(Evas_Object_Filter_Data *fcow)
{
  if (!fcow->state.cur.name)
   fcow->state.cur.name = eina_stringshare_add("default");
  if (!fcow->state.next.name)
   fcow->state.next.name = eina_stringshare_add("default");
}

static void
_filter_end_sync(Evas_Filter_Context *ctx, Evas_Object_Protected_Data *obj,
         Evas_Filter_Data *pd, Eina_Bool success)
{
  void *previous = pd->data->output;
  Eina_Bool destroy = !pd->data->reuse;
  Evas_Object_Filter_Data *fcow;
  Eo *eo_obj = obj->object;
  void *output = NULL;

  if (!success)
   {
    ERR("Filter failed at runtime!");
    evas_filter_invalid_set(eo_obj, EINA_TRUE);
    evas_filter_dirty(eo_obj);
    destroy = EINA_TRUE;
   }
  else
   {
    output = evas_filter_buffer_backing_get(ctx, EVAS_FILTER_BUFFER_OUTPUT_ID, EINA_FALSE);
    FCOW_WRITE(pd, output, output);
   }

  if (previous)
   ENFN->image_free(ENC, previous);

  if (destroy)
   {
    evas_filter_context_destroy(ctx);
    ctx = NULL;
   }

  FCOW_WRITE(pd, context, ctx);
  efl_unref(eo_obj);
}

static void
_filter_async_post_render_cb(void *data)
{
  Evas_Filter_Post_Render_Data *task = data;
  Evas_Filter_Data *pd = task->pd;

#ifdef FILTERS_DEBUG
  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN(eina_main_loop_is());
#endif

  _filter_end_sync(task->ctx, pd->data->obj, pd, task->success);
  free(task);
}

static void
_filter_cb(Evas_Filter_Context *ctx, void *data, Eina_Bool success)
{
  Evas_Filter_Post_Render_Data *post_data;
  Evas_Object_Protected_Data *obj;
  Evas_Filter_Data *pd = data;

  obj = pd->data->obj;
  EVAS_OBJECT_DATA_VALID_CHECK(obj);

  if (!pd->data->async)
   {
    _filter_end_sync(ctx, pd->data->obj, pd, success);
    return;
   }

#ifdef FILTERS_DEBUG
  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN(!eina_main_loop_is());
#endif

  post_data = calloc(1, sizeof(*post_data));
  post_data->success = success;
  post_data->ctx = ctx;
  post_data->pd = pd;
  evas_post_render_job_add(obj->layer->evas, _filter_async_post_render_cb, post_data);
}

void
_evas_filter_source_hash_free_cb(void *data)
{
  Evas_Filter_Proxy_Binding *pb = data;
  Evas_Object_Protected_Data *proxy, *source;
  Evas_Filter_Data *pd;

  proxy = efl_data_scope_get(pb->eo_proxy, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);
  source = efl_data_scope_get(pb->eo_source, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);

  if (source)
   {
    EINA_COW_WRITE_BEGIN(evas_object_proxy_cow, source->proxy,
               Evas_Object_Proxy_Data, source_write)
     source_write->proxies = eina_list_remove(source_write->proxies, pb->eo_proxy);
    EINA_COW_WRITE_END(evas_object_proxy_cow, source->proxy, source_write)
   }

  pd = efl_data_scope_get(pb->eo_proxy, MY_CLASS);

  if (pd && proxy)
   {
    if (!eina_hash_population(pd->data->sources))
     {
       EINA_COW_WRITE_BEGIN(evas_object_proxy_cow, proxy->proxy,
                 Evas_Object_Proxy_Data, proxy_write)
        proxy_write->is_proxy = EINA_FALSE;
       EINA_COW_WRITE_END(evas_object_proxy_cow, source->proxy, proxy_write)
     }
   }

  eina_stringshare_del(pb->name);
  free(pb);
}

static inline Eina_Bool
_evas_filter_state_set_internal(Evas_Filter_Program *pgm, Evas_Filter_Data *pd)
{
  Efl_Canvas_Filter_State state = EFL_CANVAS_FILTER_STATE_DEFAULT;

  evas_filter_state_prepare(pd->data->obj->object, &state, NULL);
  state.cur.name = pd->data->state.cur.name;
  state.cur.value = pd->data->state.cur.value;
  state.next.name = pd->data->state.next.name;
  state.next.value = pd->data->state.next.value;
  state.pos = pd->data->state.pos;

  return evas_filter_program_state_set(pgm, &state);
}

static inline Eina_Bool
_evas_filter_obscured_region_changed(Evas_Filter_Data *pd)
{
  Eina_Rectangle inter;

  inter = pd->data->prev_obscured;
  if (eina_rectangle_is_empty(&pd->data->obscured) &&
    eina_rectangle_is_empty(&inter))
   return EINA_FALSE;
  if (!eina_rectangle_intersection(&inter, &pd->data->obscured))
   return EINA_TRUE;
  if ((inter.w != pd->data->prev_obscured.w) ||
    (inter.h != pd->data->prev_obscured.h))
   return EINA_TRUE;

  return EINA_FALSE;
}

Eina_Bool
evas_filter_object_render(Eo *eo_obj, Evas_Object_Protected_Data *obj,
             void *engine, void *output, void *context, void *surface,
             int x, int y, Eina_Bool do_async, Eina_Bool alpha)
{
  Evas_Filter_Data *pd = efl_data_scope_get(eo_obj, MY_CLASS);
  int X, Y, W, H;
  Evas_Filter_Context *filter;
  void *drawctx;
  Eina_Bool ok;
  void *previous = pd->data->output;
  Evas_Object_Filter_Data *fcow;
  Eina_Bool use_map = EINA_FALSE;
  Evas_Filter_Padding pad;

  if (pd->data->invalid || (!pd->data->chain && !pd->data->code))
   return EINA_FALSE;

  W = obj->cur->geometry.w;
  H = obj->cur->geometry.h;
  X = obj->cur->geometry.x;
  Y = obj->cur->geometry.y;

  // Prepare color multiplier
  ENFN->context_color_set(engine, context,
              obj->cur->cache.clip.r,
              obj->cur->cache.clip.g,
              obj->cur->cache.clip.b,
              obj->cur->cache.clip.a);
  if (obj->cur->clipper)
   ENFN->context_multiplier_set(engine, context,
                 obj->cur->clipper->cur->cache.clip.r,
                 obj->cur->clipper->cur->cache.clip.g,
                 obj->cur->clipper->cur->cache.clip.b,
                 obj->cur->clipper->cur->cache.clip.a);
  else
   ENFN->context_multiplier_unset(engine, context);

  if (obj->map->cur.usemap && obj->map->cur.map && (obj->map->cur.map->count >= 4))
   {
    int iw, ih;

    use_map = EINA_TRUE;
    ENFN->image_size_get(engine, previous, &iw, &ih);
    evas_object_map_update(eo_obj, x, y, iw, ih, iw, ih);
   }

  if (!pd->data->chain)
   {
    Evas_Filter_Program *pgm;
    Eina_Bool invalid;

    pgm = evas_filter_program_new(pd->data->name, alpha);
    evas_filter_program_source_set_all(pgm, pd->data->sources);
    evas_filter_program_data_set_all(pgm, pd->data->data);
    _evas_filter_state_set_internal(pgm, pd);
    invalid = !evas_filter_program_parse(pgm, pd->data->code);
    if (invalid)
     {
       ERR("Filter program parsing failed");
       evas_filter_program_del(pgm);
       pgm = NULL;
     }
    fcow = FCOW_BEGIN(pd);
    if (!invalid) evas_filter_program_padding_get(pgm, NULL, &fcow->padding);
    fcow->chain = pgm;
    fcow->invalid = invalid;
    FCOW_END(fcow, pd);
    if (invalid) return EINA_FALSE;
   }
  else if (previous && !pd->data->changed)
   {
    Eina_Bool redraw = EINA_TRUE;

    if (_evas_filter_state_set_internal(pd->data->chain, pd))
     DBG("Filter redraw by state change!");
    else if (obj->changed)
     DBG("Filter redraw by object content change!");
    else if (obj->snapshot_needs_redraw)
     DBG("Filter redraw by snapshot change!");
    else if (_evas_filter_obscured_region_changed(pd))
     DBG("Filter redraw by obscure regions change!");
    else redraw = EINA_FALSE;

    // Scan proxies to find if any changed
    if (!redraw && pd->data->sources)
     {
       Evas_Filter_Proxy_Binding *pb;
       Evas_Object_Protected_Data *source;
       Eina_Iterator *iter;

       iter = eina_hash_iterator_data_new(pd->data->sources);
       EINA_ITERATOR_FOREACH(iter, pb)
        {
         source = efl_data_scope_get(pb->eo_source, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);
         if (source->changed)
          {
            redraw = EINA_TRUE;
            break;
          }
        }
       eina_iterator_free(iter);
     }

    if (!redraw)
     {
       // Render this image only
       if (use_map)
        {
         ENFN->image_map_draw(engine, output, context, surface, previous,
                    obj->map->spans, EINA_TRUE, 0, do_async);
        }
       else
        {
         ENFN->image_draw(engine, output, context,
                  surface, previous,
                  0, 0, W, H,     // src
                  X + x, Y + y, W, H, // dst
                  EINA_FALSE,     // smooth
                  do_async);
        }
       return EINA_TRUE;
     }
   }
  else
   {
    _evas_filter_state_set_internal(pd->data->chain, pd);
   }

  filter = pd->data->context;
  if (filter)
   {
    int prev_w, prev_h;
    Eina_Bool was_async;

    was_async = evas_filter_context_async_get(filter);
    evas_filter_context_size_get(filter, &prev_w, &prev_h);
    if ((!pd->data->reuse) || (was_async != do_async) ||
      (prev_w != W) || (prev_h != H))
     {
       evas_filter_context_destroy(filter);
       FCOW_WRITE(pd, context, NULL);
       filter = NULL;
     }
   }

  if (filter)
   {
    ok = evas_filter_context_program_use(engine, output, filter, pd->data->chain, EINA_TRUE, X, Y);
    if (!ok)
     {
       evas_filter_context_destroy(filter);
       FCOW_WRITE(pd, context, NULL);
       filter = NULL;
     }
   }

  if (!filter)
   {
    filter = evas_filter_context_new(obj->layer->evas, do_async, 0);

    // Run script
    ok = evas_filter_context_program_use(engine, output, filter, pd->data->chain, EINA_FALSE, X, Y);
    if (!filter || !ok)
     {
       ERR("Parsing failed?");
       evas_filter_context_destroy(filter);
       FCOW_WRITE(pd, invalid, EINA_TRUE);
       return EINA_FALSE;
     }
   }

  // Proxies
  evas_filter_context_proxy_render_all(filter, eo_obj, output, EINA_FALSE);

  // Draw Context
  drawctx = ENFN->context_new(engine);
  ENFN->context_color_set(engine, drawctx, 255, 255, 255, 255);

  // Set obscured region
  evas_filter_context_obscured_region_set(filter, pd->data->obscured);

  // Allocate all buffers now
  evas_filter_context_buffers_allocate_all(filter);
  evas_filter_target_set(filter, context, surface, X + x, Y + y,
             use_map ? obj->map->spans : NULL);

  // Request rendering from the object itself (child class)
  evas_filter_program_padding_get(pd->data->chain, &pad, NULL);
  ok = evas_filter_input_render(eo_obj, filter, engine, output, drawctx, NULL,
                 pad.l, pad.r, pad.t, pad.b, 0, 0, do_async);
  if (!ok) ERR("Filter input render failed.");

  ENFN->context_free(engine, drawctx);

  // Add post-run callback and run filter
  evas_filter_context_post_run_callback_set(filter, _filter_cb, pd);

  fcow = FCOW_BEGIN(pd);
  fcow->context = filter;
  fcow->changed = EINA_FALSE;
  fcow->async = do_async;
  fcow->prev_obscured = fcow->obscured;
  fcow->prev_padding = fcow->padding;
  fcow->padding = pad;
  fcow->invalid = EINA_FALSE;
  FCOW_END(fcow, pd);

  // Run the filter now (maybe async)
  efl_ref(eo_obj);
  ok = evas_filter_context_run(engine, output, filter);
  if (!ok) ERR("Filter program failed to run!");

  return ok;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_program_set(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd,
                               const char *code, const char *name)
{
  Evas_Object_Protected_Data *obj;
  Evas_Filter_Program *pgm = NULL;
  Evas_Object_Filter_Data *fcow;
  Eina_Bool invalid = pd->data->invalid;
  Eina_Bool alpha;

  obj = efl_data_scope_get(eo_obj, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);
  if (eina_streq(pd->data->code, code) && eina_streq(pd->data->name, name))
   return;

  evas_object_async_block(obj);
  fcow = FCOW_BEGIN(pd);
  {
   fcow->obj = obj;

   if (fcow->context)
    evas_filter_context_destroy(fcow->context);

   // Parse filter program
   evas_filter_program_del(fcow->chain);
   eina_stringshare_replace(&fcow->name, name);
   if (code)
    {
      alpha = evas_filter_input_alpha(eo_obj);
      pgm = evas_filter_program_new(fcow->name, alpha);
      evas_filter_program_source_set_all(pgm, fcow->sources);
      evas_filter_program_data_set_all(pgm, fcow->data);
      _evas_filter_state_set_internal(pgm, pd);
      invalid = !evas_filter_program_parse(pgm, code);
      if (invalid)
       {
        ERR("Parsing failed!");
        evas_filter_program_del(pgm);
        pgm = NULL;
       }
      else
       {
        evas_filter_program_padding_get(pgm, NULL, &fcow->padding);
       }
    }
   fcow->chain = pgm;
   fcow->changed = EINA_TRUE;
   fcow->invalid = invalid;
   eina_stringshare_replace(&fcow->code, code);
  }
  FCOW_END(fcow, pd);

  evas_filter_dirty(eo_obj);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_program_get(Eo *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd, const char **code, const char **name)
{
  if (code) *code = pd->data->code;
  if (name) *name = pd->data->name;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_source_set(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd,
                               const char *name, Efl_Gfx *eo_source)
{
  Evas_Object_Protected_Data *obj;
  Evas_Filter_Proxy_Binding *pb, *pb_old = NULL;
  Evas_Object_Protected_Data *source = NULL;
  Evas_Object_Filter_Data *fcow = NULL;
  Eina_Bool invalid = pd->data->invalid;

  obj = efl_data_scope_get(eo_obj, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);
  if (eo_source)
   source = efl_data_scope_get(eo_source, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);

  evas_object_async_block(obj);
  if (!name)
   {
    if (!eo_source || !pd->data->sources) return;
    if (eina_hash_del_by_data(pd->data->sources, eo_source))
     goto update;
    return;
   }

  if (!source && !pd->data->sources)
   return;

  if (pd->data->sources)
   {
    pb_old = eina_hash_find(pd->data->sources, name);
    if (pb_old && (pb_old->eo_source == eo_source)) return;
   }

  fcow = FCOW_BEGIN(pd);
  if (!fcow->sources)
   fcow->sources = eina_hash_string_small_new(_evas_filter_source_hash_free_cb);
  else if (pb_old)
   eina_hash_del(fcow->sources, name, pb_old);

  if (!source)
   {
    pb_old = eina_hash_find(fcow->sources, name);
    if (!pb_old)
     {
       FCOW_END(fcow, pd);
       return;
     }
    eina_hash_del_by_key(fcow->sources, name);
    goto update;
   }

  pb = calloc(1, sizeof(*pb));
  pb->eo_proxy = eo_obj;
  pb->eo_source = eo_source;
  pb->name = eina_stringshare_add(name);

  if (!eina_list_data_find(source->proxy->proxies, eo_obj))
   {
    EINA_COW_WRITE_BEGIN(evas_object_proxy_cow, source->proxy, Evas_Object_Proxy_Data, source_write)
     source_write->proxies = eina_list_append(source_write->proxies, eo_obj);
    EINA_COW_WRITE_END(evas_object_proxy_cow, source->proxy, source_write)
   }

  if (!obj->proxy->is_proxy)
   {
    EINA_COW_WRITE_BEGIN(evas_object_proxy_cow, obj->proxy, Evas_Object_Proxy_Data, proxy_write)
     proxy_write->is_proxy = EINA_TRUE;
    EINA_COW_WRITE_END(evas_object_proxy_cow, obj->proxy, proxy_write)
   }

  eina_hash_add(fcow->sources, pb->name, pb);
  evas_filter_program_source_set_all(fcow->chain, fcow->sources);
  evas_filter_program_data_set_all(fcow->chain, fcow->data);
  invalid = !evas_filter_program_parse(fcow->chain, fcow->code);
  if (!invalid) evas_filter_program_padding_get(fcow->chain, NULL, &fcow->padding);

  // Update object
update:
  if (fcow)
   {
    fcow->changed = EINA_TRUE;
    fcow->invalid = invalid;
    FCOW_END(fcow, pd);
   }

  evas_filter_dirty(eo_obj);
}

EOLIAN static Efl_Gfx *
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_source_get(Eo *obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd,
                               const char * name)
{
  Evas_Filter_Proxy_Binding *pb = eina_hash_find(pd->data->sources, name);
  if (!pb) return NULL;
  return pb->eo_source;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_state_set(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd,
                              const char *cur_state, double cur_val,
                              const char *next_state, double next_val,
                              double pos)
{
  Evas_Object_Protected_Data *obj = efl_data_scope_get(eo_obj, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);

  evas_object_async_block(obj);
  if ((cur_state != pd->data->state.cur.name) ||
    (!EINA_DBL_EQ(cur_val, pd->data->state.cur.value)) ||
    (next_state != pd->data->state.next.name) ||
    (!EINA_DBL_EQ(next_val, pd->data->state.next.value)) ||
    (!EINA_DBL_EQ(pos, pd->data->state.pos)))
   {
    Evas_Object_Filter_Data *fcow = FCOW_BEGIN(pd);
    fcow->changed = 1;
    eina_stringshare_replace(&fcow->state.cur.name, cur_state);
    fcow->state.cur.value = cur_val;
    eina_stringshare_replace(&fcow->state.next.name, next_state);
    fcow->state.next.value = next_val;
    fcow->state.pos = pos;
    FCOW_END(fcow, pd);

    if (pd->data->chain)
     {
       _evas_filter_state_set_internal(pd->data->chain, pd);
     }

    evas_filter_dirty(eo_obj);
   }
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_state_get(Eo *obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd,
                              const char **cur_state, double *cur_val,
                              const char **next_state, double *next_val,
                              double *pos)
{
  if (cur_state) *cur_state = pd->data->state.cur.name;
  if (cur_val) *cur_val = pd->data->state.cur.value;
  if (next_state) *next_state = pd->data->state.next.name;
  if (next_val) *next_val = pd->data->state.next.value;
  if (pos) *pos = pd->data->state.pos;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_padding_get(Eo *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd,
                               int *l, int *r, int *t, int *b)
{
  Evas_Filter_Padding pad = { 0, 0, 0, 0 };

  if (pd->data->chain)
   evas_filter_program_padding_get(pd->data->chain, &pad, NULL);

  if (l) *l = pad.l;
  if (r) *r = pad.r;
  if (t) *t = pad.t;
  if (b) *b = pad.b;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_filter_changed_set(Eo *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd, Eina_Bool val)
{
  if ((&evas_filter_data_cow_default != pd->data) && (pd->data->changed != val))
   {
    Evas_Object_Filter_Data *fcow = FCOW_BEGIN(pd);
    fcow->changed = val;
    FCOW_END(fcow, pd);
   }
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_filter_invalid_set(Eo *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd, Eina_Bool val)
{
  if (pd->data->invalid != val)
   {
    Evas_Object_Filter_Data *fcow = FCOW_BEGIN(pd);
    fcow->invalid = val;
    FCOW_END(fcow, pd);
   }
}

EOLIAN static Efl_Object *
_efl_canvas_filter_internal_efl_object_constructor(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd)
{
  Eo *obj = NULL;

  obj = efl_constructor(efl_super(eo_obj, MY_CLASS));
  pd->data = eina_cow_alloc(evas_object_filter_cow);

  return obj;
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_object_destructor(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd)
{
  Evas_Object_Protected_Data *obj;
  Evas_Filter_Data_Binding *db;
  Evas_Public_Data *e;
  Eina_Inlist *il;

  if (!pd->data || (&evas_filter_data_cow_default == pd->data))
   goto finish;

  obj = efl_data_scope_get(eo_obj, EFL_CANVAS_OBJECT_CLASS);
  e = obj->layer->evas;

  if (pd->data->context)
   evas_filter_context_destroy(pd->data->context);

  if (pd->data->output)
   {
    if (!pd->data->async)
     ENFN->image_free(ENC, pd->data->output);
    else
     evas_unref_queue_image_put(e, pd->data->output);
   }
  eina_hash_free(pd->data->sources);
  EINA_INLIST_FOREACH_SAFE(pd->data->data, il, db)
   {
    eina_stringshare_del(db->name);
    eina_stringshare_del(db->value);
    free(db);
   }
  evas_filter_program_del(pd->data->chain);
  eina_stringshare_del(pd->data->code);
  eina_stringshare_del(pd->data->state.cur.name);
  eina_stringshare_del(pd->data->state.next.name);

finish:
  eina_cow_free(evas_object_filter_cow, (const Eina_Cow_Data **) &pd->data);

  efl_destructor(efl_super(eo_obj, MY_CLASS));
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_data_set(Eo *eo_obj, Evas_Filter_Data *pd,
                              const char *name, const char *value,
                              Eina_Bool execute)
{
  Evas_Filter_Data_Binding *db, *found = NULL;
  Evas_Object_Filter_Data *fcow;
  Eina_Bool invalid = pd->data->invalid;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(pd->data);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(name);

  EINA_INLIST_FOREACH(pd->data->data, db)
   {
    if (!strcmp(name, db->name))
     {
       if (db->execute == execute)
        {
         if ((value == db->value) || (value && db->value && !strcmp(value, db->value)))
          return;
        }
       found = db;
       break;
     }
   }

  fcow = FCOW_BEGIN(pd);
  {
   if (found)
    {
      // Note: we are keeping references to NULL values here.
      eina_stringshare_replace(&found->value, value);
      found->execute = execute;
    }
   else if (value)
    {
      db = calloc(1, sizeof(Evas_Filter_Data_Binding));
      db->name = eina_stringshare_add(name);
      db->value = eina_stringshare_add(value);
      db->execute = execute;
      fcow->data = eina_inlist_append(fcow->data, EINA_INLIST_GET(db));
    }
   if (fcow->chain)
    {
      evas_filter_program_data_set_all(fcow->chain, fcow->data);
      invalid = !evas_filter_program_parse(fcow->chain, fcow->code);
      if (!invalid) evas_filter_program_padding_get(fcow->chain, NULL, &fcow->padding);
    }
   fcow->invalid = invalid;
   fcow->changed = 1;
  }
  FCOW_END(fcow, pd);

  evas_filter_dirty(eo_obj);
}

EOLIAN static void
_efl_canvas_filter_internal_efl_gfx_filter_filter_data_get(Eo *obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd,
                              const char *name, const char **value,
                              Eina_Bool *execute)
{
  Evas_Filter_Data_Binding *db;

  if (!value && !execute) return;
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(pd->data);

  EINA_INLIST_FOREACH(pd->data->data, db)
   {
    if (!strcmp(name, db->name))
     {
       if (value) *value = db->value;
       if (execute) *execute = db->execute;
       return;
     }
   }

  if (value) *value = NULL;
  if (execute) *execute = EINA_FALSE;
}

EOLIAN static void *
_efl_canvas_filter_internal_filter_output_buffer_get(Eo *obj EINA_UNUSED, Evas_Filter_Data *pd)
{
  return pd->data->output;
}

Eina_Bool
_evas_filter_obscured_regions_set(Evas_Object_Protected_Data *obj, const Eina_Tiler *tiler)
{
  Evas_Object_Filter_Data *fcow;
  Eina_Rectangle prev, rect = {};
  Eina_Rectangle *r;
  Evas_Filter_Data *pd;
  Eina_Iterator *it;
  Eina_Bool was_empty = EINA_FALSE, redraw = EINA_FALSE;
  int obscured_changes = 0;
  int area = 0;

  // TODO: Can we handle more than one opaque region?

  pd = efl_data_scope_get(obj->object, MY_CLASS);
  if (!pd->data) return EINA_FALSE;

  // Find largest opaque rect
  it = eina_tiler_iterator_new(tiler);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(it, r)
   {
    int wh = r->w * r->h;
    if (wh > area)
     {
       area = wh;
       rect = *r;
     }
   }
  eina_iterator_free(it);

  prev = pd->data->prev_obscured;
  if (!pd->data->changed && (!prev.w || !prev.h))
   {
    was_empty = EINA_TRUE;
    obscured_changes = 0;
   }
  else if (memcmp(&rect, &prev, sizeof(rect)))
   {
    fcow = FCOW_BEGIN(pd);
    fcow->obscured = rect;
    obscured_changes = fcow->obscured_changes + 1;
    if (obscured_changes > 2)
     {
       // Reset obscure as it changes too much
       memset(&fcow->obscured, 0, sizeof(fcow->obscured));
       obscured_changes = 0;
       redraw = EINA_TRUE;
     }
    FCOW_END(fcow, pd);
   }

  FCOW_WRITE(pd, obscured_changes, obscured_changes);
  if (redraw) return EINA_TRUE;

  // Snapshot objects need to be redrawn if the padding has increased
  if ((pd->data->prev_padding.l < pd->data->padding.l) ||
    (pd->data->prev_padding.r < pd->data->padding.r) ||
    (pd->data->prev_padding.t < pd->data->padding.t) ||
    (pd->data->prev_padding.b < pd->data->padding.b))
   return EINA_TRUE;

  // Snapshot objects need to be redrawn if the obscured region has shrank
  if (!was_empty && !_evas_eina_rectangle_inside(&pd->data->obscured, &prev))
   return EINA_TRUE;

  return EINA_FALSE;
}

void
_evas_filter_radius_get(Evas_Object_Protected_Data *obj, int *l, int *r, int *t, int *b)
{
  Evas_Filter_Padding pad = {};
  Evas_Filter_Data *pd;

  pd = efl_data_scope_get(obj->object, MY_CLASS);
  if (!pd->data || !pd->data->chain) goto end;

  evas_filter_program_padding_get(pd->data->chain, NULL, &pad);

end:
  if (l) *l = pad.l;
  if (r) *r = pad.r;
  if (t) *t = pad.t;
  if (b) *b = pad.b;
}

#include "canvas/efl_canvas_filter_internal.eo.c"