summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_client.c
blob: 7609f4b8fd111b92c083c0a680b2dd8bc0bbaf32 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9            
          
         
          
               
              


          
          


                 


                                    
                        

            
                
         
             


            

         
                       


              

                  
                    
 

             
                       

                                            
                              
                                   
                                                            

                                       
                                   
                                      
 
                                                   
           
                                  

   


                                     
      
                                       
                        


                                               


                                     
     


               
         

       


                          
                                             


             
         
               


                               
      
   
         
                                   


                             
           

                

                                          
                                       
           

                

                                          

   
         
                 
   

        
                            

           
         
        


      
                                    


                        

            


                        
                               
                             
                

                 
                                


                                       
 


                                          

                                      
                            
                          
 
        

            

              

                  

                                     

                   
       

                       
             
   
 
                                

     

                       
                         

 

            


          

                          

                          


                              

                   


                 
                                         

              
                         
                          
 

             
                      


                            

                                   

            


                 


             
                  

             
                


               
              
 

                     


                   


                   

                          


                               

          
             
          


                               


         

                                   
 
       


       
        

                    
          
                                           
 
      
   

                     
      

            
             
                

           

                               


                           


                                                                                         

                   
                                       


                                      
        
                                     
      
   
   
          

 
        
                                
                                                            
                                        

                   
           
 
                  

                                                  
             
   

          
                                    
   
                                                              


                               
             
                   


                           
                        

          


      
                                
 
                 
                   
            
 
                        

                                                        


                         

                                                        
 


                                     
 
             
   
                             
                    
         

   

                          

 
        
                                
                     
                                        

           
           
 
                  

                                                  
             
   


          

                    
             
   
 
                   
   
                               


                            

                               


                                          

             
             

   
                 
          

 
        
                                  

                     


                 


                                                    

            


                      
                                  
   

                                          
                  
             

   
                     
 
           
                       

          

 
     

                              
                  
                                         

                                 

                                       
          
            

                      

   
       

 


                                       
                                    
                                       
          
                    

         
           

             
       

           
           

                   


                    


                          


          


          


                                
 
           
             
                            
        

                      
                         
                  

                                 

                                    
                  
                               


         

                     
                   
                      
                 

                     

              
           

      
                  
                               


           


                          

                                                               
           
                  
                               


         
           


                    


                                  

          

             
                                
                     
                    
 

                                 

       
       

                                               

          
             
                     

                                        
 

                                    

       
       
                     
         
           
          


             
                                                               
 
               
                            

          

                             

       
       
                     
          
           
          
             
                                                           

                             

       
       


     
                    


          


            
                   
            
                       
            

             
 


              
                  
                        
            
   
                                 

                          
                       
                
             
   
   
 

          

                         

                 
   
 

                                      
            


                       


                               
  

                         

              


              
          
                          
                                           
                                   


                                        
   

     
                                   


                                               
             

                           
             
                          
             


                                                


          

              
         
                                       

             
           
             

              
           

            
           
         
          
         


      
                
 

             
          


                                                        
                       

            


              


                                              
                    
        
                 

                                

                  
               


      
        
                           

              

                   
              

          
                             
                                                  
                              

                  


                    
       

                                                                         


                                                        


       

                      
 
                     
                            

                

                    
 

                          


                   

      

          
                     
              

                              
               

        
                          
                                      

                                   

                                     
                                      
        
                                         
 
                 
                

        


                                      


                                       

                                    
                         
                          
                                          
                                                       
                    
                        

                 


                                       
        


                                        
   

             
                      


                                      
                         
                            


                                          
      
                                

                                        
                       
 
                     
                          

                             
                    
                                            

                 
                      


                        
      

              

                               
          
                                     
                        
 
              


                                     

                                


                            

                


              
                                 
                                


                               
                       
                              


                       
                   
                             

                              
        
                
                    

                   
                 


                             
                 

             

                                   


                             

                                        
   

       
 
   
 
        
                                                  
          
         

                 
      
 
                  

       


                                        
                             

                                     


                                                                         
                           
                

                       

                      
                 
 

              
 

                     
           
 
                  
              
 

           
 

                   
 

                            
 

                                           
                        

                           
 

                        


                                        
 
                        
        
      
                           
                                        

   


          
  
                                
       
          


                                         
                                                               
                        
                                                    
                        
                  


                  

                     


                                            
           


            


                                                                                                   
                   

                  


                     
             
                   
                                 
                                  
                                 
                                  
                                                             
           


            


                                       


                                     
                                 


           


                               
                   


                          


                              

                                  
 
           
                                    
                  

                                      
                                    


          
     
                                      
                                   

          
 


                                      
                  
                                 
          
                         

   
        

                      


                                    
    

                          


            


                                     


                                       

                      

                
                              

                  
                 


        


                              

               

             


                                 
                

   
               
   
                                   
 

                       
            
        

                                
                            

                                     
                                                             

              
 

               
 


                    
   
                                                                                                                                           
      
                                             
                                           

                        

                                        


      

                                  
   
                                           


                                                                              
      
                                                  
               


      
                                          


                                               


                        
               


      

                                     
   

                                                  
      


                                                     
               


      


                                  

                                
                         
                                


                                         
                          

                                                
 
           
 

                                         
 
 


                                          


                                         

                                   
                          
 
          
 

                  
                          


          
            
                                        
            
                  
                 

                               
               

                                                  
                                 


          
 
                          

                            

                                
                              
 
                          

                          
                                   
                                  
                               

         
                                       
                                     
                               
              

                                     
   


                
                      
 
                         
              

                  

                         
         
      

                                  

                   
      
 


                                 
                                   

                

                                       
                                 
   
                        
                             


                                                    


                            
                                          


                                                                   


                         

                                   
 

                         


                           
      

                                 
        
                                  
                           

                     

                 
                                


                                     
                                                                     
                                                 

                 

                                    


                                  
                                       
                                
                                    
            

              
                          

     
 


                                   


                                 


                              

           
                                   


                                              
                         
              
                         
 

                                   
                                                      
                              
              
                                      
                   
                                 
 

                  


                                  

                           

                             
 

                                    
                             
            

         
   

                                 
                          
        
   

                                  


          
                         


                             
                                          

                                     

                          

                                  
 
   
#include "config.h"

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/un.h>

#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>

#include <Eina.h>

#include "evas_cs2.h"
#include "evas_cs2_private.h"
#include "evas_cs2_utils.h"

#ifdef EVAS_CSERVE2

#define TIMEOUT 1000
#define USE_SHARED_INDEX 1
#define SHARED_INDEX_ADD_TO_HASH 1
#define HKEY_LOAD_OPTS_STR_LEN 215
#define SPECIAL_RID_INDEX_LIST ((unsigned int) 0xFFFFFF42)

typedef Eina_Bool (*Op_Callback)(void *data, const void *msg, int size);

static const Evas_Image_Load_Opts empty_lo = {
 { 0, 0, 0, 0 },
 {
  0, 0, 0, 0,
  0, 0,
  0,
  0
 },
 0.0,
 0, 0,
 0,
 0,

 EINA_FALSE
};

struct _File_Entry {
  unsigned int file_id;
  unsigned int server_file_id;
  EINA_REFCOUNT;
  Eina_Stringshare *hkey;
};

struct _Client_Request {
  Msg_Base *msg;
  int msg_size;
  Op_Callback cb;
  void *data;
};

typedef struct _File_Entry File_Entry;
typedef struct _Client_Request Client_Request;

static int cserve2_init = 0;
static int socketfd = -1;
static int sr_size = 0;
static int sr_got = 0;
static char *sr_buf = NULL;

static unsigned int _rid_count = 0;
static unsigned int _file_id = 0;
static unsigned int _data_id = 0;

static Eina_List *_requests = NULL;
static Eina_Hash *_file_entries = NULL;

// Shared index table
static Index_Table _index;
static const char *_shared_string_get(int id);
static const char *_shared_string_safe_get(int id); // Do not allow remap during search
static Eina_Bool _string_index_refresh(void);
static int _server_index_list_set(Msg_Base *data, int size);
static const File_Data *_shared_file_data_get_by_id(unsigned int id);
static const Shm_Object *_shared_index_item_get_by_id(Shared_Index *si, int elemsize, unsigned int id, Eina_Bool safe);
static const File_Data *_shared_image_entry_file_data_find(Image_Entry *ie);
static const Image_Data *_shared_image_entry_image_data_find(Image_Entry *ie);
static const Font_Data *_shared_font_entry_data_find(Font_Entry *fe);
static Eina_Bool _shared_index_remap_check(Shared_Index *si, int elemsize);

static Eina_Bool _server_dispatch_until(unsigned int rid);
unsigned int _image_load_server_send(Image_Entry *ie);
static unsigned int _image_open_server_send(Image_Entry *ie);
static unsigned int _glyph_request_server_send(Font_Entry *fe, Font_Hint_Flags hints, Eina_Bool used);

#ifndef UNIX_PATH_MAX
#define UNIX_PATH_MAX sizeof(((struct sockaddr_un *)NULL)->sun_path)
#endif

static inline Eina_Bool
_memory_zero_cmp(void *data, size_t len)
{
  const int *idata = data;
  const char *cdata;
  int remain;

  if (!data || !len) return EINA_TRUE;

  for (remain = len / sizeof(idata); remain > 0; --remain)
   if (*idata++ != 0) return EINA_FALSE;

  cdata = (const char*) idata;
  for (remain = ((const char*) data + len) - cdata; remain > 0; --remain)
   if (*cdata++ != 0) return EINA_FALSE;

  return EINA_TRUE;
}

static void
_file_entry_free(void *data)
{
  File_Entry *fentry = data;
  if (!fentry) return;
  eina_stringshare_del(fentry->hkey);
  free(fentry);
}

static void
_socket_path_set(char *path)
{
  char *env;
  char buf[UNIX_PATH_MAX];

  env = getenv("EVAS_CSERVE2_SOCKET");
  if (env && env[0])
   {
    eina_strlcpy(path, env, UNIX_PATH_MAX);
    return;
   }

  snprintf(buf, sizeof(buf), "/tmp/.evas-cserve2-%x.socket", (int)getuid());
  /* FIXME: check we can actually create this socket */
  strcpy(path, buf);
#if 0  
  env = getenv("XDG_RUNTIME_DIR");
  if (!env || !env[0])
   {
    env = getenv("HOME");
    if (!env || !env[0])
     {
       env = getenv("TMPDIR");
       if (!env || !env[0])
        env = "/tmp";
     }
   }

  snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/evas-cserve2-%x.socket", env, getuid());
  /* FIXME: check we can actually create this socket */
  strcpy(path, buf);
#endif  
}

static Eina_Bool
_server_connect(void)
{
  int s, len;
  struct sockaddr_un remote;
#ifdef HAVE_FCNTL
  int flags;
#endif

  if ((s = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
   {
    ERR("cserve2 socket creation failed with error [%d] %s", errno, strerror(errno));
    return EINA_FALSE;
   }

#ifdef HAVE_FCNTL
  flags = fcntl(s, F_GETFD);
  flags |= FD_CLOEXEC;
  fcntl(s, F_SETFD, flags);
#endif

  remote.sun_family = AF_UNIX;
  _socket_path_set(remote.sun_path);
  len = strlen(remote.sun_path) + sizeof(remote.sun_family);
  for (;;)
   {
    errno = 0;
    if (connect(s, (struct sockaddr *)&remote, len) != -1) break;
    if (errno == EACCES)
     {
       ERR("not authorized to connect to cserve2!");
       close(s);
       return EINA_FALSE;
     }
    ERR("cserve2 connect failed: [%d] %s. Retrying...", errno, strerror(errno));

    errno = 0;
    usleep(10000);
    if (errno == EINTR)
     {
       WRN("received interruption while trying to connect to cserve2!");
       close(s);
       return EINA_FALSE;
     }

    /* FIXME: Here we should identify the error, maybe signal the daemon manager
     * that we need cserve2 to [re]start or just quit and return false.
     * There probably should be a timeout of some sort also...
     * -- jpeg
     */
   }

#ifdef HAVE_FCNTL
  fcntl(s, F_SETFL, O_NONBLOCK);
#endif

  socketfd = s;
  sr_size = 0;

  DBG("connected to cserve2 server.");
  return EINA_TRUE;
}

static void
_server_disconnect(void)
{
  if (socketfd != -1)
   close(socketfd);
  socketfd = -1;
  sr_size = 0;
}

static void
_request_answer_add(Msg_Base *msg, int size, Op_Callback cb, void *data)
{
  Client_Request *cr = calloc(1, sizeof(*cr));

  cr->msg = msg;
  cr->msg_size = size;
  cr->cb = cb;
  cr->data = data;

  _requests = eina_list_append(_requests, cr);
}

static Eina_Bool
_server_safe_send(int fd, const void *data, int size)
{
  int sent = 0;
  ssize_t ret;
  const char *msg = data;

  while (sent < size)
   {
    ret = send(fd, msg + sent, size - sent, MSG_NOSIGNAL);
    if (ret < 0)
     {
       if ((errno == EAGAIN) || (errno == EINTR))
        continue;
       ERR("send() failed with error %d %m", errno);
       return EINA_FALSE;
     }
    sent += ret;
   }

  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_request_resend(unsigned int rid)
{
  Eina_List *l;
  Client_Request *cr;
  Eina_Bool found = EINA_FALSE;

  DBG("Re-sending %d requests...", eina_list_count(_requests));
  EINA_LIST_FOREACH(_requests, l, cr)
   {
    if (rid)
     {
       if (cr->msg->rid != rid)
        continue;
       found = EINA_TRUE;
     }

    DBG("Sending request %d again: type %d", cr->msg->rid, cr->msg->type);

    if (!_server_safe_send(socketfd, &cr->msg_size, sizeof(cr->msg_size)))
     return EINA_FALSE;
    if (!_server_safe_send(socketfd, cr->msg, cr->msg_size))
     return EINA_FALSE;

    if (found) break;
   }

  if (rid)
   return found;

  return EINA_TRUE;
}

static void
_shared_index_close(Shared_Index *si)
{
  if (!si) return;

  if (si->f)
   {
    if (si->data)
     eina_file_map_free(si->f, si->data);
    eina_file_close(si->f);
   }
  if (si->entries_by_hkey)
   eina_hash_free(si->entries_by_hkey);
  si->f = NULL;
  si->data = NULL;
  memset(si, 0, sizeof(Shared_Index));
}

static void
_shared_index_close_all()
{
  DBG("Closing all index files");
  if (_index.strings_entries.f)
   {
    if (_index.strings_entries.data)
     eina_file_map_free(_index.strings_entries.f, _index.strings_entries.data);
    eina_file_close(_index.strings_entries.f);
    _index.strings_entries.data = NULL;
    _index.strings_entries.f = NULL;
   }
  _shared_index_close(&_index.strings_index);
  _shared_index_close(&_index.files);
  _shared_index_close(&_index.images);
  _shared_index_close(&_index.fonts);
  _index.generation_id = 0;
}

static Eina_Bool
_server_reconnect()
{
  _shared_index_close_all();

  errno = 0;
  _server_disconnect();
  if (!_server_connect())
   goto on_error;

  if (!_server_dispatch_until(SPECIAL_RID_INDEX_LIST))
   goto on_error;

  /* NOTE: (TODO?)
  * Either we reopen all images & fonts now
  * Or we wait until new data is required again to request cserve2 to load
  * it for us. Not sure which approch is the best now.
  * So, for the moment, we'll just wait until the client needs new data.
  */

  if (!_request_resend(0))
   goto on_error;

  INF("Successfully reconnected to cserve2");
  return EINA_TRUE;

on_error:
  ERR("Unable to reconnect to server: %d %m", errno);
  return EINA_FALSE;
}

static Eina_Bool
_request_answer_required(int type, Eina_Bool *valid)
{
  switch (type)
   {
   case CSERVE2_OPEN:
   case CSERVE2_LOAD:
   case CSERVE2_PRELOAD:
   case CSERVE2_FONT_LOAD:
   case CSERVE2_FONT_GLYPHS_LOAD:
    if (valid) *valid = EINA_TRUE;
    return EINA_TRUE;
   case CSERVE2_CLOSE:
   case CSERVE2_UNLOAD:
   case CSERVE2_FONT_UNLOAD:
   case CSERVE2_FONT_GLYPHS_USED:
    if (valid) *valid = EINA_TRUE;
    return EINA_FALSE;
   default:
    ERR("Invalid message type %d", type);
    if (valid) *valid = EINA_FALSE;
    return EINA_FALSE;
   }
}

static Eina_Bool
_server_send(void *buf, int size, Op_Callback cb, void *data)
{
  Msg_Base *msg = buf;
  int type = msg->type;
  Eina_Bool valid = EINA_TRUE;

  if (!_server_safe_send(socketfd, &size, sizeof(size)))
   {
    ERR("Couldn't send message size to server.");
    goto on_error;
   }
  if (!_server_safe_send(socketfd, buf, size))
   {
    ERR("Couldn't send message body to server.");
    goto on_error;
   }

  if (_request_answer_required(type, &valid))
   _request_answer_add(msg, size, cb, data);
  else
   free(msg);

  return valid;

on_error:
  if (!_request_answer_required(type, NULL))
   return EINA_FALSE;
  ERR("Socket error: %d %m", errno);
  switch (errno)
   {
   case EPIPE:
   case EBADF:
    WRN("Trying to reconnect to server...");
    if (!_server_reconnect())
     {
       free(buf);
       return EINA_FALSE;
     }
    return _server_send(buf, size, cb, data);
   default:
    ERR("Can not recover from this error!");
    free(buf);
    return EINA_FALSE;
   }
}

static void *
_server_read(int *size)
{
  int n;
  void *ret;

  if (socketfd < 0)
   return NULL;

  if (sr_size)
   goto get_data;

  n = recv(socketfd, &sr_size, sizeof(sr_size), 0);
  if (n < 0)
   return NULL;
  if (n == 0)
   {
    DBG("Socket connection closed by server.");
    _server_disconnect();
    return NULL;
   }

  sr_buf = malloc(sr_size);

get_data:
  n = recv(socketfd, sr_buf + sr_got, sr_size - sr_got, 0);
  if (n < 0)
   return NULL;

  sr_got += n;
  if (sr_got < sr_size)
   return NULL;

  *size = sr_size;
  sr_size = 0;
  sr_got = 0;
  ret = sr_buf;
  sr_buf = NULL;

  return ret;
}

int
evas_cserve2_init(void)
{
  if (cserve2_init++)
   return cserve2_init;

  memset(&_index, 0, sizeof(_index));

  DBG("Connecting to cserve2.");
  if (!_server_connect())
   {
    cserve2_init = 0;
    return 0;
   }

  _file_entries = eina_hash_string_superfast_new(EINA_FREE_CB(_file_entry_free));
  return cserve2_init;
}

int
evas_cserve2_shutdown(void)
{
  const char zeros[sizeof(Msg_Index_List)] = {0};
  Msg_Index_List *empty = (Msg_Index_List *) zeros;

  if (cserve2_init <= 0)
   {
    CRI("cserve2 is already shutdown");
    return -1;
   }

  if ((--cserve2_init) > 0)
   return cserve2_init;

  DBG("Disconnecting from cserve2.");
  empty->base.type = CSERVE2_INDEX_LIST;
  _server_index_list_set((Msg_Base *) empty, sizeof(Msg_Index_List));
  _server_disconnect();

  eina_hash_free(_file_entries);
  _file_entries = NULL;

  return cserve2_init;
}

int
evas_cserve2_use_get(void)
{
  return cserve2_init;
}

static unsigned int
_next_rid(void)
{
  if (!_rid_count)
   _rid_count++;

  return _rid_count++;
}

static unsigned int
_server_dispatch(Eina_Bool *failed)
{
  int size;
  unsigned int rid;
  Eina_List *l, *l_next;
  Client_Request *cr;
  Msg_Base *msg;
  Eina_Bool found = EINA_FALSE;

  msg = _server_read(&size);
  if (!msg)
   {
    *failed = EINA_TRUE;
    return 0;
   }
  *failed = EINA_FALSE;

  // Special messages (no request)
  switch (msg->type)
   {
   case CSERVE2_INDEX_LIST:
    _server_index_list_set(msg, size);
    free(msg);
    return SPECIAL_RID_INDEX_LIST;
   default:
    break;
   }

  // Normal client to server requests
  EINA_LIST_FOREACH_SAFE(_requests, l, l_next, cr)
   {
    Eina_Bool remove = EINA_TRUE;

    if (cr->msg->rid != msg->rid) // dispatch this answer
     continue;

    found = EINA_TRUE;
    if (cr->cb)
     remove = cr->cb(cr->data, msg, size);
    if (remove)
     {
       _requests = eina_list_remove_list(_requests, l);
       free(cr->msg);
       free(cr);
     }
   }

  rid = msg->rid;
  if (!found)
   WRN("Got unexpected response %d for request %d", msg->type, rid);

  free(msg);
  return rid;
}

static Eina_Bool
_server_dispatch_until(unsigned int rid)
{
  Eina_Bool failed;
  unsigned int rrid;
  sigset_t sigmask;

  // We want to block some signals from interrupting pselect().
  // If the kernel implements TIF_RESTORE_SIGMASK, the
  // signal handlers should be called right after pselect
  // SIGCHLD: apps can have children that just terminated
  sigprocmask(0, NULL, &sigmask);
  sigaddset(&sigmask, SIGCHLD);

  while (1)
   {
    rrid = _server_dispatch(&failed);
    if (rrid == rid) break;
#if TIMEOUT
    else if (failed)
     {
       fd_set rfds;
       struct timespec ts;
       int sel;

       if (socketfd == -1)
        {
         DBG("Reconnecting to server...");
         if (!_server_connect())
          {
            ERR("Could not reconnect to cserve2!");
            return EINA_FALSE;
          }
        }

       //DBG("Waiting for request %d...", rid);
       FD_ZERO(&rfds);
       FD_SET(socketfd, &rfds);
       ts.tv_sec = TIMEOUT / 1000;
       ts.tv_nsec = (TIMEOUT % 1000) * 1000000;
       sel = pselect(socketfd + 1, &rfds, NULL, NULL, &ts, &sigmask);
       if (sel == -1)
        {
         ERR("select() failed: [%d] %s", errno, strerror(errno));
         /* FIXME: Depending on the error, we should probably try to reconnect to the server.
          * Or even ask to [re]start the daemon.
          * Or maybe just return EINA_FALSE after some timeout?
          * -- jpeg
          */
         if (errno == EINTR)
          {
            /* FIXME: Actually we might want to cancel our request
            * ONLY when we received a SIGINT, but at this point
            * there is no way we can know which signal we got.
            * So we assume SIGINT and abandon this request.
            */
            DBG("giving up on request %d after interrupt", rid);
            return EINA_FALSE;
          }
        }
       else if (!sel)
        {
         WRN("select() timed out. giving up on request %d", rid);
         return EINA_FALSE;
        }
     }
#endif
   }
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_image_opened_cb(void *data, const void *msg_received, int size)
{
  const Msg_Base *answer = msg_received;
  const Msg_Opened *msg = msg_received;
  Image_Entry *ie = data;

  /* FIXME: Maybe we could have more asynchronous loading in the server side
  * and so we would have to check that open_rid is equal to answer->rid.
  * -- jpeg
  */
  DBG("Received OPENED for RID: %d [open_rid: %d]", answer->rid, ie->open_rid);

  if (ie->server_id && !ie->open_rid)
   return EINA_TRUE;

  if (answer->rid != ie->open_rid)
   {
    WRN("Message rid (%d) differs from expected rid (open_rid: %d)", answer->rid, ie->open_rid);
    return EINA_TRUE;
   }
  ie->open_rid = 0;

  if ((answer->type != CSERVE2_OPENED) || (size < (int) sizeof(*msg)))
   {
    File_Entry *fentry = ie->data1;
    if (answer->type == CSERVE2_ERROR)
     {
       const Msg_Error *msg_error = msg_received;
       ERR("Couldn't open image: '%s':'%s'; error: %d",
         ie->file, ie->key, msg_error->error);
     }
    else
     ERR("Invalid message type received: %d (%s)", answer->type, __FUNCTION__);
    fentry = ie->data1;
    EINA_REFCOUNT_UNREF(fentry)
     eina_hash_del(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
    return EINA_TRUE;
   }

  ie->w = msg->image.w;
  ie->h = msg->image.h;
  ie->flags.alpha = msg->image.alpha;
  ie->animated.loop_hint = msg->image.loop_hint;
  ie->animated.loop_count = msg->image.loop_count;
  ie->animated.frame_count = msg->image.frame_count;
  ie->animated.animated = msg->image.animated;

  return EINA_TRUE;
}

static void
_loaded_handle(Image_Entry *ie, const Msg_Loaded *msg, int size)
{
  Data_Entry *dentry = ie->data2;
  RGBA_Image *im = (RGBA_Image *)ie;
  const char *shmpath;

  shmpath = ((const char *)msg) + sizeof(*msg);
  if ((size < (int) sizeof(*msg) + 1)
    || (strnlen(shmpath, size - sizeof(*msg)) >= (size - sizeof(*msg))))
   {
    DBG("invalid message size");
    goto fail;
   }

  // dentry->shm.path = strdup(shmpath);
  dentry->shm.mmap_offset = msg->shm.mmap_offset;
  dentry->shm.use_offset = msg->shm.use_offset;
  dentry->shm.mmap_size = msg->shm.mmap_size;
  dentry->shm.image_size = msg->shm.image_size;

  dentry->shm.f = eina_file_open(shmpath, EINA_TRUE);
  if (!dentry->shm.f)
   {
    DBG("could not open the shm file: %d %m", errno);
    goto fail;
   }

  dentry->shm.data = eina_file_map_new(dentry->shm.f, EINA_FILE_WILLNEED,
                    dentry->shm.mmap_offset,
                    dentry->shm.mmap_size);

  if (!dentry->shm.data)
   {
    DBG("could not mmap the shm file: %d %m", errno);
    eina_file_close(dentry->shm.f);
    goto fail;
   }

  im->image.data = evas_cserve2_image_data_get(ie);
  ie->flags.alpha_sparse = msg->alpha_sparse;
  ie->flags.loaded = EINA_TRUE;
  im->image.no_free = 1;
  return;

fail:
  ERR("Failed in %s", __FUNCTION__);
  free(ie->data2);
  ie->data2 = NULL;
}

static Eina_Bool
_image_loaded_cb(void *data, const void *msg_received, int size)
{
  const Msg_Base *answer = msg_received;
  const Msg_Loaded *msg = msg_received;
  Image_Entry *ie = data;

  DBG("Received LOADED for RID: %d [load_rid: %d]", answer->rid, ie->load_rid);

  if (!ie->load_rid)
   return EINA_TRUE;

  if (answer->rid != ie->load_rid)
   {
    WRN("Message rid (%d) differs from expected rid (load_rid: %d)", answer->rid, ie->load_rid);
    return EINA_TRUE;
   }
  ie->load_rid = 0;

  if (!ie->data2)
   {
    ERR("No data2 for loaded file");
    return EINA_TRUE;
   }

  if (answer->type != CSERVE2_LOADED)
   {
    if (answer->type == CSERVE2_ERROR)
     {
       const Msg_Error *msg_error = msg_received;
       ERR("Couldn't load image: '%s':'%s'; error: %d",
         ie->file, ie->key, msg_error->error);

       if (msg_error->error == CSERVE2_NOT_LOADED)
        {
         DBG("Trying to reopen the image");
         ie->open_rid = _image_open_server_send(ie);
         if (_server_dispatch_until(ie->open_rid))
          if (_request_resend(answer->rid))
           return EINA_TRUE;
        }
     }
    else
     ERR("Invalid message type received: %d (%s)", answer->type, __FUNCTION__);
    free(ie->data2);
    ie->data2 = NULL;
    return EINA_TRUE;
   }

  _loaded_handle(ie, msg, size);
  return EINA_TRUE;
}

static Eina_Bool
_image_preloaded_cb(void *data, const void *msg_received, int size)
{
  const Msg_Base *answer = msg_received;
  Image_Entry *ie = data;
  Data_Entry *dentry = ie->data2;

  //DBG("Received PRELOADED for RID: %d [preload_rid: %d]", answer->rid, ie->preload_rid);
  if (answer->rid != ie->preload_rid)
   WRN("Message rid (%d) differs from expected rid (preload_rid: %d)", answer->rid, ie->preload_rid);
  ie->preload_rid = 0;

  if (!ie->data2)
   {
    ERR("No data2 for preloaded file");
    return EINA_TRUE;
   }

  if (answer->type != CSERVE2_PRELOAD &&
    answer->type != CSERVE2_LOADED)
   {
    if (answer->type == CSERVE2_ERROR)
     {
       const Msg_Error *msg_error = msg_received;
       ERR("Couldn't preload image: '%s':'%s'; error: %d",
         ie->file, ie->key, msg_error->error);
     }
    else
     ERR("Invalid message type received: %d (%s)", answer->type, __FUNCTION__);
    if (dentry->preloaded_cb)
     dentry->preloaded_cb(data, EINA_FALSE);
    dentry->preloaded_cb = NULL;
    return EINA_TRUE;
   }

  _loaded_handle(ie, msg_received, size);

  dentry = ie->data2;
  if (dentry && (dentry->preloaded_cb))
   {
    dentry->preloaded_cb(data, EINA_TRUE);
    dentry->preloaded_cb = NULL;
   }

  return EINA_TRUE;
}

static int
_build_absolute_path(const char *path, char buf[], int size)
{
  char *p;
  int len;

  if (!path)
   return 0;

  p = buf;

  if (path[0] == '/')
   len = eina_strlcpy(p, path, size);
  else if (path[0] == '~')
   {
    const char *home = getenv("HOME");
    if (!home)
     return 0;
    len = eina_strlcpy(p, home, size);
    size -= len + 1;
    p += len;
    p[0] = '/';
    p++;
    len++;
    len += eina_strlcpy(p, path + 2, size);
   }
  else
   {
    if (!getcwd(p, size))
     return 0;
    len = strlen(p);
    size -= len + 1;
    p += len;
    p[0] = '/';
    p++;
    len++;
    len += eina_strlcpy(p, path, size);
   }

  return len;
}

// NOTE: Copy & paste from evas_cserve2_cache.c (TODO: Merge into common file)
static Eina_Bool
_evas_image_load_opts_empty(Evas_Image_Load_Opts *lo)
{
  if (!lo) return EINA_TRUE;

  return ((lo->scale_down_by == 0)
      && (lo->dpi == 0.0)
      && (lo->w == 0) && (lo->h == 0)
      && (lo->region.x == 0) && (lo->region.y == 0)
      && (lo->region.w == 0) && (lo->region.h == 0)
      && (lo->orientation == 0)
      && (lo->scale_load.src_x == 0) && (lo->scale_load.src_y == 0)
      && (lo->scale_load.src_w == 0) && (lo->scale_load.src_h == 0)
      && (lo->scale_load.dst_w == 0) && (lo->scale_load.dst_h == 0)
      && (lo->scale_load.scale_hint == 0)); // Skip smooth
}

static void
_file_hkey_get(char *buf, size_t sz, const char *path, const char *key,
        Evas_Image_Load_Opts *lo)
{
  // Same as _evas_cache_image_loadopts_append() but not optimized :)
  if (lo && _evas_image_load_opts_empty(lo))
   lo = NULL;

  if (!lo)
   snprintf(buf, sz, "%s:%s", path, key);
  else
   {
    if (lo->orientation)
     {
       snprintf(buf, sz, "%s:%s//@/%d/%f/%dx%d/%d+%d.%dx%d",
           path, key, lo->scale_down_by, lo->dpi, lo->w, lo->h,
           lo->region.x, lo->region.y, lo->region.w, lo->region.h);
     }
    else
     {
       snprintf(buf, sz, "%s:%s//@/%d/%f/%dx%d/%d+%d.%dx%d/o",
           path, key, lo->scale_down_by, lo->dpi, lo->w, lo->h,
           lo->region.x, lo->region.y, lo->region.w, lo->region.h);
     }
   }
}

static unsigned int
_image_open_server_send(Image_Entry *ie)
{
  int flen, klen;
  int size, hkey_len;
  char *buf;
  char filebuf[PATH_MAX];
  char *hkey;
  Msg_Open msg_open;
  File_Entry *fentry;
  Data_Entry *dentry;
  const char *file, *key;
  Evas_Image_Load_Opts *opts = NULL;

  if (cserve2_init == 0)
   {
    ERR("Server not initialized.");
    return 0;
   }

  if (!_evas_image_load_opts_empty(&ie->load_opts))
   opts = &ie->load_opts;

  ie->data1 = NULL;
  ie->data2 = NULL;

  file = ie->file;
  key = ie->key;

  flen = _build_absolute_path(file, filebuf, sizeof(filebuf));
  if (!flen)
   {
    ERR("Could not find absolute path for %s", file);
    return 0;
   }
  flen++;

  if (!key) key = "";
  klen = strlen(key) + 1;

  hkey_len = flen + klen + 1024;
  hkey = alloca(hkey_len);
  _file_hkey_get(hkey, hkey_len, filebuf, key, opts);
  fentry = eina_hash_find(_file_entries, hkey);
  if (!fentry)
   {
    fentry = calloc(1, sizeof(*fentry));
    if (!fentry)
     return 0;

    fentry->file_id = ++_file_id;
    fentry->hkey = eina_stringshare_add(hkey);
    EINA_REFCOUNT_INIT(fentry);
    eina_hash_direct_add(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
   }
  else
   EINA_REFCOUNT_REF(fentry);

  dentry = calloc(1, sizeof(*dentry));
  if (!dentry)
   {
    EINA_REFCOUNT_UNREF(fentry)
     eina_hash_del(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
    return 0;
   }

  memset(&msg_open, 0, sizeof(msg_open));

  msg_open.base.rid = _next_rid();
  msg_open.base.type = CSERVE2_OPEN;
  msg_open.file_id = fentry->file_id;
  msg_open.path_offset = 0;
  msg_open.key_offset = flen;
  msg_open.has_load_opts = (opts != NULL);
  msg_open.image_id = ++_data_id;

  size = sizeof(msg_open) + flen + klen;
  if (opts)
   size += sizeof(*opts);
  buf = malloc(size);
  if (!buf)
   {
    EINA_REFCOUNT_UNREF(fentry)
     eina_hash_del(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
    free(dentry);
    return 0;
   }
  memcpy(buf, &msg_open, sizeof(msg_open));
  memcpy(buf + sizeof(msg_open), filebuf, flen);
  memcpy(buf + sizeof(msg_open) + flen, key, klen);
  if (opts)
   memcpy(buf + sizeof(msg_open) + flen + klen, opts, sizeof(*opts));

  if (!_server_send(buf, size, _image_opened_cb, ie))
   {
    ERR("Couldn't send message to server.");
    free(dentry);
    EINA_REFCOUNT_UNREF(fentry)
     eina_hash_del(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
    return 0;
   }

  ie->data1 = fentry;
  dentry->image_id = msg_open.image_id;
  ie->data2 = dentry;

  return msg_open.base.rid;
}

unsigned int
_image_load_server_send(Image_Entry *ie)
{
  Data_Entry *dentry;
  Msg_Load *msg;
  unsigned int rid;

  if (cserve2_init == 0)
   return 0;

  if (!ie->data1)
   {
    ERR("No data1 for opened file.");
    return 0;
   }

  dentry = ie->data2;
  if (!dentry)
   {
    ERR("No data2 for opened file.");
    return 0;
   }

  msg = calloc(1, sizeof(Msg_Load));
  msg->base.rid = _next_rid();
  msg->base.type = CSERVE2_LOAD;
  msg->image_id = dentry->image_id;

  rid = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, sizeof(Msg_Load), _image_loaded_cb, ie))
   return 0;

  return rid;
}

unsigned int
_image_preload_server_send(Image_Entry *ie, void (*preloaded_cb)(void *im, Eina_Bool success))
{
  Data_Entry *dentry;
  Msg_Preload *msg;
  unsigned int rid;

  if (cserve2_init == 0)
   return 0;

  dentry = ie->data2;
  if (!dentry)
   {
    ERR("No data2 for opened file.");
    return 0;
   }
  dentry->preloaded_cb = preloaded_cb;

  msg = calloc(1, sizeof(Msg_Preload));
  msg->base.rid = _next_rid();
  msg->base.type = CSERVE2_PRELOAD;
  msg->image_id = dentry->image_id;

  rid = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, sizeof(Msg_Preload), _image_preloaded_cb, ie))
   return 0;

  return rid;
}

unsigned int
_image_close_server_send(Image_Entry *ie)
{
  Msg_Close *msg;
  File_Entry *fentry;
  unsigned int rid;

  if (cserve2_init == 0)
   return 0;

  if (!ie->data1)
   return 0;

  fentry = ie->data1;

  if (ie->data2)
   {
    Data_Entry *dentry = ie->data2;
    if (dentry->shm.data)
     eina_file_map_free(dentry->shm.f, dentry->shm.data);
    if (dentry->shm.f)
     eina_file_close(dentry->shm.f);
    free(ie->data2);
    ie->data2 = NULL;
   }

  msg = calloc(1, sizeof(Msg_Close));
  msg->base.rid = _next_rid();
  msg->base.type = CSERVE2_CLOSE;
  msg->file_id = fentry->file_id;

  EINA_REFCOUNT_UNREF(fentry)
   eina_hash_del(_file_entries, fentry->hkey, fentry);
  ie->data1 = NULL;

  rid = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, sizeof(Msg_Close), NULL, NULL))
   return 0;

  return rid;
}

unsigned int
_image_unload_server_send(Image_Entry *ie)
{
  Msg_Unload *msg;
  Data_Entry *dentry;
  unsigned int rid;

  if (cserve2_init == 0)
   return 0;

  if (!ie->data2)
   return 0;

  dentry = ie->data2;

  if (dentry->shm.data)
   eina_file_map_free(dentry->shm.f, dentry->shm.data);
  if (dentry->shm.f)
   eina_file_close(dentry->shm.f);

  msg = calloc(1, sizeof(Msg_Unload));
  msg->base.rid = _next_rid();
  msg->base.type = CSERVE2_UNLOAD;
  msg->image_id = dentry->image_id;

  free(dentry);
  ie->data2 = NULL;

  rid = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, sizeof(Msg_Unload), NULL, NULL))
   return 0;

  return rid;
}

Eina_Bool
evas_cserve2_image_load(Image_Entry *ie)
{
  unsigned int rid;

  if (!ie)
   return EINA_FALSE;

  rid = _image_open_server_send(ie);
  if (!rid)
   return EINA_FALSE;

  ie->open_rid = rid;

  if (ie->data1)
   return EINA_TRUE;
  else
   return EINA_FALSE;
}

int
evas_cserve2_image_load_wait(Image_Entry *ie)
{
  const File_Data *fd;
  Eina_Bool failed;
  unsigned int rrid, rid;

  if (!ie)
   return CSERVE2_GENERIC;

  if (!ie->open_rid)
   return CSERVE2_NONE;

  rid = ie->open_rid;
  rrid = _server_dispatch(&failed);
  if (rid == rrid)
   return CSERVE2_NONE;

#if USE_SHARED_INDEX
  fd = _shared_image_entry_file_data_find(ie);
  if (fd && fd->valid)
   {
    DBG("Bypassing socket wait (open_rid %d)", ie->open_rid);
    ie->w = fd->w;
    ie->h = fd->h;
    ie->flags.alpha = fd->alpha;
    ie->animated.loop_hint = fd->loop_hint;
    ie->animated.loop_count = fd->loop_count;
    ie->animated.frame_count = fd->frame_count;
    ie->animated.animated = fd->animated;
    ie->server_id = fd->id;
    ie->open_rid = 0;
   }
#endif

  if (ie->open_rid)
   {
    if (!_server_dispatch_until(ie->open_rid))
     return CSERVE2_GENERIC;
    if (!ie->data1)
     return CSERVE2_GENERIC;
   }

  if (ie->animated.animated)
   {
    WRN("This image is animated. cserve2 does not support animations");
    return CSERVE2_GENERIC;
   }

  return CSERVE2_NONE;
}

Eina_Bool
evas_cserve2_image_data_load(Image_Entry *ie)
{
  unsigned int rid;

  if (!ie)
   return EINA_FALSE;

  rid = _image_load_server_send(ie);
  if (!rid)
   return EINA_FALSE;

  ie->load_rid = rid;

  if (ie->data2)
   return EINA_TRUE;
  else
   return EINA_FALSE;
}

int
evas_cserve2_image_load_data_wait(Image_Entry *ie)
{
  const Image_Data *idata;

  if (!ie)
   return CSERVE2_GENERIC;

#if USE_SHARED_INDEX
  idata = _shared_image_entry_image_data_find(ie);
  if (idata && idata->valid)
   {
    // FIXME: Ugly copy & paste from _loaded_handle
    Data_Entry *dentry = ie->data2;
    RGBA_Image *im = (RGBA_Image *)ie;
    const char *shmpath;

    shmpath = _shared_string_get(idata->shm_id);
    if (!shmpath) goto load_wait;
    DBG("Bypassing image load socket wait. Image found: %d in %s",
      idata->id, shmpath);

    dentry->shm.mmap_offset = 0;
    dentry->shm.use_offset = 0;
    dentry->shm.f = eina_file_open(shmpath, EINA_TRUE);
    dentry->shm.mmap_size = eina_file_size_get(dentry->shm.f);
    dentry->shm.image_size = dentry->shm.mmap_size;

    dentry->shm.data = eina_file_map_new(dentry->shm.f, EINA_FILE_WILLNEED,
                       dentry->shm.mmap_offset,
                       dentry->shm.mmap_size);
    if (!dentry->shm.data)
     {
       DBG("could not mmap the shm file: %d %m", errno);
       eina_file_close(dentry->shm.f);
       dentry->shm.f = NULL;
       goto load_wait;
     }

    im->image.data = dentry->shm.data;
    ie->flags.alpha_sparse = idata->alpha_sparse;
    ie->flags.loaded = EINA_TRUE;
    im->image.no_free = 1;

    ie->load_rid = 0;
    return CSERVE2_NONE;
   }
#endif

load_wait:
  if (ie->load_rid)
   {
    if (!_server_dispatch_until(ie->load_rid))
     return CSERVE2_GENERIC;
    if (!ie->data2)
     return CSERVE2_GENERIC;
   }

  return CSERVE2_NONE;
}

Eina_Bool
evas_cserve2_image_preload(Image_Entry *ie, void (*preloaded_cb)(void *im, Eina_Bool success))
{
  unsigned int rid;

  if (!ie || !ie->data1)
   return EINA_FALSE;

  rid = _image_preload_server_send(ie, preloaded_cb);
  if (!rid)
   return EINA_FALSE;

  ie->preload_rid = rid;

  return EINA_FALSE;
}

void
evas_cserve2_image_free(Image_Entry *ie)
{
  if (!ie || !ie->data1)
   return;

  if (!_image_close_server_send(ie))
   WRN("Couldn't send close message to cserve2.");
}

void
evas_cserve2_image_unload(Image_Entry *ie)
{
  if (!ie || !ie->data2)
   return;

  if (!_image_unload_server_send(ie))
   WRN("Couldn't send unload message to cserve2.");
}

void
evas_cserve2_dispatch(void)
{
  _server_dispatch_until(0);
}

typedef struct _Glyph_Map Glyph_Map;
typedef struct _CS_Glyph_Out CS_Glyph_Out;

struct _Font_Entry
{
  const char *source;
  const char *name;
  unsigned int size;
  unsigned int dpi;
  Font_Rend_Flags wanted_rend;

  char *hkey;
  int font_data_id;

  unsigned int rid; // open

  Glyph_Map *map;
  Fash_Glyph2 *fash[3]; // one per hinting value

  Eina_Clist glyphs_queue;
  int glyphs_queue_count;
  Eina_Clist glyphs_used;
  int glyphs_used_count;

  Eina_Bool failed : 1;
};

struct _Glyph_Map
{
  Font_Entry *fe;
  Shared_Index index;
  Shared_Buffer mempool;
  Eina_Clist glyphs;
  Eina_List *mempool_lru;
};

struct _CS_Glyph_Out
{
  RGBA_Font_Glyph_Out base;
  Eina_Clist map_entry;
  Eina_Clist used_list;
  unsigned int idx;
  unsigned int rid;
  Glyph_Map *map;
  Shared_Buffer *sb;
  unsigned int offset;
  unsigned int size;
  unsigned int hint;
  Eina_Bool used;
  int pending_ref;
  EINA_REFCOUNT;
};

static void
_glyphs_map_free(Glyph_Map *map)
{
  Shared_Buffer *mempool;

  if (!map) return;

  EINA_LIST_FREE(map->mempool_lru, mempool)
   {
    eina_file_map_free(mempool->f, mempool->data);
    eina_file_close(mempool->f);
    free(mempool);
   }
  eina_file_map_free(map->mempool.f, map->mempool.data);
  eina_file_close(map->mempool.f);
  eina_file_map_free(map->index.f, map->index.data);
  eina_file_close(map->index.f);
  eina_hash_free(map->index.entries_by_hkey);
  map->fe->map = NULL;
  free(map);
}

static void
_glyph_out_free(void *gl)
{
  CS_Glyph_Out *glout = gl;

  if (glout->used)
   eina_clist_remove(&glout->used_list);

  if (glout->map)
   {
    eina_clist_remove(&glout->map_entry);
    if (eina_clist_empty(&glout->map->glyphs))
     _glyphs_map_free(glout->map);
   }

  free(glout);
}

static void
_font_entry_free(Font_Entry *fe)
{
  int i;

  for (i = 0; i < 3; i++)
   if (fe->fash[i])
    fash_gl_free(fe->fash[i]);

  eina_hash_del_by_key(_index.fonts.entries_by_hkey, fe->hkey);
  free(fe->hkey);
  eina_stringshare_del(fe->source);
  eina_stringshare_del(fe->name);
  _glyphs_map_free(fe->map);
  free(fe);
}

static Eina_Bool
_font_loaded_cb(void *data, const void *msg, int size)
{
  const Msg_Base *m = msg;
  Font_Entry *fe = data;

  fe->rid = 0;

  if ((size < (int) sizeof(*m))
    || (m->type == CSERVE2_ERROR))
   fe->failed = EINA_TRUE;

  return EINA_TRUE;
}

static unsigned int
_font_load_server_send(Font_Entry *fe, Message_Type type)
{
  Msg_Font_Load *msg;
  int source_len, path_len, size;
  char *buf;
  unsigned int ret = 0;
  Op_Callback cb = NULL;

  if (!cserve2_init)
   return 0;

  source_len = fe->source ? eina_stringshare_strlen(fe->source) + 1 : 0;
  path_len = eina_stringshare_strlen(fe->name) + 1;

  size = sizeof(*msg) + path_len + source_len;
  msg = calloc(1, size);

  msg->base.rid = _next_rid();
  msg->base.type = type;

  msg->sourcelen = source_len;
  msg->pathlen = path_len;
  msg->rend_flags = fe->wanted_rend;
  msg->size = fe->size;
  msg->dpi = fe->dpi;

  buf = ((char *)msg) + sizeof(*msg);
  if (source_len > 0) memcpy(buf, fe->source, source_len);
  buf += source_len;
  memcpy(buf, fe->name, path_len);

  if (type == CSERVE2_FONT_LOAD)
   cb = _font_loaded_cb;

  ret = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, size, cb, fe))
   return 0;

  return ret;
}

Font_Entry *
evas_cserve2_font_load(const char *source, const char *name, int size, int dpi,
            Font_Rend_Flags wanted_rend)
{
  Font_Entry *fe;

  fe = calloc(1, sizeof(Font_Entry));
  if (!fe) return NULL;

  fe->source = source ? eina_stringshare_add(source) : NULL;
  fe->name = eina_stringshare_add(name);
  fe->size = size;
  fe->dpi = dpi;
  fe->wanted_rend = wanted_rend;

  if (!(fe->rid = _font_load_server_send(fe, CSERVE2_FONT_LOAD)))
   {
    eina_stringshare_del(fe->source);
    eina_stringshare_del(fe->name);
    free(fe);
    return NULL;
   }

  eina_clist_init(&fe->glyphs_queue);
  eina_clist_init(&fe->glyphs_used);

  if (asprintf(&fe->hkey, "%s:%s/%u:%u:%u", fe->name, fe->source,
        fe->size, fe->dpi, (unsigned int) fe->wanted_rend) == -1)
   fe->hkey = NULL;

  return fe;
}

int
evas_cserve2_font_load_wait(Font_Entry *fe)
{
#if USE_SHARED_INDEX
  const Font_Data *fd;
  Eina_Bool failed;
  unsigned int rid, rrid;

  rid = fe->rid;
  rrid = _server_dispatch(&failed);
  if ((rid == rrid) && !fe->failed)
   return CSERVE2_NONE;

  fd = _shared_font_entry_data_find(fe);
  if (fd)
   {
    DBG("Bypassing socket wait (rid %d)", fe->rid);
    fe->failed = EINA_FALSE;
    fe->rid = 0;
    return CSERVE2_NONE;
   }
#endif

  if (!_server_dispatch_until(fe->rid))
   return CSERVE2_GENERIC;

  if (fe->failed)
   return CSERVE2_GENERIC;

  return CSERVE2_NONE;
}

void
evas_cserve2_font_free(Font_Entry *fe)
{
  int ret;

  if (!fe) return;

  ret = evas_cserve2_font_load_wait(fe);
  if (ret != CSERVE2_NONE)
   {
    ERR("Failed to wait loading font '%s'.", fe->name);
    _font_entry_free(fe);
    return;
   }

  _font_load_server_send(fe, CSERVE2_FONT_UNLOAD);

  _font_entry_free(fe);
}

typedef struct
{
  Font_Entry *fe;
  Font_Hint_Flags hints;
  unsigned int rid;
} Glyph_Request_Data;

static Glyph_Map *
_glyph_map_open(Font_Entry *fe, const char *indexpath, const char *datapath)
{
  Glyph_Map *map;

  if (!fe) return NULL;
  if (fe->map) return fe->map;

  map = calloc(1, sizeof(*map));
  if (!map) return NULL;

  map->fe = fe;
  eina_clist_init(&map->glyphs);
  eina_strlcpy(map->mempool.path, datapath, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);

  if (indexpath)
   {
    eina_strlcpy(map->index.path, indexpath, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
    map->index.generation_id = _index.generation_id;
    _shared_index_remap_check(&map->index, sizeof(Glyph_Data));
   }

  map->mempool.f = eina_file_open(map->mempool.path, EINA_TRUE);
  map->mempool.size = eina_file_size_get(map->mempool.f);
  map->mempool.data = eina_file_map_all(map->mempool.f, EINA_FILE_RANDOM);

  fe->map = map;
  return map;
}

static Eina_Bool
_glyph_map_remap_check(Glyph_Map *map, const char *idxpath, const char *datapath)
{
  Eina_Bool changed = EINA_FALSE;
  Shared_Buffer *oldbuf = NULL;
  int oldcount;

  // Note: Since the shm name contains cserve2's PID it should most likely
  // always change in case of crash/restart

  if (datapath && idxpath &&
    ((strncmp(datapath, map->mempool.path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX) != 0) ||
    (strncmp(idxpath, map->index.path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX) != 0)))
   {
    CS_Glyph_Out *gl, *cursor;

    WRN("Glyph pool has changed location.");

    // Force reopening index
    _shared_index_close(&map->index);
    eina_strlcpy(map->index.path, idxpath, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);

    // Reopen mempool
    if (EINA_REFCOUNT_GET(&map->mempool) > 0)
     {
       oldbuf = calloc(1, sizeof(Glyph_Map));
       oldbuf->f = map->mempool.f;
       oldbuf->data = map->mempool.data;
       oldbuf->size = map->mempool.size;
       eina_strlcpy(oldbuf->path, map->mempool.path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
       map->mempool_lru = eina_list_append(map->mempool_lru, oldbuf);
     }
    else
     {
       eina_file_map_free(map->mempool.f, map->mempool.data);
       eina_file_close(map->mempool.f);
     }

    eina_strlcpy(map->mempool.path, datapath, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
    map->mempool.f = eina_file_open(datapath, EINA_TRUE);
    map->mempool.data = eina_file_map_all(map->mempool.f, EINA_FILE_RANDOM);
    map->mempool.size = eina_file_size_get(map->mempool.f);
    EINA_REFCOUNT_GET(&map->mempool) = 0;

    EINA_CLIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(gl, cursor, &map->glyphs,
                    CS_Glyph_Out, map_entry)
     {
       if (!EINA_REFCOUNT_GET(gl))
        {
         gl->sb = NULL;
         gl->base.bitmap.buffer = NULL;
        }
       else
        {
         gl->sb = oldbuf;
         if (gl->sb)
          EINA_REFCOUNT_REF(gl->sb);
         else
          {
            ERR("Glyph pool can not be remapped! (invalid refs)");
            eina_clist_remove(&gl->map_entry);
          }
        }
     }

    if (!eina_clist_count(&map->glyphs))
     return EINA_TRUE;

    map->index.generation_id = _index.generation_id;
    _shared_index_remap_check(&map->index, sizeof(Glyph_Data));
    return EINA_TRUE;
   }
  else if (eina_file_refresh(map->mempool.f) ||
      (eina_file_size_get(map->mempool.f) != (size_t) map->mempool.size))
   {
    CS_Glyph_Out *gl;

    WRN("Glyph pool has been resized.");

    // Queue old mempool into mempool_lru unless refcount == 0
    // We want to keep the old glyph bitmap data in memory because of
    // asynchronous rendering and also because remap could happen
    // after some glyphs have been requested but not all for the current
    // draw.

    if (EINA_REFCOUNT_GET(&map->mempool) > 0)
     {
       oldbuf = calloc(1, sizeof(Glyph_Map));
       oldbuf->f = eina_file_dup(map->mempool.f);
       oldbuf->data = map->mempool.data;
       oldbuf->size = map->mempool.size;
       eina_strlcpy(oldbuf->path, map->mempool.path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
       map->mempool_lru = eina_list_append(map->mempool_lru, oldbuf);
     }
    else
     eina_file_map_free(map->mempool.f, map->mempool.data);
    map->mempool.data = eina_file_map_all(map->mempool.f, EINA_FILE_RANDOM);
    map->mempool.size = eina_file_size_get(map->mempool.f);
    EINA_REFCOUNT_GET(&map->mempool) = 0;

    // Remap unused but loaded glyphs
    EINA_CLIST_FOR_EACH_ENTRY(gl, &map->glyphs,
                 CS_Glyph_Out, map_entry)
     {
       if (!EINA_REFCOUNT_GET(gl))
        {
         gl->sb = &map->mempool;
         gl->base.bitmap.buffer = (unsigned char *) gl->sb->data + gl->offset;
        }
       else if (oldbuf)
        {
         gl->sb = oldbuf;
         EINA_REFCOUNT_REF(gl->sb);
        }
       else
        ERR("Invalid refcounting here.");
     }

    changed = EINA_TRUE;
   }

  map->index.generation_id = _index.generation_id;
  oldcount = map->index.count;
  _shared_index_remap_check(&map->index, sizeof(Glyph_Data));
  changed |= (oldcount != map->index.count);

  return changed;
}

#if USE_SHARED_INDEX
static int
_font_entry_glyph_map_rebuild_check(Font_Entry *fe, Font_Hint_Flags hints)
{
  Eina_Bool changed = EINA_FALSE;
  int cnt = 0;
  const char *idxpath = NULL, *datapath = NULL;

  _string_index_refresh();
  if (!fe->map)
   {
    const Font_Data *fd;

    fd = _shared_font_entry_data_find(fe);
    if (!fd) return -1;

    idxpath = _shared_string_safe_get(fd->glyph_index_shm);
    datapath = _shared_string_safe_get(fd->mempool_shm);
    if (!idxpath || !datapath) return -1;

    fe->map =_glyph_map_open(fe, idxpath, datapath);
    if (!fe->map) return -1;

    changed = EINA_TRUE;
   }

  changed |= _glyph_map_remap_check(fe->map, idxpath, datapath);
  if (changed && fe->map->index.data && fe->map->mempool.data)
   {
    CS_Glyph_Out *gl;
    const Glyph_Data *gd;
    int k, tot = 0;

    DBG("Rebuilding font hash based on shared index...");
    for (k = 0; k < fe->map->index.count; k++)
     {
       gd = &(fe->map->index.entries.gldata[k]);
       if (!gd->id) break;
       if (!gd->refcount) continue;
       if (gd->hint != hints) continue;

       tot++;
       gl = fash_gl_find(fe->fash[hints], gd->index);
       if (gl && gl->base.bitmap.buffer) continue;

       if (!gl)
        {
         gl = calloc(1, sizeof(*gl));
         gl->idx = gd->index;
         eina_clist_element_init(&gl->map_entry);
         eina_clist_element_init(&gl->used_list);
         fash_gl_add(fe->fash[hints], gl->idx, gl);
        }
       gl->map = fe->map;
       gl->sb = &fe->map->mempool;
       gl->offset = gd->offset;
       gl->size = gd->size;
       gl->hint = gd->hint;
       gl->base.bitmap.rows = gd->rows;
       gl->base.bitmap.width = gd->width;
       gl->base.bitmap.pitch = gd->pitch;
       gl->base.bitmap.buffer = (unsigned char *)
          fe->map->mempool.data + gl->offset;
       gl->base.bitmap.num_grays = gd->num_grays;
       gl->base.bitmap.pixel_mode = gd->pixel_mode;
       gl->idx = gd->index;
       gl->rid = 0;

       if (!eina_clist_element_is_linked(&gl->map_entry))
        eina_clist_add_head(&fe->map->glyphs, &gl->map_entry);
       fash_gl_add(fe->fash[hints], gd->index, gl);
       cnt++;
     }
    if (cnt)
     DBG("Added %d glyphs to the font hash (out of %d scanned)", cnt, tot);
   }

  return cnt;
}
#endif

static Eina_Bool
_glyph_request_cb(void *data, const void *msg, int size)
{
  const Msg_Font_Glyphs_Loaded *resp = msg;
  Glyph_Request_Data *grd = data;
  Font_Entry *fe = grd->fe;
  const char *buf;
  int i, nglyphs;
  int shmname_len, idxname_len;
  const char *shmname, *idxname;
  int pos;

  if (!fe || !fe->fash[grd->hints])
   goto end;

  if (resp->base.type == CSERVE2_ERROR)
   {
    const Msg_Error *err = msg;
    ERR("We got an error message when waiting for glyphs: %d", err->error);

    if (err->error == CSERVE2_NOT_LOADED)
     {
       // This can happen in case cserve2 restarted.
       DBG("Reloading the font: %s from %s", fe->name, fe->source);

       if (!(fe->rid = _font_load_server_send(fe, CSERVE2_FONT_LOAD)))
        {
         ERR("Failed to send font load message");
         free(data);
         return EINA_TRUE;
        }

       if (fe->glyphs_queue_count)
        _glyph_request_server_send(fe, grd->hints, EINA_FALSE);

       if (fe->glyphs_used_count)
        _glyph_request_server_send(fe, grd->hints, EINA_TRUE);

       DBG("Resending glyph load message now...");
       if (!_request_resend(err->base.rid))
        {
         free(data);
         return EINA_TRUE;
        }
       // Keep this request in the list for now
       return EINA_FALSE;
     }
    free(data);
    return EINA_TRUE;
   }

  if (size <= (int) sizeof(*resp)) goto end;

  buf = (const char *)resp + sizeof(*resp);
  pos = buf - (const char*) resp;

  pos += sizeof(int);
  if (pos > size) goto end;

  memcpy(&shmname_len, buf, sizeof(int));
  buf += sizeof(int);

  pos += shmname_len + sizeof(int);
  if (pos > size) goto end;

  shmname = buf;
  buf += shmname_len;

  memcpy(&idxname_len, buf, sizeof(int));
  buf += sizeof(int);

  pos += idxname_len + sizeof(int);
  if (pos > size) goto end;

  idxname = buf;
  buf += idxname_len;

  memcpy(&nglyphs, buf, sizeof(int));
  buf += sizeof(int);

  if (fe->map)
   _glyph_map_remap_check(fe->map, idxname, shmname);

  if (!fe->map)
   fe->map = _glyph_map_open(fe, idxname, shmname);

  for (i = 0; i < nglyphs; i++)
   {
    string_t shm_id;
    unsigned int idx, offset, glsize, hints;
    int rows, width, pitch, num_grays, pixel_mode;
    CS_Glyph_Out *gl;

    pos = buf - (const char*) resp;
    pos += 8 * sizeof(int);
    if (pos > size) goto end;

    memcpy(&idx, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&shm_id, buf, sizeof(string_t));
    buf += sizeof(string_t);
    memcpy(&offset, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&glsize, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&rows, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&width, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&pitch, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&num_grays, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&pixel_mode, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    memcpy(&hints, buf, sizeof(int));
    buf += sizeof(int);
    if (hints != grd->hints)
     {
       WRN("Invalid hints received: %d vs %d. Skip.", hints, grd->hints);
       continue;
     }

    gl = fash_gl_find(fe->fash[hints], idx);
    if (!gl)
     {
       gl = calloc(1, sizeof(*gl));
       gl->idx = idx;
       eina_clist_element_init(&gl->map_entry);
       eina_clist_element_init(&gl->used_list);
       fash_gl_add(fe->fash[hints], idx, gl);
     }
    gl->map = fe->map;
    gl->sb = &fe->map->mempool;
    gl->offset = offset;
    gl->size = glsize;
    gl->hint = hints;
    gl->base.bitmap.rows = rows;
    gl->base.bitmap.width = width;
    gl->base.bitmap.pitch = pitch;
    gl->base.bitmap.buffer =
       (unsigned char *) gl->map->mempool.data + gl->offset;
    gl->base.bitmap.num_grays = num_grays;
    gl->base.bitmap.pixel_mode = pixel_mode;
    gl->rid = 0;

    if (!eina_clist_element_is_linked(&gl->map_entry))
     eina_clist_add_head(&fe->map->glyphs, &gl->map_entry);
   }

  free(grd);
  return EINA_TRUE;

end:
  ERR("An unknown error occured when waiting for glyph data!");
  free(grd);
  return EINA_TRUE;
}

static unsigned int
_glyph_request_server_send(Font_Entry *fe, Font_Hint_Flags hints, Eina_Bool used)
{
  Msg_Font_Glyphs_Request *msg;
  Glyph_Request_Data *grd = NULL;
  int source_len, name_len, size, nglyphs;
  char *buf;
  unsigned int *glyphs;
  unsigned int ret = 0;
  Op_Callback cb;
  Eina_Clist *queue, *itr, *itr_next;


  source_len = fe->source ? eina_stringshare_strlen(fe->source) + 1 : 0;
  name_len = eina_stringshare_strlen(fe->name) + 1;

  if (!used)
   {
    nglyphs = fe->glyphs_queue_count;
    queue = &fe->glyphs_queue;
   }
  else
   {
    nglyphs = fe->glyphs_used_count;
    queue = &fe->glyphs_used;
   }

  size = sizeof(*msg) + source_len + name_len + (nglyphs * sizeof(int));
  msg = calloc(1, size);

  msg->base.rid = _next_rid();
  if (!used)
   msg->base.type = CSERVE2_FONT_GLYPHS_LOAD;
  else
   msg->base.type = CSERVE2_FONT_GLYPHS_USED;

  msg->sourcelen = source_len;
  msg->pathlen = name_len;
  msg->rend_flags = fe->wanted_rend;
  msg->size = fe->size;
  msg->dpi = fe->dpi;
  msg->hint = hints;
  msg->nglyphs = nglyphs;

  buf = ((char *)msg) + sizeof(*msg);
  if (source_len > 0) memcpy(buf, fe->source, source_len);
  buf += source_len;
  memcpy(buf, fe->name, name_len);
  buf += name_len;
  glyphs = (unsigned int *)buf;
  nglyphs = 0;
  EINA_CLIST_FOR_EACH_SAFE(itr, itr_next, queue)
   {
    CS_Glyph_Out *gl;

    if (!used)
     {
       gl = EINA_CLIST_ENTRY(itr, CS_Glyph_Out, map_entry);
       eina_clist_remove(&gl->map_entry);
       gl->rid = msg->base.rid;
     }
    else
     {
       gl = EINA_CLIST_ENTRY(itr, CS_Glyph_Out, used_list);
       eina_clist_remove(&gl->used_list);
       gl->used = EINA_FALSE;
     }
    glyphs[nglyphs++] = gl->idx;
   }
  if (!used)
   fe->glyphs_queue_count = 0;
  else
   fe->glyphs_used_count = 0;

  if (!used)
   {
    cb = _glyph_request_cb;
    grd = malloc(sizeof(*grd));
    grd->fe = fe;
    grd->rid = msg->base.rid;
    grd->hints = hints;
   }
  else
   cb = NULL;

  ret = msg->base.rid;
  if (!_server_send(msg, size, cb, grd))
   {
    free(grd);
    return 0;
   }

  return ret;
}

Eina_Bool
evas_cserve2_font_glyph_request(Font_Entry *fe, unsigned int idx, Font_Hint_Flags hints)
{
  Fash_Glyph2 *fash;
  CS_Glyph_Out *glyph;

  if (fe->rid)
   _server_dispatch_until(0); /* dispatch anything pending just to avoid
                  requesting glyphs for a font we may already
                  know it failed loading, but don't block */

  if (fe->failed)
   return EINA_FALSE;

  fash = fe->fash[hints];
  if (!fash)
   {
    fash = fash_gl_new(_glyph_out_free);
    fe->fash[hints] = fash;
   }

  glyph = fash_gl_find(fash, idx);

  // Check map is still valid, otherwise we want to request the glyph again
  if (glyph && glyph->map && (&glyph->map->mempool != glyph->sb))
   {
    if (!EINA_REFCOUNT_GET(glyph))
     {
       fash_gl_del(fash, idx);
       glyph = NULL;
     }
   }

  if (!glyph)
   {
    glyph = calloc(1, sizeof(*glyph));
    glyph->idx = idx;
    fash_gl_add(fash, idx, glyph);
    eina_clist_add_head(&fe->glyphs_queue, &glyph->map_entry);
    fe->glyphs_queue_count++;
   }
  else if (!glyph->used)
   {
    // This can happen in case of cserve2 restart. (corner case)
    eina_clist_add_head(&fe->glyphs_used, &glyph->used_list);
    fe->glyphs_used_count++;
    glyph->used = EINA_TRUE;
   }

  /* FIXME crude way to manage a queue, but it will work for now */
  if (fe->glyphs_queue_count >= 50)
   _glyph_request_server_send(fe, hints, EINA_FALSE);

  return EINA_TRUE;
}

Eina_Bool
evas_cserve2_font_glyph_used(Font_Entry *fe, unsigned int idx, Font_Hint_Flags hints)
{
  Fash_Glyph2 *fash;
  CS_Glyph_Out *glyph;

  if (fe->rid)
   _server_dispatch_until(0); /* dispatch anything pending just to avoid
                  requesting glyphs for a font we may already
                  know it failed loading, but don't block */

  if (fe->failed)
   return EINA_FALSE;

  fash = fe->fash[hints];
  if (!fash)
   return EINA_FALSE;

  glyph = fash_gl_find(fash, idx);
  /* If we found the glyph on client cache, we should also have at least
  * its request done.
  */
  if (!glyph)
   return EINA_FALSE;

  // Glyph was requested but the bitmap data was not loaded yet.
  if (!glyph->map)
   return EINA_TRUE;

  // Glyph was stored in a dead buffer. Need to reload it :)
  if (&glyph->map->mempool != glyph->sb)
   {
    if (!EINA_REFCOUNT_GET(glyph))
     {
       fash_gl_del(fash, idx);
       return EINA_FALSE;
     }
    else
     {
       // Keep old buffer, it is still valid.
       return EINA_TRUE;
     }
   }

  if (glyph->used)
   return EINA_TRUE;

  eina_clist_add_head(&fe->glyphs_used, &glyph->used_list);
  fe->glyphs_used_count++;
  glyph->used = EINA_TRUE;

  return EINA_TRUE;
}

RGBA_Font_Glyph_Out *
evas_cserve2_font_glyph_bitmap_get(Font_Entry *fe, unsigned int idx,
                  Font_Hint_Flags hints)
{
  Fash_Glyph2 *fash;
  CS_Glyph_Out *out;

  if (fe->failed)
   return NULL;

  /* quick hack, flush pending queue when we are asked for a bitmap */
  if (fe->glyphs_queue_count)
   _glyph_request_server_send(fe, hints, EINA_FALSE);

  if (fe->glyphs_used_count >= 50)
   _glyph_request_server_send(fe, hints, EINA_TRUE);

  fash = fe->fash[hints];
  if (!fash)
   {
    // this should not happen really, so let the user know he fucked up
    ERR("was called with a hinting value that was not requested!");
    return NULL;
   }

try_again:
  out = fash_gl_find(fash, idx);
  if (!out)
   {
    // again, if we are asking for a bitmap we were supposed to already
    // have requested the glyph, it must be there
    ERR("was called with a glyph index that was not requested!");
    return NULL;
   }

  if (out->map && (&out->map->mempool != out->sb))
   {
    // If the map is not valid, this is a good time to reload the glyph.
    if (!EINA_REFCOUNT_GET(out))
     {
       fash_gl_del(fash, idx);
       if (!evas_cserve2_font_glyph_request(fe, idx, hints))
        return NULL;

       DBG("Requesting again this glyph: %d", idx);
       goto try_again;
     }
    else // Can't reload now since the map is used.
     return &out->base;
   }


#if USE_SHARED_INDEX
  _font_entry_glyph_map_rebuild_check(fe, hints);
#endif

  if (out->rid)
   if (!_server_dispatch_until(out->rid))
    {
     ERR("failed to load the requested glyphs, resending request");
     if (!_request_resend(out->rid))
      return NULL;
    }

  // promote shm and font entry in lru or something
  return &(out->base);
}

void
evas_cserve2_font_glyph_ref(RGBA_Font_Glyph_Out *glyph, Eina_Bool incref)
{
  CS_Glyph_Out *glout;

  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN(evas_cserve2_use_get());

  // glout = (CS_Glyph_Out *) glyph;
  glout = (CS_Glyph_Out *) (((char *) glyph) - offsetof(CS_Glyph_Out, base));

  if (incref)
   {
    if (!glout->sb)
     {
       // This can happen when cserve2 restarted.
       glout->pending_ref++;
       return;
     }
    else if (!EINA_REFCOUNT_GET(glout))
     EINA_REFCOUNT_REF(glout->sb);
    if (glout->pending_ref)
     {
       EINA_REFCOUNT_GET(glout) += glout->pending_ref;
       glout->pending_ref = 0;
     }
    EINA_REFCOUNT_REF(glout);
    return;
   }

  EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN
   ((EINA_REFCOUNT_GET(glout) + glout->pending_ref) > 0);

  if (!glout->sb)
   {
    glout->pending_ref--;
    return;
   }

  if (glout->pending_ref)
   {
    if (!EINA_REFCOUNT_GET(glout) && (glout->pending_ref > 0))
     EINA_REFCOUNT_REF(glout->sb);
    EINA_REFCOUNT_GET(glout) += glout->pending_ref;
    glout->pending_ref = 0;
   }

  EINA_REFCOUNT_UNREF(glout)
   {
    Eina_Bool noref = EINA_FALSE;

    EINA_SAFETY_ON_FALSE_RETURN(EINA_REFCOUNT_GET(glout->sb) > 0);
    EINA_REFCOUNT_UNREF(glout->sb)
     noref = EINA_TRUE;

    if (glout->sb != &glout->map->mempool)
     {
       if (noref)
        {
         DBG("Glyph shared buffer reached refcount 0. "
           "Unmapping %p from %s",
           glout->sb->data, glout->sb->path);
         glout->map->mempool_lru =
          eina_list_remove(glout->map->mempool_lru, glout->sb);
         eina_file_map_free(glout->sb->f, glout->sb->data);
         eina_file_close(glout->sb->f);
         free(glout->sb);
        }
       fash_gl_del(glout->map->fe->fash[glout->hint], glout->idx);
     }
   }
}// Fast access to shared index tables

static Eina_Bool
_string_index_refresh(void)
{
  size_t sz;
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;

  if (!_index.strings_entries.data
    && _index.strings_entries.path[0]
    && _index.strings_index.path[0])
   {
    _index.strings_entries.f = eina_file_open(_index.strings_entries.path, EINA_TRUE);
    if (_index.strings_entries.f)
     _index.strings_entries.size = eina_file_size_get(_index.strings_entries.f);
    else
     _index.strings_entries.size = 0;
    if (_index.strings_entries.size > 0)
     _index.strings_entries.data = eina_file_map_all(_index.strings_entries.f, EINA_FILE_RANDOM);

    if (!_index.strings_entries.data)
     {
       ERR("Could not map strings entries from: '%s'", _index.strings_entries.path);
       if (_index.strings_entries.f) eina_file_close(_index.strings_entries.f);
       _index.strings_entries.f = NULL;
       _index.strings_entries.data = NULL;
       ret = EINA_FALSE;
     }
    else
     {
       DBG("Mapped string entries from %s", _index.strings_entries.path);
       ret = EINA_TRUE;
     }
   }

  if (_index.strings_entries.data &&
    (!_index.strings_index.data && _index.strings_index.path[0]))
   {
    _index.strings_index.f = eina_file_open(_index.strings_index.path, EINA_TRUE);
    if (_index.strings_index.f)
     sz = eina_file_size_get(_index.strings_index.f);
    else
     {
       sz = 0;
       _index.strings_index.data = NULL;
     }
    if (sz >= sizeof(Shared_Array_Header))
     _index.strings_index.data = eina_file_map_all(_index.strings_index.f, EINA_FILE_RANDOM);

    if (_index.strings_index.data)
     {
       DBG("Mapped string indexes from %s", _index.strings_index.path);
       sz = eina_file_size_get(_index.strings_index.f);
       _index.strings_index.count = (sz - sizeof(Shared_Array_Header)) / sizeof(Index_Entry);
       if (_index.strings_index.count > _index.strings_index.header->count)
        {
         WRN("Detected larger index than advertised: %d > %d",
           _index.strings_index.count, _index.strings_index.header->count);
         _index.strings_index.count = _index.strings_index.header->count;
        }
       ret = EINA_TRUE;
     }
    else
     {
       ERR("Could not map string indexes from %s", _index.strings_index.path);
       if (_index.strings_index.f) eina_file_close(_index.strings_index.f);
       if (_index.strings_entries.f)
        {
         if (_index.strings_entries.data)
          eina_file_map_free(_index.strings_entries.f, _index.strings_entries.data);
         eina_file_close(_index.strings_entries.f);
        }
       _index.strings_index.f = NULL;
       _index.strings_entries.f = NULL;
       _index.strings_entries.data = NULL;
       ret = EINA_FALSE;
     }
   }

  _shared_index_remap_check(&_index.strings_index, sizeof(Index_Entry));
  if (_index.strings_entries.data)
   {
    if (eina_file_refresh(_index.strings_entries.f)
      || (_index.strings_entries.size != (int) eina_file_size_get(_index.strings_entries.f)))
     {
       eina_file_map_free(_index.strings_entries.f, _index.strings_entries.data);
       _index.strings_entries.data = eina_file_map_all(_index.strings_entries.f, EINA_FILE_RANDOM);
       _index.strings_entries.size = eina_file_size_get(_index.strings_entries.f);
       return EINA_TRUE;
     }
   }

  return ret;
}

// Returns the number of correctly opened index arrays
static int
_server_index_list_set(Msg_Base *data, int size)
{
  Msg_Index_List *msg = (Msg_Index_List *) data;

  // TODO #1: Check populate rule.
  // TODO #2: Protect memory for read-only access.
  // TODO #3: Optimize file reopen/remap (esp. strings table)

  if (size != sizeof(*msg) || msg->base.type != CSERVE2_INDEX_LIST)
   {
    CRI("Invalid message! type: %d, size: %d (expected %d)",
      msg->base.type, size, (int) sizeof(*msg));
    return -1;
   }

  if (_index.generation_id == msg->generation_id)
   {
    WRN("New index generation_id is the same as before: %d",
      _index.generation_id);
   }

  _index.generation_id = msg->generation_id;

  // 1. Strings (indexes and entries)

  if (_index.strings_entries.data
    && strncmp(_index.strings_entries.path, msg->strings_entries_path,
         SHARED_BUFFER_PATH_MAX) != 0)
   {
    DBG("Updating string entries shm to: '%s'", msg->strings_entries_path);
    eina_file_map_free(_index.strings_entries.f, _index.strings_entries.data);
    eina_file_close(_index.strings_entries.f);
    _index.strings_entries.f = NULL;
    _index.strings_entries.data = NULL;
   }

  if (_index.strings_index.data
    && strncmp(_index.strings_index.path, msg->strings_index_path,
         SHARED_BUFFER_PATH_MAX) != 0)
   {
    DBG("Updating string indexes shm to: '%s'", msg->strings_index_path);
    _shared_index_close(&_index.strings_index);
   }

  eina_strlcpy(_index.strings_entries.path, msg->strings_entries_path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
  eina_strlcpy(_index.strings_index.path, msg->strings_index_path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
  _string_index_refresh();


  // 2. File indexes

  eina_strlcpy(_index.files.path, msg->files_index_path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
  _shared_index_remap_check(&_index.files, sizeof(File_Data));


  // 3. Image indexes

  eina_strlcpy(_index.images.path, msg->images_index_path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
  _shared_index_remap_check(&_index.images, sizeof(Image_Data));


  // 4. Font indexes

  eina_strlcpy(_index.fonts.path, msg->fonts_index_path, SHARED_BUFFER_PATH_MAX);
  _shared_index_remap_check(&_index.fonts, sizeof(Font_Data));

  return 0;
}

// FIXME: (almost) copy & paste from evas_cserve2_cache.c
static const char *
_shared_string_internal_get(int id, Eina_Bool safe)
{
  Index_Entry *ie;

  if (!_index.strings_entries.data)
   {
    CRI("Strings table is not valid: no data");
    return NULL;
   }

  ie = (Index_Entry *)
   _shared_index_item_get_by_id(&_index.strings_index, sizeof(*ie), id, safe);
  if (!ie) return NULL;
  if (ie->offset < 0) return NULL;
  if (!ie->refcount) return NULL;
  if (ie->offset + ie->length > _index.strings_entries.size)
   {
    if (safe) return NULL;
    if (eina_file_refresh(_index.strings_entries.f)
      || (_index.strings_entries.size != (int) eina_file_size_get(_index.strings_entries.f)))
     {
       DBG("String entries size has changed from %d to %d",
         _index.strings_entries.size, (int) eina_file_size_get(_index.strings_entries.f));
       if (_string_index_refresh())
        return _shared_string_internal_get(id, EINA_FALSE);
     }
    return NULL;
   }

  return _index.strings_entries.data + ie->offset;
}

static const char *
_shared_string_safe_get(int id)
{
  return _shared_string_internal_get(id, EINA_TRUE);
}

static const char *
_shared_string_get(int id)
{
  return _shared_string_internal_get(id, EINA_FALSE);
}

#define SHARED_INDEX_CHECK(si, typ) \
  do { if (!_shared_index_remap_check(&(si), sizeof(typ))) { \
  CRI("Failed to remap index"); return NULL; } } while (0)

static const File_Data *
_shared_image_entry_file_data_find(Image_Entry *ie)
{
  const File_Data *fdata = NULL;
  File_Entry *fe;
  Eina_Bool add_to_hash = SHARED_INDEX_ADD_TO_HASH;
  char hkey[PATH_MAX];
  int k;

  DBG("Trying to find if image '%s:%s' is already opened by cserve2",
    ie->file, ie->key);

  SHARED_INDEX_CHECK(_index.files, File_Data);

  if (!_index.strings_index.header || !_index.strings_entries.data)
   return NULL;

  if (!_index.files.header || !_index.files.entries.filedata)
   return NULL;

  // Direct access
  fe = ie->data1;
  if (fe->server_file_id)
   {
    if ((fdata = _shared_file_data_get_by_id(fe->server_file_id)) != NULL)
     return fdata;
   }

  // Check hash
  _file_hkey_get(hkey, sizeof(hkey), ie->file, ie->key, &ie->load_opts);
  fdata = eina_hash_find(_index.files.entries_by_hkey, hkey);
  if (fdata)
   return fdata;

  // Scan shared index
  _string_index_refresh();
  for (k = _index.files.last_entry_in_hash;
    k < _index.files.count && k < _index.files.header->emptyidx; k++)
   {
    const char *file, *key;
    const File_Data *fd;
    char fd_hkey[PATH_MAX];
    Evas_Image_Load_Opts lo = empty_lo;

    fd = &(_index.files.entries.filedata[k]);
    if (!fd->id) break;
    if (!fd->refcount) continue;

    key = _shared_string_safe_get(fd->key);
    file = _shared_string_safe_get(fd->path);
    if (!file)
     {
       ERR("Could not find filename for file %d: path id: %d",
         fd->id, fd->path);
       add_to_hash = EINA_FALSE;
       continue;
     }

    lo.region.x = fd->lo.region.x;
    lo.region.y = fd->lo.region.y;
    lo.region.w = fd->lo.region.w;
    lo.region.h = fd->lo.region.h;
    lo.dpi = fd->lo.dpi;
    lo.w = fd->lo.w;
    lo.h = fd->lo.h;
    lo.scale_down_by = fd->lo.scale_down_by;
    lo.orientation = fd->lo.orientation;

    _file_hkey_get(fd_hkey, sizeof(fd_hkey), file, key, &lo);

    if (add_to_hash)
     {
       eina_hash_add(_index.files.entries_by_hkey, fd_hkey, fd);
       _index.files.last_entry_in_hash = k;
     }

    if (!strcmp(hkey, fd_hkey))
     return fd;
   }

  return NULL;
}

static const Shm_Object *
_shared_index_item_get_by_id(Shared_Index *si, int elemsize, unsigned int id,
               Eina_Bool safe)
{
  const Shm_Object *obj;
  const char *base;
  int low = 0, high, start_high;
  int cur;

  if (!si || elemsize <= 0 || !id)
   return NULL;

  // FIXME: HACK (consider all arrays always sorted by id)
  high = si->header->emptyidx; // Should be si->header->sortedidx

  if (high > si->count)
   {
    if ((!safe) && eina_file_refresh(si->f))
     {
       WRN("Refreshing indexes.");
       _string_index_refresh();
       _shared_index_remap_check(si, elemsize);
       high = MIN(si->header->emptyidx, si->count);
     }
    else
     high = si->count;
   }

  base = si->data + sizeof(Shared_Array_Header);

  // Direct access, works for non-repacked arrays
  if ((int) id < high)
   {
    obj = (Shm_Object *) (base + (elemsize * id));
    if (obj->id == id)
     return obj;
   }

  // Binary search
  start_high = high;
  while(high != low)
   {
    cur = low + ((high - low) / 2);
    obj = (Shm_Object *) (base + (elemsize * cur));
    if (obj->id == id)
     return obj;
    if (obj->id < id)
     low = cur + 1;
    else
     high = cur;
   }

  // Linear search
  for (cur = start_high; cur < si->count; cur++)
   {
    obj = (Shm_Object *) (base + (elemsize * cur));
    if (!obj->id)
     return NULL;
    if (obj->id == id)
     return obj;
   }

  return NULL;
}

static const File_Data *
_shared_file_data_get_by_id(unsigned int id)
{
  return (const File_Data *)
   _shared_index_item_get_by_id(&_index.files, sizeof(File_Data), id, EINA_FALSE);
}

static inline Eina_Bool
_shared_image_entry_image_data_match(Image_Entry *ie, const Image_Data *id)
{
  int cmp;
  cmp = memcmp(&ie->load_opts, &id->opts, sizeof(ie->load_opts));
  if (!cmp)
   {
    DBG("Found loaded image entry at %d", id->id);
    return EINA_TRUE;
   }
  return EINA_FALSE;
}

static Eina_Bool
_shared_index_remap_check(Shared_Index *si, int elemsize)
{
  size_t filesize;
  Eina_Bool refresh = EINA_FALSE;

  // Note: all checks are unlikely to be true.

  if (!si || elemsize <= 0)
   return EINA_FALSE;

  if (!si->path[0])
   {
    if (si->f)
     {
       DBG("Closing index map");
       eina_file_map_free(si->f, si->data);
       eina_file_close(si->f);
       eina_hash_free(si->entries_by_hkey);
       si->f = NULL;
       si->data = NULL;
       memset(si, 0, sizeof(*si));
     }
    return EINA_FALSE;
   }

  if (si->generation_id != _index.generation_id)
   {
    DBG("Generation ID changed from %d to %d.",
      si->generation_id, _index.generation_id);
    if (si->f)
     {
       if (strncmp(si->path, eina_file_filename_get(si->f),
             SHARED_BUFFER_PATH_MAX) != 0)
        {
         DBG("Index file changed. Closing and reopening.");
         eina_file_map_free(si->f, si->data);
         eina_file_close(si->f);
         si->f = NULL;
         si->data = NULL;
        }
       else
        {
         if (si->data)
          {
            if (eina_file_refresh(si->f))
             {
              DBG("Remapping index.");
              eina_file_map_free(si->f, si->data);
              si->data = NULL;
             }
          }
         else
          {
            eina_file_close(si->f);
            si->f = NULL;
          }
        }
     }
    si->generation_id = _index.generation_id;
   }
  if (!si->f)
   {
    si->data = NULL; // If that was not NULL, the address was invalid.
    si->f = eina_file_open(si->path, EINA_TRUE);
    if (!si->f)
     {
       ERR("Could not open index '%s'", si->path);
       return EINA_FALSE;
     }
   }
  if (!si->data)
   {
    filesize = eina_file_size_get(si->f);
    if (filesize < sizeof(Shared_Array_Header))
     {
       ERR("Index is invalid. Got file size %d", (int) filesize);
       eina_file_close(si->f);
       si->f = NULL;
       return EINA_FALSE;
     }
    si->data = eina_file_map_all(si->f, EINA_FILE_RANDOM);
    if (!si->data)
     {
       ERR("Could not mmap index '%s'", si->path);
       eina_file_close(si->f);
       si->f = NULL;
       return EINA_FALSE;
     }
    si->count = (filesize - sizeof(Shared_Array_Header)) / elemsize;
    refresh = EINA_TRUE;
   }

  if (elemsize != si->header->elemsize)
   {
    ERR("Index is invalid. Expected element size %d, got %d.",
      elemsize, si->header->elemsize);
    return EINA_FALSE;
   }

  if (si->count != si->header->count)
   {
    int oldcount;
    // generation_id should have been incremented. Maybe we are hitting
    // a race condition here, when cserve2 grows an index.
    WRN("Reported index count differs from known count: %d vs %d",
      si->header->count, si->count);
    oldcount = si->count;
    eina_file_refresh(si->f);
    filesize = eina_file_size_get(si->f);
    si->count = (filesize - sizeof(Shared_Array_Header)) / elemsize;
    if (si->count != oldcount)
     {
       DBG("Remapping current index");
       eina_file_map_free(si->f, si->data);
       si->data = eina_file_map_all(si->f, EINA_FILE_RANDOM);
       if (!si->data)
        {
         ERR("Failed to remap index: %m");
         return EINA_FALSE;
        }
     }
    if (si->count > si->header->count)
     {
       WRN("Index reports %d elements, but file can contain only %d",
         si->header->count, si->count);
       si->count = si->header->count;
     }
    refresh = EINA_TRUE;
   }

  if (!si->entries_by_hkey)
   refresh = EINA_TRUE;

  if (refresh)
   {
    if (si->entries_by_hkey) eina_hash_free_buckets(si->entries_by_hkey);
    else si->entries_by_hkey = eina_hash_string_small_new(NULL);
    si->last_entry_in_hash = 0;
    si->entries.p = si->data + sizeof(Shared_Array_Header);
   }

  return EINA_TRUE;
}

static const Image_Data *
_shared_image_entry_image_data_find(Image_Entry *ie)
{
  const Image_Data *idata = NULL;
  const char *shmpath;
  File_Entry *fe;
  unsigned int file_id = 0;
  Eina_Bool add_to_hash = SHARED_INDEX_ADD_TO_HASH;
  int k;


  DBG("Trying to find if image '%s:%s' is already loaded by cserve2",
    ie->file, ie->key);

  if (!_index.strings_entries.data || !_index.strings_index.data)
   return NULL;

  if (!_index.images.entries.idata || !_index.images.count)
   return NULL;

  if (!ie->cache_key)
   {
    CRI("Looking for an image in remote cache without hash key?");
    return NULL;
   }

  fe = ie->data1;
  if (fe && fe->server_file_id)
   file_id = fe->server_file_id;
  else
   {
    const File_Data *fdata = _shared_image_entry_file_data_find(ie);
    if (!fdata)
     {
       DBG("File is not opened by cserve2");
       return NULL;
     }
    file_id = fdata->id;
   }

  SHARED_INDEX_CHECK(_index.images, Image_Data);

  // Find in known entries hash. O(log n)
  DBG("Looking for %s in hash", ie->cache_key);
  idata = (const Image_Data *)
     eina_hash_find(_index.images.entries_by_hkey, ie->cache_key);
  if (idata)
   {
    DBG("Image found in shared index (by cache_key).");
    goto found;
   }

  // Linear search in non-hashed entries. O(n)
  DBG("Looking for loaded image with file id %d", file_id);
  _string_index_refresh();
  for (k = _index.images.last_entry_in_hash; k < _index.images.count; k++)
   {
    const char *file, *key;
    size_t keylen, filelen;
    const File_Data *fd;
    char *hkey;
    const Image_Data *id = &(_index.images.entries.idata[k]);

    if (!id->id) return NULL;
    if (!id->refcount) continue;

    if (add_to_hash)
     {
       fd = _shared_file_data_get_by_id(id->file_id);
       if (!fd)
        {
         ERR("Did not find file data for %d", id->file_id);
         add_to_hash = EINA_FALSE;
         continue;
        }

       key = _shared_string_safe_get(fd->key);
       file = _shared_string_safe_get(fd->path);
       if (!file)
        {
         ERR("No filename for file %d", fd->id);
         add_to_hash = EINA_FALSE;
         continue;
        }

       keylen = key ? strlen(key) : 0;
       filelen = strlen(file);

       hkey = alloca(filelen + keylen + HKEY_LOAD_OPTS_STR_LEN);
       evas_cache2_image_cache_key_create(hkey, file, filelen,
                        key, keylen, &id->opts);
       eina_hash_add(_index.images.entries_by_hkey, hkey, id);
       _index.images.last_entry_in_hash = k;
     }

    if (id->file_id != file_id) continue;

    if (_shared_image_entry_image_data_match(ie, id))
     {
       idata = id;
       goto found;
     }
   }

  if (!idata)
   return NULL;

found:
  if (!idata->valid)
   {
    DBG("Found image but it is not ready yet: %d", idata->id);
    return NULL;
   }

  shmpath = _shared_string_safe_get(idata->shm_id);
  if (!shmpath)
   {
    ERR("Found image but it is not loaded yet: %d (doload %d)",
      idata->id, idata->doload);
    return NULL;
   }

  DBG("Found image, loaded, in shm %s", shmpath);
  return idata;
}

static const Font_Data *
_shared_font_entry_data_get_by_id(int id)
{
  return (Font_Data *)
   _shared_index_item_get_by_id(&_index.fonts, sizeof(Font_Data), id, EINA_FALSE);
}

static const Font_Data *
_shared_font_entry_data_find(Font_Entry *fe)
{
  const Font_Data *fd = NULL;
  Eina_Bool add_to_hash = SHARED_INDEX_ADD_TO_HASH;
  char hkey[PATH_MAX];
  int k;

  if (!_index.strings_entries.data || !_index.strings_index.data)
   return NULL;

  if (!fe || !fe->hkey)
   return NULL;

  if (fe->font_data_id)
   {
    fd = _shared_font_entry_data_get_by_id(fe->font_data_id);
    if (fd) return fd;
    fe->font_data_id = 0;
   }

  // Find in hash
  fd = eina_hash_find(_index.fonts.entries_by_hkey, fe->hkey);
  if (fd) return fd;

  // Find in shared index
  for (k = _index.fonts.last_entry_in_hash;
    k < _index.fonts.count && k < _index.fonts.header->emptyidx; k++)
   {
    const Font_Data *cur;
    const char *name, *source;

    cur = &(_index.fonts.entries.fontdata[k]);
    if (!cur->id) return NULL;
    if (!cur->refcount) continue;

    name = _shared_string_safe_get(cur->name);
    source = _shared_string_safe_get(cur->file);
    snprintf(hkey, PATH_MAX, "%s:%s/%u:%u:%u", source, name,
         cur->size, cur->dpi, cur->rend_flags);

    if (add_to_hash)
     {
       eina_hash_add(_index.fonts.entries_by_hkey, hkey, cur);
       _index.fonts.last_entry_in_hash++;
     }

    if (!strcmp(hkey, fe->hkey))
     {
       fe->font_data_id = cur->id;
       return cur;
     }
   }

  return fd;
}

#endif