summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--src/lib/evas/Evas.h (renamed from legacy/evas/src/lib/Evas.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/Evas_GL.h (renamed from legacy/evas/src/lib/Evas_GL.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cache/evas_cache.h (renamed from legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cache/evas_cache_engine_image.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_engine_image.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/cache/evas_cache_image.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_image.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/cache/evas_preload.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cache/evas_preload.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/cache2/evas_cache2.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/cache2/evas_cache2.h (renamed from legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/common_interfaces.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/common_interfaces.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_async_events.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_async_events.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_callbacks.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_callbacks.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_clip.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_clip.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_common_interface.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_common_interface.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_data.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_data.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_device.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_device.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_events.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_events.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_filter.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_filter.c)26
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_focus.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_focus.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_font_dir.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_font_dir.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_gl.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_gl.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_key.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_key_grab.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key_grab.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_layer.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_layer.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_map.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_map.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_name.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_name.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_box.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_box.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_grid.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_grid.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_image.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_image.c)14
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_inform.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_inform.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_intercept.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_intercept.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_line.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_line.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_polygon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_polygon.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_rectangle.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_rectangle.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_smart.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_smart_clipped.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart_clipped.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_table.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_table.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_text.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_text.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_textblock.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textblock.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_object_textgrid.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textgrid.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_rectangle.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_rectangle.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_render.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_render.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_smart.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_smart.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_stack.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stack.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_stats.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stats.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/canvas/evas_touch_point.c (renamed from legacy/evas/src/lib/canvas/evas_touch_point.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_blend.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_blend_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_main.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_blend_private.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_private.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_blit_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blit_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_color.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_color.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.c6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_1.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_main.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.c)34
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_cpu.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_cpu.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_draw.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_draw_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font.h)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_default_walk.x (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_default_walk.x)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_draw.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_draw.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_load.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_load.c)32
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_main.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_ot.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_ot.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_private.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_private.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_font_query.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_query.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_data.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_data.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_load.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_load.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_main.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_private.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_private.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_save.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_save.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_image_scalecache.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_scalecache.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_line.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_line_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_map_image.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_map_image.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_map_image_core.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_core.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_map_image_internal.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_internal.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_map_image_loop.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_loop.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_add_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add_main_.c)20
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c)14
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c)18
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c)14
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c)12
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_blend_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend_main_.c)20
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c)12
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_copy_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy_main_.c)20
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_color_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_color_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_mask_color_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_mask_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_color_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_mask_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask/op_mask_pixel_mask_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mask_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mask_main_.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_color_.c)6
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_color_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_mask_color_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_mask_color_i386.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_color_.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_color_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_i386.c)4
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_mask_.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul/op_mul_pixel_mask_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_mul_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_mul_main_.c)10
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_mask_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_mask_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_mask_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_mask_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_color_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_color_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_color_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_color_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_mask_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_mask_.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_mask_i386.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub/op_sub_pixel_mask_i386.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_op_sub_main_.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_sub_main_.c)20
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_pipe.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_pipe.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_pipe.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_pipe.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_polygon.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_polygon.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_polygon_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_polygon_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_rectangle.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_rectangle.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_rectangle_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_rectangle_main.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_regionbuf.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_regionbuf.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_main.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_main.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_main.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_sample.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_sample.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_down.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_down.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_downx.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_downx.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_downx_downy.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_downx_downy.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_downy.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_downy.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_noscale.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_noscale.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_smooth_scaler_up.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_smooth_scaler_up.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_span.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_span.c)8
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_scale_span.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_scale_span.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_text_utils.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_text_utils.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_text_utils.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_text_utils.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/evas_tiler.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_tiler.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/common/language/evas_bidi_utils.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/language/evas_bidi_utils.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/language/evas_bidi_utils.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/language/evas_bidi_utils.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/language/evas_language_utils.c (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/language/evas_language_utils.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/language/evas_language_utils.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/language/evas_language_utils.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/common/language/evas_script_table.h (renamed from legacy/evas/src/lib/engines/common/language/evas_script_table.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2.h (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_client.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2_client.c)2
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_image_data.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2_image_data.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_private.h (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2_private.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_utils.c (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2_utils.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/cserve2/evas_cs2_utils.h (renamed from legacy/evas/src/lib/cserve2/evas_cs2_utils.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/file/evas_module.c (renamed from legacy/evas/src/lib/file/evas_module.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/file/evas_module.h (renamed from legacy/evas/src/lib/file/evas_module.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/file/evas_path.c (renamed from legacy/evas/src/lib/file/evas_path.c)0
-rw-r--r--src/lib/evas/file/evas_path.h (renamed from legacy/evas/src/lib/file/evas_path.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_blend_ops.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_blend_ops.h)4
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_common.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_common.h)38
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_inline.x (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_inline.x)10
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_macros.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_macros.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_mmx.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_mmx.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_options.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_options.h)0
-rw-r--r--src/lib/evas/include/evas_private.h (renamed from legacy/evas/src/lib/include/evas_private.h)15
-rw-r--r--src/lib/evas/main.c (renamed from legacy/evas/src/lib/main.c)4
228 files changed, 375 insertions, 364 deletions
diff --git a/legacy/evas/src/lib/Evas.h b/src/lib/evas/Evas.h
index e964e75576..e964e75576 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/Evas.h
+++ b/src/lib/evas/Evas.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/Evas_GL.h b/src/lib/evas/Evas_GL.h
index e3a4e331d6..e3a4e331d6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/Evas_GL.h
+++ b/src/lib/evas/Evas_GL.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache.h b/src/lib/evas/cache/evas_cache.h
index 474f64e6e1..474f64e6e1 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache.h
+++ b/src/lib/evas/cache/evas_cache.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_engine_image.c b/src/lib/evas/cache/evas_cache_engine_image.c
index 5ec1af2e04..a7a9905e9d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_engine_image.c
+++ b/src/lib/evas/cache/evas_cache_engine_image.c
@@ -239,7 +239,7 @@ evas_cache_engine_image_dup(const Evas_Cache_Engine_Image_Func *cb, Evas_Cache_E
239} 239}
240 240
241static Eina_Bool 241static Eina_Bool
242_evas_cache_engine_image_free_cb(__UNUSED__ const Eina_Hash *hash, __UNUSED__ const void *key, void *data, void *fdata) 242_evas_cache_engine_image_free_cb(EINA_UNUSED const Eina_Hash *hash, EINA_UNUSED const void *key, void *data, void *fdata)
243{ 243{
244 Eina_List **delete_list = fdata; 244 Eina_List **delete_list = fdata;
245 245
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_image.c b/src/lib/evas/cache/evas_cache_image.c
index a8bafd764b..681e6af43e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_cache_image.c
+++ b/src/lib/evas/cache/evas_cache_image.c
@@ -490,7 +490,7 @@ evas_cache_image_init(const Evas_Cache_Image_Func *cb)
490} 490}
491 491
492static Eina_Bool 492static Eina_Bool
493_evas_cache_image_free_cb(__UNUSED__ const Eina_Hash *hash, __UNUSED__ const void *key, void *data, void *fdata) 493_evas_cache_image_free_cb(EINA_UNUSED const Eina_Hash *hash, EINA_UNUSED const void *key, void *data, void *fdata)
494{ 494{
495 Eina_List **delete_list = fdata; 495 Eina_List **delete_list = fdata;
496 *delete_list = eina_list_prepend(*delete_list, data); 496 *delete_list = eina_list_prepend(*delete_list, data);
@@ -1022,7 +1022,7 @@ evas_cache_image_unload_data(Image_Entry *im)
1022} 1022}
1023 1023
1024static Eina_Bool 1024static Eina_Bool
1025_evas_cache_image_unload_cb(__UNUSED__ const Eina_Hash *hash, __UNUSED__ const void *key, void *data, __UNUSED__ void *fdata) 1025_evas_cache_image_unload_cb(EINA_UNUSED const Eina_Hash *hash, EINA_UNUSED const void *key, void *data, EINA_UNUSED void *fdata)
1026{ 1026{
1027 evas_cache_image_unload_data(data); 1027 evas_cache_image_unload_data(data);
1028 return EINA_TRUE; 1028 return EINA_TRUE;
@@ -1084,7 +1084,7 @@ _dump_img(Image_Entry *im, const char *type)
1084} 1084}
1085 1085
1086static Eina_Bool 1086static Eina_Bool
1087_dump_cache_active(__UNUSED__ const Eina_Hash *hash, __UNUSED__ const void *key, void *data, void *fdata __UNUSED__) 1087_dump_cache_active(EINA_UNUSED const Eina_Hash *hash, EINA_UNUSED const void *key, void *data, void *fdata EINA_UNUSED)
1088{ 1088{
1089 Image_Entry *im = data; 1089 Image_Entry *im = data;
1090 _dump_img(im, "ACTIVE"); 1090 _dump_img(im, "ACTIVE");
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_preload.c b/src/lib/evas/cache/evas_preload.c
index a9c79f3d97..6be56eee23 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache/evas_preload.c
+++ b/src/lib/evas/cache/evas_preload.c
@@ -51,7 +51,7 @@ _evas_preload_thread_end(void *data)
51} 51}
52 52
53static void 53static void
54_evas_preload_thread_done(void *target __UNUSED__, Evas_Callback_Type type __UNUSED__, void *event_info) 54_evas_preload_thread_done(void *target EINA_UNUSED, Evas_Callback_Type type EINA_UNUSED, void *event_info)
55{ 55{
56 Evas_Preload_Pthread_Worker *work = event_info; 56 Evas_Preload_Pthread_Worker *work = event_info;
57 if (work->cancel) 57 if (work->cancel)
@@ -65,7 +65,7 @@ _evas_preload_thread_done(void *target __UNUSED__, Evas_Callback_Type type __UNU
65} 65}
66 66
67static void * 67static void *
68_evas_preload_thread_worker(void *data, Eina_Thread thread __UNUSED__) 68_evas_preload_thread_worker(void *data, Eina_Thread thread EINA_UNUSED)
69{ 69{
70 Evas_Preload_Pthread_Data *pth = data; 70 Evas_Preload_Pthread_Data *pth = data;
71 Evas_Preload_Pthread_Worker *work; 71 Evas_Preload_Pthread_Worker *work;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.c b/src/lib/evas/cache2/evas_cache2.c
index 0a65fa0a5f..1b9d05cbd8 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.c
+++ b/src/lib/evas/cache2/evas_cache2.c
@@ -489,7 +489,7 @@ evas_cache2_init(const Evas_Cache2_Image_Func *cb)
489} 489}
490 490
491static Eina_Bool 491static Eina_Bool
492_evas_cache_image_free_cb(__UNUSED__ const Eina_Hash *hash, __UNUSED__ const void *key, void *data, void *fdata) 492_evas_cache_image_free_cb(EINA_UNUSED const Eina_Hash *hash, EINA_UNUSED const void *key, void *data, void *fdata)
493{ 493{
494 Eina_List **delete_list = fdata; 494 Eina_List **delete_list = fdata;
495 *delete_list = eina_list_prepend(*delete_list, data); 495 *delete_list = eina_list_prepend(*delete_list, data);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.h b/src/lib/evas/cache2/evas_cache2.h
index 7028338e7b..7028338e7b 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/cache2/evas_cache2.h
+++ b/src/lib/evas/cache2/evas_cache2.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/common_interfaces.c b/src/lib/evas/canvas/common_interfaces.c
index 0246138f34..0246138f34 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/common_interfaces.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/common_interfaces.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_async_events.c b/src/lib/evas/canvas/evas_async_events.c
index c8f114e484..c8f114e484 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_async_events.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_async_events.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_callbacks.c b/src/lib/evas/canvas/evas_callbacks.c
index faf84455e6..faf84455e6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_callbacks.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_callbacks.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_clip.c b/src/lib/evas/canvas/evas_clip.c
index 7a69277579..7a69277579 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_clip.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_clip.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_common_interface.c b/src/lib/evas/canvas/evas_common_interface.c
index 8f16d5ae73..8f16d5ae73 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_common_interface.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_common_interface.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_data.c b/src/lib/evas/canvas/evas_data.c
index 1d1d69829d..1d1d69829d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_data.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_data.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_device.c b/src/lib/evas/canvas/evas_device.c
index 8569bd5d02..8569bd5d02 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_device.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_device.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_events.c b/src/lib/evas/canvas/evas_events.c
index 36e966086e..36e966086e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_events.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_events.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_filter.c b/src/lib/evas/canvas/evas_filter.c
index 953aea1c20..80a11b4313 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_filter.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_filter.c
@@ -475,31 +475,31 @@ evas_object_filter_param_int_get(Evas_Object *o, const char *param)
475} 475}
476 476
477EAPI Eina_Bool 477EAPI Eina_Bool
478evas_object_filter_param_str_set(Evas_Object *o __UNUSED__, 478evas_object_filter_param_str_set(Evas_Object *o EINA_UNUSED,
479 const char *param __UNUSED__, 479 const char *param EINA_UNUSED,
480 const char *val __UNUSED__) 480 const char *val EINA_UNUSED)
481{ 481{
482 return EINA_FALSE; 482 return EINA_FALSE;
483} 483}
484 484
485EAPI const char * 485EAPI const char *
486evas_object_filter_param_str_get(Evas_Object *o __UNUSED__, 486evas_object_filter_param_str_get(Evas_Object *o EINA_UNUSED,
487 const char *param __UNUSED__) 487 const char *param EINA_UNUSED)
488{ 488{
489 return NULL; 489 return NULL;
490} 490}
491 491
492EAPI Eina_Bool 492EAPI Eina_Bool
493evas_object_filter_param_obj_set(Evas_Object *o __UNUSED__, 493evas_object_filter_param_obj_set(Evas_Object *o EINA_UNUSED,
494 const char *param __UNUSED__, 494 const char *param EINA_UNUSED,
495 Evas_Object *val __UNUSED__) 495 Evas_Object *val EINA_UNUSED)
496{ 496{
497 return EINA_FALSE; 497 return EINA_FALSE;
498} 498}
499 499
500EAPI Evas_Object * 500EAPI Evas_Object *
501evas_object_filter_param_obj_get(Evas_Object *o __UNUSED__, 501evas_object_filter_param_obj_get(Evas_Object *o EINA_UNUSED,
502 const char *param __UNUSED__) 502 const char *param EINA_UNUSED)
503{ 503{
504 return NULL; 504 return NULL;
505} 505}
@@ -1241,7 +1241,7 @@ negation_filter(Evas_Filter_Info *info, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst)
1241} 1241}
1242 1242
1243static Eina_Bool 1243static Eina_Bool
1244sepia_filter(Evas_Filter_Info *info __UNUSED__, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst) 1244sepia_filter(Evas_Filter_Info *info EINA_UNUSED, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst)
1245{ 1245{
1246 uint32_t *in, *out; 1246 uint32_t *in, *out;
1247 int i, j; 1247 int i, j;
@@ -1278,7 +1278,7 @@ sepia_filter(Evas_Filter_Info *info __UNUSED__, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst
1278} 1278}
1279 1279
1280static Eina_Bool 1280static Eina_Bool
1281greyscale_filter(Evas_Filter_Info *info __UNUSED__, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst) 1281greyscale_filter(Evas_Filter_Info *info EINA_UNUSED, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst)
1282{ 1282{
1283 uint32_t *in, *out; 1283 uint32_t *in, *out;
1284 int i, j; 1284 int i, j;
@@ -1399,7 +1399,7 @@ brightness_filter(Evas_Filter_Info *info, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst)
1399} 1399}
1400 1400
1401static Eina_Bool 1401static Eina_Bool
1402contrast_filter(Evas_Filter_Info *info __UNUSED__, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst) 1402contrast_filter(Evas_Filter_Info *info EINA_UNUSED, RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst)
1403{ 1403{
1404 uint32_t *in, *out; 1404 uint32_t *in, *out;
1405 int i, j; 1405 int i, j;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_focus.c b/src/lib/evas/canvas/evas_focus.c
index 0e1914d78a..0e1914d78a 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_focus.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_focus.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_font_dir.c b/src/lib/evas/canvas/evas_font_dir.c
index 5a19a08fba..b35627aae3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_font_dir.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_font_dir.c
@@ -875,7 +875,7 @@ evas_font_dir_available_list_free(Eina_List *available)
875 875
876/* private stuff */ 876/* private stuff */
877static Eina_Bool 877static Eina_Bool
878font_cache_dir_free(const Eina_Hash *hash __UNUSED__, const void *key, void *data, void *fdata __UNUSED__) 878font_cache_dir_free(const Eina_Hash *hash EINA_UNUSED, const void *key, void *data, void *fdata EINA_UNUSED)
879{ 879{
880 object_text_font_cache_dir_del((char *) key, data); 880 object_text_font_cache_dir_del((char *) key, data);
881 return 1; 881 return 1;
@@ -1154,7 +1154,7 @@ object_text_font_cache_dir_add(char *dir)
1154} 1154}
1155 1155
1156static void 1156static void
1157object_text_font_cache_dir_del(char *dir __UNUSED__, Evas_Font_Dir *fd) 1157object_text_font_cache_dir_del(char *dir EINA_UNUSED, Evas_Font_Dir *fd)
1158{ 1158{
1159 if (fd->lookup) eina_hash_free(fd->lookup); 1159 if (fd->lookup) eina_hash_free(fd->lookup);
1160 while (fd->fonts) 1160 while (fd->fonts)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_gl.c b/src/lib/evas/canvas/evas_gl.c
index faf5280a8f..faf5280a8f 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_gl.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_gl.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key.c b/src/lib/evas/canvas/evas_key.c
index aef0fc4dae..aef0fc4dae 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_key.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key_grab.c b/src/lib/evas/canvas/evas_key_grab.c
index 85e1761b31..85e1761b31 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_key_grab.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_key_grab.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_layer.c b/src/lib/evas/canvas/evas_layer.c
index fa86aa9334..fa86aa9334 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_layer.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_layer.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_main.c b/src/lib/evas/canvas/evas_main.c
index 9fc8aab0a3..9fc8aab0a3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_main.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_main.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_map.c b/src/lib/evas/canvas/evas_map.c
index 3338d37046..3338d37046 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_map.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_map.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_name.c b/src/lib/evas/canvas/evas_name.c
index 5e2d92eede..5e2d92eede 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_name.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_name.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_box.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_box.c
index b486935451..2cc4597a61 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_box.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_box.c
@@ -116,7 +116,7 @@ _evas_object_box_accessor_free(Evas_Object_Box_Accessor *it)
116} 116}
117 117
118static void 118static void
119_on_child_resize(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o __UNUSED__, void *einfo __UNUSED__) 119_on_child_resize(void *data, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *o EINA_UNUSED, void *einfo EINA_UNUSED)
120{ 120{
121 Evas_Object *box = data; 121 Evas_Object *box = data;
122 EVAS_OBJECT_BOX_DATA_GET_OR_RETURN(box, priv); 122 EVAS_OBJECT_BOX_DATA_GET_OR_RETURN(box, priv);
@@ -124,7 +124,7 @@ _on_child_resize(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o __UNUSED__, v
124} 124}
125 125
126static void 126static void
127_on_child_del(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o, void *einfo __UNUSED__) 127_on_child_del(void *data, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *o, void *einfo EINA_UNUSED)
128{ 128{
129 Evas_Object *box = data; 129 Evas_Object *box = data;
130 130
@@ -136,7 +136,7 @@ _on_child_del(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o, void *einfo __U
136} 136}
137 137
138static void 138static void
139_on_child_hints_changed(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o __UNUSED__, void *einfo __UNUSED__) 139_on_child_hints_changed(void *data, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *o EINA_UNUSED, void *einfo EINA_UNUSED)
140{ 140{
141 Evas_Object *box = data; 141 Evas_Object *box = data;
142 EVAS_OBJECT_BOX_DATA_GET_OR_RETURN(box, priv); 142 EVAS_OBJECT_BOX_DATA_GET_OR_RETURN(box, priv);
@@ -147,7 +147,7 @@ _on_child_hints_changed(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o __UNUS
147} 147}
148 148
149static void 149static void
150_on_hints_changed(void *data __UNUSED__, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *o , void *einfo __UNUSED__) 150_on_hints_changed(void *data EINA_UNUSED, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *o , void *einfo EINA_UNUSED)
151{ 151{
152 _sizing_eval(o); 152 _sizing_eval(o);
153} 153}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_grid.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_grid.c
index 7a440cb262..7a440cb262 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_grid.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_grid.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_image.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_image.c
index ad5dd46c79..f71f0e7ca1 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_image.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_image.c
@@ -1,10 +1,10 @@
1#ifdef HAVE_CONFIG_H 1#ifdef HAVE_CONFIG_H
2# include "config.h" /* so that EAPI in Evas.h is correctly defined */ 2# include "config.h"
3#endif 3#endif
4 4
5#include <stdlib.h>
5#include <sys/types.h> 6#include <sys/types.h>
6#include <unistd.h> 7#include <unistd.h>
7#include <stdlib.h>
8#ifdef HAVE_SYS_MMAN_H 8#ifdef HAVE_SYS_MMAN_H
9# include <sys/mman.h> 9# include <sys/mman.h>
10#endif 10#endif
@@ -12,9 +12,9 @@
12 12
13#include "evas_common.h" 13#include "evas_common.h"
14#include "evas_private.h" 14#include "evas_private.h"
15#include "../engines/common/evas_convert_color.h" 15#include "../common/evas_convert_color.h"
16#include "../engines/common/evas_convert_colorspace.h" 16#include "../common/evas_convert_colorspace.h"
17#include "../engines/common/evas_convert_yuv.h" 17#include "../common/evas_convert_yuv.h"
18 18
19#include <Eo.h> 19#include <Eo.h>
20 20
@@ -4308,7 +4308,7 @@ evas_object_image_get_opaque_rect(Evas_Object *eo_obj, Evas_Object_Protected_Dat
4308} 4308}
4309 4309
4310static int 4310static int
4311evas_object_image_can_map(Evas_Object *obj __UNUSED__) 4311evas_object_image_can_map(Evas_Object *obj EINA_UNUSED)
4312{ 4312{
4313 return 1; 4313 return 1;
4314} 4314}
@@ -4372,7 +4372,7 @@ evas_object_image_data_convert_internal(Evas_Object_Image *o, void *data, Evas_C
4372} 4372}
4373 4373
4374static void 4374static void
4375evas_object_image_filled_resize_listener(void *data __UNUSED__, Evas *e __UNUSED__, Evas_Object *obj, void *einfo __UNUSED__) 4375evas_object_image_filled_resize_listener(void *data EINA_UNUSED, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *einfo EINA_UNUSED)
4376{ 4376{
4377 Evas_Coord w, h; 4377 Evas_Coord w, h;
4378 4378
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_inform.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_inform.c
index 848012d98b..848012d98b 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_inform.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_inform.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_intercept.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_intercept.c
index 4c31cd8628..4c31cd8628 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_intercept.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_intercept.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_line.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_line.c
index 76a6263d85..76a6263d85 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_line.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_line.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_main.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_main.c
index 8c80eae0c6..8c80eae0c6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_main.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_main.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_polygon.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_polygon.c
index 475c555197..475c555197 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_polygon.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_polygon.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_rectangle.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_rectangle.c
index a90aeb77b4..a90aeb77b4 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_rectangle.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_rectangle.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_smart.c
index 9502aef7a4..9502aef7a4 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_smart.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart_clipped.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_smart_clipped.c
index 3263b751e8..3263b751e8 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_smart_clipped.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_smart_clipped.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_table.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_table.c
index da5550d847..6bf5c4728a 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_table.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_table.c
@@ -246,14 +246,14 @@ _evas_object_table_option_del(Evas_Object *o)
246} 246}
247 247
248static void 248static void
249_on_child_del(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *child, void *einfo __UNUSED__) 249_on_child_del(void *data, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *child, void *einfo EINA_UNUSED)
250{ 250{
251 Evas_Object *table = data; 251 Evas_Object *table = data;
252 evas_object_table_unpack(table, child); 252 evas_object_table_unpack(table, child);
253} 253}
254 254
255static void 255static void
256_on_child_hints_changed(void *data, Evas *evas __UNUSED__, Evas_Object *child __UNUSED__, void *einfo __UNUSED__) 256_on_child_hints_changed(void *data, Evas *evas EINA_UNUSED, Evas_Object *child EINA_UNUSED, void *einfo EINA_UNUSED)
257{ 257{
258 Evas_Object *table = data; 258 Evas_Object *table = data;
259 EVAS_OBJECT_TABLE_DATA_GET_OR_RETURN(table, priv); 259 EVAS_OBJECT_TABLE_DATA_GET_OR_RETURN(table, priv);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_text.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_text.c
index 0279544448..b69798e17f 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_text.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_text.c
@@ -261,7 +261,7 @@ _evas_object_text_horiz_advance_get(const Evas_Object *eo_obj,
261} 261}
262 262
263static Evas_Coord 263static Evas_Coord
264_evas_object_text_vert_advance_get(const Evas_Object *obj __UNUSED__, 264_evas_object_text_vert_advance_get(const Evas_Object *obj EINA_UNUSED,
265 const Evas_Object_Text *o) 265 const Evas_Object_Text *o)
266{ 266{
267 return o->max_ascent + o->max_descent; 267 return o->max_ascent + o->max_descent;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textblock.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_textblock.c
index a9c0acc221..7246d41ec1 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textblock.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_textblock.c
@@ -2088,7 +2088,7 @@ _layout_update_bidi_props(const Evas_Object_Textblock *o,
2088 * Free the visual lines in the paragraph (logical items are kept) 2088 * Free the visual lines in the paragraph (logical items are kept)
2089 */ 2089 */
2090static void 2090static void
2091_paragraph_clear(const Evas_Object *obj __UNUSED__, 2091_paragraph_clear(const Evas_Object *obj EINA_UNUSED,
2092 Evas_Object_Textblock_Paragraph *par) 2092 Evas_Object_Textblock_Paragraph *par)
2093{ 2093{
2094 while (par->lines) 2094 while (par->lines)
@@ -2655,7 +2655,7 @@ _layout_line_advance(Ctxt *c, Evas_Object_Textblock_Format *fmt)
2655 * @param len the length of the string. 2655 * @param len the length of the string.
2656 */ 2656 */
2657static Evas_Object_Textblock_Text_Item * 2657static Evas_Object_Textblock_Text_Item *
2658_layout_text_item_new(Ctxt *c __UNUSED__, Evas_Object_Textblock_Format *fmt) 2658_layout_text_item_new(Ctxt *c EINA_UNUSED, Evas_Object_Textblock_Format *fmt)
2659{ 2659{
2660 Evas_Object_Textblock_Text_Item *ti; 2660 Evas_Object_Textblock_Text_Item *ti;
2661 2661
@@ -3142,7 +3142,7 @@ _format_finalize(Evas_Object *eo_obj, Evas_Object_Textblock_Format *fmt)
3142 * @param create_item Create a new format item if true, only process otherwise. 3142 * @param create_item Create a new format item if true, only process otherwise.
3143 */ 3143 */
3144static void 3144static void
3145_layout_do_format(const Evas_Object *obj __UNUSED__, Ctxt *c, 3145_layout_do_format(const Evas_Object *obj EINA_UNUSED, Ctxt *c,
3146 Evas_Object_Textblock_Format **_fmt, Evas_Object_Textblock_Node_Format *n, 3146 Evas_Object_Textblock_Format **_fmt, Evas_Object_Textblock_Node_Format *n,
3147 int *style_pad_l, int *style_pad_r, int *style_pad_t, int *style_pad_b, 3147 int *style_pad_l, int *style_pad_r, int *style_pad_t, int *style_pad_b,
3148 Eina_Bool create_item) 3148 Eina_Bool create_item)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textgrid.c b/src/lib/evas/canvas/evas_object_textgrid.c
index 9ba96ed443..c5a651b503 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_object_textgrid.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_object_textgrid.c
@@ -878,7 +878,7 @@ evas_object_textgrid_engine_data_get(Evas_Object *eo_obj)
878} 878}
879 879
880static int 880static int
881evas_object_textgrid_is_opaque(Evas_Object *eo_obj __UNUSED__, Evas_Object_Protected_Data *obj EINA_UNUSED) 881evas_object_textgrid_is_opaque(Evas_Object *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Object_Protected_Data *obj EINA_UNUSED)
882{ 882{
883 /* this returns 1 if the internal object data implies that the object is 883 /* this returns 1 if the internal object data implies that the object is
884 currently fully opaque over the entire gradient it occupies */ 884 currently fully opaque over the entire gradient it occupies */
@@ -886,7 +886,7 @@ evas_object_textgrid_is_opaque(Evas_Object *eo_obj __UNUSED__, Evas_Object_Prote
886} 886}
887 887
888static int 888static int
889evas_object_textgrid_was_opaque(Evas_Object *eo_obj __UNUSED__, Evas_Object_Protected_Data *obj EINA_UNUSED) 889evas_object_textgrid_was_opaque(Evas_Object *eo_obj EINA_UNUSED, Evas_Object_Protected_Data *obj EINA_UNUSED)
890{ 890{
891 /* this returns 1 if the internal object data implies that the object was 891 /* this returns 1 if the internal object data implies that the object was
892 currently fully opaque over the entire gradient it occupies */ 892 currently fully opaque over the entire gradient it occupies */
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_rectangle.c b/src/lib/evas/canvas/evas_rectangle.c
index da6b701625..da6b701625 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_rectangle.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_rectangle.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_render.c b/src/lib/evas/canvas/evas_render.c
index 9762dda943..9762dda943 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_render.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_render.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_smart.c b/src/lib/evas/canvas/evas_smart.c
index f39721dd07..f39721dd07 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_smart.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_smart.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stack.c b/src/lib/evas/canvas/evas_stack.c
index eaae5030e4..eaae5030e4 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stack.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_stack.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stats.c b/src/lib/evas/canvas/evas_stats.c
index 3e057d06f0..ba6f8ac4de 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_stats.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_stats.c
@@ -15,30 +15,30 @@ evas_cserve_connected_get(void)
15} 15}
16 16
17EAPI Eina_Bool 17EAPI Eina_Bool
18evas_cserve_stats_get(Evas_Cserve_Stats *stats __UNUSED__) 18evas_cserve_stats_get(Evas_Cserve_Stats *stats EINA_UNUSED)
19{ 19{
20 return 0; 20 return 0;
21} 21}
22 22
23EAPI Eina_Bool 23EAPI Eina_Bool
24evas_cserve_image_cache_contents_get(Evas_Cserve_Image_Cache *cache __UNUSED__) 24evas_cserve_image_cache_contents_get(Evas_Cserve_Image_Cache *cache EINA_UNUSED)
25{ 25{
26 return 0; 26 return 0;
27} 27}
28 28
29EAPI void 29EAPI void
30evas_cserve_image_cache_contents_clean(Evas_Cserve_Image_Cache *cache __UNUSED__) 30evas_cserve_image_cache_contents_clean(Evas_Cserve_Image_Cache *cache EINA_UNUSED)
31{ 31{
32} 32}
33 33
34EAPI Eina_Bool 34EAPI Eina_Bool
35evas_cserve_config_get(Evas_Cserve_Config *config __UNUSED__) 35evas_cserve_config_get(Evas_Cserve_Config *config EINA_UNUSED)
36{ 36{
37 return 0; 37 return 0;
38} 38}
39 39
40EAPI Eina_Bool 40EAPI Eina_Bool
41evas_cserve_config_set(const Evas_Cserve_Config *config __UNUSED__) 41evas_cserve_config_set(const Evas_Cserve_Config *config EINA_UNUSED)
42{ 42{
43 return 0; 43 return 0;
44} 44}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_touch_point.c b/src/lib/evas/canvas/evas_touch_point.c
index 603756a2f2..603756a2f2 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/canvas/evas_touch_point.c
+++ b/src/lib/evas/canvas/evas_touch_point.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend.h b/src/lib/evas/common/evas_blend.h
index 1a98f3f550..1a98f3f550 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_blend.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_main.c b/src/lib/evas/common/evas_blend_main.c
index dcc0f4c94e..d37d888769 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_blend_main.c
@@ -9,12 +9,12 @@ const DATA32 ALPHA_255 = 255;
9const DATA32 ALPHA_256 = 256; 9const DATA32 ALPHA_256 = 256;
10 10
11static void 11static void
12_composite_span_nothing(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d __UNUSED__, int l __UNUSED__) 12_composite_span_nothing(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d EINA_UNUSED, int l EINA_UNUSED)
13{ 13{
14} 14}
15 15
16static void 16static void
17_composite_pt_nothing(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d __UNUSED__) 17_composite_pt_nothing(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d EINA_UNUSED)
18{ 18{
19} 19}
20 20
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_private.h b/src/lib/evas/common/evas_blend_private.h
index 1d14951da1..1d14951da1 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blend_private.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_blend_private.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blit_main.c b/src/lib/evas/common/evas_blit_main.c
index bed6d01dc0..bed6d01dc0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_blit_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_blit_main.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_color.c
index 70a9e90418..70a9e90418 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_color.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_color.h
index 0224879edd..0224879edd 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_color.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_color.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.c
index 013c2e7896..49b066c1c2 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.c
@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
14 14
15static inline void * 15static inline void *
16evas_common_convert_argb8888_to_rgb565_a5p(void *data __UNUSED__, int w __UNUSED__, int h __UNUSED__, int stride __UNUSED__, Eina_Bool has_alpha __UNUSED__) 16evas_common_convert_argb8888_to_rgb565_a5p(void *data EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED, int stride EINA_UNUSED, Eina_Bool has_alpha EINA_UNUSED)
17{ 17{
18 return NULL; 18 return NULL;
19} 19}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.h
index f3bec7862e..f3bec7862e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_colorspace.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_colorspace.h
diff --git a/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.c
new file mode 100644
index 0000000000..df12ea6fa7
--- /dev/null
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.c
@@ -0,0 +1,6 @@
1#include "evas_common.h"
2#include "evas_convert_gry_1.h"
3
4void evas_common_convert_rgba_to_1bpp_gry_1_dith(DATA32 *src EINA_UNUSED, DATA8 *dst EINA_UNUSED, int src_jump EINA_UNUSED, int dst_jump EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
5{
6}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_1.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.h
index 38d67763c0..38d67763c0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_1.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_1.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.c
index bf45fd7a41..072a7dc720 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.c
@@ -8,7 +8,7 @@ extern const DATA8 _evas_dither_44[4][4];
8extern const DATA8 _evas_dither_128128[128][128]; 8extern const DATA8 _evas_dither_128128[128][128];
9#endif 9#endif
10 10
11void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_256_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 11void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_256_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
12{ 12{
13 DATA32 *src_ptr; 13 DATA32 *src_ptr;
14 DATA8 *dst_ptr; 14 DATA8 *dst_ptr;
@@ -32,9 +32,9 @@ void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_256_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst,
32 CONVERT_LOOP_END_ROT_0(); 32 CONVERT_LOOP_END_ROT_0();
33} 33}
34 34
35void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_64_dith (DATA32 *src __UNUSED__, DATA8 *dst __UNUSED__, int src_jump __UNUSED__, int dst_jump __UNUSED__, int w __UNUSED__, int h __UNUSED__, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__){} 35void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_64_dith (DATA32 *src EINA_UNUSED, DATA8 *dst EINA_UNUSED, int src_jump EINA_UNUSED, int dst_jump EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED){}
36 36
37void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_16_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x, int dith_y, DATA8 *pal __UNUSED__) 37void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_16_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x, int dith_y, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
38{ 38{
39 DATA32 *src_ptr; 39 DATA32 *src_ptr;
40 DATA8 *dst_ptr; 40 DATA8 *dst_ptr;
@@ -63,6 +63,6 @@ void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_16_dith (DATA32 *src, DATA8 *dst,
63 CONVERT_LOOP_END_ROT_0(); 63 CONVERT_LOOP_END_ROT_0();
64} 64}
65 65
66void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_4_dith (DATA32 *src __UNUSED__, DATA8 *dst __UNUSED__, int src_jump __UNUSED__, int dst_jump __UNUSED__, int w __UNUSED__, int h __UNUSED__, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__){} 66void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_4_dith (DATA32 *src EINA_UNUSED, DATA8 *dst EINA_UNUSED, int src_jump EINA_UNUSED, int dst_jump EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED){}
67 67
68void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_1_dith (DATA32 *src __UNUSED__, DATA8 *dst __UNUSED__, int src_jump __UNUSED__, int dst_jump __UNUSED__, int w __UNUSED__, int h __UNUSED__, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__){} 68void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_gry_1_dith (DATA32 *src EINA_UNUSED, DATA8 *dst EINA_UNUSED, int src_jump EINA_UNUSED, int dst_jump EINA_UNUSED, int w EINA_UNUSED, int h EINA_UNUSED, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED){}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.h
index d70f59d634..d70f59d634 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_gry_8.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_gry_8.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.c
index c2acef7d04..243bf000e6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1#include "evas_common.h" 1#include "evas_common.h"
2#include "evas_convert_grypal_6.h" 2#include "evas_convert_grypal_6.h"
3 3
4void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_pal_gray64(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal) 4void evas_common_convert_rgba_to_8bpp_pal_gray64(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal)
5{ 5{
6 DATA32 *src_ptr; 6 DATA32 *src_ptr;
7 DATA8 *dst_ptr; 7 DATA8 *dst_ptr;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.h
index 5f839c2bcc..5f839c2bcc 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_grypal_6.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_grypal_6.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_main.c
index 39e6d6c06a..2be2aa27eb 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_main.c
@@ -157,7 +157,7 @@ evas_common_convert_init(void)
157} 157}
158 158
159EAPI Gfx_Func_Convert 159EAPI Gfx_Func_Convert
160evas_common_convert_func_get(DATA8 *dest, int w, int h __UNUSED__, int depth, DATA32 rmask, DATA32 gmask, DATA32 bmask, Convert_Pal_Mode pal_mode, int rotation) 160evas_common_convert_func_get(DATA8 *dest, int w, int h EINA_UNUSED, int depth, DATA32 rmask, DATA32 gmask, DATA32 bmask, Convert_Pal_Mode pal_mode, int rotation)
161{ 161{
162 if ((rmask == 0) && (gmask == 0) && (bmask == 0)) 162 if ((rmask == 0) && (gmask == 0) && (bmask == 0))
163 { 163 {
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_main.h
index 51c2cc888f..51c2cc888f 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_main.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_main.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.c
index d7a4f492f0..d7a4f492f0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.h
index f7ae63c26d..f7ae63c26d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_16.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_16.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.c
index 1d4f091c22..88f3648039 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2#include "evas_convert_rgb_24.h" 2#include "evas_convert_rgb_24.h"
3 3
4void 4void
5evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_888(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 5evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_888(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
6{ 6{
7 DATA32 *src_ptr; 7 DATA32 *src_ptr;
8 DATA8 *dst_ptr; 8 DATA8 *dst_ptr;
@@ -28,7 +28,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_888(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump,
28} 28}
29 29
30void 30void
31evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_666(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 31evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_666(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
32{ 32{
33 DATA32 *src_ptr; 33 DATA32 *src_ptr;
34 DATA8 *dst_ptr, *scratch_ptr; 34 DATA8 *dst_ptr, *scratch_ptr;
@@ -59,7 +59,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_24bpp_rgb_666(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump,
59} 59}
60 60
61void 61void
62evas_common_convert_rgba_to_24bpp_bgr_888(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 62evas_common_convert_rgba_to_24bpp_bgr_888(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
63{ 63{
64 DATA32 *src_ptr; 64 DATA32 *src_ptr;
65 DATA8 *dst_ptr; 65 DATA8 *dst_ptr;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.h
index bc114cad9d..bc114cad9d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_24.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_24.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.c
index 17d686b587..b7652269c0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2#include "evas_convert_rgb_32.h" 2#include "evas_convert_rgb_32.h"
3 3
4void 4void
5evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 5evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
6{ 6{
7 DATA32 *src_ptr; 7 DATA32 *src_ptr;
8 DATA32 *dst_ptr; 8 DATA32 *dst_ptr;
@@ -24,7 +24,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jum
24} 24}
25 25
26void 26void
27evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 27evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
28{ 28{
29 DATA32 *src_ptr; 29 DATA32 *src_ptr;
30 DATA32 *dst_ptr; 30 DATA32 *dst_ptr;
@@ -189,7 +189,7 @@ FAST_SIMPLE_ROTATE(8888, DATA32)
189#endif 189#endif
190 190
191void 191void
192evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 192evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
193{ 193{
194#ifdef TILE_ROTATE 194#ifdef TILE_ROTATE
195 blt_rotated_270_8888((DATA8 *)dst, dst_jump+w, (const DATA8 *)src, src_jump+h, w, h) ; 195 blt_rotated_270_8888((DATA8 *)dst, dst_jump+w, (const DATA8 *)src, src_jump+h, w, h) ;
@@ -210,7 +210,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
210} 210}
211 211
212void 212void
213evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 213evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
214{ 214{
215# ifndef BUILD_NEON 215# ifndef BUILD_NEON
216# ifdef TILE_ROTATE 216# ifdef TILE_ROTATE
@@ -328,7 +328,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
328} 328}
329 329
330void 330void
331evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 331evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
332{ 332{
333 DATA32 *src_ptr; 333 DATA32 *src_ptr;
334 DATA32 *dst_ptr; 334 DATA32 *dst_ptr;
@@ -346,7 +346,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_ju
346} 346}
347 347
348void 348void
349evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 349evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
350{ 350{
351 DATA32 *src_ptr; 351 DATA32 *src_ptr;
352 DATA32 *dst_ptr; 352 DATA32 *dst_ptr;
@@ -364,7 +364,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, in
364} 364}
365 365
366void 366void
367evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 367evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
368{ 368{
369 DATA32 *src_ptr; 369 DATA32 *src_ptr;
370 DATA32 *dst_ptr; 370 DATA32 *dst_ptr;
@@ -382,7 +382,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, in
382} 382}
383 383
384void 384void
385evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 385evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
386{ 386{
387 DATA32 *src_ptr; 387 DATA32 *src_ptr;
388 DATA32 *dst_ptr; 388 DATA32 *dst_ptr;
@@ -400,7 +400,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgbx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
400} 400}
401 401
402void 402void
403evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 403evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
404{ 404{
405 DATA32 *src_ptr; 405 DATA32 *src_ptr;
406 DATA32 *dst_ptr; 406 DATA32 *dst_ptr;
@@ -417,7 +417,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jum
417} 417}
418 418
419void 419void
420evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 420evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
421{ 421{
422 DATA32 *src_ptr; 422 DATA32 *src_ptr;
423 DATA32 *dst_ptr; 423 DATA32 *dst_ptr;
@@ -434,7 +434,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
434} 434}
435 435
436void 436void
437evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 437evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
438{ 438{
439 DATA32 *src_ptr; 439 DATA32 *src_ptr;
440 DATA32 *dst_ptr; 440 DATA32 *dst_ptr;
@@ -451,7 +451,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
451} 451}
452 452
453void 453void
454evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 454evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
455{ 455{
456 DATA32 *src_ptr; 456 DATA32 *src_ptr;
457 DATA32 *dst_ptr; 457 DATA32 *dst_ptr;
@@ -468,7 +468,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgr_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
468} 468}
469 469
470void 470void
471evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 471evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
472{ 472{
473 DATA32 *src_ptr; 473 DATA32 *src_ptr;
474 DATA32 *dst_ptr; 474 DATA32 *dst_ptr;
@@ -485,7 +485,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_ju
485} 485}
486 486
487void 487void
488evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 488evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
489{ 489{
490 DATA32 *src_ptr; 490 DATA32 *src_ptr;
491 DATA32 *dst_ptr; 491 DATA32 *dst_ptr;
@@ -502,7 +502,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_180 (DATA32 *src, DATA8 *dst, in
502} 502}
503 503
504void 504void
505evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 505evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
506{ 506{
507 DATA32 *src_ptr; 507 DATA32 *src_ptr;
508 DATA32 *dst_ptr; 508 DATA32 *dst_ptr;
@@ -519,7 +519,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_270 (DATA32 *src, DATA8 *dst, in
519} 519}
520 520
521void 521void
522evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 522evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
523{ 523{
524 DATA32 *src_ptr; 524 DATA32 *src_ptr;
525 DATA32 *dst_ptr; 525 DATA32 *dst_ptr;
@@ -536,7 +536,7 @@ evas_common_convert_rgba_to_32bpp_bgrx_8888_rot_90 (DATA32 *src, DATA8 *dst, int
536} 536}
537 537
538void 538void
539evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_666(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x __UNUSED__, int dith_y __UNUSED__, DATA8 *pal __UNUSED__) 539evas_common_convert_rgba_to_32bpp_rgb_666(DATA32 *src, DATA8 *dst, int src_jump, int dst_jump, int w, int h, int dith_x EINA_UNUSED, int dith_y EINA_UNUSED, DATA8 *pal EINA_UNUSED)
540{ 540{
541 DATA32 *src_ptr; 541 DATA32 *src_ptr;
542 DATA32 *dst_ptr; 542 DATA32 *dst_ptr;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.h
index 75595c7efb..75595c7efb 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_32.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_32.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.c
index 7ae0e86fd7..7ae0e86fd7 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.h
index edb3a89fd3..edb3a89fd3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_rgb_8.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_rgb_8.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.c b/src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.c
index 0b6aa6a000..0b6aa6a000 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.h b/src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.h
index b598807176..b598807176 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_convert_yuv.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_convert_yuv.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_cpu.c b/src/lib/evas/common/evas_cpu.c
index 33229ff1a1..040589e866 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_cpu.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_cpu.c
@@ -21,13 +21,13 @@ static void evas_common_cpu_catch_ill(int sig);
21static void evas_common_cpu_catch_segv(int sig); 21static void evas_common_cpu_catch_segv(int sig);
22 22
23static void 23static void
24evas_common_cpu_catch_ill(int sig __UNUSED__) 24evas_common_cpu_catch_ill(int sig EINA_UNUSED)
25{ 25{
26 siglongjmp(detect_buf, 1); 26 siglongjmp(detect_buf, 1);
27} 27}
28 28
29static void 29static void
30evas_common_cpu_catch_segv(int sig __UNUSED__) 30evas_common_cpu_catch_segv(int sig EINA_UNUSED)
31{ 31{
32 siglongjmp(detect_buf, 1); 32 siglongjmp(detect_buf, 1);
33} 33}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw.h b/src/lib/evas/common/evas_draw.h
index 6599d54c00..6599d54c00 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_draw.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw_main.c b/src/lib/evas/common/evas_draw_main.c
index 28b54cd0ae..28b54cd0ae 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_draw_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_draw_main.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font.h b/src/lib/evas/common/evas_font.h
index 5c7c1afcd3..6517aa7f87 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font.h
@@ -9,7 +9,7 @@
9EAPI void evas_common_font_init (void); 9EAPI void evas_common_font_init (void);
10EAPI void evas_common_font_shutdown (void); 10EAPI void evas_common_font_shutdown (void);
11EAPI void evas_common_font_font_all_unload (void); 11EAPI void evas_common_font_font_all_unload (void);
12 12
13EAPI int evas_common_font_ascent_get (RGBA_Font *fn); 13EAPI int evas_common_font_ascent_get (RGBA_Font *fn);
14EAPI int evas_common_font_descent_get (RGBA_Font *fn); 14EAPI int evas_common_font_descent_get (RGBA_Font *fn);
15EAPI int evas_common_font_max_ascent_get (RGBA_Font *fn); 15EAPI int evas_common_font_max_ascent_get (RGBA_Font *fn);
@@ -63,8 +63,8 @@ EAPI void evas_common_font_all_clear (void);
63 63
64EAPI int evas_common_font_query_kerning (RGBA_Font_Int* fi, FT_UInt left, FT_UInt right, int* kerning); 64EAPI int evas_common_font_query_kerning (RGBA_Font_Int* fi, FT_UInt left, FT_UInt right, int* kerning);
65EAPI void evas_common_font_query_size (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int *w, int *h); 65EAPI void evas_common_font_query_size (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int *w, int *h);
66EAPI int evas_common_font_query_inset (RGBA_Font *fn __UNUSED__, const Evas_Text_Props *text_props); 66EAPI int evas_common_font_query_inset (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *text_props);
67EAPI int evas_common_font_query_right_inset (RGBA_Font *fn __UNUSED__, const Evas_Text_Props *text_props); 67EAPI int evas_common_font_query_right_inset (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *text_props);
68EAPI void evas_common_font_query_advance (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int *h_adv, int *v_adv); 68EAPI void evas_common_font_query_advance (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int *h_adv, int *v_adv);
69EAPI int evas_common_font_query_char_coords (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int pos, int *cx, int *cy, int *cw, int *ch); 69EAPI int evas_common_font_query_char_coords (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int pos, int *cx, int *cy, int *cw, int *ch);
70EAPI int evas_common_font_query_pen_coords (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int pos, int *cpen_x, int *cy, int *cadv, int *ch); 70EAPI int evas_common_font_query_pen_coords (RGBA_Font *fn, const Evas_Text_Props *intl_props, int pos, int *cpen_x, int *cy, int *cadv, int *ch);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_default_walk.x b/src/lib/evas/common/evas_font_default_walk.x
index 7636201160..7636201160 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_default_walk.x
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_default_walk.x
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_draw.c b/src/lib/evas/common/evas_font_draw.c
index 6f0b6e7aa2..0c760e6174 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_draw.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_draw.c
@@ -30,7 +30,7 @@ evas_common_font_draw_init(void)
30static void 30static void
31evas_common_font_draw_internal(RGBA_Image *dst, RGBA_Draw_Context *dc, int x, int y, 31evas_common_font_draw_internal(RGBA_Image *dst, RGBA_Draw_Context *dc, int x, int y,
32 const Evas_Text_Props *text_props, RGBA_Gfx_Func func, int ext_x, int ext_y, int ext_w, 32 const Evas_Text_Props *text_props, RGBA_Gfx_Func func, int ext_x, int ext_y, int ext_w,
33 int ext_h, int im_w, int im_h __UNUSED__) 33 int ext_h, int im_w, int im_h EINA_UNUSED)
34{ 34{
35 DATA32 *im; 35 DATA32 *im;
36 Evas_Glyph *glyphs; 36 Evas_Glyph *glyphs;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_load.c b/src/lib/evas/common/evas_font_load.c
index 3e0cf1cc13..f3be326fe3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_load.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_load.c
@@ -1,18 +1,22 @@
1#include "evas_common.h" 1#ifdef HAVE_CONFIG_H
2#include "evas_private.h" 2# include "config.h"
3#endif
3 4
4#include <assert.h> 5#include <assert.h>
5 6
7#ifdef USE_HARFBUZZ
8# include <hb.h>
9# include <hb-ft.h>
10#endif
11
12#include "evas_common.h"
13#include "evas_private.h"
14
6#include "evas_font_private.h" /* for Frame-Queuing support */ 15#include "evas_font_private.h" /* for Frame-Queuing support */
7#include "evas_font_ot.h" 16#include "evas_font_ot.h"
8 17
9#ifdef EVAS_CSERVE2 18#ifdef EVAS_CSERVE2
10# include "../../cserve2/evas_cs2_private.h" 19# include "../cserve2/evas_cs2_private.h"
11#endif
12
13#ifdef USE_HARFBUZZ
14# include <hb.h>
15# include <hb-ft.h>
16#endif 20#endif
17 21
18extern FT_Library evas_ft_lib; 22extern FT_Library evas_ft_lib;
@@ -30,8 +34,8 @@ static int fonts_use_usage = 0;
30static void _evas_common_font_int_clear(RGBA_Font_Int *fi); 34static void _evas_common_font_int_clear(RGBA_Font_Int *fi);
31 35
32static int 36static int
33_evas_font_cache_int_cmp(const RGBA_Font_Int *k1, int k1_length __UNUSED__, 37_evas_font_cache_int_cmp(const RGBA_Font_Int *k1, int k1_length EINA_UNUSED,
34 const RGBA_Font_Int *k2, int k2_length __UNUSED__) 38 const RGBA_Font_Int *k2, int k2_length EINA_UNUSED)
35{ 39{
36 /* RGBA_Font_Source->name is a stringshare */ 40 /* RGBA_Font_Source->name is a stringshare */
37 if (k1->src->name == k2->src->name) 41 if (k1->src->name == k2->src->name)
@@ -45,7 +49,7 @@ _evas_font_cache_int_cmp(const RGBA_Font_Int *k1, int k1_length __UNUSED__,
45} 49}
46 50
47static int 51static int
48_evas_font_cache_int_hash(const RGBA_Font_Int *key, int key_length __UNUSED__) 52_evas_font_cache_int_hash(const RGBA_Font_Int *key, int key_length EINA_UNUSED)
49{ 53{
50 int hash; 54 int hash;
51 unsigned int wanted_rend = key->wanted_rend; 55 unsigned int wanted_rend = key->wanted_rend;
@@ -283,8 +287,8 @@ evas_common_font_size_use(RGBA_Font *fn)
283} 287}
284 288
285static int 289static int
286_evas_common_font_double_int_cmp(const int *key1, __UNUSED__ int key1_length, 290_evas_common_font_double_int_cmp(const int *key1, EINA_UNUSED int key1_length,
287 const int *key2, __UNUSED__ int key2_length) 291 const int *key2, EINA_UNUSED int key2_length)
288{ 292{
289 if (key1[0] - key2[0] == 0) return key1[1] - key2[1]; 293 if (key1[0] - key2[0] == 0) return key1[1] - key2[1];
290 return key1[0] - key2[0]; 294 return key1[0] - key2[0];
@@ -758,7 +762,7 @@ _evas_common_font_int_clear(RGBA_Font_Int *fi)
758} 762}
759 763
760static Eina_Bool 764static Eina_Bool
761_evas_common_font_all_clear_cb(const Eina_Hash *hash __UNUSED__, const void *key __UNUSED__, void *data, void *fdata __UNUSED__) 765_evas_common_font_all_clear_cb(const Eina_Hash *hash EINA_UNUSED, const void *key EINA_UNUSED, void *data, void *fdata EINA_UNUSED)
762{ 766{
763 RGBA_Font_Int *fi = data; 767 RGBA_Font_Int *fi = data;
764 _evas_common_font_int_clear(fi); 768 _evas_common_font_int_clear(fi);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_main.c b/src/lib/evas/common/evas_font_main.c
index d577d43ad3..401bb1b52b 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_main.c
@@ -1,14 +1,18 @@
1#ifdef HAVE_CONFIG_H
2# include "config.h"
3#endif
4
5#include <assert.h>
6
1#include "evas_common.h" 7#include "evas_common.h"
2#include "evas_private.h" 8#include "evas_private.h"
3 9
4#include "evas_font_private.h" 10#include "evas_font_private.h"
5 11
6#ifdef EVAS_CSERVE2 12#ifdef EVAS_CSERVE2
7# include "../../cserve2/evas_cs2_private.h" 13# include "../cserve2/evas_cs2_private.h"
8#endif 14#endif
9 15
10#include <assert.h>
11
12#include FT_OUTLINE_H 16#include FT_OUTLINE_H
13#include FT_SYNTHESIS_H 17#include FT_SYNTHESIS_H
14 18
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.c b/src/lib/evas/common/evas_font_ot.c
index 9ed92c75f0..9ed92c75f0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_ot.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.h b/src/lib/evas/common/evas_font_ot.h
index 6398c92bea..6398c92bea 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_ot.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_ot.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_private.h b/src/lib/evas/common/evas_font_private.h
index 904a01e4bf..904a01e4bf 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_private.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_private.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_query.c b/src/lib/evas/common/evas_font_query.c
index ddd6a5c919..32182bd963 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_font_query.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_font_query.c
@@ -234,7 +234,7 @@ evas_common_font_query_kerning(RGBA_Font_Int *fi, FT_UInt left, FT_UInt right,
234 * @return the calculated inset. 234 * @return the calculated inset.
235 */ 235 */
236EAPI int 236EAPI int
237evas_common_font_query_inset(RGBA_Font *fn __UNUSED__, const Evas_Text_Props *text_props) 237evas_common_font_query_inset(RGBA_Font *fn EINA_UNUSED, const Evas_Text_Props *text_props)
238{ 238{
239 if (!text_props->len) return 0; 239 if (!text_props->len) return 0;
240 return text_props->info->glyph[text_props->start].x_bear; 240 return text_props->info->glyph[text_props->start].x_bear;
@@ -253,7 +253,7 @@ evas_common_font_query_inset(RGBA_Font *fn __UNUSED__, const Evas_Text_Props *te
253 * @see evas_common_font_query_inset() 253 * @see evas_common_font_query_inset()
254 */ 254 */
255EAPI int 255EAPI int
256evas_common_font_query_right_inset(RGBA_Font *fn __UNUSED__, const Evas_Text_Props *text_props) 256evas_common_font_query_right_inset(RGBA_Font *fn EINA_UNUSED, const Evas_Text_Props *text_props)
257{ 257{
258 const Evas_Font_Glyph_Info *gli; 258 const Evas_Font_Glyph_Info *gli;
259 if (!text_props->len) return 0; 259 if (!text_props->len) return 0;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image.h b/src/lib/evas/common/evas_image.h
index 766c90c680..766c90c680 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_data.c b/src/lib/evas/common/evas_image_data.c
index ca09d1e8cc..25cf3d70c6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_data.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_data.c
@@ -77,7 +77,7 @@ evas_common_rgba_image_from_copied_data(Image_Entry* ie_dst, int w, int h, DATA3
77} 77}
78 78
79int 79int
80evas_common_rgba_image_size_set(Image_Entry *ie_dst, const Image_Entry *ie_im, unsigned int w, unsigned int h __UNUSED__) 80evas_common_rgba_image_size_set(Image_Entry *ie_dst, const Image_Entry *ie_im, unsigned int w, unsigned int h EINA_UNUSED)
81{ 81{
82 RGBA_Image *dst = (RGBA_Image *) ie_dst; 82 RGBA_Image *dst = (RGBA_Image *) ie_dst;
83 RGBA_Image *im = (RGBA_Image *) ie_im; 83 RGBA_Image *im = (RGBA_Image *) ie_im;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_load.c b/src/lib/evas/common/evas_image_load.c
index 0c39495f8a..3bea0f5662 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_load.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_load.c
@@ -139,7 +139,7 @@ struct evas_image_foreach_loader_data
139 139
140 140
141static Eina_Bool 141static Eina_Bool
142_evas_image_foreach_loader(const Eina_Hash *hash __UNUSED__, const void *key __UNUSED__, void *data, void *fdata) 142_evas_image_foreach_loader(const Eina_Hash *hash EINA_UNUSED, const void *key EINA_UNUSED, void *data, void *fdata)
143{ 143{
144 Evas_Image_Load_Func *evas_image_load_func = NULL; 144 Evas_Image_Load_Func *evas_image_load_func = NULL;
145 Evas_Module *em = data; 145 Evas_Module *em = data;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_main.c b/src/lib/evas/common/evas_image_main.c
index 62e6a361bd..a8f7317e39 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_main.c
@@ -467,7 +467,7 @@ _evas_common_rgba_image_unload(Image_Entry *im)
467} 467}
468 468
469static void 469static void
470_evas_common_rgba_image_dirty_region(Image_Entry* ie, unsigned int x __UNUSED__, unsigned int y __UNUSED__, unsigned int w __UNUSED__, unsigned int h __UNUSED__) 470_evas_common_rgba_image_dirty_region(Image_Entry* ie, unsigned int x EINA_UNUSED, unsigned int y EINA_UNUSED, unsigned int w EINA_UNUSED, unsigned int h EINA_UNUSED)
471{ 471{
472 RGBA_Image *im = (RGBA_Image *) ie; 472 RGBA_Image *im = (RGBA_Image *) ie;
473 473
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_private.h b/src/lib/evas/common/evas_image_private.h
index f40866cfd8..f40866cfd8 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_private.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_private.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_save.c b/src/lib/evas/common/evas_image_save.c
index d97cc5bb20..d97cc5bb20 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_save.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_save.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_scalecache.c b/src/lib/evas/common/evas_image_scalecache.c
index 5a2d7a25a3..606509a721 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_image_scalecache.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_image_scalecache.c
@@ -199,7 +199,7 @@ _sci_fix_newest(RGBA_Image *im)
199 199
200static Scaleitem * 200static Scaleitem *
201_sci_find(RGBA_Image *im, 201_sci_find(RGBA_Image *im,
202 RGBA_Draw_Context *dc __UNUSED__, int smooth, 202 RGBA_Draw_Context *dc EINA_UNUSED, int smooth,
203 int src_region_x, int src_region_y, 203 int src_region_x, int src_region_y,
204 unsigned int src_region_w, unsigned int src_region_h, 204 unsigned int src_region_w, unsigned int src_region_h,
205 unsigned int dst_region_w, unsigned int dst_region_h) 205 unsigned int dst_region_w, unsigned int dst_region_h)
@@ -364,11 +364,11 @@ evas_common_rgba_image_scalecache_flush(void)
364} 364}
365 365
366EAPI void 366EAPI void
367evas_common_rgba_image_scalecache_prepare(Image_Entry *ie, RGBA_Image *dst __UNUSED__, 367evas_common_rgba_image_scalecache_prepare(Image_Entry *ie, RGBA_Image *dst EINA_UNUSED,
368 RGBA_Draw_Context *dc, int smooth, 368 RGBA_Draw_Context *dc, int smooth,
369 int src_region_x, int src_region_y, 369 int src_region_x, int src_region_y,
370 int src_region_w, int src_region_h, 370 int src_region_w, int src_region_h,
371 int dst_region_x __UNUSED__, int dst_region_y __UNUSED__, 371 int dst_region_x EINA_UNUSED, int dst_region_y EINA_UNUSED,
372 int dst_region_w, int dst_region_h) 372 int dst_region_w, int dst_region_h)
373{ 373{
374#ifdef SCALECACHE 374#ifdef SCALECACHE
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line.h b/src/lib/evas/common/evas_line.h
index 9d45e3d29a..9d45e3d29a 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_line.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line_main.c b/src/lib/evas/common/evas_line_main.c
index 76417f5ac7..76417f5ac7 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_line_main.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_line_main.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.c b/src/lib/evas/common/evas_map_image.c
index bc2d5a139a..1f68f8a1dc 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_map_image.c
@@ -82,7 +82,7 @@ _limit(Span *s, int c1, int c2, int nocol)
82 82
83// 12.63 % of time - this can improve 83// 12.63 % of time - this can improve
84static void 84static void
85_calc_spans(RGBA_Map_Point *p, Line *spans, int ystart, int yend, int cx, int cy __UNUSED__, int cw, int ch __UNUSED__) 85_calc_spans(RGBA_Map_Point *p, Line *spans, int ystart, int yend, int cx, int cy EINA_UNUSED, int cw, int ch EINA_UNUSED)
86{ 86{
87 int i, y, yp, yy; 87 int i, y, yp, yy;
88 int py[4]; 88 int py[4];
@@ -648,7 +648,7 @@ evas_common_map_rgba_prepare(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst,
648EAPI void 648EAPI void
649evas_common_map_rgba(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, 649evas_common_map_rgba(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst,
650 RGBA_Draw_Context *dc, 650 RGBA_Draw_Context *dc,
651 int npoints __UNUSED__, RGBA_Map_Point *p, 651 int npoints EINA_UNUSED, RGBA_Map_Point *p,
652 int smooth, int level) 652 int smooth, int level)
653{ 653{
654#ifdef BUILD_MMX 654#ifdef BUILD_MMX
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.h b/src/lib/evas/common/evas_map_image.h
index f9c7b971bd..f9c7b971bd 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image.h
+++ b/src/lib/evas/common/evas_map_image.h
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_core.c b/src/lib/evas/common/evas_map_image_core.c
index b9bbeb57e3..b9bbeb57e3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_core.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_map_image_core.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_internal.c b/src/lib/evas/common/evas_map_image_internal.c
index 8f4660f1f3..dba252b592 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_internal.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_map_image_internal.c
@@ -3,7 +3,7 @@ static void
3FUNC_NAME(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, 3FUNC_NAME(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst,
4 RGBA_Draw_Context *dc, 4 RGBA_Draw_Context *dc,
5 RGBA_Map_Point *p, 5 RGBA_Map_Point *p,
6 int smooth, int level __UNUSED__) // level unused for now - for future use 6 int smooth, int level EINA_UNUSED) // level unused for now - for future use
7{ 7{
8 int i; 8 int i;
9 int c, cx, cy, cw, ch; 9 int c, cx, cy, cw, ch;
@@ -118,7 +118,7 @@ static void
118FUNC_NAME_DO(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, 118FUNC_NAME_DO(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst,
119 RGBA_Draw_Context *dc, 119 RGBA_Draw_Context *dc,
120 const RGBA_Map_Spans *ms, 120 const RGBA_Map_Spans *ms,
121 int smooth, int level __UNUSED__) // level unused for now - for future use 121 int smooth, int level EINA_UNUSED) // level unused for now - for future use
122{ 122{
123 Line *spans; 123 Line *spans;
124 DATA32 *buf = NULL, *sp; 124 DATA32 *buf = NULL, *sp;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_loop.c b/src/lib/evas/common/evas_map_image_loop.c
index c4343866d8..c4343866d8 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_map_image_loop.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_map_image_loop.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_.c
index 506c86f947..506c86f947 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c
index f4f83a4b31..f4f83a4b31 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_color_i386.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c
index 8255f1965e..8255f1965e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c
index 6a86f86ab2..6a86f86ab2 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_mask_color_i386.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c
index 0f34dd3d88..0f34dd3d88 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c
index 246ce75cc3..246ce75cc3 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c
index fa382d9ade..fa382d9ade 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_color_i386.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c
index eb2b5a3c7d..eb2b5a3c7d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_i386.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c
index fc3ca00a14..fc3ca00a14 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c
index a6309c3ef0..a6309c3ef0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add/op_add_pixel_mask_i386.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add_main_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_add_main_.c
index 9decc42140..bde553c458 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_add_main_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_add_main_.c
@@ -138,7 +138,7 @@ add_gfx_span_func_cpu(int s, int m, int c, int d)
138} 138}
139 139
140static RGBA_Gfx_Func 140static RGBA_Gfx_Func
141op_add_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 141op_add_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
142{ 142{
143 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN; 143 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN;
144 144
@@ -150,7 +150,7 @@ op_add_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
150} 150}
151 151
152static RGBA_Gfx_Func 152static RGBA_Gfx_Func
153op_add_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 153op_add_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
154{ 154{
155 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 155 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
156 156
@@ -166,7 +166,7 @@ op_add_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
166} 166}
167 167
168static RGBA_Gfx_Func 168static RGBA_Gfx_Func
169op_add_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 169op_add_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
170{ 170{
171 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 171 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
172 172
@@ -184,7 +184,7 @@ op_add_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pi
184} 184}
185 185
186static RGBA_Gfx_Func 186static RGBA_Gfx_Func
187op_add_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 187op_add_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
188{ 188{
189 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN; 189 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN;
190 190
@@ -200,7 +200,7 @@ op_add_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
200} 200}
201 201
202static RGBA_Gfx_Func 202static RGBA_Gfx_Func
203op_add_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 203op_add_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
204{ 204{
205 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN; 205 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN;
206 206
@@ -362,7 +362,7 @@ add_rel_gfx_span_func_cpu(int s, int m, int c, int d)
362} 362}
363 363
364static RGBA_Gfx_Func 364static RGBA_Gfx_Func
365op_add_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 365op_add_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
366{ 366{
367 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN; 367 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN;
368 368
@@ -374,7 +374,7 @@ op_add_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED_
374} 374}
375 375
376static RGBA_Gfx_Func 376static RGBA_Gfx_Func
377op_add_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 377op_add_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
378{ 378{
379 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 379 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
380 380
@@ -390,7 +390,7 @@ op_add_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
390} 390}
391 391
392static RGBA_Gfx_Func 392static RGBA_Gfx_Func
393op_add_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 393op_add_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
394{ 394{
395 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 395 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
396 396
@@ -408,7 +408,7 @@ op_add_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, in
408} 408}
409 409
410static RGBA_Gfx_Func 410static RGBA_Gfx_Func
411op_add_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 411op_add_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
412{ 412{
413 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN; 413 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN;
414 414
@@ -424,7 +424,7 @@ op_add_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED_
424} 424}
425 425
426static RGBA_Gfx_Func 426static RGBA_Gfx_Func
427op_add_rel_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 427op_add_rel_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
428{ 428{
429 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN; 429 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN;
430 430
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c
index 277dced663..d92f0cb1d1 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* blend color -> dst */ 1/* blend color -> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_blend_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_blend_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e, a = 256 - (c >> 24); 5 DATA32 *e, a = 256 - (c >> 24);
6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
7 { 7 {
@@ -26,7 +26,7 @@ init_blend_color_span_funcs_c(void)
26} 26}
27 27
28static void 28static void
29_op_blend_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 29_op_blend_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
30 s = 256 - (c >> 24); 30 s = 256 - (c >> 24);
31 *d = c + MUL_256(s, *d); 31 *d = c + MUL_256(s, *d);
32} 32}
@@ -54,7 +54,7 @@ init_blend_color_pt_funcs_c(void)
54/* blend_rel color -> dst */ 54/* blend_rel color -> dst */
55 55
56static void 56static void
57_op_blend_rel_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 57_op_blend_rel_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
58 DATA32 *e; 58 DATA32 *e;
59 int alpha = 256 - (c >> 24); 59 int alpha = 256 - (c >> 24);
60 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 60 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -80,7 +80,7 @@ init_blend_rel_color_span_funcs_c(void)
80} 80}
81 81
82static void 82static void
83_op_blend_rel_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 83_op_blend_rel_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
84 s = *d >> 24; 84 s = *d >> 24;
85 *d = MUL_SYM(s, c) + MUL_256(256 - (c >> 24), *d); 85 *d = MUL_SYM(s, c) + MUL_256(256 - (c >> 24), *d);
86} 86}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c
index a05af7db40..ae9888ffad 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_blend_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 8 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -35,7 +35,7 @@ init_blend_color_span_funcs_mmx(void)
35 35
36#ifdef BUILD_MMX 36#ifdef BUILD_MMX
37static void 37static void
38_op_blend_pt_c_dp_mmx(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 38_op_blend_pt_c_dp_mmx(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
39 pxor_r2r(mm0, mm0); 39 pxor_r2r(mm0, mm0);
40 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 40 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
41 c = 256 - (c >> 24); 41 c = 256 - (c >> 24);
@@ -67,7 +67,7 @@ init_blend_color_pt_funcs_mmx(void)
67 67
68#ifdef BUILD_MMX 68#ifdef BUILD_MMX
69static void 69static void
70_op_blend_rel_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 70_op_blend_rel_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
71 DATA32 *e = d + l; 71 DATA32 *e = d + l;
72 pxor_r2r(mm0, mm0); 72 pxor_r2r(mm0, mm0);
73 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 73 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -103,7 +103,7 @@ init_blend_rel_color_span_funcs_mmx(void)
103 103
104#ifdef BUILD_MMX 104#ifdef BUILD_MMX
105static void 105static void
106_op_blend_rel_pt_c_dp_mmx(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 106_op_blend_rel_pt_c_dp_mmx(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
107 pxor_r2r(mm0, mm0); 107 pxor_r2r(mm0, mm0);
108 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 108 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
109 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 109 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c
index 53b99913c6..8512bb4444 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_blend_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e, *tmp = 0; 6 DATA32 *e, *tmp = 0;
7#define AP "B_C_DP" 7#define AP "B_C_DP"
8 asm volatile ( 8 asm volatile (
@@ -147,7 +147,7 @@ init_blend_color_span_funcs_neon(void)
147 147
148#ifdef BUILD_NEON 148#ifdef BUILD_NEON
149static void 149static void
150_op_blend_pt_c_dp_neon(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 150_op_blend_pt_c_dp_neon(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
151 s = 256 - (c >> 24); 151 s = 256 - (c >> 24);
152 *d = c + MUL_256(s, *d); 152 *d = c + MUL_256(s, *d);
153} 153}
@@ -173,7 +173,7 @@ init_blend_color_pt_funcs_neon(void)
173 173
174#ifdef BUILD_NEON 174#ifdef BUILD_NEON
175static void 175static void
176_op_blend_rel_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 176_op_blend_rel_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
177 DATA32 *e; 177 DATA32 *e;
178 int alpha = 256 - (c >> 24); 178 int alpha = 256 - (c >> 24);
179 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 179 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -201,7 +201,7 @@ init_blend_rel_color_span_funcs_neon(void)
201 201
202#ifdef BUILD_NEON 202#ifdef BUILD_NEON
203static void 203static void
204_op_blend_rel_pt_c_dp_neon(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 204_op_blend_rel_pt_c_dp_neon(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
205 s = *d >> 24; 205 s = *d >> 24;
206 *d = MUL_SYM(s, c) + MUL_256(256 - (c >> 24), *d); 206 *d = MUL_SYM(s, c) + MUL_256(256 - (c >> 24), *d);
207} 207}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c
index 1843265fc9..02321b5bd8 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_color_sse3.c
@@ -3,7 +3,7 @@
3#ifdef BUILD_SSE3 3#ifdef BUILD_SSE3
4 4
5static void 5static void
6_op_blend_c_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 6_op_blend_c_dp_sse3(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
7 7
8 DATA32 a = 256 - (c >> 24); 8 DATA32 a = 256 - (c >> 24);
9 9
@@ -87,7 +87,7 @@ init_blend_color_pt_funcs_sse3(void)
87/* blend_rel color -> dst */ 87/* blend_rel color -> dst */
88 88
89static void 89static void
90_op_blend_rel_c_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 90_op_blend_rel_c_dp_sse3(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
91 91
92 int alpha = 256 - (c >> 24); 92 int alpha = 256 - (c >> 24);
93 93
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c
index 715f8d9dab..f0b6ef7582 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* blend mask x color -> dst */ 1/* blend mask x color -> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_blend_mas_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_blend_mas_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 int alpha = 256 - (c >> 24); 6 int alpha = 256 - (c >> 24);
7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -27,7 +27,7 @@ _op_blend_mas_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
27} 27}
28 28
29static void 29static void
30_op_blend_mas_can_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 30_op_blend_mas_can_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
31 DATA32 *e; 31 DATA32 *e;
32 int alpha; 32 int alpha;
33 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 33 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -79,7 +79,7 @@ _op_blend_pt_mas_c_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) {
79} 79}
80 80
81static void 81static void
82_op_blend_pt_mas_can_dp(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) { 82_op_blend_pt_mas_can_dp(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) {
83 *d = INTERP_256(m + 1, c, *d); 83 *d = INTERP_256(m + 1, c, *d);
84} 84}
85 85
@@ -110,7 +110,7 @@ init_blend_mask_color_pt_funcs_c(void)
110/* blend_rel mask x color --> dst */ 110/* blend_rel mask x color --> dst */
111 111
112static void 112static void
113_op_blend_rel_mas_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 113_op_blend_rel_mas_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
114 DATA32 *e; 114 DATA32 *e;
115 int alpha; 115 int alpha;
116 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 116 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c
index f8fe02e871..0031a91194 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_blend_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
@@ -42,7 +42,7 @@ _op_blend_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int
42} 42}
43 43
44static void 44static void
45_op_blend_mas_can_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 45_op_blend_mas_can_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
46 DATA32 *e = d + l; 46 DATA32 *e = d + l;
47 pxor_r2r(mm0, mm0); 47 pxor_r2r(mm0, mm0);
48 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 48 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -143,7 +143,7 @@ init_blend_mask_color_pt_funcs_mmx(void)
143 143
144#ifdef BUILD_MMX 144#ifdef BUILD_MMX
145static void 145static void
146_op_blend_rel_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 146_op_blend_rel_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
147 DATA32 *e = d + l; 147 DATA32 *e = d + l;
148 pxor_r2r(mm0, mm0); 148 pxor_r2r(mm0, mm0);
149 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 149 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c
index f5eb480cdc..da7cd3e24d 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_neon.c
@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
19#ifdef BUILD_NEON 19#ifdef BUILD_NEON
20static void 20static void
21_op_blend_mas_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 21_op_blend_mas_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
22 DATA32 *e; 22 DATA32 *e;
23 23
24 DEBUG_FNCOUNT(""); 24 DEBUG_FNCOUNT("");
@@ -198,7 +198,7 @@ _op_blend_mas_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int
198 198
199#ifdef BUILD_NEON 199#ifdef BUILD_NEON
200static void 200static void
201_op_blend_mas_can_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 201_op_blend_mas_can_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
202 DATA32 *e,*tmp; 202 DATA32 *e,*tmp;
203 int alpha; 203 int alpha;
204 204
@@ -489,7 +489,7 @@ init_blend_mask_color_pt_funcs_neon(void)
489 489
490#ifdef BUILD_NEON 490#ifdef BUILD_NEON
491static void 491static void
492_op_blend_rel_mas_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 492_op_blend_rel_mas_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
493 DATA32 *e; 493 DATA32 *e;
494 int alpha; 494 int alpha;
495 495
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c
index 5883d15ec4..429e8d5ce0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_mask_color_sse3.c
@@ -3,7 +3,7 @@
3#ifdef BUILD_SSE3 3#ifdef BUILD_SSE3
4 4
5static void 5static void
6_op_blend_mas_c_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 6_op_blend_mas_c_dp_sse3(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
7 7
8 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c); 8 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c);
9 9
@@ -69,7 +69,7 @@ _op_blend_mas_c_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int
69} 69}
70 70
71static void 71static void
72_op_blend_mas_can_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 72_op_blend_mas_can_dp_sse3(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
73 73
74 DATA32 alpha; 74 DATA32 alpha;
75 75
@@ -211,7 +211,7 @@ init_blend_mask_color_pt_funcs_sse3(void)
211/* blend_rel mask x color --> dst */ 211/* blend_rel mask x color --> dst */
212 212
213static void 213static void
214_op_blend_rel_mas_c_dp_sse3(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 214_op_blend_rel_mas_c_dp_sse3(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
215 215
216 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c); 216 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c);
217 217
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c
index eac6755b97..eac6755b97 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_master_sse3.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c
index ba11296eb1..b1d1196134 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* blend pixel --> dst */ 1/* blend pixel --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_blend_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 4_op_blend_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 int alpha; 6 int alpha;
7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -13,7 +13,7 @@ _op_blend_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, i
13} 13}
14 14
15static void 15static void
16_op_blend_pas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 16_op_blend_pas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
17 DATA32 *e; 17 DATA32 *e;
18 int alpha; 18 int alpha;
19 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 19 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -53,7 +53,7 @@ init_blend_pixel_span_funcs_c(void)
53} 53}
54 54
55static void 55static void
56_op_blend_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 56_op_blend_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
57 c = 256 - (s >> 24); 57 c = 256 - (s >> 24);
58 *d = s + MUL_256(c, *d); 58 *d = s + MUL_256(c, *d);
59} 59}
@@ -82,7 +82,7 @@ init_blend_pixel_pt_funcs_c(void)
82/* blend_rel pixel -> dst */ 82/* blend_rel pixel -> dst */
83 83
84static void 84static void
85_op_blend_rel_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 85_op_blend_rel_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
86 DATA32 *e; 86 DATA32 *e;
87 int alpha; 87 int alpha;
88 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 88 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -96,7 +96,7 @@ _op_blend_rel_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
96} 96}
97 97
98static void 98static void
99_op_blend_rel_pan_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 99_op_blend_rel_pan_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
100 DATA32 *e; 100 DATA32 *e;
101 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 101 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
102 { 102 {
@@ -125,13 +125,13 @@ init_blend_rel_pixel_span_funcs_c(void)
125} 125}
126 126
127static void 127static void
128_op_blend_rel_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 128_op_blend_rel_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
129 c = 256 - (s >> 24); 129 c = 256 - (s >> 24);
130 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s) + MUL_256(c, *d); 130 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s) + MUL_256(c, *d);
131} 131}
132 132
133static void 133static void
134_op_blend_rel_pt_pan_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 134_op_blend_rel_pt_pan_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
135 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s); 135 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s);
136} 136}
137 137
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c
index db8837f43f..8d6e944def 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* blend pixel x color --> dst */ 1/* blend pixel x color --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_blend_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_blend_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 int alpha; 6 int alpha;
7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -15,7 +15,7 @@ _op_blend_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
15} 15}
16 16
17static void 17static void
18_op_blend_pan_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 18_op_blend_pan_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
19 DATA32 *e; 19 DATA32 *e;
20 int alpha = 256 - (c >> 24); 20 int alpha = 256 - (c >> 24);
21 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 21 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -27,7 +27,7 @@ _op_blend_pan_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
27} 27}
28 28
29static void 29static void
30_op_blend_p_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 30_op_blend_p_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
31 DATA32 *e; 31 DATA32 *e;
32 int alpha; 32 int alpha;
33 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 33 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -40,7 +40,7 @@ _op_blend_p_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
40} 40}
41 41
42static void 42static void
43_op_blend_pan_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 43_op_blend_pan_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
44 DATA32 *e; 44 DATA32 *e;
45 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 45 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
46 { 46 {
@@ -50,7 +50,7 @@ _op_blend_pan_can_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l)
50} 50}
51 51
52static void 52static void
53_op_blend_p_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 53_op_blend_p_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
54 DATA32 *e; 54 DATA32 *e;
55 int alpha; 55 int alpha;
56 c = 1 + (c & 0xff); 56 c = 1 + (c & 0xff);
@@ -65,7 +65,7 @@ _op_blend_p_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
65} 65}
66 66
67static void 67static void
68_op_blend_pan_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 68_op_blend_pan_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
69 DATA32 *e; 69 DATA32 *e;
70 c = 1 + (c & 0xff); 70 c = 1 + (c & 0xff);
71 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 71 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -115,7 +115,7 @@ init_blend_pixel_color_span_funcs_c(void)
115} 115}
116 116
117static void 117static void
118_op_blend_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 118_op_blend_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
119 s = MUL4_SYM(c, s); 119 s = MUL4_SYM(c, s);
120 c = 256 - (s >> 24); 120 c = 256 - (s >> 24);
121 *d = s + MUL_256(c, *d); 121 *d = s + MUL_256(c, *d);
@@ -169,7 +169,7 @@ init_blend_pixel_color_pt_funcs_c(void)
169/* blend_rel pixel x color -> dst */ 169/* blend_rel pixel x color -> dst */
170 170
171static void 171static void
172_op_blend_rel_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 172_op_blend_rel_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
173 DATA32 *e; 173 DATA32 *e;
174 int alpha; 174 int alpha;
175 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 175 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -226,7 +226,7 @@ init_blend_rel_pixel_color_span_funcs_c(void)
226} 226}
227 227
228static void 228static void
229_op_blend_rel_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 229_op_blend_rel_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
230 s = MUL4_SYM(c, s); 230 s = MUL4_SYM(c, s);
231 c = 256 - (s >> 24); 231 c = 256 - (s >> 24);
232 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s) + MUL_256(c, *d); 232 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s) + MUL_256(c, *d);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c
index 52751f4841..7cb97ae318 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_blend_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 7 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
8 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 8 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
@@ -26,7 +26,7 @@ _op_blend_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l)
26} 26}
27 27
28static void 28static void
29_op_blend_pan_can_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 29_op_blend_pan_can_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
30 DATA32 *e = d + l; 30 DATA32 *e = d + l;
31 pxor_r2r(mm0, mm0); 31 pxor_r2r(mm0, mm0);
32 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 32 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -40,7 +40,7 @@ _op_blend_pan_can_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, in
40} 40}
41 41
42static void 42static void
43_op_blend_pan_caa_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 43_op_blend_pan_caa_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
44 DATA32 *e = d + l; 44 DATA32 *e = d + l;
45 c = 1 + (c & 0xff); 45 c = 1 + (c & 0xff);
46 MOV_A2R(c, mm2) 46 MOV_A2R(c, mm2)
@@ -100,7 +100,7 @@ init_blend_pixel_color_span_funcs_mmx(void)
100 100
101#ifdef BUILD_MMX 101#ifdef BUILD_MMX
102static void 102static void
103_op_blend_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 103_op_blend_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
104 MOV_A2R(ALPHA_256, mm4) 104 MOV_A2R(ALPHA_256, mm4)
105 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 105 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
106 pxor_r2r(mm0, mm0); 106 pxor_r2r(mm0, mm0);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c
index 6e359704aa..765f55878e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_neon.c
@@ -3,7 +3,7 @@
3/* Note: Optimisation is based on keeping _dest_ aligned: else it's a pair of 3/* Note: Optimisation is based on keeping _dest_ aligned: else it's a pair of
4 * reads, then two writes, a miss on read is 'just' two reads */ 4 * reads, then two writes, a miss on read is 'just' two reads */
5static void 5static void
6_op_blend_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 6_op_blend_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
7#define AP "blend_p_c_dp_" 7#define AP "blend_p_c_dp_"
8 asm volatile ( 8 asm volatile (
9 ".fpu neon \n\t" 9 ".fpu neon \n\t"
@@ -189,7 +189,7 @@ _op_blend_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l
189} 189}
190 190
191static void 191static void
192_op_blend_pan_can_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 192_op_blend_pan_can_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
193 DATA32 *e; 193 DATA32 *e;
194 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 194 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
195 { 195 {
@@ -199,7 +199,7 @@ _op_blend_pan_can_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, i
199} 199}
200 200
201static void 201static void
202_op_blend_pan_caa_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 202_op_blend_pan_caa_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
203#if 1 203#if 1
204 DATA32 *e; 204 DATA32 *e;
205 int alpha; 205 int alpha;
@@ -461,7 +461,7 @@ init_blend_pixel_color_span_funcs_neon(void)
461 461
462#ifdef BUILD_NEON 462#ifdef BUILD_NEON
463static void 463static void
464_op_blend_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 464_op_blend_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
465 s = MUL4_SYM(c, s); 465 s = MUL4_SYM(c, s);
466 c = 256 - (s >> 24); 466 c = 256 - (s >> 24);
467 *d = s + MUL_256(c, *d); 467 *d = s + MUL_256(c, *d);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c
index 4ee31f54c2..b0c2b84f8e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_color_sse3.c
@@ -3,7 +3,7 @@
3#ifdef BUILD_SSE3 3#ifdef BUILD_SSE3
4 4
5static void 5static void
6_op_blend_p_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 6_op_blend_p_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
7 7
8 DATA32 alpha; 8 DATA32 alpha;
9 9
@@ -60,7 +60,7 @@ _op_blend_p_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l
60} 60}
61 61
62static void 62static void
63_op_blend_pan_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 63_op_blend_pan_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
64 64
65 DATA32 c_a = c & 0xFF000000; 65 DATA32 c_a = c & 0xFF000000;
66 DATA32 alpha = 256 - (c >> 24); 66 DATA32 alpha = 256 - (c >> 24);
@@ -114,7 +114,7 @@ _op_blend_pan_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int
114} 114}
115 115
116static void 116static void
117_op_blend_p_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 117_op_blend_p_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
118 118
119 int alpha; 119 int alpha;
120 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c); 120 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c);
@@ -169,7 +169,7 @@ _op_blend_p_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int
169} 169}
170 170
171static void 171static void
172_op_blend_pan_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 172_op_blend_pan_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
173 173
174 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c); 174 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c, c);
175 175
@@ -209,7 +209,7 @@ _op_blend_pan_can_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, i
209} 209}
210 210
211static void 211static void
212_op_blend_p_caa_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 212_op_blend_p_caa_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
213 213
214 int alpha; 214 int alpha;
215 c = 1 + (c & 0xff); 215 c = 1 + (c & 0xff);
@@ -263,7 +263,7 @@ _op_blend_p_caa_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int
263} 263}
264 264
265static void 265static void
266_op_blend_pan_caa_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 266_op_blend_pan_caa_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
267 267
268 c = 1 + (c & 0xff); 268 c = 1 + (c & 0xff);
269 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c,c); 269 const __m128i c_packed = _mm_set_epi32(c, c, c,c);
@@ -391,7 +391,7 @@ init_blend_pixel_color_pt_funcs_sse3(void)
391/* blend_rel pixel x color -> dst */ 391/* blend_rel pixel x color -> dst */
392 392
393static void 393static void
394_op_blend_rel_p_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 394_op_blend_rel_p_c_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
395 395
396 int alpha; 396 int alpha;
397 397
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c
index 9b5abe6f4f..a4333a89f7 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_blend_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
@@ -23,7 +23,7 @@ _op_blend_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *
23} 23}
24 24
25static void 25static void
26_op_blend_pas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 26_op_blend_pas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
27 _op_blend_p_dp_mmx(s, m, c, d, l); 27 _op_blend_p_dp_mmx(s, m, c, d, l);
28 return; 28 return;
29 DATA32 *e = d + l; 29 DATA32 *e = d + l;
@@ -76,7 +76,7 @@ init_blend_pixel_span_funcs_mmx(void)
76 76
77#ifdef BUILD_MMX 77#ifdef BUILD_MMX
78static void 78static void
79_op_blend_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 79_op_blend_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
80 pxor_r2r(mm0, mm0); 80 pxor_r2r(mm0, mm0);
81 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 81 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
82 MOV_P2R(s, mm2, mm0) 82 MOV_P2R(s, mm2, mm0)
@@ -118,7 +118,7 @@ init_blend_pixel_pt_funcs_mmx(void)
118 118
119#ifdef BUILD_MMX 119#ifdef BUILD_MMX
120static void 120static void
121_op_blend_rel_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 121_op_blend_rel_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
122 DATA32 *e = d + l; 122 DATA32 *e = d + l;
123 pxor_r2r(mm0, mm0); 123 pxor_r2r(mm0, mm0);
124 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 124 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
@@ -142,7 +142,7 @@ _op_blend_rel_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA
142} 142}
143 143
144static void 144static void
145_op_blend_rel_pan_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 145_op_blend_rel_pan_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
146 DATA32 *e = d + l; 146 DATA32 *e = d + l;
147 pxor_r2r(mm0, mm0); 147 pxor_r2r(mm0, mm0);
148 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 148 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
@@ -178,7 +178,7 @@ init_blend_rel_pixel_span_funcs_mmx(void)
178 178
179#ifdef BUILD_MMX 179#ifdef BUILD_MMX
180static void 180static void
181_op_blend_rel_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 181_op_blend_rel_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
182 pxor_r2r(mm0, mm0); 182 pxor_r2r(mm0, mm0);
183 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 183 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
184 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 184 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c
index f0b2a6c247..5d6c976860 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_.c
@@ -26,7 +26,7 @@ _op_blend_p_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
26} 26}
27 27
28static void 28static void
29_op_blend_pas_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 29_op_blend_pas_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
30 DATA32 *e; 30 DATA32 *e;
31 int alpha; 31 int alpha;
32 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 32 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -49,7 +49,7 @@ _op_blend_pas_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l)
49} 49}
50 50
51static void 51static void
52_op_blend_pan_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 52_op_blend_pan_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
53 DATA32 *e; 53 DATA32 *e;
54 int alpha; 54 int alpha;
55 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 55 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -96,7 +96,7 @@ _op_blend_pt_p_mas_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) {
96} 96}
97 97
98static void 98static void
99_op_blend_pt_pan_mas_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 99_op_blend_pt_pan_mas_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
100 *d = INTERP_256(m + 1, s, *d); 100 *d = INTERP_256(m + 1, s, *d);
101} 101}
102 102
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c
index 4fa50a964d..8c960d2117 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_blend_pas_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_pas_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6) 8 MOV_A2R(ALPHA_256, mm6)
@@ -37,7 +37,7 @@ _op_blend_pas_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, in
37} 37}
38 38
39static void 39static void
40_op_blend_pan_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 40_op_blend_pan_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
41 DATA32 *e = d + l; 41 DATA32 *e = d + l;
42 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 42 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
43 pxor_r2r(mm0, mm0); 43 pxor_r2r(mm0, mm0);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c
index b252a6752c..d36e714721 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_blend_pas_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_blend_pas_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e; 6 DATA32 *e;
7 int alpha; 7 int alpha;
8 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 8 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -25,7 +25,7 @@ _op_blend_pas_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, i
25} 25}
26 26
27static void 27static void
28_op_blend_pan_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 28_op_blend_pan_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
29 DATA32 *e; 29 DATA32 *e;
30 int alpha; 30 int alpha;
31 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 31 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c
index 617b9e2588..e33831f19a 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_mask_sse3.c
@@ -62,7 +62,7 @@ _op_blend_p_mas_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
62} 62}
63 63
64static void 64static void
65_op_blend_pas_mas_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 65_op_blend_pas_mas_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
66 66
67 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1); 67 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1);
68 int alpha; 68 int alpha;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c
index 1cb50b6218..1cb50b6218 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_neon.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c
index 69c597c44f..2601853ce4 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend/op_blend_pixel_sse3.c
@@ -3,7 +3,7 @@
3#ifdef BUILD_SSE3 3#ifdef BUILD_SSE3
4 4
5static void 5static void
6_op_blend_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 6_op_blend_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
7 7
8 LOOP_ALIGNED_U1_A48_SSE3(d, l, 8 LOOP_ALIGNED_U1_A48_SSE3(d, l,
9 { /* UOP */ 9 { /* UOP */
@@ -50,7 +50,7 @@ _op_blend_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32
50} 50}
51 51
52static void 52static void
53_op_blend_pas_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 53_op_blend_pas_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
54 54
55 int alpha; 55 int alpha;
56 56
@@ -178,7 +178,7 @@ init_blend_pixel_pt_funcs_sse3(void)
178/* blend_rel pixel -> dst */ 178/* blend_rel pixel -> dst */
179 179
180static void 180static void
181_op_blend_rel_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 181_op_blend_rel_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
182 182
183 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1); 183 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1);
184 184
@@ -229,7 +229,7 @@ _op_blend_rel_p_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int
229} 229}
230 230
231static void 231static void
232_op_blend_rel_pan_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 232_op_blend_rel_pan_dp_sse3(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
233 233
234 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1); 234 const __m128i ones = _mm_set_epi32(1, 1, 1, 1);
235 235
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend_main_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_blend_main_.c
index 1642036995..b3aaf90a20 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_blend_main_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_blend_main_.c
@@ -183,7 +183,7 @@ blend_gfx_span_func_cpu(int s, int m, int c, int d)
183} 183}
184 184
185static RGBA_Gfx_Func 185static RGBA_Gfx_Func
186op_blend_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 186op_blend_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
187{ 187{
188 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN; 188 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN;
189 189
@@ -199,7 +199,7 @@ op_blend_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
199} 199}
200 200
201static RGBA_Gfx_Func 201static RGBA_Gfx_Func
202op_blend_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 202op_blend_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
203{ 203{
204 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 204 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
205 205
@@ -215,7 +215,7 @@ op_blend_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
215} 215}
216 216
217static RGBA_Gfx_Func 217static RGBA_Gfx_Func
218op_blend_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 218op_blend_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
219{ 219{
220 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 220 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
221 221
@@ -237,7 +237,7 @@ op_blend_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int
237} 237}
238 238
239static RGBA_Gfx_Func 239static RGBA_Gfx_Func
240op_blend_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 240op_blend_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
241{ 241{
242 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN; 242 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN;
243 243
@@ -253,7 +253,7 @@ op_blend_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
253} 253}
254 254
255static RGBA_Gfx_Func 255static RGBA_Gfx_Func
256op_blend_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 256op_blend_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
257{ 257{
258 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN; 258 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN;
259 259
@@ -468,7 +468,7 @@ blend_rel_gfx_span_func_cpu(int s, int m, int c, int d)
468} 468}
469 469
470static RGBA_Gfx_Func 470static RGBA_Gfx_Func
471op_blend_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 471op_blend_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
472{ 472{
473 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN; 473 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN;
474 474
@@ -484,7 +484,7 @@ op_blend_rel_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSE
484} 484}
485 485
486static RGBA_Gfx_Func 486static RGBA_Gfx_Func
487op_blend_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 487op_blend_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
488{ 488{
489 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 489 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
490 490
@@ -500,7 +500,7 @@ op_blend_rel_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
500} 500}
501 501
502static RGBA_Gfx_Func 502static RGBA_Gfx_Func
503op_blend_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 503op_blend_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
504{ 504{
505 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 505 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
506 506
@@ -518,7 +518,7 @@ op_blend_rel_pixel_color_span_get(RGBA_Image *src, DATA32 col, RGBA_Image *dst,
518} 518}
519 519
520static RGBA_Gfx_Func 520static RGBA_Gfx_Func
521op_blend_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 521op_blend_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
522{ 522{
523 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN; 523 int s = SP_N, m = SM_AS, c = SC_AN, d = DP_AN;
524 524
@@ -534,7 +534,7 @@ op_blend_rel_mask_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSE
534} 534}
535 535
536static RGBA_Gfx_Func 536static RGBA_Gfx_Func
537op_blend_rel_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 537op_blend_rel_pixel_mask_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
538{ 538{
539 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN; 539 int s = SP_AN, m = SM_AS, c = SC_N, d = DP_AN;
540 540
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c
index 99591b22aa..3dc5582f6e 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* copy color --> dst */ 1/* copy color --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_copy_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_copy_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
7 { 7 {
@@ -34,7 +34,7 @@ init_copy_color_span_funcs_c(void)
34} 34}
35 35
36static void 36static void
37_op_copy_pt_c_dp(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 37_op_copy_pt_c_dp(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
38 *d = c; 38 *d = c;
39} 39}
40 40
@@ -66,7 +66,7 @@ init_copy_color_pt_funcs_c(void)
66/* copy_rel color --> dst */ 66/* copy_rel color --> dst */
67 67
68static void 68static void
69_op_copy_rel_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 69_op_copy_rel_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
70 DATA32 *e; 70 DATA32 *e;
71 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 71 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
72 { 72 {
@@ -100,7 +100,7 @@ init_copy_rel_color_span_funcs_c(void)
100} 100}
101 101
102static void 102static void
103_op_copy_rel_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 103_op_copy_rel_pt_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
104 s = 1 + (*d >> 24); 104 s = 1 + (*d >> 24);
105 *d = MUL_256(s, c); 105 *d = MUL_256(s, c);
106} 106}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c
index d864d924d8..d526491c89 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_copy_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l - 1; 6 DATA32 *e = d + l - 1;
7 movd_m2r(c, mm1); 7 movd_m2r(c, mm1);
8 movq_r2r(mm1, mm2); 8 movq_r2r(mm1, mm2);
@@ -43,7 +43,7 @@ init_copy_color_span_funcs_mmx(void)
43 43
44#ifdef BUILD_MMX 44#ifdef BUILD_MMX
45static void 45static void
46_op_copy_pt_c_dp_mmx(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 46_op_copy_pt_c_dp_mmx(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
47 *d = c; 47 *d = c;
48} 48}
49 49
@@ -77,7 +77,7 @@ init_copy_color_pt_funcs_mmx(void)
77 77
78#ifdef BUILD_MMX 78#ifdef BUILD_MMX
79static void 79static void
80_op_copy_rel_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 80_op_copy_rel_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
81 DATA32 *e = d + l; 81 DATA32 *e = d + l;
82 pxor_r2r(mm0, mm0); 82 pxor_r2r(mm0, mm0);
83 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 83 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -115,7 +115,7 @@ init_copy_rel_color_span_funcs_mmx(void)
115 115
116#ifdef BUILD_MMX 116#ifdef BUILD_MMX
117static void 117static void
118_op_copy_rel_pt_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 118_op_copy_rel_pt_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
119 s = 1 + (*d >> 24); 119 s = 1 + (*d >> 24);
120 pxor_r2r(mm0, mm0); 120 pxor_r2r(mm0, mm0);
121 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 121 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c
index 96310cdf3a..96310cdf3a 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_color_neon.c
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c
index 16faa28221..efe7cca358 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* copy mask x color -> dst */ 1/* copy mask x color -> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_copy_mas_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_copy_mas_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 int color; 6 int color;
7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -47,7 +47,7 @@ init_copy_mask_color_span_funcs_c(void)
47} 47}
48 48
49static void 49static void
50_op_copy_pt_mas_c_dp(DATA32 s __UNUSED__, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) { 50_op_copy_pt_mas_c_dp(DATA32 s EINA_UNUSED, DATA8 m, DATA32 c, DATA32 *d) {
51 *d = INTERP_256(m + 1, c, *d); 51 *d = INTERP_256(m + 1, c, *d);
52} 52}
53 53
@@ -80,7 +80,7 @@ init_copy_mask_color_pt_funcs_c(void)
80/* copy_rel mask x color -> dst */ 80/* copy_rel mask x color -> dst */
81 81
82static void 82static void
83_op_copy_rel_mas_c_dp(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 83_op_copy_rel_mas_c_dp(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
84 DATA32 *e; 84 DATA32 *e;
85 int color; 85 int color;
86 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 86 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c
index e27493f82a..a8c85e0f7f 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_copy_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 8 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -98,7 +98,7 @@ init_copy_mask_color_pt_funcs_mmx(void)
98 98
99#ifdef BUILD_MMX 99#ifdef BUILD_MMX
100static void 100static void
101_op_copy_rel_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 101_op_copy_rel_mas_c_dp_mmx(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
102 DATA32 *e = d + l; 102 DATA32 *e = d + l;
103 pxor_r2r(mm0, mm0); 103 pxor_r2r(mm0, mm0);
104 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 104 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c
index dc7f78f26f..7d9a44e4b6 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_mask_color_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_copy_mas_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_mas_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 // FIXME: neon-it 6 // FIXME: neon-it
7 DATA32 *e; 7 DATA32 *e;
8 int color; 8 int color;
@@ -85,7 +85,7 @@ init_copy_mask_color_pt_funcs_neon(void)
85 85
86#ifdef BUILD_NEON 86#ifdef BUILD_NEON
87static void 87static void
88_op_copy_rel_mas_c_dp_neon(DATA32 *s __UNUSED__, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 88_op_copy_rel_mas_c_dp_neon(DATA32 *s EINA_UNUSED, DATA8 *m, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
89 // FIXME: neon-it 89 // FIXME: neon-it
90 DATA32 *e; 90 DATA32 *e;
91 int color; 91 int color;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c
index 2936d43a1e..e3cc111d87 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* copy pixel --> dst */ 1/* copy pixel --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_copy_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 4_op_copy_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
5 memcpy(d, s, l * sizeof(DATA32)); 5 memcpy(d, s, l * sizeof(DATA32));
6} 6}
7 7
@@ -25,7 +25,7 @@ init_copy_pixel_span_funcs_c(void)
25} 25}
26 26
27static void 27static void
28_op_copy_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 28_op_copy_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
29 *d = s; 29 *d = s;
30} 30}
31 31
@@ -53,7 +53,7 @@ init_copy_pixel_pt_funcs_c(void)
53/* copy_rel pixel --> dst */ 53/* copy_rel pixel --> dst */
54 54
55static void 55static void
56_op_copy_rel_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 56_op_copy_rel_p_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
57 DATA32 *e; 57 DATA32 *e;
58 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 58 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
59 { 59 {
@@ -83,7 +83,7 @@ init_copy_rel_pixel_span_funcs_c(void)
83} 83}
84 84
85static void 85static void
86_op_copy_rel_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 86_op_copy_rel_pt_p_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
87 c = 1 + (*d >> 24); 87 c = 1 + (*d >> 24);
88 *d = MUL_256(c, s); 88 *d = MUL_256(c, s);
89} 89}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c
index 79ca17b794..0b1f8e7ca4 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* copy pixel x color --> dst */ 1/* copy pixel x color --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_copy_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 4_op_copy_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 6 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
7 { 7 {
@@ -12,7 +12,7 @@ _op_copy_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
12} 12}
13 13
14static void 14static void
15_op_copy_p_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 15_op_copy_p_caa_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
16 DATA32 *e; 16 DATA32 *e;
17 c = 1 + (c >> 24); 17 c = 1 + (c >> 24);
18 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 18 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -67,12 +67,12 @@ init_copy_pixel_color_span_funcs_c(void)
67} 67}
68 68
69static void 69static void
70_op_copy_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 70_op_copy_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
71 *d = MUL4_SYM(c, s); 71 *d = MUL4_SYM(c, s);
72} 72}
73 73
74static void 74static void
75_op_copy_pt_p_caa_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 75_op_copy_pt_p_caa_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
76 *d = MUL_SYM(c >> 24, s); 76 *d = MUL_SYM(c >> 24, s);
77} 77}
78 78
@@ -124,7 +124,7 @@ init_copy_pixel_color_pt_funcs_c(void)
124/* copy_rel pixel x color --> dst */ 124/* copy_rel pixel x color --> dst */
125 125
126static void 126static void
127_op_copy_rel_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 127_op_copy_rel_p_c_dp(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
128 DATA32 *e; 128 DATA32 *e;
129 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 129 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
130 { 130 {
@@ -179,7 +179,7 @@ init_copy_rel_pixel_color_span_funcs_c(void)
179} 179}
180 180
181static void 181static void
182_op_copy_rel_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 182_op_copy_rel_pt_p_c_dp(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
183 s = MUL4_SYM(c, s); 183 s = MUL4_SYM(c, s);
184 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s); 184 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s);
185} 185}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c
index fb5bc70783..e50e818e16 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_copy_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_P2R(c, mm3, mm0) 8 MOV_P2R(c, mm3, mm0)
@@ -17,7 +17,7 @@ _op_copy_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l)
17 17
18 18
19static void 19static void
20_op_copy_p_caa_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 20_op_copy_p_caa_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
21 DATA32 *e = d + l; 21 DATA32 *e = d + l;
22 c = 1 + (c >> 24); 22 c = 1 + (c >> 24);
23 MOV_A2R(c, mm3) 23 MOV_A2R(c, mm3)
@@ -76,7 +76,7 @@ init_copy_pixel_color_span_funcs_mmx(void)
76 76
77#ifdef BUILD_MMX 77#ifdef BUILD_MMX
78static void 78static void
79_op_copy_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 79_op_copy_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
80 pxor_r2r(mm0, mm0); 80 pxor_r2r(mm0, mm0);
81 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 81 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
82 MOV_P2R(c, mm2, mm0) 82 MOV_P2R(c, mm2, mm0)
@@ -135,7 +135,7 @@ init_copy_pixel_color_pt_funcs_mmx(void)
135 135
136#ifdef BUILD_MMX 136#ifdef BUILD_MMX
137static void 137static void
138_op_copy_rel_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 138_op_copy_rel_p_c_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
139 DATA32 *e = d + l; 139 DATA32 *e = d + l;
140 pxor_r2r(mm0, mm0); 140 pxor_r2r(mm0, mm0);
141 MOV_P2R(c, mm3, mm0) 141 MOV_P2R(c, mm3, mm0)
@@ -197,7 +197,7 @@ init_copy_rel_pixel_color_span_funcs_mmx(void)
197 197
198#ifdef BUILD_MMX 198#ifdef BUILD_MMX
199static void 199static void
200_op_copy_rel_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 200_op_copy_rel_pt_p_c_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
201 pxor_r2r(mm0, mm0); 201 pxor_r2r(mm0, mm0);
202 MOV_P2R(c, mm3, mm0) 202 MOV_P2R(c, mm3, mm0)
203 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 203 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c
index f8a1e79cf1..cccfe441e0 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_color_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_copy_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
6 // FIXME: neon-it 6 // FIXME: neon-it
7 DATA32 *e; 7 DATA32 *e;
8 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 8 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -15,7 +15,7 @@ _op_copy_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l)
15 15
16 16
17static void 17static void
18_op_copy_p_caa_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { // FIXME: neon-it 18_op_copy_p_caa_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { // FIXME: neon-it
19 // FIXME: neon-it 19 // FIXME: neon-it
20 DATA32 *e; 20 DATA32 *e;
21 c = 1 + (c >> 24); 21 c = 1 + (c >> 24);
@@ -73,7 +73,7 @@ init_copy_pixel_color_span_funcs_neon(void)
73 73
74#ifdef BUILD_NEON 74#ifdef BUILD_NEON
75static void 75static void
76_op_copy_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 76_op_copy_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
77 *d = MUL4_SYM(c, s); 77 *d = MUL4_SYM(c, s);
78} 78}
79 79
@@ -127,7 +127,7 @@ init_copy_pixel_color_pt_funcs_neon(void)
127 127
128#ifdef BUILD_NEON 128#ifdef BUILD_NEON
129static void 129static void
130_op_copy_rel_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d, int l) { 130_op_copy_rel_p_c_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d, int l) {
131 // FIXME: neon-it 131 // FIXME: neon-it
132 DATA32 *e; 132 DATA32 *e;
133 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 133 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -186,7 +186,7 @@ init_copy_rel_pixel_color_span_funcs_neon(void)
186 186
187#ifdef BUILD_NEON 187#ifdef BUILD_NEON
188static void 188static void
189_op_copy_rel_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 189_op_copy_rel_pt_p_c_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
190 s = MUL4_SYM(c, s); 190 s = MUL4_SYM(c, s);
191 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s); 191 *d = MUL_SYM(*d >> 24, s);
192} 192}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c
index b03022b967..1659a09285 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_copy_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l - 15; 6 DATA32 *e = d + l - 15;
7 for (; d < e; d+=16, s+=16) { 7 for (; d < e; d+=16, s+=16) {
8 MOVE_16DWORDS_MMX(s, d); 8 MOVE_16DWORDS_MMX(s, d);
@@ -35,7 +35,7 @@ init_copy_pixel_span_funcs_mmx(void)
35 35
36#ifdef BUILD_MMX 36#ifdef BUILD_MMX
37static void 37static void
38_op_copy_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 38_op_copy_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
39 *d = s; 39 *d = s;
40} 40}
41 41
@@ -65,7 +65,7 @@ init_copy_pixel_pt_funcs_mmx(void)
65 65
66#ifdef BUILD_MMX 66#ifdef BUILD_MMX
67static void 67static void
68_op_copy_rel_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 68_op_copy_rel_p_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
69 DATA32 *e = d + l; 69 DATA32 *e = d + l;
70 pxor_r2r(mm0, mm0); 70 pxor_r2r(mm0, mm0);
71 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 71 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
@@ -100,7 +100,7 @@ init_copy_rel_pixel_span_funcs_mmx(void)
100 100
101#ifdef BUILD_MMX 101#ifdef BUILD_MMX
102static void 102static void
103_op_copy_rel_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 103_op_copy_rel_pt_p_dp_mmx(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
104 c = 1 + (*d >> 24); 104 c = 1 + (*d >> 24);
105 MOV_A2R(c, mm1) 105 MOV_A2R(c, mm1)
106 pxor_r2r(mm0, mm0); 106 pxor_r2r(mm0, mm0);
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c
index 4cec8af405..5a861b2590 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_.c
@@ -1,7 +1,7 @@
1/* copy pixel x mask --> dst */ 1/* copy pixel x mask --> dst */
2 2
3static void 3static void
4_op_copy_p_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 4_op_copy_p_mas_dp(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
5 DATA32 *e; 5 DATA32 *e;
6 int color; 6 int color;
7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 7 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -44,7 +44,7 @@ init_copy_pixel_mask_span_funcs_c(void)
44} 44}
45 45
46static void 46static void
47_op_copy_pt_p_mas_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 47_op_copy_pt_p_mas_dp(DATA32 s, DATA8 m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
48 *d = INTERP_256(m + 1, s, *d); 48 *d = INTERP_256(m + 1, s, *d);
49} 49}
50 50
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c
index 2511c41fad..d70162b975 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_i386.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_MMX 3#ifdef BUILD_MMX
4static void 4static void
5_op_copy_p_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 DATA32 *e = d + l; 6 DATA32 *e = d + l;
7 pxor_r2r(mm0, mm0); 7 pxor_r2r(mm0, mm0);
8 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 8 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
@@ -87,7 +87,7 @@ init_copy_pixel_mask_pt_funcs_mmx(void)
87 87
88#ifdef BUILD_MMX 88#ifdef BUILD_MMX
89static void 89static void
90_op_copy_rel_p_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 90_op_copy_rel_p_mas_dp_mmx(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
91 DATA32 *e = d + l; 91 DATA32 *e = d + l;
92 pxor_r2r(mm0, mm0); 92 pxor_r2r(mm0, mm0);
93 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5) 93 MOV_A2R(ALPHA_255, mm5)
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c
index e25f8f8db2..993e5af8ca 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_mask_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_copy_p_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6 // FIXME: neon-it 6 // FIXME: neon-it
7 DATA32 *e; 7 DATA32 *e;
8 int color; 8 int color;
@@ -77,7 +77,7 @@ init_copy_pixel_mask_pt_funcs_neon(void)
77 77
78#ifdef BUILD_NEON 78#ifdef BUILD_NEON
79static void 79static void
80_op_copy_rel_p_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 80_op_copy_rel_p_mas_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
81 // FIXME: neon-it 81 // FIXME: neon-it
82 DATA32 *e; 82 DATA32 *e;
83 int color; 83 int color;
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c
index 5b8bd60381..244b585940 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy/op_copy_pixel_neon.c
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3#ifdef BUILD_NEON 3#ifdef BUILD_NEON
4static void 4static void
5_op_copy_p_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 5_op_copy_p_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
6//#define USENEON 1 6//#define USENEON 1
7#ifndef USENEON 7#ifndef USENEON
8 memcpy(d, s, l * sizeof(DATA32)); 8 memcpy(d, s, l * sizeof(DATA32));
@@ -68,7 +68,7 @@ init_copy_pixel_span_funcs_neon(void)
68 68
69#ifdef BUILD_NEON 69#ifdef BUILD_NEON
70static void 70static void
71_op_copy_pt_p_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d) { 71_op_copy_pt_p_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d) {
72 *d = s; 72 *d = s;
73} 73}
74 74
@@ -98,7 +98,7 @@ init_copy_pixel_pt_funcs_neon(void)
98 98
99#ifdef BUILD_NEON 99#ifdef BUILD_NEON
100static void 100static void
101_op_copy_rel_p_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m __UNUSED__, DATA32 c __UNUSED__, DATA32 *d, int l) { 101_op_copy_rel_p_dp_neon(DATA32 *s, DATA8 *m EINA_UNUSED, DATA32 c EINA_UNUSED, DATA32 *d, int l) {
102 // FIXME: neon-it 102 // FIXME: neon-it
103 DATA32 *e; 103 DATA32 *e;
104 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e, 104 UNROLL8_PLD_WHILE(d, l, e,
@@ -131,7 +131,7 @@ init_copy_rel_pixel_span_funcs_neon(void)
131 131
132#ifdef BUILD_NEON 132#ifdef BUILD_NEON
133static void 133static void
134_op_copy_rel_pt_p_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m __UNUSED__, DATA32 c, DATA32 *d) { 134_op_copy_rel_pt_p_dp_neon(DATA32 s, DATA8 m EINA_UNUSED, DATA32 c, DATA32 *d) {
135 s = 1 + (*d >> 24); 135 s = 1 + (*d >> 24);
136 *d = MUL_256(s, c); 136 *d = MUL_256(s, c);
137} 137}
diff --git a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy_main_.c b/src/lib/evas/common/evas_op_copy_main_.c
index 43b7e342bf..9debe171b2 100644
--- a/legacy/evas/src/lib/engines/common/evas_op_copy_main_.c
+++ b/src/lib/evas/common/evas_op_copy_main_.c
@@ -172,7 +172,7 @@ copy_gfx_span_func_cpu(int s, int m, int c, int d)
172} 172}
173 173
174static RGBA_Gfx_Func 174static RGBA_Gfx_Func
175op_copy_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 175op_copy_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
176{ 176{
177 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN; 177 int s = SP_AN, m = SM_N, c = SC_N, d = DP_AN;
178 178
@@ -187,7 +187,7 @@ op_copy_pixel_span_get(RGBA_Image *src, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
187} 187}
188 188
189static RGBA_Gfx_Func 189static RGBA_Gfx_Func
190op_copy_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__) 190op_copy_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels EINA_UNUSED)
191{ 191{
192 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN; 192 int s = SP_N, m = SM_N, c = SC_AN, d = DP_AN;
193 193
@@ -207,7 +207,7 @@ op_copy_color_span_get(DATA32 col, RGBA_Image *dst, int pixels __UNUSED__)
207}