aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/bin/e_exebuf.c
blob: da6c47c361b2d56dfa691f2b63dcac55d479683f (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
                          

                                   
                
                     
 
                   
          


          
                         
                     

                              

                                            
                                                          


                         
                    

               

                      

                   


                      

                    


                   


                 
                  
                     
                      
           

                   
    

          

                              


      
    

            

                             
                  
           
             
         


                          

                    
                                                           

                                                 
  

                         
                         

                               

                     


                                      

                
                              
  


                                      

                
                              

                      


                                    
 


                                                                      
          

                              
              
     
                  
               
            

                              

                                 

               

                         


                               

                                        
   

                               
   
                                

                            
      
                                                                 
  
                  
                 


                 
                             

                         

        
                             

                         
                
                
                 
                       
           


         
                             
                         
           
                      
                                                      
          


                                          
                                 
   
                          
                                         
                      

                                             
                      

                                             

          
        
     
  
               
   
         
                        

                       
                  

                              
                               
                             

                                

                                                  
                             

                    
                             


                                
                 


          
        
     
                  

                       
                                                
                             

                    
                             


                                

                    

                              
                               
                             

                                


                 
            
                    
        
                                      
  
        
   
             
      


                                 
                                               
                  
                    
      
                                     
   

               


                              
                          

                        
                

            
  
               

                  
                        

                        
                      
                                   
                      

                                   
                      

                                   
                      

                                   


                       


                     
      
              
                           

                                           
                                            

                                                 
                    
                 

                                 
                                 
                                                                                           


                                  
                            


                                     
  
                                    
                          
   

                                                 
                    


                                  
                           

                                       
                 

                             
           
                      
                      
                      
           
                      


                     
                       


                        

                                                             

                              
                           
                 
                           


                         
                      

                                             
                                                                                           


                                        


                                     

                                       


                                      
/*
 * vim:ts=8:sw=3:sts=8:noexpandtab:cino=>5n-3f0^-2{2
 */
#include "e.h"

/* currently default bind is alt+` buf alt+space has been suggested */

/* local subsystem functions */
typedef struct _E_Exebuf_Exe E_Exebuf_Exe;
  
struct _E_Exebuf_Exe
{
  Evas_Object *bg_object;
  Evas_Object *icon_object;
  E_App    *app;
  char    *file;
};

typedef struct _E_Exe E_Exe;
typedef struct _E_Exe_List E_Exe_List;

struct _E_Exe
{
  const char *path;
};

struct _E_Exe_List
{
  Evas_List *list;
};

static void _e_exebuf_exe_free(E_Exebuf_Exe *exe);
static void _e_exebuf_matches_clear(void);
static int _e_exebuf_cb_sort_eap(void *data1, void *data2);
static int _e_exebuf_cb_sort_exe(void *data1, void *data2);
static void _e_exebuf_update(void);
static void _e_exebuf_exec(void);
static void _e_exebuf_exe_sel(E_Exebuf_Exe *exe);
static void _e_exebuf_exe_desel(E_Exebuf_Exe *exe);
static void _e_exebuf_exe_scroll_to(int i);
static void _e_exebuf_eap_scroll_to(int i);
static void _e_exebuf_next(void);
static void _e_exebuf_prev(void);
static void _e_exebuf_complete(void);
static void _e_exebuf_backspace(void);
static void _e_exebuf_matches_update(void);
static int _e_exebuf_cb_key_down(void *data, int type, void *event);
static int _e_exebuf_cb_mouse_down(void *data, int type, void *event);
static int _e_exebuf_cb_mouse_up(void *data, int type, void *event);
static int _e_exebuf_cb_mouse_wheel(void *data, int type, void *event);
static int _e_exebuf_exe_scroll_timer(void *data);
static int _e_exebuf_eap_scroll_timer(void *data);
static int _e_exebuf_animator(void *data);
static int _e_exebuf_idler(void *data);

/* local subsystem globals */
static E_Config_DD *exelist_exe_edd = NULL;
static E_Config_DD *exelist_edd = NULL;
static E_Popup *exebuf = NULL;
static Evas_Object *bg_object = NULL;
static Evas_Object *icon_object = NULL;
static Evas_Object *exe_list_object = NULL;
static Evas_Object *eap_list_object = NULL;
static Evas_List *handlers = NULL;
static Ecore_X_Window input_window = 0;
static char *cmd_buf = NULL;
static Evas_List *eap_matches = NULL;
static Evas_List *exe_matches = NULL;
static Evas_List *exe_path = NULL;
static DIR    *exe_dir = NULL;
static Evas_List *exe_list = NULL;
static Evas_List *exe_list2 = NULL;
static Ecore_Idler *exe_list_idler = NULL;
static Evas_List *exes = NULL;
static Evas_List *eaps = NULL;
#define NO_LIST 0
#define EAP_LIST 1
#define EXE_LIST 2
static int which_list = NO_LIST;
static E_Exebuf_Exe *exe_sel = NULL;
static int exe_scroll_to = 0;
static double exe_scroll_align_to = 0.0;
static double exe_scroll_align = 0.0;
static Ecore_Timer *exe_scroll_timer = NULL;
static int eap_scroll_to = 0;
static double eap_scroll_align_to = 0.0;
static double eap_scroll_align = 0.0;
static Ecore_Timer *eap_scroll_timer = NULL;
static Ecore_Timer *animator = NULL;
 
#define EXEBUFLEN 2048

/* externally accessible functions */
EAPI int
e_exebuf_init(void)
{
  exelist_exe_edd = E_CONFIG_DD_NEW("E_Exe", E_Exe);
#undef T
#undef D
#define T E_Exe
#define D exelist_exe_edd
  E_CONFIG_VAL(D, T, path, STR);
  
  exelist_edd = E_CONFIG_DD_NEW("E_Exe_List", E_Exe_List);
#undef T
#undef D
#define T E_Exe_List
#define D exelist_edd
  E_CONFIG_LIST(D, T, list, exelist_exe_edd);
  
  return 1;
}

EAPI int
e_exebuf_shutdown(void)
{
  E_CONFIG_DD_FREE(exelist_edd);
  E_CONFIG_DD_FREE(exelist_exe_edd);
  e_exebuf_hide();
  return 1;
}

EAPI int
e_exebuf_show(E_Zone *zone)
{
  Evas_Object *o;
  int x, y, w, h;
  Evas_Coord mw, mh;
  char *path, *p, *last;
  E_Exe_List *el;
  
  E_OBJECT_CHECK_RETURN(zone, 0);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK_RETURN(zone, E_ZONE_TYPE, 0);

  if (e_winlist_active_get()) return 0;
  if (exebuf) return 0;

  input_window = ecore_x_window_input_new(zone->container->win, 0, 0, 1, 1);
  ecore_x_window_show(input_window);
  e_grabinput_get(input_window, 0, input_window);

  x = zone->x + 20;
  y = zone->y + 20 + ((zone->h - 20 - 20 - 20) / 2);
  w = zone->w - 20 - 20;
  h = 20;
  
  exebuf = e_popup_new(zone, x, y, w, h); 
  if (!exebuf) return 0;
  
  cmd_buf = malloc(EXEBUFLEN);
  if (!cmd_buf)
   {
	e_object_del(E_OBJECT(exebuf));
	return 0;
   }
  cmd_buf[0] = 0;

  evas_event_feed_mouse_move(exebuf->evas, -1000000, -1000000, ecore_x_current_time_get(), NULL);
  
  e_popup_layer_set(exebuf, 255);
  evas_event_freeze(exebuf->evas);
  o = edje_object_add(exebuf->evas);
  bg_object = o;
  e_theme_edje_object_set(o, "base/theme/exebuf",
			  "widgets/exebuf/main");
  edje_object_part_text_set(o, "label", cmd_buf);
  
  o = e_box_add(exebuf->evas);
  exe_list_object = o;
  e_box_align_set(o, 0.5, 1.0);
  e_box_orientation_set(o, 0);
  e_box_homogenous_set(o, 1);
  edje_object_part_swallow(bg_object, "exe_list_swallow", o);
  evas_object_show(o);
  
  o = e_box_add(exebuf->evas);
  eap_list_object = o;
  e_box_align_set(o, 0.5, 0.0);
  e_box_orientation_set(o, 0);
  e_box_homogenous_set(o, 1);
  edje_object_part_swallow(bg_object, "eap_list_swallow", o);
  evas_object_show(o);
  
  o = bg_object;
  edje_object_size_min_calc(o, &mw, &mh);
  
  w = (double)zone->w * e_config->exebuf_pos_size_w;
  if (w > e_config->exebuf_pos_max_w) w = e_config->exebuf_pos_max_w;
  else if (w < e_config->exebuf_pos_min_w) w = e_config->exebuf_pos_min_w;
  if (w < mw) w = mw;
  if (w > zone->w) w = zone->w;
  x = (double)(zone->w - w) * e_config->exebuf_pos_align_x;
  
  h = (double)zone->h * e_config->exebuf_pos_size_h;
  if (h > e_config->exebuf_pos_max_h) h = e_config->exebuf_pos_max_h;
  else if (h < e_config->exebuf_pos_min_h) h = e_config->exebuf_pos_min_h;
  if (h < mh) h = mh;
  if (h > zone->h) h = zone->h;
  y = (double)(zone->h - h) * e_config->exebuf_pos_align_y;
  
  e_popup_move_resize(exebuf, x, y, w, h);
  evas_object_move(o, 0, 0);
  evas_object_resize(o, w, h);
  evas_object_show(o);
  e_popup_edje_bg_object_set(exebuf, o);

  evas_event_thaw(exebuf->evas);

  handlers = evas_list_append
   (handlers, ecore_event_handler_add
   (ECORE_X_EVENT_KEY_DOWN, _e_exebuf_cb_key_down, NULL));
  handlers = evas_list_append
   (handlers, ecore_event_handler_add
   (ECORE_X_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN, _e_exebuf_cb_mouse_down, NULL));
  handlers = evas_list_append
   (handlers, ecore_event_handler_add
   (ECORE_X_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP, _e_exebuf_cb_mouse_up, NULL));
  handlers = evas_list_append
   (handlers, ecore_event_handler_add
   (ECORE_X_EVENT_MOUSE_WHEEL, _e_exebuf_cb_mouse_wheel, NULL));

  el = e_config_domain_load("exebuf_exelist_cache", exelist_edd);
  if (el)
   {
	while (el->list)
	 {
	   E_Exe *ee;
	   
	   ee = el->list->data;
	   exe_list = evas_list_append(exe_list, strdup(ee->path));
	   evas_stringshare_del(ee->path);
	   free(ee);
	   el->list = evas_list_remove_list(el->list, el->list);
	 }
	free(el);
   }
  path = getenv("PATH");
  if (path)
   {
	path = strdup(path);
	last = path;
	for (p = path; p[0]; p++)
	 {
	   if (p[0] == ':') p[0] = '\0';
	   if (p[0] == 0)
	    {
		 exe_path = evas_list_append(exe_path, strdup(last));
		 last = p + 1;
	    }
	 }
	if (p > last)
	 exe_path = evas_list_append(exe_path, strdup(last));
	free(path);
   }
  exe_list_idler = ecore_idler_add(_e_exebuf_idler, NULL);
  
  e_popup_show(exebuf);
  return 1;
}

EAPI void
e_exebuf_hide(void)
{
  if (!exebuf) return;
  
  evas_event_freeze(exebuf->evas);
  _e_exebuf_matches_clear();
  e_popup_hide(exebuf);
  if (exe_scroll_timer) ecore_timer_del(exe_scroll_timer);
  exe_scroll_timer = NULL;
  if (eap_scroll_timer) ecore_timer_del(eap_scroll_timer);
  eap_scroll_timer = NULL;
  if (animator) ecore_animator_del(animator);
  animator = NULL;
  exe_scroll_to = 0;
  exe_scroll_align_to = 0.0;
  exe_scroll_align = 0.0;
  eap_scroll_to = 0;
  eap_scroll_align_to = 0.0;
  eap_scroll_align = 0.0;
  evas_object_del(eap_list_object);
  eap_list_object = NULL;
  evas_object_del(exe_list_object);
  exe_list_object = NULL;
  evas_object_del(bg_object);
  bg_object = NULL;
  if (icon_object) evas_object_del(icon_object);
  icon_object = NULL;
  evas_event_thaw(exebuf->evas);
  e_object_del(E_OBJECT(exebuf));
  exebuf = NULL;
  while (handlers)
   {
	ecore_event_handler_del(handlers->data);
	handlers = evas_list_remove_list(handlers, handlers);
   }
  ecore_x_window_del(input_window);
  e_grabinput_release(input_window, input_window);
  input_window = 0;
  free(cmd_buf);
  cmd_buf = NULL;
  if (exe_dir)
   {
	closedir(exe_dir);
	exe_dir = NULL;
   }
  while (exe_path)
   {
	free(exe_path->data);
	exe_path = evas_list_remove_list(exe_path, exe_path);
   }
  if (exe_list_idler)
   {
	ecore_idler_del(exe_list_idler);
	exe_list_idler = NULL;
   }
  while (exe_list)
   {
	free(exe_list->data);
	exe_list = evas_list_remove_list(exe_list, exe_list);
   }
  while (exe_list2)
   {
	free(exe_list2->data);
	exe_list2 = evas_list_remove_list(exe_list2, exe_list2);
   }
  which_list = NO_LIST;
  exe_sel = NULL;
}

/* local subsystem functions */

static void
_e_exebuf_exe_free(E_Exebuf_Exe *exe)
{
  if (exe->app) e_object_unref(E_OBJECT(exe->app));
  evas_object_del(exe->bg_object);
  if (exe->icon_object) evas_object_del(exe->icon_object);
  free(exe);
}

static void
_e_exebuf_matches_clear(void)
{
  while (eap_matches)
   {
	e_object_unref(E_OBJECT(eap_matches->data));
	eap_matches = evas_list_remove_list(eap_matches, eap_matches);
   }
  while (exe_matches)
   {
	free(exe_matches->data);
	exe_matches = evas_list_remove_list(exe_matches, exe_matches);
   }
  
  evas_event_freeze(exebuf->evas);
  e_box_freeze(eap_list_object);
  e_box_freeze(exe_list_object);
  while (exes)
   {
	_e_exebuf_exe_free((E_Exebuf_Exe *)(exes->data));
	exes = evas_list_remove_list(exes, exes);
   }
  while (eaps)
   {
	_e_exebuf_exe_free((E_Exebuf_Exe *)(eaps->data));
	eaps = evas_list_remove_list(eaps, eaps);
   }
  e_box_thaw(exe_list_object);
  e_box_thaw(eap_list_object);
  evas_event_thaw(exebuf->evas);
  
  e_box_align_set(eap_list_object, 0.5, 0.0);
  e_box_align_set(exe_list_object, 0.5, 1.0);
  exe_sel = NULL;
  which_list = NO_LIST;
}

static void
_e_exebuf_update(void)
{
  E_App *a;
  Evas_Object *o;
  
  edje_object_part_text_set(bg_object, "label", cmd_buf);
  if (icon_object) evas_object_del(icon_object);
  icon_object = NULL;
  a = e_app_exe_find(cmd_buf);
  if (!a) a = e_app_name_find(cmd_buf);
  if (!a) a = e_app_generic_find(cmd_buf);
  if (a)
   {
	o = e_app_icon_add(exebuf->evas, a);
	icon_object = o;
	edje_object_part_swallow(bg_object, "icon_swallow", o);
	evas_object_show(o);
   }
}

static void
_e_exebuf_exec(void)
{
  if (exe_sel)
   {
	if (exe_sel->app)
	 {
	   e_zone_app_exec(exebuf->zone, exe_sel->app);
	   e_exehist_add("exebuf", exe_sel->app->exe);
	 }
	else
	 {
	   e_zone_exec(exebuf->zone, exe_sel->file);
	   e_exehist_add("exebuf", exe_sel->file);
	 }
   }
  else
   {
	e_zone_exec(exebuf->zone, cmd_buf);
	e_exehist_add("exebuf", cmd_buf);
   }
  
  e_exebuf_hide();
}

static void
_e_exebuf_exe_sel(E_Exebuf_Exe *exe)
{
  edje_object_signal_emit(exe->bg_object, "active", "");
  if (exe->icon_object)
   edje_object_signal_emit(exe->icon_object, "active", "");
}

static void
_e_exebuf_exe_desel(E_Exebuf_Exe *exe)
{
  edje_object_signal_emit(exe->bg_object, "passive", "");
  if (exe->icon_object)
   edje_object_signal_emit(exe->icon_object, "passive", "");
}

static void
_e_exebuf_exe_scroll_to(int i)
{
  int n;
  
  n = evas_list_count(exes);
  if (n > 1)
   {
	exe_scroll_align_to = (double)i / (double)(n - 1);
	if (e_config->exebuf_scroll_animate)
	 {	
	   exe_scroll_to = 1;
	   if (!exe_scroll_timer)
	    exe_scroll_timer = ecore_timer_add(0.01, _e_exebuf_exe_scroll_timer, NULL);
	   if (!animator)
	    animator = ecore_animator_add(_e_exebuf_animator, NULL);
	 }
	else
	 {
	   exe_scroll_align = exe_scroll_align_to;
	   e_box_align_set(exe_list_object, 0.5, 1.0 - exe_scroll_align);
	 }
   }
  else
   e_box_align_set(exe_list_object, 0.5, 1.0);
}

static void
_e_exebuf_eap_scroll_to(int i)
{
  int n;
  
  n = evas_list_count(eaps);
  if (n > 1)
   {
	eap_scroll_align_to = (double)i / (double)(n - 1);
	if (e_config->exebuf_scroll_animate)
	 {	
	   eap_scroll_to = 1;
	   if (!eap_scroll_timer)
	    eap_scroll_timer = ecore_timer_add(0.01, _e_exebuf_eap_scroll_timer, NULL);
	   if (!animator)
	    animator = ecore_animator_add(_e_exebuf_animator, NULL);
	 }
	else
	 {
	   eap_scroll_align = eap_scroll_align_to;
	   e_box_align_set(eap_list_object, 0.5, eap_scroll_align);
	 }
   }
  else
   e_box_align_set(eap_list_object, 0.5, 0.0);
}

static void
_e_exebuf_next(void)
{
  Evas_List *l;
  int i;
  
  if (which_list == NO_LIST)
   {
	if (exes)
	 {
	   exe_sel = exes->data;
	   which_list = EXE_LIST;
	   if (exe_sel)
	    {
		 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
		 _e_exebuf_exe_scroll_to(0);
	    }
	 }
   }
  else
   {
	if (which_list == EXE_LIST)
	 {
	   if (exe_sel)
	    {
		 for (i = 0, l = exes; l; l = l->next, i++)
		  {
		    if (l->data == exe_sel)
			 {
			  if (l->next)
			   {
				 _e_exebuf_exe_desel(exe_sel);
				 exe_sel = l->next->data;
				 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
				 _e_exebuf_exe_scroll_to(i + 1);
			   }
			  break;
			 }
		  }
	    }
	 }
	else if (which_list == EAP_LIST)
	 {
	   if (exe_sel)
	    {
		 for (i = 0, l = eaps; l; l = l->next, i++)
		  {
		    if (l->data == exe_sel)
			 {
			  _e_exebuf_exe_desel(exe_sel);
			  if (l->prev)
			   {
				 exe_sel = l->prev->data;
				 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
				 _e_exebuf_eap_scroll_to(i - 1);
			   }
			  else
			   {
				 exe_sel = NULL;
				 which_list = NO_LIST;
			   }
			  break;
			 }
		  }
	    }
	 }
   }
}

static void
_e_exebuf_prev(void)
{
  Evas_List *l;
  int i;

  if (which_list == NO_LIST)
   {
	if (eaps)
	 {
	   exe_sel = eaps->data;
	   which_list = EAP_LIST;
	   if (exe_sel)
	    {
		 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
		 _e_exebuf_eap_scroll_to(0);
	    }
	 }
   }
  else
   {
	if (which_list == EXE_LIST)
	 {
	   if (exe_sel)
	    {
		 for (i = 0, l = exes; l; l = l->next, i++)
		  {
		    if (l->data == exe_sel)
			 {
			  _e_exebuf_exe_desel(exe_sel);
			  if (l->prev)
			   {
				 exe_sel = l->prev->data;
				 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
				 _e_exebuf_exe_scroll_to(i - 1);
			   }
			  else
			   {
				 exe_sel = NULL;
				 which_list = NO_LIST;
			   }
			  break;
			 }
		  }
	    }
	 }
	else if (which_list == EAP_LIST)
	 {
	   if (exe_sel)
	    {
		 for (i = 0, l = eaps; l; l = l->next, i++)
		  {
		    if (l->data == exe_sel)
			 {
			  if (l->next)
			   {
				 _e_exebuf_exe_desel(exe_sel);
				 exe_sel = l->next->data;
				 _e_exebuf_exe_sel(exe_sel);
				 _e_exebuf_eap_scroll_to(i + 1);
			   }
			  break;
			 }
		  }
	    }
	 }
   }
}

static void
_e_exebuf_complete(void)
{
  char common[EXEBUFLEN], *exe = NULL;
  Evas_List *l;
  int orig_len = 0, common_len = 0, exe_len, next_char, val, pos, matches;
  
  if (exe_sel)
   {
	if (exe_sel->app)
	 {
	   strncpy(cmd_buf, exe_sel->app->name, EXEBUFLEN - 1);
	   cmd_buf[EXEBUFLEN - 1] = 0;
	 }
	else if (exe_sel->file)
	 {
	   strncpy(cmd_buf, exe_sel->file, EXEBUFLEN - 1);
	   cmd_buf[EXEBUFLEN - 1] = 0;
	 }
   }
  else
   {
	strcpy(common, cmd_buf);
	orig_len = common_len = strlen(common);
	matches = 1;
	while (matches)
	 {
	   next_char = 0;
	   matches = 0;
	   for (l = exe_matches; l; l = l->next)
	    {
		 matches = 1;
		 exe = l->data;
		 exe_len = strlen(exe);
		 if (exe_len > common_len)
		  {
		    val = 0;
		    pos = evas_string_char_next_get(exe, common_len, &val);
		    if (!next_char)
			 next_char = val;
		    else if (next_char != val)
			 {
			  matches = 0;
			  break;
			 }
		  }
		 else
		  {
		    matches = 0;
		    break;
		  }
	    }
	   if (matches) common_len++;
	 }
   }
  if ((exe) && (orig_len < common_len) && (common_len < (EXEBUFLEN - 1)))
   {
	strncpy(cmd_buf, exe, common_len);
	cmd_buf[common_len] = 0;
   }
  _e_exebuf_update();
  _e_exebuf_matches_update();
}

static void
_e_exebuf_backspace(void)
{
  int len, val, pos;
  
  len = strlen(cmd_buf);
  if (len > 0)
   {
	pos = evas_string_char_prev_get(cmd_buf, len, &val);
	if ((pos < len) && (pos >= 0))
	 {
	   cmd_buf[pos] = 0;
	   _e_exebuf_update();
	   _e_exebuf_matches_update();
	 }
   }
}

static int
_e_exebuf_cb_sort_eap(void *data1, void *data2)
{
  E_App *a1, *a2;
  double t1, t2;
  
  a1 = data1;
  a2 = data2;
  t1 = e_exehist_newest_run_get(a1->exe);
  t2 = e_exehist_newest_run_get(a2->exe);
  return (int)(t2 - t1);
}

static int
_e_exebuf_cb_sort_exe(void *data1, void *data2)
{
  char *e1, *e2;
  double t1, t2;
  
  e1 = data1;
  e2 = data2;
  t1 = e_exehist_newest_run_get(e1);
  t2 = e_exehist_newest_run_get(e2);
  return (int)(t2 - t1);
}

static void
_e_exebuf_matches_update(void)
{
  char *path, *file, buf[4096];
  Evas_Hash *added = NULL;
  Evas_List *l, *list;
  int i, max;
  
  _e_exebuf_matches_clear();
  if (strlen(cmd_buf) == 0) return;
  
  snprintf(buf, sizeof(buf), "*%s*", cmd_buf);
  list = e_app_name_glob_list(buf);
  for (l = list; l; l = l->next)
   {
	E_App *a;
	
	a = l->data;
	if (a->exe)
	 {
	   if (!evas_hash_find(added, a->exe))
	    {
		 e_object_ref(E_OBJECT(a));
		 eap_matches = evas_list_append(eap_matches, a);
		 added = evas_hash_direct_add(added, a->exe, a->exe);
	    }
	 }
   }
  evas_list_free(list);
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%s*", cmd_buf);
  list = e_app_exe_glob_list(buf);
  for (l = list; l; l = l->next)
   {
	E_App *a;
	
	a = l->data;
	if (a->exe)
	 {
	   if (!evas_hash_find(added, a->exe))
	    {
		 e_object_ref(E_OBJECT(a));
		 eap_matches = evas_list_append(eap_matches, a);
		 added = evas_hash_direct_add(added, a->exe, a->exe);
	    }
	 }
   }
  evas_list_free(list);
  
  snprintf(buf, sizeof(buf), "*%s*", cmd_buf);
  list = e_app_generic_glob_list(buf);
  for (l = list; l; l = l->next)
   {
	E_App *a;
	
	a = l->data;
	if (a->exe)
	 {
	   if (!evas_hash_find(added, a->exe))
	    {
		 e_object_ref(E_OBJECT(a));
		 eap_matches = evas_list_append(eap_matches, a);
		 added = evas_hash_direct_add(added, a->exe, a->exe);
	    }
	 }
   }
  evas_list_free(list);
  
  snprintf(buf, sizeof(buf), "*%s*", cmd_buf);
  list = e_app_comment_glob_list(buf);
  for (l = list; l; l = l->next)
   {
	E_App *a;
	
	a = l->data;
	if (a->exe)
	 {
	   if (!evas_hash_find(added, a->exe))
	    {
		 e_object_ref(E_OBJECT(a));
		 eap_matches = evas_list_append(eap_matches, a);
		 added = evas_hash_direct_add(added, a->exe, a->exe);
	    }
	 }
   }
  evas_list_free(list);

  if (added) evas_hash_free(added);
  added = NULL;
  
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%s*", cmd_buf);
  if (exe_list)
   {
	Evas_List *l;

	for (l = exe_list; l; l = l->next)
	 {
	   path = l->data;
	   file = (char *)ecore_file_get_file(path);
	   if (file)
	    {
		 if (e_util_glob_match(file, buf))
		  {
		    if (!evas_hash_find(added, file))
			 {
			  exe_matches = evas_list_append(exe_matches, strdup(file));
			  added = evas_hash_direct_add(added, file, file);
			 }
		  }
	    }
	 }
   }
  if (added) evas_hash_free(added);
  added = NULL;

  /* FIXME: sort eap matches with most recently selected matches at the
  * start and then from shortest to longest string
  */
  eap_matches = evas_list_sort(eap_matches, evas_list_count(eap_matches), _e_exebuf_cb_sort_eap);
  
  max = e_config->exebuf_max_eap_list;
  evas_event_thaw(exebuf->evas);
  e_box_freeze(eap_list_object);
  for (i = 0, l = eap_matches; l && (i < max); l = l->next, i++)
   {
	E_Exebuf_Exe *exe;
	Evas_Coord mw, mh;
	Evas_Object *o;
	int opt = 0;
	
	exe = calloc(1, sizeof(E_Exebuf_Exe));
    eaps = evas_list_append(eaps, exe);
	exe->app = l->data;
	e_object_ref(E_OBJECT(exe->app));
	o = edje_object_add(exebuf->evas);
    exe->bg_object = o;
	e_theme_edje_object_set(o, "base/theme/exebuf",
				"widgets/exebuf/item");
	if (e_config->menu_eap_name_show && exe->app->name) opt |= 0x4;
	if (e_config->menu_eap_generic_show && exe->app->generic) opt |= 0x2;
	if (e_config->menu_eap_comment_show && exe->app->comment) opt |= 0x1;
	if   (opt == 0x7) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s (%s) [%s]", exe->app->name, exe->app->generic, exe->app->comment);
	else if (opt == 0x6) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s (%s)", exe->app->name, exe->app->generic);
	else if (opt == 0x5) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s [%s]", exe->app->name, exe->app->comment);
	else if (opt == 0x4) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", exe->app->name);
	else if (opt == 0x3) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s [%s]", exe->app->generic, exe->app->comment);
	else if (opt == 0x2) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", exe->app->generic);
	else if (opt == 0x1) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", exe->app->comment);
	else snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", exe->app->name);
	edje_object_part_text_set(o, "title_text", buf);
	evas_object_show(o);
	if (edje_object_part_exists(exe->bg_object, "icon_swallow"))
	 {
	   o = e_app_icon_add(exebuf->evas, exe->app);
	   exe->icon_object = o;
	   edje_object_part_swallow(exe->bg_object, "icon_swallow", o);
	   evas_object_show(o);
	 }
	edje_object_size_min_calc(exe->bg_object, &mw, &mh);
	e_box_pack_start(eap_list_object, exe->bg_object);
	e_box_pack_options_set(exe->bg_object,
			    1, 1, /* fill */
			    1, 0, /* expand */
			    0.5, 0.5, /* align */
			    mw, mh, /* min */
			    9999, mh /* max */
			    );
   }
  e_box_thaw(eap_list_object);
  
  /* FIXME: sort exe matches with most recently selected matches at the
  * start and then from shortest to longest string
  */
  exe_matches = evas_list_sort(exe_matches, evas_list_count(exe_matches), _e_exebuf_cb_sort_exe);
  
  max = e_config->exebuf_max_exe_list;
  e_box_freeze(exe_list_object);
  for (i = 0, l = exe_matches; l && (i < max); l = l->next, i++)
   {
	E_Exebuf_Exe *exe;
	Evas_Coord mw, mh;
	Evas_Object *o;
	
	exe = calloc(1, sizeof(E_Exebuf_Exe));
	exe->file = l->data;
    exes = evas_list_append(exes, exe);
	o = edje_object_add(exebuf->evas);
    exe->bg_object = o;
	e_theme_edje_object_set(o, "base/theme/exebuf",
				"widgets/exebuf/item");
	edje_object_part_text_set(o, "title_text", exe->file);
	evas_object_show(o);
	if (edje_object_part_exists(exe->bg_object, "icon_swallow"))
	 {
	   E_App *a;
	   
	   a = e_app_exe_find(exe->file);
	   if (a)
	    {
		 o = e_app_icon_add(exebuf->evas, a);
		 exe->icon_object = o;
		 edje_object_part_swallow(exe->bg_object, "icon_swallow", o);
		 evas_object_show(o);
		 exe->app = a;
		 e_object_ref(E_OBJECT(exe->app));
	    }
	 }
	edje_object_size_min_calc(exe->bg_object, &mw, &mh);
	e_box_pack_end(exe_list_object, exe->bg_object);
	e_box_pack_options_set(exe->bg_object,
			    1, 1, /* fill */
			    1, 0, /* expand */
			    0.5, 0.5, /* align */
			    mw, mh, /* min */
			    9999, mh /* max */
			    );
   }
  e_box_thaw(exe_list_object);
  evas_event_thaw(exebuf->evas);
}

static int
_e_exebuf_cb_key_down(void *data, int type, void *event)
{
  Ecore_X_Event_Key_Down *ev;
  
  ev = event;
  if (ev->win != input_window) return 1;
  if   (!strcmp(ev->keysymbol, "Up"))
   _e_exebuf_prev();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Down"))
   _e_exebuf_next();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Prior"))
   _e_exebuf_prev();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Next"))
   _e_exebuf_next();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Left"))
   _e_exebuf_prev();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Right"))
   _e_exebuf_complete();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Tab"))
   _e_exebuf_complete();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Return"))
   _e_exebuf_exec();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "KP_Enter"))
   _e_exebuf_exec();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Escape"))
   e_exebuf_hide();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "BackSpace"))
   _e_exebuf_backspace();
  else if (!strcmp(ev->keysymbol, "Delete"))
   _e_exebuf_backspace();
  else
   {
	if (ev->key_compose)
	 {
	   if ((strlen(cmd_buf) < (EXEBUFLEN - strlen(ev->key_compose))))
	    {
		 strcat(cmd_buf, ev->key_compose);
		 _e_exebuf_update();
		 _e_exebuf_matches_update();
	    }
	 }
   }
  return 1;
}

static int
_e_exebuf_cb_mouse_down(void *data, int type, void *event)
{
  Ecore_X_Event_Mouse_Button_Down *ev;
  
  ev = event;
  if (ev->win != input_window) return 1;
  return 1;
}

static int
_e_exebuf_cb_mouse_up(void *data, int type, void *event)
{
  Ecore_X_Event_Mouse_Button_Up *ev;
  
  ev = event;
  if (ev->win != input_window) return 1;
  return 1;
}

static int
_e_exebuf_cb_mouse_wheel(void *data, int type, void *event)
{
  Ecore_X_Event_Mouse_Wheel *ev;
  
  ev = event;
  if (ev->win != input_window) return 1;
  if (ev->z < 0) /* up */
   {
	int i;
	
	for (i = ev->z; i < 0; i++) _e_exebuf_prev();
   }
  else if (ev->z > 0) /* down */
   {
	int i;
	
	for (i = ev->z; i > 0; i--) _e_exebuf_next();
   }
  return 1;
}

static int
_e_exebuf_exe_scroll_timer(void *data)
{
  if (exe_scroll_to)
   {
	double spd;

	spd = e_config->exebuf_scroll_speed;
	exe_scroll_align = (exe_scroll_align * (1.0 - spd)) + (exe_scroll_align_to * spd);
	return 1;
   }
  exe_scroll_timer = NULL;
  return 0;
}

static int
_e_exebuf_eap_scroll_timer(void *data)
{
  if (eap_scroll_to)
   {
	double spd;

	spd = e_config->exebuf_scroll_speed;
	eap_scroll_align = (eap_scroll_align * (1.0 - spd)) + (eap_scroll_align_to * spd);
	return 1;
   }
  eap_scroll_timer = NULL;
  return 0;
}

static int
_e_exebuf_animator(void *data)
{
  if (exe_scroll_to)
   {
	double da;
	
	da = exe_scroll_align - exe_scroll_align_to;
	if (da < 0.0) da = -da;
	if (da < 0.01)
	 {
	   exe_scroll_align = exe_scroll_align_to;
	   exe_scroll_to = 0;
	 }
	e_box_align_set(exe_list_object, 0.5, 1.0 - exe_scroll_align);
   }
  if (eap_scroll_to)
   {
	double da;
	
	da = eap_scroll_align - eap_scroll_align_to;
	if (da < 0.0) da = -da;
	if (da < 0.01)
	 {
	   eap_scroll_align = eap_scroll_align_to;
	   eap_scroll_to = 0;
	 }
	e_box_align_set(eap_list_object, 0.5, eap_scroll_align);
   }
  if ((exe_scroll_to) || (eap_scroll_to)) return 1;
  animator = NULL;
  return 0;
}

static int
_e_exebuf_idler(void *data)
{
  struct stat st;
  struct dirent *dp;
  char *dir;
  char buf[4096];

  /* no more path items left - stop scanning */
  if (!exe_path)
   {
	Evas_List *l, *l2;
	E_Exe_List *el;
	E_Exe *ee;
	int different = 0;
	
	/* FIXME: check theat they match or not */
	for (l = exe_list, l2 = exe_list2; l && l2; l = l->next, l2 = l2->next)
	 {
	   if (strcmp(l->data, l2->data))
	    {
		 different = 1;
		 break;
	    }
	 }
	if ((l) || (l2)) different = 1;
	if (exe_list2)
	 {
	   while (exe_list)
	    {
		 free(exe_list->data);
		 exe_list = evas_list_remove_list(exe_list, exe_list);
	    }
	   exe_list = exe_list2;
	   exe_list2 = NULL;
	 }
	if (different)
	 {
	   el = calloc(1, sizeof(E_Exe_List));
	   if (el)
	    {
		 el->list = NULL;
		 for (l = exe_list; l; l = l->next)
		  {
		    ee = malloc(sizeof(E_Exe));
		    if (ee)
			 {
			  ee->path = evas_stringshare_add(l->data);
			  el->list = evas_list_append(el->list, ee);
			 }
		  }
		 e_config_domain_save("exebuf_exelist_cache", exelist_edd, el);
		 while (el->list)
		  {
		    ee = el->list->data;
		    evas_stringshare_del(ee->path);
		    free(ee);
		    el->list = evas_list_remove_list(el->list, el->list);
		  }
		 free(el);
	    }
	 }
	exe_list_idler = NULL;
	return 0;
   }
  /* no dir is open - open the first path item */
  if (!exe_dir)
   {
	dir = exe_path->data;
	exe_dir = opendir(dir);
   }
  /* if we have an opened dir - scan the next item */
  if (exe_dir)
   {
	dir = exe_path->data;
	
	dp = readdir(exe_dir);
	if (dp)
	 {
	   if ((strcmp(dp->d_name, ".")) && (strcmp(dp->d_name, "..")))
	    {
		 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/%s", dir, dp->d_name);
		 if ((stat(buf, &st) == 0) &&
		   ((!S_ISDIR(st.st_mode)) &&
		    (!access(buf, X_OK))))
		  {
		    if (!exe_list)
			 exe_list = evas_list_append(exe_list, strdup(buf));
		    else
			 exe_list2 = evas_list_append(exe_list2, strdup(buf));
		  }
	    }
	 }
	else
	 {
	   /* we reached the end of a dir - remove the dir at the head
	   * of the path list so we advance and next loop we will pick up
	   * the next item, or if null- abort
	   */
	   closedir(exe_dir);
	   exe_dir = NULL;
	   free(exe_path->data);
	   exe_path = evas_list_remove_list(exe_path, exe_path);
	 }
   }
  /* obviously the dir open failed - so remove the first path item */
  else
   {
	free(exe_path->data);
	exe_path = evas_list_remove_list(exe_path, exe_path);
   }
  /* we have mroe scannign to do */
  return 1;
}