aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
authorCarsten Haitzler <raster@rasterman.com>2006-02-02 01:14:37 +0000
committerCarsten Haitzler <raster@rasterman.com>2006-02-02 01:14:37 +0000
commit4b3031d290de609a1ca52308667006404a0618fe (patch)
treeb310386925efeef91f56dfc18b311d76a2bae264 /po/nb.po
parentActually create the function for the proto defined in e_utils.h (diff)
downloadenlightenment-4b3031d290de609a1ca52308667006404a0618fe.tar.gz
norewgan updates!
SVN revision: 20190
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po2959
1 files changed, 2143 insertions, 816 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 12f0ba925..970ca1cc6 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,258 +7,75 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-27 07:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-27 05:21+0200\n"
-"Last-Translator: Simen Graaten <simeng@users.sf.net>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-01 21:48+0100\n"
+"Last-Translator: Morten Nilsen <morten@nilsen.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: src/bin/e_actions.c:1125
-msgid "Are you sure you want to exit?"
-msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
-
-#: src/bin/e_actions.c:1127
-msgid ""
-"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
-msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
-
-#: src/bin/e_actions.c:1132 src/bin/e_module.c:521
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/bin/e_actions.c:1133 src/bin/e_module.c:522
-msgid "No"
-msgstr "Nei"
-
-#: src/bin/e_apps.c:520 src/bin/e_apps.c:1657 src/bin/e_utils.c:213
+#: src/bin/e_utils.c:223
+#: src/bin/e_apps.c:425
+#: src/bin/e_zone.c:607
+#: src/bin/e_fileman_file.c:329
+#: src/bin/e_fileman_file.c:377
+#: src/bin/e_fileman_file.c:405
msgid "Run Error"
msgstr "Kjørefeil"
-#: src/bin/e_apps.c:521 src/bin/e_utils.c:214
+#: src/bin/e_utils.c:224
+#: src/bin/e_apps.c:426
+#: src/bin/e_zone.c:608
+#: src/bin/e_fileman_file.c:330
+#: src/bin/e_fileman_file.c:378
+#: src/bin/e_fileman_file.c:406
#, c-format
msgid ""
-"Enlightenment was unable fork a child process:\n"
+"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
-"Enlightenment klarte ikke å starte en ny prosess:\n"
+"Enlightenment klarte ikke å starte en ny underprosess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
-#: src/bin/e_apps.c:1658
-#, c-format
+#: src/bin/e_utils.c:269
+msgid "Cannot exit - immortal windows."
+msgstr "Kan ikke avslutte - udødelige vinduer."
+
+#: src/bin/e_utils.c:270
msgid ""
-"Enlightenment was unable run the program:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"The command was not found\n"
+"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This means\n"
+"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
+"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
-"Enlightenment klarte ikke å kjøre programmet:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kommandoen ble ikke funnet\n"
-
-#: src/bin/e_border.c:6171 src/bin/e_border.c:6184
-msgid "Position"
-msgstr "Posisjon"
-
-#: src/bin/e_border.c:6172 src/bin/e_border.c:6185
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:281 src/modules/ibar/e_mod_main.c:939
-#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:683
-msgid "Size"
-msgstr "Størrelse"
-
-#: src/bin/e_border.c:6173 src/bin/e_border.c:6186 src/bin/e_border.c:6389
-msgid "Stacking"
-msgstr "Nivå"
-
-#: src/bin/e_border.c:6174 src/bin/e_border.c:6187 src/bin/e_border.c:6325
-msgid "Iconify"
-msgstr "Minimér"
-
-#: src/bin/e_border.c:6176 src/bin/e_border.c:6189 src/bin/e_border.c:6378
-msgid "Sticky"
-msgstr "Fast"
-
-#: src/bin/e_border.c:6177 src/bin/e_border.c:6190
-msgid "Shade"
-msgstr "Opprull"
-
-#: src/bin/e_border.c:6178 src/bin/e_border.c:6191
-msgid "Maximize"
-msgstr "Maksimér"
-
-#: src/bin/e_border.c:6179 src/bin/e_border.c:6192 src/bin/e_border.c:6411
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Fullskjerm"
-
-#: src/bin/e_border.c:6198
-msgid "User"
-msgstr "Bruker"
-
-#: src/bin/e_border.c:6206
-msgid "Application"
-msgstr "Program"
-
-#: src/bin/e_border.c:6216
-msgid "Border"
-msgstr "Ramme"
-
-#: src/bin/e_border.c:6217 src/bin/e_border.c:6314
-msgid "Close"
-msgstr "Lukk"
-
-#: src/bin/e_border.c:6220
-msgid "Lifespan"
-msgstr "Livstid"
-
-#: src/bin/e_border.c:6234
-msgid "Remember This Window"
-msgstr "Husk dette vinduet"
-
-#: src/bin/e_border.c:6241
-msgid "Remember This Instance Only"
-msgstr "Husk bare denne instansen"
-
-#: src/bin/e_border.c:6244
-msgid "Match by Name"
-msgstr "Sammenlikne med navn"
-
-#: src/bin/e_border.c:6245
-msgid "Match by Class"
-msgstr "Sammenlikne med klasse"
-
-#: src/bin/e_border.c:6246
-msgid "Match by Title"
-msgstr "Sammenlikne med tittel"
-
-#: src/bin/e_border.c:6247
-msgid "Match by Role"
-msgstr "Sammenlikne med rolle"
-
-#: src/bin/e_border.c:6248
-msgid "Match by Window Type"
-msgstr "Sammenlikne med vindutype"
-
-#: src/bin/e_border.c:6249
-msgid "Match by Transient Status"
-msgstr "Sammenlikne med varighetslengde"
-
-#: src/bin/e_border.c:6252
-msgid "Remember Position"
-msgstr "Husk posisjon"
-
-#: src/bin/e_border.c:6253
-msgid "Remember Size"
-msgstr "Husk størrelse"
-
-#: src/bin/e_border.c:6254
-msgid "Remember Stacking"
-msgstr "Husk nivå"
-
-#: src/bin/e_border.c:6255
-msgid "Remember Locks"
-msgstr "Husk låser"
-
-#: src/bin/e_border.c:6256
-msgid "Remember Border"
-msgstr "Husk ramme"
-
-#: src/bin/e_border.c:6257
-msgid "Remember Stickiness"
-msgstr "Husk fasthet"
-
-#: src/bin/e_border.c:6258
-msgid "Remember Desktop"
-msgstr "Husk skrivebord"
-
-#: src/bin/e_border.c:6259
-msgid "Remember Shaded State"
-msgstr "Husk opprullet tilstand"
-
-#: src/bin/e_border.c:6260
-msgid "Remember Zone"
-msgstr "Husk sone"
-
-#: src/bin/e_border.c:6261
-msgid "Remember Skip Window List"
-msgstr "Husk å hoppe over vindu"
-
-#: src/bin/e_border.c:6275
-msgid "Always On Top"
-msgstr "Alltid på toppen"
-
-#: src/bin/e_border.c:6285
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:458
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
-
-#: src/bin/e_border.c:6295
-msgid "Always Below"
-msgstr "Alltid nederst"
-
-#: src/bin/e_border.c:6339
-msgid "Kill"
-msgstr "Drep"
-
-#: src/bin/e_border.c:6352
-msgid "Shaded"
-msgstr "Rullet opp"
-
-#: src/bin/e_border.c:6365
-msgid "Maximized"
-msgstr "Maksimert"
-
-#: src/bin/e_border.c:6398
-msgid "Borderless"
-msgstr "Rammeløs"
-
-#: src/bin/e_border.c:6425
-msgid "Skip Window List"
-msgstr "Hopp over vindu"
-
-#: src/bin/e_border.c:6439
-msgid "Locks"
-msgstr "Låser"
-
-#: src/bin/e_border.c:6446
-msgid "Remember"
-msgstr "Husk"
-
-#: src/bin/e_border.c:6456
-msgid "Send To"
-msgstr "Send til"
-
-#: src/bin/e_border.c:6478
-msgid "Edit Icon"
-msgstr "Rediger ikon"
-
-#: src/bin/e_border.c:6504
-msgid "Create Icon"
-msgstr "Lag ikon"
+"Noen vinduer har livstidlås. Dette betyr at Enlightenment ikke vil avslutte\n"
+"før disse vinduene har blitt lukket eller låsen blir fjernet.\n"
-#: src/bin/e_border.c:6592
-msgid "Icon Edit Error"
-msgstr "Feil ved redigering av ikon"
+#: src/bin/e_apps.c:1871
+msgid "Application run error"
+msgstr "Kjørefeil i applikasjon"
-#: src/bin/e_border.c:6593
-msgid ""
-"Error starting icon editor\n"
-"\n"
-"please install e_util_eapp_edit\n"
-"or make sure it is in your PATH\n"
-msgstr ""
-"Feil ved start av ikonredigeringsprogram\n"
-"\n"
-"installer e_util_eapp_edit\n"
-"eller sjekk at den ligger i søkestien\n"
+#: src/bin/e_apps.c:1873
+#, c-format
+msgid "Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The application failed to start."
+msgstr "Enlightenment klarte ikke kjøre applikasjonen:<br><br>%s<br><br>Applikasjonen startet ikke opp."
+
+#: src/bin/e_apps.c:1881
+#: src/bin/e_error.c:196
+#: src/bin/e_error.c:205
+#: src/bin/e_module.c:416
+#: src/bin/e_config_dialog.c:123
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:247
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:327
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:369
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1634
+msgid "OK"
+msgstr "Ok"
-#: src/bin/e_config.c:353
+#: src/bin/e_config.c:413
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
@@ -270,12 +87,12 @@ msgid ""
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurasjonsdata må oppgraderes. Dine gamle konfigurasjonsdata\n"
-"er slettet og blitt erstattet med et standardoppsett. Dette\n"
-"vil skje jevnlig under utviklingsperioden, så ikke feilrapporter\n"
-"dette. Dette ble gjort for å sikre en fullstendig konfigurasjon\n"
+"er slettet og blitt erstattet med et nytt standardoppsett. Dette\n"
+"vil skje jevnlig under utviklingsperioden, så ikke rapporter\n"
+"dette som et problem. Dette ble gjort for å sikre en fullstendig konfigurasjon\n"
"og du kan nå selv justere ting slik du vil ha det.\n"
-#: src/bin/e_config.c:367
+#: src/bin/e_config.c:427
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
@@ -291,23 +108,61 @@ msgstr ""
"virke veldig dårlig har konfigurasjonsfilene dine nå blitt\n"
"erstattet med et standardoppsett.\n"
-#: src/bin/e_config.c:1892
+#: src/bin/e_config.c:2117
msgid "Configuration Upgraded"
-msgstr "Konfigurasjonsfilene er oppgradert"
+msgstr "Konfigurasjonen er oppgradert"
-#: src/bin/e_container.c:135
+#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
-msgstr "Konteiner %d"
-
-#: src/bin/e_error.c:208 src/bin/e_error.c:217
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
+msgstr "Beholder %d"
-#: src/bin/e_error.c:364
+#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Feil!"
+#: src/bin/e_intl.c:348
+msgid "Input Method Error"
+msgstr "Feil ved skrivemetode"
+
+#: src/bin/e_intl.c:349
+msgid ""
+"Error starting the input method executable\n"
+"\n"
+"please make sure that your input\n"
+"method configuration is correct and\n"
+"that your configuration's\n"
+"executable is in your PATH\n"
+msgstr ""
+"Feil ved starting av kjørbar fil for skrivemetode\n"
+"\n"
+"Vennligst forsikre deg om at din\n"
+"skrivemetodekonfigurasjon er korrekt og\n"
+"at din konfigurasjons\n"
+"kjørbare fil er i PATH\n"
+
+#: src/bin/e_actions.c:1280
+msgid "Are you sure you want to exit?"
+msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
+
+#: src/bin/e_actions.c:1282
+msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
+msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
+
+#: src/bin/e_actions.c:1287
+#: src/bin/e_module.c:565
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:966
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:317
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: src/bin/e_actions.c:1289
+#: src/bin/e_module.c:566
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:967
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:318
+msgid "No"
+msgstr "Nei"
+
#: src/bin/e_gadman.c:626
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredde"
@@ -336,124 +191,153 @@ msgstr "Halv skjermhøyde"
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Full skjermhøyde"
-#: src/bin/e_gadman.c:701
+#: src/bin/e_gadman.c:702
msgid "Center Vertically"
msgstr "Sentrér loddrett"
-#: src/bin/e_gadman.c:713
+#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avslutt redigeringsmodus"
+#: src/bin/e_winlist.c:122
+msgid "Select a window"
+msgstr "Velg et vindu"
+
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterer mangel på rotvindu og %i skjermbilder!\n"
-#: src/bin/e_init.c:121
+#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Fjern velkomstbildet i fremtiden?"
-#: src/bin/e_int_menus.c:81
+#: src/bin/e_int_menus.c:80
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritter"
-#: src/bin/e_int_menus.c:91
+#: src/bin/e_int_menus.c:85
+msgid "Run Command"
+msgstr "Kjør ..."
+
+#: src/bin/e_int_menus.c:95
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:260
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
-#: src/bin/e_int_menus.c:98
+#: src/bin/e_int_menus.c:102
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivebord"
-#: src/bin/e_int_menus.c:105
+#: src/bin/e_int_menus.c:109
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"
-#: src/bin/e_int_menus.c:112
+#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Lost Windows"
msgstr "Fortapte vinduer"
-#: src/bin/e_int_menus.c:119
+#: src/bin/e_int_menus.c:123
msgid "Gadgets"
msgstr "Dingser"
-#: src/bin/e_int_menus.c:126
+#: src/bin/e_int_menus.c:130
msgid "Themes"
-msgstr "Drakter"
+msgstr "Temaer"
-#: src/bin/e_int_menus.c:134 src/bin/e_about.c:41
+#: src/bin/e_int_menus.c:138
+#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
-#: src/bin/e_int_menus.c:141
-msgid "Run Command"
-msgstr "Kjør ..."
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:149 src/bin/e_module.c:454
+#: src/bin/e_int_menus.c:143
+msgid "Files"
+msgstr "Filer"
+
+#: src/bin/e_int_menus.c:150
+#: src/bin/e_gadget.c:208
+#: src/bin/e_module.c:489
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:255
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:384
+#: src/modules/clock/e_mod_main.c:194
+#: src/modules/clock/e_mod_main.c:369
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:299
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:662
+#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:262
+#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:473
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:412
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:556
+#: src/modules/start/e_mod_main.c:175
+#: src/modules/start/e_mod_main.c:270
+#: src/modules/itray/e_mod_main.c:441
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurasjon"
-#: src/bin/e_int_menus.c:157
+#: src/bin/e_int_menus.c:158
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Omstart av Enlightenment"
-#: src/bin/e_int_menus.c:162
+#: src/bin/e_int_menus.c:163
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avslutt Enlightenment"
-#: src/bin/e_int_menus.c:433
+#: src/bin/e_int_menus.c:474
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ingen programmer)"
-#: src/bin/e_int_menus.c:515
-msgid "New Row of Desktops"
-msgstr "Ny rad"
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:519
-msgid "Remove Row of Desktops"
-msgstr "Fjern rad"
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:523
-msgid "New Column of Desktops"
-msgstr "Ny kolonne"
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:527
-msgid "Remove Column of Desktops"
-msgstr "Fjern kolonne"
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:589
+#: src/bin/e_int_menus.c:579
+#: src/bin/e_configure.c:62
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Kontrollpanel"
-#: src/bin/e_int_menus.c:647 src/bin/e_int_menus.c:925
+#: src/bin/e_int_menus.c:583
+#: src/bin/e_configure.c:67
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:68
+msgid "Module Settings"
+msgstr "Modulinnstillinger"
+
+#: src/bin/e_int_menus.c:590
+#: src/bin/e_eap_editor.c:85
+msgid "Eap Editor"
+msgstr "Applikasjonsikoneditor"
+
+#: src/bin/e_int_menus.c:654
+#: src/bin/e_int_menus.c:936
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ingen vindu)"
-#: src/bin/e_int_menus.c:662 src/bin/e_int_menus.c:939
+#: src/bin/e_int_menus.c:669
+#: src/bin/e_int_menus.c:950
msgid "No name!!"
msgstr "Uten navn"
-#: src/bin/e_int_menus.c:678
+#: src/bin/e_int_menus.c:687
msgid "Cleanup Windows"
-msgstr "Rydd i vinduer"
-
-#: src/bin/e_int_menus.c:757 src/modules/battery/e_mod_main.c:586
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:328 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:954
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:655 src/modules/ibox/e_mod_main.c:447
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:627 src/modules/start/e_mod_main.c:230
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:907
+msgstr "Rydd vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_menus.c:766
+#: src/bin/e_gadget.c:213
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:389
+#: src/modules/clock/e_mod_main.c:374
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:667
+#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:478
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:560
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:999
+#: src/modules/start/e_mod_main.c:274
+#: src/modules/itray/e_mod_main.c:446
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsmodus"
-#: src/bin/e_int_menus.c:763
+#: src/bin/e_int_menus.c:772
msgid "(Unused)"
msgstr "(Ubrukt)"
-#: src/bin/e_int_menus.c:795 src/bin/e_theme_about.c:41
+#: src/bin/e_int_menus.c:803
+#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
-msgstr "Om drakten"
+msgstr "Om dette temaet"
-#: src/bin/e_main.c:191
+#: src/bin/e_main.c:194
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
@@ -465,11 +349,9 @@ msgid ""
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
-"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
-"+0\n"
+"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
-"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user "
-"selected default or just \"default\".\n"
+"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
@@ -486,11 +368,9 @@ msgstr ""
"\t\tmed gitt størrelse og posisjon. Legg til så mange du vil. Alle\n"
"\t\terstatter ekte xinerama-skjermbilder, om de finnes. Dette kan\n"
"\t\tbrukes til å simulere xinerama.\n"
-"\t\tEks: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
-"+0\n"
+"\t\tEks: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
-"\t\tBruk konfigurasjonsprofilen CONF_PROFILE i steden for brukers "
-"standardprofil eller velg \"default\".\n"
+"\t\tBruk konfigurasjonsprofilen CONF_PROFILE i steden for brukers standardprofil eller velg \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVær god.\n"
"\t-evil\n"
@@ -498,7 +378,7 @@ msgstr ""
"\t-psychotic\n"
"\t\tVær psykotisk.\n"
-#: src/bin/e_main.c:259
+#: src/bin/e_main.c:263
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -506,7 +386,15 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere Ecore!\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:269
+#: src/bin/e_main.c:276
+msgid ""
+"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
+"Perhaps you are out of memory?"
+msgstr ""
+"Enlightenment klarer ikke å initialisere filsystemet.\n"
+"Er du tom for minne?"
+
+#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -514,7 +402,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av exit-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:275
+#: src/bin/e_main.c:293
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -522,7 +410,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av HUP-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:286
+#: src/bin/e_main.c:304
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
@@ -530,7 +418,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere X-tilkoblingen.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
-#: src/bin/e_main.c:294
+#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
@@ -538,7 +426,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere feilrapporteringssystemet.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
-#: src/bin/e_main.c:301
+#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
@@ -546,7 +434,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp xinerama-grensesnittet.\n"
"Dette burde ikke skje."
-#: src/bin/e_main.c:317
+#: src/bin/e_main.c:335
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -554,7 +442,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp tilkoblingssystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:325
+#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -562,7 +450,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp IPC-systemet.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:333
+#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -570,25 +458,67 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å initialisere Evas.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:339
+#: src/bin/e_main.c:357
msgid ""
-"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
+"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
-"Ecore and check they support Software X11 rendering."
+"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
"programvarerendret X11 i Evas. Sjekk ved installasjon av Evas og\n"
"Ecore at de støtter programvarerendret X11."
-#: src/bin/e_main.c:348
+#: src/bin/e_main.c:364
msgid ""
-"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
-"Perhaps you are out of memory?"
+"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
+"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
+"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
-"Enlightenment klarer ikke å initialisere filsystemet.\n"
-"Er du tom for minne?"
+"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
+"rendring til programvarebuffer i Evas. Vennligst sjekk din installasjon av Evas og\n"
+"Ecore at de støtter rendring til programvarebuffer."
+
+#: src/bin/e_main.c:377
+msgid ""
+"Enlightenment found evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
+"Evas has Software Buffer engine support.\n"
+msgstr ""
+"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan lage et buffer canvas. Vennligst\n"
+"sjekk at Evas har støtte for Software Buffer engine\n"
-#: src/bin/e_main.c:360
+#: src/bin/e_main.c:387
+msgid ""
+"Enlightenment found evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
+"loader support.\n"
+msgstr ""
+"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste PNG filer. Vennligst\n"
+"sjekk at Evas har støtte for lasting av PNG.\n"
+
+#: src/bin/e_main.c:396
+msgid ""
+"Enlightenment found evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
+"loader support.\n"
+msgstr ""
+"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste JPEG filer. Vennligst\n"
+"sjekk at Evas har støtte for JPEG filer.\n"
+
+#: src/bin/e_main.c:405
+msgid ""
+"Enlightenment found evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
+"loader support.\n"
+msgstr ""
+"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste EET filer. Vennligst\n"
+"sjekk at Evas har støtte for EET filer.\n"
+
+#: src/bin/e_main.c:417
+msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
+msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp miniatyrbildesystemet.\n"
+
+#: src/bin/e_main.c:426
+msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
+msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp filbehandleren.\n"
+
+#: src/bin/e_main.c:437
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
@@ -596,11 +526,11 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke lage underkataloger på ditt hjemmeområde.\n"
"Mangler du hjemmeområde eller er disken din full?"
-#: src/bin/e_main.c:368
+#: src/bin/e_main.c:445
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke å sette opp konfigurasjonssystemet."
-#: src/bin/e_main.c:375
+#: src/bin/e_main.c:452
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -608,27 +538,31 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp søkestier.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:383
+#: src/bin/e_main.c:460
+msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp handlingssystemet."
-#: src/bin/e_main.c:390
+#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp koblingssysstemet."
-#: src/bin/e_main.c:397
+#: src/bin/e_main.c:481
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp sprettoppsystemet."
-#: src/bin/e_main.c:408
+#: src/bin/e_main.c:492
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp skriftsystemet."
-#: src/bin/e_main.c:418
+#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp draktsystemet."
-#: src/bin/e_main.c:427
+#: src/bin/e_main.c:511
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@@ -636,7 +570,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp oppstartsskjermbilde.\n"
"Er du tom for minne?"
-#: src/bin/e_main.c:436
+#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
@@ -644,15 +578,15 @@ msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp vindushåndtering av alle skjermbildene.\n"
"Kjører du en annen vindushåndterer?\n"
-#: src/bin/e_main.c:443
+#: src/bin/e_main.c:527
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp app-systemet."
-#: src/bin/e_main.c:450
+#: src/bin/e_main.c:534
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp systemet som husker vindustatus."
-#: src/bin/e_main.c:466
+#: src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
@@ -672,31 +606,35 @@ msgstr ""
"Hvis du bruker AFS på hjemmeområdet må du lage en symlenke fra ~/.ecore til\n"
"/tmp/min_katalog/ecore for at Enlightenment skal kunne lage sokler."
-#: src/bin/e_main.c:482
+#: src/bin/e_main.c:566
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp meldingssystemet."
-#: src/bin/e_main.c:489
+#: src/bin/e_main.c:573
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dra-og-slipp-systemet."
-#: src/bin/e_main.c:496
+#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av innenheter."
-#: src/bin/e_main.c:503
+#: src/bin/e_main.c:587
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp modulsystemet."
-#: src/bin/e_main.c:510
+#: src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp vinduslistesystemet."
-#: src/bin/e_main.c:516
+#: src/bin/e_main.c:601
+msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
+msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp fargeklassesystemet."
+
+#: src/bin/e_main.c:607
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment feilet ved oppsett av IPC"
-#: src/bin/e_main.c:517
+#: src/bin/e_main.c:608
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
@@ -710,69 +648,60 @@ msgstr ""
"dersom det ikke er tilfellet slette alle filer i ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"og prøv igjen."
-#: src/bin/e_main.c:533 src/bin/e_about.c:50
+#: src/bin/e_main.c:624
+#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
-#: src/bin/e_main.c:535
+#: src/bin/e_main.c:626
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment starter opp, vennligst vent."
-#: src/bin/e_module.c:98
+#: src/bin/e_module.c:107
#, c-format
-msgid ""
-"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
-"found in the<br>module search directories.<br>"
-msgstr ""
-"Det oppstod en feil ved lasting av modulen: %s<br>Ingen modul kalt %s ble "
-"funnet i søkestien for moduler<br>"
+msgid "There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be found in the<br>module search directories.<br>"
+msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modulen: %s<br>Ingen modul kalt %s ble funnet i søkestien for moduler<br>"
-#: src/bin/e_module.c:102 src/bin/e_module.c:115 src/bin/e_module.c:139
+#: src/bin/e_module.c:111
+#: src/bin/e_module.c:124
+#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Error loading Module"
msgstr "Feil ved lasting av modul"
-#: src/bin/e_module.c:109 src/bin/e_module.c:133
+#: src/bin/e_module.c:118
#, c-format
-msgid ""
-"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
-"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
-msgstr ""
-"Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%"
-"s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>%s<br>"
+msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
+msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>%s<br>"
-#: src/bin/e_module.c:153
+#: src/bin/e_module.c:144
#, c-format
-msgid ""
-"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
-"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
-"%i.<br>"
-msgstr ""
-"Feil ved initialisering av modulen: %s<br>Den krever et modul-API med "
-"versjon: %i.<br>Enlightement rapporterer modul-API med versjon: %i.<br>"
+msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>Module does not contain all needed functions<br>"
+msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>Modulen inneholder ikke alle nødvendige funksjoner<br>"
-#: src/bin/e_module.c:158
+#: src/bin/e_module.c:166
+#, c-format
+msgid "Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: %i.<br>"
+msgstr "Feil ved initialisering av modulen: %s<br>Den krever et modul-API med versjon: %i.<br>Enlightement rapporterer modul-API med versjon: %i.<br>"
+
+#: src/bin/e_module.c:171
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s-modul"
-#: src/bin/e_module.c:366
+#: src/bin/e_module.c:400
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Ingen moduler er lastet)"
-#: src/bin/e_module.c:382 src/modules/battery/e_mod_main.c:762
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:333
-msgid "Ok"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/bin/e_module.c:439
+#: src/bin/e_module.c:474
msgid "About..."
msgstr "Om..."
-#: src/bin/e_module.c:443
+#: src/bin/e_module.c:478
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:295
msgid "Enabled"
-msgstr "Aktiv"
+msgstr "Aktivert"
-#: src/bin/e_module.c:516
+#: src/bin/e_module.c:560
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vil du fjerne denne modulen fra minne?<br>"
@@ -781,607 +710,1843 @@ msgstr "Vil du fjerne denne modulen fra minne?<br>"
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"
-#: src/bin/e_utils.c:259
-msgid "Cannot exit - immortal windows."
-msgstr "Kan ikke avslutte - udødelige vinduer."
-
-#: src/bin/e_utils.c:260
-msgid ""
-"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
-"means\n"
-"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
-"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
-msgstr ""
-"Noen vinduer har livstidlås. Dette betyr at Enlightenment ikke vil avslutte\n"
-"før disse vinduene har blitt lukket eller låsen blir fjernet.\n"
-
-#: src/bin/e_winlist.c:115
-msgid "Select a window"
-msgstr "Velg et vindu"
+#: src/bin/e_about.c:56
+msgid "Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
+msgstr "Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi håper du liker denne programvaren like godt som vi likte å utvikle den.<br><br>Denne programvaren leveres som den er, uten noen form for garanti. Denne programvaren har lisensbetingelser, så vennligst les COPYING og COPYING-PLAIN som følger med programvarepakken.<br><br>Enlightenment er<br><hilight>UNDER UTVIKLING</hilight> og dermed ikke stabil. Mange funksjoner er ikke-eksisterende eller uferdige med barnesykdommer. Du er herved <hilight>ADVART!</hilight>"
-#: src/bin/e_about.c:55
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
-"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
-"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
-"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
-"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
-"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
-"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
-"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
-"håper du liker denne programvaren like godt som vi likte å utvikle den."
-"<br><br>Denne programvaren leveres som den er, uten noen form for garanti. "
-"Denne programvaren har lisensbetingelser, så vennligst les COPYING og "
-"COPYING-PLAIN som følger med programvarepakken.<br><br>Enlightenment "
-"er<br><hilight>UNDER UTVIKLING</hilight> og dermed ikke stabil. Mange "
-"funksjoner er ikke-eksisterende eller uferdige med barnesykdommer. Du er "
-"herved <hilight>ADVART!</hilight>"
-
-#: src/bin/e_about.c:80
+#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Utviklerteamet</title>"
-#: src/bin/e_configure.c:38
+#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurasjon av Enlightenment"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:122
-msgid "Enlightenment Battery Module"
-msgstr "Enlightenment batteri-modul"
+#: src/bin/e_configure.c:65
+#: src/bin/e_int_config_background.c:56
+msgid "Background Settings"
+msgstr "Skrivebordsbakgrunn"
+
+#: src/bin/e_configure.c:66
+#: src/bin/e_int_config_theme.c:46
+msgid "Theme Selector"
+msgstr "Endre skrivebordstema"
+
+#: src/bin/e_configure.c:68
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:144
+msgid "Cursor Settings"
+msgstr "Musepekeroppsett"
+
+#: src/bin/e_configure.c:69
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:45
+msgid "Desktop Settings"
+msgstr "Skrivebordsoppsett"
+
+#: src/bin/e_configure.c:70
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:45
+msgid "Focus Settings"
+msgstr "Tastaturfokusinnstillinger"
+
+#: src/bin/e_configure.c:71
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:39
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:92
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:145
+msgid "Menu Settings"
+msgstr "Menyoppsett"
+
+#: src/bin/e_configure.c:72
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
+msgid "Performance Settings"
+msgstr "Ytelsesoppsett"
+
+#: src/bin/e_configure.c:73
+#: src/bin/e_int_config_startup.c:26
+#: src/bin/e_int_config_startup.c:71
+msgid "Startup Settings"
+msgstr "Oppstartsinnstillinger"
+
+#: src/bin/e_configure.c:74
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
+msgid "Window List Settings"
+msgstr "Applikasjonslisteoppsett"
+
+#: src/bin/e_configure.c:75
+msgid "Window Display Settings"
+msgstr ""
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:123
-msgid ""
-"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
-"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
-"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
-"accurate as your BIOS or kernel drivers."
+#: src/bin/e_configure.c:76
+msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr ""
-"En enkel batterimåler som benytter <hilight>ACPI</hilight> eller "
-"<hilight>APM</hilight><br> på Linux for å måle batteri og nettspenningstatus."
-"<br>Modulen fungerer på Linux og FreeBSD, men har samme "
-"nøyaktighetsgrad<br>som BIOS og operativsystemets kjernedriver."
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:215 src/modules/battery/e_mod_main.c:494
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:215 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:548
-msgid "Set Poll Time"
-msgstr "Velg oppdateringsfrekvens"
+#: src/bin/e_configure.c:82
+#: src/bin/e_config_dialog.c:129
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:342
+msgid "Close"
+msgstr "Lukk"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:219 src/modules/battery/e_mod_main.c:498
-msgid "Set Alarm"
-msgstr "Sett alarm"
+#: src/bin/e_config_dialog.c:94
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avansert"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:401
-msgid "Disable"
-msgstr "Deaktiver"
+#: src/bin/e_config_dialog.c:109
+msgid "Basic"
+msgstr "Grunnleggende"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:408
-msgid "10 mins"
-msgstr "10 minutter"
+#: src/bin/e_config_dialog.c:124
+msgid "Apply"
+msgstr "Bruk"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:415
-msgid "20 mins"
-msgstr "20 minutter"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:854
+#: src/bin/e_file_dialog.c:66
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:565
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:318
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:346
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:856
+msgid "Error"
+msgstr "Feil"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:857
+#, c-format
+msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
+msgstr "Kunne ikke slette <br><b>%s</b>"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:969
+msgid "Confirm"
+msgstr "Bekreft"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:422
-msgid "30 mins"
-msgstr "30 minutter"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:970
+#, c-format
+msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
+msgstr "Er du sikker du vil slette <br><b>%s</b> ?"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1183
+#: src/bin/e_eap_editor.c:322
+msgid "General"
+msgstr "Generelt"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:429
-msgid "40 mins"
-msgstr "40 minutter"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1192
+#, c-format
+msgid "File:"
+msgstr "Fil:"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:436
-msgid "50 mins"
-msgstr "50 minutter"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1201
+#, c-format
+msgid "Size:"
+msgstr "Størrelse:"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:443
-msgid "1 hour"
-msgstr "1 time"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1210
+#, c-format
+msgid "Type:"
+msgstr "Type:"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:455
-msgid "Check Fast (1 sec)"
-msgstr "Ofte (1 sek)"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1219
+msgid "Protect this file"
+msgstr "Beskytt denne filen"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:462
-msgid "Check Medium (5 sec)"
-msgstr "Ganske ofte (5 sek)"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
+msgid "Let others see this file"
+msgstr "Tillat andre å se på denne filen"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:469
-msgid "Check Normal (10 sec)"
-msgstr "Av og til (10 sek)"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1229
+msgid "Let others modify this file"
+msgstr "Tillat andre å endre på denne filen"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:476
-msgid "Check Slow (30 sec)"
-msgstr "Sjeldent (30 sek)"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1233
+msgid "Dont let others see or modify this file"
+msgstr "Ikke la andre se eller endre på denne filen"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:483
-msgid "Check Very Slow (60 sec)"
-msgstr "Veldig sjeldent (60 sek)"
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1237
+msgid "Custom settings"
+msgstr "Brukervalgt oppsett"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:759
-msgid ""
-"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
-"switch to an AC source."
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1274
+msgid "File Info:"
+msgstr "Filinformasjon:"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1275
+msgid "Owner:"
+msgstr "Eier"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1280
+msgid "Group:"
+msgstr "Gruppe:"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1285
+msgid "Last Access:"
+msgstr "Sist åpnet: "
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1290
+msgid "Last Modified:"
+msgstr "Sist endret:"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1297
+msgid "Permissions:"
+msgstr "Permisjoner:"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1298
+msgid "Me"
+msgstr "Meg"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
+msgid "r"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1302
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1311
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1320
+msgid "w"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1304
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1313
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1322
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
+msgid "My Group"
+msgstr "Min gruppe"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1316
+msgid "Everyone"
+msgstr "Alle"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2002
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2313
+msgid "Properties"
+msgstr "Egenskaper"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1909
+msgid "Arrange Icons"
+msgstr "Ordne ikoner"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1921
+msgid "By Name"
+msgstr "Etter navn"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1932
+msgid "By Mod Time"
+msgstr "Etter modifikasjonstid"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1943
+msgid "New"
+msgstr "Ny"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1955
+msgid "Directory"
+msgstr "Mappe"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
+msgid "View"
+msgstr "Vis"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1975
+msgid "Name Only"
+msgstr "Kun navn"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1984
+msgid "Details"
+msgstr "Detaljer"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
+msgid "Refresh"
+msgstr "Oppdater"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2245
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2255
+msgid "Open with"
+msgstr "Åpne med"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2264
+msgid "Open"
+msgstr "Åpne"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2275
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopier"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2283
+msgid "Cut"
+msgstr "Klipp ut"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2294
+msgid "Rename"
+msgstr "Gi nytt navn"
+
+#: src/bin/e_fileman_smart.c:2302
+msgid "Delete"
+msgstr "Slett"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:66
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:135
+msgid "Window Locks"
+msgstr "Vinduslåser"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
+msgid "Generic Locks"
+msgstr "Generelle låser"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
+msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
+msgstr "Lås vinduet slik at det bare gjør det jeg ber det om"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
+msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
+msgstr "Beskytt dette vinduet fra utilsiktede endringer fra meg"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
+msgid "Protect this window from being accidentally closed because it is important"
+msgstr "Dette er et viktig vindu og trenger beskyttelse fra å bli lukket ved et uhell"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
+msgid "Do not allow the border to change on this window"
+msgstr "Ikke tillat endring av vindusbord"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
+msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
+msgstr "Husk disse låsene neste gang vinduet dukker opp"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:320
+msgid "Lock program changing:"
+msgstr "Ikke la programmet selv endre:"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:321
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:340
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
+msgid "Position"
+msgstr "Posisjon"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:323
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:342
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
+msgid "Size"
+msgstr "Størrelse"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:325
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:344
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:170
+msgid "Stacking"
+msgstr "Nivå"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
+msgid "Iconified state"
+msgstr "Minimert"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:329
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
+msgid "Stickiness"
+msgstr "Fasthet"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:331
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:350
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
+msgid "Shaded state"
+msgstr "Opprullet"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:333
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
+msgid "Maximized state"
+msgstr "Maksimert"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:335
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
+msgid "Fullscreen state"
+msgstr "Fullskjerm"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:339
+msgid "Lock me from changing:"
+msgstr "Ikke la meg endre:"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
+msgid "The border style"
+msgstr "Vindusramme"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:360
+msgid "Stop me from:"
+msgstr "Forhindre meg fra å:"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
+msgid "Closing the window"
+msgstr "Stenge vinduet"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:363
+msgid "Exiting my login with this window open"
+msgstr "Logge ut med dette vinduet oppe"
+
+#: src/bin/e_int_border_locks.c:367
+msgid "Remember these Locks"
+msgstr "Husk disse låsene"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:68
+msgid "Window Remember"
+msgstr "Husk vindusegenskaper"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:230
+msgid "Window properties are not a unique match"
+msgstr "Vindusegenskaper er ikke en unik treff"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:233
+msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
+msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse egenskapene.<br><br>Dette er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha denne effekten.<br>Dersom du ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller <hilight>Ok</hilight> igjen,<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. Press <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil bli påvirket."
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:318
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:348
+msgid "No match properties set"
+msgstr "Ingen utvalgsoperatører valgt"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
+msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 way of remembering this window."
+msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.)<br><hilight>uten å spesifisere hvordan de skal huskes</hilight>.<br><br>Du må velge minst 1 måte å huske dette vinduet."
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
+msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the <hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one instance of this window to be modified, with<br>additional instances not being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
+msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse egenskapene.<br><br>Du vil kanskje ønske å skru på <hilight>Kun første vindu</hilight> opsjonen dersom<br>du bare har intensjoner om at bare en instans av dette vinduet skal bli endret,<br>med andre uendret.<br><br>Dette er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha denne effekten.<br>Dersom du ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller <hilight>Ok</hilight> igjen,<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. Press <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil bli påvirket."
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ingenting"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
+msgid "Size and Position"
+msgstr "Størrelse og posisjon"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
+msgid "Locks"
+msgstr "Låser"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
+msgid "Size, Position and Locks"
+msgstr "Størrelse, posisjon og låser"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:432
+msgid "Everything"
+msgstr "Alt"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:446
+msgid "Remember using"
+msgstr "Husk vinduet på"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:452
+msgid "Window name and class"
+msgstr "Vinduets navn og klasse"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:462
+msgid "Title"
+msgstr "Tittel"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:472
+#: src/bin/e_eap_editor.c:371
+msgid "Window Role"
+msgstr "Vindusrolle"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
+msgid "Window type"
+msgstr "Type vindu"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:488
+msgid "Transience"
msgstr ""
-"Batteriet ditt begynner å bli tomt.<br>Du burde koble til et AC-adapter."
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:824
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
+msgid "Match only one window"
+msgstr "Kun første vindu"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
+msgid "Properties to remember"
+msgstr "Egenskaper å huske"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
+msgid "Border style"
+msgstr "Vindusramme"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
+msgid "Virtual Desktop"
+msgstr "Skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:512
+msgid "Screen zone"
+msgstr "Skjermsone"
+
+#: src/bin/e_int_border_remember.c:514
+msgid "Window list skip"
+msgstr "Hopp over vindu"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:145
+msgid "Click Window to Focus"
+msgstr "Klikk vindu for fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:147
+msgid "Window under the Mouse"
+msgstr "Vindu under musen"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:149
+msgid "Most recent Window under the Mouse"
+msgstr "Siste vindu under musepekeren"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:165
+msgid "Focus"
+msgstr "Fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:167
+msgid "Click to focus"
+msgstr "Fokus ved klikk"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:169
+msgid "Pointer focus"
+msgstr "Pekerfokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:171
+msgid "Sloppy focus"
+msgstr "Løs fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
+msgid "New Window Focus"
+msgstr "Fokus for nye vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
+msgid "No new windows get focus"
+msgstr "Ingen nye vinduer får fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
+msgid "All new windows get focus"
+msgstr "Alle nye vinduer får fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
+msgid "Only new dialogs get focus"
+msgstr "Bare nye dialoger får fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
+msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
+msgstr "Bare nye dialoger hvis foreldre har fokus får fokus"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
+msgid "Other Settings"
+msgstr "Andre innstillinger"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:188
+msgid "Always pass on caught click events to programs"
+msgstr "Alltid videresend museklikk til andre applikasjoner"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:190
+msgid "A click on a window always raises it"
+msgstr "Museklikk på et vindu bringer det alltid til forgrunnen"
+
+#: src/bin/e_int_config_focus.c:192
+msgid "A click in a window always focuses it"
+msgstr "Museklikk i et vindu gir det alltid fokus"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:250
+#: src/bin/e_eap_editor.c:382
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikon"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:281
+msgid "Basic Info"
+msgstr "Basisinformasjon"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:283
+msgid "App name"
+msgstr "Applikasjonsnavn"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:293
+msgid "Executable"
+msgstr "Kjørbar fil"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:325
+msgid "Generic Info"
+msgstr "Generell informasjon"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:334
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentar"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:346
+msgid "Window"
+msgstr "Vindu"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:348
+msgid "Window Name"
+msgstr "Vindusnavn"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:357
+msgid "Window Class"
+msgstr "Vindusklasse"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:364
+msgid "Window Title"
+msgstr "Vindustittel"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:384
+msgid "Icon Class"
+msgstr "Ikonklasse:"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:393
+msgid "Path"
+msgstr "Bane"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:406
+msgid "Misc"
+msgstr "Diverse"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:408
+msgid "Startup Notify"
+msgstr "Oppstartsvarsling"
+
+#: src/bin/e_eap_editor.c:412
+msgid "Wait Exit"
+msgstr "Vent ved avslutning"
+
+#: src/bin/e_file_dialog.c:51
+msgid "Places"
+msgstr "Steder"
+
+#: src/bin/e_file_dialog.c:53
+msgid "Home"
+msgstr "Hjem"
+
+#: src/bin/e_file_dialog.c:54
+msgid "Desktop"
+msgstr "Skrivebord"
+
+#: src/bin/e_file_dialog.c:55
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikoner"
+
+#: src/bin/e_file_dialog.c:67
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:206
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:45
+msgid "Always On Top"
+msgstr "Alltid på toppen"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:55
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:65
+msgid "Always Below"
+msgstr "Alltid nederst"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:86
+msgid "Maximized"
+msgstr "Maksimert"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
+msgid "Maximized verticaly"
+msgstr "Maksimert vertikalt"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:113
+msgid "Maximized horizontaly"
+msgstr "Maksimert horisontalt"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:142
+msgid "Remember"
+msgstr "Husk"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:149
+msgid "Borders"
+msgstr "Vindusramme"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:159
+msgid "Send to Desktop"
+msgstr "Send til skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
+msgid "Maximize"
+msgstr "Maksimér"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:193
+msgid "Shaded"
+msgstr "Opprullet"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:245
+msgid "Sticky"
+msgstr "Fast"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:258
+msgid "Borderless"
+msgstr "Rammeløs"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:271
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Fullskjerm"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:285
+msgid "Skip Window List"
+msgstr "Hopp over vindu"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:301
+msgid "Edit Icon"
+msgstr "Rediger ikon"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:308
+msgid "Create Icon"
+msgstr "Lag ikon"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:318
+msgid "Kill"
+msgstr "Drep"
+
+#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
+msgid "Iconify"
+msgstr "Minimér"
+
+#: src/bin/e_int_border_border.c:46
+msgid "Window Border Selection"
+msgstr "Valg av vindusbord"
+
+#: src/bin/e_int_border_border.c:197
+msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
+msgstr "Alltid bruk denne borden for dette vinduet"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
+msgid "Window Display"
+msgstr "Vinduvisning"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:144
+msgid "Display"
+msgstr "Visning"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
+msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
+msgstr "Vis geometrisk informasjon om vinduet mens the flyttes eller skaleres"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:147
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
+msgid "Animate the shading and unshading of windows"
+msgstr "Animér sammen- og ut- rulling av vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:151
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:205
+msgid "Automatic New Window Placement"
+msgstr "Automatisk plassering av nye vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:153
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
+msgid "Smart Placement"
+msgstr "Smart plassering"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:155
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
+msgid "Place at mouse pointer"
+msgstr "Plasser ved musepeker"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:157
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
+msgid "Place manually with the mouse"
+msgstr "Plassér manuelt med musepeker"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:175
+msgid "Window Move Geometry"
+msgstr "Geometri for flytting av vindu"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:176
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:183
+msgid "Display information"
+msgstr "Vis informasjon"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:178
+msgid "Follow the window as it moves"
+msgstr "Følg vinduet mens det flyttes"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:182
+msgid "Window Resize Geometry"
+msgstr "Geometri for skalering av vindu"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:185
+msgid "Follow the window as it resizes"
+msgstr "Følg vinduet mens det skaleres"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:189
+msgid "Window Shading"
+msgstr "Opprulling av vindu"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:192
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:172
+#, c-format
+msgid "%4.0f pixels/sec"
+msgstr "%4.0f pixels/sec"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineær"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
+msgid "Smooth accelerate and decelerate"
+msgstr "Glatt akselerasjon og deakselerasjon"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:199
+msgid "Accelerate"
+msgstr "Akselerer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
+msgid "Decelerate"
+msgstr "Deakselerer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:215
+msgid "Window Frame"
+msgstr "Vindusramme"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_display.c:216
+msgid "Use application provided icon instead"
+msgstr "Bruk applikasjonens eget ikon istedet"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
+msgid "Window Manipulation"
+msgstr "Vindumanipulering"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:133
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:165
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Diverse alternativer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
+msgid "Automatically raise windows on mouse over"
+msgstr "Bring vinduer til forgrunnen når musen passerer over dem"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
+msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
+msgstr "Motstå kanter når man flytter eller skalerer vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
+msgid "Maximize Policy"
+msgstr "Metode for maksimering"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
+msgid "Smart expansion"
+msgstr "Smart utvidelse"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
+msgid "Expand the window"
+msgstr "Utvid vinduet"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
+msgid "Fill available space"
+msgstr "Fyll tilgjengelig plass"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
+msgid "Autoraise"
+msgstr "Automatisk heving"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
+msgid "Delay before raising:"
+msgstr "Pause før vinduet heves:"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:200
+#, c-format
+msgid "%1.1f sec"
+msgstr "%1.1f sek"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
+msgid "Resistance"
+msgstr "Motstand"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
+msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
+msgstr "Motstå flytting eller skalering av vinduer over en hindring"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
+msgid "Resistance between windows:"
+msgstr "Motstand mellom vinduer:"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:157
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:161
+#, c-format
+msgid "%2.0f pixels"
+msgstr "%2.0f piksler"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
+msgid "Resistance at the edge of the screen:"
+msgstr "Motstand ved skjermkant:"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
+msgid "Resistance to desktop gadgets:"
+msgstr "Motstand mot skrivebordsobjekter:"
+
+#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:202
+msgid "Allow shading/resizing"
+msgstr "Tillat opprulling/reskalering"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:117
+#: src/bin/e_int_config_background.c:183
+msgid "Select An Image"
+msgstr "Velg bildefil"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:120
+#: src/bin/e_int_config_background.c:186
+msgid "Background Preview"
+msgstr "Forhåndsvisning av bagkrunn"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:192
+msgid "Set Background For"
+msgstr "Sett bakgrunn for"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:195
+msgid "Default Desktop"
+msgstr "Standard skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:197
+msgid "This Desktop"
+msgstr "Dette Skrivebordet"
+
+#: src/bin/e_int_config_background.c:199
+msgid "All Desktops"
+msgstr "Alle skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:156
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:184
+msgid "Number of Desktops"
+msgstr "Antall skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:159
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:161
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:187
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
+#, c-format
+msgid "%1.0f"
+msgstr "%1.0f"
+
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:166
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:194
+msgid "Desktop Mouse Flip"
+msgstr "Skifte av skrivebord med musepeker"
+
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:167
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:195
+msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
+msgstr "Bytt skrivebord når musen når skjermkanten"
+
+#: src/bin/e_int_config_desks.c:198
+msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
+msgstr "Hvor lenge musen er på kanten før skifte:"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:93
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:146
+msgid "Show Name In Menu"
+msgstr "Vis navn i meny"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:95
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:148
+msgid "Show Comment In Menu"
+msgstr "Vis kommentar i meny"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:97
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
+msgid "Show Generic In Menu"
+msgstr "Vis generelt i meny"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
+msgid "Autoscroll Settings"
+msgstr "Automatisk rulling"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:155
+msgid "Autoscroll Margin"
+msgstr "Marg for automatisk rulling"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:159
+#, fuzzy
+msgid "Autoscroll Cursor Margin"
+msgstr "Pekermarg for automatisk rulling"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:166
+msgid "Menu Scroll Speed"
+msgstr "Menyrullehastighet"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:168
+#, c-format
+msgid "%5.0f pixels/sec"
+msgstr "%5.0f pixels/sek"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:170
+msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:174
+msgid "Click Drag Timeout"
+msgstr "Klikk/Dra forsinkelse"
+
+#: src/bin/e_int_config_menus.c:176
+#, c-format
+msgid "%2.1f seconds"
+msgstr "%2.1f sekunder"
+
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:299
+msgid "Loaded"
+msgstr "Lastet"
+
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:303
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Ikke lastet"
+
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:307
+msgid "Configure"
+msgstr "Konfigurér"
+
+#: src/bin/e_int_config_modules.c:311
+msgid "About"
+msgstr "Om"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:82
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:100
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:163
+msgid "General Settings"
+msgstr "Generelle innstillinger"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:88
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
+msgid "Framerate"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:90
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:126
+#, c-format
+msgid "%1.0f fps"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:130
+msgid "Cache Settings"
+msgstr "Innstillinger for mellomlager"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
+msgid "Cache Flush Interval"
+msgstr "Hyppighet for tømming av mellomlager"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:133
+#, c-format
+msgid "%1.0f seconds"
+msgstr "%1.0f sekunder"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
+msgid "Size Of Font Cache"
+msgstr "Mellomlager for skrifttyper"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:138
+#, c-format
+msgid "%1.1f MB"
+msgstr "%1.1f MB"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
+msgid "Size Of Image Cache"
+msgstr "Mellomlager for bilder"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:143
+#, c-format
+msgid "%1.0f MB"
+msgstr "%1.0f MB"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
+msgid "Number Of Edje Files To Cache"
+msgstr "Antall Edje-filer å mellomlagre"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:148
+#, c-format
+msgid "%1.0f files"
+msgstr "%1.0f filer"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:151
+msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
+msgstr "Antall Edje-samlinger å mellomlagre"
+
+#: src/bin/e_int_config_performance.c:153
+#, c-format
+msgid "%1.0f collections"
+msgstr "%1.0f samlinger"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:125
+msgid "Show iconified windows"
+msgstr "Vis minimerte vinduer"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:127
+msgid "Show windows from other desks"
+msgstr "Vis vinduer fra andre skrivebord"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:129
+msgid "Show windows from other screens"
+msgstr "Vis vinduer fra andre skjermer"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:209
+msgid "Selection Settings"
+msgstr "Utvalgsinnstillinger"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:134
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:210
+msgid "Focus window while selecting"
+msgstr "Fokuser mens utvalg gjøres"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:136
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:212
+msgid "Raise window while selecting"
+msgstr "Hev vindu mens utvalg gjøres"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:138
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:214
+msgid "Warp mouse to window while selecting"
+msgstr "Send mus til vindu mens man velger"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:140
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:216
+msgid "Uncover windows while selecting"
+msgstr "Bring frem vinduer mens man velger"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:142
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
+msgid "Jump to desk while selecting"
+msgstr "Bytt skrivebord mens man velger"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:146
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:222
+msgid "Warp Settings"
+msgstr "Musepeker"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:147
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:223
+msgid "Warp At End"
+msgstr "Flytt musepeker til valgt vindu på slutten"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:151
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:231
+msgid "Scroll Settings"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:152
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:232
+msgid "Scroll Animate"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:225
+msgid "Warp Speed"
+msgstr "Hastighet"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:243
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247
+#, c-format
+msgid "%1.2f"
+msgstr "%1.2f"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234
+msgid "Scroll Speed"
+msgstr "Rullehastighet"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240
+msgid "Position Settings"
+msgstr "Posisjonsoppsett"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:241
+msgid "X-Axis Alignment"
+msgstr "Horisontal justering"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245
+msgid "Y-Axis Alignment"
+msgstr "Vertikal justering"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251
+msgid "Size Settings"
+msgstr "Størrelsesoppsett"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:252
+msgid "Minimun Width"
+msgstr "Minimal bredde"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:254
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:258
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:262
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:266
+#, c-format
+msgid "%4.0f"
+msgstr "%4.0f"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:256
+msgid "Minimun Height"
+msgstr "Minimal høyde"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:260
+msgid "Maximum Width"
+msgstr "Maksimal bredde"
+
+#: src/bin/e_int_config_winlist.c:264
+msgid "Maximum Height"
+msgstr "Maksimal høyde"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:37
+msgid "Application Execution Error"
+msgstr "Feil ved kjøring av applikasjon"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:49
+#, c-format
+msgid "%s stopped running unexpectedly."
+msgstr "%s sluttet uventet å kjøre."
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:56
+#, c-format
+msgid "An exit code of %i was returned from %s"
+msgstr "%2$s returnerte feilkoden %1$i"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:63
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by an Interrupt Singal"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:66
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Quit Singal"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:69
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by an Abort Singal"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:72
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:75
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Singal"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:78
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:81
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:84
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:87
+#, c-format
+msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:90
+#, c-format
+msgid "%s was interupted by the signal number %i"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:220
+#: src/bin/e_apps_error.c:286
+#: src/bin/e_apps_error.c:292
+msgid "Error Logs"
+msgstr "Feillogger"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:225
+#: src/bin/e_apps_error.c:293
+msgid "There was no error message."
+msgstr "Det var ingen feilmelding."
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:251
+msgid "Error Information"
+msgstr "Feilinformasjon"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:259
+msgid "Error Signal Information"
+msgstr "Feilsignalinformasjon"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:270
+#: src/bin/e_apps_error.c:276
+msgid "Output Data"
+msgstr "Utdata"
+
+#: src/bin/e_apps_error.c:277
+msgid "There was no output."
+msgstr "Det var ingen utdata"
+
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
+msgid "Import An Image"
+msgstr "Importér et bilde"
+
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
+msgid "Options"
+msgstr "Oppsett"
+
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
+msgid "Center Image"
+msgstr "Sentrér bildet"
+
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
+msgid "Scale Image"
+msgstr "Skalér bildet"
+
+#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
+msgid "Tile Image"
+msgstr "Gjenta bildet"
+
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:96
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:145
+msgid "Use E Cursor"
+msgstr "Bruk E musepeker"
+
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:147
+msgid "Cursor Size"
+msgstr "Pekerstørrelse"
+
+#: src/bin/e_int_config_cursor.c:149
+#, c-format
+msgid "%1.0f pixels"
+msgstr ""
+
+#: src/bin/e_int_config_startup.c:72
+msgid "Show Splash Screen At Boot"
+msgstr "Vis oppstartsskjerm"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
+msgid "Enlightenment Battery Module"
+msgstr "Enlightenment batteri-modul"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:136
+msgid "A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or <hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as accurate as your BIOS or kernel drivers."
+msgstr "En enkel batterimåler som benytter <hilight>ACPI</hilight> eller <hilight>APM</hilight><br> på Linux for å måle batteri og nettspenningstatus.<br>Modulen fungerer på Linux og FreeBSD, men har samme nøyaktighetsgrad<br>som BIOS og operativsystemets kjernedriver."
+
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:562
+msgid "Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to switch to an AC source."
+msgstr "Batteriet ditt begynner å bli tomt.<br>Du burde koble til et AC-adapter."
+
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:627
msgid "NO INFO"
msgstr "INGEN INFO"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:968 src/modules/battery/e_mod_main.c:1233
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1382
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:802
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1113
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1263
msgid "NO BAT"
msgstr "INGEN BATTERI"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:992 src/modules/battery/e_mod_main.c:1407
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:826
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1288
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "FEIL DRIVER"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1016 src/modules/battery/e_mod_main.c:1264
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1431
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:850
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1145
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1312
msgid "FULL"
msgstr "FULL"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1077 src/modules/battery/e_mod_main.c:1491
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:911
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1373
msgid "High"
msgstr "Høy"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1081 src/modules/battery/e_mod_main.c:1495
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:915
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1377
msgid "Low"
msgstr "Lav"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1085 src/modules/battery/e_mod_main.c:1499
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:919
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1381
msgid "Danger"
msgstr "Fare"
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1089 src/modules/battery/e_mod_main.c:1503
-#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1667
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:923
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1385
+#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1552
msgid "Charging"
msgstr "Lader"
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:45
+msgid "Battery Configuration"
+msgstr "Batterioppsett"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:97
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Grunnleggende innstillinger"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:98
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:149
+msgid "Show alert when battery is low"
+msgstr "Vis advarsel når batterinivået er lavt"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:102
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:160
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:92
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:177
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:177
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:115
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:192
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:249
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:404
+#: src/modules/start/e_mod_config.c:75
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:105
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:179
+msgid "Extras"
+msgstr "Tillegg"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:103
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:161
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:93
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:101
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:178
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:101
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:178
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:116
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:193
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:250
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:405
+#: src/modules/start/e_mod_config.c:76
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:106
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:180
+msgid "Allow windows to overlap this gadget"
+msgstr "Tillat vinduer å overlappe dette objektet"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:141
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Avanserte innstillinger"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:143
+msgid "Check battery every:"
+msgstr "Sjekk batteriet med intervall:"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:146
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:188
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:361
+#, c-format
+msgid "%1.1f seconds"
+msgstr "%1.1f sekund"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:152
+msgid "Alert when battery is down to:"
+msgstr "Advarsel når batteriet er nede i:"
+
+#: src/modules/battery/e_mod_config.c:155
+#, c-format
+msgid "%1.0f minutes"
+msgstr "%1.0f minutter"
+
+#: src/modules/clock/e_mod_main.c:97
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment klokke-modul"
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:97
+#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klokkemodul for E17."
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:338
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:41
+msgid "Clock Configuration"
+msgstr "Klokkeoppsett"
+
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:84
msgid "No Digital Display"
msgstr "Fjern digital klokke"
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:349
-msgid "12 Hour"
-msgstr "12-timers"
-
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:360
-msgid "24 Hour"
-msgstr "24-timers"
-
-#: src/modules/clock/e_mod_main.c:372
-msgid "Digital Display"
-msgstr "Digital klokke"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:114
-msgid "CPU Frequency Controller Module"
-msgstr "Modul for kontroll av CPU-hastighet"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:115
-msgid ""
-"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
-"especially useful to save power on laptops."
-msgstr ""
-"En enkel modul som kan justere frekvensen til CPU. <br>Dette er spesielt "
-"nyttig på laptop."
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:221
-msgid "Restore Controller on Startup"
-msgstr "Juster hastighet ved oppstart"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:228 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:560
-msgid "Set Controller"
-msgstr "Sett kontroller"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:236 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:567
-msgid "Set Speed"
-msgstr "Sett hastighet"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:303
-msgid ""
-"There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the "
-"module's setfreq utility."
-msgstr ""
-"Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med "
-"hjelp av modulens setfreq-verktøy."
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
-msgid ""
-"There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the "
-"module's setfreq utility."
-msgstr ""
-"Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med "
-"hjelp av modulens setfreq-verktøy."
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:456
-msgid "Check Fast (0.5 sec)"
-msgstr "Ofte (0,5 sek)"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:463
-msgid "Check Medium (1 sec)"
-msgstr "Ganske ofte (1 sek)"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:470
-msgid "Check Normal (2 sec)"
-msgstr "Iblant (2 sek)"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:477
-msgid "Check Slow (5 sec)"
-msgstr "Skjeldent (5 sek)"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:484
-msgid "Check Very Slow (30 sec)"
-msgstr "Veldig skjeldent (30 sek)"
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
+msgid "12 Hour Display"
+msgstr "12-timers klokke"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:500
-msgid "Manual"
-msgstr "Manuelt"
+#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
+msgid "24 Hour Display"
+msgstr "24-timers klokke"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:502
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatisk"
-
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:504
-msgid "Lower Power Automatic"
-msgstr "Skru automatisk ned hastigheten"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
+msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
+msgstr "Enlightenment vinduskygge-modul"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
-msgid "Minimum Speed"
-msgstr "Minimumshastighet"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
+msgid "This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware acceleration."
+msgstr "Dette er vinduskyggemodulen som tegner skygger på skrivebordet<br>uten spesielle tillegg til X-tjeneren eller maskinvareakselerasjon."
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:508
-msgid "Maximum Speed"
-msgstr "Maksimumshastighet"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:42
+msgid "Dropshadow Configuration"
+msgstr "Vinduskyggeoppsett"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:530
-#, c-format
-msgid "%i Mhz"
-msgstr "%i MHz"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:122
+msgid "Quality"
+msgstr "Kvalitet"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:533
-#, c-format
-msgid "%i.%i Ghz"
-msgstr "%i.%i GHz"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
+msgid "High Quality"
+msgstr "Høy kvalitet"
-#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:554
-msgid "Restore Governor on Startup"
-msgstr "Sett hastighetsjustering ved oppstart"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
+msgid "Medium Quality"
+msgstr "Gjennomsnittlig"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:187
-msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
-msgstr "Enlightenment skyggelegg-modul"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
+msgid "Low Quality"
+msgstr "Lav kvalitet"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:188
-msgid ""
-"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
-"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
-"acceleration."
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
+msgid "Blur Type"
msgstr ""
-"Dette er skyggeleggingsmodulen som tegner skygger på skrivebordet<br>uten "
-"spesielle tillegg til X-tjeneren eller maskinvareakselerasjon."
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:298
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
msgid "Very Fuzzy"
-msgstr "Veldig hårete"
+msgstr "Veldig uklar"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:307
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:136
msgid "Fuzzy"
-msgstr "Hårete"
+msgstr "Uklar"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:316 src/modules/ibar/e_mod_main.c:885
-#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:629
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Medium"
msgstr "Midt på treet"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:325
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Sharp"
msgstr "Skarp"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:334
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Very Sharp"
msgstr "Veldig skarp"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:346
-msgid "Very Dark"
-msgstr "Veldig mørk"
-
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:355
-msgid "Dark"
-msgstr "Mørk"
-
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:364
-msgid "Light"
-msgstr "Lys"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
+msgid "Shadow Distance"
+msgstr "Skyggeavstand"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:373
-msgid "Very Light"
-msgstr "Veldig lys"
-
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:385
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:148
msgid "Very Far"
msgstr "Veldig langt unna"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:394
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:150
msgid "Far"
msgstr "Langt unna"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:403
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:152
msgid "Near"
msgstr "Nært"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:412
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:154
msgid "Very Near"
msgstr "Veldig nært"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:421
-msgid "Extremely Near"
-msgstr "Skremmende nært"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:158
+msgid "Shadow Darkness"
+msgstr "Skyggemørkhet"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:430
-msgid "Immediately Underneath"
-msgstr "Rett under"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:160
+msgid "Very Dark"
+msgstr "Veldig mørk"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:442
-msgid "High Quality"
-msgstr "Høy kvalitet"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:162
+msgid "Dark"
+msgstr "Mørk"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:452
-msgid "Medium Quality"
-msgstr "Gjennomsnittlig"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:164
+msgid "Light"
+msgstr "Lys"
-#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:462
-msgid "Low Quality"
-msgstr "Lav kvalitet"
+#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:166
+msgid "Very Light"
+msgstr "Veldig lys"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:167
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBar-modul"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:168
-msgid ""
-"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
-"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
-"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
-"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
-msgstr ""
-"Dette er en programstartermodul for Enlightenment.<br>Den er en "
-"eksempelmodul som er laget for å vise frem flere api-funksjoner i "
-"Enlightenment 0.17.0.<br>Modulen er i en hurtig utviklingsfase så den vil "
-"<hilight>ofte forandre funksjonalitet</hilight> i det den stadig forbedres."
-
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:277 src/modules/ibar/e_mod_main.c:935
-#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:679
-msgid "Options"
-msgstr "Oppsett"
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:164
+msgid "This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to <hilight>break often</hilight> and change as it improves."
+msgstr "Dette er en programstartermodul for Enlightenment.<br>Den er en eksempelmodul som er laget for å vise frem flere api-funksjoner i Enlightenment 0.17.0.<br>Modulen er i en hurtig utviklingsfase så den vil <hilight>ofte forandre funksjonalitet</hilight> i det den stadig forbedres."
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:842 src/modules/ibox/e_mod_main.c:592
-msgid "Auto fit icons"
-msgstr "Lag plass til ikoner"
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1627
+msgid "Cannot add icon"
+msgstr "Kan ikke legge til ikon"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:848
-msgid "Follower"
-msgstr "Søkelys"
+#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1629
+msgid "You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
+msgstr "Du forsøkte slippe et applikasjonsikon som ikke<br>har en passende applikasjonsfil på IBar.<br><br>Ikonet kan ikke bli lagt til."
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:857 src/modules/ibox/e_mod_main.c:601
-msgid "Microscopic"
-msgstr "Mikroskopisk"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:49
+msgid "IBar Configuration"
+msgstr "IBar oppsett"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:864 src/modules/ibox/e_mod_main.c:608
-msgid "Tiny"
-msgstr "Knøtt"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:96
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:96
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:99
+msgid "Show Follower"
+msgstr "Vis følger"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:871 src/modules/ibox/e_mod_main.c:615
-msgid "Very Small"
-msgstr "Veldig liten"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:98
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:98
+msgid "Auto Fit Icons"
+msgstr "Lag plass til ikoner"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:878 src/modules/ibox/e_mod_main.c:622
-msgid "Small"
-msgstr "Liten"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:153
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:154
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:155
+msgid "Follower"
+msgstr "Søkelys"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:892 src/modules/ibox/e_mod_main.c:636
-msgid "Large"
-msgstr "Stor"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:154
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:155
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:156
+msgid "Visible"
+msgstr "Synlig"
+
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:156
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:157
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:158
+msgid "Follow Speed"
+msgstr "Følgehastighet"
+
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:158
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:172
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:159
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:173
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:160
+#, c-format
+msgid "%1.2f px/s"
+msgstr ""
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:899 src/modules/ibox/e_mod_main.c:643
-msgid "Very Large"
-msgstr "Veldig stor"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:162
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:163
+msgid "Icon Size"
+msgstr "Ikonstørrelse"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:906 src/modules/ibox/e_mod_main.c:650
-msgid "Extremely Large"
-msgstr "Ekstremt stor"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:163
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:164
+#, c-format
+msgid "%3.0f pixels"
+msgstr ""
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:913 src/modules/ibox/e_mod_main.c:657
-msgid "Huge"
-msgstr "Latterlig stor"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:167
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:168
+msgid "Width"
+msgstr "Bredde"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:920 src/modules/ibox/e_mod_main.c:664
-msgid "Enormous"
-msgstr "Enorm"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:168
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:169
+msgid "Auto Fit"
+msgstr "Lag plass til ikoner"
-#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:927 src/modules/ibox/e_mod_main.c:671
-msgid "Gigantic"
-msgstr "Gigantisk"
+#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:170
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:171
+msgid "Autoscroll Speed:"
+msgstr "Animasjonshastighet"
-#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
+#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBox-modul"
-#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:150
-msgid ""
-"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
-"hold minimized applications"
+#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
+msgid "This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will hold minimized applications"
msgstr "Dette er en modul som viser ikonifiserte programmer i Enlightenment."
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:165
+#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:49
+msgid "IBox Configuration"
+msgstr "IBox oppsett"
+
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:159
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment oversikt-modul"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:166
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:160
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En oversiktsmodul for navigering i virutuelle skrivebord."
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:397
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:416
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:564
+msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
+msgstr "Fast aspekt (behold høyden)"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:405
-msgid "Top"
-msgstr "Topp"
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:420
+#: src/modules/pager/e_mod_main.c:568
+msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
+msgstr "Fast aspekt (behold bredden)"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:413
-msgid "Bottom"
-msgstr "Bunn"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:46
+msgid "Pager Configuration"
+msgstr "Pager oppsett"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:444
-msgid "Very Slow"
-msgstr "Veldig treg"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:101
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:164
+msgid "Show Popup"
+msgstr "Vis liste ved skifte"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:451
-msgid "Slow"
-msgstr "Treg"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:166
+msgid "Show Desktop Name"
+msgstr "Vis skrivebordsnavn"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:465
-msgid "Fast"
-msgstr "Rask"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:107
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:170
+msgid "Desktop Name Position"
+msgstr "Posisjon for skrivebordsnavn"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:472
-msgid "Very Fast"
-msgstr "Veldig rask"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:109
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:172
+msgid "Top"
+msgstr "Topp"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:480 src/modules/pager/e_mod_main.c:632
-msgid "Desktop Name"
-msgstr "Skrivebordsnavn"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:111
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:174
+msgid "Bottom"
+msgstr "Bunn"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:484 src/modules/pager/e_mod_main.c:636
-msgid "Enable Popup"
-msgstr "Bruk sprettoppvindu"
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:185
+msgid "Popup Settings"
+msgstr "Listeinnstillinger"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:490 src/modules/pager/e_mod_main.c:642
+#: src/modules/pager/e_mod_config.c:186
msgid "Popup Speed"
msgstr "Oppsprettshastighet"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:494 src/modules/pager/e_mod_main.c:646
-msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
-msgstr "Fast aspekt (behold høyden)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:118
+msgid "Enlightenment Temperature Module"
+msgstr "Enlightenment temperatur-modul"
-#: src/modules/pager/e_mod_main.c:498 src/modules/pager/e_mod_main.c:650
-msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
-msgstr "Fast aspekt (behold bredden)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:119
+msgid "A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux.<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that generate a lot of heat."
+msgstr "En modul som viser en måling av <hilight>temperatursensor via ACPI</hilight> på Linux.<br>Spesielt nyttig på bærbare maskiner med rask prosessor som fort kan bli varme."
-#: src/modules/randr/e_mod_main.c:85
-msgid "Enlightenment Randr Module"
-msgstr "Enlightenment randr-modul"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:61
+msgid "Temperature Configuration"
+msgstr "Temperaturoppsett"
-#: src/modules/randr/e_mod_main.c:86
-msgid "Module to change screen resolution for E17"
-msgstr "Modul som gir mulighet for å bytte oppløsning i E17"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:179
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:310
+msgid "Display Units"
+msgstr "Visningsenhet"
-#: src/modules/randr/e_mod_main.c:188
-msgid "Restore Resolution on Startup"
-msgstr "Gjenopprett oppløsningen ved oppstart"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:312
+msgid "Celsius"
+msgstr "Celcius"
-#: src/modules/randr/e_mod_main.c:211
-msgid "Resolution"
-msgstr "Oppløsning"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:314
+msgid "Fahrenheit"
+msgstr "Fahrenheit"
-#: src/modules/start/e_mod_main.c:78
-msgid "Enlightenment Start Module"
-msgstr "Enlightenment start-modul"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:187
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:360
+msgid "Check Interval"
+msgstr "Oppdateringsinterval"
-#: src/modules/start/e_mod_main.c:79
-msgid "Experimental Button module for E17"
-msgstr "Eksperimentell knappmodul for E17"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:189
+msgid "Fast"
+msgstr "Rask"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:95
-msgid "Enlightenment Temperature Module"
-msgstr "Enlightenment temperatur-modul"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:193
+msgid "Slow"
+msgstr "Treg"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
-msgid ""
-"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
-"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
-"generate a lot of heat."
-msgstr ""
-"En modul som viser en måling av <hilight>temperatursensor via ACPI</hilight> "
-"på Linux.<br>Spesielt nyttig på bærbare maskiner med rask prosessor som fort "
-"kan bli varme."
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:195
+msgid "Very Slow"
+msgstr "Veldig treg"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:783
-msgid "Check Interval"
-msgstr "Oppdateringsinterval"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:202
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:226
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:381
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:393
+msgid "High Temperature"
+msgstr "Høy temperatur"
+
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:205
+msgid "200 F"
+msgstr "200°F"
+
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:207
+msgid "150 F"
+msgstr "150°F"
+
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:209
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:218
+msgid "110 F"
+msgstr "110°F"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:791
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:213
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:237
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:386
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:398
msgid "Low Temperature"
msgstr "Lav temperatur"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:196
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:795
-msgid "High Temperature"
-msgstr "Høy temperatur"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:216
+msgid "130 F"
+msgstr "130°F"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:200
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:787
-msgid "Unit"
-msgstr "Enhet"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:220
+msgid "90 F"
+msgstr "90°F"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:676
-msgid "Fast (1 sec)"
-msgstr "Rask (1 sek)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:229
+msgid "93 C"
+msgstr "93°C"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:683
-msgid "Medium (5 sec)"
-msgstr "Middels (5 sek)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:231
+msgid "65 C"
+msgstr "65°C"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:690
-msgid "Normal (10 sec)"
-msgstr "Normal (10 sek)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:233
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:242
+msgid "43 C"
+msgstr "43°C"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:697
-msgid "Slow (30 sec)"
-msgstr "Treg (30 sek)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:240
+msgid "55 C"
+msgstr "55°C"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:704
-msgid "Very Slow (60 sec)"
-msgstr "Veldig treg (60 sek)"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:244
+msgid "32 C"
+msgstr "32°C"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:715
-msgid "Fahrenheit"
-msgstr "Fahrenheit"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:342
+msgid "Sensors"
+msgstr "Føler"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:722
-msgid "Celcius"
-msgstr "Celcius"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:344
+msgid "Temp 1"
+msgstr "Temperatur 1"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:752
-msgid "Temp1"
-msgstr "Temp1"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:346
+msgid "Temp 2"
+msgstr "Temperatur 2"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:759
-msgid "Temp2"
-msgstr "Temp2"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:348
+msgid "Temp 3"
+msgstr "Temperatur 3"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:766
-msgid "Temp3"
-msgstr "Temp3"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:382
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:387
+#, c-format
+msgid "%1.0f F"
+msgstr "%1.0f°F"
-#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:801
-msgid "Sensor"
-msgstr "Sensor"
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:394
+#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:399
+#, c-format
+msgid "%1.0f C"
+msgstr "%1.0f°C"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:21
msgid "Module Config Menu Item 1"
@@ -1400,15 +2565,177 @@ msgid "Something Else"
msgstr "Noe annet"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:62
+#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment test-modul"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:63
-msgid ""
-"This module is VERY simple and is only used to test the basic<br>interface "
-"of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module "
-"unless you are working on the module system."
+msgid "This module is VERY simple and is only used to test the basic<br>interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module unless you are working on the module system."
+msgstr "Dette er en VELDIG enkel testmodul og finnes kun for å vise grensesnittet<br>til modulsystemet i Enlightenment 0.17.0.<br>Ignorer denne modulen om du ikke jobber med utvikling av egen modul."
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:116
+msgid "CPU Frequency Controller Module"
+msgstr "Modul for kontroll av CPU-hastighet"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:117
+msgid "A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is especially useful to save power on laptops."
+msgstr "En enkel modul som kan justere frekvensen til CPU. <br>Dette er spesielt nyttig på laptop."
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:591
+msgid "Allow Overlap"
+msgstr "Tillat overlapping"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:227
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:597
+msgid "Set Poll Time"
+msgstr "Velg oppdateringsfrekvens"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:233
+msgid "Restore Controller on Startup"
+msgstr "Juster hastighet ved oppstart"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:240
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:609
+msgid "Set Controller"
+msgstr "Sett kontroller"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:248
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:616
+msgid "Set Speed"
+msgstr "Sett hastighet"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:316
+msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the module's setfreq utility."
+msgstr "Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med hjelp av modulens setfreq-verktøy."
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:344
+msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the module's setfreq utility."
+msgstr "Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med hjelp av modulens setfreq-verktøy."
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:499
+msgid "Check Fast (0.5 sec)"
+msgstr "Ofte (0,5 sek)"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
+msgid "Check Medium (1 sec)"
+msgstr "Ganske ofte (1 sek)"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:513
+msgid "Check Normal (2 sec)"
+msgstr "Iblant (2 sek)"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:520
+msgid "Check Slow (5 sec)"
+msgstr "Skjeldent (5 sek)"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:527
+msgid "Check Very Slow (30 sec)"
+msgstr "Veldig skjeldent (30 sek)"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:543
+msgid "Manual"
+msgstr "Manuelt"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:545
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:547
+msgid "Lower Power Automatic"
+msgstr "Skru automatisk ned hastigheten"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:549
+msgid "Minimum Speed"
+msgstr "Minimumshastighet"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:551
+msgid "Maximum Speed"
+msgstr "Maksimumshastighet"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:573
+#, c-format
+msgid "%i Mhz"
+msgstr "%i MHz"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:576
+#, c-format
+msgid "%i.%i Ghz"
+msgstr "%i.%i GHz"
+
+#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:603
+msgid "Restore Governor on Startup"
+msgstr "Sett hastighetsjustering ved oppstart"
+
+#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
+msgid "Enlightenment Start Module"
+msgstr "Enlightenment start-modul"
+
+#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
+msgid "Experimental Button module for E17"
+msgstr "Eksperimentell knappmodul for E17"
+
+#: src/modules/start/e_mod_config.c:38
+msgid "Start Module Configuration"
+msgstr "Oppsett av start-modul"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:84
+msgid "Enlightenment Randr Module"
+msgstr "Enlightenment randr-modul"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:85
+msgid "Module to change screen resolution for E17"
+msgstr "Modul som gir mulighet for å bytte oppløsning i E17"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:187
+msgid "Restore Resolution on Startup"
+msgstr "Gjenopprett oppløsningen ved oppstart"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:210
+msgid "Resolution"
+msgstr "Oppløsning"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:309
+msgid "Resolution change"
+msgstr "Endre oppløsning"
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:311
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:381
+#, c-format
+msgid "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old resolution %dx%d in %d seconds."
+msgstr "Vil du beholde den ny oppløsningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Tilbakestiller til %dx%d om %d sekunder."
+
+#: src/modules/randr/e_mod_main.c:390
+#, c-format
+msgid "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old resolution %dx%d NOW!"
+msgstr "Vil du beholde den ny oppløsningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Tilbakestiller til %dx%d NÅ!"
+
+#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
+msgid "Gadget test"
msgstr ""
-"Dette er en VELDIG enkel testmodul og finnes kun for å vise "
-"grensesnittet<br>til modulsystemet i Enlightenment 0.17.0.<br>Ignorer denne "
-"modulen om du ikke jobber med utvikling av egen modul."
+
+#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:107
+msgid "Test Face Menu Item"
+msgstr ""
+
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:51
+msgid "ITray Configuration"
+msgstr "ITray oppsett"
+
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:164
+msgid "Number of Rows"
+msgstr "Antall rader"
+
+#: src/modules/itray/e_mod_config.c:165
+#, c-format
+msgid "%3.0f"
+msgstr "%3.0f"
+
+#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
+msgid "Enlightenment ITray Module"
+msgstr ""
+
+#: src/modules/itray/e_mod_main.c:163
+msgid "This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold system tray icons."
+msgstr ""
+