You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1280 lines
35 KiB

# Enlightenment Slovenian translation.
# This file is put in the public domain.
# Pithlit <pithlit@gmail.com>, 2005.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-22 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:22+0100\n"
"Last-Translator: Perat Tomaž <pithlit@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:456
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:459
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:728
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prazno)"
#: src/bin/e_int_menus.c:367
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ni aplikacij)"
#: src/bin/e_int_menus.c:541 src/bin/e_int_menus.c:783
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ni oken)"
#: src/bin/e_int_menus.c:638
msgid "(Unused)"
msgstr "(Neuporabljeno)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:418
msgid "1 hour"
msgstr "1 ura"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:598
msgid "100C"
msgstr "100°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:502
msgid "10C"
msgstr "10°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:509
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:542
msgid "20C"
msgstr "20°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:516
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:549
msgid "30C"
msgstr "30°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:523
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:556
msgid "40C"
msgstr "40°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:530
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:563
msgid "50C"
msgstr "50°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:570
msgid "60C"
msgstr "60°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:577
msgid "70C"
msgstr "70°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:584
msgid "80C"
msgstr "80°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:591
msgid "90C"
msgstr "90°C"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:99
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will only work under Linux and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Osnovni prikazovalnik stanja baterije, ki s pomočjo\n"
"ACPI ali APM senzorjev nadzoruje vašo baterijo oziroma\n"
"mrežni priključek. Deluje le na Linux-u in je le tako\n"
"natančen kot vaš BIOS oziroma jederni gonilniki."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Modul za merjenje temperature z ACPI senzorjem na Linux-u. \n"
"Še posebno primeren za novejše prenosnike s hitrimi procesorji,\n"
"ki porizvajajo ogromno toplote."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:141
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Namizni modul za lažje preklapljanje med navideznimi namizji."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:108
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU. This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"Preprost modul za nadzor frekvence procesorja. Uporaben predvsem\n"
"za varčevanje z energijo pri prenosnih računalnikih."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Modul, ki na vaše E17 namizje pričara uro."
#: src/bin/e_int_menus.c:135 src/bin/e_int_menus.c:297
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment (Razsvetljenje)"
#: src/bin/e_module.c:384
msgid "About..."
msgstr "O..."
#: src/bin/e_border.c:4641
msgid "Always On Top"
msgstr "Vedno na Vrhu"
#: src/bin/e_main.c:477
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Umetno upočasnjen zagon... da si lahko vse v miru ogledate."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:796 src/modules/ibox/e_mod_main.c:603
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Prilagodi velikost ikonam"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:430
msgid "Automatic"
msgstr "Avtomatično"
#: src/bin/e_gadman.c:556
msgid "Automatic Height"
msgstr "Avtomatična višina"
#: src/bin/e_gadman.c:509
msgid "Automatic Width"
msgstr "Avtomatična širina"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:903
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "NAPAČEN GONILNIK"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:89
msgid "Battery"
msgstr "Baterija"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:686
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Baterija bo kmalu prazna"
#: src/bin/e_border.c:4651
msgid "Borderless"
msgstr "Brez okvirja"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:107
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Modul za nadzor frekvence procesorja"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:266 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:283
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr "NAPAKA Frekvence procesorja!"
#: src/bin/e_gadman.c:538
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centriraj ležeče"
#: src/bin/e_gadman.c:584
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centriraj pokončno"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:999
msgid "Charging"
msgstr "Polnjenje"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:384
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Hitro preverjanje (0.5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:430
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Hitro preverjanje (1 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:184
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:610
msgid "Check Interval"
msgstr "Nastavi preverjanje"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:391
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Srednje hitro preverjanje (1 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:437
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Srednje hitro preverjanje (5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:444
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normalno preverjanje (10 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:398
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normalno preverjanje (2 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:451
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Počasno preverjanje (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:405
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Počasno preverjanje (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:412
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Zelo počasno preverjanje (30 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:458
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Zelo počasno preverjanje (60 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:569
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Razvrsti Okna"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:86
msgid "Clock"
msgstr "Ura"
#: src/bin/e_border.c:4592
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/bin/e_int_menus.c:154 src/bin/e_module.c:399
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/e_config.c:1072
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Nastavitve Osvežene"
#: src/bin/e_config.c:181
#, fuzzy
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so potrebovale osvežitev. Vaše stare nastavitve\n"
"so bile zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo\n"
"med nadaljnim razvojem redno dogajalo, tako da \"bug report-i\" niso\n"
"potrebni. To le pomeni, da Enlightenment potrebuje nekatere nove\n"
"nastavitve, ki jih vaša stara nastavitvena datoteka ne vsebuje. Sedaj\n"
"pa lahko ponovno nastavite stvari po svoje. Opravičujemo se za kolcanje.\n"
#: src/bin/e_container.c:103
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Območje %d"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:98
msgid "CpuFreq"
msgstr "Frekvenca CPU"
#: src/bin/e_border.c:4718
msgid "Create Icon"
msgstr "Ustvari Ikono"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:995
msgid "Danger"
msgstr "Nevarnost"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:316
msgid "Dark"
msgstr "Temno"
#: src/bin/e_desk.c:45
#, c-format
msgid "Desktop %d, %d"
msgstr "Namizje %d, %d"
#: src/bin/e_int_menus.c:89
msgid "Desktops"
msgstr "Namizja"
#: src/bin/e_init.c:110
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "V prihodje onemogoči to animacijo?"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:139
msgid "Dropshadow"
msgstr "Senčenje"
#: src/bin/e_border.c:4692
msgid "Edit Icon"
msgstr "Uredi Ikono"
#: src/bin/e_int_menus.c:632 src/modules/ibar/e_mod_main.c:610
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:457 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:810
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:309 src/modules/pager/e_mod_main.c:437
#: src/modules/start/e_mod_main.c:233 src/modules/temperature/e_mod_main.c:723
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:561
msgid "Edit Mode"
msgstr "Urejanje"
#: src/bin/e_module.c:388
msgid "Enabled"
msgstr "Vključeno"
#: src/bin/e_gadman.c:596
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Končaj z urejanjem"
#: src/bin/e_main.c:465
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:98
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Baterija"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Ura"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Senčenje"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:172
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment Modul - iVrstica"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment Modul - iKišta"
#: src/bin/e_main.c:448
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment napaka pri nastavitvi IPC!"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:140
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Namizja"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Start"
#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment Zagon. Prosimo počakajte."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Temperatura"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Test"
#: src/bin/e_main.c:208
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati Ecore!\n"
"Vam mogoče primankuje spomina?"
#: src/bin/e_main.c:309
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti map v vaši domači mapi.\n"
"Mogoče nimate domače mape ali pa imate poln disk?"
#: src/bin/e_main.c:235
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti povezave z X serverjem.\n"
"Ste že nastavili svojo \"DISPLAY\" spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:243
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti povezave z X serverjem.\n"
"Ste že nastavili svojo \"DISPLAY\" spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:282
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema Evas.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:297
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema datotek.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:274
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema IPC.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:266
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema povezav.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:224
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja HUP signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:218
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja izhodnih signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:369
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti zagonskega okna.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:332
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema akcij."
#: src/bin/e_main.c:378
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti programskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:339
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema povezav."
#: src/bin/e_main.c:317
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitvenega sistema."
#: src/bin/e_main.c:428
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema dnd (drag & drop)."
#: src/bin/e_main.c:357
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti font sistema."
#: src/bin/e_main.c:435
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti modularnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:421
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti tematskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:346
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega popup sistema."
#: src/bin/e_main.c:396
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti tematskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:442
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema povezav."
#: src/bin/e_main.c:324
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti poti za iskanje datotek.\n"
"Mogoče ste ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:408 src/bin/e_main.c:449
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an exisiting copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti IPC vtiča.\n"
"Zelo verjetno ga uporablje obstoječa različica Enlightenment.\n"
"Preverite če Enlightenment mogoče že ne teče na tem zaslonu.\n"
"Če pa temu ni tako poizkusite odstranite vse datoteke v ~/.ecore/"
"enlightenment-*\n"
"in poizkusite ponovno zagnati Enlightenment."
#: src/bin/e_main.c:250
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti xinerama ovijanja.\n"
"To se ne bi smelo dogajati."
#: src/bin/e_main.c:288
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira software X11\n"
"izrisovanja v Evas. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo software X11 izrisovanje."
#: src/bin/e_main.c:385
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment je poizkusil nastaviti upravljanje z okni na vseh zaslonih "
"vašega\n"
"sistema in pri tem klavrno propadel. Mogoče uporabljate drug upravljalnik z "
"okni?\n"
#: src/bin/e_error.c:364
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Napaka!"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:874 src/modules/ibox/e_mod_main.c:675
msgid "Enormous"
msgstr "Ogromen"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:46
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Baterija\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:41
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Ura\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:92
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Senčenje\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:120
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula IVrstica\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:104
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBox\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula iKišta\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Namizja\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:44
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Temperatura\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:58
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: cpufreq\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Frekvenca CPU\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/start/e_mod_main.c:29
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: start\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Start\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Test\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/bin/e_module.c:100 src/bin/e_module.c:111 src/bin/e_module.c:133
msgid "Error loading Module"
msgstr "Napaka pri zagonu modula"
#: src/bin/e_border.c:4787
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Napaka pri zagonu urejevalnika ikon\n"
"\n"
"Prosimo da si priskrbite e_util_eapp_edit\n"
"oziroma ga dodajte v svoj PATH\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:171
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Zapusti Enlightenment"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Testni modul gumba za zagon menija E17"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:860 src/modules/ibox/e_mod_main.c:661
msgid "Extremely Large"
msgstr "Zelo veliko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:382
msgid "Extremely Near"
msgstr "Zelo zelo blizu"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:927
msgid "FULL"
msgstr "POLNO"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:355
msgid "Far"
msgstr "Daleč"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:462
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Hitro (1 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:68
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Priljubljeni programi"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:802
msgid "Follower"
msgstr "Sledilnik"
#: src/bin/e_gadman.c:573
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Čez celotno višino ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:526
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Čez celotno širino ekrana"
#: src/bin/e_border.c:4661
#, fuzzy
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonski način"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:268
msgid "Fuzzy"
msgstr "Mehko"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Gadgets"
msgstr "Pripomočki"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:881 src/modules/ibox/e_mod_main.c:682
msgid "Gigantic"
msgstr "Velikansko"
#: src/bin/e_gadman.c:567
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Čez pol višine ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:520
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Čez pol širine ekrana"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:987
msgid "High"
msgstr "Visoko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:618
msgid "High Temperature"
msgstr "Visoka Temperatura"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:867 src/modules/ibox/e_mod_main.c:668
msgid "Huge"
msgstr "Ogromno"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "IBar"
msgstr "iVrstica"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:147
msgid "IBox"
msgstr "iKišta"
#: src/bin/e_border.c:4786
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Napaka pri urejanju ikone"
#: src/bin/e_border.c:4600
msgid "Iconify"
msgstr "Minimiraj"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:391
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Neposredno spodaj"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:846 src/modules/ibox/e_mod_main.c:647
msgid "Large"
msgstr "Veliko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:325
msgid "Light"
msgstr "Svetlo"
#: src/bin/e_int_menus.c:107
#, fuzzy
msgid "Lost Windows"
msgstr "Izgubljena okna"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:991
msgid "Low"
msgstr "Nizko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:614
msgid "Low Temperature"
msgstr "Nizka Temperatura"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:428
msgid "Manual"
msgstr "Ročno"
#: src/bin/e_border.c:4621
msgid "Maximized"
msgstr "Povečaj"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:434
#, fuzzy
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Najmanjša hitrost"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:839 src/modules/ibox/e_mod_main.c:640
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:277
msgid "Medium"
msgstr "Srednje"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:469
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Srednje (5 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:811 src/modules/ibox/e_mod_main.c:612
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskopsko"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:432
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Najmanjša hitrost"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:119 src/modules/ibox/e_mod_main.c:103
#: src/modules/test/e_mod_main.c:9 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:57
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:40 src/modules/pager/e_mod_main.c:84
#: src/modules/start/e_mod_main.c:28 src/modules/temperature/e_mod_main.c:43
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:91 src/modules/battery/e_mod_main.c:45
msgid "Module API Error"
msgstr "Napaka Modul API"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 3"
#: src/bin/e_int_menus.c:80
msgid "Modules"
msgstr "Modul"
#: src/bin/e_main.c:479
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr ""
"Večina stvari še ne deluje. Tiste ki pa delujejo... so verjetno polomljene."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:879
msgid "NO BAT"
msgstr "NI BATERIJE"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:748
msgid "NO INFO"
msgstr "NI INFORMACIJ"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:364
msgid "Near"
msgstr "Blizu"