pobad. fix. :)

SVN revision: 14222
This commit is contained in:
Carsten Haitzler 2005-04-18 11:45:25 +00:00
parent cd518390b6
commit 12c5269b8b
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -393,7 +393,7 @@ msgid ""
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenmentin käynnistäminen epäonnistui kaikilla järjestelmäsi ruuduilla.\n"
"Ehkäpä jokin toinen ikkunamanageri on käynnissä?"
"Ehkäpä jokin toinen ikkunamanageri on käynnissä?\n"
#: src/bin/e_error.c:354
msgid "Enlightenment: Error!"
@ -424,7 +424,7 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Kellomoduulin käynnistyksessä\.n"
"Virhe Kellomoduulin käynnistyksessä\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
@ -508,7 +508,7 @@ msgstr ""
"Virhe kuvakemuokkaimen käynnistyksessä.\n"
"\n"
"Asenna e_util_eapp_edit tai varmista\n"
"että se on määritelty PATH:issasi."
"että se on määritelty PATH:issasi.\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
msgid "Exit Enlightenment"
@ -779,7 +779,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Virhe moduulin %s lataamisessa.\n"
"Yhtäkään moduulia nimeltä %s ei löytynyt\n"
"etsityistä hakemistoista."
"etsityistä hakemistoista.\n"
#: src/bin/e_module.c:110 src/bin/e_module.c:132
#, c-format