Minor update.

SVN revision: 18361
This commit is contained in:
troback 2005-11-07 12:57:26 +00:00 committed by troback
parent 91cbda833c
commit 58233eab2f
1 changed files with 154 additions and 146 deletions

300
po/sv.po
View File

@ -1,4 +1,4 @@
# Swedish translation of PACKAGE.
# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2005.
# , fuzzy
@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-31 12:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-31 13:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-07 12:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-07 13:50+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:50 src/bin/e_main.c:561
#: src/bin/e_about.c:50 src/bin/e_main.c:569
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
@ -52,12 +52,12 @@ msgstr ""
"<br>"
"Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1200 src/bin/e_module.c:539
#: src/bin/e_actions.c:1200 src/bin/e_module.c:543
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1202 src/bin/e_module.c:540
#: src/bin/e_actions.c:1202 src/bin/e_module.c:544
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
@ -106,8 +106,8 @@ msgstr "Grundinställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:113 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_border_remember.c:245 src/bin/e_int_border_remember.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:399
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1682
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:403
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1692
msgid "OK"
msgstr "OK"
@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "Verkställ"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_config.c:373
#: src/bin/e_config.c:374
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
@ -136,7 +136,7 @@ msgstr ""
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:387
#: src/bin/e_config.c:388
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:1972
#: src/bin/e_config.c:1974
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
@ -160,7 +160,7 @@ msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfiguration"
#: src/bin/e_container.c:115
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
@ -169,186 +169,186 @@ msgstr "Behållare %d"
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:65 src/bin/e_int_border_menu.c:77
#: src/bin/e_int_border_locks.c:65 src/bin/e_int_border_menu.c:78
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster Lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
#: src/bin/e_int_border_locks.c:293
msgid "Generic Locks"
msgstr "Almänna Lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:299
#: src/bin/e_int_border_locks.c:303
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:314
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496 src/modules/ibar/e_mod_main.c:279
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:932 src/modules/ibox/e_mod_main.c:242
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:696
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498 src/bin/e_int_border_menu.c:105
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498 src/bin/e_int_border_menu.c:113
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:350
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
msgid "The border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:357
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1087 src/bin/e_eap_editor.c:278
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1123 src/bin/e_eap_editor.c:272
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1096
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1132
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1105
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1141
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1114
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1150
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1123
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1159
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1129
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1165
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1133
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1169
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1137
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1173
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1141
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1177
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1180
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1214
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1203
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1237
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1206 src/bin/e_fileman_smart.c:1215
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1224
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1240 src/bin/e_fileman_smart.c:1249
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1258
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1208 src/bin/e_fileman_smart.c:1217
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1242 src/bin/e_fileman_smart.c:1251
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1260
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1210 src/bin/e_fileman_smart.c:1219
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1228
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244 src/bin/e_fileman_smart.c:1253
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1262
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1254 src/bin/e_fileman_smart.c:2034
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1288 src/bin/e_fileman_smart.c:2083
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1985
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2034
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1996
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2045
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2004
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2053
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2064
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2023
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2072
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
@ -547,67 +547,67 @@ msgstr "Ej i Fönsterlista"
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus inställningar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:143
#: src/bin/e_int_config_focus.c:144
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:145
#: src/bin/e_int_config_focus.c:146
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:147
#: src/bin/e_int_config_focus.c:148
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
#: src/bin/e_int_config_focus.c:164
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:165
#: src/bin/e_int_config_focus.c:166
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:167
#: src/bin/e_int_config_focus.c:168
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekar fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:169
#: src/bin/e_int_config_focus.c:170
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
#: src/bin/e_int_config_focus.c:174
msgid "New Window Focus"
msgstr "Ny fönster fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
#: src/bin/e_int_config_focus.c:176
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Ingen ny fönster fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
#: src/bin/e_int_config_focus.c:178
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
#: src/bin/e_int_config_focus.c:180
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
#: src/bin/e_int_config_focus.c:182
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:188
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:190
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "Kör kommando"
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: src/bin/e_int_menus.c:156 src/bin/e_module.c:472
#: src/bin/e_int_menus.c:156 src/bin/e_module.c:476
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
@ -683,7 +683,7 @@ msgstr "Ta bort skrivbords kolumn"
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_int_menus.c:640 src/bin/e_eap_editor.c:80
#: src/bin/e_int_menus.c:640 src/bin/e_eap_editor.c:74
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
@ -735,7 +735,7 @@ msgstr ""
"programet från din konfiguration\n"
"finns i din PATH\n"
#: src/bin/e_main.c:193
#: src/bin/e_main.c:195
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
@ -780,7 +780,7 @@ msgstr ""
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:261
#: src/bin/e_main.c:264
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -788,7 +788,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:270
#: src/bin/e_main.c:278
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -796,7 +796,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:281
#: src/bin/e_main.c:289
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -804,7 +804,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:287
#: src/bin/e_main.c:295
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -812,7 +812,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:298
#: src/bin/e_main.c:306
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
@ -820,7 +820,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:306
#: src/bin/e_main.c:314
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
@ -828,7 +828,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:313
#: src/bin/e_main.c:321
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
@ -836,7 +836,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\""
"Detta borde inte hända."
#: src/bin/e_main.c:329
#: src/bin/e_main.c:337
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -844,7 +844,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:337
#: src/bin/e_main.c:345
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -852,7 +852,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:345
#: src/bin/e_main.c:353
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -860,7 +860,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:351
#: src/bin/e_main.c:359
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
@ -870,15 +870,15 @@ msgstr ""
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stodjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:361
#: src/bin/e_main.c:369
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:370
#: src/bin/e_main.c:378
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:381
#: src/bin/e_main.c:389
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
@ -886,11 +886,11 @@ msgstr ""
"Enlightenment akn inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:389
#: src/bin/e_main.c:397
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment cannot set up its config system."
#: src/bin/e_main.c:396
#: src/bin/e_main.c:404
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -898,31 +898,31 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:404
#: src/bin/e_main.c:412
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:411
#: src/bin/e_main.c:419
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:418
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:425
#: src/bin/e_main.c:433
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:436
#: src/bin/e_main.c:444
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:446
#: src/bin/e_main.c:454
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:455
#: src/bin/e_main.c:463
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
@ -930,7 +930,7 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init sceern!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:464
#: src/bin/e_main.c:472
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
@ -938,15 +938,15 @@ msgstr ""
"Enlightenment kan inte starata all skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:471
#: src/bin/e_main.c:479
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:478
#: src/bin/e_main.c:486
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta Kom ihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:494
#: src/bin/e_main.c:502
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
@ -966,31 +966,31 @@ msgstr ""
"Om du använder AFS då behöver du kanske göra en länk från\n"
"~/.ecore till /tmp/my_directory/ecore där det går att skapa en socket."
#: src/bin/e_main.c:510
#: src/bin/e_main.c:518
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:517
#: src/bin/e_main.c:525
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:524
#: src/bin/e_main.c:532
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grap handling system."
#: src/bin/e_main.c:531
#: src/bin/e_main.c:539
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:538
#: src/bin/e_main.c:546
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:544
#: src/bin/e_main.c:552
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC uppstartsfel!"
#: src/bin/e_main.c:545
#: src/bin/e_main.c:553
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
@ -1004,7 +1004,7 @@ msgstr ""
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:563
#: src/bin/e_main.c:571
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
@ -1049,19 +1049,19 @@ msgstr ""
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:383
#: src/bin/e_module.c:387
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:457
#: src/bin/e_module.c:461
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:461
#: src/bin/e_module.c:465
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:534
#: src/bin/e_module.c:538
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
@ -1085,100 +1085,108 @@ msgstr ""
"Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa fönster\n"
"är stängda eller livslängdslåset är borttaget.\n"
#: src/bin/e_int_border_border.c:37
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj Fönster Ram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:168
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg denna Ram för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_winlist.c:122
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:214
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:216 src/bin/e_eap_editor.c:338
#: src/bin/e_eap_editor.c:210 src/bin/e_eap_editor.c:332
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:237
#: src/bin/e_eap_editor.c:231
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:302
#: src/bin/e_eap_editor.c:296
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:362
#: src/bin/e_eap_editor.c:356
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:40
#: src/bin/e_int_border_menu.c:41
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:50 src/modules/clock/e_mod_main.c:349
#: src/bin/e_int_border_menu.c:51 src/modules/clock/e_mod_main.c:349
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:458
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:60
#: src/bin/e_int_border_menu.c:61
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:84
#: src/bin/e_int_border_menu.c:85
msgid "Remember"
msgstr "Fönster Minne"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:94
#: src/bin/e_int_border_menu.c:92
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:102
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till Skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:115
#: src/bin/e_int_border_menu.c:123
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:128
#: src/bin/e_int_border_menu.c:136
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:141
#: src/bin/e_int_border_menu.c:149
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:154
#: src/bin/e_int_border_menu.c:162
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:167
#: src/bin/e_int_border_menu.c:175
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:181
#: src/bin/e_int_border_menu.c:189
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera Fönsterlist"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:202
#: src/bin/e_int_border_menu.c:210
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:232
#: src/bin/e_int_border_menu.c:240
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:243
#: src/bin/e_int_border_menu.c:251
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:256
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:267
#: src/bin/e_int_border_menu.c:275
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:447
#: src/bin/e_int_border_menu.c:464
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Fel vid ändrande av ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:448
#: src/bin/e_int_border_menu.c:465
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
@ -1581,11 +1589,11 @@ msgstr "Jätte stor"
msgid "Gigantic"
msgstr "Gigantisk"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1675
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1685
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1677
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1687
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."