Fix some typos and update confpanel. Thanks Daniel

SVN revision: 20040
This commit is contained in:
troback 2006-01-26 12:58:50 +00:00 committed by troback
parent 528510e0ab
commit 900ee06331
1 changed files with 16 additions and 16 deletions

View File

@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-24 09:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-25 08:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-26 12:05+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -38,7 +38,7 @@ msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkår så vänligen läs COPYING och "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:109
msgid "Basic"
msgstr "Enkla"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:123 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_border_remember.c:247 src/bin/e_int_border_remember.c:327
@ -165,7 +165,7 @@ msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment konfiguration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_menus.c:578
msgid "Configuration Panel"
@ -173,15 +173,15 @@ msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:65 src/bin/e_int_config_background.c:56
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrundsinställningar"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_theme.c:46
msgid "Theme Selector"
msgstr "Välj tema"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_config_modules.c:68
msgid "Module Settings"
msgstr "Modulinställningar"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_general.c:34
#: src/bin/e_int_config_general.c:98 src/bin/e_int_config_general.c:151
@ -190,36 +190,36 @@ msgstr "Modulinställningar"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:82 src/modules/pager/e_mod_config.c:100
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:163
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_configure.c:70 src/bin/e_int_config_focus.c:45
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokusinställningar"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:92 src/bin/e_int_config_menus.c:145
msgid "Menu Settings"
msgstr "Menyinställningar"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_configure.c:72 src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestandainställningar"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_configure.c:73 src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Inställningar för fönsterlista"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_configure.c:74
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Inställningar för att visa fönster"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Inställningar för fönsterhantering"
msgstr "Fönsterhantering"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
@ -1954,7 +1954,7 @@ msgid ""
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din AC "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."