Done to 99%

SVN revision: 16444
This commit is contained in:
troback 2005-08-31 14:08:32 +00:00 committed by troback
parent faa1af4a50
commit dc56d7e426
1 changed files with 191 additions and 49 deletions

240
po/sv.po
View File

@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-18 11:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-22 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-31 16:01+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -33,6 +33,10 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Skuggkastning\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:184
msgid "Dropshadow"
@ -48,6 +52,9 @@ msgid ""
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastningsmodulen som gör det möjligt att få\n"
"skuggor på skrivbordsbackgrunden - utan speciella tillägg på \n"
"X servern eller hårdvaruaccelaration."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:304
msgid "Very Fuzzy"
@ -130,6 +137,10 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Batteri\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:104
msgid "Battery"
@ -146,6 +157,10 @@ msgid ""
"status. This will work under Linux and FreeBSD and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som använder antingen ACPI eller APM\n"
"på Linux för att övervaka ditt batteri och AC adapters status.\n"
"Detta kommer att fungera på Linux och FreeBSD och är endast\n"
"lika korrekt som ditt BIOS eller kärndrivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:205 src/modules/battery/e_mod_main.c:484
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:191 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:476
@ -222,6 +237,8 @@ msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Ditt batteri börjar ta slut.\n"
"Du vill nog bytta till en AC källa."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:798
msgid "NO INFO"
@ -263,6 +280,10 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Test\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
@ -294,6 +315,10 @@ msgid ""
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Denna modulen är VÄLDIGT enkel och är endast till för att\n"
"testa det grundläggande gränssnittet för Enlightenment·0.17.0's\n"
"modulsystem. Du kan ignorera denna modul om du inte jobbar\n"
"med moudulsystemet."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:49
#, c-format
@ -303,6 +328,10 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Temperatur\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:92
msgid "Temperature"
@ -318,6 +347,10 @@ msgid ""
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta ACPI termostaterna på Linux.\n"
"Den är fram för allt användbar på moderna bärbara\n"
"datorer med snabba CPUer som generarar mycket\n"
"värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:189
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:615
@ -406,6 +439,10 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Klocka\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Clock"
@ -444,94 +481,105 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: CPUFreq\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:98
msgid "CpuFreq"
msgstr ""
msgstr "CpuFreq"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:107
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr ""
msgstr "CPU frekvens kontroll modul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:108
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU. This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul som kontrolerar frekvensen på ditt\n"
"systems CPU. Detta är särskilt användbart på\n"
"bärbara datorer."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:198 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:482
msgid "Set Controller"
msgstr ""
msgstr "Ställ kontroller"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:206 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:489
msgid "Set Speed"
msgstr ""
msgstr "Ställ hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:266 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:283
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr ""
msgstr "CPU frekvensfel"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:267
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"governor via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Det blev fel vid försöket att ställa CPU frekvens\n"
"guvenör via mudulens setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:284
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"setting via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Det blev fel vid försöket att ställa CPU frekvensen\n"
"via mudulens setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:384
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr ""
msgstr "Kontrollera ofta (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:391
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr ""
msgstr "Kontrollera mellan (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:398
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr ""
msgstr "Kontrollera normalt (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:405
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr ""
msgstr "Kontrollera sällan (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:412
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr ""
msgstr "Kontrollera mycket sällan (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:428
msgid "Manual"
msgstr ""
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:430
msgid "Automatic"
msgstr ""
msgstr "Automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:432
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr ""
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:434
msgid "Minimum Speed"
msgstr ""
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:436
msgid "Maximum Speed"
msgstr ""
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:458
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr ""
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:461
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr ""
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:31
#, c-format
@ -541,34 +589,38 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Skrivbord\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:77
msgid "DesktopName"
msgstr ""
msgstr "SkrivbordsNamn"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:86
msgid "Enlightenment DesktopName Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment SkrivbordsNamn modul"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:87
msgid "Experimental module for E17: display desktop name on screen."
msgstr ""
msgstr "Experimental modul för E17: visa skrivbordsnamn på skärmen."
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:131
msgid "Very Slow"
msgstr ""
msgstr "Väldigt långsam"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:138
msgid "Slow"
msgstr ""
msgstr "Långsam"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:152
msgid "Fast"
msgstr ""
msgstr "Snabb"
#: src/modules/desktopname/e_mod_main.c:159
msgid "Very Fast"
msgstr ""
msgstr "Väldigt snabb"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:29
#, c-format
@ -578,18 +630,22 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Start\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/start/e_mod_main.c:72
msgid "Start"
msgstr ""
msgstr "Start"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment Start modul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr ""
msgstr "Experimental Knapp module för E17"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:122
#, c-format
@ -599,14 +655,18 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: IBar\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:165
msgid "IBar"
msgstr ""
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:174
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment IBar modul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:175
msgid ""
@ -615,6 +675,11 @@ msgid ""
"interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar program startar module för Enlightenment.\n"
"Det är den första exempel modueln och anväder för att bena ut\n"
"många gränsnintt i Enlightenment 0.17.0. Den är under hård\n"
"utveckling så var beredd på att den är trasig och många\n"
"förändringar."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:284 src/modules/ibar/e_mod_main.c:899
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:689
@ -683,14 +748,18 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: IBox\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:147
msgid "IBox"
msgstr ""
msgstr "IBox"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment IBox modul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:158
msgid ""
@ -699,6 +768,11 @@ msgid ""
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBox program startar module för Enlightenment.\n"
"Det är den första exempel modueln och anväder för att bena ut\n"
"många gränsnintt i Enlightenment 0.17.0. Den är under hård\n"
"utveckling så var beredd på att den är trasig och många\n"
"förändringar."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:85
#, c-format
@ -708,18 +782,22 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Sökare\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:131
msgid "Pager"
msgstr ""
msgstr "Sökare"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:140
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment Sökar modul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:141
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr ""
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:34
#, c-format
@ -729,18 +807,22 @@ msgid ""
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Fel vid initsiering av modul: Randr\n"
"Den kräver minst version %i av API modulen.\n"
"Enlightenment rapporterar version:·%i.\n"
"Avslutar modulen."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:77
msgid "Randr"
msgstr ""
msgstr "Randr"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:86
msgid "Enlightenment Randr Module"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment Randr modul"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:87
msgid "Module to change screen resolution for E17"
msgstr ""
msgstr "Model till att andra skärmupplösningen för E17."
#: src/bin/e_apps.c:270 src/bin/e_apps.c:1024 src/bin/e_utils.c:200
msgid "Run Error"
@ -754,6 +836,10 @@ msgid ""
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1025
#, c-format
@ -848,7 +934,7 @@ msgstr "Anpassa efter Fönstertyp"
#: src/bin/e_border.c:5873
msgid "Match by Transient Status"
msgstr ""
msgstr "Anpassa efter Transient status"
#: src/bin/e_border.c:5876
msgid "Remember Position"
@ -965,6 +1051,11 @@ msgid ""
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppgraderas. Din gammla konfiguration\n"
"har tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta\n"
"kommer att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte\n"
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:324
msgid ""
@ -975,6 +1066,12 @@ msgid ""
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte\n"
"konstigt. Detta ska inte hända om inte du har nergraderat\n"
"Enlightenment eller kopierat konfigurationen från ett ställe\n"
"där det finns en nyare version av Enlightenment installerat.\n"
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:1384
msgid "Configuration Upgraded"
@ -983,7 +1080,7 @@ msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_container.c:129
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr ""
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_error.c:209 src/bin/e_error.c:218
msgid "OK"
@ -1032,7 +1129,7 @@ msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_init.c:37
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr ""
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:111
msgid "Disable this splash screen in the future?"
@ -1096,6 +1193,12 @@ msgid ""
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"Detta är Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, av Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"Vi hoppas du får lika mycket glädje av att anväda programet som vi fick av att skriva det.\n"
"\n"
"Var snäll och tänk på Aardvarks. De behöver också lite kärlek."
#: src/bin/e_int_menus.c:344
msgid "(No Applications)"
@ -1167,54 +1270,72 @@ msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:281
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:298
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:306
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:313
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\""
"Detta borde inte hända."
#: src/bin/e_main.c:329
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:337
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:345
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
@ -1222,68 +1343,81 @@ msgid ""
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stodjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:360
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:372
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment akn inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:380
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment cannot set up its config system."
#: src/bin/e_main.c:387
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:395
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:402
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:409
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:420
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:432
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init sceern!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:441
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:448
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:455
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starata all skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:462
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment kan inte starta Kom ihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:478 src/bin/e_main.c:526
msgid ""
@ -1293,6 +1427,11 @@ msgid ""
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är troligt att redan används av en annan kopia\n"
"av Enlightenment. Kontrolera att Enlightenment redan\n"
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:491
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
@ -1384,6 +1523,9 @@ msgid ""
"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder att\n"
"Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa fönster\n"
"är stängda eller livslängdslåset är borttaget.\n"
#: src/bin/e_winlist.c:115
msgid "Select a window"