You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

925 lines
25 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-17 19:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-17 19:28+0200\n"
"Last-Translator: Grzegorz Gaczyński <grzewho@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:272
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Brak Aplikacji)"
#: src/bin/e_int_menus.c:445
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Brak Okien)"
#: src/bin/e_int_menus.c:521
msgid "(Unused)"
msgstr "(Nieużywane)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:418
msgid "1 hour"
msgstr "1 godzina"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:596
msgid "100C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:500
msgid "10C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:507
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:540
msgid "20C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:514
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:547
msgid "30C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:521
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:554
msgid "40C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:528
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:561
msgid "50C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:568
msgid "60C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:575
msgid "70C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:582
msgid "80C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:589
msgid "90C"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:99
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will only work under Linux and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Prosty miernik ładowania korzystający z ACPI lub APM\n"
"pod Linuksem do monitorowania stanu baterii i źródła napięcia.\n"
"Działa wyłącznie pod Linuksem a jego dokładność zależna jest\n"
"od Twojego BIOSu oraz sterowników kernela."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Moduł pomiaru temperatury czujnika ACPI pod Linuksem.\n"
"Szczególnie użyteczny dla współczesnych laptopów\n"
"z szybkimi procesorami, które generują dużo ciepła."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:136
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Moduł Pagera do nawigacji po wirtualnych pulpitach."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Prosty moduł zegara analogowego."
#: src/bin/e_int_menus.c:102 src/bin/e_int_menus.c:210
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Na temat Enlightenment"
#: src/bin/e_module.c:381
msgid "About..."
msgstr "O programie..."
#: src/bin/e_main.c:360
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Sztucznie spowolnione uruchamianie, abyś zobaczył je w całości."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:717
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Dopasuj do liczby ikon"
#: src/bin/e_gadman.c:526
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatyczna Wysokość"
#: src/bin/e_gadman.c:483
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatyczna Szerokość"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:906
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "ZŁY STEROWNIK"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:89
msgid "Battery"
msgstr "Bateria"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:688
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Niski Stan Baterii"
#: src/bin/e_gadman.c:509
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Wycentruj Poziomo"
#: src/bin/e_gadman.c:552
msgid "Center Vertically"
msgstr "Wycentruj Pionowo"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1002
msgid "Charging"
msgstr "Ładowanie"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:430
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Krótki (1 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:184
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:608
msgid "Check Interval"
msgstr "Okres Pomiaru"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:437
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Średni (5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:444
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normalny (10 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:451
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Długi (30 sek) "
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:458
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Bardzo długi (60 sek)"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:86
msgid "Clock"
msgstr "Zegar"
#: src/bin/e_border.c:3213 src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:344
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: src/bin/e_module.c:396
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
#: src/bin/e_border.c:3281
msgid "Create Icon"
msgstr "Utwórz Ikonę"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:998
msgid "Danger"
msgstr "Uwaga"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:296
msgid "Dark"
msgstr "Ciemny"
#: src/bin/e_int_menus.c:77
msgid "Desktops"
msgstr "Pulpity"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:125
msgid "Dropshadow"
msgstr "Cień"
#: src/bin/e_border.c:3255
msgid "Edit Icon"
msgstr "Edytuj Ikonę"
#: src/bin/e_int_menus.c:515 src/modules/clock/e_mod_main.c:311
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:723
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:563
msgid "Edit Mode"
msgstr "Tryb Edycji"
#: src/bin/e_module.c:385
msgid "Enabled"
msgstr "Włączony"
#: src/bin/e_gadman.c:563
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Zakończ Tryb Edycji"
#: src/bin/e_main.c:344
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:98
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Moduł Baterii dla Enlightenment"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Moduł Zegara dla Enlightenment"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:134
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Moduł Cienia dla Enlightenment"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:158
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Moduł IBar dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:329
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Błąd ustawień IPC dla Enlightenment !"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:135
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Moduł Pagera dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:346
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Uruchamia się Enlightenment. Proszę czekać."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Moduł Temperatury dla Enlightenment"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Moduł Test dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:157
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić Ecore!\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:235
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może utworzyć katalogów w katalogu domowym.\n"
"Może nie masz katalogu domowego lub dysk jest pełny ?"
#: src/bin/e_main.c:184
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustanowić połączenia z X\n"
"Czy ustawiłeś zmienną DISPLAY ?"
#: src/bin/e_main.c:223
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu Evas.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:215
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie moż uruchomić systemu IPC.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:207
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu połączeń.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci?"
#: src/bin/e_main.c:173
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału HUP.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:167
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału wyjścia."
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:272
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ekranu startowego."
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:288
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu aplikacji."
#: src/bin/e_main.c:251
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu konfiguracji."
#: src/bin/e_main.c:262
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu czcionek."
#: src/bin/e_main.c:312
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu modułów."
#: src/bin/e_main.c:243
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ścieżek by znaleźć pliki.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:299 src/bin/e_main.c:330
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an exisiting copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment nie może otworzyć połączenia IPC.\n"
"Możliwe, że jest ono już używane przez istniejącą kopię Enlightenment.\n"
"Upewnij się czy Enlightenment nie jest już uruchomiony,\n"
"jeśli to zawiedzie, spróbuj usunąć wszystkie pliki z ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"i spróbuj uruchomić ponownie."
#: src/bin/e_main.c:191
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić xinerama.\n"
"To nie powinno się stać."
#: src/bin/e_main.c:280
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment nie jest w stanie zarządzać oknami dla wszystkich ekranów na Twoim\n"
"systemie. Być może jest uruchomiony jakiś inny menedżer okien ?\n"
#: src/bin/e_error.c:354
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Błąd!"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:789
msgid "Enormous"
msgstr "Olbrzymi"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:46
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Baterii.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:41
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Zegara.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:78
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Cienia.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:106
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu IBar.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:80
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Pagera.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:44
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Temperatury.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Test..\n"
"Wymaga on modułu API w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/bin/e_module.c:98 src/bin/e_module.c:109 src/bin/e_module.c:131
msgid "Error loading Module"
msgstr "Błąd ładowania Modułu"
#: src/bin/e_border.c:3355
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania edytora ikon.\n"
"\n"
"Proszę zainstalować e_util_eapp_edit\n"
"lub upewnić się że jest on w zmiennej PATH.\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Opuść Enlightenment"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:775
msgid "Extremely Large"
msgstr "Niezwykle Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:362
msgid "Extremely Close"
msgstr "Niezwykle Blisko"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:930
msgid "FULL"
msgstr "PEŁNA"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:335
msgid "Far"
msgstr "Daleko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:460
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Szybko (1 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:58
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Ulubione Aplikacje"
#: src/bin/e_gadman.c:541
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Pełna Wysokość Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:498
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Pełna Szerokość Ekranu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:248
msgid "Fuzzy"
msgstr "Zamazany"
#: src/bin/e_int_menus.c:93
msgid "Gadgets"
msgstr "Gadżety"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:796
msgid "Gigantic"
msgstr "Gigantyczny"
#: src/bin/e_gadman.c:536
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Połowa Wysokości Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:493
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Połowa Szerokości Ekranu"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:990
msgid "High"
msgstr "Wysoki"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:616
msgid "High Temperature"
msgstr "Wysoka Temperatura"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:782
msgid "Huge"
msgstr "Ogromny"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:149
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/bin/e_border.c:3354
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Błąd Edytora Ikon"
#: src/bin/e_border.c:3218
msgid "Iconify"
msgstr "Do Ikony"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:371
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Bezpośrednio Pod"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:761
msgid "Large"
msgstr "Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:305
msgid "Light"
msgstr "Jasny"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:994
msgid "Low"
msgstr "Niski"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:612
msgid "Low Temperature"
msgstr "Niska Temperatura"
#: src/bin/e_border.c:3233
msgid "Maximized"
msgstr "Maksymalny"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:257 src/modules/ibar/e_mod_main.c:754
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:467
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Średni (5 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:726
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskopijny"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:9 src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:77
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:40 src/modules/temperature/e_mod_main.c:43
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:105 src/modules/battery/e_mod_main.c:45
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:79
msgid "Module API Error"
msgstr "Błąd API modułu"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 3"
#: src/bin/e_int_menus.c:69
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
#: src/bin/e_main.c:362
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr "Większość elementów jeszcze nie działa, a część nadal zawiera błędy."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:882
msgid "NO BAT"
msgstr "BRAK BATERII"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:750
msgid "NO INFO"
msgstr "BRAK INFO"
#: src/bin/e_int_menus.c:362
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Nowa Kolumna Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:354
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Nowy Rząd Pulpitów"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:474
msgid "Normal (10 sec)"
msgstr "Normalny (10 sek)"
#: src/bin/e_error.c:188 src/bin/e_error.c:197
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:804
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/e_main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
"\t-ekran DISPLAY\n"
"\t\tPodłącz do ekranu DISPLAY.\n"
"\t\tnp. : -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj FAŁSZYWY ekran xinerama (zamiast rzeczywistego)\n"
"\t\to podanej geomerii. Możesz ich dodać ile tylko chcesz.\n"
"\t\tWszystkie zastąpią rzeczywiste ekrany, jeśli takie istnieją.\n"
"\t\tMoże to być użyte do symulacji xineramy.\n"
"\t\tnp.: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:126
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_menus.c:366
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Usuń Kolumnę Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:358
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Usuń Rząd Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:111
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Zrestartuj Enlightenment"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:194 src/modules/battery/e_mod_main.c:473
msgid "Set Alarm"
msgstr "Ustaw Alarm"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:190 src/modules/battery/e_mod_main.c:469
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Ustaw Czas Pomiaru"
#: src/bin/e_border.c:3226
msgid "Shaded"
msgstr "Zwinięte"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:266
msgid "Sharp"
msgstr "Ostry"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:808
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:481
msgid "Slow (30 sec)"
msgstr "Powolny (30 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:747
msgid "Small"
msgstr "Mały"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:32
msgid "Something Else"
msgstr "Coś Innego"
#: src/bin/e_border.c:3240
msgid "Sticky"
msgstr "Przyklejone"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:87
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatura"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:59
msgid "Test!!!"
msgstr "Test!!!"
#: src/bin/e_module.c:99
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"No module named %s could be found in the\n"
"module search directories\n"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.\n"
"Nie odnaleziono modułu %s w katalogu\n"
"modułów.\n"
#: src/bin/e_module.c:110 src/bin/e_module.c:132
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"The full path to this module is:\n"
"%s\n"
"The error reported was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.\n"
"Pełna ścieżka do modułu to:\n"
"%s\n"
"Zgłoszony błąd to:\n"
"%s"
#: src/bin/e_int_menus.c:211
#, c-format
msgid ""
"This is Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2004, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"Oto Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2004, by the Enlightenment Dev Team."
"\n"
"Mamy nadzieję, że jego użytkowanie sprawi Ci tyle przyjemności, co nam jego napisanie.\n"
"\n"
"Prosimy pomyśleć o mrówkojadach. One też potrzebują trochę miłości."
#: src/bin/e_main.c:361
msgid "This is development code, so be warned."
msgstr "To rozwojowy kod, ostrzegaliśmy."
#: src/bin/e_main.c:321
msgid ""
"This is program has barely been started on, so it is not complete by a long\n"
"shot. Please do NOT expect anything to work properly at this stage. It's\n"
"being worked on.\n"
"\n"
"Hit \"OK\" to dismiss this dialog and continue using Enlightenment 0.17."
msgstr ""
"Praca nad tym programem ledwie została rozpoczęta i nie jest on kompletny\n"
"w żadnym stopniu. Na tym etapie nie spodziewaj się, że cokolwiek będzie działało\n"
"poprawnie. Pracujemy nad tym.\n"
"\n"
"Naciśnij \"OK\" aby zamknąć to okno i móc dalej używać Enlightenment 0.17."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:159
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Oto moduł uruchamiania aplikacji IBar dla Enlightenment.\n"
"Jest on pierwszym przykładowym modułem użytym do wprowadzenia\n"
"kilku interfejsów w Enlightenment 0.17.0. Jest on w trakcie tworzenia,\n,"
"więc spodziewaj się częstych awarii oraz zmian."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:135
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast\n"
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"Oto moduł cienia, który pozwala na rzucenie cienia na tło\n"
"pulpitu bez użycia specjalnych rozszerzeń X-Serwera\n"
"ani wspomagania sprzętowego."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:67
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic\n"
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"Ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Oto BARDZO prosty moduł służący wyłącznie do testowania\n"
"interfejsu systemu modułów Enlightenment 0.17.0. Prosimy\n"
"o zignorowanie tego modułu, chyba że pracujesz nad tym systemem."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:733
msgid "Tiny"
msgstr "Malutki"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:353
msgid "Very Close"
msgstr "Bardzo Blisko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:287
msgid "Very Dark"
msgstr "Bardzo Ciemny"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:326
msgid "Very Far"
msgstr "Bardzo Daleko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:239
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Bardzo Zamazany"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:768
msgid "Very Large"
msgstr "Bardzo Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:314
msgid "Very Light"
msgstr "Bardzo Jasny"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:275
msgid "Very Sharp"
msgstr "Bardzo Wyraźny"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:488
msgid "Very Slow (60 sec)"
msgstr "Bardzo Powolny (60 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:740
msgid "Very Small"
msgstr "Bardzo Mały"
#: src/bin/e_main.c:320
msgid "Welcome to Enlightenment 0.17"
msgstr "Witamy w Enlightenment 0.17"
#: src/bin/e_int_menus.c:85
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_init.c:34
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X zgłasza, że nie ma żadnych okien root ani ekranów !\n"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:689
msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Twoja bateria się wyczerpuje.\n"
"Możesz przełączyć się na źródło stałegozasilania."