You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1040 lines
28 KiB

# Enlightenment Slovenian translation.
# This file is put in the public domain.
# Pithlit <pithlit@gmail.com>, 2005.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-25 19:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 02:59+0100\n"
"Last-Translator: Perat Tomaž <pithlit@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:455
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:457
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:271
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ni aplikacij)"
#: src/bin/e_int_menus.c:444
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ni oken)"
#: src/bin/e_int_menus.c:520
msgid "(Unused)"
msgstr "(Neuporabljeno)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:418
msgid "1 hour"
msgstr "1 ura"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:596
msgid "100C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:500
msgid "10C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:507
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:540
msgid "20C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:514
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:547
msgid "30C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:521
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:554
msgid "40C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:528
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:561
msgid "50C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:568
msgid "60C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:575
msgid "70C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:582
msgid "80C"
msgstr ""
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:589
msgid "90C"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:99
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will only work under Linux and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Osnovni prikazovalnik stanja baterije, ki s pomočjo\n"
"ACPI ali APM senzorjev nadzoruje vašo baterijo oziroma\n"
"mrežni priključek. Deluje le na Linux-u in je le tako\n"
"natančen kot vaš BIOS oziroma jederni gonilniki."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Modul za merjenje temperature z ACPI senzorjem na Linux-u. \n"
"Še posebno primeren za novejše prenosnike s hitrimi procesorji,\n"
"ki porizvajajo ogromno toplote."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:136
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Namizni modul za lažje preklapljanje med navideznimi namizji."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:108
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU. This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"Preprost modul za nadzor frekvence procesorja. Uporaben predvsem\n"
"za varčevanje z energijo pri prenosnih računalnikih."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Modul, ki na vaše E17 namizje pričara uro."
#: src/bin/e_int_menus.c:101 src/bin/e_int_menus.c:209
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment (Razsvetljenje)"
#: src/bin/e_module.c:380
msgid "About..."
msgstr "O..."
#: src/bin/e_main.c:366
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Umetno upočasnjen zagon... da si lahko vse v miru ogledate."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:717
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Avtomatično prilagajanje ikon"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:433
msgid "Automatic"
msgstr "Avtomatično"
#: src/bin/e_gadman.c:526
msgid "Automatic Height"
msgstr "Avtomatična višina"
#: src/bin/e_gadman.c:483
msgid "Automatic Width"
msgstr "Avtomatična širina"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:905
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "NAPAČEN GONILNIK"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:89
msgid "Battery"
msgstr "Baterija"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:688
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Baterija bo kmalu prazna"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:107
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Modul za nadzor frekvence procesorja"
#: src/bin/e_gadman.c:509
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centriraj ležeče"
#: src/bin/e_gadman.c:552
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centriraj pokončno"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1001
msgid "Charging"
msgstr "Polnjenje"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:387
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Hitro preverjanje (0.5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:430
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Hitro preverjanje (1 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:184
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:608
msgid "Check Interval"
msgstr "Nastavi preverjanje"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:394
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Srednje hitro preverjanje (1 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:437
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Srednje hitro preverjanje (5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:444
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normalno preverjanje (10 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:401
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normalno preverjanje (2 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:451
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Počasno preverjanje (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:408
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Počasno preverjanje (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:415
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Zelo počasno preverjanje (30 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:458
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Zelo počasno preverjanje (60 sek)"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:86
msgid "Clock"
msgstr "Ura"
#: src/bin/e_border.c:3391 src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:348
msgid "Near"
msgstr "Blizu"
#: src/bin/e_module.c:395
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavitve"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:98
msgid "CpuFreq"
msgstr "Frekvenca CPU"
#: src/bin/e_border.c:3459
msgid "Create Icon"
msgstr "Ustvari Ikono"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:997
msgid "Danger"
msgstr "Nevarnost"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:300
msgid "Dark"
msgstr "Temno"
#: src/bin/e_int_menus.c:76
msgid "Desktops"
msgstr "Namizja"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:125
msgid "Dropshadow"
msgstr "Senčenje"
#: src/bin/e_border.c:3433
msgid "Edit Icon"
msgstr "Uredi Ikono"
#: src/bin/e_int_menus.c:514 src/modules/clock/e_mod_main.c:311
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:723
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:563
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:420
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:814
msgid "Edit Mode"
msgstr "Urejanje"
#: src/bin/e_module.c:384
msgid "Enabled"
msgstr "Vključeno"
#: src/bin/e_gadman.c:563
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Končaj z urejanjem"
#: src/bin/e_main.c:350
msgid "Enlightenment"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:98
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Baterija"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Ura"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:134
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Senčenje"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:158
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment Modul - IVrstica"
#: src/bin/e_main.c:335
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment napaka pri nastavitvi IPC!"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:135
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Namizja"
#: src/bin/e_main.c:352
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment Zagon. Prosimo počakajte."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Temperatura"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment Modul - Test"
#: src/bin/e_main.c:155
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati Ecore!\n"
"Vam mogoče primankuje spomina?"
#: src/bin/e_main.c:241
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti map v vaši domači mapi.\n"
"Mogoče nimate domače mape ali pa imate poln disk?"
#: src/bin/e_main.c:182
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti povezave z X serverjem.\n"
"Ste že nastavili svojo \"DISPLAY\" spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:221
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema Evas.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:229
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema datotek.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:213
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema IPC.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:205
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema povezav.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:171
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja HUP signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:165
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja izhodnih signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:278
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti zagonskega okna.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:294
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti programskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:257
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitvenega sistema."
#: src/bin/e_main.c:268
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti font sistema."
#: src/bin/e_main.c:318
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti modularnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:333
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti dnd sistema."
#: src/bin/e_main.c:301
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti tematskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:249
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti poti za iskanje datotek.\n"
"Mogoče ste ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:305 src/bin/e_main.c:336
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an exisiting copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti IPC vtiča.\n"
"Zelo verjetno ga uporablje obstoječa različica Enlightenment.\n"
"Preverite če Enlightenment mogoče že ne teče na tem zaslonu.\n"
"Če pa temu ni tako poizkusite odstranite vse datoteke v ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"in poizkusite ponovno zagnati Enlightenment."
#: src/bin/e_main.c:189
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti xinerama ovijanja.\n"
"To se ne bi smelo dogajati."
#: src/bin/e_main.c:286
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment je poizkusil nastaviti upravljanje z okni na vseh zaslonih vašega\n"
"sistema in pri tem klavrno propadel. Mogoče uporabljate drug upravljalnik z okni?\n"
#: src/bin/e_error.c:354
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Napaka!"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:789n
msgid "Enormous"
msgstr "Ogromen"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:46
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Baterija\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:41
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Ura\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:78
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Senčenje\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:106
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula IVrstica\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:80
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Namizja\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:44
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Temperatura\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:58
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: cpufreq\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Frekvenca CPU\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Napaka pri zagonu modula Test\n"
"Modul potrebuje najmanj verzijo API: %i.\n"
"Verzija API modula kot ga prepozna Enlightenment je: %i.\n"
"Opuščanje modula."
#: src/bin/e_module.c:97 src/bin/e_module.c:108 src/bin/e_module.c:130
msgid "Error loading Module"
msgstr "Napaka pri zagonu modula"
#: src/bin/e_border.c:3533
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Napaka pri zagonu urejevalnika ikon\n"
"\n"
"Prosimo da si priskrbite e_util_eapp_edit\n"
"oziroma ga dodajte v svoj PATH\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Zapusti Enlightenment"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:366
msgid "Extremely Near"
msgstr "Zelo zelo blizu"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:775
msgid "Extremely Large"
msgstr "Zelo veliko"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:929
msgid "FULL"
msgstr "POLNO"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:339
msgid "Far"
msgstr "Daleč"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:460
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Hitro (1 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:57
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Priljubljeni programi"
#: src/bin/e_gadman.c:541
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Čez celotno višino ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:498
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Čez celotno širino ekrana"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:252
msgid "Fuzzy"
msgstr "Mehko"
#: src/bin/e_int_menus.c:92
msgid "Gadgets"
msgstr "Pripomočki"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:796
msgid "Gigantic"
msgstr "Velikansko"
#: src/bin/e_gadman.c:536
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Čez pol višine ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:493
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Čez pol širine ekrana"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:989
msgid "High"
msgstr "Visoko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:616
msgid "High Temperature"
msgstr "Visoka Temperatura"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:782
msgid "Huge"
msgstr "Ogromno"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:149
msgid "IBar"
msgstr "IVrstica"
#: src/bin/e_border.c:3532
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Napaka pri urejanju ikone"
#: src/bin/e_border.c:3396
msgid "Iconify"
msgstr "Minimiraj"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:375
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Neposredno spodaj"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:761
msgid "Large"
msgstr "Veliko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:309
msgid "Light"
msgstr "Svetlo"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:993
msgid "Low"
msgstr "Nizko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:612
msgid "Low Temperature"
msgstr "Nizka Temperatura"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:431
msgid "Manual"
msgstr "Ročno"
#: src/bin/e_border.c:3411
msgid "Maximized"
msgstr "Povečaj"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:754 src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:261
msgid "Medium"
msgstr "Srednje"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:467
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Srednje (5 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:726
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskopsko"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:436
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Najmanjša hitrost"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:105 src/modules/test/e_mod_main.c:9
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:57 src/modules/clock/e_mod_main.c:40
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:79 src/modules/temperature/e_mod_main.c:43
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:77 src/modules/battery/e_mod_main.c:45
msgid "Module API Error"
msgstr "Napaka Modul API"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Nastavitev modula - Meni 3"
#: src/bin/e_int_menus.c:68
msgid "Modules"
msgstr "Modul"
#: src/bin/e_main.c:368
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr "Večina stvari še ne deluje. Tiste ki pa delujejo... so verjetno polomljene."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:881
msgid "NO BAT"
msgstr "NI BATERIJE"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:750
msgid "NO INFO"
msgstr "NI INFORMACIJ"
#: src/bin/e_int_menus.c:361
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Nov stolpec z namizji"
#: src/bin/e_int_menus.c:353
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Nova vrstica z namizji"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:474
msgid "Normal (10 sec)"
msgstr "Normalno (10 sek)"
#: src/bin/e_error.c:188 src/bin/e_error.c:197
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:804
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: src/bin/e_main.c:110
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
msgstr ""
"Opcije:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPoveži z zaslonom.\n"
"\t\tNPR: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj navidezni xinerama zalon (namesto pravega)\n"
"\t\tz geometrijo. Dodaj jih kolikor jih želiš. Zamenjali\n"
"\t\tbodo vse prisotne xinerama zaslone. S tem lahko\n"
"\t\tsimuliramo xinerama način.\n"
"\t\tNPR: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:126
msgid "Pager"
msgstr "Namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:365
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Odstrani stolpec z namizji"
#: src/bin/e_int_menus.c:357
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Odstrani vrstico z namizji"
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Ponovno zaženi Enlightenment"
#: src/bin/e_border.c:3535
msgid "Send To"
msgstr "Pošlji na"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:194 src/modules/battery/e_mod_main.c:473
msgid "Set Alarm"
msgstr "Nastavi alarm"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:198 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:478
msgid "Set Controller"
msgstr "Nastavi drsnik"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:191 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:472
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:190 src/modules/battery/e_mod_main.c:469
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Nastavi čas poizvedbe"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:206 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:485
msgid "Set Speed"
msgstr "Nastavi hitrost"
#: src/bin/e_border.c:3404
msgid "Shaded"
msgstr "Zasenči"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:270
msgid "Sharp"
msgstr "Ostro"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:808
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:481
msgid "Slow (30 sec)"
msgstr "Počasi (30 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:747
msgid "Small"
msgstr "Majhno"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:32
msgid "Something Else"
msgstr "Nekaj drugega"
#: src/bin/e_border.c:3418
msgid "Sticky"
msgstr "Lepljivo"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:87
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatura"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:59
msgid "Test!!!"
msgstr "Test!!!"
#: src/bin/e_module.c:98
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"No module named %s could be found in the\n"
"module search directories\n"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.\n"
"Modul z imenom %s ni bil najden v\n"
"zapisu z moduli.\n"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:270
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:288
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr "NAPAKA Frekvence procesorja!"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:271
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:279
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"governor via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Prišlo je do napake pri poizkusi nastavitve frekvence\n"
"procesorja preko modulovega setfreq orodja."
#: src/bin/e_module.c:109 src/bin/e_module.c:131
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"The full path to this module is:\n"
"%s\n"
"The error reported was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.\n"
"Pot do modula je:\n"
"%s\n"
"Sporočena napaka je:\n"
"%s"
#: src/bin/e_int_menus.c:218
#, c-format
msgid ""
"This is Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2004, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"To je Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2004, Razvojna Ekipa Enlightenment.\n"
"\n"
"Upamo da se boste s tem kosom programja prav tako zabavali, kot smo se mi pri pisanju.\n"
"\n"
"Pomislite pa kdaj tudi na aardvarke. Tudi oni potrebujejo kanček ljubezni."
#: src/bin/e_main.c:382
msgid "This is development code, so be warned."
msgstr "Ta koda je še v razvoju. Prosimo, uživajte jo v zmernih odmerkih."
#: src/bin/e_main.c:342
msgid ""
"This is program has barely been started on, so it is not complete by a long\n"
"shot. Please do NOT expect anything to work properly at this stage. It's\n"
"being worked on.\n"
"\n"
"Hit \"OK\" to dismiss this dialog and continue using Enlightenment 0.17."
msgstr ""
"Ta program je šele na začetku razvoja. Ne pričakujte da bo KARKOLI delovalo.\n"
"Vendar brez skrbi... delamo na tem.\n"
"\n"
"Kliknite \"OK\" in prezrite to sporočilo. Uporabljajte E17 nežno."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:159
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"To je IVrstica. Modul opravilne vrstice za Enlightenment.\n"
"To je prvi modul ustvarjen in uporabljen za iskanje primernih.\n"
"uporabniških vmesnikov. Je še v začetku razvoja, zato pričakujte\n"
"obilo sesutij in sprememb."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:149
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast\n"
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"To je modul Senčenje. Skrbi za vse sence pod okni...\n"
"in to povsem brez uporabe raznih razširitev X serverja\n"
"ali strojnega pospeševanja."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:67
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic\n"
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"Ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"To je zelo preprost modul za testiranje modularnega vmesnika\n"
"za Enlightenment. Prosimo prezrite ta modul če se ne ukvarjate z\n"
"razvojem modulov."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:725
msgid "Tiny"
msgstr"Majhno"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:373
msgid "Very Near"
msgstr "Zelo blizu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:307
msgid "Very Dark"
msgstr "Zelo temno"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:346
msgid "Very Far"
msgstr "Zelo daleč"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:259
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Zelo mehko"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:760
msgid "Very Large"
msgstr "Zelo veliko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:334
msgid "Very Light"
msgstr "Zelo svetlo"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:295
msgid "Very Sharp"
msgstr "Zelo ostro"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:488
msgid "Very Slow (60 sec)"
msgstr "Zelo počasi (60 sek)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:732
msgid "Very Small"
msgstr "Zelo majhno"
#: src/bin/e_main.c:341
msgid "Welcome to Enlightenment 0.17"
msgstr "Dobrodošli v Enlightenment 0.17"
#: src/bin/e_int_menus.c:87
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_init.c:34
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X server sporoča da ne najde osnovnega okna in %i zaslona!\n"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:689
msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Vaša baterija je skoraj prazna.\n"
"Mogoče bi bilo pametno preklopini na omrežje?"