You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

6797 lines
155 KiB

# Norwegian (bokmål) translation.
# This file is put in the public domain.
# Simen Graaten <simeng@users.sf.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment DR17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-01 09:02+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-08 04:03+0100\n"
"Last-Translator: Morten Nilsen <morten@nilsen.com>\n"
"Language-Team: E17-nb <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_apps.c:672 src/bin/e_apps.c:685 src/bin/e_utils.c:236
msgid "Run Error"
msgstr "Kjørefeil"
#: src/bin/e_apps.c:673
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to process a command line:<br><br>%s %s<br>"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å starte en ny underprosess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s %s<br>"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å starte en ny underprosess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:2857
msgid "Application run error"
msgstr "Kjørefeil i applikasjon"
#: src/bin/e_apps.c:2859
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke kjøre applikasjonen:<br><br>%"
"s<br><br>Applikasjonen startet ikke opp."
#: src/bin/e_apps.c:2867 src/bin/e_module.c:405 src/bin/e_utils.c:576
#: src/bin/e_config_dialog.c:198 src/bin/e_int_border_remember.c:248
#: src/bin/e_int_border_remember.c:323 src/bin/e_int_border_remember.c:365
#: src/bin/e_eap_editor.c:498 src/bin/e_sys.c:392 src/bin/e_sys.c:437
#: src/bin/e_entry_dialog.c:56 src/bin/e_fm.c:4583 src/bin/e_fm.c:4696
#: src/bin/e_fm.c:4821 src/bin/e_fm.c:4859
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:181
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:113
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:306 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1227
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:334 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:361
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:380
msgid "OK"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_config.c:516
#, fuzzy
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfigurasjonsdata må oppgraderes. Dine gamle konfigurasjonsdata\n"
"er slettet og blitt erstattet med et nytt standardoppsett. Dette\n"
"vil skje jevnlig under utviklingsperioden, så ikke rapporter\n"
"dette som et problem. Dette ble gjort for å sikre en fullstendig "
"konfigurasjon\n"
"og du kan nå selv justere ting slik du vil ha det.\n"
#: src/bin/e_config.c:530
#, fuzzy
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Konfigurasjonsdataene dine er NYERE enn Enlightenment. Dette\n"
"er veldig rart. Den eneste grunnen dette burde skje er om du\n"
"har nedgradert Enlightenment, eller om du har kopiert\n"
"konfigurasjonsfilene til en nyere versjon. Siden dette vil\n"
"virke veldig dårlig har konfigurasjonsfilene dine nå blitt\n"
"erstattet med et standardoppsett.\n"
#: src/bin/e_config.c:553
#, fuzzy, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_config.c:1962
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurasjonen er oppgradert"
#: src/bin/e_config.c:1977
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1988
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2001
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2012
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2024
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2040
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Konfigurasjon av Enlightenment"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Beholder %d"
#: src/bin/e_init.c:46
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterer mangel på rotvindu og %i skjermbilder!\n"
#: src/bin/e_init.c:110
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Fjern velkomstbildet i fremtiden?"
#: src/bin/e_int_menus.c:81
#, fuzzy
msgid "Main"
msgstr "Manuelt"
#: src/bin/e_int_menus.c:90
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritter"
#: src/bin/e_int_menus.c:97 src/bin/e_int_menus.c:766
#: src/bin/e_configure.c:115 src/bin/e_int_config_apps.c:81
#, fuzzy
msgid "Applications"
msgstr "(Ingen programmer)"
#: src/bin/e_int_menus.c:102
#, fuzzy
msgid "Files"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_int_menus.c:107 src/bin/e_configure.c:124
msgid "Run Command"
msgstr "Kjør ..."
#: src/bin/e_int_menus.c:117 src/bin/e_actions.c:1859 src/bin/e_actions.c:1860
#: src/bin/e_actions.c:1861 src/bin/e_actions.c:1862 src/bin/e_actions.c:1863
#: src/bin/e_actions.c:1868 src/bin/e_actions.c:1873 src/bin/e_actions.c:1878
#: src/bin/e_actions.c:1883 src/bin/e_actions.c:1885 src/bin/e_actions.c:1887
#: src/bin/e_actions.c:1889 src/bin/e_actions.c:1891 src/bin/e_actions.c:1893
#: src/bin/e_actions.c:1895 src/bin/e_actions.c:1897 src/bin/e_actions.c:1899
#: src/bin/e_actions.c:1901 src/bin/e_actions.c:1903 src/bin/e_actions.c:1905
#: src/bin/e_actions.c:1907 src/bin/e_actions.c:2021 src/bin/e_actions.c:2025
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:142
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_menus.c:125
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:142 src/bin/e_main.c:792 src/bin/e_actions.c:1989
#: src/bin/e_actions.c:1992 src/bin/e_actions.c:1995 src/bin/e_actions.c:1998
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:148 src/bin/e_int_config_modules.c:280
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_menus.c:153 src/bin/e_int_menus.c:751
#: src/bin/e_configure.c:93
msgid "Theme"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_actions.c:1989
msgid "Restart"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:166 src/bin/e_actions.c:1992
#, fuzzy
msgid "Exit"
msgstr "Vent ved avslutning"
#: src/bin/e_int_menus.c:176 src/bin/e_module.c:474
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:175 src/modules/ibar/e_mod_main.c:294
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:919 src/modules/ibox/e_mod_main.c:286
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:674 src/modules/pager/e_mod_main.c:624
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:145
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurasjon"
#: src/bin/e_int_menus.c:186 src/bin/e_actions.c:2001 src/bin/e_actions.c:2004
#: src/bin/e_actions.c:2007 src/bin/e_actions.c:2010
#: src/bin/e_int_config_theme.c:362 src/bin/e_int_config_startup.c:274
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:566 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:458
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:614
msgid "System"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:218
#, fuzzy
msgid "Virtual"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_menus.c:226 src/bin/e_int_menus.c:761
#: src/bin/e_configure.c:101
msgid "Shelves"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:236
#, fuzzy
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Vis minimerte vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:562
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ingen programmer)"
#: src/bin/e_int_menus.c:678
#, fuzzy
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_menus.c:738 src/bin/e_configure.c:88
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Kontrollpanel"
#: src/bin/e_int_menus.c:746 src/bin/e_configure.c:92
msgid "Wallpaper"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:756 src/bin/e_configure.c:128
#: src/bin/e_int_config_modules.c:245 src/bin/e_int_config_paths.c:88
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:83
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_menus.c:815
msgid "Lock Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:830 src/bin/e_actions.c:2007
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:837
msgid "Hibernate"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:844 src/bin/e_actions.c:2004
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:851 src/bin/e_actions.c:2001
msgid "Shut Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:860
msgid "Logout"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:906 src/bin/e_int_menus.c:1066
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ingen vindu)"
#: src/bin/e_int_menus.c:936 src/bin/e_actions.c:2025
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Rydd vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:950
msgid "Lost Windows"
msgstr "Fortapte vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:971 src/bin/e_int_menus.c:1080
msgid "No name!!"
msgstr "Uten navn"
#: src/bin/e_int_menus.c:1186
msgid "(No Shelves)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1254
msgid "Add A Shelf"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1258
#, fuzzy
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Slett"
#: src/bin/e_ipc.c:48
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:62
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valg:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tKoble til skjermbilde med navn DISPLAY.\n"
"\t\tEks: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLegg til et falsk xinerama-skjermbilde (i steden for et ekte)\n"
"\t\tmed gitt størrelse og posisjon. Legg til så mange du vil. Alle\n"
"\t\terstatter ekte xinerama-skjermbilder, om de finnes. Dette kan\n"
"\t\tbrukes til å simulere xinerama.\n"
"\t\tEks: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tBruk konfigurasjonsprofilen CONF_PROFILE i steden for brukers "
"standardprofil eller velg \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVær god.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVær ond.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVær psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:317
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere Ecore!\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:331
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere filsystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av exit-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:349
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av HUP-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:361
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere X-tilkoblingen.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
#: src/bin/e_main.c:369
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere feilrapporteringssystemet.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
#: src/bin/e_main.c:389
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp xinerama-grensesnittet.\n"
"Dette burde ikke skje."
#: src/bin/e_main.c:408
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp tilkoblingssystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:416
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp IPC-systemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:427
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere filsystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:448
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å initialisere Evas.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:454
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
"programvarerendret X11 i Evas. Sjekk ved installasjon av Evas og\n"
"Ecore at de støtter programvarerendret X11."
#: src/bin/e_main.c:461
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
"rendring til programvarebuffer i Evas. Vennligst sjekk din installasjon av "
"Evas og\n"
"Ecore at de støtter rendring til programvarebuffer."
#: src/bin/e_main.c:475
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan lage et buffer canvas. "
"Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for Software Buffer engine\n"
#: src/bin/e_main.c:485
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste PNG filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for lasting av PNG.\n"
#: src/bin/e_main.c:494
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste JPEG filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for JPEG filer.\n"
#: src/bin/e_main.c:503
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste EET filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for EET filer.\n"
#: src/bin/e_main.c:517
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp miniatyrbildesystemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:526
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp miniatyrbildesystemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:538
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp filbehandleren.\n"
#: src/bin/e_main.c:546
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke lage underkataloger på ditt hjemmeområde.\n"
"Mangler du hjemmeområde eller er disken din full?"
#: src/bin/e_main.c:555
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke å sette opp konfigurasjonssystemet."
#: src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke å sette opp konfigurasjonssystemet."
#: src/bin/e_main.c:571
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp søkestier.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:588
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp handlingssystemet."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp koblingssysstemet."
#: src/bin/e_main.c:604
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp sprettoppsystemet."
#: src/bin/e_main.c:616
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp skriftsystemet."
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp draktsystemet."
#: src/bin/e_main.c:635
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dra-og-slipp-systemet."
#: src/bin/e_main.c:645
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp oppstartsskjermbilde.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:655
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp vindushåndtering av alle skjermbildene.\n"
"Kjører du en annen vindushåndterer?\n"
#: src/bin/e_main.c:664
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp app-systemet."
#: src/bin/e_main.c:672
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp systemet som husker vindustatus."
#: src/bin/e_main.c:689
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp meldingssystemet."
#: src/bin/e_main.c:697
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dra-og-slipp-systemet."
#: src/bin/e_main.c:705
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av innenheter."
#: src/bin/e_main.c:713
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp modulsystemet."
#: src/bin/e_main.c:721
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp vinduslistesystemet."
#: src/bin/e_main.c:729
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp fargeklassesystemet."
#: src/bin/e_main.c:741
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:753
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dingskontrollsystemet."
#: src/bin/e_main.c:761
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp hyllesystemet."
#: src/bin/e_main.c:769
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp exebufsystemet."
#: src/bin/e_main.c:778
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dra-og-slipp-systemet."
#: src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment starter opp, vennligst vent."
#: src/bin/e_module.c:113
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det oppstod en feil ved lasting av modulen: %s<br>Ingen modul kalt %s ble "
"funnet i søkestien for moduler<br>"
#: src/bin/e_module.c:117 src/bin/e_module.c:130 src/bin/e_module.c:159
msgid "Error loading Module"
msgstr "Feil ved lasting av modul"
#: src/bin/e_module.c:124 src/bin/e_module.c:153
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%"
"s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:158
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr ""
#: src/bin/e_module.c:174
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Feil ved initialisering av modulen: %s<br>Den krever et modul-API med "
"versjon: %i.<br>Enlightement rapporterer modul-API med versjon: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:179
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s-modul"
#: src/bin/e_module.c:459
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:463 src/bin/e_int_config_modules.c:262
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:349
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:357
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:365
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:450
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
#: src/bin/e_module.c:544
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vil du fjerne denne modulen fra minne?<br>"
#: src/bin/e_module.c:549 src/bin/e_actions.c:1419 src/bin/e_actions.c:1480
#: src/bin/e_actions.c:1529 src/bin/e_actions.c:1578 src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1676 src/bin/e_int_config_display.c:176
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:69 src/bin/e_fm.c:4748
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_module.c:550 src/bin/e_actions.c:1421 src/bin/e_actions.c:1482
#: src/bin/e_actions.c:1531 src/bin/e_actions.c:1580 src/bin/e_actions.c:1629
#: src/bin/e_actions.c:1678 src/bin/e_int_config_display.c:177
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:70 src/bin/e_fm.c:4749
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: src/bin/e_startup.c:67
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"
#: src/bin/e_utils.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å starte en ny underprosess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_utils.c:281
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan ikke avslutte - udødelige vinduer."
#: src/bin/e_utils.c:282
#, fuzzy
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Noen vinduer har livstidlås. Dette betyr at Enlightenment ikke vil avslutte\n"
"før disse vinduene har blitt lukket eller låsen blir fjernet.\n"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Feil ved skrivemetode"
#: src/bin/e_intl.c:354
#, fuzzy
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Feil ved starting av kjørbar fil for skrivemetode\n"
"\n"
"Vennligst forsikre deg om at din\n"
"skrivemetodekonfigurasjon er korrekt og\n"
"at din konfigurasjons\n"
"kjørbare fil er i PATH\n"
#: src/bin/e_actions.c:1412
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1414
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1473
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1475
#, fuzzy
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1522 src/bin/e_actions.c:1620
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1524
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1571
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1573
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1622
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1669
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1671
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1758 src/bin/e_actions.c:1767 src/bin/e_actions.c:1783
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_actions.c:1795
#: src/bin/e_actions.c:1929 src/bin/e_actions.c:1933 src/bin/e_actions.c:1938
#: src/bin/e_actions.c:1943
#, fuzzy
msgid "Window : Actions"
msgstr "Valg av vindusbord"
#: src/bin/e_actions.c:1758
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Meg"
#: src/bin/e_actions.c:1767
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Motstand"
#: src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1962 src/bin/e_actions.c:1963
#: src/bin/e_actions.c:1964 src/bin/e_actions.c:1965 src/bin/e_actions.c:1966
#: src/bin/e_int_config_mousebindings.c:375
#, fuzzy
msgid "Menu"
msgstr "Meg"
#: src/bin/e_actions.c:1776
#, fuzzy
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindusrolle"
#: src/bin/e_actions.c:1783 src/bin/e_int_border_menu.c:318
msgid "Raise"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_int_border_menu.c:326
#, fuzzy
msgid "Lower"
msgstr "Lav"
#: src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_configure.c:136
#: src/bin/e_config_dialog.c:206 src/bin/e_int_border_menu.c:301
#: src/bin/e_fwin.c:776
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#: src/bin/e_actions.c:1795 src/bin/e_int_border_menu.c:290
msgid "Kill"
msgstr "Drep"
#: src/bin/e_actions.c:1799 src/bin/e_actions.c:1806 src/bin/e_actions.c:1813
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_actions.c:1822 src/bin/e_actions.c:1824
#: src/bin/e_actions.c:1826 src/bin/e_actions.c:1828 src/bin/e_actions.c:1830
#: src/bin/e_actions.c:1832 src/bin/e_actions.c:1839 src/bin/e_actions.c:1841
#: src/bin/e_actions.c:1843 src/bin/e_actions.c:1845 src/bin/e_actions.c:1847
#: src/bin/e_actions.c:1854
#, fuzzy
msgid "Window : State"
msgstr "Vindusnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1799
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1806
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1813
#, fuzzy
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Fullskjerm"
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_int_border_menu.c:96
#: src/bin/e_int_border_menu.c:202
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimér"
#: src/bin/e_actions.c:1822
#, fuzzy
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maksimert vertikalt"
#: src/bin/e_actions.c:1824
#, fuzzy
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maksimert horisontalt"
#: src/bin/e_actions.c:1826
#, fuzzy
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Fullskjerm"
#: src/bin/e_actions.c:1828
#, fuzzy
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maksimert"
#: src/bin/e_actions.c:1830
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1832
#, fuzzy
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Metode for maksimering"
#: src/bin/e_actions.c:1839
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1841
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1843
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1845
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1847
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1854
#, fuzzy
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Rammeløs"
#: src/bin/e_actions.c:1859
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_actions.c:1860
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Alle skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1861
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Alle skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1862
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_actions.c:1863
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Alle skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1868
#, fuzzy
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1873
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Alle skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1878
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1883
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1885
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1887
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1889
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1891
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1893
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1895
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1897
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1899
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1901
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1903
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1905
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/bin/e_actions.c:1907
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Send til skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1912 src/bin/e_actions.c:1914 src/bin/e_actions.c:1916
#: src/bin/e_actions.c:1920 src/bin/e_actions.c:1922 src/bin/e_actions.c:1924
#: src/bin/e_configure.c:103
#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Skjermsone"
#: src/bin/e_actions.c:1912
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1914
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1916
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1920
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1922
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1924
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1948 src/bin/e_actions.c:1950 src/bin/e_actions.c:1952
#: src/bin/e_actions.c:1957
#, fuzzy
msgid "Window : Moving"
msgstr "Opprulling av vindu"
#: src/bin/e_actions.c:1948
#, fuzzy
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_actions.c:1950
#, fuzzy
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_actions.c:1952
#, fuzzy
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:1957
#, fuzzy
msgid "To Desktop..."
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_actions.c:1962
#, fuzzy
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Vis navn i meny"
#: src/bin/e_actions.c:1963
#, fuzzy
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Vis navn i meny"
#: src/bin/e_actions.c:1964
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "(Ingen programmer)"
#: src/bin/e_actions.c:1965
#, fuzzy
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Vis kommentar i meny"
#: src/bin/e_actions.c:1966
#, fuzzy
msgid "Show Menu..."
msgstr "Vis navn i meny"
#: src/bin/e_actions.c:1973 src/bin/e_actions.c:1978 src/bin/e_actions.c:2017
msgid "Launch"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1973
#, fuzzy
msgid "Defined Command"
msgstr "Kjør ..."
#: src/bin/e_actions.c:1978
#, fuzzy
msgid "Application"
msgstr "(Ingen programmer)"
#: src/bin/e_actions.c:1983 src/bin/e_actions.c:1984
#, fuzzy
msgid "Window : List"
msgstr "Hopp over vindu"
#: src/bin/e_actions.c:1983
#, fuzzy
msgid "Next Window"
msgstr "Vindu"
#: src/bin/e_actions.c:1984
#, fuzzy
msgid "Previous Window"
msgstr "Fortapte vinduer"
#: src/bin/e_actions.c:1995
msgid "Log Out"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1998
msgid "Exit Immediately"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2010
#, fuzzy
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Send til skrivebord"
#: src/bin/e_actions.c:2017
#, fuzzy
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Kjør ..."
#: src/bin/e_actions.c:2021
#, fuzzy
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_winlist.c:134
msgid "Select a window"
msgstr "Velg et vindu"
#: src/bin/e_configure.c:70
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurasjon av Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:91 src/bin/e_gadcon.c:1136
msgid "Appearance"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:94 src/bin/e_int_config_color_classes.c:124
#, fuzzy
msgid "Colors"
msgstr "Lukk"
#: src/bin/e_configure.c:95 src/bin/e_int_config_fonts.c:321
#: src/bin/e_int_config_paths.c:80
#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_configure.c:96 src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Borders"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_configure.c:97 src/bin/e_eap_editor.c:420
#: src/bin/e_int_config_icon_themes.c:213
#, fuzzy
msgid "Icon Theme"
msgstr "Ikonstørrelse"
#: src/bin/e_configure.c:98
#, fuzzy
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Bruk E musepeker"
#: src/bin/e_configure.c:99 src/bin/e_int_config_window_display.c:52
msgid "Window Display"
msgstr "Vinduvisning"
#: src/bin/e_configure.c:100 src/bin/e_int_config_transitions.c:136
#, fuzzy
msgid "Transitions"
msgstr "Posisjon"
#: src/bin/e_configure.c:104
#, fuzzy
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_configure.c:105
#, fuzzy
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Oppløsning"
#: src/bin/e_configure.c:106
#, fuzzy
msgid "Screen Lock"
msgstr "Skjermsone"
#: src/bin/e_configure.c:108
msgid "Behavior"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:109
#, fuzzy
msgid "Window Focus"
msgstr "Fokus for nye vinduer"
#: src/bin/e_configure.c:110 src/bin/e_int_config_keybindings.c:223
msgid "Key Bindings"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:111 src/bin/e_int_config_mousebindings.c:304
#, fuzzy
msgid "Mouse Bindings"
msgstr "Modulinnstillinger"
#: src/bin/e_configure.c:112
msgid "Menus"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:114
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse alternativer"
#: src/bin/e_configure.c:116
#, fuzzy
msgid "Performance"
msgstr "Ytelsesoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:117
#, fuzzy
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Kontrollpanel"
#: src/bin/e_configure.c:118
#, fuzzy
msgid "Language Settings"
msgstr "Menyoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:120 src/bin/e_config_dialog.c:169
msgid "Advanced"
msgstr "Avansert"
#: src/bin/e_configure.c:121 src/bin/e_int_config_transitions.c:129
#, fuzzy
msgid "Startup"
msgstr "Skarp"
#: src/bin/e_configure.c:122
#, fuzzy
msgid "Window List"
msgstr "Hopp over vindu"
#: src/bin/e_configure.c:123 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:51
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Vindumanipulering"
#: src/bin/e_configure.c:125
msgid "Search Directories"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:127
msgid "Extensions"
msgstr ""
#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"håper du liker denne programvaren like godt som vi likte å utvikle den."
"<br><br>Denne programvaren leveres som den er, uten noen form for garanti. "
"Denne programvaren har lisensbetingelser, så vennligst les COPYING og "
"COPYING-PLAIN som følger med programvarepakken.<br><br>Enlightenment "
"er<br><hilight>UNDER UTVIKLING</hilight> og dermed ikke stabil. Mange "
"funksjoner er ikke-eksisterende eller uferdige med barnesykdommer. Du er "
"herved <hilight>ADVART!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Utviklerteamet</title>"
#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om dette temaet"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:104 src/bin/e_int_config_intl.c:139
msgid "Bulgarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:105
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:106
msgid "Chinese (Traditional)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:107 src/bin/e_int_config_intl.c:146
msgid "Czech"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:108 src/bin/e_int_config_intl.c:148
#, fuzzy
msgid "Danish"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:109 src/bin/e_int_config_intl.c:212
msgid "Dutch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:110 src/bin/e_int_config_intl.c:154
msgid "English"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:111 src/bin/e_int_config_intl.c:160
msgid "Finnish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:112 src/bin/e_int_config_intl.c:162
#, fuzzy
msgid "French"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:113 src/bin/e_int_config_intl.c:149
#, fuzzy
msgid "German"
msgstr "Generelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:114 src/bin/e_int_config_intl.c:175
msgid "Hungarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:115 src/bin/e_int_config_intl.c:181
msgid "Italian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:116 src/bin/e_int_config_intl.c:184
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:117 src/bin/e_int_config_intl.c:194
msgid "Korean"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:118 src/bin/e_int_config_intl.c:210
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:119 src/bin/e_int_config_intl.c:222
msgid "Polish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:120 src/bin/e_int_config_intl.c:224
#, fuzzy
msgid "Portuguese"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:121 src/bin/e_int_config_intl.c:226
msgid "Russian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:122 src/bin/e_int_config_intl.c:232
#, fuzzy
msgid "Slovak"
msgstr "Treg"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:123 src/bin/e_int_config_intl.c:233
msgid "Slovenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:124 src/bin/e_int_config_intl.c:156
msgid "Spanish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:125 src/bin/e_int_config_intl.c:239
msgid "Swedish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:130
msgid "Afar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:131
msgid "Afrikaans"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:132
msgid "Akan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:133
#, fuzzy
msgid "Amharic"
msgstr "Automatisk"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:134
#, fuzzy
msgid "Aragonese"
msgstr "Ordne ikoner"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:135
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:136
msgid "Assamese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:137
msgid "Azerbaijani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:138
msgid "Belarusian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:140
msgid "Bengali"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:141
msgid "Breton"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:142
msgid "Bosnian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:143
msgid "Blin"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:144
msgid "Catalan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:145
msgid "Atsam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:147
msgid "Welsh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:150
msgid "Divehi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:151
msgid "Dzongkha"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:152
msgid "Ewe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:153
msgid "Greek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:155
msgid "Esperanto"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:157
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:158
msgid "Basque"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:159
#, fuzzy
msgid "Persian"
msgstr "Permisjoner:"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:161
#, fuzzy
msgid "Faroese"
msgstr "Langt unna"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:163
msgid "Friulian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:164
msgid "Irish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:165
msgid "Ga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:166
msgid "Geez"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:167
msgid "Galician"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:168
msgid "Gujarati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:169
#, fuzzy
msgid "Manx"
msgstr "Manuelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:170
msgid "Hausa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:171
msgid "Hawaiian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:172 src/bin/e_int_config_intl.c:183
msgid "Hebrew"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:173
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:174
msgid "Croatian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:176
msgid "Armenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:177
msgid "Interlingua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:178
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:179
msgid "Igbo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:180
msgid "Icelandic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:182
msgid "Inuktitut"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:185
msgid "Georgian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:186
msgid "Jju"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:187
msgid "Kamba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:188
#, fuzzy
msgid "Tyap"
msgstr "Type:"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:189
msgid "Koro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:190
msgid "Kazakh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:191
msgid "Kalaallisut"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:192
msgid "Khmer"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:193
msgid "Kannada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:195
msgid "Konkani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:196
msgid "Kurdish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:197
msgid "Cornish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:198
msgid "Kirghiz"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:199
#, fuzzy
msgid "Lingala"
msgstr "Lineær"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:200
#, fuzzy
msgid "Lao"
msgstr "Lav"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:201
msgid "Lithuanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:202
msgid "Latvian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:203
msgid "Maori"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:204
msgid "Macedonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:205
msgid "Malayalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:206
msgid "Mongolian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:207
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:208
msgid "Malay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:209
msgid "Maltese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:211
#, fuzzy
msgid "Nepali"
msgstr "Nært"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:213
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:214
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:215
msgid "South Ndebele"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:216
msgid "Northern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:217
msgid "Nyanja; Chichewa; Chewa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:218
msgid "Occitan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:219
msgid "Oromo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:220
msgid "Oriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:221
msgid "Punjabi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:223
#, fuzzy
msgid "Pashto"
msgstr "Rask"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:225
msgid "Romanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:227
msgid "Kinyarwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:228
msgid "Sanskrit"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:229
msgid "Northern Sami"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:230
msgid "Serbo-Croatian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:231
msgid "Sidamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:234
#, fuzzy
msgid "Somali"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:235
msgid "Albanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:236
msgid "Serbian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:237
msgid "Swati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:238
msgid "Southern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:240
msgid "Swahili"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:241
msgid "Syriac"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:242
#, fuzzy
msgid "Tamil"
msgstr "Tittel"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:243
msgid "Telugu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:244
msgid "Tajik"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:245
msgid "Thai"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:246
msgid "Tigrinya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:247
#, fuzzy
msgid "Tigre"
msgstr "Tittel"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:248
msgid "Tagalog"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:249
msgid "Tswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:250
msgid "Turkish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:251
msgid "Tsonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:252
msgid "Tatar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:253
msgid "Ukrainian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:254
msgid "Urdu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:255
msgid "Uzbek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:256
msgid "Venda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:257
#, fuzzy
msgid "Vietnamese"
msgstr "Gi nytt navn"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:258
msgid "Walloon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:259
msgid "Walamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:260
msgid "Xhosa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:261
msgid "Yiddish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:262
msgid "Yoruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:263
msgid "Chinese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:264
msgid "Zulu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:269
msgid "Afghanistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:270
msgid "Åland Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:271
msgid "Albania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:272
msgid "Algeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:273
msgid "American Samoa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:274
msgid "Andorra"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:275
msgid "Angola"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:276
msgid "Anguilla"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:277
#, fuzzy
msgid "Antarctica"
msgstr "Automatisk"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:278
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:279
msgid "Argentina"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:280
msgid "Armenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:281
msgid "Aruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:282
#, fuzzy
msgid "Australia"
msgstr "Automatisk heving"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:283
#, fuzzy
msgid "Austria"
msgstr "Automatisk heving"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:284
msgid "Azerbaijan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:285
msgid "Bahamas"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:286
msgid "Bahrain"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:287
msgid "Bangladesh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:288
msgid "Barbados"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:289
msgid "Belarus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:290
#, fuzzy
msgid "Belgium"
msgstr "Midt på treet"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:291
#, fuzzy
msgid "Belize"
msgstr "Størrelse"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:292
msgid "Benin"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:293
msgid "Bermuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:294
msgid "Bhutan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:295
msgid "Bolivia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:296
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:297
msgid "Botswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:298
msgid "Bouvet Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:299
msgid "Brazil"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:300
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:301
msgid "Brunei Darussalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:302
msgid "Bulgaria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:303
msgid "Burkina Faso"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:304
msgid "Burundi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:305
msgid "Cambodia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:306
msgid "Cameroon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:307
msgid "Canada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:308
msgid "Cape Verde"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:309
msgid "Cayman Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:310
msgid "Central African Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:311
#, fuzzy
msgid "Chad"
msgstr "Opprullet"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:312
#, fuzzy
msgid "Chile"
msgstr "Tittel"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:313
#, fuzzy
msgid "China"
msgstr "Lader"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:314
msgid "Christmas Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:315
msgid "Cocos (keeling) Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:316
msgid "Colombia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:317
msgid "Comoros"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:318 src/bin/e_int_config_intl.c:319
msgid "Congo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:320
msgid "Cook Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:321
msgid "Costa Rica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:322
msgid "Cote D'ivoire"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:323
msgid "Croatia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:324
msgid "Cuba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:325
msgid "Cyprus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:326
msgid "Czech Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:327
#, fuzzy
msgid "Denmark"
msgstr "Mørk"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:328
#, fuzzy
msgid "Djibouti"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:329
msgid "Dominica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:330
msgid "Dominican Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:331
msgid "Ecuador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:332
msgid "Egypt"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:333
msgid "El Salvador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:334
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:335
#, fuzzy
msgid "Eritrea"
msgstr "Tillegg"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:336
msgid "Estonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:337
msgid "Ethiopia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:338
msgid "Falkland Islands (malvinas)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:339
msgid "Faroe Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:340
msgid "Fiji"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:341
msgid "Finland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:342
#, fuzzy
msgid "France"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:343
msgid "French Guiana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:344
msgid "French Polynesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:345
msgid "French Southern Territories"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:346
msgid "Gabon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:347
msgid "Gambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:348
msgid "Georgia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:349
msgid "Germany"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:350
msgid "Ghana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:351
msgid "Gibraltar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:352
msgid "Greece"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:353
msgid "Greenland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:354
msgid "Grenada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:355
msgid "Guadeloupe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:356
msgid "Guam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:357
msgid "Guatemala"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:358
msgid "Guernsey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:359
#, fuzzy
msgid "Guinea"
msgstr "Lineær"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:360
msgid "Guinea-bissau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:361
msgid "Guyana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:362
msgid "Haiti"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:363
msgid "Heard Island and Mcdonald Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:364
msgid "Holy See (vatican City State)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:365
msgid "Honduras"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:366
msgid "Hong Kong"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:367
msgid "Hungary"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:368
msgid "Iceland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:369
msgid "India"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:370
msgid "Indonesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:371
msgid "Iran"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:372
msgid "Iraq"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:373
msgid "Ireland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:374
msgid "Isle Of Man"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:375
msgid "Israel"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:376
msgid "Italy"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:377
msgid "Jamaica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:378
msgid "Japan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:379
msgid "Jersey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:380
msgid "Jordan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:381
msgid "Kazakhstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:382
msgid "Kenya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:383
msgid "Kiribati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:384 src/bin/e_int_config_intl.c:385
msgid "Korea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:386
#, fuzzy
msgid "Kuwait"
msgstr "Kvalitet"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:387
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:388
msgid "Lao People's Democratic Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:389
msgid "Latvia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:390
msgid "Lebanon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:391
msgid "Lesotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:392
#, fuzzy
msgid "Liberia"
msgstr "Lineær"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:393
msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:394
msgid "Liechtenstein"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:395
msgid "Lithuania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:396
msgid "Luxembourg"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:397
msgid "Macao"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:398
msgid "Macedonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:399
msgid "Madagascar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:400
msgid "Malawi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:401
msgid "Malaysia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:402
msgid "Maldives"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:403
#, fuzzy
msgid "Mali"
msgstr "Manuelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:404
msgid "Malta"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:405
msgid "Marshall Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:406
msgid "Martinique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:407
msgid "Mauritania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:408
msgid "Mauritius"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:409
msgid "Mayotte"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:410
#, fuzzy
msgid "Mexico"
msgstr "Diverse"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:411
msgid "Micronesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:412
msgid "Moldova"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:413
msgid "Monaco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:414
msgid "Mongolia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:415
msgid "Montserrat"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:416
msgid "Morocco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:417
msgid "Mozambique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:418
#, fuzzy
msgid "Myanmar"
msgstr "Manuelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:419
msgid "Namibia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:420
#, fuzzy
msgid "Nauru"
msgstr "Nært"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:421
#, fuzzy
msgid "Nepal"
msgstr "Nært"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:422
msgid "Netherlands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:423
msgid "Netherlands Antilles"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:424
msgid "New Caledonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:425
msgid "New Zealand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:426
msgid "Nicaragua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:427
#, fuzzy
msgid "Niger"
msgstr "Nært"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:428
msgid "Nigeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:429
msgid "Niue"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:430
msgid "Norfolk Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:431
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:432
#, fuzzy
msgid "Norway"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:433
msgid "Oman"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:434
msgid "Pakistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:435
msgid "Palau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:436
msgid "Palestinian Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:437
msgid "Panama"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:438
msgid "Papua New Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:439
msgid "Paraguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:440
msgid "Peru"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:441
msgid "Philippines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:442
#, fuzzy
msgid "Pitcairn"
msgstr "Posisjon"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:443
msgid "Poland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:444
msgid "Portugal"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:445
msgid "Puerto Rico"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:446
msgid "Qatar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:447
#, fuzzy
msgid "Reunion"
msgstr "Oppløsning"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:448
msgid "Romania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:449
msgid "Russian Federation"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:450
msgid "Rwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:451
msgid "Saint Helena"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:452
msgid "Saint Kitts and Nevis"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:453
msgid "Saint Lucia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:454
msgid "Saint Pierre and Miquelon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:455
msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:456
msgid "Samoa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:457
msgid "San Marino"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:458
msgid "Sao Tome and Principe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:459
msgid "Saudi Arabia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:460
#, fuzzy
msgid "Senegal"
msgstr "Generelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:461
msgid "Serbia and Montenegro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:462
msgid "Seychelles"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:463
msgid "Sierra Leone"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:464
msgid "Singapore"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:465
msgid "Slovakia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:466
msgid "Slovenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:467
msgid "Solomon Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:468
#, fuzzy
msgid "Somalia"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:469
msgid "South Africa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:470
msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:471
#, fuzzy
msgid "Spain"
msgstr "Nivå"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:472
msgid "Sri Lanka"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:473
msgid "Sudan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:474
msgid "Suriname"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:475
msgid "Svalbard and Jan Mayen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:476
msgid "Swaziland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:477
msgid "Sweden"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:478
msgid "Switzerland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:479
msgid "Syrian Arab Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:480
msgid "Taiwan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:481
msgid "Tajikistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:482
msgid "Tanzania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:483
msgid "Thailand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:484
msgid "Timor-leste"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:485
msgid "Togo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:486
msgid "Tokelau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:487
msgid "Tonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:488
msgid "Trinidad and Tobago"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:489
msgid "Tunisia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:490
msgid "Turkey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:491
msgid "Turkmenistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:492
msgid "Turks and Caicos Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:493
msgid "Tuvalu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:494
msgid "Uganda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:495
msgid "Ukraine"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:496
msgid "United Arab Emirates"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:497
msgid "United Kingdom"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:498
#, fuzzy
msgid "United States"
msgstr "Minimert"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:499
msgid "United States Minor Outlying Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:500
msgid "Uruguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:501
#, fuzzy
msgid "Uzbekistan"
msgstr "Motstand"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:502
#, fuzzy
msgid "Vanuatu"
msgstr "Manuelt"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:503
msgid "Venezuela"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:504
msgid "Viet Nam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:505 src/bin/e_int_config_intl.c:506
msgid "Virgin Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:507
msgid "Wallis and Futuna"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:508
msgid "Western Sahara"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:509
msgid "Yemen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:510
msgid "Zambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:511
msgid "Zimbabwe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:581
#, fuzzy
msgid "Language Configuration"
msgstr "Pager oppsett"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:897 src/bin/e_int_config_intl.c:972
#, fuzzy
msgid "Language Selector"
msgstr "Endre skrivebordstema"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:938 src/bin/e_int_config_intl.c:1034
msgid "Locale Selected"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:940 src/bin/e_int_config_intl.c:1036
#, fuzzy
msgid "Locale"
msgstr "Lastet"
#: src/bin/e_config_dialog.c:184
msgid "Basic"
msgstr "Grunnleggende"
#: src/bin/e_config_dialog.c:199
msgid "Apply"
msgstr "Bruk"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:49
msgid "Focus Settings"
msgstr "Tastaturfokusinnstillinger"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klikk vindu for fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:161
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Vindu under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Siste vindu under musepekeren"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Click to focus"
msgstr "Fokus ved klikk"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekerfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Løs fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus for nye vinduer"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Ingen nye vinduer får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alle nye vinduer får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:193
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bare nye dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bare nye dialoger hvis foreldre har fokus får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:199
msgid "Other Settings"
msgstr "Andre innstillinger"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Alltid videresend museklikk til andre applikasjoner"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Museklikk på et vindu bringer det alltid til forgrunnen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Museklikk i et vindu gir det alltid fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:206
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:208
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:148
msgid "Window Locks"
msgstr "Vinduslåser"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Generelle låser"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås vinduet slik at det bare gjør det jeg ber det om"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Beskytt dette vinduet fra utilsiktede endringer fra meg"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Dette er et viktig vindu og trenger beskyttelse fra å bli lukket ved et uhell"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Ikke tillat endring av vindusbord"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Husk disse låsene neste gang vinduet dukker opp"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Ikke la programmet selv endre:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:309 src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Position"
msgstr "Posisjon"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:311 src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488 src/bin/e_int_shelf_config.c:402
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:483
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:313 src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490 src/bin/e_int_border_menu.c:190
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:439
msgid "Stacking"
msgstr "Nivå"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimert"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
msgid "Stickiness"
msgstr "Fasthet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Shaded state"
msgstr "Opprullet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maksimert"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskjerm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Ikke la meg endre:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344 src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Border style"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Forhindre meg fra å:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Stenge vinduet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logge ut med dette vinduet oppe"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Husk disse låsene"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Husk vindusegenskaper"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:231
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Vindusegenskaper er ikke en unik treff"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:234
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, "
"ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</"
"hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. "
"egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper "
"for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse "
"egenskapene.<br><br>Dette er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha "
"denne effekten.<br>Dersom du ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller "
"<hilight>Ok</hilight> igjen,<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. "
"Press <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil "
"bli påvirket."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:314 src/bin/e_int_border_remember.c:344
msgid "No match properties set"
msgstr "Ingen utvalgsoperatører valgt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, "
"ramme etc.)<br><hilight>uten å spesifisere hvordan de skal huskes</hilight>."
"<br><br>Du må velge minst 1 måte å huske dette vinduet."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, "
"ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</"
"hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. "
"egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper "
"for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse "
"egenskapene.<br><br>Du vil kanskje ønske å skru på <hilight>Kun første "
"vindu</hilight> opsjonen dersom<br>du bare har intensjoner om at bare en "
"instans av dette vinduet skal bli endret,<br>med andre uendret.<br><br>Dette "
"er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha denne effekten.<br>Dersom du "
"ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller <hilight>Ok</hilight> igjen,"
"<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. Press <hilight>Avbryt</hilight> "
"om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil bli påvirket."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:418
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:420
msgid "Size and Position"
msgstr "Størrelse og posisjon"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422 src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Locks"
msgstr "Låser"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Størrelse, posisjon og låser"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Everything"
msgstr "Alt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Remember using"
msgstr "Husk vinduet på"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Window name and class"
msgstr "Vinduets navn og klasse"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:455 src/bin/e_int_border_prop.c:319
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:465 src/bin/e_eap_editor.c:411
msgid "Window Role"
msgstr "Vindusrolle"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:474
msgid "Window type"
msgstr "Type vindu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
msgid "Transience"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper å huske"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Screen zone"
msgstr "Skjermsone"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Window list skip"
msgstr "Hopp over vindu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Match only one window"
msgstr "Kun første vindu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Start this program on login"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:87
#, fuzzy
msgid "Application Editor"
msgstr "Kjørefeil i applikasjon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316 src/bin/e_int_config_fonts.c:77
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:332
msgid "Basic Info"
msgstr "Basisinformasjon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:333 src/bin/e_int_border_prop.c:320
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Etter navn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:342
msgid "Executable"
msgstr "Kjørbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:369
msgid "Generic Info"
msgstr "Generell informasjon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:378
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:388
msgid "Window"
msgstr "Vindu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:390
msgid "Window Name"
msgstr "Vindusnavn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:399
msgid "Window Class"
msgstr "Vindusklasse"
#: src/bin/e_eap_editor.c:405
msgid "Window Title"
msgstr "Vindustittel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:422
msgid "Use Icon Theme"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:429
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklasse:"
#: src/bin/e_eap_editor.c:443
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"
#: src/bin/e_eap_editor.c:444
msgid "Startup Notify"
msgstr "Oppstartsvarsling"
#: src/bin/e_eap_editor.c:447
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vent ved avslutning"
#: src/bin/e_eap_editor.c:472
#, fuzzy
msgid "Select an Icon"
msgstr "Velg et vindu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:499 src/bin/e_entry_dialog.c:57
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:184
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:200
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:117
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:28
#, fuzzy
msgid "Default Border Style"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:43
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Valg av vindusbord"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:213
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Alltid bruk denne borden for dette vinduet"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:53
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid på toppen"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:64 src/bin/e_int_config_fonts.c:81
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:174
msgid "Normal"
msgstr "Normal"