enlightenment/po/sv.po

2234 lines
64 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2005.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-19 00:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-19 16:01+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:41 src/bin/e_int_menus.c:136
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:50 src/bin/e_main.c:568
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:55
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>"
"Vi hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när vi skrev den.<br>"
"<br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkår så vänligen läs COPYING och COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system.<br>"
"<br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:80
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1266
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1268
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1273 src/bin/e_fileman_smart.c:1029
#: src/bin/e_module.c:559 src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1275 src/bin/e_fileman_smart.c:1030
#: src/bin/e_module.c:560 src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:412 src/bin/e_apps.c:1840 src/bin/e_fileman_file.c:354
#: src/bin/e_fileman_file.c:405 src/bin/e_utils.c:244 src/bin/e_zone.c:608
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:413 src/bin/e_fileman_file.c:355
#: src/bin/e_fileman_file.c:406 src/bin/e_utils.c:245 src/bin/e_zone.c:609
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1841
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable run the program:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"The command was not found\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programet:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Kommandot gick inte att hitta\n"
#: src/bin/e_config_dialog.c:88 src/modules/battery/e_mod_config.c:122
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:103 src/modules/battery/e_mod_config.c:89
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:117 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_border_remember.c:245 src/bin/e_int_border_remember.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:419
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1590
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:118
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: src/bin/e_config_dialog.c:123 src/bin/e_file_dialog.c:67
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_config.c:389
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppgraderas. Din gammla konfiguration\n"
"har tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta\n"
"kommer att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte\n"
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:403
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte\n"
"konstigt. Detta ska inte hända om inte du har nergraderat\n"
"Enlightenment eller kopierat konfigurationen från ett ställe\n"
"där det finns en nyare version av Enlightenment installerat.\n"
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:2077
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_configure.c:44
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfiguration"
#: src/bin/e_configure.c:58 src/bin/e_int_menus.c:636
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:61 src/bin/e_int_config_focus.c:44
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus inställningar"
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:92 src/bin/e_int_config_menus.c:145
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny inställningar"
#: src/bin/e_configure.c:64 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:48
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera Fönster"
#: src/bin/e_configure.c:65 src/bin/e_int_config_window_display.c:49
msgid "Window Display"
msgstr "Visa Fönster"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_background.c:47
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrundsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Module Settings"
msgstr "Modul inställningar"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_eap_editor.c:82 src/bin/e_int_menus.c:640
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:238 src/bin/e_eap_editor.c:370
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:269
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:271
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:310 src/bin/e_fileman_smart.c:1246
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:313
msgid "Generic Info"
msgstr "Almänn Information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:322
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:336
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:345
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:352
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:359 src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:372
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:381
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: src/bin/e_eap_editor.c:394
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:396
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:400
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:66 src/bin/e_fileman_smart.c:934
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:550 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:306
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:334
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:936
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:937
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1032
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1033
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1255
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1264
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1273
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1282
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1288
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1292
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1296
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1337
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1343
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1348
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1353
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1360
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1361
msgid "Me"
msgstr "Jag"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1363 src/bin/e_fileman_smart.c:1372
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1381
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1365 src/bin/e_fileman_smart.c:1374
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1383
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1367 src/bin/e_fileman_smart.c:1376
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1385
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1370
msgid "My Group"
msgstr "Min Grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1379
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1411 src/bin/e_fileman_smart.c:2050
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2299
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1973
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1984
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1995
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2005
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2013
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2023
msgid "Name Only"
msgstr "Endast Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2032
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2042
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2250
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2261
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2269
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2280
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2288
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:626
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:637
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv Skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:643
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:655
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:684
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:690
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:702
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:46
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj Fönster Ram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:196
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg denna Ram för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:65 src/bin/e_int_border_menu.c:129
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster Lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:293
msgid "Generic Locks"
msgstr "Almänna Lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:303
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_menu.c:164 src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
msgid "The border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:43
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:53 src/modules/temperature/e_mod_config.c:171
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:63
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:82
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:95
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:109
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:136
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:143
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:153
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till Skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:172
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:234
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:247
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:260
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:139
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:191
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:274
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera Fönsterlist"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:290
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:297
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:307
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:320
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_intl.c:348
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:349
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
"please make sure that your input\n"
"method configuration is correct and\n"
"that your configuration's\n"
"executable is in your PATH\n"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet\n"
"\n"
"Kontrollera att din konfiguration av\n"
"inmatings program är rätt och att\n"
"programet från din konfiguration\n"
"finns i din PATH\n"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:67
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönster Minne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:228
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:231
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:316 src/bin/e_int_border_remember.c:346
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:319
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:349
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426 src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, Position och Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:444
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:450
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virituellt Skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:512
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:144
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:146
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:148
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:164
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:166
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:168
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekar fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:170
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:174
msgid "New Window Focus"
msgstr "Ny fönster fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:176
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Ingen ny fönster fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:178
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:180
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:182
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_menus.c:82
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favorit program"
#: src/bin/e_int_menus.c:100
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_menus.c:107
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:114
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:121
msgid "Gadgets"
msgstr "Tillbehör"
#: src/bin/e_int_menus.c:128
msgid "Themes"
msgstr "Teman"
#: src/bin/e_int_menus.c:143
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_int_menus.c:149
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: src/bin/e_int_menus.c:156 src/bin/e_module.c:492
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:237 src/modules/battery/e_mod_main.c:369
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:188 src/modules/clock/e_mod_main.c:348
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:278 src/modules/ibar/e_mod_main.c:635
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:245 src/modules/ibox/e_mod_main.c:459
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:390 src/modules/pager/e_mod_main.c:523
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:206
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:358
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: src/bin/e_int_menus.c:164
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:169
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:470
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: src/bin/e_int_menus.c:552
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Ny skrivbords rad"
#: src/bin/e_int_menus.c:556
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords rad"
#: src/bin/e_int_menus.c:560
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Ny skrivbords kolumn"
#: src/bin/e_int_menus.c:564
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords kolumn"
#: src/bin/e_int_menus.c:698 src/bin/e_int_menus.c:987
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:713 src/bin/e_int_menus.c:1001
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:731
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:810 src/bin/e_gadget.c:196
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:374 src/modules/clock/e_mod_main.c:353
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:946 src/modules/ibar/e_mod_main.c:640
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:464 src/modules/pager/e_mod_main.c:527
#: src/modules/start/e_mod_main.c:230 src/modules/temperature/e_mod_main.c:363
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:816
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_int_menus.c:848 src/bin/e_theme_about.c:41
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
#: src/bin/e_main.c:195
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user "
"selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen med namn DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:264
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:277
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:288
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:294
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:305
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:313
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:320
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:336
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:344
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:352
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initsiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:358
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stodjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:368
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:377
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:388
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment akn inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment cannot set up its config system."
#: src/bin/e_main.c:403
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:411
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:418
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:425
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:432
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:443
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:453
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:462
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init sceern!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:471
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starata all skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:478
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:485
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta Kom ihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:501
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är mest troligt att det redan existerar en copia av Enlightenment.\n"
"Kontrolera om Enlightenment redan körs på denna skärmen,\n"
"men om det inte är så prova ta bort ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"och prova starta igen.\n"
"\n"
"Om du använder AFS då behöver du kanske göra en länk från\n"
"~/.ecore till /tmp/my_directory/ecore där det går att skapa en socket."
#: src/bin/e_main.c:517
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:524
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:531
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grap handling system."
#: src/bin/e_main.c:538
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:545
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:551
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC uppstartsfel!"
#: src/bin/e_main.c:552
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är troligt att redan används av en annan kopia\n"
"av Enlightenment. Kontrolera att Enlightenment redan\n"
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:570
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:111
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:115 src/bin/e_module.c:128 src/bin/e_module.c:154
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:122 src/bin/e_module.c:148
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som raporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:170
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initsiering av modul: %s<br>Den kräver minst "
"version %i av modul API<br>Versionen på API som raporteras av Enlightenment "
"är: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:403
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:477
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:481
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:554
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:290
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:291
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means\n"
"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder att\n"
"Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa fönster\n"
"är stängda eller livslängdslåset är borttaget.\n"
#: src/bin/e_winlist.c:122
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:136
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:137
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Visa information om geometri när fönster flyttas eller ändrar stolek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:139
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:182
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animera växling mellan skuggat och oskuggat fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:143
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk Fönster Placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:199
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:147
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Placera vid muspekaren"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:149
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:203
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Placera manuellt med musen"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:167
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Flytta Fönster Geometri"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:168
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:175
msgid "Display information"
msgstr "Visa information"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:170
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Följ fönstret när det flyttas"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:174
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Fönster Storlek Geometri"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:177
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Följ fönstret när det ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:181
msgid "Window Shading"
msgstr "Skymma Fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:184 src/bin/e_int_config_menus.c:172
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:189
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mjuk acceleration och deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:191
msgid "Accelerate"
msgstr "Accelerera"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:193
msgid "Decelerate"
msgstr "Deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:130
#: src/bin/e_int_config_menus.c:165
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Övriga Inställningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:131
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:164
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Höj fönter under musen automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:133
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "När fönster flyttas eller ändrar storlek, gör då motstånd vid gränser"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:137
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:189
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Maximerings Policy"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:141
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:193
msgid "Smart expansion"
msgstr "Expandera smart"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:143
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:195
msgid "Expand the window"
msgstr "Expandera fönstert"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:145
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:197
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:163
msgid "Autoraise"
msgstr "Autohöj"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:168
#: src/bin/e_int_config_desks.c:202
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:172
msgid "Resistance"
msgstr "Resistens"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:173
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå att flytta eller ändra storlek på fönster över hinder"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Resistens mellan fönster:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:177
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:181
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:185
#: src/bin/e_int_config_menus.c:157 src/bin/e_int_config_menus.c:161
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:179
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:183
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordstillbehör"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:157 src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal Skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:160 src/bin/e_int_config_desks.c:162
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189 src/bin/e_int_config_desks.c:191
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:167 src/bin/e_int_config_desks.c:196
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte Med Mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:168 src/bin/e_int_config_desks.c:197
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:200
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:146
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Visa Namn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:95 src/bin/e_int_config_menus.c:148
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Visa Kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:97 src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Visa Allmän information i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Rulla automatisk"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:155
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:159
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Muspekar marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:166
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hastighet för att rulla meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:168
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:170
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_menus.c:174
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_menus.c:176
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:64
msgid "Modules Settings"
msgstr "Modul inställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:128
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:129
msgid ""
"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din AC "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:547
msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:612
msgid "NO INFO"
msgstr "Ingen info"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:787 src/modules/battery/e_mod_main.c:1048
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1197
msgid "NO BAT"
msgstr "Inget batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:811 src/modules/battery/e_mod_main.c:1222
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "Fel drivrutin"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:835 src/modules/battery/e_mod_main.c:1079
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1246
msgid "FULL"
msgstr "Fullt"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:896 src/modules/battery/e_mod_main.c:1307
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:900 src/modules/battery/e_mod_main.c:1311
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:904 src/modules/battery/e_mod_main.c:1315
msgid "Danger"
msgstr "Fara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:908 src/modules/battery/e_mod_main.c:1319
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1486
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:43
msgid "Battery Configuration"
msgstr "Batteri konfiguration"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:90
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:130
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:124
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:127 src/modules/pager/e_mod_config.c:171
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:315
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekunder"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:133
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:136
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment·Klockmodul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klock modul till E17"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:41
msgid "Clock Configuration"
msgstr "Konfigurera klocka"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:76 src/modules/pager/e_mod_config.c:92
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:146
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:78
msgid "No Digital Display"
msgstr "Ingen digital visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:80
msgid "12 Hour Display"
msgstr "12 timmar visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:82
msgid "24 Hour Display"
msgstr "24 timmars visning"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:114
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "CPU frekvens kontroll modul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:115
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kotrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:215 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:547
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Ställ updateringsintervall"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:221
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Återställ kontroller vid uppstart"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:228 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:559
msgid "Set Controller"
msgstr "Ställ kontroller"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:236 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:566
msgid "Set Speed"
msgstr "Ställ hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:304
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:332
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:455
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Kontrollera ofta (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:462
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Kontrollera mellan (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:469
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Kontrollera normalt (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:476
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Kontrollera sällan (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:483
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Kontrollera mycket sällan (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:499
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:501
msgid "Automatic"
msgstr "Automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:503
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:505
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:507
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:529
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:532
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:553
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Återställ Governor vid start"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:187
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment skuggkastingsmodul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:188
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruaccelaretion."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:298
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Mycket oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:307
msgid "Fuzzy"
msgstr "Oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:316
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:325
msgid "Sharp"
msgstr "Hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:334
msgid "Very Sharp"
msgstr "Väldigt hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:346
msgid "Very Dark"
msgstr "Väldigt mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:355
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:364
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:373
msgid "Very Light"
msgstr "Väldigt ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:385
msgid "Very Far"
msgstr "Väldigt avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:394
msgid "Far"
msgstr "Avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:403
msgid "Near"
msgstr "Nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:412
msgid "Very Near"
msgstr "Väldigt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:421
msgid "Extremely Near"
msgstr "Extremt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:430
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Direkt under"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:442
msgid "High Quality"
msgstr "Hög kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:452
msgid "Medium Quality"
msgstr "Mellan kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:462
msgid "Low Quality"
msgstr "Låg kvalitet"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBar modul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:158
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1583
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1585
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:47
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar konfiguration"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:88 src/modules/ibox/e_mod_config.c:88
msgid "Show Follower"
msgstr "Visa följeslagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:90 src/modules/ibox/e_mod_config.c:90
msgid "Auto Fit Icons"
msgstr "Anpassa ikoner automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:138 src/modules/ibox/e_mod_config.c:138
msgid "Follower"
msgstr "Följe|slagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:139 src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:141 src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Follow Speed"
msgstr "Följeslagarens hastighet"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:143 src/modules/ibar/e_mod_config.c:157
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:143 src/modules/ibox/e_mod_config.c:157
#, c-format
msgid "%1.2f px/s"
msgstr "%1.2f px/s"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:147 src/modules/ibox/e_mod_config.c:147
msgid "Icon Size"
msgstr "Storlek på ikoner"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:148 src/modules/ibox/e_mod_config.c:148
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:152 src/modules/ibox/e_mod_config.c:152
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:153 src/modules/ibox/e_mod_config.c:153
msgid "Auto Fit"
msgstr "Anpassa automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:155 src/modules/ibox/e_mod_config.c:155
msgid "Autoscroll Speed:"
msgstr "Hastighet på Autoscroll:"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:143
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBox modul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:144
msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:47
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:153
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Sökar modul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:154
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:394 src/modules/pager/e_mod_main.c:531
msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll höjd)"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:398 src/modules/pager/e_mod_main.c:535
msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll bredd)"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:44
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:93 src/modules/pager/e_mod_config.c:147
msgid "Show Popup"
msgstr "Visa popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:95 src/modules/pager/e_mod_config.c:149
msgid "Show Desktop Name"
msgstr "Visa skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:99 src/modules/pager/e_mod_config.c:153
msgid "Desktop Name Position"
msgstr "Position på skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:101 src/modules/pager/e_mod_config.c:155
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103 src/modules/pager/e_mod_config.c:157
msgid "Bottom"
msgstr "Botten"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:168
msgid "Popup Settings"
msgstr "Popup inställningar"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:169
msgid "Popup Speed"
msgstr "Popup hastighet"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:84
msgid "Enlightenment Randr Module"
msgstr "Enlightenment Randr modul"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:85
msgid "Module to change screen resolution for E17"
msgstr "Model till att andra skärmupplösningen för E17."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:187
msgid "Restore Resolution on Startup"
msgstr "Återställ upplösning vi start"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:210
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:309
msgid "Resolution change"
msgstr "Ändra upplösning"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:311 src/modules/randr/e_mod_main.c:381
#, c-format
msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d in %d seconds."
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:390
#, c-format
msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d NOW!"
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d NU!"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:78
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Start modul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:79
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimental Knapp module för E17"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Temeraturmodul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:98
msgid ""
"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
"generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur sensorer</hilight> på Linux."
"<br>Det är speciellt användbart på moderna Laptops med "
"snabba<br>processorersom alstrar mycket värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:52
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Temperatur konfigurering"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:159
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:264
msgid "Display Units"
msgstr "Visa enhet"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:161
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:266
msgid "Celcius"
msgstr "Celcius"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:163
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:268
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:167
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:314
msgid "Check Interval"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:169
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:173
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:175
msgid "Very Slow"
msgstr "Väldigt långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:179
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:319
msgid "Low Temperature"
msgstr "Låg temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
msgid "40 F"
msgstr "40 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
msgid "80 F"
msgstr "80 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:185
msgid "100 F"
msgstr "100 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:189
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:324
msgid "High Temperature"
msgstr "Hög temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
msgid "60 F"
msgstr "60 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:193
msgid "140 F"
msgstr "140 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:195
msgid "220 F"
msgstr "220 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:296
msgid "Sensors"
msgstr "Sensorer"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:298
msgid "Temp 1"
msgstr "Temp 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:300
msgid "Temp 2"
msgstr "Temp 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:302
msgid "Temp 3"
msgstr "Temp 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:320
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:325
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f F"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:21
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Module konfiguration meny 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:23
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Modulekonfiguration meny 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:25
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Modulekonfiguration meny 3"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:29
msgid "Something Else"
msgstr "Något annat"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:62 src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:76
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment Testmodul"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:63
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic<br>interface "
"of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module "
"unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa "
"grundgränssnittet<br>på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och "
"ignorera denna modul<br>om du inte jobbar med modulsystemet."
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:76
msgid "Gadget test"
msgstr "Gadget test"
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:111
msgid "Test Menu Item"
msgstr "Testmeny Val"
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:120
msgid "Test Face Menu Item"
msgstr "Test Utseende Meny Val"