You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

7305 lines
213 KiB

# Enlightenment (e17) CVS, Finnish translation
# This file is put in the public domain.
# Jani Väyrynen <janivayrynen@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment (e17) CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-23 16:10+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-23 02:45+0200\n"
"Last-Translator: Jani väyrynen <janivayrynen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <janivayrynen@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Tietoa Enlightenmentista"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2337
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:572
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:125
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1428 ../src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2624
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_actions.c:2632
#: ../src/bin/e_int_menus.c:159 ../src/bin/e_main.c:657
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Oikeudet %copy; 1999-2007, Englightenmentin kehitystiimi.<br><br>Toivomme "
"että nautit tämän ohjelmiston käyttämisestä yhtä paljon kuin me pidimme sen "
"kirjoittamisesta.<br><br>Tämä ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan ilman "
"minkäänlaistatakuuta. Tämä ohjelmisto on lisenssin alainen, joten katso "
"COPYING- ja COPYING-PLAIN-lisenssitiedostot, jotka on asennettu "
"järjestelmääsi.<br><br>Enlightenment on <hilight>RASKAAN KEHITYKSEN</"
"hilight> alla eikä ole vakaa. Monet ominaisuudet ovat keskeneräisiä tai "
"eivät edes olemassa ja saattavat sisältää useita bugeja. Sinua on "
"<hilight>VAROITETTU!</hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "Tiimi"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Olet tappamassa ikkunaa %s.<br><br>Pidä mielessä, että kaikki tämän ikkunan "
"tieto,<br>jota ei ole vielä tallennettu, häviää!<br><br>Haluatko varmasti "
"tappaa tämän ikkunan?"
#: ../src/bin/e_actions.c:350
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Haluatko varmasti tappaa tämän ikkunan?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7608 ../src/bin/e_fm.c:7796 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7606 ../src/bin/e_fm.c:7797 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Haluatko varmasti poistua?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Vaadit Enlightenmentista poistumista.<br><br>Haluatko varmasti poistua?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Haluatko varmasti uloskirjautua?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Olet uloskirjautumassa.<br><br>Haluatko varmasti tehdä tämän?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Haluatko varmasti sammuttaa?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "Vaadit tietokoneesi sammuttamista.<br><br>Haluatko varmasti sammuttaa?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Haluatko varmasti uudelleenkäynnistää?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Vaadit tietokoneesi uudelleenkäynnistämistä.<br><br>Haluatko varmasti "
"uudelleenkäynnistää?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Vaadit tietokoneesi asettamista valmiustilaan.<br><br>Haluatko varmasti "
"asettua valmiustilaan?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Haluatko varmasti asettua lepotilaan?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Vaadit koneesi asettamista lepotilaan.<br><br>Haluatko varmasti asettua "
"lepotilaan?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_actions.c:2332
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2342
#: ../src/bin/e_actions.c:2556 ../src/bin/e_actions.c:2561
#: ../src/bin/e_actions.c:2567 ../src/bin/e_actions.c:2573
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Window : Actions"
msgstr "Ikkuna : Toiminnot"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_fm.c:4948
msgid "Move"
msgstr "Siirrä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2308
msgid "Resize"
msgstr "Muuta kokoa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319 ../src/bin/e_actions.c:2600
#: ../src/bin/e_actions.c:2602 ../src/bin/e_actions.c:2604
#: ../src/bin/e_actions.c:2606 ../src/bin/e_actions.c:2608
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319
msgid "Window Menu"
msgstr "Ikkunavalikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Nosta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2332 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Laske"
#: ../src/bin/e_actions.c:2342 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Tapa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2361 ../src/bin/e_actions.c:2368
#: ../src/bin/e_actions.c:2370 ../src/bin/e_actions.c:2373
#: ../src/bin/e_actions.c:2376 ../src/bin/e_actions.c:2378
#: ../src/bin/e_actions.c:2380 ../src/bin/e_actions.c:2382
#: ../src/bin/e_actions.c:2389 ../src/bin/e_actions.c:2391
#: ../src/bin/e_actions.c:2393 ../src/bin/e_actions.c:2395
#: ../src/bin/e_actions.c:2397 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Window : State"
msgstr "Ikkuna : Tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Tarttuva tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Ikonisoitu tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2361
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Koko ruudun -tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2368 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimoi"
#: ../src/bin/e_actions.c:2370
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maksimoi korkeussuunnassa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maksimoi leveyssuunnasa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2376
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maksimoi Koko ruudun -tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2378
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maksimointitila \"Älykäs\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Maksimointitila \"Laajennus\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2382
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maksimointitila \"Täyttö\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2389
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Varjo ylhäällä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2391
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Varjo alhaalla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2393
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Varjo vasemmalla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2395
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Varjo oikealla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2397
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Varjo"
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Kehyksetön tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Kiinnitetty tila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414 ../src/bin/e_actions.c:2416
#: ../src/bin/e_actions.c:2418 ../src/bin/e_actions.c:2420
#: ../src/bin/e_actions.c:2422 ../src/bin/e_actions.c:2428
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2438
#: ../src/bin/e_actions.c:2444 ../src/bin/e_actions.c:2450
#: ../src/bin/e_actions.c:2452 ../src/bin/e_actions.c:2454
#: ../src/bin/e_actions.c:2456 ../src/bin/e_actions.c:2458
#: ../src/bin/e_actions.c:2460 ../src/bin/e_actions.c:2462
#: ../src/bin/e_actions.c:2464 ../src/bin/e_actions.c:2466
#: ../src/bin/e_actions.c:2468 ../src/bin/e_actions.c:2470
#: ../src/bin/e_actions.c:2472 ../src/bin/e_actions.c:2474
#: ../src/bin/e_actions.c:2480 ../src/bin/e_actions.c:2482
#: ../src/bin/e_actions.c:2484 ../src/bin/e_actions.c:2486
#: ../src/bin/e_actions.c:2488 ../src/bin/e_actions.c:2494
#: ../src/bin/e_actions.c:2500 ../src/bin/e_actions.c:2506
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2514
#: ../src/bin/e_actions.c:2516 ../src/bin/e_actions.c:2518
#: ../src/bin/e_actions.c:2520 ../src/bin/e_actions.c:2522
#: ../src/bin/e_actions.c:2524 ../src/bin/e_actions.c:2526
#: ../src/bin/e_actions.c:2528 ../src/bin/e_actions.c:2530
#: ../src/bin/e_actions.c:2664 ../src/bin/e_actions.c:2669
#: ../src/bin/e_int_menus.c:126 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Työpöytä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Vaihda vasemmanpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2416
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Vaihda oikeanpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2418
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Vaihda yläpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2420
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Vaihda alapuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2422
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Vaihda työpöytä..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2428
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Näytä työpöytä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
#, fuzzy
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Näytä työpöytä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2438
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Vaihda työpöytään..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2444
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Vaihda työpöytä lineaarisesti..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2450
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "vaihda työpöytään 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2452
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "vaihda työpöytään 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2454
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "vaihda työpöytään 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2456
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "vaihda työpöytään 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2458
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "vaihda työpöytään 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2460
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2462
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2464
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "vaihda työpöytään 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2466
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "vaihda työpöytään 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2468
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "vaihda työpöytään 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "vaihda työpöytään 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2472
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "vaihda työpöytään 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2474
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "vaihda työpöytään..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2480
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Vaihda vasemmanpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2482
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Vaihda oikeanpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2484
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Vaihda yläpuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2486
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Vaihda alapuoleiseen työpöytään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2488
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytä..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2494
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytään..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2500
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytä lineaarisesti..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2506
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2514
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2516
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2518
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2520
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2522
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2524
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2526
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2528
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2530
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2537 ../src/bin/e_actions.c:2539
#: ../src/bin/e_actions.c:2541 ../src/bin/e_actions.c:2546
#: ../src/bin/e_actions.c:2548 ../src/bin/e_actions.c:2550
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Näyttö"
#: ../src/bin/e_actions.c:2537
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Lähetä hiiri näytölle 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2539
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Lähetä hiiri näytölle 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2541
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Lähetä hiiri näytölle..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2546
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Lähetä hiiri ruudun verran eteenpäin"
#: ../src/bin/e_actions.c:2548
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Lähetä hiiri ruudun verran taaksepäin"
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Lähetä hiiri eteenpäin/taaksepäin..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2584 ../src/bin/e_actions.c:2586
#: ../src/bin/e_actions.c:2588 ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "Window : Moving"
msgstr "Ikkuna : Siiretään"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Seuraavalle työpöydälle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Edelliselle työpöydälle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2588
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Työpöydältä #..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "To Desktop..."
msgstr "Työpöydälle..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Näytä päävalikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2602
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Näytä Suosikkisovellukset-valikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2604
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Näytä Kaikki sovellukset -valikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Näytä Asiakkaat-valikko"
#: ../src/bin/e_actions.c:2608
msgid "Show Menu..."
msgstr "Näytä valikko..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2620
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Käynnistä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Komento"
#: ../src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Application"
msgstr "Sovellus"
#: ../src/bin/e_actions.c:2624 ../src/bin/e_int_menus.c:183
msgid "Restart"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_int_menus.c:188
msgid "Exit"
msgstr "Poistu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2632
#, fuzzy
msgid "Exit Now"
msgstr "Poistu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636 ../src/bin/e_actions.c:2640
#: ../src/bin/e_actions.c:2644 ../src/bin/e_actions.c:2648
#: ../src/bin/e_actions.c:2652 ../src/bin/e_actions.c:2656
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:511
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:641
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Järjestelmä"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636
msgid "Log Out"
msgstr "Uloskirjaudu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2644
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2648
msgid "Reboot"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: ../src/bin/e_actions.c:2652
msgid "Suspend"
msgstr "Valmiustila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2656
msgid "Hibernate"
msgstr "Lepotila"
#: ../src/bin/e_actions.c:2664
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Lukot"
#: ../src/bin/e_actions.c:2669 ../src/bin/e_int_menus.c:1081
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Siivoa ikkunat"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Ikkuna : Toiminnot"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Valitut sovellukset"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Aseta taustakuvaksi"
#: ../src/bin/e_border.c:4866
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Työpöytätiedostojen skannaus valmis"
#: ../src/bin/e_border.c:4878
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Työpöytätiedostojen skannaus"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:29
#, fuzzy
msgid "Color Selector"
msgstr "Profiilin valitsin"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:48 ../src/bin/e_config.c:1733
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:250 ../src/bin/e_eap_editor.c:611
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:675 ../src/bin/e_entry_dialog.c:58
#: ../src/bin/e_exec.c:323 ../src/bin/e_fm_prop.c:513
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:369
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:49 ../src/bin/e_eap_editor.c:613
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:677 ../src/bin/e_entry_dialog.c:59
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:370
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Peruuta"
#: ../src/bin/e_config.c:716 ../src/bin/e_config.c:749
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Asetustiedot tarvitsivat päivittämistä, Vanhat asetuksesi on poistettu<br>ja "
"uudet asetukset on asetettu. Tämä tulee tapahtumaan<br>säännöllisesti "
"kehitystyön aikana, joten älä ilmoita virheestä.<br>Tämä tarkoittaa "
"yksinertaisesti sitä että Enlightenment tarvitsee<br>uudet asetustiedot "
"toiminnoille, jotka yksinkertaisesti puuttuvat<br>vanhasta. Uudet asetukset "
"korjaavat tämän lisäämällä nämä uudet<br>ominaisuudet. Voit tehdä haluamasi "
"asetukset uudelleen.<br>Olemme pahoillamme häiriöstä.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:733
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Asetuksesi ovat UUDEMMAT kuin Enlightenment. Tämä on erittäin omituista,"
"<br>eikä näin pitäisi tapahtua ellet ole vaihtanut Enlightenmentia "
"vanhempaan<br>versioon, tai kopioinut asetuksia paikasta, jossa oli käytössä "
"uudempi versio<br>Enlightenmentista. Tämä on huono asia, ja varokeinona "
"asetuksesi on nytpalautettu<br> oletusasetuksiin. Olemme pahoillamme "
"häiriöstä.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1632
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: ../src/bin/e_config.c:1657
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ilmeni virhe tallennettaessa Enlightenmentin<br>asetuksia levylle.Virhettä "
"ei voitu tunnistaa<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni,oli:<br>%"
"s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1668
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenmentin asetustiedostot ovat liian suuria<br>tiedostojärjestelmälle, "
"jolle ne on tallennettu.<br>Tämä virhe on hyvin omituinen, koska tiedostojen "
"pitäisi<br>olla erittäin pieniä. Voisitko tarkistaa<br>kotikansiosi "
"asetukset.<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä "
"tiedosto on poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1681
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Tulostusvirhe ilmeni kirjoitettaessa asetus<br>tiedostoja Enlightenmentille. "
"Kovalevyssäsi on ongelmia,<br>ja se pitää mahdollisesti vaihtaa."
"<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on "
"poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1692
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi kirjoittaa asetustiedostoaan,<br>koska sille ei ole "
"tarpeeksi tilaa kirjoittaa tiedostoa.<br>Joko sinun levytilasi on lopussa "
"tai olet ylittänyt levytilakiintiösi.<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, "
"oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan "
"välttämiseksi.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1704
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenmentin asetustiedosto<br>sulkeutui juuri kun sitä oltiin "
"kirjoittamassa. Tämä on hyvin epätavallista.<br><br>Tiedosto, jossa virhe "
"ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan "
"välttämiseksi.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1729
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Enlightenmentin asetusten kirjoitusongelmat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1099
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Lisäasetukset"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Perusasetukset"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Käytä"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Lisäosat"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:721
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Moduulit"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Säiliö %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Virhe - ei PAM-tukea"
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"PAM-tukea ei rakennettu Enlightenmentiin, joten<br>työpöydän lukitus on "
"poistettu käytöstä."
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Lukitseminen epäonnistui"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Työpöydän lukitseminen epäonnistui, koska jokin sovellus<br>on kaapannut "
"joko näppäimistön, hiiren tai molemmat<br>ja kaappausta on mahdoton rikkoa."
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Syötä lukituksen avaava salasanasi, kiitos"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Todennusjärjestelmän virhe"
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"PAM:a käyttävälle todennukselle tuli virheitä\n"
"todennusistunnon aloittamisessa. Virhekoodi oli <hilight>%i</hilight>.\n"
"Tämä on paha juttu, eikä tätä pitäisi tapahtua. Raportoi tämä bugi, kiitos."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Epätäydelliset ikkunan ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Ikkuna, jolle olet luomassa kuvaketta,<br>ei sisällä ikkunan nimi- ja "
"luokkaominaisuuksia,<br>joten tarvittuja ominaisuuksia, joita<br>tarvitaan "
"kuvakkeen käyttämiseksi tälle ikkunalle, ei voida arvata. Sen sijaan sinun "
"<br>täytyy käyttää ikkunan otsikkoa. Tämä toimii vain,<br>jos ikkunan "
"otsikko on sama kuin<br>ikkunan avautuessa eikä muutu."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:215
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Työpöydän alkioeditori"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Kuvake"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:470
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Perusinfo"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:471 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:477
msgid "Executable"
msgstr "Suoritettava ohjelma"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:485
msgid "Comment"
msgstr "Kommentti"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:510
msgid "General"
msgstr "Yleiset 6?"
#. - general info -
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:513
msgid "Generic Name"
msgstr "Yleinen nimi"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:518
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Ikkunan luokka"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:522
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:189
msgid "Categories"
msgstr "Kategoriat"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:526
msgid "Mime Types"
msgstr "Mime-tyypit"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:532
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:533
msgid "Startup Notify"
msgstr "Käynnistyksen huomautus"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:535
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Aja päätteessä"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:537
msgid "Show in Menus"
msgstr "Näytä valikoissa"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:541
msgid "Desktop file"
msgstr "Työpöytätiedosto"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:542
msgid "Filename"
msgstr "Tiedostonimi"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:571
msgid "Select an Icon"
msgstr "Valitse kuvake"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:640
msgid "Select an Executable"
msgstr "Valitse suoritettava ohjelma"
#: ../src/bin/e_entry.c:493 ../src/bin/e_fm.c:6929
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:271
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:124
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:111
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
#: ../src/bin/e_entry.c:506 ../src/bin/e_fm.c:6839
msgid "Cut"
msgstr "Leikkaa"
#: ../src/bin/e_entry.c:517 ../src/bin/e_fm.c:4940 ../src/bin/e_fm.c:6856
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: ../src/bin/e_entry.c:528 ../src/bin/e_fm.c:6668 ../src/bin/e_fm.c:6870
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
#: ../src/bin/e_entry.c:540
msgid "Select All"
msgstr "Valitse kaikki"
#: ../src/bin/e_exec.c:220 ../src/bin/e_utils.c:201
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: ../src/bin/e_exec.c:221 ../src/bin/e_utils.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment ei pystynyt alustamaan lapsiprosessia:<br><br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:314
msgid "Application run error"
msgstr "Ohjelman ajovirhe"
#: ../src/bin/e_exec.c:316
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment ei voinut suorittaa sovellusta:<br><br>%s<br><br>Sovelluksen "
"käynnistys epäonnistui."
#. Create The Dialog
#: ../src/bin/e_exec.c:420
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Sovelluksen suoritusvirhe"
#: ../src/bin/e_exec.c:432
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "Sovelluksen %s suoritus loppui odottamatta."
#: ../src/bin/e_exec.c:438
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Lopetuskoodi %i palautettiin sovelluksesta %s."
#: ../src/bin/e_exec.c:445
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s keskeytyi keskeytyssignaaliin."
#: ../src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s keskeytyi lopetussignaaliin."
#: ../src/bin/e_exec.c:451
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s keskeytyi poikkeussignaaliin."
#: ../src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s keskeytyi liukulukuvirheeseen."
#: ../src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s keskeytyi keskeyttämättömään kill-signaaliin."
#: ../src/bin/e_exec.c:460
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s keskeytyi segmentointivirheeseen."
#: ../src/bin/e_exec.c:463
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s keskeytyi rikkoutuneeseen putkeen."
#: ../src/bin/e_exec.c:466
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s keskeytyi terminaatiosignaaliin."
#: ../src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s keskeytyi väylävirheeseen."
#: ../src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s keskeytyi signaaliin %i."
#: ../src/bin/e_exec.c:528
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Loput tulosteesta jätettiin pois. Tallenna tuloste katseltavaksi.***\n"
#: ../src/bin/e_exec.c:592 ../src/bin/e_exec.c:666 ../src/bin/e_exec.c:672
msgid "Error Logs"
msgstr "Virhelogit"
#: ../src/bin/e_exec.c:597 ../src/bin/e_exec.c:673
msgid "There was no error message."
msgstr "Virheviestiä ei ollut."
#: ../src/bin/e_exec.c:601 ../src/bin/e_exec.c:680
msgid "Save This Message"
msgstr "Tallenna tämä viesti"
#: ../src/bin/e_exec.c:605 ../src/bin/e_exec.c:683
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Tämä virhelogi tallennetaan tiedostoon %s/%s.log"
#: ../src/bin/e_exec.c:631
msgid "Error Information"
msgstr "Virheinfo"
#: ../src/bin/e_exec.c:639
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Virhesignaalin info"
#: ../src/bin/e_exec.c:650 ../src/bin/e_exec.c:656
msgid "Output Data"
msgstr "Tulosteen data"
#: ../src/bin/e_exec.c:657
msgid "There was no output."
msgstr "Tulostetta ei ollut."
#: ../src/bin/e_fm.c:574
#, fuzzy
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Puuttuva polku"
#: ../src/bin/e_fm.c:577
#, fuzzy, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s ei ole olemassa"
#. printf("FM: SORT %1.3f (%i files) (%i queued, %i added) [%i iter]\n",
#. ecore_time_get() - tt, eina_list_count(sd->icons), queued,
#. added, sd->tmp.iter);
#: ../src/bin/e_fm.c:2817
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i tiedostoa"
#: ../src/bin/e_fm.c:4956 ../src/bin/e_fm.c:7552 ../src/bin/e_fm.c:7682
#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "Tietoa"
#: ../src/bin/e_fm.c:6579 ../src/bin/e_fm.c:6748
#, fuzzy
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Valinnan asetukset"
#: ../src/bin/e_fm.c:6591 ../src/bin/e_fm.c:6760
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:171
msgid "View Mode"
msgstr "Näkymän tila"
#: ../src/bin/e_fm.c:6598 ../src/bin/e_fm.c:6767
msgid "Refresh View"
msgstr "Päivitä näkymä"
#: ../src/bin/e_fm.c:6609 ../src/bin/e_fm.c:6778
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Näytä piilotiedostot"
#: ../src/bin/e_fm.c:6624 ../src/bin/e_fm.c:6793
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Muista järjestys"
#: ../src/bin/e_fm.c:6636 ../src/bin/e_fm.c:6805
msgid "Sort Now"
msgstr "Lajittele nyt"
#: ../src/bin/e_fm.c:6651 ../src/bin/e_fm.c:6823
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Uusi hakemisto"
#: ../src/bin/e_fm.c:6940
msgid "Rename"
msgstr "Nimeä uudelleen"
#: ../src/bin/e_fm.c:6950
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_fm.c:7191 ../src/bin/e_fm.c:7253
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Käytä oletusta"
#: ../src/bin/e_fm.c:7226 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:176
msgid "Grid Icons"
msgstr "Ruudukoidut kuvakkeet"
#: ../src/bin/e_fm.c:7234 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:178
msgid "Custom Icons"
msgstr "Mukautetut kuvakkeet"
#: ../src/bin/e_fm.c:7242 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:186
msgid "List"
msgstr "Listaa"
#: ../src/bin/e_fm.c:7267
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Kuvakkeen koko"
#: ../src/bin/e_fm.c:7417
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Luo uusi hakemisto"
#: ../src/bin/e_fm.c:7418
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Uuden hakemiston nimi:"
#: ../src/bin/e_fm.c:7477
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Uudelleennimeä %s:"
#: ../src/bin/e_fm.c:7479
msgid "Rename File"
msgstr "Uudelleennimeä tiedosto"
#: ../src/bin/e_fm.c:7551 ../src/bin/e_fm.c:7681
#, fuzzy
msgid "Retry"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: ../src/bin/e_fm.c:7555 ../src/bin/e_fm.c:7612 ../src/bin/e_fm.c:7687
#: ../src/modules/wizard/page_030.c:86
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: ../src/bin/e_fm.c:7557 ../src/bin/e_fm.c:7614
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7607
msgid "No to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7609
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7683
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7684
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7689
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7799
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Vahvista poisto"
#: ../src/bin/e_fm.c:7803
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tiedoston<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: ../src/bin/e_fm.c:7809
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Haluatko varmasti poistaa<br>%d valittu(a) tiedostoa hakemistossa:"
"<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:108
msgid "File Properties"
msgstr "Tiedoston ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:338
msgid "File:"
msgstr "Tiedosto:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:345 ../src/bin/e_widget_fsel.c:323
msgid "Size:"
msgstr "Koko:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:352
msgid "Last Modified:"
msgstr "Viimeksi muokattu:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:359
msgid "File Type:"
msgstr "Tiedostotyyppi"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:366
msgid "Permissions"
msgstr "Oikeudet"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:367 ../src/bin/e_widget_fsel.c:339
msgid "Owner:"
msgstr "Omistaja"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr "Muut saavat lukea"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr "Muut saavat kirjoittaa"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr "Omistaja saa lukea"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr "Omistaja saa kirjoittaa"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:385 ../src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1031
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Esikatselu"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:432
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:164
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:174
msgid "Default"
msgstr "Oletus"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr "Pikkukuva"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:438
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:319
msgid "Custom"
msgstr "Mukautettu"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Käytä tätä kuvaketta kaikille tämän tyypin tiedostoille"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Link Information"
msgstr "Linkin info"
#. if (cfdata->type == EDJ)
#. e_dialog_title_set(dia, _("Select an Edj File"));
#. else if (cfdata->type == IMG)
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:502
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
msgid "Select an Image"
msgstr "Valitse kuva"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:214
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu Tt"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:216
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu Gt"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:218
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu Mt"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:220
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu Kt"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:222
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu t"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:253
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Tuntematon tilavuus"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:293
msgid "Removable Device"
msgstr "Irroitettava laita"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1248 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:659
msgid "Plain"
msgstr "Paljas"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1257 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:667
msgid "Inset"
msgstr "Upotettu"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1266 ../src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:703
msgid "Appearance"
msgstr "Ulkoasu"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1274
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Vieritä sisältöä automaattisesti"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1281
msgid "Able to be resized"
msgstr "Koko muutettavissa"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1293 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:738
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Vempain: siirrä/muuta kokoa"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1299 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:744
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Poista tämä vempain"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1725
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Vempain: lopeta siirtäminen/koon muuttaminen"
#: ../src/bin/e_hints.c:151
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Enlightenmentin edellinen istunto on yhä aktiivinen\n"
"tällä näytöllä. Keskeytetään käynnistys.\n"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:67 ../src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Window Locks"
msgstr "Ikkunalukot"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Yleiset lukot"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lukitse ikkuna, jotta se tekee vain sen mitä käsken"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Estä minua muuttamasta tätä ikkunaa vahingossa"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Estä tämän ikkunan sulkeminen"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Älä salli kehysten vaihtuvan tässä ikkunassa"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Muista nämä lukot tälle ikkunalle, kun se seuraavan kerran avautuu"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Estä ohjelmaa muuttamasta ominaisuutta:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:309 ../src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Position"
msgstr "Sijainti"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:311 ../src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:509 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:516
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:597
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:462
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:657
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:313 ../src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:530 ../src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:511 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:553
msgid "Stacking"
msgstr "Pinoutuminen"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:315 ../src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonisoitu tila"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:317 ../src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Stickiness"
msgstr "Tarttuvuus"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:319 ../src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Shaded state"
msgstr "Varjostuksen tila"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:321 ../src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maksimoinnin tila"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:323 ../src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Koko näytön -tila"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Estä minua muuttamasta ominaisuutta:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:344 ../src/bin/e_int_border_remember.c:515
msgid "Border style"
msgstr "Kehyksen tyyli"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Estä minua:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Sulkemasta ikkunaa"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Uloskirjautumasta, kun tämä ikkuna on auki"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Muista nämä lukot"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Edit Icon"
msgstr "Muokkaa kuvaketta"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:76
#, fuzzy
msgid "Add Application..."
msgstr "Lisää sovellus"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:87
msgid "Create Icon"
msgstr "Luo kuvake"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:97
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Lähetä työpöydälle"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:109
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Kiinnitä työpöydälle"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:120
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Irrota työpöydältä"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:129
#, fuzzy
msgid "More..."
msgstr "Tuo..."
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:162
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonisoi"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:354
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maksimoi korkeussuunnassa"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:365
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maksimoi leveyssuunnassa"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:376
msgid "Unmaximize"
msgstr "Poista maksimointi"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:477
#, fuzzy
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr "Lisää näppäimistötoiminto"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:483
#, fuzzy
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "Suosikkisovellukset-valikko"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:488
#, fuzzy
msgid "To Launcher"
msgstr "Lisää käynnistimeen"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:510
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:341
msgid "Border"
msgstr "Kehys"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr "Ohita"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:539 ../src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:514
msgid "State"
msgstr "Tila"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:550
msgid "Remember"
msgstr "Muista"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:566 ../src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Ikkunan ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:778
msgid "Always On Top"
msgstr "Aina päällä"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:789
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:261
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:800
msgid "Always Below"
msgstr "Aina alla"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:892
msgid "Select Border Style"
msgstr "Valitse kehyksen tyyli"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:904
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Käytä E17:n oletuskuvakeasetuksia"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:913
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Käytä sovelluksen tarjoamaa kuvaketta"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:921
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Käytä käyttäjän määrittämää kuvaketta"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:982 ../src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Varjostettu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:995 ../src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Tarttuva"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1008 ../src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Koko näyttö"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1033
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Ikkunalista"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1043 ../src/modules/pager/e_mod_main.c:263
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2797
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2804
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2810
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2813
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2845
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2846
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2847
msgid "Pager"
msgstr "Sivuttaja"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1053
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Ohita tehtäväpalkki"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "ICCCM:n ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:419 ../src/bin/e_int_border_remember.c:476
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Luokka"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:422 ../src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Kuvakkeen nimi"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Kone"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Rooli"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimikoko"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maksimikoko"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Peruskoko"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Muuta askelten kokoa"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Kuvasuhde"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Alkutila"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Ikkunan ID"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Ikkunaryhmä"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Vaihtuma"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Asiakasjohtaja"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Graviteetti"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Aktivoidu"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Hyväksyy aktivoinnin"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Kiireellinen"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Vaadi poistamista"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Vaadi sijaintia"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "NetWM:n ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Malli"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:474 ../src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Ohita tehtäväpalkki"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:475 ../src/bin/e_int_border_remember.c:529
msgid "Skip Pager"
msgstr "Ohita Sivuttaja"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Piilotettu"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:74
msgid "Window Remember"
msgstr "Ikkunamuisti"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:241
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Ikkunan ominaisuudet eivät ole ainutlaatuiset"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehyksen tyyli etc.) ikkunaan<br>, jolla <hilight>ei ole "
"ainutlaatuisia ominaisuuksia</hilight>.<br><br>Tämä tarkoittaa sitä, että se "
"jakaa Nimen/Luokan, vaihtuman, roolin jne. ominaisuuden<br>yhden tai "
"useamman ruudunikkunan kanssa ja ominaisuuksien<br>muistaminen tälle "
"ikkunalle pätee kaikille muilleikkunoille,<br>jotka sopivat näihin "
"ominaisuuksiin.<br><br>Tämä on vain varoitus siinä tapauksessa, ettet "
"tarkoittanut tätä tapahtuvaksi.<br>Jos tarkoitit, paina yksinkertaisesti "
"<hilight>Käytä</hilight>- tai <hilight>OK</hilight>-painiketta<br>, jolloin "
"asetuksesi hyväksytään. Paina <hilight>Peruuta</hilight>, jos et<br>ole "
"varma, eikä mitään muuteta."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:360
msgid "No match properties set"
msgstr "Ei tunnistettavia ominaisuukia asetettuna"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:333
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehystyyli etc.) ikkunaan<br><hilight>määrittämättä, kuinka "
"se tulisi muistaa</hilight>.<br><br>Sinun täytyy määrittää ainakin yksi "
"tapa, jolla ikkuna muistetaan."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehyksen tyyli etc.) ikkunaan<br>, jolla <hilight>ei ole "
"ainutlaatuisia ominaisuuksia</hilight>.<br><br>Tämä tarkoittaa sitä, että se "
"jakaa Nimen/Luokan, vaihtuman, roolin jne. ominaisuuden<br>yhden tai "
"useamman ruudunikkunan kanssa ja ominaisuuksien<br>muistaminen tälle "
"ikkunalle pätee kaikille muilleikkunoille,<br>jotka sopivat näihin "
"ominaisuuksiin.<br><br>Voit luultavasti haluta hyväksyä "
"<hilight>Yhteensovita vain yksi ikkuna</hilight> -ominaisuuden, jos<br> "
"haluat vain yhden instanssin tästä ikkunasta muokattavaksi "
"muiden<br>jäädessä muokkaamatta.<br><br> Tämä on vain varoitus siinä "
"tapauksessa, ettet tarkoittanut tätä tapahtuvaksi.<br>Jos tarkoitit, paina "
"yksinkertaisesti <hilight>Käytä</hilight>- tai <hilight>OK</hilight>-"
"painiketta<br>, jolloin asetuksesi hyväksytään. Paina <hilight>Peruuta</"
"hilight>, jos et<br>ole varma, eikä mitään muuteta."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Nothing"
msgstr "Ei mitään"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:441
msgid "Size and Position"
msgstr "Koko ja sijainti"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:443
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Locks"
msgstr "Lukot"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Koko, sijainti ja lukot"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:447
msgid "Everything"
msgstr "Kaikki"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Remember using"
msgstr "Muista"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:466
msgid "Window name and class"
msgstr "Ikkunan nimi ja luokka"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Window Role"
msgstr "Ikkunan rooli"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Window type"
msgstr "Ikkunan tyyppi"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Transience"
msgstr "Vaihtuma"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Properties to remember"
msgstr "Muistettavat ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Icon Preference"
msgstr "Kuvakkeen ominaisuudet"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuaalityöpöytä"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:525
msgid "Current Screen"
msgstr "Nykyinen näyttö"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ohita ikkunalista"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Match only one window"
msgstr "Sovita vain yksi ikkuna"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:540
msgid "Start this program on login"
msgstr "Aloita tämä ohjelma sisäänkirjauduttaessa"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:544
msgid "Always focus on start"
msgstr "Aktivoi aina aloitettassa"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:42 ../src/bin/e_int_menus.c:204
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:176 ../src/modules/conf/e_conf.c:122
#: ../src/modules/conf/e_conf.c:133
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20
#: ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:325 ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:845
#: ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:318 ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:716
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:804
#: ../src/modules/temperature/e_mod_main.c:281
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:671
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:1093
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:43 ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:48
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144 ../src/modules/wizard/page_050.c:26
msgid "File Manager"
msgstr "Tiedostonhallinta"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:44
#, fuzzy
msgid "Shelf"
msgstr "Hylly #"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduulien asetukset"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Available Modules"
msgstr "Käytettävissä olevat moduulit"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:188
msgid "Load Module"
msgstr "Ota moduuli käyttöön"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:195
msgid "Loaded Modules"
msgstr "Käytössä olevat moduulit"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:202
msgid "Unload Module"
msgstr "Poista moduuli käytöstä"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:212 ../src/bin/e_int_config_modules.c:623
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:640 ../src/bin/e_int_config_modules.c:665
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:121 ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:156
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:178
msgid "Description: Unavailable"
msgstr "Kuvaus: Ei käytettävissä"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:32
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Hyllyn sisältö"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Työkalurivin sisältö"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:93
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Käytettävissä olevat vempaimet"
#. o_add Button to add a gadget
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:100
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Lisää vempain"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:106
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Valitut vempaimet"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:113
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Poista vempain"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 ../src/bin/e_toolbar.c:326
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Ponnahduksen setukset"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:500
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:565
msgid "Layout"
msgstr "Asettelu"
#: ../src/bin/e_intl.c:371
msgid "Input Method Error"
msgstr "Syöttötavan virhe"
#: ../src/bin/e_intl.c:372
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Virhe syöttötavan suoritusohjelman käynnistyksessä.<br><br>Varmistaisitko, "
"että syöte-<br>tapasi asetukset ovat oikeat ja<br>että sinun asetuksillasi "
"ajettavan ohjelman polku on määritetty PATH-muuttujassasi<br>"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Main"
msgstr "Päävalikko"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:98
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Suosikkisovellukset"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:109
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:156
#: ../src/modules/wizard/page_070.c:203
msgid "Applications"
msgstr "Sovellukset"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:134 ../src/bin/e_int_menus.c:1040
#: ../src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Ikkunat"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:164
msgid "About"
msgstr "Tietoa"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:169 ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Teema"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:256
msgid "Virtual"
msgstr "Virtuaali:"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:263 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:84
msgid "Shelves"
msgstr "Hyllyt"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:272
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Näytä/Piilota kaikki ikkunat"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:529
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ei sovelluksia)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:654
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Muokkaa virtuaalityöpöytiä"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1046 ../src/bin/e_int_menus.c:1236
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ei ikkunoita)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1094
msgid "Lost Windows"
msgstr "Kadonneet ikkunat"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1140 ../src/bin/e_int_menus.c:1250
msgid "No name!!"
msgstr "Ei nimeä!!"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1342
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(Ei hyllyjä)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1355 ../src/bin/e_shelf.c:1108
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
msgid "Shelf #"
msgstr "Hylly #"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1408
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Lisää hylly"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1415
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Poista hylly"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:71 ../src/bin/e_shelf.c:1683
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Hyllyn asetukset"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:518
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr "Pikkuruinen"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:520
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:522
#: ../src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Keskiarvoinen"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:524
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Suuri"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:526
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr "Valtava"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:532 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:637
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Muokkaa sisältöä"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:555
msgid "Above Everything"
msgstr "Kaiken päällä"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:557
msgid "Below Windows"
msgstr "Ikkunoiden alla"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:559
msgid "Below Everything"
msgstr "Kaiken alla"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:561
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Salli ikkunoidenn limittyä hyllyn kanssa"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:598
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Kutista sisältöä vastaavaksi"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:600
msgid "Shelf Size"
msgstr "Hyllyn koko"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:602
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pikseliä"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:606
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:648
msgid "Styles"
msgstr "Tyylit"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:644
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automaattinen piilotus"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:645
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Piilota hylly automaattisesti"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:648
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Näytä hiiren hiirenheilautuksella"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:650
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Näytä hiirenklikkauksella"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:652
msgid "Hide timeout"
msgstr "Piiloutumisen viive"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:654 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:658
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sekuntia"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:656
msgid "Hide duration"
msgstr "Piiloutumisen kesto"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:664
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Näytä kaikilla työpöydillä"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:666
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Näytä määritetyillä työpöydillä"
#: ../src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Mahdollinen IPC-hakkerointiyritys. IPC-pistoke-\n"
"hakemisto on jo olemassa, MUTTA sillä on\n"
"liialliset oikeudet (täytyy olla vain ja ainoastaan\n"
"omistajan luettavissa ja kirjoitettavissa)\n"
"tai sinä et ole sen omistaja. Tarkistaisitko:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: ../src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"IPC-pistokehakemistoa ei voi luoda tai\n"
"tarkastella.\n"
"Tarkistaisitko:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: ../src/bin/e_main.c:311
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tstart with desklock on, so password will be asked.\n"
msgstr ""
"Valinnat:\n"
"\t-näyttö DISPLAY\n"
"\t\tYhdistys näyttöön DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLisää keinotekoisen xinerama-ruudun (oikeiden sijaan)\n"
"\t\tLisää niin monta kun haluat. Ne kaikki korvaavat oikeita\n"
"\t\txinerama-ruutuja, jos yhtäkään. Tätä voidaan käyttää\n"
"\t\txineraman simuloimiseen.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\tKäytä asetusprofiilia CONF_PROFILE käyttäjän valitseman vakion sijaan tai "
"vain \"default\".\n"
"\t-hyvä\n"
"\t\tOle hyvä.\n"
"\t-paha\n"
"\t\tOle paha.\n"
"\t-psykoottinen\n"
"\t\tOle psykoottinen.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:380
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää Ecorea!\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:406
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää tiedostojärjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:418
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää poistumissignaalinkäsittelijää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:424
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää HUP-signaalin käsittelijää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:436
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää X-yhteyttään.\n"
"Oletko asettanut DISPLAY-muuttujan?"
#: ../src/bin/e_main.c:444
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää hätähälytysjärjestelmäänsä.\n"
"Oletko asettanut DISPLAY-muuttujan?"
#: ../src/bin/e_main.c:467
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää yhteysjärjestelmäänsä.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:475
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää IPC-järjestelmäänsä.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:484
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa xineraman käärimistä.\n"
"Tätä ei pitäisi tapahtua."
#: ../src/bin/e_main.c:503
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää Evas-järjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:509
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että ecore_evas ei tue ohjelmistopohjaista\n"
"X11-renderöintiä Evasissa. Tarkista Evas- ja Ecore-asennuksesi ja tarkista\n"
"että ne tukevat ohjelmistopohjaista X11-renderöintiä."
#: ../src/bin/e_main.c:516
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että ecore_evas ei tue ohjelmistopohjaista\n"
"puskurirenderöintiä Evasissa. Tarkkista Evas ja Ecore asennuksesi ja "
"tarkista\n"
"että ne tukevat ohjelmistopohjaista ohjelmistopohjaista "
"puskurirenderöintimoottoria."
#: ../src/bin/e_main.c:532 ../src/bin/e_main.c:539
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää FDO-työpöytäjärjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:553
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi luoda hakemistoja kotihakemistoosi.\n"
"Ehkä sinulla ei ole kotihakemistoa, tai levy on täynnä?"
#: ../src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää tiedostorekisterijärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:572
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää asetusjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:586
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hyllyjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää osoitinjärjestelmää."
#: ../src/bin/e_main.c:603
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa reittejä tiedostojen löytämiselle.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: ../src/bin/e_main.c:621
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää fonttijärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:632
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää teemajärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:637
msgid "Starting International Support"
msgstr "Käynnistetään kansainvälisyyden tuki"
#: ../src/bin/e_main.c:642
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää kansainvälisyyden järjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:653
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää aloitusruutua.\n"
"Ehkäpä muisti on vähänä?"
#: ../src/bin/e_main.c:664
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Testataan formaattitukea"
#: ../src/bin/e_main.c:675
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi luoda puskurikangasta. "
"Tarkistaisitko,\n"
"että Evasilla on ohjelmistopohjainen puskurimoottorin tuki.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:686
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata PNG-tiedostoja. Tarkista, "
"että\n"
"Evasilla on PNG-latauksen tuki.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:695
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata JPEG-tiedostoja. Tarkista,\n"
"että Evasilla on JPEG-latauksen tuki.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:704
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata EET-tiedostoja. Tarkista,\n"
"että Evasilla on EET-latauksen tuki.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:715
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata PNG-tiedostoja. Tarkista, "
"että\n"
"Evasilla on PNG-latauksen tuki.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:724
msgid "Setup Screens"
msgstr "Aseta näytöt"
#: ../src/bin/e_main.c:729
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment asettama ikkunanhallinta kaikille järjestelmäsi näytöille\n"
"epäonnistui. Ehkäpä toinen ikkunamanageri on käynnissä?\n"
#: ../src/bin/e_main.c:735
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Aseta näytönsäästäjä"
#: ../src/bin/e_main.c:740
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment ei voi säätää X-näytönsäästäjää."
#: ../src/bin/e_main.c:744
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Aseta työpöydän lukko"
#: ../src/bin/e_main.c:749
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa työpöydän lukitusjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:762
msgid "Setting up Paths"
msgstr "Asetetaan polkuja"
#: ../src/bin/e_main.c:779
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Aseta järjestelmän kontrollit"
#: ../src/bin/e_main.c:784
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää järjestelmäkomentojärjestelmää.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:789
msgid "Setup Actions"
msgstr "Aseta toiminnot"
#: ../src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa toimintojärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:798
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Aseta suoritusjärjestelmä"
#: ../src/bin/e_main.c:803
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlighenment ei voi asettaa suoritusjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:807
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Aseta muistamiset"
#: ../src/bin/e_main.c:812
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa muistamisasetuksia."
#: ../src/bin/e_main.c:820
msgid "Setup FM"
msgstr "Aseta tiedostonhallinta"
#: ../src/bin/e_main.c:825
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi aloittaa tiedostonhallintaa.\n"
#.
#. TS("fwin");
#. if (!e_fwin_init())
#. {
#. e_error_message_show(_("Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"));
#. _e_main_shutdown(-1);
#. }
#. _e_main_shutdown_push(e_fwin_shutdown);
#.
#: ../src/bin/e_main.c:838
msgid "Setup Message System"
msgstr "Aseta viestijärjestelmä"
#: ../src/bin/e_main.c:843
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa viestijärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:847
msgid "Setup DND"
msgstr "Aseta Drag & Drop (DND)"
#: ../src/bin/e_main.c:852
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa Drag & Drop -järjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:856
#, fuzzy
msgid "Setup Grab Input Handing"
msgstr "Aseta syötteenkaappauksen hallinta"
#: ../src/bin/e_main.c:861
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa syötteenkaappauksen hallintajärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:865
msgid "Setup Modules"
msgstr "Aseta moduulit"
#: ../src/bin/e_main.c:870
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa moduulijärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:874
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Aseta väriluokat"
#: ../src/bin/e_main.c:879
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa väriluokkajärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:883
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Aseta vempaimenhallinta (Gadcon)"
#: ../src/bin/e_main.c:888
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa vempaimenhallintajärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:893
msgid "Setup DPMS"
msgstr "Aseta DPMS"
#: ../src/bin/e_main.c:898
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Elightenment ei voi säätää DPMS-asetuksia."
#: ../src/bin/e_main.c:902
#, fuzzy
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr "Aseta CPU:n tehokäytäntö"
#: ../src/bin/e_main.c:906
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa ponnahdusjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:911
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Aseta taustakuva"
#: ../src/bin/e_main.c:916
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa työpöydän taustakuvajärjestelmäänsä"
#: ../src/bin/e_main.c:921
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Aseta hiiri"
#: ../src/bin/e_main.c:926
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Elightenment ei voi säätää DPMS-asetuksia."
#: ../src/bin/e_main.c:931
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Aseta hiiri/näppäimistötoiminnot"
#: ../src/bin/e_main.c:936
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hiiri/näppäimistötoimintojärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:940
msgid "Setup Popups"
msgstr "Aseta ponnahdukset"
#: ../src/bin/e_main.c:945
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa ponnahdusjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:950
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Aseta hyllyt"
#: ../src/bin/e_main.c:955
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hyllyjärjestelmäänsä."
#: ../src/bin/e_main.c:960
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Asetetaan pikkukuvien tekijä"
#: ../src/bin/e_main.c:965
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää pikkukuvajärjestelmäänsä.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:970
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr "Aseta tiedostojen järjestely"
#: ../src/bin/e_main.c:974
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa tiedostojenjärjestelyjärjestelmäänsä."
#. load modules
#: ../src/bin/e_main.c:1009
msgid "Load Modules"
msgstr "Lataa moduulit"
#: ../src/bin/e_main.c:1017
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on<br>käynnistetty uudelleen."
"<br>Kaikki moduulit on poistettu käytöstä<br> eikä niitä ladata, jotta voit "
"poistaa<br>ongelmamoduulit kokoonpanostasi. Moduulien<br>asetusvalikon "
"tulisi antaa sinun valita moduulisi<br>uudestaan."
#: ../src/bin/e_main.c:1024
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on käynnistetty uudelleen."
#: ../src/bin/e_main.c:1025
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on<br>käynnistetty uudelleen."
"<br>Kaikki moduulit on poistettu käytöstä<br> eikä niitä ladata, jotta voit "
"poistaa<br>ongelmamoduulit kokoonpanostasi. Moduulien<br>asetusvalikon "
"tulisi antaa sinun valita moduulisi<br>uudestaan."
#: ../src/bin/e_main.c:1033
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Muokkaa hyllyjä"
#: ../src/bin/e_main.c:1043
msgid "Almost Done"
msgstr "Melkein valmis"
#: ../src/bin/e_module.c:124
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Virhe moduulin %s lataamisessa.<br>Yhtäkään moduulia nimeltä %s ei "
"löytynyt<br>etsityistä hakemistoista.<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:128 ../src/bin/e_module.c:141
#: ../src/bin/e_module.c:162
msgid "Error loading Module"
msgstr "Virhe moduulin lataamisessa"
#: ../src/bin/e_module.c:135 ../src/bin/e_module.c:156
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Moduulin %s lataamisessa tapahtui virhe<br>Täydellinen polku tähän moduuliin "
"on:<br>%s<br>Raportoitu virhe oli:<br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:161
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Moduuli ei sisällä kaikkia tarvittuja funktioita"
#: ../src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Moduuli-API:n virhe<br>Virhe moduulin %s käynnistyksessä<br>Moduuli vaatii "
"vähintään moduuli-API:n version %i.<br>Enlightenmentin ilmoittama moduuli-"
"API on: %i.<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:180
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenmentin %s-moduuli"
#: ../src/bin/e_module.c:512
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Haluaisitko poistaa käytöstä tämän moduulin?<br>"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1229
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:281
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän hyllyn?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1230
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr "Vaadit tämän hyllyn poistamista.<br><br>Haluatko varmasti poistaa sen?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1673 ../src/bin/e_toolbar.c:316
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Lopeta kohteiden siirtäminen/koon muuttaminen"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1675 ../src/bin/e_toolbar.c:318
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Aloita kohteiden siirtäminen/koon muuttaminen"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1688
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Muokkaa hyllyn sisältöä"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1693
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Poista tämä hylly"
#: ../src/bin/e_startup.c:61
msgid "Starting"
msgstr "Aloitetaan"
#: ../src/bin/e_sys.c:170
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Tarkistetaan järjestelmän oikeuksia"
#: ../src/bin/e_sys.c:208 ../src/bin/e_sys.c:219 ../src/bin/e_sys.c:228
#: ../src/bin/e_sys.c:237
msgid "System Check Done"
msgstr "Järjestelmän tarkistus valmis"
#: ../src/bin/e_sys.c:314
msgid "Logout problems"
msgstr "Sisäänkirjautumisen ongelmat"
#: ../src/bin/e_sys.c:317
msgid ""
"Logout is taking too long. Some<br>applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?"
msgstr ""
"Uloskirjautuminen kestää liian kauan. Jotkin<br>sovellukset kieltäytyvät "
"sulkeutumasta.<br>Haluatko suorittaa uloskirjautumisen loppuun<br>joka "
"tapauksessa sulkematta näitä<br>sovelluksia ensin?"
#: ../src/bin/e_sys.c:323
msgid "Logout now"
msgstr "Kirjaudu ulos nyt"
#: ../src/bin/e_sys.c:324
msgid "Wait longer"
msgstr "Odota pidempään"
#: ../src/bin/e_sys.c:325
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Peruuta uloskirjautuminen"
#: ../src/bin/e_sys.c:363
msgid "Logout in progress"
msgstr "Uloskirjautuminen käynnissä"
#: ../src/bin/e_sys.c:366
#, fuzzy
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
"Uloskirjautuminen on juuri käynnissä.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: ../src/bin/e_sys.c:395 ../src/bin/e_sys.c:456
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment on kiireinen toisen vaatimuksen takia"
#: ../src/bin/e_sys.c:401
#, fuzzy
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Enlightenment on kirjaamassa sinua ulos.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,<br>kun uloskirjautuminen on alkanut."
#: ../src/bin/e_sys.c:409
#, fuzzy
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Enlightenment sammuttaa järjestelmää.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,\n"
"kun sammutus on alkanut."
#: ../src/bin/e_sys.c:416
#, fuzzy
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Enlightenment uudelleenkäynnistää järjestelmää.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,<br>kun uudelleenkäynnistys on alkanut."
#: ../src/bin/e_sys.c:423
#, fuzzy
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Enlightenment asettaa järjestelmää valmiustilaan.<br>Ennen valmiustilan "
"loppuunsaattamista et voi suorittaa<br>muita järjestelmätoimintoja."
#: ../src/bin/e_sys.c:430
#, fuzzy
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform an other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Enlightenment asettaa järjestelmää lepotilaan.<br>Ennen lepotilan "
"loppuunsaattamista et voi suorittaa<br>muita järjestelmätoimintoja."
#: ../src/bin/e_sys.c:437 ../src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "IIK! Tätä ei pitäisi tapahtua"
#: ../src/bin/e_sys.c:463
msgid "Power off failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:468
#, fuzzy
msgid "Reset failed."
msgstr "Työpöytätiedosto"
#: ../src/bin/e_sys.c:473
#, fuzzy
msgid "Suspend failed."
msgstr "Lepotilan viive"
#: ../src/bin/e_sys.c:478
#, fuzzy
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Järjestelmäsi asettaminen lepotilaan epäonnistui."
#: ../src/bin/e_sys.c:529
msgid "Power off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:532
#, fuzzy
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi uudelleenkäynnistetään.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: ../src/bin/e_sys.c:556
#, fuzzy
msgid "Resetting"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: ../src/bin/e_sys.c:559
#, fuzzy
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi uudelleenkäynnistetään.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: ../src/bin/e_sys.c:582
msgid "Suspending"
msgstr "Asetutaan valmiustilaan"
#: ../src/bin/e_sys.c:585
#, fuzzy
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi asetetaan valmiustilaan.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: ../src/bin/e_sys.c:608
msgid "Hibernating"
msgstr "Asetutaan lepotilaan"
#: ../src/bin/e_sys.c:611
#, fuzzy
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi asetetaan lepotilaan.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: ../src/bin/e_theme_about.c:17
#, fuzzy
msgid "About Theme"
msgstr "Tietoa teemasta"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_theme.c:41
msgid "Set As Theme"
msgstr "Aseta teemaksi"
#: ../src/bin/e_toolbar.c:331
msgid "Configure Toolbar Contents"
msgstr "Muokkaa työkalupalkin sisältöä"
#: ../src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Ei voi poistua - kuolemattomia ikkunoita."
#: ../src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Joitain ikkunoita, joilla on elinaikalukko aktivoituna, on vielä jäljellä. "
"Tämä tarkoittaa sitä,<br>että Enlightenment ei salli itseään suljettavan "
"ennen kuin nämä ikkunat on<br>suljettu tai elinaikalukko poistettu.<br>"
#: ../src/bin/e_utils.c:702
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f tavua"
#: ../src/bin/e_utils.c:706
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f kt"
#: ../src/bin/e_utils.c:710
#, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%'.0f Mt"
#: ../src/bin/e_utils.c:714
#, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%'.1f Gt"
#: ../src/bin/e_utils.c:734
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr "Tulevaisuudessa"
#: ../src/bin/e_utils.c:739
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr "Viimeisimmän minuutin aikana"
#: ../src/bin/e_utils.c:741
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr "%li vuotta sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:743
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr "%li kuukautta sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:745
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr "%li viikkoa sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:747
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr "%li päivää sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:749
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr "%li tuntia sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:751
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr "%li minuuttia sitten"
#: ../src/bin/e_utils.c:757
#: ../src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1145
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:255
#: ../src/modules/wizard/page_020.c:22 ../src/modules/wizard/page_020.c:30
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:63
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:245
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:122
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:109
msgid "Add"
msgstr "Lisää"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:69
msgid "Remove"
msgstr "Poista"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:83
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
msgid "Up"
msgstr "Ylös"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:89
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:265
msgid "Down"
msgstr "Alas"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:288
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Lisää Suosikkeihin"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:294
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:206
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:834
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:281
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:367
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:517
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:647
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:193
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Siirry ylös hakemistossa"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:355
msgid "Permissions:"
msgstr "Oikeudet"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:371
msgid "Modified:"
msgstr "Muokattu"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:610
#, c-format
msgid "You"
msgstr "Sinä"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:659
#, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Suojattu"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:661 ../src/bin/e_widget_fsel.c:670
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:679
#, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Vain luku"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:668 ../src/bin/e_widget_fsel.c:677
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr "Kielletty"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:686
msgid "Read-Write"
msgstr "Luku-Kirjoitus"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:41
#, fuzzy
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Akkumonitorin asetukset"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:92
msgid "Basic Settings"
msgstr "Perusasetukset"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:93
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:136
#, fuzzy
msgid "Check every:"
msgstr "Akun tarkistuksen väli:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:138
#: ../src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:149
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f tiedostoa"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:140
#, fuzzy
msgid "Polling"
msgstr "Paljas"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:143
#, fuzzy
msgid "Show alert on low battery"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:145
#, fuzzy
msgid "Alert when at:"
msgstr "Hälytä akun tason ollessa:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:147
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f minuuttia"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%3.0f%%"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:151
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:153
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f sec"
msgstr "%1.1f sekuntia"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:155
#, fuzzy
msgid "Alert"
msgstr "Kiihdytä"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:160
#, fuzzy
msgid "Auto Detect"
msgstr "Automaattinen piilotus"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:162
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:36
#: ../src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:30
msgid "Internal"
msgstr "Sisäinen"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:164
#, fuzzy
msgid "HAL"
msgstr "ALT"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:167
msgid "Hardware"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Battery"
msgstr "Akku"
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:850
#, fuzzy
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:852
msgid "AC power is recommended."
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:929
msgid "N/A"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1000