You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2777 lines
79 KiB

# Norwegian (bokmål) translation.
# This file is put in the public domain.
# Simen Graaten <simeng@users.sf.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-27 07:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-08 04:03+0100\n"
"Last-Translator: Morten Nilsen <morten@nilsen.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_utils.c:229
#: src/bin/e_apps.c:425
#: src/bin/e_zone.c:607
#: src/bin/e_fileman_file.c:329
#: src/bin/e_fileman_file.c:377
#: src/bin/e_fileman_file.c:405
msgid "Run Error"
msgstr "Kjørefeil"
#: src/bin/e_utils.c:230
#: src/bin/e_apps.c:426
#: src/bin/e_zone.c:608
#: src/bin/e_fileman_file.c:330
#: src/bin/e_fileman_file.c:378
#: src/bin/e_fileman_file.c:406
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å starte en ny underprosess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_utils.c:275
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan ikke avslutte - udødelige vinduer."
#: src/bin/e_utils.c:276
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This means\n"
"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
"Noen vinduer har livstidlås. Dette betyr at Enlightenment ikke vil avslutte\n"
"før disse vinduene har blitt lukket eller låsen blir fjernet.\n"
#: src/bin/e_apps.c:1871
msgid "Application run error"
msgstr "Kjørefeil i applikasjon"
#: src/bin/e_apps.c:1873
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The application failed to start."
msgstr "Enlightenment klarte ikke kjøre applikasjonen:<br><br>%s<br><br>Applikasjonen startet ikke opp."
#: src/bin/e_apps.c:1881
#: src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_module.c:416
#: src/bin/e_config_dialog.c:123
#: src/bin/e_int_border_remember.c:247
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1634
msgid "OK"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_config.c:413
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurasjonsdata må oppgraderes. Dine gamle konfigurasjonsdata\n"
"er slettet og blitt erstattet med et nytt standardoppsett. Dette\n"
"vil skje jevnlig under utviklingsperioden, så ikke rapporter\n"
"dette som et problem. Dette ble gjort for å sikre en fullstendig konfigurasjon\n"
"og du kan nå selv justere ting slik du vil ha det.\n"
#: src/bin/e_config.c:427
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Konfigurasjonsdataene dine er NYERE enn Enlightenment. Dette\n"
"er veldig rart. Den eneste grunnen dette burde skje er om du\n"
"har nedgradert Enlightenment, eller om du har kopiert\n"
"konfigurasjonsfilene til en nyere versjon. Siden dette vil\n"
"virke veldig dårlig har konfigurasjonsfilene dine nå blitt\n"
"erstattet med et standardoppsett.\n"
#: src/bin/e_config.c:2117
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurasjonen er oppgradert"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Beholder %d"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Feil!"
#: src/bin/e_intl.c:348
msgid "Input Method Error"
msgstr "Feil ved skrivemetode"
#: src/bin/e_intl.c:349
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
"please make sure that your input\n"
"method configuration is correct and\n"
"that your configuration's\n"
"executable is in your PATH\n"
msgstr ""
"Feil ved starting av kjørbar fil for skrivemetode\n"
"\n"
"Vennligst forsikre deg om at din\n"
"skrivemetodekonfigurasjon er korrekt og\n"
"at din konfigurasjons\n"
"kjørbare fil er i PATH\n"
#: src/bin/e_actions.c:1280
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Du har bedt om å avslutte Enlightenment.<br><br>Er du sikker?"
#: src/bin/e_actions.c:1287
#: src/bin/e_module.c:565
#: src/bin/e_fileman_smart.c:966
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1289
#: src/bin/e_module.c:566
#: src/bin/e_fileman_smart.c:967
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: src/bin/e_gadman.c:645
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredde"
#: src/bin/e_gadman.c:656
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skjermbredde"
#: src/bin/e_gadman.c:662
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Full skjermbredde"
#: src/bin/e_gadman.c:674
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Sentrér vannrett"
#: src/bin/e_gadman.c:692
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk høyde"
#: src/bin/e_gadman.c:703
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skjermhøyde"
#: src/bin/e_gadman.c:709
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Full skjermhøyde"
#: src/bin/e_gadman.c:721
msgid "Center Vertically"
msgstr "Sentrér loddrett"
#: src/bin/e_gadman.c:733
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avslutt redigeringsmodus"
#: src/bin/e_winlist.c:122
msgid "Select a window"
msgstr "Velg et vindu"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterer mangel på rotvindu og %i skjermbilder!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Fjern velkomstbildet i fremtiden?"
#: src/bin/e_int_menus.c:79
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritter"
#: src/bin/e_int_menus.c:84
msgid "Run Command"
msgstr "Kjør ..."
#: src/bin/e_int_menus.c:108
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_menus.c:115
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:122
msgid "Lost Windows"
msgstr "Fortapte vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:129
msgid "Gadgets"
msgstr "Dingser"
#: src/bin/e_int_menus.c:149
#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:154
#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om dette temaet"
#: src/bin/e_int_menus.c:161
#: src/bin/e_gadget.c:208
#: src/bin/e_module.c:489
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:255
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:384
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:194
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:369
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:299
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:662
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:262
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:473
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:412
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:556
#: src/modules/start/e_mod_main.c:175
#: src/modules/start/e_mod_main.c:270
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:417
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurasjon"
#: src/bin/e_int_menus.c:169
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Omstart av Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:174
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avslutt Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:487
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ingen programmer)"
#: src/bin/e_int_menus.c:592
#: src/bin/e_configure.c:63
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Kontrollpanel"
#: src/bin/e_int_menus.c:600
#: src/bin/e_eap_editor.c:85
msgid "Eap Editor"
msgstr "Applikasjonsikoneditor"
#: src/bin/e_int_menus.c:608
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Testfilbehandler"
#: src/bin/e_int_menus.c:667
#: src/bin/e_int_menus.c:950
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ingen vindu)"
#: src/bin/e_int_menus.c:682
#: src/bin/e_int_menus.c:964
msgid "No name!!"
msgstr "Uten navn"
#: src/bin/e_int_menus.c:700
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Rydd vinduer"
#: src/bin/e_int_menus.c:779
#: src/bin/e_gadget.c:213
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:389
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:374
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:667
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:478
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:560
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:999
#: src/modules/start/e_mod_main.c:274
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:422
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsmodus"
#: src/bin/e_int_menus.c:785
msgid "(Unused)"
msgstr "(Ubrukt)"
#: src/bin/e_main.c:194
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valg:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tKoble til skjermbilde med navn DISPLAY.\n"
"\t\tEks: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLegg til et falsk xinerama-skjermbilde (i steden for et ekte)\n"
"\t\tmed gitt størrelse og posisjon. Legg til så mange du vil. Alle\n"
"\t\terstatter ekte xinerama-skjermbilder, om de finnes. Dette kan\n"
"\t\tbrukes til å simulere xinerama.\n"
"\t\tEks: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tBruk konfigurasjonsprofilen CONF_PROFILE i steden for brukers standardprofil eller velg \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVær god.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVær ond.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVær psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:263
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere Ecore!\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:276
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere filsystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av exit-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:293
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av HUP-signal.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:304
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere X-tilkoblingen.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke å initialisere feilrapporteringssystemet.\n"
"Har du satt DISPLAY-variablen?"
#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp xinerama-grensesnittet.\n"
"Dette burde ikke skje."
#: src/bin/e_main.c:335
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp tilkoblingssystemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å sette opp IPC-systemet.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke å initialisere Evas.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:357
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
"programvarerendret X11 i Evas. Sjekk ved installasjon av Evas og\n"
"Ecore at de støtter programvarerendret X11."
#: src/bin/e_main.c:364
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at ecore_evas ikke støtter\n"
"rendring til programvarebuffer i Evas. Vennligst sjekk din installasjon av Evas og\n"
"Ecore at de støtter rendring til programvarebuffer."
#: src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment found evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan lage et buffer canvas. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for Software Buffer engine\n"
#: src/bin/e_main.c:387
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste PNG filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for lasting av PNG.\n"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste JPEG filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for JPEG filer.\n"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment har oppdaget at evas ikke kan laste EET filer. Vennligst\n"
"sjekk at Evas har støtte for EET filer.\n"
#: src/bin/e_main.c:417
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp miniatyrbildesystemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp filbehandleren.\n"
#: src/bin/e_main.c:437
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke lage underkataloger på ditt hjemmeområde.\n"
"Mangler du hjemmeområde eller er disken din full?"
#: src/bin/e_main.c:445
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke å sette opp konfigurasjonssystemet."
#: src/bin/e_main.c:452
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp søkestier.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:460
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp handlingssystemet."
#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp koblingssysstemet."
#: src/bin/e_main.c:481
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp sprettoppsystemet."
#: src/bin/e_main.c:492
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp skriftsystemet."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp draktsystemet."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp oppstartsskjermbilde.\n"
"Er du tom for minne?"
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment klarte ikke sette opp vindushåndtering av alle skjermbildene.\n"
"Kjører du en annen vindushåndterer?\n"
#: src/bin/e_main.c:527
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp app-systemet."
#: src/bin/e_main.c:534
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp systemet som husker vindustatus."
#: src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke sette opp IPC-sokkel.\n"
"Det er store sjanser for at en instans av Enlightenment allerede kjører.\n"
"Sjekk at Enlightenment ikke allerede kjører på dette skjermbildet, og\n"
"dersom det ikke er tilfellet slette alle filer i ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"og prøv igjen.\n"
"\n"
"Hvis du bruker AFS på hjemmeområdet må du lage en symlenke fra ~/.ecore til\n"
"/tmp/min_katalog/ecore for at Enlightenment skal kunne lage sokler."
#: src/bin/e_main.c:566
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp meldingssystemet."
#: src/bin/e_main.c:573
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dra-og-slipp-systemet."
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp håndtering av innenheter."
#: src/bin/e_main.c:587
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp modulsystemet."
#: src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp vinduslistesystemet."
#: src/bin/e_main.c:601
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke sette opp fargeklassesystemet."
#: src/bin/e_main.c:608
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment klarer ikke å sette opp dingskontrollsystemet."
#: src/bin/e_main.c:615
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp hyllesystemet."
#: src/bin/e_main.c:622
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment klarte ikke sette opp exebufsystemet."
#: src/bin/e_main.c:628
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment feilet ved oppsett av IPC"
#: src/bin/e_main.c:629
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment klarer ikke sette opp IPC-sokkel.\n"
"Det er store sjanser for at en instans av Enlightenment allerede kjører.\n"
"Sjekk at Enlightenment ikke allerede kjører på dette skjermbildet, og\n"
"dersom det ikke er tilfellet slette alle filer i ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"og prøv igjen."
#: src/bin/e_main.c:645
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:647
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment starter opp, vennligst vent."
#: src/bin/e_module.c:107
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modulen: %s<br>Ingen modul kalt %s ble funnet i søkestien for moduler<br>"
#: src/bin/e_module.c:111
#: src/bin/e_module.c:124
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Error loading Module"
msgstr "Feil ved lasting av modul"
#: src/bin/e_module.c:118
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:144
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>Module does not contain all needed functions<br>"
msgstr "Det oppstod en feil ved lasting av modul: %s<br>Full sti til modulen:<br>%s<br>Følgende feil ble rapportert:<br>Modulen inneholder ikke alle nødvendige funksjoner<br>"
#: src/bin/e_module.c:166
#, c-format
msgid "Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: %i.<br>"
msgstr "Feil ved initialisering av modulen: %s<br>Den krever et modul-API med versjon: %i.<br>Enlightement rapporterer modul-API med versjon: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:171
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s-modul"
#: src/bin/e_module.c:400
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Ingen moduler er lastet)"
#: src/bin/e_module.c:474
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:478
#: src/bin/e_int_config_modules.c:306
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
#: src/bin/e_module.c:560
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vil du fjerne denne modulen fra minne?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid "Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr "Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi håper du liker denne programvaren like godt som vi likte å utvikle den.<br><br>Denne programvaren leveres som den er, uten noen form for garanti. Denne programvaren har lisensbetingelser, så vennligst les COPYING og COPYING-PLAIN som følger med programvarepakken.<br><br>Enlightenment er<br><hilight>UNDER UTVIKLING</hilight> og dermed ikke stabil. Mange funksjoner er ikke-eksisterende eller uferdige med barnesykdommer. Du er herved <hilight>ADVART!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Utviklerteamet</title>"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurasjon av Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:66
#: src/bin/e_int_config_background.c:56
msgid "Background Settings"
msgstr "Skrivebordsbakgrunn"
#: src/bin/e_configure.c:67
#: src/bin/e_int_config_theme.c:46
msgid "Theme Selector"
msgstr "Endre skrivebordstema"
#: src/bin/e_configure.c:68
#: src/bin/e_int_config_modules.c:68
msgid "Module Settings"
msgstr "Modulinnstillinger"
#: src/bin/e_configure.c:69
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Musepekeroppsett"
#: src/bin/e_configure.c:70
#: src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivebordsoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:71
#: src/bin/e_int_config_display.c:47
msgid "Display Settings"
msgstr "Skjerminnstillinger"
#: src/bin/e_configure.c:72
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Tastaturfokusinnstillinger"
#: src/bin/e_configure.c:73
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:92
#: src/bin/e_int_config_menus.c:145
msgid "Menu Settings"
msgstr "Menyoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:74
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Ytelsesoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:75
#: src/bin/e_int_config_startup.c:26
#: src/bin/e_int_config_startup.c:71
msgid "Startup Settings"
msgstr "Oppstartsinnstillinger"
#: src/bin/e_configure.c:76
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Applikasjonslisteoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Vinduvisningsoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:78
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Vindumanipulasjonsoppsett"
#: src/bin/e_configure.c:84
#: src/bin/e_config_dialog.c:129
#: src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#: src/bin/e_config_dialog.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Avansert"
#: src/bin/e_config_dialog.c:109
msgid "Basic"
msgstr "Grunnleggende"
#: src/bin/e_config_dialog.c:124
msgid "Apply"
msgstr "Bruk"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:854
#: src/bin/e_file_dialog.c:66
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:565
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:318
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:346
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:856
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:857
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kunne ikke slette <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:969
msgid "Confirm"
msgstr "Bekreft"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:970
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr "Er du sikker du vil slette <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1183
#: src/bin/e_eap_editor.c:322
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1192
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1201
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1210
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Type:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1219
msgid "Protect this file"
msgstr "Beskytt denne filen"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
msgid "Let others see this file"
msgstr "Tillat andre å se på denne filen"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1229
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Tillat andre å endre på denne filen"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1233
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Ikke la andre se eller endre på denne filen"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1237
msgid "Custom settings"
msgstr "Brukervalgt oppsett"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1274
msgid "File Info:"
msgstr "Filinformasjon:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1275
msgid "Owner:"
msgstr "Eier"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1280
msgid "Group:"
msgstr "Gruppe:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1285
msgid "Last Access:"
msgstr "Sist åpnet: "
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1290
msgid "Last Modified:"
msgstr "Sist endret:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1297
msgid "Permissions:"
msgstr "Permisjoner:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1298
msgid "Me"
msgstr "Meg"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
msgid "r"
msgstr ""
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1302
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1311
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1320
msgid "w"
msgstr ""
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1304
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1313
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1322
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
msgid "My Group"
msgstr "Min gruppe"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1316
msgid "Everyone"
msgstr "Alle"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2002
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2313
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1909
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordne ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1921
msgid "By Name"
msgstr "Etter navn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1932
msgid "By Mod Time"
msgstr "Etter modifikasjonstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1943
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1955
msgid "Directory"
msgstr "Mappe"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1975
msgid "Name Only"
msgstr "Kun navn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1984
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2245
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2255
msgid "Open with"
msgstr "Åpne med"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2264
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2275
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2283
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2294
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2302
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:66
#: src/bin/e_int_border_menu.c:135
msgid "Window Locks"
msgstr "Vinduslåser"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Generelle låser"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås vinduet slik at det bare gjør det jeg ber det om"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Beskytt dette vinduet fra utilsiktede endringer fra meg"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Dette er et viktig vindu og trenger beskyttelse fra å bli lukket ved et uhell"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Ikke tillat endring av vindusbord"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Husk disse låsene neste gang vinduet dukker opp"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Ikke la programmet selv endre:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321
#: src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
msgid "Position"
msgstr "Posisjon"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323
#: src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344
#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
#: src/bin/e_int_border_menu.c:170
msgid "Stacking"
msgstr "Nivå"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimert"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Stickiness"
msgstr "Fasthet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331
#: src/bin/e_int_border_locks.c:350
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Shaded state"
msgstr "Opprullet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Maximized state"
msgstr "Maksimert"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskjerm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:339
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Ikke la meg endre:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
msgid "The border style"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:360
msgid "Stop me from:"
msgstr "Forhindre meg fra å:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Closing the window"
msgstr "Stenge vinduet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:363
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logge ut med dette vinduet oppe"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:367
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Husk disse låsene"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:68
msgid "Window Remember"
msgstr "Husk vindusegenskaper"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:230
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Vindusegenskaper er ikke en unik treff"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:233
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse egenskapene.<br><br>Dette er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha denne effekten.<br>Dersom du ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller <hilight>Ok</hilight> igjen,<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. Press <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil bli påvirket."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:318
#: src/bin/e_int_border_remember.c:348
msgid "No match properties set"
msgstr "Ingen utvalgsoperatører valgt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 way of remembering this window."
msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.)<br><hilight>uten å spesifisere hvordan de skal huskes</hilight>.<br><br>Du må velge minst 1 måte å huske dette vinduet."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the <hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one instance of this window to be modified, with<br>additional instances not being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Du har bedt Enlightenment huske egenskaper<br>(slik som størrelse, posisjon, ramme etc.) for et vindu som <hilight>ikke har unike egenskaper</hilight><br><br>Dette betyr det deler Navn/Klasse/Transience/Rolle etc. egenskaper<br>med mer enn 1 annet vindu på skjermen og å huske<br>egenskaper for vinduet vil berøre alle andre vinduer<br>som samsvarer med disse egenskapene.<br><br>Du vil kanskje ønske å skru på <hilight>Kun første vindu</hilight> opsjonen dersom<br>du bare har intensjoner om at bare en instans av dette vinduet skal bli endret,<br>med andre uendret.<br><br>Dette er bare en advarsel tilfelle du ikke ville ha denne effekten.<br>Dersom du ville, bare press <hilight>Bruk</hilight> eller <hilight>Ok</hilight> igjen,<br>og dine innstillinger vil bli akseptert. Press <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>ikke er sikker, og ingenting vil bli påvirket."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Size and Position"
msgstr "Størrelse og posisjon"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Locks"
msgstr "Låser"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Størrelse, posisjon og låser"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:432
msgid "Everything"
msgstr "Alt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:446
msgid "Remember using"
msgstr "Husk vinduet på"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:452
msgid "Window name and class"
msgstr "Vinduets navn og klasse"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:462
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:472
#: src/bin/e_eap_editor.c:371
msgid "Window Role"
msgstr "Vindusrolle"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
msgid "Window type"
msgstr "Type vindu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488
msgid "Transience"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Match only one window"
msgstr "Kun første vindu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper å huske"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Border style"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:512
msgid "Screen zone"
msgstr "Skjermsone"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:514
msgid "Window list skip"
msgstr "Hopp over vindu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klikk vindu for fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Vindu under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:161
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Siste vindu under musepekeren"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Click to focus"
msgstr "Fokus ved klikk"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekerfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Løs fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus for nye vinduer"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Ingen nye vinduer får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alle nye vinduer får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:193
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bare nye dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bare nye dialoger hvis foreldre har fokus får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:199
msgid "Other Settings"
msgstr "Andre innstillinger"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Alltid videresend museklikk til andre applikasjoner"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Museklikk på et vindu bringer det alltid til forgrunnen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Museklikk i et vindu gir det alltid fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:206
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:208
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:250
#: src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Basic Info"
msgstr "Basisinformasjon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:283
msgid "App name"
msgstr "Applikasjonsnavn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
msgid "Executable"
msgstr "Kjørbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Generic Info"
msgstr "Generell informasjon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Window"
msgstr "Vindu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Window Name"
msgstr "Vindusnavn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:357
msgid "Window Class"
msgstr "Vindusklasse"
#: src/bin/e_eap_editor.c:364
msgid "Window Title"
msgstr "Vindustittel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklasse:"
#: src/bin/e_eap_editor.c:393
msgid "Path"
msgstr "Bane"
#: src/bin/e_eap_editor.c:406
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
msgid "Startup Notify"
msgstr "Oppstartsvarsling"
#: src/bin/e_eap_editor.c:412
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vent ved avslutning"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Steder"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:206
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:45
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid på toppen"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:55
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:65
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid nederst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:86
msgid "Maximized"
msgstr "Maksimert"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maksimert vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:113
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maksimert horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:142
msgid "Remember"
msgstr "Husk"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:149
msgid "Borders"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:159
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Send til skrivebord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimér"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:194
msgid "Shaded"
msgstr "Opprullet"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:246
msgid "Sticky"
msgstr "Fast"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:259
msgid "Borderless"
msgstr "Rammeløs"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:272
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fullskjerm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:286
msgid "Skip Window List"
msgstr "Hopp over vindu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:302
msgid "Edit Icon"
msgstr "Rediger ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:309
msgid "Create Icon"
msgstr "Lag ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:319
msgid "Kill"
msgstr "Drep"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:332
msgid "Iconify"
msgstr "Minimér"
#: src/bin/e_int_border_border.c:46
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Valg av vindusbord"
#: src/bin/e_int_border_border.c:197
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Alltid bruk denne borden for dette vinduet"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Vinduvisning"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:144
msgid "Display"
msgstr "Visning"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Vis geometrisk informasjon om vinduet mens the flyttes eller skaleres"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:147
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:192
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animér sammen- og ut- rulling av vinduer"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:151
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk plassering av nye vinduer"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:153
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart plassering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:155
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Dont hide Gadgets"
msgstr "Ikke skjul dingser"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:157
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:213
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Plasser ved musepeker"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:159
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:215
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Plassér manuelt med musepeker"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:177
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Geometri for flytting av vindu"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:178
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:185
msgid "Display information"
msgstr "Vis informasjon"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:180
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Følg vinduet mens det flyttes"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:184
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Geometri for skalering av vindu"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Følg vinduet mens det skaleres"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:191
msgid "Window Shading"
msgstr "Opprulling av vindu"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
#: src/bin/e_int_config_menus.c:172
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixels/sec"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Linear"
msgstr "Lineær"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:199
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Glatt akselerasjon og deakselerasjon"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Accelerate"
msgstr "Akselerer"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:203
msgid "Decelerate"
msgstr "Deakselerer"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:219
msgid "Window Frame"
msgstr "Vindusramme"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:220
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Bruk applikasjonens eget ikon istedet"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Vindumanipulering"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:133
#: src/bin/e_int_config_menus.c:165
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Diverse alternativer"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Bring vinduer til forgrunnen når musen passerer over dem"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "Motstå kanter når man flytter eller skalerer vinduer"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Metode for maksimering"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Smart expansion"
msgstr "Smart utvidelse"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
msgid "Expand the window"
msgstr "Utvid vinduet"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll tilgjengelig plass"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Autoraise"
msgstr "Automatisk heving"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Pause før vinduet heves:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
#: src/bin/e_int_config_desks.c:200
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance"
msgstr "Motstand"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå flytting eller skalering av vinduer over en hindring"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Motstand mellom vinduer:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
#: src/bin/e_int_config_menus.c:157
#: src/bin/e_int_config_menus.c:161
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f piksler"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Motstand ved skjermkant:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Motstand mot skrivebordsobjekter:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:202
msgid "Allow shading/resizing"
msgstr "Tillat opprulling/reskalering"
#: src/bin/e_int_config_background.c:117
msgid "Select Another Image..."
msgstr "Velg et annet bilde..."
#: src/bin/e_int_config_background.c:120
#: src/bin/e_int_config_background.c:186
msgid "Background Preview"
msgstr "Forhåndsvisning av bagkrunn"
#: src/bin/e_int_config_background.c:183
msgid "Select Another Image"
msgstr "Velg et annet bilde..."
#: src/bin/e_int_config_background.c:192
msgid "Set Background For"
msgstr "Sett bakgrunn for"
#: src/bin/e_int_config_background.c:195
msgid "Default Desktop"
msgstr "Standard skrivebord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:197
msgid "This Desktop"
msgstr "Dette Skrivebordet"
#: src/bin/e_int_config_background.c:199
msgid "All Desktops"
msgstr "Alle skrivebord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:156
#: src/bin/e_int_config_desks.c:184
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antall skrivebord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:159
#: src/bin/e_int_config_desks.c:161
#: src/bin/e_int_config_desks.c:187
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:166
#: src/bin/e_int_config_desks.c:194
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skifte av skrivebord med musepeker"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:167
#: src/bin/e_int_config_desks.c:195
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Bytt skrivebord når musen når skjermkanten"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:198
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Hvor lenge musen er på kanten før skifte:"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93
#: src/bin/e_int_config_menus.c:146
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Vis navn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:95
#: src/bin/e_int_config_menus.c:148
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Vis kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:97
#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Vis generelt i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Automatisk rulling"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:155
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marg for automatisk rulling"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:159
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Pekermargin ved autoscrolling"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:166
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Menyrullehastighet"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:168
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixels/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:170
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_menus.c:174
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Klikk/Dra forsinkelse"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:176
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:271
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:310
msgid "Loaded"
msgstr "Lastet"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:314
msgid "Unloaded"
msgstr "Ikke lastet"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:318
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurér"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:322
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:216
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:82
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:100
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:163
msgid "General Settings"
msgstr "Generelle innstillinger"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:88
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Framerate"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_performance.c:90
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_performance.c:130
msgid "Cache Settings"
msgstr "Innstillinger for mellomlager"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Hyppighet for tømming av mellomlager"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:133
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Mellomlager for skrifttyper"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:138
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Mellomlager for bilder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:143
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Antall Edje-filer å mellomlagre"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:148
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f filer"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:151
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Antall Edje-samlinger å mellomlagre"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:153
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f samlinger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:125
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Vis minimerte vinduer"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:127
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Vis vinduer fra andre skrivebord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:129
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Vis vinduer fra andre skjermer"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Selection Settings"
msgstr "Utvalgsinnstillinger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:134
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:210
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Fokuser mens utvalg gjøres"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:136
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:212
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Hev vindu mens utvalg gjøres"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:138
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:214
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Send mus til vindu mens man velger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:140
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Bring frem vinduer mens man velger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:142
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Bytt skrivebord mens man velger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:146
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:222
msgid "Warp Settings"
msgstr "Musepeker"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:147
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:223
msgid "Warp At End"
msgstr "Flytt musepeker til valgt vindu på slutten"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:151
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:231
#, fuzzy
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Scrolleinnstillinger"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:152
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:232
#, fuzzy
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animer scrolling"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:225
msgid "Warp Speed"
msgstr "Hastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:243
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rullehastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240
msgid "Position Settings"
msgstr "Posisjonsoppsett"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:241
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "Horisontal justering"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Vertikal justering"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251
msgid "Size Settings"
msgstr "Størrelsesoppsett"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:252
#, fuzzy
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimal bredde"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:254
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:258
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:262
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:266
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:256
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimal høyde"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:260
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maksimal bredde"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:264
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maksimal høyde"
#: src/bin/e_apps_error.c:37
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Feil ved kjøring av applikasjon"
#: src/bin/e_apps_error.c:49
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s sluttet uventet å kjøre."
#: src/bin/e_apps_error.c:56
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr "%2$s returnerte feilkoden %1$i"
#: src/bin/e_apps_error.c:63
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr "%s ble avbrutt av et avbruddssignal"
#: src/bin/e_apps_error.c:66
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr "%s ble avbrutt av et avlsutningssignal"
#: src/bin/e_apps_error.c:69
#, c-format
#, fuzzy
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr "%s ble avbrutt av et abortsignal"
#: src/bin/e_apps_error.c:72
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr "%s ble avbrutt av en flytpunktfeil"
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
#, fuzzy
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr "%s ble avbrutt av et uavbrytelig drepesignal"
#: src/bin/e_apps_error.c:78
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr "%s ble avbrutt av en segmenteringsfeil"
#: src/bin/e_apps_error.c:81
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr "%s ble avbrutt av en brukken pipe"
#: src/bin/e_apps_error.c:84
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal"
msgstr "%s ble avbrutt av et terminasjonssignal"
#: src/bin/e_apps_error.c:87
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr "%s ble avbrutt av en bussfeil"
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr "%s ble avbrutt av signal nummer %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:220
#: src/bin/e_apps_error.c:286
#: src/bin/e_apps_error.c:292
msgid "Error Logs"
msgstr "Feillogger"
#: src/bin/e_apps_error.c:225
#: src/bin/e_apps_error.c:293
msgid "There was no error message."
msgstr "Det var ingen feilmelding."
#: src/bin/e_apps_error.c:251
msgid "Error Information"
msgstr "Feilinformasjon"
#: src/bin/e_apps_error.c:259
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Feilsignalinformasjon"
#: src/bin/e_apps_error.c:270
#: src/bin/e_apps_error.c:276
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: src/bin/e_apps_error.c:277
msgid "There was no output."
msgstr "Det var ingen utdata"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Importér et bilde"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Oppsett"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Sentrér bildet"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Skalér bildet"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Gjenta bildet"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:96
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:145
msgid "Use E Cursor"
msgstr "Bruk E musepeker"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:147
msgid "Cursor Size"
msgstr "Pekerstørrelse"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f piksler"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:72
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Vis oppstartsskjerm"
#: src/bin/e_int_config_display.c:142
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:210
msgid "Resolution"
msgstr "Oppløsning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:150
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Oppfriskningshastighet"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batteri-modul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:136
msgid "A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or <hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr "En enkel batterimåler som benytter <hilight>ACPI</hilight> eller <hilight>APM</hilight><br> på Linux for å måle batteri og nettspenningstatus.<br>Modulen fungerer på Linux og FreeBSD, men har samme nøyaktighetsgrad<br>som BIOS og operativsystemets kjernedriver."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:562
msgid "Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to switch to an AC source."
msgstr "Batteriet ditt begynner å bli tomt.<br>Du burde koble til et AC-adapter."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:627
msgid "NO INFO"
msgstr "INGEN INFO"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:802
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1113
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1263
msgid "NO BAT"
msgstr "INGEN BATTERI"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:826
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1288
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "FEIL DRIVER"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:850
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1145
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1312
msgid "FULL"
msgstr "FULL"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:911
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1373
msgid "High"
msgstr "Høy"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:915
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1377
msgid "Low"
msgstr "Lav"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:919
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1381
msgid "Danger"
msgstr "Fare"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:923
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1385
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1552
msgid "Charging"
msgstr "Lader"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:45
msgid "Battery Configuration"
msgstr "Batterioppsett"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:97
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grunnleggende innstillinger"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:98
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:149
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Vis advarsel når batterinivået er lavt"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:102
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:160
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:92
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:177
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:177
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:115
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:249
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:404
#: src/modules/start/e_mod_config.c:75
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:90
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:130
msgid "Extras"
msgstr "Tillegg"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:103
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:161
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:93
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:101
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:178
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:101
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:178
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:116
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:193
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:250
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:405
#: src/modules/start/e_mod_config.c:76
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:91
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:131
msgid "Allow windows to overlap this gadget"
msgstr "Tillat vinduer å overlappe dette objektet"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:141
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avanserte innstillinger"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:143
msgid "Check battery every:"
msgstr "Sjekk batteriet med intervall:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:146
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:361
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekund"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:152
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Advarsel når batteriet er nede i:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:155
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minutter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:97
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment klokke-modul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klokkemodul for E17."
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:41
msgid "Clock Configuration"
msgstr "Klokkeoppsett"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:84
msgid "No Digital Display"
msgstr "Fjern digital klokke"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
msgid "12 Hour Display"
msgstr "12-timers klokke"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
msgid "24 Hour Display"
msgstr "24-timers klokke"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment vinduskygge-modul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
msgid "This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware acceleration."
msgstr "Dette er vinduskyggemodulen som tegner skygger på skrivebordet<br>uten spesielle tillegg til X-tjeneren eller maskinvareakselerasjon."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:42
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Vinduskyggeoppsett"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:122
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
msgid "High Quality"
msgstr "Høy kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium Quality"
msgstr "Gjennomsnittlig"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
msgid "Low Quality"
msgstr "Lav kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Blur Type"
msgstr ""
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Veldig uklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:136
msgid "Fuzzy"
msgstr "Uklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Medium"
msgstr "Midt på treet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Sharp"
msgstr "Skarp"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Very Sharp"
msgstr "Veldig skarp"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Skyggeavstand"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:148
msgid "Very Far"
msgstr "Veldig langt unna"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:150
msgid "Far"
msgstr "Langt unna"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:152
msgid "Near"
msgstr "Nært"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:154
msgid "Very Near"
msgstr "Veldig nært"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:158
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skyggemørkhet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:160
msgid "Very Dark"
msgstr "Veldig mørk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:162
msgid "Dark"
msgstr "Mørk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:164
msgid "Light"
msgstr "Lys"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:166
msgid "Very Light"
msgstr "Veldig lys"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBar-modul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:164
msgid "This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to <hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr "Dette er en programstartermodul for Enlightenment.<br>Den er en eksempelmodul som er laget for å vise frem flere api-funksjoner i Enlightenment 0.17.0.<br>Modulen er i en hurtig utviklingsfase så den vil <hilight>ofte forandre funksjonalitet</hilight> i det den stadig forbedres."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1627
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan ikke legge til ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1629
msgid "You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr "Du forsøkte slippe et applikasjonsikon som ikke<br>har en passende applikasjonsfil på IBar.<br><br>Ikonet kan ikke bli lagt til."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:49
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar oppsett"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:96
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:96
msgid "Show Follower"
msgstr "Vis følger"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:98
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:98
msgid "Auto Fit Icons"
msgstr "Lag plass til ikoner"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:153
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:154
msgid "Follower"
msgstr "Søkelys"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:154
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:155
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:156
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:157
msgid "Follow Speed"
msgstr "Følgehastighet"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:158
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:172
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:159
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:173
#, c-format
msgid "%1.2f px/s"
msgstr ""
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:162
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:163
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikonstørrelse"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:163
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:164
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f piksler"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:167
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:168
msgid "Width"
msgstr "Bredde"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:168
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:169
msgid "Auto Fit"
msgstr "Lag plass til ikoner"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:170
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:171
msgid "Autoscroll Speed:"
msgstr "Animasjonshastighet"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBox-modul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
msgid "This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will hold minimized applications"
msgstr "Dette er en modul som viser ikonifiserte programmer i Enlightenment."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:49
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox oppsett"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:159
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment oversikt-modul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:160
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En oversiktsmodul for navigering i virutuelle skrivebord."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:416
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:564
msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
msgstr "Fast aspekt (behold høyden)"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:420
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:568
msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
msgstr "Fast aspekt (behold bredden)"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:46
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager oppsett"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:101
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:164
msgid "Show Popup"
msgstr "Vis liste ved skifte"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:166
msgid "Show Desktop Name"
msgstr "Vis skrivebordsnavn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:107
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:170
msgid "Desktop Name Position"
msgstr "Posisjon for skrivebordsnavn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:109
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:172
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:111
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:174
msgid "Bottom"
msgstr "Bunn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:185
msgid "Popup Settings"
msgstr "Listeinnstillinger"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:186
msgid "Popup Speed"
msgstr "Oppsprettshastighet"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:118
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment temperatur-modul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:119
msgid "A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux.<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that generate a lot of heat."
msgstr "En modul som viser en måling av <hilight>temperatursensor via ACPI</hilight> på Linux.<br>Spesielt nyttig på bærbare maskiner med rask prosessor som fort kan bli varme."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:61
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Temperaturoppsett"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:179
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:310
msgid "Display Units"
msgstr "Visningsenhet"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:312
msgid "Celsius"
msgstr "Celcius"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:314
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:187
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:360
msgid "Check Interval"
msgstr "Oppdateringsinterval"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:189
msgid "Fast"
msgstr "Rask"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:193
msgid "Slow"
msgstr "Treg"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:195
msgid "Very Slow"
msgstr "Veldig treg"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:202
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:226
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:381
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:393
msgid "High Temperature"
msgstr "Høy temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:205
msgid "200 F"
msgstr "200°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:207
msgid "150 F"
msgstr "150°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:209
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:218
msgid "110 F"
msgstr "110°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:213
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:237
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:386
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:398
msgid "Low Temperature"
msgstr "Lav temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:216
msgid "130 F"
msgstr "130°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:220
msgid "90 F"
msgstr "90°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:229
msgid "93 C"
msgstr "93°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:231
msgid "65 C"
msgstr "65°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:233
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:242
msgid "43 C"
msgstr "43°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:240
msgid "55 C"
msgstr "55°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:244
msgid "32 C"
msgstr "32°C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:342
msgid "Sensors"
msgstr "Føler"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:344
msgid "Temp 1"
msgstr "Temperatur 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:346
msgid "Temp 2"
msgstr "Temperatur 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:348
msgid "Temp 3"
msgstr "Temperatur 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:382
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:387
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f°F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:394
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:399
#, c-format
msgid "%1.0f C"
msgstr "%1.0f°C"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:21
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Oppsettselement 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:23
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Oppsettselement 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:25
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Oppsettselement 3"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:29
msgid "Something Else"
msgstr "Noe annet"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:62
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment test-modul"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:63
msgid "This module is VERY simple and is only used to test the basic<br>interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr "Dette er en VELDIG enkel testmodul og finnes kun for å vise grensesnittet<br>til modulsystemet i Enlightenment 0.17.0.<br>Ignorer denne modulen om du ikke jobber med utvikling av egen modul."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:116
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Modul for kontroll av CPU-hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:117
msgid "A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is especially useful to save power on laptops."
msgstr "En enkel modul som kan justere frekvensen til CPU. <br>Dette er spesielt nyttig på laptop."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:591
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillat overlapping"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:227
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:597
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Velg oppdateringsfrekvens"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:233
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Juster hastighet ved oppstart"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:240
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:609
msgid "Set Controller"
msgstr "Sett kontroller"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:248
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:616
msgid "Set Speed"
msgstr "Sett hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:316
msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the module's setfreq utility."
msgstr "Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med hjelp av modulens setfreq-verktøy."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:344
msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the module's setfreq utility."
msgstr "Det oppstod en feil ved valg av hastighetskontroll for prosessoren<br>med hjelp av modulens setfreq-verktøy."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:499
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Ofte (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Ganske ofte (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:513
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Iblant (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:520
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Skjeldent (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:527
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Veldig skjeldent (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:543
msgid "Manual"
msgstr "Manuelt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:545
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:547
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Skru automatisk ned hastigheten"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:549
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minimumshastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:551
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Maksimumshastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:573
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i MHz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:576
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i GHz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:603
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Sett hastighetsjustering ved oppstart"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment start-modul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Eksperimentell knappmodul for E17"
#: src/modules/start/e_mod_config.c:38
msgid "Start Module Configuration"
msgstr "Oppsett av start-modul"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:84
msgid "Enlightenment Randr Module"
msgstr "Enlightenment randr-modul"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:85
msgid "Module to change screen resolution for E17"
msgstr "Modul som gir mulighet for å bytte oppløsning i E17"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:187
msgid "Restore Resolution on Startup"
msgstr "Gjenopprett oppløsningen ved oppstart"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:309
msgid "Resolution change"
msgstr "Endre oppløsning"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:311
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:381
#, c-format
msgid "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old resolution %dx%d in %d seconds."
msgstr "Vil du beholde den ny oppløsningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Tilbakestiller til %dx%d om %d sekunder."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:390
#, c-format
msgid "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old resolution %dx%d NOW!"
msgstr "Vil du beholde den ny oppløsningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Tilbakestiller til %dx%d NÅ!"
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
msgid "Gadget test"
msgstr ""
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:107
msgid "Test Face Menu Item"
msgstr "Testansiktmenyobjekt"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:46
msgid "ITray Configuration"
msgstr "ITray oppsett"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:125
msgid "Number of Rows"
msgstr "Antall rader"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:126
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:161
msgid "Enlightenment ITray Module"
msgstr "Enlightenment ITray-modul"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
msgid "This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold system tray icons.<br>Beware that this can be buggy due to many systray providing<br>applications not handling the protocol properly, ad the way<br>systray icons work being very limiting and hacky. Do not use<br>this module unless you absolutely must, and if you do, beware<br>of issues that will appear."
msgstr ""