You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

4879 lines
133 KiB

# Polish translation of .
# This file is put in the public domain.
# Grzegorz Gaczyński <grzewho@gmail.com>, 2005.
# Adam Kisiel <lofwyrm@sourceforge.net>, 2006
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-26 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-16 19:51+0200\n"
"Last-Translator: Adam Kisiel <lofwyrm@sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Polish <en@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:35
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Ustawienia Półek"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:62
msgid "Configured Shelves"
msgstr "Skonfigurowane Półki"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:70 src/bin/e_widget_config_list.c:101
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:105
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:72 src/bin/e_fileman_smart.c:3938
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:107
msgid "Delete"
msgstr "Skasuj"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:74 src/bin/e_int_config_modules.c:300
#, fuzzy
msgid "Configure"
msgstr "Konfiguracja"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:236
#, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"shelf?"
msgstr ""
"Zażądałeś skasowania \"%s\".<br><br>Czy na pewno chcesz skasować tę półkę?"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:240 src/bin/e_shelf.c:813
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Czy na pewno chcesz skasować tę półkę?"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39 src/bin/e_int_config_menus.c:88
#: src/bin/e_int_config_menus.c:129
#, fuzzy
msgid "Menu Settings"
msgstr "Ustawienia Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:89 src/bin/e_int_config_menus.c:130
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Pokaż Nazwę w Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91 src/bin/e_int_config_menus.c:132
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Pokaż Komentarz w Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Pokaż Typ w Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Ustawienia Automatycznego Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:139
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Margines Automatycznego Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:141 src/bin/e_int_config_menus.c:145
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pikseli"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Margines Automatycznego Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:149
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:135
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Opcje Różne"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Prędkość Przewijania Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:152
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0 pikseli/sec"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Próg Szybkiego Ruchu Myszy"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:156 src/bin/e_int_config_window_display.c:204
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pikseli/sec"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Opóźnienie Przeciągania po Kliknięciu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:160
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekund"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:130
msgid "Window Locks"
msgstr "Blokady Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Blokady Ogólne"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Zablokuj to Okno tak, by robiło tylko to co mu każę"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Zabezpiecz to Okno przed przypadkowymi zmianami"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "To Okno jest ważne. Nie pozwól na jego przypadkowe zamknięcie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Nie pozwól na zmianę ramki tego okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapamiętaj Blokady dla tego okna i użyj ich następnym razem"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Nie pozwól programowi na zmianę:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:491
msgid "Position"
msgstr "Pozycja"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493 src/bin/e_int_shelf_config.c:311
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:390
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495 src/bin/e_int_border_menu.c:169
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:348
msgid "Stacking"
msgstr "Położenie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Stan Zwinięcia do Ikony"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Stickiness"
msgstr "Przyklejenie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Shaded state"
msgstr "Zwinięcie (Użytkownik)"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Stan maksymalizacji"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Stan Pełnego Ekran"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Nie pozwól mi na zmianę:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354 src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Border style"
msgstr "Typ ramki"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Ostrzegaj mnie w przypadku:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Zamykanie Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Zakończenie sesji, gdy to okno jest otwarte"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
#, fuzzy
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapamiętaj Blokady"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:40
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Zawartość Półki"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:203
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Dostępne Gadżety"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:213
msgid "Add Gadget"
msgstr "Dodaj Gadżet"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:220
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Wybrane Gadżety"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:229
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Usuń Gadżet"
#: src/bin/e_ipc.c:48
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Możliwa próba przejęcia kanału IPC. Katalog \n"
"gniazdka IPC już istnieje, ale ma prawa dostępu\n"
"które są za mało restrykcyjne (powinny być otwarte\n"
"do czytania tylko dla użytkownika i nikogo innego)\n"
"lub nie należą do ciebie. Sprawdź:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:62
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Katalog gniazdek IPC nie może zostać utworzony\n"
"lub sprawdzony.\n"
"Sprawdź:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:77
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Ulubione Aplikacje"
#: src/bin/e_int_menus.c:82 src/bin/e_configure.c:92
msgid "Run Command"
msgstr "Uruchom polecenie"
#: src/bin/e_int_menus.c:92
msgid "Desktops"
msgstr "Pulpity"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:106
msgid "Lost Windows"
msgstr "Utracone Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:113 src/bin/e_actions.c:1853
msgid "Gadgets"
msgstr "Gadżety"
#: src/bin/e_int_menus.c:121 src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:126 src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "O Tym Temacie"
#: src/bin/e_int_menus.c:133 src/bin/e_module.c:453 src/bin/e_gadget.c:209
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:304 src/modules/ibar/e_mod_main.c:912
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:295 src/modules/ibox/e_mod_main.c:695
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:417 src/modules/pager/e_mod_main.c:640
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:144
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:173
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
#: src/bin/e_int_menus.c:141
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Zrestartuj Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:146
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Opuść Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:470
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Brak Aplikacji)"
#: src/bin/e_int_menus.c:528
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zablokuj ekran"
#: src/bin/e_int_menus.c:533
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Pokaż/Ukryj Wszystkie Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:607 src/bin/e_configure.c:63
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Panel Konfiguracyjny"
#: src/bin/e_int_menus.c:612 src/bin/e_configure.c:67
msgid "Wallpaper"
msgstr "Tło Pulpitu"
#: src/bin/e_int_menus.c:617 src/bin/e_configure.c:68
#: src/bin/e_int_config_background.c:298
msgid "Theme"
msgstr "Wystrój"
#: src/bin/e_int_menus.c:622 src/bin/e_configure.c:96
#: src/bin/e_int_config_modules.c:242 src/bin/e_int_config_paths.c:82
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
#: src/bin/e_int_menus.c:630
msgid "Create a new Application"
msgstr "Stwórz Nową Aplikację"
#: src/bin/e_int_menus.c:638
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Testuj Menadżer Plików"
#: src/bin/e_int_menus.c:697 src/bin/e_int_menus.c:857
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Brak Okien)"
#: src/bin/e_int_menus.c:712 src/bin/e_int_menus.c:871
msgid "No name!!"
msgstr "Bez nazwy!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:730
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Uporządkuj Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:809 src/bin/e_gadget.c:215
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
msgid "Edit Mode"
msgstr "Tryb Edycji"
#: src/bin/e_int_menus.c:815
msgid "(Unused)"
msgstr "(Nieużywane)"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:47
msgid "Theme Selector"
msgstr "Wybór Wystroju"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:167 src/bin/e_int_config_background.c:346
#: src/bin/e_int_config_startup.c:173 src/bin/e_int_config_desklock.c:590
msgid "Personal"
msgstr "Osobiste"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:177 src/bin/e_int_config_background.c:355
#: src/bin/e_int_config_startup.c:182
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:184 src/bin/e_int_config_background.c:362
#: src/bin/e_int_config_startup.c:189
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: src/bin/e_apps_error.c:37
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Błąd Wykonania Aplikacji"
#: src/bin/e_apps_error.c:49
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s niespodziewanie zakończył działanie"
#: src/bin/e_apps_error.c:55
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr "%s zwrócił kod wyjścia %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:62
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr "%s został przerwany przez Sygnał Przerwania"
#: src/bin/e_apps_error.c:64
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr "%s został przerwany przez Sygnał Zakończenia"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr "%s został przerwany przez Sygnał Anulowania"
#: src/bin/e_apps_error.c:71
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr "%s został przerwany przez Błąd Zmiennoprzecinkowy"
#: src/bin/e_apps_error.c:74
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr "%s został przerwany przez Bezwzględny Sygnał Zakończenia"
#: src/bin/e_apps_error.c:77
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr "%s został przerwany przez Błąd Pamięci"
#: src/bin/e_apps_error.c:80
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr "%s został przerwany przez Błędny Kanał"
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr "%s został przerwany przez Sygnał Zakończenia"
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr "%s został przerwany przez Błąd Szyny"
#: src/bin/e_apps_error.c:89
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr "%s został przerwany przez sygnał o numerze %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:220 src/bin/e_apps_error.c:289
#: src/bin/e_apps_error.c:295
msgid "Error Logs"
msgstr "Dziennik Błędów"
#: src/bin/e_apps_error.c:225 src/bin/e_apps_error.c:296
msgid "There was no error message."
msgstr "Nie było wiadomości o błędzie"
#: src/bin/e_apps_error.c:229 src/bin/e_apps_error.c:303
msgid "Save This Message"
msgstr "Zapamiętaj Ten Komunikat"
#: src/bin/e_apps_error.c:254
msgid "Error Information"
msgstr "Informacja o Błędzie"
#: src/bin/e_apps_error.c:262
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informacja o Sygnale Błędu"
#: src/bin/e_apps_error.c:273 src/bin/e_apps_error.c:279
msgid "Output Data"
msgstr "Dane Wyjściowe"
#: src/bin/e_apps_error.c:280
msgid "There was no output."
msgstr "Nie było danych wyjściowych"
#: src/bin/e_apps.c:456 src/bin/e_zone.c:636 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:231
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Błąd Uruchamiania"
#: src/bin/e_apps.c:457 src/bin/e_utils.c:232
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nie zdołał stworzyć procesu potomnego:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2102
msgid "Application run error"
msgstr "Błąd wykonania aplikacji"
#: src/bin/e_apps.c:2104
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment nie był w stanie uruchomić aplikacji:<br><br>%"
"s<br><br>Aplikacja nie uruchomiła się."
#: src/bin/e_apps.c:2112 src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327 src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_config_dialog.c:149 src/bin/e_fileman_smart.c:906
#: src/bin/e_module.c:379 src/bin/e_file_dialog.c:70 src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
#: src/bin/e_utils.c:526 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1214
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:358
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:377 src/modules/battery/e_mod_main.c:303
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfiguracja Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_gadcon.c:1008
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_paths.c:74
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: src/bin/e_configure.c:70
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Kursor Myszy"
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Wyświetlanie Okna"
#: src/bin/e_configure.c:72
msgid "Shelves"
msgstr "Półki"
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_actions.c:1744 src/bin/e_actions.c:1746
#: src/bin/e_actions.c:1748 src/bin/e_actions.c:1752 src/bin/e_actions.c:1754
#: src/bin/e_actions.c:1756
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Wirtualne Pulpity"
#: src/bin/e_configure.c:76
#, fuzzy
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Screen Lock"
msgstr "Blokada Ekranu"
#: src/bin/e_configure.c:79
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Window Focus"
msgstr "Aktywizacja Okna"
#: src/bin/e_configure.c:81 src/bin/e_int_config_keybindings.c:597
msgid "Key Bindings"
msgstr "Skróty Klawiaturowe"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Menus"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_configure.c:84
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Inne"
#: src/bin/e_configure.c:85
msgid "Performance"
msgstr "Wydajność"
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Okna Konfiguracji"
#: src/bin/e_configure.c:88 src/bin/e_config_dialog.c:120
msgid "Advanced"
msgstr "Ustawienia Zaawansowane"
#: src/bin/e_configure.c:89
msgid "Startup"
msgstr "Uruchamianie"
#: src/bin/e_configure.c:90
#, fuzzy
msgid "Window List"
msgstr "Lista Okien"
#: src/bin/e_configure.c:91 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Operowanie oknem"
#: src/bin/e_configure.c:93
msgid "Search Directories"
msgstr "Katalogi Przeszukiwania"
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Extensions"
msgstr "Dodatki"
#: src/bin/e_configure.c:104 src/bin/e_config_dialog.c:158
#: src/bin/e_int_border_menu.c:304 src/bin/e_actions.c:1601
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Ustawienia Fokusu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Kliknij Okno aby nadać Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Okno pod Myszką"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Ostatnie Okno pod Myszką"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Kliknij by nadać Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Wskaż by nadać Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Fokus Przyklejony"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus Nowego Okna"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Nowe okna nie otrzymują fokusu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Wszystkie nowe okna otrzymują fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Tylko nowe okna dialogowe otrzymują fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Tylko nowe okna dialogowe jeśli nadrzędne okno ma fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Inne Ustawienia"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Zawsze podaj wychwycone zdarzenia kliknięcia do programów"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Kliknięcie w okno zawsze je podnosi"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Kliknięcie w okno zawsze nadaje mu fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Po zmianie Pulpitu przywróć Fokus ostatnio aktywnemu oknu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Przywróć fokus przy chowaniu i zamykaniu okna"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
msgid "Module Settings"
msgstr "Ustawienia Modułów"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:281
msgid "Module State"
msgstr "Stan Modułu"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:286 src/bin/e_module.c:442
msgid "Enabled"
msgstr "Włączony"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:291
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączony"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:299
msgid "Module Actions"
msgstr "Akcje Modułów"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:304
#, fuzzy
msgid "About"
msgstr "O programie..."
#: src/bin/e_int_config_background.c:55
msgid "Wallpaper Settings"
msgstr "Ustawienia Tła Pulpitu"
#: src/bin/e_int_config_background.c:115 src/bin/e_int_config_background.c:178
msgid "Select Another Image"
msgstr "Wybierz Inny Obraz"
#: src/bin/e_int_config_background.c:184
msgid "Set Wallpaper For"
msgstr "Ustaw Tło Pulpitu Dla"
#: src/bin/e_int_config_background.c:187
msgid "Default Desktop"
msgstr "Pulpit Domyślny"
#: src/bin/e_int_config_background.c:189
msgid "This Desktop"
msgstr "Ten Pulpit"
#: src/bin/e_int_config_background.c:191
msgid "All Desktops"
msgstr "Wszystkie Pulpity"
#: src/bin/e_int_config_background.c:313
msgid "Theme Wallpaper"
msgstr "Tło Pulpitu z Wystroju"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:38
msgid "Window Manager"
msgstr "Zarządca Okien"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:39
msgid "Title Bar"
msgstr "Pasek Tytułowy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:40
msgid "Menu Item"
msgstr "Element Menu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:41
msgid "Textblock Plain"
msgstr "Zwykły Blok Tekstu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:42
msgid "Textblock Light"
msgstr "Mały Blok Tekstu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:43
msgid "Textblock Big"
msgstr "Duży Blok Tekstu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:44
msgid "Move Text"
msgstr "Opis Przesuwania"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:45
msgid "Resize Text"
msgstr "Opis Zmiany Rozmiaru"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:46
msgid "Winlist Title"
msgstr "Tytuł W Liście Okien"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:47
msgid "Configure Heading"
msgstr "Nagłówek Konfiguracji"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:48
msgid "About Title"
msgstr "Tytuł 'O Programie'"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:49
msgid "About Version"
msgstr "Wersja"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:50
msgid "About Text"
msgstr "Tekst 'O programie'"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:51
msgid "Desklock Title"
msgstr "Tekst Blokady Ekranu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:52
msgid "Desklock Password"
msgstr "Hasło Blokady Ekranu:"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:53
msgid "Dialog Error"
msgstr "Okno Dialogowe Błędu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:54
msgid "Exebuf Command"
msgstr "Komenda Bufora Wykonania"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:55
msgid "Splash Title"
msgstr "Tytuł Ekranu Powitalnego"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:56
msgid "Splash Text"
msgstr "Tekst Ekranu Powitalnego"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Splash Version"
msgstr "Wersja Ekranu Powitalnego"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:59
msgid "Widget"
msgstr "Składnik"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:60
msgid "Frame"
msgstr "Ramka"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:61
msgid "Label"
msgstr "Opis"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Buttons"
msgstr "Przyciski"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:63
msgid "Slider"
msgstr "Suwak"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:64
msgid "Radio Buttons"
msgstr "Przyciski Radiowe"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:65
msgid "Check Buttons"
msgstr "Przyciski Wyboru"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:66
msgid "Text List Item"
msgstr "Element Listy Tekstowej"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:67
msgid "List Item"
msgstr "Element Listy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:68
msgid "List Header"
msgstr "Nagłówek Listy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:70
msgid "EFM"
msgstr "EFM"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:71
msgid "Typebuf"
msgstr "Bufor Wprowadzania"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:72 src/bin/e_eap_editor.c:249
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:74
msgid "Module"
msgstr "Moduł"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:75 src/bin/e_int_shelf_config.c:315
msgid "Small"
msgstr "Mały"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:76 src/bin/e_int_border_menu.c:60
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:156
msgid "Normal"
msgstr "Normalny"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:77 src/bin/e_int_shelf_config.c:319
msgid "Large"
msgstr "Duży"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:78
msgid "Small Styled"
msgstr "Styl Zmniejszony"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:79
msgid "Normal Styled"
msgstr "Styl Normalny"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:80
msgid "Large Styled"
msgstr "Styl Zwiększony"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:132
msgid "Font Settings"
msgstr "Ustawienia Czcionek"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:305
msgid "Font Class Configuration"
msgstr "Konfiguracja Klas Czcionek"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:348
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:361
#, fuzzy
msgid "Font Size"
msgstr "Rozmiar Czcionki"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:367
#, c-format
msgid "%2.1f pixels"
msgstr "%2.1f pikseli"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:374
msgid "Enable Font Class"
msgstr "Włącz Klasy Czcionek"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:384
msgid "Hinting"
msgstr "Wygładzanie"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:389
msgid "Bytecode"
msgstr "Bytecode"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:394 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:213
msgid "Automatic"
msgstr "Automatyczny"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:399 src/bin/e_int_config_keybindings.c:681
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:406
msgid "Font Fallbacks"
msgstr "Czcionki Zastępcze"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:409
msgid "Fallback Name"
msgstr "Nazwa Czcionki Zastępczej"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:424
msgid "Enable Fallbacks"
msgstr "Włącz Czcionki Zastępcze"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Ustawienia Wygładzania Czcionek"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "Wygładzanie Bytecode"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Wygładzanie Automatyczne"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Bez Wygładzania"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapamiętaj"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Własności pasują do więcej niż jednego okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Prosisz Enlightenment o zapamiętanie ustawień<BR>(takich jak rozmiar "
"położenie, typ ramki itd.) dla okna,<br>które <highlight>nie jest "
"jednoznacznie identyfikowane przez własności</highlight>.<br><br>Oznacza to, "
"że ma taką samą Nazwę(Name)/Klasę(Class), Typ Okna, Rolę itd.<br>jak co "
"najmniej jeszcze jedno inne okno na ekranie. Zapamiętane ustawienia zostaną "
"zastosowane<br>do wszystkich okien które spełniają te kryteria.<br><br>To "
"tylko ostrzeżenie na wypadek, gdyby nie to było twoim zamiarem.<br>Jeżeli "
"było, po prostu naciśnij przycisk <hightligh>Zastosuj</highlight> lub "
"<hightligh>OK</highlight><br> i ustawienia zostaną zaakceptowane. Naciśnij "
"<hilight>Anuluj</hilight> jeśli<br>nie jesteś pewien, a nic nie zostanie "
"zmienione"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:318 src/bin/e_int_border_remember.c:348
msgid "No match properties set"
msgstr "Nie ustawiono właściwości"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Prosisz Enlightenment o zapamiętanie ustawień<BR>(takich jak rozmiar "
"położenie, typ ramki itd.) dla tego okna<br><highlight>bez wskazania jak "
"okno rozpoznać</highlight>.<br><br>Musisz podać przynajmniej 1 sposób na "
"zapamiętanie tego okna."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Prosisz Enlightenment o zapamiętanie ustawień<BR>(takich jak rozmiar "
"położenie, typ ramki itd.) dla okna,<br>które <highlight>nie jest "
"jednoznacznie identyfikowane przez własności</highlight>.<br><br>Oznacza to, "
"że ma taką samą Nazwę(Name)/Klasę(Class), Typ Okna, Rolę itd.<br>jak co "
"najmniej jeszcze jedno inne okno na ekranie. Zapamiętane ustawienia zostaną "
"zastosowane<br>do wszystkich okien które spełniają te kryteria.<br><br>Być "
"może chcesz włączyć opcję <highlight>Dopasuj tylko jedno okno</"
"highlight><br>jeżeli tylko jedna kopia tego okna ma być zmodyfikowana<br>a "
"pozostałe mają pozostać bez zmian. To tylko ostrzeżenie na wypadek, gdyby "
"nie to było twoim zamiarem.<br>Jeżeli było, po prostu naciśnij przycisk "
"<hightligh>Zastosuj</highlight> lub <hightligh>OK</highlight><br> i "
"ustawienia zostaną zaakceptowane. Naciśnij <hilight>Anuluj</hilight> "
"jeśli<br>nie jesteś pewien, a nic nie zostanie zmienione"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:423
msgid "Nothing"
msgstr "Nic"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:425
#, fuzzy
msgid "Size and Position"
msgstr "Rozmiar i Położenie"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:427 src/bin/e_int_border_remember.c:497
msgid "Locks"
msgstr "Blokady"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:429
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Rozmiar, Położenie i Blokady"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:431
msgid "Everything"
msgstr "Wszystko"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:444
msgid "Remember using"
msgstr "Zapamiętaj przy pomocy"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:450
msgid "Window name and class"
msgstr "Nazwa i Klasa okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:460 src/bin/e_int_border_prop.c:315
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470 src/bin/e_eap_editor.c:358
msgid "Window Role"
msgstr "Rola Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Typ Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Transience"
msgstr "Rodzaj okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapamiętaj właściwości"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Wirtualny Pulpit"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Screen zone"
msgstr "Strefa ekranu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
#, fuzzy
msgid "Window list skip"
msgstr "Pomiń Na Liście Okien"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Match only one window"
msgstr "Dopasuj tylko jedno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:518
msgid "Start this program on login"
msgstr "Uruchom ten program przy Starcie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Automatycznie przesuń na wierzch po najechaniu myszą"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "Przyciągaj do krawędzi przy przesuwaniu i zmianie rozmiaru okien"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Sposób Maksymalizacji"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
#: src/bin/e_int_border_menu.c:232
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny Ekran"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Smart expansion"
msgstr "Inteligentne powiększanie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
msgid "Expand the window"
msgstr "Powiększ okno"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:150
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
msgid "Fill available space"
msgstr "Wypełnij dostępną przestrzeń"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Autoraise"
msgstr "Automatycznie przesuń na wierzch"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Opóźnienie przesuwania na wierzch"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
#: src/bin/e_int_config_desks.c:194
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance"
msgstr "Przyciąganie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Przyciągaj do przeszkody przy przesuwaniu i zmianie rozmiaru okna"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Przyciąganie między oknami:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Przyciąganie do brzegu ekranu:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Przyciąganie do Gadżetów Pulpitu"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:204
msgid "Both directions"
msgstr "Oba kierunki"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:206
#, fuzzy
msgid "Horizontal"
msgstr "Poziomo"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:208
#, fuzzy
msgid "Vertical"
msgstr "Pionowo"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:211
msgid "Allow window manipulation"
msgstr "Pozwól na Operowanie oknem"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:216
#, fuzzy
msgid "Raise Window"
msgstr "Podnieś Okno"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:217
msgid "Raise when starting to move or resize"
msgstr "Podnieś podczas ruchu i zmiany rozmiaru"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:219
msgid "Raise when clicking to focus"
msgstr "Kliknij by aktywizować"
#: src/bin/e_config_dialog.c:135
msgid "Basic"
msgstr "Proste"
#: src/bin/e_config_dialog.c:150
msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:908
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Nie można skasować <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:999 src/bin/e_module.c:528
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61 src/bin/e_actions.c:1481
#: src/bin/e_int_config_display.c:169
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1000 src/bin/e_module.c:529
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62 src/bin/e_actions.c:1483
#: src/bin/e_int_config_display.c:170
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1002
msgid "Confirm"
msgstr "Potwierdź"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr "Czy na pewno chcesz skasować <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1216 src/bin/e_eap_editor.c:313
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Plik:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1234
#, fuzzy, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1243
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1252
msgid "Protect this file"
msgstr "Zabezpiecz ten plik"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1258
msgid "Let others see this file"
msgstr "Pozwól innym widzieć ten plik"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1262
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Pozwól innym modyfikować ten plik"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1266
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Nie pokazuj tego pliku innym"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1270
msgid "Custom settings"
msgstr "Ustawienia Własne"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
msgid "File Info:"
msgstr "Informacje o pliku:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "Owner:"
msgstr "Właściciel:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1313
msgid "Group:"
msgstr "Grupa:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
msgid "Last Access:"
msgstr "Ostanio Czytany:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1323
msgid "Last Modified:"
msgstr "Ostatnio Modyfikowany:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1330
msgid "Permissions:"
msgstr "Prawa dostępu:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Me"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1333 src/bin/e_fileman_smart.c:1342
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1351
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1335 src/bin/e_fileman_smart.c:1344
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1353
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1337 src/bin/e_fileman_smart.c:1346
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1355
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1340
msgid "My Group"
msgstr "Moja Grupa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1349
msgid "Everyone"
msgstr "Wzyscy"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1383 src/bin/e_fileman_smart.c:2032
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3950
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1939
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ułóż Ikony"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1951
msgid "By Name"
msgstr "Według Nazw"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1962
msgid "By Mod Time"
msgstr "Według Czasu Modyfikacji"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1973
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1985
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1993
msgid "View"
msgstr "Widok"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2005
msgid "Name Only"
msgstr "Tylko Nazwa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2014
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2024 src/bin/e_int_config_display.c:365
msgid "Refresh"
msgstr "Odświerz"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3910
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3917
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3929
msgid "Rename"
msgstr "Zmień Nazwę"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X zgłasza, że nie ma %i ekranów ani żadnych okien root!\n"
#: src/bin/e_init.c:108
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Wyłączyć ekran powitalny w przyszłości ?"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Błąd Metody Wprowadzania"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Błąd uruchomienia programu wspomagającego wejście<br><br>upewnij się, że "
"konfiguracja metod wejścia<br>jest poprawna i że program jest w ścieżce "
"przeszukiwania<br>"
#: src/bin/e_main.c:202
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
"\t-ekran DISPLAY\n"
"\t\tPodłącz do ekranu DISPLAY.\n"
"\t\tnp. : -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj FAŁSZYWY ekran xinerama (zamiast rzeczywistego)\n"
"\t\to podanej geomerii. Możesz ich dodać ile tylko chcesz.\n"
"\t\tWszystkie zastąpią rzeczywiste ekrany, jeśli takie istnieją.\n"
"\t\tMoże to być użyte do symulacji xineramy.\n"
"\t\tnp.: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile·CONF_PROFILE\n"
"\t\tUżyj profilu konfiguracyjnego CONF_PROFILE zamiast domyślnie wybranego "
"przez użytkownika lub tylko \"domyślnego\".\n"
"\t-dobrze\n"
"\t\tBądź dobry.\n"
"\t-źle\n"
"\t\tBądź zły.\n"
"\t-psychotycznie\n"
"\t\tBądź psychotyczny.\n"
#: src/bin/e_main.c:271
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić Ecore!\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:284
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu plików.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:295
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału wyjścia. Może masz zbyt mało "
"pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:301
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału HUP.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustanowić połączenia z X\n"
"Czy ustawiłeś zmienną DISPLAY ?"
#: src/bin/e_main.c:320
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustanowić swojego systemu ostrzeżeń.\n"
"Czy ustawiłeś zmienną DISPLAY ?"
#: src/bin/e_main.c:327
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić xineramy.\n"
"Tak nie powinno się stać."
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu połączeń.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu IPC.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:359
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu Evas.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:365
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że ecore_evas nie wspiera programowego\n"
"renderowania X11 w Evas. Proszę sprawdzić Swoją instalację Evas i\n"
"Ecore oraz czy wspierają one programowe renderowanie X11."
#: src/bin/e_main.c:372
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że ecore_evas nie wspiera programowego\n"
"renderowania do bufora w Evas. Proszę sprawdzić Swoją instalację Evas i\n"
"Ecore oraz czy wspierają one programowe renderowanie do bufora."
#: src/bin/e_main.c:385
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że Evas nie potrafi stworzyć bufora\n"
"Upewnij się, czy Evas wspiera Programowe Renderowanie do Bufora\n"
#: src/bin/e_main.c:395
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że Evas nie ładuje plików PNG. Sprawdź\n"
"czy Evas posiada moduł ładujący obrazy PNG\n"
#: src/bin/e_main.c:404
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że Evas nie ładuje plików JPG. Sprawdź\n"
"czy Evas posiada moduł ładujący obrazy JPG\n"
#: src/bin/e_main.c:413
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że Evas nie ładuje plików EET. Sprawdź\n"
"czy Evas posiada moduł ładujący pliki EET\n"
#: src/bin/e_main.c:425
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu tworzenia miniatur.\n"
#: src/bin/e_main.c:434
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nie może uruchomić Menadżera Plików.\n"
#: src/bin/e_main.c:446
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może utworzyć katalogów w katalogu domowym.\n"
"Może nie masz katalogu domowego lub dysk jest pełny?"
#: src/bin/e_main.c:454
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu konfiguracji."
#: src/bin/e_main.c:461
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ścieżek by znaleźć pliki.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:469
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wspierania wielu języków."
#: src/bin/e_main.c:476
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu zdarzeń."
#: src/bin/e_main.c:483
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu powiązań."
#: src/bin/e_main.c:490
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wyskakujących okien."
#: src/bin/e_main.c:501
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu czcionek."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wystrojów."
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ekranu startowego.Może masz zbyt mało "
"pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:529
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment nie jest w stanie zarządzać oknami dla wszystkich ekranów na "
"Twoim\n"
"systemie. Być może jest uruchomiony jakiś inny menedżer okien ?\n"
#: src/bin/e_main.c:536
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu aplikacji."
#: src/bin/e_main.c:543
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu zapamiętywania."
#: src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wiadomości."
#: src/bin/e_main.c:570
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić swojego systemu \"przeciągnij i upuść\"."
#: src/bin/e_main.c:577
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić swojego systemu obsługi przechwytu "
"wprowadzania."
#: src/bin/e_main.c:584
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu modułów."
#: src/bin/e_main.c:591
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu listy okien."
#: src/bin/e_main.c:598
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu klas kolorów."
#: src/bin/e_main.c:605
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu kontroli gadżetów."
#: src/bin/e_main.c:612
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu półki."
#: src/bin/e_main.c:619
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu bufora uruchamiania."
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu blokowania ekranu."
#: src/bin/e_main.c:642 src/bin/e_actions.c:1858 src/bin/e_actions.c:1863
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:644
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Uruchamia się Enlightenment. Proszę czekać."
#: src/bin/e_int_config_startup.c:35
msgid "Startup Settings"
msgstr "Ustawienia Uruchamiania"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:115
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Pokazuj Ekran Powitalny przy uruchamianiu"
#: src/bin/e_int_border_border.c:40
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Wybór Ramki Okna"
#: src/bin/e_int_border_border.c:174
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapamiętaj Ramkę tego okna i użyj jej przy ponownym jego pokazaniu"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid "Lock Failed"
msgstr "Blokada nie powiodła się"
#: src/bin/e_desklock.c:173
#, fuzzy
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Nie powiodła się blokada ekranu, gdyż jedna z<br>aplikacji przechwyciła "
"klawiaturę lub mysz<br> i nie udało się tego przechwycenia anulować."
#: src/bin/e_desklock.c:259
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Podaj hasło odblokowujące ekran"
#: src/bin/e_desklock.c:553
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Błąd Systemu Uwieżytelniania"
#: src/bin/e_desklock.c:554
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Uwieżytelniania przez PAM napotkało błędy przy ustawianiu<br>sesji "
"uwierzytalniania. Kod błedu to <highlight>%i</highligh>.<br>To niedobrze i "
"nie powinno się wydarzyć. Proszę, zgłoś ten błąd."
#: src/bin/e_module.c:109
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.<br>Nie odnaleziono modułu %s w "
"katalogu modułów.<br>"
#: src/bin/e_module.c:113 src/bin/e_module.c:126 src/bin/e_module.c:155
msgid "Error loading Module"
msgstr "Błąd ładowania Modułu"
#: src/bin/e_module.c:120 src/bin/e_module.c:149
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.<br>Pełna ścieżka do modułu to:<br>"
"%s<br>Zgłoszony błąd to:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:154
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Moduł nie zawiera wszystkich potrzebnych funkcji"
#: src/bin/e_module.c:170
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Błąd API Modułu<br>Błąd podczas uruchamiania Modułu: %s<br>Wymaga on API "
"modułu w wersji przynajmniej: %i.<br>API modułu polecane przez Enlightenment "
"to: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Moduł %s dla Enlightenment"
#: src/bin/e_module.c:438
#, fuzzy
msgid "About..."
msgstr "O programie..."
#: src/bin/e_module.c:523
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Czy chciałbyś wyładować ten moduł?<br>"
#: src/bin/e_file_dialog.c:58
msgid "Places"
msgstr "Miejsca"
#: src/bin/e_file_dialog.c:60
msgid "Home"
msgstr "Katalog Domowy"
#: src/bin/e_file_dialog.c:61 src/bin/e_actions.c:1686
#: src/bin/e_actions.c:1688 src/bin/e_actions.c:1690 src/bin/e_actions.c:1692
#: src/bin/e_actions.c:1694 src/bin/e_actions.c:1699 src/bin/e_actions.c:1705
#: src/bin/e_actions.c:1710 src/bin/e_actions.c:1715 src/bin/e_actions.c:1717
#: src/bin/e_actions.c:1719 src/bin/e_actions.c:1721 src/bin/e_actions.c:1723
#: src/bin/e_actions.c:1725 src/bin/e_actions.c:1727 src/bin/e_actions.c:1729
#: src/bin/e_actions.c:1731 src/bin/e_actions.c:1733 src/bin/e_actions.c:1735
#: src/bin/e_actions.c:1737 src/bin/e_actions.c:1739 src/bin/e_actions.c:1875
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
#: src/bin/e_file_dialog.c:62 src/bin/e_int_config_paths.c:80
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: src/bin/e_file_dialog.c:71 src/bin/e_entry_dialog.c:71
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:209
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/bin/e_entry_dialog.c:70
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_shelf.c:729 src/bin/e_int_shelf_config.c:59
#, fuzzy
msgid "Shelf Configuration"
msgstr "Konfiguracja Półki"
#: src/bin/e_shelf.c:735
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Zakończ Przesuwanie/Zmianę Rozmiaru składników"
#: src/bin/e_shelf.c:737
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Rozpocznij Przesuwanie/Zmianę Rozmiaru składników"
#: src/bin/e_shelf.c:742
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Konfiguracja Zawartości Półki"
#: src/bin/e_shelf.c:747
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Usuń tę półkę"
#: src/bin/e_shelf.c:814
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr "Zażądałeś usunięcia tej Półki.<br><br>Czy na pewno chcesz ją usunąć?"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Uruchamia się %s"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:49
msgid "Always On Top"
msgstr "Zawsze na wierzchu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Always Below"
msgstr "Zawsze poniżej"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:92 src/bin/e_int_border_menu.c:181
#: src/bin/e_actions.c:1635
msgid "Maximize"
msgstr "Maksymalizuj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:102
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Zmaksymalizuj pionowo"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:112
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Zmaksymalizuj poziomo"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:137
msgid "Remember"
msgstr "Zapamiętaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:144
msgid "Borders"
msgstr "Ramki"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:157
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Wyślij na Pulpit"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:193
msgid "Shaded"
msgstr "Zwiniń"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:206
msgid "Sticky"
msgstr "Przyklej"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:219
msgid "Borderless"
msgstr "Bez ramki"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:246
msgid "Skip Window List"
msgstr "Pomiń Na Liście Okien"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Edit Icon"
msgstr "Edytuj Ikonę"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:271
msgid "Create Icon"
msgstr "Utwórz Ikonę"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:280 src/bin/e_int_border_prop.c:73
msgid "Window Properties"
msgstr "Właściwości Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:293 src/bin/e_actions.c:1606
msgid "Kill"
msgstr "Zabij"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:321 src/bin/e_actions.c:1591
msgid "Raise"
msgstr "Podnieś"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:329 src/bin/e_actions.c:1596
msgid "Lower"
msgstr "Obniż"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Iconify"
msgstr "Do Ikony"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:603
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Niekompletne Właściwości Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:604
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Okno, dla którego tworzysz ikonę nie ma<br>ustawionej nazwy ani klasy,"
"<br>nie można więc odgadnąć, jakie wartości będą miały "
"parametry<br>potrzebne dla tego okna. Trzeba będzie użyć zamiast "
"tego<br>tytułu okna. To zadziała tylko wtedy, gdy tytył jest taki<br>sam jak "
"przy uruchomieniu programu<br>i nie zmienia się w trakcie jego działania"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33 src/bin/e_int_config_cursor.c:93
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:142
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Ustawienia Kursora"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95 src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Użyj Kursora Enlightenment"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97 src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Użyj Kursora X"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Cursor Size"
msgstr "Rozmiar Kursora"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pikseli"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:61
msgid "Search Path Configuration"
msgstr "Konfiguracja Katalogów Przeszukiwania"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:70
msgid "Data"
msgstr "Dane"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:72
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:76
msgid "Themes"
msgstr "Wystroje"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:78
msgid "Init"
msgstr "Inicjalizacja"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:84
msgid "Backgrounds"
msgstr "Tło"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:86
msgid "Input Methods"
msgstr "Metody Wprowadzania"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:88
msgid "Messages"
msgstr "Komunikaty"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:135
msgid "E Paths"
msgstr "Ścieżki E"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:156
msgid "Default Directories"
msgstr "Katalogi Domyślne"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:163
msgid "User Defined Directories"
msgstr "Katalogi Zdefiniowane Przez Użytkownika"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:165
msgid "New Directory"
msgstr "Nowy Katalog"
#: src/bin/e_zone.c:637 src/bin/e_fileman_file.c:313
#: src/bin/e_fileman_file.c:364 src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment nie jest w stanie utworzyć procesu potomnego:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Pojemnik %d"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:313
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:316
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:317
msgid "Class"
msgstr "Klasa"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:318
msgid "Icon Name"
msgstr "Nazwa Ikony"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:319
msgid "Machine"
msgstr "Maszyna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:320
msgid "Role"
msgstr "Rola"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:322
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimalny Rozmiar"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:323
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maksymalny Rozmiar"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:324
msgid "Base Size"
msgstr "Bazowy Rozmiar"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:325
msgid "Resize Steps"
msgstr "Kroki Zmiany Rozmiaru"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:327
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Stosunek Wymiarów"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:328
msgid "Initial State"
msgstr "Stan Początkowy"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:329
msgid "State"
msgstr "Stan"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:330
msgid "Window ID"
msgstr "ID Okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:331
msgid "Window Group"
msgstr "Grupa Okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:332
msgid "Transient For"
msgstr "Połączone Z"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:333
msgid "Client Leader"
msgstr "Nadrzędne Okno Klienta"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:334
msgid "Gravity"
msgstr "Grawitacja"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:335
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:337
msgid "Take Focus"
msgstr "Weź Fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:338
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Przyjmij Aktywację"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:339
msgid "Urgent"
msgstr "Pilne"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:340
msgid "Request Delete"
msgstr "Zarządaj Skasowania"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:341
msgid "Request Position"
msgstr "Zarządaj Pozycji"
#: src/bin/e_actions.c:1474
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść ?"
#: src/bin/e_actions.c:1476
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Zażądałeś opuszczenie Enlightenment.<br><br>Czy na pewno chcesz wyjść?"
#: src/bin/e_actions.c:1584 src/bin/e_actions.c:1818 src/bin/e_actions.c:1820
#: src/bin/e_actions.c:1822 src/bin/e_actions.c:1824
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:665
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1584
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1591 src/bin/e_actions.c:1596 src/bin/e_actions.c:1601
#: src/bin/e_actions.c:1606 src/bin/e_actions.c:1761 src/bin/e_actions.c:1765
#: src/bin/e_actions.c:1770 src/bin/e_actions.c:1775
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Akcje"
#: src/bin/e_actions.c:1611 src/bin/e_actions.c:1619 src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1635 src/bin/e_actions.c:1637 src/bin/e_actions.c:1640
#: src/bin/e_actions.c:1643 src/bin/e_actions.c:1646 src/bin/e_actions.c:1649
#: src/bin/e_actions.c:1652 src/bin/e_actions.c:1660 src/bin/e_actions.c:1663
#: src/bin/e_actions.c:1666 src/bin/e_actions.c:1669 src/bin/e_actions.c:1672
#: src/bin/e_actions.c:1680
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stan"
#: src/bin/e_actions.c:1611
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Trybu Przyklejenia"
#: src/bin/e_actions.c:1619
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Ikonizacji"
#: src/bin/e_actions.c:1627
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Trybu Pełnego Ekranu"
#: src/bin/e_actions.c:1637
#, fuzzy
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maksymalizuj pionowo"
#: src/bin/e_actions.c:1640
#, fuzzy
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maksymalizuj poziomo"
#: src/bin/e_actions.c:1643
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maksymalizuj na Pełny Ekran"
#: src/bin/e_actions.c:1646
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Tryb Maksymalizacji \"Inteligentny\""
#: src/bin/e_actions.c:1649
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Tryb Maksymalizacji \"Rozrzerzaj\""
#: src/bin/e_actions.c:1652
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Tryb Maksymalizacji \"Wypełnij\""
#: src/bin/e_actions.c:1660
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Zwijania Do Góry"
#: src/bin/e_actions.c:1663
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Zwijania w Dół"
#: src/bin/e_actions.c:1666
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Zwijania w Lewo"
#: src/bin/e_actions.c:1669
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Zwijania w Prawo"
#: src/bin/e_actions.c:1672
#, fuzzy
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Znacznik Zwijania Do Góry"
#: src/bin/e_actions.c:1680
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Znaczik Braku ramki"
#: src/bin/e_actions.c:1686
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Przełączaj Pulpity w Lewo"
#: src/bin/e_actions.c:1688
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Przełączaj Pulpity w Prawo"
#: src/bin/e_actions.c:1690
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Przełączaj Pulpity w Górę"
#: src/bin/e_actions.c:1692
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Przełączaj Pulpity w Dół"
#: src/bin/e_actions.c:1694
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Przełączaj Pulpity o..."
#: src/bin/e_actions.c:1699
#, fuzzy
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Pokaż Pulpit"
#: src/bin/e_actions.c:1705
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Przełączaj na Pulpit..."
#: src/bin/e_actions.c:1710
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Przełączaj Pulpity Liniowo..."
#: src/bin/e_actions.c:1715
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Pokaż Nazwę Pulpitu"
#: src/bin/e_actions.c:1717
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Przełącz na Pulpit 1"
#: src/bin/e_actions.c:1719
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Przełącz na Pulpit 2"
#: src/bin/e_actions.c:1721
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Przełącz na Pulpit 3"
#: src/bin/e_actions.c:1723
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Przełącz na Pulpit 4"
#: src/bin/e_actions.c:1725
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Przełącz na Pulpit 5"
#: src/bin/e_actions.c:1727
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Przełącz na Pulpit 6"
#: src/bin/e_actions.c:1729
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Przełącz na Pulpit 7"
#: src/bin/e_actions.c:1731
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Przełącz na Pulpit 8"
#: src/bin/e_actions.c:1733
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Przełącz na Pulpit 9"
#: src/bin/e_actions.c:1735
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Przełącz na Pulpit 10"
#: src/bin/e_actions.c:1737
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Przełącz na Pulpit 11"
#: src/bin/e_actions.c:1739
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Przełąćz na Pulpit..."
#: src/bin/e_actions.c:1744
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Przesuń Mysz na Ekran 0"
#: src/bin/e_actions.c:1746
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Przesuń Mysz na Ekran 1"
#: src/bin/e_actions.c:1748
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Przesuń Mysz na Ekran..."
#: src/bin/e_actions.c:1752
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Przesuń Mysz do Przodu o 1 Ekran"
#: src/bin/e_actions.c:1754
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Przesuń Mysz do Tyłu o 1 Ekran"
#: src/bin/e_actions.c:1756
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Przesuń Mysz do Przodu/Tyłu o ... Ekranów"
#: src/bin/e_actions.c:1780 src/bin/e_actions.c:1782 src/bin/e_actions.c:1785
#: src/bin/e_actions.c:1789 src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_actions.c:1793
#: src/bin/e_actions.c:1795 src/bin/e_actions.c:1797 src/bin/e_actions.c:1799
#: src/bin/e_actions.c:1801 src/bin/e_actions.c:1803 src/bin/e_actions.c:1805
#: src/bin/e_actions.c:1807 src/bin/e_actions.c:1809 src/bin/e_actions.c:1811
#: src/bin/e_actions.c:1813
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Przesuwanie"
#: src/bin/e_actions.c:1780
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Do Następnego Pulpitu"
#: src/bin/e_actions.c:1782
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Do Poprzedniego Pulpitu"
#: src/bin/e_actions.c:1785
msgid "By Desktop #..."
msgstr "O # Pulpitów..."
#: src/bin/e_actions.c:1789
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Do Pulpitu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1791
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Do Pulpitu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1793
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Do Pulpitu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1795
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Do Pulpitu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1797
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Do Pulpitu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1799
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Do Pulpitu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1801
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Do Pulpitu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1803
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Do Pulpitu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1805
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Do Pulpitu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1807
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Do Pulpitu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1809
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Do Pulpitu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1811
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Do Pulpitu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1813
msgid "To Desktop..."
msgstr "Do Pulpitu..."
#: src/bin/e_actions.c:1818
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Pokaż Główne Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1820
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Pokaż Menu Ulubione"
#: src/bin/e_actions.c:1822
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Pokaż Menu Klientów"
#: src/bin/e_actions.c:1824
#, fuzzy
msgid "Show Menu..."
msgstr "Pokaż Menu..."
#: src/bin/e_actions.c:1831 src/bin/e_actions.c:1836 src/bin/e_actions.c:1871
msgid "Launch"
msgstr "Uruchom"
#: src/bin/e_actions.c:1831
msgid "Defined Command"
msgstr "Zdefiniowane polecenie"
#: src/bin/e_actions.c:1836
msgid "Application"
msgstr "Aplikacja"
#: src/bin/e_actions.c:1841 src/bin/e_actions.c:1843
msgid "Window : List"
msgstr "Okno : Lista"
#: src/bin/e_actions.c:1841
msgid "Next Window"
msgstr "Następne Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1843
msgid "Previous Window"
msgstr "Poprzednie Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1853
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Znacznik Trybu Edycji"
#: src/bin/e_actions.c:1858
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom Ponownie"
#: src/bin/e_actions.c:1863
msgid "Exit"
msgstr "Zakończ"
#: src/bin/e_actions.c:1871
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Okienko Uruchamiania poleceń"
#: src/bin/e_actions.c:1875
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Blokada Pulpitu"
#: src/bin/e_config.c:481
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Dane konfiguracyjne wymagają odnowienia. Twoja stara<br>konfiguracjazostała "
"usunięta i zastąpiona przez nową domyślną. Tak<br> będzie się działopodczas "
"tworzenia Enlightenment, więc nie ma<br> potrzeby zgłaszania błędu.Oznacza "
"to po prostu, że Enlightenment domyślnie<br> wymaga nowszych "
"danychkonfiguracyjnych by być w pełni użyteczne<br>, czego nie posiadają "
"Twoje starepliki konfiguracyjne.<br> Nowy domyślny zestaw naprawi to poprzez "
"ich dodanie.<br>Możesz przekonfigurować wszystko zgodnie ze<br> swoimi "
"upodobaniami.Przepraszamy za zamieszanie w Twojej konfiguracji."
#: src/bin/e_config.c:495
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Twoja konfiguracja jest NOWSZA niż Enlightenment. To bardzo<br>dziwne. Tak "
"nie powinno się stać, chyba że zainstalowałeś starszą<br>wersję "
"Enlightenment lub skopiowałeś konfigurację z nowszej "
"wersji<br>Enlightenment. To jest złe rozwiązanie i dla ostrożności twoja "
"konfiguracja<br>została przywrócona do domyślnej. Przepraszamy za "
"niedogodność."
#: src/bin/e_config.c:518
#, fuzzy, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Pulpit %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1840
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Zaktualizowano Konfigurację"
#: src/bin/e_config.c:1855
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Przy zapisywaniu na dysk konfiguracji Enlightenment<br>pojawił się błąd. Nie "
"udało się stwierdzić jego przyczyny.<br><br>Plik, w którym pojawił sie błąd "
"to:<br>%s<br><br>Plik ten został skasowany, aby nie zachowywać błędnych "
"danych."
#: src/bin/e_config.c:1866
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pliki konfiguracyjne Enlightenment są zbyt duże<br>i nie miesczą się na "
"dysku na którym są zapisywane.<br>To dziwne, bo pliki te powinny być bardzo "
"małe.<br>Sprawdź ustawienia swojego katalogu domowego.<br><br>Plik, dla "
"którego wystąpił bład to:<br>%s<br><br>Ten plik został skasowany, aby nie "
"zachowywać błędnych danych."
#: src/bin/e_config.c:1879
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pojawił się błąd wyjścia przy zapisie pliku "
"konfiguracyjnego<br>Enlightenment. Twój dysk ma kłopoty<br>i być może trzeba "
"go wymienić.<br><br>Plik, dla którego wystąpił błąd to:<br>%s<br><br>Ten "
"plik został skasowany, aby nie zachowywać błędnych danych."
#: src/bin/e_config.c:1890
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment nie może zapisać swoich plików konfiguracyjnych<br>bo zabrakło "
"miejsce na dysku.<br>Albo dysk jest pełny, albo przekroczone<br>zostało "
"ograniczenie quota.<br><br>Plik, dla którego wystąpił bład to:<br>%"
"s<br><br>Ten plik został skasowany, aby nie zachowywać błędnych danych."
#: src/bin/e_config.c:1902
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Plik konfiguracyjny, do którego zapisywał Enlightenment<br>został "
"niespodziewanie zamknięty.<br>To się rzadko zdarza. <br><br>Plik, dla "
"którego wystąpił bład to:<br>%s<br><br>Ten plik został skasowany, aby nie "
"zachowywać błędnych danych."
#: src/bin/e_config.c:1918
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Błąd Zapisu Konfiguracji Enlightenment"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Błąd!"
#: src/bin/e_eap_editor.c:84
msgid "Eap Editor"
msgstr "Edytor Eap"
#: src/bin/e_eap_editor.c:279
msgid "Basic Info"
msgstr "Podstawowe Informacje"
#: src/bin/e_eap_editor.c:280
msgid "App name"
msgstr "Nazwa Aplikacji"
#: src/bin/e_eap_editor.c:289
msgid "Executable"
msgstr "Plik Wykonywalny"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316
msgid "Generic Info"
msgstr "Ogólne Informacje"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: src/bin/e_eap_editor.c:335
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:337
msgid "Window Name"
msgstr "Nazwa Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
#, fuzzy
msgid "Window Class"
msgstr "Klasa Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:352
msgid "Window Title"
msgstr "Tytuł Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:367
msgid "Icon Theme"
msgstr "Wystrój Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:369
msgid "Icon Class"
msgstr "Klasa Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:383
msgid "Misc"
msgstr "Różne"
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
msgid "Startup Notify"
msgstr "Powiadomienie o Uruchomieniu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:387
msgid "Wait Exit"
msgstr "Czekaj na Zakończenie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored in %d seconds."
msgstr ""
"Czy to wygląda OK? Naciśnij <highlight>Tak</highlight> jeśli tak, lub "
"<highlight>Nie</highlight> jeśli nie.<br>Jeśli nie naciśniesz żadnego "
"przycisku poprzednia rozdzielczość<br>%dx%d przy %d Hz zostanie przywrócona "
"po %s sekundach"
#: src/bin/e_int_config_display.c:116
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored <hilight>IMMEDIATELY</hilight>."
msgstr ""
"Czy to wygląda OK? Naciśnij <highlight>Tak</highlight> jeśli tak, lub "
"<highlight>Nie</highlight> jeśli nie.<br>Jeśli nie naciśniesz żadnego "
"przycisku poprzednia rozdzielczość<br>%dx%d przy %d Hz zostanie przywrócona "
"<highlight>NATYCHMIAST</highlight>."
#: src/bin/e_int_config_display.c:166
msgid "Resolution change"
msgstr "Zmiana Rozdzielczości"
#: src/bin/e_int_config_display.c:195
msgid "Display Settings"
msgstr "Ustawienia Ekranu"
#: src/bin/e_int_config_display.c:350
msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"
#: src/bin/e_int_config_display.c:358
msgid "Restore on login"
msgstr "Przywróć przy Starcie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:379
msgid "Missing Features"
msgstr "Brakujące Funkcje"
#: src/bin/e_int_config_display.c:380
msgid ""
"Your X Display Server is missing support for<br>The <hilight>XRandr</"
"hilight> (X Resize and Rotate) extension.<br>You cannot change screen "
"resolutions without<br>The support of this extension. It could also "
"be<br>That at the time <hilight>ecore</hilight> was built there<br>was no "
"XRandr support detected."
msgstr ""
"Twój Serwer X nie wspiera rozszerzenia <br><highlight>XRandr</highlight>(X "
"Resize and Rotate).<br>Nie da się zmieniać rozdzielczości ekranu<br>bez "
"wsparcia dla tego rozszerzenia.<br>Być może przy kompilacji Ecore<br>nie "
"było dostępne wsparcie dla XRandr."
#: src/bin/e_int_config_display.c:451
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót Ekranu"
#: src/bin/e_int_config_display.c:473
msgid "Mirroring"
msgstr "Odbicie Lustrzane"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Ustawienia Okna Ustawień"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:85 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:121
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Domyślny Tryb Okien Dialogowych"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:88 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:124
msgid "Basic Mode"
msgstr "Tryb Podstawowy"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:90 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:126
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Tryb Zaawansowany"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:148
msgid "Import An Image"
msgstr "Zaimportuj Obraz"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Center Image"
msgstr "Centruj Obraz"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:194
msgid "Scale Image"
msgstr "Skaluj Obraz"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:196
msgid "Tile Image"
msgstr "Wypełnij Obrazem"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Ustawienia Listy Okien"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:121 src/bin/e_int_config_performance.c:84
#: src/bin/e_int_config_performance.c:116 src/bin/e_int_config_exebuf.c:98
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:142 src/modules/ibox/e_mod_config.c:95
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:76
msgid "General Settings"
msgstr "Ustawienia Ogólne"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:122
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Pokaż Okna Zwinięte do ikony"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Pokazuj zwinięte okna"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Pokazuj okna z innych ekranów"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:130 src/bin/e_int_config_winlist.c:202
msgid "Selection Settings"
msgstr "Ustawienia Wybierania"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:131 src/bin/e_int_config_winlist.c:203
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Uaktywnij okno przy wybieraniu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133 src/bin/e_int_config_winlist.c:205
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Przesuń okno na wierzch przy wybieraniu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135 src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Przenieś mysz do okna przy wybieraniu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137 src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Odkryj okno przy wybieraniu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139 src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Przjdź do pulpitu przy wybieraniu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:143 src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Warp Settings"
msgstr "Ustawienia Przenoszenia"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:144 src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Warp At End"
msgstr "Przenoś na końcu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:148 src/bin/e_int_config_winlist.c:224
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:109 src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Ustawienia Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:149 src/bin/e_int_config_winlist.c:225
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:110 src/bin/e_int_config_exebuf.c:154
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animuj Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Warp Speed"
msgstr "Prędkość Przenoszenia"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:220 src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236 src/bin/e_int_config_winlist.c:240
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:158 src/bin/e_int_config_exebuf.c:165
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227 src/bin/e_int_config_exebuf.c:156
#, fuzzy
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Prędkość Przewijania"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:233 src/bin/e_int_config_exebuf.c:162
msgid "Position Settings"
msgstr "Ustawienia Pozycji"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234 src/bin/e_int_config_exebuf.c:163
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "Wyrównanie do Osi X"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238 src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Wyrównanie do Osi Y"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:244 src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
msgid "Size Settings"
msgstr "Ustawienia Rozmiaru"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245 src/bin/e_int_config_exebuf.c:174
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimalna Szerokość"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247 src/bin/e_int_config_winlist.c:251
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:255 src/bin/e_int_config_winlist.c:259
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:176 src/bin/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:184 src/bin/e_int_config_exebuf.c:188
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249 src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimalna Wysokość"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253 src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maksymalna Szerokość"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257 src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maksymalna Wysokość"
#: src/bin/e_gadcon.c:989
msgid "Plain"
msgstr "Zwykły"
#: src/bin/e_gadcon.c:997
msgid "Inset"
msgstr "Wstawka"
#: src/bin/e_gadcon.c:1014
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Automatycznie przewiń zawartość"
#: src/bin/e_gadcon.c:1021
msgid "Able to be resized"
msgstr "Można zmieniać rozmiar"
#: src/bin/e_gadcon.c:1031
#, fuzzy
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Usuń Gadżet"
#: src/bin/e_gadcon.c:1393
msgid "Stop editing"
msgstr "Zakończ edycję"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Choose a Key"
msgstr "Wybierz Klawisz"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:557
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:713
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
#, fuzzy
msgid "<None>"
msgstr "Brak"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr ""
"Naciśnij kombinację klawiszy,<br>lub <highlight>Escape</highlight> aby "
"anulować"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:19
msgid "Unsorted"
msgstr "Nieposortowane"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:20
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:687
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:315
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Ustawienia Skrótów Klawiaturowych"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:613
#, fuzzy
msgid "Add Key"
msgstr "Dodaj Klawisz"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:622
#, fuzzy
msgid "Remove Key"
msgstr "Usuń Klawisz"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:634
msgid "Binding Context"
msgstr "Kontekst Przypisania"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:639
msgid "Any"
msgstr "Dowolny"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:644
msgid "Border"
msgstr "Ramka"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:649 src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Zone"
msgstr "Strefa"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:655
msgid "Container"
msgstr "Pojemnik"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:660
msgid "Manager"
msgstr "Manadżer"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:671
msgid "Win List"
msgstr "Lista Okien"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:676
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:696
msgid "Key & Action"
msgstr "Klawisz & Akcja"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:698
#, fuzzy
msgid "Binding"
msgstr "Skrót"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:701
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:716
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:727
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:724
#, fuzzy
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1081
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\" keybinding.<br><br>Are you sure you want to "
"delete it?"
msgstr ""
"Zażądałeś usunięcia tego Skrótu Klawiaturowego.<br><br>Czy na pewnochcesz go "
"usunąć?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1086
msgid "Delete?"
msgstr "Skasuj?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1135
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1141
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1148
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1155
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1289
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr "Przypisana Kombinacja Klawiszy"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1405
msgid "Binding Key Error"
msgstr "Błąd Przypisania Kombinacji"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1406
msgid ""
"The binding key sequence, that you choose, is already used.<br>Please choose "
"another binding key sequence."
msgstr ""
"Wybrana kombinacja klawiszy jest już w użyciu.<br>Wybierz inną kombinację "
"klawiszy."
#: src/bin/e_gadman.c:654
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatyczna Szerokość"
#: src/bin/e_gadman.c:665
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Połowa Szerokości Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:671
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Pełna Szerokość Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:683
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Wycentruj Poziomo"
#: src/bin/e_gadman.c:701
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatyczna Wysokość"
#: src/bin/e_gadman.c:712
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Połowa Wysokości Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:718
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Pełna Wysokość Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:730
msgid "Center Vertically"
msgstr "Wycentruj Pionowo"
#: src/bin/e_gadman.c:744
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Pozwól na Przekrywanie"
#: src/bin/e_gadman.c:765
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Zakończ Tryb Edycji"
#: src/bin/e_about.c:56
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright·&copy;·1999-2005,·by·the·Enlightenment·Development·Team."
"<br><br>Mamy nadzieję, że używanie tego oprogramowania sprawia wam tyle "
"radości co nam jego napisanie.<br><br>To oprogramowanie jest dostarczane tak "
"jak jest bez wyraźnej ani ukrytej gwarancji. To oprogramowanie zarządzane "
"jest poprzez warunki licencji, więc proszę przejrzyj pliki COPYING oraz "
"COPYING-PLAIN zainstalowane na twoim systemie.<br><br>Enligtenment jest w "
"trakcie <hilight>CIĄGŁEGO TWORZENIA</hilight> i nie jest stabilne. Wiele "
"funkcji jest niekompletnych lub nawet jeszcze nie istnieją i mogą posiadać "
"błędy. Zostałeś<hilight>OSTRZEŻONY!</ilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Zespół</title>"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:44
#, fuzzy
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Ustawienia Pulpitów"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:152 src/bin/e_int_config_desks.c:178
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Ilość Pulpitów"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:155 src/bin/e_int_config_desks.c:157
#: src/bin/e_int_config_desks.c:181 src/bin/e_int_config_desks.c:183
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101 src/bin/e_int_config_exebuf.c:105
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:145 src/bin/e_int_config_exebuf.c:149
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:394
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:162 src/bin/e_int_config_desks.c:188
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Przeskakiwanie Między Pulpitami"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:163 src/bin/e_int_config_desks.c:189
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Przeskocz do następnego pulpitu, gdy mysz jest na brzegu ekranu"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:192
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Opóźnienie prełączenia pulpitu, gdy mysz jest na brzegu:"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:196
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr "Zawijaj pulpity przy przełączaniu"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Display"
msgstr "Wyświetlacz"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:146
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr ""
"Pokazuj informację o geometrii okna przy przesuwaniu i zmianie rozmiaru"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animuj zwijanie i rozwijanie okien"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:217
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatycznie Umieszczaj Nowe Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:219
msgid "Smart Placement"
msgstr "Inteligentne Rozmieszczanie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:221
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Nie zakrywaj Gadżetów"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:158
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:223
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Umieszczaj tam, gdzie kursor myszy"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:160
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:225
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Rozmieszczaj ręcznie przy pomocy myszy"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Geometria Przesuwania Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:188
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
msgid "Display information"
msgstr "Pokazuj informacje"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Podążaj za oknem, gdy się rusza"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Geometria Zmiany Rozmiaru Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Podążaj za oknem, gdy zmienia rozmiar"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Window Shading"
msgstr "Zwijanie Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
#, fuzzy
msgid "Linear"
msgstr "Liniowe"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Płynne przyspieszanie i zwalnianie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Accelerate"
msgstr "Przyspieszanie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:213
#, fuzzy
msgid "Decelerate"
msgstr "Zwalnianie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:229
msgid "Window Frame"
msgstr "Obramowanie Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:230
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Użyj ikony dostarczonej przez aplikację"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Ustawienia Wydajności"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:85
#: src/bin/e_int_config_performance.c:117
msgid "Framerate"
msgstr "Klatki/sekundę"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:119
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f fps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
#, fuzzy
msgid "Cache Settings"
msgstr "Ustawienia Pamięci Podręcznej"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Częstotliwość Czyszczenia Pamięci Podręcznej"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126 src/bin/e_int_config_desklock.c:268
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:460
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekund"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:129
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Rozmiar Pamięci Podręcznej Czcionek"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:134
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Rozmiar Pamięci Podręcznej Obrazów"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:139
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Ilość Plików Edje w Pamięci Podręcznej"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141