You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2917 lines
85 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment DR0.17\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-21 02:50+0100\n"
"Last-Translator: Perat Tomaž <pithlit@gmail.com>\n"
"Language-Team: <pithlit@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:90
#: src/bin/e_int_config_menus.c:133
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Menu Settings"
msgstr "Nastavitve Menija"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91
#: src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Prikaži Ime v Meniju"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93
#: src/bin/e_int_config_menus.c:136
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Prikaži Komentar v Meniju"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:95
#: src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Prikaži Splošno v Meniju"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:142
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Nastavitve Avtomatskega Drsenja"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Meje Avtomatskega Drsenja"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:145
#: src/bin/e_int_config_menus.c:149
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:170
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:174
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pikslov"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:147
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Meje Kazalca Avtomatskega Drsenja"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:153
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:125
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Različne Nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hitrost Drsenja Menija"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:156
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pikslov/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Hitrostni prag premika miške"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:160
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:189
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pikslov/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:162
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Klikni in potegni timeout"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:164
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekund"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67
#: src/bin/e_int_border_menu.c:140
msgid "Window Locks"
msgstr "Zaklepi Oken"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Splošni Zaklepi"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Zakleni Okno tako, da se bo vedlo le kot hočem"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenimi spremembami"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenim zaprtjem, ker je tako pomembno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Ne dovoli spremembe okvirjev na tem oknu"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapomni si Zaklepe okna za naslednjič"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Prepreči programu spreminjanje:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319
#: src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Position"
msgstr "Pozicija"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321
#: src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323
#: src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:497
#: src/bin/e_int_border_menu.c:175
msgid "Stacking"
msgstr "Razvrščanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimirano stanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepljivost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Shaded state"
msgstr "Zasenčenost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331
#: src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maksimirano stanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celozaslonsko stanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Prepreči mi spreminjati:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
#: src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Border style"
msgstr "Stil Okvirjev"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Prepreči mi:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Zaprtje okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Izhod iz seje s tem oknom odprtim"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapomni si te zaklepe"
#: src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Priljubljeni programi"
#: src/bin/e_int_menus.c:86
msgid "Run Command"
msgstr "Poženi ukaz"
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Desktops"
msgstr "Namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:124
msgid "Lost Windows"
msgstr "Izgubljena Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:131
msgid "Gadgets"
msgstr "Pripomočki"
#: src/bin/e_int_menus.c:151
#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:156
#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "O tej temi"
#: src/bin/e_int_menus.c:163
#: src/bin/e_module.c:490
#: src/bin/e_gadget.c:209
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:296
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:655
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:259
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:466
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:189
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:360
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:417
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:407
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:547
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:250
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:376
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/e_int_menus.c:171
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Ponovno zaženi Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:176
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Izhod iz Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:505
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ni Programov)"
#: src/bin/e_int_menus.c:563
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zakleni zaslon"
#: src/bin/e_int_menus.c:619
#: src/bin/e_configure.c:63
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Nastavitvena plošča"
#: src/bin/e_int_menus.c:627
#: src/bin/e_eap_editor.c:85
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap urejevalnik"
#: src/bin/e_int_menus.c:635
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Preizkusi upravljalnika z datotekami"
#: src/bin/e_int_menus.c:694
#: src/bin/e_int_menus.c:983
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ni Oken)"
#: src/bin/e_int_menus.c:709
#: src/bin/e_int_menus.c:997
msgid "No name!!"
msgstr "Ni Imena!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:727
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Razporedi Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:806
#: src/bin/e_gadget.c:215
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:661
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:472
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:943
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:366
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:552
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:382
msgid "Edit Mode"
msgstr "Urejevalni Način"
#: src/bin/e_int_menus.c:812
msgid "(Unused)"
msgstr "(Neuporabljeno)"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:47
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tematski izbirnik"
#: src/bin/e_apps_error.c:54
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Napaka pri zagonu programa"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s se je nepričakovano zaustavil"
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr "Izhodna koda %i je bila vrnjena zaradi %s"
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr "%s je bil prekinjen z \"Interrupt\" signalom"
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr "%s je bil prekinjen s \"Quit\" signalom"
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr "%s je bil prekinjen z \"Abort\" signalom"
#: src/bin/e_apps_error.c:93
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr "%s je bil prekinjen z napako plavajoče vejice \"Floating Point Error\""
#: src/bin/e_apps_error.c:97
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr "%s je bil prekinjen z neprekinitvenim \"Kill\" signalom"
#: src/bin/e_apps_error.c:101
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr "%s je bil prekinjen s segmentacijsko napako \"Segmentation Fault\""
#: src/bin/e_apps_error.c:104
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr "%s je bil prekinjen s prekinjeno cevjo \"Broken Pipe\""
#: src/bin/e_apps_error.c:108
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr "%s je bil prekinjen s \"Termination\" signalom"
#: src/bin/e_apps_error.c:111
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr "%s je bil prekinjen z napako vodila \"Bus Error\""
#: src/bin/e_apps_error.c:115
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr "%s je bil prekinjen s signalom št. %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:251
#: src/bin/e_apps_error.c:327
#: src/bin/e_apps_error.c:334
msgid "Error Logs"
msgstr "Zapisniki Napak"
#: src/bin/e_apps_error.c:257
#: src/bin/e_apps_error.c:335
msgid "There was no error message."
msgstr "Ni bilo poročila o napaki"
#: src/bin/e_apps_error.c:262
#: src/bin/e_apps_error.c:343
msgid "Save This Message"
msgstr "Shrani to sporočilo"
#: src/bin/e_apps_error.c:289
msgid "Error Information"
msgstr "Informacija o napaki"
#: src/bin/e_apps_error.c:297
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informacija o napaki signala"
#: src/bin/e_apps_error.c:309
#: src/bin/e_apps_error.c:316
msgid "Output Data"
msgstr "Izhodni podatki"
#: src/bin/e_apps_error.c:317
msgid "There was no output."
msgstr "Ni bilo izhodnih podatkov"
#: src/bin/e_apps.c:444
#: src/bin/e_zone.c:607
#: src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363
#: src/bin/e_utils.c:229
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Napaka pri zagonu"
#: src/bin/e_apps.c:445
#: src/bin/e_utils.c:230
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:1913
msgid "Application run error"
msgstr "Napaka pri pogonu programa"
#: src/bin/e_apps.c:1915
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The application failed to start."
msgstr "Enlightenment ni uspelo zagnati programa:<br><br>%s<br><br>Program se ni zagnal."
#: src/bin/e_apps.c:1923
#: src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:326
#: src/bin/e_int_border_remember.c:368
#: src/bin/e_config_dialog.c:149
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907
#: src/bin/e_module.c:417
#: src/bin/e_file_dialog.c:66
#: src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/bin/e_utils.c:524
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1619
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:333
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:559
msgid "OK"
msgstr "V Redu"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Nastavitev Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:66
#: src/bin/e_int_config_background.c:55
msgid "Background Settings"
msgstr "Nastavitve Ozadij"
#: src/bin/e_configure.c:68
#: src/bin/e_int_config_modules.c:63
msgid "Module Settings"
msgstr "Nastavitve Modulov"
#: src/bin/e_configure.c:69
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Nastavitve Pogovornega Okna"
#: src/bin/e_configure.c:70
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Nastavitve Kazalca"
#: src/bin/e_configure.c:71
#: src/bin/e_int_config_desks.c:43
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Nastavitve Namizij"
#: src/bin/e_configure.c:72
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:131
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Nastavitve Zaklopov Namizij"
#: src/bin/e_configure.c:73
#: src/bin/e_int_config_display.c:172
msgid "Display Settings"
msgstr "Nastavitve Prikazovalnika"
#: src/bin/e_configure.c:74
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Nastavitve Fokusa"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Font Display Hinting"
msgstr "Mehčanje Pisav"
#: src/bin/e_configure.c:76
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:340
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Nastavitve vezave tipk"
#: src/bin/e_configure.c:78
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Nastavitve Zmogljivosti"
#: src/bin/e_configure.c:79
msgid "Run Command Settings"
msgstr "Nastavitve Ukaza Poženi"
#: src/bin/e_configure.c:80
#: src/bin/e_int_config_startup.c:26
#: src/bin/e_int_config_startup.c:70
msgid "Startup Settings"
msgstr "Nastavitve Zagona"
#: src/bin/e_configure.c:81
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Nastavitve Seznama Oken"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Nastavitve Prikazovanja Oken"
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Nastavitve Ravnanja z Okni"
#: src/bin/e_configure.c:89
#: src/bin/e_config_dialog.c:158
#: src/bin/e_int_border_menu.c:348
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Pridobi Fokus s klikom na Okno"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Okno pod Kazalcem"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Zadnje Okno pod Kazalcem"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Fokus na Klik"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Fokus Kazalca"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Nemarni Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus na novo Okno"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Nobeno novo Okno ne dobi Fokusa"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Vsa nova Okna dobijo Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Le nova Pogovorna Okna dobijo Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Le nova Pogovrna Okna dobijo Fokus če ga ima nadrejeno Okno"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Druge Nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Vedno pošlji \"on caught click\" dogodke programom"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Klik na Okno ga vedno privzdigne"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Klik na Okno mu vedno dodeli Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Pri preklopu namizja ponovno dodeli Fokus Oknu, ki ga je že imel."
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Preusmeri Fokus ob zapiranju oziroma skrivanju Okna"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:259
msgid "Modules"
msgstr "Moduli"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:292
msgid "Module State"
msgstr "Stanje Modula"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:297
#: src/bin/e_module.c:479
msgid "Enabled"
msgstr "Vklopljen"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:302
msgid "Loaded"
msgstr "Naložen"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:307
msgid "Unloaded"
msgstr "Nenaložen"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:315
msgid "Module Actions"
msgstr "Dejanja Modula"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:316
msgid "Configure"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:320
msgid "About"
msgstr "O"
#: src/bin/e_int_config_background.c:116
#: src/bin/e_int_config_background.c:179
msgid "Select Another Image"
msgstr "Izberi Drugo Temo"
#: src/bin/e_int_config_background.c:185
msgid "Set Background For"
msgstr "Nastavi Ozadje za"
#: src/bin/e_int_config_background.c:188
msgid "Default Desktop"
msgstr "Privzeto Namizje"
#: src/bin/e_int_config_background.c:190
msgid "This Desktop"
msgstr "To Namizje"
#: src/bin/e_int_config_background.c:192
msgid "All Desktops"
msgstr "Vsa Namizja"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Nastavitve Mehčanja Pisav"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "\"Bytecode\" Mehčanje"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Avtomatsko Mehčanje"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Brez Mehčanja"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapomni si lasnosti Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Lastnosti Okna se ne ujemajo popolno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, lokacija, stil okvirjev, itd.) Okna<br>ki <hilight>nima edinstvenih lastnosti</hilight>.<br><br>To pomeni, da si deli Ime/Razred, Prehodnost, Vlogo, itd.<br>z enim ali več oken na zaslonu. Če si Enlightenment zapomni te lastnosti, bodo te lastnosti veljale za vsa Okna, ki si le-te delijo.<br><br>To je le opozorilo, če slučajno tega niste hoteli.<br>Če ste to hoteli preprosto pritisnite gumb <hilight>Uporabi</hilight> ali <hilight>V Redu</hilight><br>in vaše nastavitve bodo potrjene. V nasprotnem primeru pritisnite gumb <hilight>Pozabi</hilight>."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317
#: src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid "No match properties set"
msgstr "Ni ujemajočih se lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:320
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 way of remembering this window."
msgstr "Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, lokacija, stil okvirjev, itd.) Okna<br><hilight>brez da bi povedali na kakšen način</hilight>.<br><br>Podati morate vsaj en način, kako naj si Enlightenment zaponi to Okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:350
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the <hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one instance of this window to be modified, with<br>additional instances not being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, lokacija, stil okvirjev, itd.) Okna<br>ki <hilight>nima edinstvenih lastnosti</hilight>.<br><br>To pomeni, da si deli Ime/Razred, Prehodnost, Vlogo, itd.<br>z enim ali več oken na zaslonu. Če si Enlightenment zapomni te lastnosti, bodo te lastnosti veljale za vsa Okna, ki si le-te delijo.<br><br>Mogoče bi radi vklopili opcijo <hilight>Zapomni si le eno Okno</hilight>, če<br>bi radi spremenili lastnosti le enega okna medtem,<br>ko bi ostala okna ostala nespremenjena.<br><br>To je le opozorilo, če slučajno tega niste hoteli.<br>Če ste to hoteli preprosto pritisnite gumb <hilight>Uporabi</hilight> ali <hilight>V Redu</hilight><br>in vaše nastavitve bodo potrjene. V nasprotnem primeru pritisnite gumb <hilight>Pozabi</hilight>."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Velikost in Lokacija"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
#: src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Locks"
msgstr "Zaklepi"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Velikost, Lokacija in Zaklepi"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Vse"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Remember using"
msgstr "Zapomni si uporabo"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Window name and class"
msgstr "Ime in Razred Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:459
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:469
#: src/bin/e_eap_editor.c:371
msgid "Window Role"
msgstr "Vloga Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:478
msgid "Window type"
msgstr "Tip Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Transience"
msgstr "Prehodnost"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:489
msgid "Match only one window"
msgstr "Zapomni si le eno Okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapomni si Lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Navidezno Namizje"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Screen zone"
msgstr "Zaslonsko Območje"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Window list skip"
msgstr "Preskoči Seznam Oken"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:46
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Rokovanje z Okni"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:126
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:157
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Avtomatsko privzdigni Okno pri prehodu s kazalcem"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:128
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "Pri premikanju oziroma spreminjanju velikosti Oken spoštuj omejitve"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:132
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Taktika Maksimiranja"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_border_menu.c:277
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Smart expansion"
msgstr "Pametno razširjanje"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
msgid "Expand the window"
msgstr "Razširi Okno"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:190
msgid "Fill available space"
msgstr "Zapolni prostor, ki je na voljo"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:156
msgid "Autoraise"
msgstr "Avtomatsko privzdigovanje"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:159
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Zamuda pri privzdigovanju"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:161
#: src/bin/e_int_config_desks.c:191
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:165
msgid "Resistance"
msgstr "Upor"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Upiraj se premikanju Okna prek ovir"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:168
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Upor med Okni:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:172
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Upor na robu zaslona:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Upor pri namiznih elementih:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Allow shading/resizing"
msgstr "Dovoli zasenčevanje/spreminjanje velikosti"
#: src/bin/e_config_dialog.c:120
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:135
msgid "Basic"
msgstr "Osnovno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:150
msgid "Apply"
msgstr "Uporabi"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Neuspešno brisanje <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_module.c:566
#: src/bin/e_actions.c:1289
#: src/bin/e_int_config_display.c:148
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_module.c:567
#: src/bin/e_actions.c:1291
#: src/bin/e_int_config_display.c:149
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
msgid "Confirm"
msgstr "Potrdi"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr "Ste prepričani, da hočete pobrisati <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1217
#: src/bin/e_eap_editor.c:322
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Datoteka:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Tip:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Zaščiti to datoteko"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Ostali lako vidijo to datoteko"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Ostali lahko spreminjajo to datoteko"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Ostali ne smejo videti ali spreminjati te datoteke"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Osebne Nastavitve"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Informacije o Datoteki:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
msgid "Owner:"
msgstr "Lastnik:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
msgid "Last Access:"
msgstr "Zadnji dostop:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
msgid "Last Modified:"
msgstr "Zadnja sprememba:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Dovoljenja:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
msgid "Me"
msgstr "Jaz"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
msgid "My Group"
msgstr "Moja Skupina"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
msgid "Everyone"
msgstr "Vsi"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Razporedi Ikone"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
msgid "By Name"
msgstr "Po imenu"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "By Mod Time"
msgstr "Po času spremembe"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
msgid "New"
msgstr "Novo"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "View"
msgstr "Pogled"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
msgid "Name Only"
msgstr "Ime"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Odreži"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X pravi da ni osnovnih oken in %i zaslonov!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "V prihodnje onemogoči to animacijo?"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Napaka pri metodi vnosa"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid "Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your input<br>method configuration is correct and<br>that your configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr "Napaka pri zagonu metode vnosa.<br><br>Prepričajte se, da je vaša metoda vnosa<br>pravilno nastavljena in da je vaša zagonska<br>datoteka v vaši \"PATH\"<br>"
#: src/bin/e_main.c:194
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Opcije:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPoveži z zaslonom.\n"
"\t\tNPR: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj navidezni xinerama zalon (namesto pravega)\n"
"\t\tz geometrijo. Dodaj jih kolikor jih želiš. Zamenjali\n"
"\t\tbodo vse prisotne xinerama zaslone. S tem lahko\n"
"\t\tsimuliramo xinerama način.\n"
"\t\tNPR: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tuprabi nastavitveni profil CONF_PROFILE namesto uporabnikovega profila default ali preprosto \"default\".\n"
"\t-dober\n"
"\t\tBodi dober.\n"
"\t-hudoben\n"
"\t\tBodi hudoben.\n"
"\t-psihotičen\n"
"\t\tBodi psohotičen.\n"
#: src/bin/e_main.c:263
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati Ecore!\n"
"Vam mogoče primankuje spomina?"
#: src/bin/e_main.c:276
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati datotečnega sistema.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja izhodnih signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:293
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja HUP signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:304
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti povezave z X serverjem.\n"
"Ste že nastavili svojo DISPLAY spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more pognati svojega alarmnega sistema.\n"
"Ste že nastavili svojo DISPLAY spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti xinerama ovijanja.\n"
"To se ne bi smelo dogajati."
#: src/bin/e_main.c:335
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema povezav.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema IPC.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati sistema Evas.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:357
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira software X11\n"
"izrisovanja v Evas. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo software X11 izrisovanje."
#: src/bin/e_main.c:364
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira izrisovanja iz Software\n"
"Buffer spomina. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpjo izrisovanje iz Software Buffer spomina."
#: src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more ustvariti Buffer Canvas.\n"
"Prepričajte se, da Evas podpira Software Buffer pogon.\n"
#: src/bin/e_main.c:387
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati PNG datotek.\n"
"Prepričajte se, da Evas podpira PNG vtič.\n"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati JPEG datotek.\n"
"Prepričajte se, da Evas podpira JPEG vtič.\n"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati EET datotek.\n"
"Prepričajte se, da Evas podpira EET vtič.\n"
#: src/bin/e_main.c:417
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za pomanjševanje slik.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:437
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti map v vaši domači mapi.\n"
"Mogoče nimate domače mape ali pa imate poln disk?"
#: src/bin/e_main.c:445
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitvenega sistema."
#: src/bin/e_main.c:452
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti poti za iskanje datotek.\n"
"Mogoče ste ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:460
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti internacionalizacijskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema akcij."
#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema povezav."
#: src/bin/e_main.c:481
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega Popup sistema."
#: src/bin/e_main.c:492
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema pisav."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti tematskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti zagonskega okna.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment je poizkusil nastaviti upravljanje z okni na vseh zaslonih\n"
"vašega sistema in pri tem klavrno propadel. Mogoče uporabljate drug\n"
"upravljalnik z okni?\n"
#: src/bin/e_main.c:527
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti programskega sistema."
#: src/bin/e_main.c:534
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti shranjevanja nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti IPC vtiča.\n"
"Zelo verjetno ga uporablje obstoječa različica Enlightenment. Preverite\n"
"če Enlightenment mogoče že ne teče na tem zaslonu. Če pa temu ni tako\n"
"poizkusite odstraniti vse datoteke v ~/.ecore/enlightenment-* in\n"
"poizkusite ponovno zagnati Enlightenment.\n"
"\n"
"Če uporabljate AFS, bi pa mogoče radi simbolično povezali ~/.ecore z\n"
"/tmp/my_directory/ecore , kjer lahko nastavljate vtiče."
#: src/bin/e_main.c:566
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema sporočil."
#: src/bin/e_main.c:573
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema dnd."
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema za delo z vnosi."
#: src/bin/e_main.c:587
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti modularnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema okenskih seznamov."
#: src/bin/e_main.c:601
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema barvnih razredov."
#: src/bin/e_main.c:608
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema upravljanja s pripomočki."
#: src/bin/e_main.c:615
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema razporejanja."
#: src/bin/e_main.c:622
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega exebuf sistema."
#: src/bin/e_main.c:630
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema zaklepanja namizja."
#: src/bin/e_main.c:636
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Napaka pri IPC nastavitvi."
#: src/bin/e_main.c:637
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti IPC vtiča.\n"
"Zelo verjetno ga uporablje obstoječa različica Enlightenment.\n"
"Preverite če Enlightenment mogoče že ne teče na tem zaslonu.\n"
"Če pa temu ni tako poizkusite odstranite vse datoteke v ~/.ecore/enlightenment-* in poizkusite ponovno zagnati Enlightenment."
#: src/bin/e_main.c:653
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:655
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment se zaganja. Prosimo počakajte."
#: src/bin/e_int_config_startup.c:71
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Prikaži začetno animacijo"
#: src/bin/e_int_border_border.c:48
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Izbira Okenskih Okvirjev"
#: src/bin/e_int_border_border.c:198
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapomni si Okvire tega Okna za naslednjič"
#: src/bin/e_desklock.c:111
msgid "Lock Failed"
msgstr "Zaklep neuspešen"
#: src/bin/e_desklock.c:112
msgid "Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either they keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr "Zaklep namizja ni uspel, ker je nek program<br>prevzel tipkovnico oziroma miško oziroma oboje<br>in se prevzem ne more prekiniti."
#: src/bin/e_desklock.c:198
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Vnesite vaše geslo za odklep"
#: src/bin/e_module.c:108
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr "Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Modul z imenom %s ni bil najden v<br>mapah z moduli."
#: src/bin/e_module.c:112
#: src/bin/e_module.c:125
#: src/bin/e_module.c:151
msgid "Error loading Module"
msgstr "Napaka pri nalaganju modula"
#: src/bin/e_module.c:119
#: src/bin/e_module.c:145
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr "Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Pot do modula je:<br>%s<br>Sporočena napaka je:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul ne vsebuje vseh potrebnih funkcij."
#: src/bin/e_module.c:167
#, c-format
msgid "Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: %i.<br>"
msgstr "Napaka v Module API<br>Napaka pri zaginu modula: %s<br>Potrebuje najmanj Module API verzije: %i<br>Enlightenment poroča Module API verzije: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:172
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:401
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Ni naloženih modulov)"
#: src/bin/e_module.c:475
msgid "About…"
msgstr "O..."
#: src/bin/e_module.c:561
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Bi radi razbremenili ta modul?<br>"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Kraji"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Doma"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Desktop"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikone"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:206
msgid "Cancel"
msgstr "Pozabi"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Zaganjam %s"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:46
msgid "Always On Top"
msgstr "Vedno na vrhu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:57
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:156
msgid "Normal"
msgstr "Normalno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:68
msgid "Always Below"
msgstr "Vedno spodaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:91
msgid "Maximized"
msgstr "Maksimirano"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maksimirano po vertikali"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maksimirano po horizontali"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:147
msgid "Remember"
msgstr "Zapomni si"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:154
msgid "Borders"
msgstr "Okvirji"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Pošlji na namizje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:187
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimiraj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:199
msgid "Shaded"
msgstr "Zasenči"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:251
msgid "Sticky"
msgstr "Prilepi"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Borderless"
msgstr "Brez okvirjev"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:291
msgid "Skip Window List"
msgstr "Preskoči seznam oken"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:307
msgid "Edit Icon"
msgstr "Uredi ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:314
msgid "Create Icon"
msgstr "Ustvari ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:324
msgid "Kill"
msgstr "Uniči"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Iconify"
msgstr "Minimiraj"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Uporabi Enlightenment kazalec"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:99
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:150
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Uporabi X kazalec"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:152
msgid "Cursor Size"
msgstr "Velikost kazalca"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:154
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pikslov"
#: src/bin/e_zone.c:608
#: src/bin/e_fileman_file.c:313
#: src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment ni uspel ustvariti hčerinskega procesa:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Območje %d"
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi zapustili Enlightenment?"
#: src/bin/e_actions.c:1284
msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Zahtevali ste izhod iz Enlightenment.<br><br>Ste prepričani, da bi to radi?"
#: src/bin/e_config.c:482
msgid "Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr "Vaše nastavitve so potrebovale osvežitev. Vaše stare nastavitve<br>so bile zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo<br>med nadaljnim razvojem redno dogajalo, tako da \"bug report-i\" niso<br>potrebni. To le pomeni, da Enlightenment potrebuje nekatere nove<br>nastavitve, ki jih vaša stara nastavitvena datoteka ne vsebuje. Sedaj<br>pa lahko ponovno nastavite stvari po svoje. Opravičujemo se za kolcanje.<br>"
#: src/bin/e_config.c:496
msgid "Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr "Vaše nastavitve so novejše od Enlightenment. To je izredno čudno<br>in se ne bi smelo dogajati... razen, če ste namestili starejši<br>Enlightenment, oziroma ste kopirali nastavitve od nekje, kjer teče<br>novejši Enlightenment. To je zelo slabo, zato smo vaše nastavitve<br>ponovno nastavili na privzete vrednosti. Prosimo, sprejmite naše<br>opravičilo za vse nevšečnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1752
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Nastavitve Osvežene"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Napaka!"
#: src/bin/e_eap_editor.c:250
#: src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Basic Info"
msgstr "Osnovni podatki"
#: src/bin/e_eap_editor.c:283
msgid "App name"
msgstr "Ime programa"
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
msgid "Executable"
msgstr "Zagonska datoteka"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Generic Info"
msgstr "Splošni podatki"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Window Name"
msgstr "Ime Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:357
msgid "Window Class"
msgstr "Razred Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:364
msgid "Window Title"
msgstr "Naslov Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
msgid "Icon Class"
msgstr "Razred Ikone"
#: src/bin/e_eap_editor.c:393
msgid "Path"
msgstr "Pot"
#: src/bin/e_eap_editor.c:406
msgid "Misc"
msgstr "Različno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
msgid "Startup Notify"
msgstr "Obvestilo ob zagonu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:412
msgid "Wait Exit"
msgstr "Počakaj z izhodom"
#: src/bin/e_int_config_display.c:96
#, c-format
msgid "Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not.<br>If you do not press a button the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz will be restored in %d seconds."
msgstr "Izgleda to v redu? Pritisnite <hilight>Da</hilight>, če je temu tako, ali Ne, če ni.<br>Če ne pritisnete gumba se bo stara ločljivost <br>%dx%d pri %d Hz shranila v %d sekundah."
#: src/bin/e_int_config_display.c:145
msgid "Resolution change"
msgstr "Sprememba ločljivosti"
#: src/bin/e_int_config_display.c:282
msgid "Resolution"
msgstr "Ločljivost"
#: src/bin/e_int_config_display.c:290
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Stopnja osveževanja"
#: src/bin/e_int_config_display.c:328
msgid "Restore this resolution on login"
msgstr "Obnovi ločljivost pri vstopu v sistem"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:78
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:104
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:123
#: src/bin/e_int_config_performance.c:86
#: src/bin/e_int_config_performance.c:120
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:100
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:146
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:71
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:89
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:139
msgid "General Settings"
msgstr "Splošne nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:79
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:105
msgid "Auto-Apply Configuration Changes"
msgstr "Avtomatično uporabi spremembe nastavitev"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:109
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Privzet način pogovornega okna"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:112
msgid "Basic Mode"
msgstr "Osnovni način"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:114
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Napredni način"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Vnesi sliko"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Opcije"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Centriraj sliko"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Prilagodi sliko"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Razporedi sliko"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Prikaži minimirana okna"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Prikaži okna na drugih namizjih"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:128
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Prikaži okna na drugih zaslonih"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:132
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:206
msgid "Selection Settings"
msgstr "Namestitev izbire"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Dodeli fokus oknu med izbiro"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Privzdigni okno med izbiro"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Ovij kazalec okoli okna med izbiro"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:213
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Razkrij okna med izbiro"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:141
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Preskoči na namizje med izbiro"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:145
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:219
msgid "Warp Settings"
msgstr "Nastavitve Ovijanja"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:146
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:220
msgid "Warp At End"
msgstr "Ovij na koncu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:150
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:228
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:111
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:157
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Nastavitve Drsenja"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:151
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:112
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:158
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animiraj Drsenje"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:222
msgid "Warp Speed"
msgstr "Hitrost ovijanja"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:224
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:233
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:244
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:162
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:231
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:160
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Hitrost drsenja"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:237
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:166
msgid "Position Settings"
msgstr "Nastavitev Lokacije"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "Naravnaj po X-osi"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:242
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:171
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Naravnaj po Y-osi"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:248
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:177
msgid "Size Settings"
msgstr "Nastavitev velikosti"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
msgid "Minimum Width"
msgstr "Najmanjša širina"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:255
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:259
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:263
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:184
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:188
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:192
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
msgid "Minimum Height"
msgstr "Najmanjša višina"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
msgid "Maximum Width"
msgstr "Največja širina"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:261
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:190
msgid "Maximum Height"
msgstr "Največja višina"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Assign Key Binding..."
msgstr "Določi navezo tipk..."
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:603
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:749
msgid "Action"
msgstr "Dejanje"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
msgid "<None>"
msgstr "<Nič>"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr "Pritisnite željeno zaporedje tipk,<br>ali <hilight>Izhod</hilight> za opustitev"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:635
msgid "Key Bindings"
msgstr "Naveze tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:651
msgid "Add Key Binding"
msgstr "Dodaj navezo tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:660
msgid "Delete Key Binding"
msgstr "Izbriši navezo tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:671
msgid "Binding Context"
msgstr "Kontekst naveze"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:676
msgid "Any"
msgstr "Katerikoli"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:681
msgid "Border"
msgstr "Okvir"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:686
msgid "Zone"
msgstr "Cona"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:692
msgid "Container"
msgstr "Območje"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:697
msgid "Manager"
msgstr "Upravitelj"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:702
msgid "Menu"
msgstr "Meni"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:708
msgid "Win List"
msgstr "Seznam Oken"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:713
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:718
msgid "None"
msgstr "Noben"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:724
msgid "Unknown"
msgstr "Neznan"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:732
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:734
msgid "Key Binding"
msgstr "Naveza tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:737
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:752
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:763
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:760
msgid "Params"
msgstr "Parametri"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1264
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1270
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1277
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1284
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1425
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr "Zaporedje naveze tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1546
msgid "Binding Key Error"
msgstr "Napaka naveze tipk"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1547
msgid "The binding key sequence, that you choose, is already used.<br>Please choose another binding key sequence."
msgstr "Zaporedje tipk, ki ste ga izbrali, je že v uporabi.<br>Izberite si novo zaporedje."
#: src/bin/e_gadman.c:656
msgid "Automatic Width"
msgstr "Avtomatska širina"
#: src/bin/e_gadman.c:667
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Pol širine ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Celotna širina ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:685
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centriraj horizontalno"
#: src/bin/e_gadman.c:703
msgid "Automatic Height"
msgstr "Avtomatska višina"
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Pol višine ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:720
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Celotna višina ekrana"
#: src/bin/e_gadman.c:732
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centriraj vertikalno"
#: src/bin/e_gadman.c:746
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Dovoli prekrivanje"
#: src/bin/e_gadman.c:767
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Končaj z urejanjem"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid "Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr "Copyright &copy; 1999-2005, Razvojna ekipa Enlightenment.<br><br>Upamo da se boste s tem kosom programja prav tako zabavali, kot smo se mi pri pisanju.<br><br>Programska oprema pred vami je takšna kot pač je, brez vsakršne garancije. Programska oprema je licenčni proizvod, tako da vas naprošamo da si ogledate COPYING in COPYING-PLAIN datoteki nameščeni na vašem sistemu.<br><br>Enlightenment je trenutno v <hilight>MOČNEM RAZVOJU</hilight> in je kot tak nestabilen. Marsikatera posebnost še ni končani, ali pa je sploh še ni. V vsakem primeru pa pričakujte ogromno hroščev. Bili ste <hilight>POSVARJENI!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>D' Ekipa</title>"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:149
#: src/bin/e_int_config_desks.c:175
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Število Namizij"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:152
#: src/bin/e_int_config_desks.c:154
#: src/bin/e_int_config_desks.c:178
#: src/bin/e_int_config_desks.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:103
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:107
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:149
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:380
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:159
#: src/bin/e_int_config_desks.c:185
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Preskok na namizje z miško"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:160
#: src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Preskoči na naslednje namizje ko se kazalec dotakne roba zaslona"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Zamuda pri preklopu na naslednje namizje ko je kazaled ob robu zaslona:"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Prikaz Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:141
msgid "Display"
msgstr "Prikaz"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:142
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Prikaži geometrijo okna ob premikanju oziroma spreminjanju"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animiraz zasenčevanje in prikazovanje oken"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Avtomatsko razpostavi nova okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:150
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:204
msgid "Smart Placement"
msgstr "Pametno razpostavljanje"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:206
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Ne skrij pripomočkov"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:208
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Postavi ob kazalec"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:210
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Postavi ročno s pomočjo miši"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:172
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Geometrija premikanja oken"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:173
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:180
msgid "Display information"
msgstr "Podatki prikazovanja"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:175
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Sledi oknu med premikanjem"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:179
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Geometrija spreminjanja velikosti okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:182
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Sledi oknu medtem ko spreminja velikost"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:186
msgid "Window Shading"
msgstr "Zasenčevanje oken"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:192
msgid "Linear"
msgstr "Linearno"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mehko pospeši in zaviraj"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:196
msgid "Accelerate"
msgstr "Pospeši"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:198
msgid "Decelerate"
msgstr "Zaviraj"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:214
msgid "Window Frame"
msgstr "Okenski okvir"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:215
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Uporabi privzeto programsko ikono"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:121
msgid "Framerate"
msgstr "\"Framerate\""
#: src/bin/e_int_config_performance.c:89
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f fps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:127
msgid "Cache Settings"
msgstr "Nastavitve pomnilnika \"Cache\""
#: src/bin/e_int_config_performance.c:128
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Interval praznjenja pomnilnika"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:130
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:266
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekund"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:133
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Velikost pomnilnika pisav"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:135
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:138
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Velikost slikovnega pomnilnika"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:140
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:143
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Število Edje datotek v pomnilniku"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:145
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f files"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:148
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Število Edje zbirk v pomnilniku"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f zbirk"
#: src/bin/e_winlist.c:125
msgid "Select a window"
msgstr "Izberi okno"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:42
msgid "Exebuf Settings"
msgstr "\"Exebuf\" nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:147
msgid "Maximum Number Of Matched Eaps To List"
msgstr "Največje število primernih Eap datotek na seznamu"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:105
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:151
msgid "Maximum Number Of Matched Exes To List"
msgstr "Največje število primernih Exe datotek na seznamu"
#: src/bin/e_utils.c:274
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Izhod nemogoč - nesmrtno okno"
#: src/bin/e_utils.c:275
msgid "Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr "Nekatera okna z zaklepom življenske dobe so še vedno odprta. To pomeni,<br> da izhod iz Enlightenment ne bo mogoč, dekler se ta<br>okna ne zaprejo oziroma se jim ne odstrani zaklep.<br>"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:236
msgid "Personalized Password:"
msgstr "Osebno geslo:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:244
msgid "Show Password"
msgstr "Prikaži geslo"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:252
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Avtomatsko zaklepanje"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:255
msgid "Lock when the Screensaver starts"
msgstr "Zakleni ko se zažene ohranjevalnik zaslona"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:259
msgid "Set the screensaver timeout"
msgstr "Nastavi \"timeout\" ohranjevalnika zaslona"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:263
msgid "Time until screensaver starts"
msgstr "Čas do zagona ohranjevalnika zaslona"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:358
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Nastavitve vstopnega okenca"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:362
msgid "Show On All Screen Zones"
msgstr "Prikaži na vseh zaslonskih conah"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:368
msgid "Show On Current Screen Zone"
msgstr "Prikaži na trenutni zaslonski coni"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:374
msgid "Show On Screen Zone :"
msgstr "prikazi na zaslonski coni :"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:40
msgid "IBar Configuration"
msgstr "Nastavitve IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:82
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:82
msgid "Show Follower"
msgstr "Prikaži sledilnik"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:84
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:84
msgid "Auto Fit Icons"
msgstr "Avtomatsko prilagodi ikone"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:120
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:120
msgid "Follower"
msgstr "Sledilnik"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:121
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:121
msgid "Visible"
msgstr "Vidno"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:123
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:123
msgid "Follow Speed"
msgstr "Hitrost sledenja"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:125
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:139
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:125
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
#, c-format
msgid "%1.2f px/s"
msgstr "%1.2f px/s"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:129
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:129
msgid "Icon Size"
msgstr "Velikost ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:130
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:130
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pikslov"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:134
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:134
msgid "Width"
msgstr "Širina"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:135
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:135
msgid "Auto Fit"
msgstr "Prilagodi"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:137
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:137
msgid "Autoscroll Speed:"
msgstr "Hitrost avtomatskega drsenja:"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBar Modul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:164
msgid "This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to <hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr "To je IBar. Modul opravilne vrstice za Enlightenment.<br>To je prvi modul ustvarjen in uporabljen za iskanje primernih.<br>uporabniških vmesnikov. Je še v začetku razvoja, zato pričakujte<br>obilo sesutij in sprememb."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1612
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Ni mogoče dodati ikone"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1614
msgid "You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr "Poizkusili ste dodati ikono za program, ki nima<br>pripadajoče programske datoteke.<br><br>Ikone ni mogoče dodati v IBar."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:40
msgid "IBox Configuration"
msgstr "Nastavitve IBox"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBox Modul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
msgid "This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will hold minimized applications"
msgstr "To je IBox. Modul odložišča minimiranih oken za Enlightenment.<br>Vseboval bo vaše minimirane programe."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:113
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Modul za nadzor frekvence procesorja"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:114
msgid "A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is especially useful to save power on laptops."
msgstr "Preprost modul za nadzor frekvence procesorja.<br>Uporaben predvsem za varčevanje z energijo pri prenosnih računalnikih."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:214
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:546
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Nastavi čas poizvedbe"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Obnovi nastavitve ob ponovnem zagonu"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:227
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:558
msgid "Set Controller"
msgstr "Nastavi nadzornika"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:235
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:565
msgid "Set Speed"
msgstr "Nastavi hitrost"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:303
msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the module's setfreq utility."
msgstr "Prišlo je do napake pri poizkusu nastavitve upravnika frekvence<br>procesorja preko modulovega setfreq orodja."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
msgid "There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the module's setfreq utility."
msgstr "Prišlo je do napake pri poizkusi nastavitve frekvence<br>procesorja preko modulovega setfreq orodja."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:454
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Hitro preverjanje (0.5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:461
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Srednje preverjanje (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:468
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normalno preverjanje (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:475
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Počasno preverjanje (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:482
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Zelo počasno preverjanje (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:498
msgid "Manual"
msgstr "Ročno"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:500
msgid "Automatic"
msgstr "Avtomatsko"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:502
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Avtomatska majhna poraba"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:504
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Najmanjša hitrost"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Največja hitrost"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:528
#, c-format
msgid "%i MHz"
msgstr "%i MHz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:531
#, c-format
msgid "%i.%i GHz"
msgstr "%i.%i GHz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:552
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Obnovi upravnika ob ponovnem zagonu"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:32
msgid "Clock Configuration"
msgstr "Nastavitev Ure"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:73
msgid "No Digital Display"
msgstr "Brez digitalnega prikazovanja"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:75
msgid "12 Hour Display"
msgstr "12-urno prikazovanje"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:77
msgid "24 Hour Display"
msgstr "24-urno prikazovanje"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment Modul Ura"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Preprost modul, ki na vaše namizje pričara uro."
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:45
msgid "ITray Configuration"
msgstr "Nastavitev ITray"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:106
msgid "Number of Rows"
msgstr "Število vrstic"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:107
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:161
msgid "Enlightenment ITray Module"
msgstr "Enlightenment ITray Modul"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
msgid "This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold system tray icons.<br>Beware that this can be buggy due to many systray providing<br>applications not handling the protocol properly, and the way<br>systray icons work being very limiting and hacky. Do not use<br>this module unless you absolutely must, and if you do, beware<br>of issues that will appear."
msgstr "ITray je sistemsko odložišče za Enlightenment.<br>Vseboval bo vaše ikone v sistemskem odložišču.<br>Pripravljeni bodite na lov za hrošči, saj veliko<br>programo s podporo sistemskemu odložišču ne uporablja protokola dovolj<br>dosledno. Uporabljajte modul, le če je to neobhodno potrebno."
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:37
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Nastavitev Namizja"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:90
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:140
msgid "Show Popup"
msgstr "Prikaži popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:92
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:142
msgid "Show Desktop Name"
msgstr "Prikaži ime namizja"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:96
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:146
msgid "Desktop Name Position"
msgstr "Lokacija imena namizja"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:98
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:148
msgid "Top"
msgstr "Na vrhu"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:100
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:150
msgid "Bottom"
msgstr "Spodaj"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:161
msgid "Popup Settings"
msgstr "Nastavitev Popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:162
msgid "Popup Speed"
msgstr "Hitrost popup-a"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:164
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:311
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:114
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekund"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Modul Namizja"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:158
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Modul Namizja, za lažjo navigacijo med virtualnimi namizji."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:412
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:557
msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
msgstr "Popravi razmerje (obdrži višino)"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:416
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:561
msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
msgstr "Popravi razmerje (obdrži širno)"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:214
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Start Modul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:215
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Preizkusni gumb za Enlightenment."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:59
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Nastavitev Temperature"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:144
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:260
msgid "Display Units"
msgstr "Prikaži enote"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:146
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:262
msgid "Celsius"
msgstr "Celzij"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:148
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:264
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:152
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:310
msgid "Check Interval"
msgstr "Nastavi interval"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:154
msgid "Fast"
msgstr "Hitro"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:158
msgid "Slow"
msgstr "Počasi"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:160
msgid "Very Slow"
msgstr "Zelo počasi"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:167
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:331
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:343
msgid "High Temperature"
msgstr "Visoka temperatura"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:170
msgid "200 F"
msgstr "200 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:172
msgid "150 F"
msgstr "150 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:174
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
msgid "110 F"
msgstr "110 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:178
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:202
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:336
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:348
msgid "Low Temperature"
msgstr "Nizka temperatura"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
msgid "130 F"
msgstr "130 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:185
msgid "90 F"
msgstr "90 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:194
msgid "93 C"
msgstr "93 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:196
msgid "65 C"
msgstr "65 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:198
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:207
msgid "43 C"
msgstr "43 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:205
msgid "55 C"
msgstr "55 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:209
msgid "32 C"
msgstr "32 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:292
msgid "Sensors"
msgstr "Tipala"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:294
msgid "Temp 1"
msgstr "Temp. 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:296
msgid "Temp 2"
msgstr "Temp. 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:298
msgid "Temp 3"
msgstr "Temp. 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:332
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:337
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:344
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:349
#, c-format
msgid "%1.0f C"
msgstr "%1.0f C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:116
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Modul Temperatura"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:117
msgid "A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux.<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that generate a lot of heat."
msgstr "Modul za merjenje temperature z ACPI senzorjem na Linux-u.<br>Še posebno primeren za novejše prenosnike s hitrimi procesorji,<br>ki proizvajajo ogromno toplote."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:34
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Nastavitev senčenja"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:98
msgid "Quality"
msgstr "Kvaliteta"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:100
msgid "High Quality"
msgstr "Visoka kvaliteta"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:102
msgid "Medium Quality"
msgstr "Srednja kvaliteta"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:104
msgid "Low Quality"
msgstr "Nizka kvaliteta"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:108
msgid "Blur Type"
msgstr "Tip zabrisovanja"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:110
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Zelo mehko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:112
msgid "Fuzzy"
msgstr "Mehko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:114
msgid "Medium"
msgstr "Srednje"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:116
msgid "Sharp"
msgstr "Ostro"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:118
msgid "Very Sharp"
msgstr "Zelo ostro"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:122
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Oddaljenost sence"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
msgid "Very Far"
msgstr "Zelo daleč"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Far"
msgstr "Daleč"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Near"
msgstr "Blizu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:130
msgid "Very Near"
msgstr "Zelo blizu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
msgid "Underneath"
msgstr "Pod oknom"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Niansa sence"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Very Dark"
msgstr "Zelo temna"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Dark"
msgstr "Temna"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:144
msgid "Light"
msgstr "Svetla"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
msgid "Very Light"
msgstr "Zelo svetla"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment Modul Senčenje"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
msgid "This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware acceleration."
msgstr "To je modul Senčenje. Skrbi za vse sence pod okni...<br>in to povsem brez uporabe raznih razširitev X serverja<br>ali strojnega pospeševanja."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:36
msgid "Battery Configuration"
msgstr "Nastavitev Baterije"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:79
msgid "Basic Settings"
msgstr "Osnovne nastavitve"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:80
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:117
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Prikaži obvestilo ob prazni bateriji"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:109
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Napredne nastavitve"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:111
msgid "Check battery every:"
msgstr "Preveri baterijo vsake:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:120
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Prikaži obvestilo ko je baterije še za:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:123
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minut"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:133
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment Modul Baterija"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:134
msgid "A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or <hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr "Osnovni prikazovalnik stanja baterije, ki s pomočjo<br>ACPI ali APM tipal nadzoruje vašo baterijo oziroma<br>omrežni priključek. Deluje na Linux-u ter FreeBSD in je le<br>tako natančen kot vaš BIOS oziroma jederni gonilniki."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:556
msgid "Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to switch to an AC source."
msgstr "Prazna Baterija<br>Vaša baterija je skoraj prazna.<br>Mogoče bi bilo pametno preklopiti na omrežje?"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:621
msgid "NO INFO"
msgstr "BREZ PODATKA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:796
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1109
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1263
msgid "NO BAT"
msgstr "NI BATERIJE"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:820
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1288
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "SLAB GONILNIK"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:844
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1145
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1312
msgid "FULL"
msgstr "POLNA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:905
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1373
msgid "High"
msgstr "Visoko"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:909
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1377
msgid "Low"
msgstr "Nizko"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:913
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1381
msgid "Danger"
msgstr "Nevarno"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:917
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1385
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1552
msgid "Charging"
msgstr "Polnjenje"