enlightenment/po/sv.po

4031 lines
107 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-30 12:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-30 13:16+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:151
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_actions.c:1685 src/bin/e_actions.c:1690
#: src/bin/e_actions.c:1712 src/bin/e_actions.c:1717 src/bin/e_actions.c:1725
#: src/bin/e_main.c:662
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1351
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1353
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1358 src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_module.c:566 src/bin/e_int_config_display.c:167
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1360 src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_module.c:567 src/bin/e_int_config_display.c:168
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_actions.c:1461 src/bin/e_actions.c:1672 src/bin/e_actions.c:1674
#: src/bin/e_actions.c:1676 src/bin/e_actions.c:1678
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:668
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_actions.c:1461
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
#: src/bin/e_actions.c:1468 src/bin/e_actions.c:1473 src/bin/e_actions.c:1478
#: src/bin/e_actions.c:1483 src/bin/e_actions.c:1615 src/bin/e_actions.c:1619
#: src/bin/e_actions.c:1624 src/bin/e_actions.c:1629
msgid "Window : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: src/bin/e_actions.c:1468
msgid "Raise"
msgstr "Höj"
#: src/bin/e_actions.c:1473
msgid "Lower"
msgstr "Sänk"
#: src/bin/e_actions.c:1478 src/bin/e_config_dialog.c:160
#: src/bin/e_configure.c:105 src/bin/e_int_border_menu.c:356
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_actions.c:1483 src/bin/e_int_border_menu.c:332
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_actions.c:1488 src/bin/e_actions.c:1496 src/bin/e_actions.c:1504
#: src/bin/e_actions.c:1506 src/bin/e_actions.c:1509 src/bin/e_actions.c:1512
#: src/bin/e_actions.c:1515 src/bin/e_actions.c:1518 src/bin/e_actions.c:1521
#: src/bin/e_actions.c:1529 src/bin/e_actions.c:1532 src/bin/e_actions.c:1535
#: src/bin/e_actions.c:1538
msgid "Window : State"
msgstr "Fönster : Tillstånd"
#: src/bin/e_actions.c:1488
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1496
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1504 src/bin/e_int_border_menu.c:188
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_actions.c:1506
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_actions.c:1509
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_actions.c:1512
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximera helskärm"
#: src/bin/e_actions.c:1515
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximera \"smart\""
#: src/bin/e_actions.c:1518
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1521
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximera \"Fyll\""
#: src/bin/e_actions.c:1529
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1532
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1535
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1538
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1546 src/bin/e_actions.c:1548 src/bin/e_actions.c:1550
#: src/bin/e_actions.c:1552 src/bin/e_actions.c:1554 src/bin/e_actions.c:1559
#: src/bin/e_actions.c:1564 src/bin/e_actions.c:1569 src/bin/e_actions.c:1571
#: src/bin/e_actions.c:1573 src/bin/e_actions.c:1575 src/bin/e_actions.c:1577
#: src/bin/e_actions.c:1579 src/bin/e_actions.c:1581 src/bin/e_actions.c:1583
#: src/bin/e_actions.c:1585 src/bin/e_actions.c:1587 src/bin/e_actions.c:1589
#: src/bin/e_actions.c:1591 src/bin/e_actions.c:1593 src/bin/e_actions.c:1729
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1546
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1548
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1550
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1552
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1554
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1559
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1564
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1569
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Byta till skrivbord 0"
#: src/bin/e_actions.c:1571
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Byta till skrivbord 1"
#: src/bin/e_actions.c:1573
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Byta till skrivbord 2"
#: src/bin/e_actions.c:1575
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Byta till skrivbord 3"
#: src/bin/e_actions.c:1577
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Byta till skrivbord 4"
#: src/bin/e_actions.c:1579
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Byta till skrivbord 5"
#: src/bin/e_actions.c:1581
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Byta till skrivbord 6"
#: src/bin/e_actions.c:1583
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Byta till skrivbord 7"
#: src/bin/e_actions.c:1585
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Byta till skrivbord 8"
#: src/bin/e_actions.c:1587
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Byta till skrivbord 9"
#: src/bin/e_actions.c:1589
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Byta till skrivbord 10"
#: src/bin/e_actions.c:1591
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Byta till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1593
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Byta till skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1598 src/bin/e_actions.c:1600 src/bin/e_actions.c:1602
#: src/bin/e_actions.c:1606 src/bin/e_actions.c:1608 src/bin/e_actions.c:1610
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Screen"
msgstr "Skärm"
#: src/bin/e_actions.c:1598
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1600
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1602
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1606
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1608
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1610
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1634 src/bin/e_actions.c:1636 src/bin/e_actions.c:1639
#: src/bin/e_actions.c:1643 src/bin/e_actions.c:1645 src/bin/e_actions.c:1647
#: src/bin/e_actions.c:1649 src/bin/e_actions.c:1651 src/bin/e_actions.c:1653
#: src/bin/e_actions.c:1655 src/bin/e_actions.c:1657 src/bin/e_actions.c:1659
#: src/bin/e_actions.c:1661 src/bin/e_actions.c:1663 src/bin/e_actions.c:1665
#: src/bin/e_actions.c:1667
msgid "Window : Moving"
msgstr "Fönster : Flytta"
#: src/bin/e_actions.c:1634
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Till nästa skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1636
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Till föregående skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1639
msgid "By Desktop #..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1643
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Till skrivbord 0"
#: src/bin/e_actions.c:1645
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Till skrivbord 1"
#: src/bin/e_actions.c:1647
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Till skrivbord 2"
#: src/bin/e_actions.c:1649
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Till skrivbord 3"
#: src/bin/e_actions.c:1651
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Till skrivbord 4"
#: src/bin/e_actions.c:1653
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Till skrivbord 5"
#: src/bin/e_actions.c:1655
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Till skrivbord 6"
#: src/bin/e_actions.c:1657
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Till skrivbord 7"
#: src/bin/e_actions.c:1659
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Till skrivbord 8"
#: src/bin/e_actions.c:1661
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Till skrivbord 9"
#: src/bin/e_actions.c:1663
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Till skrivbord 10"
#: src/bin/e_actions.c:1665
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1667
msgid "To Desktop..."
msgstr "Till skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1672
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1674
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1676
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1678
msgid "Show Menu..."
msgstr "Visa meny..."
#: src/bin/e_actions.c:1685
msgid "User Defined Actions"
msgstr "Användardefinierade händelser"
#: src/bin/e_actions.c:1690
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: src/bin/e_actions.c:1695 src/bin/e_actions.c:1697
msgid "Window : List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_actions.c:1695
msgid "Next Window"
msgstr "Nästa fönster"
#: src/bin/e_actions.c:1697
msgid "Previous Window"
msgstr "Föregående fönster"
#: src/bin/e_actions.c:1707 src/bin/e_int_menus.c:131
msgid "Gadgets"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_actions.c:1707
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Gå in i redigeringsläge"
#: src/bin/e_actions.c:1712
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"
#: src/bin/e_actions.c:1717
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
#: src/bin/e_actions.c:1725 src/bin/e_configure.c:98 src/bin/e_int_menus.c:86
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_actions.c:1729
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_apps.c:461 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:229 src/bin/e_zone.c:628
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:462 src/bin/e_utils.c:230
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2063
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: src/bin/e_apps.c:2065
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#: src/bin/e_apps.c:2073 src/bin/e_config_dialog.c:151 src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_file_dialog.c:66
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907 src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:326 src/bin/e_int_border_remember.c:368
#: src/bin/e_module.c:417 src/bin/e_utils.c:524
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:303 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:358 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:377
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1177
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:122 src/bin/e_configure.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:137
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:152
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: src/bin/e_config.c:477
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:491
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:513
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Skrivbord %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1801
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_config.c:1816
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1827
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1840
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1851
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1863
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1879
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_menus.c:619
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_gadcon.c:937
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_background.c:295
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:69
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"
#: src/bin/e_configure.c:73
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Shelves"
msgstr "Paneler"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Extensions"
msgstr "Tillbehör"
#: src/bin/e_configure.c:78 src/bin/e_int_config_modules.c:239
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_configure.c:81
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Skärmupplösning"
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Screen Lock"
msgstr "Skärmlås"
#: src/bin/e_configure.c:85
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Window Focus"
msgstr "Fönster fokus"
#: src/bin/e_configure.c:87 src/bin/e_int_config_keybindings.c:601
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: src/bin/e_configure.c:88
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"
#: src/bin/e_configure.c:90
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_configure.c:91
msgid "Performance"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_configure.c:92
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfigurationsdialoger"
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Startup"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_configure.c:96
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_configure.c:97 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:46
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera fönster"
#: src/bin/e_configure.c:99
msgid "Search Directories"
msgstr "Sökvägar"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_eap_editor.c:85
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:240
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:268
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:269
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:278
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:304 src/bin/e_fileman_smart.c:1217
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:307
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:326
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:328
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:337
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:343
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:349 src/bin/e_int_border_remember.c:469
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:358
msgid "Icon Theme"
msgstr "Ikon tema"
#: src/bin/e_eap_editor.c:360
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:374
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:375
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:378
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_fileman_file.c:313 src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_zone.c:629 src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
msgid "Me"
msgstr "Jag"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334 src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336 src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338 src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384 src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939 src/bin/e_int_config_shelf.c:262
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:656
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:667
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:685
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:703
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:720
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:732
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:746
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillåt överlappning"
#: src/bin/e_gadman.c:767
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:40
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:174
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:141
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495 src/bin/e_int_shelf_config.c:216
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_menu.c:176 src/bin/e_int_border_remember.c:497
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:174
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354 src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:47
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:58 src/bin/e_int_config_display.c:441
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:150
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:69
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:92
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:105
msgid "Maximized vertically"
msgstr "Maximerad vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:119
msgid "Maximized horizontally"
msgstr "Maximerad horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:148
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:155
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:165
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:200
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:252
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:265
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:278
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:292
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlist"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:308
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:315
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:323 src/bin/e_int_border_prop.c:65
msgid "Window Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:345
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:573
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:574
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet<br><br>Kontrollera att din "
"konfiguration av<br>inmatnings program är rätt och att programmet <br>för "
"din konfigurationfinns i din PATH<br>"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317 src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:320
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:350
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426 src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:459 src/bin/e_int_border_prop.c:169
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:478
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:489
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Omfokusera det senast fokuserade fönstret vid skrivbordsbyte"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Återge fokus när ett fönster göms eller stängs"
#: src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:124
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:156 src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:163 src/bin/e_module.c:490 src/bin/e_gadget.c:209
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:173 src/modules/ibar/e_mod_main.c:303
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:875 src/modules/ibox/e_mod_main.c:286
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:646 src/modules/pager/e_mod_main.c:639
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:144 src/modules/itray/e_mod_main.c:417
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: src/bin/e_int_menus.c:171
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:176
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:505
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: src/bin/e_int_menus.c:563
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärm"
#: src/bin/e_int_menus.c:627
msgid "Create a new Application"
msgstr "Skapa en ny applikation"
#: src/bin/e_int_menus.c:635
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Test filhanterare"
#: src/bin/e_int_menus.c:694 src/bin/e_int_menus.c:983
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:709 src/bin/e_int_menus.c:997
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:727
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:806 src/bin/e_gadget.c:215
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:812
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_main.c:203
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen som heter DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:272
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:285
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:296
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:302
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:313
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:321
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:328
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:344
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:352
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:360
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:366
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:373
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software Buffer rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:386
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan skapa buffer canvas. Kontrollera\n"
"att Evas har Software Buffer enginge support.\n"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda PNG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har PNG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda JPEG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har JPEG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:414
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda EET filer. Kontrollera\n"
"att Evas har EET loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:435
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:446
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:454
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: src/bin/e_main.c:461
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:469
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:476
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:483
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:490
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:501
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init screen!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:529
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta alla skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:536
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:543
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:559
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är mest troligt att det redan existerar en kopia av Enlightenment.\n"
"Kontrollera om Enlightenment redan körs på denna skärmen,\n"
"men om det inte är så prova ta bort ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"och prova starta igen.\n"
"\n"
"Om du använder AFS då behöver du kanske göra en länk från\n"
"~/.ecore till /tmp/my_directory/ecore där det går att skapa en socket."
#: src/bin/e_main.c:575
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:582
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:589
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grab handling system."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:603
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:610
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt color·class system."
#: src/bin/e_main.c:617
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt gadget control system."
#: src/bin/e_main.c:624
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt panel system."
#: src/bin/e_main.c:631
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt exebuf system."
#: src/bin/e_main.c:639
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt desk locking system."
#: src/bin/e_main.c:645
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC uppstartsfel!"
#: src/bin/e_main.c:646
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är troligt att redan används av en annan kopia\n"
"av Enlightenment. Kontrollera att Enlightenment redan\n"
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:664
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:108
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:112 src/bin/e_module.c:125 src/bin/e_module.c:151
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:119 src/bin/e_module.c:145
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som rapporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modulen innehåller inte alla nödvändiga funktioner"
#: src/bin/e_module.c:167
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initiering av modul: %s<br>Den kräver minst version "
"%i av modul API<br>Versionen på API som rapporteras av Enlightenment är: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:172
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:401
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:475
msgid "About…"
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:479 src/bin/e_int_config_modules.c:276
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:610
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:561
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:274
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:275
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder "
"att<br>Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa "
"fönster<br>är stängda eller livslängdslåset är borttaget.<br>"
#: src/bin/e_int_config_background.c:55
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_int_config_background.c:115 src/bin/e_int_config_background.c:178
msgid "Select Another Image"
msgstr "Välj en annan bild"
#: src/bin/e_int_config_background.c:184
msgid "Set Background For"
msgstr "Använd bakgrund på"
#: src/bin/e_int_config_background.c:187
msgid "Default Desktop"
msgstr "Standardskrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:189
msgid "This Desktop"
msgstr "Detta skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:191
msgid "All Desktops"
msgstr "Alla skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:309 src/bin/e_int_config_desklock.c:724
msgid "Theme Background"
msgstr "Bakgrund från tema"
#: src/bin/e_int_config_background.c:344 src/bin/e_int_config_theme.c:168
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:740
msgid "Personal"
msgstr "Personlig"
#: src/bin/e_int_config_background.c:354 src/bin/e_int_config_theme.c:178
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/e_int_config_background.c:361 src/bin/e_int_config_theme.c:185
msgid "Other"
msgstr ""
#: src/bin/e_winlist.c:125
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:146
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Visa geometriinformation när fönster flyttas eller ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animera växling mellan skuggat och oskuggat fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:217
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk fönsterplacering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:219
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:221
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Dölj inte moduler"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:158
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:223
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Placera vid muspekaren"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:160
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:225
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Placera manuellt med musen"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Flytta fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:188
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
msgid "Display information"
msgstr "Visa geometriinformation"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Följ fönstret när det flyttas"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Fönsterstorlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Följ fönstret när det ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Window Shading"
msgstr "Skymma fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:204 src/bin/e_int_config_menus.c:156
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mjuk acceleration och deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Accelerate"
msgstr "Accelerera"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:213
msgid "Decelerate"
msgstr "Deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:229
msgid "Window Frame"
msgstr "Fönsterram"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:230
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Använd applikationens egen ikon"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:125
#: src/bin/e_int_config_menus.c:149
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Övriga inställningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:126
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:157
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Höj fönster under musen automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:128
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "När fönster flyttas eller ändrar storlek, gör då motstånd vid gränser"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:132
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Maximeringspolicy"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Smart expansion"
msgstr "Expandera smart"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
msgid "Expand the window"
msgstr "Expandera fönstret"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:190
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:156
msgid "Autoraise"
msgstr "Autohöj"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:159
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:161
#: src/bin/e_int_config_desks.c:191
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:165
msgid "Resistance"
msgstr "Resistens"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå att flytta eller ändra storlek på fönster över hinder"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:168
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Resistens mellan fönster:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:170
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:174
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
#: src/bin/e_int_config_menus.c:141 src/bin/e_int_config_menus.c:145
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:172
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordsmoduler"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Allow window manipulation"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_desks.c:43
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:149 src/bin/e_int_config_desks.c:175
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:152 src/bin/e_int_config_desks.c:154
#: src/bin/e_int_config_desks.c:178 src/bin/e_int_config_desks.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101 src/bin/e_int_config_exebuf.c:105
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:145 src/bin/e_int_config_exebuf.c:149
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:456
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:159 src/bin/e_int_config_desks.c:185
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:160 src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33 src/bin/e_int_config_cursor.c:93
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:142
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95 src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Använd E-muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97 src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Använd X muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Cursor Size"
msgstr "Storlek på muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39 src/bin/e_int_config_menus.c:88
#: src/bin/e_int_config_menus.c:129
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:89 src/bin/e_int_config_menus.c:130
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Visa namn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91 src/bin/e_int_config_menus.c:132
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Visa kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Visa allmän information i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Rulla automatisk"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:139
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Muspekar marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hastighet för att rulla meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:152
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Tröskelvärde för snabb musrörelse"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Tidsgräns för klicka och drag"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:160
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:54
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:271
msgid "Module State"
msgstr "Modulstatus"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:281 src/bin/e_int_gadcon_config.c:614
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:289
msgid "Module Actions"
msgstr "Modulhändelser"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:290
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:294
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:84
#: src/bin/e_int_config_performance.c:116 src/bin/e_int_config_winlist.c:121
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:98 src/bin/e_int_config_exebuf.c:142
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:71 src/modules/pager/e_mod_config.c:74
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:85
#: src/bin/e_int_config_performance.c:117
msgid "Framerate"
msgstr "Bildhastighet"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:119
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f bps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
msgid "Cache Settings"
msgstr "Buffertinställningar"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Intervall för att tömma buffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126 src/bin/e_int_config_desklock.c:326
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:537
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:129
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Storlek på teckensnittsbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:134
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Storlek på bildbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:139
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Antal Edje filer att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f filer"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:144
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Antal Edje kollektioner att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f kollektioner"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:47
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:122
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Visa fönster från andra skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Visa fönster från andra skärmar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:130 src/bin/e_int_config_winlist.c:202
msgid "Selection Settings"
msgstr "Bläddringsinställningar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:131 src/bin/e_int_config_winlist.c:203
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Ge fönster fokus vid val"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133 src/bin/e_int_config_winlist.c:205
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Höj fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135 src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Flytta musen"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137 src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Ta fram fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139 src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Hoppa till skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:143 src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Warp Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:144 src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Warp At End"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:148 src/bin/e_int_config_winlist.c:224
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:109 src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Rulla"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:149 src/bin/e_int_config_winlist.c:225
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:110 src/bin/e_int_config_exebuf.c:154
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animera rullning"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Warp Speed"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:220 src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236 src/bin/e_int_config_winlist.c:240
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:158 src/bin/e_int_config_exebuf.c:165
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227 src/bin/e_int_config_exebuf.c:156
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rullningshastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:233 src/bin/e_int_config_exebuf.c:162
msgid "Position Settings"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234 src/bin/e_int_config_exebuf.c:163
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "X-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238 src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Y-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:244 src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
msgid "Size Settings"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245 src/bin/e_int_config_exebuf.c:174
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimum bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247 src/bin/e_int_config_winlist.c:251
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:255 src/bin/e_int_config_winlist.c:259
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:176 src/bin/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:184 src/bin/e_int_config_exebuf.c:188
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249 src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimun höjd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253 src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maximal bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257 src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maximal höjd"
#: src/bin/e_apps_error.c:54
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:93
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:97
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:101
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:104
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:108
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:111
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:115
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:251 src/bin/e_apps_error.c:327
#: src/bin/e_apps_error.c:334
msgid "Error Logs"
msgstr "Felloggar"
#: src/bin/e_apps_error.c:257 src/bin/e_apps_error.c:335
msgid "There was no error message."
msgstr "Det finns inget felmeddelande."
#: src/bin/e_apps_error.c:262 src/bin/e_apps_error.c:343
msgid "Save This Message"
msgstr "Spara detta meddelande"
#: src/bin/e_apps_error.c:289
msgid "Error Information"
msgstr "Felinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:297
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Signalinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:309 src/bin/e_apps_error.c:316
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: src/bin/e_apps_error.c:317
msgid "There was no output."
msgstr "Det finns ingen utdata."
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Importera en bild"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Inställningar"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Centrera"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Anpassa"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Sida vid sida"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:26 src/bin/e_int_config_startup.c:67
msgid "Startup Settings"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:68
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Visa animation vid start"
#: src/bin/e_gadcon.c:918
msgid "Plain"
msgstr "Enkel"
#: src/bin/e_gadcon.c:926
msgid "Inset"
msgstr "Infälld"
#: src/bin/e_gadcon.c:943
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Rulla innehåll automatiskt"
#: src/bin/e_gadcon.c:950
msgid "Able to be resized"
msgstr "Storlek kan ändras"
#: src/bin/e_gadcon.c:958 src/bin/e_gadcon.c:1308
msgid "Stop editing"
msgstr "Sluta redigera"
#: src/bin/e_gadcon.c:960
msgid "Begin editing"
msgstr "Redigera"
#: src/bin/e_int_config_display.c:105
#, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored in %d seconds."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:114
#, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored <hilight>IMMEDIATELY</hilight>."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:164
msgid "Resolution change"
msgstr "Ändra upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:192
msgid "Display Settings"
msgstr "Bildskärm"
#: src/bin/e_int_config_display.c:335
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:343
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/bin/e_int_config_display.c:357
msgid "Missing Features"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:358
msgid ""
"Your X Display Server is missing support for<br>The <hilight>XRandr</"
"hilight> (X Resize and Rotate) extension.<br>You cannot change screen "
"resolutions without<br>The support of this extension. It could also "
"be<br>That at the time <hilight>ecore</hilight> was built there<br>was no "
"XRandr support detected."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:424
msgid "Restore this resolution on login"
msgstr "Återställ upplösning vid inloggning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:437
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"
#: src/bin/e_int_config_display.c:444
msgid "To the left"
msgstr "Till vänster"
#: src/bin/e_int_config_display.c:447
msgid "Turned around"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:450
msgid "To the right"
msgstr "Till höger"
#: src/bin/e_int_config_display.c:459
msgid "Mirroring"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:463
msgid "Horizontally"
msgstr "Horisontalt"
#: src/bin/e_int_config_display.c:466
msgid "Vertically"
msgstr "Vertikalt"
#: src/bin/e_shelf.c:758 src/bin/e_int_config_shelf.c:225
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort denna panelen?"
#: src/bin/e_shelf.c:759
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: src/bin/e_shelf.c:795
msgid "Shelf Location and Appearance Settings"
msgstr "Panelens placering och utseende"
#: src/bin/e_shelf.c:801
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr ""
#: src/bin/e_shelf.c:803
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Flytta/ändra storlek på moduler"
#: src/bin/e_shelf.c:808
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Konfigurera panelens innehåll"
#: src/bin/e_shelf.c:813
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Ta bort denna panel"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid "Lock Failed"
msgstr "Kan inte låsa"
#: src/bin/e_desklock.c:173
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:259
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Ange ditt lösenord för att låsa upp"
#: src/bin/e_desklock.c:553
msgid "Authentication System Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:554
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Assign Key Binding..."
msgstr "Lägg till tangentbordsgenväg..."
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:561
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:715
msgid "Action"
msgstr "Händelse"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
msgid "<None>"
msgstr "<Ingen>"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:19
msgid "Unsorted"
msgstr "Osorterat"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:20
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:690
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:316
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:617
msgid "Add Key Binding"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:626
msgid "Delete Key Binding"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:637
msgid "Binding Context"
msgstr "Omgivning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:642
msgid "Any"
msgstr "Någon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:647
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:652
msgid "Zone"
msgstr "Zon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:658
msgid "Container"
msgstr "Behållare"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:663
msgid "Manager"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:674
msgid "Win List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:679
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:684 src/bin/e_int_config_fonts.c:399
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:698
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:700
msgid "Key Binding"
msgstr "Tangentbordsgenväg"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:703
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:718
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:729
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:726
msgid "Params"
msgstr "Parametrar"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1083
#, c-format
msgid ""
"You requested to delte \"%s\" keybinding.<br><br>Are you sure you want to "
"delete it?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort tangentbordsgenvägen \"%s\".<br><br>Är du säker på "
"att du vill ta bort den?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1088
msgid "Delete?"
msgstr "Ta bort?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1137
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1143
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1150
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1157
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1291
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1407
msgid "Binding Key Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1408
msgid ""
"The binding key sequence, that you choose, is already used.<br>Please choose "
"another binding key sequence."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:42
msgid "Exebuf Settings"
msgstr "Exebuf inställningar"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:99 src/bin/e_int_config_exebuf.c:143
msgid "Maximum Number Of Matched Eaps To List"
msgstr "Maximalt antal Eaps i lista"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:103 src/bin/e_int_config_exebuf.c:147
msgid "Maximum Number Of Matched Exes To List"
msgstr "Maximalt antal Exes i lista"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Konfigurationsdialog"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:82 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:116
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Standardläge för dialoger"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:85 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:119
msgid "Basic Mode"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:87 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:121
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:147
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:267 src/bin/e_int_config_desklock.c:468
msgid "Password Type"
msgstr "Lösenordstyp"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:270 src/bin/e_int_config_desklock.c:471
msgid "Use my login password"
msgstr "Använd mitt inloggningslösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:277 src/bin/e_int_config_desklock.c:478
msgid "Personalized password"
msgstr "Personligt lösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:287 src/bin/e_int_config_desklock.c:488
msgid "Personalized Password:"
msgstr "Personligt lösenord:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:299 src/bin/e_int_config_desklock.c:501
msgid "Show password"
msgstr "Visa lösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:312 src/bin/e_int_config_desklock.c:522
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatisk lås"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:315 src/bin/e_int_config_desklock.c:526
msgid "Enable screensaver"
msgstr "Aktivera skärmsläckare"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:319 src/bin/e_int_config_desklock.c:530
msgid "Lock when the screensaver starts"
msgstr "Lås när skärmsläckaren startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:323 src/bin/e_int_config_desklock.c:534
msgid "Time until screensaver starts"
msgstr "Tid innan skärmsläckare startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:434
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Inloggningsruta"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:438
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Visa på alla skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:444
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Visa på aktuellt skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:450
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Visa på skärmområde #:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:691
msgid "Theme Desklock Background"
msgstr "Bakgrund från tema"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Typsnittshinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "Bytecode hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Automatisk hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Ingen hinting"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:132
msgid "Font Settings"
msgstr "Inställningar för typsnitt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:305
msgid "Font Class Configuration"
msgstr "Fontklass"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:348
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:361
msgid "Font Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:367
#, c-format
msgid "%2.1f pixels"
msgstr "%2.1f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:374
msgid "Enable Font Class"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:384
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:389
msgid "Bytecode"
msgstr "Bytecode"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:394 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:213
msgid "Automatic"
msgstr "Automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:406
msgid "Font Fallbacks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:409
msgid "Fallback Name"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:424
msgid "Enable Fallbacks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_paths.c:61
msgid "Search Path Configuration"
msgstr "Konfiguration av sökvägar"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:135
msgid "E Paths"
msgstr "E Sökvägar"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:156
msgid "Default Directories"
msgstr "Standardkataloger"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:163
msgid "User Defined Directories"
msgstr "Användardefinierade kataloger"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:165
msgid "New Directory"
msgstr "Ny katalog"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:44
msgid "Shelf Configuration"
msgstr "Panelkonfiguration"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:176
msgid "Above Everything"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:178
msgid "Below Windows"
msgstr "Under fönster"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:180
msgid "Below Everything"
msgstr "Alltid nederst"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:184
msgid "Layout"
msgstr "Placering"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:217
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Annpassa storlek efter innehåll"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:221
msgid "Shelf Size"
msgstr "Panelens storlek"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:223
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:227
msgid "Styles"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:258
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Konfigurera innehåll..."
#: src/bin/e_widget_config_list.c:57
msgid "Move Up"
msgstr "Flytta upp"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:66
msgid "Move Down"
msgstr "Flytta ner"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:101 src/bin/e_int_config_shelf.c:260
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:109
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:30
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Panelinställningar"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:220
#, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"shelf?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort \"%s\".<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"dennapanelen?"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:248
msgid "Configured Shelves"
msgstr "Befintliga paneler"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:264
msgid "Configure..."
msgstr "Konfigurera..."
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:44
msgid "Contents Settings"
msgstr "Konfigurera innehåll"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:365
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Tillgängliga moduler"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:391
msgid "Add Gadget"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:399
msgid "Selected"
msgstr "Valda moduler"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:439
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:578
msgid "Available Items"
msgstr "Tillgängliga moduler"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:607
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:167
msgid "ICCCM"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:170
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:171
msgid "Class"
msgstr "Klass"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:172
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnamn"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:173
msgid "Machine"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:174
msgid "Role"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:176
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimal storlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:177
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maximal storlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:178
msgid "Base Size"
msgstr "Grundstorlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:179
msgid "Resize Steps"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:134
msgid "Battery"
msgstr "Batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:300
msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:349
msgid "NO INFO"
msgstr "Ingen info"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:518 src/modules/battery/e_mod_main.c:831
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:985
msgid "NO BAT"
msgstr "Inget batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:542 src/modules/battery/e_mod_main.c:1010
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "Fel drivrutin"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:566 src/modules/battery/e_mod_main.c:867
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1034
msgid "FULL"
msgstr "Fullt"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:627 src/modules/battery/e_mod_main.c:1095
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:631 src/modules/battery/e_mod_main.c:1099
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:635 src/modules/battery/e_mod_main.c:1103
msgid "Danger"
msgstr "Fara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:639 src/modules/battery/e_mod_main.c:1107
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1274
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1440
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1441
msgid ""
"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:35
msgid "Battery Monitor Configuration"
msgstr "Batterikonfiguration"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:76
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:77
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:111
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:103
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:105
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:108 src/modules/pager/e_mod_config.c:108
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:292
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekunder"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:114
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:117
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:89
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:159
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment·klockmodul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:160
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klockmodul till E17"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:128
msgid "Cpufreq"
msgstr "Cpufreq"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:168
msgid "Fast (0.5 sec)"
msgstr "Snabb (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:175
msgid "Medium (1 sec)"
msgstr "Medium (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:182
msgid "Normal (2 sec)"
msgstr "Normal (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:189
msgid "Slow (5 sec)"
msgstr "Långsam (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:196
msgid "Very Slow (30 sec)"
msgstr "Väldigt långsam (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:211
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:215
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:217
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:219
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:241
#, c-format
msgid "%i MHz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:243
#, c-format
msgid "%i.%i GHz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:260
msgid "Time Between Updates"
msgstr "Tid mellan uppdateringar"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:266
msgid "Restore CPU Power Policy"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:272
msgid "Set CPU Power Policy"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:279
msgid "Set CPU Speed"
msgstr "Ställ hastighet på CPU"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:328
msgid ""
"There was an error trying to set the<br>cpu frequency governor via the "
"module's<br>setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:354
msgid ""
"Your kernel does not support setting the<br>CPU frequency at all. You may be "
"missing<br>Kernel modules or features, or your CPU<br>simply does not "
"support this feature."
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:374
msgid ""
"There was an error trying to set the<br>cpu frequency setting via the "
"module's<br>setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:949
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "CPU frekvenskontrollmodul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:950
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kontrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment skuggkastingsmodul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruacceleration."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:34
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Inställningar för skuggkastning"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:98
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:100
msgid "High Quality"
msgstr "Hög kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:102
msgid "Medium Quality"
msgstr "Mellan kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:104
msgid "Low Quality"
msgstr "Låg kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:108
msgid "Blur Type"
msgstr "Kant typ"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:110
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Mycket oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:112
msgid "Fuzzy"
msgstr "Oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:114
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:116
msgid "Sharp"
msgstr "Hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:118
msgid "Very Sharp"
msgstr "Väldigt hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:122
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Skuggans avstånd"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
msgid "Very Far"
msgstr "Väldigt avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Far"
msgstr "Avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Near"
msgstr "Nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:130
msgid "Very Near"
msgstr "Väldigt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
msgid "Underneath"
msgstr "Underliggande"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skuggans kontrast"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Very Dark"
msgstr "Väldigt mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:144
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
msgid "Very Light"
msgstr "Väldigt ljus"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:219
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:862
msgid "Change Icon Properties"
msgstr "Ändra ikonegenskaper"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:867
msgid "Remove Icon"
msgstr "Ta bort ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1170
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1172
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1352
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBarmodul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1353
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:39
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar konfiguration"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:83
msgid "Selected Bar Source"
msgstr "Välj källa"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:119 src/modules/ibox/e_mod_config.c:72
msgid "Show Icon Label"
msgstr "Visa ikonens beskrivning"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:220
msgid "IBox"
msgstr "IBox"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:1279
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBoxmodul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:1280
msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:36
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:224
msgid "Pager"
msgstr "Sökare"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:1837
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Sökarmodul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:1838
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:35
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:75 src/modules/pager/e_mod_config.c:104
msgid "Show Popup"
msgstr "Visa popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:98
msgid "Resistance to Dragging Windows:"
msgstr "Resistent mot att dra fönster:"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:99
#, c-format
msgid "%.0f px"
msgstr "%.0f px"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103
msgid "Popup Settings"
msgstr "Popup inställningar"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:106
msgid "Popup Speed"
msgstr "Popup hastighet"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:101
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:265
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Startmodul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:266
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimentell Knappmodul för E17"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:105
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:459
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Temeraturmodul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:460
msgid ""
"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
"generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur censorer</hilight> på Linux."
"<br>Det är speciellt användbart på moderna Laptops med snabba<br>processorer "
"som alstrar mycket värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:58
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Temperaturkonfigurering"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:138
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:241
msgid "Display Units"
msgstr "Visa enhet"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:140
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:243
msgid "Celsius"
msgstr "Celsius"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:142
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:245
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:146
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:291
msgid "Check Interval"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:148
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:152
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:154
msgid "Very Slow"
msgstr "Väldigt långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:161
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:185
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:312
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:324
msgid "High Temperature"
msgstr "Hög temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:164
msgid "200 F"
msgstr "200 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:166
msgid "150 F"
msgstr "150 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:168
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:177
msgid "110 F"
msgstr "110 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:172
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:196
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:317
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:329
msgid "Low Temperature"
msgstr "Låg temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:175
msgid "130 F"
msgstr "130 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:179
msgid "90 F"
msgstr "90 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:188
msgid "93 C"
msgstr "93 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:190
msgid "65 C"
msgstr "65 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:201
msgid "43 C"
msgstr "43 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:199
msgid "55 C"
msgstr "55 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:203
msgid "32 C"
msgstr "32 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:273
msgid "Sensors"
msgstr "Sensorer"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:275
msgid "Temp 1"
msgstr "Temp 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:277
msgid "Temp 2"
msgstr "Temp 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:279
msgid "Temp 3"
msgstr "Temp 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:313
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:318
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:325
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:330
#, c-format
msgid "%1.0f C"
msgstr "%1.0f C"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:45
msgid "ITray Configuration"
msgstr "ITray konfiguration"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:106
msgid "Number of Rows"
msgstr "Antal rader"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:107
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:161
msgid "Enlightenment ITray Module"
msgstr "Enlightenment modul ITray"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
msgid ""
"This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold "
"system tray icons.<br>Beware that this can be buggy due to many systray "
"providing<br>applications not handling the protocol properly, and the "
"way<br>systray icons work being very limiting and hacky. Do not use<br>this "
"module unless you absolutely must, and if you do, beware<br>of issues that "
"will appear."
msgstr ""
#~ msgid "Auto-Apply Configuration Changes"
#~ msgstr "Verkställ konfigurationsändringar automatiskt"
#, fuzzy
#~ msgid "Right"
#~ msgstr "Ljus"
#~ msgid "Top"
#~ msgstr "Överkant"
#~ msgid "Bottom"
#~ msgstr "Underkant"
#, fuzzy
#~ msgid "Bottom Left"
#~ msgstr "Underkant"
#, fuzzy
#~ msgid "Bottom Right"
#~ msgstr "Underkant"
#, fuzzy
#~ msgid "Left Bottom"
#~ msgstr "Underkant"
#, fuzzy
#~ msgid "Right Bottom"
#~ msgstr "Underkant"
#~ msgid "Show Follower"
#~ msgstr "Visa följeslagare"
#~ msgid "Auto Fit Icons"
#~ msgstr "Anpassa ikoner automatiskt"
#~ msgid "Follower"
#~ msgstr "Följe|slagare"
#~ msgid "Visible"
#~ msgstr "Synlig"
#~ msgid "Follow Speed"
#~ msgstr "Följeslagarens hastighet"
#~ msgid "%1.2f px/s"
#~ msgstr "%1.2f px/s"
#~ msgid "Icon Size"
#~ msgstr "Storlek på ikoner"
#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Bredd"
#~ msgid "Auto Fit"
#~ msgstr "Anpassa automatiskt"
#~ msgid "Autoscroll Speed:"
#~ msgstr "Hastighet på Autoscroll:"
#~ msgid "Font Display Hinting"
#~ msgstr "Typsnitts hinting"
#~ msgid "Run Command Settings"
#~ msgstr "Kör kommando"
#~ msgid "Window Display Settings"
#~ msgstr "Visa fönster"
#~ msgid "Window Manipulation Settings"
#~ msgstr "Fönsterhantering"
#~ msgid "Allow shading/resizing"
#~ msgstr "Tillåt skuggat/ändra storlek"
#~ msgid "Loaded"
#~ msgstr "Laddad"
#~ msgid "Unloaded"
#~ msgstr "Ej laddad"
#~ msgid "No Digital Display"
#~ msgstr "Ingen digital visning"
#~ msgid "12 Hour Display"
#~ msgstr "12 timmar visning"
#~ msgid "24 Hour Display"
#~ msgstr "24 timmars visning"
#~ msgid "Set Poll Time"
#~ msgstr "Ställ updateringsintervall"
#~ msgid "Restore Controller on Startup"
#~ msgstr "Återställ kontroller vid uppstart"
#~ msgid "Set Controller"
#~ msgstr "Ställ kontroller"
#~ msgid "Restore Governor on Startup"
#~ msgstr "Återställ Governor vid start"
#~ msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
#~ msgstr "Fast aspekt (Behåll höjd)"
#~ msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
#~ msgstr "Fast aspekt (Behåll bredd)"
#~ msgid "Desktop Name Position"
#~ msgstr "Position på skrivbordsnamn"
#~ msgid "Select Another Image..."
#~ msgstr "Välj en annan bild..."
#~ msgid "Extras"
#~ msgstr "Extra"
#~ msgid "Allow windows to overlap this gadget"
#~ msgstr "Tillåt fönster att överlappa detta tillbehör"
#~ msgid "Background Preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska bakgrund"
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska"
#~ msgid "Next Key Binding"
#~ msgstr "Nästa"
#~ msgid "Prev Key Binding"
#~ msgstr "Föregående"
#~ msgid "Parameters"
#~ msgstr "Parametrar"
#~ msgid "Key :"
#~ msgstr "Tangent:"
#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Shift"
#~ msgid "Control"
#~ msgstr "Kontroll"
#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"
#~ msgid "Win"
#~ msgstr "Win"
#~ msgid "Key Action"
#~ msgstr "Händelse"
#~ msgid "Action :"
#~ msgstr "Händelse :"
#~ msgid "Enlightenment Randr Module"
#~ msgstr "Enlightenment Randrmodul"
#~ msgid "Module to change screen resolution for E17"
#~ msgstr "Modul till E17 för att andra skärmupplösningen"
#~ msgid ""
#~ "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
#~ "resolution %dx%d in %d seconds."
#~ msgstr ""
#~ "Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
#~ "tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
#~ msgid ""
#~ "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
#~ "resolution %dx%d NOW!"
#~ msgstr ""
#~ "Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
#~ "tidigare upplösning %dx%d NU!"
#~ msgid "Module Config Menu Item 1"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 1"
#~ msgid "Module Config Menu Item 2"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 2"
#~ msgid "Module Config Menu Item 3"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 3"
#~ msgid "Something Else"
#~ msgstr "Något annat"
#~ msgid "Enlightenment Test Module"
#~ msgstr "Enlightenment Testmodul"
#~ msgid ""
#~ "This module is VERY simple and is only used to test the "
#~ "basic<br>interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. "
#~ "Please<br>ignore this module unless you are working on the module system."
#~ msgstr ""
#~ "Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa "
#~ "grundgränssnittet<br>på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och "
#~ "ignorera denna modul<br>om du inte jobbar med modulsystemet."
#~ msgid "Gadget test"
#~ msgstr "Gadget test"
#~ msgid "Test Face Menu Item"
#~ msgstr "Test Utseende Meny Val"
#~ msgid "Enlightenment Desktop Lock!"
#~ msgstr "Enlightenment skrivbordslås"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"
#~ msgid "Open with"
#~ msgstr "Öppna med"
#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"
#~ msgid "The border style"
#~ msgstr "Ramstilen"
#~ msgid ""
#~ "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this "
#~ "module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>Module does not contain "
#~ "all needed functions<br>"
#~ msgstr ""
#~ "Det gick inte att ladda modul: %s<br>den fullständiga sökvägen till "
#~ "modulen är:<br>%s<br>Felet som rapporterades var:<br>Modulen innehåller "
#~ "inte alla funktioner som behövs<br>"
#~ msgid "About..."
#~ msgstr "Om..."
#~ msgid "Start Module Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av modulen Start"
#~ msgid "Files"
#~ msgstr "Filer"
#~ msgid ""
#~ "This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold "
#~ "system tray icons."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är modulen ITray som är en Aktivitetsfältsmodul till Enlighten