You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1712 lines
46 KiB

# Enlightenment 0.17 Finnish translation
# This file is put in the public domain.
# Jyri Hämäläinen <wildfinn@gmail.com>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-17 20:27+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07\n"
"Last-Translator: Jyri Hämäläinen <wildfinn@gmail.com>\n"
"Language-Team: Jyri Hämäläinen <wildfinn@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:80
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Suosikkisovellukset"
#: src/bin/e_int_menus.c:90
msgid "Modules"
msgstr "Moduulit"
#: src/bin/e_int_menus.c:97
msgid "Desktops"
msgstr "Työpöydät"
#: src/bin/e_int_menus.c:104
msgid "Windows"
msgstr "Ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:111
msgid "Lost Windows"
msgstr "Kadotetut ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:118
msgid "Gadgets"
msgstr "Cekottimet"
#: src/bin/e_int_menus.c:125
msgid "Themes"
msgstr "Ulkoasut"
#: src/bin/e_int_menus.c:133 src/bin/e_int_menus.c:355
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Enlightenmentista"
#: src/bin/e_int_menus.c:140
msgid "Run Command"
msgstr "Suorita komento"
#: src/bin/e_int_menus.c:148 src/bin/e_module.c:408
msgid "Configuration"
msgstr "Asetukset"
#: src/bin/e_int_menus.c:156
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Käynnistä E uudelleen"
#: src/bin/e_int_menus.c:161
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Poistu Enlightenmentistä"
#: src/bin/e_int_menus.c:356
#, c-format
msgid ""
"This is Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"Tämä on enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"Toivomme että nautit tämän ohjelmiston käytöstä yhtä paljon kuin nautimme sen kirjoittamisesta.\n"
"\n"
"Ajatelkaa maasikoja. Nekin tarvitsevat rakkautta."
#: src/bin/e_int_menus.c:427
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ei sovelluksia)"
#: src/bin/e_int_menus.c:509
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Uusi rivi työpöytiä"
#: src/bin/e_int_menus.c:513
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Poista rivi työpöytiä"
#: src/bin/e_int_menus.c:517
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Uusi jono työpöytiä"
#: src/bin/e_int_menus.c:521
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Poista jono työpöytiä"
#: src/bin/e_int_menus.c:583
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Asetuspaneeli"
#: src/bin/e_int_menus.c:641 src/bin/e_int_menus.c:908
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ei ikkunoita)"
#: src/bin/e_int_menus.c:656 src/bin/e_int_menus.c:922
msgid "No name!!"
msgstr "Ei nimeä!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:672
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Siivoa ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:745 src/modules/ibar/e_mod_main.c:666
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:457 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:945
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:320 src/modules/pager/e_mod_main.c:611
#: src/modules/start/e_mod_main.c:233 src/modules/temperature/e_mod_main.c:920
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:592
msgid "Edit Mode"
msgstr "Muokkaustila"
#: src/bin/e_int_menus.c:751
msgid "(Unused)"
msgstr "(Käyttämätön)"
#: src/bin/e_int_menus.c:852
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tyhjä)"
#: src/bin/e_apps.c:282 src/bin/e_apps.c:1071 src/bin/e_utils.c:200
msgid "Run Error"
msgstr "Suoritusvirhe"
#: src/bin/e_apps.c:283 src/bin/e_utils.c:201
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment ei pystynyt alustamaan lapsiprosessia:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1072
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable run the program:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"The command was not found\n"
msgstr ""
"Enlightenment ei pystynyt suorittamaan ohjelmaa:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Komentoa ei löytynyt\n"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X ilmoittaa että juuri-ikkunoita ja %i ruutuja ei ole!\n"
#: src/bin/e_init.c:112
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Estänkö tämän aloitusruudun seuraavilla kerroilla?"
#: src/bin/e_main.c:204
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user "
"selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valinnat:\n"
"\t-näyttö DISPLAY\n"
"\t\tYhdistys näyttöön DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLisää keinotekoisen xinerama ruudun (oikeiden sijaan)\n"
"\t\tLisää niin monta kun haluat. Ne kaikki korvaavat oikeita\n"
"\t\txinerama ruutuja, jos yhtäkään. Tätä voidaan käyttää\n"
"\t\txineraman simuloimiseen.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\tKäytä asetusprofiilia CONF_PROFILE käyttäjän valitseman vakion sijaan "
"tai vain \"default\".\n"
"\t-hyvä\n"
"\t\tOle hyvä.\n"
"\t-paha\n"
"\t\tOle paha.\n"
"\t-psykottinen\n"
"\t\tOle psykoottinen.\n"
#: src/bin/e_main.c:272
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi alustaa Ecorea!\n"
"Enhkäpä muisti on loppu?"
#: src/bin/e_main.c:282
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää exit-signaalin käsittelijää"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:288
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää HUP signaalinkäsittelijää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:299
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment sa nemôže spojiť s X serverom.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:307
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi avata yhteyttään X:ään.\n"
"Oletko asettanut DISPLAY muuttujan oikeaksi?"
#: src/bin/e_main.c:314
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa xinerama käärimistä.\n"
"Tämän ei pitäisi tapahtua."
#: src/bin/e_main.c:330
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi alustaa yhteysjärjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:338
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi alustaa IPC järjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:346
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää Evas järjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:352
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että ecore_evas ei tue ohjelmistopohjaista\n"
"X11 renderöintiä Evasissa. Tarkkista Evas ja Ecore asennuksesi ja tarkista\n"
"että ne tukevat ohjelmistopohjaista X11 renderöintiä."
#: src/bin/e_main.c:361
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää File järjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:373
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi luoda hakemistoja kotihakemistoosi.\n"
"Ehkä sinulla ei ole kotihakemistoa, tai levy on täynnä?"
#: src/bin/e_main.c:381
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää asetusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:388
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa reittejä tiedostojen löytämiselle.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää toimintojärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:403
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää liitäntäjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:410
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää ponnahdusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:421
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää kirjasinjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:431
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää ulkoasujärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:440
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää avausruutua."
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:449
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenmentin ikkunanhallinnan käynnistäminen epäonnistui kaikilla järjestelmäsi\n"
"ruuduilla. Ehkäpä jokin toinen ikkunamanageri on käynnissä?\n"
#: src/bin/e_main.c:456
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenmebt ei voi käynnistää sovellusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:463
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings.\n"
msgstr "Enlightenmebt ei voi asettaa asetusten muistamista.\n"
#: src/bin/e_main.c:479
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää IPC pidintä.\n"
"Se on todennäköisesti jo olemassaolevan Enlightenmentin käytössä.\n"
"Tarkista uudestaan jos Enlightenment onkin jo käynnissä tässä näytössä, tai\n"
"jos se epäonnistuu yritä poistaa kaikki tiedostot ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"kansioista ja yritä uudelleen."
"\n"
"Jos käytät AFS:ää, saatat haluta tehdä symlinkin ~/.ecore :sta\n"
"/tmp/my_directory/ecore :n minne liitäntöjä voidaan tehdä."
#: src/bin/e_main.c:495
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää viestijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää dnd järjestelmäänsä (Drag & Drop)"
#: src/bin/e_main.c:509
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää syötönkaappaushallintajärjestelmäänsä. /n"
"Oletko varma että et halua virheilmoituksia englanniksi? ;P"
#: src/bin/e_main.c:516
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää moduulijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:523
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää ikkunoidenlistausjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:529
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC asetusvirhe!"
#: src/bin/e_main.c:530
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää IPC pidintä.\n"
"Se on todennäköisesti jo olemassaolevan Enlightenmentin käytössä.\n"
"Tarkista uudestaan jos Enlightenment onkin jo käynnissä tässä näytössä, tai\n"
"jos se epäonnistuu yritä poistaa kaikki tiedostot ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"kansioista ja yritä uudelleen."
#: src/bin/e_main.c:546
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:548
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment käynnistyy. Odota"
#: src/bin/e_module.c:101 src/bin/e_module.c:112 src/bin/e_module.c:134
msgid "Error loading Module"
msgstr "Virhe moduulin latauksessa"
#: src/bin/e_module.c:102
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"No module named %s could be found in the\n"
"module search directories\n"
msgstr ""
"Virhe moduulin %s lataamisessa.\n"
"Yhtäkään moduulia nimeltä %s ei löytynyt\n"
"etsityistä hakemistoista.\n"
#: src/bin/e_module.c:113 src/bin/e_module.c:135
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"The full path to this module is:\n"
"%s\n"
"The error reported was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Moduulun %s lataamisessa tapahtúi virhe: %s\n"
"Koko reitti moduuliin on:\n"
"%s\n"
"Ilmoitettu virhe oli:\n"
"%s"
#: src/bin/e_module.c:337
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Ei ladattuja moduuleja)"
#: src/bin/e_module.c:393
msgid "About..."
msgstr "Tietoa"
#: src/bin/e_module.c:397
msgid "Enabled"
msgstr "Sallittu"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Käynnistetään %s"
#: src/bin/e_container.c:129
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Säiliö %d"
#: src/bin/e_actions.c:902
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Oletko varma että haluat poistua?"
#: src/bin/e_actions.c:904
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Vaadit Enlightenmentistä poistumista.<br><br>Oletko varma että haluat poistua?"
#: src/bin/e_actions.c:909
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#: src/bin/e_actions.c:910
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: src/bin/e_config.c:322
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Asetukset tarvitsivat päivittämistä, joten vanhat asetuksesi on poistettu\n"
"ja uudet vakioasetukset on asetettu. Tämä tulee tapahtumaan\n"
"säännöllisesti kehitystyön aikana, joten älä ilmoita virheestä.\n"
"Tämä tarkoittaa yksinertaisesti sitä että Enlightenment tarvitsee\n"
"uudet vakioasetukset toiminnoille jotka yksinkertaisesti puuttuvat\n"
"vanhasta. Uudet asetukset korjaavat tämän lisäämällä nämä uudet\n"
"ominaisuudet. Voit tehdä haluamasi asetukset uudelleen.\n"
"Olemme pahoillamme häiriöstä.\n"
#: src/bin/e_config.c:336
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Asetuksesi ovat UUDEMMAT kuin Enlightenment. Tämä on erittäin omituista,\n"
"eikä näin pitäisi tapahtua ellet ole vaihtanut Enlightenmentia vanhempaan\n"
"versioon, tai kopioinut asetuksia paikasta joss oli käytössä uudempi versio\n"
"Enlightenmentista. Tämä on huono asia ja varokeinona asetuksesi on palautettu\n"
"vakioasetuksiin. Olemme pahoillamme häiriöstä.\n"
#: src/bin/e_config.c:1425
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Asetukset päivitetty"
#: src/bin/e_error.c:208 src/bin/e_error.c:217
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_error.c:367
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Virhe!"
#: src/bin/e_gadman.c:600
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automaattinen Leveys"
#: src/bin/e_gadman.c:611
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Puolet ruudin leveydestä"
#: src/bin/e_gadman.c:617
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Koko ruudun leveys"
#: src/bin/e_gadman.c:629
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Keskitä leveyssuunnassa"
#: src/bin/e_gadman.c:647
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automaattinen korkeus"
#: src/bin/e_gadman.c:658
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Puolet ruudun korkeudesta"
#: src/bin/e_gadman.c:664
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Koko ruudun korkeus"
#: src/bin/e_gadman.c:675
msgid "Center Vertically"
msgstr "Keskitä korkeussuunnassa"
#: src/bin/e_gadman.c:687
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Lopeta muokkaustila"
#: src/bin/e_winlist.c:115
msgid "Select a window"
msgstr "Valitse ikkuna"
#: src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Ei voi poistua - kuolemattomia ikkunoita."
#: src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"\n"
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means\n"
"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
"\n"
"Joitain ikkunoita joilla on Elinaikalukko aktivoituna on vielä jäljellä. Tämä "
"tarkoittaa\n"
"että Enlightenment ei salli itseään suljettavan ennen kuin nämä ikkunat on\n"
"suljettu tai Elinaikalukko poistettu.\n"
#: src/bin/e_border.c:6231 src/bin/e_border.c:6244
msgid "Position"
msgstr "Sijainti"
#: src/bin/e_border.c:6232 src/bin/e_border.c:6245
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:288 src/modules/ibar/e_mod_main.c:949
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:693
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: src/bin/e_border.c:6233 src/bin/e_border.c:6246 src/bin/e_border.c:6449
msgid "Stacking"
msgstr "Pinoutuminen"
#: src/bin/e_border.c:6234 src/bin/e_border.c:6247 src/bin/e_border.c:6385
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonisoi"
#: src/bin/e_border.c:6236 src/bin/e_border.c:6249 src/bin/e_border.c:6438
msgid "Sticky"
msgstr "Tarttuva"
#: src/bin/e_border.c:6237 src/bin/e_border.c:6250
msgid "Shade"
msgstr "Varjo"
#: src/bin/e_border.c:6238 src/bin/e_border.c:6251
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimoi"
#: src/bin/e_border.c:6239 src/bin/e_border.c:6252 src/bin/e_border.c:6471
msgid "Fullscreen"
msgstr "Koko ruutu"
#: src/bin/e_border.c:6258
msgid "User"
msgstr "Käyttäjä"
#: src/bin/e_border.c:6266
msgid "Application"
msgstr "Sovellus"
#: src/bin/e_border.c:6276
msgid "Border"
msgstr "Raja"
#: src/bin/e_border.c:6277 src/bin/e_border.c:6374
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: src/bin/e_border.c:6280
msgid "Lifespan"
msgstr "Elinaika"
#: src/bin/e_border.c:6294
msgid "Remember This Window"
msgstr "Muista tämä ikkuna"
#: src/bin/e_border.c:6301
msgid "Remember This Instance Only"
msgstr "Muista vain tämä tapaus"
#: src/bin/e_border.c:6304
msgid "Match by Name"
msgstr "Sovita nimen mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6305
msgid "Match by Class"
msgstr "Sovita luokan mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6306
msgid "Match by Title"
msgstr "Sovita otsikon mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6307
msgid "Match by Role"
msgstr "Sovita roolin mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6308
msgid "Match by Window Type"
msgstr "Sovita ikkunatyypin mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6309
msgid "Match by Transient Status"
msgstr "Sovita hetkellisen tilan mukaan"
#: src/bin/e_border.c:6312
msgid "Remember Position"
msgstr "Muista sijainti"
#: src/bin/e_border.c:6313
msgid "Remember Size"
msgstr "Muista koko"
#: src/bin/e_border.c:6314
msgid "Remember Stacking"
msgstr "Muista pinoutuminen"
#: src/bin/e_border.c:6315
msgid "Remember Locks"
msgstr "Muista lukot"
#: src/bin/e_border.c:6316
msgid "Remember Border"
msgstr "Muista raja"
#: src/bin/e_border.c:6317
msgid "Remember Stickiness"
msgstr "Muista tarttuvuus"
#: src/bin/e_border.c:6318
msgid "Remember Desktop"
msgstr "Muista työpöytä"
#: src/bin/e_border.c:6319
msgid "Remember Shaded State"
msgstr "Muista varjostustila"
#: src/bin/e_border.c:6320
msgid "Remember Zone"
msgstr "Muista alue"
#: src/bin/e_border.c:6321
msgid "Remember Skip Window List"
msgstr "Muista ikkunalistan sivuuttaminen"
#: src/bin/e_border.c:6335
msgid "Always On Top"
msgstr "Aina päällä"
#: src/bin/e_border.c:6345 src/modules/pager/e_mod_main.c:460
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"
#: src/bin/e_border.c:6355
msgid "Always Below"
msgstr "Aina alla"
#: src/bin/e_border.c:6399
msgid "Kill"
msgstr "Tapa"
#: src/bin/e_border.c:6412
msgid "Shaded"
msgstr "Varjostettu"
#: src/bin/e_border.c:6425
msgid "Maximized"
msgstr "Maksimoitu"
#: src/bin/e_border.c:6458
msgid "Borderless"
msgstr "Rajaton"
#: src/bin/e_border.c:6485
msgid "Skip Window List"
msgstr "Sivuuta ikkunalista"
#: src/bin/e_border.c:6499
msgid "Locks"
msgstr "Lukot"
#: src/bin/e_border.c:6506
msgid "Remember"
msgstr "Muista"
#: src/bin/e_border.c:6516
msgid "Send To"
msgstr "Lähetä"
#: src/bin/e_border.c:6538
msgid "Edit Icon"
msgstr "Muokkaa kuvaketta"
#: src/bin/e_border.c:6564
msgid "Create Icon"
msgstr "Luo kuvake"
#: src/bin/e_border.c:6652
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Kuvakkeenmuokkausvirhe"
#: src/bin/e_border.c:6653
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Virhe kuvakemuokkaimen käynnistämisessä\n"
"\n"
"asenna e_util_eapp_edit\n"
"tai varmista että se on PATH:ssasi\n"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:121 src/modules/ibox/e_mod_main.c:103
#: src/modules/test/e_mod_main.c:9 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:67
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:49 src/modules/pager/e_mod_main.c:111
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:36 src/modules/start/e_mod_main.c:28
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:49
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:100 src/modules/battery/e_mod_main.c:76
msgid "Module API Error"
msgstr "Moduuli API virhe"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:122
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe IBar moduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:165
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:174
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBar moduuli"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:175
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Tämä on IBar ohjelmistojen käynnistyspalkkimoduuli Enlightenmentille.\n"
"Se on ensimmäinen esimerkkimoduuli ja sitä käytetään 'antamaan lihaa luden päälle'\n"
"useissa Enlightenment 0.17.0:n liitännöissä. Se on raskaan kehitystyön alla\n,"
"joten odota sen hajoavan usein ja muuttuvan kehittyessään."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:284 src/modules/ibar/e_mod_main.c:945
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:689
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:852 src/modules/ibox/e_mod_main.c:602
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Sovita kuvakkeet automaattisesti"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:858
msgid "Follower"
msgstr "Seuraaja"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:867 src/modules/ibox/e_mod_main.c:611
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskooppinen"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:874 src/modules/ibox/e_mod_main.c:618
msgid "Tiny"
msgstr "Pikkuruinen"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:881 src/modules/ibox/e_mod_main.c:625
msgid "Very Small"
msgstr "Erittäin pieni"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:888 src/modules/ibox/e_mod_main.c:632
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:895 src/modules/ibox/e_mod_main.c:639
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:322
msgid "Medium"
msgstr "Keskikokoinen"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:902 src/modules/ibox/e_mod_main.c:646
msgid "Large"
msgstr "Suuri"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:909 src/modules/ibox/e_mod_main.c:653
msgid "Very Large"
msgstr "Erittäin suuri"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:916 src/modules/ibox/e_mod_main.c:660
msgid "Extremely Large"
msgstr "Äärimmäisen suuri"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:923 src/modules/ibox/e_mod_main.c:667
msgid "Huge"
msgstr "Massiivinen"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:930 src/modules/ibox/e_mod_main.c:674
msgid "Enormous"
msgstr "Valtava"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:937 src/modules/ibox/e_mod_main.c:681
msgid "Gigantic"
msgstr "Jättimäinen"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:104
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBox\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe iBox moduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:147
msgid "IBox"
msgstr "IBox"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBox moduuli"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:158
msgid ""
"This is the IBox Application Launcher box module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Tämä on IBox ohjelmistojen käynnistyspalkkimoduuli Enlightenmentille.\n"
"Se on ensimmäinen esimerkkimoduuli ja sitä käytetään 'antamaan lihaa luden päälle'\n"
"useissa Enlightenment 0.17.0:n liitännöissä. Se on raskaan kehitystyön alla\n,"
"joten odota sen hajoavan usein ja muuttuvan kehittyessään."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe testimoduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Moduuliasetusvalikon kohta 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Moduuliasetusvalikon kohta 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Moduuliasetusvalikon kohta 3"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:32
msgid "Something Else"
msgstr "Jotain muuta"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:59
msgid "Test!!!"
msgstr "Testi!!!"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment testimoduuli"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:67
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic\n"
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Tämä moduuli on ERITTÄIN yksinkertainen ja sitä käytetään vain\n"
"kokeilemaan Enlightenment 0.17.0:n moduulijärjestelmän perusliitäntöjä. Jätä tämä\n"
"huomiotta ellet työskentele enlightenmentin moduulijärjestelmän parissa."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:68
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: cpufreq\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Kellotaajuusmoduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:112
msgid "CpuFreq"
msgstr "Kellotaajuus"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:121
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Kellotaajuudenhallintamoduuli"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:122
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU. This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"Yksinkertainen moduuli jolla hallitaan järjestelmän prosessorin kellotaajuutta. "
"Tämä on erityisen hyödyllistä virran säästämiseksi kannettavissa."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:222 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:539
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:221 src/modules/battery/e_mod_main.c:500
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Aseta kyselyaika"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:228
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Nollaa säätäjä käynnistyksessä"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:235 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:551
msgid "Set Controller"
msgstr "Aseta säätäjä"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:243 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:558
msgid "Set Speed"
msgstr "Aseta nopeus"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:304 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:324
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr "KellotaajuusVIRHE"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"governor via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Tapahrui virhe kellotaajuuden hallitsijan asettamisessa\n"
"moduulin setfreq ominaisuuden kautta."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:325
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"setting via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Tapahrui virhe kellotaajuuden asettamisessa\n"
"moduulin setfreq ominaisuuden kautta."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:447
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Nopea (0.5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:454
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Keskiverto (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:461
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normaali (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:468
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Hidas (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:475
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Erittäin hidas (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:491
msgid "Manual"
msgstr "Käsikäyttöinen"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:493
msgid "Automatic"
msgstr "Automaattinen"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:495
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Virranalennusautomaatti"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:497
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Miniminopeus"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:499
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Maksiminopeus"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:521
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:524
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:545
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Nollaa hallitsija käynnistyksessä"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:50
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Kellomoduulin käynnistyksessä\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Clock"
msgstr "Kello"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:104
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment kellomoduuli"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:105
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Yksinkertainen E17 kellomoduuli"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:330
msgid "No Digital Display"
msgstr "Ei digitaalinäyttöä"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:341
msgid "12 Hour"
msgstr "12 Tuntia"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:352
msgid "24 Hour"
msgstr "24 Tuntia"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:364
msgid "Digital Display"
msgstr "Digitaalinäyttö"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Pager moduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:158
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Pager moduuli"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:168
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Pager moduuli jolla vaihdetaan virtuaalityöpöytiä"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:399
msgid "None"
msgstr "Ei ollenkaan"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:407
msgid "Top"
msgstr "Huippu"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:415
msgid "Bottom"
msgstr "Pohja"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:446
msgid "Very Slow"
msgstr "Erittäin hidas"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:453
msgid "Slow"
msgstr "Hidas"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:467
msgid "Fast"
msgstr "Nopea"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:474
msgid "Very Fast"
msgstr "Erittäin nopea"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:482 src/modules/pager/e_mod_main.c:616
msgid "Desktop Name"
msgstr "Työpöydän nimi"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:486 src/modules/pager/e_mod_main.c:620
msgid "Enable Popup"
msgstr "Salli ponnahdus"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:492
msgid "Popup Speed"
msgstr "Ponnahdusnopeus"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:626
msgid "Desktop Speed"
msgstr "Työpöydän nopeus"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:37
#,c-format
msgid ""
"Error initializing Module: randr\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe randr moduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:82
msgid "Randr"
msgstr "Randr"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:93
msgid "Enlightenment Randr Module"
msgstr "Enlightenment Randr moduuli"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:94
msgid "Module to change screen resolution for E17"
msgstr "Moduuli E17 näytön tarkkuuden muuttamiseen"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:196
msgid "Restore Resolution on Startup"
msgstr "Palauta näytön tarkkuus käynnistyksessä"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:219
msgid "Resolution"
msgstr "Tarkkuus"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:29
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: start\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe moduulin Käynnistä käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/start/e_mod_main.c:72
msgid "Start"
msgstr "Käynnistä"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Käynnistä moduuli"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Kokeellinen E17 nappimoduuli"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:50
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe moduulin Lämpötila käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:93
msgid "Temperature"
msgstr "Lämpötila"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:102
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment lämpötilamoduuli"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:103
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Moduuli joka valvoo ACPI lämpösensoria Linuxissa.\n"
"Se on erytyisen hyödyllinen moderneissa kannettavissa, joissa\n"
"on nopeita paljon lämpöä tuottavia prosessoreita."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:195
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:788
msgid "Check Interval"
msgstr "Tarkistusväli"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:199
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:796
msgid "Low Temperature"
msgstr "Matala lämpötila"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:203
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:800
msgid "High Temperature"
msgstr "Korkea lämpötila"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:207
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:792
msgid "Unit"
msgstr "Yksikkö"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:681
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Nopea (1 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:688
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Keskiverto (5 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:695
msgid "Normal (10 sec)"
msgstr "Normaali(10 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:702
msgid "Slow (30 sec)"
msgstr "Hidas (30 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:709
msgid "Very Slow (60 sec)"
msgstr "Erittäin hidas (60 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:720
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:727
msgid "Celcius"
msgstr "Celsius"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:757
msgid "Temp1"
msgstr "Lämpö1"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:764
msgid "Temp2"
msgstr "Lämpö2"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:771
msgid "Temp3"
msgstr "Lämpö3"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:806
msgid "Sensor"
msgstr "Sensori"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:101
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Varjomoduulin käynnistyksessä\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:184
msgid "Dropshadow"
msgstr "Varjo"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:193
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment Varjomoduuli"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:194
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast\n"
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"Tämä on Varjomoduuli joka sallii ikkunoiden varjot työpöydän\n"
"taustalla ilman erillisiä X-Palvelimen laajennuksia tai\n"
"laitteistopohjaista kiihdytystä."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:304
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Erittäin sumea"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:313
msgid "Fuzzy"
msgstr "Sumea"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:331
msgid "Sharp"
msgstr "Terävä"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:340
msgid "Very Sharp"
msgstr "Erittäin terävä"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:352
msgid "Very Dark"
msgstr "Erittäin tumma"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:361
msgid "Dark"
msgstr "Tumma"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:370
msgid "Light"
msgstr "Valoisa"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:379
msgid "Very Light"
msgstr "Erittäin valoisa"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:391
msgid "Very Far"
msgstr "Erittäin Kaukana"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:400
msgid "Far"
msgstr "Kaukana"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:409
msgid "Near"
msgstr "Lähellä"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:418
msgid "Very Near"
msgstr "Erittäin lähellä"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:427
msgid "Extremely Near"
msgstr "Äärimmäisen lähellä"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:436
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Välittömästi alapuolella"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:448
msgid "High Quality"
msgstr "Korkea laatu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:458
msgid "Medium Quality"
msgstr "Keskiverto laatu"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:468
msgid "Low Quality"
msgstr "Heikko laatu"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:77
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Virhe Akkumoduulin käynnistyksessä.\n"
"Se vaatii vähintään moduuli API:n versiota: %i.\n"
"Enlightenmentin ilmoittama moduuli API on: %i.\n"
"Moduuli keskeytetään."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:120
msgid "Battery"
msgstr "Akku"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:129
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment akkumoduuli"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:130
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will work under Linux and FreeBSD and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Tavallinen akkumittari, joka käyttää joko ACPI:a tai APM:ää\n"
"Linuxissa tarkkaillakseen akkusi ja AC adapterin tilaa. Tämä\n"
"toimii vain Linuxissa ja on vain niin tarkka kuin BIOS:isi\n"
"tai kernelisi ajurit ovat."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:225 src/modules/battery/e_mod_main.c:504
msgid "Set Alarm"
msgstr "Aseta hälytys"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:407
msgid "Disable"
msgstr "Estä"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:414
msgid "10 mins"
msgstr "10 min"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:421
msgid "20 mins"
msgstr "20 min"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:428
msgid "30 mins"
msgstr "30 min"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:435
msgid "40 mins"
msgstr "40 min"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:442
msgid "50 mins"
msgstr "50 min"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:449
msgid "1 hour"
msgstr "1 tunti"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:461
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Nopea (1 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:468
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Keskiverto (5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:475
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normaali (10 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:482
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Hidas (30 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:489
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Erittäin hidas (60 sec)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:759
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Akku loppumassa"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:760
msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Akkusi on lopussa.\n"
"Halunnet vaihtaa ulkoiseen virtalähteeseen."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:821
msgid "NO INFO"
msgstr "EI TIETOA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:965 src/modules/battery/e_mod_main.c:1230
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1379
msgid "NO BAT"
msgstr "EI AKKUA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:989 src/modules/battery/e_mod_main.c:1404
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "HUONO AJURI"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1013 src/modules/battery/e_mod_main.c:1261
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1428
msgid "FULL"
msgstr "TÄYNNÄ"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1074 src/modules/battery/e_mod_main.c:1488
msgid "High"
msgstr "Korkea"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1078 src/modules/battery/e_mod_main.c:1492
msgid "Low"
msgstr "Matala"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1082 src/modules/battery/e_mod_main.c:1496
msgid "Danger"
msgstr "Vaara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1086 src/modules/battery/e_mod_main.c:1500
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1664
msgid "Charging"
msgstr "Lataa"
msgid "100C"
msgstr "100 °C"
msgid "10C"
msgstr "10 °C"
msgid "20C"
msgstr "20 °C"
msgid "30C"
msgstr "30 °C"
msgid "40C"
msgstr "40 °C"
msgid "50C"
msgstr "50 °C"
msgid "60C"
msgstr "60 °C"
msgid "70C"
msgstr "70 °C"
msgid "80C"
msgstr "80 °C"
msgid "90C"
msgstr "90 °C"
msgid "Desktop %d, %d"
msgstr "Työpöytä %d, %d"
msgid "Fullscreen (Application)"
msgstr "Koko ruutu (Sovellus)"
msgid "Fullscreen (User)"
msgstr "Koko ruutu (Käyttäjä)"
msgid "Iconify (Application)"
msgstr "Ikonisoi (Sovellus)"
msgid "Iconify (User)"
msgstr "Ikonisoi (Käyttäjä)"
msgid "Maximize (Application)"
msgstr "Maksimoi (Sovellus)"
msgid "Maximize (User)"
msgstr "Maksimoi (Käyttäjä)"
msgid "Position (Application)"
msgstr "Sijainti (Sovellus)"
msgid "Shade (Application)"
msgstr "Varjo (Sovellus)"
msgid "Shade (User)"
msgstr "Varjo (Käyttäjä)"
msgid "Size (Application)"
msgstr "Koko (Sovellus)"
msgid "Size (User)"
msgstr "Koko (Käyttäjä)"
msgid "Stacking (Application)"
msgstr "Pinoutuminen (Sovellus)"
msgid "Sticky (Application)"
msgstr "Tarttuva (Sovellus)"
msgid "Sticky (User)"
msgstr "Tarttuva (Käyttäjä)"
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Käynnistyminen hidastuu keinotekoisesti jotta näkisit sen kokonaan."
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr "Useimman ominaisuudet eivät toimi vielä ja ne jotka toimivat ovat bugisia."
msgid "This is development code, so be warned."
msgstr "Varoitus: Tämä on keskeneräistä koodia."
msgid ""
"This is program has barely been started on, so it is not complete by a long\n"
"shot. Please do NOT expect anything to work properly at this stage. It's\n"
"being worked on.\n"
"\n"
"Hit \"OK\" to dismiss this dialog and continue using Enlightenment 0.17."
msgstr ""
"Tämän ohjelman kehittäminen on vasta alkanut, joten se ei ole valmis.\n"
"Älä odota minkään toimivan tässä vaiheessa. Sitä työstetään.\n"
"\n"
"Paina \"OK\" sulkeaksesi tämän viestin ja siirtyäksesi Enlightenment 0.17:a."
msgid "Welcome to Enlightenment 0.17"
msgstr "Tervetuloa Enlightenment 0.17:a"
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
msgstr ""
"Asetuksesi ovat UUDEMMAT kuin Enlightenment. Tämä on erittäin omituista,\n"
"eikä näin pitäisi tapahtua ellet ole vaihtanut vanhempaan versioon\n"