You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

16791 lines
426 KiB

# Polish translation of .
# This file is put in the public domain.
# Grzegorz Gaczyński <grzewho@gmail.com>, 2005.
# Adam Kisiel <lofwyrm@sourceforge.net>, 2006
# Stanislaw Gackowski <launchpad@soeb.eu>, 2009.
# poczciwy <Unknown>, 2010.
# Mariusz 'mariom' Kozakowski <11mariom@gmail.com>, 2010.
# Enlik <poczta-sn@gazeta.pl>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-19 16:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-28 18:55+0100\n"
"Last-Translator: Mariusz Kozakowski <11mariom@gmail.com>\n"
"Language-Team: General\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Launguage: pl\n"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:59
#, fuzzy
msgid "Search Path Settings"
msgstr "Ustawienia ścieżki wyszukiwania"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:70
msgid "Data"
msgstr "Dane"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:72
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:74
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:436
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:76
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:76
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:533
#: src/modules/everything/evry_config.c:436
#: src/modules/everything/evry_config.c:462
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:78
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:258
#: src/bin/e_configure.c:30 src/bin/e_configure.c:39 src/bin/e_configure.c:285
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:80
msgid "Backgrounds"
msgstr "Tło"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:82
msgid "Messages"
msgstr "Komunikaty"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:164
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Paths"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:195
msgid "Default Directories"
msgstr "Katalogi domyślne"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:202
msgid "User Defined Directories"
msgstr "Katalogi zdefiniowane przez użytkownika"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:204 src/bin/e_fm.c:9741
#: src/bin/e_fm.c:9779
msgid "New Directory"
msgstr "Nowy katalog"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:36
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:24
#, fuzzy
msgid "Environment Variables"
msgstr "Eksportowane zmienne środowiskowe"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:306
#, fuzzy
msgid "Unset"
msgstr "Wstawka"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:311
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:114
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:137
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:680
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:134
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:197
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:258
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:288
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:786
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:237
#: src/modules/luncher/config.c:497
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:311
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:332
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:98
#: src/bin/e_widget_config_list.c:60 src/bin/e_int_gadcon_config.c:716
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:749 src/bin/e_int_config_comp_match.c:745
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:314
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:265
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:294
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:244
#, fuzzy
msgid "Modify"
msgstr "Ostatnio zmodyfikowany:"
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:317
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:116 src/modules/ibar/e_mod_config.c:209
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:139
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:396
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:136
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:340
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:201
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:261
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:290
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:789
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:240
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:187
#: src/modules/luncher/config.c:188 src/modules/luncher/config.c:512
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:279
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:307 src/bin/e_gadget_runner.c:273
#: src/bin/e_shelf.c:1745 src/bin/e_shelf.c:2404 src/bin/e_bryce.c:796
#: src/bin/e_gadget.c:1396 src/bin/e_fm.c:9338 src/bin/e_fm.c:11048
msgid "Delete"
msgstr "Skasuj"
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_bindings/e_mod_main.c:37 src/modules/time/config.c:463
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:1482
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:318 src/modules/conf/e_mod_main.c:282
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:786 src/bin/e_config_dialog.c:222
msgid "Advanced"
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:20
msgid "Search Directories"
msgstr "Katalogi przeszukiwania"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:105
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3069
#, c-format
msgid "Copying is aborted"
msgstr "Kopiowanie przerwane"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:109
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3073
#, c-format
msgid "Moving is aborted"
msgstr "Przenoszenie elementu przerwane"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:113
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3077
#, c-format
msgid "Deleting is aborted"
msgstr "Usuwanie przerwane"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:117
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3081
#, fuzzy, c-format
msgid "Secure deletion is aborted"
msgstr "Usuwanie przerwane"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:121
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3085
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown operation from slave is aborted"
msgstr "Nieznany działanie od niewolnika jest przerywana"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:131
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3095
#, c-format
msgid "Copy of %s done"
msgstr ""
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:133
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3097
#, c-format
msgid "Copying %s (eta: %s)"
msgstr ""
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:139
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3102
#, c-format
msgid "Move of %s done"
msgstr ""
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:141
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3104
#, c-format
msgid "Moving %s (eta: %s)"
msgstr ""
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:147
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3109
#, fuzzy, c-format
msgid "Delete done"
msgstr "Usuń zrobić"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:149
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3111
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting files..."
msgstr "Usuwanie plików ..."
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:154
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3116
#, fuzzy, c-format
msgid "Secure delete done"
msgstr "Rozdzielczość"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:156
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3118
#, fuzzy, c-format
msgid "Securely deleting files..."
msgstr "Usuwanie plików ..."
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:160
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:3122
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown operation from slave %d"
msgstr "Nieznany działanie od niewolnika jest przerywana"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:341
#, c-format
msgid "Processing %d operation"
msgid_plural "Processing %d operations"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:345
#, fuzzy
msgid "Filemanager is idle"
msgstr "Menedżer jest bezczynny"
#: src/modules/fileman_opinfo/e_mod_main.c:435
#, fuzzy
msgid "EFM Operation Info"
msgstr "Informacje Operation EFM"
#: src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:43
msgid "Supply PIN"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:59
#, c-format
msgid "Pair? PIN: <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:75
#, fuzzy
msgid "Enter PIN"
msgstr "Użyj obrazka"
#: src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:93 src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:111
#, c-format
msgid "Pair? PIN: <hilight>%06u</hilight>"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_agent.c:127
#, fuzzy
msgid "Connect?"
msgstr "Chroniony"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:420
#, fuzzy
msgid "Adapters"
msgstr "Inne ustawienia"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:421
#, fuzzy
msgid "Devices"
msgstr "Podgląd"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:456
#, fuzzy
msgid "Unknown Address"
msgstr "Nieznane"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:479
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:303
#, fuzzy
msgid "Power"
msgstr "Obniż"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:479
msgid "Enable power for this adapter"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:485 src/bin/e_comp.c:1243
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:485
msgid "Make this adapter visible to other devices"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:491
msgid "Scan"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:491
#, fuzzy
msgid "Scan for other devices"
msgstr "Zminimalizowany od innych biurkach"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:497
#, fuzzy
msgid "Pairable"
msgstr "Wypełnij dostępną przestrzeń"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:497
msgid "Allow this adapter to have other devices request to pair with it"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:530
#, c-format
msgid ""
"Address: %s (%s)<br>Services: %s%s%s%s%s%s%s%s%s<br>Trusted: %s<br>Blocked: "
"%s<br>"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:536 src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:537
#: src/modules/bluez5/e_mod_util.c:261
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:299
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:421
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:1235
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:574
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:984
#: src/modules/wizard/page_020.c:89 src/modules/luncher/bar.c:1103
#: src/bin/e_utils.c:628 src/bin/e_widget_filepreview.c:696
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:697 src/bin/e_widget_filepreview.c:698
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:728 src/bin/e_widget_filepreview.c:739
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:109 src/bin/e_int_config_comp_match.c:163
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:444
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:538
msgid "Limited-Discoverable "
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:539
#, fuzzy
msgid "Positioning "
msgstr "Pozycja"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:540
#, fuzzy
msgid "Networking "
msgstr "Zarządzanie energią"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:541
#, fuzzy
msgid "Rendering "
msgstr "Zapamiętaj porządek"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:542
#, fuzzy
msgid "Capture "
msgstr "zdobyć"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:543
msgid "OBEX "
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:544
msgid "Audio "
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:545
msgid "Telephony "
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:546
#, fuzzy
msgid "Information "
msgstr "Informacje odnośnika"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:547 src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:548
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1308 src/bin/e_desklock.c:673
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:52 src/bin/e_screensaver.c:261
#: src/bin/e_fm.c:10699 src/bin/e_actions.c:2128 src/bin/e_actions.c:2219
#: src/bin/e_actions.c:2279 src/bin/e_actions.c:2336 src/bin/e_actions.c:2398
#: src/bin/e_actions.c:2500
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:547 src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:548
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1308 src/bin/e_desklock.c:675
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:53 src/bin/e_screensaver.c:263
#: src/bin/e_fm.c:10696 src/bin/e_fm.c:11049 src/bin/e_actions.c:369
#: src/bin/e_actions.c:2130 src/bin/e_actions.c:2221 src/bin/e_actions.c:2281
#: src/bin/e_actions.c:2338 src/bin/e_actions.c:2400 src/bin/e_actions.c:2502
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:571
msgid "Stop this from being an unlock device"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:578
msgid "Make this auto unlock when detected (and lock when not)"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:588
msgid "Stop this device from being forcefully connected"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:595
msgid "Force this device to be connected when detected"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:605
#, fuzzy
msgid "Disconnect this device"
msgstr "Rozłącz z usługą sieciową."
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:612
#, fuzzy
msgid "Connect this device"
msgstr "Zabezpiecz ten plik"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:622
msgid "Disrust this device"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:629
msgid "Trust this device"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:641 src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:702
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:724
msgid "Pair with this device"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:651
msgid "Unpair with this device"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:659
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:122
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:878
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1009
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1434
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:624
#: src/modules/shot/e_mod_share.c:171 src/modules/shot/e_mod_share.c:199
#: src/modules/shot/e_mod_preview.c:96 src/modules/shot/e_mod_delay.c:86
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:314
#: src/modules/polkit/auth_ui.c:138 src/modules/syscon/e_syscon.c:92
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:123
#: src/modules/connman/agent.c:253
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:334
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:396 src/bin/e_fm_prop.c:641
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:361 src/bin/e_entry_dialog.c:68
#: src/bin/e_import_dialog.c:197 src/bin/e_color_dialog.c:68
#: src/bin/e_desktop_editor.c:909 src/bin/e_desktop_editor.c:973
#: src/bin/e_fm.c:10213
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:710 src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:731
#, fuzzy
msgid "Reject pairing"
msgstr "Zapamiętaj porządek"
#: src/modules/bluez5/e_mod_popup.c:740
msgid "Options for device like connect, pair etc."
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_main.c:215
msgid "Bluez5"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_main.c:297
msgid "Bluetooth rfkill run Error"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/e_mod_main.c:298
msgid ""
"Trying to rfkill unblock the bluetooth adapter failed.<br>Do you have rfkill "
"installed? Check sysactions.conf<br>to ensure the command is right and your "
"user is<br>permitted to use the rfkill unblock action. Check the<br>users "
"and groups there to be sure."
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/bz_agent.c:115 src/modules/bluez5/bz_agent.c:131
#: src/modules/bluez5/bz_agent.c:285 src/modules/wireless/wireless.c:1045
msgid "Bluetooth"
msgstr ""
#: src/modules/bluez5/bz_agent.c:116
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not register default agent:<br>%s %s"
msgstr "Nie można skasować <br><b>%s</b>"
#: src/modules/bluez5/bz_agent.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not register agent:<br>%s %s\n"
msgstr "Nie można skasować <br><b>%s</b>"
#: src/modules/bluez5/bz_agent.c:286
msgid "Could not call RegisterAgent\n"
msgstr ""
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:21 src/modules/gadman/e_mod_config.c:229
#: src/modules/time/config.c:534
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:22
msgid "Overlay (Action Toggle)"
msgstr ""
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:79 src/modules/gadman/e_mod_config.c:156
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:162
#, fuzzy
msgid "Desktop Gadgets"
msgstr "Pulpity"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:179
#, fuzzy
msgid "Available Layers"
msgstr "Dostępne gadżety"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#, fuzzy
msgid "Configure Layer"
msgstr "Potwierdź"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:203
msgid "Layers"
msgstr ""
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:208 src/modules/time/config.c:458
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:434
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:437
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:440
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:443
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:446
#, fuzzy
msgid "Mode"
msgstr "Przesuń"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:210
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:396
msgid "Theme Defined"
msgstr "Zdefiniowany w wystroju"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:213 src/modules/gadman/e_mod_config.c:245
#, fuzzy
msgid "Custom Image"
msgstr "niestandardowy obraz"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:217 src/modules/gadman/e_mod_config.c:238
#, fuzzy
msgid "Custom Color"
msgstr "kolor niestandardowy"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:221
msgid "Transparent"
msgstr "Przezroczysty"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:228
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:246
msgid "Animations"
msgstr "Animacje"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:232 src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:75 src/modules/gadman/e_mod_main.c:82
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:215
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:275 src/bin/e_gadget.c:2674
#: src/bin/e_gadget.c:2678 src/bin/e_gadget.c:2683 src/bin/e_gadget.c:2728
#: src/bin/e_gadget.c:2729 src/bin/e_gadget.c:2730
msgid "Gadgets"
msgstr "Gadżety"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:248
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:720
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:459
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:658
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:96
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:857
msgid "Personal"
msgstr "Osobiste"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:252
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:724
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:463
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:662
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:99
#: src/modules/time/config.c:525 src/modules/syscon/e_syscon_gadget.c:141
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:31 src/modules/syscon/e_mod_main.c:35
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:117
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:862
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:320
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52 src/bin/e_actions.c:3766
#: src/bin/e_actions.c:3770 src/bin/e_actions.c:3774 src/bin/e_actions.c:3778
#: src/bin/e_actions.c:3782 src/bin/e_actions.c:3786 src/bin/e_actions.c:3790
#: src/bin/e_actions.c:3794 src/bin/e_actions.c:3798 src/bin/e_actions.c:3802
#: src/bin/e_configure.c:416
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:256
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:728
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:103
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:869 src/bin/e_widget_fsel.c:339
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Katalog wyżej"
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:302
#, fuzzy
msgid "Background Options"
msgstr "Ustawienia Tła Pulpitu"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:119 src/modules/ibox/e_mod_config.c:151
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:119
#: src/modules/fileman/e_mod_menu.c:490 src/bin/e_int_shelf_config.c:285
#: src/bin/e_int_menus.c:205 src/bin/e_actions.c:3406 src/bin/e_actions.c:3408
#: src/bin/e_actions.c:3410 src/bin/e_actions.c:3412 src/bin/e_actions.c:3414
#: src/bin/e_actions.c:3420 src/bin/e_actions.c:3425 src/bin/e_actions.c:3431
#: src/bin/e_actions.c:3436 src/bin/e_actions.c:3441 src/bin/e_actions.c:3447
#: src/bin/e_actions.c:3453 src/bin/e_actions.c:3455 src/bin/e_actions.c:3457
#: src/bin/e_actions.c:3459 src/bin/e_actions.c:3461 src/bin/e_actions.c:3463
#: src/bin/e_actions.c:3465 src/bin/e_actions.c:3467 src/bin/e_actions.c:3469
#: src/bin/e_actions.c:3471 src/bin/e_actions.c:3473 src/bin/e_actions.c:3475
#: src/bin/e_actions.c:3477 src/bin/e_actions.c:3483 src/bin/e_actions.c:3485
#: src/bin/e_actions.c:3487 src/bin/e_actions.c:3489 src/bin/e_actions.c:3491
#: src/bin/e_actions.c:3497 src/bin/e_actions.c:3503 src/bin/e_actions.c:3509
#: src/bin/e_actions.c:3514 src/bin/e_actions.c:3516 src/bin/e_actions.c:3518
#: src/bin/e_actions.c:3520 src/bin/e_actions.c:3522 src/bin/e_actions.c:3524
#: src/bin/e_actions.c:3526 src/bin/e_actions.c:3528 src/bin/e_actions.c:3530
#: src/bin/e_actions.c:3532 src/bin/e_actions.c:3534 src/bin/e_actions.c:3536
#: src/bin/e_actions.c:3538 src/bin/e_actions.c:3810 src/bin/e_actions.c:3815
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:83 src/bin/e_int_config_comp_match.c:418
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:126
#, fuzzy
msgid "Desktop Overlay"
msgstr "Plik desktop"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1064
#, fuzzy
msgid "Begin move/resize"
msgstr "Rozpocznij Przesuwanie/Zmianę Rozmiaru składników"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1076 src/bin/e_gadcon.c:1816
msgid "Plain"
msgstr "Zwykły"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1084 src/bin/e_gadcon.c:1829
msgid "Inset"
msgstr "Wstawka"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1096
msgid "Free"
msgstr "Wolny"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1105
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:220
#: src/modules/everything/evry_config.c:566 src/bin/e_shelf.c:66
msgid "Horizontal"
msgstr "Poziomo"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1114
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:222
#: src/modules/everything/evry_config.c:559 src/bin/e_shelf.c:67
msgid "Vertical"
msgstr "Pionowo"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1123
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1136
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:315
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:336
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:356
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:102
#: src/bin/e_gadcon.c:1854 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:696 src/bin/e_int_gadcon_config.c:754
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1145
msgid "Add other gadgets"
msgstr "Dodaj inne gadżety"
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:23 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/notification/e_mod_main.c:163
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:604 src/modules/mixer/e_mod_main.c:471
#: src/bin/e_configure.c:29
#, fuzzy
msgid "Extensions"
msgstr ""
"#-#-#-#-# pl.po #-#-#-#-#\n"
"Dodatki\n"
"#-#-#-#-# pl.po #-#-#-#-#\n"
"Rozszerzenia"
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:82
msgid "Show/hide gadgets"
msgstr "Pokaż/ukryj gadżety"
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:180 src/bin/e_int_menus.c:365
#, fuzzy
msgid "Change Wallpaper"
msgstr "tapety wymiana"
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:198
#, fuzzy
msgid "Change Gadgets"
msgstr "Dodaj gadżet"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:56
msgid "IBar Settings"
msgstr "Ustawienia IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:106
#, fuzzy
msgid "Selected source"
msgstr "Wybrane źródło paska"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:118 src/modules/ibar/e_mod_main.c:491
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1632
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:145
#: src/modules/luncher/config.c:324 src/modules/luncher/config.c:447
#: src/modules/luncher/config.c:550 src/bin/e_shelf.c:2365
#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Komentarz"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:127
msgid "Icon Labels"
msgstr "Etykiety ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:128
#, fuzzy
msgid "Show icon label"
msgstr "Pokaż etykietę ikony"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:134
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:136
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:267
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:940 src/bin/e_desktop_editor.c:717
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:380 src/bin/e_int_client_prop.c:450
#: src/bin/e_int_client_prop.c:504
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:138 src/bin/e_desktop_editor.c:728
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:142
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:269
msgid "Generic"
msgstr "Ogólne"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:148 src/bin/e_int_config_comp.c:321
msgid "Misc"
msgstr "Różne"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:149
#, fuzzy
msgid "Lock icon move"
msgstr "Blokuj przy usypianiu"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:151
msgid "Don't add items on launch"
msgstr ""
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:153
#, fuzzy
msgid "Track launch"
msgstr "Szybkie uruchamianie"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:155
#, fuzzy
msgid "Menu on mouse over"
msgstr "Podnieś okna po najechaniu myszką"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:189
#, fuzzy
msgid "Create new IBar source"
msgstr "Utwórz nowe źródło Ibar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:190 src/modules/luncher/config.c:173
#, fuzzy
msgid "Enter a name for this new source:"
msgstr "Wprowadź nazwę dla nowego źródła;"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:204 src/modules/luncher/config.c:184
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<ps/><ps/>Are you sure you want to delete "
"this bar source?"
msgstr ""
"Zażądałeś skasowania \"%s\".<br><br>Czy na pewno chcesz skasować tę półkę?"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:208 src/modules/luncher/config.c:187
msgid "Are you sure you want to delete this bar source?"
msgstr "Czy na pewno chcesz skasować to źródło paska?"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:209
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:396
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:340
#: src/modules/luncher/config.c:188 src/bin/e_shelf.c:1745
#: src/bin/e_module.c:593
msgid "Keep"
msgstr ""
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:370 src/modules/ibar/e_mod_main.c:2893
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:480 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1621
#, fuzzy
msgid "Create new Icon"
msgstr "Utwórz nową ikonę"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:497 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1638
#: src/modules/backlight/e_mod_main.c:260
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:149
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:314
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:442 src/modules/clock/e_mod_main.c:359
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:590 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:262
#: src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:2153 src/modules/ibox/e_mod_main.c:356
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:722 src/modules/packagekit/e_mod_main.c:47
#: src/modules/wizard/page_150.c:31 src/modules/everything/evry_gadget.c:511
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:683
#: src/modules/everything/evry_plug_settings.c:183
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:446
#: src/modules/geolocation/e_mod_main.c:235
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:156
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:430 src/modules/mixer/e_mod_main.c:323
#: src/modules/tasks/e_mod_main.c:813 src/modules/music-control/ui.c:280
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:101 src/modules/conf/e_conf.c:114
#: src/modules/conf/e_conf.c:125 src/modules/pager/e_mod_main.c:892
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:178 src/bin/e_shelf.c:2370
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58 src/bin/e_bryce.c:791
#: src/bin/e_gadget.c:1334 src/bin/e_int_menus.c:299
#: src/bin/e_int_client_prop.c:482 src/bin/e_int_client_prop.c:517
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1645 src/bin/e_int_client_remember.c:807
#: src/bin/e_fm.c:9389
msgid "Properties"
msgstr "Ustawienia"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1652
#, fuzzy
msgid "Add to bar"
msgstr "Dodaj do IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1658
#, fuzzy
msgid "Remove from bar"
msgstr "Usuń gadżet"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1664
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon %s"
msgstr "Ikony"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:2893
#, fuzzy
msgid "Focus IBar"
msgstr "Fokus"
#: src/modules/backlight/e_mod_main.c:355
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:930
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:36
#, fuzzy
msgid "Backlight"
msgstr "podświetlenie"
#: src/modules/backlight/e_mod_main.c:483
#: src/modules/backlight/gadget/backlight.c:287
#: src/modules/conf_randr/e_mod_main.c:36
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17 src/modules/ibox/e_mod_config.c:133
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:350 src/modules/shot/e_mod_main.c:358
#: src/bin/e_actions.c:3553 src/bin/e_actions.c:3555 src/bin/e_actions.c:3557
#: src/bin/e_actions.c:3563 src/bin/e_actions.c:3565 src/bin/e_actions.c:3567
#: src/bin/e_actions.c:3572 src/bin/e_actions.c:3575 src/bin/e_actions.c:3578
#: src/bin/e_actions.c:3580 src/bin/e_actions.c:3582 src/bin/e_actions.c:3584
#: src/bin/e_actions.c:3587 src/bin/e_actions.c:3589 src/bin/e_actions.c:3591
#: src/bin/e_actions.c:3596
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: src/modules/backlight/e_mod_main.c:483
#: src/modules/backlight/gadget/backlight.c:287
#, fuzzy
msgid "Backlight Controls"
msgstr "Wyłączanie"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:29
msgid "Performance Settings"
msgstr "Ustawienia wydajności"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:74
#, fuzzy
msgid "Application priority"
msgstr "Aplikacje"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:42
#, fuzzy
msgid "Power Management Settings"
msgstr "Ustawienia zarządzania zasilaniem monitora"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:124
msgid "Levels Allowed"
msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:133
msgid "Time to defer power-hungry tasks"
msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:144
#, fuzzy
msgid "Min"
msgstr "Główne"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:152
#, fuzzy
msgid "Max"
msgstr "maksymalny"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:161
msgid "Level"
msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:170
msgid "e.g. Saving to disk"
msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:200
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:742
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:253
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:285
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:449
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:668
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:984
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:103 src/modules/clock/e_mod_config.c:143
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:117
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:130
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:144
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:356
#: src/modules/time/config.c:6 src/bin/e_int_client_prop.c:303
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:208
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:295
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:242
#: src/modules/syscon/e_int_config_syscon.c:176
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f sek."
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:239
#: src/modules/notification/e_mod_config.c:102
msgid "Low"
msgstr "Niski"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:247
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_interaction.c:122
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.2f s"
msgstr "%1.2f"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:278
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:286
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:325
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:364
#, fuzzy, c-format
msgid "%.0f s"
msgstr "%1.0f fps"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:317
msgid "High"
msgstr "Wysoki"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:356
#, fuzzy
msgid "Extreme"
msgstr "Niezwykle blisko"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:375
msgid "Connected standby instead of suspend"
msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:18
msgid "Performance"
msgstr "Wydajność"
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:19
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:508
msgid "Power Management"
msgstr "Zarządzanie energią"
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:23
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:27
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:75 src/bin/e_int_menus.c:359
msgid "Shelves"
msgstr "Półki"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:55
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:46
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Ustawienia półek"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Configured Shelves: Display %d"
msgstr "Skonfigurowane półki"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:142
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:229
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:276
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:304 src/bin/e_shelf.c:2399
#: src/bin/e_fm.c:9346 src/bin/e_fm.c:10698
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:194 src/bin/e_shelf.c:1589
#: src/bin/e_int_menus.c:1871
#, fuzzy, c-format
msgid "Shelf %s"
msgstr "Pólka #"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:392
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
msgstr "Czy na pewno chcesz skasować tę półkę?"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:395
#, fuzzy
msgid "Confirm Shelf Deletion"
msgstr "Potwierdź skasowanie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:57
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:330
#: src/bin/e_int_config_modules.c:56
msgid "Core"
msgstr "Rdzeń"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:58
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:215
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:262
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:284
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1148
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1164
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1417
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:340
#: src/bin/e_int_menus.c:188
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacje"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:59
msgid "Title Bar"
msgstr "Pasek tytułowy"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:60
msgid "Menu Item"
msgstr "Element Menu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:61
msgid "Menu Title"
msgstr "Tytuł menu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Textblock Plain"
msgstr "Zwykły blok tekstu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:63
msgid "Textblock Light"
msgstr "Mały blok tekstu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:64
msgid "Textblock Big"
msgstr "Duży blok tekstu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:65
msgid "Move Text"
msgstr "Opis przesuwania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:66
msgid "Resize Text"
msgstr "Opis zmiany rozmiaru"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:67
msgid "Winlist Title"
msgstr "Tytuł na liście okien"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:68
#, fuzzy
msgid "Settings Heading"
msgstr "Ustawienia pozycji"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:69
msgid "About Title"
msgstr "Tytuł 'O Programie'"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:70
msgid "About Version"
msgstr "Wersja"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:71
#, fuzzy
msgid "Button Text"
msgstr "Tekst przycisk"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:72
msgid "Desklock Title"
msgstr "Tekst Blokady Ekranu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:73
msgid "Desklock Password"
msgstr "Hasło blokady ekranu:"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:74
msgid "Dialog Error"
msgstr "Okno dialogowe błędu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:75
msgid "Exebuf Command"
msgstr "Komenda bufora wykonania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:76
msgid "Splash Title"
msgstr "Tytuł ekranu powitalnego"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:77
msgid "Splash Text"
msgstr "Tekst ekranu powitalnego"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:78
msgid "Splash Version"
msgstr "Wersja ekranu powitalnego"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:79
#, fuzzy
msgid "Digital Clock"
msgstr "Zegar cyfrowy"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:81
msgid "Widgets"
msgstr "Widżety"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:82
msgid "Entry"
msgstr "Pole wprowadzania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:83
msgid "Frame"
msgstr "Ramka"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:84
msgid "Label"
msgstr "Opis"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:85
msgid "Buttons"
msgstr "Przyciski"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:86
msgid "Slider"
msgstr "Suwak"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:87
msgid "Radio Buttons"
msgstr "Przyciski typu \"Radio\""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:88
msgid "Check Buttons"
msgstr "Przyciski wyboru"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:89
msgid "Text List Item"
msgstr "Element listy tekstowej"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:90
msgid "List Item"
msgstr "Element listy"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:91
msgid "List Header"
msgstr "Nagłówek listy"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:93
msgid "Filemanager"
msgstr "Menadżer plików"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:94
msgid "Typebuf"
msgstr "Bufor wprowadzania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:143 src/bin/e_fm_prop.c:511
#: src/bin/e_desktop_editor.c:778 src/bin/e_desktop_editor.c:787
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:96
#, fuzzy
msgid "Desktop Icon"
msgstr "na pulpicie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:99
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:258
msgid "Small"
msgstr "Mały"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
#: src/modules/notification/e_mod_config.c:104
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:97 src/bin/e_int_config_comp_match.c:432
#: src/bin/e_int_client_prop.c:159 src/bin/e_int_client_prop.c:181
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1381
#, c-format
msgid "Normal"
msgstr "Normalny"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:101
msgid "Large"
msgstr "Duży"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Small Styled"
msgstr "Styl zmniejszony"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:103
msgid "Normal Styled"
msgstr "Styl normalny"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:104
msgid "Large Styled"
msgstr "Styl zwiększony"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:167
msgid "Font Settings"
msgstr "Ustawienia czcionek"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:252
msgid "Tiny"
msgstr "Malutki"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:270
msgid "Big"
msgstr "Duże"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:276
msgid "Really Big"
msgstr "Bardzo duże"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:282
msgid "Huge"
msgstr "Ogromny"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:291
#, fuzzy, c-format
msgid "%d pixel"
msgid_plural "%d pixels"
msgstr[0] "%d pikseli"
msgstr[1] "%d pikseli"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:430
#, fuzzy
msgid "Enable Custom Font Classes"
msgstr "Włącz niestandardowe klasy Font"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:444
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:713
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:163
#: src/bin/e_int_client_remember.c:753 src/bin/e_int_client_locks.c:312
#: src/bin/e_int_client_locks.c:331 src/bin/e_int_shelf_config.c:218
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:452
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:722
msgid "English 012 #!? 日本語 にほんご ソフト 中文 華語 한국"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:681
#, fuzzy
msgid "Font Classes"
msgstr "Klasy czcionki"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:688
msgid "Enable Font Class"
msgstr "Włącz klasy czcionek"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:695
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:704
#: src/modules/pager/gadget/config.c:587 src/modules/pager/gadget/config.c:666
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:226 src/bin/e_int_config_comp_match.c:551
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:727
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:109
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:95 src/modules/everything/evry_config.c:517
msgid "General Settings"
msgstr "Ustawienia ogólne"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:731
msgid "Hinting"
msgstr "Wygładzanie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:734
msgid "Bytecode"
msgstr "Bytecode"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:738
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:408
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:270
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:239 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:275
msgid "Automatic"
msgstr "Automatyczny"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:747
msgid "Font Fallbacks"
msgstr "Czcionki zastępcze"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:748
msgid "Fallback Name"
msgstr "Nazwa czcionki zastępczej"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:756
msgid "Enable Fallbacks"
msgstr "Włącz czcionki zastępcze"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:765
msgid "Hinting / Fallbacks"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:325
msgid "Theme Selector"
msgstr "Wybór wystroju"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:529
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:331
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:190
#, fuzzy
msgid "Missing Application"
msgstr "Aplikacja"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:530
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:332
msgid ""
"This module wants to execute an external application<ps/> that does not "
"exist.<ps/>Please install <b>extra</b> application.<ps/>https://git."
"enlightenment.org/apps/extra.git/"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:611
#, fuzzy
msgid "Theme File Error"
msgstr "Błąd importowania wystroju"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:612
#, c-format
msgid "The listed files are probably not E themes:<ps/>%s"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:769
#, fuzzy
msgid " Import File..."
msgstr " Importuj ..."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:775
#, fuzzy
msgid " Import Online..."
msgstr " Online ..."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:780
#, fuzzy
msgid "Show startup splash"
msgstr "Aplikacje przy uruchamianiu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_borders.c:29
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_borders.c:207
#, fuzzy
msgid "Default Border Style"
msgstr "Styl domyślny Granicznej"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_borders.c:49
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Wybór Ramki Okna"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_borders.c:253
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapamiętaj ramkę tego okna i użyj jej przy ponownym jego pokazaniu"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:28
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:55
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:62
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:90
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:141
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:428
msgid "Wallpaper"
msgstr "Tło pulpitu"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:45
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:65
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:93
msgid "Theme"
msgstr "Wystrój"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:53
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:40
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:315
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:60
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:283 src/bin/e_configure.c:34
#, fuzzy
msgid "Internal"
msgstr "wewnętrzny"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:57 src/bin/e_int_client_menu.c:821
msgid "Border"
msgstr "Ramka"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:60 src/bin/e_gadcon.c:1842
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53 src/bin/e_gadget.c:1352
#: src/bin/e_configure.c:31
#, fuzzy
msgid "Look"
msgstr "Patrz"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:68
#, fuzzy
msgid "Application Theme"
msgstr "Aplikacja"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:79
msgid "Borders"
msgstr "Ramki"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:82
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:191
msgid "Transitions"
msgstr "Przejścia"
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:85
msgid "Scaling"
msgstr "Skalowanie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:132
msgid "Factor"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:180
#, fuzzy
msgid "Scale Settings"
msgstr "Ustawienia Przewijania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:247
#, fuzzy
msgid "DPI Scaling"
msgstr "Skalowanie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:318
msgid "Don't Scale"
msgstr "Nie skaluj"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:321
#, fuzzy
msgid "Scale relative to screen DPI"
msgstr "Skala w stosunku do ekranu DPI"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:341
#, c-format
msgid "Base DPI (Currently %i DPI)"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:346
#, c-format
msgid "%1.0f DPI"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:350
#, fuzzy
msgid "Custom scaling factor"
msgstr "Własny współczynnik skalowania"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:353
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.2f x"
msgstr "%1.2f"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:357
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:206
#, fuzzy
msgid "Policy"
msgstr "polityka"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:362
#, fuzzy
msgid "Minimum"
msgstr "minimum"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:365
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:372
#, c-format
msgid "%1.2f times"
msgstr ""
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:369
#, fuzzy
msgid "Maximum"
msgstr "maksymalny"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_scale.c:376
#, fuzzy
msgid "Constraints"
msgstr "ograniczenia"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:65
msgid "Select a Theme..."
msgstr "Wybierz wystój..."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:118
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1433
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:623
#: src/modules/shot/e_mod_delay.c:79
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:313
#: src/modules/polkit/auth_ui.c:137 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:508
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:576
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:119 src/bin/e_update.c:70
#: src/bin/e_fm_prop.c:640 src/bin/e_config.c:2067 src/bin/e_config.c:2718
#: src/bin/e_int_client_remember.c:358 src/bin/e_int_client_remember.c:553
#: src/bin/e_utils.c:401 src/bin/e_import_config_dialog.c:360
#: src/bin/e_entry_dialog.c:67 src/bin/e_sys.c:909
#: src/bin/e_desktop_editor.c:907 src/bin/e_desktop_editor.c:971
#: src/bin/e_fm.c:10212 src/bin/e_fm.c:10969 src/bin/e_module.c:480
#: src/bin/e_module.c:707 src/bin/e_exec.c:721
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:583 src/bin/e_config_dialog.c:274
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:262
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:271
msgid "Theme Import Error"
msgstr "Błąd importowania wystroju"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:263
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment was unable to import the theme.<ps/><ps/>Are you sure this is "
"really a valid theme?"
msgstr ""
"Enlightenment nie był w stanie zaimportować wystroju.<br><br>Czy to na pewno "
"właściwy wystrój?"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:272
#, fuzzy
msgid "Enlightenment was unable to import the theme<ps/>due to a copy error."
msgstr ""
"Enlightenment nie był w stanie zaimportować wystroju<br>ze względu na błąd "
"kopiowania."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:46
msgid "Transition Settings"
msgstr "Ustawienia przejść"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:173
msgid "Events"
msgstr "Zdarzenia"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:181
msgid "Startup"
msgstr "Uruchamianie"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:182
msgid "Desk Change"
msgstr "Zmiana pulpitu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:183
msgid "Background Change"
msgstr "Zmiana tła"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:214
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:505 src/bin/e_fm_prop.c:496
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:299 src/bin/e_widget_fsel.c:348
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:104
msgid "Wallpaper Settings"
msgstr "Ustawienia tła pulpitu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:468
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:667
#, fuzzy
msgid "Go up a directory"
msgstr "Katalog wyżej"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:504
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:703
msgid "Use Theme Wallpaper"
msgstr "Tło pulpitu z wystroju"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:510
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:709
#, fuzzy
msgid "Import File..."
msgstr "Importuj..."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:517
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:717
#, fuzzy
msgid "Import Online..."
msgstr " Online ..."
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:740
msgid "Where to place the Wallpaper"
msgstr "Gdzie umieścić tło pulpitu"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:741
msgid "All Desktops"
msgstr "Wszystkie pulpity"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:743
msgid "This Desktop"
msgstr "Ten pulpit"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:745
msgid "This Screen"
msgstr "Ten ekran"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:61
#, fuzzy
msgid "Application Theme Settings"
msgstr "Ustawienia wystroju ikon"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:477
#, fuzzy
msgid "Match Enlightenment theme if possible"
msgstr "Moduł Baterii dla Enlightenment"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:487
#, fuzzy
msgid "Enable X Application Settings"
msgstr "Ustawienia wystroju ikon"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:493
#, fuzzy
msgid "GTK Applications"
msgstr "Aplikacje"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:524
#, fuzzy
msgid "Enable icon theme for applications"
msgstr "Użyj motywu ikon dla aplikacji"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:529
#, fuzzy
msgid "Enable icon theme for Enlightenment"
msgstr "Witaj w Enlightenment"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:76
#: src/modules/conf_randr/e_mod_main.c:41
#, fuzzy
msgid "Screen Setup"
msgstr "Wygaszacz ekranu"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:451
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:679
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:756
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:985
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1115
msgid "Clone"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:453
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:690
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:986
#, fuzzy
msgid "Left of"
msgstr "Lewo Góra"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:455
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:701
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:987
#, fuzzy
msgid "Right of"
msgstr "prawo;"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:457
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:712
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:988
#: src/bin/e_int_client_prop.c:307
msgid "Above"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:459
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:723
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:989
#: src/bin/e_int_client_prop.c:311
msgid "Below"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:461
#, fuzzy
msgid "Unconfigured"
msgstr "Potwierdź"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:754
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1118
#, fuzzy
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj wszystkie"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:755
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1116
#, fuzzy
msgid "Extend"
msgstr ""
"#-#-#-#-# pl.po #-#-#-#-#\n"
"Dodatki\n"
"#-#-#-#-# pl.po #-#-#-#-#\n"
"Rozszerzenia"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:757
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1117
msgid "Ask"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:760
#, c-format
msgid "Hotplug Policy (%s)"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:837
#: src/modules/mixer/emixer.c:1354
#, fuzzy
msgid "Outputs"
msgstr "Dane wyjściowe"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:922
msgid "Laptop lid"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:962
#: src/modules/wireless/wireless.c:1089 src/modules/time/config.c:414
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:466
#, fuzzy
msgid "On"
msgstr "Otwórz"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:971
msgid "Priority"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:983
#, fuzzy
msgid "Relative"
msgstr "względny"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:997
#, fuzzy
msgid "To"
msgstr "Góra"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1017
#: src/bin/e_int_client_menu.c:156
#, fuzzy
msgid "Align"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1037
#, fuzzy
msgid "Use Profile"
msgstr "Profil"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1053
#, fuzzy
msgid "Custom Scale"
msgstr "niestandardowy obraz"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1062
#, fuzzy
msgid "Scale"
msgstr "Lokalizacja"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1087
#, fuzzy
msgid "Restore setup on start"
msgstr "Przywróć Zarządcę przy Starcie"
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1096
msgid "Monitor hotplug"
msgstr ""
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:1105
#, fuzzy
msgid "Lid Events"
msgstr "Zdarzenia"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:49
msgid "Desk Settings"
msgstr "Opcje pulpitu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:147
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:184
msgid "Set"
msgstr "Ustaw"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:64
#, fuzzy
msgid "Screen Blank Settings"
msgstr "Ustawienia blokady ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:198
#, fuzzy
msgid "Enable screen blanking"
msgstr "Włącz X Screensaver"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:201
msgid "Use Power Saving (DPMS)"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:205
#: src/modules/syscon/e_int_config_syscon.c:174
#, fuzzy
msgid "Timeout"
msgstr "Opóźnienie chowania"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:208
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.1f minutes"
msgstr "%1.0f min."
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:213
msgid "Special timeout when locked (0 is off)"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:216
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:247
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:276
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:362
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:385
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:422
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekund"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:221
#, fuzzy
msgid "Suspend on blank"
msgstr "Zawiesić na puste"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:225
#, fuzzy
msgid "Suspend even if AC"
msgstr "Wstrzymaj czas"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:230
msgid "Hibernate instead of suspend"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:236
#, fuzzy
msgid "Suspend delay"
msgstr "Wstrzymaj czas"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f hours"
msgstr "%1.0f fps"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:243
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:373
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f min."
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:253
#, fuzzy
msgid "Disable blanking for Fullscreen Windows"
msgstr "Pozwól wiążącej aktywacji w trybie pełnoekranowym okien"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:257
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:32
#, fuzzy
msgid "Blanking"
msgstr "zaślepka"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:262
#, fuzzy
msgid "Wake on notification"
msgstr "Powiadomienie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:265
msgid "Wake on urgency"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:268
msgid "Wakeups"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:272
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:382
msgid "Suggest if deactivated before"
msgstr "Proponuj, jeśli zdezaktywowano przed"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:284
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:418
msgid "Presentation"
msgstr "Prezentacja"
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:21
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:182
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Wirtualne pulpity"
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:28
msgid "Screen Lock"
msgstr "Blokada ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:44
msgid "Desk"
msgstr "Pulpit"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:48
msgid "Virtual Desktops Settings"
msgstr "Ustawienia wirtualnych pulpitów"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:171
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Liczba pulpitów"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:174
#, fuzzy
msgid "Click to change wallpaper"
msgstr "tapety wymiana"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:181
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:186
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:348
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:333
#: src/modules/everything/evry_config.c:403
#: src/modules/everything/evry_config.c:545
#: src/modules/everything/evry_config.c:552
#: src/modules/everything/evry_config.c:578
#: src/modules/everything/evry_config.c:585
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:217
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:233
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:191
msgid "Desktops"
msgstr "Pulpity"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:196
msgid "Flip when dragging objects to the screen edge"
msgstr ""
"Przeskocz do następnego pulpitu, gdy przeciągany obiekt jest na brzegu ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:200
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr "Zawijaj pulpity przy przełączaniu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:204
#, fuzzy
msgid "Animation"
msgstr "Animacje"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desks.c:225
msgid "Flip"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:80
msgid "Screen Lock Settings"
msgstr "Ustawienia blokady ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:240
msgid "Lock on Startup"
msgstr "Blokuj przy starcie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:243
msgid "Lock on Suspend"
msgstr "Blokuj przy usypianiu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:248
#, fuzzy
msgid "Use System Authentication"
msgstr "Inna aplikacja..."
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:251
#, fuzzy
msgid "Use Personal Screenlock Password (insecure)"
msgstr "Osobiste hasło:"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:254
msgid "Use PIN (insecure)"
msgstr ""
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:257
#, fuzzy
msgid "Use External Screenlock Command"
msgstr "Własne polecenie do zablokowania ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:261
#, fuzzy
msgid "Personal Screenlock Password (insecure)"
msgstr "Osobiste hasło:"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:267
#, fuzzy
msgid "PIN Entry (insecure)"
msgstr "Pole wprowadzania"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:273
#, fuzzy
msgid "External Screenlock Command"
msgstr "Własne polecenie do zablokowania ekranu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:285
#, fuzzy
msgid "Configure Lockscreen Gadgets"
msgstr "Nagłówek Konfiguracji"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:288
msgid "Locking"
msgstr "Blokowanie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:326
#, fuzzy
msgid "Keyboard Layout"
msgstr "Skrót klawiszowy"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:332
msgid "Show on all screens"
msgstr "Pokaż na wszystkich ekranach"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:337
msgid "Show on current screen"
msgstr "Pokaż na aktualnym ekranie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:342
msgid "Show on screen #:"
msgstr "Pokaż na ekranie #:"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:352
#, fuzzy
msgid "Login Box"
msgstr "Ustawienia okna logowania"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:357
#, fuzzy
msgid "Lock after screensaver activates"
msgstr "Blokuj po starcie wygaszacza ekranu dla X"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:369
msgid "Lock when idle time exceeded"
msgstr "Blokuj po czasie bezczynności"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:377
msgid "Timers"
msgstr "Timer"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:389
msgid "Presentation Mode"
msgstr "Tryb prezentacji"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:400
msgid "Theme Wallpaper"
msgstr "Tło pulpitu z wystroju"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:404
msgid "Current Wallpaper"
msgstr "Obecne tło pulpitu"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:408
#: src/modules/time/config.c:11 src/bin/e_fm_prop.c:549
msgid "Custom"
msgstr "Własne"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:36
#, fuzzy
msgid "Select a Background..."
msgstr "Wybierz tło ..."
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:127
#, fuzzy
msgid "Hide Logo"
msgstr "Autoukrywanie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:46
#, fuzzy
msgid "Backlight Settings"
msgstr "Ustaw podświetlenie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:143
#, fuzzy
msgid "Normal Backlight"
msgstr "normalny Podświetlenie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:145
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:151
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:109
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:115
#: src/modules/teamwork/e_mod_config.c:118
#: src/modules/teamwork/e_mod_config.c:124
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:149
#, fuzzy
msgid "Dim Backlight"
msgstr "Dim Podświetlenie"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:155
#, fuzzy
msgid "Idle Fade Time"
msgstr "Idle Fade Czas"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:157
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:166
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f second(s)"
msgstr "%1.0f sekund"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:162
#, fuzzy
msgid "Fade Time on Battery"
msgstr "Według Czasu Modyfikacji"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:172
#, fuzzy
msgid "Fade Time"
msgstr "Według Czasu Modyfikacji"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.1f second(s)"
msgstr "%1.1f sekund"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_dpms.c:180
msgid "Dimming"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock.c:241
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock.c:415
#, fuzzy
msgid "MHz"
msgstr "%i MHz"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock.c:247
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock.c:421
msgid "GHz"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock.c:263
#, fuzzy
msgid "Frequency"
msgstr "Częstotliwość CPU BŁĄD"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:263
#, fuzzy
msgid "CpuClock Configuration"
msgstr "Konfiguracja Zegara"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:273
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:290
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:298
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:309
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:169 src/modules/luncher/config.c:321
#: src/modules/luncher/config.c:330 src/modules/everything/evry_config.c:376
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1462
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:358
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:126 src/modules/pager/e_mod_config.c:212
#: src/modules/pager/gadget/config.c:305 src/modules/pager/gadget/config.c:659
#: src/bin/e_fm_prop.c:392 src/bin/e_int_config_comp.c:508
#: src/bin/e_desktop_editor.c:827 src/bin/e_int_client_prop.c:455
#: src/bin/e_int_client_prop.c:507
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:276
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:388
#, fuzzy
msgid "Power Policy"
msgstr "Ustaw politykę mocy CPU"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:278
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:448
#, fuzzy
msgid "Power Saving"
msgstr "Opcje myszki"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:281
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:512
#, fuzzy
msgid "Power State"
msgstr "Opcje myszki"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:284
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:559
#, fuzzy
msgid "Frequencies"
msgstr "Częstotliwość CPU BŁĄD"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:305
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:208
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:74
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:74
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:192
#, fuzzy
msgid "Update Poll Interval"
msgstr "Cache flush przedział"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:313
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:223
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:89
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:89
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:332
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:207
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:93 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:193
msgid "Fast (4 ticks)"
msgstr "Szybko (4 tyknięcia)"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:324
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:234
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:100
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:100
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:343
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:218
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:95 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:200
msgid "Medium (8 ticks)"
msgstr "Średnio (8 tyknięć)"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:334
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:244
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:110
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:110
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:353
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:228
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:97 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:207
msgid "Normal (32 ticks)"
msgstr "Normalnie (32 tyknięcia)"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:344
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:254
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:119
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:119
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:363
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:237
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:99 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:214
msgid "Slow (64 ticks)"
msgstr "Powoli (64 tyknięcia)"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:354
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:264
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:129
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:129
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:373
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:247
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:101 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:221
msgid "Very Slow (256 ticks)"
msgstr "Bardzo wolno (256 tyknięć)"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:410
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:479
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:241 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:277
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Niższa moc automatycznie"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:412
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:481
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:243 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:279
#, fuzzy
msgid "Automatic Interactive"
msgstr "Wygładzanie Automatyczne"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:414
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:483
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:245 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:281
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minimalna prędkość"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:416
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:485
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:247 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:283
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Maksymalna prędkość"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:437
#: src/modules/cpufreq/e_mod_config.c:85 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:260
msgid "Restore CPU Power Policy"
msgstr "Polityka przywracania mocy CPU"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:461
#, fuzzy
msgid "Automatic Powersaving"
msgstr "Automatyczne oszczędzanie energii"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:525
#, fuzzy
msgid "Maximum Power State:"
msgstr "Opcje myszki"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:540
#, fuzzy
msgid "Minimum Power State:"
msgstr "Opcje myszki"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:587
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:322
#, c-format
msgid "%i MHz"
msgstr "%i MHz"
#: src/modules/sysinfo/cpuclock/cpuclock_config.c:589
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.1f GHz"
msgstr "%'.1f GB"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:155
#, fuzzy
msgid "Thermal Configuration"
msgstr "Konfiguracja ITray"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:160
#, fuzzy
msgid "Temperature Units"
msgstr "Poziomy temperatury"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:175
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:269
msgid "Celsius"
msgstr "Stopnie Celsjusza"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:186
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:272
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:298
#, fuzzy
msgid "Temperature Limits"
msgstr "Poziomy temperatury"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:310
#, fuzzy
msgid "High Temperature:"
msgstr "Wysoka temperatura"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal_config.c:334
#, fuzzy
msgid "Low Temperature:"
msgstr "Niska temperatura"
#: src/modules/sysinfo/thermal/thermal.c:199
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:205
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatura"
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:146
#, c-format
msgid "Memory Usage (Available %ld MB)"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:158
msgid "Used"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:172
msgid "Buffers"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:186
#, fuzzy
msgid "Cached"
msgstr "Anuluj"
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:200
#, fuzzy
msgid "Shared"
msgstr "Wyraźny"
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage.c:212
#, c-format
msgid "Swap Usage (Available %ld MB)"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/memusage/memusage_config.c:69
#, fuzzy
msgid "MemUsage Configuration"
msgstr "Konfiguracja Języków"
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor_config.c:69
#, fuzzy
msgid "CpuMonitor Configuration"
msgstr "Konfiguracja Zegara"
#: src/modules/sysinfo/cpumonitor/cpumonitor.c:91
msgid "Total CPU Usage"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:102
#, fuzzy, c-format
msgid "No Battery Found"
msgstr "Opcje myszki"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:104
#, fuzzy, c-format
msgid "Battery Charging"
msgstr "Niski Stan Baterii"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:106
#, c-format
msgid "Battery Fully Charged"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:108
#, c-format
msgid "Time Remaining: %i:%02i"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:488
#, fuzzy, c-format
msgid "AC power is recommended. %i:%02i Remaining"
msgstr "Zasilacz jest rekomendowany."
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:494
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:354
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:136 src/modules/battery/e_mod_main.c:447
msgid "Battery"
msgstr "Bateria"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:497
#: src/modules/sysinfo/batman/batman.c:529 src/modules/battery/e_mod_main.c:450
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:482
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Niski poziom baterii!"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:288
#, fuzzy
msgid "Batman Configuration"
msgstr "Konfiguracja IBar"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:301
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:407
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:274
#, fuzzy
msgid "Alert"
msgstr "Sygnał"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:322
#, fuzzy
msgid "Update Poll Interval:"
msgstr "Cache flush przedział"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:420
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:247
#, fuzzy
msgid "Show low battery alert"
msgstr "Pokaż niski alert baterii"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:430
#, fuzzy
msgid "Show alert as a desktop notification"
msgstr "Użyj powiadomień na pulpicie na pogotowiu."
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:441
#, fuzzy
msgid "Alert when time left is at:"
msgstr "Alarm gdy na:"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:463
#, fuzzy
msgid "Alert when percent left is at:"
msgstr "Alarm gdy na:"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:485
#, fuzzy
msgid "Alert timeout:"
msgstr "Opóźnienie chowania"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:524
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:230
#, fuzzy
msgid "Suspend when below:"
msgstr "Zawiesić , gdy poniżej;"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:535
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:233
#, fuzzy
msgid "Hibernate when below:"
msgstr "Hibernacji , kiedy poniżej;"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:545
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:236
#, fuzzy
msgid "Shutdown when below:"
msgstr "Wyłącz po niżej;"
#: src/modules/sysinfo/batman/batman_config.c:588
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:184
#, fuzzy
msgid "Power Management Timing"
msgstr "Zarządzanie energią"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus.c:112
msgid "Network Throughput"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus.c:122
msgid "Receiving"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus.c:142
#, fuzzy
msgid "Sending"
msgstr "Usypianie"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:82
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:112
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:321
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:324
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:374
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:377
#, fuzzy
msgid "Bytes"
msgstr "Bytecode"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:87
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:117
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:327
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:330
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:380
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:383
#, fuzzy
msgid "KB"
msgstr "przez"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:92
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:122
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:333
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:336
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:386
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:389
#, fuzzy
msgid "MB"
msgstr "przez"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:97
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:127
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:339
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:342
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:392
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:395
#, fuzzy
msgid "GB"
msgstr "przez"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:187
#, fuzzy
msgid "NetStatus Configuration"
msgstr "Konfiguracja ITray"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:281
#, fuzzy
msgid "Maximum Throughput"
msgstr "Maksymalna Wysokość"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:293
msgid "Use Automatic Maximums"
msgstr ""
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:303
#, fuzzy
msgid "Receive:"
msgstr "Zmień Nazwę Pliku"
#: src/modules/sysinfo/netstatus/netstatus_config.c:356
msgid "Send:"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:28 src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:1903
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/everything/evry_plug_windows.c:343 src/bin/e_int_menus.c:212
#: src/bin/e_int_menus.c:1565
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:29
#, fuzzy
msgid "Window Switcher"
msgstr "Tytuł Okna"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:43 src/modules/winlist/e_mod_main.c:45
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:47 src/modules/winlist/e_mod_main.c:50
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:53 src/modules/winlist/e_mod_main.c:56
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:59 src/modules/winlist/e_mod_main.c:61
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:63 src/modules/winlist/e_mod_main.c:65
#: src/bin/e_actions.c:3544 src/bin/e_actions.c:3548
msgid "Window : List"
msgstr "Okno : Lista"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:43
msgid "Next Window"
msgstr "Następne okno"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:45
msgid "Previous Window"
msgstr "Poprzednie okna"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:48
msgid "Next window of same class"
msgstr "Następne okno o tej samej klasie"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:51
msgid "Previous window of same class"
msgstr "Poprzednie okno o tej samej klasie"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:54
#, fuzzy
msgid "Next window class"
msgstr "Następna klasa okno"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:57
#, fuzzy
msgid "Previous window class"
msgstr "Poprzednia klasa okno"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:59
msgid "Window on the Left"
msgstr "Okno po lewej"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:61
#, fuzzy
msgid "Window Down"
msgstr "ID Okna"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:63
#, fuzzy
msgid "Window Up"
msgstr "Typ Okna"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:65
msgid "Window on the Right"
msgstr "Okno po prawej"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:185 src/modules/winlist/e_mod_main.c:191
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:197
#, fuzzy
msgid "Winlist Error"
msgstr "Błąd montowania"
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:185
msgid "Winlist cannot be activated from an edge binding"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:191
msgid "Winlist cannot be activated from a signal binding"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:197
msgid "Winlist cannot be activated from an ACPI binding"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:53
#, fuzzy
msgid "Window Switcher Settings"
msgstr "Ustawienia listy okien"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:188
#, fuzzy
msgid "Windows from other desks"
msgstr "Okna z innych pulpitów"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:191
#, fuzzy
msgid "Windows from other screens"
msgstr "Windows z innych ekranów"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:194
#, fuzzy
msgid "Iconified"
msgstr "Stan Zwinięcia do Ikony"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:196
#, fuzzy
msgid "Iconified from other desks"
msgstr "Zminimalizowany od innych biurkach"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:200
#, fuzzy
msgid "Iconified from other screens"
msgstr "Zminimalizowany od innych ekranów"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:204
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_display.c:173
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:362 src/modules/tasks/e_mod_config.c:84
msgid "Display"
msgstr "Wyświetlanie"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:208
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:282
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:210 src/bin/e_actions.c:3293
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1410
msgid "Raise"
msgstr "Podnieś"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:212
msgid "Uniconify/Unshade"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:214
#, fuzzy
msgid "Warp mouse while selecting"
msgstr "Warp myszy podczas wybierania"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:218
#, fuzzy
msgid "Warp mouse at end"
msgstr "Warp mysz na koniec"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:222
msgid "Disable mouse warp on directional focus change"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:226
#, fuzzy
msgid "Jump to desk"
msgstr "Skocz do biurka"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:228
msgid "Move to current desk after switch"
msgstr ""
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:232
#, fuzzy
msgid "Selecting"
msgstr "Ustawienia"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:236
#, fuzzy
msgid "Scroll Animation"
msgstr "Animuj Przewijania"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:239
#, fuzzy
msgid "Scroll speed"
msgstr "Prędkość Przewijania"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:242
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:282
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:287
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:347
#: src/modules/everything/evry_config.c:561
#: src/modules/everything/evry_config.c:568
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:250
#, fuzzy
msgid "Minimum width"
msgstr "Minimalna Szerokość"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:252
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:259
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:265
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:272
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:257
#, fuzzy
msgid "Maximum width"
msgstr "Maksymalna Szerokość"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:263
#, fuzzy
msgid "Minimum height"
msgstr "Minimalna Wysokość"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:270
#, fuzzy
msgid "Maximum height"
msgstr "Maksymalna Wysokość"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:276
#: src/modules/everything/evry_config.c:592
#, fuzzy
msgid "Geometry"
msgstr "Spróbuj ponownie"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:280
#, fuzzy
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Poziomo"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:285
#, fuzzy
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Pionowo"
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:290
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1031 src/bin/e_int_client_menu.c:1190
#, fuzzy
msgid "Alignment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/winlist/e_winlist.c:178
msgid "Select a window"
msgstr "Wybierz okno"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:140
#, fuzzy
msgid "Keyboard Settings"
msgstr "Ustawienia IBar"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:525
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1490
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1616
#, fuzzy
msgid "No Name"
msgstr "<Brak nazwy>"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:615
msgid "Do not apply any keyboard settings ever"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:624
#, fuzzy
msgid "Label only in gadgets"
msgstr "Opis"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:641
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:842
#, fuzzy
msgid "Default keyboard layout"
msgstr "Utwórz skrót klawiaturowy"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:688
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:747
#, fuzzy
msgid "Del"
msgstr "Skasuj"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:697
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:348
#: src/bin/e_widget_config_list.c:80 src/bin/e_int_config_comp_match.c:741
msgid "Up"
msgstr "Góra"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:706
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:352
#: src/bin/e_widget_config_list.c:86 src/bin/e_int_config_comp_match.c:743
msgid "Down"
msgstr "Dół"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:747
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1036
#, fuzzy
msgid "Compose"
msgstr "Pozycja"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:748
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1047
msgid "Third level"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:749
msgid "Switch layout"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:783
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1069
msgid "Led"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:784
#, fuzzy
msgid "Control"
msgstr "Sterowanie"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:785
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1092
msgid "Keypad"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:786
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1104
msgid "Keypad delete key"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:787
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1115
#, fuzzy
msgid "Capslock"
msgstr "Zegar"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:788
#, fuzzy
msgid "Alt win"
msgstr "Wszystkim"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:789
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1137
#, fuzzy
msgid "Currency"
msgstr "Ważność"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:790
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1148
msgid "Fifth level"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:791
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1159
msgid "Spacebar"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:792
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1170
#, fuzzy
msgid "Japan"
msgstr "Japoński"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:793
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1181
msgid "Korean"
msgstr "Koreański"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:794
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1192
msgid "Esperanto"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:795
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1203
msgid "Solaris"
msgstr ""
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:796
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1214
#, fuzzy
msgid "Terminate X"
msgstr "Uruchom w konsoli"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:797
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1225
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:377
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:317
#: src/modules/notification/e_mod_config.c:161
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Inne"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1058
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1081
#, fuzzy
msgid "Switch Layout"
msgstr "Ułożenie"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1126
#, fuzzy
msgid "Alternate win key"
msgstr "Czas do zmiany"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1368
#, fuzzy
msgid "Add New Configuration"
msgstr "Konfiguracja Półki"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1392 src/bin/e_int_toolbar_config.c:77
msgid "Layout"
msgstr "Ułożenie"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1395
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Przesuń"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1397
#, fuzzy
msgid "Variant"
msgstr "Bułgarski"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1517
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:1602
#, fuzzy
msgid "No Description"
msgstr "Bez Wygładzania"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:76
#: src/modules/conf_bindings/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_interaction/e_mod_main.c:17
#, fuzzy
msgid "Input"
msgstr "wkład"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:79 src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:259
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:255
#: src/modules/wizard/page_011.c:187
#, fuzzy
msgid "Keyboard"
msgstr "Skrót klawiszowy"
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:199
#: src/modules/xkbswitch/gadget/xkbswitch.c:281
msgid "NONE"
msgstr ""
#: src/modules/xwayland/e_mod_main.c:272 src/modules/xwayland/e_mod_main.c:347
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2089 src/bin/e_fm_prop.c:254
#: src/bin/e_shelf.c:2272 src/bin/e_fm.c:6716 src/bin/e_fm.c:6751
#: src/bin/e_fm.c:6854 src/bin/e_fm.c:9710 src/bin/e_fm.c:9725
#: src/bin/e_fm.c:9860 src/bin/e_fm.c:9865 src/bin/e_fm.c:9881
#: src/bin/e_fm.c:9886 src/bin/e_fm.c:10536 src/bin/e_fm.c:10540
#: src/bin/e_fm.c:10544 src/bin/e_fm.c:10572 src/bin/e_fm.c:10577
#: src/bin/e_fm.c:10581 src/bin/e_fm.c:10640 src/bin/e_fm.c:10870
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: src/modules/xwayland/e_mod_main.c:272
msgid "Could not open X11 socket connection."
msgstr ""
#: src/modules/xwayland/e_mod_main.c:347
msgid "Cannot launch XWayland from X11 display."
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:36
#, fuzzy
msgid "Clock Settings"
msgstr "Ustawienia fokusu"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:83 src/modules/clock/e_mod_main.c:695
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:903 src/modules/time/mod.c:67
msgid "Clock"
msgstr "Zegar"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
#, fuzzy
msgid "Analog"
msgstr "dialogi"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
#, fuzzy
msgid "Digital"
msgstr "Zegar cyfrowy"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:90
#, fuzzy
msgid "Seconds"
msgstr "%.1f sekund"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:93
msgid "12 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:95
msgid "24 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:100
msgid "Date"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:105 src/modules/time/config.c:7
msgid "Full"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:107
#, fuzzy
msgid "Numbers"
msgstr "Ilość Rzędów"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:109
#, fuzzy
msgid "Date Only"
msgstr "Tylko do odczytu"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:111 src/modules/time/config.c:10
msgid "ISO 8601"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:116
msgid "Week"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:118 src/modules/clock/e_mod_config.c:131
#: src/modules/start/e_mod_main.c:183
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:129
msgid "Weekend"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:140
msgid "Days"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96 src/modules/time/time.c:110
msgid "%a, %e %b, %Y"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98 src/modules/time/time.c:113
#, c-format
msgid "%a, %x"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:903 src/modules/time/mod.c:67
#, fuzzy
msgid "Toggle calendar"
msgstr "Pokaż pasek narzędzi"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:38
#, fuzzy
msgid "Dialog Settings"
msgstr "Dialog Ustawienia"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:111
msgid "Disable Confirmation Dialogs"
msgstr "Nie wyświetlaj okien z pytaniem o potwierdzenie"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:113
#, fuzzy
msgid "Normal Windows"
msgstr "normalny system Windows"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:120
#, fuzzy
msgid "Default Settings Dialogs Mode"
msgstr "Ustawienia trybu Dialogi default"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:122
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:166
msgid "Basic Mode"
msgstr "Tryb podstawowy"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:124
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:168
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Tryb zaawansowany"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
#: src/modules/mixer/e_mod_config.c:436 src/bin/e_int_client_menu.c:841
msgid "Remember"
msgstr "Zapamiętaj"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:129
msgid "Remember size and position of dialogs"
msgstr "Pamiętaj rozmiar i pozycję okien dialogowych"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:163
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Domyślny tryb okien dialogowych"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:53
msgid "Profile Selector"
msgstr "Wybór profilu"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:107
msgid "Available Profiles"
msgstr "Dostępne profile"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:123
#: src/modules/wizard/page_020.c:157
msgid "Select a profile"
msgstr "Wybierz profil"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:139
msgid "Scratch"
msgstr ""
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:142
#: src/modules/time/config.c:134
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Resetowanie"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:293
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected profile: %s"
msgstr "Wybrane źródło paska"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:316
msgid "Add New Profile"
msgstr "Dodaj nowy profil"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:317
#: src/modules/wireless/wireless.c:1175
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:147
#: src/bin/e_fm_prop.c:394 src/bin/e_shelf.c:1104 src/bin/e_shelf.c:2292
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:134
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "You want to delete the \"%s\" profile.<ps/><ps/>Are you sure?"
msgstr "Chcesz skasować profil \"%s\".<br><br>Jesteś pewien?"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:339
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to delete this profile?"
msgstr "Czy na pewno chcesz skasować tę półkę?"
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:18
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "dialogi"
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:19
msgid "Profiles"
msgstr "Profile"
#: src/modules/wireless/wireless.c:17
#, fuzzy
msgid "Disabled"
msgstr "Sprawdź Tekst Wyłączone"
#: src/modules/wireless/wireless.c:18 src/modules/wireless/wireless.c:26
#: src/modules/wireless/wireless.c:35 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:237
msgid "Manual"
msgstr "Ręcznie"
#: src/modules/wireless/wireless.c:20 src/modules/wireless/wireless.c:29
#: src/modules/wireless/wireless.c:731
msgid "Fixed"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:25 src/modules/wireless/wireless.c:1090
#: src/modules/time/config.c:415 src/modules/everything/evry_config.c:493
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:468
msgid "Off"
msgstr "Wyłącz"
#: src/modules/wireless/wireless.c:27 src/modules/wireless/wireless.c:36
#: src/bin/e_int_config_comp.c:264
#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "Autoukrywanie"
#: src/modules/wireless/wireless.c:34
#, fuzzy
msgid "Direct"
msgstr "Katalog"
#: src/modules/wireless/wireless.c:273
msgid "Proxy Servers"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:276
msgid "Proxy Excludes"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:283
msgid "Proxy Address"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:551
#, fuzzy
msgid "Proxy Type"
msgstr "Typ rozmycia"
#: src/modules/wireless/wireless.c:577
#, fuzzy
msgid "Nameservers"
msgstr "Nazwa"
#: src/modules/wireless/wireless.c:581
#, fuzzy
msgid "Timeservers"
msgstr "Timer"
#: src/modules/wireless/wireless.c:585
#, fuzzy
msgid "Search Domains"
msgstr "Katalogi przeszukiwania"
#: src/modules/wireless/wireless.c:641
msgid "Hide Service Types"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:653
#, fuzzy
msgid "Hide Wifi"
msgstr "Lista Okien"
#: src/modules/wireless/wireless.c:665
#, fuzzy
msgid "Hide Bluetooth"
msgstr "Opóźnienie chowania"
#: src/modules/wireless/wireless.c:677
msgid "Hide Cellular"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:709
msgid "Method"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:738
msgid "Address"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:745
msgid "PrefixLength"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:751
msgid "Netmask"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:757
msgid "Gateway"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:883
msgid "Edit Connection Details: <b>Ethernet</b>"
msgstr ""
#: src/modules/wireless/wireless.c:885
msgid "Edit Connection Details"