You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1219 lines
33 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: DR17 \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-25 16:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-25 18:29+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sekera <trancelis@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:456
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i MHz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:459
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i GHz"
#: src/bin/e_int_menus.c:661
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdné)"
#: src/bin/e_int_menus.c:304
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_int_menus.c:478
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žádná okna)"
#: src/bin/e_int_menus.c:571
msgid "(Unused)"
msgstr "(Nepoužito)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:418
msgid "1 hour"
msgstr "1 hodina"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:598
msgid "100C"
msgstr "100 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:502
msgid "10C"
msgstr "10 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:509
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:542
msgid "20C"
msgstr "20 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:516
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:549
msgid "30C"
msgstr "30 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:523
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:556
msgid "40C"
msgstr "40 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:530
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:563
msgid "50C"
msgstr "50 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:570
msgid "60C"
msgstr "60 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:577
msgid "70C"
msgstr "70 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:584
msgid "80C"
msgstr "80 °C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:591
msgid "90C"
msgstr "90 °C"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:99
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will only work under Linux and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Základní měřič stavu baterie a zdroje, který používá buď\n"
" ACPI nebo APM. Funguje pouze na Linuxu a je tak přesný,\n"
"jak přesné jsou vaše jaderné ovladače nebo ovladač BIOSu."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Modul využívající ACPI senzor k měření teploty na Linuxu.\n"
"Největší uplatnění najde na moderních laptopech osazených rychlými CPU,\n"
"které produkují mnoho tepla."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:141
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Modul pageru pro pohyb mezi virtuálními plochami."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:108
msgid "A simple module to control the frequency of the system CPU. This is especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Jednoduchý modul, který dává E17 hodiny."
#: src/bin/e_int_menus.c:120
#: src/bin/e_int_menus.c:242
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenmentu"
#: src/bin/e_module.c:384
msgid "About..."
msgstr "O aplikaci..."
#: src/bin/e_border.c:3846
msgid "Always On Top"
msgstr "Vždy navrchu"
#: src/bin/e_main.c:438
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Uměle brzdím start aby bylo všecko vidět."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:730
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:590
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Automaticky zvětšovat ikony"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:430
msgid "Automatic"
msgstr "Automatický"
#: src/bin/e_gadman.c:556
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatická výška"
#: src/bin/e_gadman.c:509
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatická šířka"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:903
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "ŠPATNÝ OVLADAČ"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:89
msgid "Battery"
msgstr "Baterie"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:686
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Baterie "
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:107
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Modul pro ovládání frekvence CPU"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:266
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:283
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr "CHYBA frekvence CPU"
#: src/bin/e_gadman.c:538
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Vystředit horizontálně"
#: src/bin/e_gadman.c:584
msgid "Center Vertically"
msgstr "Vystředit vertikálně"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:999
msgid "Charging"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:384
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Rychle (0,5 s)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:430
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Rychle (1 s)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:184
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:610
msgid "Check Interval"
msgstr "Aktualizovat"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:391
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Středně rychle (1 s)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:437
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Středně rychle (5 s)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:444
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normálně (10 s)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:398
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normálně (2 s)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:451
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Pomalu (30 s)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:405
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Pomalu (5 s)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:412
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Velmi pomalu (30 s)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:458
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Velmi pomalu (60 s)"
#: src/bin/e_int_menus.c:501
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Vyčistit okna"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:86
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"
#: src/bin/e_border.c:3797
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: src/bin/e_module.c:399
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_config.c:977
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Nastavení aktualizováno"
#: src/bin/e_config.c:157
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new confiugration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Data nastavení je třeba aktualizovat. Vaše staré nastavení\n"
"bylo odstraněno a nová sada standardních nastavení byla načtena.\n"
"Bude se to dít pravidelně při vývoji, takže neposílejte hlášení chyb.\n"
"Znamená to, že Enlightenment potřebuje zavést nastavení nových\n"
"vlastností, které ve vašem starém nastavení prostě není. Nová sada nastavení\n"
"je doplní. Nyní můžete si můžete nastavit Enlightenment zpět k obrazu svému.\n"
"Omlouváme se za způsobené potíže.\n"
#: src/bin/e_container.c:102
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontejner %i"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:98
msgid "CpuFreq"
msgstr "CpuFreq"
#: src/bin/e_border.c:3901
msgid "Create Icon"
msgstr "Vytvořit ikonu"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:995
msgid "Danger"
msgstr "Nebezpečí"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:316
msgid "Dark"
msgstr "Tmavé"
#: src/bin/e_desk.c:44
#, c-format
msgid "Desktop %d, %d"
msgstr "Plocha %d, %d"
#: src/bin/e_int_menus.c:83
msgid "Desktops"
msgstr "Plochy"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:139
msgid "Dropshadow"
msgstr "Stíny"
#: src/bin/e_border.c:3875
msgid "Edit Icon"
msgstr "Upravit ikonu"
#: src/bin/e_int_menus.c:565
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:561
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:309
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:810
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:574
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:444
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:435
#: src/modules/start/e_mod_main.c:235
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:723
msgid "Edit Mode"
msgstr "Režim úprav"
#: src/bin/e_module.c:388
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: src/bin/e_gadman.c:596
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Ukončit režim úprav"
#: src/bin/e_main.c:422
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:98
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Modul baterie Enlightenment"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Modul hodin Enlightenment"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Modul stínů Enlightenment"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Modul IBar Enlightenment"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Modul IBox Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Modul Enlightenment"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:140
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Modul pageru Enlightenment"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Modul Start Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:424
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startuje. Prosím čekejte."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Modul teploty Enlightenment"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Zkušební modul Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:192
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit Ecore!\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:285
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemůže vytvářet adresáře ve vašem domovském adresáři.\n"
"Možná žádný nemáte nebo je disk plný?"
#: src/bin/e_main.c:219
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spojit s X serverem.\n"
"Máte nastavenou proměnnou DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:258
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém Evas!\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:273
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo inicializovat souborový systém.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:250
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém IPC.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:242
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém spojení.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:208
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit handler signálu HUP.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:202
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit handler signálu exit.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit úvodní obrazovku.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:308
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém akcí."
#: src/bin/e_main.c:359
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém aplikací."
#: src/bin/e_main.c:315
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém klávesových zkratek."
#: src/bin/e_main.c:293
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:399
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:333
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém fontů."
#: src/bin/e_main.c:391
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém modulů."
#: src/bin/e_main.c:322
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém pop-upů."
#: src/bin/e_main.c:366
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:300
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo nastavit cesty k vyhledávání souborů.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:378
#: src/bin/e_main.c:406
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an exisiting copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo otevřít svůj IPC socket.\n"
"Je pravděpodobné, že je již používán běžící kopií Enlightenmentu.\n"
"Zkontrolujte, zda Enlightenment již neběží na této obrazovce,\n"
"pokud ne, smažte všechny soubory ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"a zkuste spustit znova."
#: src/bin/e_main.c:226
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo nastavit xinerama wrapping.\n"
"Tohle by se nemělo stávat."
#: src/bin/e_main.c:264
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment zjistil, že ecore_evas nepodporuje softwarové X11\n"
"vykreslování v Evas-u. Prosím zjistěte, zda Evas a Ecore podporují\n"
"softwarové X11 vykreslování."
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavení manažeru okna na všech obrazovkách v systému selhalo.\n"
"Neběží už jiný okenní manažer?\n"
#: src/bin/e_error.c:364
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Chyba!"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:802
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:662
msgid "Enormous"
msgstr "Obrovský"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:46
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Baterie\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:41
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Zastavuji module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Hodiny\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:92
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Stíny\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:115
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: IBar\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:104
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBox\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Ibox\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Pager\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:44
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Teplota\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:58
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: cpufreq\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: CpuFreq\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/start/e_mod_main.c:29
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: start\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Start\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: test\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/bin/e_module.c:100
#: src/bin/e_module.c:111
#: src/bin/e_module.c:133
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba nahrávání modulu"
#: src/bin/e_border.c:3978
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Chyba při spouštění editoru ikon\n"
"\n"
"prosím nainstalujte e_util_eapp_edit\n"
"nebo zajistěte, aby byl ve vaší PATH\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:137
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Opustit Enlightenment"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimentální hlavní nabídka pro E17"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:788
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:648
msgid "Extremely Large"
msgstr "Hodně velký"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:382
msgid "Extremely Near"
msgstr "Extrémně blízké"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:927
msgid "FULL"
msgstr "PLNO"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:355
msgid "Far"
msgstr "Vzdálené"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:462
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Rychle (1 s)"
#: src/bin/e_int_menus.c:62
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Oblíbené aplikace"
#: src/bin/e_gadman.c:573
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Výška přes celou obrazovku"
#: src/bin/e_gadman.c:526
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Šířka přes celou obrazovku"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:268
msgid "Fuzzy"
msgstr "Neostré"
#: src/bin/e_int_menus.c:101
msgid "Gadgets"
msgstr "Vychytávky"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:809
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:669
msgid "Gigantic"
msgstr "Gigantický"
#: src/bin/e_gadman.c:567
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Šířka přes polovinu obrazovky"
#: src/bin/e_gadman.c:520
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Výška přes polovinu obrazovky"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:987
msgid "High"
msgstr "Vysoký"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:618
msgid "High Temperature"
msgstr "Horní mez teploty"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:795
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:655
msgid "Huge"
msgstr "Mohutný"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:158
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:147
msgid "IBox"
msgstr "IBox"
#: src/bin/e_border.c:3977
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Chyba editoru ikon"
#: src/bin/e_border.c:3805
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonifikovat"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:391
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Těsně pod"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:774
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:634
msgid "Large"
msgstr "Větší"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:325
msgid "Light"
msgstr "Světlé"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:991
msgid "Low"
msgstr "Nízké"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:614
msgid "Low Temperature"
msgstr "Dolní mez teploty"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:428
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_border.c:3826
msgid "Maximized"
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:434
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Maximální rychlost"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:277
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:767
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:627
msgid "Medium"
msgstr "Střední"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:469
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Střední (5 s)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:739
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:599
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskopický"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:432
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minimální rychlost"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:45
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:40
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:57
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:91
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:114
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:103
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:84
#: src/modules/start/e_mod_main.c:28
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:43
#: src/modules/test/e_mod_main.c:9
msgid "Module API Error"
msgstr "Chyba API modulu"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr ""
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr ""
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:74
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_main.c:440
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr "Většina věcí ještě nefunguje, a ty které ano jdou špatně."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:879
msgid "NO BAT"
msgstr "ŽÍDNÝ BAT"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:748
msgid "NO INFO"
msgstr "ŽÁDNÉ INFO"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:364
msgid "Near"
msgstr "Blízké"
#: src/bin/e_int_menus.c:394
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Nový sloupec ploch"
#: src/bin/e_int_menus.c:386
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Nový řádek ploch"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:476
msgid "Normal (10 sec)"
msgstr "Normální (10 s)"
#: src/bin/e_error.c:209
#: src/bin/e_error.c:218
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:275
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:817
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:677
msgid "Options"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_main.c:140
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Nastavení:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPřipojí se k obrazovce DISPLAY.\n"
"\t\tpř: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPřidá FALEŠNOU xinerama obrazovku (namísto skutečné)\n"
"\t\ts danou geometrií. Můžete ořidat kolik chcete. Všecny\n"
"\t\tnahrazují reálné obrazovky xinerama, pokud nějaké jsou.\n"
"\t\tPoužitelné k simulaci xineramy.\n"
"\t\tpř: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-good\n"
"\t\tBýt dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBýt ďábelský.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBýt psychotický.\n"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:131
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_menus.c:398
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Odstranit sloupec ploch"
#: src/bin/e_int_menus.c:390
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Odstranit řádek ploch"
#: src/bin/e_int_menus.c:130
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Restartovat Enlightenment"
#: src/bin/e_border.c:3859
msgid "Send To"
msgstr "Poslat na"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:194
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:473
msgid "Set Alarm"
msgstr "Nastavit alarm"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:198
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:480
msgid "Set Controller"
msgstr "Nastavit ovladač"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:190
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:469
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:191
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:474
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Aktualizovat"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:206
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:487
msgid "Set Speed"
msgstr "Nastavit rychlost"
#: src/bin/e_border.c:3816
msgid "Shaded"
msgstr "Stínované"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:286
msgid "Sharp"
msgstr "Ostré"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:279
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:821
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:681
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:483
msgid "Slow (30 sec)"
msgstr "Pomalu (30 s)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:760
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:620
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:32
msgid "Something Else"
msgstr "Něco jiného"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:72
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_border.c:3836
msgid "Sticky"
msgstr "Sticky"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:87
msgid "Temperature"
msgstr "Teplota"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:59
msgid "Test!!!"
msgstr "Test!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Themes"
msgstr "Témata"
#: src/bin/e_module.c:101
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"No module named %s could be found in the\n"
"module search directories\n"
msgstr ""
"Došlo k chybě při načítání modulu %s.\n"
"Žádný modul s názvem %s nebyl nazelen\n"
"v adresářích pro hledání modulů\n"
#: src/bin/e_module.c:112
#: src/bin/e_module.c:134
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"The full path to this module is:\n"
"%s\n"
"The error reported was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Došlo k chybě při načítání modulu %s.\n"
"Plná cesta k modulu je:\n"
"%s\n"
"Nahlášená chyba je:\n"
"%s"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:267
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"governor via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Došlo k chybě při pokusu nastavit frekvenci CPU\n"
"pomocí utility setfreq modulu."
#: src/bin/e_int_menus.c:243
#, c-format
msgid ""
"This is Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"Doufáme, že se vám tento software bude líbit stejně, jako nás baví jej psát.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
#: src/bin/e_main.c:439
msgid "This is development code, so be warned."
msgstr "Tohle je vývojový kód, byli jste varováni..."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:168
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Toto je IBar - lišta pro spouštění aplikací pro Enlightenment.\n"
"Je to první ukázkový modul a používá se k předvedení mnoha\n"
"rozhraní v Enlightenment 0.17.0. Probíhá na něm intenzívní vývoj,\n"
"takže očekávejte hodně chyb a změny k lepšímu."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:158
msgid ""
"This is the IBox Application Launcher box module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Toto je IBox - lišta pro spouštění aplikací pro Enlightenment.\n"
"Je to první ukázkový modul a používá se k předvedení mnoha\n"
"rozhraní v Enlightenment 0.17.0. Probíhá na něm intenzívní vývoj,\n"
"takže očekávejte hodně chyb a změny k lepšímu."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:149
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast\n"
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"Modul, který umožňuje oknům vrhat stíny bez potřeby speciálních\n"
"rozšíření X serveru nebo hardwarové akcelerace."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:67
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic\n"
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"Ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Tenhle modul je VELMi jednoduchý a slouží pouze ke zkoušení základního\n"
"rozhraní modulového systému Enlightenment 0.17.0. Prosím ignorujte jej,\n"
"pokud se ovšem nezabýváte vývojem systému modulů."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:746
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:606
msgid "Tiny"
msgstr "Drobný"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:307
msgid "Very Dark"
msgstr "Velmi tmavé"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:346
msgid "Very Far"
msgstr "Velmi vzdálené"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:259
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Velmi neostré"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:781
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:641
msgid "Very Large"
msgstr "Velký"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:334
msgid "Very Light"
msgstr "Velmi světlé"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:373
msgid "Very Near"
msgstr "Velmi blízké"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:295
msgid "Very Sharp"
msgstr "Velmi ostré"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:490
msgid "Very Slow (60 sec)"
msgstr "Velmi pomalu (60 s)"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:753
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:613
msgid "Very Small"
msgstr "Velmi malý"
#: src/bin/e_int_menus.c:92
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_init.c:35
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X hlásí, že tu nejsou žádná root-okna a %i obrazovek!\n"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:687
msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Vaše baterie je už skoro prázdná.\n"
"Možná budete chtít přepnout na síťový zdroj."
#: src/bin/e_config.c:171
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your confiugration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Vaše nastavení je NOVĚJŠÍ než Enlightenment. To je hoodně\n"
"zvláštní. Nemělo by se to stát, pokud jste ovšem nedowngradovali\n"
"Enlightenment nebo nekopírovali soubory s nastavením z místa, kde\n"
"běžela novější verze Enlightenmentu. Je to zlé a jako protiopatření\n"
"bylo vaše nastavení vráceno do původních hodnot.\n"
"Omlouvám se za nepohodlí.\n"