You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1254 lines
35 KiB

# Polish translation of .
# This file is put in the public domain.
# Grzegorz Gaczyński <grzewho@gmail.com>, 2005.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-21 00:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-21 01:14+0200\n"
"Last-Translator: Grzegorz Gaczyński <grzewho@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:456
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i·Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:459
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i·Ghz"
#: src/bin/e_int_menus.c:728
msgid "(Empty)"
msgstr "(Puste)"
#: src/bin/e_int_menus.c:367
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Brak Aplikacji)"
#: src/bin/e_int_menus.c:541 src/bin/e_int_menus.c:783
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Brak Okien)"
#: src/bin/e_int_menus.c:638
msgid "(Unused)"
msgstr "(Nieużywane)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:418
msgid "1 hour"
msgstr "1 godzina"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:598
msgid "100C"
msgstr "100C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:502
msgid "10C"
msgstr "10C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:509
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:542
msgid "20C"
msgstr "20C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:516
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:549
msgid "30C"
msgstr "30C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:523
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:556
msgid "40C"
msgstr "40C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:530
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:563
msgid "50C"
msgstr "50C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:570
msgid "60C"
msgstr "60C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:577
msgid "70C"
msgstr "70C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:584
msgid "80C"
msgstr "80C"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:591
msgid "90C"
msgstr "90C"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:99
msgid ""
"A basic battery meter that uses either ACPI or APM\n"
"on Linux to monitor your battery and AC power adaptor\n"
"status. This will only work under Linux and is only\n"
"as accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"Prosty miernik ładowania do monitorowania stanu baterii i źródła napięcia\n"
"korzystający z ACPI lub APM pod Linuksem .\n"
"Działa wyłącznie pod Linuksem a jego dokładność zależna jest\n"
"od Twojego BIOSu oraz sterowników kernela."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:97
msgid ""
"A module to measure the ACPI Thermal sensor on Linux.\n"
"It is especially useful for modern Laptops with high speed\n"
"CPUs that generate a lot of heat."
msgstr ""
"Moduł pomiaru temperatury czujnika ACPI pod Linuksem.\n"
"Szczególnie użyteczny dla współczesnych laptopów\n"
"z szybkimi procesorami, które generują dużo ciepła."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:141
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "Moduł Pagera do nawigacji po wirtualnych pulpitach."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:108
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU. This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"Prosty moduł służący do kontroli częstotliwości CPU. Użyteczny do "
"oszczędzania energii w laptopach."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "Prosty moduł zegara analogowego."
#: src/bin/e_int_menus.c:135 src/bin/e_int_menus.c:297
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_module.c:384
msgid "About..."
msgstr "O programie..."
#: src/bin/e_border.c:4662
msgid "Always On Top"
msgstr "Zawsze na wierzchu"
#: src/bin/e_main.c:484
msgid "Artificially slowing startup so you can see it all."
msgstr "Sztucznie spowolnione uruchamianie, abyś zobaczył je w całości."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:603 src/modules/ibar/e_mod_main.c:796
msgid "Auto fit icons"
msgstr "Dopasuj do ikon"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:430
msgid "Automatic"
msgstr "Automatyczny"
#: src/bin/e_gadman.c:556
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatyczna Wysokość"
#: src/bin/e_gadman.c:509
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatyczna Szerokość"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:903
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "ZŁY STEROWNIK"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:89
msgid "Battery"
msgstr "Bateria"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:686
msgid "Battery Running Low"
msgstr "Niski Stan Baterii"
#: src/bin/e_border.c:4672
msgid "Borderless"
msgstr "Bez ramki"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:107
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "Moduł Kontroli Częstotliwości CPU"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:266 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:283
msgid "CPU Frequency ERROR"
msgstr "Częstotliwość CPU BŁĄD"
#: src/bin/e_gadman.c:538
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Wycentruj Poziomo"
#: src/bin/e_gadman.c:584
msgid "Center Vertically"
msgstr "Wycentruj Pionowo"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:999
msgid "Charging"
msgstr "Ładowanie"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:384
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Krótki (0.5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:430
msgid "Check Fast (1 sec)"
msgstr "Krótki (1 sek)"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:184
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:610
msgid "Check Interval"
msgstr "Okres Pomiaru"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:391
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Średni (1 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:437
msgid "Check Medium (5 sec)"
msgstr "Średni (5 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:444
msgid "Check Normal (10 sec)"
msgstr "Normalny (10 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:398
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Normalny (2 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:451
msgid "Check Slow (30 sec)"
msgstr "Długi (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:405
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Długi (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:412
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Bardzo długi (30 sek)"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:458
msgid "Check Very Slow (60 sec)"
msgstr "Bardzo długi (60 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:569
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Uporządkuj Okna"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:86
msgid "Clock"
msgstr "Zegar"
#: src/bin/e_border.c:4613
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: src/bin/e_module.c:399 src/bin/e_int_menus.c:154
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
#: src/bin/e_config.c:1072
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Zaktualizowano Konfigurację"
#: src/bin/e_config.c:181
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Dane konfiguracyjne wymagają odnowienia. Twoja stara konfiguracja\n"
"została usunięta i zastąpiona przez nową domyślną. Tak będzie się działo\n"
"podczas tworzenia Enlightenment, więc nie ma potrzeby zgłaszania błędu.\n"
"Oznacza to po prostu, że Enlightenment domyślnie wymaga nowszych danych\n"
"konfiguracyjnych by być w pełni użyteczne, czego nie posiadają Twoje stare\n"
"pliki konfiguracyjne. Nowy domyślny zestaw naprawi to poprzez ich dodanie.\n"
"Możesz przekonfigurować wszystko zgodnie ze swoimi upodobaniami.\n"
"Przepraszamy za zamieszanie w Twojej konfiguracji.\n"
#: src/bin/e_container.c:103
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Pojemnik %d"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:98
msgid "CpuFreq"
msgstr "CpuFreq"
#: src/bin/e_border.c:4739
msgid "Create Icon"
msgstr "Utwórz Ikonę"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:995
msgid "Danger"
msgstr "Uwaga"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:316
msgid "Dark"
msgstr "Ciemny"
#: src/bin/e_desk.c:45
#, c-format
msgid "Desktop %d, %d"
msgstr "Pulpit %d, %d"
#: src/bin/e_int_menus.c:89
msgid "Desktops"
msgstr "Pulpity"
#: src/bin/e_init.c:110
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Wyłączyć ekran powitalny w przyszłości ?"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:139
msgid "Dropshadow"
msgstr "Cień"
#: src/bin/e_border.c:4713
msgid "Edit Icon"
msgstr "Edytuj Ikonę"
#: src/bin/e_int_menus.c:632 src/modules/ibox/e_mod_main.c:457
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:437 src/modules/clock/e_mod_main.c:309
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:561 src/modules/ibar/e_mod_main.c:610
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:723
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:810 src/modules/start/e_mod_main.c:233
msgid "Edit Mode"
msgstr "Tryb Edycji"
#: src/bin/e_module.c:388
msgid "Enabled"
msgstr "Włączony"
#: src/bin/e_gadman.c:596
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Zakończ Tryb Edycji"
#: src/bin/e_main.c:472
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:98
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Moduł Baterii dla Enlightenment"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Moduł Zegara dla Enlightenment"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Moduł Cienia dla Enlightenment"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:172
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Moduł IBar dla Enlightenment"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Moduł IBox dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:455
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Błąd ustawień IPC dla Enlightenment !"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:140
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Moduł Pagera dla Enlightenment"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Moduł Start dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Uruchamia się Enlightenment. Proszę czekać."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:96
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Moduł Temperatury dla Enlightenment"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:66
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Moduł Test dla Enlightenment"
#: src/bin/e_main.c:208
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić Ecore!\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:309
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może utworzyć katalogów w katalogu domowym.\n"
"Może nie masz katalogu domowego lub dysk jest pełny ?"
#: src/bin/e_main.c:235
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustanowić połączenia z X\n"
"Czy ustawiłeś zmienną DISPLAY ?"
#: src/bin/e_main.c:243
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustanowić swojego systemu ostrzeżeń.\n"
"Czy ustawiłeś zmienną DISPLAY ?"
#: src/bin/e_main.c:282
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu Evas.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:297
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu plików.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:274
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie moż uruchomić systemu IPC.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:266
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić systemu połączeń.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci?"
#: src/bin/e_main.c:224
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału HUP.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:218
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić obsługi sygnału wyjścia.Może masz zbyt mało "
"pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:369
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ekranu startowego.Może masz zbyt mało "
"pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:332
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu zdarzeń."
#: src/bin/e_main.c:378
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu aplikacji."
#: src/bin/e_main.c:339
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu powiązań."
#: src/bin/e_main.c:317
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu konfiguracji."
#: src/bin/e_main.c:428
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić swojego systemu \"przeciągnij i upuść\"."
#: src/bin/e_main.c:357
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu czcionek."
#: src/bin/e_main.c:435
msgid "Enlightenment cannot set up its inptu grab handling system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu obsługi wprowadzania."
#: src/bin/e_main.c:442
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu modułów."
#: src/bin/e_main.c:421
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wiadomości."
#: src/bin/e_main.c:346
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu wyskakujących okien."
#: src/bin/e_main.c:396
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu tematów."
#: src/bin/e_main.c:449
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment nie może ustawić swojego systemu listy okien."
#: src/bin/e_main.c:324
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nie może ustawić ścieżek by znaleźć pliki.\n"
"Może masz zbyt mało pamięci ?"
#: src/bin/e_main.c:408 src/bin/e_main.c:456
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an exisiting copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment nie może otworzyć połączenia IPC.\n"
"Możliwe, że jest ono już używane przez istniejącą kopię Enlightenment.\n"
"Upewnij się czy Enlightenment nie jest już uruchomiony,\n"
"jeśli to zawiedzie, spróbuj usunąć wszystkie pliki z ~/.ecore/enlightenment-"
"*\n"
"i spróbuj uruchomić ponownie."
#: src/bin/e_main.c:250
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nie może uruchomić xineramy.\n"
"Tak nie powinno się stać."
#: src/bin/e_main.c:288
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesnt support Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support Software X11 rendering."
msgstr ""
"Enlightenment stwierdził, że ecore_evas nie wspiera programowego\n"
"renderowania X11 w Evas. Proszę sprawdzić Swoją instalację Evas i\n"
"Ecore oraz czy wspierają one programowe renderowanie X11."
#: src/bin/e_main.c:385
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment nie jest w stanie zarządzać oknami dla wszystkich ekranów na "
"Twoim\n"
"systemie. Być może jest uruchomiony jakiś inny menedżer okien ?\n"
#: src/bin/e_error.c:364
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Błąd!"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:675 src/modules/ibar/e_mod_main.c:874
msgid "Enormous"
msgstr "Olbrzymi"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:46
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Battery\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Baterii.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:41
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Clock\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Zegara.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:92
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Dropshadow\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Cienia.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:120
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBar\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu IBar.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:104
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: IBox\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu IBox.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Pager\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Pagera.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:44
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: Temperature\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Temperatury.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:58
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: cpufreq\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu cpufreq.\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/start/e_mod_main.c:29
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: start\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Start..\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:10
#, c-format
msgid ""
"Error initializing Module: test\n"
"It requires a minimum module API version of: %i.\n"
"The module API advertized by Enlightenment is: %i.\n"
"Aborting module."
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania Modułu Test..\n"
"Wymaga on API modułu w wersji przynajmniej: %i.\n"
"API modułu polecane przez Enlightenment to: %i.\n"
"Moduł wyłączono."
#: src/bin/e_module.c:100 src/bin/e_module.c:111 src/bin/e_module.c:133
msgid "Error loading Module"
msgstr "Błąd ładowania Modułu"
#: src/bin/e_border.c:4808
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
"please install e_util_eapp_edit\n"
"or make sure it is in your PATH\n"
msgstr ""
"Błąd podczas uruchamiania edytora ikon.\n"
"\n"
"Proszę zainstalować e_util_eapp_edit\n"
"lub upewnić się że jest on w zmiennej PATH.\n"
#: src/bin/e_int_menus.c:171
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Opuść Enlightenment"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Eksperymentalny moduł Przycisku dla E17"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:661 src/modules/ibar/e_mod_main.c:860
msgid "Extremely Large"
msgstr "Niezwykle Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:382
msgid "Extremely Near"
msgstr "Niezwykle Blisko"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:927
msgid "FULL"
msgstr "PEŁNA"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:355
msgid "Far"
msgstr "Daleko"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:462
msgid "Fast (1 sec)"
msgstr "Szybko (1 sek)"
#: src/bin/e_int_menus.c:68
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Ulubione Aplikacje"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:802
msgid "Follower"
msgstr "Goniec"
#: src/bin/e_gadman.c:573
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Pełna Wysokość Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:526
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Pełna Szerokość Ekranu"
#: src/bin/e_border.c:4682
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny Ekran"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:268
msgid "Fuzzy"
msgstr "Zamazany"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Gadgets"
msgstr "Gadżety"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:682 src/modules/ibar/e_mod_main.c:881
msgid "Gigantic"
msgstr "Gigantyczny"
#: src/bin/e_gadman.c:567
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Połowa Wysokości Ekranu"
#: src/bin/e_gadman.c:520
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Połowa Szerokości Ekranu"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:987
msgid "High"
msgstr "Wysoki"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:192
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:618
msgid "High Temperature"
msgstr "Wysoka Temperatura"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:668 src/modules/ibar/e_mod_main.c:867
msgid "Huge"
msgstr "Ogromny"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:147
msgid "IBox"
msgstr "IBox"
#: src/bin/e_border.c:4807
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Błąd Edytora Ikon"
#: src/bin/e_border.c:4621
msgid "Iconify"
msgstr "Do Ikony"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:391
msgid "Immediately Underneath"
msgstr "Bezpośrednio Pod"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:647 src/modules/ibar/e_mod_main.c:846
msgid "Large"
msgstr "Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:325
msgid "Light"
msgstr "Jasny"
#: src/bin/e_int_menus.c:107
msgid "Lost Windows"
msgstr "Utracone Okna"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:991
msgid "Low"
msgstr "Niski"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:614
msgid "Low Temperature"
msgstr "Niska Temperatura"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:428
msgid "Manual"
msgstr "Ręcznie"
#: src/bin/e_border.c:4642
msgid "Maximized"
msgstr "Maksymalizuj"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:434
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Maksymalna Prędkość"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:640 src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:277
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:839
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:469
msgid "Medium (5 sec)"
msgstr "Średni (5 sek)"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:612 src/modules/ibar/e_mod_main.c:811
msgid "Microscopic"
msgstr "Mikroskopijny"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:432
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minimalna Prędkość"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:103 src/modules/pager/e_mod_main.c:84
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:40 src/modules/battery/e_mod_main.c:45
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:91 src/modules/ibar/e_mod_main.c:119
#: src/modules/test/e_mod_main.c:9 src/modules/temperature/e_mod_main.c:43
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:57 src/modules/start/e_mod_main.c:28
msgid "Module API Error"
msgstr "Błąd API modułu"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:24
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:26
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:28
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Pozycja Menu Konfiguracji 3"
#: src/bin/e_int_menus.c:80
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
#: src/bin/e_main.c:486
msgid "Most features do not work yet, and those that do are buggy."
msgstr "Większość elementów jeszcze nie działa, a część nadal zawiera błędy."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:879
msgid "NO BAT"
msgstr "BRAK BATERII"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:748
msgid "NO INFO"
msgstr "BRAK INFO"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:364
msgid "Near"
msgstr "Blisko"
#: src/bin/e_int_menus.c:457
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Nowa Kolumna Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:449
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Nowy Rząd Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:556 src/bin/e_int_menus.c:797
msgid "No name!!"
msgstr "Bez nazwy!!"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:476
msgid "Normal (10 sec)"
msgstr "Normalny (10 sek)"
#: src/bin/e_error.c:209 src/bin/e_error.c:218
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:690 src/modules/ibar/e_mod_main.c:282
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:889
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/e_main.c:156
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Opcje:\n"
"\t-ekran DISPLAY\n"
"\t\tPodłącz do ekranu DISPLAY.\n"
"\t\tnp. : -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj FAŁSZYWY ekran xinerama (zamiast rzeczywistego)\n"
"\t\to podanej geomerii. Możesz ich dodać ile tylko chcesz.\n"
"\t\tWszystkie zastąpią rzeczywiste ekrany, jeśli takie istnieją.\n"
"\t\tMoże to być użyte do symulacji xineramy.\n"
"\t\tnp.: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-dobrze\n"
"\t\tBądź dobry.\n"
"\t-źle\n"
"\t\tBądź zły.\n"
"\t-psychotycznie\n"
"\t\tBądź psychotyczny.\n"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:131
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_menus.c:461
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Usuń Kolumnę Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:453
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Usuń Rząd Pulpitów"
#: src/bin/e_int_menus.c:164
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Zrestartuj Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:144
msgid "Run Command"
msgstr "Uruchom polecenie"
#: src/bin/e_winlist.c:115
msgid "Select a window"
msgstr "Wybierz Okno"
#: src/bin/e_border.c:4695
msgid "Send To"
msgstr "Wyślij na"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:194 src/modules/battery/e_mod_main.c:473
msgid "Set Alarm"
msgstr "Ustaw Alarm"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:198 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:480
msgid "Set Controller"
msgstr "Ustaw Kontroler"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:190 src/modules/battery/e_mod_main.c:469
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:191 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:474
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Ustaw Czas Pomiaru"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:206 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:487
msgid "Set Speed"
msgstr "Ustaw Prędkość"
#: src/bin/e_border.c:4632
msgid "Shaded"
msgstr "Zwiniń"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:286
msgid "Sharp"
msgstr "Wyraźny"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:694 src/modules/ibar/e_mod_main.c:286
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:893
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:483
msgid "Slow (30 sec)"
msgstr "Powolny (30 sek)"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:633 src/modules/ibar/e_mod_main.c:832
msgid "Small"
msgstr "Mały"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:32
msgid "Something Else"
msgstr "Coś Innego"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:72
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_border.c:4652
msgid "Sticky"
msgstr "Przyklej"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:87
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatura"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:59
msgid "Test!!!"
msgstr "Test!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:125
msgid "Themes"
msgstr "Tematy"
#: src/bin/e_module.c:101
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"No module named %s could be found in the\n"
"module search directories\n"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.\n"
"Nie odnaleziono modułu %s w katalogu\n"
"modułów.\n"
#: src/bin/e_module.c:112 src/bin/e_module.c:134
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s\n"
"The full path to this module is:\n"
"%s\n"
"The error reported was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Podczas ładowania modułu %s wystąpił błąd.\n"
"Pełna ścieżka do modułu to:\n"
"%s\n"
"Zgłoszony błąd to:\n"
"%s"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:267
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"governor via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas ustalania zarządcy częstoliwością\n"
"cpu poprzez aplikację setfreq modułu."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:284
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency\n"
"setting via the module's setfreq utility."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas ustalania częstoliwości cpu\n"
"poprzez aplikację setfreq modułu."
#: src/bin/e_int_menus.c:298
#, c-format
msgid ""
"This is Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"\n"
"We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.\n"
"\n"
"Please think of the aardvarks. They need some love too."
msgstr ""
"Oto Enlightenment %s.\n"
"Copyright © 1999-2005, by the Enlightenment Dev Team.\n"
"Mamy nadzieję, że jego użytkowanie sprawi Ci tyle przyjemności, co nam jego "
"napisanie.\n"
"\n"
"Prosimy pomyśleć o mrówkojadach. One też potrzebują trochę miłości."
#: src/bin/e_main.c:485
msgid "This is development code, so be warned."
msgstr "Ostrzegamy, to jest kod rozwojowy."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:173
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Oto moduł uruchamiania aplikacji IBar dla Enlightenment.\n"
"Jest on pierwszym przykładowym modułem użytym do wprowadzenia\n"
"kilku interfejsów w Enlightenment 0.17.0. Jest on w trakcie tworzenia,\n"
"więc spodziewaj się częstych awarii oraz zmian."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:158
msgid ""
"This is the IBox Application Launcher box module for Enlightenment.\n"
"It is a first example module and is being used to flesh out several\n"
"Interfaces in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,\n"
"so expect it to break often and change as it improves."
msgstr ""
"Oto moduł uruchamiania aplikacji IBox dla Enlightenment.\n"
"Jest on pierwszym przykładowym modułem użytym do wprowadzenia\n"
"kilku interfejsów w Enlightenment 0.17.0. Jest on w trakcie tworzenia,\n"
"więc spodziewaj się częstych awarii oraz zmian."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:149
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast\n"
"on the desktop background - without special X-Server extensions\n"
"or hardware acceleration."
msgstr ""
"Oto moduł cienia, który pozwala na rzucenie cienia na tło\n"
"pulpitu bez użycia specjalnych rozszerzeń X-Serwera\n"
"czy wspomagania sprzętowego."
#: src/modules/test/e_mod_main.c:67
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic\n"
"interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please\n"
"Ignore this module unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Oto BARDZO prosty moduł służący wyłącznie do testowania\n"
"interfejsu systemu modułów Enlightenment 0.17.0. Prosimy\n"
"o zignorowanie tego modułu, chyba że pracujesz nad tym systemem."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:619 src/modules/ibar/e_mod_main.c:818
msgid "Tiny"
msgstr "Malutki"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:307
msgid "Very Dark"
msgstr "Bardzo Ciemny"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:346
msgid "Very Far"
msgstr "Bardzo Daleko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:259
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Bardzo Zamazany"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:654 src/modules/ibar/e_mod_main.c:853
msgid "Very Large"
msgstr "Bardzo Duży"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:334
msgid "Very Light"
msgstr "Bardzo Jasny"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:373
msgid "Very Near"
msgstr "Bardzo Blisko"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:295
msgid "Very Sharp"
msgstr "Bardzo Wyraźny"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:490
msgid "Very Slow (60 sec)"
msgstr "Bardzo Powolny (60 sek)"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:626 src/modules/ibar/e_mod_main.c:825
msgid "Very Small"
msgstr "Bardzo Mały"
#: src/bin/e_int_menus.c:98
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_init.c:36
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X zgłasza, że nie ma %i ekranów ani żadnych okien root!\n"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:687
msgid ""
"Your battery is running low.\n"
"You may wish to switch to an AC source."
msgstr ""
"Twoja bateria się wyczerpuje.\n"
"Możesz przełączyć się na źródło stałego zasilania."
#: src/bin/e_config.c:195
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Twoja konfiguracja jest NOWSZA niż Enlightenment. To bardzo\n"
"dziwne. Tak nie powinno się stać, chyba że zainstalowałeś starszą\n"
"wersję Enlightenment lub skopiowałeś konfigurację z nowszej wersji\n"
"Enlightenment. To jest złe rozwiązanie i dla ostrożności twoja konfiguracja\n"
"została przywrócona do domyślnej. Przepraszamy za niedogodność.\n"